KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI: PODRÓśNIKIEM, TURYSTĄ CZY PIELGRZYMEM?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI: PODRÓśNIKIEM, TURYSTĄ CZY PIELGRZYMEM?"

Transkrypt

1 KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI: PODRÓśNIKIEM, TURYSTĄ CZY PIELGRZYMEM?

2 Filip Lipski Ludzie poznają świat na wiele sposobów, między innymi podróŝując. Jednak podróŝować moŝna w róŝny sposób. Na przykład jako podróŝnik, turysta albo pielgrzym. PodróŜnik wędruje po świecie w poszukiwaniu przygód. WaŜne dla niego jest to aby coś przeŝyć, bez względu na trudności. Nie chodzi szlakami tak jak turysta czy pielgrzym tylko maszeruje przez pola i lasy, przez łąki i bagna. Widuje wiele zwierząt i zjawisk przyrodniczych, w wielu krajach. WyobraŜam sobie, Ŝe podróŝnik jest powaŝny, ma na głowie kapelusz, na nogach wysokie buty i umie posługiwać się maczetą. Turysta nie chce niczego odkrywać tylko chce rozerwać się na chwilę wyjazdem poza granice świata w którym Ŝyje na co dzień. Robi zdjęcia pamiątkowe, trasę jego podróŝy wyznacza przewodnik turystyczny. Turysta ubrany jest jak człowiek z miasta, jest miły i rozluźniony. Pielgrzym to osoba, której celem jest dotarcie do miejsca świętego. Chce się pomodlić, składa swoim wysiłkiem hołd Panu Bogu, ma nadzieję na oczyszczenie z grzechów. Pielgrzym to człowiek, który chce się spotkać z tym w co wierzy i wiara jest dla niego bardzo waŝna. Idzie utartym szlakiem. Ubrany jest w białą szatę, na głowie ma turban i mówi wierszem lub jak w Biblii. Temat tego wypracowania moŝna rozumieć w taki sposób: Czy chcesz być osobą, która szuka nowych doświadczeń, taką która szuka rozrywki i wypoczynku, a moŝe taką osobą, która szuka tego w co wierzy? Ja jestem osobą młodą, jestem raczej turystą, wielu rzeczy o świecie na razie nie wiem ale chciałbym się dowiedzieć. Dlatego w przyszłości chcę zostać podróŝnikiem. Między innymi chcę pojechać do Ameryki. Odwiedzę moją rodzinę, słyszałem, Ŝe w Ameryce jest wiele pięknych, ukrytych przed turystami zakątków. Chcę poznać ten kraj i jego kulturę. Kiedy wrócę do Polski napiszę ksiąŝkę o zakątkach, które widziałem i przygodach, które przeŝyłem. MoŜe kiedyś zostanę pielgrzymem, bo będę starszy i uwierzę w coś duŝo bardziej. Na razie tego nie chcę poniewaŝ jestem bardzo młody i pragnę wielu przygód, a jako pielgrzym nie zdołam ich tylu doświadczyć. Franek Rybarczyk, 4b Chcę uprawiać turystykę!

3 Franek Rybarczyk Pewnego dnia zaprosiłem do swojego domu trzech nowych kolegów z klasy. Razem ze swoimi rodzicami stawili się na godzinę 16. Opowiedzieli o swoich wakacjach. Państwo Nowakowie pielgrzymowali do miejsc świętych, takich jak Jasna Góra. Do Częstochowy poszli pieszo. Po wielu dniach marszu weszli do miasta, od razu skierowali się na Jasną Górę do klasztoru Ojców Paulinów. Przed obrazem Czarnej Madonny długo modlili się. Pielgrzymi skończyli wspomnienia i wtedy, o swoich wakacjach opowiedzieli Państwo Kowalscy. Całą rodziną polecieli samolotem na Hawaje. Zamieszkali w pięciogwiazdkowym hotelu. Były tam: dwa baseny, kort tenisowy, spa, automaty do gry, kręgielnia. Czekały na nich same wygody. Cały czas ich masowano, grali w kręgle lub leŝeli do góry brzuchem na plaŝy. Gdy im się to znudziło pływali na basenie lub jeździli na skuterach wodnych. Kowalscy powiedzieli, Ŝe wypoczęli jak prawdziwi turyści. Za to o rodzinie Malinowskich tak nie moŝna by powiedzieć. Całe wakacje spędzili w Afryce. Strasznie się tam męczyli: kąsały ich komary, szli w bagnie i przez ruchome piaski, maczetami wycinali sobie drogę w gąszczu, nieśli cięŝkie plecaki. Ale gdy opowiadali o swojej podróŝy byli szczęśliwi. PrzeŜyli wspaniałą przygodę. Na następne wakacje wybiorę się z turystami. Oni się nie brudzą, nie męczą, mają wiele przyjemności. Choć wielu turystów w ogóle nie ma przygód i nie zwiedzają, a najwaŝniejsze jest dla nich dobre jedzenie, wygody i świat elektronicznych gier, to ja chciałbym być turystą.

4 Adam Czakański Turysta-człowiek, który podróŝuje, wędruje, zwykle w celach wypoczynkowych, poznawczych itp. Pielgrzym-człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu-czyli do świętego miejsca. PodróŜnik-człowiek odbywający liczne podróŝe, w celach poznawczych lub badawczych. Do tej pory byłem turystą. PoniewaŜ wyjeŝdŝając na wakacje, nie jeździłem na np. objazdówki, tak jak niektórzy podróŝnicy. W czasie wakacji, pływałem w basenie lub grałem w piłkę. Byłem wtedy z przyjaciółmi, bawiłem się z nimi. To mi się bardzo podobało. Jeździłem równieŝ na wycieczki. Niestety na nich często nudziłem się. Nie lubię stale podróŝować. Niektóre wycieczki były genialne. Widziałem Buddę, który był cały ze złota. W Tajlandii jeździłem na słoniach. W Hiszpanii widziałem arenę do corridy, na której do dzisiaj prowadzi się walki. Byłem równieŝ na snorkellingu. Dlatego Ŝycie turysty jest wspaniałe. śycie podróŝnika nie jest złe. Doświadczył tego Kazimierz Nowak, który wyjechał na 5 lat do Afryki, Ŝeby spełnić marzenie. PodróŜnik ciągle wyjeŝdŝa do innych krajów. Robi to bardzo często. Poznaje cały świat, Ŝycie i kultury innych państw. Kiedy wyjeŝdŝa na wakacje i ma tyle wycieczek, wypraw, nie odpoczywa, a przecieŝ o to chodzi w wakacjach. Na pewno nie zostanę pielgrzymem. Pielgrzym wędruje do świętych miejsc. Nie odpoczywa tylko idzie i idzie. To okropne. Na wyjazdach trzeba odpocząć. Pielgrzym tego nie robi. Robiąc to nie moŝna poznać innych kultur i zwyczajów obcych państw. Idąc razem z pielgrzymką nie ma czasu na zabawę. Na pielgrzymkę bierze się swoje jedzenie, przez co nie moŝna spróbować innych potraw. Podsumowując to wszystko, na pewno nie byłbym pielgrzymem, który tylko chodzi do świętych miejsc. Raczej chciałbym być podróŝnikiem bądź turystą. Turysta lubi mieszkać w dobrych warunkach. Tak jak ja. W hotelach są baseny, w których moŝna zawsze popływać. Zawsze jest coś do roboty. PodróŜnik duŝo wyjeŝdŝa i duŝo zwiedza. Przez co poznaje cały świat. Niestety ma mało czasu na odpoczywanie. śycie podróŝnika jest ciekawe, a pokazała mi to ksiąŝka,,afryka Kazika. Chciałbym być turystą, który duŝo podróŝuje.

5 Maks Socha JeŜeli miałbym do wyboru zostać pielgrzymem, podróŝnikiem lub turystą, wybrałbym podróŝnika. Lubię podróŝe, podczas których moŝna przeŝyć ciekawą przygodę. Chciałbym poznać wiele interesujących miejsc. Podczas wypraw odwiedzałbym duŝo zakątków i słuchałbym o nich wiele legend lub mitów. Poznałbym kulturę ludzi zamieszkujących w danym rejonie. Jadłbym regionalne potrawy i poznawałbym przepisy tych potraw oraz to jak będą mi smakowały. Robiłbym notatki z kaŝdego dnia podróŝy. Spałbym w hotelach, pensjonatach, motelach itp., a w wiosce w namiocie. Nie chciałbym być pielgrzymem, bo nie lubię tylko chodzić do miejsc świętych i na pielgrzymki. Turystą nie chciałbym zostać, poniewaŝ nie lubię podróŝować bez celu i zwiedzać główne miejsca do zwiedzania. Myślę, Ŝe zostać podróŝnikiem nie jest tak źle, bo moŝna przeŝyć bardzo duŝo przygód. Chodzić po niewyznaczonych trasach na mapie itp. oraz odkrywać wiele niepoznanych miejsc na ziemi. Na razie jestem turystą i jestem zadowolony.

6 Zosia Zatorska Turysta to ktoś, kto zawsze jedzie w jakieś miejsce, Ŝeby je sfotografować. Turysta zawsze zabiera ze sobą rzeczy ze świata techniki np. komórkę, laptopa, GPS, telewizor, lodówkę itd. Turysta zawsze szuka jakiejś restauracji, z której jedzenie jadł, produktu w sklepie, który zna. PodróŜnik to ktoś, kto chce zwiedzić miejsca, w których nie był, zobaczyć je. PodróŜnik nigdy nie zabiera za sobą takich rzeczy jak: komórka, lodówka, telewizor, GPS itd. PodróŜnik chce spróbować nowych rzeczy, jedzenia danego kraju, sprawdzić jak smakuje, nawet jeśli nie wygląda zachęcająco. Pielgrzym to ktoś, kto podróŝuje do miejsca świętego np. Jerozolima, Częstochowa. Pielgrzym jest w stanie nawet nie jeść przez parę dni byleby dojść do celu. JeŜeli mam zostać jedną z tych osób, to na pewno nie turystą, który wszystko fotografuje i ogląda zabytki z przewodnikiem. Pielgrzymem teŝ nie, do tego jeszcze nie dorosłam. Chciałabym zostać podróŝnikiem. Poznawać nowe miejsca, a nie tylko fotografować. Chciałabym przeŝywać róŝne przygody, poznać wiele nowych miejsc. Jechać i nie rezerwować hotelu. Wtedy mogę zmieniać swoje plany. PodróŜnik poradzi sobie, kiedy zabraknie mu pieniędzy i kiedy straci bagaŝ. W czasie podróŝy moŝna się przekonać, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i kto nam pomoŝe w potrzebie. Zostawiać po sobie na Ziemi znajomych. No i tylko w prawdziwej podróŝy moŝna się zgubić a potem znaleźć. Miło teŝ wracać do domu po dalekiej podróŝy. Tak, być podróŝnikiem to jest właśnie to.

7 Dominika Paluch Chciałabym być podróŝnikiem, poniewaŝ lubię przygody i rozrywkę. Lubię podróŝować po Polsce, ale jeszcze bardziej po innych krajach. Poznawanie innych kultur, zwyczajów i tradycji uświadamia mi róŝnorodność, wielkość i bogatość świata. DuŜą radość sprawia mi równieŝ poznawanie nowych osób. Mimo Ŝe czasami mówią innym językiem niŝ ja, dogaduję się bez problemu. Podczas moich licznych wyjazdów zobaczyłam wiele wyjątkowych zabytków i poznałam róŝne kultury na kontynentach Azji, Ameryki, Afryki i Europy. Największe wraŝenie zrobiły na mnie piramidy w Egipcie. Poza zwiedzaniem i fotografowaniem moim największym hobby jest nurkowanie i oglądanie podwodnego świata. Podczas moich wyjazdów miałam teŝ okazję poznać i bawić się z dziećmi z róŝnych części świata. KaŜdy wyjazd jest dla mnie wielką przygodą i zabawą. Nie mogę się doczekać kolejnego. Będzie on dla mnie wielką następną przygodą.

8 Dorota Romanowicz PodróŜnik-podróŜuje dla przygody, aby zobaczyć nieznane miejsca. Turysta- podróŝuje dla rozrywki. Chce sfotografować zwiedzane miejsca. Pielgrzym-wędruje do miejsc świętych po to, aby przeŝyć przemianę wewnętrzną. PodróŜnikiem nie chciałabym być, poniewaŝ podróŝnik cały czas chodzi na wyprawy i nie ma czasu na odpoczynek. PodróŜnicy to np.: Wojciech Cejrowski- ekscentryk z fantazją i niezwykłym poczuciem humoru, podróŝnik, fotograf, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Od 20 lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki kuli ziemskiej. Jako trzeci w historii Polak został przyjęty do Royal Geographical Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w Londynie. Kazimierz Nowak- W latach jako pierwszy człowiek przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40 tys. km. pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Podoba mi się funkcja turysty, poniewaŝ gdy chce zwiedza, a gdy nie chce, zostaje w domu i odpoczywa. Kiedy np. byłam w Egipcie to czasem zwiedzałam róŝne zabytki i poznawałam tamtejsze zwyczaje a czasem po prostu zostawałam w hotelu, szłam na basen lub jechałam na plaŝę. Turyści to np. my, czyli wszyscy ludzie którzy zwiedzają róŝne miejsca. Pielgrzymem nie chciałabym być, poniewaŝ nie za bardzo lubię zwiedzać święte miejsca. Wolę np. stare budowle takie jak Koloseum w Rzymie. Nienawidzę teŝ chodzić (kiedy jest się pielgrzymem to zawsze trzeba chodzić a mi często nie chce się tak daleko iść). Pielgrzym to np. Jan Paweł II który odbył około 100 pielgrzymek do róŝnych krajów oraz miejsc świętych. Chciałabym być turystką, poniewaŝ bardzo lubię zwiedzać róŝne, nowe dla mnie i ciekawe miejsca. Uwielbiam teŝ robić zdjęcia.

9 Marcysia Światełko Na razie jeszcze nie wiem, kim chciałabym być, bo nie lubię podróŝować i wolę o tym czytać. Wolę przebywać w domu, bo nie lubię zostawiać mojego kota i opuszczać mieszkania, nie lubię hałasu i zdenerwowania związanego z wyjazdem. Nie chcę być pielgrzymem, poniewaŝ nie podoba mi się tak bardzo chodzenie do świętych miejsc i nie ma takiego, do którego chciałabym pójść. Nie lubię chodzić i oglądać zabytków, bo to mnie męczy, więc nie nadaję się na podróŝnika, który duŝo zwiedza. Jednocześnie fajnie jest móc powiedzieć A ja tu byłam. Z podobnych powodów nie chcę być turystą. Nie zgadzam się jednak z tym, Ŝe kaŝdy turysta szuka najbliŝszego McDonalda. Ja jako turysta jadłam figi i orzechy zerwane z drzewa, próbowałam tortilli zrobionej z jajek, które zniosła miejscowa kura. Jestem podróŝnikiem ksiąŝkowym. Nie modlę się do ksiąŝek, nie czytam dla rozrywki, ale z ciekawości. Przyjemnie było czytać przewodnik po Barcelonie, ale nie pojechałam tam, choć mogłam. W ksiąŝce Dzieci Kapitana Granta podobały mi się przygody bohaterów, ale sama nie chciałabym ich przeŝyć. Wolę czytać o podróŝach niŝ je przeŝywać, bo wtedy nie muszę się o nic martwić i denerwować, tylko mogę czytać, czytać i czytać.

10 Gabriela Chabior Gdybym miała wybierać, kim chciałabym być, wybrałabym Ŝycie podróŝnika. Turysta jedzie gdzieś na tydzień, kilka dni, moŝe trochę więcej i ma wszystko zorganizowane. Jeśli chce pojechać na wycieczkę, zgłasza się do biura podróŝy i tam wszystko opłaca przelot albo przejazd autokarem, hotel i wyŝywienie. Woli mieszkać w hotelu 5-gwiazdkowym, a ja wolałabym mieszkać w domach u nieznanych ludzi. ChociaŜ w hotelu teŝ jest przyjemnie. Turysta woli oglądać mistrzostwa w pływaniu i wygrzewać się nad basenem a ja wolałabym zasmakować dzikiej przygody. Turysta podróŝuje, aby odpocząć, zwiedzać i dobrze się bawić. Pielgrzym natomiast chodzi w święte miejsca, a jego wędrówki mogą trwać miesiącami. Dalekie pielgrzymki odbywają chrześcijanie, muzułmanie, buddyści i hebrajczycy. Pielgrzymki wiąŝą się z wieloma trudami. Pielgrzymi śpią w namiotach, schroniskach, a czasami pod gołym niebem. Nie jest dla nich waŝne co jedzą ale muszą w coś wierzyć. PodróŜnik wybiera wyprawę w nieznane. Poznaje zwyczaje, sposób w jaki Ŝyją inni ludzie, próbuje ich potraw i sam planuje wędrówkę. MoŜe być codziennie gdzie indziej albo zostawać długo tam gdzie mu się podoba. PodróŜnik lubi zaprzyjaźniać się z ludźmi i zwierzętami i nie spieszy się. PodróŜnik wędruje, aby poznać świat i jego mieszkańców. Dlatego ja, gdybym miała wybierać, chciałabym być podróŝnikiem.

11 Michał Cieślak PodróŜnik, pielgrzym, czy turysta? Oto jest pytanie! -Nie chciałbym jeść pieczonych karaluchów. -Nie chciałbym jeść tłustego móŝdŝku małpy. -Nie chciałbym spać w domu ulepionym z odchodów. -Nie chciałbym spać pod gołym niebem. -Nie chciałbym jeść z jednego garnka ze szczerbatym dziadkiem z afrykańskiego plemienia Unga-Bunga. -Nie chciałbym podróŝować przez pustynie na osiołku. -Nie chciałbym przejeŝdŝać przez dŝungle rozklekotanym ogórkiem. Dlatego właśnie nie chciałbym być podróŝnikiem. Czy chciałbym być pielgrzymem? Sam nie wiem. Nie mam takiego doświadczenia. Pielgrzym przechodzi nawet kilkaset kilometrów by zobaczyć i pomodlić się przy świętym miejscu. Nie wiem czy miałbym tyle sił. Chciałbym pewnie pojechać do Watykanu i zobaczyć grób papieŝa. Co jeszcze bym chciał? -Chciałbym poznawać kulturę i mieszkańców innych krajów. Mógłbym nawet zwiedzać muzea, katedry, ciekawe domy takie jak Gaudiego w Barcelonie. -Chciałbym jeść dobre jedzenie w restauracji, albo kanapki z plecaka, a nie lokalne dziwolągi np.: ośmiornice. -Chciałbym spać w wygodnym hotelu i podróŝować szybko samolotem. -Chciałbym odwiedzać nowoczesne stadiony piłkarskie. -Chciałbym chodzić po górach po szlakach turystycznych i oglądać piękne widoki. -Chciałbym czytać o ciekawych miejscach w przewodniku, a potem je odnajdywać. Oto jest moja odpowiedź- Turysta!!!

12 Anita Ostrzycka We wstępie wyjaśnię sobie, kim jest podróŝnik, kim pielgrzym a kim turysta. Według internetowego Słownika języka polskiego pielgrzym to człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, uczestnik pielgrzymki. Turysta to osoba wyjeŝdŝająca na zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Natomiast podróŝnik to osoba przebywająca drogi do jakiegoś odległego miejsca. Moim zdaniem szukająca przygód miej lub bardziej niebezpiecznych. Chciałabym zostać raczej turystą, który jest teŝ trochę podróŝnikiem. PoniewaŜ pielgrzym przemierza duŝe odległości do miejsc świętych nie zawsze w komfortowych warunkach, na przykład na piechotę. Potrafi teŝ odmówić sobie jedzenia i picia. A ja raczej nie lubię chodzić, wolę podróŝować choćby wygodnym samochodem do ciekawszych miejsc, niŝ miejsca święte. A jak jestem głodna, to zaczynam robić się śpiąca i zła. ChociaŜ podziwiam moją ciocię, która w sierpniu tego roku odbyła pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy. Przez 9 dni przeszła pieszo około 200 kilometrów, czyli około 30 dziennie. PodróŜnikiem teŝ raczej nie chciałabym zostać. Dlaczego? Dlatego, Ŝe podróŝnik podróŝuje, co oznacza: długie wędrówki, męczące spacery, jedzenie potraw, które są w danym momencie dostępne i spanie w namiocie lub pod gołym niebem. Nienawidzę spać w namiocie! Nienawidzę komarów i robactwa! Co do turysty, to sypia on w hotelach i nie odbywa takich długich wędrówek jak podróŝnik czy pielgrzym. Jego celem jest zwiedzenie najciekawszych miejsc na Ziemi w powiązaniu z odpoczynkiem i zabawą. Mam ciocię i wujka, którzy są turysto-podróŝnikami. Zwiedzili juŝ kaŝdy kontynent. Wycieczki organizują sobie sami, mieszkają w wygodnych hotelach i jedzą zjadliwe posiłki nie korzystając z Mc Donald sa. Jednocześnie zwiedzają wszystkie atrakcje turystyczne, robią mnóstwo zdjęć jak normalny turysta. Po kaŝdej wyprawie zapraszają nas na oglądanie tych zdjęć. Najbardziej podobały mi się zdjęcia z Afryki i Meksyku. Podsumowując, w przyszłości chciałabym zostać takim turysto-podróŝnikiem. Opuszczać dom na czas urlopu, ale spędzać go na zwiedzaniu ciekawych, odległych i egzotycznych miejsc.

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

Kim jesteś i kim chciałabyś być w podróŝy i dlaczego tym a nie innym?

Kim jesteś i kim chciałabyś być w podróŝy i dlaczego tym a nie innym? Kim jesteś i kim chciałabyś być w podróŝy i dlaczego tym a nie innym? Matylda Kępa W zasadzie zwiedzam świat tylko w wakacje, pozostały czas chodzę do szkoły. Czasami z rodzicami wyjeŝdŝam gdzieś na długi

Bardziej szczegółowo

Raport. a gdzie na wakacyjny urlop. IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. IMAS International Sp. z o.o.

Raport. a gdzie na wakacyjny urlop. IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. IMAS International Sp. z o.o. Raport Wyjazdy Internautów: gdzie pojadą w marzeniach, a gdzie na wakacyjny urlop. IMAS International w czerwcowym badaniu Omnibus-Online zapytał Internautów, gdzie chcieliby pojechać - gdyby mieli na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY PIERWSZAK

BEZPIECZNY PIERWSZAK BEZPIECZNY PIERWSZAK BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY Codziennie rano wyruszasz w drogę do szkoły i codziennie wracasz do domu. Niezależnie od tego, w jaki sposób pokonujesz tę trasę - ważne, byś poznał

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo

Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo Opracowanie badań ankietowych z projektu Poznawanie historii przodków i tradycji przez Seniora gminy Kleszczewo W miesiącach lipiec i sierpień 20 roku Stowarzyszenie Pomagam zorganizowało dla Seniorów

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy?

Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy? Kogo podziwiasz dzisiaj, a kogo podziwiałeś w przeszłości? Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy? Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Czy wiesz

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Karpacza

Wycieczka do Karpacza Dnia 9 maja uczniowie klas IV VI wyjechali na trzydniową wycieczkę do Karpacza. Opiekowały się nimi p. Lidka Wojciechowska, p. Ksenia Jańska, p. Dominika Małolepsza oraz p. Lidka Mucha, mama Julki i Fabiana.

Bardziej szczegółowo

Nadszedł wreszcie upragniony czas wycieczki. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać. Agnieszka Kaj i Arek Grześkowiak ciągle odliczali dni do wyjazdu.

Nadszedł wreszcie upragniony czas wycieczki. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać. Agnieszka Kaj i Arek Grześkowiak ciągle odliczali dni do wyjazdu. Nadszedł wreszcie upragniony czas wycieczki. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać. Agnieszka Kaj i Arek Grześkowiak ciągle odliczali dni do wyjazdu. Droga zapowiadała się długa. Nie mieliśmy rezerwacji w

Bardziej szczegółowo

Temat: Telewizja to wróg, czy przyjaciel?

Temat: Telewizja to wróg, czy przyjaciel? Zestaw zdającego egzaminu Pytania rozluźniające: Zestaw 1 1. tétel 1/2. oldal 1. Nie miałeś (miałaś) wczoraj kłopotu z zaśnięciem? 2. Co dziś jadłeś (jadłaś) na śniadanie? 3. Były dziś korki na mieście

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania.

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania. Tytuł: Marzenie Franka Kupki Tekst: Anna Cwojdzińska Ilustracje: Aleksandra Bugajewska Wydanie I, lipiec 2012 Text copyright Anna Cwojdzińska Illustration copyright Aleksandra Bugajewska Uprzejmie prosimy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

Pod hiszpańskim niebem

Pod hiszpańskim niebem Pod hiszpańskim niebem 7 dni z Erasmusem ciężko jest z całego pobytu na stypendium opisać tylko siedem dni moja erasmusowa przygoda trwała ich dokładnie sto dziewięćdziesiąt sześć i każdy z tych dni był

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA zaawansowana Cel ogólny: ocena decyzji podjętej przez bohatera legendy. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań Raport z badania stopnia zadowolenia z turystyki do Warszawy W pierwszej dekadzie września 2012 roku Stowarzyszenie Pomagam w Kleszczewie zorganizowało dla osób niepełnosprawnych z opiekunami /dzieci i

Bardziej szczegółowo

PODRÓśOWANIE W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ

PODRÓśOWANIE W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ PODRÓśOWANIE W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ Cele: Dzieci uświadamiają sobie róŝnice pomiędzy podróŝowaniem niegdyś i obecnie; róŝnice w środkach transportu i wpływie podróŝy na środowisko naturalne. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Przekonaj kolegę do wspólnego wyjścia do kina w czwartek wieczorem. Kolega lubi filmy akcji, a namawiasz go na wspólne obejrzenie kolejnej części jego ulubionego

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wycieczki do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Sprawozdanie z wycieczki do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Sprawozdanie z wycieczki do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. W ramach realizacji projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji, do którego przystąpiła nasza szkoła,

Bardziej szczegółowo

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę Św. Augustyn Program wycieczki do Londynu 23-27 kwietnia 2013 rok Szkoła podstawowa nr 28 z

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):...

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Kwestionariusz AQ wersja dla młodzieży 12-15 lat Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Płeć osoby wypełniającej kwestionariusz:... Wiek:... Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Ważne daty w czerwcu

Ważne daty w czerwcu Czerwiec 2016 PISEMKO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE Witajcie to już ostatni numer naszej świetlicowej gazetki w tym roku szkolnym. Zapraszamy do lektury. Miłej zabawy!

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety: Styl Ŝycia nastolatków.

Sprawozdanie z ankiety: Styl Ŝycia nastolatków. Sprawozdanie z ankiety: Styl Ŝycia nastolatków. Klasa:. Szkoła 1. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Odpowiedź uzasadnij Ulubiony przedmiot Ilość Uzasadnienie 1. W-f 2. J. polski 3. Geografia 4. J. angielski

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ Bezpieczeństwo w drodze do szkoły Codziennie rano wyruszasz w drogę do szkoły i codziennie wracasz do domu. Niezależnie od tego, w jaki sposób pokonujesz tę trasę - ważne, byś poznał zasady ruchu drogowego,

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Einstein na półmetku Przy pisaniu kolejnego artykułu o projekcie postanowiliśmy wykorzystać opinie uczestników, czyli uczniów szkół Powiatu Lubańskiego. Oto co sądzą o Einsteinie: Na zajęciach byliśmy

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak

KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak JA W przyszłości chciałabym być, opowiedziałam o tym na zbiórce. Nazywam się W wolnym czasie lubię Urodziny

Bardziej szczegółowo

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP Warszawa, 12 stycznia 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu!

Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu! Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu! Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Chcę Ci opowiedzieć, jak dbam o siebie. Zdrowo się odżywiam. Piję soki owocowe. Chodzę z mamą na spacery. Dużo

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia z praktyki

Wspomnienia z praktyki Wiktor Pytka EAIiE, Automatyka i Robotyka Wspomnienia z praktyki Dresden,Niemcy 2010 1. Przed wyjazdem... 2 1.1 Kontakt z komitetem LC Dresden... 2 1.2 Środek transportu... 2 2. Pierwsze dni w Dreznie...

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

PODRÓśOWANIE W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ

PODRÓśOWANIE W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ PODRÓśOWANIE W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ Cele: Dzieci uświadamiają sobie róŝnice pomiędzy podróŝowaniem niegdyś i obecnie; róŝnice w środkach transportu i wpływie podróŝy na środowisko naturalne. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE

ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE 1 ŻYCIE BEZ PASJI JEST NIEWYBACZALNE 2 Padał deszcz. Mówią, że podczas deszczu dzieci się nudzą. Nie oni. Ukradkiem wzięli rowery i postanowili pojechać przed siebie: -myślisz, że babcia nas widziała?

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

(nie) na Ŝarty. gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ numer 19, maj 2009. Cześć!

(nie) na Ŝarty. gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ numer 19, maj 2009. Cześć! (nie) na Ŝarty gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ numer 19, maj 2009 Cześć! Jestem teraz w Polsce, mieszkam w Sosnowcu. Uczę się języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej w

Bardziej szczegółowo

Coaching Way.Metrum kurs coachingu w drodze do Santiago de Compostela!

Coaching Way.Metrum kurs coachingu w drodze do Santiago de Compostela! TM Coaching Way. kurs coachingu w drodze do Santiago de Compostela! idea projektu W filozofii METRUM coaching to DROGA, jaką Klient pokonuje osiągając integralność osobistą. DROGA ta może mieć różne formy.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA... (imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola) Data i miejsce urodzenia dziecka... Pesel.. Imiona rodziców... Rodzeństwo (imię, nazwisko, wiek).... Adres

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania rynku

Ankieta badania rynku www.survio.com 12. 04. 2014 21:47:53 Podstawowe informacje Nazwa badania Ankieta badania rynku Autor Young Język kwestionariusza Polski Adres URL kwestionariusza http://www.survio.com/survey/d/q9u6b3r1r3b8m4e7y

Bardziej szczegółowo

JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI? DLACZEGO ROBIĘ RÓŻNE RZECZY? Dlaczego sprzątam w moim pokoju?

JAK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI? DLACZEGO ROBIĘ RÓŻNE RZECZY? Dlaczego sprzątam w moim pokoju? KOD UCZNIA: WIEK: PŁEĆ: K srq-a (wersja polska) Robimy różne rzeczy z rozmaitych powodów. Czasem coś nas interesuje, innym razem chcemy dostać nagrodę albo sprawić przyjemność rodzicom czy kolegom. Poniżej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i Tenis Ilość dni: 3 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zwiedzanie okolic Mazur Zachodnich, zajęcia sportowe na

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE Będąc szczęśliwym jesteś niemal jak słońce emanujesz wewnętrznym ciepłem i energią. Blask, który się z Ciebie emanuje ma moc oświetlenia wszystkich ścieżek, którymi chcesz pójść. Czasami jednak boisz się

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII W dniach 23 IV 04 V 2014 odbyła się pielgrzymka, której centralnym punktem było uczestnictwo w kanonizacji Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Wprowadzenie do konkursu Zbliża się upragniona przez wszystkich uczniów przerwa wakacyjna czas odpoczynku i zabawy. Jednak lipiec i sierpień to miesiące, kiedy niektóre

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Nie ma się co wadzić, bo to wiedzą wszyscy Oj tadana dana da, Że nie ma jak nasze Góry Świętokrzyskie Oj tadana dana da.

Nie ma się co wadzić, bo to wiedzą wszyscy Oj tadana dana da, Że nie ma jak nasze Góry Świętokrzyskie Oj tadana dana da. Tegoroczna Akcja Zimowa odbyła się w dniach od 16.02. do 27.02.2015r. Jak każdego roku, organizowane były dla dzieci codzienne wyjścia do przeróżnych, ciekawych miejsc, takich jak: Święta Katarzyna (wędrówka

Bardziej szczegółowo

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek Friedrichshafen 2014 Wjazd pełen miłych niespodzianek Do piątku wieczora nie wiedziałem jeszcze czy pojadę, ale udało mi się wrócić na firmę, więc po powrocie do domu szybkie pakowanie i rano o 6.15 wyjazd.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Jak nam minęły ferie zimowe? Kinga na konkursie w Szczecinie - fotoreportaŝ Walentynki Nasza szkoła - fotoreportaŝ Wywiady, opinie

W numerze: Jak nam minęły ferie zimowe? Kinga na konkursie w Szczecinie - fotoreportaŝ Walentynki Nasza szkoła - fotoreportaŝ Wywiady, opinie cena: 0,50 zł W numerze: Jak nam minęły ferie zimowe? Kinga na konkursie w Szczecinie - fotoreportaŝ Walentynki Nasza szkoła - fotoreportaŝ Wywiady, opinie 1 Czy wiecie, jak uczniowie naszej szkoły spędzali

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok?

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Grudzień 2014 Wnioski Większość ukraińskich respondentów (85%) stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA. S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne.

ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA. S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne. Strona1 ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne. Praca zawodowa to ważny aspekt życia. Aby uniknąć stresu warto zaplanować,

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się 81

Praca w grupie UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się 81 Praca w grupie 81 ABY PRACOWAĆ JAK DRUŻYNA Zamierzamy: 1.- Czytamy tekst. Zadanie pomaga w : odkrywaniu własnych cech charakteru; osiąganiu wspólnego celu. Potrafimy rozpoznać cechy osoby, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-37023,

2013-1-PL1-LEO01-37023, Komentarze uczestników stażu w Londynie w ramach projektu: Mobilność kluczem do sukcesu - staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, nr projektu 2013-1-PL1-LEO01-37023,

Bardziej szczegółowo

MÓJ J P IE I RW R SZY Y FRE R EKO K NOMIC I Z C NY Y STA T RT R -UP U Piotr t D o D brzański Lok_ALL_izacja.pl

MÓJ J P IE I RW R SZY Y FRE R EKO K NOMIC I Z C NY Y STA T RT R -UP U Piotr t D o D brzański Lok_ALL_izacja.pl MÓJ PIERWSZY FREEKONOMICZNY START-UP Piotr Dobrzański Lok_ALL_izacja.pl Jaki jest mój model freekonomiczny? Projekt bazuje na dwóch zasadach modeli freekonomicznych FREEMIUM REKLAMA Uniwersytet Dziecięcy

Bardziej szczegółowo

Relacja z pobytu na Majorce

Relacja z pobytu na Majorce Relacja z pobytu na Majorce Nasza podróż zaczęła się 27 lipca w Krakowie, skąd wyjechałyśmy na zagraniczne praktyki. Lot by pełen wrażeń i po około 3 godz. byłyśmy na miejscu, czyli w miejscowości Palma

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1. II. Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na dwa pytania zadane przez komisję. fot. S. Kwiatkowska

ZESTAW NR 1. II. Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na dwa pytania zadane przez komisję. fot. S. Kwiatkowska ZESTAW NR 1 I. W rozmowie z mamą korespondentki, u której mieszkasz podczas wakacji: poinformuj, że źle się czujesz, powiedz, co ci dolega, poproś, aby poszła z Tobą do lekarza. ZESTAW NR 2 I. W rozmowie

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko chodzi do szkoły...

Moje dziecko chodzi do szkoły... Moje dziecko chodzi do szkoły... Jak mu pomóc rozwijać samodzielność? Opracowanie: Joanna Kiedrowicz psycholog Jak pomóc dziecku oswoić szkołę? Nie zmieniaj swoich decyzji. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu,

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia..

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia.. ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. Nazwisko i imię... Klasa.. 1. Udaj się na przystanek autobusowy lub tramwajowy znajdujący się w pobliŝu Twojej szkoły. 2. Co oznacza skrót MZK?...

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Krakus powstało w 1989 roku, W 2006 roku powstała marka BT Krakus AquaSki Travel, stworzona dla klientów indywidualnych

Biuro Turystyczne Krakus powstało w 1989 roku, W 2006 roku powstała marka BT Krakus AquaSki Travel, stworzona dla klientów indywidualnych Biuro Turystyczne Krakus powstało w 1989 roku, W 2006 roku powstała marka BT Krakus AquaSki Travel, stworzona dla klientów indywidualnych wyjeżdżających z biurem do Czech, Austrii, Włoch oraz na Słowację

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia Warszawa da się lubić, Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić Dnia 18.10.2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach wzięli udział

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

Dom Metoda projektów badawczych

Dom Metoda projektów badawczych Dom Metoda projektów badawczych Nauczyciel: Anna Podolak Czas trwania projektu: 7 dni Grupa IV 5-6 latki I etap projektu rozpoczęcie projektu 1. Wybór tematu Temat wyłonił się z inicjatywy nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ Legenda Ile Babia Góra ma wierzchołków?.

TYTUŁ Legenda Ile Babia Góra ma wierzchołków?. Scenariusz opracowany w ramach projektu Opowieści, legendy, podania TYTUŁ Legenda Ile Babia Góra ma. Cykl zajęć: Opowieści, legendy, podania. Cele: ustalenie kolejności zdarzeń w legendzie, ustalenie głównych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

8/2013/14. maj. Cena: 1kg makulatury

8/2013/14. maj. Cena: 1kg makulatury 8/2013/14 maj Cena: 1kg makulatury Cześć! Zostały tylko dwa miesiące do końca roku szkolnego!!! Pewnie niektórzy z nas są już myślami gdzieś nad morzem, w górach, u dziadków, lub po prostu czekają na cieplejsze

Bardziej szczegółowo

SILESIA EVENTS MARKETING MIEJSC POZYTYWNYCH. Case studies z województwa śląskiego

SILESIA EVENTS MARKETING MIEJSC POZYTYWNYCH. Case studies z województwa śląskiego SILESIA EVENTS MARKETING MIEJSC POZYTYWNYCH Case studies z województwa śląskiego PSZCZYNA 23 MAJA 2009 ROKU OTWARTA GRA FABULARNA GDZIE UKRYTO PERŁY DAISY?" MAKSYMALNY MOśLIWY LIMIT UCZESTNIKÓW! Z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

- Dorota Szylak, II DST

- Dorota Szylak, II DST Jestem studentką Dwujęzykowych Studiów dla Tłumaczy i razem z moimi przyjaciółkami miałyśmy możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus do najstarszego miasta w Hiszpanii - Kadyksu. Wybór okazał się niezwykle

Bardziej szczegółowo

Kolorowanka. Wronki. z zagadkami. gmina przyjazna dzieciom. Cześć!

Kolorowanka. Wronki. z zagadkami. gmina przyjazna dzieciom. Cześć! Kolorowanka z zagadkami Cześć! ię a M m na im a k n Wro Wronki gmina przyjazna dzieciom Wronki gmina przyjazna dzieciom Cześć! Mam na imię Wronka. Witam Cię w moim wyjątkowym mieście. Tutaj możesz miło

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ CZWARTY. We wnętrzach muzealnych oglądaliśmy bogaty księgozbiór i archiwum pisarza, fotografie, dokumenty i pamiątki osobiste.

DZIEŃ CZWARTY. We wnętrzach muzealnych oglądaliśmy bogaty księgozbiór i archiwum pisarza, fotografie, dokumenty i pamiątki osobiste. GÓRY, NASZE GÓRY wycieczka Klubu Miłośników Przyrody ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gołaszynie w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej O górach, Zakopanym i

Bardziej szczegółowo