Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015"

Transkrypt

1 Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Wejherowo obejmuje teren o powierzchni 9408 hektarów i liczy mieszkańców. Jest gminą atrakcyjną dla turystów, ludzi szukających pięknych miejsc. Od r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie jest samorządową instytucją kultury i wówczas była jedyną placówką kulturalną w gminie. Swoją siedzibę ma w budynku Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Filia biblioteki znajduje się w Nowym Dworze Wejherowskim. Księgozbiór został skatalogowany w programie bibliotecznym Patron 3. Współczesna biblioteka dla czytelnika to przede wszystkim szybki i pewny dostęp do informacji, w tym także do informacji przez katalog komputerowy, szeroki wybór książek i ich dostępność, szczególnie bogaty wybór nowości. Biblioteka jest nadto miejscem publicznym, służącym ogółowi mieszkańców jako przestrzeń okolicznościowych spotkań, relaksu, zdobywania wiedzy, intensywnej nauki. Jest dostępna dla każdego obywatela, aktywnie działa na rzecz dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, miejscem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Wsparciem w różnorakich poszukiwaniach, fachową radą i stałą pomocą służą pracownicy.

3 Mocne strony biblioteki II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT - bogaty księgozbiór, praca w programie bibliotecznym Patron, systematyczny zakup nowości wydawniczych, w tym audiobuków, ciekawa i bogato oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych - dobra lokalizacja biblioteki, dogodne godziny otwarcia - możliwość zamawiania książek przez Internet - aktywność wydawnicza, edukacyjna i kulturalna (organizowanie konferencji, wernisaży, warsztatów, przygotowywanie wystaw, promocji, spotkań autorskich itp.) - dostęp do komputera i urządzeń wielofunkcyjnych, dobre wyposażenie techniczne, profesjonalna strona internetowa biblioteki, dostęp do Internetu - pozytywny wizerunek biblioteki w społeczeństwie - współpraca ze szkołami i przedszkolem, wolontariuszami, stowarzyszeniami, fundacją, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, muzeami, Domami Kultury, Uniwersytetami III Wieku w Wejherowie i Redzie, Bałtycką Biblioteką Cyfrową w Słupsku

4 Analiza SWOT Mocne strony biblioteki - dotacje finansowe - usługi (ksero, skanowanie, fax) - digitalizacja zbiorów - promocja biblioteki, także w mediach - organizowanie plenerów malarskich - dobra atmosfera w pracy - biblioteka uczestniczy aktywnie w promocji regionu - szeroko rozwinięty marketing biblioteczny - organizacja aukcji charytatywnej - czołowe miejsca na najlepszy program działań Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - I miejsce (2006, 2011), nagroda specjalna (2009, 2010, 2012)

5 Słabe strony biblioteki - mało komfortowa sytuacja lokalowa, ciasnota (m.in. brak odpowiedniej powierzchni magazynowej) - bariery dla osób niepełnosprawnych - brak tytułu własności na zajmowany lokal - brak magazynu książek i archiwum odpowiadającego potrzebom biblioteki - brak oznakowania dojazdu do biblioteki - pomieszczenie piwniczne - brak pomieszczenia socjalnego dla pracowników

6 - dotacje finansowe - poszukiwanie sponsorów Szanse - ustawowy obowiązek utrzymania biblioteki przez organizatora - współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami - możliwość pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych z Unii Europejskiej - wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa - rozwój technologii informatycznych - bogata oferta edukacyjna i kulturalna - włączenie biblioteki do opracowywania strategii rozwoju gminy - digitalizacja części zbiorów i udostępnianie ich w formie cyfrowej - zainteresowanie władz samorządowych działalnością naszej instytucji - większe zapotrzebowanie użytkowników na usługi biblioteczne - w otoczeniu biblioteki brak instytucji kultury (obecnie w gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury) - biblioteka spełnia ich funkcje ( a obecnie GOK) - organizowanie szkoleń dla pracowników

7 Zagrożenia - rozwój bibliotek internetowych - emigracja zarobkowa osób za granicę - konkurencyjność lepiej wyposażonych bibliotek - niekorzystne dla nas decyzje strategiczne władz i urzędów - niedostateczny budżet na realizację zadań statutowych biblioteki - stopniowy odpływ czytelników z biblioteki - zmniejszenie czytelnictwa - brak środków finansowych na stymulowanie edukacji bibliotekarzy (kursy kierunkowe, uczestnictwo w różnych konferencjach i wymiana doświadczeń) - zagrożenie infrastruktury biblioteki: zagrzybienie, zawilgocenie, brak remontów - Ośrodki Kultury - Szkoły Podstawowe i Gimnazjum - księgarnie również internetowe - Centrum Handlowe

8 Potencjał biblioteki Potencjał instytucjonalny biblioteki, uwzględniając sytuację majątkową, kadrową, zgromadzone doświadczenie, a także relacje z otoczeniem, można uznać za bardzo dobry. Wynika to z jednej strony z prostego faktu, iż potencjał ten był budowany przez lata. Pomieszczenia biblioteki, z których korzystają czytelnicy są dobrze wyposażone. Swoją sytuację finansową biblioteka ocenia jako dobrą. Wskazują na to dobre relacje z samorządem, który zapewnia wystarczające środki na prowadzenie bieżącej działalności i który w uzasadnionych przypadkach daje się także przekonać do potrzeby finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak remonty, przebudowy, zakup sprzętu (budowa filii - oddanie do użytku 2014 r.).

9 Wystrój wnętrza biblioteki, układ pomieszczeń, mebli itp. umożliwia wygodne korzystanie z biblioteki różnym grupom użytkowników (dorosłym, dzieciom, młodzieży, osobom czytającym książki, osobom korzystającym z komputerów (7 komp. w czytelni), innego sprzętu: ksera, drukarki, faksu), Internetu, grupom chcącym spotykać się w bibliotece.

10 Biblioteka prenumeruje ok. 15 tyt. czasopism. Ich oferta jest corocznie modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Współpracujemy z instytucjami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami przy organizacji działań dla mieszkańców. Biblioteka cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców ze względu na bogatą ofertę kulturalną i wszechstronny księgozbiór. Nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 40 tys. woluminów obejmujących: literaturę z zakresu pedagogiki; ekonomii; zarządzania; filozofii; nauk społecznych; religioznawstwa; nauk stosowanych: medycyna, nauki techniczne, rolnictwo; literaturę piękną oraz dzieła klasyki światowej w tym lektury dla uczniów, opracowania lektur, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w skład których wchodzą: kasety wideo, płyty DVD i CD. Dokumenty te są doskonałą pomocą naukową w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół poziomów podstawowego i średniego.

11 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Wolontariusze, dyrektorzy instytucji, profesorowie, prezesi stowarzyszeń

12 Zasoby materialne Pomieszczenia biblioteczne, w których znajduje się księgozbiór biblioteczny, dwa magazyny. W jednym z pomieszczeń bibliotecznych z księgozbiorem organizujemy: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty, konferencje naukowe, promocje książek, 14 komputerów w tym 7 dla użytkowników czytelni internetowej z dostępem do Internetu, telewizor plazmowy, projektor z ekranem, 3 drukarki, 3 skanery, 2 telefony stacjonarne, fax.

13 Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Wójt Gminy Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Samorządowe Szkoły Podstawowe Gminy Wejherowo (Gościcino, Bolszewo, Góra, Orle, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski), Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Gościcinie i Wejherowie, Dworek Drzewiarza, Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, Wejherowski Uniwersytet III Wieku, Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka w Gdyni, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Koło Pasji Twórczych przy bibliotece w Bolszewie, Bałtycka Biblioteka Cyfrowa w Słupsku

14 Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gmina Wejherowo to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Na terenie gminy istnieją typowe instytucje zaspokajające potrzeby niewielkich miejscowości, takie jak: poczta, bank, ośrodki zdrowia, OSP, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna. Sieć handlowa, szkół i przedszkoli jest dobrze rozwinięta. Gmina posiada dogodną komunikację miejską i kolejową pozwalającą na swobodne przemieszczanie się. Lasy, pobliskie jeziora i bliskość morza podkreślają jego walory przyrodniczo-turystyczne. Gminę Wejherowo zamieszkują głównie ludzie zamożni i średniozamożni. Wśród zamieszkałych przeważają ludzie młodzi, kształcący się na różnych uczelniach. W pobliskich miastach pracuje duża część mieszkańców oraz uczy się młodzież ponadgimnazjalna i studenci.

15 Mniejszą część mieszkańców stanowią ludzie starsi, w tym osoby chore i niepełnosprawne, do których należałoby skierować ofertę kulturalną odpowiednią dla ich potrzeb, zainteresowań i wieku. Swoją ofertę kulturalno-oświatową wybiegającą poza wypożyczanie książek kieruje biblioteka. Biblioteka rozszerzając swoją ofertę bazuje na zasobach m.in. lokalnych, współpracując z różnymi instytucjami z terenu miasta i gminy Wejherowo. Ofertę tą należałoby wzbogacić i uatrakcyjnić poprzez wprowadzenie nowoczesnych zasobów bibliotecznych, która umożliwiałaby mieszkańcom korzystanie z multimediów, e-booków; bezpośredni i szybki kontakt użytkowników z biblioteką poprzez wykorzystanie bloga; pomoc mieszkańcom gminy przez organizację aukcji charytatywnej; rozwijanie zainteresowań i kreatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

16 IV. Misja i wizja biblioteki Misją Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności, budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku i na zewnątrz, promowanie kultury i tradycji regionu. Zapewnienie prawa dostępu do informacji i umożliwienie korzystania z biblioteki i jej zasobów informacyjnych wszystkim mieszkańcom Gminy Wejherowo i okolic.

17 Wizja - Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie - nowoczesne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa filia biblioteczna (zrealizowana) - biblioteka znana w kraju - lider instytucji i środowisk bibliotekarskich na terenie woj. Pomorskiego - placówka przyjazna i potrzebna mieszkańcom Gminy Wejherowo i okolic

18 V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Cel: Promowanie twórców mieszkających na terenie Gminy Wejherowo Działanie: 1. Zorganizowanie pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka 2. Zorganizowanie konferencji poświęconej Janowi Drzeżdżonowi połączoną z wernisażem prac 3. Wydanie książki poplenerowej Zrealizowano w 2013 r.

19 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Integracja, zwiększenie przydatności w życiu społecznym i rozwoju pasji uczestników - członków Koła Pasji Twórczych działającego przy bibliotece w Bolszewie. Członkami koła są głównie osoby starsze po 50 roku życia. Osoba odpowiedzialna za realizację Dyrektor i pracownicy biblioteki, komisarz pleneru z Koła Pasji Twórczych działającego przy bibliotece

20 Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Komisarz pleneru 3. Materiały malarskie 4. Sztalugi 5. Zapewnienie noclegu i wyżywienia uczestnikom pleneru 6. Materiały promocyjne: ulotki, plakaty, zaproszenia 7. Materiały do wydania książki i wszystkie prace z nią związane 8. Drukarnia

21 Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Informowanie mieszkańców o realizacji planu poprzez stronę internetową biblioteki i Urzędu Gminy Wejherowo, prasę, Facebook, telewizję kablową, radio. Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Zadanie zostanie zrealizowane do 2013 roku (zadanie zostało zrealizowane)

22 Rezultaty - Integracja lokalnych twórców - Wykonanie materiałów promocyjnych - Powstanie książki pokonferencyjnej i poplenerowej - Wystawa prac uczestników pleneru - Obrazy namalowane na plenerze malarskim staną się własnością biblioteki - Obrazy będą wypożyczane instytucjom kultury: biblioteki, muzea, domy kultury, izby regionalne

23 Obszar: informacja Cel: Uatrakcyjnienie, zwiększenie komunikacji ze środowiskiem poprzez wprowadzenie nowoczesnego środka przekazu informacji

24 Działania: 1. Utworzenie bloga biblioteki: blog.bpgw.org.pl (zrealizowano) 2. Stałe i systematyczne wprowadzenie wpisów na blogu Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Zaspokojenie potrzeby bezpośredniego i szybkiego kontaktu z biblioteką i jej partnerami Osoba odpowiedzialna za realizację Dorota Wicka. Kontrolę sprawuje dyrektor biblioteki Zasoby potrzebne do realizacji zadania Komputer z dostępem do Internetu Rezultaty Udostępnienie mieszkańcom wszystkich aktualnych informacji dotyczących biblioteki i jej działań

25 Obszar: edukacja Cel: Zapewnienie większej dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do literatury w języku obcym i audiobuków Działanie: 1. Zakup literatury w języku obcym i audiobuków 2. Wydzielenie literatury w języku obcym

26 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Działanie to skierowane będzie głównie do mieszkańców, którzy będą chcieli przeczytać książki - literaturę piękną w języku obcym (realizujemy). Potrzeba śledzenia indywidualnych postępów w nauce języka obcego i w zależności od nich planowanie dalszej nauki. Osoba odpowiedzialna za realizację Dyrektor i pracownicy biblioteki. Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Katalog on-line 2. Pracownicy biblioteki 3. Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w języku obcym i audiobooków 4. Książki w języku obcym

27 Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki, katalog on-line Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane? Zadanie będzie realizowane na bieżąco do 2015 r. Rezultaty Gromadzenie i udostępnianie mieszkańcom książek pisanych w języku obcym i audiobooków

28 Obszar: integracja społeczna Cel: Zwrócenie uwagi mieszkańców na osoby potrzebujące pomocy poprzez organizowanie aukcji charytatywnych

29 Działanie: 1. Artyści z Gminy Wejherowo i okolic przekazują obrazy, które namalowali na plenerze malarskim 2. Zorganizowanie aukcji charytatywnej O radość dziecka 3. Zaproszenie władz i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych pomocą 4. Licytacja obrazów w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie 5. Przygotowanie montażu słowno-muzycznego przez uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie 6. Przekazanie na konto pieniędzy Organizacji Pożytku Publicznego pomagającego dzieciom z ubogich rodzin z terenów Gminy Wejherowo Zadanie zrealizowano w 2012 r.

30 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba pomagania najbardziej potrzebującym, potrzeba podejmowania działań i współpracy, integracja środowiska lokalnego Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sala, osoba prowadząca aukcję, nagłośnienie, Organizacja Pożytku Publicznego, władze Gminy Wejherowo, pracownicy biblioteki, obrazy na licytację, uczniowie z Gminy Wejherowo, młotek do licytacji, sztalugi do prezentacji obrazów, plakaty, ulotki informacyjne Sposoby wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki i Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie informacji w prasie lokalnej, media, umieszczenie informacji na Facebooku i blogu

31 Rezultaty Promocja biblioteki. Zadowolone dzieci, które będą mogły zrealizować swoje marzenia Obszar: edukacja Cel: Zwiększenie aktywności seniorów w społeczeństwie lokalnym Działania: 1. Zebranie grupy osób po 50 roku życia, w tym członków Koła Pasji Twórczych chętnych poszerzyć wiedzę z technik komputerowych 2. Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia warsztatów 3. Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla seniorów: korzystanie z komputera, zakładanie poczty elektronicznej, wysyłanie maili, Internet: znajdowanie informacji na stronie internetowej, zakładanie konta Facebook, nasza klasa i inne. Nauka obsługi drukarki, gadu-gadu, Skype, kamery, zapoznanie z portalami społecznościowymi 4. Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu

32 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Integracja, zwiększenie przydatności w życiu społecznym i rozwoju osobistego seniorów, mieszkańców Gminy Wejherowo Zasoby potrzebne do realizacji zadania: 1. Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 2. Pracownicy biblioteki 3. Wolontariusz do prowadzenia warsztatów 4. Książki o tematyce komputerowej 5. Drukarka Zadanie będzie realizowane od 2015 r.

33 Rezultaty Seniorzy i członkowie Koła Pasji Twórczych nauczą się zdobywać informacje za pomocą wyszukiwarek Internetowych, poczty elektronicznej. Ponadto zapoznają się z portalami społecznościowymi i możliwościami umieszczania w nich informacji i zdjęć, itp.

34 Obszar: kultura Cel: Zapewnienie większej dostępności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych do biblioteki Działanie: 1. Znalezienie wolontariuszy tzw. księgonoszy 2. Umieszczenie na stronie internetowej informacji na temat przedsięwzięcia 3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 4. Dotarcie do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych

35 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Zaspokojenie potrzeb obcowania z literaturą, potrzeba kontaktu z drugą osobą. Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Wolontariusze 3. Pracownicy GOPS Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 1. Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki 2. Umieszczenie informacji w prasie lokalnej i mediach 3. Umieszczenie informacji na portalach internetowych Zadanie zostanie realizowane od 2015 r. (Biblioteka zakupi książki drukowane dużą czcionką dla osób słabowidzących)

36 Rezultaty: Rezultatem będzie zadowolenie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które niekiedy nie mają żadnego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym Obszar: edukacja Cel: Rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci i młodzieży poprzez sztukę Działanie: 1. Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Wejherowo 2. Pozyskanie środków na warsztaty 3. Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia warsztatów 4. Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba rozwijania swoich zainteresowań, kreatywnego spędzania wolnego czasu. Osoba odpowiedzialna za realizację: Dyrektor i pracownicy biblioteki, wolontariusz - regionalista

37 Obszar: edukacja Cel: Rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci i młodzieży poprzez sztukę Działanie: 1. Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Wejherowo 2. Pozyskanie środków na warsztaty 3. Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia warsztatów 4. Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba rozwijania swoich zainteresowań, kreatywnego spędzania wolnego czasu. Osoba odpowiedzialna za realizację: Dyrektor i pracownicy biblioteki, wolontariusz - regionalista

38 Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Wolontariusz - regionalista do prowadzenia warsztatów 3. Sala do prowadzenia warsztatów 4. Materiały do warsztatów 5. Środki finansowe na zakup materiałów Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Umieszczenie informacji o przedsięwzięciach na stronie internetowej biblioteki, lokalnej prasie, Facebook, telewizji kablowej, radio. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2013 roku (zrealizowano)

39 Obszar: edukacja Cel: Zachęcenie mieszkańców do poznania kultury kaszubskiej na przykładzie Aleksandra Labudy Działanie: 1. Utworzenie izby pamięci poświęconej A. Labudzie 2. Zebranie dokumentacji, kolekcji zdjęć, publikacje książkowe, czasopisma i inne eksponaty świadczące o życiu i działalności A. Labudy Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Działanie to skierowane będzie głównie do dzieci, młodzieży, pracowników naukowych oraz wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli uzyskać informacje związane z Aleksandrem Labudą - kaszubskim felietonistą, pisarzem, poetą i ideologiem

40 Zasoby potrzebne do realizacji zadania 1. Pracownicy biblioteki 2. Dokumentacja, zdjęcia, publikacje książkowe, czasopisma 3. Eksponaty świadczące o życiu i działalności A. Labudy Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Umieszczenie informacji o przedsięwzięciach na stronie internetowej biblioteki, lokalnej prasie, Facebook, telewizji kablowej, radio

41 Rezultaty Zgromadzenie, zachowanie i udostępnianie mieszkańcom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących Aleksandra Labudy - Patrona biblioteki

42 Zachęcamy do kontaktu: Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie Leśna 35, Bolszewo Janina Borchmann Telefon:

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72%

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72% Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Joachim Lelewel Biblioteki Gminy Białogard Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2531 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/238/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 30 / 2007 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu.

UCHWAŁA NR IX / 30 / 2007 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu. UCHWAŁA NR IX / 30 / 2007 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Plan rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Czernice Borowe jest niespełna 4 tys. gminą wiejską położoną w północnej części

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Informacji

Gimnazjalne Centrum Informacji Gimnazjalne Centrum Informacji wypożyczalnia powierzchnia 154,6 m2 czytelnia GCI Sala multimedialna godziny otwarcia: 8:00 16:00 etaty 2 nauczycieli bibliotekarzy Opracowanie zbiorów wypożyczalnia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER zaprasza poniedziałek 10.00 15.30 wtorek piątek 10.00 18.00 sobota 10.00 15.00 O s i e d l e S e r b

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY JADÓW z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY JADÓW z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY JADÓW z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Skromne początki biblioteki

Skromne początki biblioteki Historia biblioteki gimnazjum rozpoczyna się dopiero w 2002 roku, wtedy zakupione zostało pierwszych 726 woluminów. Biblioteka parokrotnie zmieniała swoje pomieszczenia i sukcesywnie powiększała zbiory.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII /227/13 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 27 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXVII /227/13 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 27 maja 2013 roku Uchwała Nr XXVII /227/13 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbniku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze. Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA r.613 Trzebiechow, ul. Sulechowska tel6835mo_l INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PATRONAT NAUKOWY: Rada Języka Kaszubskiego. Zespół ds. Języka Kaszubskiego przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

REGULAMIN. PATRONAT NAUKOWY: Rada Języka Kaszubskiego. Zespół ds. Języka Kaszubskiego przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. II REGIONALNY KÒNKÙRS DLÔ CZËTIŃCÓW MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ /III PÒWIATOWÒ-GMINOWI KÒNKÙRS DLÔ CZËTIŃCÓW MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ REGULAMIN ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Gmina Wejherowo.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020 PROJEKT Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020 Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej Na podstawie art. 16 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 3995 UCHWAŁA NR VIK/XXXVI/439/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 5 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 3995 UCHWAŁA NR VIK/XXXVI/439/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 5 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 3995 UCHWAŁA NR VIK/XXXVI/439/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 4825 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Wyrykach oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Statut Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej I Postanowienia ogólne Ośrodek Upowszechniania Kultury W Wysokiej, zwany dalej OUK działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE BIBLIOTEKA -PUBLICZNA. 66-132 TRZEBIECHÓW, ul. SulechowsUd 2 tel. 068 351 40 12 NIP973-088n!>6-18 REGON 080160190 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja Biblioteka Główna PW - lokalizacja Biblioteka Główna PW Co tutaj znajdziesz? Bogaty księgozbiór Fachową pomoc w wyszukiwaniu literatury Przestrzeń do nauki indywidualnej i w grupach Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna INFORMACJE OGÓLE Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Morzeszczyn. Działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Morzeszczyn nr IV/21/22 z 3.12.22 r. Została przy tym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r.

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim I. Struktura bibliotekarstwa w województwie śląskim: Uwagi: 1. Biblioteki szkolne 2 892 (w tym m.in. 1 093 w szkołach podstawowych; 663 w zespołach szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 1. Dostarczanie usług 1.1 Czy biblioteka ma skomputeryzowane procesy? Jeżeli tak, jakie? - Nazwa systemu bibliotecznego:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Projekt realizowany w woj. pomorskim w powiatach: słupski, bytowski, chojnicki, lęborski, miasto Słupsk i Lębork w okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2010 r. przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/266/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu.

UCHWAŁA NR XXVII/266/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. UCHWAŁA NR XXVII/266/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, uchwał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/394/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

UCHWAŁA NR LVI/394/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku. UCHWAŁA NR LVI/394/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

za l półrocze 2014 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

za l półrocze 2014 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ., tel. Oóa ao*. ; -j INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 2014 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie informuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2011 roku wśród uczniów Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. W ankiecie wzięło

Bardziej szczegółowo

konkursowe Do II etapu konkursu - eliminacji na szczeblu gminnym Komisje konkursowe zakwalifikują po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej

konkursowe Do II etapu konkursu - eliminacji na szczeblu gminnym Komisje konkursowe zakwalifikują po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej I Regionalny Konkurs Czytelniczy Méster Bëlnégò Czëtaniô /II Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy Méster Bëlnégò Czëtaniô REGULAMIN ORGANIZATORZY: Starostwo Wejherowskie Gmina Wejherowo Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 23 września 2015r. Druk VII/XI/2/2015 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach Na podstawie : art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Lesznowola położona jest na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biblioteka w Lesznowoli została powołana w 1950 roku przez Gromadzką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/10. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 1/10. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie nr 1/10 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Na podstawie 16,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna udostępnianie stanowisk

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ Cyfrowa biblioteka publiczna od skanera do Europeany Ułatwienie dostępu Ochrona (pośrednia) zbiorów Komunikacyjność Zasób róŝnorodnego zastosowania Dokumentacja Promocja Nowi odbiorcy Dlaczego warto digitalizować?

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 2019 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski 1. OPIS MIEJSCA REALIZACJI PLANU Gmina Ostrów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XLIV/19/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 lutego 2014 r. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Biblioteki szkolne w liczbach 30.09.2012r. Modele bibliotek szkolnych w literaturze Modele bibliotek szkolnych w środowisku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/206/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

UCHWAŁA NR IX/206/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach UCHWAŁA NR IX/206/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. U C H W A Ł A Nr 14 / VI /2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Miastku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za 2014 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 19 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 19 kwietnia 2011 roku UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo. Na podstawie art.53 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo