Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Organizator gimnazjalisty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Organizator gimnazjalisty"

Transkrypt

1 Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w opracowanym przez nas organizatorze gimnazjalisty Organizator gimnazjalisty GIMNAZJUM NR 2 ul. Skłodowskiej 5; Pabianice tel. (0 42) , gim2pabianice.pl Opracowanie: Ewa Lewandowska tel./fax Fot. Gimnazjum: Aleksander Duda Wyrażam szczególne podziękowania dla Anny Brandt i Aleksandry Szymańskiej, oraz ich koleżanek i kolegów z klas trzecich, obecnie absolwentów naszego gimnazjum, za ich cenne uwagi w trakcie opracowywania Organizatora. Dziękuję Radzie Pedagogicznej za akceptację pomysłu i gotowość pracy z Organizatorem. Motto Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista" Albert Einstein On education", Out of My Later Years"

2 Dlaczego Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? W Gimnazjum nr 2 nauczyciele dbają o rozwój wszystkich uczniów, zarówno tych podwyższonym progu możliwości, jak i tych z problemami z przyswajaniem wiedzy i z różnymi dysfunkcjami w rozwoju, bez porównywania ich z innymi. Każdy uczeń ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. W Gimnazjum nr 2 spotkacie środowisko przyjazne uczniom. Nadrzędnym celem nauczania i każdego działania pracowników szkoły jest zawsze i wyłącznie dobro uczniów. W Gimnazjum nr 2 zatrudnieni są kompetentni i wykwalifikowani nauczyciele, zawsze gotowi nieść pomoc uczniom. Gimnazjum nr 2 wyposażone jest w pracownię komputerową, z której uczniowie mogą korzystać po zajęciach. Posiadamy bogato wyposażoną, nowoczesną bibliotekę multimedialną do samodzielnej nauki. Gimnazjum nr 2 jest pierwszą placówką oświatową w Pabianicach, która jeszcze w czerwcu 2002 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Szkoła z klasą". dyrektor Grzegorz Hanke

3 2. Cele wychowawcze gimnazjum. Czytelne reguły zachowań. Chciałbym po ukończeniu naszego gimnazjum umieć świadomie nadawać kształt swojemu życiu" Gimnazjum nr 2 to szkoła, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwych warunków rozwoju wszystkim uczniom, rozwinięcie u uczniów aktywnej i twórczej postawy oraz przygotowanie ich do samodzielności w dorosłym życiu. Standard, do którego zmierzamy to ukształtowanie ucznia wewnętrznie zdyscyplinowanego, o harmonijnej osobowości, przejmującego właściwą część odpowiedzialności za własne działania, emocje i postawę życiową, w tym naukę. Ucznia, który potrafi wytyczać cele, korzystać z dostępnych środków i realizować stawiane przez siebie zadania. Pragniemy nauczyć uczniów samodzielności, kreatywności, krytycznej postawy w stosunku do siebie samych i otoczenia. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły potrafili komunikować swoje potrzeby, okazywać szacunek sobie i społeczności szkolnej, współpracować z kolegami, szanować własność, troszczyć się o innych. Dążymy do tego, aby uczniowie rozumieli potrzebę respektowania zasad obowiązujących w szkole, widzieli potrzebę zdobywania wiedzy i wykształcania umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu, a tym samym potrafili korzystać z pomocy jaką dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły są gotowi nieść w potrzebie. Czytelne reguły zachowań Pragniemy, aby uczniowie naszego gimnazjum rozumieli potrzebę zaakceptowania zasadniczych reguł zachowań odnoszących się do całej społeczności szkolnej. I - REGUŁA PIERWSZA - Wiem jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole" Powiem nie" czynnikom uniemożliwiającym właściwy rozwój psychiczny i fizyczny czyli papierosom, alkoholowi, narkotykom i dopalaczom. Powiem nie" przemocy i dokuczaniu.

4 Używki W szkole oraz otoczeniu zdecydowanie nie pali się papierosów ani nie stosuje używek w postaci alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Stosowanie używek w każdym wieku, a tym bardziej gimnazjalnym zagraża twojemu życiu. Porady dla uczniów realizujących regułę pierwszą Jeżeli przypadkiem lub świadomie znalazłeś się w sytuacji, w której koledzy lamią tę regułę i wiesz kto ją łamie, spróbuj porozmawiać z kolegą na temat konieczności zmiany zachowania. Rozmowę przeprowadź bez obecności innych osób łamiących regułę. W razie potrzeby poradź się wychowawcy lub pedagoga szkolnego jak powinieneś się zachować, nie mówiąc mu o którego kolegę chodzi. Porady dla uczniów, którzy nie realizują reguły pierwszej Jeżeli masz problem z regułą pierwszą, palisz papierosy, zdarza ci się wypić piwo bądź spróbować dopalacza, sporadycznie masz kontakt z osobami palącymi marihuanę zadaj sobie kilka pytań: Dlaczego ja uważam za normalne coś przed czym ostrzega mnie szkoła? Dlaczego wydaje mi się, że się nie uzależnię, skoro wszyscy mówią i piszą, że uzależnić się jest bardzo łatwo? Dlaczego nie dostrzegam zagrożenia dla siebie? Czyżby mój instynkt samozachowawczy był w jakiś sposób zachwiany? Jeśli zaniepokoiły Cię odpowiedzi na postawione pytania i chcesz powrócić do normalności powiedz o tym swojemu nauczycielowi lub zwróć się do pedagoga, przyjaciela, dyskretnej i zaufanej osoby. Włącz się do szkolnego programu Przeciw nałogom". Dokuczanie W naszym gimnazjum nauczyciele zwracają szczególną uwagę na zjawisko dokuczania". Nikt nie ma prawa: obrażać mnie słownie: wyśmiewać się ze mnie, przezywać mnie, złośliwie plotkować na mój temat; stosować wobec mnie siły fizycznej: szarpać, popychać, niszczyć mi ubrania, kierować pod moim adresem gróźb, wymuszać na mnie zachowań, na jakie ja się nie godzę, zabierać mi kanapek, pożyczać" bez mojej zgody przyborów szkolnych: odtrącać mnie, wykluczać z grupy, odsuwać od grupy; przeszkadzać w nauce. Dokuczanie w każdej formie będę traktował jako próbę naruszania mojej godności. Wykształcę w

5 sobie poczucie wiary w siebie, na tyle bym mógł przeciwstawić się próbom dokuczania. Nie będę bezbronną ofiarą. W razie potrzeby zwrócę się do pedagoga lub wychowawcy. Przekażę swoje doświadczenia zespołowi odpowiedzialnemu za program Przeciw przemocy" w szkole. Obowiązkiem szkoły jest zaradzić sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów. Agresja i przemoc Nadużycia słowne, przemoc fizyczna, niewłaściwe zachowania, w tym seksualne nie mogą być tolerowane. Każde agresywne zachowanie, które godzi w honor i prawo do godności innych osób spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony pozostałych uczniów, kadry i kierownictwa. Polityka długofalowa szkoły w tym zakresie zakłada wykształcenie świadomej, pozytywnej postawy uczniów w kontaktach międzyludzkich. Nie zgadzaj się na takie objawy przemocy jak fala" czy kocenie". Nie pozwól starszym znęcać się nad młodszymi. Zaprotestuj sam lub zasygnalizuj wychowawcy każdy przypadek przemocy, jakiego byłeś świadkiem. Pomoc uczniom, którzy dokuczają innym lub stosują przemoc W szkole prowadzony jest całoroczny projekt Masz potrzebę dokuczać innym = sam potrzebujesz pomocy". Uczniowie, który swoim zachowaniem wykazują potrzebę dokuczania innym mogą liczyć na fachową pomoc ze strony pedagoga, wychowawców i dyrekcji szkoły. II - REGUŁA DRUGA - Wiem co to znaczy szanować siebie i innych" Powiem nie" kiedy godność moja lub kolegów będzie naruszana. Szacunek dla siebie Zakładamy, iż uczniowie naszego gimnazjum nauczą się szanować siebie, dostrzegać i komunikować swoje potrzeby, podejmą rozmowę z wychowawcą i będą świadomie analizować swoje zachowanie w celu wykształcenia najkorzystniejszych dla ich rozwoju postaw. Szacunek dla innych Zakładamy, iż uczniowie naszego gimnazjum dbać będą o wytworzenie atmosfery serdeczności i wzajemnej pomocy. Uczeń, który ma problemy z zaakceptowaniem reguł współżycia może

6 liczyć na pomoc. Wychowawca pomoże określić rzeczywiste przyczyny niewłaściwych zachowań, zaplanować zachowania akceptowane i będzie asystował uczniowi, kiedy len zdecyduje się na zmianę postawy. Pomoże też dostrzec korzystne zmiany, ewentualnie ustali z uczniem pola, na których uczeń w dalszym ciągu sobie nie radzi, wytyczy kierunek dalszej pracy w celu podjęcia odpowiednich kroków wykluczających lub ograniczających w przyszłości podobne nieakceptowane zachowania. Respektowanie autorytetów i wspólnych ustaleń Zakładamy, iż uczniowie nauczą się respektować wskazówki i postanowienia dyrektora, nauczycieli, pedagoga szkolnego, pracowników administracji i innych pracowników szkoły i w kontaktach z nimi wykażą się wysokim stopniem kultury osobistej. W przypadku naruszania reguły mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawcy. Szacunek do lokalnej społeczności Uczniowie reprezentują nasze gimnazjum poza szkołą. Chcemy nauczyć młodzież przenoszenia właściwych wzorów na sytuacje pozaszkolne. Zachowanie w domu i w stosunku do lokalnej społeczności powinno odzwierciedlać możliwie świadomy model zachowań wyniesiony ze szkoły. III - REGUŁA TRZECIA - Wiem co oznacza poszanowanie własności" Powiem zdecydowane nie" kiedy mienie moje lub innych będzie niszczone Oczekujemy, iż uczniowie będą traktować szkołę i otoczenie z należnym szacunkiem. Wykażą troskę o wystrój pracowni i wyposażenie szkoły. Będą dbać o porządek w pomieszczeniach szkolnych (na korytarzach, przy kiosku szkolnym, w toaletach...). Nieuniknioną konsekwencją celowego lub przypadkowego zniszczenia mienia szkolnego lub własności innych osób będzie konieczność poniesienia kosztów napraw lub zadośćuczynienia w ustalonej z udziałem kolegów i wychowawcy formie. Wystarczy

7 pamiętać hasło Człowieku! Chcesz się uczyć w ładnej szkole, to jej nie niszcz" (Anna Brandt). IV - REGUŁA CZWARTA- Wiem ak powinienem realizować obowiązek szkolny" Powiem nie" kiedy inni nie pozwolą mi pracować i być aktywnym na lekcjach tak, jak bym sobie tego życzył. Powiem nie" swojemu negatywnemu nastawieniu do obowiązków szkolnych. Zakładamy, iż uczniowie nauczą się dostrzegać zależność między swoim zachowaniem, a sukcesami szkolnymi kolegów z klasy i jakością wzajemnych kontaktów. Stopień przygotowania poszczególnych uczniów do zajęć warunkuje niejednokrotnie właściwy przebieg lekcji. Lekceważąca, niedojrzała, negatywna postawa niektórych uczniów utrudnia naukę uczniom chętnie współpracującym z nauczycielem. Reguła czwarta dla uczniów współpracujących z nauczycielem Nie pozwól, aby inni uniemożliwiali ci osiąganie celów. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której kolega uniemożliwia ci pełne zaangażowanie na lekcji zakomunikuj to. Zwróć się bezpośrednio do kolegi i powiedz mu spokojnym głosem, że przeszkadza ci w realizowaniu twoich celów. Poproś go o zmianę zachowania. Reguła czwarta dla uczniów niewspółpracujących z nauczycielem Nie przeszkadzaj innym w realizacji ich zadań. Jeśli sam masz problem z określaniem celów dla siebie zgłoś się do nauczyciela, spytaj o przyczynę swojego zachowania, poproś o poradę. Przygotuj z nauczycielem plan zmian w swoim zachowaniu, realizuj go krok po kroku z pomocą nauczyciela, spisz z nim kontrakt, ustal jakie strategie zastosujesz, żeby zmienić swoje zachowanie na takie, jakie pozwalałoby ci utrzymać serdeczne i życzliwe kontakty z klasą bez odwoływania się do negatywnych sposobów zwrócenia na siebie uwagi. Nie przyzwyczajaj się do bezradności wobec swoich

8 słabości. Twój brak odpowiedzialności za siebie i innych nauczy cię oddawać swój los w cudze ręce, a tego chyba nie chcesz. Frekwencja Zgodnie z przepisami polskiego prawa uczeń zobowiązany jest systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Pamiętaj jednak, że nauka to przywilej. Usprawiedliwianie nieobecności W razie nieobecności w szkole w pierwszym dniu po przerwie przynieś wychowawcy klasy zwolnienie podpisane przez rodziców/opiekunów lub lekarza. W razie koniecznej kilkudniowej nieobecności rodzice poproś rodziców, by powiadomili telefonicznie wychowawcę o przyczynach nieobecności na początku choroby. Rozmowa z rodzicami ma zapewnić wychowawcę, iż nieobecność jest uzasadniona i uczeń nie wagaruje. Lekarskie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, a obecność na zajęciach Zwolnienie lekarskie zwalnia ucznia z konieczności wykonywania ćwiczeń fizycznych, nie zwalnia natomiast z udziału w zajęciach WF. Zwolnienie ucznia z zajęć w ciągu dnia Uczeń może zostać zwolniony z zajęć szkolnych wyłącznie za zgodą wychowawcy, po skontaktowaniu się telefonicznym wychowawcy z rodzicami lub rodziców z wychowawcą. Podstawą zwolnienia ucznia w ciągu dnia jest także pisemny druk od rodziców z prośbą o zwolnienie. W obu przypadkach uczeń wraca do domu na wyłączną odpowiedzialność rodziców. Punktualność W przypadku spóźnienia uczniowie zgłaszają się do wychowawcy i informują go o przyczynach spóźnienia. Pamiętaj, że notorycznie spóźnianie zostanie odczytane jako brak szacunku do innych i lekceważenie obowiązku szkolnego, a także będzie miało negatywny wpływ na ocenę z zachowania.

9 Przygotowanie do zajęć Uczeń zobowiązany jest przychodzić na każde zajęcia przygotowany. W razie braku przygotowania uczeń winien poinformować nauczyciela o fakcie i przyczynach. Uczeń powinien ustalić z nauczycielem sposób rozliczenia się z zaległej pracy. W razie, gdy dana praca domowa ma ścisły związek z prowadzoną danego dnia lekcją uczeń winien wykazać na kolejnych zajęciach, że opanował zagadnienia z obu lekcji. Materiały własne do nauki Materiały do nauki to środki wspomagające naukę. Zeszyty, podręczniki, książki ćwiczeń, przybory do pisania, strój gimnastyczny są niezbędne w codziennej pracy. Jeżeli uczeń zapomni materiałów powinien przed lekcją pożyczyć je lub usiąść tak, by dzielić je z kolegą, nie zakłócając porządku lekcji. Zaliczanie przerabianego materiału Od ucznia oczekuje się wykazania aktywności na zajęciach, uczestniczenia w pracach klasowych i sprawdzianach. Nauka odpowiedzialności za własny rozwój wymaga, by w razie nieobecności podczas sprawdzianu, bezpośrednio po powrocie do szkoły uczeń samodzielnie zadbał o to, by zostać ocenionym przez nauczyciela z danego zakresu materiału w ustalonym wspólnie terminie i w ustalonej formie. W razie problemów uczeń może oczekiwać od nauczyciela, że ten pomoże mu określić zakres samodzielnej pracy i zakres pomocy. V - REGUŁA PIĄTA - Wiem jak najkorzystniej zaprezentować się w szkole i dbać o swój wizerunek" Mój wygląd komunikuje więcej niż mi się wydaje. Strój uczniowski Chcemy, aby nasi uczniowie rozumieli ścisłą zależność między ubiorem i wyglądem a zachowaniem, między strojem a wizerunkiem swojej osoby jaki prezentują innym. Postaraj się zachować własny styl, ale w granicach rozsądku. Strój szkolny winien być odpowiedni do zadań jakie szkoła stawia przed uczniem. Ubiór winien być schludny, estetyczny i wygodny, tak by nie dekoncentrował ucznia i

10 jego kolegów, nie prowokował innych do niewłaściwych zachowań. Strój nie może wzbudzać agresji czy też być nieestetyczny lub niepełny. Uczniowie naszego gimnazjum wiedzą, iż nie zezwala się na noszenie symboli przynależności do niebezpiecznych subkultur młodzieżowych (szalików, łańcuchów, czapek). Na terenie szkoły nie nosi się odzieży wierzchniej (kurtek, płaszczy), ani odzieży z napisami, które mogą urazić uczucia innych. Zadaniem nauczyciela jest takie poprowadzenie rozmowy z uczniami, aby zrozumieli jaki rzeczywisty przekaz idzie za niewłaściwym strojem i jakie konsekwencje dla ucznia niesie za sobą niestosowność stroju do sytuacji. Ze względu na higienę osobistą oraz konieczność utrzymania czystości w szkole uczniowie winni zmieniać obuwie na tenisówki lub sandały z jasną podeszwą. Troska o higienę osobistą i wygląd ucznia Staramy się, by uczniowie naszej szkoły dbali o higienę ciała i czystość ubioru. Uczniowie, którzy wyraźnie nie dbają o higienę osobistą mogą liczyć na rozmowę z wychowawcą bez obecności osób trzecich. Eksponowanie tatuaży, brzucha, biżuterii w pępku lub innych bardziej intymnych miejscach jest z oczywistych względów nie do przyjęcia. Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na farbowanie włosów i stosowanie makijażu. VI - REGUŁA SZÓSTA - Wiem jak się zachowywać w pomieszczeniach szkolnych" Wejście do szkoły Uczniowie wchodzą na teren szkoły bocznym wejściem przez szatnię. Wstęp na teren szkoły Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć szkolnych, wstęp na teren szkoły mają wyłącznie uczniowie, pracownicy szkoły oraz kontrahenci szkoły. Pozostałe osoby, w tym ich rodzice, zobowiązane są przedstawić się pracownikowi ochrony szkoły urzędującemu przy wejściu lub zgłosić się do sekretariatu szkoły.

11 Szatnia Uczniowie proszeni są o niepozostawianie w szatni cennych przedmiotów. W razie potrzeby można zwrócić się do wychowawcy z prośbą o zabezpieczenie cennej rzeczy. W innym przypadku szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zaginione. Wstęp do boksu mają wyłącznie uczniowie z przydzielonej klasy. Ciągi komunikacyjne - schody Schody należą do ciągu komunikacyjnego. Nie przeszkadzajmy sobie w przemieszczaniu się z piętra na piętro. Jednoznacznie nie wolno siadać i przebywać na klatkach schodowych, półpiętrach oraz w kwadratach komunikacyjnych przy schodach (przestrzeń przy pokoju nauczycielskim, przy bibliotece szkolnej, w przedsionku przy schodach na I piętrze). Powierzchnia pokryta parkietem jest najstosowniejszym miejscem do przebywania w czasie przerw. Parter Parter jest dla uczniów wyłączony z komunikacji ze względu na usytuowanie gabinetu dyrektora sekretariatu i gabinetów lekarskich. Uczniowie proszeni są o niekorzystanie z korytarza na parterze. Kiosk szkolny - czystość w okolicy kiosku W trosce o czystość w pomieszczeniach szkolnych zwłaszcza w sąsiedztwie kiosku korzystaj z koszy na śmieci. Znajdziesz je na każdym piętrze i w każdej pracowni. W razie kiedy kosz jest przepełniony, poinformuj o tym pracownice z obsługi technicznej. Korytarze szkolne - dopuszczalny poziom hałasu Na korytarzu szkolnym należy zachowywać się tak, aby umożliwić kolegom i sobie wypoczynek w czasie przerw. Siadając na podłodze nie uniemożliwiaj innym swobodnego przejścia. Korytarze szkolne - gra w piłkę Gra w piłkę może mieć miejsce wyłącznie na boisku szkolnym z dala od okien budynku szkolnego. Na korytarzu gra w piłkę lub z użyciem przedmiotu ją zastępującego zagraża bezpieczeństwu uczniów i mienia szkolnego.

12 Korytarze szkolne - siadanie na parapetach Ze względów bezpieczeństwa zabrania się siadania na parapetach. Korytarze szkolne - przebywanie na korytarzu w czasie lekcji Przebywanie na korytarzu w czasie przerw łączy się zawsze z podniesieniem poziomu hałasu. Uczniowie proszeni są więc o spędzanie wolnego czasu w oczekiwaniu na lekcje w świetlicy szkolnej. Korzystanie z toalet W toaletach nie należy przebywać w celach innych niż zgodne z ich przeznaczeniem. Sprzęt elektroniczny Korzystanie w czasie przerw ze sprzętu grającego typu discman czy walkman uniemożliwia komunikację. Na terenie szkoły uczniowie nie mogą więc korzystać z tego rodzaju sprzętu. Telefony komórkowe należy przechowywać w zamkniętych plecakach i nie korzystać z nich w przypadkach innych niż uzasadnione. Przedmioty, o których mowa mogą być odebrane uczniowi na czas zajęć szkolnych i przekazane dyrektorowi szkoły. Pracownie przedmiotowe - wchodzenie do klasy Wchodzenie do klasy ani wychodzenie z niej nie powinno zakłócać spokoju. Szuranie krzesłami, rzucanie plecakami, podniesiony głos nie mają nic wspólnego z kulturalnym zachowaniem. Pamiętaj o tym. Będzie nam przyjemniej. Pracownie przedmiotowe - żucie gumy Ze względów estetycznych i wychowawczych kadra pedagogiczna zdecydowanie opowiedziała się, by uczniowie nie żuli gumy w czasie zajęć lekcyjnych. Pracownie przedmiotowe - zadania dyżurnych Dyżurni dbają o czystość w pracowniach, wycierają tablicę, przynoszą kredę, służą pomocą nauczycielowi i kolegom. Jeżeli role nie zostały ustalone inaczej, dbają o przydział materiałów dla uczniów i ich zwrot do nauczyciela. Zapamiętaj, podstawowe pytanie dyżurnego to: W czym mogę pomóc?"

13 Biblioteka szkolna, świetlica, 'Stołówka, pracownia komputerowa, sale gimnastyczne Każde z wymienionych pomieszczeń ma własne opracowania regulaminowe. Proszę o zapoznanie się z nimi. Dostosowanie się do oczekiwań gospodarzy tych pomieszczeń ułatwi wzajemne kontakty. Boisko szkolne Boisko to integralna część szkoły. Troska o czystość na boisku należy do ciebie. 1. Wykaz ważnych telefonów i adresów. 2. Gdzie kierować się w trudnych sytuacjach? Policja Pogotowie Straż pożarna 998 Straż miejska Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy; Miejski Ośrodek Profilaktyki I Terapii Uzależnień -Pabianice, ul. Gdańska 7 tel ; ; poniedziałki piątki: godz ; czwartki: ; porady prawne, informacja, konsultacja 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pabianice, Urząd Miasta, ul.gdańska7,tel Ośrodek Pomocy Społecznej: Pabianice, ul. Cicha 43 tel ; poniedziałki - piątki ; wtorki ; pomoc materialna, porady 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pabianice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Torowa 21; tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy: Pabianice, ul. Torowa 21;tel codziennie godz ; pomoc materialna, porady 8. Komenda Rejonowa Policji w Pabianicach- Pabianice, ul. Żeromskiego 18, tel

14 9. Uwaga! Połączenie telefoniczne nieodpłatne dla osób z całego kraju: Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie Niebieska linia'w dni powszednie w godz ; w soboty i święta w godz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice ul. Bracka 10/1 2 tel Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót Z U"; Łódź ul. Więckowskiego 32; tel poniedziałki- piątki w godz Policyjny telefon zaufania (automat zgłoszeniowy) Żeromskiego 18, tel Telefon Przeciw przemocy": Pomarańczowa Linia tel ; pomaga rodzicom, których dzieci stosują używki 15. Gdzie zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pamiętaj, iż w każdej sytuacji możesz liczyć na pomoc pracowników szkoły, czyli wychowawcy, pedagoga, nauczycieli, dyrektora szkoły, pracownika świetlicy, biblioteki. Jeżeli trapi cię problem, którego nie rozumiesz, nie potrafisz określić lub nazwać, masz wątpliwości, źle się z czymś czujesz, zawsze możesz porozmawiać z którąś z wymienionych osób. Zastanów się do kogo masz największe zaufanie i wybierz osobę, do której się zwrócisz. Osoba ta zapewni dyskrecję, jesteśmy tu wszyscy po to, by ci pomóc. Żadna z twoich uwag nie zostanie zlekceważona. Skoro twoja troska jest ważna dla ciebie oznacza to, że jest ważna dla nas. Polegaj na naszym doświadczeniu. Jak uzyskać pomoc finansową i socjalną. W celu uzyskania pomocy socjalnej lub finansowej zwróć się do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, jeżeli Ty lub twoi rodzice nie wiedza jak napisać podanie lub prośbę poproś o pomoc. Szkota dysponuje pewnymi środkami na te cele. Możesz wypożyczyć

15 podręczniki, otrzymać bezpłatne obiady, korzystać ze świetlicy środowiskowej. Gimnazjum nr 2, 10 października 2003r. otrzymało zaszczytny tytuł Szkoły z klasą. Opracowane wtedy zasady obowiązują również dzisiaj. Sześć zasad Szkoły z klasą" Szkoła z klasą: 1... dobrze uczy każdego. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać: dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego maja się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad uczy myśleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata pomaga uwierzyć w siebie. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szansę uwierzyć we własne siły przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

16 Część II 1. Rozwijanie umiejętności społecznych, a umiejętność komunikacji. Jak wykształcić w sobie umiejętności społeczne? Umiejętność komunikacji to sztuka, której trzeba się nauczyć. Najpierw zapoznaj się z podstawowymi zasadami komunikacji. Następnie poznaj sposoby rozwiązywania problemów. Pamiętaj o zasadach jakie pomagają współpracować z innymi i sprawdź swoje zdolności komunikacyjne. Ćwicz codziennie. Staraj się zrozumieć, że ty sam masz wpływ na swoje działanie, własne reakcje i zachowania. Od ciebie zależy czy się złościsz czy cieszysz. Podstawowe zasady komunikacji Usiądź twarzą w twarz z rozmówcą. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Zwracaj się do rozmówcy po imieniu. Dziel się swoimi materiałami. Podczas pracy zespołowej dostosuj się do roli jaka jest ci przydzielona. Formuj grupę zachowując się cicho. Sztuka rozwiązywania problemów Osiągnij porozumienie. Szanuj opinie innych. Wypowiadaj się w swoim imieniu, myśl samodzielnie. Dostrzeż różne punkty widzenia. Negocjuj. Bądź zdolny do kompromisu. Umiejętność współpracy z zespole Nie zgadzaj się z opinią, nie z osobą. Pobudzaj grupę do działania. Zachęcaj innych do współpracy. Zaoferuj swoją pomoc. Sprawdź czy wypowiadasz się zrozumiale dla innych. Zadaj sobie następujące pytania dotyczące ewentualnych problemów podczas pracy w grupie? jeśli odpowiedzi cię niepokoją porozmawiaj o tym z wychowawcą. 1. Czy wolisz pracować samodzielnie? 2. Czy odbierasz sygnały, że inni nie chcą z tobą pracować? 3. Czy to ty cały czas rozmawiasz? 4. Czy dominujesz w grupie? 5. Czy zajmujesz się rozmową nie związaną z wykonywanym zadaniem?

17 6. Czy jesteś wiecznie nieobecny w czasie kiedy powinieneś pracować w grupie? 7. Czy jesteś przygotowany do zajęć? 8. Czy przypadkiem nie jesteś zbyt złośliwy i nie naśmiewasz się z kolegów? Umiejętność współpracy Role i zadania podczas pracy grupowej W każdym zadaniu znajdziesz dla siebie miejsce- Na początku wybierz rolę dla siebie, w miarę upływu czasu sprawdź się w innych zakresach działań. Rola Zaopatrzeniowe Organizator Sekretarz Kibic Doradca Wywiadowca Zadanie 1. Dowiaduje się jakie materiały będą potrzebne. 2. Upewnia się, że wszyscy mają wszystko to co potrzebne. 3. Rozlicza się z materiałów. 1. Przydziela role. 2. Pilnuje by zadania wykonać na czas. 3. Upewnia się, że wszystkie zadania są wykonane. 1. Notuje to co grupa uważa za ważne. 2. Czyta grupie zanotowane pomysły. 3. Sprawdza czy w tekście nie ma błędów i czy tekst jest poprawny. 1. Chwali uczestników zadania. 2. Pociesza grupę. 3. Dodaje otuchy. 1. Upewnia się, że wszyscy rozumieją polecenia. 2. Sprawdza czy rozwiązania zadania będą zrozumiałe dla innych. 3. Upewnia się czy nauczyciel nie ma uwag do pracy grupy. 1. Podgląda co robią uczniowie w innych grupach. 2. Przekazuje swojej grupie informacje.

18 Redaktor Prezenter 1. Przydziela zadania. 2. Pilnuje by grupa rozliczyła się z zadań w ustalonym czasie. 3. Wręcza nauczycielowi wykonaną pracę. 1. Upewnia się, że sam rozumie zadanie. 2. Prezentuje rozwiązania zadania przed całą klasą. 3. Odpowiada na pytania klasy. Jak rozwinąć w sobie umiejętność współpracy, samodyscyplinę i odpowiedzialność". Ankieta Jakim jestem uczniem?" Czy potrzebuję pomocy w przyswojeniu zasad współpracy w kolegami? Czy wolę pracować sam? Czy jestem apatyczny i nie mam ochoty na żadne działanie? Czy lubię dominować w grupie? Czy potrafię tworzyć właściwe relacje z innymi? Czy mam problemy z własnym zachowaniem? Czy lubię skupiać na sobie uwagę? Czy chcę okazać przewagę nad innymi? Czy szukam zemsty? Czy zachowuję się agresywnie? Czy czuję się nieprzystosowany społecznie? Czy należę do uczniów ze szczególnymi potrzebami? Czy mam problemy w nauce? Czy mam problemy z kontrolowaniem swojego zachowania? Czy jestem uczniem zdolnym i potrzebuję większych wyzwań? Czy mam problemy z wypowiadaniem się? Czy mam jakieś problemy natury fizycznej? Jeżeli odpowiedziałeś 'Tak" na któreś z pytań porozmawiaj o tym z wychowawcą. Pomoże ci zrozumieć przyczyny twoich problemów, podpowie jak radzić sobie na co dzień.

19 Umiejętność rozwiązywania problemów Co zrobić kiedy masz z kimś problem? 1.Uspokój się jeżeli jesteś zdenerwowany. Jak to zrobić? Policz do dziesięciu. Weź 10 głębokich oddechów. Poczekaj godzinę. 2.Postaraj się wyrazić przyczynę problemu słowami. Użyj sformułowania odnoszącego się do ciebie, unikaj zdań zaczynających się na słowo 'Ty". Przykłady sformułowań odnoszących się do ciebie: Uważam, że mamy problem, ponieważ... Martwię się, bo... Jestem zdenerwowany, bo... Chcę porozmawiać z tobą o... 3.Zapytaj o punkt widzenia osoby, z którą masz jakiś problem - wysłuchaj jej uważnie. 4.Omówcie rozwiązania, które zadowolą was obojga. 5.Wspólnie wybierzcie rozwiązanie i ustalcie jak będziecie postępować w przyszłości. 6.Podajcie sobie ręce. Pamiętaj. W razie potrzeby zwróć się o pomoc do wychowawcy. Dokuczanie i zaczepianie. Kto dokucza i zaczepia? Charakterystyka sprawcy. Osoba dokuczająca innym poprzez zachowania agresywne to najczęściej spotykany przypadek osoby dokuczającej. Nie ma dla niej znaczenia kogo zaczepia. Potrafi zachować się agresywnie w stosunku do kolegi, nauczyciela, czy nawet dyrektora i nie widzi nic niestosownego w swoim zachowaniu. Nie okazuje szacunku żadnym autorytetom. Osoba taka często wchodzi w zaczepne relacje z innymi. Nie jest przy tym niespokojna czy niepewna, czuje się w swojej roli bezpiecznie.

20 Oto charakterystyka takiej osoby: Potrafi być agresywna w stosunku do wszystkich bez względu na pozycję społeczną ofiary. Nie potrafi kontrolować własnych reakcji. Przemoc uważa za wartość pozytywną. Chce dominować. Jest silna psychicznie i fizycznie. Jest niewrażliwa na uczucia innych osób. Ma wysokie poczucie własnej wartości. Osoba dokuczająca innym, sama zachowująca się przy tym niespokojnie i niepewnie. Około 40 % osób dokuczających należy do tej grupy. Osoba taka jest wewnętrznie nieuporządkowana, niepewna swojej wartości, często staje się jednocześnie ofiarą innych osób dokuczających. Dzieli cechy charakteru sprawcy i ofiary. Oto charakterystyka takiej osoby: Jest niepewna i agresywna. Ma niską samoocenę. Nie czuje się bezpiecznie i jest nieprzyjazna. Zaczepia niewłaściwe ofiary (np. osoby silniejsze od siebie). Prowokuje ataki innych zaczepiających. Jest emocjonalnie zachwiana. Osoba dokuczająca w sposób bierny - W większości przypadków w dokuczanie zaangażowane jest więcej osób niż sam sprawca i ofiara. Często sprawca gromadzi wokół siebie grupkę i wybiera spośród niej jedną ofiarę, która jest odizolowana od osób mogących ją wspierać. Przyjaciele" sprawcy pozostają z nim w układzie częściowo po to, by chronić siebie, częściowo zaś by przynależeć do grupy. Takie gangi działają czasem na wzór Mafii i chcą wymuszać posłuszeństwo innych. Przyjaciele" sprawcy często wciągani są przez swojego przywódcę w zaczepne zachowania. Oto ich cechy: Łatwo poddają się dominacji innych. Są bierni i łatwo nimi przewodzić. Nie wykazują szczególnych zachowań agresywnych. Potrafią wczuć się w sytuację ofiary i innych. Mają poczucie winy po tym jak dokuczają innym.

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Pomoc dzieciom. wykorzystywanym seksualnie. www.fdn.pl www.zlydotyk.pl

Pomoc dzieciom. wykorzystywanym seksualnie. www.fdn.pl www.zlydotyk.pl Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie p o r a d n i k dl a pe d a g o g ó w, n a u c z y c i e l i i op i e k u n ó w dz i e c k a www.fdn.pl www.zlydotyk.pl Spis treści Wstęp 2 Rozpoznanie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo