Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych"

Transkrypt

1 Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości jest analiza zmian cen ofertowych w okresie ostatniego półrocza i ostatnich dwóch lat oraz przewidywania trendów w perspektywie średniookresowej w podstawowych segmentach rynku nieruchomości (mieszkania, działki, lokale użytkowe 1 ) na największych rynkach. Analiza jakościowa podejmuje kwestie ryzyka spadku cen. Mieszkania Niewielki trend spadkowy cen ofertowych mieszkań w 211 r. o różnym nasileniu regionalnym w konsekwencji dużej podaży mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, przy słabszym popycie mieszkaniowym z uwagi na zaostrzone regulacje ostrożnościowe i malejącą dostępność kredytu po wejściu w życie ( r.) nowelizacji programu Rodzina na swoim oraz zaostrzeniu polityki kredytowej (m.in. wycofanie ofert kredytów walutowych przez większość banków). W perspektywie 2-3 kwartałów najbardziej prawdopodobny wydaje się lekki trend spadkowy cen mieszkań z uwagi na presję wysokiej podaży (wzrost liczby oddawanych mieszkań odzwierciedla wzrostowy trend liczby rozpoczynanych mieszkań na przełomie lat 29/21), rosnącej szybciej niż popyt (ograniczany głównie przez rozwiązania regulacyjne). Znacznie mniejsza pula mieszkań z programu Rodzina na swoim osłabia popyt na kredyt z dopłatą, niemniej jednak wygaszanie programu od 213 r. może skłaniać potencjalnych kredytobiorców do poszukiwania mieszkania spełniającego wymogi programu, a deweloperów do oferty takich mieszkań. Tendencje spadkowe cen może, przejściowo, wzmacniać zwiększenie podaży mieszkań przed wejściem w życie r. tzw. Ustawy deweloperskiej (intencja sprzedaży mieszkań zanim zaczną obowiązywać nowe przepisy). Ryzyko spadku cen na rynku nieruchomości o więcej niż 3% w ciągu najbliższych dwóch lat (próg w scenariuszach stresstestowych stosowany w praktyce nadzorczej) szacowane jest na mniej niż 25%. Taki scenariusz mógłby zmaterializować się w sytuacji nawrotu zjawisk recesyjnych w gospodarce światowej, tym samym przekładając się na silniejsze od oczekiwanego spowolnienie krajowego wzrostu gospodarczego oraz dalsze zaostrzenie polityki kredytowej przez banki, przy równoczesnej kontynuacji wysokiej podaży mieszkań przez firmy deweloperskie. Departament Analiz Ekonomicznych Zespół Analiz Sektorowych Agnieszka Grabowiecka-Łaszek (autorka raportu) tel. (22) Wanda Urbańska (działki) tel. (22) Anna Senderowicz tel. (22) Piotr Krzysztofik tel. (22) Zespół Analiz Makroekonomicznych (uwarunkowania makro) tel. (22) W przypadku działek i nieruchomości komercyjnych raport opracowywany w cyklu półrocznym strona 1/2

2 Działki Różnokierunkowe zmiany cen ofertowych nieruchomości gruntowych w poszczególnych segmentach, w 211 r.; ceny ofertowe działek pod budownictwo mieszkaniowe utrzymały poziom sprzed dwóch lat, z wyraźnym zróżnicowaniem w zależności od lokalizacji; ceny gruntów pod inwestycje komercyjne wzrosły, z uwzględnieniem lokalnych zróżnicowań związanych z projektami drogowymi; ceny działek rekreacyjnych spadły, ceny działek rolnych utrzymały tendencję wzrostową związaną m.in. ze wzrostowym trendem cen ziemi rolnej. W perspektywie nadchodzących kwartałów oczekiwane: utrzymanie obecnego poziomu cen w dużych miastach; niewielki spadek cen działek budowlanych poza wielkimi miastami, spadkowa tendencja cen na rynku działek rekreacyjnych, lekka tendencja wzrostowa cen działek inwestycyjnych, wzrost cen nieruchomości rolnych. Rynek nieruchomości gruntowych będzie w 212 r. pod wpływem konserwatywnej polityki kredytowej banków, hamującej liczbę transakcji. Lokale użytkowe Poprawa sytuacji na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w II poł. 211 r.; w przypadku rynku nowoczesnej powierzchni biurowej presja rosnącego popytu (odnotowywana przez agencje doradcze monitorujące ten rynek) przy wolno rosnącej podaży sprzyjająca zmniejszaniu pustostanów i niewielkiej tendencji wzrostu czynszów; także na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych wyraźny wzrost wolumenu transakcji wynajmu i niewielki spadek niewynajętych powierzchni. Na rynku wtórnym lokali użytkowych w II poł. 211 r. spadkowe tendencje cen ofertowych lokali użytkowych, które mogą odzwierciedlać obawy przedsiębiorców związane z oceną perspektyw gospodarki. W perspektywie nadchodzących kwartałów oczekiwana stabilna sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych pod warunkiem relatywnie niewielkiego spowolnienia gospodarki krajowej i braku istotnego pogorszenia sytuacji w strefie euro. Spis treści Synteza 1 1. Uwarunkowania makroekonomiczne 3 2. Tendencje zmian cen i ich uwarunkowania po stronie popytu i podaży w II poł. 211 r. oraz w ostatnich dwóch latach 2.1 Mieszkania i domy Działki Lokale użytkowe 15 3 Ceny na rynku nieruchomości w średniej perspektywie; ryzyka spadku cen 3.1 Mieszkania i domy Działki Lokale użytkowe 24 Aneks 26 strona 2/28

3 1. Uwarunkowania makroekonomiczne Po wzroście krajowej gospodarki w II poł. 211 r. o 4,3% r/r, oczekiwane jest wyhamowanie wzrostu do 3,5-4,% w I poł. 212 i poniżej 3% w II poł. 212 r. W I poł. 212 r. popyt inwestycyjny sektora publicznego, istotny z punktu widzenia sektora budownictwa, będzie jeszcze znaczący. Popyt inwestycyjny prywatny może poprawić się z tytułu inwestycji odtworzeniowych oraz inwestycji w oczekiwaniu na wzrost popytu związany z organizacją EURO 212, jednakże skala poprawy obarczona jest znacznym ryzykiem. Wraz z wygaśnięciem impulsu popytowego związanego z EURO 212, zbliżaniem się końca perspektywy finansowej budżetu UE oraz zacieśnieniem fiskalnym w 212 r., wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji osłabi się w II poł. 212 r., w efekcie w 212 r. wzrost PKB ukształtuje się na poziomie 3,%. W IV kw. 211 r. tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych (po skorygowaniu o wpływ kursu walutowego) obniżyło się do 11,5% r/r z 13,3% r/r w III kw. 211 r. W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest dalsze osłabienie tempa wzrostu akcji kredytowej do ok. 7% w IV kw. 212 r. Na koniec 211 r. przyrost wolumenu skorygowanego o kurs walutowy kredytów mieszkaniowych osób fizycznych jest szacowany na niespełna 26 mld zł wobec prawie 31 mld zł w 21 r., natomiast w 212 r. obniży się do ok. 18 mld zł w wyniku słabszego tempa wzrostu dochodów ludności i wyhamowania dynamiki wzrostu liczby gospodarstw domowych, bardziej ostrożnej polityki kredytowej banków, a także ograniczenia puli mieszkań dostępnych z programu Rodzina na swoim. Po zacieśnieniu polityki pieniężnej w 211 r. łącznie w skali 1 pkt. baz., w 212 r. oczekiwana jest stabilizacja stóp procentowych NBP w warunkach utrzymującej się na podwyższonym poziomie przez większą część roku inflacji (3,5-4,% r/r) oraz umiarkowanie wyhamowującej aktywności gospodarczej. Pogarszające się perspektywy dla gospodarki Szwajcarii, w kontekście umacniającego się kursu franka szwajcarskiego, skłoniły Bank Szwajcarii w końcu III kw. 211 r. do wyznaczenia limitu kursu EUR/CHF na poziomie 1,2. Słaba nadal koniunktura w Szwajcarii i nasilająca się tendencja spadku cen zwiększają obecnie ryzyko podniesienia limitu EUR/CHF w celu poprawy konkurencyjności cenowej szwajcarskiego eksportu, powodując jednocześnie bardzo niskie prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych SNB w 212 r. Silne wyhamowanie gospodarki strefy euro w ostatnich miesiącach 211 r. skłoniło Europejski Bank Centralny do obniżenia stóp procentowych z 1,5% do 1,% i wykorzystania niestandardowych narzędzi luzowania polityki pieniężnej. Po silnym osłabieniu złotego na koniec 211 r. (4,42 PLN/EUR i 3,63 PLN/CHF), dzięki lepszym od oczekiwanych wynikom polskiej gospodarki oraz zdecydowanym działaniom ECB mającym na celu stabilizację sektora bankowego w strefie euro obserwujemy umocnienie złotego. W II poł. 212 r. oczekiwany jest spadek kursu PLN/EUR do ok. 4,26, a kursu PLN/CHF do ok. 3,46 na koniec 212 r. nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu PKB w 212 r. do 3,% przy lepszej I poł. roku związanej z inwestycjami publicznymi przewidywane osłabienie dynamiki skorygowanej o kurs walutowy kredytów mieszkaniowych do 7% r/r w końcu 212 r. stabilizacja stóp procentowych NBP złoty prawdopodobnie mocniejszy na koniec 212 r. wobec 211 r. strona 3/28

4 2. Tendencje zmian cen i ich uwarunkowania po stronie popytu i podaży w II poł. 211 r. oraz w ostatnich dwóch latach 2.1 Mieszkania W II poł 211 r. w monitorowanych największych miastach utrzymał się niewielki trend spadkowy cen ofertowych mieszkań, w odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch lat w największych miastach poziom cen ofertowych wg PONT Info był wyraźnie niższy. Na koniec IV kw. 211 r. w porównaniu z sytuacją na koniec II kw. 211 r. wyraźniejszy spadek cen ofertowych wystąpił w przypadku Gdańska, Warszawy, Krakowa, przy utrzymaniu zbliżonego do końca II kw. poziomu cen w pozostałych czterech największych miastach; w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat ceny ofertowe były wyraźnie (o 5-12%) niższe w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, w przypadku Katowic były zbliżone do poziomu z końca 211 r. (por. Aneks statystyczny, tab.1). nadal niewielki trend spadkowy cen ofertowych mieszkań o różnym nasileniu regionalnym Z uwagi na regionalne uwarunkowania rynku mieszkaniowego, zmiany mają lokalnie różne nasilenie (por. Wykresy 1-6). Rynek wtórny na ogół podąża za rynkiem pierwotnym, niemniej dla poziomu cen na tym rynku istotna jest także struktura zasobu mieszkaniowego w poszczególnych miastach wg okresu budowy czy wg wielkości mieszkań, atrakcyjność miasta, jak i udział w ofercie rynku wtórnego mieszkań inwestycyjnych z ostatniego boomu - mieszkania te podnoszą średni poziom cen, co jest widoczne w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie, gdzie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym są o kilka procent wyższe niż na rynku pierwotnym. Z kolei w przypadku Katowic i Łodzi miast z dużym udziałem starszego zasobu oraz relatywnie mniejszym nasileniem nowego budownictwa, i w związku z tym dużą ofertą mieszkań na rynku wtórnym, przeciętne ceny ofertowe mieszkań z rynku pierwotnego są wyższe niż z rynku wtórnego. Zmiany cen ofertowych metra kw. domu na rynku wtórnym w ostatnich dwóch kwartałach były różnokierunkowe - średnia cena ofertowa 1 m kw. domu na rynku wtórnym na koniec IV kw. 211 r. w porównaniu z II kw. 211 r. była zbliżona w Warszawie i Krakowie, niższa o 3-4% w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, o 4 9% wyższa w Katowicach i Łodzi. W perspektywie dwuletniej cena ofertowa m kw. domu była, z wyjątkiem Krakowa, Gdańska i Łodzi, niższa w analizowanych miastach (o 4% - 1%). O poziomie cen mieszkań w ostatnich dwóch kwartałach decydowała nadal duża podaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, przy słabszym popycie mieszkaniowym. Przyczyną takiej sytuacji jest oddziaływanie następujących czynników występujących po stronie popytowej: różnokierunkowe zmiany cen ofertowych domów poziom cen mieszkań rezultatem nadal dużej podaży mieszkań przy słabszym popycie mieszkaniowym zaostrzona ocena zdolności kredytowej gospodarstw domowych w efekcie wdrażania nowelizacji Rekomendacji S, wyższe stopy procentowe, a także duża zmienność na rynkach finansowych, ograniczały popyt mieszkaniowy; sprzedaż kredytów strona 4/28

5 Wyk.1 Ceny ofertowe mieszkań (w zł za m kw.) na rynku pierwotnym 1 Wyk.2 Ceny ofertowe mieszkań (w zł za m kw.) na rynku wtórnym Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q11 2 4Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q 11 Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań Wyk.3 Ceny ofertowe mieszkań (w zł za m kw.) Wrocław 9 8 Poznań 7 6 Łódź Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań Wyk.4 Dynamika cen domów na rynku wtórnym (analogiczny okres sprzed 2 lat =1) Katowice Kraków 8 6 4Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q 11 Gdańsk Warszawa 4Q 9 2Q 11 4Q 11 4Q 11 T* T* - ceny transakcyjne 4Q 11 wg CBN; w przypadku Gdańska dane Trójmiasta Wyk.5 Dynamika cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym (poprzednie dwa kw.=1) 11 Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań śr 7 miast źródło: PONT Info Wyk.6 Dynamika cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym (dwa lata temu =1) Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q 11 Wrocław Łódź Kraków Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań śr 7 miast Warszawa Gdańsk Katowice Poznań śr 7 miast strona 5/28

6 Wyk.7 Kwartalna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w okresie 4Q 8 4Q 11 Wyk.8 Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów w czwartym kwartale lat mld zł tys EUR CHF PLN 4Q8 4Q9 4Q1 4Q11 wartość nowych umów w kwartale (L) liczba nowych umów (P) w % 4Q 9 4Q 1 4Q 11 źródło: dane ZBP mieszkaniowych w IV kw. 211 r. wg danych Związku Banków Polskich 2 wyniosła 1,8 mld zł, tj. o 15,5% mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem, i o 17,5% mniej r/r (choć w całym 211 r. roku sprzedaż była nieznacznie wyższa niż rok wcześniej: 49,2 mld zł wobec 48,7 mld zł w 21 r.). W stosunku do poziomu sprzedaży w ostatnich 6 kwartałach (w granicach 12,2-13,5 mld zł kwartalnie) nastąpił znaczący spadek, do poziomu z II poł. 29 r., co odzwierciedla mniejszy popyt na kredyty w warunkach zaostrzenia oceny zdolności kredytowej. Na koniec IV kw. 211 r. banki ankietowane przez ZBP obsługiwały 1,63 mln umów. W nowo udzielanych kredytach w ostatnim kwartale nieznacznie obniżył się udział kredytów o średniej wartości LTV powyżej 8% (49,7% wobec 52,2% w III kw. 211 r. i 51% w IV kw. 21 r.); nadal wśród nowoudzielanych dominują kredyty złotowe (w IV kw. 211 r. stanowiły 77% ogółu wartości udzielonych kredytów wobec 76,6% rok wcześniej); wśród kredytów denominowanych nieco zmalał udział denominowanych w CHF (5,7% wobec 6,1% rok wcześniej), udział denominowanych w euro kształtował się w IV kw. 211 r. na podobnym poziomie 17,2% jak rok wcześniej (17,3%). Niemniej, nadal ok. 61% (zależnie od kursu złotego wobec CHF i euro) zadłużenia ogółem stanowią kredyty walutowe. Wg danych NBP na koniec grudnia 211 r. stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł 317,3 mld zł; wg danych ZBP sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 4Q 211 r. o 15,5% mniejsza wobec poprzedniego kw.; jednocześnie o 1,5% wyższa r/r dominacja kredytów złotowych w nowoudzielanych w 4Q 211 r., niemniej zadłużenie w kredytach denominowanych stanowi ok.61% zadłużenia ogółem z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniki realizacji programu Rodzina na swoim w IV kw. 211 r. ilustrują już skutki obowiązującej od 31 sierpnia 211 r. nowelizacji programu (w tym zasadniczego obniżenia współczynników dla obliczenia ceny 1 m kw. mieszkania nabywanego za kredyt z dopłatą) popyt na kredyt preferencyjny obniżył się w relacji do poprzedniego kwartału, jak i analogicznego kwartału poprzedniego roku o ok. 1/3. 2 Bazy AMRON-SARFiN zasilane przez największe banki; dane reprezentatywne dla ok. 95% rynku kredytów dla klientów indywidualnych. strona 6/28

7 Wyk.9 Liczba i wartość udzielonych kredytów z programu Rodzina na swoim w kolejnych kwartałach lat Wyk.1 Struktura wartości kredytów z programu Rodzina na swoim wg przeznaczenia udzielonych w 211 r. 3,5 mld zł 3 16 tys. 14 2,5 2 1, budowa domu 2% wtórny 47% 1,5 4 2 pierwotny 33% 33% 2Q9 4Q9 2Q1 4Q1 2Q11 4Q11 wartość (L) liczba kredytów (P) źródło: dane BGK Wg danych BGK w IV kw. 211 r. udzielono 9,5 tys. kredytów na kwotę 1,74 mld zł, jest to w relacji do poprzedniego kwartału mniej o 41% pod względem wartości udzielonych kredytów i o 34% pod względem liczby kredytów, a w relacji do analogicznego kwartału 211 r. oznacza o 38% mniej kredytów wartościowo i o 33% mniej ilościowo. Od uruchomienia programu w styczniu 27 r. banki uczestniczące w programie łącznie udzieliły 135,8 tys. kredytów o wartości 25 mld zł; w strukturze wartości udzielanych kredytów wg przeznaczenia w 211 r. przeważały kredyty na zakup na rynku wtórnym 46,8% udzielonych kredytów; kredyty na zakup prawa do lokalu własnościowego (czyli mieszkań deweloperskich) stanowiły 33% wartości udzielonych kredytów, a na budowę domu jednorodzinnego 2,2%, w porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiło niewielkie przesunięcie w kierunku mieszkań z rynku pierwotnego i budowy domów kosztem mieszkań z rynku wtórnego. Średnia kwota kredytu udzielonego w 211 r. wyniosła w przypadku miast wojewódzkich 244 tys. zł (34% liczby udzielonych kredytów i 42% kwoty udzielonych kredytów; na zakup prawa do lokalu własnościowego, czyli mieszkań deweloperskich, przeznaczone było 44% kredytów ogółem w miastach i 49% ich wartości), natomiast województw 177 tys. zł (66% liczby udzielonych kredytów i 58% wartości udzielonych kredytów); była ona też wyraźnie zróżnicowana zależnie od lokalizacji inwestycji (miasta/województwa) (por. Aneks statystyczny, tab.2), jak i przeznaczenia (rynek wtórny/ pierwotny/ budowa domu); generalnie najwyższa w przypadku rynku pierwotnego w miastach (271 tys. zł), a najniższa w przypadku rynku wtórnego w województwach (148 tys. zł). W strukturze wieku kredytobiorców dominują kredytobiorcy w wieku lata; zachowania konsumentów obecne warunki na rynku sprzyjają przemyślanym decyzjom odnośnie zakupu mieszkania, po spokojnym rozeznaniu sytuacji, uwzględniającym też możliwości kredytowania zakupu; nadal spora przestrzeń do negocjacji ceny mieszkania na rynku wtórnym, jak i pierwotnym wg informacji agencji nieruchomości cena transakcyjna jest o kilka mniejszy popyt na kredyt z programu Rodzina na swoim po wejściu w życie nowelizacji programu rynek mieszkaniowy nadal rynkiem konsumenta z dużymi możliwościami wyboru mieszkania i negocjacji cen strona 7/28

8 procent niższa od ofertowej, taka tendencja jest widoczna m.in. w zestawieniu cen ofertowych z bazy PONT info z cenami transakcyjnymi z CBN dla IV kw. 211 r. w największych miastach największa rozpiętość jest w przypadku Katowic i Łodzi, najmniejsza Warszawy i Trójmiasta; pozycję negocjacyjną deweloperów pogarsza wzrost oferty wynikający z rozpoczynania nowych projektów przy rosnących zasobach niesprzedanych mieszkań; wg informacji pośredników nieruchomości (Emmerson SA) średni czas sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w III-IV kw. 211 r. wydłużył się, w Krakowie wynosił w IV kw. 211 r. 116 dni (wobec 113 dni w III kw. 211), we Wrocławiu odpowiednio 16 dni (wobec 98 dni), w Warszawie 14 dni (wobec 11 dni). Wyk.11 Mieszkania oddawane do użytku i rozpoczynane (średnia ruchoma z ostatnich 4. kwartałów) 3 tys. mieszkań oddane bez deweloperów oddane deweloperskie rozpoczęte bez deweloperów rozpoczęte deweloperskie 4Q6 4Q7 4Q8 4Q9 4Q1 4Q11 w całym 211 r. mniej mieszkań oddanych do użytku r/r, jednak w 4Q 211 r. zmiana trendu spadkowego na wzrostowy źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz po stronie podażowej: mniejsza podaż mieszkań oddanych do użytku r/r: w 211 r. oddano do użytku 131,7 tys. mieszkań, o 3% mniej niż rok wcześniej; jednocześnie w IV kw. 211 r. nastąpiła zmiana trendu spadkowego zapoczątkowanego w poł. 29 r. na wzrostowy (jest to prawdopodobnie odzwierciedlenie wzrostowego trendu rozpoczynanych mieszkań z okresu 4Q 29 1Q 211 r.) oddano do użytku o 18% mieszkań więcej niż w analogicznym kwartale 21 r. (w tym deweloperskich o 36% więcej). Mieszkania wybudowane indywidualnie stanowiły 55% ogółu wybudowanych mieszkań (52% rok wcześniej), mieszkania deweloperskie 38% (odpowiednio 39%), spółdzielcze 3% (odpowiednio 4%). Liczba oddanych mieszkań budowanych przez inwestorów indywidualnych była wyższa r/r (o 3,7% więcej), w pozostałych segmentach zmalała - deweloperskich o 6,2% r/r, spółdzielczych o 24%; strona 8/28

9 Wyk. 12 Liczba nowych mieszkań w ofercie sprzedaży na koniec 211 r. wg monitoringu REAS Wyk.13 Mieszkania oddane do użytku w 21 i 211 r. (poprzedni rok=1,) Trójmiasto 6165 Katowice Poznań Wrocław Łódź Kraków Warszawa źródło: REAS Gdań sk Poznań Wrocław Łódź Kraków 211 Warszawa źródło: dane WUS w przypadku 1 największych miast (tj. o liczbie ludności powyżej 3 tys.) liczba oddanych mieszkań w 211 r. obniżyła się o więcej niż 15% r/r w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach; wyraźnie wzrosła w Szczecinie i Gdańsku (por. Wykres 13 oraz Aneks statystyczny, tab.3); liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań od 1,5 roku łagodnie wzrasta w 211 r. wydano 184,1 tys. pozwoleń, tj. o 5,2% więcej r/r; w tym deweloperskich 81,8 tys., tj. o 19% więcej r/r; liczba mieszkań rozpoczętych była nieco wyższa (o 2,6%) niż rok temu (162,2 tys., w tym deweloperskich 64,7 tys. mieszkań). W styczniu 211 r. liczba mieszkań rozpoczętych wzrosła o 7,7% r/r, a liczba wydanych pozwoleń o 1,7% r/r ( dla deweloperów o 33,9%). natomiast zmalała o 2,7% liczba wydanych pozwoleń; liczba mieszkań wprowadzanych do sprzedaży na największych rynkach większa niż liczba sprzedanych mieszkań na tych rynkach, pomimo dobrych wyników sprzedaży; wg monitoringu rynków mieszkaniowych prowadzonego przez firmę REAS w 6 aglomeracjach 3 w 211 r. wprowadzono do sprzedaży 37,5 tys. mieszkań, tj. o 21% więcej r/r (w IV kw. 211 r. wprowadzono 7,3 tys. mieszkań, o 14% mniej r/r). Pomimo relatywnie dobrej sprzedaży (liczba transakcji najwyższa od 27 r.) wzrosła pula niesprzedanych mieszkań - na koniec 211 r. łączna oferta w 6 największych aglomeracjach wynosiła ponad 48 tys. mieszkań, tj. o 25% więcej r/r; wyraźnie wydłuża się czas niezbędny do skomercjalizowania oferty, wynosił on 7,9 kwartału we Wrocławiu, 6,9 kw. w Krakowie, Poznaniu i Łodzi, 6,3 kw. w Warszawie oraz 5,3 kw. w Trójmieście. Relatywnie najtrudniejsza sytuacja charakteryzuje zatem Wrocław, najkorzystniejsza Trójmiasto. wzrost liczby rozpoczętych mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę wg monitoringu REAS wydłuża się czas skomercjalizowania oferty, - nadal więcej mieszkań wprowadzanych do sprzedaży niż sprzedanych na rynkach 6 największych miast 3 Rynek mieszkaniowy w Polsce, IV kwartał 211, REAS, Warszawa, luty 212 strona 9/28

10 Nowe mieszkania oferowane na rynku w II poł. 211 r. w znaczącej części były budowane jeszcze w okresie tańszych materiałów i działek budowlanych oraz niższych kosztów osobowych, co daje podstawy ich niższej ceny. Jednocześnie na koszty mieszkań budowanych i kończonych w 211 r. rzutuje ponowny niewielki wzrost cen realizacji robót budowlanych i materiałów budowlanych. Wg GUS w 211 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 1% wyższe r/r (wobec spadku o,1% w 21 r.), tendencje wzrostowe nasiliły się od lipca 211 r. Ceny budowy budynków wzrosły o,9% r/r, robót budowlanych specjalistycznych o 1,3%. Wg notowań SE- KOCENBUD ceny materiałów budowlanych ogółem wzrosły o 2,1% r/r, w tym ogólnobudowlane o 1,4% (przy zróżnicowaniu zależnie od asortymentu, np. dachówka ceramiczna o 1,8%, płyty kartonowo-gipsowe o 3,7%, wełna mineralna o 6,3%), instalacyjne o 4%, elektryczne o 11%. W IV kw. 211 r. stawka robocizny kosztorysowej wzrosła o 1,1% r/r; koszty wynajmu sprzętu wzrosły o 3%. Koszty materiałów stanowią 6-64% całkowitych kosztów budowy domów jedno- i wielorodzinnych, robocizna 1-18%, a praca sprzętu 3-9%. Negatywnie na poziom kosztów oddziaływały także rosnące koszty transportu. budowa sprzedawanych obecnie mieszkań w okresie tańszych materiałów i robocizny przesłanką niższych cen mieszkań; niemniej od lipca 211 r. obserwowany niewielki wzrost cen robót i materiałów budowlanych Wyk.14 Dynamika wynagrodzeń brutto (sek. przedsiębiorstw) w największych miastach (poprzedni rok =1) Wyk.15 Dostępność mieszkań (liczba metrów za przeciętne wynagrodzenie) w największych miastach 11 1, ,9 12 1, Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Gdań sk Katowice,3 4Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q 11 Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice 4Q 9 4Q 1 4Q 11 Poznań źródło: dane WUS źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i PONT info Przy utrzymującej się spadkowej tendencji cen ofertowych mieszkań i niewielkim wzroście r/r wynagrodzeń utrzymał się trend lekkiej poprawy wskaźnika dostępności mieszkania (czyli liczby metrów możliwych do nabycia za przeciętne wynagrodzenie) w ostatnich dwóch kwartałach, niemniej dostępność mieszkań nadal pozostaje na relatywnie niskim poziomie. W II poł. 211 r. dostępność mieszkań lekko wzrosła w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Katowicach, nie zmieniła się w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Zestawienie wskaźnika dla 7 największych miast w okresie ostatnich dwóch latach pokazuje, że osiągnął on najniższy poziom w IV kw. 29 r., najwyższy zaś w IV kw. 211 r. W dalszym ciągu relatywnie większa dostępność cechuje Katowice (1,11) i Gdańsk (,83), najmniejsza natomiast jest w Krakowie (,55) i Wrocławiu (,57). spadkowy trend cen ofertowych mieszkań przy niewielkim wzroście wynagrodzeń sprzyja poprawie dostępności mieszkań, nadal jednak jest ona relatywnie niska strona 1/28

11 Osłabienie czynników fundamentalnych, takich jak słabsze tempo dochodów ludności, wyhamowywanie wzrostu liczby gospodarstw domowych czy trend powolnego spadku liczby ludności (widoczny we wstępnych wynikach spisu ludności i mieszkań przeprowadzonego w II kw. 211 r.), o ile w okresie kilku kwartałów będzie słabo odczuwalne, to w dłuższym okresie może zmniejszać popyt mieszkaniowy. Dane spisowe są podstawą weryfikacji danych dot. liczby ludności i mieszkań, szacowanych w okresach między spisowych w oparciu o dane sprawozdawcze. w dłuższym okresie słabną czynniki fundamentalne wzrostu popytu mieszkaniowego, przede wszystkim o charakterze demograficznym 2.2 Działki Na zróżnicowanie cen ofertowych nieruchomości gruntowych w 211 r. wpłynęły z jednej strony stosunkowo dobra koniunktura gospodarcza i oczekiwanie relatywnie łagodnego spowolnienia jej wzrostu w 212 r., a z drugiej utrzymująca się trudna sytuacja w budownictwie mieszkaniowym. Wyk.16 Ceny ofertowe działek wg przeznaczenia (w zł za m kw.) w ostatnich dwóch latach Q 9 2Q 1 4Q 1 2Q 11 4Q 11 budowlane - ogółem budowlane uzbrojone siedliskowe (rolne, leśne) komercyjne* rekreacyjne rolne * działki komercyjne tj. przeznaczone na działalność gospodarczą lub usługową Wyk.17 Ceny ofertowe działek budowlanych ogółem (w zł za m kw.) w ostatnich dwóch latach 4Q 11 2Q 11 4Q Q 1 2Q 1 W II poł. 211 r. wyraźnie wzrósł popyt na grunty związane z działalnością komercyjną (wzrost cen ofertowych r/r o 14%), natomiast obawy przed pogorszeniem sytuacji na rynku pracy oddziaływały negatywnie na rynek działek rekreacyjnych ceny ofertowe były znacznie niższe od tych sprzed dwóch lat. Ceny ofertowe działek pod budownictwo mieszkaniowe wykazywały pewną stabilizację, z wyraźnym zróżnicowaniem poziomu cen ofertowych w zależności od atrakcyjności lokalizacji, a rolnych lekki wzrost wraz z rosnącą ceną ziemi rolnej. wyraźny wzrost popytu na grunty związane z działalnością komercyjną strona 11/28

12 Wyk.18 Dynamika cen ofertowych działek wg przeznaczenia (poprzednie półrocze=1, analogiczny okres sprzed 2 lat =1) zróżnicowanie dynamiki wzrostu cen ofertowych w zależności od przeznaczenia nieruchomości gruntowej wzrost cen działek inwestycyjnych, spadek rekreacyjnych, przy stabilizacji budowlanych 6 budowlane rekreacyjne siedliskowe (rolne, leśne) kome rcyjne nie zabudowane rolne 4Q 11/2Q 11 4Q 11/4Q 9 W II poł. 211 r. kontynuowana była tendencja zaobserwowana na początku roku, wyhamowania dynamiki wzrostu cen ofertowych w dużych miastach, w tym wyraźnie w dwóch miastach organizujących Euro 212 (Wrocław i Poznań), przy wzroście cen w Gdańsku. W dwóch największych miastach, Warszawie i Krakowie, w dalszym ciągu poziom cen ofertowych działek budowlanych pozostawał wysoki i był mocno zróżnicowany w zależności od lokalizacji. Wyk.19 Ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach (w zł za m kw.) Łódź Warszawa Poznań tendencja wyhamowywania dynamiki wzrostu cen ofertowych działek w dużych miastach 2 Kraków Wrocław 4Q 9 2Q 11 4Q 11 Gdań sk Ceny w II połowie 211 r. w miastach średniej wielkości, jak np. Bydgoszcz i Lublin ustabilizowały się, co oznacza, że osiągnięta została równowaga pomiędzy podażą i popytem, natomiast w Szczecinie i Katowicach, po okresie znacznych wzrostów wyraźnie spadły, co oznacza, że potencjalni nabywcy w tych miastach nie zaakceptowali osiągniętego poziomu cen. zróżnicowanie kierunków zmian cen ofertowych w miastach średniej wielkości - od stabilizacji do spadków strona 12/28

13 Wyk.2 Dynamika cen ofertowych działek budowlanych w wybranych miastach (poprzednie półrocze=1, analogiczny okres sprzed 2 lat =1) Wrocław Bydgoszcz Lublin Łódź Kraków W-wa Gdańsk Katowice Poznań Szczecin 4Q 11/2Q Q 11/24Q Dynamika wzrostu ceny ziemi rolnej, przy stałym trendzie wzrostowym, wykazywała w ciągu czterech lat znaczne wahania związane głównie z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w 29 r. i 21 r. i rezygnacją inwestorów z większych zakupów w celach spekulacyjnych (niepokoje na rynkach finansowych i niepewność na szybkie odzyskanie kapitału). Efektem poprawy koniunktury w 211 r. był wzrost popytu na ziemię, a zatem wzrost cen. stały wzrostowy trend ceny ziemi rolnej ,8 Wyk.21 Cena ziemi rolnej w obrocie prywatnym (w tys. zł za ha) 9,6 16,2 15,4 17,2 17,3 19,4 2,6 4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 1 3Q 1 2Q 1 1Q 1 4Q 9 3Q 9 2Q 9 1Q 9 4Q 8 3Q 8 2Q 8 1Q 8 4Q 7 3Q 7 2Q 7 1Q 7 4Q 6 4Q 5 4Q 4 Źródło: dane GUS Wyk.22 Zmiana ceny ziemi rolnej w latach (IV kw. r/r, w % ) 33% 27/26 28% 28/27 19% 29/28 Źródło: dane ANR, ceny transakcyjne 5% 21/29 13% 211/21 Cena ziemi rolnej w Polsce jest mocno zróżnicowana, co ma wpływ na ceny nieruchomości gruntowych w poszczególnych województwach. Średnia cena ziemi za jeden ha w IV kw. 211 r. w woj. kujawsko-pomorskim w porównaniu do średniej dla kraju, była wyższa o 38%, natomiast w woj. podkarpackim niższa o połowę. Popyt na ziemię, oprócz celów inwestycyjnych, wzmacnia zainteresowanie rolników, którzy kupili w 211 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych o 3% więcej ziemi niż w 21 r. Najwięcej ziemi sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (ok. 24 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (ok. 2 tys. ha), a najmniej w świętokrzyskim (ok. 1,7 tys. ha) i małopolskim (ok.,5 ha). strona 13/28

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r.

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r. a DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Sektorowych Analizy.Sektorowe@pkobp.pl tel. 22 521 81 22 RAPORT KWARTALNY 12 grudnia 211 SYNTEZA CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych I kw. 2013 r.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych I kw. 2013 r. Analizy Sektorowe 6 czerwca 2013 Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych I kw. 2013 r. Przedmiotem kwartalnego raportu jest analiza zmian cen ofertowych w okresie ostatniego półrocza i ostatnich dwóch

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA, URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 OPRACOWANO: W WYDZIALE ANALIZ SEKTORA BANKOWEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION NADZORU BANKOWEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - 2 -

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 1Q 2014 1

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 1Q 2014 1 Analizy Sektorowe 4 czerwca 214 Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 1Q 214 1 W okresie ostatnich dwóch kwartałów (4q 13-1q 14) ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym były stabilne,

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 3 marca 211 r. Marta Widłak, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 3Q 2014 1

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 3Q 2014 1 Analizy Sektorowe 3 grudnia 214 Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 3Q 214 1 Ceny ofertowe mieszkań w 7 największych miastach w 3q 214 w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami nie zmieniły się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Analizy Sektorowe Rynek mieszkaniowy w 4q15 był stabilny tendencje wzrostowe cen mieszkań w największych miastach były ograniczane przez wysoką podaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym oraz elastyczną

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 2012 r. Mieszkań III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: spadek podaży ofert utrzymanie się popytu ustabilizowanie się

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości 2Q 2015 1. Mieszkania i domy

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości 2Q 2015 1. Mieszkania i domy Analizy Sektorowe 16 września 215 Ceny na rynku nieruchomości 2Q 215 1 Mieszkania i domy Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym w 2q 15 w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami. Niewielkie, naturalne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: wyhamowanie dalszych spadków cen utrzymanie popytu na stabilnym

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2013 Warszawa, styczeń 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 3Q 2013 1

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 3Q 2013 1 Analizy Sektorowe 13 grudnia 213 Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych 3Q 213 1 W okresie ostatnich dwóch kwartałów (2-3q 213) ) nastąpiła zmiana trendu cen ofertowych mieszkań ze spadkowego w kierunku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: stabilizację cen w długim okresie dalszy spadek dynamiki podaży utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Mieszkaniowe

Nieruchomości Mieszkaniowe Analizy Sektorowe 22 grudnia 215 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w 3q215 Rynek mieszkaniowy w 3q15 był stabilny - ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w analizowanych trzech grupach miast (Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo