Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności"

Transkrypt

1 Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

2 Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria Prawna Stigma Office świadczy profesjonalną obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zgłaszając się do naszej kancelarii, możecie mieć Państwo pewność, że napotkacie kompetentnych i pomocnych specjalistów świadczących pomoc prawną w języku polskim oraz angielskim. Dochodzenie sprawiedliwości nie musi oznaczać dużych kłopotów ani dużych kosztów. Wyceniamy te usługi rozsądnie, tak, aby Klient zawsze uzyskał odpowiednią ilość czasu i uwagi oraz satysfakcjonujące go rozwiązanie. Atutem kancelarii jest połączenie dogłębnej wiedzy z doświadczeniem i kreatywnością w doradztwie prawnym, które umożliwiają rozwiązywanie Państwa problemów prawnych. Praktyka firmy obejmuje cały obszar prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz sporów sądowych. W Kancelarii Stigma Office bardzo silnie rozwinięte są ponadto działy windykacji sądowej oraz odszkodowań, co dopełnia komplementarność świadczonych przez nas usług. Udzielamy także pomocy prawnej zarówno polskim jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa polskiego. Będąc blisko biznesu prawnicy Stigma Office potrafią sprostać wszystkim oczekiwaniom. Naszą misją jest rzetelna i fachowa obsługa każdego Klienta. Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze schematem działania naszej Kancelarii:

3 Klienci Biznesowi Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z koniecznością zmagania się z problemami natury prawnej. Powszechny dostęp do ródeł prawa jedynie pozornie ułatwia samodzielną ocenę sytuacji prawnej. Doradztwo, które świadczymy pozwala zabezpieczyć Państwa interes prawny na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach usługi dbamy o Państwa dobro i bezpieczeństwo prawne oraz o poczucie komfortu i dostępu do aktualnych informacji w powierzonych sprawach. Stara zasada mówi: do skutecznego prowadzenia własnego biznesu, poza pomysłem i kapitałem, potrzeba czterech rzeczy: sprytnego księgowego, uczciwego bankiera, rzetelnego brokera ubezpieczeniowego i co najważniejsze dobrego prawnika. Korzystając z usług naszej Kancelarii mają Państwo gwarancję skutecznej ochrony swoich interesów w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami i zleceniodawcami. Made to measure (MTM) Proponujemy państwu obsługę prawna MTM, przygotowywaną w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta. Dzięki temu zyskują Państwo profesjonalną obsługę prawną dopasowaną do konkretnych potrzeb, co pozwoli Państwu zmniejszyć koszty. Istnieje możliwość zawarcia umowy obejmującej również prawo do reprezentacji przedsiębiorstwa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej. Koszt pakietu uzależniony jest od zdefiniowanych potrzeb Klienta. Osobiste działanie prawnika Obejmuje składanie dokumentów przez naszego prawnika w siedzibach wskazanych podmiotów oraz uzyskiwanie informacji z powszechnie dostępnych rejestrów. Odzyskiwanie należności W ramach tej usługi proponujemy windykację Państwa należności na jasnych i prostych zasadach przy zachowaniu standardowych procedur prawnych. Proces windykacji konkretnej wierzytelności dokonywany jest w oparciu o zawezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia, po czym w braku jego spełnienia sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

4 Usługi świadczone przez Stigma Office Udzielamy porad prawnych z zakresu: Prawa Cywilnego - (doradztwo prawne z zakresu wszystkich działów prawa cywilnego, w szczególności ochrony własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, naruszenia posiadania, sporządzanie oraz analiza prawna umów, reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych) Prawa Spółek handlowych - (doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej, zakładanie oraz rejestracja spółek prawa handlowego, w tym sporządzenie umowy spółki oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, kompleksowa pomoc prawna przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, reprezentacji na zgromadzeniach wspólników oraz obsługa prawna organów spółek, prowadzenie negocjacji z kontrahentami) Prawa Nieruchomości - (doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniem nieruchomości, doradztwo prawne przy korzystaniu, zarządzaniu oraz kredytowaniu nieruchomości, pomoc prawna w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych) Prawa Administracyjnego - (reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, jak również w sprawach środowiskowych) Prawa Własności Intelektualnej - (doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów o naruszenie własności przemysłowej i intelektualnej, analiza prawna dotyczącą procedur zgłaszania znaku towarowego, wzoru przemysłowego i użytkowego oraz patentu, pomoc prawna w postępowaniach sądowych z zakresu naruszenia własności przemysłowej, w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu, czy też praw ochronnych, sporządzanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich) Prawa Pracy - (sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy, pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych, prowadzenie sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację, reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy)

5 Klienci Indywidualni O pomoc prawną zwracają się do nas nie tylko firmy, ale także osoby prywatne. Z myślą o problemach prawnych dnia codziennego, nasze usługi obejmują przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami oraz instytucjami. Najważniejszymi zasadami którymi kieruje się kancelaria są: - uczciwość i lojalność wobec Naszych Klientów, przejawiająca się w owocnej współpracy dostarczającej klientom zadowolenia i satysfakcji. Pomagamy w zleceniach wymagających dogłębnej znajomości prawa cywilnego, prawa odszkodowań i ubezpieczeń, oraz prawa spadkowego. Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych obejmuje m.in.: - opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów: najmu, dzierżawy, o pracę, kupna - sprzedaży, użyczenia, poręczenia, darowizny, weksli, cesji praw, cesji wierzytelności - interpretację ustaw, przepisów, kodeksów; komentarzy prawnych, - prowadzenie spraw spadkowych, - doradztwo prawne w zakresie prawna autorskiego oraz prawa własności intelektualnej, - doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, w tym apelacji oraz zażaleń, - uwłaszczenia, wywłaszczenia, wywłaszczenia przymusowe - zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego, - bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację, - doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości, - reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, jak również w sprawach środowiskowych

6 Windykacja Skuteczna windykacja bez opłat wstępnych. Naszą cechą jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie Państwa należności. Zapraszamy do kontaktu z nami i sprawdzenia jak skutecznie działamy. W ramach działalności oferujemy Państwu szereg możliwości umożliwiających ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z realizacją płatności w obrocie gospodarczym. Nasze działania cechują się szybkością i zdecydowaniem. Skuteczność naszego działania zapewnia zespół prawników wykorzystujących nowoczesne metody pracy gwarantujących prowadzenie działań sprawnie i skutecznie a przede wszystkim w ramach i na podstawie przepisów prawa. Nie pobieramy opłat wstępnych. Windykujemy szybko, skutecznie i zgodnie z prawem. Oczekujemy na kontakt z Państwa strony. Jeżeli macie Państwo problem z odzyskaniem swoich należności zapraszamy do kontaktu lub pozostawienia swojego telefonu, a nasi pracownicy skontaktują się z Państwem. Kompleksowa obsługa prawna windykacji należności obejmuje m.in.: - Windykację polubowną - Windykację sądową - Postępowanie egzekucyjne - Doradztwo prawne - Pieczęć prezencyjną

7 Odszkodowania Kancelaria Prawna Stigma Office zapewnia Swoim Klientom dostęp do specjalistycznych usług prawniczych w celu szybkiego i skutecznego uzyskania odszkodowania w możliwie najwyższej wysokości. W wielu przypadkach wysokość odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, jest rażąco zaniżana w stosunku do realnych możliwości uzyskania przysługującego poszkodowanemu świadczenia. Często zdarza się, iż osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Brak świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia przysługujących świadczeń powoduje, iż poszkodowani godzą się na rażąco zaniżane kwoty nie wiedząc, iż przysługuje im dużo wyższe świadczenie. Naszym celem jest pomoc w wyegzekwowaniu właściwego zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wyrządzoną szkodą. Kancelaria Stigma Office świadczy obsługę prawną zarówno na etapie postępowania polubownego jak i w fazie postępowania sądowego, w którym zapewnia swoim Klientom obsługę profesjonalnego pełnomocnika. Poprzez dokonanie kompleksowej analizy sprawy, określamy wysokość należnego odszkodowania, a także pomagamy skompletować niezbędne dokumenty. Świadczymy szybkie oraz skuteczne uzyskanie odszkodowania, z tytułu: Wypadku komunikacyjnego, Szkody majątkowej, Śmierci osoby najbliższej, Wypadku przy pracy, Choroby zawodowej, Błędu w sztuce lekarskiej, Szkody z tytułu wywłaszczenia, Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Szkody z tytułu wadliwego wykonywania władzy publicznej, Zdarzeń objętych zakresem umów ubezpieczenia dobrowolnego, KOSZT USŁUGI Honorarium za prowadzenie sprawy jest płatne Kancelarii jedynie po jej pomyślnym zakończeniu!

8 Porozmawiajmy o Państwa potrzebach... Każdy Klient, to odrębna sprawa, inna wrażliwość i potrzeba znalezienia indywidualnego rozwiązania Dane kontaktowe: Stigma Office Kancelaria Prawna Al. Grunwaldzka 494/4a Gdańsk NIP: REGON: Tel. / Fax: Kom.: ,

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS SP. Z O.O.

AKMA BROKERS SP. Z O.O. AKMA BROKERS SP. Z O.O. Przedmiot działalności: Siedziba główna: Usługi brokera ubezpieczeniowego. Zezwolenie nr 227 Ministra Finansów potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach Szanowni Panstwo, warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH Poradnik dla polskich przedsiębiorców Kancelaria ECDDP Rechtsanwaltsgesellschaft

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców Odszkodowawczych

Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców Odszkodowawczych Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców Odszkodowawczych SPIS TREŚCI 1. Preambuła 2. Rozdział I Obowiązki ogólne doradcy odszkodowawczego 3. Rozdział II 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Michael / Ström Dom

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo