Regulamin sprzedaży premiowej Pracuj produktami Cece of Sweden, zdobywaj nagrody VII. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży premiowej Pracuj produktami Cece of Sweden, zdobywaj nagrody VII. 1 Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży premiowej Pracuj produktami Cece of Sweden, zdobywaj nagrody VII Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje Punktach konkursowych rozumie się przez nie punkty naliczane za całość zakupów produktów marki Cece of Sweden w okresie trwania Akcji Promocyjnej. Punkty te stanowią podstawę do przyznania nagród przewidzianych w 4 pkt Punktach bazowych rozumie się przez nie punkty naliczane za kwotowy wzrost zakupów w porównaniu do poziomu zakupów określonego w 4 pkt. 5. Punkty te stanowią podstawę do wyboru nagród gwarantowanych przewidzianych w 4 pkt Postanowienia ogólne 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą Pracuj produktami Cece, zdobywaj nagrody, zwanej dalej Akcją Promocyjną jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul. Kosmatki 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą numery: NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 2. Akcja Promocyjna trwa od 1 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. i jest prowadzona na terenie Polski. 3. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. 4. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu). 5. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie www Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora. 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji Promocyjnej, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji Promocyjnej oraz wyłonienia osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2 3 Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy: a) [wejście do konkursu] Dokonać w okresie od 1 lutego kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku bezpośrednio od Organizatora Akcji Promocyjnej jednorazowego zakupu kosmetyków marki Cece of Sweden o wartości minimum 400 zł netto oraz zadeklarować udział w Akcji Promocyjnej u Przedstawiciela Handlowego firmy Beliso Sp. z o.o. b) [mechanizm konkursu] Zbierać w czasie trwania Akcji Promocyjnej punkty konkursowe. Punkty konkursowe naliczane są za zakupy wszystkich produktów marki Cece of Sweden bezpośrednio u Organizatora. Obowiązujący przelicznik: każde 10zł netto wydane na Cece Color SENSE = 2 punkty konkursowe, każde 10zł netto wydane na pozostałe produkty Cece of Sweden = 1 punkt konkursowy. Okresowo wprowadzane będą również produkty premiowane (patrz 3 pkt 1.c) c) [produkty premiowane] Organizator w okresie trwania konkursu będzie informował o produktach premiowanych większą liczbą punktów, niż podane w 3 pkt 1.b. Informacje o produktach premiowanych, zasadzie przeliczania punktów oraz okresie premiowanego przeliczania punktów na bieżąco przekazywać będą Przedstawiciele Organizatora. 2. [grupy konkursowe] Konkurs odbywać się będzie równolegle w trzech grupach: dwóch grupach obejmujących wszystkich obecnych Klientów oraz trzeciej grupie nowych Klientów. Uczestnicy przypisani zostaną do danej grupy na podstawie danych sprzedażowych Organizatora, obejmujących historię zamówień i poziom zakupów bezpośrednio u Organizatora. 3. [podział na grupy obecni Klienci] Kryterium podziału stanowią średnie kwartalne zakupy liczone z ostatnich ośmiu pełnych kwartałów (z lat 2013 i 2014). W przypadku Klientów, którzy rozpoczęli zakupy u Organizatora w okresie późniejszym, wyciągnięta zostanie trzymiesięczna średnia obrotów z okresu, w jakim dany Klient dokonywał zakupów bezpośrednio u Organizatora lub jeśli Klient kupuje krócej, niż trzy miesiące obecne zakupy zostaną przeliczone proporcjonalnie. Klienci przypisani są do danej grupy już w momencie rozpoczęcia konkursu, z wyjątkiem Klientów, którzy rozpoczęli lub rozpoczną zakupy u Organizatora w roku 2015 (patrz 3 pkt 4). Informacji o przynależności do danej Grupy udzielają Przedstawiciele Handlowi Organizatora. 4. [podział na grupy Nowi Klienci] Trzecią grupę stanowią nowi Klienci, którzy rozpoczęli zakupy u Organizatora w 2015 roku lub nie dokonywali zakupów bezpośrednio od Organizatora w okresie od do [nagrody gwarantowane] Nagrody gwarantowane przyznawane są na podstawie zebranych punktów bonusowych. Punkty bonusowe przyznawane są za kwotowy wzrost poziomu zakupów z okresu trwania konkursu w stosunku do średniego kwartalnego poziomu zakupu z czterech kwartałów roku 2014, liczonego według zasad podanych w 3 pkt 3. Obowiązujący przelicznik: każde 10zł netto wydane powyżej poziomu zakupów z okresu, o którym mowa wyżej = 1 punkt bonusowy.

3 6. Pod uwagę będą brane wyłącznie zakupy produktów Cece of Sweden wykonane w czasie trwania Akcji Promocyjnej, tj. od 1 lutego 2015 do 30 kwietnia 2015 r. 4 Nagrody 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest utrzymanie lub wzrost poziomu zakupów z analogicznego okresu 2014 roku, za wyjątkiem nowych Klientów, o których mowa w 3 pkt 4. W przypadku Klientów, którzy kupowali bezpośrednio u Organizatora, ale nie dokonali zakupów w okresie od 1 lutego 2014 do 30 kwietnia 2014 r. zastosowany zostanie algorytm określony w 3 pkt [nagrody w Grupie A] 60 salonów fryzjerskich, które przystąpią do Akcji Promocyjnej i w okresie od 1 lutego 2015 do 30 kwietnia 2015 r zdobędą największą liczbę punktów konkursowych spośród wszystkich uczestników Akcji Promocyjnej zaliczonych do Grupy A, otrzyma jedną z poniższych nagród, począwszy od największej ilości punktów do najmniejszej: miejsce 1 wyjazd dla dwóch osób na międzynarodową imprezę fryzjerską Salon International do Londynu w dniach października (nagroda obejmuje bilety samolotowe w obie strony, transfer z i do lotniska, dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, dwie wejściówki na targi, dwie wejściówki na wybrane szkolenie zamknięte) dla dwóch osób oraz całostronicowa publikacja na temat salonu wraz ze zdjęciami w ogólnopolskim czasopiśmie fryzjerskim. miejsca 2-3 wyjazd na międzynarodową imprezę fryzjerską Salon International do Londynu w dniach października (nagroda obejmuje bilety samolotowe w obie strony, transfer z i do lotniska, dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, wejściówkę na targi, wejściówkę na wybrane szkolenie zamknięte) dla jednej osoby. miejsca 4-10 Szkolenie ze strzyżenia z trenerem jednej z międzynarodowych szkół fryzjerstwa w Warszawie (nagroda obejmuje koszt szkolenia oraz nocleg w Warszawie). miejsca 6-20 rabat 99% na zakup zestawu produktów pielęgnacyjnych do włosów o wartości ok. 400zł. miejsca rabat 99% na zakup zestawu mini kosmetyków o wartości ok. 240zł. 3. [nagrody w Grupie B] 40 salonów fryzjerskich, które przystąpią do Akcji Promocyjnej i w okresie od 1 lutego 2015 do 30 kwietnia 2015 r. zdobędą największą liczbę punktów konkursowych spośród wszystkich uczestników Akcji Promocyjnej zaliczonych do Grupy B, otrzyma jedną z poniższych nagród, począwszy od największej ilości punktów do najmniejszej: miejsce 1 wyjazd na międzynarodową imprezę fryzjerską Salon International do Londynu w dniach października (nagroda obejmuje bilety samolotowe w obie strony, transfer z i do lotniska, dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, wejściówkę na targi, wejściówkę na wybrane szkolenie zamknięte) dla jednej osoby oraz całostronicowa publikacja na temat salonu wraz ze zdjęciami w ogólnopolskim czasopiśmie fryzjerskim. miejsca 2-5 Szkolenie ze strzyżenia z trenerem jednej z międzynarodowych szkół fryzjerstwa w Warszawie (nagroda obejmuje koszt szkolenia oraz nocleg w Warszawie).

4 miejsca 6-20 rabat 99% na zakup zestawu kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów o wartości ok. 300zł. miejsca rabat 99% na zakup zestawu mini kosmetyków o wartości ok. 180zł. 4. [nagrody w Grupie Nowych Klientów] 20 salonów fryzjerskich, które przystąpią do Akcji Promocyjnej i w okresie od 1 lutego 2015 do 30 kwietnia 2015 r. zdobędą największą liczbę punktów konkursowych spośród wszystkich uczestników Akcji Promocyjnej zaliczonych do Grupy Nowych Klientów, otrzyma jedną z poniższych nagród, począwszy od największej ilości punktów do najmniejszej: miejsce 1 uczestnictwo w imprezie fryzjerskiej SALON INTERNATIONAL w Londynie w dniach października (nagroda obejmuje bilety samolotowe w obie strony, transfer z i do lotniska, dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, wejściówkę na targi, wejściówkę na wybrane szkolenie zamknięte). miejsca 2-3 Szkolenie ze strzyżenia z trenerem jednej z międzynarodowych szkół fryzjerstwa w Warszawie (nagroda obejmuje koszt szkolenia oraz nocleg w Warszawie). miejsca 4-20 rabat 99% na zakup zestawu kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów o wartości ok. 200zł. 5. [nagrody gwarantowane] Salony, które przystąpią do Akcji Promocyjnej i w trakcie trwania konkursu zbiorą punkty bonusowe, o których mowa w 3 pkt.5, będą mogli zebrane punkty wymienić na nagrody: Kubek z logo Cece of Sweden 10pkt. Zestaw dwóch filiżanek z logo Cece of Sweden 30 pkt. Mały zestaw akcesoriów fryzjerskich (2 peleryny, fartuch) 99% rabat na zakup 45 pkt. Duży zestaw akcesoriów fryzjerskich (2 peleryny, fartuch, koszulka, 2 miseczki, 2 pędzelki do farbowania) 99% rabat na zakup 70 pkt. Zestaw mini produktów SALON 75 ml (12 szamponów, 12 odżywek) 99% rabat na zakup 90 pkt. Prostownica Metropolis 99% rabat na zakup 120 pkt. Rollup Cece of Sweden 99% rabat na zakup 300 pkt. Katalog nagród może ulec zmianie, w zależności od dostępności produktów. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną o porównywalnej wartości i funkcjonalności w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie nagrody przewidzianej Regulaminem nie będzie niemożliwe. 7. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów konkursowych, o pierwszeństwie w przyznaniu nagród decyduje wartość zakupów dokonanych bezpośrednio u Organizatora w okresie do stycznia do grudnia 2014 roku. 8. Każdy ze zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej przez Przedstawiciela Organizatora do dn. 22 maja 2014 r. 9. Warunkiem wydania przez Organizatora nagród dla zwycięskich salonów/fryzjerów jest niezaleganie z płatnością jakiejkolwiek faktury wobec Organizatora w momencie rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej. W przypadku niespełnienia tego wymogu Organizator zostaje zwolniony z obowiązku wydania nagród zadłużonemu salonowi. 10. Warunkiem wydania nagrody głównej (bilety samolotowe, rezerwacja hotelu, bilety na targi i szkolenie) jest przekazanie wszelkich danych niezbędnych do zakupu biletów i rezerwacji miejsc hotelowych. Bilet, dane zarezerwowanego hotelu i wejściówki na imprezę Salon International oraz wybrane szkolenie zamknięte zostaną przekazane w formie elektronicznej

5 przez przedstawiciela Organizatora. Warunkiem ich przesłania jest wypełnienie i podpisanie w obecności przedstawiciela Organizatora protokołu odbiorczego według wzoru z załącznika 11. Warunkiem odbioru nagród w postaci 99% rabatu na zakup określonych w 4 zestawów kosmetyków jest złożenie zamówienia na ten zestaw. Towar zostanie wysłany wraz z fakturą uwzględniającą rabat. 12. Organizator oświadcza, iż w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 5 Postanowienia końcowe 1. W przypadku nie spełnienia przez uczestnika któregokolwiek z powyższych warunków, nagroda przepada i w miarę możliwości może zostać przekazana kolejnemu uczestnikowi, spełniającemu warunki niniejszego Regulaminu. 2. Przystępując do Akcji Promocyjnej, uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy salonu wraz z nazwą miasta, w którym salon się znajduje w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureata (na łamach prasy branżowej, like page u marki Cece of Sweden na Facebook u, na stronie oraz w materiałach promocyjnych marki Cece of Sweden). 3. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników Akcji Promocyjnej będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2015 r. 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o którym uczestnicy zostaną powiadomieni.

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo