Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Organizator gimnazjalisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Organizator gimnazjalisty"

Transkrypt

1 Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w opracowanym przez nas organizatorze gimnazjalisty Organizator gimnazjalisty GIMNAZJUM NR 2 ul. Skłodowskiej 5; Pabianice tel. (0 42) , gim2pabianice.pl Opracowanie: Ewa Lewandowska tel./fax Fot. Gimnazjum: Aleksander Duda Wyrażam szczególne podziękowania dla Anny Brandt i Aleksandry Szymańskiej, oraz ich koleżanek i kolegów z klas trzecich, obecnie absolwentów naszego gimnazjum, za ich cenne uwagi w trakcie opracowywania Organizatora. Dziękuję Radzie Pedagogicznej za akceptację pomysłu i gotowość pracy z Organizatorem. Motto Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista" Albert Einstein On education", Out of My Later Years"

2 Dlaczego Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? W Gimnazjum nr 2 nauczyciele dbają o rozwój wszystkich uczniów, zarówno tych podwyższonym progu możliwości, jak i tych z problemami z przyswajaniem wiedzy i z różnymi dysfunkcjami w rozwoju, bez porównywania ich z innymi. Każdy uczeń ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. W Gimnazjum nr 2 spotkacie środowisko przyjazne uczniom. Nadrzędnym celem nauczania i każdego działania pracowników szkoły jest zawsze i wyłącznie dobro uczniów. W Gimnazjum nr 2 zatrudnieni są kompetentni i wykwalifikowani nauczyciele, zawsze gotowi nieść pomoc uczniom. Gimnazjum nr 2 wyposażone jest w pracownię komputerową, z której uczniowie mogą korzystać po zajęciach. Posiadamy bogato wyposażoną, nowoczesną bibliotekę multimedialną do samodzielnej nauki. Gimnazjum nr 2 jest pierwszą placówką oświatową w Pabianicach, która jeszcze w czerwcu 2002 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Szkoła z klasą". dyrektor Grzegorz Hanke

3 2. Cele wychowawcze gimnazjum. Czytelne reguły zachowań. Chciałbym po ukończeniu naszego gimnazjum umieć świadomie nadawać kształt swojemu życiu" Gimnazjum nr 2 to szkoła, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwych warunków rozwoju wszystkim uczniom, rozwinięcie u uczniów aktywnej i twórczej postawy oraz przygotowanie ich do samodzielności w dorosłym życiu. Standard, do którego zmierzamy to ukształtowanie ucznia wewnętrznie zdyscyplinowanego, o harmonijnej osobowości, przejmującego właściwą część odpowiedzialności za własne działania, emocje i postawę życiową, w tym naukę. Ucznia, który potrafi wytyczać cele, korzystać z dostępnych środków i realizować stawiane przez siebie zadania. Pragniemy nauczyć uczniów samodzielności, kreatywności, krytycznej postawy w stosunku do siebie samych i otoczenia. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły potrafili komunikować swoje potrzeby, okazywać szacunek sobie i społeczności szkolnej, współpracować z kolegami, szanować własność, troszczyć się o innych. Dążymy do tego, aby uczniowie rozumieli potrzebę respektowania zasad obowiązujących w szkole, widzieli potrzebę zdobywania wiedzy i wykształcania umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu, a tym samym potrafili korzystać z pomocy jaką dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły są gotowi nieść w potrzebie. Czytelne reguły zachowań Pragniemy, aby uczniowie naszego gimnazjum rozumieli potrzebę zaakceptowania zasadniczych reguł zachowań odnoszących się do całej społeczności szkolnej. I - REGUŁA PIERWSZA - Wiem jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole" Powiem nie" czynnikom uniemożliwiającym właściwy rozwój psychiczny i fizyczny czyli papierosom, alkoholowi, narkotykom i dopalaczom. Powiem nie" przemocy i dokuczaniu.

4 Używki W szkole oraz otoczeniu zdecydowanie nie pali się papierosów ani nie stosuje używek w postaci alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Stosowanie używek w każdym wieku, a tym bardziej gimnazjalnym zagraża twojemu życiu. Porady dla uczniów realizujących regułę pierwszą Jeżeli przypadkiem lub świadomie znalazłeś się w sytuacji, w której koledzy lamią tę regułę i wiesz kto ją łamie, spróbuj porozmawiać z kolegą na temat konieczności zmiany zachowania. Rozmowę przeprowadź bez obecności innych osób łamiących regułę. W razie potrzeby poradź się wychowawcy lub pedagoga szkolnego jak powinieneś się zachować, nie mówiąc mu o którego kolegę chodzi. Porady dla uczniów, którzy nie realizują reguły pierwszej Jeżeli masz problem z regułą pierwszą, palisz papierosy, zdarza ci się wypić piwo bądź spróbować dopalacza, sporadycznie masz kontakt z osobami palącymi marihuanę zadaj sobie kilka pytań: Dlaczego ja uważam za normalne coś przed czym ostrzega mnie szkoła? Dlaczego wydaje mi się, że się nie uzależnię, skoro wszyscy mówią i piszą, że uzależnić się jest bardzo łatwo? Dlaczego nie dostrzegam zagrożenia dla siebie? Czyżby mój instynkt samozachowawczy był w jakiś sposób zachwiany? Jeśli zaniepokoiły Cię odpowiedzi na postawione pytania i chcesz powrócić do normalności powiedz o tym swojemu nauczycielowi lub zwróć się do pedagoga, przyjaciela, dyskretnej i zaufanej osoby. Włącz się do szkolnego programu Przeciw nałogom". Dokuczanie W naszym gimnazjum nauczyciele zwracają szczególną uwagę na zjawisko dokuczania". Nikt nie ma prawa: obrażać mnie słownie: wyśmiewać się ze mnie, przezywać mnie, złośliwie plotkować na mój temat; stosować wobec mnie siły fizycznej: szarpać, popychać, niszczyć mi ubrania, kierować pod moim adresem gróźb, wymuszać na mnie zachowań, na jakie ja się nie godzę, zabierać mi kanapek, pożyczać" bez mojej zgody przyborów szkolnych: odtrącać mnie, wykluczać z grupy, odsuwać od grupy; przeszkadzać w nauce. Dokuczanie w każdej formie będę traktował jako próbę naruszania mojej godności. Wykształcę w

5 sobie poczucie wiary w siebie, na tyle bym mógł przeciwstawić się próbom dokuczania. Nie będę bezbronną ofiarą. W razie potrzeby zwrócę się do pedagoga lub wychowawcy. Przekażę swoje doświadczenia zespołowi odpowiedzialnemu za program Przeciw przemocy" w szkole. Obowiązkiem szkoły jest zaradzić sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów. Agresja i przemoc Nadużycia słowne, przemoc fizyczna, niewłaściwe zachowania, w tym seksualne nie mogą być tolerowane. Każde agresywne zachowanie, które godzi w honor i prawo do godności innych osób spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony pozostałych uczniów, kadry i kierownictwa. Polityka długofalowa szkoły w tym zakresie zakłada wykształcenie świadomej, pozytywnej postawy uczniów w kontaktach międzyludzkich. Nie zgadzaj się na takie objawy przemocy jak fala" czy kocenie". Nie pozwól starszym znęcać się nad młodszymi. Zaprotestuj sam lub zasygnalizuj wychowawcy każdy przypadek przemocy, jakiego byłeś świadkiem. Pomoc uczniom, którzy dokuczają innym lub stosują przemoc W szkole prowadzony jest całoroczny projekt Masz potrzebę dokuczać innym = sam potrzebujesz pomocy". Uczniowie, który swoim zachowaniem wykazują potrzebę dokuczania innym mogą liczyć na fachową pomoc ze strony pedagoga, wychowawców i dyrekcji szkoły. II - REGUŁA DRUGA - Wiem co to znaczy szanować siebie i innych" Powiem nie" kiedy godność moja lub kolegów będzie naruszana. Szacunek dla siebie Zakładamy, iż uczniowie naszego gimnazjum nauczą się szanować siebie, dostrzegać i komunikować swoje potrzeby, podejmą rozmowę z wychowawcą i będą świadomie analizować swoje zachowanie w celu wykształcenia najkorzystniejszych dla ich rozwoju postaw. Szacunek dla innych Zakładamy, iż uczniowie naszego gimnazjum dbać będą o wytworzenie atmosfery serdeczności i wzajemnej pomocy. Uczeń, który ma problemy z zaakceptowaniem reguł współżycia może

6 liczyć na pomoc. Wychowawca pomoże określić rzeczywiste przyczyny niewłaściwych zachowań, zaplanować zachowania akceptowane i będzie asystował uczniowi, kiedy len zdecyduje się na zmianę postawy. Pomoże też dostrzec korzystne zmiany, ewentualnie ustali z uczniem pola, na których uczeń w dalszym ciągu sobie nie radzi, wytyczy kierunek dalszej pracy w celu podjęcia odpowiednich kroków wykluczających lub ograniczających w przyszłości podobne nieakceptowane zachowania. Respektowanie autorytetów i wspólnych ustaleń Zakładamy, iż uczniowie nauczą się respektować wskazówki i postanowienia dyrektora, nauczycieli, pedagoga szkolnego, pracowników administracji i innych pracowników szkoły i w kontaktach z nimi wykażą się wysokim stopniem kultury osobistej. W przypadku naruszania reguły mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawcy. Szacunek do lokalnej społeczności Uczniowie reprezentują nasze gimnazjum poza szkołą. Chcemy nauczyć młodzież przenoszenia właściwych wzorów na sytuacje pozaszkolne. Zachowanie w domu i w stosunku do lokalnej społeczności powinno odzwierciedlać możliwie świadomy model zachowań wyniesiony ze szkoły. III - REGUŁA TRZECIA - Wiem co oznacza poszanowanie własności" Powiem zdecydowane nie" kiedy mienie moje lub innych będzie niszczone Oczekujemy, iż uczniowie będą traktować szkołę i otoczenie z należnym szacunkiem. Wykażą troskę o wystrój pracowni i wyposażenie szkoły. Będą dbać o porządek w pomieszczeniach szkolnych (na korytarzach, przy kiosku szkolnym, w toaletach...). Nieuniknioną konsekwencją celowego lub przypadkowego zniszczenia mienia szkolnego lub własności innych osób będzie konieczność poniesienia kosztów napraw lub zadośćuczynienia w ustalonej z udziałem kolegów i wychowawcy formie. Wystarczy

7 pamiętać hasło Człowieku! Chcesz się uczyć w ładnej szkole, to jej nie niszcz" (Anna Brandt). IV - REGUŁA CZWARTA- Wiem ak powinienem realizować obowiązek szkolny" Powiem nie" kiedy inni nie pozwolą mi pracować i być aktywnym na lekcjach tak, jak bym sobie tego życzył. Powiem nie" swojemu negatywnemu nastawieniu do obowiązków szkolnych. Zakładamy, iż uczniowie nauczą się dostrzegać zależność między swoim zachowaniem, a sukcesami szkolnymi kolegów z klasy i jakością wzajemnych kontaktów. Stopień przygotowania poszczególnych uczniów do zajęć warunkuje niejednokrotnie właściwy przebieg lekcji. Lekceważąca, niedojrzała, negatywna postawa niektórych uczniów utrudnia naukę uczniom chętnie współpracującym z nauczycielem. Reguła czwarta dla uczniów współpracujących z nauczycielem Nie pozwól, aby inni uniemożliwiali ci osiąganie celów. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której kolega uniemożliwia ci pełne zaangażowanie na lekcji zakomunikuj to. Zwróć się bezpośrednio do kolegi i powiedz mu spokojnym głosem, że przeszkadza ci w realizowaniu twoich celów. Poproś go o zmianę zachowania. Reguła czwarta dla uczniów niewspółpracujących z nauczycielem Nie przeszkadzaj innym w realizacji ich zadań. Jeśli sam masz problem z określaniem celów dla siebie zgłoś się do nauczyciela, spytaj o przyczynę swojego zachowania, poproś o poradę. Przygotuj z nauczycielem plan zmian w swoim zachowaniu, realizuj go krok po kroku z pomocą nauczyciela, spisz z nim kontrakt, ustal jakie strategie zastosujesz, żeby zmienić swoje zachowanie na takie, jakie pozwalałoby ci utrzymać serdeczne i życzliwe kontakty z klasą bez odwoływania się do negatywnych sposobów zwrócenia na siebie uwagi. Nie przyzwyczajaj się do bezradności wobec swoich

8 słabości. Twój brak odpowiedzialności za siebie i innych nauczy cię oddawać swój los w cudze ręce, a tego chyba nie chcesz. Frekwencja Zgodnie z przepisami polskiego prawa uczeń zobowiązany jest systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Pamiętaj jednak, że nauka to przywilej. Usprawiedliwianie nieobecności W razie nieobecności w szkole w pierwszym dniu po przerwie przynieś wychowawcy klasy zwolnienie podpisane przez rodziców/opiekunów lub lekarza. W razie koniecznej kilkudniowej nieobecności rodzice poproś rodziców, by powiadomili telefonicznie wychowawcę o przyczynach nieobecności na początku choroby. Rozmowa z rodzicami ma zapewnić wychowawcę, iż nieobecność jest uzasadniona i uczeń nie wagaruje. Lekarskie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, a obecność na zajęciach Zwolnienie lekarskie zwalnia ucznia z konieczności wykonywania ćwiczeń fizycznych, nie zwalnia natomiast z udziału w zajęciach WF. Zwolnienie ucznia z zajęć w ciągu dnia Uczeń może zostać zwolniony z zajęć szkolnych wyłącznie za zgodą wychowawcy, po skontaktowaniu się telefonicznym wychowawcy z rodzicami lub rodziców z wychowawcą. Podstawą zwolnienia ucznia w ciągu dnia jest także pisemny druk od rodziców z prośbą o zwolnienie. W obu przypadkach uczeń wraca do domu na wyłączną odpowiedzialność rodziców. Punktualność W przypadku spóźnienia uczniowie zgłaszają się do wychowawcy i informują go o przyczynach spóźnienia. Pamiętaj, że notorycznie spóźnianie zostanie odczytane jako brak szacunku do innych i lekceważenie obowiązku szkolnego, a także będzie miało negatywny wpływ na ocenę z zachowania.

9 Przygotowanie do zajęć Uczeń zobowiązany jest przychodzić na każde zajęcia przygotowany. W razie braku przygotowania uczeń winien poinformować nauczyciela o fakcie i przyczynach. Uczeń powinien ustalić z nauczycielem sposób rozliczenia się z zaległej pracy. W razie, gdy dana praca domowa ma ścisły związek z prowadzoną danego dnia lekcją uczeń winien wykazać na kolejnych zajęciach, że opanował zagadnienia z obu lekcji. Materiały własne do nauki Materiały do nauki to środki wspomagające naukę. Zeszyty, podręczniki, książki ćwiczeń, przybory do pisania, strój gimnastyczny są niezbędne w codziennej pracy. Jeżeli uczeń zapomni materiałów powinien przed lekcją pożyczyć je lub usiąść tak, by dzielić je z kolegą, nie zakłócając porządku lekcji. Zaliczanie przerabianego materiału Od ucznia oczekuje się wykazania aktywności na zajęciach, uczestniczenia w pracach klasowych i sprawdzianach. Nauka odpowiedzialności za własny rozwój wymaga, by w razie nieobecności podczas sprawdzianu, bezpośrednio po powrocie do szkoły uczeń samodzielnie zadbał o to, by zostać ocenionym przez nauczyciela z danego zakresu materiału w ustalonym wspólnie terminie i w ustalonej formie. W razie problemów uczeń może oczekiwać od nauczyciela, że ten pomoże mu określić zakres samodzielnej pracy i zakres pomocy. V - REGUŁA PIĄTA - Wiem jak najkorzystniej zaprezentować się w szkole i dbać o swój wizerunek" Mój wygląd komunikuje więcej niż mi się wydaje. Strój uczniowski Chcemy, aby nasi uczniowie rozumieli ścisłą zależność między ubiorem i wyglądem a zachowaniem, między strojem a wizerunkiem swojej osoby jaki prezentują innym. Postaraj się zachować własny styl, ale w granicach rozsądku. Strój szkolny winien być odpowiedni do zadań jakie szkoła stawia przed uczniem. Ubiór winien być schludny, estetyczny i wygodny, tak by nie dekoncentrował ucznia i

10 jego kolegów, nie prowokował innych do niewłaściwych zachowań. Strój nie może wzbudzać agresji czy też być nieestetyczny lub niepełny. Uczniowie naszego gimnazjum wiedzą, iż nie zezwala się na noszenie symboli przynależności do niebezpiecznych subkultur młodzieżowych (szalików, łańcuchów, czapek). Na terenie szkoły nie nosi się odzieży wierzchniej (kurtek, płaszczy), ani odzieży z napisami, które mogą urazić uczucia innych. Zadaniem nauczyciela jest takie poprowadzenie rozmowy z uczniami, aby zrozumieli jaki rzeczywisty przekaz idzie za niewłaściwym strojem i jakie konsekwencje dla ucznia niesie za sobą niestosowność stroju do sytuacji. Ze względu na higienę osobistą oraz konieczność utrzymania czystości w szkole uczniowie winni zmieniać obuwie na tenisówki lub sandały z jasną podeszwą. Troska o higienę osobistą i wygląd ucznia Staramy się, by uczniowie naszej szkoły dbali o higienę ciała i czystość ubioru. Uczniowie, którzy wyraźnie nie dbają o higienę osobistą mogą liczyć na rozmowę z wychowawcą bez obecności osób trzecich. Eksponowanie tatuaży, brzucha, biżuterii w pępku lub innych bardziej intymnych miejscach jest z oczywistych względów nie do przyjęcia. Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na farbowanie włosów i stosowanie makijażu. VI - REGUŁA SZÓSTA - Wiem jak się zachowywać w pomieszczeniach szkolnych" Wejście do szkoły Uczniowie wchodzą na teren szkoły bocznym wejściem przez szatnię. Wstęp na teren szkoły Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć szkolnych, wstęp na teren szkoły mają wyłącznie uczniowie, pracownicy szkoły oraz kontrahenci szkoły. Pozostałe osoby, w tym ich rodzice, zobowiązane są przedstawić się pracownikowi ochrony szkoły urzędującemu przy wejściu lub zgłosić się do sekretariatu szkoły.

11 Szatnia Uczniowie proszeni są o niepozostawianie w szatni cennych przedmiotów. W razie potrzeby można zwrócić się do wychowawcy z prośbą o zabezpieczenie cennej rzeczy. W innym przypadku szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zaginione. Wstęp do boksu mają wyłącznie uczniowie z przydzielonej klasy. Ciągi komunikacyjne - schody Schody należą do ciągu komunikacyjnego. Nie przeszkadzajmy sobie w przemieszczaniu się z piętra na piętro. Jednoznacznie nie wolno siadać i przebywać na klatkach schodowych, półpiętrach oraz w kwadratach komunikacyjnych przy schodach (przestrzeń przy pokoju nauczycielskim, przy bibliotece szkolnej, w przedsionku przy schodach na I piętrze). Powierzchnia pokryta parkietem jest najstosowniejszym miejscem do przebywania w czasie przerw. Parter Parter jest dla uczniów wyłączony z komunikacji ze względu na usytuowanie gabinetu dyrektora sekretariatu i gabinetów lekarskich. Uczniowie proszeni są o niekorzystanie z korytarza na parterze. Kiosk szkolny - czystość w okolicy kiosku W trosce o czystość w pomieszczeniach szkolnych zwłaszcza w sąsiedztwie kiosku korzystaj z koszy na śmieci. Znajdziesz je na każdym piętrze i w każdej pracowni. W razie kiedy kosz jest przepełniony, poinformuj o tym pracownice z obsługi technicznej. Korytarze szkolne - dopuszczalny poziom hałasu Na korytarzu szkolnym należy zachowywać się tak, aby umożliwić kolegom i sobie wypoczynek w czasie przerw. Siadając na podłodze nie uniemożliwiaj innym swobodnego przejścia. Korytarze szkolne - gra w piłkę Gra w piłkę może mieć miejsce wyłącznie na boisku szkolnym z dala od okien budynku szkolnego. Na korytarzu gra w piłkę lub z użyciem przedmiotu ją zastępującego zagraża bezpieczeństwu uczniów i mienia szkolnego.

12 Korytarze szkolne - siadanie na parapetach Ze względów bezpieczeństwa zabrania się siadania na parapetach. Korytarze szkolne - przebywanie na korytarzu w czasie lekcji Przebywanie na korytarzu w czasie przerw łączy się zawsze z podniesieniem poziomu hałasu. Uczniowie proszeni są więc o spędzanie wolnego czasu w oczekiwaniu na lekcje w świetlicy szkolnej. Korzystanie z toalet W toaletach nie należy przebywać w celach innych niż zgodne z ich przeznaczeniem. Sprzęt elektroniczny Korzystanie w czasie przerw ze sprzętu grającego typu discman czy walkman uniemożliwia komunikację. Na terenie szkoły uczniowie nie mogą więc korzystać z tego rodzaju sprzętu. Telefony komórkowe należy przechowywać w zamkniętych plecakach i nie korzystać z nich w przypadkach innych niż uzasadnione. Przedmioty, o których mowa mogą być odebrane uczniowi na czas zajęć szkolnych i przekazane dyrektorowi szkoły. Pracownie przedmiotowe - wchodzenie do klasy Wchodzenie do klasy ani wychodzenie z niej nie powinno zakłócać spokoju. Szuranie krzesłami, rzucanie plecakami, podniesiony głos nie mają nic wspólnego z kulturalnym zachowaniem. Pamiętaj o tym. Będzie nam przyjemniej. Pracownie przedmiotowe - żucie gumy Ze względów estetycznych i wychowawczych kadra pedagogiczna zdecydowanie opowiedziała się, by uczniowie nie żuli gumy w czasie zajęć lekcyjnych. Pracownie przedmiotowe - zadania dyżurnych Dyżurni dbają o czystość w pracowniach, wycierają tablicę, przynoszą kredę, służą pomocą nauczycielowi i kolegom. Jeżeli role nie zostały ustalone inaczej, dbają o przydział materiałów dla uczniów i ich zwrot do nauczyciela. Zapamiętaj, podstawowe pytanie dyżurnego to: W czym mogę pomóc?"

13 Biblioteka szkolna, świetlica, 'Stołówka, pracownia komputerowa, sale gimnastyczne Każde z wymienionych pomieszczeń ma własne opracowania regulaminowe. Proszę o zapoznanie się z nimi. Dostosowanie się do oczekiwań gospodarzy tych pomieszczeń ułatwi wzajemne kontakty. Boisko szkolne Boisko to integralna część szkoły. Troska o czystość na boisku należy do ciebie. 1. Wykaz ważnych telefonów i adresów. 2. Gdzie kierować się w trudnych sytuacjach? Policja Pogotowie Straż pożarna 998 Straż miejska Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy; Miejski Ośrodek Profilaktyki I Terapii Uzależnień -Pabianice, ul. Gdańska 7 tel ; ; poniedziałki piątki: godz ; czwartki: ; porady prawne, informacja, konsultacja 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pabianice, Urząd Miasta, ul.gdańska7,tel Ośrodek Pomocy Społecznej: Pabianice, ul. Cicha 43 tel ; poniedziałki - piątki ; wtorki ; pomoc materialna, porady 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Pabianice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Torowa 21; tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy: Pabianice, ul. Torowa 21;tel codziennie godz ; pomoc materialna, porady 8. Komenda Rejonowa Policji w Pabianicach- Pabianice, ul. Żeromskiego 18, tel

14 9. Uwaga! Połączenie telefoniczne nieodpłatne dla osób z całego kraju: Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie Niebieska linia'w dni powszednie w godz ; w soboty i święta w godz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice ul. Bracka 10/1 2 tel Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót Z U"; Łódź ul. Więckowskiego 32; tel poniedziałki- piątki w godz Policyjny telefon zaufania (automat zgłoszeniowy) Żeromskiego 18, tel Telefon Przeciw przemocy": Pomarańczowa Linia tel ; pomaga rodzicom, których dzieci stosują używki 15. Gdzie zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pamiętaj, iż w każdej sytuacji możesz liczyć na pomoc pracowników szkoły, czyli wychowawcy, pedagoga, nauczycieli, dyrektora szkoły, pracownika świetlicy, biblioteki. Jeżeli trapi cię problem, którego nie rozumiesz, nie potrafisz określić lub nazwać, masz wątpliwości, źle się z czymś czujesz, zawsze możesz porozmawiać z którąś z wymienionych osób. Zastanów się do kogo masz największe zaufanie i wybierz osobę, do której się zwrócisz. Osoba ta zapewni dyskrecję, jesteśmy tu wszyscy po to, by ci pomóc. Żadna z twoich uwag nie zostanie zlekceważona. Skoro twoja troska jest ważna dla ciebie oznacza to, że jest ważna dla nas. Polegaj na naszym doświadczeniu. Jak uzyskać pomoc finansową i socjalną. W celu uzyskania pomocy socjalnej lub finansowej zwróć się do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, jeżeli Ty lub twoi rodzice nie wiedza jak napisać podanie lub prośbę poproś o pomoc. Szkota dysponuje pewnymi środkami na te cele. Możesz wypożyczyć

15 podręczniki, otrzymać bezpłatne obiady, korzystać ze świetlicy środowiskowej. Gimnazjum nr 2, 10 października 2003r. otrzymało zaszczytny tytuł Szkoły z klasą. Opracowane wtedy zasady obowiązują również dzisiaj. Sześć zasad Szkoły z klasą" Szkoła z klasą: 1... dobrze uczy każdego. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać: dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego maja się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad uczy myśleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata pomaga uwierzyć w siebie. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szansę uwierzyć we własne siły przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

16 Część II 1. Rozwijanie umiejętności społecznych, a umiejętność komunikacji. Jak wykształcić w sobie umiejętności społeczne? Umiejętność komunikacji to sztuka, której trzeba się nauczyć. Najpierw zapoznaj się z podstawowymi zasadami komunikacji. Następnie poznaj sposoby rozwiązywania problemów. Pamiętaj o zasadach jakie pomagają współpracować z innymi i sprawdź swoje zdolności komunikacyjne. Ćwicz codziennie. Staraj się zrozumieć, że ty sam masz wpływ na swoje działanie, własne reakcje i zachowania. Od ciebie zależy czy się złościsz czy cieszysz. Podstawowe zasady komunikacji Usiądź twarzą w twarz z rozmówcą. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Zwracaj się do rozmówcy po imieniu. Dziel się swoimi materiałami. Podczas pracy zespołowej dostosuj się do roli jaka jest ci przydzielona. Formuj grupę zachowując się cicho. Sztuka rozwiązywania problemów Osiągnij porozumienie. Szanuj opinie innych. Wypowiadaj się w swoim imieniu, myśl samodzielnie. Dostrzeż różne punkty widzenia. Negocjuj. Bądź zdolny do kompromisu. Umiejętność współpracy z zespole Nie zgadzaj się z opinią, nie z osobą. Pobudzaj grupę do działania. Zachęcaj innych do współpracy. Zaoferuj swoją pomoc. Sprawdź czy wypowiadasz się zrozumiale dla innych. Zadaj sobie następujące pytania dotyczące ewentualnych problemów podczas pracy w grupie? jeśli odpowiedzi cię niepokoją porozmawiaj o tym z wychowawcą. 1. Czy wolisz pracować samodzielnie? 2. Czy odbierasz sygnały, że inni nie chcą z tobą pracować? 3. Czy to ty cały czas rozmawiasz? 4. Czy dominujesz w grupie? 5. Czy zajmujesz się rozmową nie związaną z wykonywanym zadaniem?

17 6. Czy jesteś wiecznie nieobecny w czasie kiedy powinieneś pracować w grupie? 7. Czy jesteś przygotowany do zajęć? 8. Czy przypadkiem nie jesteś zbyt złośliwy i nie naśmiewasz się z kolegów? Umiejętność współpracy Role i zadania podczas pracy grupowej W każdym zadaniu znajdziesz dla siebie miejsce- Na początku wybierz rolę dla siebie, w miarę upływu czasu sprawdź się w innych zakresach działań. Rola Zaopatrzeniowe Organizator Sekretarz Kibic Doradca Wywiadowca Zadanie 1. Dowiaduje się jakie materiały będą potrzebne. 2. Upewnia się, że wszyscy mają wszystko to co potrzebne. 3. Rozlicza się z materiałów. 1. Przydziela role. 2. Pilnuje by zadania wykonać na czas. 3. Upewnia się, że wszystkie zadania są wykonane. 1. Notuje to co grupa uważa za ważne. 2. Czyta grupie zanotowane pomysły. 3. Sprawdza czy w tekście nie ma błędów i czy tekst jest poprawny. 1. Chwali uczestników zadania. 2. Pociesza grupę. 3. Dodaje otuchy. 1. Upewnia się, że wszyscy rozumieją polecenia. 2. Sprawdza czy rozwiązania zadania będą zrozumiałe dla innych. 3. Upewnia się czy nauczyciel nie ma uwag do pracy grupy. 1. Podgląda co robią uczniowie w innych grupach. 2. Przekazuje swojej grupie informacje.

18 Redaktor Prezenter 1. Przydziela zadania. 2. Pilnuje by grupa rozliczyła się z zadań w ustalonym czasie. 3. Wręcza nauczycielowi wykonaną pracę. 1. Upewnia się, że sam rozumie zadanie. 2. Prezentuje rozwiązania zadania przed całą klasą. 3. Odpowiada na pytania klasy. Jak rozwinąć w sobie umiejętność współpracy, samodyscyplinę i odpowiedzialność". Ankieta Jakim jestem uczniem?" Czy potrzebuję pomocy w przyswojeniu zasad współpracy w kolegami? Czy wolę pracować sam? Czy jestem apatyczny i nie mam ochoty na żadne działanie? Czy lubię dominować w grupie? Czy potrafię tworzyć właściwe relacje z innymi? Czy mam problemy z własnym zachowaniem? Czy lubię skupiać na sobie uwagę? Czy chcę okazać przewagę nad innymi? Czy szukam zemsty? Czy zachowuję się agresywnie? Czy czuję się nieprzystosowany społecznie? Czy należę do uczniów ze szczególnymi potrzebami? Czy mam problemy w nauce? Czy mam problemy z kontrolowaniem swojego zachowania? Czy jestem uczniem zdolnym i potrzebuję większych wyzwań? Czy mam problemy z wypowiadaniem się? Czy mam jakieś problemy natury fizycznej? Jeżeli odpowiedziałeś 'Tak" na któreś z pytań porozmawiaj o tym z wychowawcą. Pomoże ci zrozumieć przyczyny twoich problemów, podpowie jak radzić sobie na co dzień.

19 Umiejętność rozwiązywania problemów Co zrobić kiedy masz z kimś problem? 1.Uspokój się jeżeli jesteś zdenerwowany. Jak to zrobić? Policz do dziesięciu. Weź 10 głębokich oddechów. Poczekaj godzinę. 2.Postaraj się wyrazić przyczynę problemu słowami. Użyj sformułowania odnoszącego się do ciebie, unikaj zdań zaczynających się na słowo 'Ty". Przykłady sformułowań odnoszących się do ciebie: Uważam, że mamy problem, ponieważ... Martwię się, bo... Jestem zdenerwowany, bo... Chcę porozmawiać z tobą o... 3.Zapytaj o punkt widzenia osoby, z którą masz jakiś problem - wysłuchaj jej uważnie. 4.Omówcie rozwiązania, które zadowolą was obojga. 5.Wspólnie wybierzcie rozwiązanie i ustalcie jak będziecie postępować w przyszłości. 6.Podajcie sobie ręce. Pamiętaj. W razie potrzeby zwróć się o pomoc do wychowawcy. Dokuczanie i zaczepianie. Kto dokucza i zaczepia? Charakterystyka sprawcy. Osoba dokuczająca innym poprzez zachowania agresywne to najczęściej spotykany przypadek osoby dokuczającej. Nie ma dla niej znaczenia kogo zaczepia. Potrafi zachować się agresywnie w stosunku do kolegi, nauczyciela, czy nawet dyrektora i nie widzi nic niestosownego w swoim zachowaniu. Nie okazuje szacunku żadnym autorytetom. Osoba taka często wchodzi w zaczepne relacje z innymi. Nie jest przy tym niespokojna czy niepewna, czuje się w swojej roli bezpiecznie.

20 Oto charakterystyka takiej osoby: Potrafi być agresywna w stosunku do wszystkich bez względu na pozycję społeczną ofiary. Nie potrafi kontrolować własnych reakcji. Przemoc uważa za wartość pozytywną. Chce dominować. Jest silna psychicznie i fizycznie. Jest niewrażliwa na uczucia innych osób. Ma wysokie poczucie własnej wartości. Osoba dokuczająca innym, sama zachowująca się przy tym niespokojnie i niepewnie. Około 40 % osób dokuczających należy do tej grupy. Osoba taka jest wewnętrznie nieuporządkowana, niepewna swojej wartości, często staje się jednocześnie ofiarą innych osób dokuczających. Dzieli cechy charakteru sprawcy i ofiary. Oto charakterystyka takiej osoby: Jest niepewna i agresywna. Ma niską samoocenę. Nie czuje się bezpiecznie i jest nieprzyjazna. Zaczepia niewłaściwe ofiary (np. osoby silniejsze od siebie). Prowokuje ataki innych zaczepiających. Jest emocjonalnie zachwiana. Osoba dokuczająca w sposób bierny - W większości przypadków w dokuczanie zaangażowane jest więcej osób niż sam sprawca i ofiara. Często sprawca gromadzi wokół siebie grupkę i wybiera spośród niej jedną ofiarę, która jest odizolowana od osób mogących ją wspierać. Przyjaciele" sprawcy pozostają z nim w układzie częściowo po to, by chronić siebie, częściowo zaś by przynależeć do grupy. Takie gangi działają czasem na wzór Mafii i chcą wymuszać posłuszeństwo innych. Przyjaciele" sprawcy często wciągani są przez swojego przywódcę w zaczepne zachowania. Oto ich cechy: Łatwo poddają się dominacji innych. Są bierni i łatwo nimi przewodzić. Nie wykazują szczególnych zachowań agresywnych. Potrafią wczuć się w sytuację ofiary i innych. Mają poczucie winy po tym jak dokuczają innym.

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE Uczeń Szkoły Marzeń: 1. Przygotowuje się do zajęć, rozwija intelektualnie: przynosi na zajęcia szkolne wszystkie potrzebne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin szkoły został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH Procedury Postępowania w Sytuacjach Trudnych mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa życia w szkole oraz ułatwienia i ujednolicenia postępowania osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie ze stwierdzonym ADHD (obowiązujące od II okresu roku szkolnego 2009/10)

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY Załącznik nr 5 do Statutu REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 Gimnazjum Niepublicznego Nr 13 Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6 02-743 Warszawa ul. J. S. Bacha 2 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządkowy. w Publicznym Gimnazjum nr 1. w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu

Regulamin porządkowy. w Publicznym Gimnazjum nr 1. w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu Regulamin porządkowy w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA

MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA I. Cel ogólny Konkurs Mistrz dobrego zachowania ma na celu wywołanie wśród uczniów pozytywnych postaw. Monitoruje ich zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Zachęca do zachowań

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Kryteria oceniania zachowania uczniów Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie 1 Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z zachowania Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych)

Kryteria oceny z zachowania Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych) Funkcjonowanie ucznia w szkole Kryteria oceny z zachowania espektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych) rojekt Z punktualnie zajęcia szkolne, nieobecności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 2. rozwija własne zainteresowania i zdolności 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia; wszystkie nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco usprawiedliwione 4. przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu

Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz.542 z późn. zm.) oraz Statuty

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Uwagi: 1. Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy. 2. Ocenę ustala się na podstawie zgromadzonej przez ucznia liczby punktów.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA. w Zespole Szkół Integracyjnych. jest od 27 września 2016 roku. p. Agnieszka Kaczorowska

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA. w Zespole Szkół Integracyjnych. jest od 27 września 2016 roku. p. Agnieszka Kaczorowska SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA w Zespole Szkół Integracyjnych jest od 27 września 2016 roku p. Agnieszka Kaczorowska :: Kim jest rzecznik praw ucznia? - To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

Bardziej szczegółowo

3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego)

3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego) ... Rajcza 12.12.216r. 3_Apel porządkowy (oddzielnie klasy II i III etapu edukacyjnego) 1. Organizacja zabawy karnawałowej dla uczniów: 1.1. Klasy pierwszego etapu edukacyjnego 8: 11:25 1.2. Klasy drugiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE Regulamin zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zobowiązuje uczniów do pilnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

K O D E K S U C Z N I A

K O D E K S U C Z N I A Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna 12/14 00-139 Warszawa tel./fax 620-57-72 Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5 K O D E K S U C Z N I A SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA: Kreatywna, bezpieczna i przyjazna dla ucznia, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 1. 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole; 2. Zapewnienie porządku i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU 48 ust. 1 pkt 1 PRAWA UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Uczeń ma prawo do: Prawa i obowiązki ucznia 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1 2 Sfera podlegająca ocenie Obowiązki uczniowskie: a) wykorzystywanie swoich możliwości, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, czynny udział w zajęciach obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ZACHOWANIE WZOROWE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią systematycznie przygotowuje się do nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku. Czyli

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku. Czyli PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku Czyli Jak pracować z uczniem, aby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole oraz dobrze radził sobie w środowisku CELE WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KULTURA OSOBISTA DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą, a w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoły ZSO STO w Pile z dnia 23.10.2015 r. zm. z dnia. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1 Organizacja pracy świetlicy 1. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 1 6 Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu zwana dalej Szkołą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE Bezpieczeństwo ma zakaz przynoszenia ze sobą do szkoły przedmiotów ogólnie uznanych za niebezpieczne podczas wycieczek szkolnych ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA EGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. W ocenianiu zachowania obowiązują następujące oceny: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę : wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ/UCZENNICA: PRZED LEKCJAMI: PODCZAS LEKCJI: systematycznie przychodzi na zajęcia. nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionego powodu

UCZEŃ/UCZENNICA: PRZED LEKCJAMI: PODCZAS LEKCJI: systematycznie przychodzi na zajęcia. nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionego powodu UCZEŃ/UCZENNICA: systematycznie przychodzi na zajęcia nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionego powodu przychodząc wcześniej do szkoły, nie przeszkadza innym w nauce przebywa w tych częściach korytarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IM. M. KOPERNIKA W NIDKU. - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nidku.

REGULAMIN IM. M. KOPERNIKA W NIDKU. - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nidku. REGULAMIN ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO IM. M. KOPERNIKA W NIDKU Regulamin ten został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 07.09.1991r. O Systemie Oświaty z póź. zm., - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Podstawa prawna: - Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72, - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu

Załącznik nr 2 System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu I. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wystawiana jest w oparciu o następujące kategorie: Ocena wychowawcy klasy obejmuje trzy kategorie 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: systematyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

kl. Samorząd klasowy podstawą życia klasy

kl. Samorząd klasowy podstawą życia klasy kl. IV Tworzenie i integracja klasy 1. Zintegrowanie klasy poprzez zainicjowanie tworzenia właściwych stosunków koleżeńskich 2. Wyrobienie odpowiedzialności uczniów za losy własne i grupy 3. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie

Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie Program Wychowawczy KL. I-III Szkoły Podstawowej w Staninie Uwzględniając wartości etyczne, moralne i zdrowotne tworzymy szansę rozwoju każdemu dziecku. Cele ogólne: 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE Każdy członek szkolnej społeczności jako człowiek bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swej godności, swego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Kryteria oceniania zachowania uczniów ze stwierdzonym ADHD Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie 1 Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA WZOROWE. - zawsze sumiennie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA WZOROWE. - zawsze sumiennie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA WZOROWE - zawsze sumiennie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań, - pogłębia wiedzę i poszerza swoje zainteresowania, osiąga wyniki na miarę swoich możliwości - jest

Bardziej szczegółowo

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Nie da się sformułować gotowej recepty, jak pomagać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Rodzice i nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC DROGI RODZICU! Buduj solidny fundament jakim jest dla dziecka Rodzina. Tylko bliski kontakt z dzieckiem może uchronić je od problemu uzależnienia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według przyjętej skali: A. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy 0/0 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty Przeprowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN.

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum im. Karola Wierzgonia w Bieruniu KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. I. PRAWA UCZNIA 1.1. Uczeń ma prawo do: - właściwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE (wyciąg ze Statutu Szkoły 28a) Strona 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE Zachowanie 1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WADLEWIE NA LATA 2012/ / /2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WADLEWIE NA LATA 2012/ / /2015 UCZEŃ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WADLEWIE NA LATA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 1. dostrzega znaczenie rodziny w swoim życiu i życiu społeczeństwa, 2. identyfikuje się ze społecznością lokalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE

REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II W SUŁOWIE POBYT UCZNIA W SZKOLE Uczeń ma obowiązek zachowania się w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą w sposób godny człowieka, poszanowania dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 3 do Statutu LI LO Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie REGULAMIN LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE 1 1. Członkami szkolnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE 1 ORGANIZACJA I ZACHOWANIE W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się dzwonkiem, a

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa.

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. PRZEMOC I AGRESJA Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Zachowanie ucznia ocenia się w 7 kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach takiego zapisu, który najlepiej charakteryzuje ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Art. 1 Warunki pobytu ucznia w szkole 1.1 Otwarcie Szkoły następuje o godzinie 7:00 zamknięcie 21:30. Świetlica

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 IM.KAROLA MIARKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną KODEKS UCZNIA. Grabów nad Prosną, 1 września 2010 r.

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną KODEKS UCZNIA. Grabów nad Prosną, 1 września 2010 r. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną KODEKS UCZNIA Grabów nad Prosną, 1 września 2010 r. I. Postawa ucznia W codziennym postępowaniu uczeń: 1. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo