KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI: PODRÓśNIKIEM, TURYSTĄ CZY PIELGRZYMEM?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI: PODRÓśNIKIEM, TURYSTĄ CZY PIELGRZYMEM?"

Transkrypt

1 KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI: PODRÓśNIKIEM, TURYSTĄ CZY PIELGRZYMEM?

2 Filip Lipski Ludzie poznają świat na wiele sposobów, między innymi podróŝując. Jednak podróŝować moŝna w róŝny sposób. Na przykład jako podróŝnik, turysta albo pielgrzym. PodróŜnik wędruje po świecie w poszukiwaniu przygód. WaŜne dla niego jest to aby coś przeŝyć, bez względu na trudności. Nie chodzi szlakami tak jak turysta czy pielgrzym tylko maszeruje przez pola i lasy, przez łąki i bagna. Widuje wiele zwierząt i zjawisk przyrodniczych, w wielu krajach. WyobraŜam sobie, Ŝe podróŝnik jest powaŝny, ma na głowie kapelusz, na nogach wysokie buty i umie posługiwać się maczetą. Turysta nie chce niczego odkrywać tylko chce rozerwać się na chwilę wyjazdem poza granice świata w którym Ŝyje na co dzień. Robi zdjęcia pamiątkowe, trasę jego podróŝy wyznacza przewodnik turystyczny. Turysta ubrany jest jak człowiek z miasta, jest miły i rozluźniony. Pielgrzym to osoba, której celem jest dotarcie do miejsca świętego. Chce się pomodlić, składa swoim wysiłkiem hołd Panu Bogu, ma nadzieję na oczyszczenie z grzechów. Pielgrzym to człowiek, który chce się spotkać z tym w co wierzy i wiara jest dla niego bardzo waŝna. Idzie utartym szlakiem. Ubrany jest w białą szatę, na głowie ma turban i mówi wierszem lub jak w Biblii. Temat tego wypracowania moŝna rozumieć w taki sposób: Czy chcesz być osobą, która szuka nowych doświadczeń, taką która szuka rozrywki i wypoczynku, a moŝe taką osobą, która szuka tego w co wierzy? Ja jestem osobą młodą, jestem raczej turystą, wielu rzeczy o świecie na razie nie wiem ale chciałbym się dowiedzieć. Dlatego w przyszłości chcę zostać podróŝnikiem. Między innymi chcę pojechać do Ameryki. Odwiedzę moją rodzinę, słyszałem, Ŝe w Ameryce jest wiele pięknych, ukrytych przed turystami zakątków. Chcę poznać ten kraj i jego kulturę. Kiedy wrócę do Polski napiszę ksiąŝkę o zakątkach, które widziałem i przygodach, które przeŝyłem. MoŜe kiedyś zostanę pielgrzymem, bo będę starszy i uwierzę w coś duŝo bardziej. Na razie tego nie chcę poniewaŝ jestem bardzo młody i pragnę wielu przygód, a jako pielgrzym nie zdołam ich tylu doświadczyć. Franek Rybarczyk, 4b Chcę uprawiać turystykę!

3 Franek Rybarczyk Pewnego dnia zaprosiłem do swojego domu trzech nowych kolegów z klasy. Razem ze swoimi rodzicami stawili się na godzinę 16. Opowiedzieli o swoich wakacjach. Państwo Nowakowie pielgrzymowali do miejsc świętych, takich jak Jasna Góra. Do Częstochowy poszli pieszo. Po wielu dniach marszu weszli do miasta, od razu skierowali się na Jasną Górę do klasztoru Ojców Paulinów. Przed obrazem Czarnej Madonny długo modlili się. Pielgrzymi skończyli wspomnienia i wtedy, o swoich wakacjach opowiedzieli Państwo Kowalscy. Całą rodziną polecieli samolotem na Hawaje. Zamieszkali w pięciogwiazdkowym hotelu. Były tam: dwa baseny, kort tenisowy, spa, automaty do gry, kręgielnia. Czekały na nich same wygody. Cały czas ich masowano, grali w kręgle lub leŝeli do góry brzuchem na plaŝy. Gdy im się to znudziło pływali na basenie lub jeździli na skuterach wodnych. Kowalscy powiedzieli, Ŝe wypoczęli jak prawdziwi turyści. Za to o rodzinie Malinowskich tak nie moŝna by powiedzieć. Całe wakacje spędzili w Afryce. Strasznie się tam męczyli: kąsały ich komary, szli w bagnie i przez ruchome piaski, maczetami wycinali sobie drogę w gąszczu, nieśli cięŝkie plecaki. Ale gdy opowiadali o swojej podróŝy byli szczęśliwi. PrzeŜyli wspaniałą przygodę. Na następne wakacje wybiorę się z turystami. Oni się nie brudzą, nie męczą, mają wiele przyjemności. Choć wielu turystów w ogóle nie ma przygód i nie zwiedzają, a najwaŝniejsze jest dla nich dobre jedzenie, wygody i świat elektronicznych gier, to ja chciałbym być turystą.

4 Adam Czakański Turysta-człowiek, który podróŝuje, wędruje, zwykle w celach wypoczynkowych, poznawczych itp. Pielgrzym-człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu-czyli do świętego miejsca. PodróŜnik-człowiek odbywający liczne podróŝe, w celach poznawczych lub badawczych. Do tej pory byłem turystą. PoniewaŜ wyjeŝdŝając na wakacje, nie jeździłem na np. objazdówki, tak jak niektórzy podróŝnicy. W czasie wakacji, pływałem w basenie lub grałem w piłkę. Byłem wtedy z przyjaciółmi, bawiłem się z nimi. To mi się bardzo podobało. Jeździłem równieŝ na wycieczki. Niestety na nich często nudziłem się. Nie lubię stale podróŝować. Niektóre wycieczki były genialne. Widziałem Buddę, który był cały ze złota. W Tajlandii jeździłem na słoniach. W Hiszpanii widziałem arenę do corridy, na której do dzisiaj prowadzi się walki. Byłem równieŝ na snorkellingu. Dlatego Ŝycie turysty jest wspaniałe. śycie podróŝnika nie jest złe. Doświadczył tego Kazimierz Nowak, który wyjechał na 5 lat do Afryki, Ŝeby spełnić marzenie. PodróŜnik ciągle wyjeŝdŝa do innych krajów. Robi to bardzo często. Poznaje cały świat, Ŝycie i kultury innych państw. Kiedy wyjeŝdŝa na wakacje i ma tyle wycieczek, wypraw, nie odpoczywa, a przecieŝ o to chodzi w wakacjach. Na pewno nie zostanę pielgrzymem. Pielgrzym wędruje do świętych miejsc. Nie odpoczywa tylko idzie i idzie. To okropne. Na wyjazdach trzeba odpocząć. Pielgrzym tego nie robi. Robiąc to nie moŝna poznać innych kultur i zwyczajów obcych państw. Idąc razem z pielgrzymką nie ma czasu na zabawę. Na pielgrzymkę bierze się swoje jedzenie, przez co nie moŝna spróbować innych potraw. Podsumowując to wszystko, na pewno nie byłbym pielgrzymem, który tylko chodzi do świętych miejsc. Raczej chciałbym być podróŝnikiem bądź turystą. Turysta lubi mieszkać w dobrych warunkach. Tak jak ja. W hotelach są baseny, w których moŝna zawsze popływać. Zawsze jest coś do roboty. PodróŜnik duŝo wyjeŝdŝa i duŝo zwiedza. Przez co poznaje cały świat. Niestety ma mało czasu na odpoczywanie. śycie podróŝnika jest ciekawe, a pokazała mi to ksiąŝka,,afryka Kazika. Chciałbym być turystą, który duŝo podróŝuje.

5 Maks Socha JeŜeli miałbym do wyboru zostać pielgrzymem, podróŝnikiem lub turystą, wybrałbym podróŝnika. Lubię podróŝe, podczas których moŝna przeŝyć ciekawą przygodę. Chciałbym poznać wiele interesujących miejsc. Podczas wypraw odwiedzałbym duŝo zakątków i słuchałbym o nich wiele legend lub mitów. Poznałbym kulturę ludzi zamieszkujących w danym rejonie. Jadłbym regionalne potrawy i poznawałbym przepisy tych potraw oraz to jak będą mi smakowały. Robiłbym notatki z kaŝdego dnia podróŝy. Spałbym w hotelach, pensjonatach, motelach itp., a w wiosce w namiocie. Nie chciałbym być pielgrzymem, bo nie lubię tylko chodzić do miejsc świętych i na pielgrzymki. Turystą nie chciałbym zostać, poniewaŝ nie lubię podróŝować bez celu i zwiedzać główne miejsca do zwiedzania. Myślę, Ŝe zostać podróŝnikiem nie jest tak źle, bo moŝna przeŝyć bardzo duŝo przygód. Chodzić po niewyznaczonych trasach na mapie itp. oraz odkrywać wiele niepoznanych miejsc na ziemi. Na razie jestem turystą i jestem zadowolony.

6 Zosia Zatorska Turysta to ktoś, kto zawsze jedzie w jakieś miejsce, Ŝeby je sfotografować. Turysta zawsze zabiera ze sobą rzeczy ze świata techniki np. komórkę, laptopa, GPS, telewizor, lodówkę itd. Turysta zawsze szuka jakiejś restauracji, z której jedzenie jadł, produktu w sklepie, który zna. PodróŜnik to ktoś, kto chce zwiedzić miejsca, w których nie był, zobaczyć je. PodróŜnik nigdy nie zabiera za sobą takich rzeczy jak: komórka, lodówka, telewizor, GPS itd. PodróŜnik chce spróbować nowych rzeczy, jedzenia danego kraju, sprawdzić jak smakuje, nawet jeśli nie wygląda zachęcająco. Pielgrzym to ktoś, kto podróŝuje do miejsca świętego np. Jerozolima, Częstochowa. Pielgrzym jest w stanie nawet nie jeść przez parę dni byleby dojść do celu. JeŜeli mam zostać jedną z tych osób, to na pewno nie turystą, który wszystko fotografuje i ogląda zabytki z przewodnikiem. Pielgrzymem teŝ nie, do tego jeszcze nie dorosłam. Chciałabym zostać podróŝnikiem. Poznawać nowe miejsca, a nie tylko fotografować. Chciałabym przeŝywać róŝne przygody, poznać wiele nowych miejsc. Jechać i nie rezerwować hotelu. Wtedy mogę zmieniać swoje plany. PodróŜnik poradzi sobie, kiedy zabraknie mu pieniędzy i kiedy straci bagaŝ. W czasie podróŝy moŝna się przekonać, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem i kto nam pomoŝe w potrzebie. Zostawiać po sobie na Ziemi znajomych. No i tylko w prawdziwej podróŝy moŝna się zgubić a potem znaleźć. Miło teŝ wracać do domu po dalekiej podróŝy. Tak, być podróŝnikiem to jest właśnie to.

7 Dominika Paluch Chciałabym być podróŝnikiem, poniewaŝ lubię przygody i rozrywkę. Lubię podróŝować po Polsce, ale jeszcze bardziej po innych krajach. Poznawanie innych kultur, zwyczajów i tradycji uświadamia mi róŝnorodność, wielkość i bogatość świata. DuŜą radość sprawia mi równieŝ poznawanie nowych osób. Mimo Ŝe czasami mówią innym językiem niŝ ja, dogaduję się bez problemu. Podczas moich licznych wyjazdów zobaczyłam wiele wyjątkowych zabytków i poznałam róŝne kultury na kontynentach Azji, Ameryki, Afryki i Europy. Największe wraŝenie zrobiły na mnie piramidy w Egipcie. Poza zwiedzaniem i fotografowaniem moim największym hobby jest nurkowanie i oglądanie podwodnego świata. Podczas moich wyjazdów miałam teŝ okazję poznać i bawić się z dziećmi z róŝnych części świata. KaŜdy wyjazd jest dla mnie wielką przygodą i zabawą. Nie mogę się doczekać kolejnego. Będzie on dla mnie wielką następną przygodą.

8 Dorota Romanowicz PodróŜnik-podróŜuje dla przygody, aby zobaczyć nieznane miejsca. Turysta- podróŝuje dla rozrywki. Chce sfotografować zwiedzane miejsca. Pielgrzym-wędruje do miejsc świętych po to, aby przeŝyć przemianę wewnętrzną. PodróŜnikiem nie chciałabym być, poniewaŝ podróŝnik cały czas chodzi na wyprawy i nie ma czasu na odpoczynek. PodróŜnicy to np.: Wojciech Cejrowski- ekscentryk z fantazją i niezwykłym poczuciem humoru, podróŝnik, fotograf, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Od 20 lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki kuli ziemskiej. Jako trzeci w historii Polak został przyjęty do Royal Geographical Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w Londynie. Kazimierz Nowak- W latach jako pierwszy człowiek przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40 tys. km. pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Podoba mi się funkcja turysty, poniewaŝ gdy chce zwiedza, a gdy nie chce, zostaje w domu i odpoczywa. Kiedy np. byłam w Egipcie to czasem zwiedzałam róŝne zabytki i poznawałam tamtejsze zwyczaje a czasem po prostu zostawałam w hotelu, szłam na basen lub jechałam na plaŝę. Turyści to np. my, czyli wszyscy ludzie którzy zwiedzają róŝne miejsca. Pielgrzymem nie chciałabym być, poniewaŝ nie za bardzo lubię zwiedzać święte miejsca. Wolę np. stare budowle takie jak Koloseum w Rzymie. Nienawidzę teŝ chodzić (kiedy jest się pielgrzymem to zawsze trzeba chodzić a mi często nie chce się tak daleko iść). Pielgrzym to np. Jan Paweł II który odbył około 100 pielgrzymek do róŝnych krajów oraz miejsc świętych. Chciałabym być turystką, poniewaŝ bardzo lubię zwiedzać róŝne, nowe dla mnie i ciekawe miejsca. Uwielbiam teŝ robić zdjęcia.

9 Marcysia Światełko Na razie jeszcze nie wiem, kim chciałabym być, bo nie lubię podróŝować i wolę o tym czytać. Wolę przebywać w domu, bo nie lubię zostawiać mojego kota i opuszczać mieszkania, nie lubię hałasu i zdenerwowania związanego z wyjazdem. Nie chcę być pielgrzymem, poniewaŝ nie podoba mi się tak bardzo chodzenie do świętych miejsc i nie ma takiego, do którego chciałabym pójść. Nie lubię chodzić i oglądać zabytków, bo to mnie męczy, więc nie nadaję się na podróŝnika, który duŝo zwiedza. Jednocześnie fajnie jest móc powiedzieć A ja tu byłam. Z podobnych powodów nie chcę być turystą. Nie zgadzam się jednak z tym, Ŝe kaŝdy turysta szuka najbliŝszego McDonalda. Ja jako turysta jadłam figi i orzechy zerwane z drzewa, próbowałam tortilli zrobionej z jajek, które zniosła miejscowa kura. Jestem podróŝnikiem ksiąŝkowym. Nie modlę się do ksiąŝek, nie czytam dla rozrywki, ale z ciekawości. Przyjemnie było czytać przewodnik po Barcelonie, ale nie pojechałam tam, choć mogłam. W ksiąŝce Dzieci Kapitana Granta podobały mi się przygody bohaterów, ale sama nie chciałabym ich przeŝyć. Wolę czytać o podróŝach niŝ je przeŝywać, bo wtedy nie muszę się o nic martwić i denerwować, tylko mogę czytać, czytać i czytać.

10 Gabriela Chabior Gdybym miała wybierać, kim chciałabym być, wybrałabym Ŝycie podróŝnika. Turysta jedzie gdzieś na tydzień, kilka dni, moŝe trochę więcej i ma wszystko zorganizowane. Jeśli chce pojechać na wycieczkę, zgłasza się do biura podróŝy i tam wszystko opłaca przelot albo przejazd autokarem, hotel i wyŝywienie. Woli mieszkać w hotelu 5-gwiazdkowym, a ja wolałabym mieszkać w domach u nieznanych ludzi. ChociaŜ w hotelu teŝ jest przyjemnie. Turysta woli oglądać mistrzostwa w pływaniu i wygrzewać się nad basenem a ja wolałabym zasmakować dzikiej przygody. Turysta podróŝuje, aby odpocząć, zwiedzać i dobrze się bawić. Pielgrzym natomiast chodzi w święte miejsca, a jego wędrówki mogą trwać miesiącami. Dalekie pielgrzymki odbywają chrześcijanie, muzułmanie, buddyści i hebrajczycy. Pielgrzymki wiąŝą się z wieloma trudami. Pielgrzymi śpią w namiotach, schroniskach, a czasami pod gołym niebem. Nie jest dla nich waŝne co jedzą ale muszą w coś wierzyć. PodróŜnik wybiera wyprawę w nieznane. Poznaje zwyczaje, sposób w jaki Ŝyją inni ludzie, próbuje ich potraw i sam planuje wędrówkę. MoŜe być codziennie gdzie indziej albo zostawać długo tam gdzie mu się podoba. PodróŜnik lubi zaprzyjaźniać się z ludźmi i zwierzętami i nie spieszy się. PodróŜnik wędruje, aby poznać świat i jego mieszkańców. Dlatego ja, gdybym miała wybierać, chciałabym być podróŝnikiem.

11 Michał Cieślak PodróŜnik, pielgrzym, czy turysta? Oto jest pytanie! -Nie chciałbym jeść pieczonych karaluchów. -Nie chciałbym jeść tłustego móŝdŝku małpy. -Nie chciałbym spać w domu ulepionym z odchodów. -Nie chciałbym spać pod gołym niebem. -Nie chciałbym jeść z jednego garnka ze szczerbatym dziadkiem z afrykańskiego plemienia Unga-Bunga. -Nie chciałbym podróŝować przez pustynie na osiołku. -Nie chciałbym przejeŝdŝać przez dŝungle rozklekotanym ogórkiem. Dlatego właśnie nie chciałbym być podróŝnikiem. Czy chciałbym być pielgrzymem? Sam nie wiem. Nie mam takiego doświadczenia. Pielgrzym przechodzi nawet kilkaset kilometrów by zobaczyć i pomodlić się przy świętym miejscu. Nie wiem czy miałbym tyle sił. Chciałbym pewnie pojechać do Watykanu i zobaczyć grób papieŝa. Co jeszcze bym chciał? -Chciałbym poznawać kulturę i mieszkańców innych krajów. Mógłbym nawet zwiedzać muzea, katedry, ciekawe domy takie jak Gaudiego w Barcelonie. -Chciałbym jeść dobre jedzenie w restauracji, albo kanapki z plecaka, a nie lokalne dziwolągi np.: ośmiornice. -Chciałbym spać w wygodnym hotelu i podróŝować szybko samolotem. -Chciałbym odwiedzać nowoczesne stadiony piłkarskie. -Chciałbym chodzić po górach po szlakach turystycznych i oglądać piękne widoki. -Chciałbym czytać o ciekawych miejscach w przewodniku, a potem je odnajdywać. Oto jest moja odpowiedź- Turysta!!!

12 Anita Ostrzycka We wstępie wyjaśnię sobie, kim jest podróŝnik, kim pielgrzym a kim turysta. Według internetowego Słownika języka polskiego pielgrzym to człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, uczestnik pielgrzymki. Turysta to osoba wyjeŝdŝająca na zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Natomiast podróŝnik to osoba przebywająca drogi do jakiegoś odległego miejsca. Moim zdaniem szukająca przygód miej lub bardziej niebezpiecznych. Chciałabym zostać raczej turystą, który jest teŝ trochę podróŝnikiem. PoniewaŜ pielgrzym przemierza duŝe odległości do miejsc świętych nie zawsze w komfortowych warunkach, na przykład na piechotę. Potrafi teŝ odmówić sobie jedzenia i picia. A ja raczej nie lubię chodzić, wolę podróŝować choćby wygodnym samochodem do ciekawszych miejsc, niŝ miejsca święte. A jak jestem głodna, to zaczynam robić się śpiąca i zła. ChociaŜ podziwiam moją ciocię, która w sierpniu tego roku odbyła pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy. Przez 9 dni przeszła pieszo około 200 kilometrów, czyli około 30 dziennie. PodróŜnikiem teŝ raczej nie chciałabym zostać. Dlaczego? Dlatego, Ŝe podróŝnik podróŝuje, co oznacza: długie wędrówki, męczące spacery, jedzenie potraw, które są w danym momencie dostępne i spanie w namiocie lub pod gołym niebem. Nienawidzę spać w namiocie! Nienawidzę komarów i robactwa! Co do turysty, to sypia on w hotelach i nie odbywa takich długich wędrówek jak podróŝnik czy pielgrzym. Jego celem jest zwiedzenie najciekawszych miejsc na Ziemi w powiązaniu z odpoczynkiem i zabawą. Mam ciocię i wujka, którzy są turysto-podróŝnikami. Zwiedzili juŝ kaŝdy kontynent. Wycieczki organizują sobie sami, mieszkają w wygodnych hotelach i jedzą zjadliwe posiłki nie korzystając z Mc Donald sa. Jednocześnie zwiedzają wszystkie atrakcje turystyczne, robią mnóstwo zdjęć jak normalny turysta. Po kaŝdej wyprawie zapraszają nas na oglądanie tych zdjęć. Najbardziej podobały mi się zdjęcia z Afryki i Meksyku. Podsumowując, w przyszłości chciałabym zostać takim turysto-podróŝnikiem. Opuszczać dom na czas urlopu, ale spędzać go na zwiedzaniu ciekawych, odległych i egzotycznych miejsc.

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY B1 Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego

Bardziej szczegółowo

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW Nr 3/2014 magazyn PKUconnect MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW NIECH BĘDZIE Z WAMI! KULTURA POD CHOINKĄ PODPOWIADAMY, CO WYBRAĆ NA PREZENT PKU W USA I NA WĘGRZECH HISTORIE DANA I RÉKI O MAGII ŚWIĄT ROZMAWIAMY

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA GRAMATYCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO PIOTR GARNCAREK CZAS NA CZASOWNIK. poziom ŚREDNI OGÓLNY. Kraków

ĆWICZENIA GRAMATYCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO PIOTR GARNCAREK CZAS NA CZASOWNIK. poziom ŚREDNI OGÓLNY. Kraków ĆWICZENIA GRAMATYCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO PIOTR GARNCAREK CZAS NA CZASOWNIK poziom ŚREDNI OGÓLNY Kraków ĆWICZENIA E> Proszę odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 1. Czy Tomek przygotowuje się do egzaminów?

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych

INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych Urszula Kamińska Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp. kurs biblioterapii III/2008 I. Cele ogólne programu INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych ZałoŜeniem tego programu jest

Bardziej szczegółowo

Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk

Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk Sławomir Iwasiów Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk Od początku kariery pisarskiej twórczość Olgi Tokarczuk była, by tak rzec, przeciwko realizmowi właściwie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Raport POLACY CENIĄ SWÓJ CZAS WOLNY

Raport POLACY CENIĄ SWÓJ CZAS WOLNY 1 Raport POLACY CENIĄ SWÓJ CZAS WOLNY Raport przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie marki Żubr Współpraca przy raporcie: dr Dorota Mroczkowska socjolog,

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Autorzy raportu Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Marta Olcoń-Kubicka Redakcja raportu Marta Olcoń- Kubicka raport koalicji dojrz@łość w sieci Wpływ Internetu

Bardziej szczegółowo

Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ

Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ Oliwia Włoch TYLKO JEDEN RAZ OSOBY: - główna bohaterka, siedemnastoletnia uczennica liceum ogólnokształcącego. Pochodzi z tak zwanego dobrego domu. Jej rodzice rozwodzą się. Nie potrafi odnaleźć się w

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam spędzony wspominam bardzo ciepło z uśmiechem, bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na

Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam spędzony wspominam bardzo ciepło z uśmiechem, bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na Nasze liceum skończyłam trzy lata temu. Swój czas tam spędzony wspominam bardzo ciepło z uśmiechem, bo przecież dzięki tej szkole dostałam się na wymarzone studia, na których dobrze sobie radzę. Chodziłam

Bardziej szczegółowo

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia? Jak znaleźć pracę bez doświadczenia? OSTRZEŻENIE: to najdłuższy wpis w historii bloga. Miało być kilka porad, a wyszedł z tego mały poradnik. Niemniej sprawa jest ważna i jeżeli szukasz pracy, albo obecną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy?

Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy? Praca z bohaterem - Bohater żywy czy martwy? Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem. - Emily Potter Praca napisana w ramach próby harcmistrzowskiej

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Anna Armata. Mój czas wolny. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny. Biblioteka self adwokata

Anna Armata. Mój czas wolny. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny. Biblioteka self adwokata Anna Armata Mój czas wolny Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny Biblioteka self adwokata Copyright by PSOUU, 2014 ISBN 978 83 60105 91 7 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Bajki różne; Opowieści biblijne; Rozmowy z diabłem

Bajki różne; Opowieści biblijne; Rozmowy z diabłem LESZEK KOŁAKOWSKI Bajki różne Opowieści biblijne Rozmowy z diabłem Projekt okładki, strony tytułowej i ilustracje: Andrzej Dudziński Bajki różne; Opowieści biblijne; Rozmowy z diabłem (Stones for Children;

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja nie powinna prowadzić do zaniedbywania rodziców

14. Edukacja nie powinna prowadzić do zaniedbywania rodziców 14. Edukacja nie powinna prowadzić do zaniedbywania rodziców Uczniowie i studenci! Przez miniony miesiąc poznawaliśmy wiele rzeczy z kultury Indii. Dowiedzieliśmy się też, że źródłem całej naszej kultury

Bardziej szczegółowo