SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY"

Transkrypt

1 SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY Dorota STADNICKA Lean Learning Academy (LLA) powstała w ramach współpracy uczelni i firm z pięciu krajów europejskich. Cele, jakim LLA ma służyć, są następujące: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie zdolności studentów, absolwentów, pracowników i menedżerów do znalezienia pracy, uatrakcyjnienie programów nauczania inżynierów, zwiększenie korzyści ze studiowania w obszarze nauki i technologii. Utworzenie Lean Learning Academy [13] zostało zainicjowane przez firmę Volvo Cars Gent z Belgii, która to firma dostrzegając zalety narzędzi lean poszukiwała możliwości nauczania tych narzędzi swoich pracowników. Do współpracy zaproszono: Volvo Powertrain AB Skövde, Szwecja, Associação Comunidade Lean Thinking, Portugalia, Siemens Program and System Engineering S.R.L, Rumunia, PRZEMOT H.P.T. Chmiel s.j., Polska, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgia, University of Skövde, Szwecja, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugalia, Universitatea Transilvania din Brasov, Rumunia, Politechnikę Rzeszowską, Polska. Chociaż filozofia lean na świecie znana jest od wielu lat [1, 4], to jednak w Polsce ciągle istnieją przedsiębiorstwa, które tej filozofii ani nie znają, ani nie rozumieją potrzeby jej wdrażania. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym niejednokrotnie są zobligowane przez swoich zachodnich właścicieli do stosowania zasad lean i mimo czasem pojawiającego się oporu pracowników i niezrozumienia przez nich potrzeby wdrażania lean, narzędzia lean są stosowane, z czasem z coraz większą skutecznością. Jedną z najważniejszych spraw w Lean Learning Academy jest ukształtowanie myślenia w kategoriach lean. Myślenie w kategoriach lean to ciągłe dążenie do doskonalenia procesów przez poszukiwanie źródeł marnotrawstwa, i wykorzystywanie określonych narzędzi. W Lean Learning Academy studenci i pracownicy firm pozyskują podstawową wiedzę na temat lean manufacturing oraz wiedzę szczegółową o stosowaniu narzędzi lean. W zrozumieniu skuteczności stosowania narzędzi lean pomaga gra symulacyjna, w trakcie której studenci mają możliwość na żywym organizmie, jakim w tym momencie jest symulacyjna linia montażowa, sprawdzić skuteczność wybranych narzędzi lean. Na stronie internetowej LLA prezentowane są informacje o sesjach symulacyjnych, które się odbyły w latach [12]. MODUŁY KURSU REALIZOWANEGO W RAMACH LLA W ramach LLA studenci oraz pracownicy firm nauczani są następujących zagadnień: Myślenie kategoriami lean celem modułu jest zapoznanie uczestników kursu z filozofią lean oraz przekonanie ich o zasadności stosowania tej filozofii; nikt, kto nie chce wdrażać lean nie będzie mógł robić tego skutecznie; wdrażanie lean to ciągła praca, to poszukiwanie problemów i ich rozwiązywanie, to ciągłe szukanie możliwości poprawy, to kreatywność i zaangażowanie całej załogi, ale przede wszystkim kierownictwa; Ciągłe doskonalenie znane bardzo dobrze w systemach zarządzania jakością jako jedna z ośmiu podstawowych zasad zarządzania jakością, jest również podstawą we wdrażaniu lean, opierając się na cyklu PDCA (cyklu Deminga); Praca standardowa jest jednym ze sposobów zapewnienia powtarzalności procesów i sposobem na minimalizację liczby błędów popełnianych przez pracowników w trakcie pracy; standaryzacja usprawnia również procesy planowania i czyni plany bardziej realnymi; Ustalanie taktyki dotyczy planowania działań w organizacji na różnych szczeblach zarządzania, począwszy od ustalania celów dla całej organizacji i rozprowadzania ich na niższe szczeble zarządzania, aż do ustalania celów dla poszczególnych zespołów; każdy pracownik powinien wiedzieć, w jakim celu wykonuje swoją pracę, jak jego praca przyczyni się do osiągnięcia celów organizacji i do rozwoju firmy; oczywiście cele, które są ustalane, powinny być SMART (proste, mierzalne, nastawione na działanie, realne, ustalone do osiągnięcia w określonym czasie); TPM jest filozofią związaną z nadzorem nad parkiem maszyn technologicznych, która włącza operatora maszyny w działania, które do tej pory realizowane były przez służby utrzymania ruchu; zwiększa się odpowiedzialność pracownika za maszynę i za swoje stanowisko pracy; wdrażanie TPM pozwala na lepsze wykorzystanie maszyn, które można ocenić, wyznaczając wskaźnik OEE [8]; Mapowanie strumienia wartości jest narzędziem, które pozwala na zobrazowanie przepływu strumienia wartości przez procesy; mapowanie może być realizowane zarówno dla procesów produkcyjnych, jak i dla procesów biznesowych; uwidacznia przepływ materiałów oraz przepływ informacji związany z danym strumieniem wartości, która jest tworzona dla klienta zewnętrznego lub wewnętrznego; przy tworzeniu mapy stosuje się określone symbole graficzne, które stanowią prosty i zrozumiały 58

2 Technologia i Automatyzacja Montażu 3/2011 język komunikacji pomiędzy menedżerami a inżynierami; FMEA jest jedną z metod, którą wykorzystuje się na etapie projektowania wyrobów i procesów; celem jej stosowania jest zapewnienie, że wynik projektowania będzie spełniał określone funkcje i że na etapie projektowania zostaną wyeliminowane błędy, które mogłyby się pojawić podczas późniejszego użytkowania wyrobu czy wykonywania procesu; SMED jest narzędziem stosowanym do skracania czasów przezbrojenia maszyn, stanowisk pracy, przez eliminację czynności zbędnych, przekształcanie czynności wewnętrznych w zewnętrzne, wprowadzanie usprawnień organizacyjnych i technicznych; 5S jest zbiorem działań, które pozwalają na utrzymanie w porządku stanowiska pracy; działaniami tymi są: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina; Poka Yoke są to rozwiązania techniczne i organizacyjne, które pozwalają na zapobieganie błędom; zakłada się, że każdy może popełnić błąd, czy to przez nieuwagę, roztargnienie, zapomnienie, czy zmęczenie, dlatego też należy zapewnić takie rozwiązania, które zapobiegną błędom i ochronią organizację przed ich skutkami; JIT/kanban, kolejka FIFO, przepływ jednej sztuki, heijunka są to rozwiązania usprawniające organizację przepływu produkcji, które pozwalają na skuteczne zarządzanie produkcją, minimalizujące straty w procesach produkcyjnych, między innymi straty czasu, straty związane z utrzymywaniem nadmiernych zapasów materiałów, produkcji w toku, czy wyrobów gotowych; Rozmieszczenie wyposażenia w zakładzie przemysłowym (metoda 3P) związane jest z optymalizacją położenia stanowisk pracy i miejsc realizacji poszczególnych procesów związanych z wytwarzaniem różnego asortymentu wyrobów, zależnie od wielkości produkcji (jednostkowa, mało-, średnio-, wielkoseryjna) oraz od rodzaju produkcji; każdy zakład produkcyjny powinien dążyć do optymalizacji przebiegu procesów produkcyjnych, aby optymalizować koszty i czas oczekiwania klienta na gotowy wyrób; Jakość zapewnienie jakości jest podstawą lean; po pierwsze powinniśmy posiadać skuteczny system zarządzania jakością, a następnie możemy wdrażać filozofię lean; zarządzanie jakością wymaga znajomości narzędzi zarządzania jakością, które prezentowane są w ramach niniejszego modułu; Ocena lean, audyt lean, benchmarking służą do oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań przez stosowanie systemu oceny okresowej i pomagają w poszukiwaniu nowych rozwiązań przez porównywanie się z innymi firmami i wyszukiwanie w ich systemach sposobów na dalszą poprawę funkcjonowania swojego własnego systemu; Praca zespołowa jest podstawą wdrażania lean manufacturing; od dawna znany jest efekt synergii związany z pracą zespołową, jednakże często tak bardzo trudno ją wdrożyć w firmie; często podawanym powodem jest brak czasu lub po prostu brak porozumienia; pracownicy nie znają również metod pracy zespołowej, które mogłyby znacznie poprawić skuteczność funkcjonowania zespołów; w ramach tego modułu prezentowane są zasady pracy zespołowej oraz różne metody, które mogą być wykorzystywane przy analizie problemów, poszukiwaniu przyczyn źródłowych problemów czy przy generowaniu rozwiązań; Zarządzanie wizualne jest sposobem zarządzania procesami wykorzystującym symbole graficzne i kolory, dzięki czemu łatwo, już na pierwszy rzut oka, zorientować się w planach danej komórki organizacyjnej, czy linii produkcyjnej i w postępach w pracach; Bezpieczeństwo trudno osiągać cele organizacyjne w sytuacji występowania awarii, czy wypadków przy pracy, które skutkują przerwami w produkcji, absencją pracowników, opóźnieniami w realizacji zobowiązań wobec klientów, a w konsekwencji zwiększonymi kosztami; organizacja lean musi być więc organizacją bezpieczną. KONCEPCJA LINII SYMULACYJNEJ DO MONTAŻU DŁUGOPISÓW Narzędzia lean zaprezentowane w ramach poszczególnych modułów kursu są wykorzystywane w symulacyjnej linii montażowej. Zaletą symulacji jest możliwość wypróbowania różnych rozwiązań bez ponoszenia kosztów błędnych decyzji. Na symulacyjnej linii montażowej na siedmiu stanowiskach pracy odbywa się montaż wyrobu, jakim jest długopis (rys. 1). Długopis montowany jest w czerech kolorach i składa się z siedmiu części oraz elementu dekoracyjnego. Na pierwszy rzut oka montaż wyrobu gotowego jest prosty, ale jak okazuje się w praktyce, na każdym etapie montażu można popełnić błąd. Celem zastosowania tak prostego procesu i tak mało skomplikowanego wyrobu było to, aby uczestnicy gry skupili się na rozwiązaniach organizacyjnych i technicznych wspierających proces produkcyjny, a nie na samym skomplikowanym procesie. Bo przecież celem symulacji nie jest nauczenie uczestników kursu montażu długopisów, czy też produkcji jakiegokolwiek innego wyrobu, tylko nauczenie stosowania filozofii lean, zasad lean i narzędzi lean. Rys. 1. Montowany wyrób Linia montażowa składa się z 7 stanowisk, na których realizowane są poszczególne operacje montażowe, a mianowicie (rys. 2, rys. 3): 59

3 na stanowisku pierwszym odbywa się montaż sprężynki na wkładzie; na stanowisku drugim odbywa się montaż opaski gumowej na obudowie dolnej i częściowy montaż długopisu; na stanowisku trzecim odbywa się montaż elementów sprzęgła, a następnie całego długopisu, na stanowisku czwartym odbywa się montaż elementu dekoracyjnego na długopisie; element dekoracyjny jest wytwarzany na stanowisku siódmym, które jest stanowiskiem dostawczym dla linii montażowej; na stanowisku piątym odbywa się kontrola ostateczna, która realizowana jest zgodnie z instrukcją kontroli; na stanowisku ostatnim, szóstym odbywa się pakowanie; w linii występuje dodatkowe stanowisko, jest nim stanowisko kierownika produkcji, którego celem jest wydawanie zleceń produkcyjnych. Symulacyjna linia montażowa odzwierciedla zarówno przepływ materiału, jak i przepływ informacji w systemie produkcyjnym. Pracownicy na poszczególnych stanowiskach posiadają instrukcje pracy instrukcje wykonywania poszczególnych operacji montażowych. Wykorzystują również odpowiednie dokumenty, formularze, jak np. zlecenie produkcyjne, przewodnik produkcyjny, kartę niezgodności, rejestr wyrobów niezgodnych itp. Stanowiska na linii produkcyjnej są również rozmieszczone w zdawałoby się optymalny sposób (rys. 2). Gra symulacyjna pokazuje, że to, co wydaje się być dobrą organizacją produkcji, wcale nie musi przynosić już tak dobrych efektów. Podczas gry symulacyjnej realizowane są kolejne zlecenia produkcyjne, a po określonym czasie oceniana jest wydajność linii montażowej. Pierwszym zaskoczeniem dla uczestników gry jest uzyskanie małej wydajności pracy, mimo zaangażowania siedmiu pracowników. Drugim zaskoczeniem jest duża liczba wyrobów niezgodnych przy tak prostym procesie montażowym. Rys. 3. Instalacja linii montażowej długopisów na Politechnice Rzeszowskiej NARZĘDZIA LEAN ZASTOSOWANE PODCZAS ANALIZ Do analizy funkcjonowania linii montażowej wykorzystywane są m.in. następujące narzędzia i metody lean: praca zespołowa dla uzyskania lepszych efektów doskonalenia organizacji linii montażowej [1, 4]; chronometraż dla ustalenia czasów wykonywania operacji montażowych oraz operacji realizowanych w trakcie przezbrojenia [2, 9]; mapowanie strumienia wartości dla zobrazowania Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk na symulacyjnej linii montażowej 60

4 Technologia i Automatyzacja Montażu 3/2011 przepływu materiałów i informacji [5]; SMED dla skrócenia czasu przezbrajania [11]; 5S dla poprawy organizacji stanowisk pracy oraz funkcjonowania magazynu części elementów do montażu [3]; bilansowanie linii montażowej poprzez wyrównywanie czasów wykonywania operacji montażowych na poszczególnych stanowiskach pracy; karty KANBAN i system ssący typu supermarket dla ograniczenia wielkości zapasów produkcji w toku [5, 10]; przepływ ciągły, tam gdzie jest to możliwe, dla wyeliminowania zapasów pomiędzy stanowiskami pracy [5]; kolejka FIFO dla ustalenia kolejności realizacji zleceń produkcyjnych [5]; wizualizacja dla zapewnienia szybkiej oceny sytuacji występującej na linii montażowej; rozwiązania typu Poka Yoke dla zapobiegania błędom popełnianym w trakcie realizacji procesu montażowego [6, 7]. MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI Mapowanie strumienia wartości jest pierwszym narzędziem stosowanym do analizy linii symulacyjnej. Opracowana mapa jest obrazem tego, co dzieje się na linii montażowej. Dzięki samodzielnemu, aczkolwiek opartemu na pracy zespołowej, opracowaniu mapy uczestnicy kursu uświadamiają sobie, że jest to zarówno proste, jak i bardzo przydatne narzędzie. Mapa uwidacznia przepływ materiałów na linii produkcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapasów materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. Na mapie przedstawiany jest również przepływ informacji, a w szczególności informacje dotyczące zamówień klienta, zamówień do dostawców, zleceń produkcyjnych. Mapa zawiera również informacje o poszczególnych procesach produkcyjnych. Wszystkie informacje są zbierane przez zespół m.in. z wykorzystaniem chronometrażu realizowanego w trakcie pracy linii montażowej oraz na podstawie wywiadów. Na rys. 4 przedstawiono przykładową mapę przygotowaną w trakcie jednej z sesji symulacyjnych. Narysowana mapa poddawana jest analizie. W trakcie analizy oceniane są: rzeczywista wydajność linii montażowej ocenia się, ile wyprodukowano wyrobów gotowych; potencjalna wydajność linii montażowej na podstawie czasów trwania poszczególnych operacji montażowych; jakość pracy ocenia się, ile wyprodukowano wyrobów zgodnych, a ile pojawiło się wyrobów niezgodnych; straty związane z występowaniem zapasów identyfikuje się miejsca występowania zapasów i poszukuje się powodów występowania zapasów; straty czasu identyfikuje się operacje produkcyjne, które są wąskimi gardłami i zwalniają całą linię produkcyjną, zmuszając kolejne stanowiska pracy do oczekiwania na realizację kolejnej operacji; zdolność procesu produkcyjnego do realizacji zamówienia klienta. Rys. 4. Mapa strumienia wartości dla linii montażowej stan aktualny Podczas analizy mapy stanu aktualnego identyfikowane są różne problemy, które pojawiły się podczas montażu. Źródłem informacji o problemach są pracownicy zajmujący poszczególne stanowiska pracy i realizujący określone operacje montażowe. ANALIZA CZASÓW REALIZACJI OPERACJI MONTAŻOWYCH Do bilansowania linii montażowej niezbędna jest analiza czasów trwania poszczególnych operacji. Na rys. 5 przedstawiono wykres z czasami ustalonymi na podstawie badania chronometrażowego. Na wykresie przedstawiono również obliczony czas taktu T, który zależny jest od wielkości zamówienia klienta i dostępnego czasu pracy. Z wykresu wynika, że wszystkie czasy trwania poszczególnych operacji są mniejsze od czasu taktu, w związku z tym linia teoretycznie jest zdolna do zaspokojenia określonych potrzeb klienta. Zadaniem uczestników symulacji jest ustalenie, dlaczego mimo możliwości linii nie jest ona wykorzystywana i linia w rzeczywistości nie jest w stanie wyprodukować tyle wyrobów, ile trzeba, aby zaspokoić potrzeby klienta. Po przedstawieniu wstępnych propozycji zmian przed uczestnikami symulacji stawiane jest kolejne zadanie mają podwoić wielkość produkcji. W tej sytuacji o połowę skraca się czas taktu T i okazuje się, że przy obecnej organizacji pracy nie będzie możliwości realizacji podwojonego zamówienia klienta. 61

5 PROBLEMY NA LINII MONTAŻOWEJ I MAPA STANU PRZYSZŁEGO Rys. 5. Analiza czasów trwania operacji na poszczególnych stanowiskach na linii montażowej Po analizie i dyskusji w grupie okazuje się, że staje się możliwe to, co na pierwszy rzut oka wydawało się być niemożliwe. Okazuje się, że po rozwiązaniu problemów występujących na linii oraz po reorganizacji stanowisk pracy możliwe staje się znaczne zwiększenie wydajności linii montażowej. Analizę czasów po reorganizacji linii pokazuje rys. 6. Nie dość, że udało się osiągnąć czasy realizacji poszczególnych operacji montażowych niższe niż 30 s, to dodatkowo z linii wyeliminowano dwa stanowiska montażowe. Było to możliwe dzięki rozwiązaniu problemów występujących na linii oraz dzięki wprowadzeniu usprawnień technicznych i organizacyjnych, a także dzięki skróceniu lub wyeliminowaniu przezbrojeń. Na podstawie gry symulacyjnej oraz na podstawie analizy mapy przepływu strumienia wartości przedstawionej na rys. 4 zidentyfikowano problemy, które przedstawiono w tab. 1. Podczas pracy zespołowej zidentyfikowano przyczyny tych problemów oraz zaproponowano rozwiązania. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem burzy mózgów oraz metody 5xDlaczego?. W trakcie analizy wskazano również na dużą liczbę wyrobów niezgodnych. Wybrane niezgodności oraz propozycje ich uniknięcia przedstawiono w tabeli 2. Następnie opracowano mapę stanu przyszłego, która przedstawiona jest na rys. 7. Jak widać, przy opracowywaniu mapy nie jest najważniejsza estetyka jej wykonania, ale informacje na niej zawarte. Jest to dokument roboczy. Sama mapa nic nie jest warta, nawet jeżeli przedstawiałaby najwspanialsze rozwiązania, dopóki nie zostanie wdrożona. Zanim jednak wdrożymy mapę stanu przyszłego, warto jeszcze raz przeanalizować zaproponowane rozwiązanie. Symulacja przeprowadzona w czasie gry nie generuje rzeczywistych kosztów, dzięki czemu uczestnicy gry mogą swobodnie wdrażać swoje pomysły. Prowadzący grę czasem nawet pozwala na zastosowanie rozwiązania, o którym wie, że przyniesie ono negatywne skutki, ale lepiej, żeby studenci nauczyli się na własnych błędach w trakcie gry symulacyjnej, jakich rozwiązań, w jakiej sytuacji nie należy stosować, niż mieliby to robić w rzeczywistej linii produkcyjnej. Rys. 6. Analiza czasów trwania operacji na poszczególnych stanowiskach na linii montażowej po reorganizacji i wprowadzeniu usprawnień Mimo iż osiągnięto czasy operacji krótsze od 30 s to, jak widać na wykresie przedstawionym na rys. 6, linia montażowa ciągle nie jest zbilansowana. Występują widoczne różnice w czasach realizacji poszczególnych operacji. Zespół powinien przeprowadzić dalsze analizy celem zbilansowania linii. Najlepsze rozwiązania można usłyszeć z ust pracowników zajmujących poszczególne stanowiska pracy. Mimo że na początku, dopiero co po zakończonej symulacji nie widzą oni problemów, to po dalszej dyskusji okazuje się, że problemy jednak istnieją i wcale nie jest takie trudne ani kosztowne wyeliminowanie ich przyczyn. Rys. 7. Przykładowa mapa strumienia wartości stan przyszły Symulacyjna linia montażowa została przetestowana z uczestnictwem studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz pracowników firm, takich jak Stomil Sanok S.A., Restol sp. z o.o., Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o., Dezamet S.A., PZL WSK-Rzeszow S.A., Norbert Polska Sp. z o.o. i in. (rys. 8). Linia montażowa jest przenośna i może zostać łatwo i szybko zorganizowana w różnych miejscach. 62

6 Technologia i Automatyzacja Montażu 3/2011 Tabela 1. Zidentyfikowane problemy, ich przyczyny i propozycje rozwiązań ustalone z wykorzystaniem burzy mózgów i pracy zespołowej Problem Przyczyna Propozycja rozwiązania Długopisy z wkładem niewłaściwego koloru Trudna identyfikacja koloru wkładów Sczepianie się sprężynek ze sobą wydłużające czas operacji Długie oczekiwanie na dostawy elementów do montażu Długopisy zmontowane nie włączały się Niewyschnięty klej przy niektórych kwiatkach Za dużo kleju przy niektórych kwiatkach Długi czas przygotowania wstążki Pomyłki w kolejności realizacji zleceń Mało miejsca na półwyroby na stanowiskach pracy Dużo zapasów w toku produkcji Brak miejsca w karcie niezgodności na zapisanie przyczyny niezgodności oraz podjęte działania korekcyjne i korygujące Pomieszane wkłady w pojemnikach Wszystkie obudowy wkładów tego samego koloru Niewłaściwe przechowywanie sprężynek Utrudniona komunikacja z osobą odpowiedzialną za transport Za krótkie wkłady Za krótki czas schnięcia Trudności z dozowaniem kleju Tracenie czasu na odmierzanie przy użyciu metra Słabo widoczny numer zlecenia. Wydawanie kolejnego zlecenie przed zakończeniem realizacji wcześniejszego Bałagan na stanowiskach Występowanie pchania Niewłaściwy formularz Kontrola dostaw Zamawiać wkłady z obudową przezroczystą lub z kolorem obudowy odpowiadającym kolorowi wkładu Przygotowanie pojemnika transportowo-magazynowego na sprężynki Wdrożyć system ANDON Wdrożyć segregację dostaw Wdrożyć kolejkę FIFO Zastosować dozownik Zastosowanie przymiaru Wprowadzenie kolejkowania Wdrożyć 5S Wdrożenie supermarketów i systemu ssącego Opracowanie nowego formularza Tabela 2. Niezgodności w wyrobach oraz propozycje działań korygujących Opis niezgodności Przyczyna niezgodności Propozycja działań korygujących Niewłaściwy kolor wkładu Długopis się nie włącza Długopis się nie wyłącza Brak kwiatka Opaska gumowa założona odwrotnie Pomieszane kolory w pojemniku Za krótki wkład Za krótki element sprzęgła Sprężynka założona odwrotnie Za długi wkład Za długi element sprzęgła Klej nie wysechł Brak informacji o sposobie zakładania opaski w instrukcji Kontrola koloru na pierwszym stanowisku pracy Zastosować Poka Yoke dla orientacji sprężynek Zmienić kolejność operacji tak, aby kwiatek przyklejać w ostatniej operacji przed kontrolą Udoskonalić instrukcję. Wprowadzić wizualizację 63

7 pracowników oraz wpływa na świadomość osób już pracujących, pokazując, jakie efekty może przynieść stosowanie poszczególnych narzędzi lean, pokazując, jak te narzędzia można stosować oraz pozwalając popełniać błędy bez konieczności ponoszenia ich konsekwencji, bo najłatwiej nauczyć się na własnych błędach. LITERATURA Rys. 8. Linia montażowa w LLA PODSUMOWANIE Lean Learning Academy powstała, aby wspierać firmy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, we wdrażaniu lean manufacturing. Przede wszystkim ważne jest, aby kierownictwo firm zrozumiało znaczenie lean dla poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeżeli najwyższe kierownictwo będzie wspierać wdrażanie lean, jeżeli będzie dawać przykład swoim zaangażowaniem, pojawiają się szanse na sukces. Nie da się oddelegować wdrażania lean na niższe szczeble zarządzania. Każdy w organizacji jest odpowiedzialny w określonym zakresie za skuteczne wdrożenie lean, zastosowanie określonych narzędzi, poszukiwanie problemów i ich bieżące rozwiązywanie oraz ciągłe doskonalenie procesów, wyrobów, systemów. Koncepcja lean ze swoimi narzędziami daje szanse przedsiębiorstwom na identyfikację i eliminację marnotrawstwa, a tym samym na wyeliminowanie procesów czy działań niedodających wartości, a jedynie generujących koszty. Trudno jest wdrażać filozofię lean, jeżeli wcześniej nie popracuje się nad kulturą organizacji. Znane są różne radykalne przykłady wprowadzania lean manufacturing. Jedna z firm wymieniła dotychczasową ( starą ) kadrę pracowników i zatrudniła młodych, łatwych do ukształtowania pracowników. Szybko jednak zauważono, że nie tędy droga. Wraz ze starymi pracownikami z firmy odeszły wiedza i doświadczenie. Budowanie kultury organizacji zajmuje lata. Należy kształtować świadomość pracowników, a właściwie świadomość każdego indywidualnego pracownika. Można nawet stwierdzić, że najwyższe kierownictwo dzień po dniu powinno zjednywać sobie zwolenników koncepcji lean z grona kierowników średniego szczebla i tak dalej w dół, aż każdy z pracowników wykonawczych będzie świadomy znaczenia lean manufacturing. Lean Learning Academy kształtuje umysły przyszłych 1. Liker Jeffrey K.: Droga Toyoty. MT Biznes Muhlemann Alan P., Oakland John S., Lockyer Keith G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Pawlak W.R.: Praktyki 5S w przedsiębiorstwach i instytucjach, czyli dbałość o porządek i skrzętne gospodarowanie. Wydawnictwo WEKA. Warszawa Ross D., Womack James P., Jones D.T.: Maszyna, która zmieniła świat. ProdPress, Rother M., Shook J.: Naucz się widzieć. Wydawnictwo: Lean Enterprise Institute. Wydanie 2, Shingo Shigeo: Zero quality control: source inspection and the poka-yoke system. Portland, Oregon, Productivity Press, Singo Singeo: Zero Quality Control. Japan Management Association. Tokio, Borris S.: Total Productive Maintenance. McGraw- Hill, Strzelecki T.J., Wołk R.: Badanie metod i normowanie pracy. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej The Productivity Press Development Team: Kanban na hali produkcyjnej. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław The Productivity Press Development Team: Szybkie przezbrojenie dla Operatorów: System SMED. Prod- Publishing, Dr inż. Dorota Stadnicka jest pracownikiem Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej. 64

INNOWACYJNA KONCEPCJA NAUCZANIA W LEAN LEARNING ACADEMY

INNOWACYJNA KONCEPCJA NAUCZANIA W LEAN LEARNING ACADEMY INNOWACYJNA KONCEPCJA NAUCZANIA W LEAN LEARNING ACADEMY Dorota STADNICKA, Władysław ZIELECKI, Jarosław SĘP Streszczenie: W artykule przedstawiono innowacyjną koncepcję nauczania Lean Manufacturing, która

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Lean Learning Academy europejski projekt nauczania oszczędnej produkcji lean

Lean Learning Academy europejski projekt nauczania oszczędnej produkcji lean Lean Learning Academy europejski projekt nauczania oszczędnej produkcji lean Autorzy: Tomasz Sobis i ; Henryk Chmiel ii 1. Wprowadzenie; cel projektu Przedsiębiorstwo nasze, poszukując możliwości usystematyzowania

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Spis treści Część 1.1 Wprowadzenie do lekcji Część 1.2 Cel modułu Część 1.3 Struktura modułu Część 1.4 Zawartość modułu Część 1.5 Reference Texts Część 1.1 Wprowadzenie do lekcji

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Przenieś Swoją Mapę na Wyższy Poziom Spis Treści 2 CZYM JEST MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI? 3 JAKIE SĄ OGRANICZENIA? Problem Wąskiego Gardła Problem Współzależności

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 AGNIESZKA PIASECKA-GŁUSZAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing. Opis Po zakończeniu szkolenia w drugim dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych

Lean Manufacturing. Opis Po zakończeniu szkolenia w drugim dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych Terminy szkolenia 23-25 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum Lean Manufacturing 10-12 luty 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 marzec 2016r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) Zobacz jak wygląda Twój proces! 26-27 listopada 2015, Legnica Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Symulacja Lean Office

Symulacja Lean Office Wrocław, 11 stycznia 2016 Symulacja Lean Office czyli po co się męczyć? 13-14.04.2016 Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o.

Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. Szpital CUM DIALIZA sp. z o.o. ul.kilińskiego 7/4,6, 78-400 Szczecinek, www.dializa.eu, www.leanhospitals.pl

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) FMEA Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl FMEA MYŚLEĆ ZAMIAST PŁACIĆ Dlaczego FMEA? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Powstawanie i wykrywanie wad % 75% powstawania wad

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY

FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY Dorota STADNICKA Streszczenie: W pracy przedstawiono korzyści z wykorzystywania fabryki dydaktycznej w nauczaniu praktycznego stosowania

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Metodologia 5S organizacja miejsca pracy

Metodologia 5S organizacja miejsca pracy Metodologia 5S organizacja miejsca pracy 11 12.03.2013 O firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. od kilkunastu lat wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju w zakresie zagadnień ekonomicznych i technicznych. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski

METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski Warszawa 2013 LITERATURA 1. Liker J. K.: Droga Toyoty. MT Biznes, Warszawa 2005 2. Muhlemann A.

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Poka-Yoke. Poka Yoke. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Wrzesień Artykuł dostępny na stronie autora:

Poka-Yoke. Poka Yoke. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Wrzesień Artykuł dostępny na stronie autora: Poka Yoke Wydanie 1 Zbigniew Huber Wrzesień 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 9 Wstęp O czym myślisz kiedy kierujesz samochodem? Czy przez

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1. Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 1. Podstawy zarządzania jakością, w tym definicje: Jakość stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Proces - często przedstawia się jako łańcuch/ciąg zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Przed. LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Marnotrawstwo (non value add)

Przed. LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Marnotrawstwo (non value add) LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Przed Po Marnotrawstwo (non value add) Czas Pracy (Wartość dodana) Podstawą w metodologii LEAN

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE PROCESÓW TYTUŁ PREZENTACJI: MAPOWANIE PROCESÓW AUTOR: SYLWIA KONECKA AUTOR: SYLWIA KONECKA

MAPOWANIE PROCESÓW TYTUŁ PREZENTACJI: MAPOWANIE PROCESÓW AUTOR: SYLWIA KONECKA AUTOR: SYLWIA KONECKA 1 MAPOWANIE PROCESÓW PROCESY BIZNESOWE PROCESY BIZNESOWE to zestaw logicznie powiązanych zadań lub czynności wykonywanych w celu osiągnięcia określonego wyniku biznesowego* Przyjmujemy, że wyniki te mogą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Sprawność, strategie i praktyki sprawnego działania

CZĘŚĆ I Sprawność, strategie i praktyki sprawnego działania Spis treści Od Autora Zakres i układ książki CZĘŚĆ I Sprawność, strategie i praktyki sprawnego działania ROZDZIAŁ 1 Sprawność działań i procesów 1.1. Sprawność jako ogólna kategoria oceny działań Sprawność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska SEMINARIUM INNOWACJE NOŚNIK NIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Robert Kagan, Lean Enterprise Institute Polska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Total Productive Maintenance

Wdrażanie Total Productive Maintenance Wdrażanie TPM można podzielić na trzy główne fazy zilustrowane przy pomocy świątyni na Rysunku 1. Faza pierwsza koncentruje się na zbudowaniu struktur programu umożliwiających pracę na zmianą sposobu myślenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl Lean Thinking 6 Strat w TPM Sześć strat w procesie produkcyjnym Jednym z głównych zadań TPM jest drastyczne poprawienia efektywności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję Expert Systemtechnik GmbH Polski Meble tapicerowane scanexpert static table: Skuteczna kontrola dostaw skór i zarządzanie zapasami Zapewnienie jakości zaczyna

Bardziej szczegółowo

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Statystyczne Zarządzanie Jakością Statystyczne Zarządzanie Jakością Opis Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakość zgodnie z oczekiwaniami klientów nie dla partii pięciu sztuk ale dla serii

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE W BIURZE I USŁUGACH Jest to szkolenie, które kierujemy do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo