Spojrzenie na Borland C#Builder z punktu widzenia projektanta D elphi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spojrzenie na Borland C#Builder z punktu widzenia projektanta D elphi"

Transkrypt

1 Spojrzenie na Borland C#Builder z punktu widzenia projektanta D elphi W p r o w a d z e nie Z wydaniem Microsoft Visual Studio.NET, rozwój Microsoft Windows nabrał nowych barw. Aby promować bezpieczeństwo i niezawodność, Microsoft zachęcał programistów do pisania "kod zarządzany" dla.net Framework. Na pierwszy rzut oka wyglada to na całkowicie nowy model programowania, i jest nawet nowy język programowania, C#. Borland C#Builder jest pierwszym całkowitym rozwiązaniem dla.net Framework z firmy Borland. C#Builder łączy IDE dla Windows Forms i Web Forms łączacych się z Javą i szerokim zakresem przemysłowych baz danych. Dla programistów Borland Delphi przyzwyczajonych do pisania prostych apliakcji dla Windows jest trochę trudniej jeśli chodzi o język C#. Chociaż zewnętrznie ten język przypomina C, został zaprojektowany aby był przyjazny dla młodych programistów. Podobnie, Borland zaprojektował C#Builder jako łatwe do nauczenia i łatwe do zastosowania narzędzie. Wiele z funkcji Delphi jest podobnych, wliczając w to podejście do projektowaniu apliakcji,edytora kodu i debugger. Inne cechy są właściwe dla C# i.net Framework, takie jak poprawiona Paleta Narzędzi i nowy Podgląd Modelu. Ten tekst omawia C#Builder z perspektywy programisty Delphi. Jakie są między róznice a jakie podobieństwa? Interfejs użytkownika Kiedy C#Builder jest ładowany pierwszy raz wygląda całkiem inaczej niż Delphi. Nie ma żadnego pustego interfejsu użytkownika. Brak długiej listy komponentów z góry ekranu. Project Manager początkowo jest pusty jest wyświetlany w prawym górnym rogu z nową paletą narzędzi poniżej,również pustą.

2 Początkowo, C#Builder wyświetla stronę powitalną na środku ekranu. Pozwala to na jednoklikowy dostęp do zasobów takich jak Borland Developer Network, grupy dyskusyjne,i przykładowych apliakcji. Obejmuje również pełny tutorial o C# dla programistów nowego języka i przewodnik Getting Start po C#Builder. Rysunek 1: Borland C#Builder pozwala na jednoklikowy dostęp do tutoriali i i nnych zasobów T w o r z e ni e n ow e j a plikacji Chcociaż początkowe wrażenie może być inne niż w Delphi, podejście programistyczne w C#Builder jest bardzo pdobne. Kiedy tworzymy apliakcję Windows Forms poprzez File New, te podobieństwa stają się oczywiste. Mamy pusty interfejs użytkownika, z właściwościami dla form wyświetlanych w Inspektorze Obiektów po lewej stronie. Paleta Narzędzi teraz na dole po prawej wyświetla komponenety wizualne, które mogą być umieszczone na formie przy użyciu funkcji przeciagnij i upuść lub podwójnego kliknięcia

3 Na dole centarlnego panelu są dwie zakładki do przełaczania pomiędzy widokiem Design a Code dla formy. Podobnie jak Delphi, każda foma ma unit z kodem źródłowym z nim powiązany. Inaczej niż w Delphi, początkowe właściwości dla formy i komponentów na niej są ustawione w tym smaym unicie kodu źródłowego nie ma odpowiednika pliku formy DFM Delphi. Programiści zaznajomieni z Borland Jbuilder em znają już to podejście. W prawym górnym rogu Menadżer Projektu pokazuje ta nowa apliakcję skałdającą się z unitu z kodem źródłowym dla Windows Form i plikeim Assembly Info. Apliakcje Windows Forms C# nie mają pliku żródłowego wykonywalnego projektu - raczej, statyczna metoda Main zawarta na formie projektowej przy starcie. Plik AssemblyInfo.cs zawiera informacje o prawach autorskich, informację o wersji, sygnaturę kodu i inne ogólne informacje o aplikacji. Rysunek 2: IDE Borland C#Builder obejmuje Live Tools, wyświetlajacy dane z połączenia ADO.NET Podobnie jak w Delphi, dostępny jest Object Repository do stworzenia standardowych form i aplikacji. Jeśli wybierzemy File New dla wstawienia nowej formatki, C#Builder tworzy nowy unit z kodem źródłowym i dodaje go do Menadżera Projektu w ten sam sposób jak w Delphi. Przy dwóch formatkach w aplikacji stają się oczywiste pozostałe różnice między Delphi a C#Builder. Domyślnie, C#Builder używa jednego pojedynczego okna podzielonego na grupę paneli; Delphi, w

4 perzeciwieństwie, ma oddzielne okno dla każdej formatki w aplikacji. C#Builder używa 'zakładek' na górze centralnego panelu do przełączania pomiędzy nimi. Przy takim podejściu staje się bezpośrednio oczywiste hjaki unit z kodem żródłowym należy do jakiej formatki. Czyni to także bardziej przejrzystym ekran. Nasz zarys interfejsu C#Builder jedynie opisuje domyslny rozkład okien C#Builder. Jeśli wolisz, IDE może być niedokowalne, i podobnie jak w Delphi może być zapisywane jego ustawienia. Inne rozkłądy są dostępne dla projektowanych aplikacji i debuggowania. W i d o k M o d el Ważną nową innowacją jest Widok Model. Jest on ulokowany w zakładce poniżej Menadżera Projektu, i daje symboliczny widok logicznej struktury apliakcji, opierającej się na hierarchi klasy C#. Dla dużych apliakcji z wielu unitami kodów źródłowych, ten widok może ułatwić nawigowanie niż opieranie się na nazwach plików. Rysunek 3: Widok Model jest logicznym widokiem aplikacji Widok Model jest wyrzutnią dla mozliwości Wizualizacji Kodu. Pozwala to na tworzenie Unified Modeling Lanuguage, lub stylu UML dla wszystkich apliakcji. Tu znacznie pomaga dokumentacja i zrozumienie kodu i może być to użyteczne przy sprawdzaniu struktury aplikacji.

5 Rysunek 4: Wizualizacja Kodu tworzy widok modelu UML apliakcji Ten model jest wyświetlany na centralnym panelu, i możliwe jest nawigowanie poprzez źródło przez kliknięcie na pojedynczym elemncie w widoku. Paleta narzędzi Domyślnie, poniżej Menadżera Projektu i Widoku View jest Paleta Narzędzi. Jest znacznie poprawiona w stosunku do Delphi i jest teraz dużo łatwiejsza w użyciu, zwłaszcza kiedy mamy zainstalowaną dużą liczbę komponentów. C#Builder używa standardowego.net Framework, więc dowolne komponenty.net mogą być używane, niezależnie od jezyka programowania. Oznacza to,że programiści C#Builder mogą użyć dowolnego komponentu, który jest kompatybilny z.net Framework SDK version 1.1.

6 Rysunek 5: Dwa widoki Palety Narzędzi, pokazując jak jest skonfigurowany Konfiguracja tej palety pozwalaj pojedynczemu programiście na dopasowanie jej do własnych potrzeb. Przyciski palety i kategorie mogą łatwo być przeciagane w inne miejsca. Kategoria kolorów może być dopasowana indywidualnie, a dla ekspertów, można wyłączyć opisy przycisków aby uzyskać więcej przestrzeni i czasu. Opcja Search na górzez Palety Narzędzi przyrostowo filtruje listę wyświetlanych komponentów. Jeśli nazwa komponentu jets znana, czyni to łatwiejszym wyszukiwanie. Dalszym znaczącym profitem używania komponentów.net Framework jest to,że pomoc dla klas bibliotek Microsoft jest dostęna bezpośrednio z interfejsu użytkownika C#Builder. To dotyczy obszernych przykładów kodu C# i odsyłaczy, każdy własciwy dla C#Builder jest też dla dowolnego narzędzia programistycznego.net Framework SDK. Ins p e kt or O bie k t ó w Poprawiono również pomoc dla Inspektora Obiektów. Jets podobny bardzo dla wersji z Delphi, pozycjami pogrupowanymi w kategorie, a domyślne są pogrubione. Jednak, kazda właściwość i zdarzenie teraz wyświetla się z jednoliniowym objasnieniem iu dołu Inspektora Obiektów, co jest użyteczne zwłąszcza kiedy uzywamy nowego komponentu po raz pierwszy.. Rysunek 6: Inspektor Obiektów C#Builder obejmuje dodatkową pomoc

7 Podczas gdy Delphi zawsze może dołączyć Edytor Komponentów kliknięcięm w menu kontekstowym, C#Builder również łączy to na dole Inspektora Obiektów. Czyni przejrzystszym to co edytor ma dostępne. E d ytor K o d u Jednym z obszarów z którym jesteś zapewne zaznajomiony t oedytor kodu, ale dokonano wnim wielu zmian, które czynia jego uzywanie łatwiejszym. Dostępne są wszystkie znane cechy i klawisze (wliczając w to F9 dla 'uruchomienia z debuggowaniem'), razem ze standardowym Borlandowskim podświetlaniem skladni,teraz przeniesionym do C#. TM CodeInsight pozostaje, chociaż naturalną koleją rzeczyt został uaktualniony dla języka C# i dostarcza tych samych,możliwości poprzednio dostępnych dla Delphi, C++ i Java. Obsługuje rózwnież HTML co jest użyteczna zwłaszcza kiedy łączymy to z wizualnym projektem Web Forms. Rysunek 7: Dwa widoki tego samego kodu: z prawej, Code Foldingzostał wykorzystany do ukrycia szczegółów metod

8 Nową ważną cechą jest zwijanie kodu źródłowego (code folding). Proramista może teraz zwinąć część kodu, czasowo go ukrywając. Zapewnia to generalny zarys, podobny do sekcji interface unitu Delphi, i zapewnia programiście jasny obraz kodu. Inne zmainy są subtelne ale nie mniej ważne. Zamiast begin i end Delphi, C# używa nawiasów klamrowych podobnych jak w C; edytor automatycznie podświetla otwartą i zamkniętą parę, co pozwala na łatwe sprawdzenie błędnych par. Ta sama cecha jest uzywana do identyfikacji otwartych i zamknietych nawiasów klamrowych, cudzysłowów i nawiasów. Błedy składni są zazanczone czerwoną falsitą linią, jak w Microsoft Word -poneważ C# jest czuły na wielkość liter, co może zabezpiieczać przed popełnianiem prostych pomyłek! Nowa Paleta Narzędzi w C#Builder zmienia się w zalezności od kontekstu, i keidy jest wyświetlany kod dostępny jest zbiór Code Snippets. Można prostoi uzyskać kod, który może być szybko zaznaczony i przeniesiony do programu - na przykład, przypominając sobie składnię C# dla pętli. R o z wijanie baz d a n yc h Podejście do tworzenia aplikacji jest podobne do tego uzywanego dla Delphi. Aplikacje są budowane z unitów kodu, które mogą być używane opcjonalnie dla formatek Windows. Znaczącą różnicą są biblioteki komponentów, a w szczególności, sposób w jaki komponenty są wstawiane razem dla dostępu do bazy danych i aplikacji Web. Zamiast innych technologi bazodanowych Borland, dostęp do bazy danych w C#Builder używa standardwoej technologii ADO.NET z, opcjonalnymi, dodatkowymi komponentami.net dostarczanymi przez. Pierwszą główna różnica jaką napotykają programiści apliakcji bazodanowych w Delphi jest to,że nie ma odpwoiedników dla DataModule. Rzaczej, komponenety niewizualne są używane dla dostępu do danych, a które są umieszczone w dolnym marginesie projektanta wizualnego. Tu pojawiają się jako oddzielne ikony, więc ich właściwości mogą być usatwione jeśli sa one umieszczone na formatce. Inną ważną różnicą z Delphi, jest to,że komponenty na formatce są domyslnie zaznaczone jako prywatne i dlatego nie są dostępne przez obiekty na formatce. To sugeruje,że obsługa bazy danych jest najlepiej wykonana w zbiorze scentralizowanych metod publicznych na pojedynczej formatce dostępnej innym unitom kodu jeśli to konieczne

9 Borland C#Builder zawiera wszystkie standardowe komponenty bazodanowe ADO.NET. Jdnak wadą tego jest to,że są one związane z Microsoft SQL Server i nie jest łatwo zastosowac je z innymi bazami danych takimi jak Oracle, IBM DB2, lub Borland InterBase -nie ma prostego sposobu na skonfigurowanie ciągu połączenia do tych łączy. Drugą wadą jest to,że nie jest dostępna aktywna dana w czasie projektowania programista pracuje 'na ślepo'. Aby uczynić życie jeszcze łatwiejszym, Borland Data Provider (BDP) skałda się z czterech komponentów (bdpconnection, bdpdataadapter, bdpcommand i bdpcommandbuilder),które stanowią odpwoeidniki dla ADO.NET. Kiedy używamy komponentów Windows Forms, zapewniają one aktywne dane programowi, więc proramista może dokładnie zoabczyć co się dzieje. Peny zbiór oien dialogowych zapewnia konfigurację łącz do baz anych, wliczając w to połączenia do dowolnego źródła danych ADO.NET. D at a E x pl or er BDP używa połączeń, które są zdefiniowane przez Data Explorer. Ten panel, w prawym górnym rogu interfejsu, daje łatwy do użycia interfejs dla przeglądania danych na różnych sererach. Przeglądać można tablice, pojedyncze pola i wskaxniki, jak również wylistować przechowywane procedury i widoki

10 Rysunek 8: Data Explorer pracuje ze wszystkimi bazami danych kompatybilnymi z Borland DataProvider Zwłaszcza dogodną cechą jest mozliwość 'przenieś i upuść' z Data Explorer do Windows Form lub Web Form. Automatycznie są umieszczane komponenty BDP na formatce i konfigurowane tak aby wskazywały inne. A plikacje AS P.N E T Być może największą różnicą w interfejsie uzytkownika C#Builder jest podejście do aplikacji Web. Zamiast różnych technologii serwerów intrenetowych widzianych w starszych wersjach Delphi, C#Builder używa klas Microsoft ASP.NET w.net Framework. System zarządzania ASP.NET dobrze współdziała pomiędzy przeglądarką a serwerem. URL jest tłuamczony na formę sieciową, która jest definiowana przez plik.aspx HTML, który jest wstepnie przetwarzany i doprowadzany do przeglądarki sieciowej. Dodatkowo kodprogramu może być dołaczony w pliku języka C#' schowania kodu (code-behind)', który jest uruchamiany na serwerze kiedy doprowadzna jest froma sieciowa C#Builder bardzo łatwo tworzy program ASP.NET. Pelny graficzny designer formy Web może być użyty do rozłożenia stron WWW używając albo rozkładu 'siatki' lub bardziej standardowego rozkładu w stylu dokumentu HTML.Wygenerowany HTML jest standardwoy, z dodatkowymi znacznikami dla komponentów Web Forms HTML, które są wstępnie przetwarzane przez serwer. Kiedy projektujemy Web Form, C#Builder czyni te komponenty HTML dostępnymi w Palecie Narzędzi jako regularne komponenty.net Framework. Właściwości tych komponentów (i inych elementów HTML) mogą być ustawione przy użyciu Inspektora Obiektów.

11 Rysunek 9: Tworzenie apliakcji ASP.NET Alternatywnie, edytor kodu może być użyty bezpośrenio do edytowania wyróżnionego HTML a. Edytor kodu obejmuje CodeInsight dla HTML, pomagając przy przestarzałych znacznikach i opcjach. Pary znaczników (takie jak <p> i </p>) są podświetlane w ten sam sposób jak para nawaisów w C#. Dualna natura programistów HTML czyni możliwym przełaczanie między rozkładem i wyróznionym HTML em gładko i szybko. Najowsza przeglądarka Internet Explorer (obejmująca CSS2) obslugiwna jest w wizulanym designerze - co czyni C#Builder bardzo efektywnym designerem stron WWW. Podobnie jak inne komponenety.net, komponenety HTML mają właściwości i zdarzenia, które mogą być zdefiniowane w Inspektorze Obiektów. Kod programu może być zdefiniowany ponownie w zdarzeniach w kodzie źródłowym C# w kodzi schowanym. Web Form pokazje trzy zakłądki na dole edytora, więc C#Builder może bardzo łatwo przełączać między formatką, HTML em a plikiem kodu schowanego.

12 Debugger Programiści Delphi będą się czuć jak w domu z debuggerem C#Builder. Chcociaż Although działa z.net Framework Common Language Runtime zamiast z Win32, funkcje tego debuggera są bardzo podobne do tego z Delphi. Dostępne są wszystkie podobne cechy takie jak grupy punktów przerwań, warunkowe punkty przerwań, warunkowa obsuga wyjątków, i działanie punktów przerwań. W punkcie przerwania,debug Inspector działa w ten sam sposób jak w Delphi, a etykiety wyliczanych wyrażń znajdują się w kodzie źródłowym. Debugger obsługuje wiel wątków, pomagając rozwiązać wiele trudnych programistycznych problemów. Może dołączyc zdalny proces na różnych maszynach, i może być używany do debuggowania aplikacji ASP.NET przez korzystanie z aplikacji na lokalnym lub zdalnym serwerze IIS. Int e gr ati o n w it h J a v a Fragmenty interfejsu użytkownika Borland C#Builder Enterprise są oparte na licencji dla Borland Janeva. Jest to potężne oprogramowanie pośredniczące dla apliakcji klient serwer projektowanych dla systemów.net, które muszą komunikować z apliakcjami J2EE lub CORBA. Kreator tworzy plik nagłówkowe C# dla archiwów J2EE,które sa zaware w C#Builder, jak również są narzędzia do automatycznej knwersji CORBA IDL na C#. Kiedy łaczymy się z właściwą Janeva aplikacja może odnosić się do obiektów Javy lub CORBA y jeśli były one częścią.net Framework. Janeva obsługuje włąściwe szeregowanie obiektów pomiędzy serwerami J2EE lub CORBA a C#.

13 Rysunek 10: Borland Janeva pozwala apliakcjom CORBA i J2EE być uzywanymi z C# Na 100% Janeva jest rozwiązaniem kodu zarządzanego jest implementacją Borland Enterprise Server VisiBroker Edition w J#.NET. Inte gr acja z innymi rozwiązaniami Borland uznaje,że C#Builder jest pierwszym oprogramownaiem używanym przez programistów do tworzenia apliakcji dla.net Framework. Dlatego też ma wiele punktów, które integrują się z innymi systemami. Po pierwsze, C#Builder importuje i exportuje całkowicie projekty Windows Forms i Web Forms do i z Microsoft Visual Studio.NET. Oznacza to,że zespoły projektantów mogą używać silnych możliwości C#Builder aby uzupełnić pracę innych zespołów; możliwe jest również szybkie przejście z Visual Studio.NET do C#Builder. Po drugie, C#Builder integruje bezpośrednio rozwiązania z Borland a i innych sprzedawców na różnych etapach cyklu życia aplikacji. Na przykład, panel,może wyśiwetlić wymagania z Borland CaliberRM w interfejscie użytkownika. Opcje menu są dostępne dla sprawdzenia projektu w kodzie źródłowym i dokonania zmian w systemie takim jak Borland StarTeam.

14 Rysunek 11: Intergracja z Borland CaliberRM pokazuje bliskie związki z innymi produktami w cyklu życia Na końcu, C#Builder dostarcza bezpośredniego łącza z Borland Optimizeit Profiler dla Microsoft.NET Framework. Tasilna aplikacja profilera może zidentyfikować problemy z wydajnością i pamiecią w aplikacjach.net. Integracja z C#Builder czyni możliwym wyprofilowanie aplikacji podczas projektowania. W nioski Programiści Borland Delphi bardzo szybko znajdą się w Borland C#Builder. Wiele cech w tych dwóch rozwiązaniach jest takich samych,. Jednakże, C#Builder została zaprojektowany do wykorzystania unikalnych cech języka C#. Działą bardzo dobrze z technologiami Microsoft.NET Framework SDK takimi jak ADO.NET a zwłaszcza ASP.NET. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, Borland C#Builder wpsomagaa programistów tworzących apliakcje.net Framework które działają dobrze w analogicznych technologiach takich jak Java i z bazami danych takimi jak IBM DB2 i Oracle.

15

16

17

18

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul PROGRAMOWANIE Programowanie w xul I: POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1 Znaczenie nazw produktów Mozilli Słowo Mozilla było pierwotnie nazwą projektu. Zaproponowaną przez Jamie Zawinskiego, pracownika Netscape Communication,

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Wraz z premierą nowej platformy aplikacyjnej

Wraz z premierą nowej platformy aplikacyjnej ASP.NET Starter Kit Michał Jagieła Interfejs Visual Studio 2005 Web Developer z punktu widzenia Web Developera Wraz z premierą nowej platformy aplikacyjnej Microsoft zaprezentował innowacyjną grupę produktów

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo