Małopolska między wojnami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolska między wojnami"

Transkrypt

1 Małopolska między wojnami Helena Postawka-Lech Małopolska, jak soczewka, skupia w sobie wszystkie nurty i tendencje obecne w odrodzonej po 1918 roku Polsce. Centralny Okręg Przemysłowy, Akademia Górniczo-Hutnicza czy przyciągające elitę kulturalną i towarzyską kraju Zakopane to tylko niektóre z przykładów wkładu Małopolan w ten ogromny wysiłek, jakim było scalenie Rzeczypospolitej z trzech zaborów, odmiennych pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. Dzięki stosunkowo dużej autonomii i dobrej organizacji panującej w zaborze austriackim, na tych terenach szybko uporano się z chaosem związanym z tworzeniem nowego podziału administracyjnego i utworzono województwa: krakowskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie. Województwo krakowskie, ze stolicą w Krakowie, w roku swojego utworzenia (1920) obejmowało km² i liczyło mieszkańców. Jego teren nie do końca pokrywa się z dzisiejszym województwem małopolskim; odłączono m.in. powiat mielecki, dębicki, żywiecki, a przyłączono miechowski i olkuski. Niemniej oba województwa są do siebie zbliżone pod względem zajmowanego obszaru. Wiele instytucji i budynków obecnych w województwie małopolskim ma rodowód międzywojenny. W nowym państwie polskim wszystko musiało być nowe. Zrzucenie z ramion płaszczu Konrada, jak poetycko określił odzyskanie niepodległości poeta Antoni Słonimski, zaowocowało pędem ku nowoczesności. Wolna Polska miała być państwem przyszłości, które nie rozdrapuje ran i buduje swoją pozycję na bazie silnego przemysłu, ekonomii oraz awangardowej kultury. W tym okresie patriotyzm był pojmowany jako rzetelna praca na rzecz ojczyzny. Ludzie nauki rozumieli potrzebę obecności wykształconych kadr, które mogłyby zarządzać przemysłem i zasobami naturalnymi. W 1919 roku sfinalizowano działania mające na celu otwarcie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczelnia, podzielona na dwa wydziały górniczy i hutniczy, w ramach których działały mniejsze zakłady, szybko osiągnęła wysoki poziom i mogła konkurować z uczelniami zagranicznymi. W okresie międzywojennym wydano 571 dyplomów górniczych i 224 hutnicze. Inżynierowie wykształceni na AGH byli potrzebni zasilali inwestycje powstające w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Plan, zapoczątkowany przez ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, zakładał znaczne rozbudowanie sektora przemysłowego bazującego na surowcach naturalnych, co miało wzmocnić polską gospodarkę i pomóc podnieść się po wielkim kryzysie przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Duża część inwestycji zbudowanych w ramach COP działa do dziś. Również kultura po odzyskaniu niepodległości zaczęła oddychać świeżym powietrzem. Do kraju przenikały modernistyczne trendy kubizm, futuryzm, ekspresjonizm. W zetknięciu z polską specyfiką powstały nurty inspirowane, a jednak odmienne. Życie kulturalne toczyło się nie tylko w krakowskich salonach, ale także w zakopiańskich willach i uzdrowiskach Beskidu Sądeckiego. To także wynik nowego stylu życia. Kult tężyzny fizycznej i zdrowia każe nawet intelektualistom opuszczać duszne piwnice i udawać się do wód lub na narty. Z górskich wycieczek można przywieźć pamiątkowe zdjęcia, a dzięki miniaturyzacji aparatów fotografia wychodzi z atelier i staje się rozrywką dla każdego. Z radia płynie skoczny charleston Te trzy elementy: nowe państwo, nowa kultura i sztuka oraz nowy styl życia, były składnikami dwudziestolecia międzywojennego. Wpisywały się w modernistyczny obraz świata. W sztuce termin modernizm jest bardzo szeroki, określa się nim kierunki i tendencje artystyczne już od lat 70. XIX wieku, kiedy to impresjoniści poczynili pierwsze kroki w stronę emancypacji obrazu spod prymatu figuracji i mimetyzmu, aż do sztuki konceptualnej w latach 70. Modernizm można jednak rozumieć też szerzej, jako strategię kształtowania rzeczywistości wykraczającą poza ramy artystycznego świata. Jak pisze Andrzej Szczerski w książce Modernizacje, wiele krajów Europy Środkowej po 1918 roku budowało swoją tożsamość, wykorzystując modernistyczne koncepcje. Idąc tym kluczem, możemy się przyjrzeć także modernistycznej Małopolsce.

2 Nowe państwo Urna na kopiec Piłsudskiego z ziemią ze wszystkich lotnisk II RP Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Nowe Państwo miało swojego Marszałka. Mimo kontrowersji i istnienia stronnictw nie zawsze mu przychylnych, był zdecydowanie jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej. Tak charyzmatyczna osobowość emanowała też na inne dziedziny życia. Obejmował swoim mecenatem wiele wydarzeń i inwestycji, niekoniecznie militarnych, m.in. powołanie do życia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1929). Z jego osobą związane są też liczne dzieła sztuki zarówno przedstawiające go, na przykład słynne portrety pędzla Wojciecha Kossaka czy Konrada Krzyżanowskiego, jak i te powstałe na jego cześć na przykład dom im. Józefa Piłsudskiego na rogu ulic 3 Maja i Oleandry w Krakowie, będący upamiętnieniem miejsca wymarszu legionów. Budynek ten zaprojektował krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz w 1928 roku. Wzniesiono go z inicjatywy Związku Legionistów Polskich, któremu miasto przekazało go z przeznaczeniem na siedzibę. W 1936 roku odbyła się tam pierwsza wystawa pamiątek związanych z I Kompanią Kadrową, podczas której prezentowano też urny z ziemią, potem złożone w kopcu Piłsudskiego. Kopiec, którego sypanie rozpoczęto 6 sierpnia 1934 roku, w 20. rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej z Krakowa, po śmierci Marszałka postanowiono nazwać jego imieniem. W latach 30. rozpoczęto akcję upamiętniania kamiennymi obeliskami miejsc, w których I Kompania Kadrowa obalała słupy graniczne między zaborami. Na terenie województwa małopolskiego obelisk taki zachował się m.in. w Michałowicach. Świecznik chanukowy w stylu modernistycznym Muzeum Okręgowe w Tarnowie Województwo krakowskie nie było jednolite etnicznie. Zamieszkiwali je przede wszystkim Polacy, Żydzi, Ukraińcy, a także Niemcy. Żydzi najczęściej żyli w miastach i miasteczkach, trudnili się handlem i rzemiosłem. Do najstarszych gmin żydowskich należy Kraków tu historia Żydów sięga XII wieku. Po odzyskaniu niepodległości istniały duże napięcia pomiędzy społecznością polską i żydowską. Działały różne ugrupowania i stronnictwa: od zwolenników asymilaty po separatystów. Jednak w okresie dwudziestolecia międzywojennego Żydzi pełnili ważne funkcje administracyjne, na przykład Józef Sare wieloletni prezydent Miasta Krakowa. Mieli też znaczący wkład w rozwój intelektualny i artystyczny miasta. Prężne środowisko żydowskich architektów, takich jak Fryderyk Tadanier czy Adolf Siódmak, w dużej mierze ukształtowało dzisiejszy Kraków. Świecznik chanukowy, zwany też chanukija, to ośmioramienny świecznik przeznaczony do zapalania w trakcie święta Chanuka. Modernistyczne formy tego obiektu świadczą, iż mimo przywiązania do tradycji, twórcy żydowscy otwierali się na nowoczesność. Lampka karbidowa górnicza Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości potrzebowało również stabilności gospodarczej. Ruszyło wiele inicjatyw, takich jak budowa portu w Gdyni czy ujednolicenie i scalenie sieci kolejowych. Jednak pod koniec lat 20. ogólnoświatowy kryzys zachwiał młodą gospodarką II RP. Powołanie do życia Centralnego Okręgu Przemysłowego miało na celu m.in. walkę ze skutkami kryzysu, a także zapewnienie krajowi odpowiedniego zaplecza przemysłowego. COP obejmował swoim zasięgiem południowo centralne dzielnice. Na terenie województwa krakowskiego znalazły się m.in. hydroelektrownie w Porąbce i Rożnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Państwowe Zakłady Lotnicze w Mielcu oraz fabryka gum jezdnych Stomil w Dębicy. Wymienione inwestycje cechowały się wysokim poziomem nie tylko inżynieryjnym, ale także architektonicznym. W wielu wypadkach obok dużych inwestycji powstawały też osiedla robotnicze (Rożnów, Mościce).

3 Na terenie województwa krakowskiego znajdowały się też ważne ośrodki wydobywcze Jasło i Gorlice, w których używano lamp podobnych do tej. Nowa sztuka Obraz Szermierka Leona Chwistka W dwudziestoleciu powstają nowe centra artystyczne. Istotne role zaczynają odgrywać Warszawa i Łódź. To tam narodziła się polska awangarda. Kraków, mimo że zszedł na dalszy plan, nie stracił znaczenia. W 1917 roku odbyła się tu pierwsza wystawa formistów. Z grupą związani byli Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, bracia Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie. Był to właściwie pierwszy powojenny w pełni nowoczesny ruch w odrodzonej Polsce. Formiści działali na wielu polach malarstwa, rzeźby i dramatu. Chociaż nad formistami zaciążyły kubizm i futuryzm, nie można powiedzieć, że byli oni kopistami twórców z Paryża czy Rzymu. Wartością dodaną były doświadczenia, które sztuka polska gromadziła wcześniej, jak czerpanie z ludowej tradycji. Z czasem ich dzieła zaczęły zbaczać w stronę sztuki stricte dekoracyjnej. Dużo bardziej awangardowa w swoim charakterze była Grupa Krakowska, złożona z młodych przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Marii Jaremy, Henryka Wicińskiego, Jonasza Sterna, Leopolda Lewickiego. W ich twórczości można było dostrzec wpływy kubizmu, abstrakcjonizmu i Nowej Rzeczowości (Neue Schalichkeit). Ważną rolę w kształtowaniu pejzażu artystycznego odegrał też Komitet Paryski, utworzony w Krakowie w 1923 roku przez studentów ASP w celu zorganizowania grupowego wyjazdu do Paryża na studia. Nazywani Kapistami, od skrótu KP, inspirowali się Bonnardem i Cézannem, a ich duchowym mistrzem był Józef Pankiewicz. Do najwybitniejszych przedstawicieli Kapistów można zaliczyć Jana Cybisa, Artura Nacht-Samorskiego, Hannę Rudzką-Cybisową, Józefa Czapskiego czy Zygmunta Waliszewskiego. Dwa fotele Karola Szymanowskiego wykonane przez Spółdzielnię Artystów Plastyków Ład Małopolska ma bogatą tradycję rzemiosła artystycznego. W 1901 roku w Krakowie powstało Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, którego celem było kultywowanie i upowszechnianie rzemiosła na wysokim poziomie. Współtworzyli je tacy twórcy, jak Józef Czajkowski, Karol Tichy czy Henryk Uziembło. Z tego środowiska powstało Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie. W ich obrębie działały pracownie mebla, metalu, tkactwa, galanterii skórzanej, zabawkarstwa, a także farbiarstwa i batiku. Ta ostatnia przyczyniła do ogromnej popularności batików w Polsce. Warsztaty Krakowskie miały na celu restytucję rzemiosła ludowego. Sięgano nie tylko po tradycyjne wzory i motywy, ale także techniki i materiały, a nawet zatrudniano twórców ludowych. Niestety, mimo dużego uznania dla dzieł i międzynarodowych sukcesów, jak choćby nagrody przyznane na wystawie światowej w Paryżu w 1925 roku, Warsztaty nie radziły sobie finansowo. W 1926 roku doszło do ich zamknięcia. Wielu artystów nawiązało współpracę ze Spółdzielnią Artystyczną Ład założoną w tym samym roku w Warszawie. Kontynuowała ona założenia Warsztatów, łącząc je jednocześnie z działalnością zarobkową. Projekty kostiumów do baletu Karola Szymanowskiego Harnasie autorstwa Ireny Lorentowicz W latach międzywojennych życie towarzyskie i artystyczne małopolski toczyło się nie tylko w krakowskich salonach, ale także w dużej mierze w Zakopanem. Ta mała wieś została odkryta dla turystów i przyjezdnych przez Tytusa Chałubińskiego jeszcze w XIX wieku. Z czasem miejsce to zaczęło przyciągać literatów, artystów i intelektualistów. Kultura i sztuka Podhala stały się inspiracją dla wielu dzieł, zarówno architektury, jak i sztuk plastycznych oraz muzyki. Przykładem

4 tego mogą być Harnasie balet-pantomima Karola Szymanowskiego. Modę na wystawiane z wielkim rozmachem spektakle baletowe zapoczątkowały w Europie Ballets Russes (Balety Rosyjskie) działające na początku XX wieku pod wodzą baletmistrza i choreografa Siergieja Diagileva. Harnasie również otrzymali odpowiednią scenografię i kostiumy zaprojektowane przez warszawską artystkę Halinę Lorentowicz. Spektakl wystawiano w Warszawie i w Paryżu, gdzie Lorentowicz została uhonorowana za swoje osiągnięcia 5-letnim stypendium rządu francuskiego. Obraz Portret Teofila Trzcińskiego Stanisława Ignacego Witkiewicza Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Teofil Trzciński był dyrektorem Teatru Miejskiego w Krakowie (obecnie im. Juliusza Słowackiego) w latach oraz Miał odwagę wprowadzić na deski nowoczesny repertuar: Stanisława Ignacego Witkiewicza (Tumor Muzgowicz, 1921; Kurka Wodna, 1922) czy Luigiego Pirandellego (Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora, 1923). Za jego kadencji odbyła się też inscenizacja odprawy posłów greckich na dziedzińcu zamku na Wawelu. Teatry cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności. W Krakowie, obok Teatru Miejskiego, działały jeszcze: Teatr Ludowy zapewniający dostęp do teatru uboższym warstwom społeczeństwa, Teatr Bagatela o charakterze bulwarowym, a także teatry eksperymentalne: Cricot, Awanscena czy Krakowska Konfraternia Teatralna. Obraz Portret Neny Stachurskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Czysta forma, teatr formistyczny, firma portretowa Witkacy zapisał się w historii wielu sztuk. Syn malarza i architekta Stanisława Witkiewicza urodził się w Warszawie, ale dzieciństwo i młodość spędził w Zakopanem. Na początku swojej drogi artystycznej zwrócił się ku formizmowi był w bliskich relacjach z formistą i przyjacielem domu Leonem Chwistkiem. Prowadził Teatr Formistyczny, do którego spektakli scenografie projektował m.in. Rafał Malczewski. W 1925 roku założył firmę portretową. Wykonywała ona kilka typów portretów, które, w zależności od stopnia zażyłości z portretowaną osobą, nastroju i ilości używek spożytych w trakcie pracy, różniły się między sobą: od realistycznego portretu przedstawiającego cechy zewnętrzne modela po czystą formę, czyli dzieło pozwalające na zupełną dowolność i pokazanie życia duchowego oraz charakteru osoby portretowanej. Koncepcja czystej formy odnosiła się zresztą również do literatury i filozofii. Zakładała odrzucenie wszelkich form logicznych i racjonalnych na rzecz wywołania u odbiorcy odczucia metafizycznego. Według Witkacego to nie treść dzieła sztuki jest zdolna poruszyć człowiekiem żyjącym w zmechanizowanym i zdehumanizowanym społeczeństwie XX wieku, a właśnie sama forma. Nowy styl życia Ensign Midget (model 55) miniaturowy aparat fotograficzny firmy Houghton Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Nowoczesną rozrywką było podróżowanie. Rozwój sieci komunikacyjnej, a także coraz większa dostępność samochodów znacznie poszerzyły możliwości przemieszczania się. Oczywiście nadrzędnym bodźcem dla rozwoju turystyki było odzyskanie niepodległości i scalenie kraju z trzech zaborów. Dlatego też coraz częściej wybierano kierunki krajowe. Towarzyszem z podróży i gwarantem udanych pamiątek był aparat fotograficzny. Od kiedy firma Estman Kodak wprowadziła na rynek filmy fotograficzne w rolkach, fotografia naprawdę stała się prosta i dostępna. Postępujący proces miniaturyzacji pozwalał na noszenie z sobą aparatu nawet w damskiej torebce. Tak właśnie reklamowane były aparaty Ensign Midget. Był to kolejny model aparatów firmy Houghton-Butcher zaprojektowany przez szwedzkiego konstruktora Magnusa Neilla. Towarzyszył im slogan reklamowy A camera for every-day use ( aparat do codziennego

5 użytku ). Fotografia na dobre wyszła z atelier i rąk fachowców, aby stać się popularnym hobby dostępnym codziennie dla każdego. Radioodbiornik Marconi model 4-SL/I (numer fabryczny 7163) Muzeum Inżynierii Miejskiej Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480 od tych słów rozpoczyna się historia Polskiego Radia. Poprzedzone próbami radiofonicznymi i eksperymentami technicznymi rozpoczęło regularne nadawanie 18 kwietnia 1926 roku. Ruszyła intensywna radiofonizacja kraju oraz produkcja krajowych odbiorników radiowych. Radio było pierwszym krokiem do szybkiego i globalnego rozprowadzania informacji. Ponadto Polskie Radio miało bardzo rozbudowany program kulturalny i stało na wysokim poziomie. Z radiem współpracowali m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Dąbrowska czy Władysław Szpilman. Drugim punktem nadawczym stał się Kraków 15 lutego 1927 roku rozpoczęto transmisję z tego miasta. Wkrótce odbiornik radiowy zaczął stanowić obowiązkowy element wyposażenia modnego mieszkania. Maszyna do pisania FK mała ( efka ) Muzeum Inżynierii Miejskiej Bardzo prawdopodobne, że takie modele znajdowały się w biurze krakowskiej redakcji Ilustrowanego Kuriera Codziennego, zwanego Ikacem. Była to gazeta codzienna o ogólnopolskim zasięgu, wydawana od 1910 roku w Krakowie. Założycielem, redaktorem i wydawcą był Marian Dąbrowski barwna postać dwudziestolecia międzywojennego. Miał ambicję być nie tylko wydawcą gazety, ale także twórcą pierwszego polskiego koncernu prasowego. Przejmował mniejsze gazety, takie jak Nowiny i Nową Reformę, rozwinął sieć oddziałów terenowych. Jego królestwo wydawnictwo mieściło się od 1927 roku w Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole 1. Wydawano tam też poczytne tygodniki: Na Szerokim Świecie, Tajny Detektyw czy Światowid. Przepływ informacji nabrał tempa, a prasa stała się opiniotwórczą siłą. Narta skokowa Muzeum Regionalne TMP w Piwnicznej Zdroju W dwudziestoleciu międzywojennym modny stał się aktywny tryb życia i wypoczywania. Od Juraty aż po Zakopane rozkwitały kurorty i uzdrowiska. Wszystkie, prócz walorów naturalnych miały bogatą ofertę sportową. Województwo krakowskie było nastawione na turystykę górską, a co za tym idzie również sporty zimowe: narciarstwo, ale także saneczkarstwo czy hokej na lodzie. Budowano odpowiednią infrastrukturę obiekty sportowe i rekreacyjne. W Krynicy w 1937 roku powstała pierwsza w Polsce kolejka linowo-torowa na Górę Parkową. Dopiero rok później kolejki doczekało się Zakopane na Gubałówkę. Krynica, konkurując z atrakcyjnym Zakopanem, zaopatrzyła się również w tor saneczkowy i skocznię narciarską. Obie miejscowości słynęły z luksusowych pensjonatów Krynica z Patrii (zaprojektowanej przez warszawskiego architekta Bohdana Pniewskiego), własności słynnego śpiewaka Jana Kiepury, a Zakopane z sanatorium Odrodzenie. Link: Reportaż z wystawy Modernizacje Andrzeja Szczerskiego, Helena Postawka-Lech historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się architektura i sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i na świecie oraz nowoczesna kultura wizualna. Od 2009 roku Pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury jako kurator wystaw i programów towarzyszących. Współpracuje z różnymi instytucjami, m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury i Wydawnictwem Dodo Editor.

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT WNIOSEK POZNANIA O PRZYZNANIE TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 SPIS TREŚCI 1 PROLOG 4 9 WPROWADZENIE 15 DLACZEGO POZNAŃ POWINIEN ZOSTAĆ EUROPEJSKĄ STOLICĄ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI ZACHODNIEGO MAZOWSZA INDUSTRIALNE MAZOWSZE

PROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI ZACHODNIEGO MAZOWSZA INDUSTRIALNE MAZOWSZE PROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI ZACHODNIEGO MAZOWSZA INDUSTRIALNE MAZOWSZE Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Warszawa 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010 #1 issn 2081-8092 2 4 5 w numerze: 6 / Edytorial 7 / Kalendarium 9 / Wiadomości 16 / Dyplomy Roku 2010 16 50 wydawca

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zimowy pejzaż w okolicach Raciborza

Zimowy pejzaż w okolicach Raciborza Zimowy pejzaż w okolicach Raciborza Foto: Gabriela Habrom-Rokosz Uczestnicy spotkania opłatkowego w skupieniu słuchają kolęd wykonywanych przez studentów (s. 3) Św. Mikołaj w raciborskim szpitalu (s. 8)

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

W Numerze: Dzień Kalevali na Senatorskiej. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Polska Finlandia. - krótkie podsumowanie obchodów Dnia Kalevali

W Numerze: Dzień Kalevali na Senatorskiej. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Polska Finlandia. - krótkie podsumowanie obchodów Dnia Kalevali Nr 109, Czerwiec 2012 Dzień Kalevali na Senatorskiej 1 marca 201 2r. w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa Polska-Finlandia odbyły się obchody Dnia Kalevali, czyli dnia tradycyjnie poświęconego kulturze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET

PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZY UNIWERSYTET Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojo wych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 selekcja końcowa Gdańsk 2011 Z dumą składam w Państwa ręce aplikację Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

Pracę tę dedykuję mojej mamie.

Pracę tę dedykuję mojej mamie. Pracę tę dedykuję mojej mamie. Architektura lat 60-tych w Krakowie Tekst publikacji jest reedycją elektroniczną wydania książkowego wydanego przez Wydawnictwo WAM z 2006 roku. ISBN 83-7318-767-7. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki 2013 Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Dla każdego z nas rok

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE POSTRZEGANIE PROMOCJI KULTUROWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

NOWOCZESNE POSTRZEGANIE PROMOCJI KULTUROWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Artykuł zamieszczony w publikacji: KULTURA I TURYSTYKA WSPÓLNIE ZYSKAĆ. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Stasiaka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009. Str. 335-360 dr Zygmunt

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3 grudzień 2007 1 2 nr 216 W NUMERZE WYDARZENIA Niech żyje Politechnika! Obchody Święta Nauki Wrocławskiej... 4 Prof. K. Wilk i prof. W. Witkiewicz nagrodzeni przez KRUWiO...9 KONFERENCJE O autonomii szkół

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Toruń, październik 2012 1 Opracowanie raportu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez Fundację

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże 96/129/2012 maj czerwiec ISNN 1507-9015 Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce a może tak nad nasze morze? Rowerem z PTTK Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże Turystyka i

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Trondheim. Alesund. Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen. Haugesund Stavanger Goeteborg. Arhus Malmo. Copenhagen. Hamburg/Lubeka Bremen.

Trondheim. Alesund. Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen. Haugesund Stavanger Goeteborg. Arhus Malmo. Copenhagen. Hamburg/Lubeka Bremen. Trondheim Alesund Turku Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen Haugesund Stavanger Goeteborg Stockholm Skavsta Glasgow Edinburgh Arhus Malmo Dublin Manchester Leeds Copenhagen Gdynia Cork Liverpool

Bardziej szczegółowo