Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast polski na przykładzie Krakowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast polski na przykładzie Krakowa"

Transkrypt

1 Joanna Więcław Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast polski na przykładzie Krakowa W ostatnim dziesięcioleciu XX w. w Polsce wraz ze zmianą systemu polityczno - gospodarczego zmieniły się również struktury własnościowe handlu i formy sprzedaży. Jednym z istotnych symptomów tych zmian jest szybka ekspansja na polski rynek sklepów wielkopowierzchniowych, obejmujących obiekty takie jak: domy towarowe, handlowe, supermarkety i hipermarkety. Wyróżnić można kolejne etapy rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych: 1) lata , gdy dokonywano zazwyczaj adaptacji istniejącej infrastruktury handlowej, również przez firmy zagraniczne (Niemcy, Austria, Szwecja), głównie w centrach miast, 2) lata , wiążący się z powstaniem pierwszych hipermarketów i silnym napływem kapitału francuskiego, 3) lata wykazujący znaczne ożywienie w zakresie rozbudowy sklepów wielkopowierzchniowych, często z galeriami handlowymi, 4) , odnotowujący maksymalny stopień rozwoju sieci hipermarketów, zbliżony prawdopodobnie do stanu względnego nasycenia rynku (Węcławowicz, 2002). Podobne fazy rozwoju podają J. Dawson i J. Henley (1999), pisząc o fazie pionierskiej we wczesnych latach 90. (pierwsze inwestycje; firmy: IKEA, Billa, Yves Rocher, Macro), kolonizacji w latach (intensywny przyrost dużych obiektów handlowych, poza francuskimi - Leclerc, Auchan, Dock de France, także portugalska firma Jeronimo Martins, oraz Tesco, Metro, Tengelman i in.) i konsolidacji po 1997 r., gdy nastąpił etap łączenia się poszczególnych firm, także z partnerami polskimi. Istnieją różne określenia rodzajów sklepów wielkopowierzchniowych, przede wszystkim różni je powierzchnia sprzedaży. Hipermarkety wg GUS są obiektami o powierzchni ponad 2500 m 2 oferującymi kilkadziesiąt tysięcy pozycji asortymentowych (przeważnie nieżywnościowych), powiązanymi z rozległymi parkingami dla samochodów osobowych. Warto dodać, że domy towarowe i handlowe, także według GUS, to sklepy wielodziałowe, prowadzące sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu o powierzchni: domy towarowe - powyżej 2000 m 2, a handlowe m 2, natomiast w niektórych opracowaniach, zwłaszcza zachodnich, spotykana jest dla hipermarketu powierzchnia sprzedaży 3500 m 2, a za duże sklepy uważa się te powyżej 400 m

2 W Krakowie funkcjonują obecnie 23 (zdefiniowanych za GUS) obiekty, zróżnicowane jednak pod względem powierzchni oraz określonego programu handlowego i magazynowego (Tab. 1; Ryc. 1.). Ich areał handlowy waha się w granicach od 2500 m 2 do m 2, natomiast znacznie większe zróżnicowanie możemy zaobserwować w odniesieniu do ogólnej powierzchni zajmowanej przez każdy z tych kompleksów: od 3500 m 2 do kilkunastu tysięcy, a nawet 25 tys. m 2 w przypadku obiektów Carrefoura i 26 tys. m 2 Geanta. Łącznie sklepy wielkopowierzchniowe zajmują około 30% ogółu powierzchni sieci handlowej w Krakowie. Duży wpływ na zwiększenie powierzchni miało otwarcie w 1998 r. jeszcze dwu centrów handlowych : Mix wszystko dla domu, które utworzyło 15 firm oferujących na powierzchni ok. 15 tys. m 2 niemal wszystkie artykuły potrzebne do wyposażenia mieszkań oraz Zakopianki stanowiącej jeden z największych w Polsce kompleksów handlowo usługowych o powierzchni dochodzącej do 50 tys. m 2. Kolejny duży przyrost powierzchni handlowej nastąpił w 2001 r., po otwarciu Centrum M1, mieszczącego m.in. firmy Real, Praktiker, Media Markt oraz galerię handlową z szeregiem mniejszych sklepów, o łącznej powierzchni blisko 30 tys. m 2. Ponadto nieopodal zlokalizowano (otwartą rok później) halę Selgrosu, działającą na podobnych do Macro Cash&Carry zasadach, zajmującą powierzchnię m 2. Pierwszy hipermarket wielotowarowy uruchomiła w 1995 r. polska firma Krakchemia, obok umiejscowiono Dom-Hobby-Ogród i są to jedyne obiekty zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta. W 1996 roku powstała Billa, następnie w 1997 r. - Hit, Allkauf (obecnie Hyper Nova) i kolejne inwestycje zagraniczne. Od 1994 roku działa też w Krakowie jeden z tzw. baumarketów - Nomi - oferujących materiały budowlane i dla majsterkowiczów, obecnie takich obiektów, znacznie większych od pierwszego, jest już 6. Większość funkcjonujących w Krakowie hipermarketów powstało w oparciu o inwestycje zagraniczne. Dominacja własności kapitału zagranicznego jest zresztą typowa w odniesieniu do sieci omawianych sklepów w Polsce. W 1997 r. w kraju było około 30 hipermarketów, z czego 90% należało do zagranicznych grup kapitałowych, a tylko 5 stanowiło własność przedsiębiorców polskich (Dawson, Henley, 1999). W wyniku zmian politycznoekonomicznych po 1989 r. nastąpił wprawdzie szybki rozwój branży handlowej (wpływ na to miał także proces prywatyzacji), jednak po kilku latach, w przypadku dużych sklepów zanotowano też bardzo wysoki napływ kapitału zagranicznego. W końcu 2000 r. w Polsce funkcjonowało 105 sklepów wielkopowierzchniowych, należących do inwestorów 149

3 zagranicznych (głównie francuskich - Carrefour, Geant, Auchan, Leclerc; niemieckich - Real i HIT, holenderskiej - Ahold i brytyjskiej - Tesco) i zaledwie 10 obiektów podobnej wielkości, będących własnością firm polskich (Michalak, 2001). Zmiany w strukturze i organizacji handlu, związane z otwarciem rynku krajowego i jego liberalizacją obserwowane są też w innych krajach, np. w Grecji po roku 1991, gdzie również inwestycje kapitału zagranicznego odegrały rolę katalizatora w organizacji branży handlowej w tym kraju (Boutsouki, Bennison, 1999). Tab. 1. Hipermarkety funkcjonujące w Krakowie w 2003 r. Lp. Nazwa Powierzchnia handlowa Powierzchnia ogółem Rok otwarcia 1 Abra Adler Hyper Nova (d. Allkauf) Billa Carrefour Carrefour Castorama Dom-Hobby-Ogród Geant HIT Ikea Krak-Chemia Macro Cash&Carry Media Markt Mix-wszystko dla domu Nomi OBI OBI Office-Depot Praktiker Real Selgros Tesco

4 ŁĄCZNIE brak danych Źródła: opracowanie własne na podstawie: Raport..., 2000; Michalak W., Gwosdz K., Working Paper. Hipermarkety w Krakowie zlokalizowane są przy głównych drogach wylotowych z miasta: międzynarodowych i krajowych. Dobra dostępność komunikacyjna, a zwłaszcza właściwe rozwiązania ruchu samochodowego i zapewnienie komfortu dojazdu są ważne, gdyż większość wśród klientów stanowią osoby zmotoryzowane. Krakowskie hipermarkety biorą również pod uwagę mniejszy niż na Zachodzie stopień zmotoryzowania mieszańców miasta. Z myślą o nich organizują darmowy transport zakupionego sprzętu RTV lub AGD (Geant, Carrefour), a ze zlokalizowanych w pobliżu przystanków autobusowych lub tramwajowych można też bezpłatnie dojechać do danego sklepu specjalnym autobusem (Allkauf, Geant, HIT - np. do Geanta firmowy autobus kursuje co 5 minut, a do Allkaufu są do wyboru 3 różne trasy). Drugą cechą lokalizacji, charakterystyczną dla krakowskich hipermarketów jest ich położenie w dzielnicach peryferyjnych, ale nie na dalekich obrzeżach miasta, działają one bowiem w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych. W krajach Europy Zachodniej hipermarkety stanowią natomiast część olbrzymich centrów handlowych, zlokalizowanych na dalekich obrzeżach, poza granicami administracyjnymi miast. W Krakowie można jednak już zaobserwować tworzenie ugrupowań tych centrów w kilku rejonach miasta: na północy, gdzie blisko siebie mieszczą się OBI i Geant oraz Macro C&C i Ikea, na południu zespół Carrefoura i Castoramy z Abrą, Office-Depot, a także OBI, Hit i Allkauf, wreszcie na wschodzie - koncentracja kilku hipermarketów w obszarze Centrum M1. Wszystkie leżą w podobnej odległości od centrum miasta i mają równie dobrą dostępność komunikacyjną oraz wykorzystują powierzchnie wolne dotychczas od zabudowy lub tereny poprzemysłowe. Trendy lokalizacyjne krakowskich hipermarketów podobne są do obserwowanych we wschodnich Niemczech, gdzie gwałtowny rozwój omawianych placówek handlowych nastąpił po zjednoczeniu Niemiec. Tam właśnie - analogicznie do Polski - przez ostatnie kilkadziesiąt lat sektor handlu rozwijał się w warunkach gospodarki centralnie sterowanej i podobnie jak w naszym kraju zauważalne było wyraźne ciążenie handlu i usług w kierunku centrów miast. Początkowo, zgodnie z zasadami wolnego rynku, wymogami urbanistycznymi, ale także oczekiwaniami potencjalnych klientów, powstawały duże centra handlowe w dzielnicach peryferyjnych 151

5 miast. Do końca 1994 r. było ich 57 o łącznej powierzchni ponad 1,4 mln m 2, a olbrzymi zespół handlowy - Saalepark o powierzchni 88 tys. m 2 powstał w 1991 r. w Günthersdorf w rejonie Halle i Lipska (Coles, 1999). W końcu lat 90., zaobserwowano nowy kierunek w rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych - inwestorzy wykorzystywali istniejące tradycyjne rejony handlowe, często w pobliżu centrum: utworzone zostały nowoczesne centra handlowe, 2-3 piętrowe, o powierzchni od 12,5 do 40 tys. m 2 w miastach Neubranderburg, Schwerin, Magdeburg i w Berlinie, co związane jest z próbami ponownego ożywienia branży handlowo-usługowej i rozrywki w starych dzielnicach miast (Coles, 1999). Ryc. 1. Rozmieszczenie hipermarketów na terenie Krakowa. hipermarkety główne drogi km centrum Żródło: opracowanie własne Czynniki, które, poza wymogami związanymi z planowaniem przestrzennym, decydują o rozmieszczeniu analizowanych obiektów w Krakowie, związane są również z ceną ziemi oraz z badaniami rynku, 152

6 prowadzonymi przez zainteresowane firmy. Przeprowadzane są rachunki opłacalności inwestycji, analiza zagrożeń i inne, badane są np. struktury płci i wieku mieszkańców miasta i gminy, liczba gospodarstw domowych, także liczba pralek, telewizorów, zarejestrowanych samochodów, przybliżonych dochodów ludności. Uwzględniając wyniki takich właśnie badań sondażowych, inwestorzy wybierali najodpowiedniejsze ich zdaniem miejsca na nowy duży obiekt handlowy. Władze miasta początkowo nie ingerowały w dobór miejsca lokalizacji hipermarketów, potem jednak Zarząd Miasta oraz biuro architekta miasta podjęły postanowienie o niewydawaniu nowych decyzji lokalizacyjnych dla hipermarketów, zgodnie z zarządzeniem ministerialnym wymuszającym uzyskanie zgody przez inwestora od władz miejskich na budowę obiektów handlowych powyżej 1000 m 2 w miastach dużych. W roku 2000 zarząd miasta ustalił, że zabroniona będzie budowa takich obiektów w strefie wielkomiejskiej oraz w strefach: kształtowania sytemu przyrodniczego, ochrony sylwety miasta, ochrony i kształtowania krajobrazu (z wyjątkiem rejonu Bronowice Wielkie Wschód) i w ciągach aktywności publicznej. Pozostały zatem do wykorzystania strefy przedmieść na południe od autostrady, w części wschodniej Krakowa między liniami kolejowymi do Tarnowa i Warszawy i w części północnej z wyjątkiem parków rzecznych. Przepisy te nie dotyczyły hipermarketów, które wcześniej uzyskały pozwolenie na budowę. Takie rozwiązanie, poza wdrażaniem ładu przestrzennego i ochroną interesów drobnych kupców, miało na celu promowanie innego typu zespołów, jakimi są centra handlowe, znane w USA i Europie Zachodniej pod nazwą mall. Jakkolwiek nie można tu porównywać skali przedsięwzięcia, pierwszym tego typu obiektem było centrum Chopin funkcjonujące przy hipermarkecie Billa, kolejnym - znacznie większym - jest rejon hipermarketów Carrefour i Castoramy, tzw. Zakopianka oraz Centrum M1. Nie bez znaczenia jest również powstawanie w obrębie takich centrów tzw. galerii handlowych, gdzie istnieje możliwość działania mniejszych firm: różnorodnych sklepów oraz punktów usługowych, banków, a także pawilonów rozrywkowych i restauracji. Hipermarkety stanowią wyraźny akcent urbanistyczny w przestrzeni miasta zarówno poprzez swoją architekturę, jak i w odniesieniu do zajmowanej powierzchni, zwłaszcza w połączeniu z parkingami i obiektami towarzyszącymi. Architektura hipermarketów jest dość podobna, najczęściej spotykane określenie kolorowe baraki nie jest zbyt pochlebne, ale bliskie prawdy. Wśród większości krakowskich obiektów pozytywnie wyróżniają się może obiekty firmy Carrefour, 153

7 pozostałe - zapewne z racji swych funkcji nie różnią się zbytnio od siebie, są natomiast widoczne z dużej odległości, przyciągając wzrok licznymi elementami reklamowymi. Budowa tak dużych obiektów, przewidzianych dla ogromnej liczby klientów, wpływa istotnie na warunki ruchu, tak więc, jeżeli jest to konieczne, inwestorzy tworzą i finansują również skrzyżowania, dojazdy czy też tunele, usprawniające układ komunikacyjny w pobliżu hipermarketów. Tworzenie dużych centrów handlowych jest też wyraźnie dostrzegane w przestrzeni handlowej miasta, wpływając na rozwój i rozmieszczenie mniejszych placówek handlowych. Hipermarkety oraz mniejsze od nich supermarkety wnoszą do polskiego handlu nowoczesne metody i formy sprzedaży, ekspozycję oraz bardzo szeroki asortyment towarów, a także liczne promocje przy obniżonych cenach, co przyciąga uwagę potencjalnych klientów i budzi zarazem zdecydowany sprzeciw właścicieli małych sklepów. W Krakowie powołano zespół do spraw hipermarketów, który opracował raport w sprawie ich wpływu na rozwój handlu detalicznego. Raport ten wykazuje brak oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych na liczbę placówek drobnego handlu usytuowanych w obrębie 1 km od hipermarketu. W badanym okresie nie obserwowano związku między likwidacją czy otwarciem nowych placówek handlowo-usługowych w sąsiedztwie hipermarketów. Okazało się nawet, że w tym okresie liczba nowych placówek uruchamianych w obrębie oddziaływania hipermarketów przewyższyła liczbę placówek likwidowanych. Kolejny wniosek dotyczy branży hipermarketu. Branża ma bowiem znikomy wpływ na likwidację drobnej działalności handlowej. Jednak w roku 1999 po raz pierwszy odnotowano spadek w bezwzględnej liczbie nowych punktów handlowych. Świadczyć to może o stopniowej stabilizacji w nasyceniu siecią drobnego handlu w Krakowie. Ogólnie można stwierdzić, że sklepy wielkopowierzchniowe nie tyle przyczyniają się do zmian ilościowych, co raczej jakościowych w funkcjonowaniu mniejszych sklepów, zmuszając je do poszerzania asortymentu, lepszej obsługi i wprowadzania form prezentowania towaru. Polski handel wraz ze zmianą systemu gospodarczego uległ intensywnym przemianom w zakresie form sprzedaży. Dynamiczny rozwój hipermarketów, ich sposób działania i oferta handlowa odpowiada zianie postaw konsumentów, jednocześnie wpływa też na kształtowanie modelu zachowań klientów. Obecnie można zaobserwować skutki oddziaływania hipermarketów zarówno w ujęciu społecznym jak i ekonomicznym: zmiany w preferencjach handlowych mieszkańców miasta; 154

8 możliwość dokonywania zakupów one stop shopping ; poprawa dostępności do placówek handlowych; zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta; poprawienie jakości obsługi w sklepach; zwiększenie oferty na rynku pracy; wprowadzenie nowoczesnych metod i form sprzedaży; tworzenie się zgrupowań hipermarketów, generujących powstawanie skoncentrowanych obszarów handlu w przestrzeni miasta; wzrost udziału inwestycji zagranicznych w mieście; konieczność zmian organizacyjnych kupiectwa polskiego; wzrost działań konkurencyjnych w sektorze handlu detalicznego; tworzenie nowych rozwiązań prawnych, także w zakresie planowania przestrzennego. Dalsze badania pozwolą na określenie obszaru wpływu pośredniego hipermarketów, obejmującego zmiany handlu w całym obszarze miasta, oraz zasięg wpływów poza granice miasta (istotne to jest zwłaszcza w nowym podziale administracyjnym kraju, za sprawą którego zmieniła się rola Krakowa w regionie). Jest to ważne, tym bardziej, że obserwuje się dalej duży napływ inwestorów (z reguły zagranicznych), planujących budowę nowych obiektów. W Krakowie przewidywane są np. nowe hipermarkety firm Leclerc (dwa obiekty), Selgros, Ivaco oraz market budowlany koncernu Castorama. Z rozwojem sieci hipermarketów, głównie zagranicznych, związane są też zagadnienia dotyczące rozwoju sieci dostawców lokalnych, zwłaszcza z branży spożywczej, a także usług transportowych, stwarzające szansę dla powstawania nowych firm obsługujących omawiane sklepy wielkopowierzchniowe. LITERATURA Boutsouki C., Bennison D., 1999, The Impact of International Retailers on Retail Development in the Host Country: The Example of Greece [in:] The Internationalisation of Retailing in Europe, K. Jones (ed.), Centre for the study of Commercial Activity - Ryerson Polytechnic University, Canada, s Dawson J., Henley J., 1999, Internationalisation of Retailing in Poland: Foreign hypermarket development and its implications [in:] The Internationalisation of Retailing in Europe, K. Jones (ed.), Centre 155

9 for the study of Commercial Activity - Ryerson Polytechnic University, Canada, s Michalak Z., 2001, Retail in Poland: An Assessment of Changing Market and Foreign Investment Conditions, Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences regionales, Special Issue, Vol. XXIV:3, Canada, s Michalak W., Gwosdz K., Direct Foreign Investement in Polish Retail, Working Paper. Raport w sprawie analizy działalności hipermarketów na terenie Gminy Kraków, 2000, Urząd Miasta Krakowa, s. 13. Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Studium z zakresu geografii społeczno-gospodarczej, PWN, Warszawa, s

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego WSPÓŁCZESNE FUNKCJE HANDLOWE W WYBRANYCH MAŁYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pod redakcją naukową Roberta Masztalskiego Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2014 Recenzenci Nina

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny żywnością w Polsce

Handel detaliczny żywnością w Polsce Małgorzata Kosicka-Gębska Agnieszka Tul-Krzyszczuk Jerzy Gębski Handel detaliczny żywnością w Polsce Wydanie II Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 Wydanie II, poprawione

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 4 Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY.

ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY. ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY. Szanowni Państwo Kanwą dla przygotowania niniejszej publikacji jest debata, jaka od lat toczy się na temat handlu i jego relacji z innymi gałęziami

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych

Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych Tekst ukazał się jako: Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych [Competitiveness and rank of Polish cities

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo