PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku Przysłowie chińskie

2 Marcin Borowski - Moja kariera zawodowa zawsze łączyła mnie z produkcją. Najpierw zarządzałem, z czasem zacząłem również doskonalić. Ostatnimi laty głównie w branża FMCG wdrażając filozofię Kaizen oraz wspomagając rozwiązywanie problemów różnymi technikami. Od najprostszych po kompleksową analizę opartą o metodologię A3. Doświadczenie budowałem uczestnicząc w projektach i warsztatach, często międzynarodowych. Z czasem doszły do tego szkolenia. Obecnie pracuję nad zwiększeniem dostępności kluczowych linii produkcyjnych oraz prowadzę projekt związany z rozwojem kapitału ludzkiego od strony operacyjnej przedsiębiorstwa. Inspirować czy motywować? - wybieram: Inspirować.

3 Tomasz Szczepankiewicz - certyfikowany trener, konsultant. Od początku kariery jestem związany z doskonaleniem procesów przedsiębiorstw produkcyjnych, głównie w branżach charakteryzujących się wysoką zmiennością i krótkimi seriami (produkcja "pod klienta") oraz w przemyśle masowym. Aktywnie działam również na polu optymalizacji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych - od magazynów, przez produkcję, po dział planowania czy zakupów. Doświadczenie zawodowe zdobyłem poprzez wdrożenia narzędzi szczupłej produkcji w różnych obszarach przedsiębiorstwa, jak również podczas licznych szkoleń i konferencji. Mój obszar zainteresowania to Teoria Ograniczeń, jako wstęp do wdrożenia Lean Management w ujęciu optymalizacji kosztów operacyjnych. Zapraszam do zapoznania się z portfolio oferowanych szkoleń!

4 I. PODSTAWY LEAN MANUFACTURING Lean Manufacturing system zarządzania produkcją wywodzący się z firmy Toyota. Stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty odpowiedniej jakości, dostarczane na czas, po najniższych możliwych cenach. Stanowi podstawę do zbudowania przewagi konkurencyjnej Twojej organizacji. System z powodzeniem wdrażany również w firmach usługowych. CEL SZKOLENIA: Założeniem przewodnim szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu fundamentów LEAN, wywodzących się wprost z tzw. Domu Toyoty, pozwalających na rozpoczęcie samodzielnej pracy nad doskonaleniem procesów. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za kształt i efektywność procesów (produkcyjnych i administracyjnych) zachodzących w przedsiębiorstwie. Zarówno do osób początkujących jak i chcących ugruntować posiadaną już wiedzę.

5 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - ssący system produkcji, poziomowanie produkcji - mapowanie strumienia wartości -_Kaizen, 7 start, SMED, 5S, Takt Time, przepływ jednej sztuki - narzędzia wspierające rozwiązywanie problemów PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: -_rozróżniał główne założenia koncepcji LEAN Manufacturing - odróżniał czynności dodające i niedodające wartości - potrafił zidentyfikować straty główne procesów -_potrafił zaproponować rozwiązania w celu eliminacji strat KORZYŚCI: - poznanie filozofii, która zmieniła świat produkcji - możliwość praktycznego zastosowania omawianych narzędzi -smożliwość przećwiczenia metod rozwiązywania problemów - wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia METODY PRACY: -_warsztaty przeplatane ćwiczeniami praktycznymi i dyskusją CZAS TRWANIA: -_1 lub 2 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

6 II. 5S Odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście ukierunkowane na podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów oraz redukcję czynności niedodających wartości. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzację utrzymywania porządku na stanowisku pracy. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli wprowadzać zmiany w wybranych obszarach organizacji. Każde zagadnienie poruszane w trakcie szkolenia to połączenie wiedzy, którą przekazuje trener oraz praktyki uczestnicy na bieżąco rozwiązują studia przypadku związane z 5S. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli wszystkie szczebli organizacji. Głównie do osób, które chcą doskonalić pracę poprzez zmiany środowiska pracy, np. przyszłych liderów 5S.

7 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - podstawy LEAN - 5 kroków 5S - przykłady praktycznych rozwiązań - modele i bariery wdrożenia - utrzymywanie systemu - korzyści z wdrożenia PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW WYJDZIE Z: - głową pełną pomysłów - wstępnym planem działań KORZYŚCI: praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka _pierwsze pomysły i plany zmian powstają jeszcze w trakcie szkolenia, uczestnicy mają szansę ich zweryfikowania, co podnosi jakość i jednocześnie zwiększa szansę na praktyczne wdrożenie pomysłów METODY PRACY: -_warsztaty w oparciu o symulację pilotażowego wdrożenia na obszarze produkcji (możliwe modyfikacje symulacji ukierunkowanie na obszary biur, magazynów, warsztatów utrzymania ruchu) CZAS TRWANIA - 1 dzień; istnieje możliwość rozszerzenia o praktyczne warsztaty

8 III. VSM Value Stream Mapping Mapowanie Strumienia Wartości to podstawowe narzędzie LEAN pozwalające zobaczyć na nowo to, obok czego przechodzimy codziennie (marnotrawstwo). Jest to zbiór technik prowadzących do stworzenia szczegółowego obrazu sytuacji obecnej, punktu wyjścia do analizy i zaplanowania dalszych działań zwiększających efektywność przedsiębiorstwa. Fundamentalnym założeniem jest widzenie wszystkiego oczami klienta. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na samodzielne, poprawne mapowanie procesów, tak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych. Zdiagnozowanie przyczyn występujących w nich ograniczeń i problemów. Innymi słowy mówiąc - otwarcie drogi do efektywnego planowania usprawnień. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających, kształtujących i usprawniających procesy zachodzące w organizacjach niezależnie od zajmowanego stanowiska (specjaliści, inżynierowie, kadra kierownicza).

9 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - techniki mapowania procesów (przepływ wartości i informacji) - rodzaje strat występujące w procesach - elementy Kaizen - wybrane narzędzia analizy przyczyn źródłowych (Ishigawa, 5Why) PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - posiadał wiedzę niezbędną do samodzielnego mapowania strumienia wartości - potrafił wskazać obszary wymagające poprawy - znał zasady ustalania przyczyn źródłowych problemów - umiał ustalić priorytety wdrożeń - umiał zdefiniować plan wdrożenia projektu KORZYŚCI: - możliwość poznania zaawansowanych technik LEAN - możliwość przećwiczenia omawianych narzędzie w praktyce - gotowość do rozpoznawania i eliminacji strat z procesu METODY PRACY: - warsztaty, symulacja na bazie której uczestnicy mapują proces CZAS TRWANIA: -_1 dzień symulacja i teoria lub - 2 dni symulacja, teoria oraz mapowanie procesu u Klienta

10 IV. SMED Optymalizacja Czasu Przezbrojeń Czas przezbrojenia to jeden z czynników decydujących o elastyczności procesu. Metodologia SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) została opracowana w latach 50. w zakładach produkcyjnych Toyoty przez Shigeo Shingo. Jej założeniem jest odzyskanie jak największej ilości czasu przezbrojenia i wykorzystanie go do produkcji. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia projektu redukcji czasu przezbrojenia. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za wykorzystanie maszyn, zainteresowanych podniesieniem ich wydajności (np. mistrzowie, kierownicy produkcji, utrzymania ruchu czy planowania).

11 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - 7 strat głównych - narzędzia wykorzystywane do zbierania i analizy danych - czynności dodające wartość i niedodające wartości - podział czynności na zewnętrzne i wewnętrzne - podstawy Kaizen PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE POTRAFIŁ: - przeprowadzić samodzielną analizę przezbrojenia - omówić jego elementy - zdefiniować obszary wymagające poprawy - przygotować plan wdrożenia KORZYŚCI: - możliwość zastosowania narzędzia w praktyce - poszerzenie wiedzy merytorycznej w obszarze zarządzania produkcją - praktyczna wiedza gotowa do zastosowania w codziennej pracy METODY PRACY: - warsztaty, symulacja procesu przezbrojenia z wykorzystaniem narzędzi LEAN CZAS TRWANIA - 1 dzień lub - 2 dni w połączeniu z warsztatami prowadzonymi na procesie Klienta

12 V. HEIJUNKA - Poziomowanie Obciążenia Produkcji Jedną ze składowych domu Toyoty jest stabilność procesów i pracy. Rozwiązaniem pozwalającym na wygładzenie obciążenia oraz dopasowanie go w czasie do możliwości przerobowych jest tzw. Heijunka. Narzędzie to pozwala na maksymalizację wykorzystania mocy przerobowych zakładu poprzez odpowiednie dociążenie okresów niedoborów zamówień, tak aby być odpowiednio przygotowanym na okresy przeciążenia. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom gotowych rozwiązań do zastosowania przy poziomowaniu obciążeń oraz podstawowych narzędzi służących do optymalizacji przezbrojeń. Podsumowaniem szkolenia jest porównanie podejścia do oma-wianych kwestii z punktu widzenia LEAN oraz Teorii Ograniczeń. GRUPA DOCELOWA: Zagadnienie to jest kierowane do osób zajmujących się planowaniem obciążeń i codzienną pracą nad ich wykonaniem: specjalistów oraz kierowników działów planowania, zakupów, produkcji czy magazynów i logistyki.

13 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - wpływ planowania na łańcuch dostaw - planowanie a zapotrzebowanie klienta - optymalizacja przezbrojeń - przepływ jednej sztuki a efektywność procesów - zasady tworzenia Heijunki PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - gotów na zaprojektowanie systemu opartego o poziomowaną produkcję - potrafił porównać system szczupłej produkcji z produkcją seryjną - znał zasady optymalnego planowania przezbrojeń - umiał zaproponować wskaźniki do optymalnej kontroli procesów KORZYŚCI: - poszerzenie spektrum postrzegania poza obszar własnego działu - poznanie alternatywnej metody planowania produkcji - wiedza odnośnie tworzenia Heijunki w praktyce - możliwość porównania LEAN z modelem TOC (Theory of Constrains) METODY PRACY: - warsztaty w oparciu o symulację procesu produkcji CZAS TRWANIA - 1 dzień

14 VI. TRENERZY KAZIEN Najwięcej uczymy się, kiedy rozwijamy innych. CEL SZKOLENIA: W trakcie szkolenia nacisk kładziony jest na poznanie skutecznych metod przekazywania wiedzy oraz angażowania innych w zmiany. Uczestnicy, wcielając się w rolę Trenera Kaizen, mogą w bezpiecznych warunkach wypróbowywać różne techniki pracy z odbiorcą. GRUPA DOCELOWA: Zapraszam przede wszystkim osoby, których zadaniem jest przewodzenie zmianom, a co z tym związanie budowanie wiedzy i świadomości wśród członków różnych zespołów. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - wybrane zagadnienia LEAN Manufacturing - uczenie i angażowanie dorosłych - podstawy przygotowywania i prowadzenia szkoleń - podstawy efektywnej prezentacji - techniki pracy na szkoleniu - fakty i mity odnośnie angażowania ludzi - efektywność różnych metod nauczania

15 PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - znał efektywne metody przekazywania wiedzy - potrafił przygotować efektywną prezentację - potrafił przeprowadzić szkolenie z zachowaniem przedstawionych zasad KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE MIAŁ OKAZJĘ: - sprawdzić się w roli trenera - otrzymać informację zwrotną ze wskazaniem mocnych stron - zastanowić się nad elementami wymagającymi rozwoju METODY PRACY: - w jednej czwartej wykład trenera - w trzech czwartych praca uczestników - zadania w grupach - indywidualne wystąpienia CZAS TRWANIA - 2 dni

16 VII. Kaizen Ciągłe doskonalenie Czy możliwe jest wykonywanie codziennych czynności lepiej? Co najczęściej przeszkadza we wdrożeniu trwałej zmiany? Co jest prostsze do realizacji: jedna duża zmiana, czy 30 małych? CEL SZKOLENIA: Zgodnie ze słowami Frank Outlaw a: Uważaj na swoje myśli, stają się wszak słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami... Zapraszam na warsztaty, które wskażą uczestnikom, jak skutecznie wykorzystać 10 zasad KAIZEN, aby zmienić swoją pozycję w firmie lub swoje otoczenie: 1. Problemy stwarzają możliwości 2. Pytaj 5 razy Dlaczego? (Metoda 5Why) 3. Bierz pomysły od wszystkich 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy 6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne 7. Wybieraj proste rozwiązania nie czekając na te idealne 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy 9. Pomyłki koryguj na bieżąco 10. Ulepszenie nie ma końca

17 GRUPA DOCELOWA: Osoby zainteresowane zmianą swojego otoczenia, niezależnie od stanowiska, czy roli pełnionej w organizacji. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - Kaizen - techniki wspierające wdrożenie - przygotowanie do metodologii małych kroków - wytrwanie w zmianie - zasady rządzące burzą mózgów - strategie wspierające kreatywność KORZYŚCI: Jak mawiał Mark Twain: Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże. METODY PRACY: - warsztaty - wymagane zaangażowanie uczestników przed i po szkoleniu CZAS TRWANIA - 1 dzień + konsultacje przed i po

18 VIII. Rozwiązywanie problemów narzędziami LEAN Nikt nie ma więcej kłopotów niż osoba twierdząca, że nie ma kłopotów. Taiichi Ohno CEL SZKOLENIA: Wskazanie usystematyzowanych metod rozwiązywania problemów, potwierdzonych w praktyce, pozwalających na wyeliminowanie problemów raz na zawsze dzięki poprawnemu zdefiniowaniu zagadnienia. Następnie odkryciu przyczyn źródłowych, przygotowaniu planu wdrożenia. Na efektywnym śledzenie postępów skończywszy. GRUPA DOCELOWA: Wszyscy napotykający w swojej pracy na problemy, przygotowujący projekty, czy chcący zdobyć umiejętność skutecznego przeprowadzić analizy dowolnego zagadnienia. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - czym jest problem? - definicja celu idealnego - analiza problemu/zagadnienia - przyczyny źródłowe i metody ich poszukiwania - miary postępu i plan wdrożenia - wskaźniki śledzenia zmian

19 PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE UMIAŁ: - zdefiniować problem lub zagadnienie - przeprowadzić rzeczową analizę - określić przyczyny źródłowe - określić czynniki o największym znaczeniu - określić działania krótko i długofalowe - zaplanować kroki wdrożenia - stosować zasady Visual Management do monitorowania efektów KORZYŚCI: - poszerzenie możliwości analitycznych - zdolność ustrukturyzowanego przedstawienia kompleksowego zagadnienia - narzędzia analityczne wspierające wybór najlepszych rozwiązań METODY PRACY: - warsztaty w oparciu o symulację lub - rozpracowanie rzeczywistego przykładu z otoczenia Klienta lub - warsztaty prowadzone na przykładzie redukcji kosztów CZAS TRWANIA - od 1 dnia - możliwość przeprowadzenia cyklu spotkań w siedzibie Klienta

20 IX. Optymalizacja kosztów Nie da się zaprzeczyć tezie, że wszystkie przedsiębiorstwa, poza organizacjami non-profit, działają dla zysku. Co zatem wpływa na poziom rentowności danego przedsiębiorstwa? Jakie rodzaje kosztów wyróżniamy? Jak podejść do definicji projektu redukcji kosztów? Jak zrobić to szybko i efektywnie? CEL SZKOLENIA: Przybliżenie uczestnikom zagadnienia, jakim jest redukcja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Przedstawienie podstawowych zasad podziału kosztów. Wskazanie zasad definiowania efektywnych projektów o kluczowym znaczeniu dla realizacji celu. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie finanse dla niefinansistów prowadzone przez praktyka niefinansistę, kierowane do wszystkich zainteresowanych lub zobowiązanych do redukcji kosztów. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - przykładowe sposoby podziału kosztów - organizacja warsztatów mających na celu redukcję kosztów - złote zasady przygotowania danych i ich analizy - wizualne śledzenie postępów - wizualne monitorowanie wyników

21 PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - przygotowany do samodzielnego przygotowania warsztatów redukcji kosztów - w stanie poprawnie merytorycznie pokierować ich przebiegiem - umiał przygotować odpowiednie materiały - umiał ustalić priorytety dla prowadzonych działań - gotów właściwie monitorować postępy wdrożenia - wiedział jak weryfikować rezultaty KORZYŚCI: - gotowość do szybkiej i sprawnej redukcji kosztów - wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami - poszerzenie świadomości finansowej METODY PRACY: - warsztaty oparte na symulacji przeprowadzonej na przykładzie z życia wziętym CZAS TRWANIA: - 1 dzień + 4 x 2 h konsultacji poszkoleniowych - zalecana realizacja w formie projektu realizowanego u Klienta - harmonogram spotkań zależy od zakresu i horyzontu czasowego działań

22 PROJEKTY

23 Projekty z zakresu Lean Manufacturing oraz redukcji kosztów operacyjnych stanowią uzupełnienie oferty szkoleniowej. Wielokrotnie samo poznanie danego zagadnienia było impulsem dla naszych Klientów do podjęcia konkretnych i ukierunkowanych działań. Często jednak, w początkowej fazie, potrzebna była pomocna dłoń wspomagająca utrzymanie obranego kierunku, ostrzegająca przed zagrożeniami. Wsparcie wdrożeniowe, czy konsultacje są możliwe w przypadku wszystkich wyżej omawianych tematów. Zakres, czas trwania jak i poziom zaangażowania zależą od indywidualnych ustaleń. W szczególności polecam Państwu rozważenie możliwości skorzystania z opcji szkolenia połączonego z praktycznym zastosowaniem narzędzi rozwiązywania problemów. Ciekawym połączeniem może być wykorzystanie oferowanego zbioru technik do analizy i redukcji kosztów operacyjnych. Dzięki temu Klient otrzymuje możliwość uzyskania podwójne korzyści: po pierwsze przez podniesienie kwalifikacji personelu, po drugie poprzez uzyskanie mierzalnych efektów. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów wybranych projektów.

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Klucz do procesu doskonalenia dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Co to jest Green Belt? Dobrze wyszkolony Green Belt wie jak działają procesy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE czyli jak oszczędzać czas i pieniądze Termin: 26.09.2017-27.09.2017 Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice ul. Bytkowska 1a http://www.bestwesternkatowice.pl/

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Lean Manager. Certyfikowany Program szkoleniowy

Lean Manager. Certyfikowany Program szkoleniowy Lean Manager Certyfikowany Program szkoleniowy Program Lean Manager Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Złożoność i dynamika systemów Szczupły Łańcuch Dostaw Lean Assessment 3 dni 18 20.10.2016 2 Hoshin

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN Maciej Kolanowski Kierownik ds. Lean Manufacturing 25.04.2017 1 Date SPIS TREŚCI Prezentacja firmy Mann + Hummel Filtration Omówienie strategii

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Symulacja Lean Office

Symulacja Lean Office Wrocław, 11 stycznia 2016 Symulacja Lean Office czyli po co się męczyć? 13-14.04.2016 Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Metodologia 5S organizacja miejsca pracy

Metodologia 5S organizacja miejsca pracy Metodologia 5S organizacja miejsca pracy 11 12.03.2013 O firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. od kilkunastu lat wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju w zakresie zagadnień ekonomicznych i technicznych. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System szkoleń stanowiskowych wg TWI System szkoleń stanowiskowych wg TWI Terminy szkolenia 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Scandic**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis TWI to metoda zarządzania,

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

Lean Management w zakupach

Lean Management w zakupach Lean Management w zakupach Opis Lean Management to koncepcja efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie firmy do warunków optymalnego gospodarowania własnymi zasobami. Lean jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Certyfikowany program szkoleniowy dla specjalistów Lean w trzech etapach: ETAP I: szkolenie podstawowe na Eksperta Lean ETAP II: metody szczupłego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy w sporcie.

Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy w sporcie. Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy 23-24 listopada 2013 r. Warszawa Cena: 590 zł Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy Dlaczego przegraliśmy

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Jak Japończycy uzyskali przewagę konkurencyjną i co z tego wynika dla systemów opieki zdrowotnej Warszawa, 2 grudnia 2015 r. Luka między potrzebami systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w projektach Lean

Zarządzanie zmianą w projektach Lean Zarządzanie zmianą w projektach Lean Jak bez porażki wdrażać zmiany wpływające na rozwój firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym? 19-20 listopada 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Jakie korzyści przynosi optymalizacja 4 Jak podejść do optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję - filozofia Lean Management.

Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję - filozofia Lean Management. Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję - filozofia Lean Kategoria: Zarządzanie Zarządzanie produkcją Miejscowość: Gdańsk Data rozpoczęcia: 28.08.2014 Data zakończenia: 29.08.2014 Ilość

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 24 Measure 8 Analyse 16 Improve 8 Control 16 Sesje przeglądu

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo