Jak daleko zaprowadzą Cię Twoje oszczędności?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak daleko zaprowadzą Cię Twoje oszczędności?"

Transkrypt

1 Jak daleko zaprowadzą Cię Twoje oszczędności? Program Sharesave Program Sharesave umożliwia comiesięczne oszczędzanie przez trzy lata i wykorzystanie zgromadzonych oszczędności na zakup akcji spółki Thomas Cook Group plc po obniżonej cenie. Sharesave (SAYE)

2 Jak działa program Sharesave... Program oparty jest na dwóch elementach oszczędnościach i akcjach. Oszczędności Co miesiąc, w ciągu trzech lat, oszczędzasz stałą kwotę ze swojego wynagrodzenia netto. W stosownych przypadkach po upływie tego okresu do oszczędności zostaną doliczone odsetki Możesz ustalić kwotę, którą chcesz oszczędzać co miesiąc minimalna kwota to równowartość 5 funtów, a maksymalna 250 funtów (musi stanowić wielokrotność 1 funta w lokalnej walucie). Wszelkie bieżące umowy Sharesave (SAYE), które posiadasz, wliczają się do maksymalnej kwoty 250 funtów Ustalona kwota oszczędności będzie co miesiąc automatycznie potrącana z Twojego wynagrodzenia netto i wpłacana na konto bankowe. Więcej informacji na temat banku, do którego wpłacane będą Twoje oszczędności, znajdziesz w załącznej broszurze informacyjnej. Pracownicy sezonowi również mogą wziąć udział w programie, warunkiem jest staż minimum 6 miesięcy, ale muszą dokonać specjalnych ustaleń, aby w miesiącach, gdy nie otrzymują wynagrodzenia, dokonywane były wpłaty Akcje: Po upływie trzyletniego okresu oszczędzania będziesz mieć możliwość zakupu akcji zwykłych spółki Thomas Cook Group plc. Cena za każdą akcję (zwana ceną realizacji ) jest ustalana przed rozpoczęciem oszczędzania Cena realizacji oparta jest na bieżącej cenie rynkowej akcji spółki Thomas Cook Group obniżonej o 10%. Cena realizacji zostanie Ci zakomunikowana przez lokalnego koordynatora, a od 25 maja 2010 roku będzie podana na stronie Najważniejsze daty Ustalenie ceny realizacji 24 maja 2010 Zaproszenie pracowników do udziału 25 maja 2010 Data zamknięcia oferty 14 czerwca 2010 Data przydziału opcji 22 czerwca 2010 Pierwsze potrącenie z wynagrodzenia Lipiec 2010 Data wejścia w życie umów oszczędzania 1 sierpnia 2010 Możliwość zakupu akcji 1 sierpnia 2013 Gdzie mogę otrzymać dalsze informacje? Szczegółowe informacje o programie Sharesave można znaleźć na witrynie Zapraszamy również do zapoznania się z rozdziałem Gdzie mogę otrzymać pomoc?, w którym podajemy dane osób kontaktowych. Administrator programu Sharesave Międzynarodowym programem SAYE (dalej: program ), znanym jako Sharesave, spółki Thomas Cook Group plc administruje w całości spółka Equiniti. Zarząd spółki Thomas Cook Group plc będzie co roku decydował o udostępnieniu dalszych opcji Sharesave, ale nie gwarantuje, że program będzie oferowany każdego roku. 1

3 Masz możliwość zakupu akcji spółki Thomas Cook Group plc Możesz zatrzymać lub zbyć swoje akcje. Jeżeli zdecydujesz się na sprzedaż swoich akcji, postaramy się udzielić Ci odpowiednich wskazówek, jak to zrobić. Jeżeli zdecydujesz się zatrzymać akcje, otrzymasz dywidendę pieniężną (wypłacaną zwykle dwa razy w roku) za każdą posiadaną akcję i będziesz mieć możliwość głosowania wniosków na zebraniach akcjonariuszy. Bycie akcjonariuszem spółki Thomas Cook Group plc pozwoli Ci korzystać z sukcesu firmy, który pomagasz tworzyć. Pamiętaj, że ceny akcji spółki mogą zarówno wzrastać jak i spadać. 2

4 Przystąpienie do programu Sharesave Kryteria Prawo uczestnictwa w programie mają wszyscy pracownicy zatrudnieni przez jedną ze spółek należących do grupy Thomas Cook przez co najmniej 6 miesięcy w dniu przydziału akcji. (Dla pracowników sezonowych zostały przewidziane specjalne rozwiązania) Proces składania wniosków Zdecyduj, jaką kwotę chcesz zaoszczędzić minimalna kwota to równowartość 5 funtów, a maksymalna 250 funtów w lokalnej walucie. Maksymalna kwota, którą możesz zaoszczędzić w ciągu miesiąca to 250 funtów, dlatego wszelkie bieżące umowy Sharesave (SAYE), które posiadasz, wliczają się do maksymalnej kwoty 250 funtów. Wniosek można złożyć online na witrynie LUB na papierze: Wypełniając załączony formularz wniosku. Formularz wniosku należy odesłać lokalnemu koordynatorowi, aby otrzymał on formularz do godziny 17:00 dnia 14 czerwca 2010 roku. Zachowaj niniejszą broszurę do wykorzystania w przyszłości. Jakie korzyści płyną z programu Sharesave? Udział w naszym sukcesie masz możliwość posiadania akcji poprzez realizację opcji zakupu akcji spółki Thomas Cook Group plc. 10% zniżki możesz zakupić akcje po specjalnej, stałej cenie ( cena realizacji ) o 10% niższej od ceny zamknięcia akcji spółki Thomas Cook Group plc 24 maja 2010 roku. Dodatkowe odsetki do zaoszczędzonej kwoty zostaną doliczone odsetki (jednak kwota będzie zależeć od obowiązujących w tym czasie stóp procentowych). Łatwy sposób oszczędzania Oszczędności będą co miesiąc automatycznie potrącane z Twojego wynagrodzenia. W przypadku odejścia z firmy w przypadku odejścia z firmy z powodu redukcji zatrudnienia, wypadku, niepełnosprawności lub śmierci pracownika uczestniczącego w programie, dzięki specjalnym postanowieniom programu pracownik lub jego następcy prawni będą w określonych okolicznościach mogli zrealizować opcję w celu zakupienia akcji. Bezpieczeństwo nie ma obowiązku zakupu akcji spółki Thomas Cook Group plc z końcem trzyletniego okresu oszczędzania. Za cześć lub całą zaoszczędzoną kwotę możesz zakupić akcje po cenie ustalonej na początku okresu oszczędzania lub wybrać całą zaoszczędzoną kwotę i odsetki i wykorzystać je według własnego uznania. 3

5 Dalsze informacje Akcje zwykłe spółki Thomas Cook Group plc są notowane na giełdzie londyńskiej. Aktualna cena jest podana na witrynie: 4

6 Pytania i odpowiedzi Ile akcji będzie można kupić? Zależy to od zaoszczędzonej kwoty, ceny realizacji i kursu funta brytyjskiego w dniu przydziału akcji. Gdy maksymalna liczba akcji dostępnych w danej opcji zostanie wyliczona, zostaniesz o tym poinformowany (patrz poniżej). W przypadku gdy Twoje oszczędności i odsetki po zakończeniu trzyletniego okresu nie wystarczą na zakup maksymalnej dostępnej liczby akcji z powodu wahań kursów walut, będziesz miał możliwość pokrycia różnicy dodatkową składką pieniężną pozwalającą na zakup wszystkich akcji w ramach przydzielonej Ci opcji. W przypadku gdy Twoje oszczędności i odsetki po upływie trzyletniego okresu oszczędzania będą wyższe niż kwota wymagana do zakupu maksymalnej liczby akcji, nie będziesz miał możliwości zakupu dodatkowych akcji, ale pozostała kwota zostanie Ci zwrócona w gotówce. Co otrzymam po przystąpieniu do programu? Otrzymasz pisemne potwierdzenie (w postaci certyfikatu opcji) zawierające informacje o maksymalnej liczbie akcji, które możesz zakupić oraz cenie realizacji za jedną akcję. Jakie odsetki zostaną mi naliczone? Więcej informacji na temat stóp procentowych oferowanych przez bank, do którego wpłacane będą Twoje oszczędności, znajdziesz w broszurze informacyjnej. Czy mogę zmienić kwotę i okres oszczędzania? Nie. Raz ustalonej miesięcznej kwoty oszczędności ani okresu oszczędzania nie można zwiększyć ani zmniejszyć. Co się stanie, jeśli opuszczę jedną ze składek? Jeżeli normalnie otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie przez 12 miesięcy w roku i nie opłacisz jednej składki, data, z którą możliwe będzie skorzystanie z opcji, zostanie przesunięta o jeden miesiąc za każdy opuszczony miesiąc. W przypadku opuszczenia więcej niż sześciu składek umowa oszczędzania zostanie rozwiązana, a zgromadzone oszczędności i należne w danym okresie odsetki zostaną Ci wypłacone. W takim przypadku tracisz opcję zakupu akcji. Jestem pracownikiem sezonowym i nie otrzymuję miesięcznego wynagrodzenia przez pełne 12 miesięcy w roku. Co dzieje się w miesiącach, w których nie otrzymuję wynagrodzenia? W takim przypadku zostały przygotowane specjalne rozwiązania i możesz skorzystać z jednej z poniższych trzech możliwości 1. Możesz nie oszczędzać w miesiącach, w których nie otrzymujesz wynagrodzenia. Nie utracisz opcji zakupu akcji (nawet, jeżeli opuścisz więcej niż sześć comiesięcznych składek w ciągu trzyletniego okresu oszczędzania). Po upływie trzech lat będziesz mieć możliwość skorzystania z opcji zakupu, ale liczba akcji, co do których będziesz mieć możliwość skorzystania z opcji zostanie zmniejszona, gdyż kwota Twoich oszczędności łącznie z odsetkami może nie być wystarczająca na zakup maksymalnej liczby akcji przysługującej Ci początkowo z tytułu opcji 2. Możesz nie oszczędzać w miesiącach, w których nie otrzymujesz wynagrodzenia, a następnie po upływie trzech lat uzupełnić wkład umożliwiając zakup maksymalnej liczba akcji przysługującej Ci z tytułu opcji 3. Możesz dokonać innych ustaleń z lokalnym koordynatorem spółki Thomas Cook, aby wpłacać oszczędności na konto w miesiącach, w których nie otrzymujesz wynagrodzenia. Następnie po upływie trzyletniego okresu oszczędzania możesz zrealizować opcję w zwykłym trybie. W celu uzyskania informacji na temat takich ustaleń należy skontaktować się z lokalnym koordynatorem. Co się dzieje, gdy zostanie złożony wniosek o więcej akcji niż liczba dostępnych akcji? W takim przypadku spółka Thomas Cook Group plc zastrzega sobie prawo do przyznania opcji na niższą liczbę akcji oraz odpowiedniego obniżenia ustalonej kwoty oszczędności. Informacje na ten temat otrzymasz po dniu przydziału opcji Co się dzieje po opływie trzyletniego okresu oszczędzania? Istnieją dwie możliwości: 1. Możesz zakupić akcje po cenie realizacji, wykorzystując część lub całość środków zaoszczędzonych na podstawie umowy oszczędzania. Po upływie trzech lat Twoje oszczędności zostaną przeliczone na funty brytyjskie i wykorzystane w celu zakupu akcji spółki Thomas Cook Group plc do maksymalnej liczby przydzielonej z tytułu posiadanej opcji. Nazywa się to wykonaniem opcji. Możesz zatrzymać lub zbyć część lub swoich akcji według własnego uznania. 2. Możesz też po prostu pobrać kwotę pieniężną z umowy oszczędzania i wykorzystać ją według własnego uznania. Kiedy będzie można zrealizować opcję w celu zakupu akcji? Opcję można zrealizować w ciągu sześciu miesięcy od momentu zakończenia trzyletniego okresu oszczędzania. Pod koniec okresu oszczędzania otrzymasz dokumentację wyjaśniającą ten proces. Prawo do realizacji opcji może przysługiwać również w takich szczególnych sytuacjach, jak rozwiązanie stosunku pracy z grupą w wyniku utraty zdrowia, niepełnosprawności, redukcji zatrudnienia i śmierci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w rozdziale Zmiany sytuacji życiowej pracownika. Co się stanie, gdy ceny akcji spadną? Jak wiadomo, wartość akcji może wzrosnąć, ale może też spaść. W programie Sharesave nie musisz realizować opcji po upływie trzech lat. Jeżeli po upływie okresu oszczędzania cena akcji spółki Thomas Cook Group plc będzie niższa od ceny realizacji, nie musisz realizować opcji, zamiast tego możesz pobrać swoje oszczędności wraz z odsetkami i wykorzystać je według własnego uznania Co z kwestiami podatkowymi? Więcej informacji na temat kwestii podatkowych związanych z programem Sharesave można znaleźć w broszurze informacyjnej. 5

7 Zmiany sytuacji życiowej pracownika Jesteś pracownikiem sezonowym i masz przerwę w płatnym zatrudnieniu W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jednego z następujących powodów: niepełnosprawność utrata zdrowia redukcja zatrudnienia Przechodzisz na urlop macierzyński lub przez kilka miesięcy nie będziesz w stanie oszczędzać Nastąpiła zmiana właścicieli spółki lub podmiotu zależnego, dla którego pracujesz W przypadku Twojej śmierci Jeżeli poinformujesz zatrudniającą Cię spółkę, że zamierzasz powrócić do pracy w grupie i uczynisz to w ciągu sześciu miesięcy, nie utracisz swojej opcji. Szczegóły dotyczące możliwego wykorzystania oszczędności można znaleźć w rozdziale Pytania i odpowiedzi. Jeśli nie wrócisz do pracy w ciągu sześciu miesięcy, utracisz opcję zakupu akcji spółki Thomas Cook Group plc. Możesz jednak wycofać zgromadzone oszczędności wraz z odsetkami (jeżeli zostaną naliczone). Możesz: zrealizować posiadaną opcję w ciągu sześciu miesięcy od rozwiązania stosunku pracy, wykorzystując całość lub część zaoszczędzonej kwoty lub natychmiast wycofać swoje oszczędności, tracąc jednak opcję zakupu akcji spółki Thomas Cook Group plc. Jeżeli wypłata Twojego wynagrodzenia zostanie zawieszona, możesz dokonać innych ustaleń i opłacać składki samodzielnie lub zawiesić na pewien czas wpłacanie, nie więcej jednak niż sześciu składek. Jeśli opuścisz więcej niż sześć miesięcznych składek, utracisz opcję zakupu akcji. Jeżeli spółka lub jeden z podmiotów zależnych zostaną przejęte, poddane restrukturyzacji lub reorganizacji, być może będziesz mógł skorzystać z posiadanej opcji, jednak spółka powiadomi Cię o Twojej sytuacji. Twoje oszczędności należą do Ciebie i są całkowicie niezależne od majątku spółki. Twój plan oszczędnościowy zostanie automatycznie zakończony. Zarządca Twojego spadku lub jego odpowiednik w systemie prawnym kraju Twojego zamieszkania może: zrealizować przysługującą Ci opcję, wykorzystując całość lub część zaoszczędzonej kwoty w ciągu dwunastu miesięcy od daty śmierci (lub dwunastu miesięcy od końca trzyletniego okresu oszczędzania, jeśli nastąpił on wcześniej), lub wycofać Twoje oszczędności wraz z odsetkami (jeśli zostaną naliczone). Nie chcesz dalej oszczędzać Odchodzisz ze spółki z własnej woli W dowolnym czasie możesz wycofać swoje oszczędności wraz z odsetkami (jeśli zostaną naliczone), utracisz jednak opcję zakupu akcji. O zamiarze rezygnacji z umowy oszczędzania należy poinformować dział płac. Jeżeli rozwiązujesz stosunek pracy i opuszczasz grupę, tracisz opcję zakupu akcji i musisz wycofać swoje oszczędności wraz z odsetkami (jeśli zostaną naliczone). 6

8 Gdzie mogę uzyskać pomoc? Telefon: Ogólne informacje w języku angielskim można uzyskać dzwoniąc na informację Equinity pod nr Linie są czynne od pon. do pt. w godz. 08:30 17:30 (czasu brytyjskiego) Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego koordynatora. Dane można znaleźć w broszurze informacyjnej Internet: Informacje można również znaleźć na witrynie : Korespondencja: Korespondencję należy przesyłać do lokalnego koordynatora. Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze informacyjnej. Udział w niniejszym programie jest Ci proponowany przez spółkę Thomas Cook Group plc (dalej: Thomas Cook ) zgodnie z warunkami międzynarodowego programu SAYE, który został przedstawiony w broszurze informacyjnej. Więcej informacji na temat spółki Thomas Cook można uzyskać na witrynie Uczestnictwo w międzynarodowym programie SAYE jest oferowane, jako dodatkowe świadczenie dla pracowników i zachęta do posiadania części kapitału spółki, aby w ten sposób zwiększyć ich zainteresowanie sukcesem spółki Thomas Cook. Liczba akcji spółki Thomas Cook z tytułu programu SAYE nie przekroczy 10% emisji kapitałowych akcji, których całkowita liczba w dniu 30 kwietnia 2010 roku wynosiła Zasady programu Sharesave są dostępne na witrynie Zasady są prawnie wiążące i decydujące w przypadku rozbieżności z treścią niniejszej broszury informacyjnej. Jeżeli dokumenty te dostarczono w języku innym niż angielskim, w przypadku rozbieżności między wersją angielskojęzyczną i tłumaczeniem rozstrzygające znaczenie będzie miała ta pierwsza. POLISH

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inwestowania obowiązuje od 1.1.2013

Regulamin Inwestowania obowiązuje od 1.1.2013 Regulamin Inwestowania obowiązuje od 1.1.2013 A. Przepisy wstępne B. Inwestowanie do produktów C. Postanowienia wspólne A. Przepisy wstępne 1. Przepisy wstępne 1.1. Generali PPF Invest PLC, z siedzibà

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard

Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Kredytów Konsumpcyjnych Kredytów Odnawialnych Kredytów Gotówkowych Kart EURO MasterCard Obowiązuje od 14 sierpnia 2012 2 Spis treści: 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo