Spojrzenie na Borland C#Builder z punktu widzenia projektanta D elphi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spojrzenie na Borland C#Builder z punktu widzenia projektanta D elphi"

Transkrypt

1 Spojrzenie na Borland C#Builder z punktu widzenia projektanta D elphi W p r o w a d z e nie Z wydaniem Microsoft Visual Studio.NET, rozwój Microsoft Windows nabrał nowych barw. Aby promować bezpieczeństwo i niezawodność, Microsoft zachęcał programistów do pisania "kod zarządzany" dla.net Framework. Na pierwszy rzut oka wyglada to na całkowicie nowy model programowania, i jest nawet nowy język programowania, C#. Borland C#Builder jest pierwszym całkowitym rozwiązaniem dla.net Framework z firmy Borland. C#Builder łączy IDE dla Windows Forms i Web Forms łączacych się z Javą i szerokim zakresem przemysłowych baz danych. Dla programistów Borland Delphi przyzwyczajonych do pisania prostych apliakcji dla Windows jest trochę trudniej jeśli chodzi o język C#. Chociaż zewnętrznie ten język przypomina C, został zaprojektowany aby był przyjazny dla młodych programistów. Podobnie, Borland zaprojektował C#Builder jako łatwe do nauczenia i łatwe do zastosowania narzędzie. Wiele z funkcji Delphi jest podobnych, wliczając w to podejście do projektowaniu apliakcji,edytora kodu i debugger. Inne cechy są właściwe dla C# i.net Framework, takie jak poprawiona Paleta Narzędzi i nowy Podgląd Modelu. Ten tekst omawia C#Builder z perspektywy programisty Delphi. Jakie są między róznice a jakie podobieństwa? Interfejs użytkownika Kiedy C#Builder jest ładowany pierwszy raz wygląda całkiem inaczej niż Delphi. Nie ma żadnego pustego interfejsu użytkownika. Brak długiej listy komponentów z góry ekranu. Project Manager początkowo jest pusty jest wyświetlany w prawym górnym rogu z nową paletą narzędzi poniżej,również pustą.

2 Początkowo, C#Builder wyświetla stronę powitalną na środku ekranu. Pozwala to na jednoklikowy dostęp do zasobów takich jak Borland Developer Network, grupy dyskusyjne,i przykładowych apliakcji. Obejmuje również pełny tutorial o C# dla programistów nowego języka i przewodnik Getting Start po C#Builder. Rysunek 1: Borland C#Builder pozwala na jednoklikowy dostęp do tutoriali i i nnych zasobów T w o r z e ni e n ow e j a plikacji Chcociaż początkowe wrażenie może być inne niż w Delphi, podejście programistyczne w C#Builder jest bardzo pdobne. Kiedy tworzymy apliakcję Windows Forms poprzez File New, te podobieństwa stają się oczywiste. Mamy pusty interfejs użytkownika, z właściwościami dla form wyświetlanych w Inspektorze Obiektów po lewej stronie. Paleta Narzędzi teraz na dole po prawej wyświetla komponenety wizualne, które mogą być umieszczone na formie przy użyciu funkcji przeciagnij i upuść lub podwójnego kliknięcia

3 Na dole centarlnego panelu są dwie zakładki do przełaczania pomiędzy widokiem Design a Code dla formy. Podobnie jak Delphi, każda foma ma unit z kodem źródłowym z nim powiązany. Inaczej niż w Delphi, początkowe właściwości dla formy i komponentów na niej są ustawione w tym smaym unicie kodu źródłowego nie ma odpowiednika pliku formy DFM Delphi. Programiści zaznajomieni z Borland Jbuilder em znają już to podejście. W prawym górnym rogu Menadżer Projektu pokazuje ta nowa apliakcję skałdającą się z unitu z kodem źródłowym dla Windows Form i plikeim Assembly Info. Apliakcje Windows Forms C# nie mają pliku żródłowego wykonywalnego projektu - raczej, statyczna metoda Main zawarta na formie projektowej przy starcie. Plik AssemblyInfo.cs zawiera informacje o prawach autorskich, informację o wersji, sygnaturę kodu i inne ogólne informacje o aplikacji. Rysunek 2: IDE Borland C#Builder obejmuje Live Tools, wyświetlajacy dane z połączenia ADO.NET Podobnie jak w Delphi, dostępny jest Object Repository do stworzenia standardowych form i aplikacji. Jeśli wybierzemy File New dla wstawienia nowej formatki, C#Builder tworzy nowy unit z kodem źródłowym i dodaje go do Menadżera Projektu w ten sam sposób jak w Delphi. Przy dwóch formatkach w aplikacji stają się oczywiste pozostałe różnice między Delphi a C#Builder. Domyślnie, C#Builder używa jednego pojedynczego okna podzielonego na grupę paneli; Delphi, w

4 perzeciwieństwie, ma oddzielne okno dla każdej formatki w aplikacji. C#Builder używa 'zakładek' na górze centralnego panelu do przełączania pomiędzy nimi. Przy takim podejściu staje się bezpośrednio oczywiste hjaki unit z kodem żródłowym należy do jakiej formatki. Czyni to także bardziej przejrzystym ekran. Nasz zarys interfejsu C#Builder jedynie opisuje domyslny rozkład okien C#Builder. Jeśli wolisz, IDE może być niedokowalne, i podobnie jak w Delphi może być zapisywane jego ustawienia. Inne rozkłądy są dostępne dla projektowanych aplikacji i debuggowania. W i d o k M o d el Ważną nową innowacją jest Widok Model. Jest on ulokowany w zakładce poniżej Menadżera Projektu, i daje symboliczny widok logicznej struktury apliakcji, opierającej się na hierarchi klasy C#. Dla dużych apliakcji z wielu unitami kodów źródłowych, ten widok może ułatwić nawigowanie niż opieranie się na nazwach plików. Rysunek 3: Widok Model jest logicznym widokiem aplikacji Widok Model jest wyrzutnią dla mozliwości Wizualizacji Kodu. Pozwala to na tworzenie Unified Modeling Lanuguage, lub stylu UML dla wszystkich apliakcji. Tu znacznie pomaga dokumentacja i zrozumienie kodu i może być to użyteczne przy sprawdzaniu struktury aplikacji.

5 Rysunek 4: Wizualizacja Kodu tworzy widok modelu UML apliakcji Ten model jest wyświetlany na centralnym panelu, i możliwe jest nawigowanie poprzez źródło przez kliknięcie na pojedynczym elemncie w widoku. Paleta narzędzi Domyślnie, poniżej Menadżera Projektu i Widoku View jest Paleta Narzędzi. Jest znacznie poprawiona w stosunku do Delphi i jest teraz dużo łatwiejsza w użyciu, zwłaszcza kiedy mamy zainstalowaną dużą liczbę komponentów. C#Builder używa standardowego.net Framework, więc dowolne komponenty.net mogą być używane, niezależnie od jezyka programowania. Oznacza to,że programiści C#Builder mogą użyć dowolnego komponentu, który jest kompatybilny z.net Framework SDK version 1.1.

6 Rysunek 5: Dwa widoki Palety Narzędzi, pokazując jak jest skonfigurowany Konfiguracja tej palety pozwalaj pojedynczemu programiście na dopasowanie jej do własnych potrzeb. Przyciski palety i kategorie mogą łatwo być przeciagane w inne miejsca. Kategoria kolorów może być dopasowana indywidualnie, a dla ekspertów, można wyłączyć opisy przycisków aby uzyskać więcej przestrzeni i czasu. Opcja Search na górzez Palety Narzędzi przyrostowo filtruje listę wyświetlanych komponentów. Jeśli nazwa komponentu jets znana, czyni to łatwiejszym wyszukiwanie. Dalszym znaczącym profitem używania komponentów.net Framework jest to,że pomoc dla klas bibliotek Microsoft jest dostęna bezpośrednio z interfejsu użytkownika C#Builder. To dotyczy obszernych przykładów kodu C# i odsyłaczy, każdy własciwy dla C#Builder jest też dla dowolnego narzędzia programistycznego.net Framework SDK. Ins p e kt or O bie k t ó w Poprawiono również pomoc dla Inspektora Obiektów. Jets podobny bardzo dla wersji z Delphi, pozycjami pogrupowanymi w kategorie, a domyślne są pogrubione. Jednak, kazda właściwość i zdarzenie teraz wyświetla się z jednoliniowym objasnieniem iu dołu Inspektora Obiektów, co jest użyteczne zwłąszcza kiedy uzywamy nowego komponentu po raz pierwszy.. Rysunek 6: Inspektor Obiektów C#Builder obejmuje dodatkową pomoc

7 Podczas gdy Delphi zawsze może dołączyć Edytor Komponentów kliknięcięm w menu kontekstowym, C#Builder również łączy to na dole Inspektora Obiektów. Czyni przejrzystszym to co edytor ma dostępne. E d ytor K o d u Jednym z obszarów z którym jesteś zapewne zaznajomiony t oedytor kodu, ale dokonano wnim wielu zmian, które czynia jego uzywanie łatwiejszym. Dostępne są wszystkie znane cechy i klawisze (wliczając w to F9 dla 'uruchomienia z debuggowaniem'), razem ze standardowym Borlandowskim podświetlaniem skladni,teraz przeniesionym do C#. TM CodeInsight pozostaje, chociaż naturalną koleją rzeczyt został uaktualniony dla języka C# i dostarcza tych samych,możliwości poprzednio dostępnych dla Delphi, C++ i Java. Obsługuje rózwnież HTML co jest użyteczna zwłaszcza kiedy łączymy to z wizualnym projektem Web Forms. Rysunek 7: Dwa widoki tego samego kodu: z prawej, Code Foldingzostał wykorzystany do ukrycia szczegółów metod

8 Nową ważną cechą jest zwijanie kodu źródłowego (code folding). Proramista może teraz zwinąć część kodu, czasowo go ukrywając. Zapewnia to generalny zarys, podobny do sekcji interface unitu Delphi, i zapewnia programiście jasny obraz kodu. Inne zmainy są subtelne ale nie mniej ważne. Zamiast begin i end Delphi, C# używa nawiasów klamrowych podobnych jak w C; edytor automatycznie podświetla otwartą i zamkniętą parę, co pozwala na łatwe sprawdzenie błędnych par. Ta sama cecha jest uzywana do identyfikacji otwartych i zamknietych nawiasów klamrowych, cudzysłowów i nawiasów. Błedy składni są zazanczone czerwoną falsitą linią, jak w Microsoft Word -poneważ C# jest czuły na wielkość liter, co może zabezpiieczać przed popełnianiem prostych pomyłek! Nowa Paleta Narzędzi w C#Builder zmienia się w zalezności od kontekstu, i keidy jest wyświetlany kod dostępny jest zbiór Code Snippets. Można prostoi uzyskać kod, który może być szybko zaznaczony i przeniesiony do programu - na przykład, przypominając sobie składnię C# dla pętli. R o z wijanie baz d a n yc h Podejście do tworzenia aplikacji jest podobne do tego uzywanego dla Delphi. Aplikacje są budowane z unitów kodu, które mogą być używane opcjonalnie dla formatek Windows. Znaczącą różnicą są biblioteki komponentów, a w szczególności, sposób w jaki komponenty są wstawiane razem dla dostępu do bazy danych i aplikacji Web. Zamiast innych technologi bazodanowych Borland, dostęp do bazy danych w C#Builder używa standardwoej technologii ADO.NET z, opcjonalnymi, dodatkowymi komponentami.net dostarczanymi przez. Pierwszą główna różnica jaką napotykają programiści apliakcji bazodanowych w Delphi jest to,że nie ma odpwoiedników dla DataModule. Rzaczej, komponenety niewizualne są używane dla dostępu do danych, a które są umieszczone w dolnym marginesie projektanta wizualnego. Tu pojawiają się jako oddzielne ikony, więc ich właściwości mogą być usatwione jeśli sa one umieszczone na formatce. Inną ważną różnicą z Delphi, jest to,że komponenty na formatce są domyslnie zaznaczone jako prywatne i dlatego nie są dostępne przez obiekty na formatce. To sugeruje,że obsługa bazy danych jest najlepiej wykonana w zbiorze scentralizowanych metod publicznych na pojedynczej formatce dostępnej innym unitom kodu jeśli to konieczne

9 Borland C#Builder zawiera wszystkie standardowe komponenty bazodanowe ADO.NET. Jdnak wadą tego jest to,że są one związane z Microsoft SQL Server i nie jest łatwo zastosowac je z innymi bazami danych takimi jak Oracle, IBM DB2, lub Borland InterBase -nie ma prostego sposobu na skonfigurowanie ciągu połączenia do tych łączy. Drugą wadą jest to,że nie jest dostępna aktywna dana w czasie projektowania programista pracuje 'na ślepo'. Aby uczynić życie jeszcze łatwiejszym, Borland Data Provider (BDP) skałda się z czterech komponentów (bdpconnection, bdpdataadapter, bdpcommand i bdpcommandbuilder),które stanowią odpwoeidniki dla ADO.NET. Kiedy używamy komponentów Windows Forms, zapewniają one aktywne dane programowi, więc proramista może dokładnie zoabczyć co się dzieje. Peny zbiór oien dialogowych zapewnia konfigurację łącz do baz anych, wliczając w to połączenia do dowolnego źródła danych ADO.NET. D at a E x pl or er BDP używa połączeń, które są zdefiniowane przez Data Explorer. Ten panel, w prawym górnym rogu interfejsu, daje łatwy do użycia interfejs dla przeglądania danych na różnych sererach. Przeglądać można tablice, pojedyncze pola i wskaxniki, jak również wylistować przechowywane procedury i widoki

10 Rysunek 8: Data Explorer pracuje ze wszystkimi bazami danych kompatybilnymi z Borland DataProvider Zwłaszcza dogodną cechą jest mozliwość 'przenieś i upuść' z Data Explorer do Windows Form lub Web Form. Automatycznie są umieszczane komponenty BDP na formatce i konfigurowane tak aby wskazywały inne. A plikacje AS P.N E T Być może największą różnicą w interfejsie uzytkownika C#Builder jest podejście do aplikacji Web. Zamiast różnych technologii serwerów intrenetowych widzianych w starszych wersjach Delphi, C#Builder używa klas Microsoft ASP.NET w.net Framework. System zarządzania ASP.NET dobrze współdziała pomiędzy przeglądarką a serwerem. URL jest tłuamczony na formę sieciową, która jest definiowana przez plik.aspx HTML, który jest wstepnie przetwarzany i doprowadzany do przeglądarki sieciowej. Dodatkowo kodprogramu może być dołaczony w pliku języka C#' schowania kodu (code-behind)', który jest uruchamiany na serwerze kiedy doprowadzna jest froma sieciowa C#Builder bardzo łatwo tworzy program ASP.NET. Pelny graficzny designer formy Web może być użyty do rozłożenia stron WWW używając albo rozkładu 'siatki' lub bardziej standardowego rozkładu w stylu dokumentu HTML.Wygenerowany HTML jest standardwoy, z dodatkowymi znacznikami dla komponentów Web Forms HTML, które są wstępnie przetwarzane przez serwer. Kiedy projektujemy Web Form, C#Builder czyni te komponenty HTML dostępnymi w Palecie Narzędzi jako regularne komponenty.net Framework. Właściwości tych komponentów (i inych elementów HTML) mogą być ustawione przy użyciu Inspektora Obiektów.

11 Rysunek 9: Tworzenie apliakcji ASP.NET Alternatywnie, edytor kodu może być użyty bezpośrenio do edytowania wyróżnionego HTML a. Edytor kodu obejmuje CodeInsight dla HTML, pomagając przy przestarzałych znacznikach i opcjach. Pary znaczników (takie jak <p> i </p>) są podświetlane w ten sam sposób jak para nawaisów w C#. Dualna natura programistów HTML czyni możliwym przełaczanie między rozkładem i wyróznionym HTML em gładko i szybko. Najowsza przeglądarka Internet Explorer (obejmująca CSS2) obslugiwna jest w wizulanym designerze - co czyni C#Builder bardzo efektywnym designerem stron WWW. Podobnie jak inne komponenety.net, komponenety HTML mają właściwości i zdarzenia, które mogą być zdefiniowane w Inspektorze Obiektów. Kod programu może być zdefiniowany ponownie w zdarzeniach w kodzie źródłowym C# w kodzi schowanym. Web Form pokazje trzy zakłądki na dole edytora, więc C#Builder może bardzo łatwo przełączać między formatką, HTML em a plikiem kodu schowanego.

12 Debugger Programiści Delphi będą się czuć jak w domu z debuggerem C#Builder. Chcociaż Although działa z.net Framework Common Language Runtime zamiast z Win32, funkcje tego debuggera są bardzo podobne do tego z Delphi. Dostępne są wszystkie podobne cechy takie jak grupy punktów przerwań, warunkowe punkty przerwań, warunkowa obsuga wyjątków, i działanie punktów przerwań. W punkcie przerwania,debug Inspector działa w ten sam sposób jak w Delphi, a etykiety wyliczanych wyrażń znajdują się w kodzie źródłowym. Debugger obsługuje wiel wątków, pomagając rozwiązać wiele trudnych programistycznych problemów. Może dołączyc zdalny proces na różnych maszynach, i może być używany do debuggowania aplikacji ASP.NET przez korzystanie z aplikacji na lokalnym lub zdalnym serwerze IIS. Int e gr ati o n w it h J a v a Fragmenty interfejsu użytkownika Borland C#Builder Enterprise są oparte na licencji dla Borland Janeva. Jest to potężne oprogramowanie pośredniczące dla apliakcji klient serwer projektowanych dla systemów.net, które muszą komunikować z apliakcjami J2EE lub CORBA. Kreator tworzy plik nagłówkowe C# dla archiwów J2EE,które sa zaware w C#Builder, jak również są narzędzia do automatycznej knwersji CORBA IDL na C#. Kiedy łaczymy się z właściwą Janeva aplikacja może odnosić się do obiektów Javy lub CORBA y jeśli były one częścią.net Framework. Janeva obsługuje włąściwe szeregowanie obiektów pomiędzy serwerami J2EE lub CORBA a C#.

13 Rysunek 10: Borland Janeva pozwala apliakcjom CORBA i J2EE być uzywanymi z C# Na 100% Janeva jest rozwiązaniem kodu zarządzanego jest implementacją Borland Enterprise Server VisiBroker Edition w J#.NET. Inte gr acja z innymi rozwiązaniami Borland uznaje,że C#Builder jest pierwszym oprogramownaiem używanym przez programistów do tworzenia apliakcji dla.net Framework. Dlatego też ma wiele punktów, które integrują się z innymi systemami. Po pierwsze, C#Builder importuje i exportuje całkowicie projekty Windows Forms i Web Forms do i z Microsoft Visual Studio.NET. Oznacza to,że zespoły projektantów mogą używać silnych możliwości C#Builder aby uzupełnić pracę innych zespołów; możliwe jest również szybkie przejście z Visual Studio.NET do C#Builder. Po drugie, C#Builder integruje bezpośrednio rozwiązania z Borland a i innych sprzedawców na różnych etapach cyklu życia aplikacji. Na przykład, panel,może wyśiwetlić wymagania z Borland CaliberRM w interfejscie użytkownika. Opcje menu są dostępne dla sprawdzenia projektu w kodzie źródłowym i dokonania zmian w systemie takim jak Borland StarTeam.

14 Rysunek 11: Intergracja z Borland CaliberRM pokazuje bliskie związki z innymi produktami w cyklu życia Na końcu, C#Builder dostarcza bezpośredniego łącza z Borland Optimizeit Profiler dla Microsoft.NET Framework. Tasilna aplikacja profilera może zidentyfikować problemy z wydajnością i pamiecią w aplikacjach.net. Integracja z C#Builder czyni możliwym wyprofilowanie aplikacji podczas projektowania. W nioski Programiści Borland Delphi bardzo szybko znajdą się w Borland C#Builder. Wiele cech w tych dwóch rozwiązaniach jest takich samych,. Jednakże, C#Builder została zaprojektowany do wykorzystania unikalnych cech języka C#. Działą bardzo dobrze z technologiami Microsoft.NET Framework SDK takimi jak ADO.NET a zwłaszcza ASP.NET. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, Borland C#Builder wpsomagaa programistów tworzących apliakcje.net Framework które działają dobrze w analogicznych technologiach takich jak Java i z bazami danych takimi jak IBM DB2 i Oracle.

15

16

17

18

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski Środowisko NetBeans Paweł Boguszewski Plan prezentacji Wprowadzenie Historia Funkcjonalność Kierunek Rozwoju Wtyczki Platforma NetBeans Podsumowanie Wprowadzenie NetBeans.org projekt OpenSource zapoczątkowany

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie aplikacji Delphi 2005

Wdrażanie aplikacji Delphi 2005 Wdrażanie aplikacji Delphi 2005 Prosimy przeczytać cały poniższy plik przed przystąpieniem do wdrażania aplikacji, komponentów lub bibliotek Delphi 2005. Plik ten jest udostępniany na warunkach licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

IBM Rational Software Architect uproszczona instrukcja użytkowania

IBM Rational Software Architect uproszczona instrukcja użytkowania IBM Rational Software Architect uproszczona instrukcja użytkowania TOMASZ ŁUKASZUK na podstawie Software Developer's Jurnal Extra Nr 18 STRESZCZENIE: Dokument przedstawia ogólne informacje na temat narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Borland Developer Studio 2006. Autor: Radosław Bujak

Borland Developer Studio 2006. Autor: Radosław Bujak Borland Developer Studio 2006 Autor: Radosław Bujak Rozdział 1: Wprowadzenie do Delphi 2006 Rozdział ten słuŝy jako wprowadzenie do zintegrowanego środowiska IDE Delphi, a takŝe objaśnia postawy tworzenia

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Borland to firma, która stworzyła kilka środowisk programistycznych: Turbo Pascal Borland Pascal Objekt Pascal Borland Delphi C++ Builder C++

Borland to firma, która stworzyła kilka środowisk programistycznych: Turbo Pascal Borland Pascal Objekt Pascal Borland Delphi C++ Builder C++ Odcinek 1. Czym jest Borland Delphi? Borland to firma, która stworzyła kilka środowisk programistycznych: Turbo Pascal Borland Pascal Objekt Pascal Borland Delphi C++ Builder C++ Delphi wywodzi się od

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 Reporting Services WinProg 2011/2012 Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 1. SSRS SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services udostępnia pełen zakres gotowych do użycia narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Platformy Programowania

Platformy Programowania Platformy Programowania Ćwiczenie 1 4 x Hello World! Środowisko programistyczne, w którym będziemy pracować do wakacji: Microsoft Visual Studio 2010 Profesional 1. Utwórz aplikację konsolową. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

KROK 17 i 18. Cel: Tworzymy oddzielne okno - O autorze. 1. Otwórz swój program. 2. Skompiluj i sprawdź, czy działa prawidłowo.

KROK 17 i 18. Cel: Tworzymy oddzielne okno - O autorze. 1. Otwórz swój program. 2. Skompiluj i sprawdź, czy działa prawidłowo. Odcinek 13 Dzisiaj zaprogramujemy okno O autorze. Dzisiaj programujemy okno - O autorze. Ppostaramy się włączyć do naszego projektu kkolejny, trzeci już formularz. Pamiętajcie, żeby aby za każdym razemzawsze

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

1. Wybierz File New Application. Pojawi się nowa aplikacja w Delphi.

1. Wybierz File New Application. Pojawi się nowa aplikacja w Delphi. DCOM Aplikacje serwera i klienta DCOM, które zamierzamy stworzyć są podobne do tych zrobionych w ćwiczeniu dotyczącym TCP/IP. Aplikacja serwera będzie jedno wątkowa, a co za tym idzie będzie mogła obsłużyć

Bardziej szczegółowo