Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do klas pierwszych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim na rok szkolny 2015/16 Działając na podstawie zarządzenia nr 4/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), ustala się następujące zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim na rok szkolny 2015/16: 1.1. Szkoła zgodnie z rozporządzeniem MEN może oferować nauczanie od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Przedmioty te mogą ulec zmianie na danym profilu kształcenia w danym roku rekrutacji, stąd istotne jest posługiwanie się przez kandydata aktualnymi danymi rekrutacji określonymi w regulaminie. 2. Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym poprzez wybór profilu, do którego te przedmioty zostały przypisane zgodnie ze Statutem szkoły. 3. Nauczanie języka obcego może odbywać się w grupie oddziałowej lub grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zawansowania. Uczniowie przydzielani są do grup zaawansowania na podstawie wyników testów gimnazjalnych. 4. Jednym z języków obcych w każdej klasie jest język angielski. Kandydaci do klas pierwszych są zobowiązani do kontynuowania jednego języka nauczanego w gimnazjum, tym językiem w naszej szkole jest język angielski. Na drugi język kandydat zostanie przydzielony zgodnie z profilami i uzyskanymi wynikami. 5. Jako drugi język nowożytny szkoła, w zależności od wyboru profilu kształcenia, wprowadza: język niemiecki, rosyjski, francuski.

2 6. Szkoła proponuje, w zależności od profilu, także nauczanie w zakresie rozszerzonym języka angielskiego, lub / albo j. niemieckiego o ile w klasach z rozszerzonym językiem obcym zbierze się 15 osobowa grupa uczniów chętnych podjąć się nauki rozszerzonego języka niemieckiego lub też uczniowie kandydaci do tych klas zdawali na egzaminie gimnazjalnym język niemiecki. 8. Podział grup na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 9. Szkoła proponuje nauczanie w klasach o pięciu profilach: a) klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym, b) klasa humanistyczna z elementami psychologii, c) klasa humanistyczna dziennikarska, d) klasa ogólna e) klasa bezpieczeństwa publicznego. OPIS KLAS 1) Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III chemia 1 godzina - podstawa 4 godziny- rozszerzenie 4 godziny- rozszerzenie biologia 1 godzina - podstawa 4 godziny- rozszerzenie 4 godziny- rozszerzenie matematyka 3 godzina - podstawa 4 godziny- podstawa 3 godziny- podstawa Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są po zrealizowaniu przedmiotów kierunkowych w zakresie podstawowym. Na matematykę w zakresie podstawowym zgodnie z rozporządzeniem MEN przeznacza się 10 godzin w cyklu kształcenia. Można ją realizować jednocześnie w wymiarze podstawowym i rozszerzonym. Od klasy II biologia, chemia i matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów ułatwi z pewnością sukces na egzaminie maturalnym. Liczba godzin rozszerzenia na biologii i chemii wynosi po 240 godzin w cyklu kształcenia, a na matematyce 180 godzin w cyklu kształcenia i 210 godzin podstawy realizowanej w klasie II i III. Celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające: zajęcia laboratoryjne z chemii zamienne z zajęciami laboratoryjnymi z biologii. Przedmiot realizowany w klasie III. Przy wprowadzeniu tych zajęć stosuje się podział na grupy. Uczniowie w jednym tygodniu mają zajęcia laboratoryjne z chemii w następnym z biologii. Stosuje się system rotacyjny. Przedmiot ten jest możliwy do realizacji dzięki doskonale przygotowanemu laboratorium chemicznemu w naszej szkole. Kolejny

3 przedmiot uzupełniający to: ratownictwo medyczne. Realizowany jest on w wymiarze 90 godzin w cyklu kształcenia (w klasie I i II). Uczniowie ubiegający się o przyjęcie / przyjęci do tej klasy pierwszej tym samym opiniują pozytywnie rozpoczęcie nauczania przedmiotu uzupełniającego jakim jest ratownictwo medyczne od klasy pierwszej. Innowacyjny program stworzony został specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i zawiera on m. in.: ratownictwo w służbach i organizacjach pozarządowych, pierwszą pomoc dorosłych i dzieci oraz alternatywne metody UDO, ratownictwo w zagrożeniach a w tym: jak reagować i udzielać pomocy przy katastrofach budowlanych, pożarach itp. Każdy uczeń będzie znał prawa i obowiązki ratownika medycznego, będzie umiał udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, będzie potrafił przeprowadzić akcję ratowniczą w sytuacji zagrożenia, a ponadto będzie mógł przygotować się do zdobycia tytułu Ratownika PCK. Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym przy tego typu rozszerzeniach jest historia i społeczeństwo. Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym przygotowuje uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach: medycznych, przyrodniczych, chemicznych, biotechnologicznych, ratownictwa medycznego, psychologicznych i pedagogicznych. Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski lub niemiecki (podstawowy) przydział uzależniony od zdawalności języka na egzaminie gimnazjalnym, drugi język - po jednej grupie - rosyjski i niemiecki. (w zakresie podstawowym) Język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język rosyjski (grupa początkowa) którym mówi około 275 mln ludzi na świecie! Przewidywana liczba miejsc w grupie - 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem rosyjskim przyjmowani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie o wyższym wskaźniku uzyskanych punktów w wyniku prowadzonej rekrutacji. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. 2) Klasa humanistyczna z elementami psychologii Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Jednym z jej atutów jest szerokie przygotowanie humanistyczne w zakresie j. polskiego i wiedzy o społeczeństwie i biologii tak koniecznych na kierunkach psychologicznych.

4 Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III j. polski 4 godziny podstawa 2 godziny - rozszerzenie 4 godziny- podstawa 4 godziny- podstawa WOS 1 godzina - podstawa 3 godziny- rozszerzenie 3 godziny- rozszerzenie biologia 1 godzina - podstawa 5 godzin - rozszerzenie Dodatkowym atutem tej klasy są nauczane języki obce: język pierwszy - język angielski (dla wszystkich) w zakresie podstawowym ale po 3 godziny tygodniowo co daje solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, drugi język (zgodnie z przydziałem) to po jednej grupie francuski i niemiecki w zakresie podstawowym. Język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język francuski grupa początkowa. Przewidywana liczba miejsc w grupie - po 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem francuskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów w prowadzonej rekrutacji. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające typu: wprowadzenie do psychologii autorski program przygotowany specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im.: C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim zawierający bardzo interesujące elementy psychologii ogólnej, klinicznej, społecznej i komunikacji interpersonanalnej. Program ten realizowany jest odpowiednio w klasie II i III w liczbie 90 godzin w cyklu kształcenia. Zajęcia prowadzi dyplomowany psycholog. Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych i historycznych takich jak: psychologia, kulturoznawstwo, politologia, europeistyka, filologia germańska, angielska, francuska, polska i innych. 3) Klasa humanistyczna - dziennikarska Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Jednym z jej atutów jest szerokie przygotowanie humanistyczne w zakresie j. polskiego, angielskiego i historii. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III j. polski 4 godziny podstawa 2 godziny - rozszerzenie 4 godziny- podstawa 4 godziny- podstawa j. angielski 3 godziny - podstawa 3 godziny podstawa 2 godziny podstawa historia 2 godzina - podstawa 5 godzin- rozszerzenie 3 godziny- rozszerzenie

5 Przedmiot język polski, zgodnie z możliwościami jakie daje rozporządzenie MEN, nauczany jest w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej. Przedmioty rozszerzone takie jak język angielski oraz historia nauczane są w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej. Język angielski (rozszerzenie) realizowany jest w wymiarze 180 godzin co daje solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, drugi język (zgodnie z przydziałem) to po jednej grupie - francuski i niemiecki w zakresie podstawowym. Język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język francuski grupa początkowa jest to język, który jest szóstym językiem na świecie po angielskim, chińskim, hindi, arabskim i hiszpańskim, w języku francuskim mówi około 330 mln ludzi na świecie! Przewidywana liczba miejsc w grupie - po 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem francuskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające typu: zajęcia dziennikarskie realizowane w klasie drugiej i trzeciej w ramach autorskiego programu, a także, dla humanistów chcących zdać bez problemu maturę z matematyki) zajęcia uzupełniające pt. wybrane zagadnienia matematyczne ukierunkowane na przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Przyroda obowiązkowy przedmiot uzupełniający przy tego typu przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych i historycznych takich jak: kulturoznawstwo, politologia, europeistyka, filologia germańska, angielska, francuska, filologie romańskie, studia dziennikarskie i innych. 4) Klasa ogólna. Przewidywana liczba miejsc w klasie 30. Szczególnie polecana dla uczniów nieszczególnie zdecydowanych w zakresie dalszego kształcenia albowiem posiada przedmioty, które w ramach rekrutacji na uczelnie wyższe bardzo często brane są pod uwagę. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III WOS 1 godzina podstawa geografia 1 godzina - podstawa 5 godzin - rozszerzenie 5 godzin - rozszerzenie informatyka 1 godzina - podstawa 3 godzin- rozszerzenie 3 godziny- rozszerzenie Daje solidne przygotowanie zarówno w zakresie wiedzy o społeczeństwie, która realizowana jest w sposób rozszerzony od klasy drugiej, jak i geografii oraz informatyki. Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski w wymiarze podstawowym, drugi język to po jednej grupie języka niemieckiego i francuskiego. Język

6 niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Język francuski grupa początkowa jest to język, który jest szóstym językiem na świecie po angielskim, chińskim, hindi, arabskim i hiszpańskim, w języku francuskim mówi około 330 mln ludzi na świecie! Przewidywana liczba miejsc w grupie - po 15 osób. Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali język niemiecki na zakończenie edukacji w gimnazjum. Do grupy początkowej z językiem francuskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Od klasy II celem dobrego przygotowania do matury i na studia proponuje się przedmioty uzupełniające typu: wybrane zagadnienia matematyczne przedmiot ukierunkowany na przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Historia i społeczeństwo obowiązkowy przedmiot uzupełniający. Uczniowie tej klasy mają możliwość zdecydowania o wybraniu rozszerzenia z matematyki od klasy II z jednoczesnym zmniejszeniem po jednej godzinie rozszerzenia z geografii i rezygnacji z przedmiotu wybrane zagadnienia matematyczne. Decyzję podejmuje klasa. 5) Klasa bezpieczeństwa publicznego Profil przygotowuje do pracy w służbach mundurowych (straży pożarnej, wojsku, policji, służbie celnej i straży granicznej) Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy przystępują do sprawdzianu sprawności fizycznej. Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym: Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III WOS 1 godzina podstawa geografia 1 godzina - podstawa 4 godzin - rozszerzenie 4 godzin - rozszerzenie matematyka 3 godzina - podstawa 4 godziny - podstawa 3 godzin- rozszerzenie 3 godziny- podstawa 4 godziny - rozszerzenie Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej to geografia w wymiarze 240 godzin oraz wiedza o społeczeństwie i matematyka realizowane w wymiarze po 180 godzin każdy. Przedmiotem uzupełniającym, proponowanym naszym uczniom już od klasy pierwszej, jest bezpieczeństwo publiczne realizowane w ramach autorskiego programu powstałego specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim o nazwie: Edukacja dla służb mundurowych bezpieczeństwo publiczne, elementy samoobrony dodatkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowie ubiegający się o miejsce w klasie, tym samym wyrażają zgodę na prowadzenie zajęć z zakresu Bezpieczeństwo Publiczne już od klasy pierwszej.

7 Nauczane języki obce to: język pierwszy (dla wszystkich) - język angielski realizowany w wymiarze podstawowym; drugi język (zgodnie z podziałem po jednej grupie) - rosyjski i niemiecki także w wymiarze podstawowym. Dla osób pracujących w służbach publicznych niezwykle ważna jest bardzo dobra znajomość języka obcego oraz znajomość aspektów interkulturowej komunikacji, by w przyszłości unikać nieporozumień kulturowych wynikających ze specyfiki danego języka i kultur, w jakich on funkcjonuje co podkreślają przedstawiciele jednostek służb wojskowych i policji współpracujący ze szkołą. W tej klasie oprócz języka angielskiego, można poznać język, w którym mówi się w Niemczech, Austrii, w jednym z kantonów Szwajcarii i Luksemburgu, oraz język, który jest siódmym językiem na świecie po: angielskim, chińskim, hindi, arabskim, hiszpańskim, francuskim język rosyjski, którym mówi około 275 mln ludzi na świecie, bardzo przydatny w służbach celnych! W naszej szkole, w tej klasie, język niemiecki prowadzony jest na podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum. Do grupy niemieckiej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie którzy zdawali egzamin z języka niemieckiego na koniec gimnazjum i ci z najwyższą ilością punktów uzyskanych w ramach rekrutacji. Język rosyjski grupa początkowa. Przewidywana liczba miejsc w grupach - po 15 osób. Do grupy początkowej z językiem rosyjskim przydzielani są także uczniowie na podstawie osobistych preferencji. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie, którzy uzyskali większą liczbę punktów. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązkowym przedmiotem uzupełniającym w klasie oprócz zajęć z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest: historia i społeczeństwo w klasie II i III a w klasie II elementy samoobrony Do dnia 27 lutego 2015 roku do godziny 15,00 dyrektor II LO im. C. K. Norwida podaje do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do szkoły. Informacja ta zostaje wywieszona na tablicy informacyjnej szkoły. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida składają wnioski (podania) w terminie: od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. (do godz ) 2. Podanie można pobrać ze strony internetowej szkoły: (link: rekrutacja) lub otrzymać w sekretariacie szkoły w dniach pracy (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 00 do Kandydat w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Do podania należy dołączyć: 1) trzy fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,

8 2) kserokopie zaświadczeń komisji olimpijskiej (dotyczy laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych), 3) kserokopie zaświadczeń komisji konkursowej (dotyczy laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu), 4) zaświadczenie dyrektora gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu, 5) kserokopie posiadanej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i orzeczenia o niepełnosprawności. 4. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów Sprawdzian sprawności fizycznej dotyczący klasy bezpieczeństwo publiczne będzie miał miejsce w dniach : od 8 do 12 czerwca 2015 r. zgodnie z terminem podanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Termin sprawdzianu w II Liceum Ogólnokształcącym ustala się: I termin dla wszystkich kandydatów na dzień r. na stadionie LKS,,Pomorze - zbiórka godzina 10,00-10,30 (Stadion znajduje się przy ulicy Brzozowej, wejście główne od ulicy Sportowej) II termin dla tych, którzy posiadają z przyczyn losowych lub lekarskich usprawiedliwienie poświadczone przez lekarza lub odpowiednie instytucje Ustala się na dzień r. - zbiórka godzina 10,00-10,30 Sprawdzian obejmuje: Dziewczęta Bieg 800 m Bieg wahadłowy 10 x10 m Rzut piłką lekarską Chłopcy Bieg 1000 m Koperta Podciąganie na drążku Za każdą konkurencję kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 2. Ogłoszenie wyników egzaminu sprawności fizycznej na tablicy informacyjnej w szkole w dniu : 17 czerwca 2015 r.

9 4. Możliwość dokonania zmiany w wyborze szkoły: Od 19 do 24 czerwca 2015 r. 5. Dzień 26 czerwca 2015 r. to dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia gimnazjum (oraz ich kserokopii) i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci uzupełniają złożone podania dostarczając w dniach: kopię: Od 26 czerwca 30 czerwca 2015 r. do godz ) świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, 2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 2. Każda strona kopii powinna zawierać adnotację: Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. 3. Podania niekompletne nie będą rozpatrywane przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną. 6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna kończy rekrutację w dniu 30 czerwca 2015 o godzinie 15, 00. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 następuje do dnia 3 lipca 2015 r. (do godz ) 7. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych do dnia 8 lipca 2015 r. do godziny 12, 00 składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

10 8. Do dnia 8 lipca 2015 roku do godziny 14, 00 następuje podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO im C. K. Norwida poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista ta zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Ponadto lista zawiera najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 9. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 10. W terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia następuje przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 11. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 12. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej następuje rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 13. Dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkole w przypadku dysponowania wolnymi miejscami będzie miało miejsce do dnia 28 sierpnia 2015 roku Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 punkty za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a) uczniowi, zwolnionemu przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum uwzględnia się wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów) i przelicza procentowo w stosunku do pozostałych kandydatów wg algorytmu 2:1, b) podania uczniów powracających z zagranicy rozpatrywane są indywidualne. 2) Maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym:

11 a) maksymalnie 60 punktów za stopnie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: - stopień celujący - 15 punktów - stopień bardzo dobry - 12 punktów - stopień dobry - 9 punktów - stopień dostateczny - 5 punktów b) Zajęcia edukacyjne uwzględniane podczas rekrutacji przeliczone na punkty : pierwsze zajęcia - j. polski drugie zajęcia - matematyka trzecie zajęcia - jeden z niżej wymienionych przedmiotów z których kandydat uzyskał najwyższa oceną: ( biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie) czwarte zajęcia język obcy nowożytny wiodący. c) maksymalnie 40 punktów może otrzymać kandydat za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub potwierdzone zaświadczeniem dyrektora gimnazjum: - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów, Maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: - zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmował w całości lub poszerzał treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu 10 punktów, lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. - indywidualne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim za zajęcie I, II lub III miejsca 10 punktów, - indywidualne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym za zajęcie I, II lub III miejsca 5 punktów, - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu 5 punktów, - finaliści (I-X miejsca) konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym, w tym konkursów organizowanych przez II LO w Stargardzie Szczecińskim 5 punktów.

12 c) maksymalnie 15 punktów może otrzymać kandydat za test sprawnościowy do klasy Bezpieczeństwo Publiczne. 15. Podania absolwentów lat ubiegłych będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną po zakończeniu naboru tegorocznych absolwentów i posiadaniu przez szkołę wolnych miejsc. 16. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę. 17. Dodatkowe postępowanie uzupełniające. (w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc) trwa do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Informacja o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej ogłoszona będzie 8 lipca 2015 r. do godz w holu szkoły oraz na stronie internetowej: Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: Stargard Szczeciński dnia roku. mgr Andrzej Kałuża. ( dyrektor szkoły)

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo