Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015"

Transkrypt

1 Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Wejherowo obejmuje teren o powierzchni 9408 hektarów i liczy mieszkańców. Jest gminą atrakcyjną dla turystów, ludzi szukających pięknych miejsc. Od r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie jest samorządową instytucją kultury i wówczas była jedyną placówką kulturalną w gminie. Swoją siedzibę ma w budynku Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Filia biblioteki znajduje się w Nowym Dworze Wejherowskim. Księgozbiór został skatalogowany w programie bibliotecznym Patron 3. Współczesna biblioteka dla czytelnika to przede wszystkim szybki i pewny dostęp do informacji, w tym także do informacji przez katalog komputerowy, szeroki wybór książek i ich dostępność, szczególnie bogaty wybór nowości. Biblioteka jest nadto miejscem publicznym, służącym ogółowi mieszkańców jako przestrzeń okolicznościowych spotkań, relaksu, zdobywania wiedzy, intensywnej nauki. Jest dostępna dla każdego obywatela, aktywnie działa na rzecz dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, miejscem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Wsparciem w różnorakich poszukiwaniach, fachową radą i stałą pomocą służą pracownicy.

3 Mocne strony biblioteki II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT - bogaty księgozbiór, praca w programie bibliotecznym Patron, systematyczny zakup nowości wydawniczych, w tym audiobuków, ciekawa i bogato oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych - dobra lokalizacja biblioteki, dogodne godziny otwarcia - możliwość zamawiania książek przez Internet - aktywność wydawnicza, edukacyjna i kulturalna (organizowanie konferencji, wernisaży, warsztatów, przygotowywanie wystaw, promocji, spotkań autorskich itp.) - dostęp do komputera i urządzeń wielofunkcyjnych, dobre wyposażenie techniczne, profesjonalna strona internetowa biblioteki, dostęp do Internetu - pozytywny wizerunek biblioteki w społeczeństwie - współpraca ze szkołami i przedszkolem, wolontariuszami, stowarzyszeniami, fundacją, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, muzeami, Domami Kultury, Uniwersytetami III Wieku w Wejherowie i Redzie, Bałtycką Biblioteką Cyfrową w Słupsku

4 Analiza SWOT Mocne strony biblioteki - dotacje finansowe - usługi (ksero, skanowanie, fax) - digitalizacja zbiorów - promocja biblioteki, także w mediach - organizowanie plenerów malarskich - dobra atmosfera w pracy - biblioteka uczestniczy aktywnie w promocji regionu - szeroko rozwinięty marketing biblioteczny - organizacja aukcji charytatywnej - czołowe miejsca na najlepszy program działań Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - I miejsce (2006, 2011), nagroda specjalna (2009, 2010, 2012)

5 Słabe strony biblioteki - mało komfortowa sytuacja lokalowa, ciasnota (m.in. brak odpowiedniej powierzchni magazynowej) - bariery dla osób niepełnosprawnych - brak tytułu własności na zajmowany lokal - brak magazynu książek i archiwum odpowiadającego potrzebom biblioteki - brak oznakowania dojazdu do biblioteki - pomieszczenie piwniczne - brak pomieszczenia socjalnego dla pracowników

6 - dotacje finansowe - poszukiwanie sponsorów Szanse - ustawowy obowiązek utrzymania biblioteki przez organizatora - współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami - możliwość pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych z Unii Europejskiej - wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa - rozwój technologii informatycznych - bogata oferta edukacyjna i kulturalna - włączenie biblioteki do opracowywania strategii rozwoju gminy - digitalizacja części zbiorów i udostępnianie ich w formie cyfrowej - zainteresowanie władz samorządowych działalnością naszej instytucji - większe zapotrzebowanie użytkowników na usługi biblioteczne - w otoczeniu biblioteki brak instytucji kultury (obecnie w gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury) - biblioteka spełnia ich funkcje ( a obecnie GOK) - organizowanie szkoleń dla pracowników

7 Zagrożenia - rozwój bibliotek internetowych - emigracja zarobkowa osób za granicę - konkurencyjność lepiej wyposażonych bibliotek - niekorzystne dla nas decyzje strategiczne władz i urzędów - niedostateczny budżet na realizację zadań statutowych biblioteki - stopniowy odpływ czytelników z biblioteki - zmniejszenie czytelnictwa - brak środków finansowych na stymulowanie edukacji bibliotekarzy (kursy kierunkowe, uczestnictwo w różnych konferencjach i wymiana doświadczeń) - zagrożenie infrastruktury biblioteki: zagrzybienie, zawilgocenie, brak remontów - Ośrodki Kultury - Szkoły Podstawowe i Gimnazjum - księgarnie również internetowe - Centrum Handlowe

8 Potencjał biblioteki Potencjał instytucjonalny biblioteki, uwzględniając sytuację majątkową, kadrową, zgromadzone doświadczenie, a także relacje z otoczeniem, można uznać za bardzo dobry. Wynika to z jednej strony z prostego faktu, iż potencjał ten był budowany przez lata. Pomieszczenia biblioteki, z których korzystają czytelnicy są dobrze wyposażone. Swoją sytuację finansową biblioteka ocenia jako dobrą. Wskazują na to dobre relacje z samorządem, który zapewnia wystarczające środki na prowadzenie bieżącej działalności i który w uzasadnionych przypadkach daje się także przekonać do potrzeby finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak remonty, przebudowy, zakup sprzętu (budowa filii - oddanie do użytku 2014 r.).

9 Wystrój wnętrza biblioteki, układ pomieszczeń, mebli itp. umożliwia wygodne korzystanie z biblioteki różnym grupom użytkowników (dorosłym, dzieciom, młodzieży, osobom czytającym książki, osobom korzystającym z komputerów (7 komp. w czytelni), innego sprzętu: ksera, drukarki, faksu), Internetu, grupom chcącym spotykać się w bibliotece.

10 Biblioteka prenumeruje ok. 15 tyt. czasopism. Ich oferta jest corocznie modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Współpracujemy z instytucjami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami przy organizacji działań dla mieszkańców. Biblioteka cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców ze względu na bogatą ofertę kulturalną i wszechstronny księgozbiór. Nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 40 tys. woluminów obejmujących: literaturę z zakresu pedagogiki; ekonomii; zarządzania; filozofii; nauk społecznych; religioznawstwa; nauk stosowanych: medycyna, nauki techniczne, rolnictwo; literaturę piękną oraz dzieła klasyki światowej w tym lektury dla uczniów, opracowania lektur, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w skład których wchodzą: kasety wideo, płyty DVD i CD. Dokumenty te są doskonałą pomocą naukową w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół poziomów podstawowego i średniego.

11 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Wolontariusze, dyrektorzy instytucji, profesorowie, prezesi stowarzyszeń

12 Zasoby materialne Pomieszczenia biblioteczne, w których znajduje się księgozbiór biblioteczny, dwa magazyny. W jednym z pomieszczeń bibliotecznych z księgozbiorem organizujemy: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty, konferencje naukowe, promocje książek, 14 komputerów w tym 7 dla użytkowników czytelni internetowej z dostępem do Internetu, telewizor plazmowy, projektor z ekranem, 3 drukarki, 3 skanery, 2 telefony stacjonarne, fax.

13 Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Wójt Gminy Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Samorządowe Szkoły Podstawowe Gminy Wejherowo (Gościcino, Bolszewo, Góra, Orle, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski), Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Gościcinie i Wejherowie, Dworek Drzewiarza, Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, Wejherowski Uniwersytet III Wieku, Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka w Gdyni, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Koło Pasji Twórczych przy bibliotece w Bolszewie, Bałtycka Biblioteka Cyfrowa w Słupsku

14 Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gmina Wejherowo to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Na terenie gminy istnieją typowe instytucje zaspokajające potrzeby niewielkich miejscowości, takie jak: poczta, bank, ośrodki zdrowia, OSP, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna. Sieć handlowa, szkół i przedszkoli jest dobrze rozwinięta. Gmina posiada dogodną komunikację miejską i kolejową pozwalającą na swobodne przemieszczanie się. Lasy, pobliskie jeziora i bliskość morza podkreślają jego walory przyrodniczo-turystyczne. Gminę Wejherowo zamieszkują głównie ludzie zamożni i średniozamożni. Wśród zamieszkałych przeważają ludzie młodzi, kształcący się na różnych uczelniach. W pobliskich miastach pracuje duża część mieszkańców oraz uczy się młodzież ponadgimnazjalna i studenci.

15 Mniejszą część mieszkańców stanowią ludzie starsi, w tym osoby chore i niepełnosprawne, do których należałoby skierować ofertę kulturalną odpowiednią dla ich potrzeb, zainteresowań i wieku. Swoją ofertę kulturalno-oświatową wybiegającą poza wypożyczanie książek kieruje biblioteka. Biblioteka rozszerzając swoją ofertę bazuje na zasobach m.in. lokalnych, współpracując z różnymi instytucjami z terenu miasta i gminy Wejherowo. Ofertę tą należałoby wzbogacić i uatrakcyjnić poprzez wprowadzenie nowoczesnych zasobów bibliotecznych, która umożliwiałaby mieszkańcom korzystanie z multimediów, e-booków; bezpośredni i szybki kontakt użytkowników z biblioteką poprzez wykorzystanie bloga; pomoc mieszkańcom gminy przez organizację aukcji charytatywnej; rozwijanie zainteresowań i kreatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

16 IV. Misja i wizja biblioteki Misją Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności, budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku i na zewnątrz, promowanie kultury i tradycji regionu. Zapewnienie prawa dostępu do informacji i umożliwienie korzystania z biblioteki i jej zasobów informacyjnych wszystkim mieszkańcom Gminy Wejherowo i okolic.

17 Wizja - Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie - nowoczesne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa filia biblioteczna (zrealizowana) - biblioteka znana w kraju - lider instytucji i środowisk bibliotekarskich na terenie woj. Pomorskiego - placówka przyjazna i potrzebna mieszkańcom Gminy Wejherowo i okolic

18 V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Cel: Promowanie twórców mieszkających na terenie Gminy Wejherowo Działanie: 1. Zorganizowanie pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka 2. Zorganizowanie konferencji poświęconej Janowi Drzeżdżonowi połączoną z wernisażem prac 3. Wydanie książki poplenerowej Zrealizowano w 2013 r.

19 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Integracja, zwiększenie przydatności w życiu społecznym i rozwoju pasji uczestników - członków Koła Pasji Twórczych działającego przy bibliotece w Bolszewie. Członkami koła są głównie osoby starsze po 50 roku życia. Osoba odpowiedzialna za realizację Dyrektor i pracownicy biblioteki, komisarz pleneru z Koła Pasji Twórczych działającego przy bibliotece

20 Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Komisarz pleneru 3. Materiały malarskie 4. Sztalugi 5. Zapewnienie noclegu i wyżywienia uczestnikom pleneru 6. Materiały promocyjne: ulotki, plakaty, zaproszenia 7. Materiały do wydania książki i wszystkie prace z nią związane 8. Drukarnia

21 Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Informowanie mieszkańców o realizacji planu poprzez stronę internetową biblioteki i Urzędu Gminy Wejherowo, prasę, Facebook, telewizję kablową, radio. Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Zadanie zostanie zrealizowane do 2013 roku (zadanie zostało zrealizowane)

22 Rezultaty - Integracja lokalnych twórców - Wykonanie materiałów promocyjnych - Powstanie książki pokonferencyjnej i poplenerowej - Wystawa prac uczestników pleneru - Obrazy namalowane na plenerze malarskim staną się własnością biblioteki - Obrazy będą wypożyczane instytucjom kultury: biblioteki, muzea, domy kultury, izby regionalne

23 Obszar: informacja Cel: Uatrakcyjnienie, zwiększenie komunikacji ze środowiskiem poprzez wprowadzenie nowoczesnego środka przekazu informacji

24 Działania: 1. Utworzenie bloga biblioteki: blog.bpgw.org.pl (zrealizowano) 2. Stałe i systematyczne wprowadzenie wpisów na blogu Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Zaspokojenie potrzeby bezpośredniego i szybkiego kontaktu z biblioteką i jej partnerami Osoba odpowiedzialna za realizację Dorota Wicka. Kontrolę sprawuje dyrektor biblioteki Zasoby potrzebne do realizacji zadania Komputer z dostępem do Internetu Rezultaty Udostępnienie mieszkańcom wszystkich aktualnych informacji dotyczących biblioteki i jej działań

25 Obszar: edukacja Cel: Zapewnienie większej dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do literatury w języku obcym i audiobuków Działanie: 1. Zakup literatury w języku obcym i audiobuków 2. Wydzielenie literatury w języku obcym

26 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Działanie to skierowane będzie głównie do mieszkańców, którzy będą chcieli przeczytać książki - literaturę piękną w języku obcym (realizujemy). Potrzeba śledzenia indywidualnych postępów w nauce języka obcego i w zależności od nich planowanie dalszej nauki. Osoba odpowiedzialna za realizację Dyrektor i pracownicy biblioteki. Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Katalog on-line 2. Pracownicy biblioteki 3. Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w języku obcym i audiobooków 4. Książki w języku obcym

27 Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki, katalog on-line Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane? Zadanie będzie realizowane na bieżąco do 2015 r. Rezultaty Gromadzenie i udostępnianie mieszkańcom książek pisanych w języku obcym i audiobooków

28 Obszar: integracja społeczna Cel: Zwrócenie uwagi mieszkańców na osoby potrzebujące pomocy poprzez organizowanie aukcji charytatywnych

29 Działanie: 1. Artyści z Gminy Wejherowo i okolic przekazują obrazy, które namalowali na plenerze malarskim 2. Zorganizowanie aukcji charytatywnej O radość dziecka 3. Zaproszenie władz i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych pomocą 4. Licytacja obrazów w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie 5. Przygotowanie montażu słowno-muzycznego przez uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie 6. Przekazanie na konto pieniędzy Organizacji Pożytku Publicznego pomagającego dzieciom z ubogich rodzin z terenów Gminy Wejherowo Zadanie zrealizowano w 2012 r.

30 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba pomagania najbardziej potrzebującym, potrzeba podejmowania działań i współpracy, integracja środowiska lokalnego Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sala, osoba prowadząca aukcję, nagłośnienie, Organizacja Pożytku Publicznego, władze Gminy Wejherowo, pracownicy biblioteki, obrazy na licytację, uczniowie z Gminy Wejherowo, młotek do licytacji, sztalugi do prezentacji obrazów, plakaty, ulotki informacyjne Sposoby wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki i Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie informacji w prasie lokalnej, media, umieszczenie informacji na Facebooku i blogu

31 Rezultaty Promocja biblioteki. Zadowolone dzieci, które będą mogły zrealizować swoje marzenia Obszar: edukacja Cel: Zwiększenie aktywności seniorów w społeczeństwie lokalnym Działania: 1. Zebranie grupy osób po 50 roku życia, w tym członków Koła Pasji Twórczych chętnych poszerzyć wiedzę z technik komputerowych 2. Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia warsztatów 3. Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla seniorów: korzystanie z komputera, zakładanie poczty elektronicznej, wysyłanie maili, Internet: znajdowanie informacji na stronie internetowej, zakładanie konta Facebook, nasza klasa i inne. Nauka obsługi drukarki, gadu-gadu, Skype, kamery, zapoznanie z portalami społecznościowymi 4. Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu

32 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Integracja, zwiększenie przydatności w życiu społecznym i rozwoju osobistego seniorów, mieszkańców Gminy Wejherowo Zasoby potrzebne do realizacji zadania: 1. Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 2. Pracownicy biblioteki 3. Wolontariusz do prowadzenia warsztatów 4. Książki o tematyce komputerowej 5. Drukarka Zadanie będzie realizowane od 2015 r.

33 Rezultaty Seniorzy i członkowie Koła Pasji Twórczych nauczą się zdobywać informacje za pomocą wyszukiwarek Internetowych, poczty elektronicznej. Ponadto zapoznają się z portalami społecznościowymi i możliwościami umieszczania w nich informacji i zdjęć, itp.

34 Obszar: kultura Cel: Zapewnienie większej dostępności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych do biblioteki Działanie: 1. Znalezienie wolontariuszy tzw. księgonoszy 2. Umieszczenie na stronie internetowej informacji na temat przedsięwzięcia 3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 4. Dotarcie do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych

35 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Zaspokojenie potrzeb obcowania z literaturą, potrzeba kontaktu z drugą osobą. Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Wolontariusze 3. Pracownicy GOPS Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 1. Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki 2. Umieszczenie informacji w prasie lokalnej i mediach 3. Umieszczenie informacji na portalach internetowych Zadanie zostanie realizowane od 2015 r. (Biblioteka zakupi książki drukowane dużą czcionką dla osób słabowidzących)

36 Rezultaty: Rezultatem będzie zadowolenie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które niekiedy nie mają żadnego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym Obszar: edukacja Cel: Rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci i młodzieży poprzez sztukę Działanie: 1. Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Wejherowo 2. Pozyskanie środków na warsztaty 3. Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia warsztatów 4. Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba rozwijania swoich zainteresowań, kreatywnego spędzania wolnego czasu. Osoba odpowiedzialna za realizację: Dyrektor i pracownicy biblioteki, wolontariusz - regionalista

37 Obszar: edukacja Cel: Rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci i młodzieży poprzez sztukę Działanie: 1. Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Wejherowo 2. Pozyskanie środków na warsztaty 3. Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia warsztatów 4. Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba rozwijania swoich zainteresowań, kreatywnego spędzania wolnego czasu. Osoba odpowiedzialna za realizację: Dyrektor i pracownicy biblioteki, wolontariusz - regionalista

38 Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Wolontariusz - regionalista do prowadzenia warsztatów 3. Sala do prowadzenia warsztatów 4. Materiały do warsztatów 5. Środki finansowe na zakup materiałów Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Umieszczenie informacji o przedsięwzięciach na stronie internetowej biblioteki, lokalnej prasie, Facebook, telewizji kablowej, radio. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2013 roku (zrealizowano)

39 Obszar: edukacja Cel: Zachęcenie mieszkańców do poznania kultury kaszubskiej na przykładzie Aleksandra Labudy Działanie: 1. Utworzenie izby pamięci poświęconej A. Labudzie 2. Zebranie dokumentacji, kolekcji zdjęć, publikacje książkowe, czasopisma i inne eksponaty świadczące o życiu i działalności A. Labudy Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Działanie to skierowane będzie głównie do dzieci, młodzieży, pracowników naukowych oraz wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli uzyskać informacje związane z Aleksandrem Labudą - kaszubskim felietonistą, pisarzem, poetą i ideologiem

40 Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Dokumentacja, zdjęcia, publikacje książkowe, czasopisma 3. Eksponaty świadczące o życiu i działalności A. Labudy Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Umieszczenie informacji o przedsięwzięciach na stronie internetowej biblioteki, lokalnej prasie, Facebook, telewizji kablowej, radio

41 Rezultaty Zgromadzenie, zachowanie i udostępnianie mieszkańcom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących Aleksandra Labudy - Patrona biblioteki

42 Zachęcamy do kontaktu: Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie Leśna 35, Bolszewo Janina Borchmann Telefon:

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach

Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach Maria Rogaczewska Warszawa, sierpień 2008 Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii

Bardziej szczegółowo

1. Niedobory kadrowe, często brak stałych kadr i wyłącznie działania społeczne (brak możliwości egzekwowania systematycznych działań)

1. Niedobory kadrowe, często brak stałych kadr i wyłącznie działania społeczne (brak możliwości egzekwowania systematycznych działań) Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT) Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK MOCNE STRONY 1. Rozpoznawalna marka PTTK jako eksperta w sprawach turystyki i krajoznawstwa 2. Sieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Aleksandra Gołdys, Magdalena Stec lipiec sierpień 2008 Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Strategia Rozwoju Gminy Biecz Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo