Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia. Wydział I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia. Wydział I"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016 Szczegółowe wymagania programowe Wydział I Studia I stopnia Kompozycja Etap I Egzamin kierunkowy przegląd prac kompozytorskich kandydata; preferowane różne składy wykonawcze, wymagane partytury starannie przygotowane, czytelne, dopracowane w niezbędnych szczegółach, o prawidłowym zapisie muzycznym; można prezentować nagrania utworów; minimalna liczba prac: 3 badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium, technik kompozytorskich, najważniejszych twórców i dzieł muzyki XX i XXI wieku, identyfikacja zainteresowań artystycznych - egz. ustny Etap II Egzaminy uzupełniające kształcenie słuchu egz. praktyczny 1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia) 2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie 3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej 4. Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów jednego głosem, drugiego na fortepianie harmonia (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie średniej szkoły muzycznej) egz. praktyczny 1. Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej) 2.Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej) 3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny) 4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm) czytanie a vista na fortepianie egz. praktyczny Teoria Muzyki Egzaminy kierunkowe omówienie przygotowanej lektury*, badanie predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystycznych - egz. ustny 1

2 Egzaminy uzupełniające omówienie wybranych kompozycji (forma, technika, styl) egz. pisemny kształcenie słuchu egz. praktyczny 1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia) 2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie 3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej 4. Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów jednego głosem, drugiego na fortepianie harmonia (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie średniej szkoły muzycznej) egz. praktyczny 1. Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej) 2.Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej) 3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny) 4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm) czytanie a vista na fortepianie egz. praktyczny * lista lektur: M. Bukofzer Muzyka w epoce baroku PWN, Warszawa A. Einstein Muzyka w epoce romantyzmu PWM, Kraków B. Pociej Szkice z późnego romantyzmu PWM, Kraków S. Jarociński Debussy a impresjonizm i symbolizm PWM, Kraków L. Rognoni Wiedeńska szkoła muzyczna PWM, Kraków Z. Helman Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku PWM, Kraków Krakowska Szkoła Kompozytorska red. T. Malecka, AM, Kraków Muzyka polska red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, AM, Kraków W kręgu muzyki litewskiej red. K. Droba, AM, Kraków M. Tomaszewski Muzyka Chopina na nowo odczytana AM, Kraków M. Tomaszewski Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia AM, Kraków Beethoven. Studia i interpretacje red. M. Tomaszewski AM, Kraków Beethoven 2. Studia i interpretacje red. M. Tomaszewski, AM, Kraków J. Targosz, E. Mizerska-Golonek Wprowadzenie do analizy formy sonatowej. Kształtowanie materiału dźwiękowego, a przebieg napięć w muzyce klasycznej AM, Kraków J. Targosz, E. Mizerska-Golonek Forma sonatowa. Ogólna koncepcja formy. Tektonika i architektonika tematu sonatowego AM, Kraków R. Chłopicka Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum AM, Kraków M. Gołąb Józef Koffler Musica Iagellonica, Kraków Z. Helman Roman Palester. Twórca i dzieło Musica Iagellonica, Kraków M. Janicka-Słysz Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej AM, Kraków R. Kowal Polski jazz. Wczesna historia i trzy biografie zamknięte AM, Kraków T. Malecka Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego AM, Kraków L. Polony Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza PWM, Kraków E. Siemdaj Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna AM, Kraków E. Wójtowicz Ludomir Michał Rogowski. Sylwetka życia i twórczości AM, Kraków Artykuły z periodyków: Res Facta, Res Facta Nova, Muzyka, Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje", czasopismo Akademii Muzycznej w Krakowie, nr 1, Kraków 2012; nr 2, Kraków 2013; nr 3, Kraków 2013 W. Lutosławski, O muzyce. Pisma i wypowiedzi, red. Z. Skowron, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk M. Tomaszewski, Chopin. Fenomen i paradoks., Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2009 M. Tomaszewski, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia, interpretacje, rekonesanse. Seria druga. Kraków

3 Dyrygentura Etap I Egzamin kierunkowy zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich egz. praktyczny Etap II Egzaminy uzupełniające kształcenie słuchu egz. praktyczny 1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia) 2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie 3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej 4. Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów jednego głosem, drugiego na fortepianie harmonia (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie średniej szkoły muzycznej) egz. praktyczny 1. Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej) 2.Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej) 3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny) 4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm) gra i czytanie a vista na fortepianie egz. praktyczny (należy wykonać z pamięci dwa utwory o zróżnicowanym charakterze w tym utwór polifoniczny). Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej STUDIA I STOPNIA Egzaminy kierunkowe gra na instrumencie wybranym przez kandydata egz. praktyczny 3 utwory z różnych epok na pamięć (z wyjątkiem organistów) harmonia egz. praktyczny interpretacja harmoniczna sopranu (8 taktów); granie modulacji; prosty akompaniament do melodii; analiza funkcyjna podanego fragmentu utworu kształcenie słuchu egz. praktyczny Egzaminy uzupełniające - modułowe MODUŁ I sprawdzian predyspozycji wokalnych egz. praktyczny dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (z pamięci) 3

4 MODUŁ II sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) egz. praktyczny dwa krótkie utwory chóralne o zróżnicowanym charakterze, zawierające zmiany agogiczne, artykulacyjne i dynamiczne (z pamięci) rytmika i improwizacja fortepianowa - egz. praktyczny łańcuch tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8; polirytmia dwugłosowa; swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej; improwizacja akompaniamentu do podanej a Vista piosenki dziecięcej; improwizacja miniatury do chodzenia (maszerowania), biegu, podskoków; improwizacja dwutaktowych schematów rytmicznych, improwizacja miniatur ilustracyjnych sprawdzian predyspozycji wokalnych egz. praktyczny dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (z pamięci) Muzyka Kościelna Egzamin kierunkowy gra na instrumencie organy lub fortepian egz. praktyczny na organach: jedna ze skrajnych części sonaty triowej J. S. Bacha forma cykliczna Preludium (Toccata, Fantazja) i Fuga Johanna Sebastiana Bacha (z wyłączeniem BWV 533, 549, ) opracowanie chorałowe kompozytora epoki baroku z użyciem kolorowanego cantus firmus dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku, zawierający partię pedału na fortepianie: utwór Johanna Sebastiana Bacha do wyboru spośród następujących: Preludium i Fuga z cyklu Das wohltemperierte Klavier; Toccata; skrajna część jednej z Partit lub Suit Angielskich skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych J. Haydna, W. A. Mozarta lub L. van Beethovena etiuda dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku Egzaminy uzupełniające harmonia egz. ustny kształcenie słuchu egz. ustny sprawdzian predyspozycji wokalnych 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (z pamięci) egz. praktyczny Wydział II Instrumentalistyka Egzamin kierunkowy egzamin z gry na wybranym instrumencie egz. praktyczny 4

5 Egzaminy uzupełniające czytanie a vista egz. praktyczny egzamin klauzurowy (sprawdzanie umiejętności samodzielnej pracy, polegający na przygotowaniu w określonym czasie utworu, zadanego przez Komisję Egzaminacyjną) egz. praktyczny kształcenie słuchu egz. ustny WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego. Fortepian J.S. Bach Preludium i fuga (z WTK) Sonata klasyczna (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven) Etiuda wirtuozowska (F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow i inni) Znacząca forma romantyczna (F. Chopin, F. Liszt, R. Schumann, F. Schubert, F. Mendelssohn- Bartholdy, J. Brahms) Utwór XX lub XXI wieku (z wyłączeniem utworów postromantycznych np. S. Rachmaninowa, I.J. Paderewskiego) Program należy wykonać z pamięci. Organy Utwór przedbachowski (większa forma z zakresu szkoły północnoniemieckiej) J.S. Bach Sonata triowa J.S. Bach Preludium chorałowe z c.f. kolorowanym J.S. Bach utwór do wyboru spośród: BWV 532, BWV 538, BWV 540, BWV 541, BWV 542, BWV 543, BWV 544, BWV 546, BWV 547, BWV 548, BWV 550, BWV 564, BWV 566, BWV 582. Utwór XIX- lub XX-wieczny (z wyłączeniem drobniejszych utworów) Akademia nie zapewnia pomocy rejestratora. Kandydat może wykonać program na fortepianie: J.S. Bach Preludium i fuga (z WTK) Sonata klasyczna (całość) Etiuda o charakterze wirtuozowskim Utwór XIX- lub XX-wieczny o charakterze kantylenowym Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Klawesyn Kandydat może wykonać program na klawesynie, fortepianie lub organach. Program dla zdających na klawesynie: J.S. Bach utwór dowolny (nie krótszy niż 10 min.) Klawesyniści francuscy utwór dowolny D. Scarlatti lub A. Soler dwie sonaty utwór dowolny Obowiązkowe jest wykonanie suity. 5

6 Program dla zdających na fortepianie: J.S. Bach Suita lub Preludium i fuga D. Scarlatti dwie sonaty Sonata klasyczna utwór dowolny Program dla zdających na organach: Utwór przedbachowski (większa forma z zakresu szkoły północnoniemieckiej) J.S. Bach Preludium i fuga lub Toccata i fuga lub Fantazja i fuga. Utwór dziewiętnasto- lub dwudziestowieczny Akademia nie zapewnia pomocy rejestratora. Harfa Etiuda Forma cykliczna Utwór dowolny Program ok. 25 min. należy wykonać z pamięci. Gitara klasyczna Forma cykliczna Dwie etiudy Utwór XX lub XXI wieczny Utwór dowolny Program ok. 25 min. należy wykonać z pamięci. Lutnia Kandydat może wykonać program na lutni lub gitarze. Program dla zdających na lutni: Kandydat powinien przedstawić program z repertuaru renesansowego lub barokowego (nie jest wymagane użycie obu instrumentów). Instrument renesansowy Utwór wybranego vihuelisty hiszpańskiego Utwór J. Dowlanda Jedna intawolacja lutniowa muzyki wokalnej Instrument barokowy Suita dowolnie zestawiona z kompozycji siedemnastowiecznych lutnistów francuskich Łatwa suita S. L. Weissa Program dla zdających na gitarze: Gitarowa transkrypcja suity (partity, sonaty) S. L. Weissa lub J. S. Bacha Kompozycja dwudziestowieczna (5-10 min.) 6

7 Uzupełnienie programu do wymaganych 25 min. (zarówno dla zdających na lutni, jak i na gitarze) pozostawia się do wyboru kandydata. Skrzypce barokowe Kandydat może wykonać program na skrzypcach barokowych lub współczesnych. Dwie kontrastujące części dowolnej osiemanstowiecznej sonaty, suity lub fantazji na skrzypce z b.c. Dwie części dowolnej osiemnastowiecznej sonaty, partity lub fantazji na skrzypce solo Utwór dowolnie wybrany przez kandydata Wiolonczela barokowa Kandydat może wykonać program na instrumencie historycznym lub współczesnym. Program dla zdających na wiolonczeli barokowej: J. S. Bach - dowolna część jednej ze suit na wiolonczelę solo sonata barokowa D. Gabrielli - ricercar dowolny utwór (lub jego część) wybrany przez kandydata Program dla zdających na wiolonczeli współczesnej: J. S. Bach - dowolna część jednej ze suit na wiolonczelę solo sonata barokowa lub wczesnoklasyczna (J. B. Bréval, L. Boccherini, J. Duport) etiuda lub kaprys (J. Dotzauer, J. Duport, D. Popper, A. Piatti, A. Franchomme) dowolny utwór (lub jego część) wybrany przez kandydata Viola da gamba Kandydat może wykonać program na violi da gamba, wiolonczeli barokowej lub współczesnej lub na gitarze klasycznej. Program dla zdających na violi da gamba: Dwa dowolne utwory lub dwie dowolne części wieloczęściowego utworu francuskiego (XVII-XVIII w.) Jeden dowolny utwór niemiecki (XVII-XVIII w.) Jeden dowolny utwór angielski (XVII-XVIII w.) 7

8 Program dla zdających na wiolonczeli barokowej lub współczesnej: Dwa dowolne utwory lub dwie dowolne części wieloczęściowego utworu francuskiego (XVII- XVIII w.) Jeden dowolny utwór niemiecki (XVII-XVIII w.) Jeden dowolny utwór angielski (XVII-XVIII w.) Program dla zdających na gitarze klasycznej: Gitarowa transkrypcja suity (partity, sonaty) S. L. Weissa lub J. S. Bacha Utwór dowolny Jeden dowolny utwór francuski, angielski lub niemiecki (XVII-XVIII w.) grany na violi da gamba Flet traverso Kandydat może wykonać program na flecie traverso lub flecie współczesnym. Program dla zdających na flecie traverso: Fantazja G. Ph. Telemanna lub kaprys J. J. Quantza ( Capricen, Fantasien... ) na flet solo Sonata metodyczna G. Ph. Telemanna (I i II część) Dowolna osiemnastowieczna suita lub sonata z b.c. Program dla zdających na flecie współczesnym: Fantazja G. Ph. Telemanna Sonata lub suita barokowa z b.c. Koncert fletowy (barokowy lub klasyczny) - I część Flet prosty Kandydat winien wykonać program na flecie prostym. etiuda lub utwór techniczny (do wyboru: Brüggen, Linde, Staeps) sonata barokowa z towarzyszeniem b.c. utwór napisany po roku 1960 Obój barokowy Kandydat może wykonać program na oboju barokowym lub współczesnym. dowolna suita lub sonata barokowa z towarzyszeniem b.c. I część koncertu na obój kompozytora XVIII wiecznego utwór dowolny 8

9 Trąbka naturalna Kandydat może wykonać program na trąbce naturalnej lub na trąbce B oraz trąbce piccolo. Program dla zdających na trąbce naturalnej: 2 sonaty wybrane ze zbioru G. Fantiniego Modo per Imparare a sonare di tromba jeden utwór do wyboru spośród następujących: H. Purcell: Sonata D-dur, Z 850; G. B. Viviani: 2 sonaty C-dur na trąbkę i continuo; J. Clarke: Suite of Ayres for the Theatre; G. F. Handel: Suita z Water Music; G. Torelli: Concerto in D, Etiénne Roger 188 Program dla zdających na trąbce współczesnej in B oraz trąbce piccolo: trąbka in B: do wyboru transkrypcje barokowych sonat i koncertów: T. Albinioni, G. Tartini, R. Valentino, A. Corelli, G. F. Haendel, B. Marcello, H. Purcell (Sonata D-dur, Z 850) lub analogiczne utwory barokowe o podobnym stopniu trudności. W przypadku braku trąbki piccolo dopuszcza się wykonanie dwóch zróżnicowanych części innego koncertu lub sonaty barokowej. Zaleca się jednak wykonanie jednej kompozycji na trąbce piccolo, ponieważ celowe jest pokazanie umiejętności w posługiwaniu się wysokim rejestrem. trąbka piccolo: do wyboru 2 sonaty wybrane ze zbioru G. Fantiniego Modo per Imparare a sonare di tromba lub/i H. Purcell: Sonata D-dur, Z 850, lub/i G. B. Viviani: 2 sonaty C-dur na trąbkę i continuo Skrzypce Dwie kontrastujące części z wybranej sonaty lub partity na skrzypce solo J.S. Bacha 1 kaprys (N. Paganini, H. Wieniawski lub K. Lipiński) Dowolny koncert skrzypcowy (I część z kadencją) Program ok. 20 min. należy wykonać z pamięci. Altówka Dwa dowolne kaprysy na altówkę o kontrastującym charakterze. Część I z kadencją lub II i III część dowolnego koncertu na altówkę. J.S. Bach dwie dowolne części z jednej ze suit na wiolonczelę solo (transkrypcje) Program ok. 20 min. należy wykonać z pamięci. Wiolonczela Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy Dwie etiudy zróżnicowane problemowo Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej zróżnicowane charakterem Fragment dowolnej Suity na wiolonczelę solo J.S. Bacha Koncert wiolonczelowy I lub II i III część Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Kontrabas Gamy i pasaże w trzech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji) Dwie etiudy zróżnicowane problemowo Dwie kontrastujące części sonaty Koncert kontrabasowy I lub II i III część 9

10 Utwór dowolny (niecykliczny). Program ok. 25 min. należy wykonać z pamięci. Fidel kolanowy Kandydat wykonuje program na skrzypcach, altówce lub wiolonczeli. Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy Dwie etiudy lub kaprysy zróżnicowane problemowo Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej zróżnicowane charakterem Fragment dowolnej Suity lub Partity solo J.S. Bacha Koncert I część z własną kadencją Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Instrumenty dęte drewniane Koncert Utwór cykliczny (sonata, suita, wariacje) Utwór dowolny Jeden z utworów należy wykonać z pamięci. Instrumenty dęte blaszane Koncert Utwór cykliczny (sonata, suita, wariacje) Utwór dowolny Akordeon Utwór polifoniczny Utwór cykliczny (nietranskrybowany) Utwór dowolny Program ok. 30 min. należy wykonać z pamięci. Perkusja Dwie etiudy werblowe: klasyczna i rudymentarna Etiuda lub utwór na 4 kotły Utwór na marimbę lub wibrafon, techniką 4-pałkową Utwór na zestaw instrumentów perkusyjnych (set up) Jedna z pozycji repertuaru z akompaniamentem fortepianu. Długość programu nie może przekraczać 30 minut Specjalności Jazzowe Kandydaci mogą wystąpić z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej lub sekcji rytmicznej Akademii Muzycznej, po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych. Fortepian jazzowy Znacząca forma z zakresu literatury fortepianowej Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium, w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. 10

11 Kontrabas jazzowy Dowolny utwór z zakresu literatury klasycznej Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. Saksofon jazzowy, Trąbka jazzowa Koncert lub utwór cykliczny( sonata, suita,wariacje) Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny byd publikowanymi standardami. Puzon jazzowy Koncert lub utwór dowolny z zakresu literatury klasycznej Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. Perkusja Jazzowa i Instrumenty Perkusyjne Dwa utwory lub etiudy werblowe, o różnej stylistyce (klasycznej i rudymentarnej) Wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do mm-80), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami. Wydział III Wokalistyka ETAP I Egzamin kierunkowy egzamin wokalny (z pamięci) egz. praktyczny - aria barokowa w języku włoskim - utwór dowolny ETAP II Egzamin kierunkowy egzamin wokalny (z pamięci) egz. praktyczny aria (opera, oratorium) pieśń utwór dowolny Kandydat może powtórzyć 1 utwór z I etapu 11

12 Egzaminy uzupełniające badanie predyspozycji aktorskich egz. praktyczny wykonanie zadanej scenki aktorskiej, interpretacja fragmentu prozy oraz jednego wiersza ETAP III Egzaminy uzupełniające egzamin klauzurowy egz. praktyczny przygotowanie utworu wokalnego w określonym czasie kształcenie słuchu egz. ustny R e k t o r prof. Zdzisław Łapiński 12

Szczegółowe wymagania programowe Studia I stopnia

Szczegółowe wymagania programowe Studia I stopnia Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2016/2017 Wydział I Szczegółowe wymagania programowe Studia I stopnia Kompozycja

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 SZKOŁY MUZYCZNE II ST. FORTEPIAN dla: solistów V i VI klas SM II st. cyklu 6 letniego oraz III i IV klas SM II st. cyklu 4 letniego, zespołów gitarowych i akordeonowych

Bardziej szczegółowo

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CEŃTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZŃEJ ucznió w szkó ł muzycznych II stópnia óraz zespółó w kameralnych szkó ł muzycznych I stópnia w róku szkólnym 2013/2014 PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania programowe Studia II stopnia

Szczegółowe wymagania programowe Studia II stopnia Wydział I Kompozycja i teoria muzyki ETAP I Załącznik nr 2 do Warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2016/2017 Szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Muzyka kościelna Gra na organach,, kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane).

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 43/ 1 42 / 2014 z d n ia 2 6 ma ja 2 014 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego i d r ugiego s t o p ni a w r o

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. Wydział III Instrumentalny

INFORMATOR 2016/2017. Wydział III Instrumentalny Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na skrzypcach instrument wykonanie przygotowanego programu, zgodnie z wyborem dokonanym przez o dwie kontrastujące części sonaty lub

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU Rekrutacja 2015/2016 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

ZASADY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY ZASADY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na instrumencie a) gra na wybranym instrumencie wg poniżej zamieszczonego programu (zakres dyplomu szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne:

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Egzamin promocyjny. 3. Egzamin dyplomowy. 4. Konkursy międzyszkolne obowiązkowe: - etiud,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja i II stopnia Komisje NA WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia Środa, dnia 17 czerwca 2015 r. PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia godz. 09:30 sala 152 kształcenie słuchu wokalistyka jazzowa godz. 10:00 Błękitna gitara basowa, kontrabas

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE dla klas I IV Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2014/15

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2014/15 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2014 / 2015 Załącznik do Uchwały nr 18/2013 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 26/2012 z dn. 23 kwietnia 2012 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 24 / 55/2 013 z d n ia 2 2 k w ietn ia 2013 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego, d r u gi e go i trz e ci e g

Bardziej szczegółowo

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik nr 1do Uchwały nr 21/ 2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 20 maja 2015 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnść: gra na skrzypcach prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym

Bardziej szczegółowo

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. ***

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. *** Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

Inf dla kandydató orma w na I rok studiów w roku ak t ademick or im 2010/2011 www.am.katowice.pl

Inf dla kandydató orma w na I rok studiów w roku ak t ademick or im 2010/2011 www.am.katowice.pl Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 DANE TELEADRESOWE Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 40 025 Katowice ul. Zacisze 3 Informacja ogólna: tel.

Bardziej szczegółowo

Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca OFERTA EDUKACYJNA Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji PSM II st. im. Fryderyka Chopina i OSM II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu Szkolny plan nauczania - INSTRUMENTALISTYKA; CYKL SZEŚCIOLETNI Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I II III IV V

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2011/2012 www.zsm2.szczecin.pl sekretariat@zsm2.szczecin.pl tel.(091) 48 81 356 tel.(091) 48 80 866 tel./fax.(091) 48 80 324 70-561 Szczecin ul Staromłyńska 13 Zespół

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA.

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA. AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA oraz STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2012/2013 Akademia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016

I N F O R M A T O R dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 I N F O R M A T O R dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 DANE TELEADRESOWE Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1, tel.(22)839-18-78. fax: (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl, sekretariat@szymanowski.edu.pl INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 1 1. Klasa I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dzieci 6 i 7- letnie) 1. Spotkania z psychologiem 2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu Katowice, dnia 25 czerwca 2015r. Lista rankingowa wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do egzaminów wstępnych na 1 rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2015/2016, uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia 1 REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych oraz sposoby i terminy informowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału dr hab. szt. Ewa Kowalska Zając, prof.

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek tel./fax 094/ 37 430 02 e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 1. Etiuda lub kaprys. 2. Koncert ( I,II i III część do wyboru ) lub wariacje. 3. Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu.

PROGRAM. 1. Etiuda lub kaprys. 2. Koncert ( I,II i III część do wyboru ) lub wariacje. 3. Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu. PRZESŁUCHANIA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNE dla uczniów publicznych szkół muzycznych i uczniów niepublicznych szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej PROGRAM SZKOŁA MUZYCZNA I st -

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012. Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012

Informator. dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012. Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012 Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012 Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012 1 Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW

N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW na I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostate czny

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 2. Instrument główny 3. Zespół instrumentalny

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 2. Instrument główny 3. Zespół instrumentalny Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.. 2014 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6-letni cykl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW. AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW. AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW na I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO I trzeciego STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Lista utworów do wyboru

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne

MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne Temat Materiał nauczania Odniesienia do nowej podstawy programowej LEKCJA 1 Ostatnie letnie wyprawy piosenka Cza-cza na koniec lata nauka kroków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 17 / 48/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Regulaminie Studiów Na podstawie 38 p. 4 b Statutu UMFC z dnia

Bardziej szczegółowo

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA DLA RYTMIKI DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2014/2015

informator na rok akademicki 2014/2015 informator na rok akademicki 2014/2015 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 9 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II st. NR 3 IM. GRAŻYNY BACEWICZ W WARSZAWIE PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli sztuki Gorzów Wlkp., 2010 Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej kl. I SP 1. Śpiew : - proste melodie - śpiewanki i rymowanki - piosenki dziecięce, popularne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez szkolnych PSM w Łomży w roku szkolnym 2011/2012 (audycje koncerty, egzaminy i przesłuchania plan może podlegać zmianom)

Harmonogram imprez szkolnych PSM w Łomży w roku szkolnym 2011/2012 (audycje koncerty, egzaminy i przesłuchania plan może podlegać zmianom) Harmonogram imprez szkolnych PSM w Łomży w roku szkolnym 2011/2012 (audycje koncerty, egzaminy i przesłuchania plan może podlegać zmianom) Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 31.10, 30.04, 02.05,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO i TRZECIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Akademia Muzyczna im.

Bardziej szczegółowo

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka.

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka. Akordeon Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 5 Wymagania edukacyjne: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

I N F O R M A T O R dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 I N F O R M A T O R dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 DANE TELEADRESOWE Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ SPECJALNOŚCI: GITARA KLASYCZNA, FORTEPIAN, ORGANY, SKRZYPCE INSTRUMENTY DĘTE (FLET, WALTORNIA, PUZON, SAKSOFON, KLARNET)

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ZAKRES MATERIAŁU PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ZAKRES MATERIAŁU PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Przykładowy plan wynikowy dla przedmiotu MUZYKA w gimnazjum na podstawie Programu nauczania, podręcznika w gimnazjum, Warsztatów oraz Poradnika dla nauczyciela (do nowej podstawy programowej) Opracowała

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 SPIS TREŚCI Dane teleadresowe 3 Władze Uczelni 3 Władze Wydziałów 3 Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik do Uchwały nr 21 /2012 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. www.amuz.lodz.

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. www.amuz.lodz. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 www.amuz.lodz.pl SPIS TREŚCI U nas warto studiować!.... 5 Dzień otwarty....

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów

Kierunki i specjalności studiów Kierunki i specjalności studiów na Wydziale Akademii Muzycznej w Gdańsku Kierunek Specjalność Formy studiów Dyrygentura chóralna stacjonarne 3-letnie I 2-letnie II Edukacja muzyczna z językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów w ramach rekrutacji

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów w ramach rekrutacji Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów w ramach rekrutacji WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, DYRYGENTURY, RYTMIKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ kierunek: DYRYGENTURA kierunkowe dyrygentura harmonia podstawowowe

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10 Wydawnictwa AM L.p. Autor, tytuł 1. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) 1992 2,10 2. ZESZYT NAUKOWY nr 2 Olivier Messiaen (1908 1992) 1992 2,10 3. ZESZYT NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N FO R MA TOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N FO R MA TOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N FO R MA TOR DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Akademia Muzyczna im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-V -VI. - oznaczenia agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne i skróty ich pisowni.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-V -VI. - oznaczenia agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne i skróty ich pisowni. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV-V -VI Realizowany program Muzyczny Świat nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE W KLASIE IV Zasady muzyki - taktowanie na dwa, na trzy, na cztery.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Analiza dzieła muzycznego Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Monika Kędziora Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2015/2016

informator na rok akademicki 2015/2016 informator na rok akademicki 2015/2016 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 10 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2014/2015

informator na rok akademicki 2014/2015 informator na rok akademicki 2014/2015 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 9 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

1 REGULAMIN REKRUTACJI

1 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: DRUGI INSTRUMENT SKRZYPCE Nazwa jednostki prowadzącej moduł:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY I KONTRABASOWY dla uczniów szkół I i II stopnia W GDAŃSKU. GDAŃSK 15-16 marca 2014 r. REGULAMIN

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY I KONTRABASOWY dla uczniów szkół I i II stopnia W GDAŃSKU. GDAŃSK 15-16 marca 2014 r. REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY I KONTRABASOWY dla uczniów szkół I i II stopnia W GDAŃSKU GDAŃSK 15-16 marca 2014 r. REGULAMIN 1 Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego i Kontrabasowego w

Bardziej szczegółowo