Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing."

Transkrypt

1 Źródło : Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing. Poka Yoke Poka-yoke (inne określenia: mistake proofing, error proofing) to rozwiązania zapobiegające powstawaniu błędów w trakcie wykonywania czynności. Ten termin stosuje się szerzej do określenia metody tworzenia rozwiązań zapobiegającym powstawaniu defektów pochodzącym z pomyłek. Przykładami, z którymi często mamy do czynienia to: Bankomat, który najpierw oddaje kartę bankomatową i dopiero po jej odebraniu, wydaje pieniądze. Jeśli ich nie odbierzemy, to automat je chowa z powrotem po 30 sekundach. Tak więc jak spiesząc się weźmiemy kartę, a nie weźmiemy pieniędzy, to jest szansa (jeśli ich nikt za nami nie wziął), że je odzyskamy. Ten zabieg spowodował, że osoby korzystające z bankomatów dużo rzadziej zostawiają karty w środku. Dzięki temu banki mają mniej reklamacji i pracy przy wyrabianiu nowych kart. Innym przykładem mogą być wtyczki, które można włożyć do gniazdka tylko w jeden sposób (np. USB, VGA, HDMI). Podejście eliminujące możliwość powstania błędów leży u samego zarania firmy Toytota. Otóż Sakichi Toyoda ( ) założyciel Toyota Industiries Co. sam wymyślił maszynę, która sama zatrzymywała się, w momencie wystąpienia błędu. Nacisk w Toyocie na produkowanie bez wad i błędów, spowodował powstanie wielu rozwiązań nazwanych poka-yoke. Spopularyzował je szerzej w Japonii Shigeo Shingo w latach 60, a poprzez jego książki ten typ rozwiązań stał się popularny na USA w latach 80. Japończycy ulepszając poszczególne czynności w procesie zwrócili uwagę, że pracownicy popełniający błąd nie widzą go. Stąd wyciągnęli wniosek, że sposobem ograniczenia wadliwości jest stwarzanie warunków, w których błąd nie może się zdarzyć, albo będzie natychmiast widoczny. Przykładem może być często stosowane rozwiązanie na stanowisku montażowym, które wyposażone jest w pojemniki odpowiednie dla każdej z montowanych części. Przed przystąpieniem do montażu wszystkie pojemniki powinny być zapełnione. Kształt pojemników dostosowany do kształtu montowanych części zapewni, że zostanie zgromadzonych odpowiednia ilość właściwych części. Kolejność ustawienia pojemników sugeruje kolejność montowania części. Po zmontowaniu - wszystkie pojemniki powinny być puste.

2 Pierwsze urządzenie poka-yoke poza murami Toyoty, zostało przez Shigeo Shingo zastosowane w fabryce Yamada Electric w 1961 roku. W fabryce Hamada Electric w mieście Nagoja produkowano proste włączniki i wyłączniki dla firmy Matsushita Electric, mieszczącej się w Kiusiu. Urządzenie to składało się z dwóch guzików, pod którymi pracownik musiał umieścić sprężynę. Często zdarzało się jednak, że pracownik zapominał zainstalować odpowiednią ilość sprężyn, przez co urządzenie nie działało poprawnie, a firma ponosiła koszty wysłania technika z Nagoi do Kiusiu w celu sprawdzenia wszystkich dostarczonych urządzeń tego typu. Shigeo Shinto zaproponował użycie bardzo prostego urządzenia poka-yoke, mianowicie zaproponował, by pracownik otrzymywał na specjalnym podajniku 2 sprężyny. Następnie następował etap złożenia włącznika/wyłącznika. Jeśli któraś ze sprężyn pozostała na podajniku, pracownik natychmiast wiedział, że popełnił błąd i mógł go naprawić. Zastosowanie tego rozwiązania całkowicie wyeliminowało omawiany błąd. Lata 60-te i 70-te przyniosły wzrost popularności urządzenia poka-yoke w zakładach w Japonii, a w latach 80-tych pojawiło się na rynku amerykańskim i europejskim. Shigeo Shingo podzielił urządzania poka-yoke według funkcji: regulacyjnej oraz ustawiającej. Funkcja regulacyjna zawiera metody: kontroli - polegają na tym, iż w momencie wystąpienia wady proces zostaje zatrzymany, a wadliwy element usunięty lub naprawiony ostrzegania - głównym elementem tej metody jest alarm dźwiękowy bądź świetlny, który informuje operatora o wystąpieniu błędu podczas wykonywania czynności Funkcja ustawiająca zawiera metody: kontaktu - czujniki urządzenia poka-yoke uniemożliwiają operatorowi przeprowadzanie błędnych działań, które mogą doprowadzić do powstania różnego rodzaju nieprawidłowości takich jak np. zmiana kształtu bądź wagi wyrobu ustalonej wartości - za pomocą elementu urządzenia poka-yoke jakim jest licznik wykonanych ruchów, metoda ustalanej wartości wykrywa błędy poprzez sprawdzanie ilości elementów w operacjach, gdzie jest wymagana ich określona ilość koniecznego kroku - istota tej metody polega na tym, aby dany ruch był wykonany w określonym czasie lub określonej kolejności względem kolejnych operacji Poka-yoke zmniejsza fizyczne i psychiczne obciążenie pracownika, ponieważ nie musi on cały czas koncentrować się na unikaniu pomyłek, które mogą prowadzić do powstania defektów. Najczęstsze typy błędów jakie może popełnić pracownik to: 1) ominięcie jednego z etapów procesu produkcyjnego 2) zła instalacja elementu 3) pominięcie elementu 4) użycie złego elementu

3 5) złe ustawienie maszyny przez pracownika. Zastosowanie rozwiązań typu poka-yoke powoduje niemal doskonałą bezbłędność, co firmie daje oszczędności czasowe i kosztowe, gdyż nie musi poświęcać zasobów na naprawę wadliwie wykonanych zespołów. Zyskują również pracownicy, którym ułatwia pracę, co wpływa na mniejsze ich zmęczenie oraz wyższą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. 5S Pracownicy Toyoty zauważyli, że szybciej i dokładniej wykonują czynności, gdy mają dobrze zorganizowane stanowisko pracy. Na bazie tych doświadczeń została opracowana Metoda 5S. Służy ona do stworzenia i utrzymywania dobrze zorganizowanego, czystego, wysoko wydajnego i wysokiej jakości stanowiska pracy. Jest warunkiem wstępnym dla wdrożenia kontroli wizualnej. Metoda ta określa pięć poziomów organizacji stanowiska pracy (stąd płynie jej nazwa): 1S - seiri (sort) selekcja - eliminacja zbędnych materiałów ze stanowiska 2S - seiton (storage) organizacja poukładanie narzędzi i części na swoich miejscach 3S - seiso (shine) czystość - sprzątanie, czyszczenie, usuwanie odpadków, brudu, plam, itp. 4S - seketsu (standarize) standaryzacja - stałe miejsce dla rzeczy, stałe zasady organizacji przechowania i utrzymywania czystości 5S - shitsuke (sustain) samodyscyplina - ciągła realizacja tych zasad dzień po dniu Skuteczne wdrożenie metody 5S obejmuje kilka etapów. Na początku należy przeszkolić pracowników bezpośrednio produkcyjnych w zakresie metody 5S oraz korzyści z jej zastosowania. Ważne jest aby wszyscy uczestnicy szkolenia zrozumieli potrzebę zastosowania metody 5S na swoim stanowisku pracy i zgodzili się na zmiany. Następnym etapem jest wdrożenie pierwszych 4S na każdym stanowisku, a potem następuje najtrudniejszy i najdłuższy etap utrzymania wprowadzonych zmian, czyli piąte S. Metoda 5S doskonale sprawdza się w magazynach, można ją również stosować na stanowiskach biurowych, a nawet w komputerach. Korzyści ze stosowania 5S polegają na: szybszym wykonywaniu czynności, bo wszystko jest na swoim miejscu i pracownik nie traci czasu na szukaniu narzędzi lub części, mniejsza szansa na popełnienie błędów (po przez zastosowanie nie odpowiednich narzędzi lub elementów), dłuższa żywotność narzędzi, mniej wypadków przy pracy oraz schludne środowisko pracy, co przekłada się na lepsze samopoczucie pracowników.

4 VSM Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping, skrót - VSM) to narzędzie wizualizacyjne, pozwalające uchwycić w sposób schematyczny przepływ strumienia wartości w danej firmie. Dzięki temu umożliwia szybką i jasną identyfikację następujących informacji: - organizacji danego procesu i jego złożoności, - czynności i ich sekwencji występowania - czasy trwania czynności i przestojów - czas trwania całego procesu (lead time) - ilości wartości dodanej (value added) w całym procesie oraz poszczególnych jego składowych - ilości strat (not value add) w całym procesie - informacji wpływających oraz wypływających z danego procesu - częstotliwość informacji - rodzaj informacji (kanban, informacja werbalna, informacja elektroniczna, instrukcja etc.) - buforów materiałowych po między czynnościami - ilość produktów będących w procesie - ilości pracowników zaangażowanych w danym procesie Pierwszym celem mapowania strumienia wartości jest stworzenie mapy stanu obecnego (current state), przedstawiającego wszystkie zależności, informacje które rządzą danym procesem biznesowym. Mapa wraz z dokonanymi pomiarami służy do analizy całego procesu, a na jej podstawie decyzji co i w jakim zakresie będzie w procesie usprawniane. Kolejnym krokiem jest stworzenie mapy stanu przyszłego (future state). Zespół projektowy tworzy odchudzony ze strat proces, który równocześnie będzie satysfakcjonował naszego klienta pod względem: ceny, jakości, jak również czasu dostawy produktu. Porównując obie mapy: stanu obecnego i przyszłego jasno widać obszary wymagające usprawnień. Następnie zespół projektowy decyduje o kolejności prac i sposobie ich wykonania. Przy powstawaniu mapy strumienia wartości powinni uczestniczyć przynajmniej przedstawiciele, a najlepiej wszyscy pracownicy wykonujący pracę na poszczególnych etapach przepływu, od sprzedawcy produktu, po księgową która księguje wpłatę za towar lub usługę. Korzyści wykonania map strumienia wartości: - proste narzędzie w wykonaniu i w jego użytkowaniu

5 - dostarczają maksymalnej ilości informacji o danym procesie - pozwalają zrozumieć cały proces i rolę czynności wykonywanych przez pracowników - wspomaga szkolenie nowych pracowników - ułatwia usprawnianie całego procesu i jego elementów SMED SMED- (ang. Single Minutes Exchange of Die) - to wymiana matrycy w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Technika spopularyzowana przez Shigeo Shingo służąca skróceniu czasu przezbrojenia maszyn poniżej 10 minut. SMED pozwala na dramatyczne skrócenie czasu przezbrojenia, dzięki czemu można zmniejszyć wielkość serii produkcyjnej, a zwiększyć elastyczność linii produkcyjnej, co z kolei prowadzi do redukcji zapasów operacyjnych (WIP) oraz magazynowych. Idealną wielkością jest czas zerowy (Zero Setup), w którym ustawianie maszyn jest natychmiastowe i nie koliduje w żaden sposób z ciągłą, płynną produkcją. Single Minute Exchange of Die (SMED) jako metoda diagnozowania i usprawniania procesów przezbrajania całych linii produkcyjnych i poszczególnych maszyn w przemyśle przetwórczym rozpowszechniona została w 1950r. przez Shingeo Shingo - jednego z najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli japońskiej nauki oraz praktyki organizacji i zarządzania. Etapy S. Shingo wyodrębnił poszczególne stadia ulepszania procesów przezbrajania: 1. przygotowawcze - szczegółowa obserwacja i analiza organizacji pracy istniejącej na danym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem procesów przezbrajania i dyskusję z robotnikami na temat przebiegu przezbrojenia. 2. usprawnienie przezbrojenia wewnętrznego po przez rozgraniczenie przezbrojenia wewnętrznego i zewnętrznego - wykonywanie poszczególnych czynności odpowiednio wcześniej celem redukcji czasu traconego na przezbrajanie wewnętrzne (w trakcie pracy), na realizowane podczas postoju maszyn, co pozwala z reguły skrócić czas przezbrojenia o 30-50%. 3. przekształcenie przezbrojenia wewnętrznego w przezbrojenie zewnętrzne - np. podgrzewanie części wykonywane przed rozpoczęciem właściwego ustawiania i związanego z tym postoju co umożliwi jeszcze dalszą redukcje czasu przezbrajania. 4. standaryzacja wszystkich aspektów operacji przezbrajania podczas wykonanych prób dalsze usprawnienia każdego elementu przezbrajania wewnętrznego i zewnętrznego, a po nich ustalenie standardu przezbrojenia. Techniki wykorzystywane w metodzie SMED

6 Lista pytań - dotyczy wszystkich części i operacji niezbędnych do wymiany narzędzia; - obejmuje wykaz oprzyrządowania, dane dotyczące ciśnienia, temperatury i innych parametrów ustawiania, wielkości numeryczne w odniesieniu do wszystkich miar i wymiarów; - na jej podstawie jest podwójna weryfikacja celem wykrycia usterek w warunkach wykonywanie operacji. Tablica weryfikacyjna - jest uzupełnieniem listy pytań; - pozwala na zweryfikowanie kompletności elementów niezbędnych do dokonania przezbrojenia dzięki określonych na niej wszystkich częściach i narzędziach; Próba funkcjonowania - zapewnia potwierdzenie o stanie technicznym gwarantującym sprawne funkcjonowanie, - postuluje się między innymi standaryzację maszyn i urządzeń, szybkie mocowanie wymienianych narzędzi i ich racjonalne rozmieszczenie, odpowiednie przygotowanie przezbrojenia oraz stosowanie analizy wartości. Znaczące zmniejszenie czasu przezbrojenia maszyny zwiększa czas przeznaczony na produkcję i jednocześnie umożliwia zmniejszenie wielkości partii produkcyjnych, ilości zapasów i w efekcie powoduje obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie potencjału wytwórczego danej maszyny. Kaizen Kaizen (jap. 改 善 pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze) - w tym przypadku: filozofia postępowania, wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Metoda ciągłego usprawniania małymi kroczkami. Kaizen, obejmując wszystkie aspekty działalności firmy i ich nieustanne doskonalenie, dąży do osiągnięcia następujących celów: - skrócenia czasu realizacji procesu - poprawy jakości wykonywanych produktów - ulepszenia ergonomii stanowiska pracy - zmniejszaniu kosztów.

7 W filozofii Kaizen jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości produktu i całej firmy. Japończycy ujęli tą filozofię w 10 następujących zasadach: 10 zasad kaizen Problemy stwarzają możliwości. Odrzucaj ustalony stan rzeczy. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne. Pomyłki koryguj na bieżąco. Pytaj 5 razy Dlaczego? Bierz pomysły od wszystkich. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia. Użyj sprytu zamiast pieniędzy. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne. Ulepszanie nie ma końca. Kanban Kanban to metoda sterowania produkcją opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii. Kanban oznacza w wolnym tłumaczeniu "widoczny spis". Metoda ta wykorzystuje karty wyrobów, których przebieg jest z góry ustalony, a także poddaje analizie już wypełnione karty. System Kanban często jest zintegrowany z system informacyjnym, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Stosuje się go w celu takiego organizowania procesu wytwórczego, aby każdy pracownik produkował dokładnie tyle, ile jest potrzebne w danej chwili. Czynnikiem krytycznym w tej metodzie uznano sterowanie zapasami. Ideę KANBAN najkrócej oddaje hasło "7 x żadnych": żadnych zapasów, żadnych braków, żadnych bezczynności, żadnych opóźnień, żadnych kolejek - gdziekolwiek i po cokolwiek, żadnych zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych, żadnych przemieszczeń.

8 W tej metodzie dąży się do zminimalizowania a nawet likwidacji magazynów materiałów, międzyoperacyjnych i wyrobów gotowych. Jest to wynikiem tego, że zlecenia produkcyjne są ściśle zsynchronizowane z zamówieniami otrzymywanymi od klientów, a materiały dostarczane są przez dostawców z dużą częstotliwością, nawet co godzinę. Podstawą techniką w KANBAN są formularze. Poniżej przykładowa kolejność wypełniania formularza: Planista w oparciu o dane prognozowanego popytu na dany element wypełnia część planistyczną karty KANBAN, a następnie ją do działu produkcji Kierownik na wydziale produkcji sporządza zlecenie produkcyjne dotyczące odpowiednich partii elementów; przydziela pracowników i zasoby do wykonania zadania. Wypełnia następną część karty. Pracownik po wykonaniu wyrobu oddziela od karty jedną część i przekazuje ją planiście; jest to dowód wykonania zlecenia. Pozostałe dwie części karty umieszcza w pojemniku z gotowymi elementami, który zostaje przetransportowany na wydział z którego pochodziło zamówienie. Wtedy gdy pracownik wykorzysta do dalszej produkcji pierwszy z dostarczonych elementów, odrywa drugą część karty KANBAN i przekazuje ją kierownikowi produkcji. Kierownik dzięki temu wie, że nowy zapas zaczął być wykorzystywany. Natomiast gdy zapas elementów się skończy, pracownik przekazuje kierownikowi trzecią część karty KANBAN. Wady i ograniczenia: - oryginalna wersja KANBAN wykorzystuje papierowe dokumenty - założeniem jest produkcja w partiach o stałej wielkości, do której dopasowane są pojemniki transportowe danego elementu - metoda ta zakłada również produkcję bezbrakową przez co nie są uwzględnione zapasy bezpieczeństwa wyrobów gotowych, co wymaga stworzenia procedur postępowania, gdy się pojawią braki lub defekty. Just- In- Time Just-in-time (z ang. dokładnie na czas) to strategia zarządzania zapasami polegająca na redukcji poziomu zapasów w procesie produkcyjno- magazynowym. Ma na celu usprawnienia zwrotu inwestycji. Metoda just-in-time stymuluje symptomy takie jak np. dostępność lub brak towaru wyznaczające kiedy produkcja powinna być uruchomiona. Just- in- time może znacznie podnieść wydajność i jakość w firmie a także przynieść osiągnięcia przy zwrocie kosztów inwestycyjnych. Zapasy są zamawiane w momencie kiedy magazyn osiągnie minimum co pozwala zredukować koszty przestrzeni magazynowej. Nieumiejętne stosowanie metody może doprowadzić do wyczerpania zapasów. Dzieje się tak gdy zapotrzebowanie wzrasta powyżej planowanego na podstawie danych z poprzednich okresów. W celu zapewnienia wysokiej sprawności obsługi

9 organizacja powinna posiadać minimum 2 różne standardy zarządzania zapasami. Przewidywany poziom zapotrzebowania powinien być ustalany za pomocą Kanban do czasu kiedy nie jest możliwe ustalenie trendów. Badania pokazują że najskuteczniejsze jest analizowanie zapotrzebowania z ostatnich 13 tygodni. OEE OEE (ang.overall Equipment Effectiveness/ całkowita efektywność sprzętu) jest międzynarodowym standardem mierzenia efektywności wykorzystania maszyn. OEE = Jakość x Wydajność x Dostępność Analiza OEE wskazuje jaka jest wydajność sprzętu jak również gdzie powstają straty obniżające wydajność maszyn. Zmierzenie aktualniej sytuacji i jej analiza umożliwia poprawę sytuacji. Podstawą analizy OEE jest określenie całkowitego czasu produkcji. Jest to czas produkcji z wykluczeniem planowanych przestojów takich jak np. przerwy, szkolenia czy konserwacje. Czas pozostały nazwany jest planowanym czasem produkcji. Podczas analizy OEE analizuje się możliwości eliminacji strat efektywności. Trzy ogólne kategorie strat to: Przestoje, Straty Prędkości, Jakość. Dostępność: Wskaźnik dostępności pokazuje zdarzenia powodujące zatrzymanie procesu produkcji np. przezbrojenia czy awaria. Czas przezbrojenia zazwyczaj może zostać zredukowany. Pozostały dostępny czas to tzw. czas operacyjny. Wydajność: Wydajność pokazuje straty szybkości powodujące iż produkcja nie idzie z maksymalną szybkością. Przykładem są mikroprzestoje. Pozostały czas to tzw. czas operacyjny netto. Jakość: Wskaźnik jakości wykazuje straty wynikające z wytwarzania produktów nie spełniających standardów jakości. Pozostały czas to tzw. czas efektywnej produkcji. W celu wyliczenia OEE należy wykonać działanie: OEE= Dostępność x Efektywność x Jakość Np. OEE= 90% x 95% x 99.9% = 85% Oznacza to, że maszyna przez 85% czasu pracowała efektywnie. Analiza strat i przyczyn umożliwia poprawę sytuacji. Pogrupowanie problemów na kategorie ułatwia analizę. Awarie: Krytyczne dla poprawy OEE jest eliminowanie przestojów. Ważna jest ich analiza: ilość, przyczyna, jej kategoria itp. Ustawienia i przezbrojenia:

10 Czas ustawienia i przezbrojenia to czas między ostatnią dobrą sztuką wyprodukowaną przed przezbrojeniem a pierwszą dobrą sztuką po przezbrojeniu. W celu zmniejszenia strat konieczne jest śledzenie czasu przezbrojeń, dodatkowych ustawień i rozgrzewania maszyn. Krótkie przestoje i zmniejszona prędkość są stratami najtrudniejszymi do przeanalizowania. Ze względu na fakt iż przyczyny obu strat są zupełnie inne drobne przestoje muszą być oddzielone od pracy ze zmniejszoną prędkością. Odrzuty produkcyjne, odrzuty na rozruchu: Odrzuty to produkty wymagające jakiejkolwiek naprawy lub przetwarzania. Śledzenie w którym momencie powstają pozwala zrozumieć przyczyny ich powstawania. One Piece Flow One Piece Flow (z ang. Komórka Przepływu Jednej Sztuki) to sposób organizacji pracy gdzie odpowiedzialność za finalny produkt bierze grupa pracowników przypisanych do konkretnych zadań. Korzyści wynikające z One Piece Flow to wzrost jakości, wzrost produktywności, redukcja kosztów oraz wzrost odpowiedzialności pracowników za proces. Umożliwia on skrócenie długości cyklu produkcyjnego i zredukowanie wartości zapasów. One Piece Flow umożliwia wytwarzanie w krótkim czasie zróżnicowanej gamy produktów na jednej taśmie produkcyjnej. Wprowadzenie One Piece Flow pozwala na skrócenie czasu reakcji na zapotrzebowanie (lead time), gdyż minimalizowane są zapas produkcji w toku. Pozwala także zmniejszyć zapotrzebowanie na powierzchnię poprzez likwidację zapasu produkcji w toku. Ogólna wydajność zostaje zwiększona poprzez eliminację marnotrawstw. TPM Celem TPM (ang.total Productive Maintenance/ Całościowe Utrzymanie Ruchu) jest włączenie wszystkich pracowników firmy w działania usprawniające po to aby eliminować usterki maszyn, wady w produkcji czy wypadki przy pracy. TPM skupia się na eliminacji strat poprzez prace w wielofunkcyjnych zespołach, włączenie pracowników produkcji w pomoc przy utrzymaniu ruchu, zbudowanie systemu planowanych przeglądów, konserwacji i prewencji, podnoszeniu wiedzy i umiejętności operatorów czy zbudowanie systemu zapewniającego projektowanie/ zakup/ produkcję łatwego w obsłudze i utrzymaniu sprzętu. Postęp w TPM mierzy się głównie za pomocą OEE który jest wskaźnikiem łączącym efektywność pracy, niezawodność maszyn i jakość procesu wytwarzania. Często stosowane mierniki obejmują czas postojów maszyn, średni czas pomiędzy występowaniem awarii maszyn czy szybkość reakcji na wystąpienie awarii.

11 Visual Management Visual Management (z ang. Zarządzanie Wizualne, skrót VM) to praktyka stosowania wizualizowanych informacji do zarządzania pracą. Narzędzia VM mogą występować w każdym obszarze firmy i nie ograniczają się do konkretnych działów czy branż. VM polega na czytelnym wskazaniu stanu procesu w danym momencie, bądź określeniu prawidłowego przepływu procesu poprzez znaki dźwiękowe i wizualne. Metody wizualne to np. tablica, opisy, znaki, zaś dźwiękowe to wszelkiego rodzaju sygnały alarmowe i informacyjne. VM przeciwdziała błędom jak również ułatwia ich szybką identyfikację w przypadku wystąpienia. Standaryzacja Standaryzacja jest podstawą wszystkich bardziej zaawansowanych narzędzi odchudzonego zarządzania. Oznacza jednoznaczny sposób wykonywania danej czynności czy procesu. Umożliwia realizację zadań zawsze w ten sam sposób, co pomaga zapewnić wysoką jakość procesu. Standard pracy ulega modyfikacjom wraz z przemianami w firmie i wprowadzanymi usprawnieniami. Doskonalenie firm jest możliwe tylko przy standaryzacji pracy, bez standardów pracownicy często nie pamiętają bądź nie rozumieją nowych obowiązków i mogą powracać do dawnych przyzwyczajeń.

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl Lean Thinking 6 Strat w TPM Sześć strat w procesie produkcyjnym Jednym z głównych zadań TPM jest drastyczne poprawienia efektywności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby Toyota produkowała leki

Co by było gdyby Toyota produkowała leki Co by było gdyby Toyota produkowała leki Jacek T. Jackowski 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Jeszcze wiele innych firm może potencjalnie robić leki Unilever Kraft Colgate - Palmolive Nestle

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE OEE, SPC, KPI - ISTOTNE TAKŻE DLA TWOJEJ PRODUKCJI!

AUTOMATYCZNE OEE, SPC, KPI - ISTOTNE TAKŻE DLA TWOJEJ PRODUKCJI! AUTOMATYCZNE OEE, SPC, KPI - ISTOTNE TAKŻE DLA TWOJEJ PRODUKCJI! O programowanie firmy GE automatycznie monitoruje proces produkcyjny i pozwala na wyznaczenie współczynników wg standardowych wzorów na

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Zespół autorów: Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcją Marty Budzynowskiej. Metoda 5S

Zespół autorów: Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcją Marty Budzynowskiej. Metoda 5S Zespół autorów: Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcją Marty Budzynowskiej Pozostałe publikacje z serii Zarządzanie jakością: Metoda 5S ISO serwis wszystko o normach ISO serwis

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Poka-Yoke. Poka Yoke. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Wrzesień Artykuł dostępny na stronie autora:

Poka-Yoke. Poka Yoke. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Wrzesień Artykuł dostępny na stronie autora: Poka Yoke Wydanie 1 Zbigniew Huber Wrzesień 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 9 Wstęp O czym myślisz kiedy kierujesz samochodem? Czy przez

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Redukcja czy unikanie kosztów? Najlepsze praktyki i metody Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Paweł Staworzyński Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 1

Bardziej szczegółowo

Fundamenty TPM. dr inż. Jacek M. Brzeski, mgr inż. Magdalena I. Figas

Fundamenty TPM. dr inż. Jacek M. Brzeski, mgr inż. Magdalena I. Figas Total Productive Maintenance (TPM) oznacza w dosłownym tłumaczeniu Totalne Utrzymanie Ruchu. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do maszyn, w którym dział utrzymania ruchu, gasząc pożary (Breakdown

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o.

Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. Szpital CUM DIALIZA sp. z o.o. ul.kilińskiego 7/4,6, 78-400 Szczecinek, www.dializa.eu, www.leanhospitals.pl

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku Przysłowie chińskie Marcin Borowski - Moja kariera zawodowa zawsze łączyła mnie z produkcją. Najpierw zarządzałem, z czasem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wstęp. O książce. O autorach. O ilustracji na okładce. Podziękowania CZĘŚĆ I NAUKA KANBAN

Spis treści. Przedmowa. Wstęp. O książce. O autorach. O ilustracji na okładce. Podziękowania CZĘŚĆ I NAUKA KANBAN Spis treści Przedmowa Wstęp O książce O autorach O ilustracji na okładce Podziękowania CZĘŚĆ I NAUKA KANBAN Rozdział 1. Początek drużyny Kanbaneros 1.1. Zapoznanie 1.2. Tablica 1.3. Mapowanie przepływu

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska SEMINARIUM INNOWACJE NOŚNIK NIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Robert Kagan, Lean Enterprise Institute Polska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Standardy 5S jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy

Standardy 5S jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy 1 S t r o n a Standardy 5S jako podstawa bezpiecznego miejsca pracy 1. Charakterystyka standardów 5S 2. Co znaczy bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy? 3. Jak standardy 5S uwzględniają bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH SKRACANIE PRZESTOJÓW I AWARII WIZUALIZACJA PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM

PREZENTACJA SYSTEMU EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH SKRACANIE PRZESTOJÓW I AWARII WIZUALIZACJA PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM PREZENTACJA SYSTEMU EFEKTYWNE NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH SKRACANIE PRZESTOJÓW I AWARII WIZUALIZACJA PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM PROBLEM DZIURY INFORMACYNEJ Systemy klasy MRP/ERP Dziura

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Terminy szkolenia Opis Beer Game - warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) FMEA Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl FMEA MYŚLEĆ ZAMIAST PŁACIĆ Dlaczego FMEA? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Powstawanie i wykrywanie wad % 75% powstawania wad

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak

Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak 1 Agile jest dosyć sformalizowany... Kto by pomyślał ;-) Ludzie powinni być jakoś zorganizowani Inaczej będą się włóczyć bez celu Agile zastępuje techniki

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY WDRAŻANIA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY WDRAŻANIA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING ŚRODOWISKOWE ASPEKTY WDRAŻANIA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING Marek Wirkus, Anna Chmielarz Streszczenie: Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnego i niskokosztowego zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo