Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im."

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana w Krakowie Kraków ul. Senatorska 35 tel , , fax

2 Informacja o szkole Organizacja pracy i nauki w XXVII LO: szkoła jednozmianowa, niewielka ilość uczniów, dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia, indywidualizacja nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych. Wyposażenie szkoły: jasne, przestronne sale lekcyjne, nowoczesne pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, pracownie bardzo dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe, WIFI dla uczniów, biblioteka szkolna i czytelnia z centrum multimedialnym, duża sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego, sala judo, siłownia, prysznice, na zewnątrz wielofunkcyjne boisko sportowe oraz boiska do siatkówki i koszykówki, a także bieżnia i skocznia, rozległy dziedziniec i park szkolny, bezpieczna szkoła monitoring w budynku i na zewnątrz, stołówka szkolna oraz sklepik spożywczy. Udział w programach edukacyjnych: bierzemy udział w trójstronnej wymianie młodzieży z Polski, Niemiec i Francji TRILOG, uczniowie naszego Liceum uczestniczą w ogólnopolskim programie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, od wielu lat współpracujemy z Liceum St. Paul Bourdon Blanc w Orleanie we Francji oraz z Liceum w Aachen w Niemczech, dokąd co roku organizujemy wymiany międzynarodowe, szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w programie Unii Europejskiej Comenius. Pomagamy uczniom rozwijać zainteresowania oraz zdolności poprzez: wieloletnią współpracę z Centrum Młodzieży w Krakowie, zagraniczne staże dla najlepszych uczniów języka francuskiego (2 - tygodniowy roczny pobyt we Francji), zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: koła przedmiotowe, sekcję artystyczno-teatralną, zajęcia fakultatywne dla maturzystów, konsultacje z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, spotkania dla uczniów w 27 sekcjach przedmiotowych Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk (w salach i laboratoriach UJ) w ramach współpracy z CM, doradztwo zawodowe - profesjonalne konsultacje, zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, judo), wycieczki i obozy sportowe (narciarskie, rowerowe, piesze). Położenie i dojazd do szkoły: centrum miasta około 15 minut pieszo od Rynku Głównego, dojazd tramwajami autobusami, które zatrzymują się na przystanku Salwator, do szkoły można dojść pieszo w 5 minut z przystanków: Jubilat, Cracovia. 2

3 Proponowane klasy W roku szkolnym 2015/2016 XXVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie proponuje kandydatom możliwość wyboru następujących klas: Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty uzupełniające A humanistyczno - medialna 1) j. angielski j. niemiecki 2) j. polski 3) historia 1) j. angielski niemiecki 2) j. angielski niemiecki francuski 1) przyroda 2) filozofia w literaturze i sztuce 3) edukacja filmowa i medialna B społeczno - historyczna 1) j. angielski j. niemiecki 2) geografia 3) historia 1) j. angielski niemiecki 2) j. angielski niemiecki francuski 1) geografia regionalna świata 2) elementy politologii C informatyczno - matematyczna 1) informatyka 2) matematyka 3) geografia 1) j. angielski 2) j. niemiecki francuski 1) historia i społeczeństwo 2) grafika komputerowa 3) geograficzne systemy infor. D geograficzno - turystyczna 1) geografia 2) biologia 3) j. angielski j. niemiecki 1) j. angielski niemiecki 2) j. angielski niemiecki francuski 1) historia i społeczeństwo 2) turystyka i rekreacja Zapraszamy Gimnazjalistów i ich Rodziców na Dni Otwarte XXVII LO /wtorek/ w godz /środa/ w godz /wtorek/ w godz /sobota/ w godz Dodatkowe informacje o klasach pierwszych: Klasa A - humanistyczno-medialna: Uczniom tej klasy proponujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego niemieckiego, języka polskiego oraz historii. Drugim językiem obcym (do wyboru przez ucznia) jest język niemiecki, francuski angielski. Program nauczania tej klasy to dobra oferta dla kandydatów na studia humanistyczne. Przedmiotami uzupełniającymi są przyroda oraz zajęcia z autorskimi programami nauczania: filozofia w literaturze i sztuce oraz edukacja filmowa i medialna. W ramach lekcji języka polskiego proponujemy udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Realizacja tego programu połączona jest z cyklicznymi sesjami filmoznawczymi w Kinie Pod Baranami. Klasa B - społeczno-historyczna: Klasa z rozszerzonym programem nauki historii, geografii oraz języka angielskiego niemieckiego. Drugim językiem obcym (do wyboru przez ucznia) jest język niemiecki, francuski angielski. Nauka w tej klasie to dobra oferta dla kandydatów na studia humanistyczne, jak również na kierunki politologia, socjologia, europeistyka czy stosunki międzynarodowe. Przedmiotami uzupełniającymi są geografia regionalna świata oraz elementy politologii, których program można poszerzyć uczestnicząc w zajęciach Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Nauk i Sztuk działającego przy Centrum Młodzieży w Krakowie. Klasa C - informatyczno-matematyczna: Klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii, informatyki i matematyki z wiodącym językiem angielskim i drugim językiem niemieckim francuskim. To klasa, której atutem jest autorski program nauczania grafiki komputerowej i geograficznych systemów informacyjnych (GIS), gdzie uczniowie zapoznają się z najnowszymi zasady projektowania i tworzenia map numerycznych, satelitarnych oraz zasadami tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia 3

4 i społeczeństwo. Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia informatyczne, matematyczne, geograficzne, geodezyjne oraz inne techniczne. Klasa D - geograficzno-turystyczna: Klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii, biologii oraz języka angielskiego niemieckiego. Drugim językiem obcym jest do wyboru: angielski, niemiecki francuski. To klasa z autorskim programem nauczania turystyki i rekreacji. Dodatkowym przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo. Nauka w tym oddziale to dobra oferta zarówno dla kandydatów na studia geograficzne, turystyczne, biologiczne i ochrony środowiska. W ramach programu nauczania biologii oraz geografii proponujemy wycieczki dydaktyczno-naukowe do instytucji dbających o stan środowiska naturalnego, a także weekendowe rajdy i wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Dla chętnych przewidujemy dodatkowe zajęcia SKS. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozp. MENiS z 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. NR 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami), Rozp. MEN z dnia 28 maja 2010 r, w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), Zarządzenie nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015r. NP JN. 1. Warunki przyjęcia do klas pierwszych liceum 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, o przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych za: a) egzamin gimnazjalny /max. 100 pkt./ b) oceny na świadectwie gimnazjalnym /max. 80 pkt./ z czterech przedmiotów zgodnie z następującym sposobem przeliczania: ocena na świadectwie odpowiadająca liczba punktów Celujący 20 Bardzo dobry 18 Dobry 15 Dostateczny 10 Dopuszczający 2 Przedmioty uwzględnione w punktacji dla poszczególnych klas: I A - j. polski, j. obcy, historia, wos, I B - j. polski, j. obcy, geografia, historia, I C - j. polski, j. obcy, geografia, informatyka, I D - j. polski, j. obcy, geografia, wf, 4

5 c) za szczególne osiągnięcia ucznia kandydat może uzyskać /max 20 punktów/ według następujących zasad: Rodzaj osiągnięcia liczba punktów Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 Finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z MKO: - laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim 12 - laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim 10 - finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim 10 - finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim 8 - laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii 6 drużynowej W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie: maksymalnie 6 pkt Przyznane punkty 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów Osiągnięcia sportowe II-III miejsce w powiecie I miejsce w powiecie udział w etapie wojewódzkim I - III miejsce w województwie udział w etapie ogólnopolskim II III ogólnopolski I miejsce ogólnopolski Osiągnięcia artystyczne Osiągnięcia (zawody wiedzy, konkursy niewymienione w zarządzeniu MKO, organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły) II-III miejsce w etapie powiatowy m II III miejsce w etapie powiatowy m I miejsce laureat konkursu powiatowego I miejsce laureat konkursu powiatowego I - III miejsce laureat konkursu wojewódzkiego I III miejsce laureat konkursu wojewódzkiego II - III miejsce finalista etapu ogólnopolskiego II III miejsce finalista etapu ogólnopolskiego I miejsce laureat etapu ogólnopolskiego I III miejsce laureat etapu ogólnopolskiego Reprezentowa nie Polski w zawodach i konkursach, w których biorą udział reprezentacje narodowe Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) 1 punkt Od 1 do 3 punktów: jednorazowa akcja 1 punkt, roczna działalność 2 punkty, dłuższa działalność (ponad rok) 3 punkty. 5

6 2. Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są: Rok szkolny 2014/ Konkurs języka polskiego 2. Konkurs języka angielskiego 3. Konkurs języka niemieckiego Konkursy przedmiotowe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 4. Konkurs języka francuskiego 5. Konkurs matematyczny 6. Konkurs biologiczny 7. Konkurs chemiczny 8. Konkurs z historii 9. Konkurs geograficzny 10. Konkurs z fizyki Konkursy tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty ponadwojewódzkie wojewódzkie 11. Konkurs wiedzy o społeczeństwie 1. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach " w roku szkolnym 2014/ Papież Słowianin. Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły Jana Pawła II 3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Cedyni do Orszy" 1. Konkurs historyczny "Walka Polaków o niepodległość i granice w latach Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń" 2. Konkurs historyczny "Upadek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński ( ). U podstaw społeczeństwa obywatelskiego" 3. Konkurs języka hiszpańskiego "Hiszpania kraj kontrastów" 4. Konkurs informatyczny "Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera" Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe dla Gimnazjalistów (w kategorii indywidualnej) 5. Konkurs biblijny "Z mądrością Proroków przez życie" 1. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów 2. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 6

7 Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w poprzednich latach 1. Rok szkolny 2012/ Rok szkolny 2013/2014 1) Konkurs języka polskiego 2) Konkurs języka angielskiego 3) Konkurs języka niemieckiego 4) Konkurs języka francuskiego 5) Konkurs matematyczny 6) Konkurs informatyczny 7) Konkurs biologiczny 8) Konkurs chemiczny 9) Konkurs historyczny 10) Konkurs historyczny 11) Konkurs geograficzny 12) Konkurs z fizyki 13) Konkurs biblijny 14) Konkurs W.W. Wiem więcej 1) Konkurs języka polskiego 2) Konkurs języka angielskiego 3) Konkurs języka niemieckiego 4) Konkurs języka francuskiego 5) Konkurs matematyczny 6) Konkurs informatyczny 7) Konkurs biologiczny 8) Konkurs chemiczny 9) Konkurs historyczny 10) Konkurs geograficzny 11) Konkurs z fizyki 12) Konkurs biblijny 13) Konkurs Wiedza o społeczeństwie Wykaz konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w poprzednich latach 1. Rok szkolny 2012/2013 konkursy wojewódzkie konkursy ponadwojewódzkie O wolność Rzeczypospolitej. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski żołnierze wolności. Byłaś dla nas radością i dumą W 70 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Papież Słowianin-konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły Jana Pawła II. Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach Rok szkolny 2013/2014 Taki to mroczny czas rocznica Powstania Warszawskiego" konkursy wojewódzkie Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości Bohaterowie, wydarzenia, miejsca Konkurs języka hiszpańskiego Hiszpania kraj, ludzie i ich zwyczaje konkursy ponadwojewódzkie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych". Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły Jana Pawła II Papież Słowianin Ogólnopolski Konkurs Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach

8 3. Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych: Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon do ITF, taekwon do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe. Gry zespołowe: baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej. Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji. 4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z j. polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. 6. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych XXVII LO wynosi 200 pkt. 7. Kandydaci do Liceum będą przyjmowani w kolejności (lista rankingowa), którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w 1, ust.1 a,b,c, niniejszego regulaminu do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum. 8. Kandydaci przyjęci do Liceum będą kierowani do wybranej klasy według list rankingowych. Dopuszcza się również możliwość rezygnacji z utworzenia klasy o małej liczbie kandydatów. 9. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. 8

9 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (taka sama liczba uzyskanych punktów), pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum mają: a) zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 20 lutego 2004 (Dz.U. Nr 26, poz. 232) z późniejszymi zmianami - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, - kandydaci o ukierunkowanych, udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program tok nauki, - kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, b) oraz uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie klasy trzeciej gimnazjum wyższą ocenę z zachowania. 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez system rekrutacyjny OMIKRON (http://www.e-omikron.pl) i wszystkie informacje dotyczące kandydatów wprowadza do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazjum, do którego uczęszcza kandydat. Kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną, czyli kandydatów z niesamorządowych gimnazjów i kandydatów spoza Krakowa do Centralnej Bazy Danych wprowadza szkoła ponadgimnazjalna będąca szkołą pierwszego wyboru. Od 20 kwietnia 2015r. do 25 czerwca 2015r. do godz dostarczenie przez uczniów nieobjętych rekrutacją elektroniczną formularzy wniosków wydrukowanych z systemu OMIKRON do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do godz dostarczenie do wybranej szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły nie będących w systemie rekrutacji elektronicznej. 3 lipca 2015r. godz podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Do 7 lipca 2015r. godz potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 9

10 8 lipca 2015r. do godz podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych. Od 9 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r. postępowanie uzupełniające. 3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, uzasadnienia, odwołania. 1. Szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Liceum. 2. Do zadań komisji w szczególności należy: a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, b) przyjmowanie kandydatów do Liceum, c) ogłaszanie list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. 3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji. 4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum złożone w formie pisemnej w sekretariacie liceum, w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. 5. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 10

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo