NASZA GMINA WAŻNE KARTY W HISTORII NARODU ŻYDOWSKIEGO. Powstanie Statutu Kaliskiego Utworzenie niepodległego Państwa Izrael. 5775/5 (2015) Nr 105

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA GMINA WAŻNE KARTY W HISTORII NARODU ŻYDOWSKIEGO. Powstanie Statutu Kaliskiego Utworzenie niepodległego Państwa Izrael. 5775/5 (2015) Nr 105"

Transkrypt

1 NASZA GMINA GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA W KRAKOWIE 5775/5 (2015) Nr 105 WAŻNE KARTY W HISTORII NARODU ŻYDOWSKIEGO Powstanie Statutu Kaliskiego Utworzenie niepodległego Państwa Izrael

2 2 NASZA GMINA 5775/5 (2015) NASZA GMINA 5775/5 (2015) 3 UPAMIĘTNIANIE HISTORII SWOJEGO NARODU I TROSKA O JEGO PRZYSZŁOŚĆ W związku z obchodami 750-lecia wydania Statutu Kaliskiego, 16 kwietnia 2015 w Galerii Stradomskiego Centrum Dialogu odbył się wernisaż wystawy, na której zaprezentowano przedruk Statutu z ilustracjami żydowskiego artysty Artura Szyka, oraz inne prace tego autora, między innymi iluminację Deklaracji Niepodległości Państwa Izrael. Wernisaż prowadził prof. Aleksander Skotnicki, od wielu lat interesujący się relacjami polsko-żydowskimi. Podkreślił on, że ten ważny i piękny dokument dawnego życia żydowskiego w Polsce przedstawia znaczenie przybyszów żydowskich dla rozwoju kraju, a z drugiej strony ukazuje potrzebę ich ochrony. Statut Kaliski został nadany Żydom wielkopolskim w roku 1264 przez księcia Bolesława Pobożnego a w następnych latach został rozszerzony na kolejne terytoria Rzeczypospolitej. Określał on prawa Żydów i aż do rozbiorów regulował stosunki między mniejszością żydowską w Polsce a całym społeczeństwem. Ten epokowy dokument o wielkim znaczeniu historycznym, zainspirował Artura Szyka do stworzenia iluminowanego wydania Statutu Kaliskiego, w którym ukazał wkład Żydów do rozwoju gospodarki i kultury Polski oraz ich udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Są w nim również symboliczne analogie między tolerancją religijną, o której świadczy średniowieczny dokument a wydarzeniami współczesnymi artyście. Artur Szyk urodził się 16 czerwca 1894 r. w Łodzi, czuł się polskim patriotą, ale też był dumny z tego, że jest Żydem i w swojej twórczości często przeciwstawiał się antysemityzmowi. Pracę nad manuskryptem rozpoczął w maju 1926 r. ponieważ uznał, że nastroje antysemickie, które obserwował po wojnie nie osłabły i miał nadzieję, że sprawa żydowska może być uregulowana przez nowy rząd Józefa Piłsudskiego i właśnie marszałkowi zadedykował swoje dzieło. Chciał też, aby przesłanie wolności i tolerancji zawarte w Statucie trafiło do szerokiej międzynarodowej grupy odbiorców, dlatego do głównego tekstu łacińskiego dołączył równoległe tłumaczenie francuskie, a także pojedyncze strony w języku angielskim, polskim, hebrajskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i w jidysz. Iluminacje Statutu Kaliskiego charakteryzuje bogata symbolika bazująca na wątkach historycznych, Prof. Aleksander Skotnicki, wernisaż wystawy 750-lecie Statutu Kaliskiego bezpośrednio do treści dokumentu nawiązują herby dawnych ziem polskich. Umieszczona na stronie tytułowej Tora podtrzymywana przez Lwy Jehudy a nad nią Orzeł Biały, jak również sceny z codziennego życia Żydów oraz ich udziału w walkach o niepodległość Polski, przypominają o wspólnej polsko-żydowskiej historii. Forma graficzna Statutu Kaliskiego ilustrowanego przez Artura Szyka, stylistycznie nawiązuje do średniowiecznego malarstwa iluminacyjnego, które cechuje drobiazgowość i precyzja rysunku; wszystkie sceny ilustrujące manuskrypt są niezwykle szczegółowe, ze starannie dopracowanymi detalami. Charakterystyczne liternictwo z licznymi wielobarwnymi inicjałami na lekko żółtym tle papieru może wywoływać wrażenie autentyczności. Kolory rysunków są jasne i żywe, w wielu miejscach występują złote i srebrne zdobienia. Wyraziste obrazy dobitnie uwidaczniają zawarte w dokumencie przesłanie. fragmentów, zawarty jest w obramowaniu, którego poszczególne elementy ukazują dawną i współczesną historię Izraela. Na środku dolnej części ramy znajduje się główny wizualny i symboliczny element całej pracy - scena nawiązująca do Księgi Wyjścia. Aaron i Chur podtrzymują ręce Mojżesza podczas bitwy z Amalekitami; dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę nad wrogiem. Pośrodku u góry artysta umieścił Lwy Jehudy i gwiazdę Dawida, która widnieje również w dwóch górnych rogach. Na bokach Szyk namalował scenki rodzajowe ze współczesnego życia w Izraelu: po lewej stronie młody żołnierz trzyma karabin i flagę izraelską, co wskazuje na konieczność obrony kraju, po stronie prawej dwaj rolnicy siejący zboże, aby zapewnić ludności żywność. Elementami zdobniczymi są też płody ziemi Izraela - pomarańcze i winogrona, całość otoczona jest ażurowym wzorem z elementami roślinnymi i kwiatowymi. Artur Szyk, który był lojalnym polskim patriotą, jednocześnie popierał idee syjonizmu i utworzenie niepodległego państwa żydowskiego. Państwo Izrael zostało utworzone na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z dnia 29 listopada 1947 r. Deklaracja Niepodległości Państwa Izrael podpisana została 14 maja 1948 r. W tym samym roku Artur Szyk wykonał jednostronicową iluminację tego dokumentu. Oryginalny hebrajski tekst, z zaznaczeniami błękitem i różem ważniejszych Tworząc tak bogatą i wymowną szatę graficzną do dokumentów o wysokiej randze politycznej i wielkim znaczeniu dla społeczności żydowskiej, Artur Szyk podkreślił wkład Żydów w rozwój i walki narodowo wyzwoleńcze kraju, w którym na przestrzeni wieków żyli oraz ich starania o powstanie i przyszłość własnego niepodległego państwa. Plansze Statutu Kaliskiego iluminowane przez Artura Szyka

3 4 NASZA GMINA 5775/5 (2015) NASZA GMINA 5775/5 (2015) 5 WIEDZA, WRAŻLIWOŚĆ, ZANGAŻOWANIE Żydzi współtworzyli nowoczesny Kraków Wystawa w Synagodze Starej Spośród siedmiu krakowskich synagog należących do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, najwcześniej powstała Synagoga Stara, zbudowana w XV w. przy ulicy Szerokiej. Jest ona jedną z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie. Średniowieczna typowo gotycka budowla, była początkowo ceglano-kamienną, wysoką, dwunawową halą, przeznaczoną wyłącznie dla mężczyzn. W XVI wieku do synagogi dodano parterowe dobudówki, w których mieściły się przedsionek, dom kahalny oraz babiniec, dzięki temu stała się ona centrum życia religijnego i społecznego kazimierskich Żydów. W 1557 r. synagoga została zniszczona przez pożar. Odbudowano ją w stylu renesansowym, jednak zachowany został dwunawowy plan budowli i odtworzono gotyckie krzyżowo-żebrowe sklepienie. Podczas II wojny światowej Synagoga Stara została zdewastowana przez hitlerowców, odnowiono ją w latach 50-tych XX w., utrzymując gotycko renesansowy charakter, w kilku miejscach zachowały się małe oryginalne fragmenty malowideł, które poddano konserwacji. W roku 1958 Gmina Wyznaniowa Żydowska nosząca wówczas nazwę Kongregacja Wyznania Mojżeszowego, udostępniła w użytkowanie budynek synagogi Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa. Utworzono tam Muzeum Judaistyczne, do którego eksponaty przekazane zostały głównie przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz osoby prywatne. Wystawa stała składa się z najcenniejszych judaików, ekspozycja jest podzielona na trzy działy tematyczne: synagoga, święta i obrzędy doroczne oraz życie prywatne i rodzinne. Prezentowane są przedmioty użytku obrzędowego, tradycyjny strój męski i kobiecy, wyroby rzemiosła artystycznego, obrazy oraz reprodukcje fotografii i kart pocztowych stanowiące ilustracje tradycji i zwyczajów. Bardzo istotną część kolekcji stanowi ikonografia dzielnicy żydowskiej na Kazimierzu, sceny rodzajowe i portrety Żydów w malarstwie, grafice i fotografii. Oprócz ekspozycji stałej, organizowane są wystawy czasowe; 18 marca 2015, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa otwarło w Synagodze Starej wystawę Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta ( ). Kuratorem Wystawy jest Anna Jodłowiec Dziedzic, która przybliżyła cel ekspozycji opowiadającej o udziale wybitnych przedstawicieli żydowskiej społeczności Krakowa w niezwykłym procesie przekształcania miasta: Zbiory MHMK Stara Synagoga Od czasu reformy samorządowej w roku 1866, Żydzi znaleźli się w gronie działaczy miejskich; w Radzie Miejskiej, Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Wydziale Wielkim Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, która przeznaczała środki na fot: odnowę zabytków m.in. Wawelu i Starej Synagogi, na budowę nowego gmachu Muzeum Narodowego i Domu im. Józefa Piłsudskiego na Oleandrach oraz na wykupienie Lasu Wolskiego z przeznaczeniem na park miejski. Wystawa ukazuje, że Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym reprezentowali interesy wszystkich obywateli, co przyczyniło się do poprawy warunków życia i rozwoju miasta. Przez ponad 70 lat funkcjonowania samorządu o jego prawie decydowali a budżet, majątek miasta współtworzyli i pomnażali Ignacy Landau Józef Sare (w drugiej połowie XIX wieku) radni: politycy - Szymon Samuelsohn, Cwi Hirsz Landau, Juda Birnbaum, Adolf Gross, uczony, współtwórca socjologii Ludwik Gumplowicz, profesor prawa UJ Józef Rosenblatt, lekarze i społecznicy - Jonatan Warschauer, któremu Synagoga Stara Kraków zawdzięcza rozwój wodociągów, Józef Oettinger walczący o poprawę higieny, Jakub Blatteis, Ludwik Lustgarten, finansiści - Albert Mendelsburg, Juliusz Epstein, a w okresie II Rzeczpospolitej: Ignacy Izaak Schwarzbart, Henryk Schreiber, Bolesław Drobner, przemysłowcy - Ignacy Ehrenpreis, Tadeusz Epstein, społecznik, prezydent Gminy Żydowskiej - Rafał Saul Landau. Inżynier i budowniczy Józef Sare był wieloletnim wiceprezydentem Krakowa a po nim funkcję tę pełnił Ignacy Izaak Landau. W okresie tzw. autonomii galicyjskiej i latach II Rzeczpospolitej Kraków zmienił się w nowoczesne miasto z komunikacją tramwajową, oświetleniem elektrycznym ulic i mieszkań, z wodociągami, kanalizacją, uporządkowanymi ulicami i alejami, z reprezentacyjnymi budynkami użyteczności publicznej, osiedlami willowymi i tanimi mieszkaniami dla robotników. Przed wybuchem II wojny światowej na mapie Polski stanowił nowoczesny ośrodek szkolnictwa, handlu i przemysłu. Żydzi działający w strukturach samorządowych, mając na celu dobro miasta i jego mieszkańców, włączyli się do procesu przekształcania Krakowa; wnieśli do tej pracy swoje zaangażowanie, wykształcenie i społeczną wrażliwość.

4 6 NASZA GMINA 5775/5 (2015) NASZA GMINA 5775/5 (2015) 7 POLITYK, NAUKOWIEC, SPOŁECZNIK W piątek 24 kwietnia 2015 zmarł w Warszawie prof. Władysław Bartoszewski wybitny mąż stanu, były minister spraw zagranicznych RP, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego. W czasie II wojny światowej aktywnie działał w polskiej Radzie Pomocy Żydom Żegota. W 1965 r. Instytut Yad Vashem nadał mu tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Był honorowym obywatelem Państwa Izrael Władysław Bartoszewski zawsze podkreślał rolę Żydów jako polskich współobywateli. O swoich związkach z żydowskim środowiskiem opowiadał 4 października 2012 r. podczas otwarcia wystawy Jestem stąd. Polska wielu narodów zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Mój ojciec, jako młody urzędnik bankowy, dostał mieszkanie służbowe przy banku na ulicy Bielańskiej, w odległości mniej więcej 300 m od początku ulicy Nalewki i tyleż od wielkiej synagogi na Tłomackiem. Dlatego pierwsze lata życia spędziłem w cieniu synagogi i Nalewek. To była moja żydowska Warszawa, kawiarnie były żydowskie, sklepy były żydowskie. To było jak Mea Szearim fot: Jerozolimskie, tak byli ludzie ubrani, tak się zachowywali. Bawiłem się z dziećmi żydowskimi w najbliższym parku, nauczyłem się od nich jidysz, bo oni porozumiewali się w jidysz. Ja wobec tego wyniosłem z dzieciństwa to, że to nie są dla mnie obcy. To są tacy sami swoi jak wszyscy inni, tylko trochę inaczej ubrani. Wychowałem się w Warszawie, która miała milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców, z czego między trzysta pięćdziesiąt a trzysta osiemdziesiąt tysięcy byli to Żydzi, tzn. prawie co trzeci Warszawiak był Żydem. Albo był Żydem wyznaniowo i w poczuciu narodowym, albo był Żydem wyznaniowo a czuł się przede wszystkim Polakiem. Byli też dalece spolonizowani, albo bezwyznaniowi. W miastach małych,obraz żydowski był jeszcze wyraźniejszy, znałem wiele miasteczek do poziomu powiatowych włącznie, gdzie ta ludność stanowiła absolutną większość procentową widoczną. Tak było Należy o nich opowiadać wrażliwością i empatią. Nie chodzi o to ilu Żydów zostało i dlaczego tylko tylu zostało. Byli naszymi współobywatelami i mieli ogromny wkład w kulturę polską. Trzeba sprawić, aby oni żyli w pamięci. Prof. Władysław Bartoszewski z ogromną pasją i energią poświęcał się pracy nad upamiętnianiem losów Żydów, którzy zginęli w czasie Holokaustu. Jeszcze 19 kwietnia 2015 r. przemawiał podczas obchodów 72. Rocznicy Powstania w getcie warszawskim fot. PAP / Jakub Kamiński ŻYDOWSKA BIBLIOTEKA IM. REMU Jedyna w Polsce Południowej żydowska biblioteka jest miejscem, w którym można zapoznać się z literaturą faktu, beletrystyką, poezją, pracami naukowymi i czasopiśmiennictwem dotyczącym historii, tradycji i kultury Żydów. Żydowska Biblioteka im. Remu została utworzona w 2005 r. przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent i mieściła się wówczas w siedzibie tego Stowarzyszenia. Z chwilą powstania w 2008 r. Centrum Społeczności Żydowskiej, została tam przeniesiona. Zgromadzono w niej książki o tematyce żydowskiej, literaturę żydowskich autorów, pozycje naukowe i popularnonaukowe w języku polskim, angielskim, hebrajskim i jidysz. Są też modlitewniki, czasopisma oraz filmy. Ponad 20 działów tematycznych zawiera m.in. wspomnienia i biografie, prozę, poezję, książki o historii i kulturze Żydów i państwie Izrael, a także literaturę dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór liczy około 3000 woluminów, większość pochodzi z darów od osób prywatnych i wydawnictw. Jest to bogate i cenne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych problematyką żydowską. Biblioteka jest ogólnodostępna i bezpłatna, można korzystać na miejscu lub wypożyczyć do 4 egzemplarzy na okres jednego miesiąca. Nowoczesny katalog w systemie komputerowym MAK+ umożliwia poszukiwanie odpowiednich pozycji według nazwisk autorów lub tematycznie. Na stronie internetowej Biblioteki znajduje się katalog on-line, w którym można sprawdzić dostępność publikacji. Pomocą służą też pracownicy Biblioteki, praktykanci z Wydziału Judaistyki UJ oraz wolontariusze.

5 8 NASZA GMINA 5775/5 (2015) NASZA GMINA 5775/5 (2015) 9 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI IZRAELA dr Maciej Kałuża Oprócz funkcji informacyjnej, naukowej i popularyzatorskiej dla dorosłych czytelników, organizowane są warsztaty dla dzieci, wzbogacone o rozmowy, dyskusje i zajęcia plastyczne związane z tematyką czytanych im bajek. Np. 22 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie z filozofem dr Maciejem Kałużą z Instytutu Filozofii UJ. Przeczytał on dzieciom książkę,,książę w cukierni autorstwa Marka Bieńczyka, na kanwie tej bajki poprowadził bardzo ciekawą dyskusję o szczęściu, motyw ten dzieci uwidoczniły później w rysunkach. Spotkania tego typu odbywają się cyklicznie co miesiąc, często w ich ramach pozyskiwane są książki od wydawnictw rozdawane dzieciom jako upominki oraz wzbogacające księgozbiór Biblioteki. Żydowska Biblioteka im Remu jest jedyną taką placówką w naszym regionie. Księgozbiór jest stale wzbogacany o nowe wartościowe pozycje. Z Biblioteki obecnie korzysta ponad 500 czytelników, kontakt za pośrednictwem książek jest okazją do integracji środowiska żydowskiego Krakowa oraz promowania kultury żydowskiej w naszym mieście. Iga Rosińska Koordynatorka programu Szczęście to być aktorką narysowała Yuval Horovitz Wiosenny sezon w gminnym Klubie przy synagodze Kupa zainaugurowaliśmy piknikiem z okazji Święta Niepodległości Izraela, w dniu 5 ijar Pan Kuba Joaw Lewinger zaprezentował nieznaną nam dotąd banderę handlowej floty izraelskiej i opowiedział jej historię: Według międzynarodowego prawa morskiego, każdy statek wychodzący z portu i wchodzący do portu, ma obowiązek podnieść flagę państwa, w którym jest zarejestrowany. Izraelska flaga w Mandacie Brytyjskim w Palestynie była koloru czerwonego, w górnym rogu umieszczona była flaga Anglii a po drugiej stronie, nieco poniżej, białe koło z napisem PALESTINE. Po proklamowaniu 14 maja 1948 r. niepodległego Państwa Izrael, rząd brytyjski zabronił wywieszania na statkach izraelskich dotychczasowej flagi Mandatu Brytyjskiego w Palestynie. W tym czasie państwo nie posiadało oficjalnej flagi Izraela. Wtedy na statku izraelskim KIDMA stojącym w porcie w Marsylii, po burzliwej naradzie pomiędzy kapitanem a załogą, wybrano i wychodząc z portu podniesiono na tym statku banderę w kolorze ciemnoniebieskim, z białym owalem, w środku którego znajdowała się lekko wydłużona pionowo gwiazda Dawida, złożona z dwóch ciemnoniebieskich trójkątów. De facto ustanowiono w ten sposób oficjalną flagę państwową Izraela. 28 października 1948 r. rząd Izraela wybrał obecną flagę; białą, z niebieską gwiazdą Dawida pomiędzy dwoma poziomymi niebieskimi pasami, przedkładając ją ponad flagę proponowaną przez Teodora Herzla, czyli białą z siedmioma złotymi gwiazdami. Dopiero w roku 1960, flagę wywieszoną przez statek KIDMA oficjalnie uznano jako banderę floty handlowej Izraela. Zdjęcie archiwalne na którym po raz pierwszy pokazano flagę. Podczas pikniku Itzhak Horovitz przygotował rozmaite potrawy z grilla. W imprezie uczestniczyli też zaprzyjaźnieni z nami Żydzi z różnych krajów, mieszkający i pracujący w Krakowie: Josi z Etiopii, który pomagał w grillowaniu, Wiktoria z Ukrainy ugotowała barszcz ukraiński a maszgijach z Jemenu poczęstował wszystkich jemeńskimi plackami lahuh.

6 10 NASZA GMINA 5775/5 (2015) NASZA GMINA 5775/5 (2015) 11 Andrzej Lichosyt, Itzhak Horovitz Gminny Klub przy synagodze Kupa ul. Miodowa 27 Czynny codziennie w godzinach od 17 do 20. ZAPRASZAMY KONCERT CHARYRTATYWNY W środy w godzinach w gabinecie przy Klubie przyjmuje lekarz Flavio Cardone. Wykonuje badania kontrolne stanu zdrowia m.in. EKG, spirometria, ciśnienie tętnicze, poziom cukru, trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Udziela konsultacji i porad. Dla członków Gminy nieodpłatnie. Wizyta lekarska po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Tel: marca 2015 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się koncert zorganizowany przez środowisko żydowskie Krakowa, dochód ze sprzedaży biletów postanowiono przeznaczyć na rzecz Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka przy Centrum Onkologii w Krakowie. Z orkiestrą wystąpili soliści śpiewak operowy Andrzej Lichosyt i kantor Itzhak Horovitz. Aktorka Anna Polony zarecytowała wiersz Antoniego Słonimskiego Ten jest z ojczyzny mojej. Współorganizatorami i głównymi sponsorami tego wydarzenia była Gmina Wyznaniowa Żydowska MUZYKA W SYNAGODZE XIX wieczna muzyka gitarowa zabrzmiała w synagodze Kupa. W środę 22 kwietnia 2015, włoski gitarzysta Marco Battaglia zagrał na historycznym instrumencie Giuseppe Mazziniego z tej epoki. Kompozytorami utworów, które znalazły się w programie recitalu są Niccolò Paganini, Mauro Giuliani i Johann Kaspar Mertz. Organizatorem konceru był Włoski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Fundacją Capella Cracoviensis. w Krakowie i Fundacja Wiedzy o Holokauście w Polsce. Patronat honorowy sprawował Rektor UJ prof. Wojciech Nowak. W czasie imprezy odbyła się również aukcja i kwesta. fot: POLECAMY Wystawa Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta ( ). Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Stara Synagoga ul. Szeroka 24 Wystawa czynna do 25 października 2015 Wystawa 750-lecie Statutu Kaliskiego Galeria Stradomskiego Centrum Dialogu Kraków, ul. Stradomska 11 w oficynie Tel. tel Żydowskie lato Integracja, edukacja i wypoczynek to cele obozu dla społeczności żydowskiej, który organizuje Fundacja Ronalda S. Laudera od 29 lipca do 9 sierpnia 2015 r. w Wiśle. Dorota i Baruch Ciesielscy realizujący ten program zapraszają osoby w różnych grupach wiekowych; rodziny z dziećmi, młodzież i starszych. W programie: studiowanie Tory, wspólne świętowanie Szabatów, wykłady, dyskusje a także aktywność fizyczna. Info: Kontakt: Tel: Żydowska Biblioteka im. Remu Projekt Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, finansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz The Taube Foundation for Jewish Life & Culture. Kraków, ul. Miodowa 24, Centrum Społeczności Żydowskiej Tel: Godziny otwarcia: Poniedziałek: 11:00 19:00 Wtorek : 13:00 19:30 Środa: 10:00 20:00 Czwartek: 10:00 19:00

7 12 NASZA GMINA 5775/5 (2015) Występ chóru chłopięcego We wtorek 26 maja 2015, o godz , w synagodze Tempel w Krakowie, ul. Miodowa 24 odbędzie się koncert Kindermesse zum Gedenken der im Dritten Reich ermordeten Kinder w wykonaniu Chóru Chłopięcego Knabenchor Gütersloh. fot: Knabenchor Gütersloh Chór Chłopiecy w Gütersloh rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2007 roku pod kierownictwem Ernsta Leopolda Schmida (w latach dyrektor Krajowej Akademii Muzycznej Nadrenii Północnej - Westfalii). Dziś w czterech grupach wiekowych śpiewa w chórze łączne 65 chłopców w wieku od 6 do 13 lat. Niezależnie od prób, które odbywają się 2 razy w tygodniu, każdy chłopiec pobiera indywidualne lekcje śpiewu. Już w październiku 2007 chór wraz ze Szkołą Śpiewu Chóralnego Gütersloh wystąpił w Turynie na zaproszenie Instytutu Goethego, jego występ był bardzo dobrze przyjęty przez publiczność i prasę. W dorobku chóru jest wiele koncertów i nagrań audycji radiowych. Soliści Knabenchor śpiewali w m.in. w Chichester Psalms Leonarda Bernsteina, w kantacie Reoyce in the lamb i w operze kościelnej Curlew River Benjamina Brittena oraz w Czarodziejskim flecie Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z chórem i orkiestrą rozgłośni WDR, chór chłopięcy śpiewał Pasję wg. św Mateusza Jana Sebastiana Bacha w filharmoniach w Kolonii i Essen. We wrześniu 2010 chór nagrał swoją pierwszą płytę So ein Struwwelpeter Tilo Medeka a w 2011 nagrał Mszę D-dur op. 63 Benjamina Brittena. Zapraszamy na koncert do synagogi Tempel! Wstęp wolny. Lag BaOmer 18 ijar -- 7 maja 2015 Szawuot 6 siwan maja 2015 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie ul. Skawińska 2, Kraków Telefon: , Fax: Strona internetowa: NASZA GMINA REDAKCJA Tel: redaktor Marcin Sztejn zdjęcia Wiktor Podgórski projekt graficzny i skład Copyright 2013 GWŻ Kraków

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10.

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. czasopismo bezpłatne 13 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. 2 Wydarzenie Uroczystości poświęcone księciu Danielowi Romanowiczowi 21 września 2014 roku Prezydent

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć

Bardziej szczegółowo

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski 3 TEMAT NUMERU MIŁOSZ 1. Rok Czesława Miłosza Agnieszka Prymak-Lewtak... 3 2. Obchody Roku Czesława Miłosza w WBP Mariusz Olejarczyk... 5 3. Wystawa objazdowa Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze Magdalena

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Debata rektorska s. 28

Debata rektorska s. 28 Święto Uczelni s. 10 Debata rektorska s. 28 Nasza studentka najlepsza w Polsce! s.34 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 SŁOWO REKTORA Adres

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Program edukacyjny przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era partnerem edukacyjnym Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Spis treści Program edukacyjny Muzeum Historycznego

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010 Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi Platon Drodzy Słuchacze MU3W! Ten kwiecień pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako czas bardzo

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2010 numer 4 (18) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530

kwiecień 2010 numer 4 (18) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Nasze Katowice kwiecień 2010 numer 4 (18) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 II Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (European Economic Congress - EEC) Europa patrzy na Śląsk Już

Bardziej szczegółowo

4 maja, niedziela. 5 maja, poniedziałek

4 maja, niedziela. 5 maja, poniedziałek Szanowni Państwo, Po kwietniowych uroczystych obchodach rocznicy Powstania w Getcie przyszedł czas na drugą ważną dla Żydów na całym świecie datę 60 rocznicę powstania państwa Izraela. Ambasada i kilka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19

Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19 Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19 Życzenia Wielkanocne Wszystkim czytelnikom z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć moc najszczerszych życzeń! Pogodnych, radosnych świąt, dużo uśmiechu i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010 #1 issn 2081-8092 2 4 5 w numerze: 6 / Edytorial 7 / Kalendarium 9 / Wiadomości 16 / Dyplomy Roku 2010 16 50 wydawca

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA nikiem dla przyszłego kształtu miasta są opracowywane

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY

WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 1 (2178) kwiecień 2006 egzemplarz bezpłatny Galeria Od Redakcji Po latach nieobecności wraca na rynek prasowy STOLICA. Na razie będzie miesięcznikiem,

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo