Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10"

Transkrypt

1 03/ ( W R Z E S I E Ń ) Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10

2 Międzynarodowe Targi Infrastruktura Mostostal Warszawa S.A. w okresie od 4 do 6 października uczestniczyć będzie w IV Międzynarodowych Targach Infrastruktura. Odbędą się one w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas imprezy swoje osiągnięcia zaprezentuje również partner strategiczny Mostostalu hiszpańska firma Acciona Infraestructuras S.A. Targi Infrastruktura to jedno z najważniejszych spotkań środowisk odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury w Polsce. Wystawcy nie tylko będą mieli okazję przedstawić swoje oferty władzom centralnym i regionalnym, decydującym o inwestycjach w infrastrukturę kraju, ale również nawiązać ważne kontakty. Zakres prezentacji firm obejmować będzie infrastrukturę drogową, miejską, komunalną oraz bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem. Imprezie towarzyszyć będą liczne seminaria, prezentacje i konferencje dla profesjonalistów. Na pewno do najważniejszych wydarzeń można zaliczyć debatę Polskiego Kongresu Drogowego,,Lepsze drogi lepsze życie, która odbędzie się w drugim i trzecim dniu targów. Mamy nadzieję, że udział Mostostalu w organizowanych w stolicy Targach Infrastruktura zaowocuje podobnym sukcesem, jaki miał miejsce na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego Autostrada, w maju 2006 roku. Grupa Mostostal Warszawa otrzymała wówczas medal za najlepszą aranżację stoiska targowego. Nowe rozwiązania, nowa jakość Realizacja złożonych inwestycji budowlanych wymaga od firmy wykonawczej świetnej organizacji pracy. Mostostal Warszawa S.A. zdecydował się na wdrożenie nowoczesnego oprogramowania Microsoft Office Project Umożliwi ono tworzenie i kontrolowanie postępu realizacji projektów. Nowe rozwiązania zostały oparte na platformie Microsoft Office System, zintegrowanym oprogramowaniu serwerowym i systemowym Windows Server 2003 oraz Windows XP Professional. Informacja na temat osiągnięć naszej firmy znalazła się na stronie internetowej Microsoft. Posłużyliśmy za przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa, świadomego ogromnych korzyści wynikających z wdrażania nowych rozwiązań z dziedziny informatyki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania pracownicy Mostostalu nie muszą już skupiać się na czasochłonnych, ręcznych metodach edycji tabel. Zwiększyła się również przejrzystość danych dotyczących projektu oraz szybkość tworzenia i aktualizacji harmonogramów. Wprowadzono szczegółowe narzędzia raportujące. Nowe oprogramowanie umożliwiło również zachowanie wszystkich danych zgromadzonych dotychczas w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel. Mostostal zdecydował się na korzystanie z pakietu biurowego Microsoft Office Katarzyna Chełstowska, Dyrektor Biura Informatyki, uzasadniając konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań, stwierdziła:,,w zdecydowanej większości firm i instytucji, z którymi współpracujemy wykorzystywane jest oprogramowanie Microsoft. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam na bezproblemową obsługę wszystkich otrzymywanych dokumentów. Na pewno pakiet firmy Microsoft usprawni pracę naszej firmy, pozwoli na łatwiejsze zarządzanie potencjałem ludzkim, sprzętowym oraz czasem. Umożliwi również bardzo precyzyjnie rozdzielać zasoby. Nowe Biuro Regionalne w Poznaniu Poznańskie Biuro Regionalne rozpoczęło swoją działalność pod koniec maja tego roku. Dyrektorem jednostki, której zadaniem będzie pozyskiwanie kontraktów na obszarze Wielkopolski, został Tomasz Szymaniak. Podkreśla on, iż rok 2007 będzie dla tego miasta rokiem inwestycyjnym, dlatego też jest to najlepszy moment na stworzenie struktury decydującej o udziale Mostostalu w przedsięwzięciach na tym terenie. Obecnie zespół pracowników biura zajmuje się badaniem rynku poznańskiego, by już niedługo wziąć udział w pozyskaniu konkretnych kontraktów. Powstanie jednostki organizacyjnej Mostostalu w Poznaniu jest kolejnym etapem w działalności firmy zmierzającym do stworzenia silnej, ogólnokrajowej marki. Biuro Regionalne będzie dążyć do jak najlepszego poznania specyfiki wielkopolskiego rynku budowlanego, nawiązania współpracy z nowymi inwestorami oraz administracją lokalną. Wiecha na Patrii 14 września 2006 Mostostal Warszawa, który jest generalnym wykonawcą osiedla Patria dla czołowej polskiej firmy developerskiej Dom Development, zorganizował na placu budowy spotkanie z okazji zakończenia stanu surowego inwestycji. W ten symboliczny sposób uczciliśmy zakończenie pierwszej części prac budowlanych, które nadały kształt całemu kompleksowi mieszkaniowemu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inwestora, firm podwykonawczych, pracownicy budowy, a także zarząd firmy. Prace konstrukcyjne przy inwestycji o powierzchni całkowitej 57 tys. m 2 zrealizowano w ciągu 11 miesięcy, a rozpoczynające się teraz roboty wykończeniowe i instalacyjne potrwają do połowy przyszłego roku. Otwarcie Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie 28 września 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie. Kontrakt, którego generalnym wykonawcą było konsorcjum w składzie: Acciona Infraestructuras S.A oraz Mostostal Warszawa S.A. składał się z kilku zadań, m.in. modernizacji istniejącego składowiska odpadów, wybudowania zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kwatery składowiska odpadów. Inwestycja jest jednym z największych projektów w rejonie Krosna z dziedziny ochrony środowiska, współfinansowanych z funduszy unijnych. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 8,5 mln euro. Prace trwały od 6 października 2005 do 21 lipca

3 Metrem na Bielany Niezwykły zaszczyt budowy najdłuższej sekcji bielańskiego odcinka metra przypadł konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infraestructuras S.A. Ten etap realizacji obejmować będzie stacje A21 oraz A22 wraz z łączącymi je tunelami. Mostostal jest już wykonawcą stacji A20 Słodowiec, przy budowie której odpowiedzialni jesteśmy zarówno za prace inżynierskie, jak też wszelkie instalacje i systemy. Początek bielańskiego odcinka metra, na którym rozpoczynaliśmy prace, przebiega od tunelu szlakowego B20 do stacji A20 Słodowiec. Rozwiązania inżynierskie wykorzystane na tym etapie to, w przypadku stacji, budowa metodą stropową w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych, natomiast szlak B20 wykonany zostanie metodą odkrywkową. Słodowiec będzie stacją jednokondygnacyjną, a w jednej z jej naw umieszczone zostaną wszystkie urządzenia technologiczne. Jako stacja szeregowa, również wyposażona zostanie w odpowiednie systemy bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania ruchem pociągów, które znaleźć się muszą na co drugiej stacji. Zadowolenia z budowy kolejnych odcinków metra przez Mostostal nie krył Sebastian Bogaczyk, kierownik budowy pierwszego etapu będziemy starali się skoordynować prace w przypadku budowy wszystkich trzech stacji, co z pewnością pozwoli usprawnić prace. Mostostal dokłada również wszelkich starań, by realizacja przedsięwzięcia na Bielanach była, jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców tej dzielnicy. Z Metrem Warszawskim trwają rozmowy na temat zmiany podtorza, na takie, które w znacznie większym stopniu tłumiłoby drgania. Wprowadzenie nowego rozwiązania planuje się od stacji Słodowiec wzdłuż całej ulicy Kasprowicza. Kolejny odcinek metra stanowi tunel szlakowy B21 oraz stacja A21 Stare Bielany. Stacja A21 wykonana zostanie również metodą stropową w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych, miejscami ze stalowymi rozporami. W przypadku tunelu zastosowano metodę stropową. Obecnie w fazie końcowej znajduje się budowa wykopu wstępnego pod strop i ściany szczelinowe. Z kolei na początku października rozpoczną się roboty ziemne pod murki prowadzące oraz ściany szczelinowe. W przypadku ostatniego już realizowanego przez Mostostal odcinka, który obejmuje tunel szlakowy B22 oraz stację A22 Wawrzyszew zastosowano podobne rozwiązania inżynierskie, jak na stacji Stare Bielany i tunelu B21. Różnica wystąpi na szlaku B22, gdzie zastosowano ściany szczelinowe w wykopie otwartym. Aktualnie trwają prace przy przebudowie kolizji z siecią ciepłowniczą, co umożliwi rozpoczęcie robót. Należy pamiętać, że realizacja poszczególnych odcinków metra wiąże się z wieloma utrudnieniami. Plac budowy kolei podziemnej sięga przeszło trzech kilometrów. Konieczne będzie wprowadzenie kompleksowej organizacji ruchu. Jednym z poważniejszych wyzwań, z jakimi zmagać się będą kierownicy budów poszczególnych stacji i tuneli będzie prowadzenie prac na ośmiu obiektach inżynierskich w tym samym czasie oraz wspólne skoordynowanie tych działań. Wojciech Burzyński i Adam Kotowski, kierownicy odcinków, kolejno A21 B21 oraz A22 B22 podkreślają, że w trakcie trwania prac w odległości 50 metrów od osi metra prowadzony będzie monitoring otoczenia oraz monitoring środowiskowy, co pozwoli uchronić okoliczne budynki oraz przyrodę przed ewentualnymi uszkodzeniami związanymi z budową. Budowa bielańskiego odcinka metra jest obecnie największą inwestycją w Warszawie. Dla Mostostalu jego realizacja będzie swego rodzaju debiutem. Nigdy wcześniej nie byliśmy zaangażowani w budowę kolei podziemnej w stolicy. W firmie jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację metra został Pion Budownictwa Inżynierskiego. Z pewnością będzie ona dla niego nie tylko ogromnym wyzwaniem, ale również okazją do zdobycia cennego doświadczenia. (kd) 0 3 / ( W R Z E S I E Ń ) 3

4 Mieszkania z widokiem Na warszawskim Bemowie, w sąsiedztwie pokrytego bujną zielenią zabytkowego Fortu Bema, powstaje kompleks mieszkalny Osiedle Leśne. Inwestycja realizowana jest etapowo na działce o powierzchni 10 hektarów i obejmuje kilkanaście budynków o niskiej zabudowie od 3 do 7 pięter, wszystkie z garażami w podziemiu. Inwestorem jest Acciona Nieruchomości, polska spółka deweloperska należąca do tej samej grupy kapitałowej co Mostostal, zarządzanej przez hiszpański konglomerat budowlano-przemysłowy, Grupę Acciona. Dwa etapy: pierwszy, obejmujący cztery budynki, oraz drugi, na który składa się sześć połączonych budynków, zostały Rozmowa z Robertem Jelonkiem dyrektorem nowopowstałego Oddziału Warszawa Od 1 września w ramach struktury organizacyjnej Mostostalu Warszawa wydzielono nową jednostkę Oddział Warszawa, podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Spółki. Stanowisko dyrektora oddziału objął Robert Jelonek, który z ramienia firmy nadzorował realizację Osiedla Leśnego, Osiedla Iskra oraz budynku przy Sieleckiej. Poprosiliśmy go o zaprezentowanie kierowanej przez niego organizacji. Jakie cele stoją przed nową strukturą Oddziału Warszawa? W pierwszej kolejności oddział warszawski będzie realizował wszystkie budowy dla naszego stałego klienta - Acciona Nieruchomości. Przez ostatni rok współpraca między naszymi firmami ułożyła się znakomicie. Udało się nam wypracować odpowiednie procedury komunikacji, mamy pełną decyzyjność, brak przestojów. Ludzie w obu spółkach wzajemnie się poznali i nabrali do siebie zaufania. To wszystko pozwala na płynną realizację inwestycji. Inne projekty też będą realizowane? Oczywiście. Zlecenia dla Acciony, których jest przecież niemało kolejne etapy Osiedla Leśnego czy Osiedla Iskra, budynek przy Sieleckiej zapewnią strukturze oddziału odpowiedni poziom przerobu. Będą stanowić solidną bazę, która pozwoli nam utrzymać wymaganą rentowność działań. Ale oczywiście na tym nie poprzestaniemy. Zadanie, które postawiono przed naszą jednostką, to pozyskanie i realizacja różnorodnych zleceń o wartości nie przekraczającej poziomu 30 milionów złotych. Większe inwestycje będą zarządzane według dotychczasowych procedur w ramach Pionu Budownictwa Ogólnego. Terenem działania jest Warszawa i okolice. W przyszłości może będziemy sięgać trochę dalej, w obrębie centralnej Polski. Teraz jednak koncentrujemy się na działaniach w stolicy. Tu i tak jest ogrom inwestycji. Na jakie zlecenia liczycie? W zakresie zamówień publicznych chcemy pozyskać projekty związane z budową lub modernizacją szkół czy przedszkoli. W grę wchodzi też budowa hal sportowych, basenów i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. W naszym odczuciu tych zleceń będzie coraz więcej. Wiele 4

5 już zakończone. Obecnie trwa budowa trzeciej fazy inwestycji, a w przyszłości planowane są jeszcze kolejne. Mostostal Warszawa S.A. był wykonawcą obu etapów i obecnie realizuje trzeci etap projektu. Architektura kompleksu swoim charakterem nawiązuje do zespołów apartamentowych. Charakterystycznym elementem wyróżniającym Osiedle Leśne jest obszerny park przyległy do obiektu, z placem zabaw dla dzieci i ścieżkami rowerowymi. Wszystkie mieszkania mają balkony, loggie lub tarasy, natomiast lokale na parterze ogródki. Budynki są wyposażone w windy osobowe łączące garaż podziemny z kondygnacjami naziemnymi. Budynki zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową, monolityczną, z wypełnieniami z cegły ceramicznej i silikatowej. W ramach trzeciego etapu przewidziano wydzielenie części powierzchni na potrzeby podstawowych usług oświaty oraz innych lokali użytkowych. Wyjątkowo intensywny okres na budowie przypadł na jesieni 2005, kiedy to w ciągu 3 miesięcy wykonano ponad 80 tys. metrów kwadratowych tynków wewnętrznych. Mimo obserwowanego na rynku niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, w szczytowym okresie na obiekcie pracowało ponad 300 robotników opowiada Robert Jelonek, kierownik budowy. W jednym czasie zatrudnialiśmy 17 ekip tynkarskich i 10 do robienia posadzek. Sporo wysiłku wymagała koordynacja prac, tak by każdy wykonał swoje zadanie, a pracownicy sobie wzajemnie nie przeszkadzali. Kluczem było właściwe planowanie frontu robót i szybka rotacja zespołów wykonawczych. Pierwotny kontrakt Mostostalu dla etapu drugiego obejmował jedynie wykonanie prac konstrukcyjno-budowlanych bez robót związanych budową infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych, bez zieleni i małej architektury. W miarę postępu prac oraz rosnącego zaufania i zadowolenia klienta z tempa i jakości wykonywanych robót, umowa została rozszerzona na pełen zakres zadań dodatkowych. Zaś w przypadku etapu trzeciego, Mostostalowi zlecono już kompleksowe wykonanie inwestycji pod klucz, z pełnym wykończeniem powierzchni wspólnych i pozostawieniem powierzchni mieszkalnej do indywidualnej aranżacji przez poszczególnych użytkowników. To osiedle, podobnie jak większość tego typu obiektów, nie jest szczególnie skomplikowane od strony technicznej wyjaśnia Robert Jelonek. Z uwagi na utrzymanie dobrego tempa robót ważna jest sprawna organizacja zaplecza i planowanie poszczególnych faz wykonawczych. Chyba to nam się udało, bo inaczej inwestor nie zlecałby naszej firmie swoich kolejnych projektów do realizacji. Osiedle Leśne Etap II Pow. działki: m 2 Pow. zabudowy: m 2 Pow. garażu: m 2 Pow. użytkowa mieszkań m 2 Pow. całkowita: m 2 Ilość mieszkań: 245 Wartość netto kontraktu: 21 mln zł Czas realizacji: 24 m-ce Kierownik budowy: Robert Jelonek Etap III Pow. działki: m 2 Pow. zabudowy: m 2 Pow. garażu: m 2 Pow. użytkowa mieszkań: m 2 Pow. całkowita: m 2 Ilość mieszkań: 167 Wartość netto kontraktu: 39 mln zł Czas realizacji: 20 m-cy Kierownik budowy: Robert Osiak obiektów szkolnych i sportowych wymaga szybkiej modernizacji. Drugim obszarem, który uważamy za interesujący, są remonty kamienic, budowa plomb lub niewielkich budynków mieszkalnych. Większość nowych inwestycji powstaje daleko od centrum, gdzie są wolne tereny pod budowę dużych kompleksów mieszkalnych. W obrębie miasta takie inwestycje są trudne i kosztowne. Spodziewamy się, że inwestorzy będą wykupywali stare kamienice i remontowali je z przeznaczeniem na apartamenty lub obiekty hotelowe. W naszej ocenie tu jest duże pole do rozwoju. Czy na rynku średnich i małych zleceń nie ma dużej konkurencji? Konkurencja jest i będzie. Ale po to właśnie powstała struktura oddziału. To co dla tak dużej organizacji jak Mostostal Warszawa jest nieopłacalne, przy zaangażowaniu dużo mniejszych zasobów i środków oddziału, pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych i przygotowanie atrakcyjnej oferty. Nasze zlecenia może nie będą tak prestiżowe jak inne budowy realizowane przez firmę kompleks Patria, wieżowiec przy Bonifraterskiej czy metro, ale też koszty operacyjne związane z ich przygotowaniem i realizacją będą dużo niższe. Biorąc pod uwagę fakt, że zawsze będziemy mogli liczyć na pomoc centrali przy rozwiązaniu trudnych problemów technicznych, sprzętowych czy organizacyjnych, to nasza oferta będzie jak najbardziej konkurencyjna. W jakie projekty Oddział Warszawa już się zaangażował? Przejęliśmy budowy dla Acciony Nieruchomości, to po pierwsze. Jesteśmy zaangażowani w prace remontowe na stadionie KS Polonii. Pion inżynierski, który wygrał kontrakt, skupia się na stalowej konstrukcji zadaszenia trybuny, a do Oddziału Warszawa przekazano pozostałe prace budowlane w budynku klubu. Przygotowujemy ofertę na generalny remont trybuny głównej kortów na terenie Klubu Tenisowego Legii. Rozpoczęliśmy intensywne działania marketingowe i akwizycyjne. Ile osób zatrudnia Oddział? Kilkanaście osób kadry inżynierskiej. Cztery osoby w zespole ofertowania, dwie do kontroli zarządzania i kosztów, kierownika ds. umów i rozliczeń, zastępcę dyrektora oraz kilku kierowników poszczególnych budów. Dalsze zatrudnienie będzie zależało od poziomu pozyskanych zleceń i uzyskiwanych wyników. Proszę kilka słów o sobie? Tytuł magistra inżyniera uzyskałem w 1997 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przez 8 lat pracowałem w Warbudzie, jako kierownik robót na inwestycjach dla GTC: trzech budynkach biurowych przy Domaniewskiej - Syriuszu, Orionie i Taurusie, oraz przy rozbudowie Galerii Mokotów. Nadzorowałem całość robót wykończeniowych w krakowskiej Galerii Kazimierz. Byłem kierownikiem budowy biurowca Company House, siedziby Microsoft Polska w Warszawie, oraz centrum handlowego Fashion House w Piasecznie. Od sierpnia 2005 pracuję w Mostostalu. 0 3 / ( W R Z E S I E Ń ) 5

6 Prestiżowa ulica Już wiemy, kto dokona modernizacji Krakowskiego Przedmieścia. Z pewnością wybór firmy Mostostal Warszawa S.A. lidera konsorcjum firm: FAL- BRUK B.B.Z. Falenta Sp.j., Zakład Usług Brukarskich ADROG Sp.j. oraz Stabilator Sp. z o.o., nie był zaskoczeniem. Sukces naszej firmy przy realizacji skomplikowanego skrzyżowania przy Wołoskiej, które zakończyliśmy półtora miesiąca przed oficjalnym terminem, potwierdził jedynie słuszność takiej decyzji. Nie mogło nas zabraknąć przy tak prestiżowym przedsięwzięciu. w naszych rękach Uroczystość podpisania umowy na modernizację Krakowskiego Przedmieścia pomiędzy Konsorcjum oraz Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich odbyła się 21 czerwca tego roku, na Placu Piłsudzkiego. Wzięły w niej udział takie osobistości, jak Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Mirosław Kochalski, Sekretarz miasta pełniący funkcję Prezydenta stolicy oraz Michał Borowski, naczelny architekt Warszawy. Mostostal Warszawa S.A. reprezentowali Prezes Jarosław Popiołek oraz Dyrektor do spraw Rozwoju Infrastruktura Grzegorz Owczarski. Odnowiona zostanie jezdnia o łącznej długości 1,1 kilometra. Prace przy modernizacji odcinka biegnącego od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy z nich odbywać się będzie na obszarze od skrzyżowania ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Królewskiej. Drugi etap przebiegać będzie od Królewskiej do Placu Zamkowego wraz ze skrzyżowaniem ulic Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia. Ze względu na reprezentacyjny charakter ulicy, na której między innymi znajduje się siedziba głowy państwa, jak również obiekty kultury i edukacji jezdnia zwężona zostanie do dwóch pasów ruchu, dzięki Projekty przebudowy ulicy przygotował zespół architektów pod kierownictwem dr arch. Krzysztofa Domaradzkiego w składzie: K. Kierczyńska-Królikowska, K. Bazylewicz-Maj, M. Sawicki, D. Śmiechowski. Autorem rysunków jest K. Przedmojski. czemu zwiększy się przestrzeń dla pieszych. Krakowskie Przedmieście stanie się wygodnym deptakiem, gdzie turyści już bez większych utrudnień będą mogli zwiedzać znajdujące się tam zabytki. Szerokie chodniki i place pozwolą na ustawienie rzędu ławek. Przewiduje się również wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów indywidualnych oraz parkowania. Dopuszczony zostanie jedynie ruch autobusów komunikacji miejskiej, taksówek oraz pojazdów uprzywilejowanych. Wykonanie odcinka biegnącego od ulicy Świętokrzyskiej do Królewskiej potrwa pięć miesięcy, natomiast czas przewidziany na realizację etapu biegnącego od ulicy Królewskiej do Placu Zamkowego to dziesięć miesięcy. Wartość brutto kontraktu wynosi około 44,3 milionów złotych. Zamawiający planuje współfinansować inwestycję w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozwój turystyki i kultury. (kd) 6

7 ul. Wynalazek ul. Taśmowa ul. Wynalazek ul. Taśmowa Kalendarium Wołoska Realizacji dwupoziomowego skrzyżowania ulic Wołoskiej Marynarskiej Rzymowskiego towarzyszyły bardzo różne nastroje. Zapewne mieszkańcy Warszawy już nie raz zastanawiali się, kiedy prace przy Wołoskiej dobiegną końca. Na uroczystości podpisania przez Mostostal Warszawa S.A. umowy z Zarządem Dróg Miejskich Prezes Mostostalu Jarosław Popiołek zapewnił, że jego firma jest w pełni gotowa zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznym podjąć się tego skomplikowanego zadania i zakończenia prac w terminie do 31 sierpnia tego roku. Wybór naszej firmy, jako wykonawcy skrzyżowania przy Wołoskiej był, jak najbardziej słuszny. Mostostal we współpracy z najlepszymi podwykonawcami z branży nie tylko świetnie wykonał wszystkie prace, ale co najważniejsze zakończył je półtora miesiąca przed oficjalnym terminem. My postanowiliśmy zatem prześledzić kolejne etapy realizacji zadań, które z pewnością przyczyniły się do takiego sukcesu. Zakres działań podjęty przez poprzedniego wykonawcę obejmował: Zamknięcie zachodniej jezdni ulic Rzymowskiego i Wołoskiej, Wyłączenie z ruchu południowej jezdni alei Wilanowskiej i ulicy Marynarskiej, Poprowadzenie objazdu ulicami Taśmową i Cybernetyki. Mostostal przystąpił do prac na Wołoskiej 7 marca 2006 roku. Prace, jakie musieliśmy wykonać przed przystąpieniem do realizacji IV głównych etapów obejmowały: Wymianę warstwy ścieralnej ulicy Marynarskiej, Dokończenie skrzyżowania ulic Marynarskiej z Rzymowskiego, Przeprowadzenie prac wykończeniowych na ulicach zamkniętych przez poprzedniego wykonawcę. Etap I : Realizacja robót na północnej jezdni ulicy Marynarskiej, Przełączenie ruchu poprzez przewiązkę na południową jezdnię ulicy Marynarskiej, Zamknięcie na czas weekendu części skrzyżowania ulic Rzymowskiego z Cybernetyki w celu wykonania komory kanalizacyjnej. Wprowadzenie pierwszego etapu nastąpiło 13 kwietnia tego roku, czyli na 5 dni przed terminem ustalonym w harmonogramie. ul. Konstruktorska ul. Domaniewska Galeria MOKOTÓW ul. Wołoska kładka dla pieszych ul. Marynarska ul. Wynalazek ul. Taśmowa Al. Wilanowska ul. Rzymowskiego kładka dla pieszych ul. Cybernetyki Etap II: Zamknięcie i prowadzenie prac na ulicach Wołoskiej i Rzymowskiego, Poprowadzenie ruchu w kierunku Ursynowa ulicami: Konstruktorską, Postępu i Cybernetyki, Wykonanie skrzyżowania ulic Wołoskiej z Marynarską, Prowadzenie prac na północnej jezdni alei Wilanowskiej, Ulica Marynarska w dalszym ciągu pozostawała zamknięta. Drugi etap wprowadzony został 19 maja tego roku, czyli zgodnie z terminem przewidzianym w harmonogramie. ul. Konstruktorska ul. Domaniewska Galeria MOKOTÓW ul. Wołoska ul. Marynarska ul. Wynalazek ul. Taśmowa Al. Wilanowska ul. Rzymowskiego ul. Cybernetyki Etap III: Przełączenie ruchu w celu wykonania robót na wschodniej jezdni ulicy Rzymowskiego, W dalszym ciągu prowadzone były prace na północnej jezdni alei Wilanowskiej, Nadal wyłączona z ruchu pozostaje północna jezdnia ulicy Marynarskiej, Wykonanie skrzyżowania ulicy Wołoskiej z aleją Wilanowską. Realizacja powyższych zadań nastąpiła 2 czerwca tego roku, czyli na tydzień przed terminem ustalonym w harmonogramie. ul. Konstruktorska ul. Domaniewska Galeria MOKOTÓW ul. Wołoska ul. Marynarska Al. Wilanowska ul. Rzymowskiego ul. Cybernetyki Etap III a: Dokończenie prac na ulicy Rzymowskiego i alei Wilanowskiej, Wykonanie skrzyżowania ulicy Rzymowskiego z aleją Wilanowską. Etap IIIa wprowadzony został 14 czerwca tego roku, czyli na 2 tygodnie przed terminem harmonogramu. ul. Konstruktorska ul. Domaniewska Galeria MOKOTÓW ul. Wołoska ul. Marynarska ul. Wynalazek ul. Taśmowa Al. Wilanowska ul. Rzymowskiego ul. Cybernetyki Etap IV: Wymiana nawierzchni ulicy Rzymowskiego na odcinku od Cybernetyki do ulicy Gotarda, Prowadzenie prac wykończeniowych na estakadzie, 23 czerwca przywrócony został ruch docelowy, z wyjątkiem estakady, na wszystkich wcześniej zamkniętych ulicach, Przeprowadzono również likwidację tymczasowych przejazdów. Uroczyste zakończenie wszystkich prac przy odbudowie skrzyżowania wraz z włączeniem do ruchu estakady nastąpiło 18 lipca tego roku, czyli na 6 tygodni przed oficjalnym terminem. ul. Konstruktorska ul. Domaniewska Galeria MOKOTÓW ul. Wołoska ul. Marynarska Al. Wilanowska ul. Rzymowskiego ul. Cybernetyki 0 3 / ( W R Z E S I E Ń ) 7

8 REMAK S.A. W drodze do Europy Rozmowa z Markiem Brejwo Prezesem Remak S.A. W naszych podróżach po spółkach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa postanowiliśmy pozostać na południu kraju. Odwiedziliśmy stolicę polskiej piosenki i poprosiliśmy Marka Brejwo, Prezesa Zarządu REMAK S.A., aby opowiedział nam o działalności kierowanej przez niego opolskiej spółki. Od kiedy pracuje Pan w firmie? Już prawie 20 lat. Zaczynałem w 1988 na stanowisku Dyrektora Produkcji. W 1993 awansowałem na Wiceprezesa odpowiedzialnego za sprawy produkcyjne, a od 2001 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Jak wyglądała Pana wcześniejsza kariera zawodowa? Po skończeniu studiów na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach cały czas pracuję w branży związanej z energetyką i kotłami. Najpierw byłem kierownikiem Wydziału Remontów w elektrociepłowni przy kędzierzyńskich Azotach, a potem przez 13 lat głównym specjalistą d/s kotłów w Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 85 wyjechałem na dwuletni kontrakt na Węgry i jako dyrektor budowy w Orszolanach odpowiadałem za montaż 4 kotłów parowych typu OP-230. Od 2002 roku spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Jak to wpływa na sytuację firmy? Nasz zakres działalności tylko w pewnej części pokrywa się z podstawową aktywnością Grupy Mostostal Warszawa. REMAK nie jest firmą budowlaną sensu stricto. Ale operujemy na podobnych obszarach co pozostałe spółki. To stwarza możliwości współpracy i działań uzupełniających. Od początku naszej obecności w grupie podejmowaliśmy wspólnie szereg zadań. Razem z Mostostalem Warszawa wykonywaliśmy roboty w elektrowniach Turów i Siersza. Ze spółką kielecką pracowaliśmy przy modernizacji Cementowni Górażdze, a także w Austrii, stawiając konstrukcję nośną kotłów. Bez wątpienia przynależność do silnej i uznanej grupy kapitałowej zapewnia nam poczucie stabilności i mocniejszą pozycję na rynku. Daje możliwość podejmowania się dużych i kompleksowych zadań inwestycyjnych. Na przełomie roku REMAK podpisał dwa duże kontrakty na budowę sieci wodno- -kanalizacyjnych na terenie gminy Opole. To wejście w nowy obszar działalności? foto: Daniel Szopiński Przewodzimy konsorcjum firm opolskich, które realizują tę ogromną inwestycję, arcyważną dla lokalnej społeczności. Powodów naszego zaangażowania jest kilka. Od dawna widzimy potrzebę dywersyfikacji działań, bo to gwarantuje ustabilizowany byt firmy. Jeśli w jednej branży inwestycje zaczynają się kurczyć, mamy możliwość przerzucenia sił i środków gdzie indziej. Sami przeżyliśmy podobną sytuację, kiedy parę lat temu inwestycje w polskiej energetyce, wówczas podstawowym dla nas źródle zleceń, znacznie zmalały. Ważna jest dla nas obecność na rynku lokalnym. Uznaliśmy, że realizacja tych prac jest doskonałą okazją, aby zaprezentować umiejętności organizacyjne i możliwości ekonomiczne firmy na własnym podwórku. Realizujemy inwestycje po całej Polsce i Europie, warto więc pokazać również opolanom jak działamy. Wiążemy spore nadzieje z rynkiem ochrony środowiska. Spodziewamy się napływu nowych inwestycji w tym sektorze, szczególnie w oparciu o fundusze unijne, a mamy przecież doświadczenie w tej dziedzinie. Urządzenia ochrony środowiska - elektrofiltry, instalacje odsiarczania i odazotowania, od dawna stanowią jedną ze specjalności spółki. W Niemczech i innych krajach montujemy kotły do spalania odpadów i biomasy oraz inne instalacje proekologiczne. Budowa sieci kanalizacyjnej dla Opola wpisuje się ten obszar naszych zainteresowań. Eksport stał się ważnym elementem działalności operacyjnej spółki. To bezpośredni efekt kilkuletniej dekoniunktury w polskiej energetyce. Jeszcze pięć lat temu kontrakty eksportowe stanowiły zaledwie ułamek naszej aktywności. Jednak z uwagi na przestój inwestycyjny w Polsce, zaczęliśmy szukać nowych kierunków sprzedaży usług. Przy deficycie zleceń, rodzimy rynek okazał się za mały jak na ambicje i potencjał wykonawczy firmy. Pomogło nam przystąpienie Polski do Unii i stopniowe otwieranie tamtejszych rynków na przedsiębiorstwa z naszego kraju. W efekcie wartość naszego eksportu sukcesywnie rosła i REMAK szybko stał się liderem w montażach kotłów na terenie Niemiec. W 2001 na zagranicznych kontraktach zarobiliśmy ledwo 2,8 mln zł, a w roku ubiegłym kwota ta wyniosła już 116 milionów, czyli na usługi eksportowe przypadło aż 85% obrotów. Obecnie udział ten będzie jednak niższy i nie przekroczy 50%. Nowe projekty, które ostatnio pojawiły się w kraju, pozwalają liczyć na bardziej zrównoważony rozkład źródeł przychodu. 8

9 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. rozpoczęło działalność w 1970 roku jako firma państwowa powołana do świadczenia usług remontowych, modernizacyjnych oraz do montaży urządzeń energetycznych. W latach 70-ych i 80-ych przedsiębiorstwo objęło zasięgiem swoich usług większość elektrowni w środkowej i południowej Polsce, z powodzeniem realizując też kontrakty w sąsiednich krajach: na Węgrzech, w Czechosłowacji i byłej NRD. Zdobyte doświadczenie pozwoliło spółce przetrwać trudny okres kryzysu gospodarczego i transformacji. Kiedy na przełomie lat 80-ych i 90-ych nastąpił spadek eksportu, skoncentrowano się na robotach wykonywanych w kraju. Rozpoczęto równocześnie głęboką restrukturyzację firmy, dostosowując jej organizację, zatrudnienie i gospodarkę finansową do wymogów gospodarki wolnorynkowej. 1 grudnia 1993 roku przeprowadzono prywatyzację przedsiębiorstwa, a głównymi akcjonariuszami zostały wówczas: RAFAKO S.A. i Elektrim S.A. Kolejnym ważnym etapem było dopuszczenie akcji spółki do publicznego obrotu. REMAK należał do grona 25 przedsiębiorstw, których akcje jako pierwsze pojawiły się na polskim rynku kapitałowym. Walory firmy notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nieprzerwanie od 23 listopada 1994 roku, a jej kapitał zakładowy wynosi 7,5 miliona złotych, dzieląc się na akcji serii A-D o wartości nominalnej 2,5 zł. Obecnie głównym udziałowcem spółki, dysponującym 49,31% głosów na WZA, jest Mostostal Warszawa. Dane finansowe W ostatnich paru latach firma uczestniczyła przy większości dużych instalacji energetycznych na rynku krajowym. Wykonała montaż 5 kotłów w Elektrowni Turów dla bloków MW, 2 kotły po 150 MWE w Elektrowni Siersza oraz kolejne 2 po 100 MWE w Elektrociepłowni Chorzów Elcho. Na ukończeniu są prace przy montażu kotła o parametrach nadkrytycznych dla bloku 460 MWE w Pątnowie, a wkrótce rozpocznie się instalacja kotła fluidalnego na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW dla Elektrowni Łagisza. W ramach działalności eksportowej firma montowała szereg instalacji na terenie Niemiec, Austrii, Estonii, Anglii, Francji i Holandii. Między innymi kotły do spalania odpadów w niemieckich miastach: Zorbau, w Buschhaus, w Leuna, a także w Anglii, w Allington koło Londynu. Spółka była wykonawcą montaży kotłów na biomasę w Ingolstadt w Niemczech oraz w Ersndorf i Ernsthofen w Austrii. REMAK instalował rurociągi technologiczne w zakładach tworzyw sztucznych w litewskiej Kłajpedzie oraz instalacje ochrony środowiska (elektrofiltry) w Niemczech i Austrii. Spółka posiada Certyfikat Systemu Jakości nadany przez Beureau Veritas Quality International wg normy ISO 9001: Dzięki wysokokwalifikowanej załodze i nowoczesnemu zapleczu techniczno-organizacyjnemu REMAK S.A. jest przygotowany do realizacji wszelkich prac specjalistycznych przy montażu i remontach kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych. W ostatnich czterech latach kurs akcji przedsiębiorstwa wzrósł prawie 10-krotnie, z poziomu 2,37 złotego płaconego za walor na koniec roku 2002 do 23,00 zł we wrześniu (plan) Przychody [tys. PLN]: Usługi eksportowe [tys. PLN]: % exportu w przychodach 15% 42% 70% 86% 50% Wynik brutto [tys. PLN]: Wynik netto [tys. PLN]: Średni roczny kurs akcji * 2,27 5,38 10,28 10,84 19,59 Kapitalizacja giełdowa (wartość średnia)* [tys. PLN]: * dane za rok 2006 odnoszą się do okresu I VIII Jaka jest strategia działania i plany rozwoju? Naszym celem jest uzyskanie silnej pozycji na rynkach całej Unii Europejskiej i utrzymanie długoletniej współpracy z naszymi klientami. Jak na razie założenia te wydają się bardzo realne dzięki zdobytym referencjom, wysokiej jakości pracy i umiarkowanym cenom. Dotyczy to zwłaszcza montażu urządzeń ciśnieniowych kotłów dla największych bloków energetycznych Europy. Mamy bardzo silną pozycję w Niemczech. Ze swoimi usługami weszliśmy na rynek holenderski, brytyjski, francuski, austriacki i estoński. W kraju chcemy utrzymać pozycję lidera w montażu dużych kotłów energetycznych powyżej 200 MWE. Liczymy, że uda nam się utrzymać stałą współpracę z naszymi kluczowymi partnerami, zarówno w Polsce i zagranicą. Myślę o RAFAKO S.A., SEFAKO S.A., Foster Wheeler, Alstom, Lurgi, Hitachi Power Europe i wielu innych. Polskie firmy często narzekają na brak rąk do pracy? REMAK zatrudnia obecnie około 650 pracowników. Z tego 400 pracuje na 6-ciu budowach zagranicznych. Dla spółki takiej jak nasza, zajmującej się pracami instalacyjnymi o wysokim stopniu skomplikowania technicznego, posiadanie dobrze wykwalifikowanej kadry jest jednym z podstawowych elementów decydujących o naszej pozycji na rynku. Aby wypełnić wymagania norm jakościowych nasi pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie. Konstruktorzy i technolodzy REMAK-u są autorami wielu oryginalnych rozwiązań i technologii remontowych. Ważną grupę stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje 150 spawaczy z uprawnieniami ponadpodstawowymi, a 140 z nich posiada uprawnienia zgodne z normą europejską EN Jedenastu inżynierów spawalników posiada Certyfikat Kompetencji Spawalnika wg PN-EN 45013m nadany przez ANB - autoryzowaną krajową organizację Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF. Jedna osoba posiada uprawnienia Instruktora Europejskiego Spawania Metodą TIG. Mamy własny ośrodek szkolenia spawaczy certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz laboratorium kontroli jakości, które wykonuje badania na nasze potrzeby lub zlecenia zewnętrzne. 0 3 / ( W R Z E S I E Ń ) 9

10 Drogowa lokomotywa W zakresie akwizycji nowych kontraktów, ostatnie 4 miesiące okazały się jeszcze lepsze od poprzednich, które i tak uznawaliśmy za bardzo udane. Suma wartości pozyskanych w tym czasie zamówień wyniosła grubo ponad miliard złotych. To dwa razy więcej niż pomiędzy wrześniem a grudniem 2005, czy styczniem a kwietniem tego roku. Największa pula zleceń przypadła stołecznej spółce, która zagwarantowała sobie wykonanie robót za 880 mln zł netto. Wrobis pozyskał kontrakty za 166 milionów, Remak za 88 milionów, a Mostostal Kielce podpisał umowy za przeszło 50 milionów. Prawdziwą lokomotywą okazało się dotychczas nieco uśpione budownictwo drogowe, na które przypadło więcej niż 1/3 wartości zleceń w kwocie 428 milionów. Również budownictwo inżynierskie może pochwalić się imponującym wzrostem poziomu kontraktacji zgarniając ponad 25 % całej stawki. Wartość umów pozyskanych w sektorach budownictwa ogólnego i przemysłowego, które zdążyły już wypełnić swoje portfele bieżących zamówień, a teraz koncentrują się na zadaniach realizacyjnych, utrzymała się na dotychczasowym, wysokim poziomie. Zakładany przed ponad rokiem plan dywersyfikacji portfela zleceń przynosi obecnie bardzo konkretne i wymierne wyniki. W każdym sektorze działalności firma zagwarantowała sobie pakiet zamówień dający solidne podstawy do dalszego harmonijnego rozwoju. Ostatnim elementem równania, który pozostał do wypełnienia, są działania w zakresie budownictwa obiektów ochrony środowiska. na terenie miejscowej rafinerii. Największa, o wartości 2,5 miliona, dotyczy prac przy likwidacji instalacji Reforming 4. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras, za kwotę 178,4 mln zł, wybuduje dla Metra Warszawskiego dwie stacje kolei podziemnej Stare Bielany (A-21) i Wawrzyszew (A-22) wraz z tunelami szlakowych B-21 i B-22. Budownictwo drogowe 428 mln 35,0 % duje dla Acciona Nieruchomości budynek mieszkalny z garażem podziemnym. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa, jako lidera oraz firm: FAL-BRUK, Falenta Sp.j., ZUB ADROG Sp.j. oraz Stabilator, wykona za kwotę 36,3 mln zł netto prace związane z modernizacją nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście. Wrobis zawarł umowę na budowę magazynów oraz przebudowę hali produkcyjnej na terenie fabryki SCA Hygiene Products. Za wykonanie zadania spółka otrzyma 40 mln zł netto. Remak S.A. otrzymał zlecenie eksportowe od Ansaldo Caldaie S.p.a. Italy na kwotę 32,6 mln zł za wykonanie montażu 3 kotłów w miejscowościach Herdecke i Knapsack w Niemczech. Zagraniczny kontrakt pozyskał również Mostostal z Płocka, który za 4,5 mln zł netto wykona prace mechaniczno-montażowe i spawalnicze na instalacjach znajdujących się na obiektach spółki UAB Amitt na Litwie. Zaś spółka kielecka podpisała umowę o wartości 10,9 mln zł z SNC Lavalin na wykonanie i montaż kanałów spalin oraz estakady wsporczej w Elektrowni Pątnów II. Lipiec Mostostal Puławy otrzyma 18,5 mln zł netto od PRM Mosty-Łódź S.A. za prefabrykację, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nośnego Biura 98 mln 8,0 % Budownictwo ogólne 209 mln 17,1 % Mieszkania 111 mln 9,1 % Maj Wrobis S.A. zawarł 3 umowy na roboty budowlane we Wrocławiu na łączną kwotę 42 mln zł netto. Spółka uzyska od Energomontażu S.A. 20,4 mln zł za budowę zespołu usługowo-mieszkaniowego Legnicka Park. Obiekt pomieści 221 mieszkania oraz biura i lokale usługowe. Na zlecenie dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, za 5,4 mln zł, firma rozbuduje Zakład Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii stawiając nowy budynek o przeznaczeniu diagnostyczno-ambulatoryjnym, wraz z bunkrami na akceleratory. Od Akademi Medycznej otrzyma 16,4 mln zł za prace projektowe i roboty wykończeniowe w budynku K Centrum Klinicznego wrocławskiej AM. Remak, jako lider konsorcjum, podpisał umowę o wartości 38,4 mln zł z Foster Wheeler Energia Polska na wykonanie montażu kotła w Elektrowni Łagisza. Mostostal z Płocka podpisał z PKN OR- LEN S.A. umowy na łączną kwotę 4 mln zł netto na roboty budowlano-montażowe Budownictwo ochrony środowiska 26 mln 2,2 % Budownictwo inżynierskie 311 mln 25,5 % Kontraktacja wg branż. Łączna wartość: mln zł Czerwiec Na zlecenie konsorcjum PRG METRO/Pe- BeKa, za sumę 76,5 mln netto Mostostal Warszawa wybuduje dla stołecznego metra stację Słodowiec (A-20), wraz z komorą rozjazdów i torem manewrowym B-21. Łączna długość frontu robót, którym zarządza Mostostal przy budowie warszawskiej kolei podziemnej wynosi ponad 2 km. Stołeczna spółka zawarła umowę z Echo Investment S.A. na wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Zwycięzców w Warszawie za kwotę 17,4 mln zł netto. Zaś przy ul. Sieleckiej, za sumę 11,9 mln zł netto, Mostostal wybu- Instalacje 115 mln 9,4 % Hale i budynki 131 mln 10,8 % Budownictwo przemyslowe 246 mln 20,2 % nowego mostu przez Wisłę w Puławach o długości 1038 m. Mostostal Warszawa, działając w konsorcjum z Accioną Infraestructuras S.A., podpisał dwie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na łączną kwotę ponad 390 milionów. Pierwsza inwestycja o wartości 334 mln zł netto dotyczy przebudowy 15,7 km odcinka DK nr 7 pomiędzy Białobrzegami i Jedlińskiem i obejmuje modernizację istniejącej oraz budowę nowej jezdni, 10

11 dwupoziomowych skrzyżowań, wiaduktów, mostów i kładek dla pieszych. W ramach drugiego kontraktu, za kwotę 57 mln zł netto, zostanie zmodernizowany 31 km fragment DK nr 2, od granicy Mazowsza do Białej Podlaskiej. W ramach konsorcjum z Acciona Infraestructuras S.A. oraz Biurem Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB, stołeczny Mostostal, na zlecenie Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaprojektuje i zrealizuje prace konstrukcyjno-budowlane na terenie stadionu KS Polonia, związane z przekryciem trybuny zachodniej, budową obiektu biurowo-socjalnego oraz galerii dla gości VIP. Wartość umowy wynosi 15 mln zł netto. Mostostal z Puław, za kwotę 7,4 mln zł netto, wykona montaż kotła CFB 131,4 MWth w elektrociepłowni Tornion Voima Oy w Tornio, Finlandia. Sierpień Wrobis pozyskał 4 kontrakty o łącznej wartości 84 mln zł. Na zlecenie T&P Polska, za 4,1 mln zł wrocławska firma wybuduje w Żarowie obiekt produkcyjny z zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym. Natomiast dla Harris Calorific International, za 18,5 mln zł, zrealizuje II etap budowy Fabryki Elementów Spawalniczych i Gazowniczych na terenie Wałbrzyskiej SSE w Dzierżoniowie, obejmujący postawienie czteronawowej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, zagospodarowanie terenu i budowę infrastruktury technicznej. Pozostałe dwie umowy dotyczą inwestycji mieszkaniowych na terenie Wrocławia. W ramach pierwszej, za kwotę 37,5 mln zł netto, spółka wybuduje dla Archicom RI cztery budynki na Osiedlu Zielona Wyspa o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 14 tys. m 2. W ramach działalności developerskiej Wrobis postawi za 24 mln zł netto 14-to kondygnacyjny budynek przy ul. Strzegomskiej, w którym będzie 216 lokali mieszkalnych. Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa Acciona Infraestructuras S.A. Technoinstal Zakład Instalacji Sanitarnych i Budowlanych Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB podjęło się dokończenia po poprzednim wykonawcy budowy prestiżowego budynku biurowego dla TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Kontrakt za 76,2 mln zł netto obejmuje aktualizację dokumentacji technicznej i wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych wraz z wyposażeniem budynku. Wrzesień Mostostal Warszawa jako lider konsorcjum z Acciona Infraestructuras S.A. PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. Nadolny S.C., zaprojektuje i wykona I etap modernizacji kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej za kwotę 51,4 mln zł netto. Remak S. A. podpis a ł umowę za 17,3 mln zł ze ZRE Katowice na wykonanie prac montażowych części kotłowej bloku nadkrytycznego 460 MW w Elektrowni Łagisza w Polsce. Mostostal z Kielc podpisał dwie umowy o łącznej wartości 40,5 mln zł. Pierwszą, za 17,5 mln zł, na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych MAN w podkrakowskich Niepołomicach. Drugą, za 23 mln zł, na wykonanie i montaż konstrukcji nośnej Mostów Warszawskich we Wrocławiu. Warszawska spółka, jako lider konsorcjum wraz z partnerami: Siemens Water Technologies, PUP SANBUD, PBOI Chmielewski oraz ECON, podjęła się modernizacji oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu za kwotę 6,5 mln euro netto. Inwestycja jest współfinansowana przez UE w ramach Funduszu Spójności. rys. Marcin Gromek 0 3 / ( W R Z E S I E Ń ) 11

12 Spotkanie W Puławach Tegorocznym gospodarzem informacyjno integracyjnego spotkania Grupy Mostostal Warszawa został Mostostal Puławy. Do urokliwych Puław położonych nieopodal Kazimierza Dolnego i Nałęczowa 15 września przybyli prezesi wszystkich Spółek. Spotkanie poświęcone było półtorarocznemu okresowi zmian, jakie nastąpiły w Grupie oraz perspektywom, jakie otworzyły się dla niej na najbliższe lata. Spotkanie prezesów wszystkich Spółek Grupy Warszawa rozpoczęło się już o godzinie 10. Było ono swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych jej osiągnięć oraz omówieniem planów i zamierzeń na najbliższy okres. Następnie Tadeusz Rybak prezes Mostostalu Puławy przywitał przybyłych pracowników. W swoim przemówieniu podkreślił on znaczącą pozycję puławskiej Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Przybliżył również historię oraz dorobek specjalizującego się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych Mostostalu Puławy, który jest najstarszą Spółką Grupy Warszawskiej. MOSTOSTAL PUŁAWY S.A. Historia puławskiego przedsiębiorstwa sięga początku lat sześćdziesiątych. Specjalizuje się ono przede wszystkim w budownictwie przemysłowym oraz wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych. Swoimi osiągnięciami może pochwalić się nie tylko w kraju, ale też za granicą. Mostostal Puławy intensywnie rozwija swoją działalność dzięki wieloletniej współpracy z niemieckimi, duńskimi, fińskimi, szwedzkimi czy też austriackimi firmami. Zagraniczna aktywność pozwoliła w 1997 roku na utworzenie przedstawicielstwa w Niemczech. Od wielu lat firma postrzegana jest jako mecenas kultury i sztuki. Była współorganizatorem festiwalu,,literatura wobec rzeczywistości, który odbył się w 2004 roku w Krakowie. Mostostal Puławy od 1997 roku wspiera również finansowo Sekcję Kolarską Ludowego Klubu Sportowego,,Pogoń Mostostal Puławy. (kd) Gospodarze spotkania dołożyli wszelkich starań, by przebiegło ono w miłej atmosferze. Do jednych z wielu atrakcji, jakie przygotowali należała wycieczka pracowników Mostostalu Warszawa po Zakładach Azotowych,,Puławy, gdzie mieli oni okazję podziwiać owoc pracy Mostostalu Puławy, do którego zaliczyć można między innymi kompleksową budowę Wytwórni Melaminy II i III. Kolejnym wydarzeniem był rejs przybyłych gości statkiem z Puław do Kazimierza Dolnego, którego zwiedzanie odbyło się później z przewodnikiem. Podsumowanie spotkania integracyjnego miało miejsce na zamku, w Janowcu, gdzie na jego uczestników czekał już pyszny posiłek. Był to również świetny moment do prowadzenia dalszych rozmów i wymiany poglądów. Prezes Mostostalu Puławy dziękując wszystkim za wzięcie udziału w zjeździe podkreślił, iż wrzesień jest miesiącem,,święta Budowlanych stąd nie bez przyczyny spotkanie, na którym dyskutowano na temat nowych planów oraz przedsięwzięć odbyło się właśnie w tym czasie. (kd) Rewanż Rewanżowy mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Mostostalu Warszawa i Wrobisu odbył się 23 września we Wrocławiu. Podczas wcześniejszych rozgrywek obu drużyn w Warszawie zwycięzcą została wrocławska reprezentacja. Mecz piłki nożnej zorganizowany przez Wrobis stanowił jedną z atrakcji związanych z obchodami,,dnia Budowlanych. Zawodnicy Mostostalu już w piątek, 22 września, przybyli do stolicy Dolnego Śląska. Wraz z kolegami z Wrobisu mieli okazję zwiedzić dwie budowy wrocławskiej Spółki: czternasto-kondygnacyjny budynek mieszkalny przy ulicy Strzegomskiej oraz zespół usługowo mieszkalny,,legnicka Park. Kolejny dzień wypełniały już tylko emocje związane ze zbliżającym się meczem. Rozgrywki zaplanowano na godzinę 13, dlatego też, by nie tracić cennego czasu i zapomnieć o stresie związanym z grą, Andrzej Kubica jeden z organizatorów spotkania zaproponował naszym piłkarzom zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Następnie pracownicy Mostostalu odwiedzili najstarszą dzielnicę Wrocławia Ostrów Tumski, gdzie oglądali zabytkowe kościoły, pomniki oraz katedry. Wraz z wybiciem godziny 13 zawodnicy wkroczyli na murawę. Niestety podobnie, jak w przypadku warszawskich rozgrywek reprezentacja Mostostalu miała krótką ławkę rezerwowych. Piłkarzy Wrobisu było 18, dzięki czemu mogli oni wprowadzać cykliczne zmiany. Od samego początku gra była bardzo zacięta. Każda z drużyn starała się pokazać swoją przewagę. Już w szóstej minucie meczu Mirosław Kadłubowski zawodnik Wrobisu z nr 4 otrzymał żółtą kartkę. Chwilę później miał on okazję umieścić piłkę w bramce Mostostalu, ale niestety zabrakło mu szczęścia. Decydujący gol, który strzelił Piotr Pisklak zawodnik Wrobisu z nr 25, padł w 22 minucie II połowy, ustanawiając tym samym wynik 0:1 dla drużyny gospodarzy, który utrzymał się już do końca meczu. Piłkarze opuścili boisko w bardzo przyjaznej atmosferze. Gra była wyrównana i nikt nie mógł mieć sobie nic do zarzucenia. Krzysztof Kozon kapitan drużyny Mostostalu był dumny ze swoich graczy od ostatniego meczu nasza gra była znacznie lepsza, sami piłkarze Wrobisu przyznali, że nie mogli już tak łatwo wchodzić w naszą obronę. Po krótkim odpoczynku obie drużyny udały się na spotkanie integracyjne z okazji,,dnia Budowlanych, na którym rozmawiały jeszcze na temat emocjonujących rozgrywek. (kd) 12 WYDAWCA: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, Warszawa Tel: , fax: , ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Agnieszka Kuźma-Filipek, Kinga Drózd, Marek Bryll WSPÓŁPRACA: Małgorzata Chojnacka (Kraków), Ewa Świercz (Kielce), Dorota Słowińska (Płock), Iwona Kawałek (Puławy), Stanisław Szkolnicki (Opole), Mieczysław Wojtylas (Wrocław), Andrzej Maroń (Mielec) PROJEKT, DRUK I SKŁAD: Wydawnictwo ART

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6 0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4 Zgrany duet str. 5 Gramy w otwarte karty str. 6 Wrocławski stadion dla Mostostalu Studia szyte na miarę Inżynierowie Mostostalu Warszawa ponownie usiedli

Bardziej szczegółowo

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 Szanowni Państwo, Już po raz szósty mam przyjemność składać życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

Najnowsza technologia w XIX-wiecznej formie str. 4 Wyżej, coraz wyżej str. 6 Oddział Poznań str. 10

Najnowsza technologia w XIX-wiecznej formie str. 4 Wyżej, coraz wyżej str. 6 Oddział Poznań str. 10 0 4 / 2 010 (22) ( PA Ź DZ I E R N I K ) Najnowsza technologia w XIX-wiecznej formie str. 4 Wyżej, coraz wyżej str. 6 Oddział Poznań str. 10 Krok do przodu Ostatnie miesiące obfitowały w wiele miłych wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji www.puds.pl w numerze: NUMER 02/ 2007 Numer 2/2007 (3) Kwartalnik Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 4str. 3 9 Ważne inwestycje 10 14 Temat numeru: Euro 2012 16 19 Przejęcia na rynku, konsolidacje 20 21

Bardziej szczegółowo

nr 04(19)/2010 Biuletyn Informacyjny KARMAR S.A.

nr 04(19)/2010 Biuletyn Informacyjny KARMAR S.A. nr 04(19)/2010 Biuletyn Informacyjny KARMAR S.A. ECHO Drodzy Koleżanki i Koledzy, Już od 6 lat, od początku 2005 roku, z niektórymi w Was jesteśmy razem w firmie KARMAR SA. Jednak większość z 261 osób,

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113] Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland 1 2 W numerze s. 4 s. 6 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113]

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

ogniwo GRUPA PBG BUDUJE biuletyn korporacyjny Grupa PBG styczeń 2012 nr 4 (170)

ogniwo GRUPA PBG BUDUJE biuletyn korporacyjny Grupa PBG styczeń 2012 nr 4 (170) ogniwo styczeń 2012 nr 4 (170) biuletyn korporacyjny Grupa PBG GRUPA PBG BUDUJE Stadion Narodowy w Warszawie B od redakcji Drodzy czytelnicy! Przed Wami pierwszy numer Ogniwa w 2012 roku, roku, w którym

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność

Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność miesięcznik samorządność/gospodarka/integracja europejska rok IX, nr 79/80, 15 czerwca-15 sierpnia 2009, cena - 10 zł ISSN 1730-7694 Henryk Słonina: W największej cenie: kreatywność OD REDAKCJI nr 79/80

Bardziej szczegółowo

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych Tygodniowy przegląd wiadomości Publikowany przez Publications Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych www.rynekbudowlany.com WAŻNA INFORMACJA: To jest darmowy newsletter

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

30 lat Kopalni Soli Wieliczka na Pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 5 (20) wrzesień październik 2008

30 lat Kopalni Soli Wieliczka na Pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 5 (20) wrzesień październik 2008 Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 5 (20) wrzesień październik 2008 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 5 (20) wrzesień październik 2008 ISSN 1734-6681 30 lat Kopalni Soli Wieliczka na Pierwszej Liście Światowego

Bardziej szczegółowo