X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres października 2013, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres. 9-10 października 2013, Wrocław"

Transkrypt

1 SPONSOR STRATEGICZNY PATRONI HONOROWI ORGANIZATORZY X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres 9-10 października 2013, Wrocław Total Change Management, jako kluczowy czynnik sukcesu, zwłaszcza w dobie kryzysu. Dowiedz się jak zarządzanie zmianą wdrażają międzynarodowe przedsiębiorstwa! Masaaki Imai Guru KAIZEN, światowej sławy ekspert z jedyną w tym roku wizytą w Polsce! SZCZEGÓŁY NA PARTNER STRATEGICZNY PARTNERZY NAUKOWI SPONSORZY PATRONI MEDIALNI PARTNERZY

2 Total Change Management ZMIENIAJ SIĘ LUB GIŃ Przedsiębiorstwa XXI wieku nie tylko muszą zapomnieć o przeciętności, ale i walczyć z przeciętnością! Zmieniaj się lub giń! Jakie najważniejsze zadania stoją przed przedsiębiorstwami XXI wieku? Zdobywanie wiedzy i maksymalne wykorzystywanie swoich umiejętności, przekształcanie ich na wartości cenione przez Klientów, doprowadzanie tych wartości do świadomości Klientów oraz spełnianie zawartych w nich obietnic. Realizacja tych funkcji odbywa się w warunkach, w których zarówno Klient, jak i konkurent mogą być tu i wszędzie. Dlatego przedsiębiorstwo XXI wieku musi się ścigać z najlepszymi na świecie. Podstawą i warunkiem przewagi jest uczenie się i wprowadzanie zmian, szybciej niż konkurencja. Niezbędna jest tu kultura ciągłego doskonalenia i dążenie do mistrzostwa. Z punktu widzenia KAIZEN idealną strategią działań jest podejście: wszyscy, codziennie, wszędzie. Niestety brak kultury ciągłego doskonalenia powoduje częstsze występowanie podejścia niektórzy, czasami, w niektórych miejscach, co prowadzi do zbyt późnego wprowadzania koniecznych zmian, a w konsekwencji do porażki. Co zrobić, aby tego uniknąć? Potrzebna jest umiejętność zarządzania zmianą i zrozumienie mechanizmów, które nią rządzą. Zmiana to proces polegający na wypełnieniu luki między stanem obecnym, a pożądanym stanem przyszłym, związany z potrzebą dopasowania organizacji do zmieniającego się otoczenia lub wkroczenia na kolejny etap rozwoju. Zmiany rzadko zachodzą według gotowych schematów i prowadzą od razu do jasnych rezultatów. W procesie zarządzania zmianą, menedżerowie muszą podejmować kluczowe decyzje, m.in. co zmieniać w pierwszej kolejności, w jaki sposób przezwyciężyć opór pracowników. Właściwe zarządzanie, tempo i metody wprowadzania zmian pozwolą zakończyć ten proces sukcesem. Należy pamiętać, że zmiana nie jest wydarzeniem pojedynczym, a długim procesem, który musi stać się częścią organizacji i przeniknąć w jej struktury. Zarządzanie nią jest więc procesem, w którym lider powinien wspierać pracowników i jednocześnie zapobiegać powrotowi do szkodliwych nawyków. Kompleksowa strategia wdrożenia zmiany jest niezmiernie ważna w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Tegoroczny Kongres GEMBA KAIZEN z jego tematem przewodnim Total Change Management pozwoli zrozumieć, jak wygląda proces wdrażania zmiany w przedsiębiorstwach stosujących podejście KAIZEN, z jakimi problemami się spotykano i jak je rozwiązywano. Serdecznie zapraszam Mariusz Bryke PIERWSZY ROK DRUGI ROK TRZECI ROK Ocena i planowanie Kaizen Świadomość Kaizen Projekty strumienia wartości Warsztaty Gemba Kaizen KPO - Kaizen Promtion Office Kaizen Coach Model strategii Kaizen Stosowanie strategii A3 Reporting Ustalenie kontroli zarządzania Efektywna praca w grupie Rozwój przywództwa Lider Kaizen Codzienne działania Kaizen KAIZEN College 2

3 Imai Masaaki Pionier i lider KAIZEN Masaaki Imai urodzony w Tokio w roku 1930, absolwent Uniwersytetu Tokijskiego, znany jako Guru Lean i architekt ciągłego doskonalenia, jest pionierem i liderem w szerzeniu filozofii KAIZEN na całym świecie. Jako pierwszy zaszczepił idee KAIZEN w świadomości Zachodu, opisując i propagując na całym świecie zasady zarządzania, znane jako Toyota Production System, współcześnie rozumiane jako zasady szczupłego wytwarzania i myślenia, czy też lean management. Masaaki Imai był długoletnim współpracownikiem Taiichi Ohno, głównego architekta Toyota Production System. W roku 1985 założył KAIZEN Institute Consulting Group, organizację o zasięgu światowym, obecną dziś w ponad 30 krajach świata. Od ponad 30 lat wspiera firmy na całym świecie we wdrażaniu koncepcji, systemów i narzędzi KAIZEN. Masaaki Imai całe życie poświęcił filozofii KAIZEN, a najważniejsze jej zasady zebrał w swoich trzech fundamentalnych dziełach KAIZEN, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii (1986), Gemba KAIZEN (1997) oraz Gemba KAIZEN II (2012). Już jego pierwsza książka była olbrzymim sukcesem. Przetłumaczona została na ponad 20 języków osiągając sprzedaż ponad 300 tys. egzemplarzy. Równą popularnością cieszą się jego oba wydania Gemba KAIZEN. Wszystkie trzy pozycje zostały wydane również w Polsce. Zanim jeszcze Masaaki Imai założył KAIZEN Institute, był prezesem i założycielem firmy Cambridge Corporation (1962), międzynarodowej organizacji zajmującej się konsultingiem i rekrutacją bezpośrednią. Jako kon- sultant działał aktywnie m.in. w obszarach rekrutacji, zarządzania personelem, ścieżek karier i coachingu. Osobiście asystował w rozwoju menedżerom z ponad 200 spółek zagranicznych i spółek typu joint venture w Japonii. W latach był Prezydentem Japońskiej Federacji Rekrutacji i Biur Pośrednictwa Pracy. Przez cały czas jest zapraszany na międzynarodowe konferencje, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przemawiał w ponad 30 krajach świata propagując filozofię KAIZEN. Przeprowadza Gemba Tours oraz edukuje najwyższych menedżerów w zakresie wdrażania technik, koncepcji i narzędzi KAIZEN, także w Polsce. W tym roku Masaaki Imai zagości w Polsce po raz 11, począwszy od roku 2004, w którym powstał polski krajowy Instytut KAIZEN. Był honorowym mówcą podczas ośmiu edycji Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN we Wrocławiu. Odwiedził szereg znaczących polskich przedsiębiorstw, którym udzielał swoich rad w obszarze funkcjonowania biznesu i zasad KAIZEN. Udzielił wielu wywiadów polskiej prasie, radiu i telewizji. Masaaki Imai będzie głównym mówcą podczas jubileuszowej X edycji Kongresu GEMBA KAIZEN w dniu 9 października 2013 we Wrocławiu. 3

4 Dzień pierwszy: TOOLS DAY ŚRODA, Rejestracja uczestników, kawa powitalna 8.30 Oficjalne otwarcie i prowadzenie Kongresu Mariusz Bryke i Ilona Nowicka KAIZEN Institute Consulting Group, Poland Operations 8.45 Słowo wstępne gość specjalny 9.00 Case study: KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP KAIZEN a zarządzanie zmianą w organizacji MASAAKI IMAI założyciel, Prezes Honorowy KICG Guru KAIZEN podzieli się swoimi przemyśleniami na temat roli, jaką odgrywa metodologia KAIZEN w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w sytuacji wdrażania zmiany. Prelekcja oparta o liczne międzynarodowe doświadczenia eksperta Przerwa kawowa Case study: KAIZEN INSTITUTE GERMANY GEMBA KANRI SHOP FLOOR MANAGEMENT UDO REIMER Managing Director KIG Prelegent przedstawi tematykę zarządzania w oparciu o me- GEMBA KANRI. Omówi rolę i zadania todykę kierownictwa w kontekście wdrażania zmiany i realizacji celów. Pokaże jak podchodzić do działań i budowania kultury KAIZEN w codziennej pracy, zarządzania zadaniami i priorytetami oraz wsparcia i motywowania pracowników. Skupi się także na zarządzaniu projektami i procesami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wizualnego oraz wskaźników KPI Case study: PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE, HOLANDIA APQP i PSW - standaryzacja procesu zarządzania zmianą na przykładzie zakładu golarek Philips CL w Drachten GRZEGORZ KOPROWSKI Senior Quality Manager Dzisiejsze organizacje mają świadomość ryzyka związanego z wprowadzaniem zmian i presji coraz mniejszego marginesu popełnienia błędu. Zmiany w produkcie, procesie, materiale czy też nowi dostawcy mogą prowadzić do wystąpienia problemów jakościowych, skutkujących problemami na produkcji. Może to także negatywnie wpłynąć na poziom zadowolenia Klientów, a w konsekwencji niekorzystnie odbić się na całym łańcuchu dostaw. Prelegent zaprezentuje analizę przypadku zakładu Philips CL w Drachten w Holandii, opisującą metody zarządzania zmianą oraz narzędzia o nazwie APQP (Advanced Product Quality Planning) i PSW (Product Submission Warrant) Przerwa kawowa Case study: LEONI KABEL POLSKA Zarządzanie zmianą zarządzanie danymi Dr TORSTEN HABERMANN Managing Director RAFAŁ PALONEK Kaizen Manager Omówione zostaną działania, jakie były podejmowane przy wdrażaniu KAIZEN w LEONI Kabel Polska, podejście do zmiany i zaimplementowania jej do polityki firmy. Prelegenci przedstawią podział odpowiedzialności oraz rolę zarządu i komitetu sterującego w kształtowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Zaprezentowane zostanie także podejście GEMBA KANRI, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany postawy menedżerów z trybu gaszenia pożarów na system zarządzania bazującego na danych, liczbach, faktach. Omówią również wdrożenie Systemu Sugestii, jako niezbędnego elementu budowania kultury organizacji. 4

5 Dzień pierwszy: TOOLS DAY ŚRODA, Case study: WABCO POLSKA Transformacja Lean projekt czy proces? Szymon Dras Kierownik Projektów Lean Prelegent przedstawi transformację Value Streamu/obszaru produkcji siłowników, poczynając od warsztatu Lean Baseline Assessment, poprzez wybranie kierunku zmian, opis stanu poprzedniego wraz z identyfikacją strat w procesie, kamieniami milowymi oraz głównymi zmianami wprowadzonymi podczas projektu. Pokaże także wymierne i niewymierne efekty zasadniczej fazy projektu. Omówione zostaną przemiany samego projektu w swoisty proces ciągłej poprawy z identyfikowaniem i rozwiązywaniem kolejnych problemów. Na zakończenie prelegent naświetli obszary do poprawy i kwestie budzące obawy i niezadowolenie zespołu projektowego Obiad Case study: DANONE Efektywne podejście do zarządzania zmianą w organizacji MILAN JERABEK - Dyrektor Zarządzający ŁUKASZ GRADZIK - Kierownik ds. Efektywności Fabryki Prelegent przedstawi podejście do zarządzania zmianą w or- na przykładzie studium przypadków z realizowanych ganizacji, projektów. Omówi m.in. wypracowany przez DANONE system cyklicznych spotkań na trzech poziomach zarządczych oraz zagadnienia związane z realizacją wskaźników Case study: SANDEN MANUFACTURING POLAND Wdrażanie nowej metody oceny umiejętności i jej wpływ na motywację operatorów ANNA GLISZCZYŃSKA Kierownik HR RAFAŁ SZUMSKI Kierownik Produkcji Prelegenci przedstawią projekt dotyczący bezpośredniej współpracy HR z Produkcją w zakresie wprowadzenia zmiany związanej z nową metodą oceny umiejętności operatorów oraz jej wpływu na poziom motywacji. Omówią analizę wyników oceny na 2 lata przed wprowadzeniem nowych zasad oceny, analizę wyników oceny po jej modyfikacji oraz ich powiązania z miernikami produkcyjnymi. Pokażą jaki wpływ na wzrost motywacji operatorów mają jasne kryteria oceny oraz zastosowana metoda oceny jak również jaki wpływ na wydajność ma wzrost umiejętności operatorów. 16:40 Case study: GlaxoSmithKline Polska Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania Pracy Standaryzowanej ZBIGNIEW JARZĄBEK - Quality Assurance Co-ordinator, Black Belt KAROLINA NOWAK - Menedżer Operational Excellence GlaxoSmithKline wdraża Lean od około 15 lat. W roku 2011 rozpo- się wdrażanie programu Pracy Standaryzowanej na nowych częło zasadach. Prelegenci przedstawią proces zmian, jakie zaszły w tym obszarze. W centralnym punkcie umieszczono koncepcję Lean Leader, a różnica w stosunku do wcześniejszych działań polegała na głębokim zaangażowaniu operatorów w proces standaryzacji i uczynienia ich właścicielami tego procesu. Odpowiednie zarządzanie zmianą w procesie Pracy Standaryzowanej dało efekty, których nie udało się osiągnąć na wcześniejszych etapach wdrożenia programu Lean Zakończenie I dnia (losowanie nagród i podsumowanie) Przerwa kawowa Spotkanie z ekspertem Konsultacje z Masaaki Imai KAIZEN a TCM Konsultacje z Udo Reimer em KAIZEN a GEMBA KANRI Limit miejsc obowiązujący u każdego z prelegentów to 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń) Uroczysty bankiet, HASTON CITY HOTEL JUBILEUSZOWA GALA 10-LECIA KAIZEN INSTITUTE W POLSCE Otwarcie wieczoru. Chwila wspomnień z KAIZEN Institute Poland Operations. Uroczyste wręczenie wyróżnień i podziękowań dla partnerów KAIZEN Institute w Polsce. Wyjątkowe spotkanie praktyków i pasjonatów filozofii KAIZEN. 5

6 Dzień drugi: GEMBA WALK CZWARTEK, Drugi dzień Kongresu to tradycyjnie już wizyty w firmach GEMBA WALK. Gemba w języku japońskim oznacza rzeczywiste miejsce rozumiane jako miejsce gdzie powstaje wartość dodana. Naszą intencją jest jak najbardziej praktyczne przekazanie uczestnikom Kongresu wiedzy i umiejętności oraz możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi. W tym roku odwiedzimy firmy produkcyjne, które mogą poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia narzędzi KAIZEN, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianą Total Change Management. Uczestnicy Kongresu, w zależności od swoich zainteresowań, mogą wybierać wizyty w firmach z różnych branż. W tym roku do wyboru jest 11 firm, w tym 1 zagraniczna. W każdej z nich można spojrzeć na proces pracy z nowej perspektywy, odnoszącej się do zarządzania zmianą, eliminacji marnotrawstwa, ograniczania zbędnych czynności i koncentrowania się na działaniach, które przynoszą jakość, zysk i zadowolenie Klienta. Przebieg GEMBA WALK: 1. Prezentacja firmy i procesów 2. Zwiedzanie zakładu i przejście przez procesy 3. Wyszukiwanie MUDA i potencjałów do doskonalenia 4. Prezentacja wyników 5. Podsumowanie i dyskusja Prowadzący: konsultanci KAIZEN Institute Consulting Group, Poland Operations oraz firmy PROFES, jak również Koordynatorzy Kaizen/Lean w poszczególnych przedsiębiorstwach. Zapewniamy dojazd autokarem/busem z Wrocławia do firmy wizytowanej i z powrotem, poczęstunek oraz obiad. Grupy 1/2 FIAT AUTO POLAND TYCHY Produkcja samochodów Grupa 3 VELUX NAMYSŁÓW Produkcja okien Grupa 4 MONDELEZ (KRAFT FOODS POLSKA) SKARBIMIERZ Produkcja gum do żucia Grupa 5 GENERAL ELECTRIC KŁODZKO Technologie i czujniki zabezpieczeniowe Grupa 6 WABCO POLSKA WROCŁAW Produkcja technologii dla przemysłu samochodowego Grupa 7 LEONI KABEL POLSKA WROCŁAW Producent wiązek elektrycznych Grupa 8 ARCELOR MITTAL (WALCOWNIA DUŻA) DĄBROWA GÓRNICZA Producent stali i wyrobów stalowych Grupa 9 DANONE BIERUŃ Produkcja wyrobów mlecznych Grupa 10 VOLVO POLSKA WROCŁAW Produkcja koparkoładowarek Grupa 11 CARLSBERG POLSKA BRZESK Producent piwa Grupa 12 COCA-COLA HBC POLSKA NIEPOŁOMICE Producent napojów Grupa 13 ASSA ABLOY CZECHY RYCHNOV NAD KNEZNOU Produkcja systemów zabezpieczeń budynków 6

7 Formularz zgłoszeniowy X Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN Wrocław, 9-10 października 2013, HASTON City Hotel Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i przesłanie do Organizatora: fax lub Zgłaszam uczestnictwo następujących osób w X Międzynarodowym Kongresie GEMBA KAIZEN: Imię i nazwisko Stanowisko Wpisz nazwę firmy odwiedzanej II dnia* Dane kontaktowe Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Dane firmy (do faktury): * o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia Pełna nazwa firmy NIP Adres siedziby Koszty uczestnictwa: Koszt uczestnictwa pierwszej i drugiej osoby z firmy: PLN + 23% VAT Koszt uczestnictwa trzeciej i czwartej osoby z firmy: PLN + 23% VAT Koszt uczestnictwa każdej następnej osoby z firmy: PLN + 23% VAT Udział w pierwszym lub w drugim dniu Kongresu PLN + 23% VAT Koszt uczestnictwa większej liczby osób:...negocjuj CENĘ! Dla osób, które zgłoszą uczestnictwo do przewidujemy specjalną cenę PLN + 23% VAT Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, wizytę w firmie, materiały konferencyjne, posiłki oraz udział w uroczystym bankiecie. Oświadczam, że opłata za uczestnictwo wyżej wymienionych osób w kwocie:... zostanie przelana na rachunek Organizatora w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia. Pieczęć firmowa Podpis osoby upoważnionej Organizator Kongresu (dane do przelewu): PROFES Sp. z o.o. Sp. k. ul. Koreańska 13, Wrocław, NIP Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. o/wrocław Warunki uczestnictwa: 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie faksem/mailem niniejszego zgłoszenia lub rejestracja na stronie internetowej oraz dokonanie płatności przelewem zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym zgłoszeniu. 2. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłane em potwierdzenie uczestnictwa, które uprawnia do udziału w Kongresie. Jednocześnie zostanie przesłana faktura VAT. 3. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora Kongresu. Dane kontaktowe zostaną przekazane do jednokrotnego użycia przez Partnerów i Sponsorów Kongresu. 4. Wszystkie pozycje programu Kongresu zostały potwierdzone. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian. 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie do 18 września 2013 Organizatorzy pobiorą opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kosztu uczestnictwa. 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 września 2013 Organizatorzy pobiorą opłatę manipulacyjną w wysokości 40% kosztu uczestnictwa. W przypadku rezygnacji po 30 września 2013 Organizatorzy nie zwracają kosztu uczestnictwa. 7. W przypadku gdyby Kongres nie odbył się z winy Organizatorów Zgłaszającym zostanie zwrócona pełna kwota. 8. Dostępne zniżki od ceny uczestnictwa nie sumują się. 9. Przydział do poszczególnych grup w drugim dniu zajęć uwarunkowany jest kolejnością zgłoszeń. 10. O zapisie na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń. Na każde spotkanie przewidzianych jest po 20 miejsc.

8 Poznaj doświadczenia Kaizen rynkowych liderów podczas X Kongresu GEMBA KAIZEN: ArcelorMittal Assa Abloy Carlsberg Coca-Cola HBC Polska Danone FIAT General Electric GlaxoSmithKline LEONI Mondelez (Kraft foods) Philips Consumer Lifestyle Sanden WABCO Velux Volvo KAIZEN Institute Consulting Group Poland Operations Wrocław, ul. Koreańska 13 tel , fax

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowy Kongres

VII Międzynarodowy Kongres VII Międzynarodowy Kongres pozwól przepływowi zarządzać procesem, i nie pozwalaj kierownictwu zarządzać przepływem. Taiichi Ohno ORGANIZATOR PARTNERZY PATRONI MEDIALNI www.pl.kaizen.com TOTAL FLOW MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

12 LAT OD 12 LAT NAJWIĘKSZA KONFERENCJA LEAN MANAGAMENT W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Lean Enterprise Institute Polska

12 LAT OD 12 LAT NAJWIĘKSZA KONFERENCJA LEAN MANAGAMENT W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Lean Enterprise Institute Polska WSTĘP O KONFERENCJI Szanowni Państwo, Lean Management znajduje obecnie zastosowanie w każdej dziedzinie życia ekonomicznego, i to nie tylko jako zestaw narzędzi czy lista zasad, ale także jako najlepszy

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Masterclass NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Partnerem konferencji jest: IMI Hydronic Engineering IMI Hydronic Engineering jest częścią międzynarodowego koncernu inżynieryjnego IMI

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

FORUM DYREKTORÓW. 1-2 października 2013, Warszawa

FORUM DYREKTORÓW. 1-2 października 2013, Warszawa FORUM DYREKTORÓW H 1-2 października 2013, Warszawa WŚRÓD PRELEGENTÓW FORUM: Prowadząca Anna Dobieszewska Dyrektor Zarządzający INTEGRITY Patrick Flood Professor of Organizational Behaviour DUBLIN CITY

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ROBERT LAUTERBORN KONGRES 21 22 kwietnia 2015 WARSZTATY 20 MATEUSZ GRZESIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ŁUKASZ JAKÓBIAK 5 SESJI PLENARNYCH Z UDZIAŁEM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo