TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWÓJ NOWY ZESPÓŁ. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie"

Transkrypt

1 TWÓJ NOWY ZESPÓŁ Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego Ostrzeszów tel./fax (0-62) dyrektor: mgr Jerzy Kowalski Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie należy do najstarszych i najnowocześniejszych placówek oświatowych w województwie wielkopolskim. W ramach zespołu istnieje pięć typów szkół: technikum, technikum dla dorosłych, technikum uzupełniające, szkoła zasadnicza i szkoła policealna. do poszczególnych szkół uczęszcza 982 uczniów, w każdej z 38 klas uczy się od 18 do 35 osób, lekcje odbywają się w przypadku klas dziennych od godz.8.00 do 15.00, oddziały dla dorosłych kształcą się od godz do w placówce zatrudnionych jest 81 nauczycieli, 49 spośród nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 34 pedagogów ma ukończone kursy egzaminatorskie uprawniające do sprawdzania prac maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Warto zaznaczyć, że w Zespole Szkół Nr 1 mieści się największy w OKE Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla wszystkich typów techników oraz w zawodzie sprzedawca, kucharz małej gastronomii, stolarz. W całej szkole składającej się z trzech budynków zainstalowano stałe łącze internetowe (w tym również Internet bezprzewodowy), dzięki temu wszystkie pracownie oraz zaplecza nauczycielskie mają dostęp do sieci. W Zespole istnieją cztery pracownie informatyczne (w tym symulacyjne - do nauki przedmiotów ekonomicznych, handlowych i budowlanych). Młodzież może korzystać łącznie z 60 stanowisk komputerowych, 7 pracowni wyposażono w tablice interaktywne. W technikum młodzież uczy się języka niemieckiego i angielskiego w grupach podzielonych według stopnia zaawansowania. Język zdawany na egzaminie maturalnym nauczany jest przez cztery lata w wymiarze średnio 2,5 godziny tygodniowo, w zasadniczej szkole zawodowej młodzież uczy się jednego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego (również z podziałem na grupy). Do dyspozycji młodzieży są: hala sportowa, sala gimnastyczna, dwie siłownie, sala korekcyjna oraz boisko szkolne. Nowe boisko wielofunkcyjne wyposażone jest w nowoczesną bieżnię tartanową, wygodne trybuny oraz oświetlenie. Każdy uczeń ma zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską w godzinach od 8.00 do W szkole pracuje dwóch pedagogów oraz psycholog. W szkolnym sklepiku (otwartym od godz.7.40 do 15.00) młodzież oraz pracownicy mogą zamówić zimne i gorące posiłki. 1

2 W szkole istnieje 37 pracowni lekcyjnych, piękna aula ze sceną, świetlica, zmodernizowany radiowęzeł oraz biblioteka wraz z czytelnią. Wszystkie pracownie szkolne są nowocześnie wyposażone między innymi w telewizory, magnetowidy, odtwarzacze DVD, do dyspozycji opiekunów są rzutniki oraz projektory do prezentacji multimedialnych. Każde zaplecze nauczycielskie posiada kserokopiarkę i zestaw komputerowy, co pozwala pedagogom na lepsze przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. Dyrekcja priorytetowo traktuje doposażenie sal do nauki przedmiotów zawodowych, w szkole istnieją nowoczesne pracownie gastronomiczne, budowlane, ekonomiczne, hotelarskie, handlowe i do nauki przedmiotów drzewnych. Placówka posiada warsztaty szkolne kształcące krawcowe oraz stolarzy. W celu podniesienia jakości kształcenia dyrekcja w ramach posiadanych środków wyposaża pracownie warsztatowe w nowoczesne urządzenia, które pozwalają na konkurencyjne w stosunku do zakładów prywatnych nauczanie danego zawodu. W Zespole Szkół Nr 1 odbywają się zajęcia pozalekcyjne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Do najbardziej popularnych należą: Dyskusyjny Klub Filmowy, kółko teatralne, fotograficzne, recytatorskie, muzyczne, Dyskusyjny Klub Literacki, kurs karate Shotokan, kurs tańca towarzyskiego. W ramach dodatkowych zajęć sportowych młodzież uczestniczy w zajęciach sekcji: piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, aerobiku sportowego, lekkoatletyki, tenisa stołowego, piłki ręcznej. Istotną rolę w kształceniu młodzieży mają pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów zawodowych. W ramach programu Leonardo da Vinci jest organizowana zagraniczna wymiana młodzieży w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Grecji i we Włoszech. W zawodach budowlanych i drzewnych uczniowie odbywają zagraniczne praktyki w Niemczech, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Od 2006 roku Zespół Szkół Nr 1 utrzymuje partnerskie relacje ze szkołą w Rohrbach z Austrii, pozwala to na wymianę doświadczeń grona pedagogicznego oraz wymianę zagraniczną młodzieży. Nasza szkoła partnerska z Rohrbach jest jedną z pięciu najnowocześniejszych szkół w Austrii. W ramach tej współpracy nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 opracowali projekt edukacyjny Kuchennymi drzwiami do Europy, finansowany ze środków unijnych. W ramach tego projektu gościliśmy austriacką młodzież, w czasie ich tygodniowego pobytu mieliśmy okazję wspólnie się bawić, zwiedzać zabytki naszego regionu oraz uczestniczyć w zajęciach kulinarnych i sportowych. Efektem tych działań było wydanie dwujęzycznej książki kucharskiej z daniami kuchni polskiej i austriackiej. Od 2009 roku kontynuujemy współpracę z tą szkołą w ramach programu COMENIUS. Tytuł projektu Internet łączy. W ubiegłym roku szkolnym 20 uczniów naszej szkoły przez 2 tygodnie uczęszczało na zajęcia w zaprzyjaźnionej austriackiej szkole. W tym roku szkolnym już we wrześniu grupa austriacka odwiedziła naszą szkołę. Uczestnicy wymiany pracowali nad gazetką, uzupełniali artykuły, obrabiali zdjęcia, aktualizowali dane, uczyli się języków (polskiego i niemieckiego) a co najważniejsze integrowali się i poznawali nawzajem. Zajęcia odbywały się w pracowniach komputerowych pod opieką nauczycieli zarówno polskich jak i austriackich. Oprócz pracy nad gazetką goście mieli możliwość poznania Ostrzeszowa i okolic. Zwiedzali nasze miasto, odbyli wycieczkę rowerową po okolicznych miejscowościach, uczestniczyli w warsztatach teatralnych w Bukownicy. Polska i austriacka młodzież gościła również w studiu telewizyjnym TVN w Warszawie, gdzie mogła poznać tajniki powstawania programów telewizyjnych oraz pracę redaktorów. Uczestnicy projektu odwiedzili również Wrocław, Częstochowę oraz Kraków. Nie brakowało również elementów sportowych. Rozegrano dwa towarzyskie mecze: siatkówki i piłki nożnej. Wizyta zakończyła się konferencją prasową. Od 2011 roku Zespół Szkół Nr 1, przystąpił do realizacji kolejnego przedsięwzięcia w ramach unijnego programu Comenius. Tym razem partnerami ostrzeszowskiej placówki są szkoły z austriackiego Rohrbach niemieckiego Meissen oraz czeskiego Piska. Hasło projektu to: Homo Creator- twórca, artysta, rzemieślnik, poszukiwacz. Każda ze szkół partnerskich przygotuje zgodnie z tym hasłem program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli, który będzie związany z narodowym kompozytorem, regionem zamieszkania i jego historią.

3 Lp Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 1 na rok szkolny 2012/2013 Nazwa szkoły Nazwa profilu Języki 1. technikum dla młodzieży 2. zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży - technik budownictwa - technik urządzeń sanitarnych - technik ekonomista - technik handlowiec - technik technologii drewna - technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług fryzjerskich Zawody 3 letnie: - kucharz - sprzedawca - kelner - tapicer - lakiernik - betoniarz zbrojarz - blacharz - kominiarz - krawiec - stolarz - ślusarz - blacharz samochodowy - cieśla - cukiernik - dekarz - elektromechanik - elektromechanik pojazdów samochodowych - elektryk - fryzjer - mechanik pojazdów samochodowych - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - monter konstrukcji budowlanych - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - murarz - tynkarz - piekarz - wędliniarz - zdun język angielski lub język niemiecki 3

4 Sukcesy szkoły z ostatnich kilku lat W 2005 roku za międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny CHLEBOWY STÓŁ Zespół Szkół Nr 1 otrzymał prestiżową nagrodę złotych, a w 2008 roku za międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny TAK DLA WARTOŚCI złotych, za działania ekologiczne i prokulturowe w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Za dotychczasowe działania na polu ekologii szkoła dostąpiła zaszczytu organizowania Wojewódzkich Obchodów DNIA ZIEMI 2008 z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Wożniaka. W 2011 roku szkoła uzyskała 3 miejsce w kraju w konkursie LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru ; w obszarze zawodowym: Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane. Co roku uczniowie Technikum Technologii Drewna odnoszą sukcesy w ogólnopolskim konkursie Wyczarowane z drewna. W 2006 roku I miejsce zajął Maciej Król, w 2007 roku wyróżnieni zostali Rafał i Marcin Noculakowie, w 2008 roku Mateusz Szkopek, za oryginalne prace wykonane z drewna. W 2009 roku I miejsce zdobył Rafał Noculak za EKOMOTOR, w 2010 r. Piotr Głąbiak III miejsce za akordeon oraz Mateusz Ciemny IV miejsce za kapelusz. W nagrodę uczniowie otrzymali nowoczesne elektronarzędzia (5 tys. zł.)do wyposażenia pracowni oraz pilarkę taśmową dla warsztatów szkolnych (18 tys. zł.). Prace uczniów wystawiane są na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Do największych sukcesów uczniów kierunków gastronomicznych możemy zaliczyć: w 2006 roku drugie miejsce zajął Maciej Smardz (uczeń Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego) w ogólnopolskim konkursie indywidualnym na potrawę Karp po żydowsku, w nagrodę ufundowano uczniowi czesne na studia w WSHiG w Poznaniu i staż w firmie KNORR w 2007 roku trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa we Wrocławiu zajęli masarze. w 2007 i 2009 drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Paszczetników. W nagrodę uczniowie Technikum w zawodzie kucharz otrzymali sprzęt do wyposażenia pracowni gastronomicznych. Do największych sukcesów uczniów kierunków ekonomicznych możemy zaliczyć: w 2008 roku piąte miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez Konsulat Brytyjski w Łodzi zajął Tomasz Niesobski w 2008 roku Anna Hełka została finalistką IX Międzynarodowego Konkursu Matematycznego w Wilnie w 2009 roku Anna Kiecol zajęła 3 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym EUKLIDES w 2010 roku Angelika Głowacka została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości w 2010 Dawid Galiński i Kamil Daszczyk wzięli udział

5 w Mistrzostwach Polskich w pisaniu metodą bezwzrokową Uczniowie Technikum Budowlanego wygrali konkurs na kolorystykę elewacji Szpitala Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach realizacji projektu termomodernizacji realizowanego ze środków unijnych. W 2009 roku Bartłomiej Gretkiewicz a w 2010 i 2011 Tomasz Dziuba z Technikum Budowlanego został laureatem ogólnopolskiego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczniowie klasy Technikum Budowlanego zajęli I miejsce w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną Głos naszego pokolenia. Sukcesy sportowe I miejsce w CROSSIE OSTRZESZOWSKIM klasyfikacja drużynowa w 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010 VIII miejsce w HALOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI w LA 400 metrów Mateusz Maury I miejsce w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI LZS w Piłce Koszykowej Chłopców I miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU w Tenisie Stołowym -2007, 2008, 2009,2010, roku Mateusz Maury zajął VIII miejsce w biegu na 400 m. w Halowych Mistrzostwach Polski LA roku Mateusz Maury zajął III miejsce w sztafecie 4 x 400 m. w Mistrzostwach Polski LZS roku Mateusz Maury został brązowym medalistą Mistrzostw Polski LZS roku Damian Błaszczyk zajął III miejsce w zawodach SHOTOKAN Polski Karate. Osiągnięcia w innych dziedzinach I miejsce Jarosława Zawadzkiego w Powiatowym Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez OCK w ramach DNI KULTURY SZKOLNEJ w 2008 r. I miejsce Małgorzaty Dytfeld w Ostrzeszowskim IDOLU w 2007 r. Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Nr 1? Zespół Szkół Nr 1 ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Wśród proponowanych kierunków dominują te perspektywiczne, po ukończeniu których absolwent ma gwarancję zatrudnienia oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych. Szkoła pozwala absolwentom szkół średnich na zdobywanie nowych kwalifikacji w oddziałach policealnych, a osobom kończącym szkołę zawodową w technikum wieczorowym. Dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej, nowoczesnej bazie oraz doskonałym programom kształcenia placówka gwarantuje wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, o czym świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych. 5

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Gazetka szkolna XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Gazetka szkolna XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta. WYDANIE SPECJALNE MARZEC 2011 Gazetka szkolna XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta. ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa tel./fax: 0 22 671 99 27 www.herbert99lo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców

Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców BOJANOWO JUTROSIN MIEJSKA GÓRKA PAKOSŁAW RAWICZ ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców ZAPOWIEDZI Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica wstąpienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 30 LECIA SZKOŁY Kowal-16 października 2009r. Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły Początki szkoły rolniczej w Kowalu sięgają lat 70. XX w. Wcześniej, w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo