Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU WARSZAWA 2013

2 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU Warszawa 2013

3 Opracowano w Biurze Prewencji i Rehabilitacji na podstawie rocznych informacji i sprawozdań statystycznych OR Opracowanie techniczne Wydział Poligrafii KRUS DTP Maciej Szewczyk Igor Zalewski Zam. nr 155/13

4 Spis treści Wstęp... 5 I. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników... 7 A. Wypadki przy pracy rolniczej Wypadki zgłoszone Decyzje w sprawie odszkodowań Wypadki śmiertelne Struktura wypadków B. Choroby zawodowe rolników II. Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Formy i kierunki działalności prewencyjnej KRUS Analiza przyczyn i okoliczności wypadków i chorób zawodowych Dobrowolne, nieodpłatne szkolenie i instruktaż dla ubezpieczonych na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Pozaszkoleniowe formy upowszechniania wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Współudział Kasy w tworzeniu systemu ratownictwa przedmedycznego Starania KRUS o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników Finansowanie działań prewencyjnych KRUS Podsumowanie

5

6 Wstęp Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obsługuje rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym, przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Osobom ubezpieczonym, u których stwierdzono uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej, Kasa wypłaca jednorazowe odszkodowania. Podczas postępowania powypadkowego zbierane są informacje o warunkach i sposobie wykonywania pracy, okolicznościach, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sprawdzany jest stan techniczny maszyn i urządzeń, a następnie identyfikowane i określane przyczyny zdarzenia oraz wydawane zalecenia prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka ponownego zaistnienia wypadku. Zgodnie z dyspozycją artytułu 63 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (u.s.r.), Kasa dokonuje analizy występujących zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych. W oparciu o nią określane są kierunki działań prewencyjnych i planowane przedsięwzięcia na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. Z danych KRUS wynika, że połowę zgłaszanych zdarzeń stanowią wypadki z grupy upadek osób, których przyczyną były: zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieporządek w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin i podestów podczas pracy na wysokości, brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego, używanie nieprawidłowo skonstruowanych drabin, brak poręczy przy schodach i barierek na podestach i otworach zrzutowych, progi w otworach drzwiowych, niezabezpieczone kanały gnojowe. Od wielu lat Kasa prowadzi działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej, m.in. ukierunkowane na likwidację zagrożeń powodujących upadki osób. W 2011 roku rozpoczęto liczne przedsięwzięcia pod hasłem Upadek to nie przypadek, mające na celu uświadomienie rolnikom potrzeby: dbałości o ład i porządek w miejscu pracy, przestrzegania zasad ochrony zdrowia i życia, konieczności stosowania obuwia i odzieży roboczej oraz ochron pracy, a także dbałości o stan zdrowia. Publikacja przedstawia informacje o wypadkach i chorobach zawodowych rolników oraz przeprowadzonych w 2012 roku działaniach prewencyjnych Kasy. Niniejsze opracowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej KRUS w zakładce tematycznej-prewencja. 5

7

8 I. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników A. Wypadki przy pracy rolniczej 1. Wypadki zgłoszone W 2012 roku do KRUS zgłoszono zdarzeń wypadkowych, o (6,8%) mniej niż w 2011 roku, przy spadku liczby osób ubezpieczonych o (1,6%) z do Liczba wypadków zgłoszonych w latach na tle liczby ubezpieczonych Liczba wypadków Liczba ubezpieczonych w tys liczba zgłoszonych wypadków liczba ubezpieczonych w tys. linia tendencji 7

9 Lp. 1 dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) Województwo 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) Liczba zgłoszonych wypadków w latach według województw Rok Różnica Udział w % Udział zgłoszonych / /2008 wypadków do liczby osób ubezpieczonych w % ,9 93,4 1, ,9 1, ,9 82,1 1, ,5 118,8 1, ,2 80 1, ,4 87,4 1, ,5 91,5 1, ,7 84,1 1, ,3 93,8 1, ,2 82 2, ,5 97 1, ,5 81,7 1, ,5 73,9 1, ,6 91,3 2, ,8 93,1 1, ,9 80,9 1,1 Ogółem: ,2 86,6 1,6 Powierzchnia i profil produkcji gospodarstw, w których odnotowano zgłoszone wypadki Większość zdarzeń wypadkowych miała miejsce w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha fizycznych (27,5%) i od 5 do 10 ha fizycznych (25%), o mieszanym profilu produkcji (63%). Wielkość powierzchni gospodarstw, w których odnotowano zgłoszone wypadki Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych 0,00-1,00 1,01-5,00 5,01-10,00 10,01-15,00 15,01-20,00 20,01-30,00 30,01-40,00 40,01-50,00 50,01-100,00 >100 Liczba wypadków ogółem Liczba gospodarstw, w których odnotowano wypadki Udział w procentach ,8 27, ,4 9,8 9,2 3,7 1,7 2,1 0,8 100 Profil produkcji gospodarstw, w których zgłoszono wypadki Profil produkcji roślinna zwierzęca Liczba gospodarstw, w których odnotowano wypadki Udział w procentach działy specjalne mieszana sadownicza pozostałe profile lub w których nie ustalono Liczba wypadków ogółem ,68 9,76 1,1 63,02 1,25 1,

10 2. Decyzje w sprawie odszkodowań Złożono wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Decyzje podjęto wobec wypadków (łącznie z wnioskami nie załatwionymi w 2011 roku i 159 sprawami z odwołań sądowych). Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o u.s.r. (bez względu na skutki zdrowotne wypadku) uznano zdarz eń, o 274 ( 1, 2%) mniej niż w roku poprzednim. Wśród podjętych decyzji było: decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie (65, 3% decyzji) w tym 279 na podstawie odwołań, decyzje odmawiające jednorazowego odszkodowania (33% decyzji), 442 umorzenia z powodu rezygnacji z roszczeń (1, 7% decyzji). Decyzje odmowne w 2012 roku spowodowanie wypadku umyślnie 0,0 % brak stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 56,2 % brak prawa do ubiegania się o świadczenie 1,1 % przyczynienie się w znacznym stopniu do wypadku przez poszkodowanego będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków o podobnym działaniu 1,2 % spowodowanie wypadku przez rażące niedbalstwo 2,9 % niedopełnienie obowiązków przez wnioskodawcę 15,4 % nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy z powodu braku związku z pracą rolniczą w rozumieniu ustawy 23,2 % 9

11 Wypadki powodujące wypłatę jednorazowych odszkodowań, ich terytorialne rozmieszczenie i orzekany uszczerbek na zdrowiu Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań zmniejszyła się o 37 (0,2%) z w 2011 roku do W porównaniu do 2008 roku spadła o (7,9%) wypadków Wypadki zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w latach na tle liczby ubezpieczonych Liczba wypadków Liczba ubezpieczonych w tys liczba wypadków liczba ubezpieczonych linia tendencji 0 Liczba wypadków zakończonych wydaniem decyzji przyznającej jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej w województwach, w latach Lp. Województwo 1 dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) Rok Różnica Udział w % /2011 / ,9 105, ,3 83, ,9 77, ,8 118, ,9 89, ,2 89, ,3 99, ,3 82, ,7 108, ,7 95, ,8 108, ,4 76, ,1 98, ,6 90, ,7 99, ,5 66,7 Ogółem: ,8 92,1 10

12 Wskaźnik wypadkowości w latach (wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań) ,3 11,2 10,9 10,9 11, liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych linia tendencji Wskaźnik wypadkowości w 2012 roku (wg województw) pomorskie 12,1 warmińsko-mazurskie 15,4 zachodniopomorskie podlaskie 7 kujawsko-pomorskie 14,3 11,8 mazowieckie 10 wielkopolskie lubuskie 11,7 12,4 łódzkie 10,8 lubelskie dolnośląskie 11,9 10,1 świętokrzyskie opolskie 7 śląskie 10,3 Wskaźnik wypadkowości w 2012 roku 13,72 do 15,40 (2) 12,04 do 13,72 (3) 7,6 podkarpackie małopolskie 12,5 8,4 10,36 do 12,04 (4) 8,68 do 10,36 (3) 7,00 do 8,68 (4) 11

13 W 2012 roku wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym wyniósł 11. Wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika dla pracujących w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie, który według GUS wyniósł 12,09 (13,01 w 2011 roku). Od 2008 roku wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym obniżył się o 0,3. Odnotowano duże zróżnicowanie wskaźnika wypadkowości pomiędzy województwami, najniższy był w województwach: opolskim (7,0), zachodniopomorskim (7,0), śląskim (7,6), małopolskim (8,4), a najwyższy w województwach: warmińsko-mazurskim (15,4), podlaskim (14,3), podkarpackim (12,5), wielkopolskim (12,4) i pomorskim (12,1). Zróżnicowanie wskaźnika wypadkowości pomiędzy województwami wynika przede wszystkim z różnic w ukształtowaniu terenu, warunków klimatycznych regionu, specyfiki produkcji rolnej na danym obszarze, sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Wskaźnik wypadkowości w latach Lp. Województwo dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) 8, ,1 9,7 10,1 0,4 1,4 13,3 13,8 13,6 12,2 11,8-0,4-1, ,1 12,2 12,4 11,9-0,5-3,1 9,2 11,1 9,6 8,4 11,7 3,3 2,5 11,5 10,7 11,3 11,5 10,8-0,7-0,7 9 8,1 8,3 8,1 8,4 0,3-0,6 9,4 9,8 9,7 9,7 10,0 0,3 0,6 7,5 6,6 6,3 6,7 7,0 0,3-0,5 11,3 11,3 11,8 11,5 12,5 1,0 1,2 13,8 14,2 13,6 13,2 14,3 1,1 0,5 10,6 12,4 11,2 11,1 12,1 1,0 1,5 9,2 8,4 7,8 7,5 7,6 0,1-1, ,4 10,4 10,3-0,1 0,3 15,9 14,8 14, ,4 0,4-0, ,5 12,4 12,8 12,4-0,4 0,4 9,7 7,9 6,3 7 7,0 0,0-2,7 Ogółem: 11,3 11,2 10,9 10,9 11,0 0,1-0,3 12

14 Wiek i płeć osób poszkodowanych w wypadkach w 2012 roku Wyszczególnienie a liczba poszkodowanych b udział % w wypadkach ogółem: Razem Liczba wypadków w grupach wiekowych < i więcej kobiety a b ,4 0,0 0,0 1,6 6,7 10,7 10,7 0,3 0,2 mężczyźni a b ,6 0,0 0,2 7,2 15,5 21,6 22,8 1,9 0,2 Ponad dwa razy więcej wypadków odnotowano wśród mężczyzn (69,6% poszkodowanych). Poszkodowanymi były głównie osoby w grupach wiekowych: lat (22,8% wszystkich poszkodowanych stanowili mężczyźni, 10,7% kobiety), lat (21,6% mężczyźni, 10,7% kobiety) oraz lat (15,5% mężczyźni, 6,7 % kobiety). Oceny uszczerbku na zdrowiu dokonano w sprawach. W przypadkach nie orzeczono uszczerbku na zdrowiu (sprawy te stanowiły ok. 22,2% wypadków kierowanych do orzecznictwa lekarskiego). Większość wypadków zakończonych przyznaniem odszkodowania (63,9%) spowodowało uszczerbki na zdrowiu nie przekraczające 5%. Udział wypadków z uszczerbkiem powyżej 60% od kilku lat utrzymuje się na poziomie (0,7 0,8%). Niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej ustalono u 36 osób (0,2% załatwionych spraw). Najczęściej powodowały ją zdarzenia z grup: upadek osób i uderzenie i przygniecenie przez części ruchome maszyn i urządzeń. Struktura wypadków przy pracy rolniczej w 2012 roku według orzeczonego uszczerbku na zdrowiu 173 wypadki 1,0% wypadków 9,6% wypadków 24,7% 120 wypadków 0,8% wypadków 63,9% uszczerbek na zdrowiu: do 5% 6% do 10% 11% do 30% 31% do 60% powyżej 60% 13

15 Struktura uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej w latach do 5 6 do do do 60 pow ,2 24,4 10,6 1,1 0, ,9 25,0 10,4 0,9 0, ,5 63,0 63,9 24,4 25,0 24,7 10,4 10,3 9,6 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 Struktura uszczerbku na zdrowiu w 2012 roku w grupach wypadkowych Grupa wypadkowa Udział % uszczerbku w grupie wypadkowej do 5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-60% powyżej 60% Liczba poszkodowanych z ustaloną niezdolnością do samodzielnej egzystencji 02 upadek osób 58,5 29,6 9,9 1,1 0,6 0, upadek przedmiotów 77,6 14,6 5,4 0,8 0,9 0, zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami 05 uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie 06 przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu 07 pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń 08 uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta 09 pożar, wybuch, działanie sił przyrody 10 działanie skrajnych temperatur 11 działanie materiałów szkodliwych 12 nagłe zachorowania 13 inne zdarzenia 77,4 16,9 4,0 0,7 1,0 0,0 2 76,6 16,8 3,3 1,8 1,1 0,4 0 43,3 25,2 13,7 2,8 5,8 9,2 2 63,5 22,5 8,7 2,5 2,0 0,8 8 71,5 21,8 5,3 0,7 0,4 0,3 1 66,1 16,1 11,5 2,7 0,9 2,7 0 71,6 17 6,9 3,4 0,0 1,1 1 40,0 16,7 20,0 6,7 13,3 3,3 0 41,5 37,8 8,2 2,1 2,6 7,8 3 70,5 17,8 7,0 1,4 1,8 1,5 4 Ogółem: 63,9 24,7 8,3 1,3 1 0,

16 Wskutek wypadków przy pracy rolnicy doznali ogółem urazów, powodujących stałe lub długotrwałe uszczerbki na zdrowiu. Podobnie jak w latach poprzednich, na urazy najbardziej narażone były kończyny górne urazy (49,47%) i kończyny dolne urazów (37,28%). Struktura urazów w 2012 roku Liczba urazów Urazy: głowy i twarzy narządu wzroku narządu słuchu szyi, krtani, tchawicy i przełyku klatki piersiowej i ich następstwa brzucha i ich następstwa narządów moczowo-płciowych kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa miednicy kończyny górnej kończyny dolnej i porażenia, i niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych liczba ostrych zatruć i ich następstw (87-88) liczba w % 100,00 4,95 1,42 0,19 0,03 2,20 0,41 0,06 3,45 0,53 49,47 37,28 0, Wypadki śmiertelne Wypłacono 92 jednorazowe odszkodowania z tytułu śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 11 (13,6%) więcej niż w 2011 roku, a o 3 (3,2%) mniej niż w 2008 roku. Wypadki śmiertelne stanowiły 0,56% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń. Częstotliwość tych wypadków wynosiła 6,1 na ubezpieczonych. Wypadki śmiertelne zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w latach na tle liczby ubezpieczonych Liczba wypadków śmiertelnych Liczba ubezpieczonych w tys liczba wypadków liczba ubezpieczonych linia tendencji 15

17 Liczba wypadków śmiertelnych zakończonych przyznaniem jednorazowych odszkodowań w latach , według województw Lp. Województwo dolnośląskie (OR Wrocław) 2 kujawsko-pomorskie (OR Bydgoszcz) 3 lubelskie (OR Lublin) 4 lubuskie (OR Zielona Góra) 5 łódzkie (OR Łódź) 6 małopolskie (OR Kraków) 7 mazowieckie (OR Warszawa) 8 opolskie (OR Opole) 9 podkarpackie (OR Rzeszów) 10 podlaskie (OR Białystok) 11 pomorskie (OR Gdańsk) 12 śląskie (OR Częstochowa) 13 świętokrzyskie (OR Kielce) 14 warmińsko-mazurskie (OR Olsztyn) 15 wielkopolskie (OR Poznań) 16 zachodniopomorskie (OR Koszalin) Ogółem: Częstotliwość wypadków śmiertelnych w 2012 roku (liczba wypadków na ubezpieczonych, wg wojwództw) Liczba wypadków śmiertelnych w 2012 r. przypadająca na ubezpieczonych 8,8 do 9,7 (4) 8,3 do 8,8 (1) 4,9 do 8,3 (4) 2,2 do 4,9 (3) 0 do 2,2 (4) zachodniopomorskie 0 lubuskie 0 pomorskie warmińsko-mazurskie 2 9,6 podlaskie 9,7 kujawsko-pomorskie 6,8 mazowieckie 9 wielkopolskie 6,8 łódzkie 8,8 lubelskie dolnośląskie 4,9 1,7 świętokrzyskie opolskie 8,3 2,7 śląskie 2,2 podkarpackie małopolskie 6,8 2,5 16

18 Odnotowano duże zróżnicowanie pomiędzy województwami w liczbie wypadków śmiertelnych, przypadającej na ubezpieczonych (od 0 do 9,7). Najwięcej wypadków śmiertelnych na ubezpieczonych przypadało w województwach: podlaskim (9,7), warmińsko-mazurskim (9,6), mazowieckim (9,0), łódzkim (8,8) i świętokrzyskim (8, 3). Dużą częstotliwość wypadków śmiertelnych odnotowano w województwach o wysokim wskaźniku wypadkowości, wyjątek stanowiły: pomorskie i dolnośląskie. Nie wypłacono jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków śmiertelnych w zachodniopomorskim i lubuskim. Wiek i płeć ofiar wypadków śmiertelnych w 2012 roku Wyszczególnienie a liczba poszkodowanych b udział % w wypadkach ogółem: Razem Liczba wypadków w grupach wiekowych < i więcej kobiety a b ,8 0,0 0,0 0,0 1,1 4,3 4,3 0,0 0,0 mężczyźni a b ,2 0,0 0,0 6,5 16,3 25,0 37,0 5,4 0,0 Wypadkom śmiertelnym głównie ulegli mężczyźni (90,2% poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych), w wieku lat (37,0% wszystkich poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych) i lat (25,0%). Wśród ofiar wypadków śmiertelnych było 9 kobiet Struktura wypadków Struktura grup wypadkowych (wg zdarzeń powodujących urazy) w ostatnich latach nie uległa istotnym zmianom. Prawie 75% wypadków w 2012 roku stanowiły wypadki z trzech grup upadek osób 48,9% oraz pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn 13,6% i uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta 11,7%. 17

19 Struktura wypadków w 2012 roku, według grup wypadkowych upadek osób pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta upadek przedmiotów inne zdarzenia zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie nagłe zachorowania pożar, wybuch, działanie sił przyrody 13,6% 11,7% 8,2% 6,1% 48,9% 5,3% 1,2% 2,6% 2,0% 1,6% 0,7% 0,5% 0,2% działanie skrajnych temperatur działanie materiałów szkodliwych Liczba wypadków, w następstwie których wypłacono jednorazowe odszkodowania w latach , według grup zdarzeń Ogółem, w tym: ,8 100,0 upadek osób (grupa 02) ,6 48,9 upadek przedmiotów (grupa 03) zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i in. ostrymi przedmiotami (grupa 04) uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie (grupa 05) przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu (grupa 06) pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (grupa 07) uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (grupa 08) ,2 1, ,2 2, ,6 13, ,7 11,7 pożar, wybuch, działanie sił przyrody (grupa 09) ,9 0,7 działanie skrajnych temperatur (grupa 10) działania materiałów szkodliwych (grupa 11) nagłe zachorowania (grupa 12) inne zdarzenia (grupa 13) Wyszczególnienie /2011 w % udział grupy w % ,2 8, ,6 5, ,6 0, ,4 0, ,0 1, ,8 6,1 18

20 Struktura wypadków śmiertelnych w 2012 roku, według grupy zdarzeń uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta 4,3% inne zdarzenia 10,9% pożar, wybuch, działanie sił przyrody 3,3% działanie skrajnych temperatur 1,1% działanie materiałów szkodliwych 1,1% przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu 29,3% pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń 10,9% upadek przedmiotów 10,9% nagłe zachorowania 15,2% upadek osób 13,0% Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym było w grupie: przejechanie, uderzenie i pochwycenie przez środek transportu w ruchu (27 ofiar, 29,3% wypadków śmiertelnych), stanowiącej jedynie 2,0% ogółu wypadków zakończonych decyzją przyznającą jednorazowe odszkodowanie. Tragicznie zakończyły się głównie wypadki podczas pracy ciągnikami rolniczymi (14 zdarzeń) na terenach pagórkowatych. Nieumiejętne prowadzenie maszyn bądź użytkowanie niesprawnych pojazdów (z uszkodzonym układem kierowniczym lub hamulcowym) powodowało ich wywrotki i przygniecenia osób. Wypadki drogowe (13 zdarzeń) odnotowano w większości podczas jazdy samochodami osobowymi, w celu załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa w drodze po zakup części do maszyn i innych środków produkcji oraz do urzędów, banków itp. Duża liczba zgonów wystąpiła także w grupie: nagłe zachorowania 14 zgonów (15,2% śmiertelnych). Nagłe zatrzymania krążenia miały miejsce podczas obsługi zwierząt (porodów, obrządków) i innych prac, m.in. prześwietlania krzewów, koszenia kosą, zbioru buraków, zwożenia siana. 19

21 Wskutek upadków osób zginęło 12 rolników (13% wypadków śmiertelnych), w 9 przypadkach były to upadki z wysokości (ze strychów i poddaszy budynków gospodarskich, drzew, przyczep ze snopkami, zaczepu przyczepy), pozostałe upadki osób miały miejsce na schodach, w budynkach inwentarskich i na podwórzu. Po 10 wypadków (10,9%) ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w grupach: upadek przedmiotów, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń i inne zdarzenia. W grupie upadek przedmiotów 7 osób zginęło w czasie pozyskiwania drewna, uderzonych przez ścinane drzewa lub ich gałęzie, po 1 osobie po przygnieceniu przez bramę garażową, opryskiwacz i zawalony strop magazynu zbożowego. W wyniku pochwycenia przez części ruchome maszyn i urządzeń śmierć poniosło 10 osób, w tym: 4 podczas obsługi prasy do słomy, 3 podczas wywożenia obornika, i po 1 przy obsłudze koparki do ziemniaków, kombajnu zbożowego i piły łańcuchowej. W grupie inne zdarzenia odnotowano 5 porażeń prądem w trakcie napraw maszyn i urządzeń, 2 utonięcia, 2 postrzelenia bronią i 1 pobicie. Do 4 wypadków śmiertelnych doszło wskutek pogryzienia, przygniecenia i uderzenia przez zwierzęta (buhaje, krowę, konia). W grupie działanie sił przyrody odnotowano utonięcie podczas powodzi, wybuch pieca c.o. i niewybuchu podczas prac polowych. Jedna osoba uległa śmiertelnemu zatruciu podczas oczyszczania szamba, kolejna zmarła po rozległym oparzeniu olejem podczas przygotowywania posiłku. Struktura wypadków śmiertelnych w latach Wyszczególnienie Różnica Ogółem, w tym: upadek osób (grupa 02) upadek przedmiotów (grupa 03) zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i in. ostrymi przedmiotami (grupa 04) uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie (grupa 05) przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu (grupa 06) pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (grupa 07) uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (grupa 08) pożar, wybuch, działanie sił przyrody (grupa 09) działanie skrajnych temperatur (grupa 10) działania materiałów szkodliwych (grupa 11) nagłe zachorowania (grupa 12) inne zdarzenia (grupa 13)

22 B. Choroby zawodowe rolników Do oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS zgłoszono ogółem 267 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Decyzje podjęto wobec 261 spraw (łącznie z wnioskami pozostałymi z 2011 roku i sprawami z odwołań sądowych). Odmownie rozpatrzono 83 wnioski, w tym w 28 przypadkach wnioskodawcy nie posiadali uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, a w 54 przypadkach z powodu braku uszczerbku na zdrowiu, w 1 przypadku nie dostarczono zaświadczenia o stanie zdrowia (N-14). Stwierdzone choroby zawodowe, z tytułu których wydano decyzje odmowne w 2012 roku Jednostka lub grupa chorobowa Pozycja w wykazie chorób zawodowych ogółem nie stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu Liczba odmów z powodu braku uprawnień nie dopełnienia obowiązków przez poszkodowanego Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa w tym: borelioza odkleszczowe zapalenie mózgu bąblowica wątroby toksokaroza Astma oskrzelowa Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli Alergiczne zapalenie spojówek pochodzenia zawodowego Choroby skóry Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy Suma: Przyznano 198 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego chorobą zawodową, w tym w jednym przypadku z tytułu zgonu wskutek choroby zawodowej. W porównaniu do 2011 roku wypłacono o 15 (8,2 %) odszkodowań więcej. 21

23 Liczba chorób zawodowych zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania w latach pozostałe choroby choroby skóry choroby układu oddechowego choroby zakaźne Dominowały choroby zakaźne (166 przypadków), poza tym stwierdzono 19 przypadków chorób układu oddechowego, 3 przypadki chorób skóry, 5 przypadków przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy, 4 przypadki przewlekłych chorób układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 1 przypadek obustronnego trwałego ubytku słuchu. Odnotowano wzrost zachorowań: na choroby zakaźne (o 7), choroby układu oddechowego (o 7), przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy (o 3). Wzrost liczby wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu zakaźnych chorób zawodowych jest efektem ich lepszej rozpoznawalności oraz wzrostu świadomości świadczeniobiorców i lekarzy, co do możliwości uzyskania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej u rolników. Wiek i płeć osób, u których stwierdzono uszczerbki na zdrowiu wskutek chorób zawodowych w 2012 roku Wyszczególnienie a liczba poszkodowanych b udział % w wypadkach ogółem: kobiety mężczyźni a b a b Razem Liczba chorób w grupach wiekowych < i więcej ,5 0,0 0,0 1,1 6,0 14,8 29,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,5 4,9 14,8 34,4 2,2 0,0 22

24 Najczęściej chorowały osoby w grupach wiekowych: lat (29% ogółu chorujących stanowiły kobiety, a 34,4% mężczyźni), lat (po 14,8% kobiety i mężczyźni). Struktura uszczerbku na zdrowiu wskutek chorób zawodowych w 2012 roku 2 choroby 1,0% 2 choroby 1,0% 38 chorób 19,2% 76 chorób 38,4% 80 chorób 40,4% do 5% 6% do 10% 11% do 30% 31% do 60% powyżej 60% W większości przypadków (ok. 80% spraw) uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych nie przekroczył 10%. U trzech osób stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Struktura uszczerbku na zdrowiu dla chorób/grup chorobowych w 2012 roku % uszczerbek na zdrowiu Astma oskrzelowa Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych Alergiczny nieżyt nosa Przedziurawienie przegrody nosowej substancjami żrącymi Choroby skóry Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy Przewlekłe choroby oobwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy Obustronny trwały ubytek słuchu Choroby zakaźne: borelioza kleszczowe zapalenie opon móżgowych Suma do 5% % % % powyżej 61% Suma

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

PRAWNE POJĘCIE WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ

PRAWNE POJĘCIE WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ Helena Szewczyk* PRAWNE POJĘCIE WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE Na osoby wykonujące pracę zarobkową czyhają liczne zagrożenia zawodowe. Uciążliwość pracy w gospodarstwie rolnym związana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera Ryszard Bryła główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., wykładowca, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu BHP Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera W artykule przedstawiono ogólne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku

Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku W roku 2014 zrealizowany został drugi etap 3-letniej kampanii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE

Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE W Y D A W W f C T W O Z W I Ą Z K O W E SPIS TREŚCI Ptr. I. Wiadomości ogólne, 3 1. Istota i cel dochodzenia powypadkowego 3 2. Definicja wypadku......

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo