ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 Gliwice, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności nr DS./1554/4/W5/POIG/II/2014 (nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB/1/RJO5/2014/512) (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) I. Informacje ogólne Nazwa i adres Zamawiającego: Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A Gliwice Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) ul. Banacha Gliwice tel.: II. Osoba uprawniona do kontaktów Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest: Rafał Widawski, tel , III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dostawę Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (zwanej dalej Platformą) wraz z częścią wizualną; b. Uzyskanie przez Zamawiającego licencji do narzędzi CMS Platformy; c. Nabycie autorskich praw majątkowych do kodu źródłowego części wizualnej Platformy; d. Przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego z obsługi Platformy. 2. Efektem zamówienia powinien być: a. Dostęp do Platformy, możliwość samodzielnego zarządzania Platformą, jej wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwienie rozbudowy Platformy, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy i podstrony, szybka zmianę szablonów graficznych, jak i poprzez dodawanie, usuwanie, podmienianie załączników w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych; b. Platforma winna przyjąć nowoczesną, interesującą i estetyczną postać, o intuicyjnej nawigacji. 3. Dostawa będzie realizowana w ramach projekt pt. Inkubator Innowacyjności finansowanego na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4/W5/POIG/II/2014 oraz umowy o dofinansowanie nr DS./1554/4/W5/POIG/II/2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Projekty systemowe (nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB/1/RJO5/2014/512). IV. Wymogi dotyczące Platformy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, czytelną, funkcjonalną tj. zestaw aplikacji internetowych, wyposażony w polski interfejs, pozwalający na szybką i wygodną publikację treści różnego typu (artykuły, dokumenty, pliki, zdjęcia, formularze), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej w szczególności znajomości języka HTML. Zamawiana Platforma, w tym system CMS, ma być autorskim rozwiązaniem Wykonawcy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 Platforma powinna być napisana w oparciu o język HTML, zgodnie ze standardami W3C. Wymagania dotyczące języków skryptowych: a) po stronie serwera: PHP w wersji 5.5 lub wyższej, przy czym: - nie może korzystać z funkcji mail (wysyłanie poczty jedynie z autoryzacją poprzez klasę PEAR) - nie ma możliwości korzystania z właściwości Apache a, np. z dodatkowych modułów, czy plików.htaccess (wyjątkiem jest możliwość korzystania z mod_rewrite w podstawowym zakresie) b) po stronie klienta: CGI / JavaScript. Baza danych musi być oparta na MySQL 5.5 lub wyższej. W razie projektowania animacji, preferowane rozwiązania oparte na Adobe Flash CSx z odpowiednią deklaracją wersji Adobe Flash. Platforma ma spełniać określone poniżej wymagania. Musi zapewnić: 1. Właściwą ochronę poprzez wbudowane zabezpieczenia, w tym: a) ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania (np. blokowanie konta po 3 próbach błędnego wpisania hasła redaktora/użytkownika), b) odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań, c) odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych (np. sql injection). 2. Zastosowanie strony kodowej zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami oraz poprawne wyświetlanie znaków specjalnych (np., &amp itp.). 3. Możliwość samodzielnego, bieżącego zarządzania treścią i grafiką oraz ich układem. 4. Bieżącą aktualizację i rozbudowę części wizualnej Platformy przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera poprzez: tworzenie i dodawanie nowych działów i podstron, nowych szablonów, nowych załączników, publikowanie materiałów promocyjnych w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych, możliwość tworzenia i dodawania galerii do artykułów, modyfikację i dodawanie nowych materiałów, itp. 5. Modyfikowanie i usuwanie już istniejących działów oraz podstron w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo. Łatwe dodawanie kolejnych poziomów zagłębień, brak ograniczeń związanych z ilością poziomów zagłębień kolejnych artykułów. 6. Tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, bez konieczności znajomości języka HTML (edytor powinien umożliwiać redaktorom przenoszenie treści ze sformatowanych w programie Microsoft Word, jak również edycje wstawianego dokumentu w formacie HTML). 7. Widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale (z informacjami o terminach publikacji, opcjonalnie artykułów z archiwum). 8. Ustalanie początkowych i końcowych dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów. 9. Możliwość automatycznego umieszczania daty publikacji. 10. Mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji oraz możliwość korzystania z tego archiwum. Administrator powinien mieć możliwość decyzji (oraz jej zmiany) dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usuwania artykułów. 11. Możliwość fizycznego usuwania artykułów i załączników z serwera oraz podmiany plików. 12. Możliwość tworzenia kotwic w treści edytowanego dokumentu. 13. Możliwość publikacji załączników w postaci plików: - MS Office 2003/2007/2010/2013, - *.rtf, *.odt, *.txt, - *.pdf, *.zip, *.rar, - *.jpg, *.gif, *.png, - *.swf, *.mpg, *.avi, *.wmv, *.mp3 opatrzonych odpowiednimi ikonkami, oraz innych plików dowolnego formatu i rozmiaru do 150 MB opatrzonych właściwą dla nich wspólną ikonką (dotyczy wgrywania na serwer plików z rozszerzeniami zapisanymi małymi i wielkimi literami). 14. Możliwość publikacji w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (jpg, gif, png, swf, mpg, avi, wmv). 15. Możliwość odtwarzania on-line plików audio i video z widocznym panelem sterującym (pauza, stop, play, głośność). 16. Możliwość dodawania plików graficznych do galerii przy poszczególnych artykułach. 17. Możliwość tworzenia (na poziomie wgrywania zdjęć na serwer) podpisów pod zdjęciami umieszczonymi w galerii przy danym artykule. 18. Mechanizm umożliwiający automatyczne tworzenie miniaturek plików graficznych wprowadzonych do galerii. Miniaturki wyświetlane na końcu artykułu (z możliwością określenia ich rozmiaru). 2

3 19. Możliwość dodawania załączników do artykułów, z wyborem sposobu ich wyświetlania (w którym miejscu artykułu, pokazywanie lub nie nazwy załącznika, itp.). 20. Platforma musi posiadać mechanizm pełnotekstowego wyszukiwania treści w zasobach: a) bezpośrednio w części wizualnej Platformy na stronie głównej oraz na jej podstronach - wyszukiwanie proste, poprzez jedno pole tekstowe, b) w systemie CMS wyszukiwanie zaawansowane umożliwiające: - stosowanie operatorów logicznych lub i oraz, - wyszukiwania dokładnego wyrażenia ujętego w cudzysłów, - szukanie wg zakresów dat, - szukanie we wskazanej kategorii, - nieuwzględniania wielkości liter w szukanym wyrażeniu. Wyniki powinny być wyświetlane wg trafności wyszukiwania. Dla znalezionych rekordów (artykułów, publikacji, newsów itp.) powinny być podane przynajmniej następujące dane: kategoria, tytuł, data publikacji. W przypadku braku trafień, wyświetlenie stosownej informacji o tym fakcie. 21. Generowanie dokumentów/stron w wersji do druku. 22. Obsługę przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera w najnowszych wersjach oraz w dół do wersji sprzed 3 lat włącznie; w przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony oraz wersji przeglądarek, do których strona jest zoptymalizowana. 23. Poprawne wyświetlanie strony dla rozdzielczości 1024x768 i wyższych. Treść wyświetlana na stronie musi się dynamicznie dostosowywać do rozdzielczości. 24. Dostęp do Platformy z poziomu przeglądarki internetowej. 25. Możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do Platformy przy pomocy przeglądarki internetowej wraz z historią logowania i historią wprowadzanych zmian. 26. Przenoszenie treści z dokumentów MS Office, Open Office, HTML oraz możliwość czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników, jeśli dla danego typu dokumentu będzie to wymagane; zachowanie formatowania tekstu, tabel, usuwanie wszelkich niepotrzebnych / nadmiarowych znaczników FONT czy SPAN przez dostępne edytory WYSIWYG. 27. Przełączanie funkcjonalności WYSIWYG Editor oraz edytora kodu HTML. 28. Możliwość edycji tabel. 29. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności Platformy z powodów technicznych. 30. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu podserwisów portalu, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej portalu. 31. Skonfigurowanie narzędzia Google Analytics do przeglądania statystyk odwiedzin całości i poszczególnych części strony oraz pobrań załączników. 32. Niezawodny i bezpieczny dostęp do Platformy. 33. Niezawodny, automatyczny system archiwizowania Platformy oraz tworzenia kopii na nośnikach zewnętrznych. 34. Możliwość globalnej zmiany layout-u serwisu. Co najmniej 3 warianty do wyboru: standardowy, żałobny, patriotyczny. 35. Powiązanie wszystkich publikowanych treści za pomocą tagów umożliwiających przechodzenie pomiędzy powiązanymi artykułami. 36. Mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. 37. Automatyczne tworzenie mapy serwisu. 38. Przy tworzeniu artykułów możliwość wyboru opcji Pokaż na stronie głównej (check box) z możliwością wyboru opcji ręcznego bądź automatycznego (wg zadanej daty) usunięcia wyświetlania ze strony głównej. 39. Moduł wydarzenia: a) umożliwienie dodania przycisku dodaj do kalendarza obsługującego agentów pocztowych: Outlook, Google Calendar, ical. 40. Moduł kalendarza o następujących funkcjonalnościach: a) wyświetlanie wydarzeń w formie miesięcznego widoku kalendarza, b) dni z zaplanowanym wydarzeniem powinny być oznaczone innym kolorem niż dni zwykłe, c) po naprowadzeniu kursora na oznaczony dzień powinno otworzyć się małe okienko z opisem wydarzenia, d) po kliknięciu na oznaczony dzień powinno nastąpić przekierowanie na stronę z opisem wydarzenia, e) edycja wydarzeń kalendarza powinna być ujednolicona z edytorem pozostałych treści na stronie. 41. Moduł tworzenia i obsługi formularzy: 1) Tworzenie nowych formularzy: a) dodawanie dowolnej ilości pól do formularza, b) możliwość dodania opisu do formularza, 3

4 c) możliwość ustawienia daty aktywacji formularza oraz długości czasu zbierania danych (automatyczne zamknięcie zapisu danych), d) możliwość dodawania pól takich jak: - INPUT TEXT (zwykłe pole tekstowe) - TEXTAREA (wieloliniowe pole tekstowe) - CHECKBOX (pole wyboru) - RADIO BUTTON (przycisk opcji) - SELECT (lista rozwijana) 2) Edycja istniejących formularzy. 3) Usuwanie formularzy. 4) Obsługa formularzy: a) przeglądanie danych wybranego formularza, b) na liście z wykazem formularzy informacja o ilości wypełnionych ankiet (ilość kliknięć na przycisku Wyślij, jeśli wszystkie pola wymagane zostały uzupełnione), c) usuwanie danych z formularza, d) usuwanie danych z wybranego formularza, e) eksport danych do pliku CSV. 42. Możliwość wysyłania newslettera o następujących funkcjonalnościach: a) definiowanie grup odbiorców lub użytkowników; standardowo wiadomości otrzymują Ci, którzy podali swój oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera przez wypełnienie formularza na stronie WWW, b) obsługa subskrypcji: - samodzielne zapisanie się na listę dystrybucyjną (na stronie WWW) - samodzielne wypisanie się z listy dystrybucyjnej (kliknięcie odpowiednio spreparowanego odnośnika w wiadomości przychodzącej z newslettera) - dopisywanie oraz usuwanie adresów z listy dystrybucyjnej przez administratora - możliwość ustawienia przez administratora flagi oznaczającej tymczasowe anulowanie subskrypcji (nie wysyłanie newslettera) dla dowolnego a c) import/eksport listy odbiorców z/do plików csv/txt, d) spójność szablonu newslettera z linią graficzną portalu (strona główna), wybór formatu wysyłania wiadomości( HTML/tekst), e) wstawianie do wiadomości tekstu oraz dodawanie załączników (doc, jpg, pdf, xls). 43. Możliwość wysyłania informacji na adres (możliwość edycji) przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas ); mechanizm musi być odporny na ataki spamowe i zapewniać możliwość edycji listy odbiorców. Moduł Slider box umożliwiający zarządzanie wybieranymi na poziomie tworzenia artykułu grafikami. Możliwość edycji zawartości Slider box-a. 44. Możliwość selekcji (na poziomie tworzenia artykułu) plików graficznych zamieszczonych na stronie głównej, pod kątem wyświetlania w oknie prezentacji multimedialnej check box (z automatycznym dostosowaniem rozmiaru pliku graficznego do rozmiarów Slider boxa). 45. Istnienie mechanizmu umożliwiającego po kliknięciu na zdjęcie w module Slider box otwieranie artykułu, do którego wybrane zdjęcie jest przyporządkowane. 46. Wyświetlanie pod zdjęciem w module Slider box podpisu wprowadzanego podczas wgrywania zdjęcia na serwer. 47. Przeniesienie gotowego serwisu - oprogramowania oraz bazy danych Platformy na wybrany przez Zamawiającego hosting. 48. Kod tworzonej części wizualnej Platformy powinien zostać zoptymalizowany zgodnie z technikami SEO w najbardziej popularnych wyszukiwarkach internetowych ze szczególnym naciskiem na wyszukiwarkę Zastosowane rozwiązania powinny zostać opisane w dokumentacji dołączonej do aplikacji. 49. Możliwość modyfikacji struktury MENU (różna ilość głównych pozycji oraz pozycji zagnieżdżonych) osobno dla wersji językowej polskiej oraz angielskiej. 50. Przeniesienie wskazanej przez Zamawiającego dotychczasowej zawartości systemu i jej dostosowanie do nowej Platformy z uwzględnieniem możliwości edycji, archiwizacji i przeszukiwania. V. Wymogi dotyczące części wizualnej Platformy Zaproponowana część wizualna powinna być dostosowana do specyfiki estetyki właściwej zakresowi działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jednocześnie powinna spełnić najnowsze trendy w projektowaniu stron www, z naciskiem na to, aby strona była estetyczna, nowoczesna i interesująca, posiadała intuicyjną nawigację. Wszystkie elementy Platformy internetowej CMS powinny być skorelowane pod kątem grafiki i tworzyć spójną całość. 1. Zamawiana Platforma powinna zawierać minimum następującą strukturę i uwzględniać możliwość powiększenia lub zmniejszenia jej zakresu w przyszłości. 4

5 STRONA GŁÓWNA 1. Dla firm a. Złóż zapytanie b. Baza Technologii c. Baza Ekspertów d. Baza Aparatury Specjalistycznej e. Praktyki, staże, dyplomy 2. Dla naukowców a. Zgłoś rezultat pracy badawczej lub projektu b. Zgłoś ofertę badań i ekspertyz c. Zgłoś laboratorium d. Zgłoś aparaturę 3. O CITT a. Cele i misja b. Aktualności c. Projekty Projekt A Opis projektu Aktualności Zamówienia d. Wynajem Sal e. Oferta szkoleń f. Zamówienia g. Pracownicy (galeria) h. Z kim współpracujemy 4. Baza wiedzy Transfer technologii Własność intelektualna Współpraca z uczelnią Dofinansowania 5. Kontakt 6. Kalendarz Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do wyżej podanej struktury według pomysłu i sugestii Wykonawcy, przy czym ewentualne zmiany nie mogą zubożać części wizualnej oraz zostaną opisane i będą stanowiły załącznik do umowy. 2. Platforma musi być dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, przy czym będzie to tzw. wersja responsywna (dostosowująca parametry wyświetlania w zależności od urządzenia/ekranu, na którym jest oglądana). 3. Konieczne jest opracowanie części wizualnej w wersji angielskiej, a tłumaczenie wykonane przez Wykonawcę powinno obejmować następującą, uproszczoną strukturę: STRONA GŁÓWNA 1. Dla firm a. Złóż zapytanie 5

6 b. Baza Technologii c. Baza Ekspertów d. Baza Aparatury Specjalistycznej e. Praktyki, staże, dyplomy 2. O CITT a. Cele i misja b. Wynajem Sal 3. Kontakt 4. Wykonawca winien zaproponować projekt części wizualnej spełniający warunki opisane w Szczegółowym Opisie Strony Głównej wraz z projektem podstrony i formularza. 5. Strona główna musi zawierać minimum następujące elementy: a) logotyp CITT, b) logotyp Politechniki Śląskiej, c) link zawierający logo Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP POLSL (ze strony głównej), d) widoczne moduły z odnośnikami do działów 1-5 struktury w skazanej w punkcie 1, e) listę aktualności prezentowanych w skróconej formie oraz link do pełnej treści, najnowsze informacje powinny być prezentowane na górze listy, f) widoczne moduły z odnośnikami do angielskiej wersji językowej, wyszukiwarki i newslettera, g) widok kalendarza (możliwy do wyłączenia bez utraty estetyki strony), h) dolne menu w postaci drzewa, i) informacje o współfinansowaniu. 6. Projekt podstron musi nawiązywać graficznie do strony głównej i zawierać minimum następujące elementy: a) logotyp CITT, będący jednocześnie przekierowaniem na stronę główną, b) informację o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik (menu breadcrunbs), c) informacje o współfinansowaniu, d) dolne menu w postaci drzewa, e) na wybranych podstronach Wydrukuj. 7. Ponadto Wykonawca opracuje szablon formularzy, które będą wykorzystywane do tworzenia ankiet publikowanych w części wizualnej Platformy. Formularze muszą mieć spójną szatę graficzną oraz kolorystykę z resztą Platformy. Technika wykonania: HTML, CSS, elementy graficzne. 8. Narzędzia służące do budowy strony WWW powinny umożliwiać: a) zamieszczanie animacji grafiki (flash lub podobnej), b) zamieszczanie komunikatów w postaci pasków przesuwających się na ekranie, c) pełną dowolność w projektowaniu wyglądu strony w zakresie struktury informacji oraz elementów przekazu (tekst, zdjęcia, baner, menu), umieszczanie plików multimedialnych o dużych rozmiarach, załączanie plików umieszczonych wcześniej na serwisach typu YouTube, d) strona www powinna być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania. 9. Grafiki poszczególnych zakładek i pod zakładek powinny być przygotowanie i zróżnicowanie dzięki wykorzystaniu ilustracji i zdjęć, materiałów filmowych zakupionych lub wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia okoliczność zakupu takich materiałów i licencji z przeniesieniem na osoby trzecie do ich wykorzystania na potrzeby realizacji zamówienia. 10. Konieczne jest zaprojektowanie grafiki odróżniającej poszczególne zakładki (np. wyróżnienie kolorami) oraz wykonanie odpowiedniego systemu nawigacji. Wykonawca projektując szablony strony, musi uwzględnić sposoby formatowania tekstu, wypunktowań, wyróżników, odsyłaczy itp. 11. Projekt musi umożliwiać dodawanie i usuwanie zakładek w menu oraz dowolnej konfiguracji wszystkich zakładek. Projekt powinien uwzględniać możliwość powiększenia zakresu witryny w przyszłości. 12. Projekt powinien uwzględniać możliwość paginacji stron, czyli dzielenia obszernych fragmentów tekstów na mniejsze i umieszczanie ich w zakładkach. 13. Projekt strony powinien zawierać nawigację ułatwiającą poruszanie się po submenu strony głównej, jak i zakładkach. 14. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu strony. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości strony bez zgody Zamawiającego. 15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu przedmiotowym, przedstawi (zmodyfikowany zgodnie z uwagami Zamawiającego) projekt graficzny strony głównej i podstron serwisu, strony głównej 6

7 serwisu w wersji angielskiej oraz layouty okazjonalne, które po akceptacji, bądź dalszej modyfikacji zostaną wdrożone. 16. Wykonawca musi zoptymalizować kod strony pod kątem wyszukiwarek internetowych z zastosowaniem wszystkich aktualnie znanych i stosowanych metod. Zamawiający powinien mieć możliwość modyfikacji zawartości i treści Platformy w części wizualnej. VI. Przekazanie Platformy i prawa autorskie 1. Przekazanie Platformy wraz z jej częścią wizualną (wszystkie pliki, które na nią się składają) nastąpi w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach oraz opublikowanie jej pod adresem (dostęp przez FTP) wskazanym przez Zamawiającego. 2. W przypadku stworzenia przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy utworów, Wykonawca dokona przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego bądź ich udostępnienia Zmawiającemu na podstawie nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, a także do zdjęć, filmów i grafik użytych na niej bądź użytych do jej budowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy realizacji umowy przepisów prawa autorskiego oraz oświadcza, że przedmiot umowy przekazany Zamawiającemu nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich. 4. Wykonawca dostarczy Platformę (pliki i bazę danych) oraz zainstaluje ją na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi Platformy zawierającą dane dla administratora, użytkownika, dane o instalacji i konfiguracji. Instrukcja powinna być dostarczona w postaci: 5.1 jeden egzemplarz w wersji drukowanej, 5.2 dwie kopie w formie elektronicznej na płycie CD. VII. Obsługa techniczna Platformy 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy od momentu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zakres gwarancji obejmuje usunięcie usterek i awarii oprogramowania, usunięcie błędów bazy danych w tym brak spójności i integralności danych. Wykonawca podejmie prace naprawcze w czasie nieprzekraczającym 1 doby od momentu zgłoszenia awarii. 2. W trakcie trwania umowy serwisowej Wykonawca zapewni: 2.1 Kopię najnowszej wersji Platformy CMS-a po każdorazowej poprawce. 2.2 Wsparcie techniczne (support). 2.3 Nie mniej niż 30 godzin prac programistycznych w celu rozwoju Platformy 2.4 Aktualizację dokumentacji i oprogramowania Platformy w okresie gwarancyjnym. 2.5 Uwzględnienie uwag zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy przeprowadzą testy Platformy przed jej odbiorem. 3. Ponadto Wykonawca zapewni: 3.1 Szkolenie wyznaczonych pracowników (2 osoby) w obsłudze Platformy i opisanych wyżej narzędzi zakres administracji Platformą oraz redakcji jej treści. 3.2 Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu Platformy. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości bez zgody Zamawiającego. 3.3 Umieszczenie w Platformie obfitego materiału ilustracyjnego wzbogacającego jej zawartość, pozyskanego we własnym zakresie. 3.4 Mechanizm antyspamowy zabezpieczający adresy oraz formularze. VIII. Testowanie Platformy Przewiduje się następujące typy testów: 1. Testy wewnętrzne - przeprowadzane przez zespół Wykonawcy przed dostawą systemu Zamawiającemu. 2. Testy iteracyjne - organizowane i przygotowywane przez Wykonawcę testy komponentów oprogramowania (modułów po każdym etapie oraz na koniec) z udziałem Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za: przygotowanie danych testowych, przygotowanie scenariuszy testów, przygotowanie środowiska testowego, aktywowanie modułów, ładowanie danych testowych. Wykonanie tych testów ma zapewnić możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego systemu, wykrycia błędów w programowaniu na wczesnym etapie i zgłoszenie uwag, zmian oraz uzupełnień do założonej funkcjonalności. 3. Testy akceptacyjne - przeprowadzone przez Zamawiającego testy wytworzonego. Platformy. Testy te wykonywane są przez zespół Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy. 4. Do przekazywanego oprogramowania należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonych testów. 7

8 IX. Opis warunków udziału w postępowaniu Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie: 1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy. 3. Wykonał (z pozytywnym skutkiem) co najmniej 5 dostaw / usług: system CMS oraz / lub stronę WWW na kwotę minimum ,00 zł netto każda. Poświadczenie spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia wypełnionego i podpisanego przez Oferenta w załączniku nr 1 Oferta X. Kryteria wyboru oferty 1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie oferowanej usługi. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawia najniższą cenę Zamówienia. 3. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert: a. Kryterium: cena całkowita za realizację dostawy waga 100%. XI. Terminy realizacji zamówienia Praca nad zamówieniem powinna przebiegać wg następującego harmonogramu: 1. Udostępnienie Platformy do testów na serwerze Zamawiającego w terminie 17 września 2015 r. 2. Przeszkolenie dwóch wskazanych osób, nie później niż do 17 września 2015r. 3. Usunięcie ewentualnych błędów lub braków funkcjonalnych (wskazanych przez Zamawiającego po wykonanych testach) Platformy w terminie 23 września 2015r. 4. Świadczenie usługi pomocy technicznej wg zapisów gwarancyjnych w Umowie. XII. Miejsce i termin składania ofert 1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć: a. osobiście: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Stefana Banacha 7, Gliwice, b. przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w, c. przesłać na adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Termin składania ofert: do do godziny 15:00 4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. XIII. Informacje dodatkowe 1. Warunki płatności: a. przelew bankowy maksymalnie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku. b. podstawą do wystawienia rachunku/faktury jest podpisany przez obydwie strony protokół, bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego; 2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą. 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo