Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r"

Transkrypt

1 Kraków dnia, marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem spółdzielni oraz jej członków w zakresie remontowo eksploatacyjnym, finansowym oraz członkowsko - prawnym. Podjęto szereg działań związanych z: 1. Obniżeniem kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości między innymi kontynuowano wykup gruntów na własność od Gminy Kraków oraz przeprowadzono reorganizację w zakresie obowiązków i zatrudniania pracowników. Zarząd prowadził szerokie konsultacje z działającymi w Spółdzielni Samorządami Domowymi, które owocowały racjonalizacją wydatków na poszczególnych budynkach. 2. Poprawą obsługi mieszkańców. a) Wykonano remont pomieszczeń Spółdzielni, b) Prowadzono procedurę wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd: 1. Realizował wnioski o przekształcenie mieszkań lokatorskich i własnościowych w odrębną własność w Kancelarii Notarialnej. 2. Wprowadził ewidencję związaną z indywidualnym rozliczeniem poszczególnych nieruchomości tak w zakresie stawki remontowej jak i eksploatacyjnej. 3. Przygotował Walne Zgromadzenie Członków. 4. Wprowadził w życie działalność Samorządów Domowych. Spółdzielnia podobnie jak w latach poprzednich prowadziła działalność eksploatacyjną i remontową w celu wyrównania stanów technicznych budynków Spółdzielni. I. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd jako organ Spółdzielni na bieżąco zarządzający Spółdzielnią według uprawnień statutowych w okresie sprawozdawczym w roku 2009 odbył 48 posiedzeń i podjął 338 uchwał. Większość uchwał dotyczyło spraw członkowsko-mieszkaniowych. Pracował w następującym składzie: W okresie od r do dnia r: 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Elżbieta Okine-Tyrkiel 2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -inż. Piotr Rusek 3. Członek Zarządu, Główny Księgowy - mgr Piotr Podsiadło Zarząd brał udział w pracach organów samorządowych Spółdzielni: 12 - posiedzeniach Plenum RN Prezydium RN Komisji RN 1 - Obradach Walnego Zgromadzenia. Przygotowywał materiały dla organów samorządowych Spółdzielni, w tym: Jednolite teksty lub zmiany regulaminów: 1/18

2 Przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zamiany mieszkań Organizowania przetargów w SM Mistrzejowice -Północ Komisji Organizacyjno Samorządowej Rady Nadzorczej Komisji Techniczno Eksploatacyjnej Rady Nadzorczej Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Samorządów Domowych Zarządu Funduszu Remontowego SM Mistrzejowice -Północ Podejmował decyzje w indywidualnych sprawach członków takich jak: - zadłużenia 60 spraw, przyznania ekwiwalentu za wymianę okien 83 sprawy, remont wylewek podłogowych 10 spraw. Członkowie Zarządu w ramach swoich obowiązków i kompetencji przyjmowali członków w biurze Spółdzielni w każdy wtorek w godzinach W każdym przypadku zgłoszonym członkom Zarządu podjęto odpowiednie działania. Oprócz przyjmowania stron Spółdzielnia prowadzi szeroką korespondencję i tak: W roku 2009 do Spółdzielni -wpłynęło 4557 pism, na które udzielono indywidualne odpowiedzi. Spółdzielnia dodatkowo wysłała 1732 pism do lokatorów i innych instytucji, -odrębnie były prowadzone sprawy związane z ratalną spłatą zadłużeń, których w 2009r rozpatrzono 60. -dodatkowo wysyłane były bieżące informacje do członków i kolportowane ogłoszenia na klatkach schodowych, -w okresie sprawozdawczym skierowano do Sądu 62 pozwy o zapłatę z tytułu zadłużenia czynszowego lokali mieszkalnych. W 2009 roku przeciętne zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło ogółem : 54,98 etatów w tym: - stanowiska nierobotnicze : 21,00 etatów, - stanowiska robotnicze : 33,98 etatów Przeciętne zatrudnienie w 2009r w stosunku do roku 2008 zmniejszyło się o 1,82%. II. Sprawy członkowsko mieszkaniowe: Na dzień r Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ liczyła 4103 członków, dla których prowadzony jest rejestr członków Spółdzielni (komputerowy i ręczny). Z rejestru członków ubyło 136 osób w tym: a/ 86 w związku z wypowiedzeniem członkostwa, b/ 40 w związku ze zgonem c/ 4 w związku z wykluczeniem d/ 6 w związku z wykreśleniem, W poczet członków Spółdzielni zostało przyjętych 126 osób w związku z: nabyciem mieszkania (kupno, zamiana), po zgonie małżonka, z tytułu nabycia praw do spadku, z tytułu nabycia garażu, oraz na prawach członka współmałżonka. Ponadto w Spółdzielni prowadzone są rejestry: 1. Rejestr rezygnacji z członkostwa. 2. Rejestr lokali dla których zostały założone Księgi Wieczyste dla lokali mieszkalnych. 2/18

3 3. Rejestr umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa. 4. Rejestr dobrowolnych zamian mieszkań na prawach lokatorskich. 5. Rejestr osób wykluczonych. 6. Rejestr umów najmu na lokale mieszkalne /dla osób eksmitowanych/. Oprócz zmian w rejestrze członków, a tym samym zmiany ilości członków w Spółdzielni dokonano następujących zmian w zakresie spraw mieszkaniowych: Ogółem 358 osób dokonało przeniesienia własności, w tym: 315 osób dokonało zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, 38 osób dokonało zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, 2 osoby dokonały zmiany spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w odrębną własność, 3 osoby nabyły prawo odrębnej własności w drodze przetargu. Zawarto 3 umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa z tytułu przejęcia lokalu po zgonie współmałżonka, rezygnacji z członkostwa na rzecz osoby bliskiej lub zamiany mieszkania. W 2009r Rada Nadzorcza podjęła 4 uchwały w sprawie wykluczenia i 6 uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków. Spółdzielnia posiada 7 wyroków sądowych w sprawie eksmisji z lokalem socjalnym. Spółdzielnia oczekuje na ich realizację. Wykonanie eksmisji jest uzależnione od dostarczenia przez Urząd Miasta Krakowa lokali socjalnych. Ze względu na brak lokali socjalnych w stosunku do ilości wniosków w UMK, wykonywanie orzeczeń sądowych trwa bardzo długo. Za niedostarczenie lokali socjalnych Gmina płaci spółdzielni odszkodowania które od momentu uzyskania wyroku pokrywają koszty utrzymania mieszkań osób zadłużonych zamieszkujących bez tytułu prawnego. Wartość odszkodowań które spółdzielnia otrzymała od Gminy Kraków wyniosła w roku ,10zł. W 2009r Spółdzielnia otrzymała tylko 1 lokal socjalny od Gminy Kraków. Odzyskała jedno mieszkanie po zgonie byłego członka i wykonała jedną eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Mieszkania wolne w sensie prawnym i opróżnione z osób i rzeczy spółdzielnia zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaje w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2009 spółdzielnia sprzedała trzy mieszkania, za które uzyskaliśmy następujące kwoty za 1 m 2 : w osiedlu Piastów zł/m zł. w osiedli Piastów zł, w osiedlu Piastów zł, III. Umowy najmu, dzierżawy terenu i dzierżawy powierzchni reklamowej. W roku 2009 Zarząd Spółdzielni zawarł : 10 umów najmu na lokale użytkowe: 1. F.H.U. ELMAR w os. Piastów 2A - działalność usługowa wypożyczalnia rowerów umowa na czas nieograniczony. 2. ZBR KAZBUD w os. Boh.Września 60 pomieszczenie mieszkalne dla pracowników umowa na czas nieograniczony. 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców ALAN w os. Boh.Września 57 biuro umowa na czas nieograniczony. 4. Ośrodek Kultury Kraków Nowa-Huta w os. Boh.Września 26 działalność kulturalnooświatowa umowa na czas nieograniczony. 3/18

4 5. Firma Budowlana KA-NIS w os. Boh.Września 26A pomieszczenie dla pracowników umowa na czas nieograniczony. 6. Krakowskie Kwiaciarnie BEA w os. Boh.Września 26 działalność handlowa kwiaciarnia na czas nieograniczony. 7. ZIS ORKA w os. Piastów 49 A była hydrofornia na magazyn i warsztat 2 umowy jedna terminowa, jedna na czas nieograniczony. 8. AQUARIUS S.C. w os. Boh.Września 41 działalność usługowa fryzjer, umowa na czas nieograniczony. 9. Cesja umowy najmu na członka rodziny F.H.U. Konkret-Bis w os. Boh.Września 26 A. działalność handlowa - umowa na czas nieograniczony. Zawarł : - 29 umów na najem pomieszczeń dodatkowych w budynkach mieszkalnych. - 2 umowy najmu powierzchni reklamowych, - 2 umowy dzierżawy terenu. Uruchomił parking w sąsiedztwie budynku nr 21 w os. Boh.Września oraz za Przychodnią Lekarską w os. Piastów, za miesięczną opłatnością na podstawie umów najmu miejsc postojowych. W dniu r Zarząd podpisał z F.H.ANNA działającą pod szyldem Polo-Market dziesięcioletnią umowę notarialną na najem lokalu użytkowego w os.boh.września 26. Umowa zawierała uzgodnienia dotyczące przeprowadzenia przez F.H. ANNA prac modernizacyjnych całego lokalu. Pierwsza część modernizacji wykonana na dzień r. Piekarnia AWITEX Sp. Jawna wykonała we własnym zakresie w 2009r modernizację lokalu użytkowego w os.boh.września 26A polegającą na wymianie okien i drzwi. IV. Sprawy terenowe 1. Wykaz gruntów będących własnością Spółdzielni lub w użytkowaniu wieczystym na dzień stanowi załącznik nr 1. 2.Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów spółdzielni. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/05 z dnia r i uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 21 z dnia r Zarząd dążył do wykupu użytkowania wieczystego gruntów na własność od Gminy Kraków w stosunku do nie wykupionych gruntów pod budynkami mieszkalnymi. Na koniec 2009 roku tylko budynki BW38 i BW 59 mają grunt na prawie użytkowania wieczystego. W roku 2009, Zarząd prowadził postępowania sądowe w stosunku do właścicieli lokali, którzy nie wyrażali zgody na wykup. W przypadku budynku BW 21 sprawę zakończono wyrokiem pozytywnym dla spółdzielni i mieszkańców BW 21 co pozwoliło na wykup gruntu. Natomiast w przypadku budynku BW 59 właściciel przedłuża postępowanie poprzez odwoływanie się do kolejnych instancji sądu. Na dzień pomimo pomyślnego dla spółdzielni wyroku sądu I instancji, postępowanie sadowe nie zostało zakończone. Wykaz działek nie wykupionych pod budynkami mieszkalnymi i mienia spółdzielni na dzień r przedstawia załącznik nr 2. Łączna kwota opłat z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2009 wynosiła: ,80zł. W kwocie tej są również opłaty za grunty stanowiące mienie Spółdzielni. 4/18

5 V. Informacja dodatkowa Spółdzielnia w roku 2009 zarządzała 75 budynkami mieszkalnymi, w których odrębną własność do lokalu posiadają członkowie i nie członkowie Spółdzielni oraz mieniem Spółdzielni: pawilony 4, byłe hydrofornie 4 szt, drogi i parkingi. W swoich zamierzeniach i planach oraz ich realizacji Zarząd Spółdzielni uwzględnia warunki materialne mieszkańców. Duża część członków korzysta z pomocy społecznej i dodatku mieszkaniowego. Pomimo trudnej sytuacji materialnej części mieszkańców, kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra. Indywidualizacja opłat na poszczególnych nieruchomościach od stycznia 2007r, w latach 2008 i 2009 pokazała faktyczne wydatki ponoszone dla każdej nieruchomości. Wykazała różnice w opłatach na eksploatację oraz pozwoliła na gospodarowanie w ramach zebranych środków funduszu remontowego przez mieszkańców poszczególnych budynków. Duży wpływ na rodzaj wykonywanych prac miały prowadzone przez Zarząd konsultacje z mieszkańcami za pośrednictwem przedstawicieli aktywnie biorących udział w pracach samorządów domowych. Dzięki tej formie współpracy, zarząd i mieszkańcy posiadają bezpośredni kontakt, który w znacznym stopniu ułatwia realizację oczekiwań mieszkańców w budynkach spółdzielni. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z ma w dalszym ciągu bezpośredni wpływ na zmniejszenie środków finansowych na fundusz remontowy. Do tej pory środki finansowe z przekształceń lokali zasilały ten fundusz. Na dzień dzisiejszy nic nie zmienił w tej sprawie Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia , który uznał, że przekształcenia za przysłowiową złotówkę są niekonstytucyjne. Wprowadzona przez Sejm zmiana do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2009 roku przedłużyła stosowanie niekonstytucyjnych zapisów ustawy w sprawie przekształcania mieszkań lokatorskich i praktycznie na ten okres wstrzymała możliwość wystąpienia Spółdzielni do Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu niekonstytucyjnego zapisu. Wartość odszkodowania, o które mogłaby wystąpić spółdzielnia to kwota około 35 milionów złotych. VI. Przewidywany rozwój jednostki 1. Kontynuacja wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na własność od gminy Kraków. 2. Podjęcie działań w celu wykupu gruntów będących mieniem spółdzielni na własność od Gminy Kraków. 3. Współpraca z samorządami domowymi. 4. Podejmowanie zadań związanych ze sprawną obsługą i informacją członków spółdzielni wdrażanie elektronicznych systemów zarządzania. 5. Wyrównanie stanów technicznych budynków na podstawie uchwały nr 20/2004 Zebrania Przedstawicieli z Główne zadania które pozostały do wykonania to remonty chodników, wymiany wind, rozbudowa lub wymiana nawierzchni parkingów. 6. W roku 2010 spółdzielnia realizuje remonty na podstawie planu przedstawionego w załączeniu /załącznik nr 3 i załącznik nr 4/. 7. Podjęcie działalności inwestycyjnej na działce 209/23 obr 1 Nowa Huta w osiedlu Bohaterów Września 57. Poniżej przedstawiamy dane charakterystyczne dla działalności Spółdzielni w 2009r. 5/18

6 IV. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1.Działalność finansowa Koszty i przychody w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ za 2009 r przedstawia poniższa tabela I Wyniki na poszczególnej działalności kształtuje się następująco: L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik GZM 1. Lokale mieszkalne , , ,32 I eksploatacja , , ,13 podatek od nieruchomości , , ,98 wieczyste użytkowanie , , ,99 centralne ogrzewanie , ,06 0,00 ciepła woda , ,88 0,00 zimna woda , ,23 0,00 wywóz śmieci , , ,41 dźwigi , , ,95 pożytki z nieruchomości , , ,12 fundusz remontowy , ,19 0,00 2. Garaże wolnostojące 3 382, , ,70 3. pozostała działalność: , , ,72 operacyjna , , ,82 finansowa , , ,54 Razem , , ,74 podatek dochodowy , ,00 Razem I , , ,74 Wynik Spółdzielni II 1. Lokale użytkowe , , ,14 eksploatacja , , ,24 centralne ogrzewanie , , ,84 ciepła woda 1 141, ,39-27,26 zimna woda , ,42-54,84 wywóz śmieci , ,52 2,84 2. pozostała działalność: , , ,29 operacyjna , , ,41 finansowa 3 309, , ,51 inne przychody , , ,37 Razem /zysk/ , , ,43 podatek dochodowy , ,00 Razem II /nadwyżka bilansowa/ , , ,43 OGÓŁEM I + II , , ,17 Wynik GZM ,74 zł Wynik Spółdzielni /nadwyżka bilansowa/ ,43 zł W 2009r dzięki wprowadzeniu indywidualnych opłat eksploatacyjnych na budynki bezpośrednio wynikających z kosztów utrzymania, na gospodarce zasobami mieszkaniowymi uzyskano dodatni wynik, który pomniejszy ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z poprzednich lat. Nadwyżka bilansowa Spółdzielni zgodnie z obowiązującym Statutem podlega podziałowi przez Walne Zgromadzenie. 6/18

7 Zarząd proponuje nadwyżkę bilansową przeznaczyć na: - zwiększenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem na wykup gruntów w wieczystym użytkowaniu (kontynuacja) w wysokości: ,00 zł - zwiększenie funduszu remontowego w wysokości: ,43 zł W 2009 roku została rozliczona nadpłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z 2008 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych. W 2009r wystąpiła nadpłata dotycząca lokali mieszkalnych za : 1. centralne ogrzewania Przychody ,50 Koszty ,06 Wynik * ,44 * Nadpłata za 2009 została przeniesiona na konto rozrachunkowe do rozliczenia w 2010r 2. ciepłą wodę Przychody ,15 Koszty ,88 Wynik * 4 399,27 * Nadpłata za 2009 została przeniesiona na konto rozrachunkowe do rozliczenia w 2010r Nadpłaty za 2009 rok zostaną rozliczone indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w budynkach SM M-P i Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w budynkach SM M-P w roku Wskaźniki ekonomiczno finansowe charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółdzielni w 2009 roku w porównaniu do roku 2008 l.p. Nazwa wskaźnika 2009 r. 2008r 1 pokrycie majątku trwałego funduszami własnymi 105,13% 103,43% 2 bieżącej płynności finansowej 1,93% 1,95% 3 bieżącej wypłacalności 5,05% 5,80% 4 zadłużeń bieżących w opłatach za lokale mieszkalne 2,86% 2,74% za lokale użytkowe 8,30% 7,7% 5 udział kosztów zarządu ogólnego w kosztach działalności operacyjnej 8,39% 8,65% 7/18

8 2.Koszty eksploatacji podstawowej. Koszty eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych przedstawia poniższa tabela II L.p. Wyszczególnienie wykonanie za 2009 r m-cznie zł/m/2 1 Utrzymanie czystości ,26 0,41 2 Energia elektryczna na klatkach ,26 0,07 3 Przeglądy kominiarskie ,00 0,04 4 Przeglądy gazowe ,57 0,05 5 Dezynsekcje zsypów, czyszcz. i wym. kanalizacji ,04 0,01 6 Ubezpieczenia ,02 0,02 7 Konserwacje obce w tym azart itp ,32 0,05 8 Konserwacje i remonty własne GKR ,62 0,31 9 Utrzymanie zieleni ,36 0,04 10 Utrzymanie hydroforni 5 783,41 0,00 11 Koszty zarządzania i administracji ,01 0,58 12 Działalność kulturalno-oświatowa ,85 0,01 13 Pogotowie Awaryjne ,36 0,02 14 Usługi transportowe 6 341,52 0,00 15 Koszty mienia ,40 0,07 16 Inne ,22 0,03 Razem ,22 1,73 Średnia opłata eksploatacyjna w Spółdzielni w 2009 r. wynosiła od 1,62 zł/m 2. Nie pokryła ona rzeczywistych kosztów, średnia opłata wyniosła 1,73 zł/m 2 wg wyliczenia. Poniesione koszty na eksp.lokali mieszkalnych ,92 zł Średnioroczna powierzchnia lokali mieszkalnych m 2 Średni koszt miesięczny ,22: m 2 : 12 m-cy = 1,73 zł/m 2 3.Gospodarka Funduszem Remontowym W 2009 r. Wydano na prace remontowe kwotę ,78 zł. Wykorzystanie środków funduszu remontowego oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela III. L p. Wyszczególnienie WPŁYWY 1 Pozostały fundusz z 2008 r ,74 8/18

9 . 2. Wpływy za stawki 0,20 zł ,94 3. Wpływy ze stawki 0,20-0,70 zł ,25 4. Wolne środki z wykupu i sprzedaży mieszkań 4 104,32 5. Nadwyżka bilansowa ,97 6. Inne wpływy ,59 Razem : ,81 WYDATKI 1 Montaż hydroforni indywidualnych ,97 2 Remont instalacji gazowej ,00 3 Przebudowa altanek śmietnikowych ,26 4 Wymiana wind ,80 5 Dofinansowanie do wymiany okien,remontu wylewek i ścianek działowych ,20 6 Remonty dróg,ulic,parkingów,chodników ,90 7 Wymiana stolarki okiennej ,80 8 Malowanie klatek ,40 9 Kraty do altan śmietnikowych ,25 10 Wykonanie instalacji domofonowej ,16 11 Remont sztolni ,90 12 Ocieplanie stropodachów ,05 13 Wykonanie instalacji elektrycznej ,90 14 Monitoring ,28 15 Wiatrołapy ,56 16 Instalacja odgromowa ,00 17 Remont kanalizacji ,57 18 Wymiana płytek PCV ,50 19 Daszki ,50 20 Wymiana grzejników ,00 21 Remonty kominów ,71 22 Remont balkonów ,23 23 Naprawa schodów ,65 24 Wymiana zaworów wodnych ,80 25 Remont rynien i koryt dachowych ,13 26 Inne ,60 Razem : ,12 Saldo na r ,69 Wpływy na fundusz remontowy w 2009 roku to: 1/ Opłaty użytkowników lokali 43,33% 9/18

10 2/ Pozostały fundusz z 2008r i inne wpływy 56,67% 4. Zadłużenia czynszowe LOKALE MIESZKALNE Ogółem zaległości czynszowe na dzień roku wynoszą : - zaległości bieżące ,75 zł - zaległości byłych członków ,04 zł - dochodzone na drodze sądowej ,17 zł - odsetki od zaległości bieżących ,05 zł Razem ,01 zł Informacja o zadłużeniach czynszowych na dzień roku Ilość mieszkań 4026 mieszkań Zadłużenie członków wobec Spółdzielni po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące ,27 zł Miesięczny wymiar czynszu Spółdzielni ,35 zł Udział % zadłużenia do m-cznego wymiaru czynszu 34,96% Roczny wymiar czynszu Spółdzielni ,20 zł Udział % zadłużenia do rocznego wymiaru czynszu 2,86% Ilość członków zadłużonych pow.3 m-cy 111 Udział % zadłużonych pow.3 m-cy 2,75 % do ogólnej liczby mieszkań Wskaźnik zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych do rocznego wymiaru czynszu w 2009 roku wyniósł 2,86. Wzrósł w stosunku do 2008 roku (2,7). Struktura bieżących zadłużeń czynszowych przedstawia się następująco: do 2 m-cy ,94 zł 3 m-cy ,40 zł 4 m-cy ,72 zł 5 m-cy ,95 zł 6 m-cy i wyżej ,74 zł Największe zadłużenie w budynkach os.boh.września L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu ,4 69, ,0 66, ,4 40,4 Największe zadłużenie w budynkach os.piastów L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu ,1 54, ,7 68,2 10/18

11 3 54 9,4 35,8 Najmniejsze zadłużenie w budynkach os.boh.września L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu ,20 16, ,54 19,9 Najmniejsze zadłużenie w budynkach os.piastów L.p. Nr bloku kwota w tys.zł % zadłużenia do m-cznego czynszu 1 1A 1,26 16, ,46 9,8 Do członków zalegających z opłatami czynszowymi 1. wysyłamy wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald 2. zapraszamy na rozmowy z Zarządem i Radą Nadzorczą Sp-ni w celu rozłożenia długu na raty i podpisania ugody co do spłaty długu, 3. informujemy o sposobie uzyskania dodatku mieszkaniowego, 4. występujemy do sądu i komornika. LOKALE UŻYTKOWE Zadłużenie lokali użytkowych wg stanu na przedstawia się następująco: - zaległości bieżące ,25 zł - dochodzone na drodze sądowej ,62 zł - odsetki od zaległości ,32 zł Razem ,19 zł 1. Zaległości bieżące w wys ,25 zł wynikają z płacenia czynszu z jednomiesięcznym opóźnieniem. Ponadto 4 lokale zalegały z opłatami za 2 m-ce, 2 lokale za 4 m-ce. 2. Zaległości dochodzone na drodze sądowej na kwotę ,62zł to zaległości byłych najemców i 2 lokali z tytułu bezumownego korzystania, 1 dzierżawy terenu Największe: - Firmy Produkcyjno Handlowej Eliot (sklep zoologiczny) Zadłużenie na tym lokalu wynosi ,20zł. W tej sprawie Spółdzielnia od 2000 roku prowadzi postępowanie sądowe przeciwko firmie o zapłatę. Odzyskaliśmy częściowe zadłużenie. Spółdzielnia dwukrotnie występowała do Prezesa Sądu o przyspieszenie postępowania ze względu na jego przewlekłość. Pozostałe zadłużenia w wysokości ,54zł są na etapie egzekucji komorniczej, i wpisem do KRD.W stosunku do 1 lokalu uzyskana jest eksmisja z lokalu która będzie przeprowadzona w m-cu II 2010r. Do dłużników w lokalach użytkowych co miesiąc wysyłane są wezwania do zapłaty. Od zalegających, a wpłacających z opóźnieniem egzekwowane są odsetki ustawowe. Wskaźnik zadłużeń czynszowych lokali użytkowych do rocznego wymiaru czynszu w 2009 roku wyniósł 8,3 %. Wzrósł w stosunku do 2008 roku (7,7%). 5.Działalność społeczną i oświatowo-kulturalną Statutowa działalność społeczna i oświatowo-kulturalna prowadzona była przez Klub Mirage znajdujący się w Pawilonie nr 26 na os.boh.września wspólnie z ośrodkiem Kultury w Nowej Hucie oraz Klubem TKKF Apollo działającym na terenie os.boh.września i Piastów. 11/18

12 Klub Mirage i Apollo obejmuje swoją działalnością dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz emerytów i rencistów. W 2009 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni przeznaczyła na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną kwotę zł. Wykorzystanie środków finansowych na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną w 2009r przedstawia tab.iv: Tabela IV Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna za 2009 rok l.p. Wyszczególnienie Wpływy I Przyznane środki 41000,00 Razem 41000,00 Wydatki Działalność Klubu "MIRAGE" II Działalność Klubu "APOLLO" Dofinansowanie biblioteki Dofinansowanie imprezy plenerowej Razem V. Eksploatacja, remonty i konserwacja budynków w SM Mistrzejowice-Północ w roku 2009 Rok 2009 był kolejnym rokiem w którym obowiązywał zgodnie ze Statutem Spółdzielni podział wpłacanej stawki na fundusz remontowy budynków i fundusz remontowy spółdzielni. Część miesięcznych naliczeń w wysokości 70 gr/m 2 została przeznaczona na potrzeby poszczególnych budynków, a pozostała kwota w wysokości 20 gr/m 2 przeznaczana była na fundusz remontowy spółdzielni. Z funduszy indywidualnych budynków wykonano wymianę domofonów analogowych na cyfrowe, docieplenia stropodachów, remonty kominów, modernizacje instalacji oświetleniowych klatek, malowanie klatek schodowych, instalacje monitoringu, remonty balkonów, prace ślusarskie w tym montaż krat do altan śmietnikowych oraz wyniesienie zaworów wodnych z piwnic indywidualnych i instalacje podgrzewania rynien. Wykonano duży zakres stosunkowo drobnych prac o znacznym zróżnicowaniu dla poszczególnych budynków. Z funduszu remontowego spółdzielni realizowano prace związane z wyrównaniem stanów technicznych budynków takich jak: likwidacja zbiorczych hydroforni i montaż hydroforni indywidualnych dla budynków, wymiana dźwigów, remonty chodników, parkingów oraz dobudowę wiatrołapów. Fundusz remontowy spółdzielni w 2009 roku zasilony był nadwyżką bilansową Spółdzielni, odpisem na stawkę remontową oraz zwrotem kosztów remontów przez osoby nie będące członkami Spółdzielni. Poważną pozycję stanowiła też kwota bilansu otwarcia. Niestety obecnie po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia nie posiada już środków z przekształceń. 1. Zabudowa wiatrołapów W ramach wyrównania stanów technicznych budynków ostatecznie zrealizowano program dobudowy wiatrołapów w 34 budynkach tj. Piastów 1A, 1D, 5, 6, 7, 8,9, 11, 43, 44, 45, 47, 49, 12/18

13 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58 oraz Bohaterów Września 5, 6, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 i Sieć wody wysokiej i hydrofornie. Zakończono montaż zestawów hydroforowych indywidualnych dla każdego budynku w budynkach Piastów 43,44,47,49,50,51 oraz zamontowano takie zestawy w budynkach Piastów 52,53,54,55,56,57 i 58. Jednocześnie zlikwidowano hydrofornie zbiorcze Piastów 49a i 58a. Tym samym zakończono przebudowę instalacji hydroforowych w Spółdzielni. 3. Windy Wykonano kompleksową modernizację windy w budynku Piastów 55 oraz zakończono wymianę windy osobowo-towarowej w budynku BW 59. W związku z obowiązującymi dyrektywami Unijnymi, które nakładają na właściciela wind stworzenie systemu zdalnego alarmowania, polegającego na stałej łączności z obsługą pogotowia awaryjnego systemy te montowane są w nowych windach. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa w przypadku zatrzymania i uwięzienia osób. W dalszym ciągu windy są dewastowane a koszty dewastacji pokrywają wszyscy mieszkańcy budynku. 4. Gaz a. Wyniesione zostały liczniki gazu z mieszkań na korytarze w ostatnich dwóch klatkach budynku BW 39 b. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonano przeglądy i doszczelnienie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach Spółdzielni. W dalszym ciągu maleje ilość niesprawnych urządzeń gazowych. Stare kuchenki i piecyki łazienkowe wymieniane są przez mieszkańców na nowe, co w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. W trakcie przeglądów sprawdzamy również sprawność spalania gazu przez urządzenia. 5. Zamurowanie przeszkleń Zdemontowano nieszczelną ślusarkę i zamurowano powstałe otwory w 16 budynkach tj, BW 45,46,47,49,50,51,52,53,54 i 55 oraz P 33,34,35,36,37 i Prace remontowe w budynkach spółdzielni. a) Wymieniono okienka piwniczne na okna PCW w budynkach BW 28,32,35 i 37 oraz P 46. b) Wymieniono okna klatki schodowej na okna PCW w budynku BW 39. c) Docieplono stropodachy wraz z wymianą pokryw włazów dachowych w 19 budynkach tj. BW 5,6,27,28,30,31,35 i 38 oraz P 1a,1d,5,7,43,44,47,49,50,51 i 52. d) Zamontowano daszki nad wejściami do 9 budynków w osiedlu Piastów. e) Wyniesiono zawory wodne z piwnic indywidualnych w budynkach P1 i 2. f) Montowano kraty do zejść do piwnic, remontowano wejścia do klatek, kanalizację wewnętrzna budynków, wymieniano grzejniki Faviera na żeberkowe w suszarniach, likwidowano zbędne grzejniki na klatkach schodowych, remontowano schody do piwnic, wymieniano drzwi do piwnic. g) wykonano projekty modernizacji instalacji elektrycznych dla 3 budynków. 13/18

14 7. Poprawa stanu technicznego budynków a) Wykonano malowanie klatek schodowych w budynkach BW 5,6,18,51,52,53,54,60,61 i 65 oraz Piastów 1a i 37. b) Zmodernizowano instalacje oświetlenia klatek w celu oszczędzania energii elektrycznej w 14 budynkach tj. BW 27,28,29,30,31,32,35,36,37 i 38 oraz P 54,55,56,57 i 58 c) Malowano komory zsypowe oraz pomieszczenia suszarni i wózkowni. d) Na bieżąco czyszczono studzienki, poziomy i piony kanalizacji sanitarnej i burzowej na terenie Spółdzielni. Prowadzone były prace związane z naprawą i czyszczeniem rur spustowych czy uzupełnianiem żarówek. W dalszym ciągu spółdzielnia partycypowała w kosztach wymiany wylewek, ścianek typu plaster pszczeli i okien w mieszkaniach. 8. Bezpieczeństwo i estetyka wokół budynków. a) Wykonano nowe nawierzchnie chodników przy budynkach BW 21,22,23 i 24 oraz w mniejszym zakresie przy budynkach BW 58, P5 i P55. Powiększono parkingi przy budynkach P 50 i P 58. Zaadaptowano place na parkingi przy budynkach BW 23 i BW 67. Wyremontowano odcinek ciągu pieszo-jezdnego przy budynku P54. Zakończono też remont drogi dojazdowej do budynków P 1, 1d i 12. b) Wykonano remont kapitalny instalacji odgromowej dla budynku Piastów 9 i 11. c) Wybudowano altanę śmietnikową dla budynku P 1a, który dotychczas nie posiadał własnej altanki. d) Zamontowano kraty do 9 altan śmietnikowych. e) Zlikwidowano zniszczone, nieestetyczne kwietniki betonowe przy 9 budynkach. f) W okresie wiosennym generalnemu przeglądowi poddano urządzenia placyków zabaw. Wyremontowano, pomalowano ławki i huśtawki w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych. Zakupiono nowe huśtawki pionowe, poziome, sprężynowe, karuzele i zjeżdżalnie. Przy współpracy z Radą Dzielnicy wybudowano nowoczesny plac zabaw przy budynku BW 67.W miarę potrzeb wymieniamy kosze na śmieci na nowe. g) Spółdzielnia na bieżąco prowadzi prace związane z wycinaniem, przerzedzaniem drzew i krzewów, wywozem liści i gałęzi, nasadzaniem nowych drzew, krzewów, kwiatów oraz ich pielęgnacją. W okresie zimy odśnieża ciągi piesze i drogi spółdzielni. Na wnioski mieszkańców prowadzimy pielęgnację i wycinkę drzew na podstawie decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Drzewa wycięte to głównie zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu /topole/, zaciemniające mieszkania i drzewa owocowe. 14/18

15 9. Ochrona budynków Zainstalowano monitoring ( kamery wraz z rejestratorami) w budynkach P 43,44,47 i 55. Monitoring ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w wykryciu ewentualnych sprawców dewastacji wewnątrz budynku oraz zaparkowanych przed budynkiem samochodów. 10. Przeglądy budynków i ich otoczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wykonywano przeglądy roczne budynków i ich otoczenia, przeglądy kominów, instalacji gazowych i odgromowych. 11. Remonty lokali użytkowych W pawilonie os. Bohaterów Września 26 dokonano częściowej wymiany ślusarki okiennej w takich lokalach jak: biblioteka, nauka jazdy, kwiaciarnia, pralnia, Mado, fryzjer, Awitex oraz w dwóch pomieszczeniach SMMP. Wymieniono też drzwi do lokalu Mado oraz w lokalu Berta os. BW 65. Prace te były współfinansowane przez użytkowników lokali lub wykonane na koszt najemców. Szczegółowy wykaz prac zrealizowanych z funduszu remontowego budynków znajduje się w załączniku nr 5. Szczegółowy wykaz prac zrealizowanych z funduszu remontowego Spółdzielni znajduje się w załączniku nr 6 i załącznik nr 7. VI. Centralne ogrzewanie. MPEC zakończył prace związane z wymianą sieci ciepłowniczej na osiedlu Bohaterów Września. Zarząd Spółdzielni wynegocjował od wykonawcy prac w zamian za przekroczenie terminów i utrudnienia dla mieszkańców, wykonanie remontu bardzo dużego parkingu na działce nr 2-45/15 stanowiącej mienie Spółdzielni przy ul. Klebeerga. Niezależnie od powyższego wszystkie budynki naszej Spółdzielni zyskały podłączenie do nowoczesnej preizolowanej sieci ciepłowniczej, która znowu będzie nam mogła służyć przez wiele lat. W roku 2009 wprowadzone zostały indywidualne zaliczki pobierane na koszty centralnego ogrzewania dla poszczególnych mieszkań w oparciu o koszty zużycia ciepła za rok 2008 z rezerwą 0,40 zł /m2. W roku 2009 średnie koszty ogrzania 1 m 2 mieszkania w budynkach spółdzielni wyniosły 1,68 zł. Odpowiednio w osiedlu Bohaterów Września 1,79 zł a w osiedlu Piastów 1,55 zł. VII. Działalność Grupy Konserwacyjnej Koszty wykonania prac oraz usuwania usterek pokrywane są ze stawki eksploatacyjnej wpłacanej w comiesięcznym czynszu przez mieszkańców. 15/18

16 1. ZGŁOSZENIA DEKARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - likwidacja zacieków przez pokrycie dachowe i przewody kominowe ; - naprawa i krycie papą przeciekających daszków balkonowych oraz wejść nad klatkami ; - naprawa blacharki na dachach i daszkach nad wejściami do klatek ; - naprawa i wymiana rur spustowych, rynien, sztendrów ; - naprawa i zamykanie włazów, klap dymnych ; - usuwanie śniegu i sopli z dachów ; - sprzątanie dachów z zanieczyszczeń i ptasich odchodów ; - sprzątanie daszków nad wejściami i altanami śmietnikowymi. Razem : wykonano 86 zgłoszeń. 2. ZGŁOSZENIA ŚLUSARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - naprawa, wymiana i uzupełnianie zamków, klamek, gałek, szyldów, samozamykaczy, kłódek ; - naprawa bram wejściowych i śmietnikowych - smarowanie i naprawa zawiasów, - remont i wymiana klap zsypowych ; - przetykanie zatkanych zsypów ; - naprawa szafek : hydrantów, reduktorów gazu, rozdzielni elektrycznych ; - naprawa ławek, uzupełnienie listew ławkowych ; - remont urządzeń zabawowych ; - naprawa i wykonanie nowych włazów, barierek, poręczy, słupków ; Razem : wykonano 1183 zgłoszeń. 3. ZGŁOSZENIA ELEKTRYCZNE. Wykonano pomiar oraz sporządzono protokoły pomiarów skuteczności zerowania i izolacji lokali użytkowych, hydroforni, pomieszczeń warsztatowych i biurowych SM"MP". Wykonano w ramach przeglądów pięcioletnich pomiary stanu izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach mieszkalnych. Wykonywane na bieżąco: - uzupełnianie żarówek, naprawa i wymiana oprawek, lamp, kloszy ; - naprawa i uzupełnianie przycisków, gniazd, wyłączników, zegarów sterujących ; - naprawa rozdzielni elektrycznych, wymiana styczników, bezpieczników, śrub stykowych ; - wymiana tablic licznikowych, zabezpieczeń licznikowych ; - naprawa instalacji elektrycznych - usuwanie zwarć ; - naprawa oświetlenia maszynowni, wyłączników dźwigu ; - zamykanie i naprawa szafek rozdzielni elektrycznych ; - przegląd i konserwacja instalacji elektrycznych na hydroforniach ; - odbiór instalacji elektrycznej oświetlenia w piwnicach lokatorskich wykonanych przez lokatorów za zgodą Spółdzielni ; Razem : wykonano 2851 zgłoszeń. 4. ZGŁOSZENIA NAPRAWY DOMOFONÓW. Wykonywane na bieżąco : - naprawa i wymiana kaset, mikrofonów, głośników, zasilaczy, elektrozamków ; - likwidowanie przerw i zwarć w instalacji domofonowej ; 16/18

17 - wymiana unifonów w mieszkaniach ; - wymiana spisów lokatorów w kasetach. Razem : wykonano 265 zgłoszeń. 5. ZGŁOSZENIA SZKLARSKIE I STOLARSKIE. Wykonywane na bieżąco : - remont stolarki okiennej i drzwiowej, dorabianie kwater ; - szklenie rozbitych szyb w bramach wejściowych ; - szklenie rozbitych i brakujących szyb w stolarce okiennej na klatkach schodowych ; - uzupełnienie klamek, ograniczników, zawiasów, śrub okiennych ; - docinanie i oklejanie boczków do kabin dźwigowych ; - docinanie szyb do drzwi dźwigowych ; - szklenie szafek rozdzielni elektrycznych, gazowych, hydrantów, wyłączników dźwigu ; - montaż siatek i kolców zabezpieczających przed ptakami. Razem : wykonano 222 zgłoszeń. 6. ZGŁOSZENIA MURARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - drobne remonty chodników, dróg, opasek ; - remonty balkonów : tynkowanie ścian, sufitów, balustrad ; remont wylewek ; - wymiana blacharki ; - montaż urządzeń zabawowych, znaków drogowych, ławek, koszy na śmieci ; - zamurowania i flizowanie po rozkuciach monterów wod.-kan.-gaz.-c.o. ; - wymiana wykładziny PCW na klatkach schodowych i w dźwigach ; - naprawa wylewek, ścianek działowych w piwnicach ; Razem : wykonano 811 zgłoszeń. 7. ZGŁOSZENIA MALARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - malowanie urządzeń placów zabaw, ławek, trzepaków ; - białkowanie komór śmietnikowych - malowanie balkonów, lokali po awariach ; - malowanie pomieszczeń wspólnych - suszarnie, wózkownie, wiatrołapy, węzły c.o. ; - poprawki malarskie po pracach hydraulicznych w pomieszczeniach wspólnych ; - odnawianie kabin dźwigowych ; - malowanie krat piwnicznych, poręczy, barierek ; - malowanie znaków poziomych na drogach ; - zamalowywanie napisów na elewacjach budynków ; Razem : wykonano 203 zgłoszeń. 8. ZGŁOSZENIA KOMINIARSKIE. Wykonywane na bieżąco: - sprawdzenie ciągu w przewodach kominowych ; - rozkucie i doszczelnienie wlotów i przewodów ; - przetykanie zatkanych, zagruzowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych ; - wymiana kratek wentylacyjnych i rur spiro przewodów spalinowych ; - wykonanie brakujących półek i ścianek w przewodach kominowych ; - wykonywanie, wymiana i doszczelnianie nasad kominowych ; Razem : wykonano 42 zgłoszeń. 17/18

18 9. ZGŁOSZENIA WOD.-KAN.-GAZ.-C.O. Wykonywane na bieżąco: - comiesięczne odczyty mediów ; - ustalanie przyczyny zacieków w lokalach mieszkalnych ; - przetykanie pionów i wywiewek kanalizacyjnych ; - doszczelnienie i wymiana odcinków nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej ; - czyszczenie kratek ściekowych ; - doszczelnienie i wymiana odcinków uszkodzonej instalacji wodnej ; - plombowanie i wymiana wodomierzy ; - doszczelnienie i wymiana głowic zaworów głównych wody ; - doraźne kontrole szczelności instalacji gazowej ; - doszczelnienie instalacji gazowej, wymiana zaworów, podejść do gazomierzy i przyborów; - przeglądy węzłów c.o. ; - uzupełnianie wody w instalacji c.o. w budynkach ; - rozruch i zakończenie sezonu grzewczego ; - wykonanie przeglądu instalacji centralnego ogrzewania, usuwanie przecieków ; - doszczelnienie, regulacja lub wymiana zaworów i głowic termostatycznych, odpowietrzników pionowych i nabowych ; - likwidacja grzejników c.o. na klatkach ; - czyszczenie krat kanalizacji burzowej ; - wykonywanie usług dla lokatorów, Razem : wykonano 2404 zgłoszeń. 10. PRACE RÓŻNE. Wykonywane na bieżąco : - prace porządkowe, rozładunek materiałów ; - załadunek śmieci nietypowych ; - przycinanie drzew, krzewów ; - załadunek i wywóz gałęzi, drzew ; - wypompowywanie wody z zalanych piwnic ; - wieszanie flag przed świętami państwowymi ; Razem : wykonano 14 zgłoszeń. Łącznie wykonano 8081 zgłoszeń. Ponadto w roku 2009 GK wykonała przeniesienie ślusarni, warsztatu elektrycznego, szatni i pomieszczeń socjalnych do pomieszczeń w pawilonie BW 26, które ze względu na nieatrakcyjność nie znajdowały najemców. Opuszczone pomieszczenia jako atrakcyjne - frontowe będą wynajmowane jako lokale użytkowe co przysporzy Spółdzielni dodatkowe dochody. 18/18

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł. BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo