ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 Gliwice, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności nr DS./1554/4/W5/POIG/II/2014 (nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB/1/RJO5/2014/512) (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) I. Informacje ogólne Nazwa i adres Zamawiającego: Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A Gliwice Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) ul. Banacha Gliwice tel.: II. Osoba uprawniona do kontaktów Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest: Rafał Widawski, tel , III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dostawę Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (zwanej dalej Platformą) wraz z częścią wizualną; b. Uzyskanie przez Zamawiającego licencji do narzędzi CMS Platformy; c. Nabycie autorskich praw majątkowych do kodu źródłowego części wizualnej Platformy; d. Przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego z obsługi Platformy. 2. Efektem zamówienia powinien być: a. Dostęp do Platformy, możliwość samodzielnego zarządzania Platformą, jej wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwienie rozbudowy Platformy, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy i podstrony, szybka zmianę szablonów graficznych, jak i poprzez dodawanie, usuwanie, podmienianie załączników w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych; b. Platforma winna przyjąć nowoczesną, interesującą i estetyczną postać, o intuicyjnej nawigacji. 3. Dostawa będzie realizowana w ramach projekt pt. Inkubator Innowacyjności finansowanego na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4/W5/POIG/II/2014 oraz umowy o dofinansowanie nr DS./1554/4/W5/POIG/II/2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Projekty systemowe (nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB/1/RJO5/2014/512). IV. Wymogi dotyczące Platformy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, czytelną, funkcjonalną tj. zestaw aplikacji internetowych, wyposażony w polski interfejs, pozwalający na szybką i wygodną publikację treści różnego typu (artykuły, dokumenty, pliki, zdjęcia, formularze), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej w szczególności znajomości języka HTML. Zamawiana Platforma, w tym system CMS, ma być autorskim rozwiązaniem Wykonawcy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 Platforma powinna być napisana w oparciu o język HTML, zgodnie ze standardami W3C. Wymagania dotyczące języków skryptowych: a) po stronie serwera: PHP w wersji 5.5 lub wyższej, przy czym: - nie może korzystać z funkcji mail (wysyłanie poczty jedynie z autoryzacją poprzez klasę PEAR) - nie ma możliwości korzystania z właściwości Apache a, np. z dodatkowych modułów, czy plików.htaccess (wyjątkiem jest możliwość korzystania z mod_rewrite w podstawowym zakresie) b) po stronie klienta: CGI / JavaScript. Baza danych musi być oparta na MySQL 5.5 lub wyższej. W razie projektowania animacji, preferowane rozwiązania oparte na Adobe Flash CSx z odpowiednią deklaracją wersji Adobe Flash. Platforma ma spełniać określone poniżej wymagania. Musi zapewnić: 1. Właściwą ochronę poprzez wbudowane zabezpieczenia, w tym: a) ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania (np. blokowanie konta po 3 próbach błędnego wpisania hasła redaktora/użytkownika), b) odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań, c) odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych (np. sql injection). 2. Zastosowanie strony kodowej zapewniającej poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami oraz poprawne wyświetlanie znaków specjalnych (np., &amp itp.). 3. Możliwość samodzielnego, bieżącego zarządzania treścią i grafiką oraz ich układem. 4. Bieżącą aktualizację i rozbudowę części wizualnej Platformy przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera poprzez: tworzenie i dodawanie nowych działów i podstron, nowych szablonów, nowych załączników, publikowanie materiałów promocyjnych w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych, możliwość tworzenia i dodawania galerii do artykułów, modyfikację i dodawanie nowych materiałów, itp. 5. Modyfikowanie i usuwanie już istniejących działów oraz podstron w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo. Łatwe dodawanie kolejnych poziomów zagłębień, brak ograniczeń związanych z ilością poziomów zagłębień kolejnych artykułów. 6. Tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, bez konieczności znajomości języka HTML (edytor powinien umożliwiać redaktorom przenoszenie treści ze sformatowanych w programie Microsoft Word, jak również edycje wstawianego dokumentu w formacie HTML). 7. Widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale (z informacjami o terminach publikacji, opcjonalnie artykułów z archiwum). 8. Ustalanie początkowych i końcowych dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów. 9. Możliwość automatycznego umieszczania daty publikacji. 10. Mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji oraz możliwość korzystania z tego archiwum. Administrator powinien mieć możliwość decyzji (oraz jej zmiany) dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usuwania artykułów. 11. Możliwość fizycznego usuwania artykułów i załączników z serwera oraz podmiany plików. 12. Możliwość tworzenia kotwic w treści edytowanego dokumentu. 13. Możliwość publikacji załączników w postaci plików: - MS Office 2003/2007/2010/2013, - *.rtf, *.odt, *.txt, - *.pdf, *.zip, *.rar, - *.jpg, *.gif, *.png, - *.swf, *.mpg, *.avi, *.wmv, *.mp3 opatrzonych odpowiednimi ikonkami, oraz innych plików dowolnego formatu i rozmiaru do 150 MB opatrzonych właściwą dla nich wspólną ikonką (dotyczy wgrywania na serwer plików z rozszerzeniami zapisanymi małymi i wielkimi literami). 14. Możliwość publikacji w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (jpg, gif, png, swf, mpg, avi, wmv). 15. Możliwość odtwarzania on-line plików audio i video z widocznym panelem sterującym (pauza, stop, play, głośność). 16. Możliwość dodawania plików graficznych do galerii przy poszczególnych artykułach. 17. Możliwość tworzenia (na poziomie wgrywania zdjęć na serwer) podpisów pod zdjęciami umieszczonymi w galerii przy danym artykule. 18. Mechanizm umożliwiający automatyczne tworzenie miniaturek plików graficznych wprowadzonych do galerii. Miniaturki wyświetlane na końcu artykułu (z możliwością określenia ich rozmiaru). 2

3 19. Możliwość dodawania załączników do artykułów, z wyborem sposobu ich wyświetlania (w którym miejscu artykułu, pokazywanie lub nie nazwy załącznika, itp.). 20. Platforma musi posiadać mechanizm pełnotekstowego wyszukiwania treści w zasobach: a) bezpośrednio w części wizualnej Platformy na stronie głównej oraz na jej podstronach - wyszukiwanie proste, poprzez jedno pole tekstowe, b) w systemie CMS wyszukiwanie zaawansowane umożliwiające: - stosowanie operatorów logicznych lub i oraz, - wyszukiwania dokładnego wyrażenia ujętego w cudzysłów, - szukanie wg zakresów dat, - szukanie we wskazanej kategorii, - nieuwzględniania wielkości liter w szukanym wyrażeniu. Wyniki powinny być wyświetlane wg trafności wyszukiwania. Dla znalezionych rekordów (artykułów, publikacji, newsów itp.) powinny być podane przynajmniej następujące dane: kategoria, tytuł, data publikacji. W przypadku braku trafień, wyświetlenie stosownej informacji o tym fakcie. 21. Generowanie dokumentów/stron w wersji do druku. 22. Obsługę przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera w najnowszych wersjach oraz w dół do wersji sprzed 3 lat włącznie; w przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony oraz wersji przeglądarek, do których strona jest zoptymalizowana. 23. Poprawne wyświetlanie strony dla rozdzielczości 1024x768 i wyższych. Treść wyświetlana na stronie musi się dynamicznie dostosowywać do rozdzielczości. 24. Dostęp do Platformy z poziomu przeglądarki internetowej. 25. Możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do Platformy przy pomocy przeglądarki internetowej wraz z historią logowania i historią wprowadzanych zmian. 26. Przenoszenie treści z dokumentów MS Office, Open Office, HTML oraz możliwość czyszczenia kodu z nadmiarowych znaczników, jeśli dla danego typu dokumentu będzie to wymagane; zachowanie formatowania tekstu, tabel, usuwanie wszelkich niepotrzebnych / nadmiarowych znaczników FONT czy SPAN przez dostępne edytory WYSIWYG. 27. Przełączanie funkcjonalności WYSIWYG Editor oraz edytora kodu HTML. 28. Możliwość edycji tabel. 29. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności Platformy z powodów technicznych. 30. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu podserwisów portalu, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej portalu. 31. Skonfigurowanie narzędzia Google Analytics do przeglądania statystyk odwiedzin całości i poszczególnych części strony oraz pobrań załączników. 32. Niezawodny i bezpieczny dostęp do Platformy. 33. Niezawodny, automatyczny system archiwizowania Platformy oraz tworzenia kopii na nośnikach zewnętrznych. 34. Możliwość globalnej zmiany layout-u serwisu. Co najmniej 3 warianty do wyboru: standardowy, żałobny, patriotyczny. 35. Powiązanie wszystkich publikowanych treści za pomocą tagów umożliwiających przechodzenie pomiędzy powiązanymi artykułami. 36. Mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. 37. Automatyczne tworzenie mapy serwisu. 38. Przy tworzeniu artykułów możliwość wyboru opcji Pokaż na stronie głównej (check box) z możliwością wyboru opcji ręcznego bądź automatycznego (wg zadanej daty) usunięcia wyświetlania ze strony głównej. 39. Moduł wydarzenia: a) umożliwienie dodania przycisku dodaj do kalendarza obsługującego agentów pocztowych: Outlook, Google Calendar, ical. 40. Moduł kalendarza o następujących funkcjonalnościach: a) wyświetlanie wydarzeń w formie miesięcznego widoku kalendarza, b) dni z zaplanowanym wydarzeniem powinny być oznaczone innym kolorem niż dni zwykłe, c) po naprowadzeniu kursora na oznaczony dzień powinno otworzyć się małe okienko z opisem wydarzenia, d) po kliknięciu na oznaczony dzień powinno nastąpić przekierowanie na stronę z opisem wydarzenia, e) edycja wydarzeń kalendarza powinna być ujednolicona z edytorem pozostałych treści na stronie. 41. Moduł tworzenia i obsługi formularzy: 1) Tworzenie nowych formularzy: a) dodawanie dowolnej ilości pól do formularza, b) możliwość dodania opisu do formularza, 3

4 c) możliwość ustawienia daty aktywacji formularza oraz długości czasu zbierania danych (automatyczne zamknięcie zapisu danych), d) możliwość dodawania pól takich jak: - INPUT TEXT (zwykłe pole tekstowe) - TEXTAREA (wieloliniowe pole tekstowe) - CHECKBOX (pole wyboru) - RADIO BUTTON (przycisk opcji) - SELECT (lista rozwijana) 2) Edycja istniejących formularzy. 3) Usuwanie formularzy. 4) Obsługa formularzy: a) przeglądanie danych wybranego formularza, b) na liście z wykazem formularzy informacja o ilości wypełnionych ankiet (ilość kliknięć na przycisku Wyślij, jeśli wszystkie pola wymagane zostały uzupełnione), c) usuwanie danych z formularza, d) usuwanie danych z wybranego formularza, e) eksport danych do pliku CSV. 42. Możliwość wysyłania newslettera o następujących funkcjonalnościach: a) definiowanie grup odbiorców lub użytkowników; standardowo wiadomości otrzymują Ci, którzy podali swój oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera przez wypełnienie formularza na stronie WWW, b) obsługa subskrypcji: - samodzielne zapisanie się na listę dystrybucyjną (na stronie WWW) - samodzielne wypisanie się z listy dystrybucyjnej (kliknięcie odpowiednio spreparowanego odnośnika w wiadomości przychodzącej z newslettera) - dopisywanie oraz usuwanie adresów z listy dystrybucyjnej przez administratora - możliwość ustawienia przez administratora flagi oznaczającej tymczasowe anulowanie subskrypcji (nie wysyłanie newslettera) dla dowolnego a c) import/eksport listy odbiorców z/do plików csv/txt, d) spójność szablonu newslettera z linią graficzną portalu (strona główna), wybór formatu wysyłania wiadomości( HTML/tekst), e) wstawianie do wiadomości tekstu oraz dodawanie załączników (doc, jpg, pdf, xls). 43. Możliwość wysyłania informacji na adres (możliwość edycji) przy użyciu formatki WWW (mechanizm Napisz do nas ); mechanizm musi być odporny na ataki spamowe i zapewniać możliwość edycji listy odbiorców. Moduł Slider box umożliwiający zarządzanie wybieranymi na poziomie tworzenia artykułu grafikami. Możliwość edycji zawartości Slider box-a. 44. Możliwość selekcji (na poziomie tworzenia artykułu) plików graficznych zamieszczonych na stronie głównej, pod kątem wyświetlania w oknie prezentacji multimedialnej check box (z automatycznym dostosowaniem rozmiaru pliku graficznego do rozmiarów Slider boxa). 45. Istnienie mechanizmu umożliwiającego po kliknięciu na zdjęcie w module Slider box otwieranie artykułu, do którego wybrane zdjęcie jest przyporządkowane. 46. Wyświetlanie pod zdjęciem w module Slider box podpisu wprowadzanego podczas wgrywania zdjęcia na serwer. 47. Przeniesienie gotowego serwisu - oprogramowania oraz bazy danych Platformy na wybrany przez Zamawiającego hosting. 48. Kod tworzonej części wizualnej Platformy powinien zostać zoptymalizowany zgodnie z technikami SEO w najbardziej popularnych wyszukiwarkach internetowych ze szczególnym naciskiem na wyszukiwarkę Zastosowane rozwiązania powinny zostać opisane w dokumentacji dołączonej do aplikacji. 49. Możliwość modyfikacji struktury MENU (różna ilość głównych pozycji oraz pozycji zagnieżdżonych) osobno dla wersji językowej polskiej oraz angielskiej. 50. Przeniesienie wskazanej przez Zamawiającego dotychczasowej zawartości systemu i jej dostosowanie do nowej Platformy z uwzględnieniem możliwości edycji, archiwizacji i przeszukiwania. V. Wymogi dotyczące części wizualnej Platformy Zaproponowana część wizualna powinna być dostosowana do specyfiki estetyki właściwej zakresowi działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jednocześnie powinna spełnić najnowsze trendy w projektowaniu stron www, z naciskiem na to, aby strona była estetyczna, nowoczesna i interesująca, posiadała intuicyjną nawigację. Wszystkie elementy Platformy internetowej CMS powinny być skorelowane pod kątem grafiki i tworzyć spójną całość. 1. Zamawiana Platforma powinna zawierać minimum następującą strukturę i uwzględniać możliwość powiększenia lub zmniejszenia jej zakresu w przyszłości. 4

5 STRONA GŁÓWNA 1. Dla firm a. Złóż zapytanie b. Baza Technologii c. Baza Ekspertów d. Baza Aparatury Specjalistycznej e. Praktyki, staże, dyplomy 2. Dla naukowców a. Zgłoś rezultat pracy badawczej lub projektu b. Zgłoś ofertę badań i ekspertyz c. Zgłoś laboratorium d. Zgłoś aparaturę 3. O CITT a. Cele i misja b. Aktualności c. Projekty Projekt A Opis projektu Aktualności Zamówienia d. Wynajem Sal e. Oferta szkoleń f. Zamówienia g. Pracownicy (galeria) h. Z kim współpracujemy 4. Baza wiedzy Transfer technologii Własność intelektualna Współpraca z uczelnią Dofinansowania 5. Kontakt 6. Kalendarz Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do wyżej podanej struktury według pomysłu i sugestii Wykonawcy, przy czym ewentualne zmiany nie mogą zubożać części wizualnej oraz zostaną opisane i będą stanowiły załącznik do umowy. 2. Platforma musi być dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, przy czym będzie to tzw. wersja responsywna (dostosowująca parametry wyświetlania w zależności od urządzenia/ekranu, na którym jest oglądana). 3. Konieczne jest opracowanie części wizualnej w wersji angielskiej, a tłumaczenie wykonane przez Wykonawcę powinno obejmować następującą, uproszczoną strukturę: STRONA GŁÓWNA 1. Dla firm a. Złóż zapytanie 5

6 b. Baza Technologii c. Baza Ekspertów d. Baza Aparatury Specjalistycznej e. Praktyki, staże, dyplomy 2. O CITT a. Cele i misja b. Wynajem Sal 3. Kontakt 4. Wykonawca winien zaproponować projekt części wizualnej spełniający warunki opisane w Szczegółowym Opisie Strony Głównej wraz z projektem podstrony i formularza. 5. Strona główna musi zawierać minimum następujące elementy: a) logotyp CITT, b) logotyp Politechniki Śląskiej, c) link zawierający logo Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP POLSL (ze strony głównej), d) widoczne moduły z odnośnikami do działów 1-5 struktury w skazanej w punkcie 1, e) listę aktualności prezentowanych w skróconej formie oraz link do pełnej treści, najnowsze informacje powinny być prezentowane na górze listy, f) widoczne moduły z odnośnikami do angielskiej wersji językowej, wyszukiwarki i newslettera, g) widok kalendarza (możliwy do wyłączenia bez utraty estetyki strony), h) dolne menu w postaci drzewa, i) informacje o współfinansowaniu. 6. Projekt podstron musi nawiązywać graficznie do strony głównej i zawierać minimum następujące elementy: a) logotyp CITT, będący jednocześnie przekierowaniem na stronę główną, b) informację o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik (menu breadcrunbs), c) informacje o współfinansowaniu, d) dolne menu w postaci drzewa, e) na wybranych podstronach Wydrukuj. 7. Ponadto Wykonawca opracuje szablon formularzy, które będą wykorzystywane do tworzenia ankiet publikowanych w części wizualnej Platformy. Formularze muszą mieć spójną szatę graficzną oraz kolorystykę z resztą Platformy. Technika wykonania: HTML, CSS, elementy graficzne. 8. Narzędzia służące do budowy strony WWW powinny umożliwiać: a) zamieszczanie animacji grafiki (flash lub podobnej), b) zamieszczanie komunikatów w postaci pasków przesuwających się na ekranie, c) pełną dowolność w projektowaniu wyglądu strony w zakresie struktury informacji oraz elementów przekazu (tekst, zdjęcia, baner, menu), umieszczanie plików multimedialnych o dużych rozmiarach, załączanie plików umieszczonych wcześniej na serwisach typu YouTube, d) strona www powinna być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania. 9. Grafiki poszczególnych zakładek i pod zakładek powinny być przygotowanie i zróżnicowanie dzięki wykorzystaniu ilustracji i zdjęć, materiałów filmowych zakupionych lub wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia okoliczność zakupu takich materiałów i licencji z przeniesieniem na osoby trzecie do ich wykorzystania na potrzeby realizacji zamówienia. 10. Konieczne jest zaprojektowanie grafiki odróżniającej poszczególne zakładki (np. wyróżnienie kolorami) oraz wykonanie odpowiedniego systemu nawigacji. Wykonawca projektując szablony strony, musi uwzględnić sposoby formatowania tekstu, wypunktowań, wyróżników, odsyłaczy itp. 11. Projekt musi umożliwiać dodawanie i usuwanie zakładek w menu oraz dowolnej konfiguracji wszystkich zakładek. Projekt powinien uwzględniać możliwość powiększenia zakresu witryny w przyszłości. 12. Projekt powinien uwzględniać możliwość paginacji stron, czyli dzielenia obszernych fragmentów tekstów na mniejsze i umieszczanie ich w zakładkach. 13. Projekt strony powinien zawierać nawigację ułatwiającą poruszanie się po submenu strony głównej, jak i zakładkach. 14. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu strony. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości strony bez zgody Zamawiającego. 15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu przedmiotowym, przedstawi (zmodyfikowany zgodnie z uwagami Zamawiającego) projekt graficzny strony głównej i podstron serwisu, strony głównej 6

7 serwisu w wersji angielskiej oraz layouty okazjonalne, które po akceptacji, bądź dalszej modyfikacji zostaną wdrożone. 16. Wykonawca musi zoptymalizować kod strony pod kątem wyszukiwarek internetowych z zastosowaniem wszystkich aktualnie znanych i stosowanych metod. Zamawiający powinien mieć możliwość modyfikacji zawartości i treści Platformy w części wizualnej. VI. Przekazanie Platformy i prawa autorskie 1. Przekazanie Platformy wraz z jej częścią wizualną (wszystkie pliki, które na nią się składają) nastąpi w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach oraz opublikowanie jej pod adresem (dostęp przez FTP) wskazanym przez Zamawiającego. 2. W przypadku stworzenia przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy utworów, Wykonawca dokona przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego bądź ich udostępnienia Zmawiającemu na podstawie nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, a także do zdjęć, filmów i grafik użytych na niej bądź użytych do jej budowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy realizacji umowy przepisów prawa autorskiego oraz oświadcza, że przedmiot umowy przekazany Zamawiającemu nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich. 4. Wykonawca dostarczy Platformę (pliki i bazę danych) oraz zainstaluje ją na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi Platformy zawierającą dane dla administratora, użytkownika, dane o instalacji i konfiguracji. Instrukcja powinna być dostarczona w postaci: 5.1 jeden egzemplarz w wersji drukowanej, 5.2 dwie kopie w formie elektronicznej na płycie CD. VII. Obsługa techniczna Platformy 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy od momentu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zakres gwarancji obejmuje usunięcie usterek i awarii oprogramowania, usunięcie błędów bazy danych w tym brak spójności i integralności danych. Wykonawca podejmie prace naprawcze w czasie nieprzekraczającym 1 doby od momentu zgłoszenia awarii. 2. W trakcie trwania umowy serwisowej Wykonawca zapewni: 2.1 Kopię najnowszej wersji Platformy CMS-a po każdorazowej poprawce. 2.2 Wsparcie techniczne (support). 2.3 Nie mniej niż 30 godzin prac programistycznych w celu rozwoju Platformy 2.4 Aktualizację dokumentacji i oprogramowania Platformy w okresie gwarancyjnym. 2.5 Uwzględnienie uwag zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy przeprowadzą testy Platformy przed jej odbiorem. 3. Ponadto Wykonawca zapewni: 3.1 Szkolenie wyznaczonych pracowników (2 osoby) w obsłudze Platformy i opisanych wyżej narzędzi zakres administracji Platformą oraz redakcji jej treści. 3.2 Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu Platformy. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości bez zgody Zamawiającego. 3.3 Umieszczenie w Platformie obfitego materiału ilustracyjnego wzbogacającego jej zawartość, pozyskanego we własnym zakresie. 3.4 Mechanizm antyspamowy zabezpieczający adresy oraz formularze. VIII. Testowanie Platformy Przewiduje się następujące typy testów: 1. Testy wewnętrzne - przeprowadzane przez zespół Wykonawcy przed dostawą systemu Zamawiającemu. 2. Testy iteracyjne - organizowane i przygotowywane przez Wykonawcę testy komponentów oprogramowania (modułów po każdym etapie oraz na koniec) z udziałem Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za: przygotowanie danych testowych, przygotowanie scenariuszy testów, przygotowanie środowiska testowego, aktywowanie modułów, ładowanie danych testowych. Wykonanie tych testów ma zapewnić możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego systemu, wykrycia błędów w programowaniu na wczesnym etapie i zgłoszenie uwag, zmian oraz uzupełnień do założonej funkcjonalności. 3. Testy akceptacyjne - przeprowadzone przez Zamawiającego testy wytworzonego. Platformy. Testy te wykonywane są przez zespół Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy. 4. Do przekazywanego oprogramowania należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonych testów. 7

8 IX. Opis warunków udziału w postępowaniu Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie: 1. Dysponował odpowiednim potencjałem finansowym, technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2. Wypełnił i podpisał formularz ofertowy. 3. Wykonał (z pozytywnym skutkiem) co najmniej 5 dostaw / usług: system CMS oraz / lub stronę WWW na kwotę minimum ,00 zł netto każda. Poświadczenie spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia wypełnionego i podpisanego przez Oferenta w załączniku nr 1 Oferta X. Kryteria wyboru oferty 1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie oferowanej usługi. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedstawia najniższą cenę Zamówienia. 3. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert: a. Kryterium: cena całkowita za realizację dostawy waga 100%. XI. Terminy realizacji zamówienia Praca nad zamówieniem powinna przebiegać wg następującego harmonogramu: 1. Udostępnienie Platformy do testów na serwerze Zamawiającego w terminie 17 września 2015 r. 2. Przeszkolenie dwóch wskazanych osób, nie później niż do 17 września 2015r. 3. Usunięcie ewentualnych błędów lub braków funkcjonalnych (wskazanych przez Zamawiającego po wykonanych testach) Platformy w terminie 23 września 2015r. 4. Świadczenie usługi pomocy technicznej wg zapisów gwarancyjnych w Umowie. XII. Miejsce i termin składania ofert 1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć: a. osobiście: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Stefana Banacha 7, Gliwice, b. przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w, c. przesłać na adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Termin składania ofert: do do godziny 15:00 4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. XIII. Informacje dodatkowe 1. Warunki płatności: a. przelew bankowy maksymalnie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku. b. podstawą do wystawienia rachunku/faktury jest podpisany przez obydwie strony protokół, bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego; 2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą. 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zawartość 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU CMS:... 2 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA... 2 4. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI, ROLAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Łódź, 03.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCA BUDOWY PORTALU INTERNETOWEGO w ramach Projektu Stworzenie wirtualnej czytelni czasopism, książek oraz publikacji naukowych wraz z inteligentną wyszukiwarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące funkcjonalności serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Gdańsku

Wytyczne dotyczące funkcjonalności serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Gdańsku Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wytyczne

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i obsługa techniczna portalu internetowego. Usługa świadczona w ramach projektu PO KL, Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA/2013/05

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA/2013/05 Warszawa dn. 18.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA/2013/05 Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, zwane dalej Zamawiającym, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego Bocian,

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 10.04.2015 ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ nr 4/EI/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Rozpoznania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu graficznego oraz budowa i obsługa techniczna strony internetowej projektu Sieć Natura 2000 drogą do rozwoju, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PORTALU. Wymagania minimalne:

Załącznik nr 1 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PORTALU. Wymagania minimalne: Załącznik nr 1 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PORTALU Wymagania minimalne: Portal dla beneficjentów ostatecznych projektu ma za zadanie integrację środowiska beneficjentów oraz wspomaganie komunikacji między

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

U M O W A RGiM - 6/2009

U M O W A RGiM - 6/2009 U M O W A RGiM - 6/2009 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Umowa nr 150618/SP/01 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS

System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS System zarządzania treścią serwisu www Actualizer CMS Actualizer CMS jest aplikacją internetową, która pozwala na budowę i zarządzanie serwisem www dowolnego typu. Wybrane cechy aplikacji: łatwa edycja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013

Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz Tel./fax.: 29 752 27 28 e-mail: pzd@interia.pl Przasnysz, dnia 10 września 2013 roku PZD SIiZP 252.62.2013 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

60-203 Poznań. Zapytanie o cenę

60-203 Poznań. Zapytanie o cenę Poznań, dnia.... Biuro Projektu Stworzenie platformy oraz wdrożenie e usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności Zapytanie o cenę jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 14.11.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów,

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów, Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja z dnia 20.11.2014 r. Specyfikacja techniczna dotycząca utworzenia strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Specyfikacja dotycząca utworzenia, wdrożenia, administrowania wraz

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. dotyczące opracowania i utworzenia strony internetowej Instytutu Włókiennictwa

ROZEZNANIE RYNKU. dotyczące opracowania i utworzenia strony internetowej Instytutu Włókiennictwa Łódź, dn. 15.12.2015r. Instytut Włókiennictwa ul. Brzezińska 5/15 92-103 Łódź ROZEZNANIE RYNKU dotyczące opracowania i utworzenia strony internetowej Instytutu Włókiennictwa Szanowni Państwo, celem dokonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy

Klucz do sukcesu Promujemy Twój biznes niezaleznie od branzy Szablon allegro Allegro.pl każdego dnia rozpoczyna się i kończy, w tym miejscu kilkaset aukcji, za sprawą, których jeden użytkownik zyskuje pieniądze, a inny produkt. Każdy użytkownik Allegro, nastawiony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo