Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska"

Transkrypt

1 Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era

2 Spis treści 1. Założenia programu Ogólny podział treści O realizacji programu Uwagi o realizacji programu z orientacyjnym przydziałem godzin Struktura podręcznika Klasa Klasa Klasa Odniesienie treści nauczania do podstawy programowej Zakres treści nauczania, szczegółowe cele kształcenia, szczegółowe cele wychowania, sposoby osiągania celów Klasa Dział: 3,2,1 Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci Dział: Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint Dział: Żeglowanie w oceanie informacji czyli wizyta w internetowej poczcie i sieciowe pogaduszki Klasa Dział: Klawiatura zamiast pióra czyli nie tylko piszemy w MS Word Dział: Prawie jak w kinie czyli ruch i muzyka w MS PowerPoint Dział: Cisza! Kamera! Akcja! czyli świat filmu w Windows Live Movie Maker (zagadnienie dodatkowe) Dział: Bieganie po ekranie czyli poznajemy program Pivot Stickfigure Animator Klasa Dział: Nie tylko kalkulator czyli odwiedzamy świat tabel i wykresów MS Excel Dział: ABC czarowania czyli programujemy w programie Baltie Dział: Z mikrofonem i ze słuchawkami czyli zabawy z dźwiękiem i małe studio radiowe w programie Audacity (zagadnienie dodatkowe) Dział: Malowanie na warstwach czyli poznajemy program GIMP (zagadnienie dodatkowe) Oczekiwane osiągnięcia ucznia Klasa Klasa Klasa Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Spis tabel Tabela 1. Orientacyjny przydział godzin w klasie 4 7 Tabela 2. Orientacyjny przydział godzin w klasie 5 8 Tabela 3. Orientacyjny przydział godzin w klasie 6 9 Tabela 4. Odniesienie treści nauczania do podstawy programowej 10 2

3 1. Założenia programu Dzieci w obecnych czasach od wczesnych lat mają styczność z komputerem i bardzo szybko zaczynają z niego korzystać. Komputer jest obecny w większości polskich domów. Nowa podstawa programowa wprowadziła przedmiot Zajęcia komputerowe jako obowiązkowy już na pierwszym etapie kształcenia. Dzięki temu poziom wiedzy i umiejętności komputerowych ucznia, który przechodzi na drugi etap edukacji, do klasy 4, jest znacznie wyższy niż jeszcze kilka lat temu. Coraz powszechniejszy dostęp do internetu, a tym samym do technologii Web 2.0 (zawartości sieci skierowanej na aktywność międzyosobową, np. portali społecznościowych), technologii VoIP (rozmów głosowych i wideo przez internet), a w ostatnich kilku latach szczególnie technologii Cloud Computing (tzw. usługi w chmurze) skłania ku temu, aby coraz baczniej przyglądać się tym właśnie zagadnieniom. Przeprowadzono na ten temat sporo badań, a zapewne jeszcze więcej jest w toku. Z jednej strony wskazuje się bardzo wyraźnie na niebezpieczeństwa, z jakimi może się wiązać nadmierne i nieumiejętne przebywanie w cyberprzestrzeni, a z drugiej strony widać potrzebę wskazywania olbrzymiego potencjału technologicznego internetu, z którego mogą korzystać uczniowie, by wspólnie, np. przez realizację różnych projektów, zdobywali nowe umiejętności i łączyli je z wiedzą z innych przedmiotów. Główne cele nauczania podczas zajęć komputerowych w szkole podstawowej nałożone przez ustawodawcę to: zdobycie przez uczniów wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się w internecie, nauka komunikacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii, sprawne wyszukiwanie wiadomości, opracowywanie tekstu, rysunków, animacji, tworzenie prezentacji za pomocą komputera, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z użyciem komputera oraz korzystanie z niego do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin. Tym elementom, wiążącym się z wiedzą i umiejętnościami ucznia, powinny towarzyszyć bodźce pobudzające rozwój sfery emocjonalnej, społecznej i etycznej uczniów. Poniższy program nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe pt. Lubię to! jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program uwzględnia określone w podstawie programowej cele kształcenia (wymagania ogólne), treści nauczania (wymagania szczegółowe), a także umiejętności ponadprzedmiotowe, sformułowane we wstępnej części podstawy oraz założenia wychowawcze wynikające z treści dotyczącej zajęć komputerowych. Koncepcja programu oparta jest na najnowszych osiągnięciach dydaktyki czynnościowej, pedagogiki i psychologii oraz technologii informatycznej. Program uwzględnia wszystkie elementy zalecane w rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730), czyli: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 3

4 treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Rozkład materiału nauczania dostosowany jest do możliwości poznawczych uczniów klas 4 6 szkoły podstawowej, uwzględnia też indywidualne potrzeby edukacyjne zarówno uczniów zdolnych, zainteresowanych przedmiotem, jak i tych, którzy mają trudności w nauce. 2. Ogólny podział treści Cykl zajęć podzielony został na trzy części odpowiadające trzem klasom. Każda z nich prezentuje i omawia działanie narzędzi do pracy uczniów na różnych polach aktywności. Część pierwsza (klasa 4) zawiera wiedzę ogólną o komputerach, wprowadza do internetu, przekazuje zasady bezpiecznego poruszania się po internecie, metody współdziałania za pomocą technologii internetowych Hotmail, Kalendarz oraz SkyDrive), a także omawia posługiwanie się programem Paint. W części drugiej uczniowie poznają zagadnienia związane z edycją tekstu oraz programy do tworzenia obrazów dynamicznych, a więc prezentacji multimedialnych, animacji oraz filmów. Część trzecia odwołuje się do kreatywności uczniów w świecie liczb, wprowadza więc naukę posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i programowania, a także w świecie dźwięku i obrazu przez zapoznanie ich z półprofesjonalnymi programami do obróbki dźwięku i obrazu. We wszystkich częściach duży nacisk jest położony na ekspresję twórczą dzieci. Zastosowane programy, dobór wprowadzanych umiejętności oraz rodzaje zadań mają prowadzić uczniów od czynności odtwórczych do twórczości. Uczniowie mają kreować prace, rozwijając swoje zainteresowania i pasje. 3. O realizacji programu Program ma strukturę modułową (jest zbudowany z części, których kolejność można zmieniać bez szkody dla całości), układ treści dostosowany jest w miarę możliwości do innych przedmiotów. Dodatkowo niektóre treści materiałów nadobowiązkowych (praca w chmurze, Movie Maker, GIMP, Audacity) można z powodzeniem realizować np. na kołach zainteresowań. Poszczególnym tematom, w zależności od możliwości uczniów, można 4

5 poświęcić nieco więcej czasu, a skrócić tematy wykraczające ponad podstawę programową. Program jako dokument opisuje całościowo zakres kształcenia informatycznego na drugim etapie edukacyjnym. Ułatwieniem w planowaniu rocznej pracy nauczyciela jest orientacyjny przydział godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych działów programowych. Dodatkowym elementem programu jest odniesienie treści nauczania realizowanych w poszczególnych działach do podstawy programowej przez wskazanie odpowiednich numerów wymagań szczegółowych w niej zawartych. W realizacji założeń niniejszego programu nauczania pomocne są publikacje: Lubię to! podręcznik multimedialny, zbiór zadań oraz ich obudowa dydaktyczna, w której skład wchodzą m.in. scenariusze lekcji, materiały na stronie internetowej rozszerzające zawartość podręcznika, materiały ułatwiające prowadzenie zajęć na komputerach ze starszą wersją oprogramowania, niż opisana w podręczniku. Na stronie internetowej wydawnictwa znajdą Państwo także rozkład materiału, plan wynikowy oraz inne dodatkowe materiały. 4. Uwagi o realizacji programu z orientacyjnym przydziałem godzin 4.1. Struktura podręcznika Każdy dział w podręczniku dzieli się na tematy, których realizacja pozwala uczniom zdobyć daną umiejętność bądź zakres umiejętności. Uwaga! Podręcznik uzupełniają tematy i działy nadobowiązkowe: 3.6. Chmura prezentacji czyli dokumenty SkyDrive i współtworzenie dokumentów, 9. Cisza! Kamera! Akcja! czyli świat filmu w Windows Live Movie Maker, 10. Z mikrofonem i ze słuchawkami czyli zabawy z dźwiękiem i małe studio radiowe w programie Audacity, 11. Malowanie na warstwach czyli poznajemy program GIMP. Znajdują się one na pendriwie z podręcznikiem w menu Zagadnienia dodatkowe. Zagadnienia te zostały uwzględnione programie nauczania i rozkładzie materiału. Zgodnie z założeniem podstawy programowej: dziecko najwięcej uczy się, działając, w każdym temacie podręcznika zamieszczone zostały instrukcje Po nitce do kłębka, w których jasno, precyzyjnie, krok po kroku opisano i zilustrowano, także treściami multimedialnymi (filmami instruktażowymi, pokazami slajdów), sposób rozwiązania zagadnienia opisanego w podręczniku. Materiały multimedialne pokazują metody osiągania celu, ułatwiają naukę i pobudzają uczniów do dalszej aktywności. Na końcu tematów są zamieszczone trzy bloki: Serwis dla ciekawskich, czyli ciekawostki powiązane z realizowanym zagadnieniem i nawiązujące do innych dziedzin nauki i życia niż informatyka. Oko w oko z monitorem, czyli zadania ułożone według stopnia trudności, mające na celu 5

6 przećwiczenie przez ucznia zdobytych umiejętności. Celujemy, czyli propozycje zadań na ocenę celującą. Niektóre z nich są przewidziane jako praca samodzielna, a niektóre grupowa. Dodatkowe zadania znajdują się w zbiorze zadań skorelowanym z podręcznikiem. Większość działów w podręczniku kończy się pracą podsumowującą mającą charakter projektu. Dzięki współdziałaniu w grupie uczniowie mogą rozwijać umiejętność współpracy i przekonać się, jak dużo można dzięki niej zyskać Klasa 4 Uczniowie w czwartej klasie zaczynają od zapoznania się z komputerem i historią jego powstania. Poznają podstawy działania oraz niektóre elementy budowy wewnętrznej komputera, ponieważ warto by wiedzieli, jak funkcjonuje urządzenie, na którym będą pracować. Zakres wiadomości dostosowany jest do możliwości poznawczych czwartoklasisty. Uwypuklony jest aspekt bezpieczeństwa w pracy przy komputerze związany z higienicznym stylem pracy, a w dalszej części z bezpiecznym korzystaniem z internetu. Dzieci poznają także typowe zastosowania komputerów w życiu codziennym. Kolejne poruszane zagadnienie internet jest dokładnie przedstawione, ponieważ w dalszej części podręcznika, w wielu miejscach poruszone są problemy komunikacji internetowej, zastosowania internetu podczas rozwiązywania zadań, wyszukiwania informacji w internecie. Tematyka bezpieczeństwa w internecie została przygotowana we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, której agendy (serwis sieciaki.pl, helpline.org.pl) specjalizują się w tej dziedzinie. Korzystając z platformy e-learningowej dziecko w sieci, uczniowie przechodzą multimedialny kurs bezpiecznego korzystania z internetu Bezpieczna przygoda z Internetem. Przypominają sobie zasady poznane w klasach 1 3 i zaczynają świadomie eksplorować internet, będący źródłem potrzebnych informacji. Istotnym elementem jest lekcja poświęcona prawnym aspektom korzystania z zasobów internetu, m.in. pobieraniu plików (np. MP3), i stosowaniu wypowiedzi na prawie cytatu. Dążymy do tego, by zaszczepić w uczniach poszanowanie dla cudzej własności intelektualnej oraz wyrobić w nich świadomość, które poczynania są legalne, a które już nie. Kolejnym krokiem jest praca w programie Paint. Uczniowie powtarzają poznane w poprzednich klasach funkcje oraz uczą się wielu nowych zastosowań, między innymi działania w kilku oknach programu, łączenia w całość wielu elementów tworzonych oddzielnie, zwielokrotniania elementów, uzyskiwania ciekawych efektów graficznych. Następnie powraca tematyka związana z internetem. Uczniowie zakładają konta (o ile nie założyli ich na pierwszym poziomie edukacji) ze wskazaniem na pocztę Hotmail (ponieważ ta usługa nie stawia wymogu ukończenia 13 lat przez posiadacza konta) lub (platforma edukacyjna Microsoft dla szkół, pozwalająca na utrzymywanie kont 6

7 mailowych szkoły w domenie szkoły). Oczywiście na podstawie opisanej usługi mogą tworzyć konta na innych serwerach, jednak w dalszej pracy istotne jest, by mieli konta na jednym serwerze. Potem uczniowie uczą się zgodnie z netykietą wysyłać pocztę elektroniczną, współtworzą kalendarz klasowy oraz prezentację, korzystając ze SkyDrive (wirtualnego dysku internetowego z wbudowanym edytorem dokumentów pakietu Office np. Word, Excel, OneNote). Pozostałą, niewykorzystaną godzinę, nauczyciel może przeznaczyć np. na sprawdzian wiadomości po pierwszym dziale lub na utrwalenie jakichś umiejętności, jeśli klasa tego potrzebuje. Lp. Dział Liczba godzin ,2,1, Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci (plus lekcja organizacyjna) Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint 6.1 Żeglowanie w oceanie informacji czyli wizyta w poczcie internetowej i sieciowe pogaduszki (plus zagadnie dodatkowe: 3.6. Chmura prezentacji czyli dokumenty SkyDrive i współtworzenie dokumentów) Godzina dodatkowa Razem 32 Tabela 1. Orientacyjny przydział godzin w klasie Klasa 5 W tej klasie poruszane są tematy związane z pisaniem w edytorze tekstu oraz tworzeniem prezentacji multimedialnych, krótkich filmów i animacji. Zaczynamy od edytora tekstu (MS Worda). Uczniowie poznają skróty klawiaturowe, którymi będą się posługiwać w dalszej pracy. Przypominają sobie umiejętności zdobyte w klasach drugiej i trzeciej, a także zdobywają nowe, poznając bardziej zaawansowane funkcje programu. Sporządzają notatkę o filmie, ucząc się przy okazji zasad edytorskich. Na kolejnych zajęciach poznają nowe możliwości edytora tekstu (m.in. opcje list numerowanych, wstawiania i formatowania tabel oraz obrazów), przygotowując zaproszenia, opracowując scenariusze filmów, sporządzając plan lekcji, prospekty. Dział kończy się projektem powiązanym z treściami nauczania przyrody. Po przejściu działu poświęconego edytorowi tekstu uczniowie uczą się tworzyć prezentacje 7

8 w programie PowerPoint. Zaczynają od prostych prezentacji i stworzenia albumu fotograficznego, po czym przechodzą do prezentacji bardziej złożonych, ze sterowaniem animacjami włącznie. Dział ten, podobnie jak poprzedni, kończy się projektem, tym razem poświęconym muzyce i skorelowanym z treściami nauczania muzyki w szkole podstawowej. Pozostając w kręgu programów związanych z animacją, uczniowie realizują filmy o różnej tematyce w programie Movie Maker (dział nadobowiązkowy dostępny w menu Zagadnienia dodatkowe ). Następnie poznają program Pivot, służący do tworzenia animacji poklatkowych z wykorzystaniem prostych figur. W tej klasie przewidziano dwie godziny dodatkowe: jedną na zajęcia organizacyjne na początku roku, drugą do dowolnego wykorzystania przez nauczyciela, np. na sprawdzian, rozszerzenie lub dokończenie któregoś z tematów. Lp. Dział Liczba godzin 1 Klawiatura zamiast pióra czyli nie tylko piszemy w MS Word 2010 (plus lekcja organizacyjna) 2 Prawie jak w kinie czyli ruch i muzyka w MS PowerPoint Cisza! Kamera! Akcja! czyli świat filmu w Windows Live Movie Maker (zagadnienie dodatkowe) 4 Bieganie po ekranie czyli poznajemy program Pivot Stickfigure Animator Godzina dodatkowa 1 Razem 32 Tabela 2. Orientacyjny przydział godzin w klasie Klasa 6 Klasę szóstą uczniowie rozpoczynają od nauki programu Excel. Tworzą arkusz, używają prostych formuł, budują nieskomplikowane funkcje. Tworzą arkusz budżetu kieszonkowego. Uczą wstawiania i formatowania wykresu. Po spotkaniu z arkuszem kalkulacyjnym uczniowie poznają Baltie aplikację do nauki programowania. Uczą się programować, tworząc proste programy z wykorzystaniem zaprezentowanych wzorców. Poznają elementy składni programowania: pętle, warunki, funkcje. Pracując w zespole, tworzą prostą grę na podstawie elementów opisanych 8

9 w podręczniku oraz wprowadzają własne pomysły. Po nauce programowania uczniowie poznają program Audacity (dział nadobowiązkowy dostępny w menu Zagadnienia dodatkowe ), który służy do obróbki dźwięku. Bawią się, montując przygotowane materiały lub, w zależności od wyposażenia szkolnej pracowni komputerowej, sami nagrywają dźwięki i je montują. Mają możliwość przygotowania audycji radiowej, a nawet całego uczniowskiego programu radiowego. Na zakończenie klasy szóstej uczniowie poznają rozbudowany edytor grafiki GIMP (dział nadobowiązkowy dostępny w menu Zagadnienia dodatkowe ). Zdobywają umiejętności pracy na warstwach, prostej obróbki zdjęć, uczą się bardzo prostych technik kolażu fotograficznego. Lp. Dział Liczba godzin 1 Nie tylko kalkulator czyli odwiedzamy świat tabel i wykresów MS Excel ABC czarowania czyli programujemy w programie Baltie 3 Z mikrofonem i ze słuchawkami czyli zabawy z dźwiękiem i małe studio radiowe w programie Audacity (zagadnienie dodatkowe) 4 Malowanie na warstwach czyli poznajemy program GIMP (zagadnienie dodatkowe) Razem 32 Tabela 3. Orientacyjny przydział godzin w klasie 6 5. Odniesienie treści nauczania do podstawy programowej Program nauczania musi być zgodny z wymaganiami podstawy programowej. Udokumentowanie tej zgodności ułatwia pracę nauczyciela i udowadnia realizację treści zawartych w podstawie programowej. W programie nauczania mogą wystąpić treści, których nie ma w podstawie, ale które są istotne, ponieważ umożliwiają poszerzanie umiejętności uczniów. 9

10 Klasa Numer i nazwa działu nauczania (Uwaga! Uwzględniono zagadnienia nadobowiązkowe) Punkty podstawy programowej Klasa 4 Klasa ,2,1, Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci 2. Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint Żeglowanie w oceanie informacji czyli wizyta w internetowej poczcie i sieciowe pogaduszki 4. Klawiatura zamiast pióra czyli nie tylko piszemy w MS Word Prawie jak w kinie czyli ruch i muzyka w MS PowerPoint , 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1, 5.2, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.1, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2, 6.1, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2 Klasa 6 6. Cisza! Kamera! Akcja! czyli świat filmu w Windows Live Movie Maker (zagadnienie dodatkowe) 7. Bieganie po ekranie czyli poznajemy program Pivot Stickfigure Animator 8. Nie tylko kalkulator czyli odwiedzamy świat tabel i wykresów MS Excel ABC czarowania czyli programujemy w programie Baltie 10. Z mikrofonem i ze słuchawkami czyli zabawy z dźwiękiem i małe studio radiowe w programie Audacity (zagadnienie dodatkowe) 11. Malowanie na warstwach czyli poznajemy program GIMP (zagadnienie dodatkowe) Tabela 4. Odniesienie treści nauczania do podstawy programowej 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3,2, 3,3, 3.4, 5.2, 6.1, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.3, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 5.1, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.4, , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1,

11 6. Zakres treści nauczania, szczegółowe cele kształcenia, szczegółowe cele wychowania, sposoby osiągania celów Treści nauczania, utożsamiane z materiałem nauczania, określają zakres przekazywanych uczniom informacji. Cele edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Osiągnięciu przez uczniów zakładanych celów służą procedury rozumiane jako wszelkie podejmowane przez nauczyciela działania dydaktyczne. Zajęcia komputerowe są przedmiotem dość specyficznym, dającym możliwość stosowania specyficznych form pracy i środków dydaktycznych, takich jak zamieszczone w podręczniku opisy oraz multimedialne prezentacje (filmowe samouczki, pokazy slajdów) wykonania poszczególnych zadań, które umożliwiają uczniom samodzielną pracę. Nawiązanie, niemal w każdym temacie, do treści nauczania innych przedmiotów i różnych dziedzin życia pozwala uczniom poszerzać swoją wiedzę. Dodatkowo uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem mogą wykonywać przewidziane dla nich zadania na ocenę celującą (wyróżnione w podręczniku). Są one cenną pomocą dla nauczyciela. Wiele zadań zakłada współpracę uczniów w małych bądź większych grupach, a nawet całej klasy w celu rozwiązania danego problemu. Praktyczną pomoc merytoryczną otrzymują w swoistym repetytorium, czyli ściągawce z danego zagadnienia zawartej w zbiorze zadań. Tam także znajdują się dodatkowe ćwiczenia poszerzające i uzupełniające treści zawarte w podręczniku Klasa Dział: 3,2,1 Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci Zakres treści nauczania Regulamin pracowni, zasady BHP, historia maszyn liczących i komputerów, definicja komputera i jego budowa, urządzenia wejścia i wyjścia, systemy operacyjne komputerów i urządzeń mobilnych, programy komercyjne i ich bezpłatne odpowiedniki, rodzaje plików, kopiowanie i zapis plików, tworzenie folderów, wyjaśnienie pojęcia internet, historia internetu, korzyści płynące ze świadomego korzystania z internetu, bezpieczeństwo w internecie (kontakty z nieznajomymi, niebezpieczeństwa związane z członkostwem w serwisach społecznościowych, podawaniem danych osobowych) oraz uzależnienie od internetu, sporządzanie notatki, wyszukiwanie informacji (tekstów, obrazów, plików dźwiękowych, wideo, map) w internecie, rozróżnianie przeglądarek i wyszukiwarek internetowych, prawne aspekty korzystania z zasobów zamieszczonych w internecie, licencja creative commons. 11

12 Szczegółowe cele kształcenia Wiadomości zna regulamin pracowni komputerowej zna zasady BHP zna podstawowe fakty z historii komputerów wie, do czego służy komputer zna pojęcie system operacyjny omawia budowę komputera wymienia i rozróżnia urządzenia wejścia i wyjścia zna pojęcie aplikacji komercyjnej i niekomercyjnej zna pojęcie pliku i folderu zna pojęcie internet wymienia korzyści płynące z wykorzystania internetu wymienia zagrożenia mogące płynąć z korzystania z internetu zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu odróżnia przeglądarkę internetową od wyszukiwarki internetowej zna zasady wykorzystywania zasobów umieszczonych w internecie Umiejętności tworzy folder zapisuje pliki kopiuje pliki stosuje się do zasad bezpiecznego surfowania w internecie wyszukuje informacje na zadany temat korzysta z usług tłumacza Google wyszukuje zdjęcia w internecie kopiuje materiały znalezione w internecie do pliku tekstowego 12

13 kopiuje i wkleja fragmenty map ze stron internetowych do dokumentu programu Word 2010, korzystając z opcji Zrzut ekranu/wycinek obrazu Szczegółowe cele wychowania przestrzega zasad regulaminu pracowni komputerowej przestrzega zasad BHP w pracy na komputerze dba o stanowisko swojej pracy przy komputerze przestrzega zasad właściwego wykorzystywania źródeł informacji (podaje autora i źródło informacji, pobranych zasobów) przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z internetu postępuje zgodnie ze wskazaniami nauczyciela Sposoby osiągania celów pogadanka dotycząca zakresu materiału nauczania, sposobów pracy na lekcji, rozmowa o sposobach pracy z podręcznikiem i zbiorem zadań; dialog, burza mózgów rozmowa o zagrożeniach i korzyściach płynących z korzystania z internetu, analiza plansz dydaktycznych i materiału w podręczniku kurs e-learningowy o bezpieczeństwie w internecie turniej sprawności w korzystaniu z wyszukiwarek internetowych w celu znalezienia danych informacji praca na komputerze Dział: Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint 6.1 Zakres treści nauczania Podstawowe narzędzia programu Paint, zwielokrotnianie obiektów, tworzenie kąta 60 stopni, tworzenie pracy z połączenia elementów z kilku różnych rysunków, korzystanie z opcji: Linia krzywa, Przerzuć w pionie, Przerzuć w poziome, tworzenie napisu z uzyskaniem efektu 3D. 13

14 Szczegółowe cele kształcenia Wiadomości zna zastosowanie narzędzi programu Paint rozróżnia obrót w pionie od obrotu w poziomie zna sposób tworzenia efektu 3D zna pojęcie obraz marynistyczny charakteryzuje cechy obiektów symetrycznych omawia etapy powstania śnieżynki Umiejętności stosuje narzędzia programu Paint przemieszcza się między kilkoma oknami programu Paint kopiuje, wkleja oraz obraca elementy w programie Paint rysuje sylwetkę statku widocznego od przodu oraz z boku, korzystając m.in. z opcji Krzywa wkleja narysowane wcześniej sylwetki statków, tworząc obraz marynistyczny obraca wklejone obiekty oraz zmienia ich rozmiary tworzy tekst z wykorzystaniem efektu cienia i efektu 3D tworzy ilustrację do wiersza (napisanego przez siebie lub z podręcznika) Szczegółowe cele wychowania przestrzega zasad pracy w grupie wykazuje się dokładnością i starannością podczas pracy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć postępuje zgodnie ze wskazaniami nauczyciela 14

15 Sposoby osiągania celów pokaz, praca w programie Paint metoda projektu Dział: Żeglowanie w oceanie informacji czyli wizyta w internetowej poczcie i sieciowe pogaduszki Zakres treści nauczania Podstawowe wiadomości o poczcie elektronicznej, zakładanie konta , korzystanie z poczty elektronicznej, tworzenie grupy kontaktów, zasady netykiety, dodawanie załączników do wiadomości , czatowanie i zasady bezpieczeństwa, korzystanie z kalendarza online, korzystanie z kalendarza klasowego, korzystanie z usługi SkyDrive, tworzenie wspólnej prezentacji. Szczegółowe cele kształcenia Wiadomości zna pojęcia poczta elektroniczna, czat omawia reguły tworzenia hasła poczty elektronicznej omawia zasady netykiety charakteryzuje usługi w chmurze na przykładzie usługi SkyDrive Umiejętności korzysta z poczty elektronicznej zgodnie z zasadami netykiety tworzy i edytuje kontakty na koncie poczty elektronicznej tworzy grupy kontaktów na koncie poczty elektronicznej rozpoznaje podstawowe emotikony dołącza emotikony do wiadomości dołącza załączniki do wiadomości korzysta z wiadomości błyskawicznych (czatu) zgodnie z zasadami netykiety 15

16 korzysta z internetowego kalendarza, zapisuje terminy ważnych wydarzeń, np. urodzin, klasówek tworzy internetowy kalendarz klasowy i korzysta z niego tworzy dokumenty w chmurze (SkyDrive), udostępnia stworzone dokumenty, współpracuje przy tworzeniu wspólnych dokumentów Szczegółowe cele wychowania stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu stosuje się do zasad netykiety zgodnie współpracuje przy tworzeniu kalendarza klasowego oraz wspólnej prezentacji na SkyDrive w bezpieczny i w odpowiedzialny sposób korzysta z poczty elektronicznej postępuje zgodnie ze wskazaniami nauczyciela Sposoby osiągania celów pokaz pogadanka praca z podręcznikiem praca na komputerze burza mózgów praca metodą projektu obsługa poczty elektronicznej korzystanie z aplikacji SkyDrive 16

17 6.2. Klasa Dział: Klawiatura zamiast pióra czyli nie tylko piszemy w MS Word 2010 Zakres treści nauczania Skróty klawiszowe, zasady sporządzania notatki o filmie, reguły pisania w edytorze tekstu, podstawowe zasady formatowania tekstu, stosowanie listy numerowanej i wielopoziomowej, tworzenie i formatowanie tabel, modyfikacja tekstu ozdobnego, wstawianie obrazów do dokumentów, formatowanie obrazu, wstawianie kształtów. Szczegółowe cele kształcenia Wiadomości zna podstawowe skróty klawiszowe zna pojęcie edytor tekstu zna podstawowe zasady edytorskie dotyczące składni tekstu, odstępu po znakach itp. wskazuje ikony służące do zastosowania wybranego formatu tekstu bądź akapitu zna pojęcie akapit Umiejętności stosuje skróty klawiszowe stosuje listy numerowane oraz wypunktowanie formatuje tekst stosuje się do zasad edytorskich stosuje predefiniowane style wstawia i formatuje tabelę wstawia i formatuje obrazy wstawia i formatuje kształty współtworzy w grupie album przyrodniczy 17

18 Szczegółowe cele wychowania współpracuje z grupą przy tworzeniu albumu przyrodniczego właściwie się zachowuje w pracowni komputerowej pisze teksty poprawnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i zgodnie z zasadami edytorskimi Sposoby osiągania celów pokaz pogadanka posługiwanie się programem Word ćwiczenia z wykorzystaniem komputera metoda projektu Dział: Prawie jak w kinie czyli ruch i muzyka w MS PowerPoint 2010 Zakres treści nauczania Nauka programu MS PowerPoint. Tworzenie prostej prezentacji: wybór i modyfikacja motywu prezentacji, wstawianie tekstu, dodawanie slajdów, wstawianie grafik, uruchomienie pokazu slajdów. Tworzenie albumu fotograficznego z wykorzystaniem opcji Album fotograficzny. Formatowanie zdjęć w prezentacji, stosowanie efektów artystycznych, usuwanie tła zdjęcia, dodawanie kształtów. Stosowanie efektów przejść między slajdami oraz stosowanie animacji i dokładne sterowanie nimi. Dodawanie muzyki i filmów do pokazu slajdów oraz ich modyfikacja. Szczegółowe cele kształcenia Wiadomości omawia podstawowe narzędzia programu PowerPoint charakteryzuje cechy prezentacji omawia efekty animacji w prezentacji 18

19 Umiejętności uruchamia program PowerPoint uruchamia prezentację pokazu slajdów wybiera motyw prezentacji oraz zmienia domyślne motywy tworzy album fotograficzny za pomocą opcji Album fotograficzny formatuje obraz dodany do prezentacji osadza multimedia (dźwięki i filmy) korzysta z efektów przejścia oraz animacji steruje dodanymi animacjami tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny tworzy prezentację multimedialną Szczegółowe cele wychowania przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w pracowni dba o więzi rodzinne przestrzega zasad korzystania z zasobów internetu dba o poprawność wypowiedzi i prezentacji swojej pracy wykazuje wrażliwość estetyczną rozwija zainteresowania i wzmacnia poczucie własnej wartości przestrzega zasad współpracy w grupie Sposoby osiągania celów pokaz pogadanka posługiwanie się programem PowerPoint ćwiczenia z wykorzystaniem komputera 19

20 korzystanie z zasobów zamieszczonych w Cyfrotece i w internecie prezentacja multimedialna praca metodą projektu Dział: Cisza! Kamera! Akcja! czyli świat filmu w Windows Live Movie Maker (zagadnienie dodatkowe) Zakres treści nauczania Nauka obsługi programu Windows Live Movie Maker, importowanie różnych typów plików multimedialnych, prosty montaż materiału filmowego, dodawanie tytułów i podpisów, dodawanie przejść, kadrowanie ujęć, dodawanie efektów wizualnych, zapisywanie gotowego filmu w różnych formatach. Szczegółowe cele kształcenia Wiadomości wymienia etapy montażu filmu w programie Windows Live Movie Maker omawia podstawowe narzędzia programu Windows Live Movie Maker Umiejętności pracuje w programie Windows Live Movie Maker tworzy film ze zdjęć udostępnionych w Cyfrotece tworzy film ze zdjęć znalezionych w internecie dodaje przejścia i efekty wizualne dodaje tekst eksportuje film modyfikuje klip filmowy (dzieli film, zmienia jego prędkość odtwarzania) dodany do projektu modyfikuje nagranie audio dodane do projektu (skraca, kopiuje i wkleja w inne miejsce) 20

Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe.

Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe. Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe. Klasy IV VI. Założone osiągnięcia uczniów wiążą się z celami kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności oraz z materiałem nauczania. Sprecyzowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. 3, 2, 1, Start czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci. 2. Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint 6.

Spis treści. 1. 3, 2, 1, Start czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci. 2. Malowanie na ekranie czyli nie tylko proste rysunki w MS Paint 6. Spis treści 1. 3, 2, 1, Start czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci 1.1. Nauka jazdy czyli co można robić w pracowni 1.2. Od kości do komputera czyli krótko o historii komputera 1.3. Na co liczy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2014 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Ogólne zasady oceniania uczniów Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Opracowanie: Grzegorz Pańko Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe. klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe. klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasy IV - VI I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają: testy, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

Ocenie podlegają: testy, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. Przedmiotowe ocenianie zajęcia komputerowe (klasa 6) I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania I. Wymagania na poszczególne oceny 1. Na ocenę dopuszczającą konieczne są wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa IV 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa IV 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa IV 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne dopuszczająca) dostateczna) dobra) bardzo dobra) celująca) 1. 3, 2, 1... Start! czyli nieco

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl. 4 wymagania programowe

Zajęcia komputerowe kl. 4 wymagania programowe Zajęcia komputerowe kl. 4 wymagania programowe Kategorie taksonomiczne celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości, B zrozumienie wiadomości, C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, D stosowanie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 4 szkoły podstawowej zamieszczone w planie wynikowym zostały skonstruowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na celu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Komputerowe klasa 6

Zajęcia Komputerowe klasa 6 Zajęcia Komputerowe klasa 6 Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych. Klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych. Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych Klasa IV Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Uczeń: wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 5

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 5 Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 5 Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE OpracowaŁ: Łukasz Błaszczyk, Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Komputerowe klasa 5

Zajęcia Komputerowe klasa 5 Zajęcia Komputerowe klasa 5 Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klasy 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klasy 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klasy 6 szkoły podstawowej zamieszczone w planie wynikowym zostały skonstruowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 6 szkoły podstawowej zamieszczone w planie wynikowym zostały skonstruowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na celu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Powinien być

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa Adam Ryba Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa Wymagania programowe 3,2,1 Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci regulamin pracowni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności Przedmiotowy system oceniania (klasa 4) I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA zajęcia komputerowe kl. IV - VI. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA zajęcia komputerowe kl. IV - VI. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA zajęcia komputerowe kl. IV - VI Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartkówki, ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne]

Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne] Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej KLASA V [32 tematy lekcji na 32 godziny lekcyjne] PRACA Z DOKUMENTEM KOMPUTEROWYM część 2. (9 godz.) Lp. 33. 34. 35. Temat lekcji Korzystamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 4)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 4) 1 Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania (klasa 4) Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) 1 Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 5. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 5. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 5 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo