Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem 97 szt. Lp. Nazwa komponentów 1 Typ 2 Zastosowanie Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. Komputer powinien osiągać w testach wydajności wyniki nie niższe niż: SYSmark 2012 PerformanceTest ; - SYSmark 2012 Rating minimum 128 punktów, - Office Productivity (Scenario Rating) minimum 122 punkty - Media Cration (Scenario Rating) minimum 125 punktów, Oferowane parametry techniczne komputerów Producent/model: 3 Wydajność obliczeniowa - Web Development (Scenario Rating) minimum 125 punktów, - Data/Financial Analysis (Scenario Rating) minimum 148 punktów, - System Management (Scenario Rating) minimum 123 punkty Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, 1

2 potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę PCMark Vantage Profesional Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - PCMark Score minimum 7945 punktów, - TV and Movies Score minimum 5035 punktów, - Music Score minimum 8285 punktów - Communications Score minimum 8030 punktów - Productivity Score minimum 7630 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest Bit : CPU Mark wynik min punktów PassMark Rating wynik min pkt Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego 2

3 Pamięć operacyjna Dysk twardy testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4GB, możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny Min. 500 GB; Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Producent/model: Karta graficzna PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: Gaming Score minimum 4940 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest 7.0: 2D Graphics Mark minimum 430 pkt 3D Graphics Mark minimum 275 pkt 4 5 Karta muzyczna Obudowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25 zewnętrzna i 1 szt 3,5 wewnętrzna Zasilacz o mocy max 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system 3

4 diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: awarię BIOS-u, awarię procesora, uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i PCIe, uszkodzenie kontrolera video, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera USB. Oferowany system diagnostyczny nie może zasłaniać ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej. 6 7 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami BIOS Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę obu elementów zestawu (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) BIOS w oferowanym komputerze powinien posiadać funkcjonalność : - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS u, oraz dacie jego powstania, nazwie produktu, numerze seryjnym,typie procerora, wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 4

5 zewnętrznych. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, nadania priorytetu boot owania urządzeń. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Musi umożliwiać, bez uruchamiania systemu operacyjnego odczytania z BIOS informacji minimum o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Musi posiadać funkcję blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Musi posiadać funkcję blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Musi umożliwiać, bez uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienie hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz umożliwiać ustawienie co najmniej następującej zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 5

6 Musi umożliwiać włączenie/wyłączenie co najmniej: zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego. Musi umożliwiać ustawienie portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Musi umożliwiać wyłączanie portów USB w tym co najmniej: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Musi umożliwiać obsługę BIOS przy wykorzystaniu klawiatury. 8 Certyfikaty i Standardy Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania jakością załączyć do oferty potwierdzenie spełnienia tego wymogu, wydane przez niezależną uprawnioną jednostkę certyfikującą Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram dopuszcza się wydruk ze strony producenta. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub 6

7 dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 9 Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Wsparcie techniczne Ergonomia Musi istnieć możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 db (załączyć raport niezależnej akredytowane jednostki badawczej) Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Producent/model: 12 System operacyjny i oprogramowanie Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 7

8 Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z co najmniej z następujących poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumie się zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Automatyczne występowanie i wystawianie certyfikatów PKI. Musi umożliwiać logowanie przy pomocy smartcard. Polityki bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System musi posiadać narzędzia 8

9 służące do administracji, wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. co najmniej drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych; automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych Zainstalowane oprogramowanie biurowe - Producent/model: 9

10 kompletny pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji. Zainstalowany program antywirusowy musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Producent/model: Oprogramowanie antywirusowe spełniające poniższe wymagania: - ochrona komputera przed wirusami w czasie rzeczywistym; - możliwość częstych aktualizacji sygnatur - minimum raz dziennie; - wykorzystywanie mechanizmów heurystycznych; - możliwość współpracy z konsolą umożliwiającą centralizację zarządzania; - obsługa systemów operacyjnych 64 bitowych; - licencja na użytkowanie i aktualizacje sygnatur przez okres minimum 60 miesięcy; - polskojęzyczne wsparcie techniczne producenta oprogramowania przez cały okres abonamentowy w formie kontaktu telefonicznego i/lub Wymagania dodatkowe Licencje na korzystanie z systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego, dostarczonego wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do wielokrotnego przekazywania oprogramowania na dowolny okres czasu dowolnym Beneficjentom Ostatecznym projektu (indywidualne gospodarstwa domowe). 1. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; min. 2 xusb 3.0, min. 6x USB 2.0 (w tym min. 2 porty USB na panelu przednim) port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 10

11 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 3. Karta sieciowa bezprzewodowa b/g/n 4. Płyta główna z wbudowanym min. 1 x PCI Express x16 i min.1x PCI Express x1; 2 złącza z obsługą do 8GB pamięci RAM, min. 2 złącza Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami II. Monitor 97 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. Typ ekranu 2. Powłoka powierzchni ekranu 3. Typ podświetlenia LED Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 20 Antyodblaskowa 4. Rozmiar plamki 0,284 mm 5. Jasność 250 cd/m2 6. Kontrast 1000:1 7. Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni 8. Czas reakcji matrycy max 5ms (od czerni do bieli) 9. Rozdzielczość maksymalna 1600 x 900 przy 60Hz 10. Waga bez podstawy max. 4 kg 11. Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Oferowane parametry techniczne komputerów 12. Pobór energii Max 20W 13. Gwarancja 5 lat na miejscu instalacji sprzętu Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać 11

12 certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 14. Certyfikaty 15. Inne wymagania TCO, ISO 9241, Energy Star 5.0 załączyć do oferty Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie III. Drukarka 6 szt. Parametr Minimalne wymagane parametry Oferowane parametry Funkcje urządzenia Technologia druku Obsługiwane nośniki Szybkość druku mono/kolor Zainstalowana pamięć Wydajność miesięczna Rozdzielczość drukowania (poziom /pion) Pojemność podajnika papieru Pojemność podajnika dokumentów Typ skanera Rozdzielczość skanowania Kopiarka, skaner, drukarka Laserowa lub LED kolor papier A4,A5,A6,B5, przeźrocza, koperty, pocztówki 13 str./min 256 MB stron 600/600 dpi 150 kartek 30 kartek Kolorowy 1200 dpi Skalowanie 300% Obszar skanowania Złącze zewnętrzne Gwarancja 290 x 210 mm 1 x USB x RJ45 (karta sieciowa) 3 lata, serwis w miejscu instalacji sprzętu w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii Nazwy własne lub producentów użyte w dokumentacji opisie przedmiotu zamówienia nie są wskazanymi w konieczności użycia. Są one jedynie określeniem parametrów jakie mają spełniać oferowane urządzenia i oprogramowanie. IV. Serwis 97 szt. 12

13 L.p. Wymaganie Zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę Świadczenie pomocy zdalnej w godzinach od 09:00 do 16:00 ( , telefon) od poniedziałku do piątku (czas reakcji serwisanta do 24 godzin) przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonywanie cyklicznych przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu komputerowego oraz optymalizacji jego działania przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Przeglądy odbywać się muszą w miejscach instalacji komputerów tj. w miejscu zamieszkania lub siedzibie beneficjenta ostatecznego. Każdy komputer musi być objęty przeglądem gwarancyjnym co najmniej raz na kwartał, W ramach przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do: - sprawdzenia prawidłowości działania dostarczonego sprzętu i w razie stwierdzonych nieprawidłowości, przywrócenie prawidłowego działania; - sprawdzenie prawidłowości podstawowej konfiguracji komputera i w razie potrzeby, przywrócenie konfiguracji optymalnej dla danego modelu komputera; - sprawdzenia poprawności konfiguracji i działania połączenia internetowego i jego naprawy (przywrócenia); - sprawdzenia poprawności działania oprogramowania dostarczonego razem ze sprzętem (system operacyjny, program antywirusowy, pakiet biurowy, sterowniki, firmware itp.), jego aktualizację i prawidłową konfigurację; - ustawienie zapory sieciowej systemu operacyjnego, - usuwania wirusów i niebezpiecznego oprogramowania. Dowodem wykonania przeglądu serwisowego będzie protokół przeglądu podpisany przez beneficjenta ostatecznego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Przeglądy muszą odbywać się wg harmonogramu ustalonego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wykonawca musi zapewnić serwisanta, który dojedzie w miejsce instalacji sprzętu na własny koszt i ryzyko. Na wniosek Zamawiającego harmonogram może ulegać zmianom w sytuacjach nagłych i niemożliwych do przewidzenia. V. Modernizacja 97 szt. 13

14 L.p. Wymaganie Zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę Wykonawca w trakcie trwania projektu musi wykonać modernizację dostarczonego sprzętu komputerowego tj. jednorazowe podwojenie wielkości pamięci RAM, pojemności dysku twardego, wymianę klawiatury i myszy.. Modernizacja musi zostać wykonana w I kwartale 2015 roku. Modernizacja musi zostać potwierdzona protokołem z oświadczeniem Beneficjenta o wykonaniu modernizacji i poprawnym działaniu sprzętu komputerowego wraz z numerami seryjnymi zainstalowanych/zdeinstalowanych podzespołów. Podzespoły deinstalowane wraz z protokołem modernizacji, w ciągu 14 dni muszą zostać przekazane Zamawiającemu. VI. Szkolenie z podstawowej obsługi komputera i internetu 135 osób Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla Beneficjentów ostatecznych w zakresie podstawowej obsługi komputera i internetu. Merytoryczny zakres szkolenie musi obejmować co najmniej poniższe punkty: Dział I. Podstawy budowy komputera, system operacyjny 1. Podstawy budowy komputera: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny Pierwszy kontakt: uruchamianie komputera, menu Start, pulpit, ikony Pliki i foldery: co to jest plik, folder Poruszanie się po systemie Windows: kursor, rola myszki, uruchamianie programów, Notatnik, Paint, Mój komputer, okna, otwieranie okien folderów, przyciski okien (zamykanie, maksymalizacja, minimalizacja, przyciski standardowe) Skróty na pulpicie i ich zastosowanie: co to jest skrót, tworzenie skrótu i umieszczenie go na pulpicie Panel sterowania: uruchamianie, funkcje panelu sterowania, instalacja i zarzadzanie drukarkami, programy (instalacja, usuwanie), konta użytkowników, uprawnienia użytkowników, zegar, opcje regionalne. 2. Operacje na plikach i folderach Tworzenie folderu: tworzenie, nadawanie nazw folderom Tworzenie pliku Kopiowanie plików i folderów Przenoszenie plików i folderów Usuwanie plików i folderów. Dział II. Edytor tekstu 1. Opis najważniejszych funkcji. 14

15 2. Podstawowa edycja tekstu. 3. Tabele Tworzenie tabeli Usuwanie tabeli Edytowanie tabeli Formatowanie komórek tabeli. 4. Nagłówek i stopka: wstawianie, formatowanie, układ. 5. Grafika w edytorze tekstu: wstawianie plików i obiektów clipart. 6. Drukowanie dokumentu: planowanie wydruku, podgląd wydruku. Dział III. Arkusz kalkulacyjny 1. Czym jest arkusz kalkulacyjny: najważniejsze składniki, dane, formatowanie komórek, obszary danych, wygląd, podstawowe funkcje. 2. Wpisywanie podstawowych funkcji: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, operatory funkcji. 3. Wybieranie prostych funkcji: menu funkcji, kopiowanie, przeciąganie. 4. Sortowanie danych. 5. Tworzenie prostych wykresów. Dział IV. Program antywirusowy 1. Co to jest wirus? 2. Rodzaje wirusów. 3. Rola antywirusów. 4. Aktualizacja definicji wirusów. 5. Konfiguracja programu antywirusowego. Dział V. Internet. 1. Co to jest internet? 2. Przeglądarki internetowe, Internet Eksplorer, Mozilla Firefox, Opera, przyciski nawigacji, wpisywanie adresów, wyszukiwanie informacji, przeglądanie stron. 3. Poczta elektroniczna: co to jest, zalety poczty elektronicznej, konta , portale internetowe, zakładanie konta pocztowego, spam. Powyższy zakres ma charakter minimalny i Zamawiający dopuszcza jego rozszerzenie przez Wykonawcę. 15

16 Wykonawca musi dostarczy własne materiały szkoleniowe dla beneficjentów i zapewnić poczęstunek (gorące napoje, ciastka). Szkolenie odbędzie w grupach po ok. 10 osób. Na każdą grupę szkoleniową przypada po 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych) Wykonawca zagwarantuje sprzęt oraz dostęp do internetu, na którym zostaną przeprowadzone szkolenia, natomiast Zamawiający zagwarantuje salę szkoleniowa, w której Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje sprzęt. Dopuszcza się, aby sprzęt użyty do celów szkoleniowych pochodził z dostaw w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zapewni podczas każdego dnia szkolenia co najmniej jedną przerwę kawową (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka). Koszt wyżywienia jest ponoszony przez Wykonawcę. VII. Szkolenie e-learningowe rozwijające umiejętności zdobywania pracy 135 osób L.p. Minimalne wymaganie Oferowane przez Wykonawcę I Wymagania ogólne 1 Szkolenia muszą być dostępne dla minimum 135 beneficjentów przez okres 1 roku od dnia ich udostępnienia. Celem weryfikacji zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do zaprezentowania zaoferowanych szkoleń e-learningowych. Zaoferowane szkolenia muszą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek wymagania będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca będzie zobowiązany zaprezentować zaoferowane rozwiązanie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2 Przez okres 3 miesięcy od dnia udostępnienia, w dni robocze w godzinach , Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia pomocy technicznej za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej, 3 Szkolenia muszą mieć formę interaktywną tzn. muszą zawierać zadania dla kursanta wymagające udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz musza się odbywać w języku polskim 4 Szkolenia muszą mieć możliwość załączania dokumentów możliwych do wyświetlanych bezpośrednio z treści kursów II Telemarketing 1 Szkolenie musi posiadać spis lekcji oraz słownik używanych w nim pojęć oraz umożliwiać jego wydrukowanie. Pojęcia w słowniku muszą być podzielone alfabetycznie 2 Zakres merytoryczny szkolenia musi obejmować omówienie co najmniej następujących zagadnień: a) Jakie zagadnienia obejmuje telemarketing b) Definicja telemarketingu c) Rodzaje telemarketingu d) Miejsca pracy telemarketera e) Predyspozycje wymagane od telemarketera f) Standardowe natężenie i zasady pracy telemarketera 16

17 g) Przedstawienie sytuacji na rynku telemarketingu i perspektyw pracy dla telemarketerów h) Dlaczego warto używać telemarketingu w kontaktach z klientami i) Dlaczego warto zostać telemarketerem III Rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej 1 Szkolenie musi posiadać spis lekcji oraz słownik używanych w nim pojęć oraz umożliwiać jego wydrukowanie. Pojęcia w słowniku muszą być podzielone alfabetycznie 2 Zakres merytoryczny szkolenia musi obejmować omówienie co najmniej następujących zagadnień: a) Przedstawienie zalet pracy na własny rachunek oraz obowiązków przedsiębiorcy b) Możliwe lokalizacje firmy c) Źródła kapitału na rozpoczęcie działalności d) Zasady budowania relacji biznesowych e) Obsługa księgowa firmy f) Dopuszczalne formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw g) Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej w zależności od przyjętej formy organizacyjno-prawnej h) Zalety i wady poszczególnych form i) Rejestracja firmy omówienie niezbędnych działań j) Otoczenie firmy wraz z jego instytucjami k) Możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego dla poczatkującego przedsiębiorcy l) Podatki i rozliczenia, w tym wybór formy opodatkowania oraz rodzaje kosztów m) Omówienie standardów obsługi klienta, w tym wdrożenia systemu obsługi klienta n) Metody aktywnego poszukiwania klientów o) Metody i techniki handlowe p) Proces sprzedaży - omówienie poszczególnych etapów q) Marketing omówienie podstawowych pojęć, w tym co najmniej: - plan marketingowy, marketing mix, 4P - marka - klient - segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu - reklama i promocja - kanały dystrybucji - polityka cenowa- tworzenie i rodzaje r) decyzje menedżerskie s) źródła finansowania inwestycji- kredyt, leasing, faktoring, gwarancje bankowe, programy pomocowe i strukturalne, fundusze venture capital IV Zarządzanie mikro-firmą 1 Szkolenie musi posiadać spis lekcji oraz słownik używanych w nim pojęć oraz umożliwiać jego wydrukowanie. Pojęcia w słowniku muszą być podzielone alfabetycznie 2 Zakres merytoryczny szkolenia musi obejmować 17

18 omówienie co najmniej następujących zagadnień: a) Wizja i misja b) Marketingowa strategia działania firmy c) Określanie celów długofalowych d) Produkty rodzaje, cykl życia, marka, dystrybucja, franchising, pozycjonowanie e) Rynek definicje, podstawowe pojęcia, segmentacja rynku, podejmowanie decyzji zakupowych, f) Rozwój firmy, a jej innowacyjność g) Benchmarking h) Informatyzacja firmy jako element jej strategii i) Znaczenie jakości obsługi klienta dla sukcesu firmy procedury j) Sprzedaż opracowanie strategii, analiza rentowności, prognozowanie poziomu sprzedaży, plan sprzedaży, ewaluacja działań sprzedażowych, wspieranie sprzedaży, kontrola i ocena realizacji planu sprzedaży k) Negocjacje - cel, wybór strategii negocjacyjnej, l) Finanse i rachunkowość kalkulacje finansowe, przychody firmy i jej koszty w tym koszty uzyskania przychodu, wynik finansowy, aktywa i pasywa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, ewidencje księgowe, rozliczenie podatkowe, wskaźniki finansowe, m) Formy współpracy i zatrudnienia umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, n) Rozmowa kwalifikacyjna o) Struktura decyzyjna w mikro firmie p) Organizacja pracy w mikro firmie q) Kluczowe umiejętności przydatne w zarządzaniu zespołem r) Biznesplan s) Praktyczne wskazówki dla początkujących przedsiębiorców V Posługiwanie się narzędziami informatycznymi oraz internetem w małej firmie - narzędzia 1 Szkolenie musi posiadać co najmniej następujące możliwości nawigacyjne: a) odświeżanie strony, b) przejście do następnej i poprzedniej strony, c) wyświetlenie kolejnych elementów na stronie (rozwijanie), d) wywołanie spisu treści kursu, e) wywołanie słownika pojęć używanych w kursie, 2 Zakres merytoryczny szkolenia musi obejmować omówienie co najmniej następujących zagadnień: a) budowa komputera b) działanie komputera (hardware i software) c) uruchamianie komputera d) najpopularniejsze pakiety biurowe Open Office i Microsoft Office (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne) e) Internet historia, usługi, adres internetowy, 18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Zestaw komputerowy PC o parametrach: Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych Typ: Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo