PODSTAWY ECHOKARDIOGRAFII MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY ECHOKARDIOGRAFII MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE"

Transkrypt

1 PODSTAWY ECHOKARDIOGRAFII MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE M. Ciurzyński, B. Lichodziejewska, K. Kurnicka Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego

2 Ruch struktur serca ultradźwiękowo zarejestrowany - po raz pierwszy w roku W latach 60-tych udoskonalono aparaty ultrasonograficzne era nieprzerwanego rozwoju echokardiografii...trwająca do dziś

3 Badanie echokardiograficzne jest nie tylko badaniem obrazowym, które pozwala zobaczyć, jak wygląda serce. To przede wszystkim podstawowe narzędzie diagnostyki kardiologicznej, umożliwiające ocenę funkcji hemodynamicznej serca. Zrozumienie działania serca jako całości pozwala na prawidłową interpretację wyniku badania echokardiograficznego i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

4 W aparacie echokardiograficznym fale ultradźwiękowe o częstotliwości MHz są wysyłane przez głowicę aparatu zawierającą elementy piezoelektryczne, które przekształcają energię elektryczną w ultradźwięki. powracające do głowicy odbite od tkanek ultradźwięki są przetwarzane na ekranie aparatu powstaje obraz badanej struktury.

5 Im wyższa częstotliwość fali, - tym większa rozdzielczość obrazu, - lecz jednocześnie zmniejszona głębokość zasięgu. W klasycznym badaniu echokardiograficznym przezklatkowym (TTE=transthoracic echocardiography) u dorosłych stosuje się częstotliwość fali 2-5 MHz, -> odpowiednia jakość obrazu przy zasięgu ok. 30 cm.

6 Wprowadzenie techniki tak zwanej drugiej harmonicznej, u której podstaw leży zwielokrotnienie odbitego sygnału o tej samej częstotliwości, przyniosło poprawę rozdzielczości obrazu.

7 Powszechnie wykorzystywane są dwa sposoby obrazowania struktur serca. - jednowymiarowy obraz M-mode i - obrazowanie dwuwymiarowe, czyli 2D

8 Jednowymiarowy obraz M-mode powstaje przy przecięciu serca wąskim strumieniem ultradźwięków. Na ekranie uzyskuje się wykres ruchu struktur serca z amplitudą w skali centymetrowej na osi czasu.

9 Obrazowanie dwuwymiarowe, czyli 2D jest wynikiem generowanego przez głowicę szybkiego przemieszczania wiązki ultradźwięków w jednej płaszczyźnie w zakresie kąta około 60 st. Na ekranie powstaje obraz struktur serca poruszających się w czasie realnym położonych w wybranej płaszczyźnie.

10 Amplituda sygnału ultradźwiękowego, która zależy od jakości tkanki odbijającej, wyrażona jest jasnością plamki w skali szarości od białej przy silnych echach odbitych od twardych struktur, - do czarnej przy braku ech.

11 Zjawisko Dopplera występuje przy ruchu żródła fal akustycznych. Wykorzystane zostało w analizie - prędkości ruchu poruszających się krwinek oraz - prędkości ruchu tkanek.

12 Przy użyciu metody doplerowskiej można uzyskać na ekranie wykres prędkości przepływu krwi ( w cm / sec) na osi czasu tak zwany dopler spektralny Przepływ w kierunku sondy - krzywa nad linią 0, w kierunku przeciwnym pod linią 0,

13 dopler spektralny - dwa rodzaje Dopler fali pulsacyjnej pozwala na zarejestrowanie kierunku i prędkości przepływu na określonej głębokości, czyli w niewielkim obszarze jam serca. - ograniczeniem jest brak możliwości oceny przepływu o prędkości powyżej 2 m/sec.

14 dopler spektralny -dwa rodzaje dopler wiązki ciągłej rejestruje wysokie prędkości > 2 m/sec - jego ograniczeniem jest brak możliwości określenia, w którym miejscu występuje najwyższa prędkość, bowiem sygnały zbierane są na całym przebiegu strumienia ultradźwięków.

15 Odwzorowanie przepływu krwi znakowane kolorem, czyli tak zwany dopler kolorowy umożliwia uwidocznienie fali przepływu w czasie realnym, jednocześnie z obrazowaniem dwuwymiarowym struktur w wybranej płaszczyźnie.

16 Metoda doplera wykorzystywana jest także do obrazowania prędkości ruchu tkanek. dopler tkankowy (TDE = tissue doppler echocardiography). Rejestrowane są niskie prędkości ruchu struktur serca - w czasie realnym (obraz 2D) pod postacią mapy kolorów, - oraz jako wykres prędkości na osi czasu.

17 badanie tradycyjne - przez klatkę piersiową (TTE) badanie za pomocą głowicy umieszczonej w przełyku (TEE = transesophageal echocardiography) ocena echokardiograficzna wewnątrzsercowa, - specjalna miniaturowa sonda wprowadzana przeznaczyniowo - śródoperacyjne badanie sondą epikardialną, przykładaną bezpośrednio do powierzchni serca. ( rzadziej stosowane ) ocena echokardiograficzna wewnątrznaczyniowa echokardiograficzne próby obciążeniowe - główne cele : - diagnostyka choroby niedokrwiennej, - ocena żywotności mięśnia lewej komory - ocena istotności wad zastawkowych.

18 ECHOKARDIOGRAFIA KLASYCZNA, PRZEZKLATKOWA ( TTE ) STANDARDOWE PŁASZCZYZNY I PUNKTY OTRZYMYWANIA PROJEKCJI

19 SPOSOBY OBRAZOWANIA STRUKTUR 2 D - obraz dwuwymiarowy przecięcie serca płaszczyzną M-mode - ruch struktury w czasie przecięcie serca linią

20

21

22

23 STANDARDOWE PUNKTY OTRZYMYWANIA PROJEKCJI NADMOSTKOWY PRZYMOSTKOWY PODMOSTKOWY KONIUSZKOWY

24

25

26 LAX

27

28 SAX nacz

29

30 SAX MV

31

32

33 4 CH

34

35 2 CH

36

37

38 Subc 4 CH

39

40

41 Ao RPA

42 SPOSOBY OBRAZOWANIA STRUKTUR 2 D - obraz dwuwymiarowy przecięcie serca płaszczyzną M-mode - ruch struktury w czasie przecięcie serca linią

43

44 LAX

45 standardowe obrazy M-mode PROJEKCJA PRZYMOSTKOWA RV LAX LV MV Ao RV RV AV LV lewa komora RV MV zastawka aortalna zastawka mitralna

46 ECHO 2 D i M - mode pomiary - liniowe Wielkość jam Ocena struktur - planimetryczne obliczanie objętości jam wielkość - grubość, długość echogeniczność (morfologia) ruch

47 IVS RV LV Ao PW LA

48 ECHO 2 D ocena zastawek i aparatu podzastawkowego SAM, MV gdy AR ocena struktur o bardzo szybkim ruchu ocena ruchu ściany asynchronia skurczu LV i RV ocena kurczliwości ocena morfologiczna Odpowiednie zastosowanie wszystkich projekcji umożliwia zobrazowanie prawie wszystkich struktur serca W razie potrzeby stosuje się projekcje niestandardowe ECHO M-mode

49 KOMORY LEWA I PRAWA ocena morfologiczna LV wiązka pośrednia RV LAX LV LV RV RA LV LA RV SAX RA 2 CH 4 CH LA

50 OCENA FUNKCJI SKURCZOWEJ LK SEGMENTALNEJ podział lewej komory na 17 segmentów (wg.ase) Podział umowny; używano podziałów na 9 20 segmentów 17 - najlepsze dla porozumienia z pracowniami hemodynamiki (?)

51 IVS ANT (INF-LAT) LEWA KOMORA ŚCIANY i segmenty POST apex ANT IVS (ANT- LAT) LAT mid INF bas

52 OCENA FUNKCJI SKURCZOWEJ Normokineza Hipokineza zmniejszenie amplitudy skurczu Akineza - brak skurczu Dyskineza ruch ściany w przeciwną stronę

53 OCENA FUNKCJI SKURCZOWEJ GLOBALNEJ FRAKCJA WYRZUTOWA (EF) objętość rozkurczowa objętość skurczowa objętość rozkurczowa x100% obliczanie - metoda Simpsona pomiar planimetryczny 2 projekcje - 4CH i 2CH - skurcz i rozkurcz - - obliczenie objętości l. komory Norma = 55 70% źle < 40% < nieźle ocena na oko

54 OCENA FUNKCJI SKURCZOWEJ FRAKCJA WYRZUTOWA (EF) objętość rozkurczowa objętość skurczowa objętość rozkurczowa x 100% ROZKURCZ SKURCZ 4CH 2CH

55 Funkcja skurczowa prawej komory M-mode RV RA TAPSE Pomiar wychylenia skurczowego pierścienia trójdzielnego TAPSE w obrazowaniu M-mode N = mm Right Heart ASE (EAE) Guidelines J Am Soc Echocardiogr 2010

56 ocena morfologiczna OCENA ZASTAWEK WADY ZASTAWKOWE Morfologia płatków i pierścieni zwłóknienia, zwapnienia Ruch płatków Ocena aparatu podzastawkowego Struktury dodatkowe wyrośla bakteryjne, guzy

57 ZASTAWKI wzajemne położenie TV RV PV AV RV LV TV A sept A P MV RA LA AV MV w 4CH różnica poziomów pierścieni mm

58 A2 P2 SAX LAX P (dex) A PV P3 P1 RVIT TV AoV sept A RCC NCC P LCC A P3 sin P1 P2 MV 4CH 2CH A2 P1 ZASTAWKI wzajemne położenie 5CH

59 rozkurcz płatek przedni P1 skurcz P3 P2 płatek tylny

60 MV

61 rozkurcz RCC NCC LCC skurcz

62 SAX nacz

63 ZASTAWKA PŁUCNA trudna ocena w ECHO nigdy nie widać przekroju poprzecznego można uwidocznić tylko dwa płatki Post (Right) PP PK AoV P A PV Left Ant SAX

64 Ao łuk aorty aorta wstępująca LV RV LV Ao Ao aorta zstępująca

65 Dopler tkankowy (TDE) wykres prędkości ruchu ściany w czasie PROJEKCJA CZTEROJAMOWA 4CH prędkość ruchu pierścienia mitralnego S E A Norma S > 6 cm/sec E = 6-11 ( 8) cm/sec E / E < 10 (8)

66 S E A

67

68 Proponowane projekty badań Ocena EKG u pacjentów z twardziną układową (SSc) 111 pacjentów z SSc Ocena zapisów EKG według zaproponowanego protokołu Osoby koordynujące: dr K Irzyk, dr P Bienias, dr M Ciurzyński

69 Proponowane projekty badań Ocena EKG u pacjentów z ostrą zatorowością płucną 200 pacjentów z OZP Osoby koordynujące: dr P Bienias, dr M Kostrubiec, dr A Łabyk, dr O Dzikowska - Diduch

70 Proponowane projekty badań Ocena echokardiograficznych wskaźników prognostycznych u chorych z ostrą zatorowością płucną Analiza badań echo u 200 chorych z OZP Osoby odpowiedzialne: dr M Ciurzyński, dr O Dzikowska Diduch, dr B Lichodziejewska

71 SPOSOBY OBRAZOWANIA PRZEPŁYWU Dopler spektralny - - wykres prędkości przepływu w czasie pulsacyjny - ocena przepływu w danym punkcie ciągły - maksymalna prędkość przepływu Dopler kolorowy - - dwuwymiarowy obraz przepływu

72 ECHO - DOPLER kolorowy - - dwuwymiarowy obraz przepływu obrazowanie przepływu krwi znakowane kolorem ocena przepływów niebieski - od sondy czerwony - w kierunku sondy

73 ocena przepływów ECHO - DOPLER KOLOROWY obraz dwuwymiarowy fali przepływu pomiary - liniowe - planimetryczne parametry fali długość ( zasięg ) szerokość ; talia pole powierzchni zjawisko konwergencji (PISA)

74 OCENA FALI ZWROTNEJ NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA pole powierzchni (planimetrycznie ) długość fali ( zasięg ) szerokość talia wąska do końca przedsionka szeroka do 3/4 przedsionka stosunek pola powierzchni fali do powierzchni przedsionka NIEDOMYKALNOŚĆ AORTALNA stosunek szerokości fali do drogi odpływu

75 obraz dwuwymiarowy fali zwrotnej mitralnej MOŻNA ZMIERZYĆ długość ( zasięg ) szerokość ; talię pole powierzchni

76 obraz dwuwymiarowy fali zwrotnej aortalnej MOŻNA ZMIERZYĆ długość ( zasięg ) szerokość ; talię pole powierzchni

77 MR, AR

78 OCENA objętości fali Zjawisko PISA pola powierzchni ujścia (ERO)

79 Dopler spektralny - - wykres prędkości przepływu w czasie pulsacyjny ocena przepływu w danym punkcie m/sec LAMINARNY 2 m/sec 2 TURBULENTNY ciągły maksymalna 2 prędkość przepływu TURBULENTNY m/sec 3 4

80 aliasing TVF TR

81 TR TVF

82 ECHO - DOPLER SPEKTRALNY wykres prędkości przepływu w czasie V - maksymalna prędkość fali Obliczenia: gradient - maksymalny (PG) - 4V 2 - średni ( MG) V max

83 ECHO - DOPLER SPEKTRALNY czas akceleracji (AcT) czas deceleracji (DcT)

84 ECHO - DOPLER SPEKTRALNY całka prędkości przepływu w czasie Velocity Time Integral VTI czas spadku ciśnienia do połowy PHT Pressure Half Time Vmax PG czas (msec) 1/2 PG

85 PHT AcT DT VT I MG V max PG ( 4V 2 )

86 ZASTAWKI PRZEDSIONKOWO- KOMOROWE ROZKURCZ NAPŁYW KRWI DO KOMORY napływ dwufazowy fala E napływu wczesnego fala A napływu późnego; przedsionkowego ZASTAWKA TRÓJDZIELNA E A Prędkość napływu 0,3-0,7-1 m/sec RV RA prędkość wzrasta w czasie wdechu LV LA ZASTAWKA MITRALNA E A Prędkość napływu 0,6-1,3 m/sec bramka doplerowska na szczycie otwartych płatków

87 ZASTAWKI KOMOROWO - TĘTNICZE SKURCZ WYRZUT KRWI Z KOMORY napływ jednofazowy ZASTAWKA AORTALNA ZASTAWKA TĘTNICY PŁUCNEJ LV RV Prędkość wyrzutu Prędkość wyrzutu 1,0-1,7 m/sec 0,6-0,9 m/sec bramka doplerowska na poziomie pierścienia

88 OCENA NAPŁYWU MITRALNEGO Dopler spektralny, pulsacyjny PROJEKCJA CZTEROJAMOWA 4CH NAPŁYW MITRALNY E A

89 E A

90 OCENA WYRZUTU AORTALNEGO Dopler spektralny, pulsacyjny PROJEKCJA PIECIOJAMOWA 5CH WYRZUT AORTALNY

91

92 OCENA WYRZUTU PŁUCNEGO Dopler spektralny, pulsacyjny PROJEKCJA KRÓTKA NACZYNIOWA SAX WYRZUT PŁUCNY dobrze - gdy widać trzask zamknięcia

93 OCENA FUNKCJI ROZKURCZOWEJ LV Dopler spektralny,pulsacyjny OCENA IVRT jednoczesny obraz wyrzutu aortalnego i napływu mitralnego czas od zamknięcia zastawki aortalnej do otwarcia zastawki mitralnej PROJEKCJA PIĘCIOJAMOWA 5CH MVF AVF CZAS ROZKURCZU IZOWOLUMETRYCZNEGO

94 OCENA FUNKCJI ROZKURCZOWEJ LV Dopler spektralny,pulsacyjny PROJEKCJA CZTEROJAMOWA 4CH OCENA NAPŁYWU Z ŻYŁ PŁUCNYCH S D bramka w żyle płucnej górnej prawej

95 obrazowanie CZTEROJAMOWA NIEDOMYKALNOŚCI ZASTAWEK Dopler spektralny; pulsacyjny lub ciągły 4CH PIĘCIOJAMOWA 5CH KRÓTKA NACZYNIOWA SAX zastawki trójdzielna mitralna aortalna zastawki płucna niedomykalność niedomykalność

96 MR

97 AR

98 obrazowanie NIEDOMYKALNOŚCI ZASTAWEK Doppler spektralny - ciągły spektrum niedomykalności mitralnej ; trójdzielnej aortalnej ; płucnej

99 DOPPLER SPEKTRALNY, PULSACYJNY Ocena funkcji rozkurczowej komór ocena napływów do jam lewego lub prawego serca DOPPLER SPEKTRALNY kalkulowanie ciśnień w jamach serca ze spektrum i prędkości fal przepływu DOPPLER SPEKTRALNY I ECHO 2 - D obliczanie: objętości przepływu powierzchni ujścia frakcji niedomykalności (z równania ciągłości)

100 KALKULACJE HEMODYNAMICZNE LAX pole powierzchni drogi odpływu obliczone z liniowego pomiaru poprzecznego VTI wyrzutu aortalnego SV = D 2 x 0,785 5CH POMIAR OBJĘTOŚCI WYRZUTOWEJ x VTI D 2 x 0,785 SV x HR = CO

101 Frakcja wyrzutowa ( EF) a objętość wyrzutowa (SV) EDV EF SV SV objętość krwi wyrzucanej na obwód ESV określa kurczliwość mięśnia komory SV MR przy takiej samej EF SV mniejsza, gdy duża fala zwrotna mitralna

102 KALKULACJE HEMODYNAMICZNE wyrzut aortalny SV = D x VTI wyrzut płucny stosunek Qp : Qs = 1 przepływu płucnego do systemowego

103 Stenoza aortalna Pomiar AVA

104 OCENA FUNKCJI ROZKURCZOWEJ KOMÓR Doppler spektralny, pulsacyjny OCENA NAPŁYWÓW DO JAM LEWEGO lub PRAWEGO SERCA

105 E A OCENA FUNKCJI ROZKURCZOWEJ LV MVF AVF IVRT DT doplerowskie spektrum napływu mitralnego PVF S D Ar doplerowskie spektrum napływu z żył płucnych DTE S Rozkurczowe prędkości ruchu pierścienia mitralnego E A dopler tkankowy PROPAGACJA Vp Prędkość propagacji wczesnej fali napływu mitralnego M-mode z doplera kolorowego

106 CECHY UPOŚLEDZENIA RELAKSACJI NAPŁYW O CHARAKTERZE RESTRYKCYJNYM E A E A Napływ mitralny S D S D Napływ z żył płucnych

107 Dopler tkankowy (TDE) wykres prędkości ruchu ściany w czasie PROJEKCJA CZTEROJAMOWA 4CH prędkość ruchu pierścienia mitralnego S E A Norma S > 6 cm/sec E = 6-11 cm/sec E / E < 10

108 Porównanie prędkości fali wczesnego napływu mitralnego (E ) z E / E wczesnorozkurczową prędkością ruchu pierścienia mitralnego (E ) (w doplerze tkankowym)

109 Propagacja fali wczesnego napływu mitralnego - ocena - dopler kolorowy + M-mode Vp = 43.7 cm/sec

110 UPOŚLEDZENIE RELAKSACJI napływ mitralny napływ z żył płucnych S > D E < A dopler tkankowy propagacja E < 8 cm/sec Vp < 45 cm/sec

111 napływ mitralny RESTRYKCJA napływ z żył płucnych E >> A S << D dopler tkankowy E < 8 cm/sec propagacja Vp < 45 cm/sec

112 ECHO - wskaźniki hemodynamiczne oceny LV ROZKURCZ napełnianie lewej komory SKURCZ preload ciśnienie końcowo rozkurczowe (left ventricular end diastolic pressure - LVEDP) ciśnienie zaklinowania w t. płucnej (pulmonary capillary wedge pressure - PCWP) opróżnianie lewej komory afterload skurczowe ciśnienie tętnicze opór naczyniowy kurczliwość objętość wyrzutowa - SV frakcja wyrzutowa - EF szybkość narastania ciśnienia w czasie skurczu izowolumetrycznego (dp/dt)

113 najważniejsze pytanie czy są cechy podwyższonego ciśnienia końcowo-rozkurczowego w LV i ciśnienia w LA

114 LVEDP

115 kalkulowanie ciśnienia skurczowego w prawej komorze RVSP = TRPG + RAP TR obliczenie gradientu maksymalnego fali zwrotnej trójdzielnej (TRPG) doplerowskie spektrum fali zwrotnej trójdzielnej - pomiar prędkości maksymalnej V= 3,3 m/sec TRPG = 44 mmhg TR V + Right Heart ASE (EAE) Guidelines; J Am Soc Echocardiogr 2010 ESC Guideliness 2009

116 IVC M-mode IVC - M-mode WYDECH WDECH

117 PRAWA KOMORA - kalkulowanie ciśnień SPEKTRUM DOPLEROWSKIE PRZEPŁYWU PRZEZ ZASTAWKĘ PŁUCNĄ AcT Czas akceleracji (AcT) < 80 msec V = 0,6-0,9 m/sec - podwyższone ciśnienie w łożysku płucnym ESC Guidelines 2009, Nanda 1985, Wayman 1994, Feigenbaum 1994

118 CIŚNIENIA KALKULOWANE Rozkurczowe w LV ( z AR) LVEDP = RR rozkurczowe - AR PG ( 4-12 mmhg) Skurczowe w LA ( z MR ) LASP = RR skurczowe - MR PG ( 6-21 mmhg) Rozkurczowe i średnie w RV ( z PR) MPAP = PR PG EDPAP = ED PR PG + ciśnienie w RA (RAP) Skurczowe w RV ( z TR ) RVSP = TR PG + ciśnienie w RA ( do 35 mmhg) ocena ciśnienia płucnego z AcT wyrzutu płucnego ocena LVEDP z napływu MV i żył płucnych i DTE

119 OGRANICZENIA ECHOKARDIOGRAFII otyłość deformacja kl. piersiowej rozedma respirator unieruchomienie pozycja przymusowa tachykardia duszność niepokój zmiany na kl. piersiowej

120 gdy nie wystarcza BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE PRZEZKLATKOWE - TTE wtedy BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE PRZEZPRZEŁYKOWE - TEE

121 sonda TEE

122 BADANIE ECHO PRZEZPRZEŁYKOWE TEE dokładne obrazowanie struktur serca obrazowanie struktur niewidocznych w TTE

123 BADANIE ECHO PRZEZPRZEŁYKOWE - TEE obrazowanie struktur niewidocznych w TTE uszko lewego przedsionka (LAA) LA przegroda międzyprzedsionkowa z zastawką otworu owalnego LAA RA SVC rozwidlenie pnia płucnego ściana i światło aorty dokładne obrazowanie innych struktur

124 Echokardiografia obciążeniowa Rejestracja ECHO: ocena kurczliwości 17 segmentów LV Echokardiografia wysiłkowa - bieżnia, rower Próby farmakologiczne : dipirydamol dobutamina ( + atropina ) adenozyna Stymulacja przezprzełykowa

125 ECHOKARDIOGRAFIA - - METODA OBRAZOWA OCENA SUBIEKTYWNA wiarygodność wyniku zależy od KLASY APARATU DOŚWIADCZENIA BADAJĄCEGO

126 zaawansowane techniki diagnostyki echokardiograficznej obrazowanie trójwymiarowe w czasie realnym - głowica generująca wiązkę ultradźwięków nie w płaszczyźnie, lecz w kształcie stożka automatyczna detekcja wsierdzia ( w 2D) tak zwana kolor kineza ( w 2D) czyli zakodowanie odpowiednim kolorem zmiany położenia wsierdzia. Oba te sposoby ułatwiają ocenę zaburzeń kurczliwości. strain i strain rate - analiza wielkości i tempa regionalnego odkształcenia miokardium dożylnie podawane substancje kontrastujące

127 OBRAZOWANIE TRÓJWYMIAROWE W CZASIE REALNYM - głowica generuje wiązkę ultradźwięków w kształcie stożka

128 zaawansowane techniki echokardiograficzne strain i strain rate analiza wielkości i tempa regionalnego odkształcenia miokardium Jest to ocena zmiany długości tkanki w stosunku do jej stanu wyjściowego. Podstawą badania może być dopler tkankowy, lub tak zwany speckle tracking, czyli pomiar prędkości ruchu tkanki, metoda oparta na badaniu dwuwymiarowym, polegająca na śledzeniu ruchu plamki odbitego echa. Zastosowanie - przy badaniach kurczliwości regionalnej mięśnia serca oraz asynchronii skurczu, zwłaszcza ruchu rotacyjnego.

129

130

131 zaawansowane techniki diagnostyki echokardiograficznej. W badaniach echokardiograficznych wykorzystywane są także dożylnie podawane substancje odbijające ultradźwięki i dające na ekranie obraz przepływającej krwi.

132 środki kotrastowe najpowszechniej stosowany jest kontrast nieprzechodzący przez krążenie płucne czyli sól fizjologiczna lub 5% glukoza z pęcherzykami powietrza (10 ml płynu + 0,5 ml powietrza, wstrząśnięte w strzykawce). Podstawowym wskazaniem do badania kontrastowego tego typu jest diagnostyka przecieku międzyprzedsionkowego prawo lewego przy obecności przetrwałego otworu owalnego.

133

134 środki kotrastowe Specjalnie produkowane środki kontrastowe stosowane są głównie zawierające mikropęcherzyki z gazem, przechodzące przez krążenie płucne, do kontrastowania jamy lewej komory w celu uwidocznienia zarysu wsierdzia u chorych ze złą jakością obrazu 2D w diagnostyce zaburzeń kurczliwości, a także w ocenie perfuzji mięśnia serca.

135 Echokardiografia kontrastowa Kontrasty przechodzące przez krążenie płucne - kontrastowanie lewych jam serca: wzmocnienie sygnału dopplerowskiego poprawa określenia granicy wsierdzia uwidocznienie guzów, skrzeplin wewnątrzsercowych

136 Echokardiografia kontrastowa Ocena perfuzji mięśnia sercowego - zastosowanie badawcze.

137 Dziękuję

138

Podstawy echokardiografii

Podstawy echokardiografii Podstawy echokardiografii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Echokardiografia podstawy - badanie echokardiograficzne jest metodą oceny serca wykorzystującą ultradźwięki - głowica echokardiografu emituje

Bardziej szczegółowo

Podstawy echokardiografii

Podstawy echokardiografii Echokardiografia podstawy Podstawy echokardiografii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 - badanie echokardiograficzne jest metodą oceny serca wykorzystującą ultradźwięki - głowica echokardiografu emituje

Bardziej szczegółowo

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko Podstawy echokardiografii Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek,

Bardziej szczegółowo

ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII

ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII ECHOKARDIOGRAFIA W INTENSYWNEJ TERAPII 03.10.2015 Dr n. med. KATARZYNA KURNICKA PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII, KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHI KARDIOLOGII WUM Journal of the American Society of Echocardiography

Bardziej szczegółowo

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym 162 Choroba nadciśnieniowa serca Prezentacja dwuwymiarowa S Przerost (> 12 mm) mięśnia sercowego (od umiarkowanego do znacznego), obejmujący głównie przegrodę międzykomorową, brak odcinkowych zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie w tętnicy płucnej

Ciśnienie w tętnicy płucnej 10 Ciśnienie w tętnicy płucnej Echokardiografia w połączeniu z badaniem doplerowskim stanowi metodę wiarygodną, nieinwazyjną i łatwą w zastosowaniu przy określaniu ciśnienia w tętnicy płucnej (PAP). Pułapki

Bardziej szczegółowo

Ocena lewej komory w badaniu echokardiograficznym

Ocena lewej komory w badaniu echokardiograficznym Kardiologia Polska 2014; 72, supl. II: XX XX; DOI: 10.5603/KP.2014.XXXX ISSN 0022 9032 ArtykuŁ poglądowy / Review article Ocena lewej komory w badaniu echokardiograficznym Left ventricular function assessment

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych Anatomia i fizjologia układu krążenia Łukasz Krzych Wytyczne CMKP Budowa serca RTG Unaczynienie serca OBSZARY UNACZYNIENIA Układ naczyniowy Układ dąży do zachowania ośrodkowego ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Choroby osierdzia. Płyn w worku osierdziowym. Rola badania M-mode

Choroby osierdzia. Płyn w worku osierdziowym. Rola badania M-mode 8 Choroby osierdzia Płyn w worku osierdziowym Echokardiograficznie płyn w worku osierdziowym przedstawia się jako przestrzeń wolna od ech między warstwą nasierdzia i osierdzia. Minimalna separacja tych

Bardziej szczegółowo

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK RTG klatki piersiowej Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Arkadiusz Podgórski

Opracował: Arkadiusz Podgórski Opracował: Arkadiusz Podgórski Serce to pompa ssąco-tłocząca, połoŝona w klatce piersiowej. Z zewnątrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem. Serce jest zbudowane z tkanki mięśniowej porzecznie prąŝkowanej

Bardziej szczegółowo

Fizjologia Układu Krążenia 3. seminarium

Fizjologia Układu Krążenia 3. seminarium Fizjologia Układu Krążenia 3. seminarium Cykl sercowy: Skurcz izowolumetryczny: szczyt załamka R - początek skurczu komory skurcz Cardiac zwiększa ciśnienie w Cycle Lewej komorze powyżej ciśnienia w lewym

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zwykle pierwsze badanie obrazowe w diagnostyce chorób serca Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia Standardowe

Bardziej szczegółowo

Kardiologia. Aspekty kliniczne. Wskazania kliniczne

Kardiologia. Aspekty kliniczne. Wskazania kliniczne 3 Kardiologia Aspekty kliniczne Wycinkowa echokardiografia jest idealnym narzędziem diagnostycznym do oceny zaburzeń kardiologicznych w stanach zagrożenia życia. Opierając się jedynie na wynikach badania

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian hemodynamicznych układu krąŝ

Ocena zmian hemodynamicznych układu krąŝ Ocena zmian hemodynamicznych układu krąŝ ąŝenia u noworodków. w. Renata Bokiniec Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM Adaptacja Stabilizacja i utrzymanie prawidłowej wymiany gazowej

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia krążenia płodowego

Patofizjologia krążenia płodowego Patofizjologia krążenia płodowego Krążenie płodowe w warunkach prawidłowych W łożysku dochodzi do wymiany gazów i składników odżywczych pomiędzy oboma krążeniami Nie dochodzi do mieszania się krwi w obrębie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L szt. 1 RAZEM Wymagane

Bardziej szczegółowo

Echokardiografia w praktyce klinicznej Standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007

Echokardiografia w praktyce klinicznej Standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007 1 Echokardiografia w praktyce klinicznej Standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2007 Opracowane przez zespół: prof. Jarosław D. Kasprzak Uniwersytet Medyczny w Łodzi prof.

Bardziej szczegółowo

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca.

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca. Układ krążenia część 2 Osłuchiwanie serca. Osłuchiwanie serca Osłuchiwanie serca miejsce osłuchiwania Miejsca osłuchiwania : Zastawka dwudzielna - V międzyżebrze palec przyśrodkowo od lewej linii środkowo-

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie serca metodą CMR. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. Płaszczyzny obrazowania 2015-04-24 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

Obrazowanie serca metodą CMR. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. Płaszczyzny obrazowania 2015-04-24 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK Obrazowanie serca metodą CMR Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej Podczas jednego badania CMR można uzyskać szczegółowe informacje o morfologii oraz czynności serca, zarówno w spoczynku, jak i w

Bardziej szczegółowo

ASD. 3-14% wad serca. jedna z częstszych wrodzona anomalia. ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana;

ASD. 3-14% wad serca. jedna z częstszych wrodzona anomalia. ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana; ASD ASD 3-14% wad serca jedna z częstszych wrodzona anomalia ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana; (+) PS, TAPVD, VSD, PDA, MS, z.barlowe a. Rozwój przegrody międzyprzedsionkowej

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Twoja. Katalog kursów. Zapisy oraz informacje o szkoleniach. Kontakt: tel wew. 205

Twoja. Katalog kursów. Zapisy oraz informacje o szkoleniach. Kontakt: tel wew. 205 Twoja Katalog kursów Kontakt: tel. 32 730 32 23 wew. 205 biuro@ Zapisy oraz informacje o szkoleniach www. Wykładowca: dr P. Życiński Podstawy diagnostyki USG narządów jamy brzusznej 09:00-19:00 (dzień

Bardziej szczegółowo

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23 Topografia klatki piersiowej Badanie fizykalne układu krążenia KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 A Pachowa przednia prawa B Obojczykowa środkowa prawa C Mostkowa D Obojczykowa środkowa lewa E Pachowa przednia

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrokardiografii część 1

Podstawy elektrokardiografii część 1 Podstawy elektrokardiografii część 1 Dr med. Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie ELEKTROKARDIOGRAFIA metoda rejestracji napięć elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia Echokardiograf 1 szt. Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy):. Producent (+ adres, adres strony www): Kraj produkcji:... Rok

Bardziej szczegółowo

UrszUla UrszUla Pasławska. Badanie echokardiograficzne

UrszUla UrszUla Pasławska. Badanie echokardiograficzne UrszUla UrszUla Pasławska Badanie echokardiograficzne psów psów i i kotów Copyright tekst i ryciny Urszula Pasławska, 2012 Copyright by Galaktyka Sp. z o.o., Łódź 2012 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 tel.:

Bardziej szczegółowo

Stenoza aortalna 2013

Stenoza aortalna 2013 Sekcja Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Stenoza aortalna 2013 Dr hab. med. Tomasz Kukulski Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii Śląski

Bardziej szczegółowo

Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna

Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I. Konstrukcja i konfiguracja 1. Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 /podać

Bardziej szczegółowo

WSTĘP UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA BADANIA WSKAZANIA DO BADANIA PRZEZPRZEŁYKOWEGO

WSTĘP UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA BADANIA WSKAZANIA DO BADANIA PRZEZPRZEŁYKOWEGO W Polsce/In Poland Kardiologia Polska 2011; 69, 7: 755 760 ISSN 0022 9032 Rekomendacje 2011 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zastosowania echokardiografii przezprzełykowej

Bardziej szczegółowo

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B, B6 B11 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Definicja. Wady, w których dochodzi do przecieku

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Łoniewska-Paleczny. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Elżbieta Łoniewska-Paleczny. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Elżbieta Łoniewska-Paleczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Ryzyko powikłań związanych z zastosowaniem metody nie może przewyższać korzyści z uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r.

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r. Modyfikacja TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ECHOKARDIOGRAFU Lp. Parametry Parametr wymagany 1 Producent/Oferent Podać 2 Kraj pochodzenia Podać 3 Urządzenie rekondycjonowane rok produkcji nie starszy niż

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej

Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej Choroby Serca i Naczyń 2007, tom 4, nr 2, 106 110 P R Z Y P A D K I K L I N I C Z N E Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej Piotr Lipiec,

Bardziej szczegółowo

Układ krążenia krwi. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 2014-11-18 Biofizyka 1

Układ krążenia krwi. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 2014-11-18 Biofizyka 1 Wykład 7 Układ krążenia krwi Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 2014-11-18 Biofizyka 1 Układ krążenia krwi Source: INTERNET 2014-11-18 Biofizyka 2 Co

Bardziej szczegółowo

Nabyte wady zastawkowe serca wada aortalna

Nabyte wady zastawkowe serca wada aortalna Nabyte wady zastawkowe serca wada aortalna Katarzyna Mizia Stec I K AT E D R A I K L I N I K A K AR D I OLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH AHD Mechanizm Kierunek przepływu

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia

Fizjologia układu krążenia Fizjologia układu krążenia Ćwiczenie II. l. Badanie fizykalne serca a/ oglądanie klatki piersiowej - punkty i linie orientacyjne, ocena kształtu, budowy klatki piersiowej /symetria, wysklepienie, ruchomość

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 219 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 219-225 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 18.12.2012 Poprawiono/Corrected: 26.03.2013 Zaakceptowano/Accepted: 20.06.2013 Akademia Medycyny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Załącznik nr 3.2 do SIWZ ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Nazwa/Typ aparatu:.. Producent:. L.p. A. PARAMETRY OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych granicznych przedmiotu zamówienia Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem

Bardziej szczegółowo

Jaką rolę w krążeniu pełni prawa połowa serca?

Jaką rolę w krążeniu pełni prawa połowa serca? Jaką rolę w krążeniu pełni prawa połowa serca? Critical Care 2006; 10 supp.3 Opracowała: Lek. Katarzyna Śmiechowicz II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii KAiIT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 347 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 347-353 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 30.04.2013. Poprawiono/Corrected: 07.06.2013 Zaakceptowano/Accepted: 14.07.2013 Akademia Medycyny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory u pacjentów poddawanych wymianie zastawki aortalnej

Znaczenie funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory u pacjentów poddawanych wymianie zastawki aortalnej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maciej Stąpór Znaczenie funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory u pacjentów poddawanych wymianie zastawki aortalnej Praca doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/

Bardziej szczegółowo

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym workiem zwanym osierdziem. Wewnętrzna powierzchnia osierdzia

Bardziej szczegółowo

USG ECHOKARDIOGRAF CECHY PRODUKTU. Lp.

USG ECHOKARDIOGRAF CECHY PRODUKTU. Lp. USG ECHOKARDIOGRAF Lp. CECHY PRODUKTU Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym

Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym Piotr Knapik, Tomasz Kukulski Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu TEE

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Wydział Medycyny Weterynaryjnej Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Piotr Dębiak Ultrasound

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 8 : 19.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 II gr 10:15 11:45 III gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania i techniki echokardiograficzne Principal indications for echocardiography and basic techniques of the method

Podstawowe wskazania i techniki echokardiograficzne Principal indications for echocardiography and basic techniques of the method 462 Anestezjologia i Ratownictwo 2011; 5: 462-467 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 03.08.2011 Poprawiono/Corrected: 29.11.2011 Zaakceptowano/Accepted: 01.12.2011 Akademia Medycyny Echokardiogafia

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM Marcin Kurzyna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Choroby

Bardziej szczegółowo

Inne mniej inwazyjne metody pomiaru rzutu minutowego serca

Inne mniej inwazyjne metody pomiaru rzutu minutowego serca Inne mniej inwazyjne metody pomiaru rzutu minutowego serca Sergiusz Chmielniak Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Podział metod pomiaru rzutu serca Metody

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

Elementarz echokardiograficzny standardów: zatorowość płucna w świetle nowych wytycznych ESC

Elementarz echokardiograficzny standardów: zatorowość płucna w świetle nowych wytycznych ESC echokardiografia od podstaw Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! W lipcowym, wakacyjnym numerze Kardiologii po Dyplomie przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu Elementarz standardów ESC widzianych okiem

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1.

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1. Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1. W ostatnim czasie liczba osób młodych i dorosłych po leczeniu zabiegowym wrodzonych wad serca stale się zwiększa, co wymaga przygotowania odpowiednio przeszkolonej

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. M6 Zagadnienia: Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, właściwości, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia procesu zaciskania

Patofizjologia procesu zaciskania Zaciskanie osierdzia rozdział Zaciskanie osierdzia Zagadnienia kluczowe Przyczyny zaciskania osierdzia mogą być różne, objawy natomiast bardzo subtelne. Rozpoznanie niekiedy stawiane jest późno; często

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską 10 Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską Joanna Wojczal W rozdziale omówiono badanie dopplerowskie ( na ślepo ) tętnic domózgo wych zewnątrzczaszkowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

9. KARDIOMIOPATIE I ZAPALENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

9. KARDIOMIOPATIE I ZAPALENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO 9. KARDIOMIOPATIE I ZAPALENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO O. Bruder, R. Erbel i K.F. Kreitner 9.1. Kardiomiopatie Kardiomiopatie definiuje się jako pierwotne schorzenia mięśnia sercowego po wykluczeniu przyczyn

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania badania echokardiograficznego w diagnostyce chorób serca u dorosłych

Praktyczne aspekty zastosowania badania echokardiograficznego w diagnostyce chorób serca u dorosłych Choroby Serca i Naczyń 2004, tom 1, nr 2, 139 144 Copyright 2004 Via Medica ISSN 1733 2346 www.chsin.viamedica.pl Łukasz Stolarczyk 1, Karolina Ambroch-Dorniak 2 1 Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

2015-04-23. Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wrodzone wady serca u dorosłych:

2015-04-23. Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wrodzone wady serca u dorosłych: Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 najczęstsze: dwupłatkowa zastawka aortalna 13,7/1000 żywych urodzeń ubytek przegrody międzykomorowej 4,2/1000

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Elementarz echokardiograficzny standardów: przewlekła niewydolność serca w świetle wytycznych ESC 2008

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Elementarz echokardiograficzny standardów: przewlekła niewydolność serca w świetle wytycznych ESC 2008 echokardiografia od podstaw Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! W tym numerze zaprezentowano kolejne aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące rekomendacji w przewlekłej

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. M6 Zagadnienia: Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, właściwości, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Serce jednokomorowe Wiele synonimów - pojedyńcza komora (single ventricle),

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej. Ćwiczenie 3. Ultrasonograf

Laboratorium Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej. Ćwiczenie 3. Ultrasonograf TUD laboratorium Laboratorium Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej Ćwiczenie 3 Ultrasonograf Opracowali: - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński - dr inż. Szymon Cygan Zakład Inżynierii Biomedycznej,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej

Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej prof. Jacek Kuśmierek Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kamera Scyntylacyjna 2013r. 1958r. Kamery scyntylacyjne SPECT (2 głowice)

Bardziej szczegółowo

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension)

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension) Przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne - CTEPH Skrót angielski: CTEPH CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne (Chronic) (Thromboembolic)

Bardziej szczegółowo

Przewlekła niewydolność serca - pns

Przewlekła niewydolność serca - pns Przewlekła niewydolność serca - pns upośledzenie serca jako pompy ssąco-tłoczącej Zastój krwi Niedotlenienie tkanek Pojemność minutowa (CO) serca jest zbyt mała do aktualnego stanu metabolicznego ustroju

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Zastawka pnia płucnego Zastawka aortalna

Zastawka pnia płucnego Zastawka aortalna 1 Lewa tętnica płucna Żyła główna górna Prawy przedsionek Lewy przedsionek Zastawka tójdzielcza Komora prawa Żyła główna dolna Zastawka pnia płucnego Zastawka mitralna Komora lewa Zastawka aortalna 2 Pauza

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr ZP /15 Załącznik nr 4

Sprawa nr ZP /15 Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: Aparat USG PRODUCENT: MODEL: TYP: ROK PRODUKCJI: 2015 Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I. Konstrukcja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Prawy przedsionek odbiera krew z krążenia wielkiego Zastawka trójdzielna między prawym przedsionkiem a prawą komorą Prawa komora pompuje krew do krążenia płucnego Zastawka

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

echokardiografia od podstaw

echokardiografia od podstaw echokardiografia od podstaw Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! REDAKTOR DZIAŁU prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska- -Gościniak Pracownia Echokardiografii Kliniki Kardiologii PAM w Szczecinie W tym numerze

Bardziej szczegółowo

Związek między prędkością późnorozkurczową pierścienia mitralnego a strukturą serca i wybranymi parametrami czynności układu krążenia

Związek między prędkością późnorozkurczową pierścienia mitralnego a strukturą serca i wybranymi parametrami czynności układu krążenia Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Związek między prędkością późnorozkurczową pierścienia mitralnego a strukturą

Bardziej szczegółowo

Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie

Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie Konspekt lekcji I klasa gimnazjum Autorka: Bogumiła Bąk Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie Temat: Na czym polega współpraca małego i dużego obiegu krwi? Dział programu:

Bardziej szczegółowo

Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej.

Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej. Osiągaj więcej. Doświadczaj więcej. Oczekuj więcej. System ultrasonograficzny ACUSON X700. www.siemens.com/ultrasound Answers for life. System ultrasonograficzny ACUSON X700 Doskonała jakość obrazu. Nowatorska

Bardziej szczegółowo

Recommendations of the Echocardiography Working Group of the Polish Cardiac Society for stress echocardiography use in clinical practice 2011

Recommendations of the Echocardiography Working Group of the Polish Cardiac Society for stress echocardiography use in clinical practice 2011 W Polsce/In Poland Kardiologia Polska 2011; 69, 6: 642 648 ISSN 0022 9032 Rekomendacje 2011 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zastosowania echokardiografii obciążeniowej

Bardziej szczegółowo

Nabyte wady zastawkowe serca wada mitralna

Nabyte wady zastawkowe serca wada mitralna Nabyte wady zastawkowe serca wada mitralna Katarzyna Mizia Stec I K AT E D R A I K L I N I K A K AR D I OLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA I

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do dokumentacji wad płodu niezbędne do uzyskania certyfikatów specjalistycznych (zdjęcia lub klipy filmowe).

Wskazówki do dokumentacji wad płodu niezbędne do uzyskania certyfikatów specjalistycznych (zdjęcia lub klipy filmowe). Wskazówki do dokumentacji wad płodu niezbędne do uzyskania certyfikatów specjalistycznych (zdjęcia lub klipy filmowe). 1. Wentrikulomegalia Powiększenie na tyle duże aby obraz OUN płodu zajmował co najmniej

Bardziej szczegółowo

Folia Cardiologica Excerpta 2007, tom 2, nr 9, 409 Copyright 2007 Via Medica ISSN 1896 2475. 1. Wstęp

Folia Cardiologica Excerpta 2007, tom 2, nr 9, 409 Copyright 2007 Via Medica ISSN 1896 2475. 1. Wstęp Folia Cardiologica Excerpta 2007, tom 2, nr 9, 409 Copyright 2007 Via Medica ISSN 1896 2475 1. Wstęp Mimo szybkiego postępu technologii medycznych i ekspansji metod obrazowych w diagnostyce chorób układu

Bardziej szczegółowo