ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?"

Transkrypt

1 ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie dostawców rozwiązań służących do wydobywania z danych użytecznej wiedzy. Produkty StatSoft wykorzystywane są powszechnie na całym świecie przez globalne korporacje, przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i przemysłowe, instytucje rządowe, instytuty naukowo-badawcze. Biuro StatSoft Polska dostarcza oprogramowanie, zapewnia użytkownikom pomoc techniczną, prowadzi kursy oraz świadczy usługi wdrożeniowe i konsultingowe. Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie praktycznie w każdej branży i w wielu obszarach biznesowych, wszędzie tam, gdzie dzięki nowoczesnym metodom analizy danych można wspomagać procesy decyzyjne i organizacyjne. Niniejszy artykuł zawiera informacje o: programach z rodziny STATISTICA, szkoleniach StatSoft Polska, innych usługach (doradczych, wdrożeniowych itp.), nowościach w ofercie StatSoft Polska. Programy z rodziny STATISTICA ogólne cechy STATISTICA to rodzina profesjonalnych programów wspomagających analizy danych wszelkiego rodzaju: od obliczania podstawowych charakterystyk i wizualizacji danych, poprzez modelowanie klasycznymi metodami statystycznymi, po wykorzystanie nowoczesnych technik optymalizujących pracę z dużymi zbiorami danych (sieci neuronowe, data mining). Narzędzia STATISTICA umożliwiają automatyzację wykonywanych analiz, zapisywanie makr wykonywanych czynności (STATISTICA Visual Basic) oraz wykonywanie analiz danych przez Internet. Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych umożliwia wielowątkowe wykonywanie wybranych procedur analitycznych i przekształceń danych. Copyright StatSoft Polska

2 Programy STATISTICA są dostępne w polskiej, a także innych wersjach językowych. Każdy użytkownik STATISTICA ma dostęp do obszernej pomocy elektronicznej, w której opisana jest każda opcja modułów dostępnych w programie. Zawarte w niej liczne przykłady analiz znacznie ułatwiają poznawanie kolejnych modułów analitycznych. Więcej ogólnych informacji o STATISTICA jest zamieszczonych na stronach internetowych menu Programy, sekcja Ogólna charakterystyka. Środowisko pracy Programy STATISTICA są znane z prostego w użyciu, intuicyjnego, graficznego środowiska pracy. Można wybrać pracę z menu w postaci wstążki (patrz poniżej) lub z klasycznym menu (użytkownik może w każdej chwili dokonać wyboru). Oprócz interakcyjnego graficznego środowiska użytkownicy mają także dostęp do interfejsu bazującego na STATISTICA Visual Basic, a w specjalnych wersjach dostępny jest interfejs bazujący na przeglądarce internetowej. STATISTICA zapewnia integrację z pakietem MS Office. Dzięki temu, pracując z danymi i wynikami analiz otrzymanymi w STATISTICA, można jednocześnie wykorzystywać narzędzia obu tych popularnych pakietów analitycznego i biurowego. Więcej informacji na Najwyższej jakości grafika Dostępne w każdym produkcie z rodziny STATISTICA wysokiej jakości narzędzia wizualizacji wyników analiz umożliwiają czytelną prezentację danych i wyników analiz. STATISTICA oferuje setki typów dwuwymiarowych i trójwymiarowych obrazów graficznych, a praktycznie każdy szczegół wyglądu wykresu może być dowolnie zmieniany przez użytkownika. Przy zapisie wykresów STATISTICA w formacie pliku graficznego można określić rozdzielczość (w dpi) dla takich formatów jak TIFF, GIF, PNG, JPG oraz BMP, dzięki czemu można dostosować jakość obrazów do celu, w jakim później chcemy je wykorzystać. Więcej informacji na Copyright StatSoft Polska 2012

3 STATISTICA Mapy to dodatek dla użytkowników aktualnej wersji STATISTICA. Umożliwia graficzne przedstawienie danych dotyczących jednostek administracyjnych na dostępnych szablonach map (podział na województwa oraz powiaty). Więcej informacji na menu Pobieranie plików, sekcja Mapa Polski. Copyright StatSoft Polska

4 Zarządzanie wynikami analiz STATISTICA zawiera mechanizmy elastycznego i wygodnego zarządzania wynikami analiz. W trakcie przeprowadzania analiz na wyjściu otrzymujemy wyniki w postaci multimedialnych tabel (arkuszy) i wykresów. Skoroszyty, które zachowują każdy z wynikowych dokumentów w postaci osobnej karty, stanowią domyślny sposób zarządzania wynikami. Możliwe jest także zapisanie utworzonego skoroszytu w formacie HTML, dzięki czemu publikacja wyników pracy w Internecie czy intranecie jest znacznie ułatwiona. Wynikowe arkusze i wykresy mogą być kolejno wstawiane do raportów (w pliku raportu STATISTICA i/lub MS Word) lub zapisywane jako pliki PDF (dotyczy to także m.in. raportów STATISTICA). Więcej informacji na Dostęp do danych STATISTICA jest zoptymalizowana pod kątem pracy z dużymi plikami danych. Możliwa jest wymiana danych z innymi aplikacjami. Programy STATISTICA dysponują wieloma możliwościami zarówno pobierania danych zewnętrznych, jak i udostępniania swoich danych innym programom. Pliki danych z rozmaitych aplikacji (np. Excel, pliki tekstowe,.xml i wiele innych) można wczytać do arkusza STATISTICA. Każdy program z rodziny STATISTICA zawiera także STATISTICA Query. Narzędzie to umożliwia łatwy dostęp do danych gromadzonych w różnego typu bazach danych (np. Sybase, Oracle, MS SQL Server itp.) za pomocą standardu OLE DB lub ODBC. System pozwala łatwo tworzyć zapytania w trybie graficznym (bez znajomości języka SQL), a użytkownicy znający SQL mogą także tworzyć zapytania w trybie tekstowym. Więcej informacji na Opcjonalnie możliwa jest praca z bazą danych przy pomocy technologii IDP (In-Place Database Processing), która pozwala uniknąć zapisywania na lokalnym dysku kopii całego zbioru danych wymaganego do analizy. Więcej informacji na Skalowalność Rozwiązania z rodziny STATISTICA są skalowalne pod każdym względem: liczby użytkowników od wersji jednostanowiskowych po sieciowe i korporacyjne systemy wieloużytkownikowe z kontrolą dostępu i pracą przez Internet lub Intranet, wielkości przetwarzanych danych STATISTICA jest zoptymalizowana pod kątem szybkości wykonywanych analiz, a technologia IDP umożliwia analizę ekstremalnie dużych zbiorów danych; szybkość analiz wykonywanych na dużych zbiorach danych można dodatkowo przyspieszyć poprzez wykorzystanie wersji STATISTICA dla procesorów wielordzeniowych oraz wielowątkowe wykonywanie wybranych procedur analitycznych i przekształceń danych oraz korzystanie z 64-bitowej wersji programu, 8 Copyright StatSoft Polska 2012

5 zakresu procedur analitycznych w każdym momencie można rozszerzyć licencję o dodatkowe metody analityczne, cały czas pracując w tym samym środowisku, bez konieczności zmiany interfejsu użytkownika i związanych z nim przyzwyczajeń. Programowalność i otwarta architektura Każdy z programów z rodziny STATISTICA ma wbudowane bardzo rozbudowane i bogate środowisko programistyczne STATISTICA Visual Basic (zgodne ze standardowym MS Visual Basic). Umożliwia ono programowy dostęp do praktycznie każdego elementu i każdej funkcji programu. Programy STATISTICA Visual Basic można uruchamiać nie tylko w STATISTICA, lecz (dzięki zgodności ze standardami) także w innych środowiskach bazujących na konwencjach MS Visual Basic (np. Excel, Word lub w samodzielnych instalacjach Visual Basic). Więcej informacji na menu Porady, sekcja STATISTICA Visual Basic. Rozwiązania StatSoft STATISTICA to najlepsze narzędzia analityczne, systemy korporacyjne z elementami pracy grupowej i kontroli dostępu oraz możliwością zdalnej pracy przez Internet, mechanizmy dostępu do baz i hurtowni danych oraz systemy rozpowszechniania informacji. Wybierając poszczególne produkty z rodziny STATISTICA, można zbudować rozwiązanie dostosowane do aktualnych potrzeb użytkowników. Przykładową architekturę rozwiązania opartego na oprogramowaniu STATISTICA przedstawia poniższy schemat: Copyright StatSoft Polska

6 Narzędzia analityczne Każda z aplikacji analitycznych może pracować zarówno jako wersja jednostanowiskowa (na pojedynczym komputerze), w sieci (na wielu komputerach użytkowników), jak i może być elementem korporacyjnego systemu analizy danych. Zakres metod analitycznych oferowanych przez STATISTICA jest niezwykle bogaty. Metody analityczne zostały podzielone na różne programy, z których można zbudować odpowiedni zestaw analityczny. Poszczególne programy z rodziny STATISTICA można łączyć w jednym pakiecie, który może być z czasem rozszerzany o dodatkowe moduły. Dzięki temu możemy mieć dostęp do bardzo wielu różnych metod analitycznych zawartych w jednej aplikacji STATISTICA. Oto lista wybranych programów STATISTICA (podobna lista jest zamieszczona na stronach menu Programy, sekcja Lista programów): STATISTICA Pakiet Podstawowy jest obszernym zestawem najpopularniejszych metod statystycznych, obejmującym m.in. statystyki opisowe, tabele wielodzielcze, korelacje, testy parametryczne i nieparametryczne, analizę regresji, STATISTICA Query, STATISTICA Visual Basic. Więcej informacji na STATISTICA Pakiet Zaawansowany zawiera wszystkie funkcjonalności programu STATISTICA Pakiet Podstawowy, a także moduły do analizy rozkładów, modelowania liniowego i nieliniowego, analizy szeregów czasowych ( analiz wielowymiarowych ( oraz analizy mocy testów ( STATISTICA QC zawiera wszystkie funkcjonalności programu STATISTICA Pakiet Podstawowy, a także moduły STATISTICA: Karty Kontrolne ( Analiza Procesu ( Planowanie Doświadczeń DOE ( Wielowymiarowe Karty Kontrolne, Analiza Mocy Testów Copyright StatSoft Polska 2012

7 STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC zawiera wszystkie funkcjonalności programów STATISTICA QC i STATISTICA Pakiet Zaawansowany. STATISTICA MSPC (Multivariate SPC Wielowymiarowe SPC, procesy wsadowe) to kompletne narzędzie do wielowymiarowego sterowania jakością procesów. Więcej informacji na STATISTICA Zestaw Skoringowy jest rozwiązaniem wspierającym proces budowy, oceny oraz utrzymania modeli i kart skoringowych stosowanym do różnego rodzaju skoringów kredytowego, marketingowego, medycznego i innych. Więcej informacji na oraz STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych ułatwia i przyspiesza proces opracowania wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem badań ankietowych. Więcej informacji na Gromadzenie i analiza danych ankietowych. W ofercie StatSoft dostępne są narzędzia, wspierające prowadzenie badań ankietowych. Zintegrowany system wprowadzania i gromadzenia danych ankietowych umożliwia m.in. wprowadzanie danych z uzupełnionych ankiet lub ich wypełnianie on-line, za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu i przeglądarkę. Więcej informacji na STATISTICA Zestaw Medyczny wspiera opracowywanie wyników badań medycznych. Zawiera moduły Metaanaliza, Miary powiązania/efektów, Krzywe ROC, Wykres Blanda- Altmana, Test post hoc ANOVA Friedmana oraz Kreator regresji logistycznej. Program ten umożliwia m.in. rozszerzenie wniosków z pojedynczych badań na szerszą populację, wyliczenie miar efektu dla pojedynczych badań, przeprowadzanie analizy wrażliwości wyników na wyłączenie badania lub grupy badań z analizy, automatyczny wybór badań adekwatnych dla wskazanej miary efektu. Więcej informacji na STATISTICA Zestaw Plus stanowi uzupełnienie funkcjonalności programów z rodziny STATISTICA. W skład pakietu wchodzi bogaty zestaw narzędzi do czyszczenia i przygotowania danych, kreator reguł poprawności danych czy też moduł umożliwiający ważenie wieńcowe przypadków. Zestaw udostępnia także narzędzia do wykonywania analizy ROC, conjoint, PROFIT oraz metaanalizy i metaregresji. Zawiera także kreator regresji logistycznej oraz szereg narzędzi przydatnych w badaniach naukowych oraz wielu branżach biznesu. Więcej informacji na STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny zawiera narzędzia wspomagające automatyzację analiz statystycznych w przemyśle farmaceutycznym. Składa się z programów: Profile Uwalniania, Ocena Stabilności, Walidacja Procesu, Przegląd Jakości Produktu, Walidacja Metod Pomiarowych. Więcej informacji na stronie internetowej w sekcji Pakiet farmaceutyczny. Copyright StatSoft Polska

8 STATISTICA Zestaw Laboratoryjny (STATISTICA Walidacja Metod Pomiarowych, STATISTICA Badania Międzylaboratoryjne) zawiera narzędzia do automatycznej obróbki danych walidacyjnych oraz obróbki danych z badań i porównań międzylaboratoryjnych. Więcej informacji na STATISTICA w Six Sigma. STATISTICA jest platformą analityczną w pełni wspierającą metodykę Six Sigma niezależnie od wielkości i zakresu jej implementacji. Więcej informacji na STATISTICA VEPAC (Variance Estimation and Precision - szacowanie wariancji i precyzji) to kompletny zestaw technik służący do analizy danych otrzymanych w wyniku doświadczeń, na które wpływ miały zarówno efekty stałe, jak i losowe. Więcej informacji w pliku Data mining w STATISTICA Data mining jest procesem analitycznym zaprojektowanym do eksploracji dużych zbiorów danych w poszukiwaniu pewnych wzorców lub zależności. Wykryte prawidłowości można przekładać na konkretne decyzje biznesowe, badawcze, technologiczne. Tam gdzie zawodzą tradycyjne metody analizy danych, często sprawdza się data mining. Aby z powodzeniem stosować data mining niezbędne są odpowiednie narzędzia informatyczne wydajne oprogramowanie zawierające odpowiednie techniki analizy danych, ale także mechanizmy dostępu do danych zgromadzonych w różnych repozytoriach (plikach, bazach czy hurtowniach danych i innych), narzędzia przeglądania danych i ich przygotowania (np. czyszczenia), narzędzia wspomagające raportowanie itd. Takimi cechami charakteryzują się rozwiązania z rodziny STATISTICA. W zależności od potrzeb można dobrać rozwiązanie, zawierające odpowiednie moduły analityczne STATISTICA od zestawów dających użytkownikowi dostęp do wybranych technik (np. STATISTICA Data Mining Starter Pack), po systemy zawierające pełny wybór metod data mining i dodatkowe narzędzia ułatwiające tworzenie i modyfikowanie projektów data mining (przestrzeń robocza STATISTICA Data Miner), wdrażanie modeli (ich stosowanie dla nowych danych) czy prowadzące użytkownika przez wszystkie etapy procesu data mining (Przepisy Data Miner). Poniżej wymienione są najpopularniejsze z programów STATISTICA, zawierające różne zakresy metod data mining. Więcej informacji na menu Programy, sekcja Systemy data mining. STATISTICA Data Mining Starter Pack umożliwia rozpoczęcie korzystania z metod data mining oferując spore możliwości i przystępną cenę. Zestaw zawiera programy STATISTICA: Pakiet Zaawansowany (narzędzia klasycznej statystyki), Automatyczne Sieci Neuronowe oraz Trees (drzewa decyzyjne i drzewa wzmacniane). STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe jest to program zawierający narzędzia do budowy oraz wdrażania modeli bazujących na sieciach neuronowych. Więcej informacji na stronie Copyright StatSoft Polska 2012

9 STATISTICA Trees to zestaw narzędzi do budowy drzew decyzyjnych klasyfikacyjnych i regresyjnych: moduły C&RT, CHAID, drzewa interakcyjne, drzewa wzmacniane, losowy las. STATISTICA Data Miner to kompletny zestaw narzędzi data mining. Jest łatwym w użyciu i wydajnym systemem do realizacji wszystkich etapów wydobywania z danych użytecznej wiedzy: od pobierania danych z baz czy hurtowni danych, poprzez etapy czyszczenia i transformacji danych, wykonywanie analiz danych, po tworzenie raportów. Specjalne techniki data mining w STATISTICA Data Miner są zoptymalizowane pod kątem przetwarzania olbrzymich zbiorów danych. System STATISTICA Data Miner jest wyposażony w bardzo bogaty wybór metod analitycznych, zarówno wbudowanych w gotowe projekty data mining (szeroki wybór predefiniowanych, gotowych do użycia projektów dla różnego typu zagadnień), jak i dostępnych do budowy własnych projektów. STATISTICA Data Miner zawiera następujące techniki data mining: Interakcyjne drążenie danych Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (G-Trees) Ogólne modele CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) Drzewa interakcyjne (C&RT, CHAID) Drzewa wzmacniane (Boosted Trees) Automatyczne sieci neuronowe Losowy las (Random Forest) Analiza składowych niezależnych (ICA Independent Component Analysis) Analiza skupień uogólnioną metodą EM i k-średnich Analiza koszykowa (Association Rules, Basket Analysis) Uogólnione modele addytywne (General Additive Models) MARSplines (Multivariate Adaptive Regression Splines Wielozmienna regresja adaptacyjna z użyciem funkcji sklejanych) Inne metody uczenia maszyn (Machine Learning): wektory nośne (Support Vector Machines), naiwny klasyfikator Bayesa, K-najbliższych sąsiadów (K-Nearest Neighbors) Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych (PMML) Dobroć dopasowania, klasyfikacji, predykcji (Goodness of fit) Dobór i eliminacja zmiennych Łączenie klas (grup) do predykcyjnego data mining Przepisy Data Miner oraz pełną funkcjonalność programu STATISTICA Pakiet Zaawansowany i składnik IDP. Copyright StatSoft Polska

10 Specjalne środowisko graficzne tworzenia projektów analitycznych bazuje na konwencji przeciągnij i upuść, dzięki czemu tworzenie projektów data mining jest intuicyjne, a praca z systemem nie wymaga długich przygotowań. Sprawia to, że z systemu STATISTICA Data Miner korzystać mogą nawet nowicjusze. Jest on jednocześnie wysoce elastyczny i dostosowywalny. Obszar roboczy w STATISTICA Data Miner podzielony jest na cztery sekcje. Podział ten odpowiada czterem etapom projektu data mining. W jednym projekcie data mining mamy możliwość stosowania różnych technik i modeli. Po opracowaniu gotowych modeli STATISTICA Data Miner oferuje narzędzia do wdrażania i stosowania modeli, zintegrowane ze środowiskiem tworzenia projektów, które umożliwia sterowanie przetwarzaniem danych w obiektach analizy (węzłach) za pomocą zgodnych ze standardami przemysłu informatycznego skryptów STATISTICA Visual Basic. System STATISTICA Data Miner cechuje łatwość w korzystaniu z danych zewnętrznych. Można podłączyć różne źródła danych, tak że jakakolwiek zmiana danych na wejściu powoduje przeliczenie całego projektu, tak aby wyniki odpowiadały aktualnym danym. W jednym projekcie data mining możemy używać różnych technik i modeli. Stosowanie modeli dla nowych danych jest w STATISTICA Data Miner bardzo wydajne, dzięki zastosowaniu przenaszalnego, bazującego na XML, języka PMML (Predictive Models Markup Language), który można stosować zarówno dla modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych. Raz oszacowane modele mogą być później wielokrotnie stosowane dla nowych danych. Możemy także na bieżąco modyfikować ich parametry w miarę napływu danych. Opcjonalnie, w przypadku wybranych modułów analitycznych, oszacowane modele można 14 Copyright StatSoft Polska 2012

11 zapisywać w postaci kodu w językach programowania C/C++, SVB i SAS, dzięki czemu modele przygotowane w STATISTICA Data Miner mogą być wykorzystywane także w innych aplikacjach. Do korzystania z tej opcji wymagana jest specjalna licencja. Przepisy Data Miner to nowe podejście do wykonywania analiz oferuje użytkownikowi predefiniowane ścieżki przeprowadzające analityka przez cały proces analizy danych: połączenie z danymi, przekształcanie i przygotowanie danych, przeprowadzenie obliczeń, podsumowanie wyników, zapis i wdrożenie. Przepisy udostępniają intuicyjny graficzny interfejs, przy pomocy którego nawet osoby bez dużego doświadczenia w zakresie data mining mogą same wykonać krok po kroku zaprojektowany proces data mining. Oprócz korzystania ze zdefiniowanych przepisów na analizę, można definiować własne przepisy data mining dla wykonywanych rutynowo zadań. Więcej informacji na STATISTICA SAL (Sequence, Association and Link Analysis analiza sekwencji, asocjacji i połączeń) wykorzystuje szereg najnowszych technik analitycznych przeznaczonych do znajdowania w zbiorach danych reguł dotyczących wspólnego występowania zjawisk (elementy występujące często razem lub w określonej kolejności itp.). Więcej informacji na STATISTICA Text Miner jest rozszerzeniem systemu STATISTICA Data Miner, służącym do przekształcania pozbawionych struktury danych (głównie tekstów) w użyteczną wiedzę. Więcej informacji na STATISTICA Process Optimization (QC Data Miner) to specjalne narzędzie będące połączeniem znanych narzędzi statystycznego sterowania jakością (SPC) z zaawansowaną technologią data mining i QC mining (czyli technikami data mining w sterowaniu jakością). Więcej informacji na Systemy korporacyjne Każde z wyżej opisanych narzędzi analitycznych STATISTICA może działać na pojedynczym komputerze lub w systemach sieciowych, na wielu stacjach roboczych. Łącząc wszystkie lub wybrane narzędzia analityczne z jednym z niżej opisanych systemów korporacyjnych, otrzymujemy rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z odpowiednich narzędzi analitycznych przez wielu użytkowników, a także pomaga organizować współpracę różnych osób. Systemy korporacyjne STATISTICA pozwalają wielu użytkownikom korzystać ze wspólnych szablonów zapytań do baz danych, analiz, raportów przechowywanych w jednym miejscu z zapewnieniem kontroli dostępu. Więcej informacji na menu Programy, sekcja Systemy korporacyjne. STATISTICA Enterprise to system analizy danych ogólnego przeznaczenia, m.in. dla zastosowań typu business intelligence w marketingu, finansach i innych obszarach. Użytkownicy mogą korzystać ze wspólnych danych (zapytań do baz danych), współużytkować centralnie uaktualniane skrypty analiz, udostępniać wyniki swoich analiz itp. STATISTICA Copyright StatSoft Polska

12 Enterprise ma własny system użytkowników i grup z możliwością zarządzania uprawnieniami do zasobów systemu, narzędzie do definiowania szablonów raportów oraz generator raportów (raporty mogą być generowane automatycznie co pewien czas lub o określonym czasie). Wyniki pracy mogą być udostępniane w środowisku lokalnym (innym użytkownikom STATISTICA Enterprise) oraz rozpowszechniane w szerszym zakresie (np. jako raporty publikowane w Internecie lub intranecie). Więcej informacji na STATISTICA Enterprise QC zaprojektowano dla potrzeb sterowania jakością i optymalizacji jakości z uwzględnieniem wymagań m.in. TQM, ISO 9000, ISO/TS i Six Sigma. System ten łączy w sobie najwyższej jakości technologię integracji systemów z elastycznością i skalowalnością zaimplementowaną tak, aby umożliwić dostosowanie do potrzeb użytkowników, modyfikację i rozszerzanie go przy użyciu kreatorów. System można stosować dla pojedynczych procesów produkcyjnych, jak i globalnie dla całej korporacji. System oferuje środowisko pracy użytkownika zależne od uprawnień pracownika i jego roli w organizacji. Inżynierom oferuje pełny zestaw narzędzi analitycznych, kierownictwu bogate możliwości raportowania, a operatorom proste i odporne na pomyłki środowisko monitorowania procesu. Więcej informacji na STATISTICA MAS (Monitoring and Alerting Server) rozszerza STATISTICA Enterprise QC o scentralizowane i zautomatyzowane narzędzia monitorowania wielu właściwości procesów i produktów. Użytkownik MAS określa warunki i zdarzenia, których wystąpienie powoduje podjęcie pewnych działań. Definicja zdarzenia może być prosta (np. przekroczenie granicy kontrolnej) albo bardzo skomplikowana. Dla każdej monitorowanej właściwości można określić konkretne działanie. STATISTICA MAS może współpracować z różnorodnymi systemami zbierania i gromadzenia danych (np. transakcyjnymi bazami danych, systemami LIMS). Więcej informacji na STATISTICA MultiStream jest pakietem umożliwiającym tworzenie i implementację efektywnych metod monitorowania i sterowania zaawansowanymi wielowymiarowymi procesami produkcyjnymi. System dostarcza szerokiego zestawu narzędzi pozwalających na znajdowanie i wdrażanie metod umożliwiających rozwiązywanie różnorakich problemów w zakładach przemysłowych. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o wszystkich procesach przemysłowych, jednak w przemyśle farmaceutycznym, zakładach energetycznych czy przy obróbce rud metali oferuje najwięcej korzyści z zastosowania. Rozwiązanie to posiada wbudowany systemem zarządzania dokumentami. Dodatkowe informacje są na stronach StatSoft Power Solutions to grupa rozwiązań, które są najszybszym i najtańszym sposobem na zmniejszenie emisji szkodliwych (czy niepożądanych) substancji i zwiększenia wydajności elektrowni, elektrociepłowni, cementowni i innych zakładów, w których do procesu spalania przywiązuje się szczególną wagę. Korzystając z tych rozwiązań, można m.in.: zoptymalizować spalanie (zwiększyć jego temperaturę, zmniejszyć zmienność), zwiększyć wydajność, sprawność i stabilność działania sprzętu, przewidywać problemy. Bardzo ważne jest to, że można to osiągnąć bez inwestycji w nowy sprzęt, długotrwałych przestojów 16 Copyright StatSoft Polska 2012

13 w pracy itp. Więcej informacji na menu Rozwiązania, sekcja Zastosowania technologiczne, dział Zmniejszenie emisji. STATISTICA Enterprise Server jest internetowym systemem udostępniania i analizy danych. Umożliwia zdalne uruchamianie STATISTICA w ramach przeglądarki internetowej (wszystkie obliczenia są wykonywane na serwerze), a także szybki i łatwy dostęp do danych, raportów i narzędzi analitycznych z praktycznie każdego komputera połączonego z Internetem. System jest oferowany jako kompletne rozwiązanie, zawierające funkcjonalność wybranych produktów z rodziny STATISTICA. Więcej informacji na menu Programy, sekcja Systemy klient-serwer. STATISTICA Live Score to silnik skoringowy (serwer) wchodzący w skład platformy analitycznej STATISTICA Enterprise, który służy do wdrażania modeli opracowanych w środowisku analitycznym STATISTICA. Umożliwia wydajne obliczanie skoringów oraz prognoz on-line na potrzeby rozmaitych zastosowań biznesowych (cross-selling, upselling, churn, ryzyko kredytowe, ryzyko nadużyć, prognozowanie sprzedaży i wiele innych) z wykorzystaniem mechanizmów WebService (SOAP). Architektura systemu umożliwia wielowątkowe przetwarzanie danych oraz współpracę ze wszystkimi standardowymi rozwiązaniami IT. Rozpowszechnianie wiedzy i raportowanie STATISTICA Enterprise Server Knowledge Portal oraz Interactive Knowledge Portal to wydajne systemy dostarczania informacji w Internecie lub intranecie, umożliwiające korzystanie z wyników analiz i raportów. Zawierają generator raportów, za pomocą którego można tworzyć odpowiednio sformatowane raporty. Interactive Knowledge Portal umożliwia dodatkowo definiowanie przez użytkownika nowych raportów, aktualizowanie raportów na życzenie, uruchamianie zapytań do baz danych, wykonywanie własnych analiz, drążenie danych i tworzenie przekrojów wielowymiarowych danych. Więcej informacji na Zarządzanie dokumentami STATISTICA Document Management System to kompletny, skalowalny system do zarządzania wszelkiego typu dokumentami zapisanymi w formie elektronicznej (nie tylko dokumentami STATISTICA). Produkt ten umożliwia wydajne i bezpieczne operowanie dokumentami różnych typów, szybkie odnajdywanie dokumentów, udostępnianie, przeszukiwanie ich zawartości itp. Więcej informacji na Nowości w ofercie StatSoft Polska STATISTICA Decisioning Platform jest rozwiązaniem pomagającym firmom sprawniej podejmować trafne decyzje z wykorzystaniem analizy danych. Łączy ono siedem Copyright StatSoft Polska

14 kluczowych funkcji, wymaganych do sprawnego wykorzystania predykcji w codziennej działalności organizacji: 1. Zarządzanie i sprawdzanie reguł decyzyjnych (wynikających z zasad prowadzenia działalności w danej organizacji, zewnętrznych regulacji oraz interpretacji wyników modeli i zasad ich stosowania). 2. Modelowanie predykcyjne (wykorzystanie danych historycznych do segmentacji, klasyfikacji, przewidywania i prognozowania). 3. Zarządzanie modelami (wdrażanie i uruchamianie modeli, system uprawnień oraz nadzorowanie działania modeli predykcyjnych). 4. Text mining (wykorzystanie w modelach tekstów w języku naturalnym). 5. Obliczanie przewidywań na życzenie i w zadanych odstępach czasu (stosowanie modeli dla nowych danych na życzenie lub w oparciu o harmonogram z zapisem wyników w bazie lub hurtowni danych). 6. Automatyzacja i integracja z innymi systemami (z wykorzystaniem standardowych technologii, np. OLE DB, SOAP oraz skryptów Visual Basic). 7. Wizualizacja danych (ułatwienie zrozumienia wykrytych wzorców i prezentacja wyników za pomocą wykresów). STATISTICA Decisioning Platform to sprawdzone rozwiązanie umożliwiające uwzględnienie modeli predykcyjnych i scenariuszy decyzyjnych w wydajnym, łatwym do zarządzania środowisku, w którym przetwarzanie danych reprezentowane jest graficznie przez przepływ informacji (workflow). Przepływ taki można łatwo wdrożyć w systemie skoringu na żądanie lub skoringu wsadowego (wykonywanego regularnie dla określonego zbioru obiektów), bez konieczności ponownego programowania. Dzięki specjalnie zaimplementowanym procedurom do analizy można wykorzystywać zarówno dane standardowe (o strukturze zmiennych i przypadków), jak i pozbawione struktury dane tekstowe. Więcej informacji na Copyright StatSoft Polska 2012

15 Szkolenia StatSoft Polska Kursy organizowane przez StatSoft Polska przeznaczone są dla wszystkich, którzy w krótkim czasie chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie przetwarzania i analizy danych w różnych dziedzinach i zastosowaniach oraz obsługi programów STATISTICA. Oprócz kursów otwartych realizujemy także szkolenia i warsztaty na zamówienie. Nasze kursy są kursami autorskimi, a nie kalkami szkoleń przygotowanych za granicą i przetłumaczonych na język polski. Dzięki temu są one doskonale dopasowane do polskich realiów i spełniają oczekiwania uczestników. Gwarancją najwyższej jakości naszych szkoleń są prowadzący specjaliści w zakresie analizy danych, mający rozległe doświadczenie praktyczne. W ciągu kilkunastu lat przeszkoliliśmy tysiące osób na kilkuset szkoleniach. Uczestnicy naszych kursów otrzymują obszerne materiały szkoleniowe, a także pliki z danymi, które prowadzący wykorzystują w czasie szkoleń. Dzięki temu późniejsze samodzielne przypomnienie zagadnień omawianych w czasie kursów jest znacznie ułatwione. Oprócz szkoleń współpracujemy także z renomowanymi polskimi uczelniami wyższymi przy organizacji studiów podyplomowych, które związane są z analizą danych. Kursy otwarte w Krakowie Kursy otwarte StatSoft Polska odbywają się w naszej pracowni szkoleniowej w Krakowie, w małych grupach. Lista dostępnych kursów jest stale rozszerzana obecnie jest już ponad 50 różnych tematów kursów do wyboru. Proponujemy m.in. gotowe cykle szkoleniowe: Statystyczna analiza danych Prognozowanie Data mining Statystyka w medycynie Marketing i badania rynku Dla inżynierów jakości Six Sigma na poziomie Green Belt To tylko przykładowe ścieżki kursowe. Chętnie pomożemy w doborze tematów i zaplanowaniu odpowiedniej kolejności potrzebnych kursów każdej zainteresowanej osobie czy instytucji. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Kursy i szkolenia. Można tam znaleźć m.in. takie informacje o kursach otwartych jak aktualny terminarz, szczegółowe programy, informacje organizacyjne, formularz zgłoszeniowy. Copyright StatSoft Polska

16 Szkolenia i warsztaty na zamówienie Szkolenia na zamówienie mogą zostać przeprowadzone zgodnie z naszymi standardowymi programami lub można je w dowolnym stopniu dopasować. Możemy też przygotować zupełnie nowe szkolenie, dopasowane do indywidualnych, specjalistycznych wymagań. Zajęcia mogą mieć formę warsztatów, w czasie których wykorzystywane są dane dostarczone przez uczestników szkolenia. Dzięki takiemu podejściu wiedza z zakresu analizy danych jest przyswajana znacznie łatwiej. Szkolenia na zamówienie mogą odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce w siedzibie zamawiającego, pracowni StatSoft czy innym miejscu. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Kursy na zamówienie. Studia podyplomowe StatSoft Polska współpracuje z renomowanymi polskimi uczelniami wyższymi przy organizacji studiów podyplomowych: Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie Analizy Marketingowe z wykorzystaniem Data Mining z Krakowską Szkołą Biznesu Business Intelligence Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych ze Szkołą Główną Handlową Narzędzia analizy polityk publicznych z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Powyższe studia to nie tylko teoretyczne podstawy różnych metod analitycznych, ale także praktyczne możliwości ich zastosowania, w tym z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Studia podyplomowe. Usługi konsultingowe, wdrożeniowe i walidacyjne StatSoft Polska oferuje różnego rodzaju usługi związane z analizą danych (statystyczną, data mining itp.) i oprogramowaniem STATISTICA. Są to usługi konsultingowe (doradcze), implementacyjne, walidacyjne itp. Każda firma czy instytucja może skorzystać z doświadczenia konsultantów StatSoft Polska, specjalistów w zakresie analizy danych i wykorzystania oprogramowania STATISTICA, aby zapewnić poprawność i efektywność wykonywanych analiz, powodzenie wdrożenia systemów analitycznych i ich zgodność z normami czy innymi wymogami itd. Członkowie zespołu StatSoft brali udział w projektach i przygotowywali opracowania dla wielu przedsiębiorstw i instytucji. Doświadczenie i rozległa wiedza konsultantów, zorientowanie na potrzeby klientów, terminowość i zaangażowanie analityków oraz stosowanie 20 Copyright StatSoft Polska 2012

17 najlepszych narzędzi analitycznych to nasz sposób na powodzenie projektów i zadowolenie klientów. Usługi konsultingowe Usługi konsultingowe StatSoft Polska w zakresie analizy danych i budowy systemów analitycznych mogą obejmować praktycznie dowolne zagadnienia, np.: analizę zgromadzonych danych, budowę modeli analitycznych i wdrożenie ich w STATISTICA, opracowanie i implementację kompletnych systemów analitycznych, doradztwo w zakresie gromadzenia i analizy danych. Usługi doradcze mogą być związane z dowolnymi zastosowaniami, np.: analityczny CRM i marketing relacyjny, prognozowanie (sprzedaży, zapotrzebowania, zasobów itp.), budowa modeli skoringowych (skoring kredytowy, marketingowy, medyczny i inne), badania ankietowe, statystyczne sterowanie procesami (SPC) i ich optymalizacja, analiza w przemyśle farmaceutycznym (walidacja, PAT, analiza stabilności, profile uwalniania, APR), opracowywanie i ocena metod diagnostyki i terapii medycznej. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Usługi konsultingowe. Usługi implementacyjne StatSoft Polska oferuje szeroką gamę usług polegających na implementacji i integracji systemów od niewielkich systemów monitorowania i analiz czy dostosowania oprogramowania STATISTICA do pracy z istniejącą bazą danych, po wdrożenia zintegrowanych, korporacyjnych systemów analitycznych, obejmujących zbieranie danych, hurtownię oraz system analiz oraz raportowania i publikacji. StatSoft ma wieloletnie doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych w dziedzinie analizy statystycznej, data mining, monitorowania i raportowania dla różnorodnych zastosowań i klientów. Są wśród nich rozwiązania dla setek użytkowników w ramach największych, międzynarodowych korporacji oraz wysoce wyspecjalizowane systemy wspierające prace niewielkich zespołów inżynierów i ekspertów. Wdrożeniom naszych systemów informatycznych towarzyszą szkolenia dotyczące obsługi systemów i stosowanych metod analizy danych oraz usługi konsultingowe. Nasze rozwiązania zwykle obejmują: stworzenie systemu ETL łączącego dane z różnych źródeł i przygotowującego je do analizy, Copyright StatSoft Polska

18 zaprojektowanie i wdrożenie hurtowni lub analitycznej bazy danych na potrzeby tworzenia i stosowania modeli, opracowanie modeli predykcyjnych, przygotowanie systemów automatycznie stosujących modele dla nowych klientów, transakcji, okresów, partii produkcyjnych itp., stworzenie systemu raportowego, automatycznie tworzącego raporty i rozpowszechniającego je, np. w portalu internetowym lub poprzez pocztę elektroniczną. Opracowywanie modeli Reguły biznesowe Transakcyjne bazy danych Integracja źródeł danych Repozytorium reguł i modeli System akwizycji danych Analityczna baza danych Użytkownicy ETL ABD Silnik reguł i modeli Inne aplikacje System raportowy Plikowe źródła danych Zewnętrzna baza danych Monitorowanie kluczowych parametrów % 10% 14 %% 8% % Portal Pulpit menadżerski Realizujemy wdrożenia modeli analitycznych (np. prognostycznych) i rozwiązań data mining, przemysłowych rozwiązań SPC, aplikacji dla przemysłu farmaceutycznego, laboratoriów badawczych i pomiarowych, bankowości i finansów, medycyny, badań rynku i wiele innych. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Usługi implementacyjne Copyright StatSoft Polska 2012

19 Usługi walidacyjne Wiele dziedzin, w których stosuje się statystyczną analizę danych, jest regulowanych przez różnego rodzaju normy, wytyczne, a także wymagania wewnętrzne tworzone przez same organizacje. Konieczność spełnienia tych wymagań często wiąże się z potrzebą walidacji oprogramowania. W szczególności walidacja oprogramowania jest wymagana w przemyśle farmaceutycznym oraz wszelkiego rodzaju laboratoriach pomiarowych i badawczych. Dla każdego typu wdrażanego rozwiązania (niezależnie od tego czy rozwiązanie informatyczne jest typu COTS oprogramowanie z półki, MOTS pakiet wymagający konfiguracji czy CUSTOM oprogramowanie tworzone od podstaw) możemy dobrać odpowiedni zakres walidacji, obejmującej przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, testów i raportów potwierdzających poprawne działanie rozwiązania. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Usługi walidacyjne. Popularyzacja wiedzy z zakresu analizy danych StatSoft od wielu lat przyczynia się w dużym stopniu do popularyzacji wiedzy związanej z analizą danych i jej prawidłowym stosowaniem w różnych dziedzinach. Szkolimy osoby zajmujące się analizą danych, pomagamy w doborze i optymalizacji wykorzystywania różnych narzędzi analitycznych. Organizujemy seminaria, webinaria, konferencje i inne wydarzenia, podczas których specjaliści i praktycy zajmujący się na co dzień analizą danych dzielą się swoimi doświadczeniami. Na naszych stronach internetowych udostępniamy obszerne zasoby różnych materiałów, które dotyczą różnych zastosowań analizy danych, narzędzi analitycznych itp. Seminaria, konferencje Regularnie organizujemy seminaria i konferencje, na których przedstawiane są zastosowania różnych technik analizy danych i narzędzia z rodziny STATISTICA. Tematykę poszczególnych wydarzeń dostosowujemy do aktualnych trendów i oczekiwań. Nasze seminaria co roku przyciągają setki zainteresowanych. W ostatnim czasie odbyły się: konferencje: o Recepta na statystykę czyli analiza danych w badaniach medycznych o Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku o Skoring w zarządzaniu ryzykiem o Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym seminaria: o Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku o Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach o Analiza danych w programie STATISTICA przegląd o Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych o Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej cykl prezentacji: STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki Copyright StatSoft Polska

20 Nasze seminaria i konferencje to przede wszystkim ciekawe wystąpienia, prezentowane przez specjalistów w zakresie analizy danych, a także możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z osobami z całej Polski, a wszystko to w miłej atmosferze. Więcej informacji na menu Usługi, sekcja Seminaria. Prezentacje internetowe webinaria, webcasty Idąc z duchem czasu organizujemy w ostatnim czasie coraz częściej prezentacje internetowe webinaria. Jest to doskonały sposób, aby za pośrednictwem Internetu wysłuchać ciekawych wystąpień, nie ruszając się sprzed własnego komputera. Przeprowadziliśmy już wiele webinariów, m.in.: Wprowadzenie do pracy w STATISTICA Automatyzacja przetwarzania danych na potrzeby przeglądu produktu (APR) Drzewa interakcyjne Fraud w instytucjach finansowych Sieci neuronowe w STATISTICA Analiza wariancji (ANOVA) metoda analizy statystycznej czy coś więcej? Analiza regresji na czym polega i kiedy warto ją zastosować? Jak skutecznie zarządzać jakością systemowe podejście do gromadzenia i analizy danych Na naszych stronach WWW zamieszczane są nagrania tych i wielu innych prezentacji internetowych. Dzięki temu można pozyskać wiele ciekawych informacji na tematy związane z nowoczesną analizą danych w dowolnym miejscu i o dogodnej porze. Zasoby na stronach internetowych StatSoft Strony internetowe StatSoft są skarbnicą wiedzy z zakresu analizy danych w różnych dziedzinach. Każdy zainteresowany tą tematyką znajdzie tu coś dla siebie. Poniżej wymienione są wybrane zasoby. Podane opisy wyjaśniają jak łatwo uzyskać przekierowanie ze strony głównej StatSoft Polska do odpowiedniego zasobu, poprzez grupy menu dostępne na początku strony: 1. Portal data mining menu Strona główna, sekcja Portal data mining można tam znaleźć m.in. kurs Data mining w 35 lekcjach 2. Portal inżyniera jakości (SPC) menu Strona główna, sekcja Portal inżyniera jakości można tam znaleźć m.in. Poradnik inżyniera jakości 3. Portal farmaceutyczny menu Strona główna, sekcja Portal farmaceutyczny 24 Copyright StatSoft Polska 2012

STATISTICA - KOMPLEKSOWA PLATFORMA ANALIZY DANYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI

STATISTICA - KOMPLEKSOWA PLATFORMA ANALIZY DANYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI STATISTICA - KOMPLEKSOWA PLATFORMA ANALIZY DANYCH I PODEJMOWANIA DECYZJI Mirosław Popieluch, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp W codziennej działalności przedsiębiorstw, administracji oraz instytucji naukowych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA ANALIZA DANYCH DLA KAŻDEGO, CZYLI ROZWIĄZANIA STATISTICA I USŁUGI STATSOFT POLSKA

PROFESJONALNA ANALIZA DANYCH DLA KAŻDEGO, CZYLI ROZWIĄZANIA STATISTICA I USŁUGI STATSOFT POLSKA PROFESJONALNA ANALIZA DANYCH DLA KAŻDEGO, CZYLI ROZWIĄZANIA STATISTICA I USŁUGI STATSOFT POLSKA Rafał Wajda, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. jednego z

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o StatSoft Polska

1. Informacje o StatSoft Polska 1. Informacje o StatSoft Polska StatSoft Polska jest największym w Polsce dostawcą programów do statystycznej analizy danych, a także największym w Polsce organizatorem specjalistycznych kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MEDYCYNIE

STATISTICA W MEDYCYNIE STATISTICA W MEDYCYNIE Arkadiusz Miziołek, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Statystyka i analiza danych niesie ze sobą bardzo wiele korzyści w praktycznie każdym z obszarów działalności człowieka,

Bardziej szczegółowo

STATISTICA DECISIONING PLATFORM, CZYLI JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE W EPOCE BIG DATA

STATISTICA DECISIONING PLATFORM, CZYLI JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE W EPOCE BIG DATA STATISTICA DECISIONING PLATFORM, CZYLI JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE W EPOCE BIG DATA Mirosław Popieluch, StatSoft Polska Sp. z o.o. Gromadzenie coraz większych ilości danych w każdej dziedzinie życia i gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych

I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych Załącznik nr 1 do siwz Znak sprawy: ZP-PNK/D/2013/9/87 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym przegląd rozwiązań i oferty StatSoft

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym przegląd rozwiązań i oferty StatSoft Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym przegląd rozwiązań i oferty StatSoft Mirosław Popieluch StatSoft Polska Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA W MEDYCYNIE

STATYSTYKA W MEDYCYNIE STATYSTYKA W MEDYCYNIE Arkadiusz Miziołek, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Nowoczesna medycyna nie może obejść się bez statystyki, co więcej, zakres zastosowań analizy danych w medycynie stale

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Piotr Wójtowicz StatSoft Polska Sp. z o.o.

Piotr Wójtowicz StatSoft Polska Sp. z o.o. ROZWIĄZANIA STATISTICA DLA SKORINGU Piotr Wójtowicz StatSoft Polska Sp. z o.o. Skuteczność działania systemu skoringowego przede wszystkim zależy od dostępności, zakresu i jakości gromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SAS. ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie

SZKOLENIA SAS. ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie SZKOLENIA SAS ONKO.SYS Kompleksowa infrastruktura inforamtyczna dla badań nad nowotworami CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie DANIEL KUBIK ŁUKASZ LESZEWSKI ROLE ROLE UŻYTKOWNIKÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

JAK SZYBKO WYKONYWAĆ ANALIZY I RAPORTY (NP. DLA APR) I UDOSTĘPNIAĆ JE WŁAŚCIWYM OSOBOM? Wymogi odnośnie analiz i raportów w przemyśle farmaceutycznym

JAK SZYBKO WYKONYWAĆ ANALIZY I RAPORTY (NP. DLA APR) I UDOSTĘPNIAĆ JE WŁAŚCIWYM OSOBOM? Wymogi odnośnie analiz i raportów w przemyśle farmaceutycznym JAK SZYBKO WYKONYWAĆ ANALIZY I RAPORTY (NP. DLA APR) I UDOSTĘPNIAĆ JE WŁAŚCIWYM OSOBOM? Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wymogi odnośnie analiz i raportów w przemyśle farmaceutycznym Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEPIS NA SKORING - STATISTICA ZESTAW SKORINGOWY

PROSTY PRZEPIS NA SKORING - STATISTICA ZESTAW SKORINGOWY PROSTY PRZEPIS NA SKORING - STATISTICA ZESTAW SKORINGOWY Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Modele skoringowe są obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów modeli statystycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie w ekonomii, finansach i towaroznawstwie spotykane określenia: zgłębianie danych, eksploracyjna analiza danych, przekopywanie danych, męczenie danych proces wykrywania zależności w zbiorach danych poprzez

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I ANALIZA DANYCH W ŚLEDZENIU PRODUKTU (PRODUCT TRACEABILITY)

RAPORTOWANIE I ANALIZA DANYCH W ŚLEDZENIU PRODUKTU (PRODUCT TRACEABILITY) RAPORTOWANIE I ANALIZA DANYCH W ŚLEDZENIU PRODUKTU (PRODUCT TRACEABILITY) Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Współczesne procesy wytwórcze często składają się z wielu skomplikowanych etapów. Jakość

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Przykład wykorzystania mechanizmów automatyzujących proces raportowania

Przykład wykorzystania mechanizmów automatyzujących proces raportowania AUTOMATYZACJA RAPORTOWANIA W STATISTICA Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Możliwości STATISTICA w zakresie automatyzacji Automatyzacja procesu raportowania jest obecnie jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel Prezentacja produktu BCC EXTRA EasyInput jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA

PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA Krzysztof Suwada, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Wiele różnych analiz dotyczy danych opisujących wielkości charakterystyczne bądź silnie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE Rafał Wajda, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa stosują narzędzia analizy danych, aby optymalizować działania i spełnić wymagania norm.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo