Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Piła, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Adres: ul. Grunwaldzka 2, Piła Tel/Faks: NIP: Strona internetowa: Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godz I. Wprowadzenie 1. Zamawiający działa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - postępowanie o wartości szacunkowej poniżej euro. 2. Zapytanie prowadzone jest w ramach Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanym, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w celu prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Zakres obowiązków Wykonawcy: A) Opracowanie, administracja i hosting strony internetowej projektu: 1) Utworzenie strony WWW projektu. 2) Administracja, hosting i aktualizacja strony www w ramach realizacji projektu. 3) Zainstalowanie strony na serwerze wykupionym przez Wykonawcę. 4) Strona projektu ma posiadać link do strony głównej Zamawiającego. 5) Projekt strony internetowej musi zostać przygotowany i przesłany do Zamawiającego do zaakceptowania do dnia r. 1

2 6) Strona internetowa musi być oznakowana zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. 7) Strona internetowa projektu powinna zostać uruchomiona do dnia r. 8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do strony oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji strony. 9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji serwisu internetowego na podstawie przesłanych przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 10) Przedmiot zamówienia musi obejmować gwarancję techniczną na okres: od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r. 11) Strona www musi funkcjonować przez okres trwania projektu, czyli od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r i po jego zakończeniu przez okres 5 lat- (okres trwałości projektu). 12) Technologia: technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno stron jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki. 13) Strona powinna być oparta o system zarządzania treścią CMS o podstawowych parametrach : intuicyjna obsługa przez Użytkowników CMS, Pełne zarządzanie menu, tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek; tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami; budowanie hierarchii menu; nawigacja między głównymi działami CMS oparta na ikonach graficznych, Zarządzanie widocznością zakładek i publikacji Możliwość wyboru szablonu zakładek: agregująca, galeria, tekst; Łatwa, pełna edycja tekstu w technologii WYSIWYG Dodawanie plików graficznych. Tworzenie galerii zdjęć; zarządzanie rozmiarami zdjęć; wymagane moduły CMS : strony typu statycznego, aktualności, galeria, administracja Użytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych, system CMS ma posiadać możliwość dodawania plików do treści strony (*.pdf, *.doc, *.xls,*.jpg, itd.), system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych. 14) Strona powinna umożliwiać publikację newslettera możliwość tworzenia mailingu w trybie HTML, edycja w edytorze WYSIWYG, dowolna ilość baz mailingowych, możliwość dopisywania użytkowników. Galeria zdjęć. Mechanizm pozwalający na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur, które po kliknięciu powiększają się, wysuwając się na pierwszy plan. 15) Kalendarz. Funkcjonalność skoordynowana z polem Aktualności na stronie 2

3 głównej. Przy wpisywaniu aktualności jest opcja Zaznacz w kalendarzu pod datą. 16) Podcasty. Możliwość załączania plików dźwiękowych w formatach: mp3; wav w każdym artykule oraz na stronie głównej. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego. CMS powinien umożliwiać opisanie podcastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 17) Videocasty. Możliwość załączania plików video w formatach: flv, avi w każdym artykule oraz na stronie głównej. Pliki video powinny być widoczne jako miniatury pierwszego kadru. Na stronie głównej jest wydzielone pole dla plików video z możliwością zamiany go na baner. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego CMS powinien umożliwiać opisanie videocastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 18) Archiwum multimediów. Biblioteka segregująca wszystkie pliki multimedialne na stronie, wg. tytułu, słów z tytułu lub skrótu zawartości, daty. 19) Funkcja strony do druku. Funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku. 20) Funkcja generowania zawartości strony na PDF 21) Licznik gości. Moduł licznika odwiedzających witrynę 22) Nagłówek strony wykonany w technologii FLASH 23) Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno strona jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Wymagane jest zastosowanie technologii PHP lub JAVA oraz AJAX (szczególnie do funkcjonalności: galeria zdjęć, kalendarz, wyszukiwarka) bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach. 24) Publikowanie materiałów na stronie internetowej, powierzonych przez Zamawiającego w czasie 24 godzin od przesłania materiałów 25) Nadzór nad przekazywanymi materiałami. 26) Parametry minimalne serwera do obsługi strony internetowej projektu: 4 GB na www 4 GB na 400 skrzynek 2 GB na 5 baz danych MySQL 100 GB roczny limit ruchu z / do sieci Internet codzienna kopia bezpieczeństwa (backup danych) Zapis Backupu/Archiwizacja na nośniku zewnętrznym dostarczanym do zamawiającego na koniec każdego miesiąca. statystyki oglądalności serwisu awstats dostęp do pełnych logów serwera z ostatnich 5 dni własne strony błędów możliwość korzystania z PHP, CGI, SSI, WML (WAP) dostęp przez FTP dostęp do stron na hasło 3

4 panel administracyjny - dostęp 24h / dobę (zarządzanie kontem w czasie rzeczywistym) bezpłatna pomoc techniczna autoresponder dla każdej skrzynki zabezpieczenie przed SPAM-em i brak reklam zabezpieczenie przed wirusami autoryzacja SMTP przekierowanie poczty na inną skrzynkę dostęp do poczty przez POP3, IMAP i SMTP brak limitu wielkości pojedynczej wiadomości obsługa poczty przez www (webmail) 27) Strona www powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia i Partnerów Projektu (Gmina Piła, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Gmina Miasteczko Krajeńskie) oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej oraz z treści merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego. B) E-Help Desk- wsparcie techniczne dla Beneficjentów Ostatecznych przez 6 miesięcy: 1) Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego punktu przyjmowania telefonicznych i elektronicznych ( ) zgłoszeń awarii kierowanych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od dnia wskazanego w umowie świadczenia usługi. 2) Telefoniczne odbieranie zgłoszeń musi odbywać się poprzez personel przygotowany do świadczenia pomocy, także osobom niewidomym i niedowidzącym. Niedopuszczalne jest do tego celu używanie automatów zgłoszeniowych. 3) Nie ma ograniczeń, co do ilości podejmowanych przez Wykonawcę zgłoszeń i świadczenia usługi helpdesku/serwisu w ciągu całego okresu świadczenia usługi. 4) Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie minimum w godzinach od 9 do 16 ( , telefon) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez cały okres trwania umowy. 5) W usłudze Helpdesk /Servicedesk zawarte jest: a) Przyjmowanie zgłoszeń o: awariach sprzętu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę, 4

5 awariach sprzętu specjalistycznego i wszelkich pozostałych peryferii dostarczonych przez Wykonawcę, awariach łączy internetowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów Ostatecznych, kradzieży lub zagubieniu sprzętów, prośbach dotyczących porad na temat obsługi sprzętów i oprogramowania dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym w ramach realizacji zamówienia. b) Podejmowanie czynności serwisowych polegających na: wstępnym weryfikowaniu przyczyny awarii, na podstawie informacji dostarczonych przez Beneficjenta oraz poprzez aplikację do zdalnego połączenia, udzielaniu porad i wyjaśnień Beneficjentom dotyczących sprzętów i oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w tym zdalną pomoc w samodzielnym przywróceniu przez Beneficjenta stanu początkowego systemu operacyjnego z partycji Recovery, usuwaniu usterek i awarii sprzętu komputerowego i specjalistycznego, nie objętych serwisem gwarancyjnym, wyjazdach serwisowych do Beneficjentów, związanych z usuwaniem usterek sprzętu, przekazywaniu zgłoszeń o kradzieży i zaginięciu sprzętu do Zamawiającego. przekazywaniu informacji o zgłoszeniach awarii łącz internetowych do punktu serwisowego odpowiedzialnego za ich naprawę, administrowaniu i obsłudze panelu help desk oraz programu do zdalnej pomocy i zarządzania, przekazywaniu informacji o awariach i koordynowaniu czynności gwarancyjnych pomiędzy BO a podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie gwarancji. 6) Usługa serwisowa, poza czynnościami wymienionymi w pkt. 5 polegać ma również na optymalizacji i konserwacji sprzętu oraz raportowaniu pracy, w tym: re-instalacji systemu i oprogramowania wyspecyfikowanego w załączniku do umowy dla Beneficjentów Ostatecznych należących do grupy osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych i niedowidzących), na podstawie złożonego przez nich telefonicznie/elektronicznie/faksowo zgłoszenia, dokonywaniu dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego, konsultacjach telefonicznych dla BO oraz przedstawicieli Zamawiającego. 7) Ewidencjonowaniu zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie tych informacji Zamawiającemu na bieżąco do wglądu, oraz sporządzenie raportu ze zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie i przekazanie na koniec projektu Zamawaijącemu. 8) Czas reakcji serwisanta na podjęcie czynności serwisowych dotyczących sprzętu wynosi 48h, liczonych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki. Czas usunięcia 5

6 usterki wynosi 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie usterki powinno odbywać się w systemie on-site. 9) Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności działania komputera, oprogramowania i/lub specjalistycznego urządzenia peryferyjnego. 10) Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem i wymianą sprzętu ponosi Wykonawca. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi serwisu. 12) Wykonawca zobowiązany jest do przeinstalowania sprzętu pod nowy adres wskazany przez Zamawiającego, w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian składu osobowego Beneficjentów Ostatecznych. 13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania, w tym do ewentualnej re-instalacji oprogramowania. 14) Zamawiający zastrzega, że przez opiekę serwisową rozumie się także wszelką inną obsługę techniczną dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji. 15) Okres związania umową serwisową wynosi 6 miesiący. 16) Informacja o usłudze e-help desk musi być widoczna na stronie C) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 119 osób indywidualnych i 40 jednostek sektora publicznego: 1) Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń; Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej odpowiedniej do pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi; Zapewnienie zaplecza techniczno organizacyjnego szkoleń; Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych, Przekazanie materiałów szkoleniowych uczestnikom szkoleń, Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń Zamawiającemu, Przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, Przeprowadzenie dwukrotnych badań ewaluacyjnych przed i po szkoleniu badających podniesienie stanu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, oraz przygotowani raport z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. 6

7 Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń w miejscu realizacji szkoleń - serwis kawowy wymagane menu na 1 osobę: Ciastka kruche 1 porcja-40g, co najmniej 2 rodzaje ciastek do wyboru Kawa co najmniej 150 ml Herbata co najmniej 150 ml Woda mineralna co najmniej 330 ml W ramach szkoleń 1 przerwa kawowa Wykonawca musi zapewnić niezbędne naczynia, Sale szkoleniowe powinny byś wyposażone w stoły, krzesła z oparciami. Wykluczamy ze standardu komfortowego krzesła z blatem roboczym. Za sale spełniające wymagania Zamawiający uznajemy sale właściwie oświetlone, wentylowane lub klimatyzowane zapewaniające komfortową i stała temperaturę zarówno w zimne jak i gorące dni. 3) Wykonawca zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenia z podanej tematyki: Dla 119 osób z gospodarstw domowych Dla 40 jednostek sektora publicznego Łączna ilość szkoleń 30 szt. Szkolenia w trybie stacjonarnym Maksymalna liczebność grup szkoleniowych: 10 osób 4) Zakres i tematykę szkoleń przedstawia poniższa tabela: L.p. Nazwa szkolenia Minimalny zakres szkolenia Minimalny czas realizacji 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze:. zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp podczas pracy przy komputerze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym ergonomia stanowiska pracy przy komputerze zasady postępowania w przypadku awarii sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania 1 x 30 min 2) Obsługa komputera i zasady bezpiecznego korzystania: 3) Poruszanie się po Internecie: zasady użytkowania i funkcje dostępnego oprogramowania. tworzenie folderów kopiowanie, wklejanie, wycinanie poruszanie się po systemie operacyjnym tożsamym z systemem dostarczonym przez Wykonawcę ochrona antywirusowa komputera (w tym omówienie funkcjonalności dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia oprogramowania antywirusowego). definicja Internetu bezpieczeństwo w sieci (w szczególności zagrożenia dla nieletnich) użytkowanie Internetu w zakresie prawnym (co wolno pobrać z sieci, sankcje za łamanie prawa) 1 x 45 min 1 x 90 min 7

8 obsługa przeglądarek Internetowych. wyszukiwanie informacji w Internecie (strony edukacyjne, portale dla młodzieży, materiały pomocne w nauce). 4) Obsługa programów pocztowych oraz sposoby komunikacji w sieci Internet: omówienie zasad etykiety zakładanie konta pocztowego na darmowym portalu obsługa konta pocztowego (wysyłanie/odbieranie wiadomości, dodawanie załączników, tworzenie list kontaktów), omówienie przynajmniej 2 dostępnych komunikatorów internetowych omówienie zagrożeń wynikających z korzystania z poczty oraz komunikatorów 5) Omówienie sposobów reakcji na awarię sprzętową oraz programową komputera: zgłaszanie awarii sprzętowej w ramach gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną zgłaszanie awarii łącza internetowego zgodnie z procedurą dostarczyciela usługi e-helpdesk Omówienie sposobu zabezpieczenia Sprzętu usługą antykradzieżową 1 x 45 min 1 x 30 min 5) Szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Gmin: Piła 5 szkoleń Miasteczko Krajeńskie 3 szkolenia Lubasz 4 szkolenia Czarnków 2 szkolenia Drawsko 1 szkolenie 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych w trybie indywidualnej nauki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie 5 szkoleń skierowanych do instytucji wskazanych w projekcie na terenie gmin: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła (wykaz instytucji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy). 6) Czas i termin organizacji szkoleń: szkolenia będą się odbywały w dni powszednie nie wcześniej niż o godzinie 15:00 do 20:00. 7) Usługa musi być zrealizowana do r. o dokładnym terminie realizacji szkoleń musi zostać ustalony z Zamawiający i przez niego zatwierdzony. 8) Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w salach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 9) Wykonawca musi udokumentować przeprowadzanie szkoleń na zdjęciach i przekazać je w wersji elektronicznie Zamawiającemu. 10) Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający niezbędną wiedzę w zakresie tematyki szkoleń. 8

9 11) Szkolenia przeprowadzane będą na sprzęcie komputerowym należącym do Wykonawcy- musi on zapewnić sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzania szkoleń. 12) Uwagi końcowe do szkoleń: Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę zajęć), Wykonawca przygotuje i wręczy uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów którą przekaże Zamawiającemu, Wykonawca przygotuje potwierdzenie odbioru certyfikatów (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę odbioru), Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli zaistnieje taka konieczność) umożliwić udział w szkoleniach opiekunom BO. Opiekun będzie miał możliwość usiąść podczas szkolenia z BO przy jednym zestawie komputerowym 13) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, propozycji terminów szkoleń, lokalizacji sal szkoleniowych i programów szkoleń, wzoru dokumentów( list obecności, potwierdzenia odbioru certyfikatów, ankiet, itp.). 14) Materiały szkoleniowe, listy obecności oraz wszelkie inne dokumenty powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej 15) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu całości materiałów zawiązanych ze szkoleniami: List obecności, materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru cateringu, potwierdzenia odbioru certyfikatu, kserokopii certyfikatów, raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w raz z oryginałami ankiet przed i po, zastawienie wydanych certyfikatów, dokumentacji fotograficznej ze szkoleń. 9

10 III. Wymagany termin realizacji. 1. Wykonanie projektu strony www projektu i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającego do r. 2. Uruchomienie strony internetowej projektu do dnia r. 3. Świadczenie usługi w zakresie e-help desku do dnia r. 4. Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń r. IV. Warunki Płatności. 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w następujący sposób: a. za Opracowanie strony internetowej projektu (administracja, aktualizacja, hosting strony www) należność płatna kwartalnie, w czterech równych ratach czerty faktury. b. za e-help desk (wsparcie techniczne dla BO przez 6 miesięcy) należność płatna w dwóch równych ratach dwie faktury - II i III kw 2015r c. za Zakup usługi szkoleniowej dla 119 osób indywidualnych i 40 jed. sektora publicznego (wynajem sal, catering, koszty dojazdy trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) 1 faktura płatna po przeprowadzeniu szkoleń i przekazaniu całości materiałów Zamawiającemu. 2. Termin płatności faktur/rachunków przez Zamawiającego do 60 dni od dnia skutecznego dostarczenia faktury Zamawiającemu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur/rachunków w ciągu 7 dni od wykonania zamówienia. 4. Podstawą wystawienia każdej faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę. V. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100%. VI. Opis sposobu oceny ofert. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 1. W kryterium Cena oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punkty następnych ofert obliczone, będą przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena ofertowa liczba punktów = x 100 cena oferty ocenianej 2. Liczba punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 10

11 VII. Wymagane warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednią kadrą, w tym, co najmniej: specjalistą ds. montażu, konfiguracji i obsługi oferowanych urządzeń 2 osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z montażem, konfiguracją i obsługą urządzeń komputerowych, specjalistą ds. szkoleń komputerowych 1 osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia szkoleń komputerowych oraz odpowiednich szkoleń pedagogicznych. 3. Ponadto wymagana jest: 1) należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, możliwości wykorzystania w komunikacji łączności elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego wykonywania zlecenia. VIII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Personel przewidziany do realizacji zamówienia Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. IX. Informacje dodatkowe. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert. 4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 11

12 6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, trwale zespoloną w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile (pokój nr 8) lub przesłać na adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich Ul. Grunwaldzka 2, Piła w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń. Dopuszcza się złożenie oferty opatrzonej podpisami Wykonawcy drogą emaliową na adres: w formacie pdf lub faxem nr Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub emaliowo. 10. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z niedoręczeniem oferty. 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany osób wskazanych do realizacji zamówienia wykazanych w formularzu ofertowym bez jedno zgody 13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 14. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Elżbieta Dolecka- Szczęśniak: tel. 67/ Zmiana osób realizujących zamówienie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 16. Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiającego. Efektem zakończenia poszczególnych etapów przedmiotów umowy jest osiągnięcie wskaźników tj. produktów, rezultatów twardych i miękkich zgodnie z założeniami projektowymi, które powinny być odpowiednio udokumentowane przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu: a) Wskaźnik produktów: przeprowadzenie 30 szkoleń. b) Wskaźniki rezultatów: przeszkolenie 159 osób c) Pomiar osiągnięcia wskaźników: Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu następujące materiały: 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD (pliki Word i PDF), listy obecności i potwierdzenie otrzymania materiałów oraz cateringu wersji papierowej podpisane przez uczestników szkoleń, potwierdzanie odbioru certyfikatów przez uczestników szkoleń, 12

13 1 egzemplarz raportu z badań ewaluacyjnych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD (pliki Word i PDF) wraz w oryginałami ankiet przed i po szkoleniu, zestawienie wydanych certyfikatów, kserokopie wydanych certyfikatów. 17. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: a) Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, b) Załącznik Nr 2 Personel przewidziany do realizacji zamówienia c) Załącznik Nr 3 - Projekt umowy. X. Załącznik do zapytania ofertowego wymagany do złożenia przez Wykonawcę. 1. Formularz ofertowy. 2. Personel przewidziany do realizacji zamówienia. 13

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Publikacja Powiatowego Programu Wsparcia na rok 2013/2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Publikacja Powiatowego Programu Wsparcia na rok 2013/2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 WOS.042.4.2014 Zapytanie ofertowe Piła, 10 lutego 2014 r. Przedmiot: Publikacja Powiatowego Programu Wsparcia na rok 2013/2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zamawiający: Powiat

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1/POKL/2013-ZOF-1 Zapytanie ofertowe Piła, 09 września 2013 r. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Piła, 22.08.2013 r. Przedmiot: Nabór na stanowisko Przedstawiciel PP-P w ramach pracy w Grupie Monitorującej Powiatowy Program Wspomagania Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 1 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/str/2011 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) GB Group Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 25 luty 2011 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Podstawą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro Łomża, dnia 22.02.2013r. Zapytanie ofertowe nr 2/2013 dla zamówienia o wartości poniżej 14 tys. Euro W związku z realizacją przez projektu WND-POKL.09.02.00-20-183/12 Technik geodeta twój wymarzony zawód

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIG.08.03.00/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIG.08.03.00/2012 PPF.042.2.2012 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU 1. Zamawiający: Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i korzystania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w tym

Zapytanie ofertowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w tym Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn. Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary R.R.iP.III.042.005.2014

Bardziej szczegółowo

Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Ruda, dnia 29/07/2015 (dd/mm/rrrr) Pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i internetu dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 Sianów, dnia 22 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 1. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów nr POIG.08.03.00-32-496/13

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 Sianów, dnia 14 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 1. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów nr POIG.08.03.00-32-496/13

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II Gmina Raciąż 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2 NIP 567-17-85-545 REGON 130378048 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż Raciąż, 20.11.2015r. Dotyczy projektu: Likwidacja barier

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostrów Mazowiecka, dnia 30 listopada 2015 r. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w związku z tym zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem nr projektu: POIG.08.03.

Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem nr projektu: POIG.08.03. Nr sprawy: IZP.271.II.01.05.2014 Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem, dnia 05.02.2014 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Strona

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 10.04.2015 ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ nr 4/EI/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa

Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Znak sprawy: OR.042.22.66.2013 Nawojowa, 27.08.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn. Dostęp do internetu dla 201 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nawojowa Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Dotyczy: Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn, 30.08.2013 r.

Żyrzyn, 30.08.2013 r. Żyrzyn, 30.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/9/2013 na usługę cateringową w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę Żyrzyn. I. Zamawiający Gmina Żyrzyn,

Bardziej szczegółowo

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE NAItOOow.t. S11l.4TEG'4 ~OSCI.*.. * -. * Łagiewniki, dnia 24 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn: "Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Postępowanie dotyczące zaprojektowania i utworzenia strony www

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości

Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Rozdział I Helpdesk / Servicedesk 1. Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. w ramach projektu pt. Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania:

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na opracowanie internetowej strony WWW Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. ... pieczęć zamawiającego Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim Gliwice, dnia 12 grudnia 2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.8.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn,29.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/7/2013 na wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych, plakatów, ulotek i gadżetów informacyjnopromocyjnych w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR POIG/2014/6

UMOWA NR POIG/2014/6 UMOWA NR POIG/2014/6 Załącznik Nr 3 /PROJEKT/ w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 14 000, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn, 1.10.2013 r. IV. Przedmiot zamówienia Kod CPV-32552410-4 modemy Kod CPV-32413100-2 rutery sieciowe

Żyrzyn, 1.10.2013 r. IV. Przedmiot zamówienia Kod CPV-32552410-4 modemy Kod CPV-32413100-2 rutery sieciowe Żyrzyn, 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/12/2013 na dostawę zestawów do odbioru mobilnego Internetu 30szt. w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POIG /2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POIG /2012 PPF.042.2.2012 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław NIP: 8992701080 REGON: 021321720 Wrocław, grudzień 2013r. str. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu oraz szkoleń zaawansowanych dla uczniów wybitnie zdolnych w ramach projektu /Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. 1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. 1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn, 9.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/13/2013 na świadczenie usług z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu 30szt. w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr WAK

Zapytanie ofertowe Nr WAK Ożarów Mazowiecki 02.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Nr WAK.042.3.29.2012 Dotyczy Projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, realizowanego w ramach programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Czerwieńsk ul. Rynek 25 66-016 Czerwieńsk tel. + 48 68 327 80 41 fax + 48 68 327 80 91 ugim@czerwiensk.pl www.czerwiensk.pl WSZYSCY OFERENCI Czerwieńsk, 19.07.2013r. Znak sprawy: ZP.271.1/UE.2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo