Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Piła, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Adres: ul. Grunwaldzka 2, Piła Tel/Faks: NIP: Strona internetowa: Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godz I. Wprowadzenie 1. Zamawiający działa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - postępowanie o wartości szacunkowej poniżej euro. 2. Zapytanie prowadzone jest w ramach Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanym, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w celu prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Zakres obowiązków Wykonawcy: A) Opracowanie, administracja i hosting strony internetowej projektu: 1) Utworzenie strony WWW projektu. 2) Administracja, hosting i aktualizacja strony www w ramach realizacji projektu. 3) Zainstalowanie strony na serwerze wykupionym przez Wykonawcę. 4) Strona projektu ma posiadać link do strony głównej Zamawiającego. 5) Projekt strony internetowej musi zostać przygotowany i przesłany do Zamawiającego do zaakceptowania do dnia r. 1

2 6) Strona internetowa musi być oznakowana zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. 7) Strona internetowa projektu powinna zostać uruchomiona do dnia r. 8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do strony oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji strony. 9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji serwisu internetowego na podstawie przesłanych przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 10) Przedmiot zamówienia musi obejmować gwarancję techniczną na okres: od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r. 11) Strona www musi funkcjonować przez okres trwania projektu, czyli od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r i po jego zakończeniu przez okres 5 lat- (okres trwałości projektu). 12) Technologia: technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno stron jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki. 13) Strona powinna być oparta o system zarządzania treścią CMS o podstawowych parametrach : intuicyjna obsługa przez Użytkowników CMS, Pełne zarządzanie menu, tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek; tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami; budowanie hierarchii menu; nawigacja między głównymi działami CMS oparta na ikonach graficznych, Zarządzanie widocznością zakładek i publikacji Możliwość wyboru szablonu zakładek: agregująca, galeria, tekst; Łatwa, pełna edycja tekstu w technologii WYSIWYG Dodawanie plików graficznych. Tworzenie galerii zdjęć; zarządzanie rozmiarami zdjęć; wymagane moduły CMS : strony typu statycznego, aktualności, galeria, administracja Użytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych, system CMS ma posiadać możliwość dodawania plików do treści strony (*.pdf, *.doc, *.xls,*.jpg, itd.), system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych. 14) Strona powinna umożliwiać publikację newslettera możliwość tworzenia mailingu w trybie HTML, edycja w edytorze WYSIWYG, dowolna ilość baz mailingowych, możliwość dopisywania użytkowników. Galeria zdjęć. Mechanizm pozwalający na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur, które po kliknięciu powiększają się, wysuwając się na pierwszy plan. 15) Kalendarz. Funkcjonalność skoordynowana z polem Aktualności na stronie 2

3 głównej. Przy wpisywaniu aktualności jest opcja Zaznacz w kalendarzu pod datą. 16) Podcasty. Możliwość załączania plików dźwiękowych w formatach: mp3; wav w każdym artykule oraz na stronie głównej. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego. CMS powinien umożliwiać opisanie podcastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 17) Videocasty. Możliwość załączania plików video w formatach: flv, avi w każdym artykule oraz na stronie głównej. Pliki video powinny być widoczne jako miniatury pierwszego kadru. Na stronie głównej jest wydzielone pole dla plików video z możliwością zamiany go na baner. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego CMS powinien umożliwiać opisanie videocastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 18) Archiwum multimediów. Biblioteka segregująca wszystkie pliki multimedialne na stronie, wg. tytułu, słów z tytułu lub skrótu zawartości, daty. 19) Funkcja strony do druku. Funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku. 20) Funkcja generowania zawartości strony na PDF 21) Licznik gości. Moduł licznika odwiedzających witrynę 22) Nagłówek strony wykonany w technologii FLASH 23) Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno strona jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Wymagane jest zastosowanie technologii PHP lub JAVA oraz AJAX (szczególnie do funkcjonalności: galeria zdjęć, kalendarz, wyszukiwarka) bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach. 24) Publikowanie materiałów na stronie internetowej, powierzonych przez Zamawiającego w czasie 24 godzin od przesłania materiałów 25) Nadzór nad przekazywanymi materiałami. 26) Parametry minimalne serwera do obsługi strony internetowej projektu: 4 GB na www 4 GB na 400 skrzynek 2 GB na 5 baz danych MySQL 100 GB roczny limit ruchu z / do sieci Internet codzienna kopia bezpieczeństwa (backup danych) Zapis Backupu/Archiwizacja na nośniku zewnętrznym dostarczanym do zamawiającego na koniec każdego miesiąca. statystyki oglądalności serwisu awstats dostęp do pełnych logów serwera z ostatnich 5 dni własne strony błędów możliwość korzystania z PHP, CGI, SSI, WML (WAP) dostęp przez FTP dostęp do stron na hasło 3

4 panel administracyjny - dostęp 24h / dobę (zarządzanie kontem w czasie rzeczywistym) bezpłatna pomoc techniczna autoresponder dla każdej skrzynki zabezpieczenie przed SPAM-em i brak reklam zabezpieczenie przed wirusami autoryzacja SMTP przekierowanie poczty na inną skrzynkę dostęp do poczty przez POP3, IMAP i SMTP brak limitu wielkości pojedynczej wiadomości obsługa poczty przez www (webmail) 27) Strona www powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia i Partnerów Projektu (Gmina Piła, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Gmina Miasteczko Krajeńskie) oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej oraz z treści merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego. B) E-Help Desk- wsparcie techniczne dla Beneficjentów Ostatecznych przez 6 miesięcy: 1) Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego punktu przyjmowania telefonicznych i elektronicznych ( ) zgłoszeń awarii kierowanych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od dnia wskazanego w umowie świadczenia usługi. 2) Telefoniczne odbieranie zgłoszeń musi odbywać się poprzez personel przygotowany do świadczenia pomocy, także osobom niewidomym i niedowidzącym. Niedopuszczalne jest do tego celu używanie automatów zgłoszeniowych. 3) Nie ma ograniczeń, co do ilości podejmowanych przez Wykonawcę zgłoszeń i świadczenia usługi helpdesku/serwisu w ciągu całego okresu świadczenia usługi. 4) Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie minimum w godzinach od 9 do 16 ( , telefon) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez cały okres trwania umowy. 5) W usłudze Helpdesk /Servicedesk zawarte jest: a) Przyjmowanie zgłoszeń o: awariach sprzętu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę, 4

5 awariach sprzętu specjalistycznego i wszelkich pozostałych peryferii dostarczonych przez Wykonawcę, awariach łączy internetowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów Ostatecznych, kradzieży lub zagubieniu sprzętów, prośbach dotyczących porad na temat obsługi sprzętów i oprogramowania dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym w ramach realizacji zamówienia. b) Podejmowanie czynności serwisowych polegających na: wstępnym weryfikowaniu przyczyny awarii, na podstawie informacji dostarczonych przez Beneficjenta oraz poprzez aplikację do zdalnego połączenia, udzielaniu porad i wyjaśnień Beneficjentom dotyczących sprzętów i oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w tym zdalną pomoc w samodzielnym przywróceniu przez Beneficjenta stanu początkowego systemu operacyjnego z partycji Recovery, usuwaniu usterek i awarii sprzętu komputerowego i specjalistycznego, nie objętych serwisem gwarancyjnym, wyjazdach serwisowych do Beneficjentów, związanych z usuwaniem usterek sprzętu, przekazywaniu zgłoszeń o kradzieży i zaginięciu sprzętu do Zamawiającego. przekazywaniu informacji o zgłoszeniach awarii łącz internetowych do punktu serwisowego odpowiedzialnego za ich naprawę, administrowaniu i obsłudze panelu help desk oraz programu do zdalnej pomocy i zarządzania, przekazywaniu informacji o awariach i koordynowaniu czynności gwarancyjnych pomiędzy BO a podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie gwarancji. 6) Usługa serwisowa, poza czynnościami wymienionymi w pkt. 5 polegać ma również na optymalizacji i konserwacji sprzętu oraz raportowaniu pracy, w tym: re-instalacji systemu i oprogramowania wyspecyfikowanego w załączniku do umowy dla Beneficjentów Ostatecznych należących do grupy osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych i niedowidzących), na podstawie złożonego przez nich telefonicznie/elektronicznie/faksowo zgłoszenia, dokonywaniu dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego, konsultacjach telefonicznych dla BO oraz przedstawicieli Zamawiającego. 7) Ewidencjonowaniu zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie tych informacji Zamawiającemu na bieżąco do wglądu, oraz sporządzenie raportu ze zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie i przekazanie na koniec projektu Zamawaijącemu. 8) Czas reakcji serwisanta na podjęcie czynności serwisowych dotyczących sprzętu wynosi 48h, liczonych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki. Czas usunięcia 5

6 usterki wynosi 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie usterki powinno odbywać się w systemie on-site. 9) Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności działania komputera, oprogramowania i/lub specjalistycznego urządzenia peryferyjnego. 10) Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem i wymianą sprzętu ponosi Wykonawca. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi serwisu. 12) Wykonawca zobowiązany jest do przeinstalowania sprzętu pod nowy adres wskazany przez Zamawiającego, w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian składu osobowego Beneficjentów Ostatecznych. 13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania, w tym do ewentualnej re-instalacji oprogramowania. 14) Zamawiający zastrzega, że przez opiekę serwisową rozumie się także wszelką inną obsługę techniczną dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji. 15) Okres związania umową serwisową wynosi 6 miesiący. 16) Informacja o usłudze e-help desk musi być widoczna na stronie C) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 119 osób indywidualnych i 40 jednostek sektora publicznego: 1) Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń; Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej odpowiedniej do pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi; Zapewnienie zaplecza techniczno organizacyjnego szkoleń; Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych, Przekazanie materiałów szkoleniowych uczestnikom szkoleń, Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń Zamawiającemu, Przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, Przeprowadzenie dwukrotnych badań ewaluacyjnych przed i po szkoleniu badających podniesienie stanu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, oraz przygotowani raport z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. 6

7 Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń w miejscu realizacji szkoleń - serwis kawowy wymagane menu na 1 osobę: Ciastka kruche 1 porcja-40g, co najmniej 2 rodzaje ciastek do wyboru Kawa co najmniej 150 ml Herbata co najmniej 150 ml Woda mineralna co najmniej 330 ml W ramach szkoleń 1 przerwa kawowa Wykonawca musi zapewnić niezbędne naczynia, Sale szkoleniowe powinny byś wyposażone w stoły, krzesła z oparciami. Wykluczamy ze standardu komfortowego krzesła z blatem roboczym. Za sale spełniające wymagania Zamawiający uznajemy sale właściwie oświetlone, wentylowane lub klimatyzowane zapewaniające komfortową i stała temperaturę zarówno w zimne jak i gorące dni. 3) Wykonawca zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenia z podanej tematyki: Dla 119 osób z gospodarstw domowych Dla 40 jednostek sektora publicznego Łączna ilość szkoleń 30 szt. Szkolenia w trybie stacjonarnym Maksymalna liczebność grup szkoleniowych: 10 osób 4) Zakres i tematykę szkoleń przedstawia poniższa tabela: L.p. Nazwa szkolenia Minimalny zakres szkolenia Minimalny czas realizacji 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze:. zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp podczas pracy przy komputerze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym ergonomia stanowiska pracy przy komputerze zasady postępowania w przypadku awarii sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania 1 x 30 min 2) Obsługa komputera i zasady bezpiecznego korzystania: 3) Poruszanie się po Internecie: zasady użytkowania i funkcje dostępnego oprogramowania. tworzenie folderów kopiowanie, wklejanie, wycinanie poruszanie się po systemie operacyjnym tożsamym z systemem dostarczonym przez Wykonawcę ochrona antywirusowa komputera (w tym omówienie funkcjonalności dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia oprogramowania antywirusowego). definicja Internetu bezpieczeństwo w sieci (w szczególności zagrożenia dla nieletnich) użytkowanie Internetu w zakresie prawnym (co wolno pobrać z sieci, sankcje za łamanie prawa) 1 x 45 min 1 x 90 min 7

8 obsługa przeglądarek Internetowych. wyszukiwanie informacji w Internecie (strony edukacyjne, portale dla młodzieży, materiały pomocne w nauce). 4) Obsługa programów pocztowych oraz sposoby komunikacji w sieci Internet: omówienie zasad etykiety zakładanie konta pocztowego na darmowym portalu obsługa konta pocztowego (wysyłanie/odbieranie wiadomości, dodawanie załączników, tworzenie list kontaktów), omówienie przynajmniej 2 dostępnych komunikatorów internetowych omówienie zagrożeń wynikających z korzystania z poczty oraz komunikatorów 5) Omówienie sposobów reakcji na awarię sprzętową oraz programową komputera: zgłaszanie awarii sprzętowej w ramach gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną zgłaszanie awarii łącza internetowego zgodnie z procedurą dostarczyciela usługi e-helpdesk Omówienie sposobu zabezpieczenia Sprzętu usługą antykradzieżową 1 x 45 min 1 x 30 min 5) Szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Gmin: Piła 5 szkoleń Miasteczko Krajeńskie 3 szkolenia Lubasz 4 szkolenia Czarnków 2 szkolenia Drawsko 1 szkolenie 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych w trybie indywidualnej nauki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie 5 szkoleń skierowanych do instytucji wskazanych w projekcie na terenie gmin: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła (wykaz instytucji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy). 6) Czas i termin organizacji szkoleń: szkolenia będą się odbywały w dni powszednie nie wcześniej niż o godzinie 15:00 do 20:00. 7) Usługa musi być zrealizowana do r. o dokładnym terminie realizacji szkoleń musi zostać ustalony z Zamawiający i przez niego zatwierdzony. 8) Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w salach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 9) Wykonawca musi udokumentować przeprowadzanie szkoleń na zdjęciach i przekazać je w wersji elektronicznie Zamawiającemu. 10) Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający niezbędną wiedzę w zakresie tematyki szkoleń. 8

9 11) Szkolenia przeprowadzane będą na sprzęcie komputerowym należącym do Wykonawcy- musi on zapewnić sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzania szkoleń. 12) Uwagi końcowe do szkoleń: Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę zajęć), Wykonawca przygotuje i wręczy uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów którą przekaże Zamawiającemu, Wykonawca przygotuje potwierdzenie odbioru certyfikatów (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę odbioru), Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli zaistnieje taka konieczność) umożliwić udział w szkoleniach opiekunom BO. Opiekun będzie miał możliwość usiąść podczas szkolenia z BO przy jednym zestawie komputerowym 13) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, propozycji terminów szkoleń, lokalizacji sal szkoleniowych i programów szkoleń, wzoru dokumentów( list obecności, potwierdzenia odbioru certyfikatów, ankiet, itp.). 14) Materiały szkoleniowe, listy obecności oraz wszelkie inne dokumenty powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej 15) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu całości materiałów zawiązanych ze szkoleniami: List obecności, materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru cateringu, potwierdzenia odbioru certyfikatu, kserokopii certyfikatów, raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w raz z oryginałami ankiet przed i po, zastawienie wydanych certyfikatów, dokumentacji fotograficznej ze szkoleń. 9

10 III. Wymagany termin realizacji. 1. Wykonanie projektu strony www projektu i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającego do r. 2. Uruchomienie strony internetowej projektu do dnia r. 3. Świadczenie usługi w zakresie e-help desku do dnia r. 4. Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń r. IV. Warunki Płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w następujący sposób: a. za Opracowanie strony internetowej projektu (administracja, aktualizacja, hosting strony www) należność płatna kwartalnie, w czterech równych ratach czerty faktury. b. za e-help desk (wsparcie techniczne dla BO przez 6 miesięcy) należność płatna w dwóch równych ratach dwie faktury - II i III kw 2015r c. za Zakup usługi szkoleniowej dla 119 osób indywidualnych i 40 jed. sektora publicznego (wynajem sal, catering, koszty dojazdy trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) 1 faktura płatna po przeprowadzeniu szkoleń i przekazaniu całości materiałów Zamawiającemu. 2. Termin płatności faktur/rachunków przez Zamawiającego do 60 dni od dnia skutecznego dostarczenia faktury Zamawiającemu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur/rachunków w ciągu 7 dni od wykonania zamówienia. 4. Podstawą wystawienia każdej faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę. V. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100%. VI. Opis sposobu oceny ofert. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 1. W kryterium Cena oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punkty następnych ofert obliczone, będą przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena ofertowa liczba punktów = x 100 cena oferty ocenianej 2. Liczba punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 10

11 VII. Wymagane warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednią kadrą, w tym, co najmniej: specjalistą ds. montażu, konfiguracji i obsługi oferowanych urządzeń 2 osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z montażem, konfiguracją i obsługą urządzeń komputerowych, specjalistą ds. szkoleń komputerowych 1 osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń komputerowych oraz odpowiednich szkoleń pedagogicznych. 3. Ponadto wymagana jest: 1) należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, możliwości wykorzystania w komunikacji łączności elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego wykonywania zlecenia. VIII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Personel przewidziany do realizacji zamówienia Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. IX. Informacje dodatkowe. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert. 4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 11

12 6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, trwale zespoloną w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile (pokój nr 8) lub przesłać na adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Ul. Grunwaldzka 2, Piła w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń. Dopuszcza się złożenie oferty opatrzonej podpisami Wykonawcy drogą emaliową na adres: w formacie pdf lub faxem nr Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub emaliowo. 10. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z niedoręczeniem oferty. 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany osób wskazanych do realizacji zamówienia wykazanych w formularzu ofertowym bez jedno zgody 13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 14. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Elżbieta Dolecka- Szczęśniak: tel. 67/ Zmiana osób realizujących zamówienie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 16. Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiającego. Efektem zakończenia poszczególnych etapów przedmiotów umowy jest osiągnięcie wskaźników tj. produktów, rezultatów twardych i miękkich zgodnie z założeniami projektowymi, które powinny być odpowiednio udokumentowane przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu: a) Wskaźnik produktów: przeprowadzenie 30 szkoleń. b) Wskaźniki rezultatów: przeszkolenie 159 osób c) Pomiar osiągnięcia wskaźników: Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu następujące materiały: 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD (pliki Word i PDF), listy obecności i potwierdzenie otrzymania materiałów oraz cateringu wersji papierowej podpisane przez uczestników szkoleń, potwierdzanie odbioru certyfikatów przez uczestników szkoleń, 12

13 1 egzemplarz raportu z badań ewaluacyjnych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD (pliki Word i PDF) wraz w oryginałami ankiet przed i po szkoleniu, zestawienie wydanych certyfikatów, kserokopie wydanych certyfikatów. 17. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: a) Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, b) Załącznik Nr 2 Personel przewidziany do realizacji zamówienia c) Załącznik Nr 3 - Projekt umowy. X. Załącznik do zapytania ofertowego wymagany do złożenia przez Wykonawcę. 1. Formularz ofertowy. 2. Personel przewidziany do realizacji zamówienia. 13

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo