W latach działała też Szkoła Przysposobienia Rolniczego, z 2-letnim cyklem nauczania. Miała ona statut szkoły zawodowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W latach1961-70 działała też Szkoła Przysposobienia Rolniczego, z 2-letnim cyklem nauczania. Miała ona statut szkoły zawodowej."

Transkrypt

1 Publiczna Szkoła Powszechna w Pustkowie rozpoczęła swoją działalność w roku Nauka odbywała się w budynku murowanym, w którym było 3 izby lekcyjne i mieszkanie dla kierownika szkoły. Obwód szkolny obejmował cały Pustków z przysiółkami Męciszów, Łęg, Gać, Strachów, Jaźwiny, Krownice, Budy, Zastawie, Rudki, Podlesie. Do obwodu szkolnego należał obszar dzisiejszego Pustkowa Osiedla. Była to szkoła 3-klasowa. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. przekształcono szkołę 3-klasową w 4-klasową. Dzieci uczęszczały do szkoły przez 7 lat. Do I i II klasy uczęszczały po 1 roku. Do III klasy 2 lata ( kl. III oddział I, kl. III oddział II). Do IV klasy uczęszczano przez 3 lata (kl. IV oddział I, IV oddział II, IV oddział III). Na potrzeby uczniów dobudowano do istniejącego budynku jeszcze jedną izbę szkolną. Wykorzystywano również salę w budynku gorzelni, od strony wschodniej. W latach trzydziestych XX wieku kierownikami szkoły byli Franciszek Łukasik i Franciszek Ciągło. W 1940r. przerwano naukę. Budynek szkolny został zajęty na koszary wojsk hitlerowskich. Młodzież polską przymusowo włączono do pracy w formacji Baudienst, hitlerowcy ulokowali w budynku gorzelni. W 1941r. naukę wznowiono. Od wiosny1945r. szkoła została przemieniona na szkołę 7 klasową. Reforma oświaty zlikwidowała szkoły 4 klasowe. Pierwszym kierownikiem szkoły po 1945r. został Stanisław Uryasz. Następnie szkołą kierowali: Aniela Nikorowicz do 1955 r., Roman Nikorowicz do 1964 r., Od września 1964 r. do sierpnia 1970 r. Władysław Zuba, Od września 1970 r. do sierpnia 1987 r. Ignacy Krasoń, Od września 1987 r. do sierpnia 1988 r. Jolanta Mazur, Od września 1988 r. do sierpnia 2005 r. Maria Mączka, Od września 2005 r. do sierpnia 2013 Małgorzata Godek Od września 2005 r. do sierpnia 2013 Małgorzata Godek Od września 2013 r. do dnia dzisiejszego Wiesław Pyrsak. W latach rozpoczęto budowę nowego obiektu szkoły. Był to parterowy budynek w kształcie litery L. Mieściło się w nim 7 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, biblioteka i kancelaria szkolna. Od 1958r. nauka odbywała się w 2-ch budynkach szkolnych- nowym i starym.

2 W latach działała też Szkoła Przysposobienia Rolniczego, z 2-letnim cyklem nauczania. Miała ona statut szkoły zawodowej. W roku 1966 wprowadzono reformę oświaty. Utworzono szkołę 8- klasową. Kierownika szkoły przemianowano na dyrektora, bez zmiany zakresu czynności. W roku 1971/72 prowadzono kurs uzupełniający dla osób dorosłych z zakresu programu szkoły podstawowej. W 1971 r. rozpoczął działalność dziecięcy zespół artystyczny. Była to grupa dzieci klas II VII. Ćwiczono tańce ludowe głównie regionu rzeszowskiego. Zespół Śpiewaczo Taneczny uczestniczył w uroczystościach gminnych, powiatowych, brał udział w przeglądach zespołów dziecięcych i powiatowych. Od 1988 r. przez 14 lat zespół brał udział w przeglądach organizowanych przez Stowarzyszenie Scena Ludowa w Krakowie. Pierwszy przegląd międzywojewódzkich odbył się w Skawinie, pozostałe w Szczyrzycu. Z każdego przeglądu dzieci przywoziły nagrody w postaci kompletów strojów krakowskich. Był to Konkurs Rozśpiewanych Szkół. Konkurs organizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Kultury Ludowej w Krakowie, pod przewodnictwem prezesa Jana Kurka. W latach 70-tych w szkole działał zespół muzyczny prowadzony przez nauczyciela muzyki Stanisława Lesiaka. Członkowie zespołu grali na gitarach i mandolinach. Największym osiągnięciem zespołu było dwukrotne zajęcie II miejsca w Przeglądzie Powiatowym w Dębicy. Duże zasługi dla szkoły miał dyrektor Roman Nikorowicz, który w latach budował z mieszkańcami Pustkowa w czynie społecznym nową szkołę. W roku 1969 dyrektor Władysław Zuba rozpoczął budowę 2-rodzinnego domu mieszkalnego dla nauczycieli. W 1970r. budowę rozszerzono na 4 mieszkania, które zostały oddane do użytku w sierpniu 1972r. Warunki lokalowe szkoły były nadal trudne, gdyż było mało sal lekcyjnych W starym budynku stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. W 1973r. podjęto próbę rozbudowy szkoły. Zlecono opracowanie dokumentacji. Prace przerwał pełniący obowiązki Sekretarza Powiatowej Rady Narodowej w Dębicy- Czesław Szelong, ale w 1979 r., z jego inicjatywy opracowano wstępną dokumentację na rozbudowę szkoły parterowej. Społeczeństwo Pustkowa nie zaakceptowało tej koncepcji. Do roku 1983 Szkoła Podstawowa im. Floriana Jedynaka była budynkiem jednokondygnacyjnym. Dzieci uczyły się w bardzo złych warunkach. Niewielkie, ciemne klasy ogrzewane były piecami węglowymi. Podłogi w budynku były drewniane, natomiast pion sanitarny znajdował się w maleńkim pomieszczeniu nieopodal szkoły. Pustkowianie

3 założyli Komitet Rozbudowy Szkoły, postanowili wyremontować, a przy okazji, dobudować kilka pomieszczeń. Środki finansowe pochodziły między innymi z Narodowego Czynu Pomocy Szkole (NCPS) oraz dobrowolnych składek rodziców. Przy rozbudowie pracowali wszyscy rodzice, nauczyciele i uczniowie. Przewodniczący rozbudowy szkoły Jan Opiela wypożyczył bez dodatkowych opłat dźwig, inni wykopywali fundamenty, murowali, pomagali przy zakładaniu instalacji. Prace prowadzone były w bardzo ciężkim okresie, po stanie wojennym. Rodzice uczniów produkowali własnoręcznie cegłę na szkołę w cegielni w Podborzu. Ówczesny dyrektor szkoły Ignacy Krasoń był zaopatrzeniowcem. W tych trudnych czasach jeździł do Radomia po grzejniki, do Krakowa po drewno na dach. Nigdy nie zdarzyło się, aby wrócił z pustymi rękami. Zmodernizowanie szkoły nie byłoby możliwe bez pomocy świadczonej przez Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Igloopol. Wielkie serce i ducha charytatywnego okazał dyrektor oddziału w Pustkowie Andrzej Ochociński oraz Ludwik Czernecki dyrektor budowlanki kombinatu w Dębicy. Dużą pomoc otrzymała szkoła od Naczelnika Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza, który poza obowiązkami służbowymi wyjeżdżał również z rodzicami po zakup materiałów budowlanych. Efektem tego zbiorowego wysiłku stała się nowoczesna placówka oświatowa z jasnymi pomieszczeniami i specjalistycznymi pracowniami (17 pomieszczeń lekcyjnych, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, jadalnia). Oprócz tego w budynku oddano do użytku trzy piękne, nowoczesne mieszkania dla nauczycieli. Otwarcie rozbudowanego obiektu szkolnego odbyło się w lutym 1990r. W latach 90-tych budowano boiska sportowe. Urządzono Miasteczko Ruchu Drogowego. W roku szkolnym 1990/91 Samorząd Uczniowski wystąpił z wnioskiem o zmianę patrona szkoły. W dniu 22 maja 1991 roku patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pustkowie została Maria Konopnicka - polska pisarka patriotyczna, miłośniczka ludu polskiego. Miano to nosi do dziś. W roku szkolnym 2000/2001 przeprowadzono kolejną reformę szkolnictwa. Jednym z jej efektów było utworzenie gimnazjów, dlatego obecnie dzieci i młodzież z Pustkowa uczęszczają do Zespołu Szkół. W dniu 30 września 2008 roku społeczność lokalna przeżywała kolejną podniosłą uroczystość otwarcie nowoczesnego kompleksu boisk, wybudowanego w ramach projektu Orlik Dokonał tego ówczesny Minister Sportu i Rekreacji Mirosław Drzewiecki. Od roku szkolnego 2000/2001 w naszym zespole szkół realizowane są różnorodne projekty edukacyjne. Środki finansowe na ich realizację były pozyskiwane z następujących fundacji:

4 Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży: Brzydkie może być piękne (2000/2001); Z dala od utartego szlaku (2000/2001); Moja przygoda z lotnictwem (2000/2001); Polska moja Ojczyzna (2000/2001); Co słychać, panie Einsteinie? (2002/2003); Angielskim szlakiem z Zackiem (2002/2003); Od kreskówki do love story (2002/2003); Poprzez zabawę w teatr, kukiełkę i strój do grania życiowych ról (dwie edycje: 2005/2006, 2006/2007); Wirtualne i realne podróże małe i duże (2006/2007); Zanim wyjedziesz za granicę (2006/2007). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Partnerskie Projekty Szkół Comenius: Francuskie i polskie nastolatki na ścieżkach wspólnej historii (Flers-Francja; 2003/2004); To samo niebo, to samo słońce, które czasem inaczej świeci (La Bisbal-Hiszpania; 2006/2007, 2007/2008); Jednoczenie rodziny europejskiej - radość z różnorodności (Bolsward-Holandia; 2008/2009, 2009/2010). MENiS, Wojewódzki Zespół Sportowy i Urząd Gminy: Ku sprawności i sławie na parkiecie i trawie (2004/2005); Postaw na sport! (2007/2008); Animator sportu (dwie edycje: 2005/2006, 2006/2007); Po zielonej trawie piłka goni (dwie edycje: 2008/2009, 2009/2010). Program Kapitał Ludzki: Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (2008/2009). Nasz zespół szkół posiada następujące certyfikaty: dokument poświadczający przyjęcie szkoły do Powiatowej Sieci Szkół Promującej Zdrowie w powiecie dębickim (2000);

5 dokument poświadczający przyjęcie szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie w województwie podkarpackim (2002 r.); tytuł Szkoła z klasą dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie (2002/2003); tytuł Szkoła Przedsiębiorczości dla Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie (2008 r.). W placówce corocznie odbywają się imprezy integracyjne, w których uczestniczą uczniowie z normą intelektualną oraz osoby niepełnosprawne psychoruchowo z terenu całej gminy Dębica. Największą frekwencją cieszą się Integracyjne Bale Karnawałowe oraz pikniki, plenery malarskie organizowane w maju bądź w czerwcu. Pustkowska szkoła słynie również z przeprowadzania gminnego i powiatowego konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od dwóch lat nasza placówka współpracuje z Parafią p.w. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, przy której działa Hospicjum Domowe im Jana Pawła II funkcjonujące dzięki dobrej woli wolontariuszy. Uczniowie uczestniczą w akcji Pola Nadziei, sadząc żonkile, uczestnicząc w kwestach. W ramach realizacji projektów sportowych nasi uczniowie uczestniczyli w wielu turniejach i zawodach na terenie naszego kraju. Wielokrotnie braliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja o Puchar Bałtyku w Elblągu, Mistrzostwach Polski, rozgrywkach o Puchar Polskiej Federacji Unihokeja. Wielokrotnie nasi zawodnicy stawali na podium, zdobywając Wicemistrzostwo Polski oraz inne wysokie lokaty. W czasie tych wyjazdów uczniowie mieli okazje do zwiedzenia ciekawych zakątków kraju od gór do Bałtyku.

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Projekt okładki: Piotr Krzyżanowski Układ tekstu: Krzysztof Sibielski

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach 50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach MONOGRAFIA Katowice, 29 marca 2012r. SPIS TREŚCI Z dziejów szkoły. 7 Za jego przykładem iść chcemy błogosławiony Jan Paweł II - patron

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Wstęp Metody promocji bezpośredniej są skuteczne i tanie. Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1

ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014. Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 ISSN 1426-9759 ROK WYD. XXII NR 2 /2014 CENA 3,00 ZŁ Piknik Lotniczo-Modelarski w Strzelcach Małych W ZAKOLU RABY I WISŁY 2/2014 1 Poświęcenie i oddanie do użytku zakładu chłodniczego katowickiej Spółki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 30 LECIA SZKOŁY Kowal-16 października 2009r. Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły Początki szkoły rolniczej w Kowalu sięgają lat 70. XX w. Wcześniej, w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Sochaczew 2008 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo