WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 do SIWZ PROGRAM SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU w ramach realizacji projektu PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA) Celem szkolenia jest nabycie przez osoby szkolone podstawowej wiedzy o komputerze, jego budowie, wyposażeniu, funkcjonalności, zastosowaniach, higienie i bezpieczeństwie pracy z komputerem oraz umiejętności w zakresie obsługi programu operacyjnego, pakietu biurowego, obsługi Internetu i jego najważniejszych funkcjonalności. Rezultatem szkolenia powinno być nabycie przez Beneficjentów Ostatecznych umiejętności, które pozwolą na samodzielne wykonywanie na komputerze podstawowych prac biurowych, takich jak sporządzenie i edytowanie tekstu, wykonanie i wypełnienie informacjami tabeli, prowadzenie elektronicznej korespondencji , przeglądanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji w zasobach sieci Internet, korzystania z pakietów e-learning. Szkolenia mają być przeprowadzone w układzie jednodniowym dla osób pełnosprawnych oraz w dwudniowym dla niepełnosprawnych, z uwagi na ich większe problemy z koncentracją i skłonnością do zmęczenia, lub, w przypadku pisemnej zgody wszystkich osób niepełnosprawnych przewidzianych w danej grupie, jednego dnia. Szkolenie będzie trwało 10 godzin lekcyjnych, i w przypadku osób niepełnosprawnych potrwa 6 godzin lekcyjnych pierwszego dnia i 4 godziny lekcyjne drugiego dnia (w układzie: dzień po dniu), lub 1 dnia 10 godzin, tylko w przypadku zgody osób niepełnosprawnych przewidzianych w danej grupie. Zapewnienie lunchu dla osób szkolonych wymagane jest podczas szkoleń w układzie jednodniowym oraz pierwszego dnia, gdy ilość godzin jest większa, w szkoleniach dwudniowych. W przypadku osób niedowidzących i niewidomych podczas szkolenia w zakresie wymienionych powyżej umiejętności będzie prowadzone szkolenie w obsłudze oprogramowania specjalistycznego: udźwiękawiającego, powiększającego i powiększająco - udźwiękawiającego, a także obsługi urządzeń specjalistycznych (w tym przede wszystkim linijki Braille owskiej) wg listy sprzętu specjalistycznego i oprogramowania przydzielonego poszczególnym osobom szkolonym. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przy podpisaniu umowy listę osób z dysfunkcją narządu wzroku, wraz z adresem zamieszkania oraz zestawem urządzeń i oprogramowania specjalistycznego, które będzie musiało być wykorzystane podczas szkolenia.

2 Po zakończeniu szkolenia, oraz po weryfikacji umiejętności nabytych przez szkolonych przez szkolącego, każdy Beneficjent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru (1 storna formatu A4 w pełnym kolorze z obowiązkowym logowaniem projektu oraz programu). Wykonanie druku zaświadczeń leży po stronie Wykonawcy. Program szkolenia dla osób pełnosprawnych Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja), w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion, informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym (15 minut). Grupy osób niepełnosprawnych muszą być szkolone przez trenerów posiadających odpowiednie do tego kwalifikacje, w szczególności: - dla grup z osobami słabowidzącymi musi być przewidziany trener posiadający min. 3 letnie doświadczenie w szkoleniach z grupami os. słabowidzących z zakresu obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie powiększające, lub powiększająco-udźwiękawiające, oprogramowanie OCR i z zakresu obsługi powiększalników elektronicznych. - dla grup z osobami niewidomymi musi być przewidziany trener posiadający min. 3 letnie doświadczenie w szkoleniach z grupami os. niewidomych z zakresu obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie udźwiękawiająco-ubrajlawiające, oprogramowanie OCR oraz z obsługi monitorów brajlowskich. - dla grup z osobami głuchymi musi być przewidziany trener posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w szkoleniach grupowych z obsługi komputera, dodatkowo znających język migowy lub posiadający asystę w postaci tłumacza języka migowego uczestniczącego w całości zajęć dla tej grupy beneficjentów. - dla grup z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i umysłowo musi być przewidziany trener posiadający kwalifikacje w postaci wyższych studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, posiadający kwalifikacje oligofrenopedagoga mającego minimum 10 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

3 Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne: I. Praca w systemie operacyjnym 3 godziny lekcyjne (135 minut) a) Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. b) Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. c) Podstawy systemu operacyjnego: pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. d) Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. e) Uruchamianie programów. f) Kwestie prawne dotyczące oprogramowania (licencje), wolne oprogramowanie Open Source (free software). g) Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa kawowa 15 minut II. Edytor tekstu 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Uruchamianie programu. 2. Objaśnienie paska zadań 3. Omówienie poleceń: cofnij i ponów 4. Wprowadzanie i formatowanie tekstu (zmiana rodzaju i rozmiaru czcionki, pogrubianie, kursywa, indeks, podkreślenia). 5. Techniki zaznaczania tekstu. 6. Formatowanie tekstu (akapity, numerowanie stron, format punktorów i numeracji haseł, nagłówek, stopka). 7. Tabulatory, kolumny, otwieranie i zamykanie dokumentów. 8. Wstawianie i edytowanie tabeli 9. Zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). Przerwa na lunch 30 minut III. Internet 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Wykazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 2. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym min.: a. sposoby wprowadzania adresów www. b. budowa stron c. linki, zakładki,

4 d. przeglądanie stron, e. wyszukiwarki internetowe. 3. Poczta elektroniczna: a. podstawy i zasady działania poczty b. zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c. odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 4. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 5. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 6. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype, serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po ósmej godzinie lekcyjnej IV. Arkusz kalkulacyjny 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego. 2. Tworzenie tabeli w arkuszu, wprowadzanie i formatowanie danych. 3. Dokonywanie obliczeń i zestawień. Program szkolenia dla osób niepełnosprawnych Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion, informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym i specjalistycznymi peryferiami (15 minut). Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne:

5 I DZIEŃ I. Praca w systemie operacyjnym 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. 2. Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. 3. Podstawy systemu operacyjnego: pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. 4. Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. 5. Uruchamianie programów. 6. Kwestie prawne dotyczące oprogramowania (licencje), wolne oprogramowanie Open Source (free software). 7. Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej II. Edytor tekstu 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Uruchamianie programu. 2. Objaśnienie paska zadań 3. Omówienie poleceń: cofnij i ponów 4. Wprowadzanie i formatowanie tekstu (zmiana rodzaju i rozmiaru czcionki, pogrubianie, kursywa, indeks, podkreślenia). 5. Techniki zaznaczania tekstu. 6. Formatowanie tekstu (akapity, numerowanie stron, format punktorów i numeracji haseł, nagłówek, stopka). 7. Tabulatory, kolumny, otwieranie i zamykanie dokumentów. 8. Wstawianie i edytowanie tabeli 9. Zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). Przerwa na lunch 30 minut po czwartej godzinie lekcyjnej II DZIEŃ III. Internet 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Wykazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 2. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym min.: a. sposoby wprowadzania adresów www. b. budowa stron c. linki, zakładki,

6 d. przeglądanie stron, e. wyszukiwarki internetowe. 3. Poczta elektroniczna: a. podstawy i zasady działania poczty , b. zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c. odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 4. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 5. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 6. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype, serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej IV. Arkusz kalkulacyjny 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego. 2. Tworzenie tabeli w arkuszu, wprowadzanie i formatowanie danych. 3. Dokonywanie obliczeń i zestawień. Program szkolenia dla osób niewidomych Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion, informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia antykradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym oraz specjalistycznymi urządzeniami peryferyjnymi (15 minut). Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne:

7 I DZIEŃ I. Komputer i jego elementy omówienie budowy komputera, do czego służą poszczególne jego elementy, jak z nich korzystać 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. 2. Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. 3. Omówienie urządzeń peryferyjnych. 4. Połączenie z Internetem modem oraz inne metody łączenia. 5. Drukarka. II. Programy udźwiękawiające wprowadzenie 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Syntezatory mowy. 2. Najważniejsze funkcje programów udźwiękawiających. 3. Dopasowanie parametrów udźwiękowienia do własnych potrzeb. Przerwa kawowa 15 minut III. Praca w systemie operacyjnym 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Formatowanie dysku bezwzrokowo i bez dźwięku, instalacja systemu, pulpit systemu. 2. Podstawowe obiekty systemu: ikony, pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. 3. Menu Start, wybór aplikacji z menu. 4. Notatnik i procesor tekstów, wbudowane w system operacyjny tworzenie i zapisywanie tekstu. 5. Edytor tekstu objaśnienie paska zadań, najważniejsze polecenia, edycja i formatowanie tekstu, operacje wierszowe i akapitowe, tabele, zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). 6. Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. 7. Uruchamianie programów. 8. Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentów z poszczególnych aplikacji oraz bezpośrednio z Internetu. 9. Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa na lunch 30 minut IV. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Programy udźwiękowiające współpraca z systemem operacyjnym, komendy programu i

8 gorące klawisze, ustawianie parametrów i prędkości mowy syntetycznej, odczytywanie informacji z ekranu, znajdowanie obiektów na ekranie, okna użytkownika, atrybuty i paski podświetlenia. 2. Instalowanie programów dla niewidomych i ich koegzystencja. 3. Notatniki, monitory i drukarki brajlowskie. 4. Ćwiczenia dla wypracowania prawidłowych nawyków. II DZIEŃ V. Internet wraz z oprogramowaniem specjalistycznym 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Korzystanie z klienta poczty elektronicznej. 2. Wskazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 3. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym min.: a. sposoby wprowadzania adresów www b. budowa stron c. linki, zakładki, d. przeglądanie stron, e. wyszukiwarki internetowe. 4. Poczta elektroniczna: a. podstawy i zasady działania poczty , b. zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c. odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 5. Wyszukiwanie informacji w Internecie, np. rozkłady jazdy środków komunikacji, adresy instytucji, itp. 6. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 7. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 8. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype, serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej VI. Odczytywanie książek - 1 godzina lekcyjna (45 minut) Odczyt tekstów - skanowanie, obsługa programu OCR Program szkolenia dla osób niedowidzących Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion,

9 informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia antykradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym oraz specjalistycznymi urządzeniami peryferyjnymi (15 minut). Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne: I DZIEŃ I. Komputer i jego elementy omówienie budowy komputera, do czego służą poszczególne jego elementy, jak z nich korzystać 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. 2. Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. 3. Omówienie urządzeń peryferyjnych. 4. Połączenie z Internetem modem oraz inne metody łączenia. 5. Drukarka. II. Programy powiększające wprowadzenie 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Wybór odpowiednich sterowników karty graficznej. 2. Najważniejsze funkcje programów powiększających. 3. Kooperacja programów powiększających i udźwiękawiających. 4. Dopasowanie parametrów wyświetlanego obrazu do własnych potrzeb. Przerwa kawowa 15 minut III. Praca w systemie operacyjnym 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Formatowanie dysku bezwzrokowo i bez dźwięku, instalacja systemu, pulpit systemu operacyjnego. 2. Podstawowe obiekty systemu: ikony, pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. 3. Menu Start, wybór aplikacji z menu. 4. Notatnik i procesor tekstów, wbudowane w system operacyjny tworzenie i zapisywanie tekstu.

10 5. Edytor tekstu objaśnienie paska zadań, najważniejsze polecenia, edycja i formatowanie tekstu, operacje wierszowe i akapitowe, tabele, zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). 6. Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. 7. Uruchamianie programów. Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentów z poszczególnych aplikacji oraz bezpośrednio z Internetu. 8. Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentów z poszczególnych aplikacji oraz bezpośrednio z Internetu. 9. Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa na lunch 30 minut IV. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania powiększającego 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Programy powiększające i powiększająco - udźwiękowiające współpraca ze środowiskiem Windows, komendy programu i gorące klawisze, ustawianie parametrów i prędkości mowy syntetycznej, odczytywanie informacji z ekranu, znajdowanie obiektów na ekranie, okna użytkownika, atrybuty i paski podświetlenia. 2. Instalowanie programów dla niedowidzących i ich koegzystencja. 3. Powiększalniki przenośne. 4. Ćwiczenia dla wypracowania prawidłowych nawyków. II DZIEŃ V. Internet wraz z oprogramowaniem specjalistycznym 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Korzystanie z klienta poczty elektronicznej. 2. Wskazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 3. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym m.in.: a) sposoby wprowadzania adresów www, b) budowa stron, c) linki, zakładki, d) przeglądanie stron, e) wyszukiwarki internetowe. 4. Poczta elektroniczna: a) podstawy i zasady działania poczty , b) zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c) odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 5. Wyszukiwanie informacji w Internecie, np. rozkłady jazdy środków komunikacji, adresy instytucji, itp.

11 6. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 7. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 8. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype; serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej VI. Odczytywanie książek - 1 godzina lekcyjna (45 minut) Odczyt tekstów - skanowanie, obsługa programu OCR Charakterystyka Beneficjentów Ostatecznych w podziale na powiaty oraz kategorie, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności Powiat Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Uczniowie ILOŚĆ OSÓB SZKOLONYCH Z POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WG KATEGORII Pomoc społeczna Osoby niedowidzące Osoby niewidome Osoby niepełnosprawne umysłowo i psychicznie Osoby niesłyszące Pozostałe osoby niepełno - sprawne Golubsko- Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski

12 Radziejowski Rypiński Toruński Sępoleński Świecki Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński Miasto Bydgoszcz Miasto Grudziądz Miasto Toruń Miasto Włocławek ŁĄCZNIE SUMA Warunki konieczne do spełnienia w zakresie realizacji szkoleń dla 1885 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu Lp. 1. Warunki konieczne w zakresie realizacji szkoleń Zapewnienie odpowiedniej, posiadającej stosowne kwalifikacje, kadry dydaktycznej na cele realizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu, w tym osób posiadających uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie szkolenia osób niepełnosprawnych, szczególnie osób Spełnione (TAK/NIE) - wypełnić

13 niepełnosprawnych psychicznie i umysłowo oraz niewidomych i niedowidzących. Obowiązek zapewnienia Beneficjentom, którym przyznano wsparcie w postaci samego Internetu, sprzętu komputerowego i specjalistycznego (dla osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i niedowidzących) na cele szkoleniowe, tj. przeprowadzenie szkoleń na sprzęcie i oprogramowaniu o parametrach nie gorszych jak to, co zamawiane w ramach niniejszego zamówienia i dostarczane Beneficjentom Ostatecznym. Doświadczenie w realizacji szkoleń z obsługi komputera i Internetu oraz w pracy na programach przekazywanych w ramach realizacji zamówienia, w tym specjalistycznych programach dla osób niewidomych i niedowidzących. Doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami niewidomymi, niedowidzącymi, z niedyspozycją kończyn górnych i dolnych, na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym oraz z zespołem Downa. Zapewnienie uczestnikom szkolenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. 6. Zapewnienie koordynacji szkoleń oraz zaproszenia Beneficjentów na Szkolenia Zapewnienie organizacji szkolenia w ośrodkach szkoleniowych położonych na terenie każdego z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (najlepiej w miastach będących siedzibami powiatów), zaadaptowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, posiadających odpowiednie poręcze przy schodach, podjazdy na wózki inwalidzkie, windy, dostosowane toalety. Zapewnienie sal dydaktycznych spełniających warunki BHP, ppoż., wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci elektrycznej i Internetu, z uwzględnieniem współuczestniczenia w szkoleniu opiekunów osób szkolonych, a także stanowisk umożliwiających udział w szkoleniu osobom na wózkach inwalidzkich. Zapewnienie Beneficjentom materiałów szkoleniowych, opisanych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia ( Dział III, pkt.4, lit.h), w wersji drukowanej i elektronicznej, a dla osób niedowidzących i niewidomych, również w wersji dźwiękowej. Zapewnienie szkoleń indywidualnych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów, w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych opinią lekarską oraz wnioskiem Beneficjenta.

14 Zapewnienie uczestnikom szkolenia wyżywienia: Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość Lunch: kanapki, sałatki, zimna płyta, kawa, herbata, woda mineralna, herbata, śmietanka, cukier - Przerwa kawowa: kruche ciastka, soki owocowe, woda mineralna, kawa, herbata, śmietanka, cukier Zagwarantowanie ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie szkoleń. Niezbędne załączniki do oferty: - wykaz pomocy dydaktycznych planowanych do wykorzystania podczas kursu, -opis sposobu prowadzenia i dokumentowania przebiegu kursu oraz wykaz przewidywanych wydatków z nim związanych, - listę ośrodków szkoleniowych w 19 powiatach (miasta na prawach powiatu traktowane są łącznie z powiatami ziemskimi), w których planowane jest przeprowadzenie szkolenia, -oświadczenie o dochowaniu obowiązku ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie szkoleń Oświadczamy, że spełniamy wszystkie ze wskazanych w powyższej tabeli warunków koniecznych do realizacji szkoleń z obsługi komputera i Internetu podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2013-10-22 12:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 304418-2013 z dnia 2013-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia ZAŁ. NR 8. DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program szkolenia I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Administrowanie systemem Windows 7 1. Kurs Administrowanie systemem Windows

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 20 Spis treści Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 5

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo