WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 do SIWZ PROGRAM SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU w ramach realizacji projektu PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA) Celem szkolenia jest nabycie przez osoby szkolone podstawowej wiedzy o komputerze, jego budowie, wyposażeniu, funkcjonalności, zastosowaniach, higienie i bezpieczeństwie pracy z komputerem oraz umiejętności w zakresie obsługi programu operacyjnego, pakietu biurowego, obsługi Internetu i jego najważniejszych funkcjonalności. Rezultatem szkolenia powinno być nabycie przez Beneficjentów Ostatecznych umiejętności, które pozwolą na samodzielne wykonywanie na komputerze podstawowych prac biurowych, takich jak sporządzenie i edytowanie tekstu, wykonanie i wypełnienie informacjami tabeli, prowadzenie elektronicznej korespondencji , przeglądanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji w zasobach sieci Internet, korzystania z pakietów e-learning. Szkolenia mają być przeprowadzone w układzie jednodniowym dla osób pełnosprawnych oraz w dwudniowym dla niepełnosprawnych, z uwagi na ich większe problemy z koncentracją i skłonnością do zmęczenia, lub, w przypadku pisemnej zgody wszystkich osób niepełnosprawnych przewidzianych w danej grupie, jednego dnia. Szkolenie będzie trwało 10 godzin lekcyjnych, i w przypadku osób niepełnosprawnych potrwa 6 godzin lekcyjnych pierwszego dnia i 4 godziny lekcyjne drugiego dnia (w układzie: dzień po dniu), lub 1 dnia 10 godzin, tylko w przypadku zgody osób niepełnosprawnych przewidzianych w danej grupie. Zapewnienie lunchu dla osób szkolonych wymagane jest podczas szkoleń w układzie jednodniowym oraz pierwszego dnia, gdy ilość godzin jest większa, w szkoleniach dwudniowych. W przypadku osób niedowidzących i niewidomych podczas szkolenia w zakresie wymienionych powyżej umiejętności będzie prowadzone szkolenie w obsłudze oprogramowania specjalistycznego: udźwiękawiającego, powiększającego i powiększająco - udźwiękawiającego, a także obsługi urządzeń specjalistycznych (w tym przede wszystkim linijki Braille owskiej) wg listy sprzętu specjalistycznego i oprogramowania przydzielonego poszczególnym osobom szkolonym. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przy podpisaniu umowy listę osób z dysfunkcją narządu wzroku, wraz z adresem zamieszkania oraz zestawem urządzeń i oprogramowania specjalistycznego, które będzie musiało być wykorzystane podczas szkolenia.

2 Po zakończeniu szkolenia, oraz po weryfikacji umiejętności nabytych przez szkolonych przez szkolącego, każdy Beneficjent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru (1 storna formatu A4 w pełnym kolorze z obowiązkowym logowaniem projektu oraz programu). Wykonanie druku zaświadczeń leży po stronie Wykonawcy. Program szkolenia dla osób pełnosprawnych Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja), w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion, informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym (15 minut). Grupy osób niepełnosprawnych muszą być szkolone przez trenerów posiadających odpowiednie do tego kwalifikacje, w szczególności: - dla grup z osobami słabowidzącymi musi być przewidziany trener posiadający min. 3 letnie doświadczenie w szkoleniach z grupami os. słabowidzących z zakresu obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie powiększające, lub powiększająco-udźwiękawiające, oprogramowanie OCR i z zakresu obsługi powiększalników elektronicznych. - dla grup z osobami niewidomymi musi być przewidziany trener posiadający min. 3 letnie doświadczenie w szkoleniach z grupami os. niewidomych z zakresu obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie udźwiękawiająco-ubrajlawiające, oprogramowanie OCR oraz z obsługi monitorów brajlowskich. - dla grup z osobami głuchymi musi być przewidziany trener posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w szkoleniach grupowych z obsługi komputera, dodatkowo znających język migowy lub posiadający asystę w postaci tłumacza języka migowego uczestniczącego w całości zajęć dla tej grupy beneficjentów. - dla grup z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i umysłowo musi być przewidziany trener posiadający kwalifikacje w postaci wyższych studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, posiadający kwalifikacje oligofrenopedagoga mającego minimum 10 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

3 Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne: I. Praca w systemie operacyjnym 3 godziny lekcyjne (135 minut) a) Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. b) Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. c) Podstawy systemu operacyjnego: pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. d) Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. e) Uruchamianie programów. f) Kwestie prawne dotyczące oprogramowania (licencje), wolne oprogramowanie Open Source (free software). g) Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa kawowa 15 minut II. Edytor tekstu 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Uruchamianie programu. 2. Objaśnienie paska zadań 3. Omówienie poleceń: cofnij i ponów 4. Wprowadzanie i formatowanie tekstu (zmiana rodzaju i rozmiaru czcionki, pogrubianie, kursywa, indeks, podkreślenia). 5. Techniki zaznaczania tekstu. 6. Formatowanie tekstu (akapity, numerowanie stron, format punktorów i numeracji haseł, nagłówek, stopka). 7. Tabulatory, kolumny, otwieranie i zamykanie dokumentów. 8. Wstawianie i edytowanie tabeli 9. Zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). Przerwa na lunch 30 minut III. Internet 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Wykazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 2. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym min.: a. sposoby wprowadzania adresów www. b. budowa stron c. linki, zakładki,

4 d. przeglądanie stron, e. wyszukiwarki internetowe. 3. Poczta elektroniczna: a. podstawy i zasady działania poczty b. zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c. odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 4. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 5. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 6. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype, serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po ósmej godzinie lekcyjnej IV. Arkusz kalkulacyjny 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego. 2. Tworzenie tabeli w arkuszu, wprowadzanie i formatowanie danych. 3. Dokonywanie obliczeń i zestawień. Program szkolenia dla osób niepełnosprawnych Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion, informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym i specjalistycznymi peryferiami (15 minut). Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne:

5 I DZIEŃ I. Praca w systemie operacyjnym 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. 2. Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. 3. Podstawy systemu operacyjnego: pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. 4. Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. 5. Uruchamianie programów. 6. Kwestie prawne dotyczące oprogramowania (licencje), wolne oprogramowanie Open Source (free software). 7. Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej II. Edytor tekstu 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Uruchamianie programu. 2. Objaśnienie paska zadań 3. Omówienie poleceń: cofnij i ponów 4. Wprowadzanie i formatowanie tekstu (zmiana rodzaju i rozmiaru czcionki, pogrubianie, kursywa, indeks, podkreślenia). 5. Techniki zaznaczania tekstu. 6. Formatowanie tekstu (akapity, numerowanie stron, format punktorów i numeracji haseł, nagłówek, stopka). 7. Tabulatory, kolumny, otwieranie i zamykanie dokumentów. 8. Wstawianie i edytowanie tabeli 9. Zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). Przerwa na lunch 30 minut po czwartej godzinie lekcyjnej II DZIEŃ III. Internet 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Wykazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 2. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym min.: a. sposoby wprowadzania adresów www. b. budowa stron c. linki, zakładki,

6 d. przeglądanie stron, e. wyszukiwarki internetowe. 3. Poczta elektroniczna: a. podstawy i zasady działania poczty , b. zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c. odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 4. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 5. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 6. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype, serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej IV. Arkusz kalkulacyjny 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego. 2. Tworzenie tabeli w arkuszu, wprowadzanie i formatowanie danych. 3. Dokonywanie obliczeń i zestawień. Program szkolenia dla osób niewidomych Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion, informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia antykradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym oraz specjalistycznymi urządzeniami peryferyjnymi (15 minut). Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne:

7 I DZIEŃ I. Komputer i jego elementy omówienie budowy komputera, do czego służą poszczególne jego elementy, jak z nich korzystać 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. 2. Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. 3. Omówienie urządzeń peryferyjnych. 4. Połączenie z Internetem modem oraz inne metody łączenia. 5. Drukarka. II. Programy udźwiękawiające wprowadzenie 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Syntezatory mowy. 2. Najważniejsze funkcje programów udźwiękawiających. 3. Dopasowanie parametrów udźwiękowienia do własnych potrzeb. Przerwa kawowa 15 minut III. Praca w systemie operacyjnym 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Formatowanie dysku bezwzrokowo i bez dźwięku, instalacja systemu, pulpit systemu. 2. Podstawowe obiekty systemu: ikony, pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. 3. Menu Start, wybór aplikacji z menu. 4. Notatnik i procesor tekstów, wbudowane w system operacyjny tworzenie i zapisywanie tekstu. 5. Edytor tekstu objaśnienie paska zadań, najważniejsze polecenia, edycja i formatowanie tekstu, operacje wierszowe i akapitowe, tabele, zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). 6. Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. 7. Uruchamianie programów. 8. Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentów z poszczególnych aplikacji oraz bezpośrednio z Internetu. 9. Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa na lunch 30 minut IV. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Programy udźwiękowiające współpraca z systemem operacyjnym, komendy programu i

8 gorące klawisze, ustawianie parametrów i prędkości mowy syntetycznej, odczytywanie informacji z ekranu, znajdowanie obiektów na ekranie, okna użytkownika, atrybuty i paski podświetlenia. 2. Instalowanie programów dla niewidomych i ich koegzystencja. 3. Notatniki, monitory i drukarki brajlowskie. 4. Ćwiczenia dla wypracowania prawidłowych nawyków. II DZIEŃ V. Internet wraz z oprogramowaniem specjalistycznym 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Korzystanie z klienta poczty elektronicznej. 2. Wskazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 3. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym min.: a. sposoby wprowadzania adresów www b. budowa stron c. linki, zakładki, d. przeglądanie stron, e. wyszukiwarki internetowe. 4. Poczta elektroniczna: a. podstawy i zasady działania poczty , b. zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c. odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 5. Wyszukiwanie informacji w Internecie, np. rozkłady jazdy środków komunikacji, adresy instytucji, itp. 6. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 7. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 8. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype, serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej VI. Odczytywanie książek - 1 godzina lekcyjna (45 minut) Odczyt tekstów - skanowanie, obsługa programu OCR Program szkolenia dla osób niedowidzących Wprowadzenie krótka informacja o projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym szczegółowo o źródłach finansowania projektu (m.in. z EFRR), o celach Programu Operacyjnego, w szczególności o celach zadania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion,

9 informacja o wszystkich elementach zabezpieczenia antykradzieżowego, odpowiedzialności Beneficjenta za sprzęt, który nie jest jego własnością, sposobie monitorowania i kontroli użytkowania sprzętu, konsekwencjach złamania zasad umowy użyczenia, systemie obsługi serwisowej. W ramach wprowadzenia zostanie także dokonany instruktaż samodzielnego podłączenia komputera w lokalu mieszkalnym oraz skonfigurowania go z łączem internetowym oraz specjalistycznymi urządzeniami peryferyjnymi (15 minut). Konspekt wprowadzenia Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. Bloki tematyczne: I DZIEŃ I. Komputer i jego elementy omówienie budowy komputera, do czego służą poszczególne jego elementy, jak z nich korzystać 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Budowa komputera, stacje dysków, cd-rom, porty USB. 2. Omówienie klawiatury i podstawy pracy z myszką. 3. Omówienie urządzeń peryferyjnych. 4. Połączenie z Internetem modem oraz inne metody łączenia. 5. Drukarka. II. Programy powiększające wprowadzenie 1 godzina lekcyjna (45 minut) 1. Wybór odpowiednich sterowników karty graficznej. 2. Najważniejsze funkcje programów powiększających. 3. Kooperacja programów powiększających i udźwiękawiających. 4. Dopasowanie parametrów wyświetlanego obrazu do własnych potrzeb. Przerwa kawowa 15 minut III. Praca w systemie operacyjnym 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Formatowanie dysku bezwzrokowo i bez dźwięku, instalacja systemu, pulpit systemu operacyjnego. 2. Podstawowe obiekty systemu: ikony, pulpit, okna zadań, paski narzędzi, tworzenie folderów i pod-folderów, kopiowanie zapisów i plików, przenoszenie oraz zapisywanie plików i dokumentów. 3. Menu Start, wybór aplikacji z menu. 4. Notatnik i procesor tekstów, wbudowane w system operacyjny tworzenie i zapisywanie tekstu.

10 5. Edytor tekstu objaśnienie paska zadań, najważniejsze polecenia, edycja i formatowanie tekstu, operacje wierszowe i akapitowe, tabele, zapisywanie dokumentu i drukowanie (podgląd wydruku, właściwości drukowania). 6. Praca z Koszem sposoby przenoszenia plików do kosza, odzyskiwanie skasowanych plików. 7. Uruchamianie programów. Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentów z poszczególnych aplikacji oraz bezpośrednio z Internetu. 8. Przygotowanie do druku i drukowanie dokumentów z poszczególnych aplikacji oraz bezpośrednio z Internetu. 9. Reagowanie na komunikaty systemowe, błędy, postępowanie w warunkach awarii systemu. Przerwa na lunch 30 minut IV. Zastosowanie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania powiększającego 2 godziny lekcyjne (90 minut) 1. Programy powiększające i powiększająco - udźwiękowiające współpraca ze środowiskiem Windows, komendy programu i gorące klawisze, ustawianie parametrów i prędkości mowy syntetycznej, odczytywanie informacji z ekranu, znajdowanie obiektów na ekranie, okna użytkownika, atrybuty i paski podświetlenia. 2. Instalowanie programów dla niedowidzących i ich koegzystencja. 3. Powiększalniki przenośne. 4. Ćwiczenia dla wypracowania prawidłowych nawyków. II DZIEŃ V. Internet wraz z oprogramowaniem specjalistycznym 3 godziny lekcyjne (135 minut) 1. Korzystanie z klienta poczty elektronicznej. 2. Wskazanie korzyści wynikających z użytkowania Internetu. 3. Zasady obsługi przeglądarki internetowej (w oparciu o aplikację identyczną do dostarczanej dla BO) w tym m.in.: a) sposoby wprowadzania adresów www, b) budowa stron, c) linki, zakładki, d) przeglądanie stron, e) wyszukiwarki internetowe. 4. Poczta elektroniczna: a) podstawy i zasady działania poczty , b) zakładanie adresu (w tym założenie konta osobom, które nie posiadają adresu poczty elektronicznej), c) odbiór i wysyłanie i tekstowych z załącznikami. 5. Wyszukiwanie informacji w Internecie, np. rozkłady jazdy środków komunikacji, adresy instytucji, itp.

11 6. Bezpieczeństwo w Internecie (spam, phsihing, oszustwa internetowe, używanie haseł do serwisów internetowych, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wirusy). 7. Nauka w sieci - korzystanie z dostępnych przez Internet usług e-learning 8. Komunikatory internetowe gadu-gadu, Skype; serwisy społecznościowe np. FaceBook. Przerwa kawowa 15 minut po drugiej godzinie lekcyjnej VI. Odczytywanie książek - 1 godzina lekcyjna (45 minut) Odczyt tekstów - skanowanie, obsługa programu OCR Charakterystyka Beneficjentów Ostatecznych w podziale na powiaty oraz kategorie, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności Powiat Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Uczniowie ILOŚĆ OSÓB SZKOLONYCH Z POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WG KATEGORII Pomoc społeczna Osoby niedowidzące Osoby niewidome Osoby niepełnosprawne umysłowo i psychicznie Osoby niesłyszące Pozostałe osoby niepełno - sprawne Golubsko- Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski

12 Radziejowski Rypiński Toruński Sępoleński Świecki Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński Miasto Bydgoszcz Miasto Grudziądz Miasto Toruń Miasto Włocławek ŁĄCZNIE SUMA Warunki konieczne do spełnienia w zakresie realizacji szkoleń dla 1885 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu Lp. 1. Warunki konieczne w zakresie realizacji szkoleń Zapewnienie odpowiedniej, posiadającej stosowne kwalifikacje, kadry dydaktycznej na cele realizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu, w tym osób posiadających uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie szkolenia osób niepełnosprawnych, szczególnie osób Spełnione (TAK/NIE) - wypełnić

13 niepełnosprawnych psychicznie i umysłowo oraz niewidomych i niedowidzących. Obowiązek zapewnienia Beneficjentom, którym przyznano wsparcie w postaci samego Internetu, sprzętu komputerowego i specjalistycznego (dla osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i niedowidzących) na cele szkoleniowe, tj. przeprowadzenie szkoleń na sprzęcie i oprogramowaniu o parametrach nie gorszych jak to, co zamawiane w ramach niniejszego zamówienia i dostarczane Beneficjentom Ostatecznym. Doświadczenie w realizacji szkoleń z obsługi komputera i Internetu oraz w pracy na programach przekazywanych w ramach realizacji zamówienia, w tym specjalistycznych programach dla osób niewidomych i niedowidzących. Doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami niewidomymi, niedowidzącymi, z niedyspozycją kończyn górnych i dolnych, na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym oraz z zespołem Downa. Zapewnienie uczestnikom szkolenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. 6. Zapewnienie koordynacji szkoleń oraz zaproszenia Beneficjentów na Szkolenia Zapewnienie organizacji szkolenia w ośrodkach szkoleniowych położonych na terenie każdego z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (najlepiej w miastach będących siedzibami powiatów), zaadaptowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, posiadających odpowiednie poręcze przy schodach, podjazdy na wózki inwalidzkie, windy, dostosowane toalety. Zapewnienie sal dydaktycznych spełniających warunki BHP, ppoż., wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci elektrycznej i Internetu, z uwzględnieniem współuczestniczenia w szkoleniu opiekunów osób szkolonych, a także stanowisk umożliwiających udział w szkoleniu osobom na wózkach inwalidzkich. Zapewnienie Beneficjentom materiałów szkoleniowych, opisanych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia ( Dział III, pkt.4, lit.h), w wersji drukowanej i elektronicznej, a dla osób niedowidzących i niewidomych, również w wersji dźwiękowej. Zapewnienie szkoleń indywidualnych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów, w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych opinią lekarską oraz wnioskiem Beneficjenta.

14 Zapewnienie uczestnikom szkolenia wyżywienia: Dotacje na innowacje, inwestujemy w Waszą przyszłość Lunch: kanapki, sałatki, zimna płyta, kawa, herbata, woda mineralna, herbata, śmietanka, cukier - Przerwa kawowa: kruche ciastka, soki owocowe, woda mineralna, kawa, herbata, śmietanka, cukier Zagwarantowanie ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie szkoleń. Niezbędne załączniki do oferty: - wykaz pomocy dydaktycznych planowanych do wykorzystania podczas kursu, -opis sposobu prowadzenia i dokumentowania przebiegu kursu oraz wykaz przewidywanych wydatków z nim związanych, - listę ośrodków szkoleniowych w 19 powiatach (miasta na prawach powiatu traktowane są łącznie z powiatami ziemskimi), w których planowane jest przeprowadzenie szkolenia, -oświadczenie o dochowaniu obowiązku ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie szkoleń Oświadczamy, że spełniamy wszystkie ze wskazanych w powyższej tabeli warunków koniecznych do realizacji szkoleń z obsługi komputera i Internetu podpis osoby upoważnionej

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU 1. Zamawiający: Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i korzystania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E C E N O W E

Z A P Y T A N I E C E N O W E Urząd Miasta Milanówka Referat Informatyki ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek Nazwa Wykonawcy ulica numer budynku, numer lokalu kod pocztowy miejscowość Znak sprawy: I.042.2.2014 ZPU/89/2014 Z A P Y T

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 (dd/mm/rrrr) Pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i internetu dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E C E N O W E o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E C E N O W E o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Miasta Milanówka Referat Informatyki ul.spacerowa 4 05-822 Milanówek Znak sprawy: I.042.2.14.2013 Z A P Y T A N I E C E N O W E o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 12 marca 2014 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usług szkoleniowych szkolenia komputerowe dla członków gospodarstw domowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 Jaworowi ludzie co wy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompletu szkoleń stacjonarnych pn: Podstawy obsługi komputera i Internetu

Przeprowadzenie kompletu szkoleń stacjonarnych pn: Podstawy obsługi komputera i Internetu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza wszczęcie postepowania na udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TYFLOINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie specjalistyczne

Oprogramowanie specjalistyczne Oprogramowanie specjalistyczne Syntezatory mowy 1. Loquendo programowy syntezator mowy. interfejs komunikacyjny SAPI 5. system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7. obsługuje 32- i 64-bitowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr WAK

Zapytanie ofertowe Nr WAK Zapytanie ofertowe Nr WAK.042.3.52.2012 Ożarów Mazowiecki 04.06.2014 r. Dotyczy Projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, realizowanego w ramach programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ Szkolenia w 100 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator: INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu oraz szkoleń zaawansowanych dla uczniów wybitnie zdolnych w ramach projektu /Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 Sianów, dnia 14 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 1. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów nr POIG.08.03.00-32-496/13

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA

1. PODSTAWOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Programy szkoleń realizowanych w projekcie Nowoczesny senior nauka i integracja w ramach programu: 1. PODSTAWOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Wprowadzenie do środowiska Windows Uruchamianie komputera Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

17:00 :18:00. 1 właściwości plików, folderów i skrótów 17:00 :18:00 II. 1 widoki i rozmieszczanie ikon, obsługa kosza 17:00 :18:00 II 17:00 :18:00 II

17:00 :18:00. 1 właściwości plików, folderów i skrótów 17:00 :18:00 II. 1 widoki i rozmieszczanie ikon, obsługa kosza 17:00 :18:00 II 17:00 :18:00 II PROGRAM SZKOLENA W ZAKRESE OBSŁUG KOMPUTERA ORAZ KORZYSTANA Z SEC NTERNET Cel szkolenia: Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi zestawów komputerowych oraz nabycia praktycznych umiejętności korzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy Technik Informatycznych Komputer - Historia i zastosowanie Historia komputera Jak działa komputer? Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl GMINA KOWALA Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km 2 należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy 1. Ilość osób 9 2. Ilość godzin 40 3. Termin realizacji : sierpień 2012r 4. Zakres szkolenia: Część I: Program kursu Windows Poziom: podstawowy

Bardziej szczegółowo

Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem nr projektu: POIG.08.03.

Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem nr projektu: POIG.08.03. Nr sprawy: IZP.271.II.01.05.2014 Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem, dnia 05.02.2014 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Strona

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 Załącznik nr 1c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 Przedmiotem Zadania 3 jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I B1 PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ I B1 PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM Spis treści CZĘŚĆ I B1 PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM Spis treści... 3 1.1. Od czego zacząć?... 17 1.1.1. Technologia informacyjna i komunikacyjna... 17 1.1.2. Sprzęt... 17 1.1.3. Porty HDMI i USB... 18 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram i plan warsztatów komputerowych dla seniorów. Integracja grupy poznanie uczestników i ich wyobrażeń oraz oczekiwań.

Planowany harmonogram i plan warsztatów komputerowych dla seniorów. Integracja grupy poznanie uczestników i ich wyobrażeń oraz oczekiwań. Nazwa zadania: Utworzenie kawiarenki internetowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole Planowany harmonogram i plan warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

Senior w świecie komputerów

Senior w świecie komputerów Senior w świecie komputerów Cele i założenia projektu Pomysł na stworzenie kursu obsługi komputera dla seniora powstał po to, by osoby starsze podnosiły swoje kwalifikacje i umiejętności. Chcąc możliwie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa V Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Spis treści 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem Zasady pracy przy komputerze Jak zorganizować stanowisko do pracy przy komputerze?.......... 14 Dbaj o zdrowie i przeciwdziałaj dolegliwościom związanym z

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Komputer oknem na świat REGULAMIN KURSU

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Komputer oknem na świat REGULAMIN KURSU REGULAMIN KURSU 1 1. Regulamin kursu obsługi komputera, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji, naboru uczestników oraz prowadzenia kursu obsługi komputera, zwanego dalej kursem. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OKNO NA ŚWIAT PROGRAM WPIERAJĄCY AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Szkolenie Tyfloinformatyczne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Numer ogłoszenia: data zamieszczenia: r

Ogłoszenie. Numer ogłoszenia: data zamieszczenia: r Korczyna dnia 06.11.2012 Ogłoszenie Wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( art.40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS OUTLOOK I INTERNET

PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS OUTLOOK I INTERNET Szanowni Państwo, W imieniu Euro Info Group Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do udziału w kursie komputerowym z zakresu: PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS OUTLOOK I INTERNET

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka

I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo cenowy załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Szkolenie Charakterystyka ( minimalne wymagania) Charakterystyka wykonania usługi: Szkolenia odbywają się w siedzibie zamawiającego Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02. Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.00-30-0234/15 1. INFORMACJA: a. Pojęcia związane z Internetem i. podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

N.Z EFS/ AE/ II/ /2011 Głogów, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

N.Z EFS/ AE/ II/ /2011 Głogów, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT N.Z EFS/ AE/ II/ /2011 Głogów, dnia 28.07.2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie jako autor projektu systemowego Aktywni i efektywni współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ A Z KOMPUTEREM TECHNIKA KOMPUTEROWA W ZYCIU CZŁOWIEKA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry KLASA 6 KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Uczeń przestrzega regulaminu pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do zaproszenia Załącznik nr 2 do zaproszenia WZÓR UMOWY IZP.271.II.01.05.2014 zawarta dnia..lutego 2014 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy: Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Pleszew, dn. 10.05.2012r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew. tel. 062 7420 161, fax.062 7420 161, e-mail : pcpr.pleszew@op.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy obsługi komputera - pakiet biurowy,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi komputera i jego podstawowych programów. 1. Windows: Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY "DROGA DO.." 2008/2009

WARSZTATY DROGA DO.. 2008/2009 WARSZTATY "DROGA DO.." 2008/2009 Harmonogram wstępny Data 20-29.X.2008 (20,22,24,27,29.X.200 godziny zajęć + 15min przerwa kawowa(p.k.) dni tygodnia ilość spotkań Nazwa zajęć Opis zajęć M2/Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZAWSKICH CENTRÓW INFORMATYCZNYCH W ramach projektu pt.: Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo