Informator. dla studentów. zagranicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl"

Transkrypt

1 Informator dla studentów zagranicznych

2 Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić po przyjęciu na studia Najczęściej zadawane pytania Kilka słów o Uniwersytecie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. Cechą charakterystyczną naszej Uczelni jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjo- 2 zn y c tó w za g ra n ic n e d tu s la d In fo rm a to r h logia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej - niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej. Oferujemy także liczne studia podyplomowe, prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) oraz studia doktoranckie w języku angielskim (PhD in Economics, Finance and Management). To wszystko powoduje, że studiując w UEK, Uczelni, która ma swoją siedzibę w Krakowie, w najstarszym polskim ośrodku akademickim, kolebce narodowej kultury, mieście pełnym tradycji, zwiększasz szanse osiągnięcia zawodowego sukcesu.

3 Władze i struktura Uniwersytetu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia i wielu specjalizacjach. Do wyboru są zarówno 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie), jak i 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), a także studia doktoranckie. Uniwersytet oferuje studia zarówno w języku polskim i angielskim. W ramach Uczelni funkcjonują następujące Wydziały: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Finansów, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania, W ramach Wydziału mogą funkcjonować: katedry, pracownie i laboratoria. Najwyższą władzą uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów. Senat podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju uczelni. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora oraz prorektorów: ds. studenckich, ds. badań naukowych oraz ds. organizacji i rozwoju Uczelni. Władze rektorskie: Rektor prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół Kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni: decyduje o mieniu i gospodarce Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i finansowych, dba o przestrzegania prawa i bezpieczeństwo na Uniwersytecie. Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uniwersytetu. Prorektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski Nadzoruje sprawy związane z organizacją i rozwojem Uniwersytetu. Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Krzysztof Surówka odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na studiach, organizowanie rekrutacji i jej przebieg, kontrolę rozdziału środków pomocy materialnej dla studentów Władze dziekańskie: Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński Dziekan Wydziału Finansów prof. dr hab. Bogumiła Szopa Dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik Dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula Dziekani rozpatrują podania w sprawach takich jak: przyjęcie na wydział, przeniesienie na wydział, zmiany kierunku studiów, zgody na wyjazdy studentów na stypendia zagraniczne, skargi, wnioski, przyjęcia z innych uczelni, odwołania od decyzji prodziekanów. 3

4 Słowo klucz: Dziekanat Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiał większość studenckich spraw. Tu odbierzesz legitymację i indeks i zdobędziesz zaświadczenie o statusie studenta, zaliczenie sesji złożysz podanie o urlop. Jednak nie wszystkie sprawy będą wymagały osobistej wizyty w dziekanacie. Część z nich możesz załatwić on-line dzięki serwisowi internetowemu Wirtualny Dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który działa pod adresem: /wd fot. fotolia.com Wirtualny Dziekanat w praktyce W Wirtualnym Dziekanacie możesz uzyskać poprzez stronę WWW informacje na temat toku studiów (planu zajęć, obowiązujących w danym semestrze przedmiotów, ocen, zaliczeń, egzaminów, opłat, stypendiów, innych spraw bytowych, numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego, informacje o podaniach, informacje dziekanatu). Możesz skorzystać z Wirtualnego Dziekanatu na dowolnym komputerze podłączonym do sieci Internet. Wchodząc na stronę główną uczelni, należy wybrać zakładkę Wirtualny Dziekanat lub bezpośrednio połączyć się z nim poprzez link: /wd Aby uzyskać dostęp do informacji znajdujących się w Wirtualnym Dziekanacie, należy się załogować. Identyfikator/login: unikalny numer albumu lub numer dowodu osobistego lub paszportu Hasło: dowolny ciąg znaków ustalony po pierwszym zalogowaniu przez studenta. W przypadku studentów logujących się do systemu po raz pierwszy, hasłem początkowym jest numer PESEL lub w przypadku studentów zagranicznych data urodzenia dopełniona pięcioma zerami według wzoru rr/mm/dd/00000 np. dla osoby urodzonej 12 marca 1991r. jest to: ; po załogowaniu się, system poprosi o zmianę hasła. Zmiana hasła jest także możliwa w każdym momencie korzystania z systemu. Jeśli zgubisz hasło do systemu, powinieneś zgłosić się do właściwego Dziekanatu, który na podstawie okazanego przez ciebie dokumentu (legitymacja studencka) może dokonać przywrócenia hasła początkowego, czyli PESELU. Na kolejny dzień będziesz mógł ponownie zalogować się do systemu. 4

5 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Budynek Główny: pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021 Dziekanat Obsługuje Studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Socjologia, International Business, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studentów studiów w języku angielskim: International Business: obsługuje mgr Agnieszka Stolarska-Nowak Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny: pok. 010, 011, 011a, 012 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Finanse i rachunkowość i Gospodarka przestrzenna, Corporate Finance and Accounting studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studentów studiów w języku angielskim: Corporate Finance and Accounting: obsługuje mgr Mariola Mamcarczyk Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. Dziekanat Wydziału Zarządzania Budynek Główny: 002, 005A, 006, 006A, 007, 007A, 008, 009 Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Budynek Główny: pok Dziekanat obsługuje studentów kierunków Towaroznawstwo i Zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. Dziekanat obsługuje studentów kierunków Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Informatyka Stosowana, Rachunkowość i Controlling, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studentów studiów w języku angielskim: Informatyka stosowana/applied Informatics: obsługuje mgr Renata Salamon Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. 5

6 Inne ważne jednostki Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Budynek Główny, II piętro, pok fot. fotolia.com Do Działu można zgłaszać się w następujących sprawach: Dział Spraw Bytowych zajmuje się pomocą materialną finansowaną z budżetu państwa polskiego dla studentów i doktorantów - obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na warunkach obowiązujących obywateli polskich oraz realizacją stypendium strony polskiej przyznanego za pośrednictwem BUWiWM a także ubezpieczeniem zdrowotnym. Przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest ubieganie się o przyznanie zapomogi losowej, Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, Przyznanie miejsca w domu studenckim, o akademik dla przyjmowanych na I rok studiów należy pytać w dziale Nauczania albo w firmie rekrutującej. Aby uzyskać informacje o możliwościach pokrycia kosztów składki ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów z potwierdzonym przez konsula polskim pochodzeniem, a także w szczególnych sytuacjach obywateli Szwajcarii, państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA, Wypłaty stypendium strony polskiej oraz stypendium strony wysyłającej. Przyznanie stypendium strony polskiej na kolejny rok studiów. Możliwość ubiegania się o poszczególne stypendia regulowana jest przez ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Stypendia Kwestię przyznawania stypendiów dla cudzoziemców studiujących na regularnych studiach na Uniwersytecie, reguluje art. 43 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Od tego na jakich zasadach zostałeś przyjęty na studia na Uniwersytecie i na jakich obecnie studiujesz zależeć będzie to o jakie stypendia będziesz mógł się ubiegać. Studenci studiujący na zasadach obywateli polskich to wymienieni w ust. 2 art. 43 czyli: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się 2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce 3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski 4) członkowie rodzin pracowników migrujących, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE, obywatelami Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA, jeżeli mieszkają na terenie Polski 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 6

7 6) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski 7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu 8) cudzoziemcy, którym udzielono pozwolenia na zamieszkanie na czas określony na terenie Polski, zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Osoby wymienione powyżej mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich i w związku z tym ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg. Wyjątek stanowią cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA (pkt. 7), którzy posiadają środki finansowe niezbędne aby pokryć koszty utrzymania podczas studiów, mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich ale są uprawnieni do ubiegania się jedynie o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Domy Studenckie Uniwersytet dysponuje ograniczoną liczbą miejsc w domach studenckich, dlatego nie wszyscy studenci ubiegający się o miejsce mogą je otrzymać. Całość miejsc została podzielona na 5 limitów: 1. Umowy UEK z uczelniami krajowymi dotyczącymi wymiany studentów, 2. Umowy UEK z uczelniami zagranicznymi o współpracy wielostronnej, 3. Decyzji rektora UEK dla studentów płacących za studia, przyjętych za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, 4. Decyzji ministra dla studentów kierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. 5. Studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, studentów obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, którzy zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i ministra oraz zapomogi. Mogą oni także studiować na innych zasadach niż dla obywateli polskich, tak jak cudzoziemcy, którzy studiują na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub ministra, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów pomiędzy uczelniami itd. W takich przypadkach prawo do stypendium ustala indywidualnie BUWiWM, strona wysyłająca lub umowa określa jego warunki. Pamiętaj, że to czy jesteś uprawniony do ubiegania się o dane stypendium zależeć będzie od tego na jakich zasadach zostałeś przyjęty na studia oraz na jakich zasadach studiujesz obecnie. W jaki sposób złożyć wniosek o przyznanie stypendium? Etap I: wnioski o stypendia należy zarejestrować elektronicznie w Wirtualnym Dziekanacie Rekrutacja październikowa: do 25 września Rekrutacja marcowa: do 28 lutego Etap II: należy złożyć wymagane dokumenty do weryfikacji: Rekrutacja październikowa: 10 października Rekrutacja marcowa: 10 marca 1. Zapisy na miejsce w ramach limitów 1, 2, 3 i 4 prowadzą działy uczelni koordynujące daną grupę studentów (Biuro Programów Zagranicznych, Dział Nauczania Dział Spraw Bytowych Studentów). Stosuje się zasadę kolejności zapisów na listę bez konieczności składania wniosków. 2. O miejsce w ramach limitu dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się studenci, obywatele polscy oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Stosuje się zasadę dochodowej listy wniosków. Miejsce przyznaje się od najniższego dochodu do wyczerpania limitu. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu akademickim przysługuje studentom studiów stacjonarnych. Sposób ustalania miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, obowiązuje jak do ustalania dochodu do stypendium socjalnego. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim a także dochody członków rodziny należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi dochodów w rodzinie należy złożyć do Działu Spraw Bytowych nie później niż do 25 lipca. Ubezpieczenie zdrowotne Każdy student zagraniczny jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieją trzy możliwości: ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia NFZ ul. Batorego 24, Kraków ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej w przypadku obywateli Unii Europejskiej, honorujemy Europejską Kartę Ubezpieczenia 7

8 Studium Języków Obcych SJO jest jednostką zajmującą się nauką języków obcych na uczelni. Dysponuje nowoczesną multimedialną bazą dydaktyczną, z komputerowym laboratorium językowym; część kursów jest tradycyjnych jest wspomagana metodą e- learningową, gdzie student oprócz zajęć bezpośrednio z nauczycielem może dodatkowo uczestniczyć w kursie na platformie e-learningowej Moodle. Studenci studiów I stopnia uczą się dwóch języków obcych. Przynajmniej jeden z nich jest kontynuacją języka ze szkoły średniej (w przypadku kierunku International Business oraz Corporate Finance and Accounting obowiązkowym pierwszym językiem jest angielski). Studenci studiów II stopnia uczą się jednego języka obcego (w przypadku kierunku International Business obowiązkowym językiem jest angielski).. Zajęcia prowadzone są przez lektorów a studium oferuje następujące języki: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, mandaryński na wszystkich poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1. Studenci zagraniczni, studiujący na kierunkach anglojęzycznych, którzy nie mówią po polsku powinni wybrać drugi język (dot. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński) na poziomie bardziej zaawansowanym. Zajęcia na poziomie początkującym mogą być prowadzone po polsku. Mogą oni również wybrać język polski oferowany przez BPZ, który prowadzony jest w całości po angielsku. Zainteresowani studenci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kontakt z BPZ. Program nauki języków obcych jest określony w planie studiów. Na studiach I stopnia przeważnie obejmuje on 2 języki obce realizowane przez 4 semestry (kończące się egzaminem standaryzowanym), a na studiach II stopnia 1 język obcy przez 2 semestry. Na niektórych kierunkach mogą występować drobne różnice w liczbie semestrów i godzin nauki języków obcych. W SJO istnieje możliwość uzyskania certyfikatów językowych takich jak: LCCI i TELC oraz dyplomów potwierdzających znajomość języka francuskiego w dziedzinie biznesu. Studium Języków Obcych prowadzi kursy przygotowujące do poszczególnych egzaminów. Jak zapisywać się do grup lektoratowych na zajęcia z wybranych języków? Warunkiem kwalifikacji do grupy językowej jest wykonanie obowiązkowego testu diagnostycznego z języków obcych. Test będzie dostępny od 4 sierpnia 2014 po zalogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie link SJO. Test dla danego języka można uruchomić tylko raz, a przerwanie rozwiązywania jednego z testów spowoduje, że będzie on niedostępny. WYBÓR JĘZYKÓW: język pierwszy czyli kontynuowany, którego już się uczyłeś i wykonujesz obowiązkowo test na kierunkach informatyka stosowana, zarządzanie, analityka gospodarcza, gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i controlling europeistyka, turystyka oraz stosunki międzynarodowe językiem obowiązkowym jest j. angielski /zaznaczony automatycznie/ język drugi - jeżeli wybierasz język, którego już się uczyłeś przystępujesz do testu w celu kwalifikacji na odpowiedni poziom, a jeżeli wybierasz język, którego się nie uczyłeś nie przystępujesz do testu lecz zaznaczasz w formularzu poziom A1. wybranie wszystkich pól jest wymagane, a wybór zatwierdzasz przyciskiem start, po czym następuje uruchomienie testu z pierwszego języka test z danego języka rozwiązujesz dopóki wyświetlać się będą dla niego pytania (związane jest to z przejściem na kolejny wyższy poziom). Odpowiedzi na pytanie udzielasz wybierając jedną z czterech dostępnych opcji poprzez kliknięcie w treść odpowiedzi (odpowiedź powinna zaznaczyć się na zielono) zatwierdzenie udzielonych odpowiedzi odbywa się przez wciśnięcie przycisku odpowiadam przed rozpoczęciem rozwiązywania testu z kolejnego języka wyświetla się komunikat test pierwszego języka został zakończony. Rozpoczęcie drugiego testu zatwierdzasz klikając przycisk start. Pojawienie się informacji test zakończony oznacza, że zostaniesz zakwalifikowany na podstawie wyniku testu do odpowiedniej grupy językowej. Jak sprawdzić przynależność do grupy i plan zajęć dla poszczególnych grup? 1. Grupa językowa - zaloguj się po 29 września na stronie Studium Języków Obcych poprzez numer indeksu i pesel. Po kliknięciu w grupę zobaczysz harmonogram wraz z nazwiskiem lektora. 2. Harmonogram z salami - wpisz w wyszukiwarce na stronie SJO nazwisko lektora, a następnie kliknij w link aktualne sale w planie zajęć i wyszukaj alfabetycznie lektora. Do planu zajęć można wejść również z poziomu strony głównej UEK. Kontakt: Studium Języków Obcych Pawilon F, pok. 207 Tel.: (Sekretariat) 8

9 Biuro Programów Zagranicznych Biuro zajmuje się realizowaniem działań związanych z polityką międzynarodową uczelni. Koordynuje współpracę zagraniczną Uczelni: m.in. prowadzi dokumentację i rejestr dotyczacy wyjazdów zagranicznych studentów. Biuro Programów Zagranicznych zajmuje się także współpracą z uczelniami partnerskimi w ramach umów dwustronnych i wielostronnych, przygotowywaniem projektów i porozumień. Jednym z główych zadań biura jest nadzór i organizacja zagranicznych wyjazdów stypendialnych studentów w ramach programu Erasmus i CEEPUS do szkół partnerskich. W okresie letnim biuro nadzoruje projekty szkół letnich. Kontakt: Biuro Programów Zagranicznych Budynek Stróżówka Tel Faks: Biuro przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11:00-15:00. Na stypendia zagraniczne w ramach umów koordynowanych przez BPZ mogą wyjechać studenci zagraniczni niezależnie od kraju pochodzenia o ile posiadają status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ofercie stypendialnej BPZ znajdują się następujące programy: Program Erasmus+ obejmuje swoim zasięgiem całą Europę umożliwia zrealizowanie części programu studiów oraz praktyki poza granicami kraju w ramach programu możliwe jest otrzymanie grantu na pokrycie części kosztów utrzymania w ramach programu można wyjechać na maksymalnie 12 miesięcy w danym toku studiów Program CEEPUS umożliwia zrealizowanie części programu studiów w Europie Środkowej oraz krajach bałkańskich stypendium pokrywa koszty utrzymania, możliwy jest zwrot kosztów podróży na stypendium można przebywać przez jeden semestr dzięki opcji free mover na stypendium można wyjechać więcej niż jeden raz Program STEP w Japonii umożliwia zrealizowanie części programu studiów w szkole partnerskiej Hiroshima University of Economics wybrani studenci otrzymują stypendium, które pozwala pokryć koszty utrzymania okres przebywania na stypendium: jeden semestr na stypendium można wyjechać tylko jeden raz Program Double Diploma umożliwa roczne studia w uczelni partnerskiej zakończone otrzymaniem podwój nego dyplomu programowi towarzyszą praktyki zawodowe w ramach programu można wyjechać dwa razy: raz na studiach licencjackich i raz na magisterskich 9

10 Biuro Programów Zagranicznych Kontakt: Biuro Programów Zagranicznych Budynek Stróżówka Tel Faks: Biuro przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11:00-15:00. Program EMBS umożliwia ścieżkę zagraniczną na okres 2,5 roku realizowaną na UEK oraz na wybranych uczelniach partnerskich z Danii, Francji, Hiszpanii i Niemiec umożliwia uzyskanie certyfikatu podpisanego przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum okres przebywania za granicą: jeden rok dofinansowanie z programu Erasmus Fundusz stypendialny i szkoleniowy projekt zakłada realizację wymiany studentów naszej uczelni z wybranymi uczelniami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie stypendium zapewnia dofinansowanie wyrównujące koszty utrzymania oraz refundacje kosztów podróży w ramach programu można wyjechać na maksymalnie 12 miesięcy (łącznie z programem Erasmus+) w danym toku studiów Stypendium firmy Velux program przeznaczony dla studentów, którzy mają dobre wyniki w nauce, a których sytuacja materialna nie pozwala na wyjazd w ramach innych programów pełne pokrycie kosztów życia, zakwaterowania, podróży i zakupu książek semestr studiów w Danii w IBA International Business Academy w Kolding lub w KEA w Kopenhadze. Wyjazdy zagraniczne w ramach umów międzyuczelnianych: studenci UEK mogą zrealizować część studiów w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Peru, Wenezuela, Australia, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Korea Południowa, Tajwan, Chiny. możliwy okres przebywania na stypendium jeden lub dwa semestry beneficjentem programu można być wiele razy W ramach programu Transekonomik studenci UEK mają natomiast możliwość odbycia części studiów w jednej z czterech uczelni ekonomicznych w Polsce Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Beneficjentem tego programu można być więcej niż jeden raz. Lista subskrypcyjna: Aby otrzymywać informacje o ofertach wyjazdowych na swoją skrzynkę mailową należy zapisać się do subskrypcji na stronie: wspolpraca-miedzynarodowa/oferty/ofertydla-studentow.html 10

11 Biblioteka Główna fot. fotolia.com Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego to druga biblioteka ekonomiczna w Polsce pod względem ilości książek oraz trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa. Biblioteka posiada ponad 300 tys. książek, 24 tys. tytułów czasopism, komputerowe bazy danych z dostępnem na miejscu i zdalnym, urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek. Kontakt: Biblioteka Główna UEK Ul. Rakowicka Kraków tel.: Fax: Godziny otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie: Godziny otwarcia Wypożyczalni Głównej (pok. 102): Pon.: 10:00-18:00 Wt.-Pt.: 9:00-18:00 Sob.: 9:00-15:00 Niedz.: 9:00-14:00 Aby móc wypożyczać książki i korzystać z innych usług biblioteki, musisz posiadać ważną kartę biblioteczną. Aby ją otrzymać należy zgłosić się do Głównej Wypożyczalni na I piętrze w Budynku Biblioteki, pok. 102 i mieć przy sobie: Ważną legitymację studencką Odcinek z wpłatomatu, który znajduje się w hallu biblioteki, potwierdzający wpłatę 10 PLN za wyrobienie karty. Opłaty za karte można dokonać także bezpośrednio na konto Uniwersytetu. Po zapisaniu się w bibliotece i otrzymaniu karty bibliotecznej będziesz mógł za pomocą konta internetowego rezerwować, zamawiać oraz prolongować wypożyczone pozycje, które dostępne są w magazynie. Będziesz mógł także sprawdzać dostępność zbiorów i przeszukiwać bazy danych. Dostęp do konta Czytelnika uzyskuje się wspisując: Nr czytelnika: czyli nr karty bibliotecznej (2xxxxxxxxx) Hasło: seria i nr dowodu tożsamości lub paszportu (seria dużymi literami, numer bez spacji) W bibliotece możesz skorzystać z: wypożyczalni książek czytelni, gdzie możesz skorzystać z magazynów, książek, zbiorów elektronicznych oraz własnych materiałów usług reprograficznych (ksero, drukowanie, skanowanie) bezprzewodowego dostępu do Internetu zbiorów specjalnych Za nieterminowy zwrot książek naliczane są kary. Za każdą książkę za każdy dzień przetrzymania książki naliczane jest 0,2 PLN. Opłaty te można wpłacać we wpłatomatach obok Wypożyczalni lub bezpośrednio na konto uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie BPH: nr (należy wpisać, że opłata dotyczy nieterminowego zwrotu książek i podać nr swojej karty bibliotecznej). Jeśli chcesz korzystać w bibliotece z bezprzewodowego Internetu w swoim laptopie, poproś o Kartę Użytkownika WiFi w czytelni. Aby ja otrzymać musisz najpierw zapisać się w bibliotece. Możesz podać maksymalnie dwa adresy MAC przy ubieganiu się o zdalny dostęp do Internetu. Po zapisaniu się w bibliotece będziesz mieć zdalny dostęp do większości baz danych, jakie posiada biblioteka z dowolnego miejsca, także poza Kampusem UEK, pod warunkiem, że zwróciłeś książki w terminie i zapłaciłeś ewentualne kary za przetrzymanie książek. Ile książek mogę pożyczyć? Studenci I roku studiów I stopnia mogą pożyczyć do 7 książek na okres 30 dni, studenci wyższych lat do 9 książek. Dostępność książek możesz sprawdzić w Katalogu Online: książki dostępne w wypożyczalni: możesz sam je przeglądać ponieważ znajdują się na dostępnych dla studentów półkach książki, które znajdują się w magazynie: należy je zamawiać on-line, są dostępne zazwyczaj po godzinie od zamówienia; przedłużenia i rezerwacje są również dokonywane on-line. 11

12 Akademickie Centrum Kariery Misją Akademickiego Centrum Kultury jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem. Kontakt: Akademickie Centrum Kariery Budynek Księżówka, pok. K1, K2 Tel.: Główne działania ACK to: prowadzenie internetowego serwisu o rynku pracy i serwisu rekrutacyjnego organizacja szkoleń przygotowujących do adaptacji na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja praktyk w kraju i za granicą, organizacja spotkań z pracodawcami i Targów Pracy, realizacja kampanii promujących programy rynku pracy skierowane do studentów i absolwentów. W serwisie studenci i absolwenci UEK mogą aktywować własne indywidualne konto, w ramach którego otrzymają dostęp do bazy ofert pracy i praktyk, kreatora CV, indywidualnego newslettera ofert pracy oraz narzędzia do badania swoich kompetencji. Na stronie można znaleźć również informacje m.in. o konkursach biznesowych, szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego, spotkaniach z pracodawcami, praktykach zagranicznych, programach menedżerskich, Targach Pracy. Co roku ACK organizuje Targi Pracy UEK, gdzie studenci mogą spotkać się i porozmawiać z potencjalnym pracodawcą oraz uzyskać informacje o wymaganiach jakie stawiane są kandydatom. ACK koordynuje wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Opracowuje ono także kalendarz szkoleń, w którym znajduje się m.in. doradztwo zawodowe, konsultacje z prawa pracy, konsultacje CV czy testy zainteresowan i predyspozycji zawodowych a także indywidualne doradztwo dla osób z niepełnosprawnością. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) Więcej informacji: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Pawilon D, pok. 20 Tel.: Biuro współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Celem biura jest udzielanie wszelkiej pomocy i wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą intergracją w środowisku akademickim. Student niepełnosprawny UEK może m.in.: Indywidualną organizację studiów, Przedłużanie okresu wypożyczania książek z biblioteki Możliwość dostosowania zajęć z wychowania fizycznego Możliwość nagrywania zajęć Zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni 12

13 Koła naukowe i organizacje studenckie Parlament Studencki Biuro Parlamentu Studenckiego UEK Pawilon dydaktyczno-sportowy Pok. 226, 227 (II piętro) Tel.: , Chór Dominanta Pawilon C, pok. 01A Tel Niezależne Zrzeszenie Studentów Pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 224, 225 Tel.: , Kalendarium studenta: fot. fotolia.com International Exchange Erasmus Student Network (ESN) Budynek Stróżówka Pon.-pt.: godz. 11:00-15:00 Tel.: AZS Akademicki Związek Sportowy Pawilon dydaktyczno-sportowy, I piętro, p. 6 Tel.: AIESEC Pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 228, 229 Tel.: Koło Naukowe INDEX Wiele innych kół naukowych /pl/studenci/kola-naukowe.html Co musisz zrobić po przyjęciu na studia? Znaleźć na stronie UEK informacje o rozpoczęciu zajęć, odbiorze indeksu i legitymacji studenckiej Zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu, aby pobrać indywidualny rachunek bankowy Wykonać obowiązkowy test diagnostyczny do grup lektoratowych w Studium Języków Obcych Dokonać opłaty za indeks i legitymację studencką na indywidualne rachunek bankowy podany w Wirtualnym Dziekanacie Wpłacić kaucję za miejsce w domu studenckim (odnosi się jedynie do studentów, którzy ubiegali się o przyznanie miejsca) Sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie numer swojej grupy dziekanatowej. Odebrać indeks i legitymację studencką we właściwym Dziekanacie Podpisać umowę o kształcenie we właściwym Dziekanacie Dokonać opłaty za studia na indywidualny rachunek bankowy dostępny po załogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie do 15 października 2014 r. Uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach BHP dla studentów pierwszego roku, które dla studiów stacjonarnych odbędą się 4 października 2014 r. a dla studiów niestacjonarnych 5 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia lub firmie ubezpieczeniowej. Obywatele Unii Europejskiej posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia nie muszą dodatkowo się ubezpieczać Zalegalizować lub zarejestrować swój pobyt w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich Oddział do Spraw Cudzoziemców ul. Przy Rondzie 6. 13

14 Najczęściej zadawane pytania: Kiedy zaczyna się i kończy rok akademicki? Rok akademicki trwa od 29 września 2014 r. do 20 września 2015 r. Semestr zimowy trwa od 29 września 2014 r. do 22 lutego 2015 r., semestr letni od 23 lutego 2015 r. do 20 września 2015 r. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r., zimowa przerwa semestralna trwa od 16 do 22 lutego 2015 r., letnia przerwa świąteczna trwa od 2 do 7 kwietnia 2015 r., dodatkowe dni wolne od zajęć: 10 listopada 2014 r., 5 czerwca 2015 r. Kiedy rozpoczynają się i kończą sesje egzaminacyjne? Dla studentów studiów stacjonarnych: Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 do 15 lutego 2015 r., zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca 2015 r., letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15 do 28 czerwca 2015 r., letnia sesja poprawkowa trwa od 7 do 20 września 2015 r. Dla studentów studiów niestacjonarnych: Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 do 15 lutego 2015 r., zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca 2015 r., letnia sesja egzaminacyjna trwa od 22 czerwca do 5 lipca 2015 r., letnia sesja poprawkowa trwa od 7 do 20 września 2014 r. Gdzie znajdę informacje o rozpoczęciu i planie zajęć? 29 września 2014 r. (poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: Po 22 września na stronie internetowej uczelni w zakładce Informacje dla przyjętych studentów znajdziesz informacje dotyczące: terminu zapisów i odbioru dokumentów w poszczególnych dziekanatach, harmonogramu zajęć (numer grupy do której jesteś przypisana/y należy sprawdzić w wirtualnym dziekanacie podane zostaną po 24 września br.), regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia w UEK Kraków, oraz inne ważne informacje zamieszczone przez poszczególne Wydziały Znajdziesz tam także informacje o tym kiedy możesz odebrać indeks i legitymację studencką. Co to jest indeks i dlaczego muszę go mieć? Indeks to niewielkich rozmiarów książeczka, w której znajdują się informacje o toku studiów, przedmiotach, ocenach i zaliczeniach. Po zdobyciu oceny końcowej z danego przedmiotu, student oddaje prowadzącemu przedmiot indeks aby mógł on wpisać do niego ocenę. Złożenie indeksu ze wszystkimi wpisami do dziekanatu na końcu roku akademickiego jest wymagane aby móc uzyskać zaliczenie roku i zostać wpisanym na kolejny rok akademicki. W jaki sposób mogę dokonać opłaty za indeks i legitymację studencką? Gdzie należy wpłacić kaucję za miejsce a domu studenckim? 1 Kaucję za miejsce w domu studenckim w wysokości miesięcznej opłaty za to miejsce tj. jednomiesięcznego czynszu, należy wpłacić na indywidualny rachunek bankowy, który można znaleźć po załogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu. Gdzie i kiedy należy odebrać indeks i legitymację studencką? Indeks i legitymację można odebrać we właściwym Dziekanacie odpowiedzialnym za obsługę Twojego kierunku studiów (patrz: Słowo Klucz: Dziekanat). Odbiór indeksu i legitymacji będzie możliwy po dostarczeniu aktualnej wizy lub karty pobytu i ubezpieczenia. Gdzie i kiedy należy dokonać opłaty za studia? Opłatę za studia należy wpłacić na indywidualny rachunek bankowy przydzielany każdemu studentowi, który można znaleźć po załogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie. Opłaty należy dokonać do 15 października. Studenci Zagraniczni przyjęci na zasadach obowiązujących cudzoziemców, płacący za studia w walucie euro, wpłacają czesne na ogólne konto, podając w tytule swoje imię i nazwisko oraz numer formularza aplikacyjnego: BPH SA Al. Pokoju 1, Kraków PL SWIFT BPH KPLPK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ul. Rakowicka 27 Kraków , Polska W jakich spotkaniach i szkoleniach powinienem uczestniczyć po przyjęciu na studia? 4 października 2014 r. (sobota) odbędą się spotkania informacyjne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Spotkania odbywać się będą w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym na Kampusie UEK według poniższego harmonogramu: godz studenci z Wydziału Finansów oraz Wydziału Zarządzania godz studenci z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Towaroznawstwa 5 października 2014 r. (niedziela) o godz odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla wszystkich Wydziałów. W programie przewidziane są spotkania: z władzami Uczelni, przedstawicielami organizacji studenckich oraz służby zdrowia. W tym czasie odbędą się również obowiązkowe szkolenia BHP. Gdzie mogę zalegalizować swój pobyt? Czy dotyczy to także obywateli Unii Europejskiej? Aby dokonać opłaty za indeks i legitymację studencką, należy załogować się do Wirtualnego Dziekanatu i pobrać swój indywidualny numer rachunku bankowego. Na ten rachunek należy wpłacić opłatę w wysokości: 21 PLN. Opłatę zobowiązani są wpłacić jedynie studenci studiujący na zasadach obowiązujących obywateli Polski. Studenci międzynarodowi nie dokonują opłat za indeks i legitymację. 14 Każdy cudzoziemiec powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich Oddział do Spraw Cudzoziemców ul. Przy Rondzie 6. Obywatele Unii Europejskiej rejestrują swój pobyt. 1 Odnosi się jedynie do osób, które aplikowały o przyznanie miejsca w domu studenckim i je otrzymały.

15 Gdzie znajdę informacje o planie zajęć i wykładowcach? Informacje o planie zajęć i wykładowcach znajdziesz w zakładce Plan Zajęć na stronie głównej Uniwersytetu lub pod linkiem: uek.krakow.pl/ Zajęcia możesz wyszukiwać poprzez sale, wykładowców lub grupy/kierunki studiów. Aby sprawdzić swój plan zajęć będziesz także potrzebować numeru grupy dziekanatowej, do której należysz. Gdzie powinienem się zgłosić jeśli mam problem i potrzebuję pomocy/porady? Większość problemów możesz rozwiązać w dziekanacie. Na początku najlepiej poprosić polskiego kolegę aby udał się z tobą do dziekanatu. Możesz także zgłosić się do Biura Programów Zagranicznych (patrz mapa Kampusu). W jaki sposób mogę składać podania w sprawach dotyczących studiów? Wszystkie podania należy składać w formie papierowej z odręcznym podpisem we właściwym dziekanacie. Niektóre formularze dostępne są przez Wirtualny Dziekanat (np. wniosek o przyznanie stypendium). one odbywają, należy na początku roku akademickiego sprawdzić harmonogramy z rozpisanymi zajęciami, które znajdują się w pawilonie sportowym. Warto wybrać kilka różnych zajęć, które cię interesują i pójść na nie w pierwszym tygodniu aby wybrać te, które najbardziej będą ci odpowiadać. Ważne abyś zrobił to w pierwszym tygodniu, ponieważ ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Jeśli chciałbym dodatkowo brać udział w zajęciach sportowych i uprawiać jakiś sport, gdzie powinienem się zgłosić? Czy mam taką możliwość? Na uczelni działają sekcje sportowe AZS, w ramach których można dodatkowo uprawiać wybrany sport i reprezentować w tej dyscyplinie uczelnię. Aby zapisać się do sekcji należy przyjść na zajęcia danej sekcji i zgłosić chęć włączenia się do niej. Po kwalifikacji student zostaje włączony do sekcji. AZS Akademicki Związek Sportowy Pawilon dydaktyczno-sportowy, I piętro, p. 6 Tel.: Gdzie mam się zgłosić jeśli nie mogę odnaleźć zajęć lub wykładowcy w planie zajęć lub jeśli w planie są zmiany, co do których nie jestem pewny? W przypadku studiów w języku angielskim na kierunkach International Business i Corporate Finance and Accounting należy zgłosić się do Biura Programów Zagranicznych do Pani Magdaleny Włodarskiej: krakow.pl. W przypadku pozostałych kierunków studiów najlepiej zapytać w dziekanacie. W jaki sposób mogę korzystać z laboratoriów komputerowych Uniwersytetu? Czy mogę korzystać z sieci bezprzewodowej WiFi? Z laboratoriów komputerowych mogą korzystać wyłącznie studenci i pracownicy Uniwersytetu. Z laboratoriów można korzystać grupowo np. podczas zajęć z informatyki lub indywidualnie. Praca indywidualna jest możliwa w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8:00 do 20:00, poza terminami zarezerwowanymi dla zajęć zorganizowanych. Harmonogram czasu pracy indywidualnej jest zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Centrum Informatyki oraz na stronie Uniwersytetu. Studenci, którzy chcą skorzystać z laboratoriów muszą mieć ze sobą dokument: legitymację studencką lub indeks, który będzie sprawdzany przy wejściu. Istnieje możliwość podpięcia do sieci bezprzewodowej WiFi na terenie Kampusu UEK. Warunkiem podłączenia do sieci jest wypełnienie Karty użytkownika. Karty są do pobrania przy wejściu do laboratoriów Centrum Informatyki u dyżurnego operatora (paw.a, pok.06) lub na stronie internetowej Centrum Informatyki. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w pok.03 i okazać ważną legitymację studencką lub indeks z wpisem na bieżący semestr. Jak mogę zapisać się na zajęcia z WF? Na zajęcia z wybranej dyscypliny sportowej możesz zapisać się podczas pierwszych zajęć z WF na początku roku akademickiego. Aby sprawdzić jakie zajęcia oferuje Studium Wychowania Fizycznego i w jakich dniach się Warto wiedzieć Na egzaminy, zwłaszcza ustne, studenci zazwyczaj przychodzą w stroju formalnym, jak na rozmowie o pracę. Pojawienie się w stroju nieformalnym może być źle widziane przez egzaminatorów. Zgodnie z obyczajami, przyjęte jest, że studenci zwracają się do prowadzących zajęcia, profesorów i władz uczelni używając formuł grzecznościowych Pan, Pani, często dodając także tytuł naukowy lub tytuł pełnionej funkcji, np. Panie Profesorze, Panie Rektorze, Panie Doktorze. Zwracanie się do prowadzących po imieniu jest źle widziane. Jeśli masz jakiś problem, który chciałbyś rozwiązać w dziekanacie czy innych jednostkach uczelni, warto poprosić o pomoc polskiego kolegę ze studiów, który zna specyfikę spraw jakie można załatwić w dziekanacie i chętnie pomoże w kontakcie z obsługą. Korzystając z oferty Studium Języków Obcych, możesz uczęszczać na kursy językowe, które pomogą ci zdobyć wybrany certyfikat z języka obcego (www.sjo.uek.krakow.pl) Biuro Programów Zagranicznych oferuje 120-godzinny (60godz./semestr), roczny kurs języka polskiego Polish Path. Szczegóły na stronie: 15

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych.

Informator. dla studentów. zagranicznych. Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2016/17

Regulamin rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2016/17 Regulamin rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2016/17 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Pozytywny wynik kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego.

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. Do użytku służbowego ZARZĄDZENIE nr 15/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2010/2011

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2010/2011 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2010/2011 Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego,

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2015/2016 1 Rekrutacja studentów do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2017/2018 1 Rekrutacja studentów do

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 6/2015 Rady WSR z dnia 17 lutego 2015r.

Załącznik do Uchwały nr 6/2015 Rady WSR z dnia 17 lutego 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROGRAMIE ERASMUS+ na Wydziale Studiów nad Rodziną - wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja studentów do programu Erasmus+

Rekrutacja studentów do programu Erasmus+ WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów Studencie! Na początek kilka wskazówek: Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej w tym zał. nr 10 do Regulaminu określającym

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej INSTYTUT POLITOLOGII WNHIS UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej Projekt typu KA103/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1 Skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r.

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r. praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia od 3 do 12 miesięcy (semestr, cały rok) ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów KOORDYNATOR mgr Agnieszka Tynecka agnieszka.tynecka@p.lodz.pl dyżur: wtorek 12.15-13.45 budynek

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Informator Witamy w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie Al. Armii Krajowej 36 a 42-200 Częstochowa www.bg.ajd.czest.pl Informacja naukowa (34)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Informacja: Dane osobowe:

Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Informacja: Dane osobowe: Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Informacja: Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z listą uczelni partnerskich Uniwersytetu oraz z ich ofertą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo