MIĘDZY LWOWEM A KRAKOWEM I WARSZAWĄ (Wspomnienia o Oreście Maciuku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZY LWOWEM A KRAKOWEM I WARSZAWĄ (Wspomnienia o Oreście Maciuku)"

Transkrypt

1 Feliks KIRYK (Kraków) MIĘDZY LWOWEM A KRAKOWEM I WARSZAWĄ (Wspomnienia o Oreście Maciuku) Pisanie o Przyjacielu, który zachował się w pamięci, jako człowiek niepospolity, pełen życzliwości dla świata i otaczających go ludzi, oznacza zawsze zabieg niebezpieczny. Wszystko bowiem, co chcemy w takiej sytuacji podać, może okazać się banalne i pretensjonalne. A bardzo chciałbym tego uniknąć, zwłaszcza że mija trzeci rok 1 od jego przedwczesnej śmierci. Należał do pokolenia moich rówieśników, a nadto byliśmy krajanami. Jego rodzinny Truskawiec należał przed drugą wojną światową do województwa lwowskiego, na którego obszarze żyło od wieków wiele narodowości wspomagających się wzajemnie, i nie był oddalony tak bardzo od Bukowska k. Sanoka, miejsca mojego urodzenia. Tam zastał go wybuch wojny i zmieniające się okupacje, których nie przeżył niestety jego ojciec Jarosław, nauczyciel z zawodu. Matka wyszła ponownie zamąż i osiadła po wojnie w Warszawie, a wychowaniem Oresta zajmował się w dalszym ciągu jego dziadek ze strony ojca, człowiek którego nie ominęły obie wojny światowe i wszelkie nacjonalizmy i separatyzmy międzywojenne. Matce i dziadkowi zawdzięczał znakomitą znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i pomników literatury polskiej. Pamiętał jednakże, że jego językiem ojczystym była mowa ukraińska, odsuwana na plan dalszy od wieków przez język rosyjski. Mówił nieźle również po niemiecku i wspominał o bliżej nie znanych mu krewnych, pochodzących z krajów austriackich. Żartował przy tym, że jest internacjonalistą z urodzenia, z przodków swoich, nie zaś z komunistycznej indoktrynacji, która zresztą z prawdziwym internacjonalizmem miała niewiele wspólnego. Został wychowany w duchu pełnej tolerancji narodowościowej i wyznaniowej, przez co zyskiwał przyjaciół wszędzie, gdzie tylko na dłużej się pojawił. Nie był człowiekiem konfrontacji. Raziły go postawy nadmiernego zaangażowania politycznego i duszna atmosfera stalinowskich i poststalinowkich zebrań partyjnych i akademii okolicznościowych. Stał na uboczu polityki, ale starał się zrobić wiele dla swojego narodu i kraju poprzez konkretną pracę naukowo-badawczą, działania popularyzatorskie i wysiłek organizacyjny. Nie uniknął wielu rozterek życiowych. Już wybór studiów ekonomicznych, które ukończył, ale których nie spożytkował zawodowo, był jednym z wyborów nietrafionych. Pociągnęła go archiwistyka i źródłoznawstwo oraz historia papieru. Studia w tej dziedzinie odbywać musiał zaocznie, a na ich trasie znajdował się już nie bliski i ukochany Lwów czy też nawet odleglejszy Kijów, lecz daleka Moskwa. Nie miało to jednak znaczenia. Zawsze dochodził do czegoś ważnego w swoim życiu dzięki nadzwyczajnemu uporowi i zamiłowaniu. Pietyzm dla ręko- 1 Спогади написані 2003 року.

2 270 Feliks KIRYK piśmiennych zabytków archiwalnych i silna potrzeba ich zabezpieczania i konserwacji, zaprowadziły go do archiwum, do pracy wówczas mało cenionej i nisko wynagradzanej. Przypomnieć się godzi również, że archiwum w czasach sowieckich było dla władz wygodnym miejscem zsyłki nieudaczników życiowych, ludzi dotkniętych alkoholizmem oraz politycznie zgranych i niepewnych. Zdarzało się więc nierzadko, że wśród archiwistów znajdowali się ludzie wybitni, ale politycznie podejrzani, dla których brakowało miejsca na uczelniach wyższych i instytutach naukowych. Narzucają się tu przykłady Polaków: we Lwowie profesora Mieczysława Gębarowicza, zaś w Wilnie doktora Jerzego Ordy, ale poznałem też wielu uczonych Ukraińców, którym wstęp na katedrę uniwersytecką był ze względów ideologicznych i politycznych zabroniony. Z ludźmi tego pokroju zetknął się w archiwum lwowskim również Orest, korzystając z ich doświadczenia i wiedzy archiwistycznej i historycznej. Najczęściej wspominał przy tym Walentynę Siwerską, od której przejął znakomitą znajomość archiwalnego zasobu dawnego, staropolskiego. W kontakcie z rękopisami, które miewał w ręku niemal codziennie, zrodziły się zainteresowania papierem i papiernictwem, a zwłaszcza filigranami. Po latach żmudnych studiów, również pod wpływem badań polskich (J. Ptaśnik, W. Budka, J. Siniarska-Czaplicka i in.) stał się jednym z najwybitniejszych znawców historii papiernictwa ukraińskiego i autorem wielu prac cząstkowych na ten temat, a przede wszystkim pomnikowych wydawnictw albumowych pt. Papier i filigrany na ukraińskich ziemiach XVI pocz. XX wieku (Kijów 1974), gdzie opisał 146 papierni i zestawił setki filigranów oraz pt. Filigrany dokumentów archiwalnych Ukrainy XVIII XX w. (Kijów 1992), gdzie pomieścił równie bogaty zbiór ich podobizn. Doszła do tego synteza pt. Historia ukraińskiego papieru (Kijów 1994), poprzedzona wielu szczegółowymi opracowaniami cząstkowymi z dziejów papieru i papiernictwa. Drukował chętnie w czasopiśmie Archiwa Ukrainy, gdzie zamieszczał artykuły o historii dawnej książki, drukarstwa lwowskiego i o zagadnieniach typowo archiwalnych. Nie stronił też od popularyzacji wiedzy nie tylko o dawnych drukarniach lwowskich, ale też o miejscowej poczcie i jej budynkach, a nawet tramwajach we Lwowie i Stanisławowie. Zabierał głos w sprawach nazewnictwa ulic lwowskich, nie zawsze wysłuchiwany przez decydentów, lecz autorytet m. in. O. Maciuka sprawił, że pozostały we Lwowie ulice Mickiewicza, Słowackiego, Kopernika, chociaż szkoda, że nie zdołał obronić takich nazw, jak plac Bolesława Prusa czy na przykład takich ulic, jak Ossolińskich, Sobieskiego i Bema. Nie było to jednak mało, skoro pozbył się Lwów monumentu Lenina na dawnych Wałach Hetmańskich oraz setek jego popiersi i tablic pamiątkowych. Żałował szczerze, że miasto usunęło pomniki Fredry i Ujejskiego, a zwłaszcza Jana III Sobieskiego, władcy królestwa trzech narodów, urodzonego na ziemi dzisiejszej Ukrainy i przywiązanego mocno nie tylko do Oleska, Żółkwi, Złoczowa czy Jaworowa, lecz także (jak żaden król polski) do mieszkającego tam, zróżnicowanego pod względem narodowym i wyznaniowym społeczeństwa. Ostał się na szczęście pomnik

3 Między Lwowem a Krakowem i Warszawą (Wspomnienia o Oreście Maciuku) 271 wielkiego Adama Mickiewicza oraz pomnik Jana Kilińskiego, postaci wspaniałych, ale akurat nie związanych życiem i działalnością ze Lwowem. Przywiązanie i głęboka sympatia do miasta swojej młodości i dojrzałego życia, zostały odwzajemnione przynajmniej w tym sensie, że zwłaszcza po ogłoszeniu niepodległości kraju władze miejskie dostrzegły w Oreście znakomitego konsultanta i doradcę. Wprowadzono go do szeregu komisji, zajmujących się przebudową placów i ulic oraz ich nazewnictwem, renowacją budynków i odnową zabytków. Wspominał, że działalność ta przynosiła mu wiele satysfakcji, ale też bywała okupiona utarczkami i starciami z wielu czynnikami decyzyjnymi, nie mającymi często pojęcia o tym, co dla tego miasta ważne i cenne. Udało mu się, przy permanentnych niedostatkach w kasie miejskiej, przeprowadzić wprawdzie nie generalny remont archiwum czyli gmachu dawnego klasztoru bernardyńskiego, w tym dachu, większości pracowni, odpowiadających naukom pomocniczym historii i archiwistyki (np. dyplomatyki, sfragistyki, heraldyki itd.), wpływających nie tylko na kształcenie i doskonalenie archiwistów, lecz także studentów uniwersytetu lwowskiego. Pasja krajoznawcza, owe głośne spływy wakacyjne wodami rzek ukraińskich ku Morzu Czarnemu, odkrywały przed nim niezwykłe uroki ziemi ojczystej, owej wielkiej Ukrainy, na której obszarze żyli w ścisłej symbiozie z przyrodą przez wieki ludzie wolni i pokazywały osiedla, miasteczka i miasta oraz zamki i fortece, budowane przez nich w obronie życia i stanu posiadania. Orest Maciuk stawał się zamiłowanym uczestnikiem tych wycieczek i pomysłowym ich organizatorem. Plonem tych wypraw był zawsze, poza odpoczynkiem, powiększający się ciągle materiał zdjęciowy, stanowiący najpierw zachętę do opracowania tego czy innego obiektu, a później ważnym materiałem ilustracyjnym napisanego tekstu. Był bliski urzeczywistnienia programu badawczego, obejmującego dzieje zamków i fortec na ziemiach ukraińskich, ale zdołał napisać i opublikować tylko przewodnik pt. Zamki i fortece zachodniej Ukrainy (1997) oraz sporo ujęć drobniejszych, rozsianych po wielu czasopismach, o poszczególnych obiektach obronnych. Pozostała kartoteka, pełna rozmaitych notatek z propozycjami konserwatorskimi i rekonstrukcyjnymi, trudna do naukowego spożytkowania, gdy zabrakło jej twórcy. Nie zapomniał o rodzinnym Truskawcu, do którego historii zbierał długo materiały źródłowe. Wykorzystał je tylko częściowo w bibliografii osady i uzdrowiska oraz w 1997 r. w Krótkim zarysie historii Truskawca, napisanym wspólnie z Z. Huzarem i I. Skibakiem i nie stanowiącym wyczerpującego opracowania dziejów wsi, miasta i uzdrowiska. Naukowa monografia tej interesującej miejscowości miała dopiero powstać. * * * Długo nie myślał o zdobywaniu stopni naukowych, a tym bardziej o tym, że mógłby zasiąść na katedrze uniwersyteckiej. Dał się przekonać, już jako autor znany i zapraszany na różnego rodzaju konferencje naukowe z zakresu papiernictwa, do wykorzystania swego dorobku pod tym względem i przedstawienia go,

4 272 Feliks KIRYK jako podstawy do uzyskania kandydatury, następnie doktoratu nauk historycznych. Wszystko to zostało rozpoczęte późno i trwało długo. W 1995 r. dopiero starania w tym względzie zostały uwieńczone uzyskaniem stopnia doktora nauk historycznych czyli habilitacją, którą przyjęła Rada Naukowa Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Cenię sobie, że należałem do recenzentów jego dorobku naukowego. Oceniając opracowanie Historia ukraińskiego papieru, będące podstawą habilitacji i 68 prac drobniejszych przeważnie z zakresu papiernictwa i filigranologii, mogłem napisać, że wyróżniał je wysoki poziom naukowy, solidny warsztat badawczy i pomysłowość metodyczna, dodając, że Orest Maciuk znany jest w kręgach naukowych Polski, Austrii, Czech i Francji, jako uczony poważny o dużym doświadczeniu badawczym i rzetelności naukowej, a jego dorobek jest istotnie znaczący i oryginalny. W 1996 r został profesorem w Katedrze Dawnej Historii Ukrainy i Nauk Pomocniczych Historii uniwersytetu lwowskiego, łącząc harmonijnie pracę archiwalną z działalnością dydaktyczną na rzecz studentów historii. Czuł się w tej roli dobrze, lubił młodzież i posiadał dar jasnego i oszczędnego w słowa wykładu. Nie pamiętam dokładnie, kiedy go poznałem. Były to na pewno lata siedemdziesiąte, kiedy dostęp do archiwów w ZSRR był bardzo utrudniony. Podlegały one długo Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zgodę na ich udostępnienie cudzoziemcowi mogła udzielić tylko Moskwa. We Lwowie wiele wówczas dziwiło, w tym parkowanie samochodów na środku jezdni, comiesięczne dni sanitarne nie mówiąc już o utrudnieniach komunikacyjnych, skoro wąskotorowe tramwaje były stale przepełnione, a na bilet na przejazd powrotny do Przemyśla koleją trzeba było czekać (a właściwie wystać w kolejce) nawet kilka dni. Najbardziej trudny do zniesienia był jednak niedostatek wody. Miasto odebrałem w ponure dni listopada dosyć smutno. Nastroju tego nie były w stanie zmienić nawet rozkrzyczane tłumy manifestantów w sześćdziesiątą którąś rocznicę rewolucji październikowej. Oglądałem ten kolorowy pochód, kolumny sportowców i żołnierzy oraz broń pancerną i rakietową na wozach bojowych, rozmyślając o tym, jak tu się wszystko zmieniło w ciągu nawet mojego, wówczas nie tak długiego jeszcze życia. Niezmienione pozostały tyko wieże ratusza i świątyń, zabudowa starego miasta, Wały Hetmańskie z Teatrem Wielkim z jednej a pomnikiem Mickiewicza z drugiej strony oraz większość gmachów użyteczności publicznej z zatartymi dawnymi napisami, jak np. Galicyjska Kasa Oszczędności. Na drugi dzień słabe słońce rozświetliło nieśmiało ich dachy, miasto znowu było piękne, a jego mieszkańcy roześmiani i życzliwi. Patrzyłem z przyjemnością na odnowione budynki użyteczności publicznej, kolorowe dachy cerkwi, rekonstruowane fragmenty miejskich umocnień obronnych. Tylko pozamykane i opuszczone kościoły obniżały ten nastrój. Zmiany na lepsze miały i pod tym względem nastapić po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Cieszy bardzo, że proces odnowy i upiększania miasta trwa nadal i Lwów odzyskuje pozycję metropolii. Uwagę moją przyciągnął przede wszystkim główny budynek uniwersytetu oraz gmach Biblio-

5 Między Lwowem a Krakowem i Warszawą (Wspomnienia o Oreście Maciuku) 273 teki im. W. Stefanyka (dawnego Ossolineum), gdzie spędzałem większość czasu wspomnianego, pierwszego po wojnie pobytu w grodzie nad Pełtwią. Kolejna wyprawa naukowa do Lwowa przypadła na rok Było to wprawdzie dawno po odwołaniu u nas stanu wojennego, mimo tego władze sowieckie patrzyły jeszcze długo nieufnie na każdego, kto w sprawach archiwalnych przekraczał granice. Chociaż starania o dopuszczenie do zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego (CPAH ЦДІА) we Lwowie trwały trzy kwartały, zezwolenia takiego Moskwa nie zdołała nadesłać i aby nie tracić przyznanego mi dwutygodniowego, polskiego stypendium na ten rok pojechałem tam w listopadzie bez owej zgody. Dyrektor CPAH pani Wradij oświadczyła, że archiwaliów udostępnić mi nie może, dopóki takie zezwolenie ze strony jej władz zwierzchnich nie nadejdzie. Na szczęście, dzięki pismu polecającemu od rektora uniwersytetu lwowskiego, w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Bibliotece im W. Stefanyka zostałem potraktowany życzliwie, a było co tam robić przez wiele tygodni. Orest Maciuk mawiał, że nie należy się biurokracją sowiecką zanadto przejmować: to prawda, że działa powoli, ale nie wszystko załatwia negatywnie. I rzeczywiście. Po powrocie do Krakowa otrzymałem od niego wiadomość, że pismo z Moskwy, zezwalające na kwerendę w ich archiwum, nadeszło kilka dni po moim wyjeździe ze Lwowa. Ponieważ nasze Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przyznało mi w wyniku nowych starań trzymiesięczne stypendium na badania archiwalne zagranicą, uzgodniłem z władzami mojej Uczelni, że będę zeń korzystał w wymiarze miesięcznym przez trzy kolejne lata. Udawałem się do Lwowa wówczas często, spędzając czas przede wszystkim w tamtejszym archiwum, rozczytując się w księgach miejskich XV stulecia oraz w księgach ziemskich i grodzkich XVI i XVII w., także w Metryce Józefińskiej i Metryce Franciszkańskiej. Zmieniła się dyrekcja archiwum, szefem placówki został człowiek przysłany z rejonowego czy też miejskiego komitetu partyjnego, ulokowany tu na przechowanie, nie przygotowany merytorycznie do kierowania tak specyficzną instytucją, jak duże archiwum. Wicedyrekturę powierzono zatem Orestowi Maciukowi. Układ był jasny: Orest zarządzał archiwum od strony udostępniania zbiorów i ich konserwacji, a także prowadzonej w nim działalności naukowej, dyrektor zaś miał reprezentować placówkę wobec władz zwierzchnich i środowiskowych. Orest nie narzekał na ten podział obowiązków, chociaż spadła na niego cała odpowiedzialność za funkcjonowanie instytucji. Mówił bowiem, że pracy i różnorakich kłopotów jest istotnie dużo, ale przynajmniej nikt mu do działalności w archiwum się nie wtrąca, dodając jeszcze, że szef ma chody u władz i potrafi załatwić potrzebny do trwających ciągle remontów gmachu jakiś materiał budowlany, nawet czasami jakiś grosz. Widywaliśmy się codziennie. Nie tylko zresztą w pokoju wicedyrektora, przy biurku, które jak mawiał służyło niegdyś Karolowi Badeckiemu, wybitnemu lwowskiemu archiwiście i za czasów polskich dyrektorowi archiwum, lecz także u niego w domu przy ulicy Naukowej. Tu poznałem panią Nadię, drugą żonę Oresta, i ich córeczkę Natalię. Pracowałem wówczas nad księgami miejskimi Rado-

6 274 Feliks KIRYK myśla Wielkiego i Sanoka oraz archiwaliami, dotyczącymi Bukowska, Brzozowa i Żmigrodu, a także nad księgami ławniczymi i radzieckimi Lwowa z drugiej połowy XV w., wydobywając z nich materiał różnorodny, m. in. odnoszący się do dziejów Kamieńca Podolskiego. W ciągu kilku lat kontaktów z Orestem Maciukiem poznałem także lwowskie środowisko uniwersyteckie. Wspominam z przyjemnością wielu interesujących stamtąd ludzi, na czele z ówczesnym, długoletnim dziekanem Wydziału Historycznego, profesorem doktorem Stefanem Makarczukiem. W jego otoczeniu znajdowali się profesorowie i docenci: Czornij, Krykun, Nyzowyj, Wasiuta i młodzież po doktoratach (kandydaturach nauk), jak Roman Szust, Stefan Kaczaraba, Konstanty Kondratiuk, Leonid Zaszkilniak i in. Poznałem też (już dzięki prof. S. Makarczukowi) Wasyla Waśkiwa, lwowskiego etnografa i człowieka niezwykle gościnnego oraz życzliwego, a wreszcie pracującego w ówczesnej Akademii Typograficznej, Polaka, prof. dr Zygmunta Zwierzyńskiego, żyjącego w orbicie kontaktów Jadwigi Głowali, mojej kuzynki, u której znajdowałem zawsze oparcie i kawałek domu rodzinnego. Dotarłem też, za radą prof. S. Makarczuka, do rektora uniwersytetu, którym był wówczas prof. dr Włodzimierz Czugajow, historyk i humanista. Wspominam tego (nie tak dawno zmarłego) człowieka z wielką sympatią. Pochodzący z Kamieńca Podolskiego, weteran wojny, długoletni pracownik radzieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m. in. w Polsce, był człowiekiem otwartym na kontakty naukowe, życzliwym dla ludzi, szczerze przychylnym Polsce, jej nauce i kulturze. Nietrudno było mi go przekonać do podpisania umowy między naszymi uczelniami o współpracy naukowej (czerwiec 1989 r.) oraz do przyjazdu do Krakowa, gdzie gościliśmy go z bliskim otoczeniem dwukrotnie. Opowiadał wiele o uniwersytecie lwowskim, bardzo rozbudowanym, gdy chodzi o poszczególne wydziały i kierunki studiów. Zabiegał o nowe dla nich pomieszczenia oraz o mieszkania dla pracowników. Myślał też o naukowym ujęciu historii Lwowa, a także o historii swojej uczelni. Odwiedzałem go wielokrotnie w domu przy ulicy Stryjskiej, kiedy przeszedł na emeryturę, ale utrzymywał z uczelnią nadal związki dydaktyczne. Jadwiga Głowala i Zygmunt Zwierzyński wciągnęli mnie do środowiska żyjących we Lwowie Polaków. Poznałem z nich wielu, bywałem u państwa Bilów, gdzie grywał wirtuozersko na akordeonie Michał Osiadacz, spotykałem się z inż. Stanisławem Dąbrowskim, lekarzem Adamem Kokodyńskim i muzykiem Leszkiem Mazepą. Uczestniczyłem też w zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Kulturalnego we Lwowie, na którym wygłosiłem referat o genezie i rozwoju uniwersytetów europejskich. W katedrze lwowskiej miałem możność zetknąć się z księdzem Rafałem (Władysławem Kiernickim), bohaterskim kapłanem i pod koniec życia lwowskim biskupem pomocniczym. Krąg instytucji i ludzi się zwiększał, ale prawie zawsze za owymi kontaktami stał Orest, człowiek wszędzie szanowany i lubiany. Poszerzyło się pole współpracy archiwalnej. Do lwowskiego CPAH przybywało wielu historyków z Polski, archiwum stanowiło najważniejsze miejsce badań naukowych i przystań towarzyską. Bywały dni, że w czytelni archiwalnej przesiadywali sami Polacy, traktowani życz-

7 Między Lwowem a Krakowem i Warszawą (Wspomnienia o Oreście Maciuku) 275 liwie przez cały personel pracowniczy od sprzątaczek i portierek po panie dyżurujące w czytelni i pracujące w poszczególnych pracowniach. Nie pamiętam imion wszystkich tych pań poza panią Dianą, następnie Mirosią i Gienią oraz Oksaną, zajmującą się z zapamiętaniem spuścizną archiwalną po metropolicie Andrzeju Szeptyckim. Zapamiętałem jeszcze Iwana Swarnyka, zajmującego się heraldyką i genealogią. Tę przyjazną atmosferę kształtowali w archiwum ludzie pokroju Oresta Maciuka, którego spokojna i życzliwa osobowość udzielała się innym. W ciągu trzydziestoletniej pracy poznał zasób archiwalny i przyczynił się wydatnie do opracowania naukowego jego zespołów. Wymienić należy tu przede wszystkim opis Metryki Józefińskiej ( ) oraz Metryki Franciszkańskiej ( ), następnie przewodnik po najbogatszym zespole źródłowym we lwowskim archiwum historycznym o znaczeniu pierwszorzędnym, a to aktach Namiestnictwa Galicyjskiego, czy też opis źródeł do dziejów eparchii przemyskiej. Dodajmy tu jeszcze, że spuściznę archiwalną po Andrzeju Szeptyckim, Karolu Badeckim, Franciszku Jaworskim i Władysławie Łozińskim opisał w języku polskim. Dążył do przekształcenia lwowskiej placówki w archiwum nowoczesne, służące przede wszystkim badaniom historycznym. Już jako jego (od 1990 r.) dyrektor zabiegał o unowocześnienie pracowni, przyśpieszenie opracowywania wielu zespołów w celu ich rychlejszego udostępnienia, dbał o warunki socjalne i sanitarne zatrudnionych w archiwum pracowników. A były z tym problemy ogromne, przy fakcie trwających ciągle niedostatków finansowych, braku pieniędzy nie tylko na żarówki do lamp na korytarzach, łazienkach i ubikacjach. Nie tracił ducha i rozumiał, że pierwsze lata niepodległości Ukrainy, przy tak wielu nieuregulowanych sprawach młodego państwa, nie mogą być łatwe. Polskę odwiedzał często, nawet kilka razy w roku jeździł do matki do Warszawy. Za jej pomocą finansową nabył sobie samochód marki Fiat 126 p., w którym mieściła się jakoś żona z córką podczas cotygodniowych prawie wyjazdów do Kuliczkowa pod Bełzem, do siostry pani Nadii. Przyjeżdżał nim nierzadko również do Krakowa, w którym czuł się dobrze, nie tylko z powodu owocnej współpracy archiwalnej, lecz także dlatego, że w wielu miejscach przypominał mu Lwów. Kontakty naukowe z historykami uniwersytetu lwowskiego zaowocowały sesjami naukowymi i wydawnictwami książkowymi. Powołaliśmy do życia wspólnie wydawnictwo ciągłe pod nazwą Lwów. Miasto Społeczeństwo Kultura i umówiliśmy się, że konferencje naukowe pod tym samym hasłem odbywać się będą co dwa lata na przemian we Lwowie i w Krakowie. Odbyło się ich cztery, a pokłosie trzech pierwszych w postaci artykułów i rozpraw ukazało się w trzech okazałych tomach studiów (dwu wydanych w Krakowie i jednym we Lwowie) drukowanych w języku polskim i ukraińskim. Orest patronował tej współpracy od początku, wygłaszał referaty na sesjach, przewodniczył obradom i brał udział (zawsze ze swadą i krytycyzmem) w dyskusjach naukowych. Łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycja językowa, jednały mu sympatyków wśród zebranych, których wielu przyjmował potem w swoim lwowskim archiwum.

8 276 Feliks KIRYK W końcu drugiej dekady lipca 1999 r. dosięgła go niespodziewanie rozległa zapaść sercowa, której nie przezwyciężył. Ubył człowiek ceniony powszechnie za pracowitość, uczciwość i kompetencję zawodową oraz wysoką kulturę osobistą. Odszedł Europejczyk, który widział dalej, niż wielu z jego otoczenia, rozumiejąc że szansa rozwoju jego ojczyzny istnieje tylko w powiązaniu z Zachodem Europy. Mimo skromnych środków finansowych postawił na wysokim poziomie swoją placówkę archiwalną. Odwiedzali ją za jego dyrektury licznie, poza Polakami, Austriacy, Niemcy, Francuzi, przyjeżdżali też Brytyjczycy, nie mówiąc już o Amerykanach czy Kanadyjczykach ukraińskiego zwłaszcza pochodzenia. Opuścił swoje środowisko twórcze na zawsze uczony, specjalista w zakresie dziejów papieru i filigranów o rozgłosie międzynarodowym, o czym świadczą najlepiej nie tak zaproszenia na sympozja naukowe, przesyłane z różnych krajów, jak pochlebne recenzje jego prac, ogłaszane w obcych czasopismach fachowych, ukazujących się w takich ośrodkach uniwersyteckich, jak Cambridge, Paryż, Monachium, Praga, Warszawa czy Moskwa. W skwarny, a nawet duszny, dzień 20 lipca 1999 r. spoczął na Cmentarzu Łyczakowskim, żegnany przez przedstawicieli służb archiwalnych, władz uniwersyteckich i miejskich, przez delegacje zagraniczne, a przede wszystkim przez swoich rodaków, wśród których nie brakło też jego ziomków z Truskawca. Takich ludzi, jak Orest Maciuk nie można w pełni zastąpić. Strata ta jest nie do odrobienia. Pozostaje tylko wdzięczność, że szczęśliwy los umożliwił wielu, w tym i niżej podpisanemu, zetknięcie się, a nawet współpracę, z tak niepospolitym człowiekiem.

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

M Z A UR U SKI SK E I J HIST

M Z A UR U SKI SK E I J HIST NATROPACH MAZURSKIEJHISTORII I WOJNA ŚWIATOWA W KRAJOBRAZIE POWIATU GIŻYCKIEGO Projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego I WOJNA ŚWIATOWA W KRAJOBRAZIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Edyta Wolter "Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265

Edyta Wolter Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956, Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265 Edyta Wolter "Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 261-265 2012 [261] RECENZJA KSIĄŻKI: ROMUALD GRZYBOWSKI... 261 Forum

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884; 1887; 1889-1891; 1893-1896; 1898-1899; 1903-1904; 1906-1907; 1909-1910;

Bardziej szczegółowo

Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta.

Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta. Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta. Tata profesora Lecha Krzyżaniaka Leon pracował w szkole jako nauczyciel.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa Pierwszy budynek Szpitala Powiatowego wł. fot. A. Burlewicz Oddział dziecięcy i oddział zakaźny Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej.

światowej na terenach Galicji. Wszyscy uczestnicy zapalili na cześć poległych bohaterów symboliczne znicze przy kaplicy cmentarnej. Wycieczka klas 2 A i 2 D Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w dniu 26 września 2014 roku - - Dąbrowa Tarnowska - cmentarz I wojny światowej nr 248 i Ośrodek Spotkania Kultur Park Historyczny

Bardziej szczegółowo

Stipje Ltd - The European Marketing Force

Stipje Ltd - The European Marketing Force Sprawozdanie z wyjazdu na praktyki Erasmus Stipje Ltd - The European Marketing Force 01.07 27.09.2013r Toulouse, Francja Stipje Ltd to organizacja zajmująca się badaniami rynkowymi, promocją oraz budowaniem

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Anna Jaskóła SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Szymon Grabiński, Izabela Kawaciuk, Oliwia Korzeb i Basia Kozioł. nauczycielka j. polskiego Katarzyna Bauman. Walentyna Rybak

Szymon Grabiński, Izabela Kawaciuk, Oliwia Korzeb i Basia Kozioł. nauczycielka j. polskiego Katarzyna Bauman. Walentyna Rybak Szykujcie się wszyscy, Zbliżają się do nas wielkimi krokami. Święta to czas radości, szczęścia, przyjaźni a co najważniejsze to czas miłości do wszystkich ludzi na Ziemi. Ten czas z rodziną spędza się,

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M.

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Spytka Ligęzy a Lwowskim Kolegium Przemysłu Spożywczego w Lwowie-

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy

Ośrodek Nowy Świat. w Legnicy Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Nowy Świat w Legnicy Ośrodek Nowy Świat to miejsce zderzenia różnych kultur, miejsce spotkań młodych ludzi stąd i stamtąd, z daleka i z bliska.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884, 1887, 1889-1891, 1893-1896, 1898-1899, 1903-1904, 1906-1907, 1909-1910,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Uzasadnienie ogólne Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej relacje Polski i Ukrainy weszły w nowy etap historyczny.

UZASADNIENIE I. Uzasadnienie ogólne Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej relacje Polski i Ukrainy weszły w nowy etap historyczny. UZASADNIENIE I. Uzasadnienie ogólne Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej relacje Polski i Ukrainy weszły w nowy etap historyczny. Nowa sytuacja stworzyła nowe możliwości działania i wymaga

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT EMANUELA (IT) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna KRAKÓW z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna Kraków moje miasto, moja historia jest innowacją programowo-metodyczną.

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus

Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus Sprawozdanie Z wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus Autor: Norbert Witak Kierunek: informatyka Wydział Elektrotechniki i Informatyki Lublin, 30 września 2009r. 1. Informacje ogólne W okresie od

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 MIESIĄC TEMATY I CELE DZIAŁAŃ METODY I ŚRODKI REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW WRZESIEŃ 1. Ustalamy program działań w nowym roku

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

W dniach 9.03. 17.03.2013 r. 18 - osobowa grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim gościła w Niemczech, w miejscowości

W dniach 9.03. 17.03.2013 r. 18 - osobowa grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim gościła w Niemczech, w miejscowości Tuttlingen 2013 W dniach 9.03. 17.03.2013 r. 18 - osobowa grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim gościła w Niemczech, w miejscowości Tuttlingen, w landzie Badenia Wirtembergia

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. XVII edycja. www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. XVII edycja. www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora XVII edycja www.kronenberg.org.pl Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Nagroda Prof. Aleksander Gieysztor (1916-1999) Patron Nagrody prof. Aleksander Gieysztor,

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2007 r. REKTOR R /DOP-014/37/07 ZARZĄDZENIE NR 37/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne Na

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO w Olsztynie 1

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO w Olsztynie 1 Dokumentacja niepełna, do uzupełnienia w terminie do........... Olsztyn, dnia......... (czytelny podpis pracownika (czytelny podpis doktoranta Olsztyn, dnia... Pan(i Dziekan Wydziału UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci?

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci? Opracowanie i ocena ankiety Ankieta wśród polskich studentów studiujących na BTU w Cottbus odbyła się w kwietniu 2006r. Jej celem było przede wszystkim zbadanie zadowolenia z usług bibliotecznych jak również

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WRZESIEŃ PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 MIESIĄC TEMATY I CELE DZIAŁAŃ METODY I ŚRODKI REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1. Ustalamy program działań w nowym roku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

NASZA WIZYTA W PRACOWNI LITERACKIEJ ARKADEGO FIEDLERA

NASZA WIZYTA W PRACOWNI LITERACKIEJ ARKADEGO FIEDLERA NASZA WIZYTA W PRACOWNI LITERACKIEJ ARKADEGO FIEDLERA Śladem Zygmunta Pniewskiego Dnia 8 kwietnia wybraliśmy się do Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, aby poszukać śladów wyprawy do Brazylii oraz

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Na

Bardziej szczegółowo

się do woli Bożej może być nieraz tak samo trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet trudniejsze.

się do woli Bożej może być nieraz tak samo trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet trudniejsze. WSTęP Pytanie zadane przez Autora w tytule może brzmieć jak obiecujące hasło reklamowe: przeczytaj książkę, a przekonasz się, że wszystkie trudności i problemy twojego życia duchowego i wspólnotowego zostaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Prezentacje wykonali: Jędrzej Maliniak Tomasz Koczański

Prezentacje wykonali: Jędrzej Maliniak Tomasz Koczański Prezentacje wykonali: Jędrzej Maliniak Tomasz Koczański Specyfiką ZSO nr IV im. Bohdana Ihora Antonycza, czyli IV LO i Gimnazjum nr 10 jest to, że szkoła ta jest ukraińska. Daje ona nam możliwości rozwijania,

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie realizacji konferencji/seminarium/warsztatów naukowych

Zgłoszenie realizacji konferencji/seminarium/warsztatów naukowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 14 września 2012 r.... Olsztyn, dnia.. (Pieczęć Wydziału, Jednostki) Zgłoszenie realizacji

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Włochy: - Università degli Studi di Macerata; Włochy: - Università degli Studi di Salerno.

Włochy: - Università degli Studi di Macerata; Włochy: - Università degli Studi di Salerno. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPRAWOZDANIE 2012/2013 WERSJA SKRÓCONA W roku akademickim 2012/2013 zakres działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi Studenckie Koło Naukowe Hodowców i Użytkowników Koni Kaskader (w skrócie SKN HUK) 2. Siedzibą Koła jest Katedra Genetyki i Hodowli Koni

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Konferencja odbędzie się w UNIWERSYTECIE KAZIMIERZA WIELKIEGO Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 (Aula Mikotoksyn) organizowana przez: Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy KOMITET

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/257/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU. z dnia 10 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/257/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU. z dnia 10 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/257/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h", ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim

Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim R O C Z N I K T O R U Ń S K I T O M 41 ROK 2014 Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim Wojciech Szramowski Toruń Dnia 31 października 2013 r. odszedł od nas na zawsze

Bardziej szczegółowo