PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015

2 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. Staszica 1 tel.: , fax: Fotografie: Archiwum PWSZ w Nowym Sączu Skład komputerowy: Mariusz Kałyniuk Angelina Dranka Przygotowanie i druk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c Nowy Sącz, ul. Lwowska 143 tel.: , fax: ISBN

3 spis treści Władze UCZELNI... 4 Słowo od Rektora... 5 Instytut Ekonomiczny... 6 Instytut Języków Obcych INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Instytut Pedagogiczny Instytut Techniczny Instytut Zdrowia Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/ Uczelniana Rada Samorządu STUDENTÓW Akademicki Związek Sportowy Stypendia i pomoc materialna dla studentów PWSZ przyjazna osobom niepełnosprawnym Biblioteka Uczelniana Dom Akademicki Akademickie Biuro Karier Baza informatyczna WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA PROGRAM ERASMUS

4 Władze UCZELNI Rektor PWSZ w Nowym Sączu prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ w Nowym Sączu doc. dr Marek Reichel Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu dr Janusz Pater 4

5 Słowo od Rektora Drodzy Kandydaci! Wybór Uczelni i kierunku studiów jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją w tej chwili przed Wami. W celu ułatwienia tego zadania, oddajemy w Wasze ręce Informator dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w którym znajdziecie wszystkie informacje o naszej Uczelni, niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. PWSZ jest uczelnią publiczną, finansowaną z budżetu państwa, w dodatku umiejscowioną w pobliżu Waszych miejsc zamieszkania, co jest nie bez znaczenia dla rodzinnych budżetów. Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto studenci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej. W Uczelni dysponujemy bardzo bogatą ofertą edukacyjną i dobrymi warunkami studiowania. Kształcimy na studiach I i II stopnia o profilach praktycznych lub ogólnoakademickich w ramach 13 kierunków i ponad 30 specjalności kształcenia (wybór specjalności kształcenia następuje po ukończeniu pierwszego roku studiów). Znajdziecie tutaj między innymi kierunki ekonomiczne, techniczne, pedagogiczne, społeczne, z zakresu języków obcych oraz nauk o zdrowiu. Staramy się w każdym roku akademickim tworzyć nowe kierunki kształcenia, zwłaszcza na studiach drugiego stopnia, co pozwoli absolwentom studiów licencjackich bądź inżynierskich, zdobyć w Nowym Sączu wykształcenie magisterskie. Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, należyte przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną Gwarantujemy także atrakcyjne warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W PWSZ istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, wolontariacie studenckim i innych organizacjach. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto podkreślić, że w minionym roku akademickim Uczelnia została uhonorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą miliona złotych za najlepiej przygotowany program kształcenia na studiach II stopnia, na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Instytut Techniczny otrzymał także dofinansowanie z MNiSW za projekt popularyzujący rozwój aktywności naukowej w ogólnopolskim programie p.n. Uniwersytet młodych wynalazców. PWSZ została także wyróżniona przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikatem UCZELNIA LIDERÓW. Szanowni Państwo, Wyrażam nadzieję, a wręcz przekonanie, że od nowego roku akademickiego, znajdziecie się Państwo w gronie naszej społeczności akademickiej. SERDECZNIE ZAPRASZAM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek Rektor 5

6 Instytut Ekonomiczny ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz tel.: , , Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Zastępca Dyrektora dr Honorata Trzcińska Charakterystyka Instytutu Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu powstał wraz z utworzeniem Uczelni. Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskali tytuł licencjata w roku akademickim 2000/2001. W skład bazy dydaktycznej wchodzą sale wykładowe, sale do prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń, pracownie komputerowe oraz nowoczesna pracownia do rachunkowości. Pracownie i sale 6

7 wykładowe zostały zmodernizowane w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia o profilu praktycznym na tym kierunku trwają 6 semestrów. Charakterystyka kierunku e-administracja Absolwent tego kierunku będzie wykwalifikowanym pracownikiem posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów na kierunku e-administracja stanowi dla absolwenta wartość dodaną na rynku pracy oraz podnosi jego znaczenie jako potencjalnego pracownika. Zdobyte kompetencje umożliwiają w dłuższej perspektywie szanse rozwoju zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Kierunek e-administracja przygotuje absolwenta do pracy w administracji, zarówno publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych. Ukończenie studiów o kierunku e-administracja studiów stwarza możliwości podjęcia zatrudnienia w np.: administracji publicznej, administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych i konsultingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e-administracji. Absolwent kierunku e-administracja, bez względu na wybraną specjalność ma możliwość kontynuacji studiów drugiego stopnia. Specjalności w ramach kierunku e-administracja: e-administracja SAMORZĄDOWA, e-administracja GOSPODARCZA. 7

8 E-ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Absolwent w ramach specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji elektronicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. E-ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Studia tej specjalności przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w prywatnych podmiotach wykorzystujących w swojej działalności informatyczne nośniki danych i systemy teleinformatyczne. Kierunek: EKONOMIA Charakterystyka kierunku Ekonomia Proces dydaktyczny na kierunku Ekonomia koncentruje się w szczególności na analizie, wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, charakterystycznych dla gospodarki rynkowej obejmując wymiar mikro i makroekonomiczny. Kształcenie ukierunkowane jest na nabycie przez studentów praktycznych umiejętności zgodnie ze współczesnymi tendencjami akcentującymi działalność podmiotów na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Absolwenci są przygotowani do analizy i oceny zjawisk gospodarczych, społecznych i politycznych w ramach jednostek terytorialnych, szczególnie na poziomie lokalnym, co stwarza im szanse podejmowania pracy także w sektorze publicznym. W czasie trwania studiów studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. W trakcie studiów studenci 8

9 realizują praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni w jednostkach, których profil działalności jest zbieżny ze specjalnością studiów. Absolwent kierunku Ekonomia, bez względu na wybraną specjalność ma możliwość kontynuacji studiów drugiego stopnia. Specjalności w ramach kierunku Ekonomia: ADMINISTRACJA I FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, EKONOMIKA TURYSTYKI i REKREACJI, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Program studiów umożliwia studentom wybór jednej z czterech wymienionych specjalności kształcenia. Następuje on podczas II roku studiów, przed rozpoczęciem IV semestru. ADMINISTRACJA I FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO Administracja i finanse sektora publicznego to specjalność na której studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, ich zadaniach i specyfice zarządzania. Profil kształcenia daje studentom możliwość poznania ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej oraz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym. W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów, które dają absolwentom teoretyczne podstawy do podjęcia pracy w urzędach administracji samorządowej, a także w organizacjach pozarządowych i komercyjnych realizujących zadania samorządów terytorialnych. 9

10 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Studenci specjalności Finanse i rachunkowość zdobywają wykształcenie niezbędne dla pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym. Podczas cyklu kształcenia studenci zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów oraz rachunkowości, poznają rzeczowe, finansowe i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej jednostek gospodarczych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego. Dzięki temu absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Program kształcenia przygotowuje ich również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej np. w charakterze: eksperta rachunkowości uprawnionego do weryfikowania okresowych sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, prowadzenia biur doradztwa podatkowego, podejmowania pracy w firmach audytorskich. EKONOMIKA TURYSTYKI i REKREACJI Wiedza i umiejętności zdobyte zarówno podczas zajęć teoretycznych jak również licznych zajęć praktycznych, na które składają się warsztaty terenowe i wycieczki metodyczne - pomogą absolwentom podjąć pracę w prywatnych i uspołecznionych podmiotach gospodarczych związanych z działalnością turystyczną, rekreacją oraz zarządzaniem środowiskiem dla potrzeb turystyki. Nabyte kwalifikacje otwierają perspektywy zatrudnienia w hotelach, biurach turystycznych, domach wypoczynkowych i pensjonatach, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, uzdrowiskach, gospodarstwach agroturystycznych, przy organi- 10

11 zacji imprez turystycznych oraz w terenowych jednostkach administracji państwowej. Absolwenci otrzymają również przygotowanie do wypełniania roli animatorów i realizatorów turystyki alternatywnej (agroturystyka, ekoturystyka, turystyka wiejska) w Polsce jak też w innych krajach UE. Zdobyte kwalifikacje są także przydatne w organizowaniu i prowadzeniu własnej działalności turystycznej. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie projektami to specjalność, która umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania projektami, opartej na konkretnych zagadnieniach praktyki gospodarczej, obejmującej metody i narzędzia możliwe do zastosowania oraz zapewniającej nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami. Szczególny nacisk położony jest na kwestie praktyczne związane z zapewnieniem efektywności realizacji projektów, wykorzystywanymi w tym zakresie systemami informatycznymi, jak również z metodami zarządzania, wdrażanymi przez przedsiębiorstwa, organizacje non-profit i jednostki administracyjne. Absolwent specjalności Zarządzanie projektami, poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kierownika projektu małej skali (project manager, menedżer projektu, lider projektu) asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) Kierunek: EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW* *studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11

12 KOŁA NAUKOWE Celem studenckiego ruchu naukowego w Instytucie Ekonomicznym jest umożliwienie pogłębiania wiedzy stosownie do zainteresowań studentów. Działające w ramach ruchu studenckiego koła naukowe organizują seminaria, wykłady, konferencje, warsztaty, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje umiejętności pracy w zespole, pozyskiwania informacji i ich wykorzystania, zarządzania czasem itp. Działalność w kołach naukowych w Instytucie Ekonomicznym daje możliwości rozwoju osobistego studentów i zdobycia praktycznego doświadczenia. Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego Koło Naukowe Marketer Akademickie Koło Turystyczne Kuklik Koło Naukowe INFerno Koło Naukowe Akredytywa Dziennikarskie Koło Naukowe STUDIA PODYPLOMOWE Instytut Ekonomiczny daje absolwentom studiów możliwość poszerzenia wiedzy specjalistycznej z wybranego zakresu w formie studiów podyplomowych: Specjalista ds. zamówień publicznych, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 12

13 Instytut Języków Obcych ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz tel: , tel: (numer uruchamiany w okresie rekrutacji) fax: Dyrektor Instytutu Języków Obcych dr Monika Madej-Cetnarowska Zastępca Dyrektora doc. dr Elżbieta Stanisz Charakterystyka Instytutu Instytut mieści się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym, przestronnym budynku. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych dysponuje on laboratorium językowym, pracownią komputerową oraz pracownią do nauki tłumaczeń symultanicznych. Sale wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. W budynku znajduje się także biblioteka z czytelnią. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra polska i nauczyciele cudzoziemcy (native speakers). 13

14 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: FILOLOGIA Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Charakterystyka kierunku Filologia Studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Absolwenci legitymują się, zbliżoną do rodzimej, znajomością wybranego języka obcego. W trakcie studiów należy odbyć 4 lub 6 tygodni praktyki zawodowej w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, urzędach i instytutcjach z sektora usług, które wymagają dobrej znajomości języka obcego i umiejętności translatorskich. Liczba tygodni praktyk uzależniona jest od wybranej specjalności. UWAGA! Język rosyjski i język niemiecki można studiować od poziomu ZERO. Specjalności w ramach kierunku Filologia: JĘZYK ANGIELSKI TRANSLATORYKA, JĘZYK NIEMIECKI TRANSLATORYKA, JĘZYK ROSYJSKI TRANSLATORYKA. Studenci po zaliczeniu I roku studiów wybierają jeden z dostępnych modułów kształcenia PRZYPISANY DO DANEJ SPECJALNOŚCI: JĘZYK ANGIELSKI TŁUMACZENIOWY, DWUJĘZYCZNY TŁUMACZENIOWY (jako drugi język do wyboru niemiecki lub rosyjski), JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE, JĘZYK NIEMIECKI TŁUMACZENIOWY, JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE, JĘZYK ROSYJSKI TŁUMACZENIOWY, JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE. UWAGA! Moduł biznesowy zawiera ponad 400 godzin drugiego języka. 14

15 Podstawowym celem wszystkich specjalności jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie języka biznesu. Studenci zostaną przygotowani do pracy translatorskiej w różnych dziedzinach zawodowych z różnymi typami tekstów użytkowych. Nabyte, praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne wykonywanie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych, w dziedzinie ekonomii, prawa, turystyki i nauk technicznych. Niewątpliwym atutem bazy dydaktycznej jest pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych, w której studenci zapoznają się z technikami przekładu konferencyjnego oraz z innymi formami tłumaczeń ustnych (tłumaczenie konsekutywne, a vista, szeptane). Pracownie i sale wykładowe zostały doposażone w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa. Absolwenci wybranych specjalności będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka oraz praktycznego przygotowania do zawodu. Studenci IJO korzystają z wyjazdów zagranicznych m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin, a w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżają także na stypendia do wielu europejskich uczelni i instytucji partnerskich. Ponadto mogą podnosić kwalifikacje na kursach i seminariach organizowanych przez Instytut Brytyjski, Instytut Goethego oraz Instytut im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. W Instytucie kilka razy w roku odbywają się warsztaty metodyczne, organizowane przez wydawnictwa zagraniczne: Longman, Oxford University Press, Macmillan, Cambridge University Press, LektorKlett, Hueber. 15

16 KOŁA NAUKOWE W IJO działają organizacje, które pozwalają zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez bezpośredni kontakt z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych. Koło Naukowe Lingwista STUDIA PODYPLOMOWE Nauczyciel języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym, Specjalista językowo-biznesowy. 16

17 Instytut Kultury Fizycznej ul. Kościuszki 2, Nowy Sącz tel./fax: Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr Tomasz Cisoń Zastępca Dyrektora dr Katarzyna Zwolińska-Mirek Charakterystyka Instytutu Siedzibą Instytutu jest nowoczesny kompleks dydaktycznonaukowo-sportowy, w skład którego wchodzą: budynek dydaktyczny z nowoczesnymi pracowniami naukowymi: anatomii, antropologii, fizjologii i biochemii (laboratorium hipoksji, komora termoklimatyczna), biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu, terapii manualnej, diagnostyki wad postawy oraz psychologii sportu. Poza tym w skład kompleksu wchodzą nowoczesne obiekty sportowe: pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym i salą fitness, hala gimnastyczna z siłownią, kryta pływalnia, wielofunkcyjne boiska 17

18 zewnętrzne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem. Budowa kompleksu została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Charakterystyka kierunku Fizjoterapia Fizjoterapia należy do kierunków medycznych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem przyszłych studentów ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne. Związane jest to z sytuacją społeczno-demograficzną w Europie i starzejącym się społeczeństwem, a także z coraz popularniejszym prozdrowotnym trybem życia. Studia o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia, pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, a także innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu oraz w jednostkach ochrony zdrowia student zostaje przygotowany do samodzielnego planowania, realizowania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 18

19 Absolwent zostaje przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia np. szpitalach, poradniach, gabinetach rehabilitacyjnych, specjalistycznych przychodniach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sanatoriach rehabilitacyjnych, oraz podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodki odnowy biologicznej, gabinety SPA, kluby sportowo-rekreacyjne, ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną). Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Charakterystyka kierunku Wychowanie fizyczne Studiując na kierunku Wychowanie fizyczne, student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz środowisku lokalnym. Posiada umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Program studiów obejmuje obowiązkową praktykę zawodową oraz udział w obozach szkoleniowych: zimowym (sporty śnieżne) i letnim (sporty wodne). Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach. 19

20 Wybór specjalności następuje pod koniec II semestru studiów. Absolwent jest przygotowany do pracy: jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Posiada dodatkowe kwalifikacje, zgodnie z wybraną specjalnością studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Specjalności w ramach kierunku Wychowanie fizyczne: WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ, WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPECJALIZACJĄ INSTRUKTORSKĄ, WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ I SPECJALIZACJĄ INSTRUKTORSKĄ. Student kierunku Wychowanie fizyczne wszystkich 3 specjalności ma możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień instruktorskich w wybranych sportach, w ramach dodatkowych zajęć nieobjętych planem studiów. MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE ODNOWA BIOLOGICZNA Absolwent, jako specjalista odnowy biologicznej, posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Posiada umiejętności programowania procesu odnowy biologicznej u sportowców, osób uprawiających sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku starszym. Zdobywa uprawnienia do świadczenia usług w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach kultury fizycznej, sanatoriach, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-sportowych i ośrodkach SPA. 20

21 GIMNASTYKA KOREKCYJNA Absolwent, jako specjalista zajęć gimnastyki korekcyjnej, posiada umiejętność dokonywania diagnozy wad postawy ciała. Potrafi projektować i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz profilaktyczne z dziećmi w różnym wieku. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowych i pozaszkolnych. SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA Absolwent uzyskuje kwalifikacje i tytuł instruktora sportu w jednym z wybranych sportów, takich jak: narciarstwo zjazdowe, gimnastyka sportowa, lekka atletyka, pływanie, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna. Absolwent może podjąć pracę w klubach sportowych i innych instytucjach kultury fizycznej. KOŁA NAUKOWE W IKF działa koło naukowe, które zajmuje się głównie zagadnieniami z dziedziny gimnastyki korekcyjnej. Studenci prowadzą badania m.in. wady postawy dzieci w regionie nowosądeckim, aktywność fizyczna seniorów. Ponadto dbają o własną formę fizyczną, organizują rajdy terenowe, a także współpracują z innymi kołami naukowymi. Koło Naukowe Axios 21

22 Instytut Pedagogiczny ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz tel.: , , , fax: Dyrektor Instytutu Pedagogicznego doc. dr Zofia Muzyczka Zastępca Dyrektora dr Beata Lisowska Charakterystyka Instytutu Instytut kształci przede wszystkim nauczycieli określonych specjalności. Ich miejscem pracy mogą być przedszkola lub szkoły podstawowe, w zależności od wybranej specjalności. Oferuje także na wszystkich kierunkach kształcenie w specjalnościach nienauczycielskich. Studia są powiązane z obowiązkowymi praktykami zawodowymi. Siedzibą Instytutu jest budynek przy ul. Chruślickiej, w którym prowadzona jest większość zajęć dydaktycznych. Studenci mogą w nim korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej, biblioteki i czytelni. Część zajęć z zakresu edukacji artystycznej odbywa się także w pracowniach budynku Krokus przy al. Wolności. 22

23 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Charakterystyka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego plastyka twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Absolwent jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki oraz edukacji pozaszkolnej; mass mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie. Integralną część procesu kształcenia stanowią praktyki zawodowe, organizowane w tych typach placówek, instytucji i szkół, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje. Specjalność nauczycielska w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: EDUKACJA PLASTYCZNA Z INFORMATYKĄ Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania plastyki i informatyki w szkole podstawowej, do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych (domy kultury, pałace młodzieży) oraz do pracy w instytucjach artystyczno-kulturalnych (muzeach, galeriach). 23

24 Specjalność nienauczycielska w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: SZTUKI WIZUALNE I CYFROWA KREACJA OBRAZU Absolwent uzyskuje kwalifikacje artystyczne, pozwalające na przygotowanie projektów i wykonanie transformacji plastycznych za pomocą nowoczesnych technik cyfrowych. Ponadto jest przygotowany do pracy w instytucjach artystyczno-kulturalnych (muzeach, galeriach). Wybór specjalności następuje po I roku studiów. Kierunek: MATEMATYKA Charakterystyka kierunku Matematyka Studia na tym kierunku wyposażają studenta w podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, np. w finansach i ubezpieczeniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, czyli do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz doradztwa finansowego. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent uzyskuje także kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych. Plan studiów przewiduje obowiązkowe praktyki zawodowe. 24

25 Specjalność nauczycielska w ramach kierunku Matematyka: EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej oraz przyrody w klasach IV VI szkoły podstawowej. Specjalność nienauczycielska w ramach kierunku Matematyka: MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych (w tym ubezpieczeń zdrowotnych obecnie NFZ), w firmach doradztwa finansowego, pracowniach analiz społecznych, wywiadowniach ekonomicznych oraz wszelkich innych firmach wykorzystujących w swojej działalności metody statystyczne. Uruchomienie jednej ze specjalności następuje po I roku studiów. Kierunek: PEDAGOGIKA Charakterystyka kierunku Pedagogika Student tego kierunku zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe, zależne od wybranej specjalności. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie oraz placówkach oświatowo-wychowawczych. Ukończenie specjalności nienauczycielskiej uprawnia do pracy w instytucjach kulturalnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych (w zależności od wybranej specjalności). Student kierunku pedagogika uczestniczy w obowiązkowej praktyce zawodowej. W przypadku specjalności nauczycielskich jest to praktyka pedagogiczna. 25

26 Specjalności nauczycielskie w ramach kierunku Pedagogika: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. NAUCZANIE POCZĄTKOWE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej (zajęcia dydaktyczno -wychowawcze i korekcyjno-kompensacyjne) z dziećmi mającymi trudności w nauce i/lub przejawiającymi problemy w zachowaniu. Może również prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w przedszkolu i szkole oraz prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego. Może być również zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej, w których prowadzi się diagnozę i terapię wad wymowy. Ponadto absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej (zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i korekcyjno-kompensacyjne) z dziećmi mającymi trudności w nauce i/lub przejawiającymi problemy w zachowaniu. Może również prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 26

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2014/2015

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2014/2015 NOWY SĄCZ 2014 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2013/2014

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2013/2014 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2013/2014 NOWY SĄCZ 2013 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2012/2013

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2012/2013 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2012/2013 NOWY SĄCZ 2012 1 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2012/2013

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2012/2013 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2012/2013 NOWY SĄCZ 2012 1 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA Kierunek: wychowanie fizyczne Specjalność: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną Forma

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY WYCHOWANIE FIZYCZNE PIELĘGNIARSTWO FIZJOTERAPIA EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA BIBLIOTEKA NAJNOWOCZEŚNIEJSZA BIBLIOTEKA UCZELNIANA NA DOLNYM ŚLĄSKU BAZA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo