Przed. LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Marnotrawstwo (non value add)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed. LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Marnotrawstwo (non value add)"

Transkrypt

1 LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Przed Po Marnotrawstwo (non value add) Czas Pracy (Wartość dodana) Podstawą w metodologii LEAN jest skupienie się na procesie: Wszystkie produkty, usługi powstają na skutek działania pewnego procesu Managerowie w pierwszej kolejności powinni skupić się na efektywności procesów a nie na zagadnieniach organizacyjnych i budżetach Tzn. określić, które etapy procesu tworzą wartość dla klienta, a które są marnotrawstwem LEAN Management skupia się na przepływie pracy i ciągłym eliminowaniu marnotrawstwa ze wszystkich aspektów działań organizacji i zastępowaniem go wartością dodaną dla Klienta. Marnotrawstwo jest rozumiane, jako korzystanie z zasobów firmy w sposób, który nie prowadzi bezpośrednio do wytworzenia usługi żądanej przez Klienta. Wartość dodana jest tym, za co klient jest w stanie zapłacić. Tradycyjne podejście do usprawniania procesów polega na przyspieszaniu wykonywanej pracy, natomiast podejście LEAN skupia się na redukcji marnotrawstwa(czasu nw którym wartość dodawana nie jest) w procesie, aby w ten sposób wykonać taką samą pracę nie tyle szybciej co w krótszym czasie.

2 Wdrożenie LEAN MANAGEMENT adresuje tematykę: zwiększenia produktywności i efektywności kosztowej ( increasing capacity/capability, cost effectivness,) jakości i innowacyjności (Total Quality Management koła jakości Kaizen, wdrożenie zasad i narzędzi w zakresie problem solving, wewnętrzne programy i konkursy promujące koncepcje pracowników). agility & alignement (optymalizacja procesów, integracja planowania i przepływu dokumentacji ; jasne, uwspólnione cele(mutual goals session) monitorowane na bieżąco (visual management). REDUKCJA: WZROST: Efekty widoczne są w wielu wymiarach: Klienci wzrasta wartość, którą im oferujemy a co za tym idzie ich satysfakcja i lojalność. Wzajemnie uczymy się i doskonalimy, integrujemy działania generując wzajemne korzyści. Ludzie/Kultura - Lean staje się nową kulturą w firmie, modelując organizację w kierunku High Performing Culture wspiera empowerment rozwija leadership, umożliwia rozpoznanie wysokiego potencjału i docenienie talentów znacząco podnosi zaangażowanie i satysfakcję pracowników(wyniki widoczne w we wzroście efektywności indywidualnej oraz wskaźnikach Employee Engagement Survey) uprawniając pracowników na wszystkich poziomach organizacji do bezpośredniego i osobistego wkładu na rzecz usprawnienia działalności organizacji buduje internal employer branding (przyjazne i klarowne środowisko pracy. Efektywność zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizację, a następnie wpisaną w DNA organizacji autonomiczną zdolność do doskonalenia procesów. Wysoki poziom efektywności procesów: jakość, koszty, serwis. Wzrost - poprzez eliminację marnotrawstwa możliwa jest obsługa większej liczby zamówień przy takich samych zasobach.

3 PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU LEAN MANAGEMENT Organizacja LEAN firma, w której wdrożono elementy kultury LEAN oraz narzędzia LEAN ukierunkowane na identyfikację i eliminację marnotrawstwa, aby zwiększać wartość dostarczaną klientom. Wspólne Cele Zestaw celów dla procesów i pracowników, wynikający ze strategii firmy. Wspólne cele zapewniają połączenie pomiędzy strategią firmy oraz codzienną pracą wg zasad LEAN. Zarządzanie wizualne - Przejrzyste i standardowe środowisko, łatwe do zarządzania i pracy (tzw. 3 minutes management). Tablice wizualizacyjne (Cele, Wskaźniki, Procesy, Rezultaty, Standardy pracy, itp.) Kultura Ciągłego Doskonalenia to proces dokonywania stopniowych ulepszeń, choćby minimalnych, oraz realizacji celu, jakim jest eliminacja wszystkich przypadków marnotrawstwa generującego koszt, a niedodającego wartości. Kaizen to wywodzący się z Japonii sposób myślenia, w którym poszukiwanie wszelkiego rodzaju usprawnień i twórczych rozwiązań stanowi rutynę zarządzania. Nazwa Kaizen pochodzi o japońskich słów KAI (zmiana) oraz ZEN (dobrze) co w tłumaczeniu dosłownych oznacza dobrą zmianę. Kaikaku - rewolucyjne usprawnienie wybranego obszaru funkcjonowania firmy (np. procesu) w krótkim czasie. Zarządzanie efektywnością - zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację celów, między innymi poprzez codzienne spotkania typu Board meetings. Systematyczne raportowanie wyników na każdym poziomie organizacji. Boardmeeting - to codzienne, 15 MINUTOWE spotkanie przy tablicy odpraw, na której są m.in.: kluczowe wskaźniki, problemy wpisywane przez pracowników czy wykaz kompetencji pracowników. 5S filozofia zarządzania, która stawia za nadrzędny cel wizualną organizację stanowiska pracy aby ułatwić identyfikację i eliminację marnotrawstwa bazując na pomysłach pracowników. Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter kolejnych kroków wdrażania Selekcja Systematyka Sprzątanie Standaryzacja Samodyscyplina Warsztaty LEAN/LEAN ACTION WORKOUT 5 dniowe intensywne warsztaty wdrożeniowe, podczas których zespół identyfikuje, określa i wprowadza usprawnienia w procesie. Gemba - rzeczywiste miejsce, miejsce akcji, tam gdzie jest wytwarzana wartość dla klienta i realizowany proces. W produkcji zwykle hala produkcyjna. Wartość Dodana wartość produktu lub usługi z perspektywy klienta. Wartość jest tworzona w wyniku czynności dodających wartość działania, spełniające wymagania stawiane przez klienta - od razu, bez konieczności poprawek. Coś, za co klienci są skłonni zapłacić.

4 Marnotrawstwo (MUDA) każde działanie, które nie dodaje wartości dla klienta, z zużywa zasoby takie jak czas, surowce, materiały, itp. Wyróżniamy następujące typy marnotrawstwa: nadprodukcja, zapasy, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, braki, nadmierny ruch, transport, zmarnowany potencjał pracowników, obwinianie. Marnotrawstwo oczywiste - czynności, które nie dodają żadnej wartości i można je natychmiast wyeliminować. Marnotrawstwo ukryte - czynności, które nie dodają wartości, ale musza być wykonywane z uwagi na inne procesy lub wymagania regulacyjne. Proces sekwencja następujących po sobie czynności, które muszą być wykonane w celu realizacji usługi lub produkcji wyrobu. Strumień wartości to wszelkie działania ( zarówno te, które dodają wartość, jak i te, które wartości nie dodają ) podejmowane w celu przeprowadzenia danego produktu lub usługi przez cały proces. Obejmuje przetwarzanie informacji od klienta oraz przetwarzanie materiałów. Mapowanie strumienia wartości to sporządzenie prostego diagramu wszystkich etapów wchodzących w przepływ materiałów i informacji niezbędnych do przetworzenia i dostarczenia wyrobu, począwszy od zamówienia do dostawy. Mapa strumienia wartości pozwala na wizualizację przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji i zidentyfikowanie marnotrawstwa w procesach, a następnie ułożenie strategicznego planu przemian optymalizujących proces. Czas Przejścia (L/T) - Lead Time to czas mierzony od momentu rozpoczęcia procesu do jego zakończenia. Czas przejścia jest zawsze większy od czasu cyklu z uwagi na kolejki, zapasy oraz oczekiwanie w procesie. Czas Cyklu (C/T) - Cycle Time to czas potrzebny pracownikowi na przejście przez wszystkie czynności zanim je powtórzy. Czas cyklu weryfikuje się przy pomocy rzeczywistych pomiarów czasu trwania (stoper i obserwacja). Czas dodawania wartości (Value Added Time) to czas, w którym pracownik dodaje wartość z punktu widzenia klienta. Czas ten jest weryfikowany podczas obserwacji cyklu pracy pracownika oraz identyfikacji i odjęciu czasu marnotrawstw. Czas Taktu (T/T) Czas Taktu to stosunek dostępnego (w czasie jednej zmiany) czasu pracy, do wielkości zamówienia klienta przypadającego na zmianę. Diagram Pareto - narzędzie graficzne używane do ustalania hierarchii działań, mających na celu eliminację problemu, od dających największe efekty do mających najmniejszy wpływ. Bazuje na zasadzie Pareto wg. której 20% przyczyn generuje 80% skutków. Raport A3 praktyka zapisywania problemu, analiz akcji korygujących i rozwiązań oraz planu działań na pojedynczym arkuszu papieru w formacie A3. Jednostronicowy raport w formacie kartki A3, zawiera analizę przyczyn i plan oraz narzędzia likwidacji problemu. Lekcja jednotematyczna kilkuminutowe spotkania z pracownikami, podczas których przekazywane są informacje o standardach dotyczących realizacji procesu lub organizacji miejsca pracy. Udział w spotkaniu i zapoznanie się z treścią lekcji jednotematycznej jest potwierdzone przez pracownika podpisem.

5 Cykl PDCA cykl doskonalenia zwany też cyklem Deminga. W skrócie: Zaplanuj - Wykonaj - Zbadaj - Zastosuj. Podstawa rozwiązywania problemów w Kaizen Metoda 5W+1H - (5 x Why, 1 x How) pomaga w prosty sposób dotrzeć do przyczyny problemu zadając zwykle co najmniej 5 razy pytanie dlaczego, a po zapoznaniu się z przyczyną należy zastanowić się jak zapobiec problemowi. Burza mózgów - opracowana w latach 40-stych przez Osbourne'a. metoda wykorzystująca efekty pracy grupowej. W myśl zasady: grupa może więcej niż suma możliwości jej członków. Podczas sesji burzy mózgów generowane są pomysły usprawnień. Poka-Yoke - system sposobów eliminowania defektów z powodu pomyłek. Metody pomagające uniknąć pomyłek i błędów. Wykres Ishikawy - diagram rybiej ości pokazujący zależności przyczynowo-skutkowe. Jego celem jest usystematyzowanie czynników wpływających (potencjalnych przyczyn) na widoczny problem. Zastosowanie znajduje podczas analiz procesu rozwiązywania problemów. Zwykle wybierane kategorie wykresu to: człowiek (Man), maszyna (Machine), materiał (Material), stosowana metoda (Method), kierownictwo (Management), otoczenie (Environment).

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 30 Jan M. Janiszewski Kamil Siemieniuk Stowarzyszenie Wrota Przedsiębiorczości LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 83 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Koncepcja lean management ma swój rodowód

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w kulturze Lean

Przywództwo w kulturze Lean Przywództwo w kulturze Lean Principles & Guidelines Lean Leadership 12 maja 2011r. Mark Forkun 1 Plan prelekcji Część pierwsza Wprowadzenie i terminologia Moje przemyślenia & wnioski Cytaty na temat Lean

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny W przypadku operacji związanych z produkcją i pakowaniem nieplanowany przestój na linii produkcyjnej generuje bezpośrednie i pośrednie koszty,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Spis treści Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji Część 2.2 Cele lekcji Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie Część 2.4 Wyszczuplanie łańcucha dostaw

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

Standard Kwalifikacyjny. Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ)

Standard Kwalifikacyjny. Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ) Standard Kwalifikacyjny Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (MZPiJ) /opis/ Poniżej prezentujemy Standard Kwalifikacyjny dotyczący pracowników na co dzień poruszających się w obszarze budowania

Bardziej szczegółowo