PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku Przysłowie chińskie

2 Marcin Borowski - Moja kariera zawodowa zawsze łączyła mnie z produkcją. Najpierw zarządzałem, z czasem zacząłem również doskonalić. Ostatnimi laty głównie w branża FMCG wdrażając filozofię Kaizen oraz wspomagając rozwiązywanie problemów różnymi technikami. Od najprostszych po kompleksową analizę opartą o metodologię A3. Doświadczenie budowałem uczestnicząc w projektach i warsztatach, często międzynarodowych. Z czasem doszły do tego szkolenia. Obecnie pracuję nad zwiększeniem dostępności kluczowych linii produkcyjnych oraz prowadzę projekt związany z rozwojem kapitału ludzkiego od strony operacyjnej przedsiębiorstwa. Inspirować czy motywować? - wybieram: Inspirować.

3 Tomasz Szczepankiewicz - certyfikowany trener, konsultant. Od początku kariery jestem związany z doskonaleniem procesów przedsiębiorstw produkcyjnych, głównie w branżach charakteryzujących się wysoką zmiennością i krótkimi seriami (produkcja "pod klienta") oraz w przemyśle masowym. Aktywnie działam również na polu optymalizacji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych - od magazynów, przez produkcję, po dział planowania czy zakupów. Doświadczenie zawodowe zdobyłem poprzez wdrożenia narzędzi szczupłej produkcji w różnych obszarach przedsiębiorstwa, jak również podczas licznych szkoleń i konferencji. Mój obszar zainteresowania to Teoria Ograniczeń, jako wstęp do wdrożenia Lean Management w ujęciu optymalizacji kosztów operacyjnych. Zapraszam do zapoznania się z portfolio oferowanych szkoleń!

4 I. PODSTAWY LEAN MANUFACTURING Lean Manufacturing system zarządzania produkcją wywodzący się z firmy Toyota. Stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty odpowiedniej jakości, dostarczane na czas, po najniższych możliwych cenach. Stanowi podstawę do zbudowania przewagi konkurencyjnej Twojej organizacji. System z powodzeniem wdrażany również w firmach usługowych. CEL SZKOLENIA: Założeniem przewodnim szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu fundamentów LEAN, wywodzących się wprost z tzw. Domu Toyoty, pozwalających na rozpoczęcie samodzielnej pracy nad doskonaleniem procesów. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za kształt i efektywność procesów (produkcyjnych i administracyjnych) zachodzących w przedsiębiorstwie. Zarówno do osób początkujących jak i chcących ugruntować posiadaną już wiedzę.

5 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - ssący system produkcji, poziomowanie produkcji - mapowanie strumienia wartości -_Kaizen, 7 start, SMED, 5S, Takt Time, przepływ jednej sztuki - narzędzia wspierające rozwiązywanie problemów PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: -_rozróżniał główne założenia koncepcji LEAN Manufacturing - odróżniał czynności dodające i niedodające wartości - potrafił zidentyfikować straty główne procesów -_potrafił zaproponować rozwiązania w celu eliminacji strat KORZYŚCI: - poznanie filozofii, która zmieniła świat produkcji - możliwość praktycznego zastosowania omawianych narzędzi -smożliwość przećwiczenia metod rozwiązywania problemów - wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia METODY PRACY: -_warsztaty przeplatane ćwiczeniami praktycznymi i dyskusją CZAS TRWANIA: -_1 lub 2 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

6 II. 5S Odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście ukierunkowane na podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów oraz redukcję czynności niedodających wartości. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzację utrzymywania porządku na stanowisku pracy. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli wprowadzać zmiany w wybranych obszarach organizacji. Każde zagadnienie poruszane w trakcie szkolenia to połączenie wiedzy, którą przekazuje trener oraz praktyki uczestnicy na bieżąco rozwiązują studia przypadku związane z 5S. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli wszystkie szczebli organizacji. Głównie do osób, które chcą doskonalić pracę poprzez zmiany środowiska pracy, np. przyszłych liderów 5S.

7 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - podstawy LEAN - 5 kroków 5S - przykłady praktycznych rozwiązań - modele i bariery wdrożenia - utrzymywanie systemu - korzyści z wdrożenia PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW WYJDZIE Z: - głową pełną pomysłów - wstępnym planem działań KORZYŚCI: praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka _pierwsze pomysły i plany zmian powstają jeszcze w trakcie szkolenia, uczestnicy mają szansę ich zweryfikowania, co podnosi jakość i jednocześnie zwiększa szansę na praktyczne wdrożenie pomysłów METODY PRACY: -_warsztaty w oparciu o symulację pilotażowego wdrożenia na obszarze produkcji (możliwe modyfikacje symulacji ukierunkowanie na obszary biur, magazynów, warsztatów utrzymania ruchu) CZAS TRWANIA - 1 dzień; istnieje możliwość rozszerzenia o praktyczne warsztaty

8 III. VSM Value Stream Mapping Mapowanie Strumienia Wartości to podstawowe narzędzie LEAN pozwalające zobaczyć na nowo to, obok czego przechodzimy codziennie (marnotrawstwo). Jest to zbiór technik prowadzących do stworzenia szczegółowego obrazu sytuacji obecnej, punktu wyjścia do analizy i zaplanowania dalszych działań zwiększających efektywność przedsiębiorstwa. Fundamentalnym założeniem jest widzenie wszystkiego oczami klienta. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na samodzielne, poprawne mapowanie procesów, tak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych. Zdiagnozowanie przyczyn występujących w nich ograniczeń i problemów. Innymi słowy mówiąc - otwarcie drogi do efektywnego planowania usprawnień. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających, kształtujących i usprawniających procesy zachodzące w organizacjach niezależnie od zajmowanego stanowiska (specjaliści, inżynierowie, kadra kierownicza).

9 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - techniki mapowania procesów (przepływ wartości i informacji) - rodzaje strat występujące w procesach - elementy Kaizen - wybrane narzędzia analizy przyczyn źródłowych (Ishigawa, 5Why) PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - posiadał wiedzę niezbędną do samodzielnego mapowania strumienia wartości - potrafił wskazać obszary wymagające poprawy - znał zasady ustalania przyczyn źródłowych problemów - umiał ustalić priorytety wdrożeń - umiał zdefiniować plan wdrożenia projektu KORZYŚCI: - możliwość poznania zaawansowanych technik LEAN - możliwość przećwiczenia omawianych narzędzie w praktyce - gotowość do rozpoznawania i eliminacji strat z procesu METODY PRACY: - warsztaty, symulacja na bazie której uczestnicy mapują proces CZAS TRWANIA: -_1 dzień symulacja i teoria lub - 2 dni symulacja, teoria oraz mapowanie procesu u Klienta

10 IV. SMED Optymalizacja Czasu Przezbrojeń Czas przezbrojenia to jeden z czynników decydujących o elastyczności procesu. Metodologia SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) została opracowana w latach 50. w zakładach produkcyjnych Toyoty przez Shigeo Shingo. Jej założeniem jest odzyskanie jak największej ilości czasu przezbrojenia i wykorzystanie go do produkcji. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia projektu redukcji czasu przezbrojenia. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za wykorzystanie maszyn, zainteresowanych podniesieniem ich wydajności (np. mistrzowie, kierownicy produkcji, utrzymania ruchu czy planowania).

11 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - 7 strat głównych - narzędzia wykorzystywane do zbierania i analizy danych - czynności dodające wartość i niedodające wartości - podział czynności na zewnętrzne i wewnętrzne - podstawy Kaizen PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE POTRAFIŁ: - przeprowadzić samodzielną analizę przezbrojenia - omówić jego elementy - zdefiniować obszary wymagające poprawy - przygotować plan wdrożenia KORZYŚCI: - możliwość zastosowania narzędzia w praktyce - poszerzenie wiedzy merytorycznej w obszarze zarządzania produkcją - praktyczna wiedza gotowa do zastosowania w codziennej pracy METODY PRACY: - warsztaty, symulacja procesu przezbrojenia z wykorzystaniem narzędzi LEAN CZAS TRWANIA - 1 dzień lub - 2 dni w połączeniu z warsztatami prowadzonymi na procesie Klienta

12 V. HEIJUNKA - Poziomowanie Obciążenia Produkcji Jedną ze składowych domu Toyoty jest stabilność procesów i pracy. Rozwiązaniem pozwalającym na wygładzenie obciążenia oraz dopasowanie go w czasie do możliwości przerobowych jest tzw. Heijunka. Narzędzie to pozwala na maksymalizację wykorzystania mocy przerobowych zakładu poprzez odpowiednie dociążenie okresów niedoborów zamówień, tak aby być odpowiednio przygotowanym na okresy przeciążenia. CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom gotowych rozwiązań do zastosowania przy poziomowaniu obciążeń oraz podstawowych narzędzi służących do optymalizacji przezbrojeń. Podsumowaniem szkolenia jest porównanie podejścia do oma-wianych kwestii z punktu widzenia LEAN oraz Teorii Ograniczeń. GRUPA DOCELOWA: Zagadnienie to jest kierowane do osób zajmujących się planowaniem obciążeń i codzienną pracą nad ich wykonaniem: specjalistów oraz kierowników działów planowania, zakupów, produkcji czy magazynów i logistyki.

13 PORUSZANE ZAGADNIENIA: - wpływ planowania na łańcuch dostaw - planowanie a zapotrzebowanie klienta - optymalizacja przezbrojeń - przepływ jednej sztuki a efektywność procesów - zasady tworzenia Heijunki PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - gotów na zaprojektowanie systemu opartego o poziomowaną produkcję - potrafił porównać system szczupłej produkcji z produkcją seryjną - znał zasady optymalnego planowania przezbrojeń - umiał zaproponować wskaźniki do optymalnej kontroli procesów KORZYŚCI: - poszerzenie spektrum postrzegania poza obszar własnego działu - poznanie alternatywnej metody planowania produkcji - wiedza odnośnie tworzenia Heijunki w praktyce - możliwość porównania LEAN z modelem TOC (Theory of Constrains) METODY PRACY: - warsztaty w oparciu o symulację procesu produkcji CZAS TRWANIA - 1 dzień

14 VI. TRENERZY KAZIEN Najwięcej uczymy się, kiedy rozwijamy innych. CEL SZKOLENIA: W trakcie szkolenia nacisk kładziony jest na poznanie skutecznych metod przekazywania wiedzy oraz angażowania innych w zmiany. Uczestnicy, wcielając się w rolę Trenera Kaizen, mogą w bezpiecznych warunkach wypróbowywać różne techniki pracy z odbiorcą. GRUPA DOCELOWA: Zapraszam przede wszystkim osoby, których zadaniem jest przewodzenie zmianom, a co z tym związanie budowanie wiedzy i świadomości wśród członków różnych zespołów. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - wybrane zagadnienia LEAN Manufacturing - uczenie i angażowanie dorosłych - podstawy przygotowywania i prowadzenia szkoleń - podstawy efektywnej prezentacji - techniki pracy na szkoleniu - fakty i mity odnośnie angażowania ludzi - efektywność różnych metod nauczania

15 PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - znał efektywne metody przekazywania wiedzy - potrafił przygotować efektywną prezentację - potrafił przeprowadzić szkolenie z zachowaniem przedstawionych zasad KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE MIAŁ OKAZJĘ: - sprawdzić się w roli trenera - otrzymać informację zwrotną ze wskazaniem mocnych stron - zastanowić się nad elementami wymagającymi rozwoju METODY PRACY: - w jednej czwartej wykład trenera - w trzech czwartych praca uczestników - zadania w grupach - indywidualne wystąpienia CZAS TRWANIA - 2 dni

16 VII. Kaizen Ciągłe doskonalenie Czy możliwe jest wykonywanie codziennych czynności lepiej? Co najczęściej przeszkadza we wdrożeniu trwałej zmiany? Co jest prostsze do realizacji: jedna duża zmiana, czy 30 małych? CEL SZKOLENIA: Zgodnie ze słowami Frank Outlaw a: Uważaj na swoje myśli, stają się wszak słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami... Zapraszam na warsztaty, które wskażą uczestnikom, jak skutecznie wykorzystać 10 zasad KAIZEN, aby zmienić swoją pozycję w firmie lub swoje otoczenie: 1. Problemy stwarzają możliwości 2. Pytaj 5 razy Dlaczego? (Metoda 5Why) 3. Bierz pomysły od wszystkich 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy 6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne 7. Wybieraj proste rozwiązania nie czekając na te idealne 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy 9. Pomyłki koryguj na bieżąco 10. Ulepszenie nie ma końca

17 GRUPA DOCELOWA: Osoby zainteresowane zmianą swojego otoczenia, niezależnie od stanowiska, czy roli pełnionej w organizacji. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - Kaizen - techniki wspierające wdrożenie - przygotowanie do metodologii małych kroków - wytrwanie w zmianie - zasady rządzące burzą mózgów - strategie wspierające kreatywność KORZYŚCI: Jak mawiał Mark Twain: Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże. METODY PRACY: - warsztaty - wymagane zaangażowanie uczestników przed i po szkoleniu CZAS TRWANIA - 1 dzień + konsultacje przed i po

18 VIII. Rozwiązywanie problemów narzędziami LEAN Nikt nie ma więcej kłopotów niż osoba twierdząca, że nie ma kłopotów. Taiichi Ohno CEL SZKOLENIA: Wskazanie usystematyzowanych metod rozwiązywania problemów, potwierdzonych w praktyce, pozwalających na wyeliminowanie problemów raz na zawsze dzięki poprawnemu zdefiniowaniu zagadnienia. Następnie odkryciu przyczyn źródłowych, przygotowaniu planu wdrożenia. Na efektywnym śledzenie postępów skończywszy. GRUPA DOCELOWA: Wszyscy napotykający w swojej pracy na problemy, przygotowujący projekty, czy chcący zdobyć umiejętność skutecznego przeprowadzić analizy dowolnego zagadnienia. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - czym jest problem? - definicja celu idealnego - analiza problemu/zagadnienia - przyczyny źródłowe i metody ich poszukiwania - miary postępu i plan wdrożenia - wskaźniki śledzenia zmian

19 PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE UMIAŁ: - zdefiniować problem lub zagadnienie - przeprowadzić rzeczową analizę - określić przyczyny źródłowe - określić czynniki o największym znaczeniu - określić działania krótko i długofalowe - zaplanować kroki wdrożenia - stosować zasady Visual Management do monitorowania efektów KORZYŚCI: - poszerzenie możliwości analitycznych - zdolność ustrukturyzowanego przedstawienia kompleksowego zagadnienia - narzędzia analityczne wspierające wybór najlepszych rozwiązań METODY PRACY: - warsztaty w oparciu o symulację lub - rozpracowanie rzeczywistego przykładu z otoczenia Klienta lub - warsztaty prowadzone na przykładzie redukcji kosztów CZAS TRWANIA - od 1 dnia - możliwość przeprowadzenia cyklu spotkań w siedzibie Klienta

20 IX. Optymalizacja kosztów Nie da się zaprzeczyć tezie, że wszystkie przedsiębiorstwa, poza organizacjami non-profit, działają dla zysku. Co zatem wpływa na poziom rentowności danego przedsiębiorstwa? Jakie rodzaje kosztów wyróżniamy? Jak podejść do definicji projektu redukcji kosztów? Jak zrobić to szybko i efektywnie? CEL SZKOLENIA: Przybliżenie uczestnikom zagadnienia, jakim jest redukcja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Przedstawienie podstawowych zasad podziału kosztów. Wskazanie zasad definiowania efektywnych projektów o kluczowym znaczeniu dla realizacji celu. GRUPA DOCELOWA: Szkolenie finanse dla niefinansistów prowadzone przez praktyka niefinansistę, kierowane do wszystkich zainteresowanych lub zobowiązanych do redukcji kosztów. PORUSZANE ZAGADNIENIA: - przykładowe sposoby podziału kosztów - organizacja warsztatów mających na celu redukcję kosztów - złote zasady przygotowania danych i ich analizy - wizualne śledzenie postępów - wizualne monitorowanie wyników

21 PO SZKOLENIU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE: - przygotowany do samodzielnego przygotowania warsztatów redukcji kosztów - w stanie poprawnie merytorycznie pokierować ich przebiegiem - umiał przygotować odpowiednie materiały - umiał ustalić priorytety dla prowadzonych działań - gotów właściwie monitorować postępy wdrożenia - wiedział jak weryfikować rezultaty KORZYŚCI: - gotowość do szybkiej i sprawnej redukcji kosztów - wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami - poszerzenie świadomości finansowej METODY PRACY: - warsztaty oparte na symulacji przeprowadzonej na przykładzie z życia wziętym CZAS TRWANIA: - 1 dzień + 4 x 2 h konsultacji poszkoleniowych - zalecana realizacja w formie projektu realizowanego u Klienta - harmonogram spotkań zależy od zakresu i horyzontu czasowego działań

22 PROJEKTY

23 Projekty z zakresu Lean Manufacturing oraz redukcji kosztów operacyjnych stanowią uzupełnienie oferty szkoleniowej. Wielokrotnie samo poznanie danego zagadnienia było impulsem dla naszych Klientów do podjęcia konkretnych i ukierunkowanych działań. Często jednak, w początkowej fazie, potrzebna była pomocna dłoń wspomagająca utrzymanie obranego kierunku, ostrzegająca przed zagrożeniami. Wsparcie wdrożeniowe, czy konsultacje są możliwe w przypadku wszystkich wyżej omawianych tematów. Zakres, czas trwania jak i poziom zaangażowania zależą od indywidualnych ustaleń. W szczególności polecam Państwu rozważenie możliwości skorzystania z opcji szkolenia połączonego z praktycznym zastosowaniem narzędzi rozwiązywania problemów. Ciekawym połączeniem może być wykorzystanie oferowanego zbioru technik do analizy i redukcji kosztów operacyjnych. Dzięki temu Klient otrzymuje możliwość uzyskania podwójne korzyści: po pierwsze przez podniesienie kwalifikacji personelu, po drugie poprzez uzyskanie mierzalnych efektów. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów wybranych projektów.

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES I PRODUKCJAnr 11 (2/2014)

BIZNES I PRODUKCJAnr 11 (2/2014) Biznesowe aspekty nowoczesnej organizacji produkcji i infrastruktury BIZNES I PRODUKCJAnr 11 (2/2014) ISSN 2300-3863 METODYKA Szybciej na niższych obrotach. Nowoczesna produkcja i procesy w co inwestują

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo