Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia. Wydział I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia. Wydział I"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016 Szczegółowe wymagania programowe Wydział I Studia I stopnia Kompozycja Etap I Egzamin kierunkowy przegląd prac kompozytorskich kandydata; preferowane różne składy wykonawcze, wymagane partytury starannie przygotowane, czytelne, dopracowane w niezbędnych szczegółach, o prawidłowym zapisie muzycznym; można prezentować nagrania utworów; minimalna liczba prac: 3 badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium, technik kompozytorskich, najważniejszych twórców i dzieł muzyki XX i XXI wieku, identyfikacja zainteresowań artystycznych - egz. ustny Etap II Egzaminy uzupełniające kształcenie słuchu egz. praktyczny 1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia) 2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie 3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej 4. Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów jednego głosem, drugiego na fortepianie harmonia (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie średniej szkoły muzycznej) egz. praktyczny 1. Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej) 2.Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej) 3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny) 4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm) czytanie a vista na fortepianie egz. praktyczny Teoria Muzyki Egzaminy kierunkowe omówienie przygotowanej lektury*, badanie predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystycznych - egz. ustny 1

2 Egzaminy uzupełniające omówienie wybranych kompozycji (forma, technika, styl) egz. pisemny kształcenie słuchu egz. praktyczny 1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia) 2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie 3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej 4. Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów jednego głosem, drugiego na fortepianie harmonia (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie średniej szkoły muzycznej) egz. praktyczny 1. Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej) 2.Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej) 3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny) 4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm) czytanie a vista na fortepianie egz. praktyczny * lista lektur: M. Bukofzer Muzyka w epoce baroku PWN, Warszawa A. Einstein Muzyka w epoce romantyzmu PWM, Kraków B. Pociej Szkice z późnego romantyzmu PWM, Kraków S. Jarociński Debussy a impresjonizm i symbolizm PWM, Kraków L. Rognoni Wiedeńska szkoła muzyczna PWM, Kraków Z. Helman Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku PWM, Kraków Krakowska Szkoła Kompozytorska red. T. Malecka, AM, Kraków Muzyka polska red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, AM, Kraków W kręgu muzyki litewskiej red. K. Droba, AM, Kraków M. Tomaszewski Muzyka Chopina na nowo odczytana AM, Kraków M. Tomaszewski Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia AM, Kraków Beethoven. Studia i interpretacje red. M. Tomaszewski AM, Kraków Beethoven 2. Studia i interpretacje red. M. Tomaszewski, AM, Kraków J. Targosz, E. Mizerska-Golonek Wprowadzenie do analizy formy sonatowej. Kształtowanie materiału dźwiękowego, a przebieg napięć w muzyce klasycznej AM, Kraków J. Targosz, E. Mizerska-Golonek Forma sonatowa. Ogólna koncepcja formy. Tektonika i architektonika tematu sonatowego AM, Kraków R. Chłopicka Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum AM, Kraków M. Gołąb Józef Koffler Musica Iagellonica, Kraków Z. Helman Roman Palester. Twórca i dzieło Musica Iagellonica, Kraków M. Janicka-Słysz Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej AM, Kraków R. Kowal Polski jazz. Wczesna historia i trzy biografie zamknięte AM, Kraków T. Malecka Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego AM, Kraków L. Polony Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza PWM, Kraków E. Siemdaj Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna AM, Kraków E. Wójtowicz Ludomir Michał Rogowski. Sylwetka życia i twórczości AM, Kraków Artykuły z periodyków: Res Facta, Res Facta Nova, Muzyka, Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje", czasopismo Akademii Muzycznej w Krakowie, nr 1, Kraków 2012; nr 2, Kraków 2013; nr 3, Kraków 2013 W. Lutosławski, O muzyce. Pisma i wypowiedzi, red. Z. Skowron, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk M. Tomaszewski, Chopin. Fenomen i paradoks., Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2009 M. Tomaszewski, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia, interpretacje, rekonesanse. Seria druga. Kraków

3 Dyrygentura Etap I Egzamin kierunkowy zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich egz. praktyczny Etap II Egzaminy uzupełniające kształcenie słuchu egz. praktyczny 1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia) 2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie 3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej 4. Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów jednego głosem, drugiego na fortepianie harmonia (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie średniej szkoły muzycznej) egz. praktyczny 1. Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej) 2.Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej) 3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny) 4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm) gra i czytanie a vista na fortepianie egz. praktyczny (należy wykonać z pamięci dwa utwory o zróżnicowanym charakterze w tym utwór polifoniczny). Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej STUDIA I STOPNIA Egzaminy kierunkowe gra na instrumencie wybranym przez kandydata egz. praktyczny 3 utwory z różnych epok na pamięć (z wyjątkiem organistów) harmonia egz. praktyczny interpretacja harmoniczna sopranu (8 taktów); granie modulacji; prosty akompaniament do melodii; analiza funkcyjna podanego fragmentu utworu kształcenie słuchu egz. praktyczny Egzaminy uzupełniające - modułowe MODUŁ I sprawdzian predyspozycji wokalnych egz. praktyczny dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (z pamięci) 3

4 MODUŁ II sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) egz. praktyczny dwa krótkie utwory chóralne o zróżnicowanym charakterze, zawierające zmiany agogiczne, artykulacyjne i dynamiczne (z pamięci) rytmika i improwizacja fortepianowa - egz. praktyczny łańcuch tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8; polirytmia dwugłosowa; swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej; improwizacja akompaniamentu do podanej a Vista piosenki dziecięcej; improwizacja miniatury do chodzenia (maszerowania), biegu, podskoków; improwizacja dwutaktowych schematów rytmicznych, improwizacja miniatur ilustracyjnych sprawdzian predyspozycji wokalnych egz. praktyczny dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (z pamięci) Muzyka Kościelna Egzamin kierunkowy gra na instrumencie organy lub fortepian egz. praktyczny na organach: jedna ze skrajnych części sonaty triowej J. S. Bacha forma cykliczna Preludium (Toccata, Fantazja) i Fuga Johanna Sebastiana Bacha (z wyłączeniem BWV 533, 549, ) opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku z użyciem kolorowanego cantus firmus dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku, zawierający partię pedału na fortepianie: utwór Johanna Sebastiana Bacha do wyboru spośród następujących: Preludium i Fuga z cyklu Das wohltemperierte Klavier; Toccata; skrajna część jednej z Partit lub Suit Angielskich skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych J. Haydna, W. A. Mozarta lub L. van Beethovena etiuda dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku Egzaminy uzupełniające harmonia egz. ustny kształcenie słuchu egz. ustny sprawdzian predyspozycji wokalnych 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (z pamięci) egz. praktyczny Wydział II Instrumentalistyka Egzamin kierunkowy egzamin z gry na wybranym instrumencie egz. praktyczny 4

5 Egzaminy uzupełniające czytanie a vista egz. praktyczny egzamin klauzurowy (sprawdzanie umiejętności samodzielnej pracy, polegający na przygotowaniu w określonym czasie utworu, zadanego przez Komisję Egzaminacyjną) egz. praktyczny kształcenie słuchu egz. ustny WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego. Fortepian J.S. Bach Preludium i fuga (z WTK) Sonata klasyczna (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven) Etiuda wirtuozowska (F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow i inni) Znacząca forma romantyczna (F. Chopin, F. Liszt, R. Schumann, F. Schubert, F. Mendelssohn- Bartholdy, J. Brahms) Utwór XX lub XXI wieku (z wyłączeniem utworów postromantycznych np. S. Rachmaninowa, I.J. Paderewskiego) Program należy wykonać z pamięci. Organy Utwór przedbachowski (większa forma z zakresu szkoły północnoniemieckiej) J.S. Bach Sonata triowa J.S. Bach Preludium chorałowe z c.f. kolorowanym J.S. Bach utwór do wyboru spośród: BWV 532, BWV 538, BWV 540, BWV 541, BWV 542, BWV 543, BWV 544, BWV 546, BWV 547, BWV 548, BWV 550, BWV 564, BWV 566, BWV 582. Utwór XIX- lub XX-wieczny (z wyłączeniem drobniejszych utworów) Akademia nie zapewnia pomocy rejestratora. Kandydat może wykonać program na fortepianie: J.S. Bach Preludium i fuga (z WTK) Sonata klasyczna (całość) Etiuda o charakterze wirtuozowskim Utwór XIX- lub XX-wieczny o charakterze kantylenowym Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Klawesyn Kandydat może wykonać program na klawesynie, fortepianie lub organach. Program dla zdających na klawesynie: J.S. Bach utwór dowolny (nie krótszy niż 10 min.) Klawesyniści francuscy utwór dowolny D. Scarlatti lub A. Soler dwie sonaty utwór dowolny Obowiązkowe jest wykonanie suity. 5

6 Program dla zdających na fortepianie: J.S. Bach Suita lub Preludium i fuga D. Scarlatti dwie sonaty Sonata klasyczna utwór dowolny Program dla zdających na organach: Utwór przedbachowski (większa forma z zakresu szkoły północnoniemieckiej) J.S. Bach Preludium i fuga lub Toccata i fuga lub Fantazja i fuga. Utwór dziewiętnasto- lub dwudziestowieczny Akademia nie zapewnia pomocy rejestratora. Harfa Etiuda Forma cykliczna Utwór dowolny Program ok. 25 min. należy wykonać z pamięci. Gitara klasyczna Forma cykliczna Dwie etiudy Utwór XX lub XXI wieczny Utwór dowolny Program ok. 25 min. należy wykonać z pamięci. Lutnia Kandydat może wykonać program na lutni lub gitarze. Program dla zdających na lutni: Kandydat powinien przedstawić program z repertuaru renesansowego lub barokowego (nie jest wymagane użycie obu instrumentów). Instrument renesansowy Utwór wybranego vihuelisty hiszpańskiego Utwór J. Dowlanda Jedna intawolacja lutniowa muzyki wokalnej Instrument barokowy Suita dowolnie zestawiona z kompozycji siedemnastowiecznych lutnistów francuskich Łatwa suita S. L. Weissa Program dla zdających na gitarze: Gitarowa transkrypcja suity (partity, sonaty) S. L. Weissa lub J. S. Bacha Kompozycja dwudziestowieczna (5-10 min.) 6

7 Uzupełnienie programu do wymaganych 25 min. (zarówno dla zdających na lutni, jak i na gitarze) pozostawia się do wyboru kandydata. Skrzypce barokowe Kandydat może wykonać program na skrzypcach barokowych lub współczesnych. Dwie kontrastujące części dowolnej osiemanstowiecznej sonaty, suity lub fantazji na skrzypce z b.c. Dwie części dowolnej osiemnastowiecznej sonaty, partity lub fantazji na skrzypce solo Utwór dowolnie wybrany przez kandydata Wiolonczela barokowa Kandydat może wykonać program na instrumencie historycznym lub współczesnym. Program dla zdających na wiolonczeli barokowej: J. S. Bach - dowolna część jednej ze suit na wiolonczelę solo sonata barokowa D. Gabrielli - ricercar dowolny utwór (lub jego część) wybrany przez kandydata Program dla zdających na wiolonczeli współczesnej: J. S. Bach - dowolna część jednej ze suit na wiolonczelę solo sonata barokowa lub wczesnoklasyczna (J. B. Bréval, L. Boccherini, J. Duport) etiuda lub kaprys (J. Dotzauer, J. Duport, D. Popper, A. Piatti, A. Franchomme) dowolny utwór (lub jego część) wybrany przez kandydata Viola da gamba Kandydat może wykonać program na violi da gamba, wiolonczeli barokowej lub współczesnej lub na gitarze klasycznej. Program dla zdających na violi da gamba: Dwa dowolne utwory lub dwie dowolne części wieloczęściowego utworu francuskiego (XVII-XVIII w.) Jeden dowolny utwór niemiecki (XVII-XVIII w.) Jeden dowolny utwór angielski (XVII-XVIII w.) 7

8 Program dla zdających na wiolonczeli barokowej lub współczesnej: Dwa dowolne utwory lub dwie dowolne części wieloczęściowego utworu francuskiego (XVII- XVIII w.) Jeden dowolny utwór niemiecki (XVII-XVIII w.) Jeden dowolny utwór angielski (XVII-XVIII w.) Program dla zdających na gitarze klasycznej: Gitarowa transkrypcja suity (partity, sonaty) S. L. Weissa lub J. S. Bacha Utwór dowolny Jeden dowolny utwór francuski, angielski lub niemiecki (XVII-XVIII w.) grany na violi da gamba Flet traverso Kandydat może wykonać program na flecie traverso lub flecie współczesnym. Program dla zdających na flecie traverso: Fantazja G. Ph. Telemanna lub kaprys J. J. Quantza ( Capricen, Fantasien... ) na flet solo Sonata metodyczna G. Ph. Telemanna (I i II część) Dowolna osiemnastowieczna suita lub sonata z b.c. Program dla zdających na flecie współczesnym: Fantazja G. Ph. Telemanna Sonata lub suita barokowa z b.c. Koncert fletowy (barokowy lub klasyczny) - I część Flet prosty Kandydat winien wykonać program na flecie prostym. etiuda lub utwór techniczny (do wyboru: Brüggen, Linde, Staeps) sonata barokowa z towarzyszeniem b.c. utwór napisany po roku 1960 Obój barokowy Kandydat może wykonać program na oboju barokowym lub współczesnym. dowolna suita lub sonata barokowa z towarzyszeniem b.c. I część koncertu na obój kompozytora XVIII wiecznego utwór dowolny 8

9 Trąbka naturalna Kandydat może wykonać program na trąbce naturalnej lub na trąbce B oraz trąbce piccolo. Program dla zdających na trąbce naturalnej: 2 sonaty wybrane ze zbioru G. Fantiniego Modo per Imparare a sonare di tromba jeden utwór do wyboru spośród następujących: H. Purcell: Sonata D-dur, Z 850; G. B. Viviani: 2 sonaty C-dur na trąbkę i continuo; J. Clarke: Suite of Ayres for the Theatre; G. F. Handel: Suita z Water Music; G. Torelli: Concerto in D, Etiénne Roger 188 Program dla zdających na trąbce współczesnej in B oraz trąbce piccolo: trąbka in B: do wyboru transkrypcje barokowych sonat i koncertów: T. Albinioni, G. Tartini, R. Valentino, A. Corelli, G. F. Haendel, B. Marcello, H. Purcell (Sonata D-dur, Z 850) lub analogiczne utwory barokowe o podobnym stopniu trudności. W przypadku braku trąbki piccolo dopuszcza się wykonanie dwóch zróżnicowanych części innego koncertu lub sonaty barokowej. Zaleca się jednak wykonanie jednej kompozycji na trąbce piccolo, ponieważ celowe jest pokazanie umiejętności w posługiwaniu się wysokim rejestrem. trąbka piccolo: do wyboru 2 sonaty wybrane ze zbioru G. Fantiniego Modo per Imparare a sonare di tromba lub/i H. Purcell: Sonata D-dur, Z 850, lub/i G. B. Viviani: 2 sonaty C-dur na trąbkę i continuo Skrzypce Dwie kontrastujące części z wybranej sonaty lub partity na skrzypce solo J.S. Bacha 1 kaprys (N. Paganini, H. Wieniawski lub K. Lipiński) Dowolny koncert skrzypcowy (I część z kadencją) Program ok. 20 min. należy wykonać z pamięci. Altówka Dwa dowolne kaprysy na altówkę o kontrastującym charakterze. Część I z kadencją lub II i III część dowolnego koncertu na altówkę. J.S. Bach dwie dowolne części z jednej ze suit na wiolonczelę solo (transkrypcje) Program ok. 20 min. należy wykonać z pamięci. Wiolonczela Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy Dwie etiudy zróżnicowane problemowo Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej zróżnicowane charakterem Fragment dowolnej Suity na wiolonczelę solo J.S. Bacha Koncert wiolonczelowy I lub II i III część Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Kontrabas Gamy i pasaże w trzech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji) Dwie etiudy zróżnicowane problemowo Dwie kontrastujące części sonaty Koncert kontrabasowy I lub II i III część 9

10 Utwór dowolny (niecykliczny). Program ok. 25 min. należy wykonać z pamięci. Fidel kolanowy Kandydat wykonuje program na skrzypcach, altówce lub wiolonczeli. Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy Dwie etiudy lub kaprysy zróżnicowane problemowo Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej zróżnicowane charakterem Fragment dowolnej Suity lub Partity solo J.S. Bacha Koncert I część z własną kadencją Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Instrumenty dęte drewniane Koncert Utwór cykliczny (sonata, suita, wariacje) Utwór dowolny Jeden z utworów należy wykonać z pamięci. Instrumenty dęte blaszane Koncert Utwór cykliczny (sonata, suita, wariacje) Utwór dowolny Akordeon Utwór polifoniczny Utwór cykliczny (nietranskrybowany) Utwór dowolny Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Perkusja Dwie etiudy werblowe: klasyczna i rudymentarna Etiuda lub utwór na 4 kotły Utwór na marimbę lub wibrafon, techniką 4-pałkową Utwór na zestaw instrumentów perkusyjnych (set up) Jedna z pozycji repertuaru z akompaniamentem fortepianu. Długość programu nie może przekraczać 30 minut Specjalności Jazzowe Kandydaci mogą wystąpić z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej lub sekcji rytmicznej Akademii Muzycznej, po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych. Fortepian jazzowy Znacząca forma z zakresu literatury fortepianowej Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium, w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. 10

11 Kontrabas jazzowy Dowolny utwór z zakresu literatury klasycznej Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. Saksofon jazzowy, Trąbka jazzowa Koncert lub utwór cykliczny( sonata, suita,wariacje) Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny byd publikowanymi standardami. Puzon jazzowy Koncert lub utwór dowolny z zakresu literatury klasycznej Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. Perkusja Jazzowa i Instrumenty Perkusyjne Dwa utwory lub etiudy werblowe, o różnej stylistyce (klasycznej i rudymentarnej) Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. Wydział III Wokalistyka ETAP I Egzamin kierunkowy egzamin wokalny (z pamięci) egz. praktyczny - aria barokowa w języku włoskim - utwór dowolny ETAP II Egzamin kierunkowy egzamin wokalny (z pamięci) egz. praktyczny aria (opera, oratorium) pieśń utwór dowolny Kandydat może powtórzyć 1 utwór z I etapu 11

12 Egzaminy uzupełniające badanie predyspozycji aktorskich egz. praktyczny wykonanie zadanej scenki aktorskiej, interpretacja fragmentu prozy oraz jednego wiersza ETAP III Egzaminy uzupełniające egzamin klauzurowy egz. praktyczny przygotowanie utworu wokalnego w określonym czasie kształcenie słuchu egz. ustny R e k t o r prof. Zdzisław Łapiński 12

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 200/20 Koordynator ECTS dr Marta Popowska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 ELEMENTY ECTS... 5 Pakiet informacyjny... 5

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I

Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I 1 Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I Zadanie 1 (1 pkt.) psalterium; 1 pkt za prawidłowe podkreślenie; Zadanie 2 (2 pkt.) technika: cantus firmus ; element zaznaczony w nutach: głos tenorowy;

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z GLOSARIUSZ MUZYCZNY Ponad 850 haseł i zagadnień szczegółowych z teorii muzyki i nauk o muzyce, notacji muzycznej, form muzycznych, akustyki, praktyki wykonawczej i historii muzyki. Każde hasło zawiera

Bardziej szczegółowo

Jan Oleszkowicz. Program nauczania muzyki w gimnazjum

Jan Oleszkowicz. Program nauczania muzyki w gimnazjum Jan Oleszkowicz Program nauczania muzyki w gimnazjum Program opracowany na podstawie załàcznika nr 4 (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) do rozporzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Fandango w nowej scenerii

Fandango w nowej scenerii MIASTO KATOWICE nr 122 maj 2015 ISSN 1731-206X Fandango w nowej scenerii W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM Patronat Honorowy: Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki Szczególną ozdobą nowej ekspozycji

Bardziej szczegółowo

aktualności w ubiegłym miesiącu napisali o nas studencki kwadrans pytanie do... nasze osiągnięcia krok do kariery poznajmy się lepiej

aktualności w ubiegłym miesiącu napisali o nas studencki kwadrans pytanie do... nasze osiągnięcia krok do kariery poznajmy się lepiej newsletter maj 2014 aktualności w ubiegłym miesiącu napisali o nas studencki kwadrans pytanie do... nasze osiągnięcia krok do kariery poznajmy się lepiej Miesiąc maj kojarzy nam się z rozkwitem przyrody

Bardziej szczegółowo

Muzyka polskiego baroku

Muzyka polskiego baroku Muzyka polskiego baroku Główne zagadnienia uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy O kształcie kultury polskiej w baroku, w tym także muzyki, zadecydowały w

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow MIASTO KATOWICE nr 93 czerwiec lipiec 2012 ISSN 1731-206X PORTRETY MUZYCZNE - SIERGIEJ RACHMANINOW Wokaliza i preludia Siergiej Rachmaninow Sto lat temu, we wrześniu 1912 roku w moskiewskim Teatrze Wielkim

Bardziej szczegółowo

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III Nauka może stać się dla dzieci ciekawą i zajmującą, jeżeli będzie opromieniona jasnym światłem myśli, uczuć, twórczości, piękna i zabawy W. Suchomliński Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci

Bardziej szczegółowo

[pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY. PODTYTUŁ [o ile jest]

[pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY. PODTYTUŁ [o ile jest] [pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY PODTYTUŁ [o ile jest] [określenie charakteru pracy i pod czyim kierunkiem] Praca licencjacka/magisterska

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MUZYKĘ WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE. Dla uczniów W FORMIE KOLONII i PÓŁKOLONII, oraz dla studentów i nauczycieli

CZAS NA MUZYKĘ WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE. Dla uczniów W FORMIE KOLONII i PÓŁKOLONII, oraz dla studentów i nauczycieli CZAS NA MUZYKĘ WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE Dla uczniów W FORMIE KOLONII i PÓŁKOLONII, oraz dla studentów i nauczycieli Kochasz muzykę? Marzysz o karierze wokalisty, Chcesz popracować nad swoim Chcesz

Bardziej szczegółowo

B E E T H O V E N Nr 17

B E E T H O V E N Nr 17 WIOSNA 2 0 1 3 B E E T H O V E N Nr 17 m a g a z i n e Rys. Tymek Borowski G Ó R E C K I L U T O S! A W S K I P E N D E R E C K I GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM Marcin Maciejowski festiwal krzysztofa pendereckiego

Bardziej szczegółowo

Piątek, 30 lipca 2010 roku, godz. 1900 Drezdenko

Piątek, 30 lipca 2010 roku, godz. 1900 Drezdenko Piątek, 30 lipca 2010 roku, godz. 1900 Drezdenko KONCERT INAUGURACYJNY Sławomir Olgierd Kramm baryton Bogdan Narloch organy Capella Zamku Rydzyńskiego kier. artystyczny Mieczysław Leśniczak P R O G R A

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

nr 83 czerwiec lipiec 2011

nr 83 czerwiec lipiec 2011 MIASTO KATOWICE nr 83 czerwiec lipiec 2011 ISSN 1731-206X W KLIMACIE SŁOWIAŃSKIEJ MUZYKI SKRZYPCOWEJ Pogodna sonata i błyszcząca fantazja Rok 1943 - już piąty rok trwa wojna w Polsce. To trzeci rok tzw.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

a2 Co Jest Grane/LIPIEC/2007/www.cjg.pl

a2 Co Jest Grane/LIPIEC/2007/www.cjg.pl KWIECIEŃ 2008 4.04 Koncert symfoniczny SALA FILHARMONII godz. 19 00 Zbigniew Pilch dyrygent Roman Widaszek rożek basetowy Arkadiusz Adamski klarnet Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej G. Benda Uwertura

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 7 Agata Kusto: Muzyczna kultura tradycyjna w regionie lubelskim w kontekście wyzwań współczesności... 11 Zofia Bernatowicz:»Droga do Chicago«, czyli krótka historia muzyczno-scenicznych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki

Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki Nr 4 (2) 2012 Kultura i Wychowanie Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki Adam Rosiński Gdańsk, Polska adammuzyk@gmail.com Słowa kluczowe: elektroniczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII. materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej

III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII. materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej POZNAŃ 2012 Redakcja Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska

Bardziej szczegółowo

Poznań Baroque 2014. Cezary Zych

Poznań Baroque 2014. Cezary Zych 1 Poznań Baroque 2014 Cztery lata wystarczyły, by wśród miłośników muzyki dawnej utrwaliło się skojarzenie: listopad barok Poznań. W polskich warunkach nie jest to może osiągnięcie nadzwyczajne, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Wczesny styl fortepianowy Chopina: skala, notacja i faktura David Rowland

Wczesny styl fortepianowy Chopina: skala, notacja i faktura David Rowland Wczesny styl fortepianowy Chopina: skala, notacja i faktura David Rowland Dla kaŝdego aktu kompozycji kwestią o podstawowym znaczeniu jest zrozumienie ograniczeń instrumentu, a dla pianistów z pokolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo