Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do klas pierwszych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim na rok szkolny 2015/16 Działając na podstawie zarządzenia nr 4/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), ustala się następujące zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim na rok szkolny 2015/16: 1.1. Szkoła zgodnie z rozporządzeniem MEN może oferować nauczanie od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Przedmioty te mogą ulec zmianie na danym profilu kształcenia w danym roku rekrutacji, stąd istotne jest posługiwanie się przez kandydata aktualnymi danymi rekrutacji określonymi w regulaminie. 2. Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym poprzez wybór profilu, do którego te przedmioty zostały przypisane zgodnie ze Statutem szkoły. 3. Nauczanie języka obcego może odbywać się w grupie oddziałowej lub grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zawansowania. Uczniowie przydzielani są do grup zaawansowania na podstawie wyników testów gimnazjalnych. 4. Jednym z języków obcych w każdej klasie jest język angielski. Kandydaci do klas pierwszych są zobowiązani do kontynuowania jednego języka nauczanego w gimnazjum, tym językiem w naszej szkole jest język angielski. Na drugi język kandydat zostanie przydzielony zgodnie z profilami i uzyskanymi wynikami. 5. Jako drugi język nowożytny szkoła, w zależności od wyboru profilu kształcenia, wprowadza: język niemiecki, rosyjski, francuski.

2 6. Szkoła proponuje, w zależności od profilu, także nauczanie w zakresie rozszerzonym języka angielskiego, lub / albo j. niemieckiego o ile w klasach z rozszerzonym językiem obcym zbierze się 15 osobowa grupa uczniów chętnych podjąć się nauki rozszerzonego języka niemieckiego lub też uczniowie kandydaci do tych klas zdawali na egzaminie gimnazjalnym język niemiecki. 8. Podział grup na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 9. Szkoła proponuje nauczanie w klasach o pięciu profilach: a) klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym, b) klasa humanistyczna z elementami psychologii, c) klasa humanistyczna dziennikarska, d) klasa ogólna e) klasa bezpieczeństwa publicznego. OPIS KLAS 1) Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III chemia 1 godzina - podstawa 4 godziny- rozszerzenie 4 godziny- rozszerzenie biologia 1 godzina - podstawa 4 godziny- rozszerzenie 4 godziny- rozszerzenie matematyka 3 godzina - podstawa 4 godziny- podstawa 3 godziny- podstawa Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są po zrealizowaniu przedmiotów kierunkowych w zakresie podstawowym. Na matematykę w zakresie podstawowym zgodnie z rozporządzeniem MEN przeznacza się 10 godzin w cyklu kształcenia. Można ją realizować jednocześnie w wymiarze podstawowym i rozszerzonym. Od klasy II biologia, chemia i matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów ułatwi z pewnością sukces na egzaminie maturalnym. Liczba godzin rozszerzenia na biologii i chemii wynosi po 240 godzin w cyklu kształcenia, a na matematyce 180 godzin w cyklu kształcenia i 210 godzin podstawy realizowanej w klasie II i III. Celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające: zajęcia laboratoryjne z chemii zamienne z zajęciami laboratoryjnymi z biologii. Przedmiot realizowany w klasie III. Przy wprowadzeniu tych zajęć stosuje się podział na grupy. Uczniowie w jednym tygodniu mają zajęcia laboratoryjne z chemii w następnym z biologii. Stosuje się system rotacyjny. Przedmiot ten jest możliwy do realizacji dzięki doskonale przygotowanemu laboratorium chemicznemu w naszej szkole. Kolejny

3 przedmiot uzupełniający to: ratownictwo medyczne. Realizowany jest on w wymiarze 90 godzin w cyklu kształcenia (w klasie I i II). Uczniowie ubiegający się o przyjęcie / przyjęci do tej klasy pierwszej tym samym opiniują pozytywnie rozpoczęcie nauczania przedmiotu uzupełniającego jakim jest ratownictwo medyczne od klasy pierwszej. Innowacyjny program stworzony został specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i zawiera on m. in.: ratownictwo w służbach i organizacjach pozarządowych, pierwszą pomoc dorosłych i dzieci oraz alternatywne metody UDO, ratownictwo w zagrożeniach a w tym: jak reagować i udzielać pomocy przy katastrofach budowlanych, pożarach itp. Każdy uczeń będzie znał prawa i obowiązki ratownika medycznego, będzie umiał udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, będzie potrafił przeprowadzić akcję ratowniczą w sytuacji zagrożenia, a ponadto będzie mógł przygotować się do zdobycia tytułu Ratownika PCK. Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym przy tego typu rozszerzeniach jest historia i społeczeństwo. Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym przygotowuje uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach: medycznych, przyrodniczych, chemicznych, biotechnologicznych, ratownictwa medycznego, psychologicznych i pedagogicznych. Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski lub niemiecki (podstawowy) przydział uzależniony od zdawalności języka na egzaminie gimnazjalnym, drugi język - po jednej grupie - rosyjski i niemiecki. (w zakresie podstawowym) Język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język rosyjski (grupa początkowa) którym mówi około 275 mln ludzi na świecie! Przewidywana liczba miejsc w grupie - 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem rosyjskim przyjmowani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie o wyższym wskaźniku uzyskanych punktów w wyniku prowadzonej rekrutacji. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. 2) Klasa humanistyczna z elementami psychologii Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Jednym z jej atutów jest szerokie przygotowanie humanistyczne w zakresie j. polskiego i wiedzy o społeczeństwie i biologii tak koniecznych na kierunkach psychologicznych.

4 Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III j. polski 4 godziny podstawa 2 godziny - rozszerzenie 4 godziny- podstawa 4 godziny- podstawa WOS 1 godzina - podstawa 3 godziny- rozszerzenie 3 godziny- rozszerzenie biologia 1 godzina - podstawa 5 godzin - rozszerzenie Dodatkowym atutem tej klasy są nauczane języki obce: język pierwszy - język angielski (dla wszystkich) w zakresie podstawowym ale po 3 godziny tygodniowo co daje solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, drugi język (zgodnie z przydziałem) to po jednej grupie francuski i niemiecki w zakresie podstawowym. Język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język francuski grupa początkowa. Przewidywana liczba miejsc w grupie - po 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem francuskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów w prowadzonej rekrutacji. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające typu: wprowadzenie do psychologii autorski program przygotowany specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im.: C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim zawierający bardzo interesujące elementy psychologii ogólnej, klinicznej, społecznej i komunikacji interpersonanalnej. Program ten realizowany jest odpowiednio w klasie II i III w liczbie 90 godzin w cyklu kształcenia. Zajęcia prowadzi dyplomowany psycholog. Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych i historycznych takich jak: psychologia, kulturoznawstwo, politologia, europeistyka, filologia germańska, angielska, francuska, polska i innych. 3) Klasa humanistyczna - dziennikarska Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Jednym z jej atutów jest szerokie przygotowanie humanistyczne w zakresie j. polskiego, angielskiego i historii. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III j. polski 4 godziny podstawa 2 godziny - rozszerzenie 4 godziny- podstawa 4 godziny- podstawa j. angielski 3 godziny - podstawa 3 godziny podstawa 2 godziny podstawa historia 2 godzina - podstawa 5 godzin- rozszerzenie 3 godziny- rozszerzenie

5 Przedmiot język polski, zgodnie z możliwościami jakie daje rozporządzenie MEN, nauczany jest w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej. Przedmioty rozszerzone takie jak język angielski oraz historia nauczane są w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej. Język angielski (rozszerzenie) realizowany jest w wymiarze 180 godzin co daje solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, drugi język (zgodnie z przydziałem) to po jednej grupie - francuski i niemiecki w zakresie podstawowym. Język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język francuski grupa początkowa jest to język, który jest szóstym językiem na świecie po angielskim, chińskim, hindi, arabskim i hiszpańskim, w języku francuskim mówi około 330 mln ludzi na świecie! Przewidywana liczba miejsc w grupie - po 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem francuskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające typu: zajęcia dziennikarskie realizowane w klasie drugiej i trzeciej w ramach autorskiego programu, a także, dla humanistów chcących zdać bez problemu maturę z matematyki) zajęcia uzupełniające pt. wybrane zagadnienia matematyczne ukierunkowane na przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Przyroda obowiązkowy przedmiot uzupełniający przy tego typu przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych i historycznych takich jak: kulturoznawstwo, politologia, europeistyka, filologia germańska, angielska, francuska, filologie romańskie, studia dziennikarskie i innych. 4) Klasa ogólna. Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Szczególnie polecana dla uczniów nieszczególnie zdecydowanych w zakresie dalszego kształcenia albowiem posiada przedmioty, które w ramach rekrutacji na uczelnie wyższe bardzo często brane są pod uwagę. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III WOS 1 godzina podstawa geografia 1 godzina - podstawa 5 godzin - rozszerzenie 5 godzin - rozszerzenie informatyka 1 godzina - podstawa 3 godzin- rozszerzenie 3 godziny- rozszerzenie Daje solidne przygotowanie zarówno w zakresie wiedzy o społeczeństwie, która realizowana jest w sposób rozszerzony od klasy drugiej, jak i geografii oraz informatyki. Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski w wymiarze podstawowym, drugi język to po jednej grupie języka niemieckiego i francuskiego. Język

6 niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język francuski grupa początkowa jest to język, który jest szóstym językiem na świecie po angielskim, chińskim, hindi, arabskim i hiszpańskim, w języku francuskim mówi około 330 mln ludzi na świecie! Przewidywana liczba miejsc w grupie - po 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem francuskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Od klasy II celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające typu: wybrane zagadnienia matematyczne przedmiot ukierunkowany na przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Historia i społeczeństwo obowiązkowy przedmiot uzupełniający. Uczniowie tej klasy mają możliwość zdecydowania o wybraniu rozszerzenia z matematyki od klasy II z jednoczesnym zmniejszeniem po jednej godzinie rozszerzenia z geografii i rezygnacji z przedmiotu wybrane zagadnienia matematyczne. Decyzję podejmuje klasa. 5) Klasa bezpieczeństwa publicznego Profil przygotowuje do pracy w służbach mundurowych (straży pożarnej, wojsku, policji, służbie celnej i straży granicznej) Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy przystępują do sprawdzianu sprawności fizycznej. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III WOS 1 godzina podstawa geografia 1 godzina - podstawa 4 godzin - rozszerzenie 4 godzin - rozszerzenie matematyka 3 godzina - podstawa 4 godziny - podstawa 3 godzin- rozszerzenie 3 godziny- podstawa 4 godziny - rozszerzenie Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej to geografia w wymiarze 240 godzin oraz wiedza o społeczeństwie i matematyka realizowane w wymiarze po 180 godzin każdy. Przedmiotem uzupełniającym, proponowanym naszym uczniom już od klasy pierwszej, jest bezpieczeństwo publiczne realizowane w ramach autorskiego programu powstałego specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim o nazwie: Edukacja dla służb mundurowych bezpieczeństwo publiczne, elementy samoobrony dodatkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowie ubiegający się o miejsce w klasie, tym samym wyrażają zgodę na prowadzenie zajęć z zakresu Bezpieczeństwo Publiczne już od klasy pierwszej.

7 Nauczane języki obce to: język pierwszy (dla wszystkich) - język angielski realizowany w wymiarze podstawowym; drugi język (zgodnie z podziałem po jednej grupie) - rosyjski i niemiecki także w wymiarze podstawowym. Dla osób pracujących w służbach publicznych niezwykle ważna jest bardzo dobra znajomość języka obcego oraz znajomość aspektów interkulturowej komunikacji, by w przyszłości unikać nieporozumień kulturowych wynikających ze specyfiki danego języka i kultur, w jakich on funkcjonuje co podkreślają przedstawiciele jednostek służb wojskowych i policji współpracujący ze szkołą. W tej klasie oprócz języka angielskiego, można poznać język, w którym mówi się w Niemczech, Austrii, w jednym z kantonów Szwajcarii i Luksemburgu, oraz język, który jest siódmym językiem na świecie po: angielskim, chińskim, hindi, arabskim, hiszpańskim, francuskim język rosyjski, którym mówi około 275 mln ludzi na świecie, bardzo przydatny w służbach celnych! W naszej szkole, w tej klasie, język niemiecki prowadzony jest na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Do grupy niemieckiej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie którzy zdawali egzamin z języka niemieckiego na koniec gimnazjum i ci z najwyższą ilością punktów uzyskanych w ramach rekrutacji. Język rosyjski grupa początkowa. Przewidywana liczba miejsc w grupach - po 15 osób. Do grupy początkowej z językiem rosyjskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w klasie oprócz zajęć z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest: historia i społeczeństwo w klasie II i III a w klasie II elementy samoobrony Do dnia 27 lutego 2015 roku do godziny 15,00 dyrektor II LO im. C. K. Norwida podaje do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do szkoły. Informacja ta zostaje wywieszona na tablicy informacyjnej szkoły. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida składają wnioski (podania) w terminie: od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. (do godz ) 2. Podanie można pobrać ze strony internetowej szkoły: (link: rekrutacja) lub otrzymać w sekretariacie szkoły w dniach pracy (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 00 do Kandydat w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Do podania należy dołączyć: 1) trzy fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,

8 2) kserokopie zaświadczeń komisji olimpijskiej (dotyczy laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych), 3) kserokopie zaświadczeń komisji konkursowej (dotyczy laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu), 4) zaświadczenie dyrektora gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu, 5) kserokopie posiadanej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i orzeczenia o niepełnosprawności. 4. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów Sprawdzian sprawności fizycznej dotyczący klasy bezpieczeństwo publiczne będzie miał miejsce w dniach : od 8 do 12 czerwca 2015 r. zgodnie z terminem podanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Termin sprawdzianu w II Liceum Ogólnokształcącym ustala się: I termin dla wszystkich kandydatów na dzień r. na stadionie LKS,,Pomorze - zbiórka godzina 10,00-10,30 (Stadion znajduje się przy ulicy Brzozowej, wejście główne od ulicy Sportowej) II termin dla tych, którzy posiadają z przyczyn losowych lub lekarskich usprawiedliwienie poświadczone przez lekarza lub odpowiednie instytucje Ustala się na dzień r. - zbiórka godzina 10,00-10,30 Sprawdzian obejmuje: Dziewczęta Bieg 800 m Bieg wahadłowy 10 x10 m Rzut piłką lekarską Chłopcy Bieg 1000 m Koperta Podciąganie na drążku Za każdą konkurencję kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 2. Ogłoszenie wyników egzaminu sprawności fizycznej na tablicy informacyjnej w szkole w dniu : 17 czerwca 2015 r.

9 4. Możliwość dokonania zmiany w wyborze szkoły: Od 19 do 24 czerwca 2015 r. 5. Dzień 26 czerwca 2015 r. to dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia gimnazjum (oraz ich kserokopii) i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci uzupełniają złożone podania dostarczając w dniach: kopię: Od 26 czerwca 30 czerwca 2015 r. do godz ) świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, 2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 2. Każda strona kopii powinna zawierać adnotację: Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. 3. Podania niekompletne nie będą rozpatrywane przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną. 6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna kończy rekrutację w dniu 30 czerwca 2015 o godzinie 15, 00. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 następuje do dnia 3 lipca 2015 r. (do godz ) 7. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych do dnia 8 lipca 2015 r. do godziny 12, 00 składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

10 8. Do dnia 8 lipca 2015 roku do godziny 14, 00 następuje podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO im C. K. Norwida poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista ta zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Ponadto lista zawiera najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 9. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 10. W terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia następuje przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 11. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 12. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej następuje rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 13. Dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkole w przypadku dysponowania wolnymi miejscami będzie miało miejsce do dnia 28 sierpnia 2015 roku Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 punkty za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a) uczniowi, zwolnionemu przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum uwzględnia się wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów) i przelicza procentowo w stosunku do pozostałych kandydatów wg algorytmu 2:1, b) podania uczniów powracających z zagranicy rozpatrywane są indywidualne. 2) Maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym:

11 a) maksymalnie 60 punktów za stopnie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: - stopień celujący - 15 punktów - stopień bardzo dobry - 12 punktów - stopień dobry - 9 punktów - stopień dostateczny - 5 punktów b) Zajęcia edukacyjne uwzględniane podczas rekrutacji przeliczone na punkty : pierwsze zajęcia - j. polski drugie zajęcia - matematyka trzecie zajęcia - jeden z niżej wymienionych przedmiotów z których kandydat uzyskał najwyższa oceną: ( biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie) czwarte zajęcia język obcy nowożytny wiodący. c) maksymalnie 40 punktów może otrzymać kandydat za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub potwierdzone zaświadczeniem dyrektora gimnazjum: - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów, Maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: - zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmował w całości lub poszerzał treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu 10 punktów, lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. - indywidualne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim za zajęcie I, II lub III miejsca 10 punktów, - indywidualne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym za zajęcie I, II lub III miejsca 5 punktów, - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu 5 punktów, - finaliści (I-X miejsca) konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym, w tym konkursów organizowanych przez II LO w Stargardzie Szczecińskim 5 punktów.

12 c) maksymalnie 15 punktów może otrzymać kandydat za test sprawnościowy do klasy Bezpieczeństwo Publiczne. 15. Podania absolwentów lat ubiegłych będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną po zakończeniu naboru tegorocznych absolwentów i posiadaniu przez szkołę wolnych miejsc. 16. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę. 17. Dodatkowe postępowanie uzupełniające. (w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc) trwa do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej ogłoszona będzie 8 lipca 2015 r. do godz w holu szkoły oraz na stronie internetowej: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: Stargard Szczeciński dnia roku. mgr Andrzej Kałuża. ( dyrektor szkoły)

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Uczniowie mogą logować się sami w domu. W szkole będzie udostępniona sala 123 w której pod opieką wychowawcy klasy lub doradcy zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88. ZS125.L.4310.1.2015 Warszawa, 10 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku na rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 1. im. Romana Macieja Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 1. im. Romana Macieja Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2 Warunki, kryteria oraz harmonogram rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Samochodowego nr 1 im. R. M. Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2 w Zespole Szkół Samochodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć. Regulamin przyjęć do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV na rok szkolny 2016/2017

Regulamin przyjęć. Regulamin przyjęć do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV na rok szkolny 2016/2017 Regulamin przyjęć Regulamin przyjęć do VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WŁADYSŁAWA IV na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Zasady przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 zostały

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU. Rok szkolny 2015/2016

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU. Rok szkolny 2015/2016 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji 2016/2017 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE Rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Art 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ROK SZKOLNY 2016 / 2017 1 Zasady Ogólne 1. Kandydaci kwalifikowani są do poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2016/2017. ZS125.L.4310.1.2016 Warszawa, 17 lutego 2016 r.

Rekrutacja do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2016/2017. ZS125.L.4310.1.2016 Warszawa, 17 lutego 2016 r. ZS125.L.4310.1.2016 Warszawa, 17 lutego 2016 r. Zasady rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88 1 PODSTAWA PRAWNA. 1. ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do TECHNIKUM OGRODNICZEGO i ZASADNICZEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ w Zespole Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji Do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji Do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. Warunki i kryteria rekrutacji kandydatów do oddziałów klas pierwszych ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w roku szkolnym 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji. do LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Warszawie, w roku szkolnym 2014/2015

Warunki i kryteria rekrutacji. do LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Warszawie, w roku szkolnym 2014/2015 Warunki i kryteria rekrutacji do LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Warszawie, Na podstawie : w roku szkolnym 2014/2015 zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017 XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej 31-948 Kraków, tel./fax 012 644 07 26 strona: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie rozdziału 2a ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W SZCZECINIE

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W SZCZECINIE ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W SZCZECINIE Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Zasady rekrutacji do klas I opracowano na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia i zasady rekrutacji na rok 2015/2016

Kierunki kształcenia i zasady rekrutacji na rok 2015/2016 2015/2016 Kierunki kształcenia i zasady rekrutacji na rok 2015/2016 Podstawa prawna 1. Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2015/2016 1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 I.Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. POWSTAŃCÓW WARSZAWY w WARSZAWIE na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. POWSTAŃCÓW WARSZAWY w WARSZAWIE na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. POWSTAŃCÓW WARSZAWY w WARSZAWIE na rok szkolny 2015/2016 I. P O D S T A W A P R A W N A : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie max 100 punktów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r. Zasady określające sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016 S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Warunki i tryb rekrutacji uczniów do LXXXI LO im. Aleksandra Fredry na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica na rok szkolny 2016/2017

Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica na rok szkolny 2016/2017 Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1. Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN REKRUTACJI rok szkolny 2015/2016 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

włoski, rosyjski włoski, rosyjski

włoski, rosyjski włoski, rosyjski 00-360 WARSZAWA ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 1 tel. 22-827-95-77, e-mail: sekretariat@37lo.edu.pl, www.37lo.edu.pl Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 XXXVII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach powstała w oparciu o szczegółową analizę wymogów uczelni wyższych.

Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach powstała w oparciu o szczegółową analizę wymogów uczelni wyższych. Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach powstała w oparciu o szczegółową analizę wymogów uczelni wyższych. Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawa prawna : 1. Art. 9 ust. 2 oraz art. 10. ust 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI 2015/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku

REGULAMIN REKRUTACJI 2015/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku REGULAMIN REKRUTACJI 2015/2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku PODSTAWA PRAWNA: Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA W PLESZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA W PLESZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA W PLESZEWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Podstawa prawna I. Regulamin rekrutacji został opracowany zgodnie z : - Ustawą z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do LI Liceum Ogólnokształcącego. im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do LI Liceum Ogólnokształcącego. im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 I. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU na rok szkolny 2015/2016 Załącznik Nr 8 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku (Tekst jednolity z dnia 4 października 2012 r., ze zm.) REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I R E G U L A M I N R E K R U T A C J I uczniów do klas pierwszych Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2013/2014

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2013/2014 Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo