Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU WARSZAWA 2013

2 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU Warszawa 2013

3 Opracowano w Biurze Prewencji i Rehabilitacji na podstawie rocznych informacji i sprawozdań statystycznych OR Opracowanie techniczne Wydział Poligrafii KRUS DTP Maciej Szewczyk Igor Zalewski Zam. nr 155/13

4 Spis treści Wstęp... 5 I. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników... 7 A. Wypadki przy pracy rolniczej Wypadki zgłoszone Decyzje w sprawie odszkodowań Wypadki śmiertelne Struktura wypadków B. Choroby zawodowe rolników II. Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Formy i kierunki działalności prewencyjnej KRUS Analiza przyczyn i okoliczności wypadków i chorób zawodowych Dobrowolne, nieodpłatne szkolenie i instruktaż dla ubezpieczonych na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Pozaszkoleniowe formy upowszechniania wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Współudział Kasy w tworzeniu systemu ratownictwa przedmedycznego Starania KRUS o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników Finansowanie działań prewencyjnych KRUS Podsumowanie

5

6 Wstęp Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obsługuje rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym, przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Osobom ubezpieczonym, u których stwierdzono uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej, Kasa wypłaca jednorazowe odszkodowania. Podczas postępowania powypadkowego zbierane są informacje o warunkach i sposobie wykonywania pracy, okolicznościach, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sprawdzany jest stan techniczny maszyn i urządzeń, a następnie identyfikowane i określane przyczyny zdarzenia oraz wydawane zalecenia prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka ponownego zaistnienia wypadku. Zgodnie z dyspozycją artytułu 63 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (u.s.r.), Kasa dokonuje analizy występujących zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych. W oparciu o nią określane są kierunki działań prewencyjnych i planowane przedsięwzięcia na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. Z danych KRUS wynika, że połowę zgłaszanych zdarzeń stanowią wypadki z grupy upadek osób, których przyczyną były: zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieporządek w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin i podestów podczas pracy na wysokości, brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego, używanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, brak poręczy przy schodach i barierek na podestach i otworach zrzutowych, progi w otworach drzwiowych, niezabezpieczone kanały gnojowe. Od wielu lat Kasa prowadzi działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej, m.in. ukierunkowane na likwidację zagrożeń powodujących upadki osób. W 2011 roku rozpoczęto liczne przedsięwzięcia pod hasłem Upadek to nie przypadek, mające na celu uświadomienie rolnikom potrzeby: dbałości o ład i porządek w miejscu pracy, przestrzegania zasad ochrony zdrowia i życia, konieczności stosowania obuwia i odzieży roboczej oraz ochron pracy, a także dbałości o stan zdrowia. Publikacja przedstawia informacje o wypadkach i chorobach zawodowych rolników oraz przeprowadzonych w 2012 roku działaniach prewencyjnych Kasy. Niniejsze opracowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej KRUS w zakładce tematycznej-prewencja. 5

7

8 I. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników A. Wypadki przy pracy rolniczej 1. Wypadki zgłoszone W 2012 roku do KRUS zgłoszono zdarzeń wypadkowych, o (6,8%) mniej niż w 2011 roku, przy spadku liczby osób ubezpieczonych o (1,6%) z do Liczba wypadków zgłoszonych w latach na tle liczby ubezpieczonych Liczba wypadków Liczba ubezpieczonych w tys liczba zgłoszonych wypadków liczba ubezpieczonych w tys. linia tendencji 7

9 Lp. 1 dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) Województwo 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) Liczba zgłoszonych wypadków w latach według województw Rok Różnica Udział w % Udział zgłoszonych / /2008 wypadków do liczby osób ubezpieczonych w % ,9 93,4 1, ,9 1, ,9 82,1 1, ,5 118,8 1, ,2 80 1, ,4 87,4 1, ,5 91,5 1, ,7 84,1 1, ,3 93,8 1, ,2 82 2, ,5 97 1, ,5 81,7 1, ,5 73,9 1, ,6 91,3 2, ,8 93,1 1, ,9 80,9 1,1 Ogółem: ,2 86,6 1,6 Powierzchnia i profil produkcji gospodarstw, w których odnotowano zgłoszone wypadki Większość zdarzeń wypadkowych miała miejsce w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha fizycznych (27,5%) i od 5 do 10 ha fizycznych (25%), o mieszanym profilu produkcji (63%). Wielkość powierzchni gospodarstw, w których odnotowano zgłoszone wypadki Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych 0,00-1,00 1,01-5,00 5,01-10,00 10,01-15,00 15,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 50,01-100,00 >100 Liczba wypadków ogółem Liczba gospodarstw, w których odnotowano wypadki Udział w procentach ,8 27, ,4 9,8 9,2 3,7 1,7 2,1 0,8 100 Profil produkcji gospodarstw, w których zgłoszono wypadki Profil produkcji roślinna zwierzęca Liczba gospodarstw, w których odnotowano wypadki Udział w procentach działy specjalne mieszana sadownicza pozostałe profile lub w których nie ustalono Liczba wypadków ogółem ,68 9,76 1,1 63,02 1,25 1,

10 2. Decyzje w sprawie odszkodowań Złożono wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Decyzje podjęto wobec wypadków (łącznie z wnioskami nie załatwionymi w 2011 roku i 159 sprawami z odwołań sądowych). Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o u.s.r. (bez względu na skutki zdrowotne wypadku) uznano zdarz eń, o 274 ( 1, 2%) mniej niż w roku poprzednim. Wśród podjętych decyzji było: decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie (65, 3% decyzji) w tym 279 na podstawie odwołań, decyzje odmawiające jednorazowego odszkodowania (33% decyzji), 442 umorzenia z powodu rezygnacji z roszczeń (1, 7% decyzji). Decyzje odmowne w 2012 roku spowodowanie wypadku umyślnie 0,0 % brak stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 56,2 % brak prawa do ubiegania się o świadczenie 1,1 % przyczynienie się w znacznym stopniu do wypadku przez poszkodowanego będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków o podobnym działaniu 1,2 % spowodowanie wypadku przez rażące niedbalstwo 2,9 % niedopełnienie obowiązków przez wnioskodawcę 15,4 % nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy z powodu braku związku z pracą rolniczą w rozumieniu ustawy 23,2 % 9

11 Wypadki powodujące wypłatę jednorazowych odszkodowań, ich terytorialne rozmieszczenie i orzekany uszczerbek na zdrowiu Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań zmniejszyła się o 37 (0,2%) z w 2011 roku do W porównaniu do 2008 roku spadła o (7,9%) wypadków Wypadki zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w latach na tle liczby ubezpieczonych Liczba wypadków Liczba ubezpieczonych w tys liczba wypadków liczba ubezpieczonych linia tendencji 0 Liczba wypadków zakończonych wydaniem decyzji przyznającej jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej w województwach, w latach Lp. Województwo 1 dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) Rok Różnica Udział w % /2011 / ,9 105, ,3 83, ,9 77, ,8 118, ,9 89, ,2 89, ,3 99, ,3 82, ,7 108, ,7 95, ,8 108, ,4 76, ,1 98, ,6 90, ,7 99, ,5 66,7 Ogółem: ,8 92,1 10

12 Wskaźnik wypadkowości w latach (wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań) ,3 11,2 10,9 10,9 11, liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych linia tendencji Wskaźnik wypadkowości w 2012 roku (wg województw) pomorskie 12,1 warmińsko-mazurskie 15,4 zachodniopomorskie podlaskie 7 kujawsko-pomorskie 14,3 11,8 mazowieckie 10 wielkopolskie lubuskie 11,7 12,4 łódzkie 10,8 lubelskie dolnośląskie 11,9 10,1 świętokrzyskie opolskie 7 śląskie 10,3 Wskaźnik wypadkowości w 2012 roku 13,72 do 15,40 (2) 12,04 do 13,72 (3) 7,6 podkarpackie małopolskie 12,5 8,4 10,36 do 12,04 (4) 8,68 do 10,36 (3) 7,00 do 8,68 (4) 11

13 W 2012 roku wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym wyniósł 11. Wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika dla pracujących w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie, który według GUS wyniósł 12,09 (13,01 w 2011 roku). Od 2008 roku wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym obniżył się o 0,3. Odnotowano duże zróżnicowanie wskaźnika wypadkowości pomiędzy województwami, najniższy był w województwach: opolskim (7,0), zachodniopomorskim (7,0), śląskim (7,6), małopolskim (8,4), a najwyższy w województwach: warmińsko-mazurskim (15,4), podlaskim (14,3), podkarpackim (12,5), wielkopolskim (12,4) i pomorskim (12,1). Zróżnicowanie wskaźnika wypadkowości pomiędzy województwami wynika przede wszystkim z różnic w ukształtowaniu terenu, warunków klimatycznych regionu, specyfiki produkcji rolnej na danym obszarze, sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Wskaźnik wypadkowości w latach Lp. Województwo dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) 8, ,1 9,7 10,1 0,4 1,4 13,3 13,8 13,6 12,2 11,8-0,4-1, ,1 12,2 12,4 11,9-0,5-3,1 9,2 11,1 9,6 8,4 11,7 3,3 2,5 11,5 10,7 11,3 11,5 10,8-0,7-0,7 9 8,1 8,3 8,1 8,4 0,3-0,6 9,4 9,8 9,7 9,7 10,0 0,3 0,6 7,5 6,6 6,3 6,7 7,0 0,3-0,5 11,3 11,3 11,8 11,5 12,5 1,0 1,2 13,8 14,2 13,6 13,2 14,3 1,1 0,5 10,6 12,4 11,2 11,1 12,1 1,0 1,5 9,2 8,4 7,8 7,5 7,6 0,1-1, ,4 10,4 10,3-0,1 0,3 15,9 14,8 14, ,4 0,4-0, ,5 12,4 12,8 12,4-0,4 0,4 9,7 7,9 6,3 7 7,0 0,0-2,7 Ogółem: 11,3 11,2 10,9 10,9 11,0 0,1-0,3 12

14 Wiek i płeć osób poszkodowanych w wypadkach w 2012 roku Wyszczególnienie a liczba poszkodowanych b udział % w wypadkach ogółem: Razem Liczba wypadków w grupach wiekowych < i więcej kobiety a b ,4 0,0 0,0 1,6 6,7 10,7 10,7 0,3 0,2 mężczyźni a b ,6 0,0 0,2 7,2 15,5 21,6 22,8 1,9 0,2 Ponad dwa razy więcej wypadków odnotowano wśród mężczyzn (69,6% poszkodowanych). Poszkodowanymi były głównie osoby w grupach wiekowych: lat (22,8% wszystkich poszkodowanych stanowili mężczyźni, 10,7% kobiety), lat (21,6% mężczyźni, 10,7% kobiety) oraz lat (15,5% mężczyźni, 6,7 % kobiety). Oceny uszczerbku na zdrowiu dokonano w sprawach. W przypadkach nie orzeczono uszczerbku na zdrowiu (sprawy te stanowiły ok. 22,2% wypadków kierowanych do orzecznictwa lekarskiego). Większość wypadków zakończonych przyznaniem odszkodowania (63,9%) spowodowało uszczerbki na zdrowiu nie przekraczające 5%. Udział wypadków z uszczerbkiem powyżej 60% od kilku lat utrzymuje się na poziomie (0,7 0,8%). Niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej ustalono u 36 osób (0,2% załatwionych spraw). Najczęściej powodowały ją zdarzenia z grup: upadek osób i uderzenie i przygniecenie przez części ruchome maszyn i urządzeń. Struktura wypadków przy pracy rolniczej w 2012 roku według orzeczonego uszczerbku na zdrowiu 173 wypadki 1,0% wypadków 9,6% wypadków 24,7% 120 wypadków 0,8% wypadków 63,9% uszczerbek na zdrowiu: do 5% 6% do 10% 11% do 30% 31% do 60% powyżej 60% 13

15 Struktura uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej w latach do 5 6 do do do 60 pow ,2 24,4 10,6 1,1 0, ,9 25,0 10,4 0,9 0, ,5 63,0 63,9 24,4 25,0 24,7 10,4 10,3 9,6 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 Struktura uszczerbku na zdrowiu w 2012 roku w grupach wypadkowych Grupa wypadkowa Udział % uszczerbku w grupie wypadkowej do 5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-60% powyżej 60% Liczba poszkodowanych z ustaloną niezdolnością do samodzielnej egzystencji 02 upadek osób 58,5 29,6 9,9 1,1 0,6 0, upadek przedmiotów 77,6 14,6 5,4 0,8 0,9 0, zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami 05 uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie 06 przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu 07 pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń 08 uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta 09 pożar, wybuch, działanie sił przyrody 10 działanie skrajnych temperatur 11 działanie materiałów szkodliwych 12 nagłe zachorowania 13 inne zdarzenia 77,4 16,9 4,0 0,7 1,0 0,0 2 76,6 16,8 3,3 1,8 1,1 0,4 0 43,3 25,2 13,7 2,8 5,8 9,2 2 63,5 22,5 8,7 2,5 2,0 0,8 8 71,5 21,8 5,3 0,7 0,4 0,3 1 66,1 16,1 11,5 2,7 0,9 2,7 0 71,6 17 6,9 3,4 0,0 1,1 1 40,0 16,7 20,0 6,7 13,3 3,3 0 41,5 37,8 8,2 2,1 2,6 7,8 3 70,5 17,8 7,0 1,4 1,8 1,5 4 Ogółem: 63,9 24,7 8,3 1,3 1 0,

16 Wskutek wypadków przy pracy rolnicy doznali ogółem urazów, powodujących stałe lub długotrwałe uszczerbki na zdrowiu. Podobnie jak w latach poprzednich, na urazy najbardziej narażone były kończyny górne urazy (49,47%) i kończyny dolne urazów (37,28%). Struktura urazów w 2012 roku Liczba urazów Urazy: głowy i twarzy narządu wzroku narządu słuchu szyi, krtani, tchawicy i przełyku klatki piersiowej i ich następstwa brzucha i ich następstwa narządów moczowo-płciowych kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa miednicy kończyny górnej kończyny dolnej i porażenia, i niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych liczba ostrych zatruć i ich następstw (87-88) liczba w % 100,00 4,95 1,42 0,19 0,03 2,20 0,41 0,06 3,45 0,53 49,47 37,28 0, Wypadki śmiertelne Wypłacono 92 jednorazowe odszkodowania z tytułu śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 11 (13,6%) więcej niż w 2011 roku, a o 3 (3,2%) mniej niż w 2008 roku. Wypadki śmiertelne stanowiły 0,56% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Częstotliwość tych wypadków wynosiła 6,1 na ubezpieczonych. Wypadki śmiertelne zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w latach na tle liczby ubezpieczonych Liczba wypadków śmiertelnych Liczba ubezpieczonych w tys liczba wypadków liczba ubezpieczonych linia tendencji 15

17 Liczba wypadków śmiertelnych zakończonych przyznaniem jednorazowych odszkodowań w latach , według województw Lp. Województwo dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) Ogółem: Częstotliwość wypadków śmiertelnych w 2012 roku (liczba wypadków na ubezpieczonych, wg wojwództw) Liczba wypadków śmiertelnych w 2012 r. przypadająca na ubezpieczonych 8,8 do 9,7 (4) 8,3 do 8,8 (1) 4,9 do 8,3 (4) 2,2 do 4,9 (3) 0 do 2,2 (4) zachodniopomorskie 0 lubuskie 0 pomorskie warmińsko-mazurskie 2 9,6 podlaskie 9,7 kujawsko-pomorskie 6,8 mazowieckie 9 wielkopolskie 6,8 łódzkie 8,8 lubelskie dolnośląskie 4,9 1,7 świętokrzyskie opolskie 8,3 2,7 śląskie 2,2 podkarpackie małopolskie 6,8 2,5 16

18 Odnotowano duże zróżnicowanie pomiędzy województwami w liczbie wypadków śmiertelnych, przypadającej na ubezpieczonych (od 0 do 9,7). Najwięcej wypadków śmiertelnych na ubezpieczonych przypadało w województwach: podlaskim (9,7), warmińsko-mazurskim (9,6), mazowieckim (9,0), łódzkim (8,8) i świętokrzyskim (8, 3). Dużą częstotliwość wypadków śmiertelnych odnotowano w województwach o wysokim wskaźniku wypadkowości, wyjątek stanowiły: pomorskie i dolnośląskie. Nie wypłacono jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków śmiertelnych w zachodniopomorskim i lubuskim. Wiek i płeć ofiar wypadków śmiertelnych w 2012 roku Wyszczególnienie a liczba poszkodowanych b udział % w wypadkach ogółem: Razem Liczba wypadków w grupach wiekowych < i więcej kobiety a b ,8 0,0 0,0 0,0 1,1 4,3 4,3 0,0 0,0 mężczyźni a b ,2 0,0 0,0 6,5 16,3 25,0 37,0 5,4 0,0 Wypadkom śmiertelnym głównie ulegli mężczyźni (90,2% poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych), w wieku lat (37,0% wszystkich poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych) i lat (25,0%). Wśród ofiar wypadków śmiertelnych było 9 kobiet Struktura wypadków Struktura grup wypadkowych (wg zdarzeń powodujących urazy) w ostatnich latach nie uległa istotnym zmianom. Prawie 75% wypadków w 2012 roku stanowiły wypadki z trzech grup upadek osób 48,9% oraz pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn 13,6% i uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta 11,7%. 17

19 Struktura wypadków w 2012 roku, według grup wypadkowych upadek osób pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta upadek przedmiotów inne zdarzenia zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie nagłe zachorowania pożar, wybuch, działanie sił przyrody 13,6% 11,7% 8,2% 6,1% 48,9% 5,3% 1,2% 2,6% 2,0% 1,6% 0,7% 0,5% 0,2% działanie skrajnych temperatur działanie materiałów szkodliwych Liczba wypadków, w następstwie których wypłacono jednorazowe odszkodowania w latach , według grup zdarzeń Ogółem, w tym: ,8 100,0 upadek osób (grupa 02) ,6 48,9 upadek przedmiotów (grupa 03) zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i in. ostrymi przedmiotami (grupa 04) uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie (grupa 05) przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu (grupa 06) pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (grupa 07) uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (grupa 08) ,2 1, ,2 2, ,6 13, ,7 11,7 pożar, wybuch, działanie sił przyrody (grupa 09) ,9 0,7 działanie skrajnych temperatur (grupa 10) działania materiałów szkodliwych (grupa 11) nagłe zachorowania (grupa 12) inne zdarzenia (grupa 13) Wyszczególnienie /2011 w % udział grupy w % ,2 8, ,6 5, ,6 0, ,4 0, ,0 1, ,8 6,1 18

20 Struktura wypadków śmiertelnych w 2012 roku, według grupy zdarzeń uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta 4,3% inne zdarzenia 10,9% pożar, wybuch, działanie sił przyrody 3,3% działanie skrajnych temperatur 1,1% działanie materiałów szkodliwych 1,1% przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu 29,3% pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń 10,9% upadek przedmiotów 10,9% nagłe zachorowania 15,2% upadek osób 13,0% Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym było w grupie: przejechanie, uderzenie i pochwycenie przez środek transportu w ruchu (27 ofiar, 29,3% wypadków śmiertelnych), stanowiącej jedynie 2,0% ogółu wypadków zakończonych decyzją przyznającą jednorazowe odszkodowanie. Tragicznie zakończyły się głównie wypadki podczas pracy ciągnikami rolniczymi (14 zdarzeń) na terenach pagórkowatych. Nieumiejętne prowadzenie maszyn bądź użytkowanie niesprawnych pojazdów (z uszkodzonym układem kierowniczym lub hamulcowym) powodowało ich wywrotki i przygniecenia osób. Wypadki drogowe (13 zdarzeń) odnotowano w większości podczas jazdy samochodami osobowymi, w celu załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa w drodze po zakup części do maszyn i innych środków produkcji oraz do urzędów, banków itp. Duża liczba zgonów wystąpiła także w grupie: nagłe zachorowania 14 zgonów (15,2% śmiertelnych). Nagłe zatrzymania krążenia miały miejsce podczas obsługi zwierząt (porodów, obrządków) i innych prac, m.in. prześwietlania krzewów, koszenia kosą, zbioru buraków, zwożenia siana. 19

21 Wskutek upadków osób zginęło 12 rolników (13% wypadków śmiertelnych), w 9 przypadkach były to upadki z wysokości (ze strychów i poddaszy budynków gospodarskich, drzew, przyczep ze snopkami, zaczepu przyczepy), pozostałe upadki osób miały miejsce na schodach, w budynkach inwentarskich i na podwórzu. Po 10 wypadków (10,9%) ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w grupach: upadek przedmiotów, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń i inne zdarzenia. W grupie upadek przedmiotów 7 osób zginęło w czasie pozyskiwania drewna, uderzonych przez ścinane drzewa lub ich gałęzie, po 1 osobie po przygnieceniu przez bramę garażową, opryskiwacz i zawalony strop magazynu zbożowego. W wyniku pochwycenia przez części ruchome maszyn i urządzeń śmierć poniosło 10 osób, w tym: 4 podczas obsługi prasy do słomy, 3 podczas wywożenia obornika, i po 1 przy obsłudze koparki do ziemniaków, kombajnu zbożowego i piły łańcuchowej. W grupie inne zdarzenia odnotowano 5 porażeń prądem w trakcie napraw maszyn i urządzeń, 2 utonięcia, 2 postrzelenia bronią i 1 pobicie. Do 4 wypadków śmiertelnych doszło wskutek pogryzienia, przygniecenia i uderzenia przez zwierzęta (buhaje, krowę, konia). W grupie działanie sił przyrody odnotowano utonięcie podczas powodzi, wybuch pieca c.o. i niewybuchu podczas prac polowych. Jedna osoba uległa śmiertelnemu zatruciu podczas oczyszczania szamba, kolejna zmarła po rozległym oparzeniu olejem podczas przygotowywania posiłku. Struktura wypadków śmiertelnych w latach Wyszczególnienie Różnica Ogółem, w tym: upadek osób (grupa 02) upadek przedmiotów (grupa 03) zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i in. ostrymi przedmiotami (grupa 04) uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie (grupa 05) przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu (grupa 06) pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (grupa 07) uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (grupa 08) pożar, wybuch, działanie sił przyrody (grupa 09) działanie skrajnych temperatur (grupa 10) działania materiałów szkodliwych (grupa 11) nagłe zachorowania (grupa 12) inne zdarzenia (grupa 13)

22 B. Choroby zawodowe rolników Do oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS zgłoszono ogółem 267 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Decyzje podjęto wobec 261 spraw (łącznie z wnioskami pozostałymi z 2011 roku i sprawami z odwołań sądowych). Odmownie rozpatrzono 83 wnioski, w tym w 28 przypadkach wnioskodawcy nie posiadali uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, a w 54 przypadkach z powodu braku uszczerbku na zdrowiu, w 1 przypadku nie dostarczono zaświadczenia o stanie zdrowia (N-14). Stwierdzone choroby zawodowe, z tytułu których wydano decyzje odmowne w 2012 roku Jednostka lub grupa chorobowa Pozycja w wykazie chorób zawodowych ogółem nie stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu Liczba odmów z powodu braku uprawnień nie dopełnienia obowiązków przez poszkodowanego Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa w tym: borelioza odkleszczowe zapalenie mózgu bąblowica wątroby toksokaroza Astma oskrzelowa Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli Alergiczne zapalenie spojówek pochodzenia zawodowego Choroby skóry Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy Suma: Przyznano 198 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego chorobą zawodową, w tym w jednym przypadku z tytułu zgonu wskutek choroby zawodowej. W porównaniu do 2011 roku wypłacono o 15 (8,2 %) odszkodowań więcej. 21

23 Liczba chorób zawodowych zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania w latach pozostałe choroby choroby skóry choroby układu oddechowego choroby zakaźne Dominowały choroby zakaźne (166 przypadków), poza tym stwierdzono 19 przypadków chorób układu oddechowego, 3 przypadki chorób skóry, 5 przypadków przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy, 4 przypadki przewlekłych chorób układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 1 przypadek obustronnego trwałego ubytku słuchu. Odnotowano wzrost zachorowań: na choroby zakaźne (o 7), choroby układu oddechowego (o 7), przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy (o 3). Wzrost liczby wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu zakaźnych chorób zawodowych jest efektem ich lepszej rozpoznawalności oraz wzrostu świadomości świadczeniobiorców i lekarzy, co do możliwości uzyskania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej u rolników. Wiek i płeć osób, u których stwierdzono uszczerbki na zdrowiu wskutek chorób zawodowych w 2012 roku Wyszczególnienie a liczba poszkodowanych b udział % w wypadkach ogółem: kobiety mężczyźni a b a b Razem Liczba chorób w grupach wiekowych < i więcej ,5 0,0 0,0 1,1 6,0 14,8 29,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,5 4,9 14,8 34,4 2,2 0,0 22

24 Najczęściej chorowały osoby w grupach wiekowych: lat (29% ogółu chorujących stanowiły kobiety, a 34,4% mężczyźni), lat (po 14,8% kobiety i mężczyźni). Struktura uszczerbku na zdrowiu wskutek chorób zawodowych w 2012 roku 2 choroby 1,0% 2 choroby 1,0% 38 chorób 19,2% 76 chorób 38,4% 80 chorób 40,4% do 5% 6% do 10% 11% do 30% 31% do 60% powyżej 60% W większości przypadków (ok. 80% spraw) uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych nie przekroczył 10%. U trzech osób stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Struktura uszczerbku na zdrowiu dla chorób/grup chorobowych w 2012 roku % uszczerbek na zdrowiu Astma oskrzelowa Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych Alergiczny nieżyt nosa Przedziurawienie przegrody nosowej substancjami żrącymi Choroby skóry Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy Przewlekłe choroby oobwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy Obustronny trwały ubytek słuchu Choroby zakaźne: borelioza kleszczowe zapalenie opon móżgowych Suma do 5% % % % powyżej 61% Suma

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowano w Biurze Prewencji i Rehabilitacji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2011 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2011 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2011 ROKU WARSZAWA 2012 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2013 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2013 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2013 ROKU Warszawa 2014 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2014 ROKU

Kasa Rolniczego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2014 ROKU Kasa Rolniczego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowano w Biurze Prewencji i Rehabilitacji na podstawie rocznych informacji i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2008 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2008 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2010 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2010 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 21 ROKU WARSZAWA 211 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

ACTIVITY OF AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND IN THE AREA OF INCREASING SAFETY AT WORK IN AGRICULTURE

ACTIVITY OF AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND IN THE AREA OF INCREASING SAFETY AT WORK IN AGRICULTURE Sławomir STAFIJOWSKI Centrala KRUS, Warszawa, Biuro Prewencji i Rehabilitacji al. Niepodległości 19, -68 Warszawa e-mail: bpir@krus.gov.pl ACTIVITY OF AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND IN THE AREA OF

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 2003 2007 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI MASZYN

WYPADKI PRZY PRACY W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 2003 2007 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI MASZYN Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Anna Jaskułowska Absolwentka Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA

ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA Załącznik nr 2 Ogólnokrajowy konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA Imię i nazwisko właściciela... miejscowość... - _... Kod poczta krótka charakterystyka gospodarstwa (powierzchnia,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2006 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2006 ROKU KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2006 ROKU Warszawa, czerwiec 2007 r. Opracowano w Biurze Prewencji, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2005 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2005 ROKU KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2005 ROKU Warszawa, maj 2006 r. Spis treści Wstęp 2 I. Wypadki przy pracy i choroby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r.

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 04.12.2015 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. W okresie I III kwartał 2015 r. liczba poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA 1. Charakterystyka stanowiska pracy Budynki mieszkalne i biurowe (stare i nowe budownictwo), hale przemysłowe, montaż instalacji elektrycznej, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków 11a. Przyczyny wypadków 1 Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu LEKCJA 4 Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

W 2011 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym.

W 2011 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym. W 2011 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili 25 772 wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym. W 16 574 przypadkach poszkodowani doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponieśli śmierć. Zginęło

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w ) r.

Wypadki przy pracy w ) r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.03.2016 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w 2015 1) r. W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2004 ROKU

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2004 ROKU KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2004 ROKU Warszawa, kwiecień 2005 r. Opracowano w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Choroby zawodowe: definicja, procedura postępowania, dokumentacja oraz świadczenia powypadkowe

Choroby zawodowe: definicja, procedura postępowania, dokumentacja oraz świadczenia powypadkowe Choroby zawodowe: definicja, procedura postępowania, dokumentacja oraz świadczenia powypadkowe (W13) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę postępowania w sprawach zgłaszania

Bardziej szczegółowo

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 INFORMACJA

Załącznik nr 11 INFORMACJA INFORMACJA Załącznik nr 11 o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących w miejscu wykonywania prac realizowanych na terenie Nadleśnictwa Oleszyce przez pracowników innego pracodawcy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE

Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE wzmozony ony nadzór r w zakladach adach bezpieczeństwo pracy w leśnictwie bhp w transporcie materiałów niebezpiecznych Tendencje w wypadkowości obserwowane

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY A. Opis stanowiska pracy Pracownik wykonuje prace murarsko-tynkarskie w nowym budynku. Muruje ścianki, tynkuje ściany

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku Warszawa, marzec 2012 rok 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, ustanowione rezerwy)

Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, ustanowione rezerwy) Załącznik nr 10 do SIWZ Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, odmowy, ustanowione rezerwy) Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczycieli, w okresie od 2010 r. do 22.04.2015 r. zostały

Bardziej szczegółowo

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie zaprasza wszystkich rolników do udziału w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 212 roku Warszawa, marzec 213 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Sporządzono dnia, 11.06.2010r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Sporządzono dnia, 18.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 2 lipca 2015 r. Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006

Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006 Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006 1. Analiza wypadków i urazów uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w województwie według typów placówek. Przedstawiona analiza dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Działania prewencyjno-edukacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej

Działania prewencyjno-edukacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej Działania prewencyjno-edukacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej Wśród przedsięwzięć podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy służących

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach:

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/08 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 3 lipca 2008 roku PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY dla studentów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY porządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KIĘGOWY 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce 2015-06-16 Paweł Nawara Reumatologia Brak planu skoordynowanej opieki regionalnej Programy zdrowotne (lekowe) Brak dedykowanego pakietu

Bardziej szczegółowo

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO Opis stanowiska pracy operatora żurawia. Stanowisko operatora żurawia to kabina o wys. 2,2 m. Podłoga kabiny jest równa, gładka, z

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/

Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/ Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/ W Polsce co roku ulega wypadkom blisko milion dzieci! Najczęściej zdarzające się wpadki to: upadki przygniecenia zatrucia zadławienia porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Wypadki uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2009/2010

Wypadki uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2009/2010 Wypadki uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2009/2010 Wypadki uczniów według typów szkół Inne; 8; 0,12% ZSZ, technika,ckp, ODDZ; 483; 7,48% Licea ogólnokształcące; 647; 10,03% Gimnazjum;

Bardziej szczegółowo