Informator. dla studentów. zagranicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl"

Transkrypt

1 Informator dla studentów zagranicznych

2 Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić po przyjęciu na studia Najczęściej zadawane pytania Kilka słów o Uniwersytecie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. Cechą charakterystyczną naszej Uczelni jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjo- 2 zn y c tó w za g ra n ic n e d tu s la d In fo rm a to r h logia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej - niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej. Oferujemy także liczne studia podyplomowe, prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) oraz studia doktoranckie w języku angielskim (PhD in Economics, Finance and Management). To wszystko powoduje, że studiując w UEK, Uczelni, która ma swoją siedzibę w Krakowie, w najstarszym polskim ośrodku akademickim, kolebce narodowej kultury, mieście pełnym tradycji, zwiększasz szanse osiągnięcia zawodowego sukcesu.

3 Władze i struktura Uniwersytetu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia i wielu specjalizacjach. Do wyboru są zarówno 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie), jak i 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), a także studia doktoranckie. Uniwersytet oferuje studia zarówno w języku polskim i angielskim. W ramach Uczelni funkcjonują następujące Wydziały: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Finansów, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania, W ramach Wydziału mogą funkcjonować: katedry, pracownie i laboratoria. Najwyższą władzą uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów. Senat podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju uczelni. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora oraz prorektorów: ds. studenckich, ds. badań naukowych oraz ds. organizacji i rozwoju Uczelni. Władze rektorskie: Rektor prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół Kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni: decyduje o mieniu i gospodarce Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i finansowych, dba o przestrzegania prawa i bezpieczeństwo na Uniwersytecie. Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uniwersytetu. Prorektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski Nadzoruje sprawy związane z organizacją i rozwojem Uniwersytetu. Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Krzysztof Surówka odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na studiach, organizowanie rekrutacji i jej przebieg, kontrolę rozdziału środków pomocy materialnej dla studentów Władze dziekańskie: Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński Dziekan Wydziału Finansów prof. dr hab. Bogumiła Szopa Dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik Dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula Dziekani rozpatrują podania w sprawach takich jak: przyjęcie na wydział, przeniesienie na wydział, zmiany kierunku studiów, zgody na wyjazdy studentów na stypendia zagraniczne, skargi, wnioski, przyjęcia z innych uczelni, odwołania od decyzji prodziekanów. 3

4 Słowo klucz: Dziekanat Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiał większość studenckich spraw. Tu odbierzesz legitymację i indeks i zdobędziesz zaświadczenie o statusie studenta, zaliczenie sesji złożysz podanie o urlop. Jednak nie wszystkie sprawy będą wymagały osobistej wizyty w dziekanacie. Część z nich możesz załatwić on-line dzięki serwisowi internetowemu Wirtualny Dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który działa pod adresem: /wd fot. fotolia.com Wirtualny Dziekanat w praktyce W Wirtualnym Dziekanacie możesz uzyskać poprzez stronę WWW informacje na temat toku studiów (planu zajęć, obowiązujących w danym semestrze przedmiotów, ocen, zaliczeń, egzaminów, opłat, stypendiów, innych spraw bytowych, numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego, informacje o podaniach, informacje dziekanatu). Możesz skorzystać z Wirtualnego Dziekanatu na dowolnym komputerze podłączonym do sieci Internet. Wchodząc na stronę główną uczelni, należy wybrać zakładkę Wirtualny Dziekanat lub bezpośrednio połączyć się z nim poprzez link: /wd Aby uzyskać dostęp do informacji znajdujących się w Wirtualnym Dziekanacie, należy się załogować. Identyfikator/login: unikalny numer albumu lub numer dowodu osobistego lub paszportu Hasło: dowolny ciąg znaków ustalony po pierwszym zalogowaniu przez studenta. W przypadku studentów logujących się do systemu po raz pierwszy, hasłem początkowym jest numer PESEL lub w przypadku studentów zagranicznych data urodzenia dopełniona pięcioma zerami według wzoru rr/mm/dd/00000 np. dla osoby urodzonej 12 marca 1991r. jest to: ; po załogowaniu się, system poprosi o zmianę hasła. Zmiana hasła jest także możliwa w każdym momencie korzystania z systemu. Jeśli zgubisz hasło do systemu, powinieneś zgłosić się do właściwego Dziekanatu, który na podstawie okazanego przez ciebie dokumentu (legitymacja studencka) może dokonać przywrócenia hasła początkowego, czyli PESELU. Na kolejny dzień będziesz mógł ponownie zalogować się do systemu. 4

5 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Budynek Główny: pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021 Dziekanat Obsługuje Studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Socjologia, International Business, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studentów studiów w języku angielskim: International Business: obsługuje mgr Agnieszka Stolarska-Nowak Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny: pok. 010, 011, 011a, 012 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Finanse i rachunkowość i Gospodarka przestrzenna, Corporate Finance and Accounting studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studentów studiów w języku angielskim: Corporate Finance and Accounting: obsługuje mgr Mariola Mamcarczyk Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. Dziekanat Wydziału Zarządzania Budynek Główny: 002, 005A, 006, 006A, 007, 007A, 008, 009 Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Budynek Główny: pok Dziekanat obsługuje studentów kierunków Towaroznawstwo i Zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. Dziekanat obsługuje studentów kierunków Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Informatyka Stosowana, Rachunkowość i Controlling, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studenci przyjmowani są w godzinach: Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 11:00-14:00 Piątek: godz. 11:00-14:00, 15:00-17:00 Sobota: godz. 8:00-12:00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów. Studentów studiów w języku angielskim: Informatyka stosowana/applied Informatics: obsługuje mgr Renata Salamon Poszczególnymi kierunkami studiów w języku polskim zajmują się różni pracownicy. Aby uzyskać dokładną informację o osobie obsługującej twój kierunek, zapytaj o to w dziekanacie podczas pierwszej wizyty. 5

6 Inne ważne jednostki Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Budynek Główny, II piętro, pok fot. fotolia.com Do Działu można zgłaszać się w następujących sprawach: Dział Spraw Bytowych zajmuje się pomocą materialną finansowaną z budżetu państwa polskiego dla studentów i doktorantów - obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na warunkach obowiązujących obywateli polskich oraz realizacją stypendium strony polskiej przyznanego za pośrednictwem BUWiWM a także ubezpieczeniem zdrowotnym. Przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest ubieganie się o przyznanie zapomogi losowej, Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, Przyznanie miejsca w domu studenckim, o akademik dla przyjmowanych na I rok studiów należy pytać w dziale Nauczania albo w firmie rekrutującej. Aby uzyskać informacje o możliwościach pokrycia kosztów składki ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów z potwierdzonym przez konsula polskim pochodzeniem, a także w szczególnych sytuacjach obywateli Szwajcarii, państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA, Wypłaty stypendium strony polskiej oraz stypendium strony wysyłającej. Przyznanie stypendium strony polskiej na kolejny rok studiów. Możliwość ubiegania się o poszczególne stypendia regulowana jest przez ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Stypendia Kwestię przyznawania stypendiów dla cudzoziemców studiujących na regularnych studiach na Uniwersytecie, reguluje art. 43 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Od tego na jakich zasadach zostałeś przyjęty na studia na Uniwersytecie i na jakich obecnie studiujesz zależeć będzie to o jakie stypendia będziesz mógł się ubiegać. Studenci studiujący na zasadach obywateli polskich to wymienieni w ust. 2 art. 43 czyli: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się 2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce 3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski 4) członkowie rodzin pracowników migrujących, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE, obywatelami Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA, jeżeli mieszkają na terenie Polski 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 6

7 6) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski 7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu 8) cudzoziemcy, którym udzielono pozwolenia na zamieszkanie na czas określony na terenie Polski, zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Osoby wymienione powyżej mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich i w związku z tym ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg. Wyjątek stanowią cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA (pkt. 7), którzy posiadają środki finansowe niezbędne aby pokryć koszty utrzymania podczas studiów, mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich ale są uprawnieni do ubiegania się jedynie o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Domy Studenckie Uniwersytet dysponuje ograniczoną liczbą miejsc w domach studenckich, dlatego nie wszyscy studenci ubiegający się o miejsce mogą je otrzymać. Całość miejsc została podzielona na 5 limitów: 1. Umowy UEK z uczelniami krajowymi dotyczącymi wymiany studentów, 2. Umowy UEK z uczelniami zagranicznymi o współpracy wielostronnej, 3. Decyzji rektora UEK dla studentów płacących za studia, przyjętych za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, 4. Decyzji ministra dla studentów kierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. 5. Studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, studentów obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, którzy zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i ministra oraz zapomogi. Mogą oni także studiować na innych zasadach niż dla obywateli polskich, tak jak cudzoziemcy, którzy studiują na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub ministra, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów pomiędzy uczelniami itd. W takich przypadkach prawo do stypendium ustala indywidualnie BUWiWM, strona wysyłająca lub umowa określa jego warunki. Pamiętaj, że to czy jesteś uprawniony do ubiegania się o dane stypendium zależeć będzie od tego na jakich zasadach zostałeś przyjęty na studia oraz na jakich zasadach studiujesz obecnie. W jaki sposób złożyć wniosek o przyznanie stypendium? Etap I: wnioski o stypendia należy zarejestrować elektronicznie w Wirtualnym Dziekanacie Rekrutacja październikowa: do 25 września Rekrutacja marcowa: do 28 lutego Etap II: należy złożyć wymagane dokumenty do weryfikacji: Rekrutacja październikowa: 10 października Rekrutacja marcowa: 10 marca 1. Zapisy na miejsce w ramach limitów 1, 2, 3 i 4 prowadzą działy uczelni koordynujące daną grupę studentów (Biuro Programów Zagranicznych, Dział Nauczania Dział Spraw Bytowych Studentów). Stosuje się zasadę kolejności zapisów na listę bez konieczności składania wniosków. 2. O miejsce w ramach limitu dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się studenci, obywatele polscy oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Stosuje się zasadę dochodowej listy wniosków. Miejsce przyznaje się od najniższego dochodu do wyczerpania limitu. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu akademickim przysługuje studentom studiów stacjonarnych. Sposób ustalania miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, obowiązuje jak do ustalania dochodu do stypendium socjalnego. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim a także dochody członków rodziny należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi dochodów w rodzinie należy złożyć do Działu Spraw Bytowych nie później niż do 25 lipca. Ubezpieczenie zdrowotne Każdy student zagraniczny jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieją trzy możliwości: ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia NFZ ul. Batorego 24, Kraków ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej w przypadku obywateli Unii Europejskiej, honorujemy Europejską Kartę Ubezpieczenia 7

8 Studium Języków Obcych SJO jest jednostką zajmującą się nauką języków obcych na uczelni. Dysponuje nowoczesną multimedialną bazą dydaktyczną, z komputerowym laboratorium językowym; część kursów jest tradycyjnych jest wspomagana metodą e- learningową, gdzie student oprócz zajęć bezpośrednio z nauczycielem może dodatkowo uczestniczyć w kursie na platformie e-learningowej Moodle. Studenci studiów I stopnia uczą się dwóch języków obcych. Przynajmniej jeden z nich jest kontynuacją języka ze szkoły średniej (w przypadku kierunku International Business oraz Corporate Finance and Accounting obowiązkowym pierwszym językiem jest angielski). Studenci studiów II stopnia uczą się jednego języka obcego (w przypadku kierunku International Business obowiązkowym językiem jest angielski).. Zajęcia prowadzone są przez lektorów a studium oferuje następujące języki: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, mandaryński na wszystkich poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1. Studenci zagraniczni, studiujący na kierunkach anglojęzycznych, którzy nie mówią po polsku powinni wybrać drugi język (dot. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, mandaryński) na poziomie bardziej zaawansowanym. Zajęcia na poziomie początkującym mogą być prowadzone po polsku. Mogą oni również wybrać język polski oferowany przez BPZ, który prowadzony jest w całości po angielsku. Zainteresowani studenci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kontakt z BPZ. Program nauki języków obcych jest określony w planie studiów. Na studiach I stopnia przeważnie obejmuje on 2 języki obce realizowane przez 4 semestry (kończące się egzaminem standaryzowanym), a na studiach II stopnia 1 język obcy przez 2 semestry. Na niektórych kierunkach mogą występować drobne różnice w liczbie semestrów i godzin nauki języków obcych. W SJO istnieje możliwość uzyskania certyfikatów językowych takich jak: LCCI i TELC oraz dyplomów potwierdzających znajomość języka francuskiego w dziedzinie biznesu. Studium Języków Obcych prowadzi kursy przygotowujące do poszczególnych egzaminów. Jak zapisywać się do grup lektoratowych na zajęcia z wybranych języków? Warunkiem kwalifikacji do grupy językowej jest wykonanie obowiązkowego testu diagnostycznego z języków obcych. Test będzie dostępny od 4 sierpnia 2014 po zalogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie link SJO. Test dla danego języka można uruchomić tylko raz, a przerwanie rozwiązywania jednego z testów spowoduje, że będzie on niedostępny. WYBÓR JĘZYKÓW: język pierwszy czyli kontynuowany, którego już się uczyłeś i wykonujesz obowiązkowo test na kierunkach informatyka stosowana, zarządzanie, analityka gospodarcza, gospodarka i administracja publiczna, rachunkowość i controlling europeistyka, turystyka oraz stosunki międzynarodowe językiem obowiązkowym jest j. angielski /zaznaczony automatycznie/ język drugi - jeżeli wybierasz język, którego już się uczyłeś przystępujesz do testu w celu kwalifikacji na odpowiedni poziom, a jeżeli wybierasz język, którego się nie uczyłeś nie przystępujesz do testu lecz zaznaczasz w formularzu poziom A1. wybranie wszystkich pól jest wymagane, a wybór zatwierdzasz przyciskiem start, po czym następuje uruchomienie testu z pierwszego języka test z danego języka rozwiązujesz dopóki wyświetlać się będą dla niego pytania (związane jest to z przejściem na kolejny wyższy poziom). Odpowiedzi na pytanie udzielasz wybierając jedną z czterech dostępnych opcji poprzez kliknięcie w treść odpowiedzi (odpowiedź powinna zaznaczyć się na zielono) zatwierdzenie udzielonych odpowiedzi odbywa się przez wciśnięcie przycisku odpowiadam przed rozpoczęciem rozwiązywania testu z kolejnego języka wyświetla się komunikat test pierwszego języka został zakończony. Rozpoczęcie drugiego testu zatwierdzasz klikając przycisk start. Pojawienie się informacji test zakończony oznacza, że zostaniesz zakwalifikowany na podstawie wyniku testu do odpowiedniej grupy językowej. Jak sprawdzić przynależność do grupy i plan zajęć dla poszczególnych grup? 1. Grupa językowa - zaloguj się po 29 września na stronie Studium Języków Obcych poprzez numer indeksu i pesel. Po kliknięciu w grupę zobaczysz harmonogram wraz z nazwiskiem lektora. 2. Harmonogram z salami - wpisz w wyszukiwarce na stronie SJO nazwisko lektora, a następnie kliknij w link aktualne sale w planie zajęć i wyszukaj alfabetycznie lektora. Do planu zajęć można wejść również z poziomu strony głównej UEK. Kontakt: Studium Języków Obcych Pawilon F, pok. 207 Tel.: (Sekretariat) 8

9 Biuro Programów Zagranicznych Biuro zajmuje się realizowaniem działań związanych z polityką międzynarodową uczelni. Koordynuje współpracę zagraniczną Uczelni: m.in. prowadzi dokumentację i rejestr dotyczacy wyjazdów zagranicznych studentów. Biuro Programów Zagranicznych zajmuje się także współpracą z uczelniami partnerskimi w ramach umów dwustronnych i wielostronnych, przygotowywaniem projektów i porozumień. Jednym z główych zadań biura jest nadzór i organizacja zagranicznych wyjazdów stypendialnych studentów w ramach programu Erasmus i CEEPUS do szkół partnerskich. W okresie letnim biuro nadzoruje projekty szkół letnich. Kontakt: Biuro Programów Zagranicznych Budynek Stróżówka Tel Faks: Biuro przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11:00-15:00. Na stypendia zagraniczne w ramach umów koordynowanych przez BPZ mogą wyjechać studenci zagraniczni niezależnie od kraju pochodzenia o ile posiadają status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ofercie stypendialnej BPZ znajdują się następujące programy: Program Erasmus+ obejmuje swoim zasięgiem całą Europę umożliwia zrealizowanie części programu studiów oraz praktyki poza granicami kraju w ramach programu możliwe jest otrzymanie grantu na pokrycie części kosztów utrzymania w ramach programu można wyjechać na maksymalnie 12 miesięcy w danym toku studiów Program CEEPUS umożliwia zrealizowanie części programu studiów w Europie Środkowej oraz krajach bałkańskich stypendium pokrywa koszty utrzymania, możliwy jest zwrot kosztów podróży na stypendium można przebywać przez jeden semestr dzięki opcji free mover na stypendium można wyjechać więcej niż jeden raz Program STEP w Japonii umożliwia zrealizowanie części programu studiów w szkole partnerskiej Hiroshima University of Economics wybrani studenci otrzymują stypendium, które pozwala pokryć koszty utrzymania okres przebywania na stypendium: jeden semestr na stypendium można wyjechać tylko jeden raz Program Double Diploma umożliwa roczne studia w uczelni partnerskiej zakończone otrzymaniem podwój nego dyplomu programowi towarzyszą praktyki zawodowe w ramach programu można wyjechać dwa razy: raz na studiach licencjackich i raz na magisterskich 9

10 Biuro Programów Zagranicznych Kontakt: Biuro Programów Zagranicznych Budynek Stróżówka Tel Faks: Biuro przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11:00-15:00. Program EMBS umożliwia ścieżkę zagraniczną na okres 2,5 roku realizowaną na UEK oraz na wybranych uczelniach partnerskich z Danii, Francji, Hiszpanii i Niemiec umożliwia uzyskanie certyfikatu podpisanego przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum okres przebywania za granicą: jeden rok dofinansowanie z programu Erasmus Fundusz stypendialny i szkoleniowy projekt zakłada realizację wymiany studentów naszej uczelni z wybranymi uczelniami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie stypendium zapewnia dofinansowanie wyrównujące koszty utrzymania oraz refundacje kosztów podróży w ramach programu można wyjechać na maksymalnie 12 miesięcy (łącznie z programem Erasmus+) w danym toku studiów Stypendium firmy Velux program przeznaczony dla studentów, którzy mają dobre wyniki w nauce, a których sytuacja materialna nie pozwala na wyjazd w ramach innych programów pełne pokrycie kosztów życia, zakwaterowania, podróży i zakupu książek semestr studiów w Danii w IBA International Business Academy w Kolding lub w KEA w Kopenhadze. Wyjazdy zagraniczne w ramach umów międzyuczelnianych: studenci UEK mogą zrealizować część studiów w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Peru, Wenezuela, Australia, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Korea Południowa, Tajwan, Chiny. możliwy okres przebywania na stypendium jeden lub dwa semestry beneficjentem programu można być wiele razy W ramach programu Transekonomik studenci UEK mają natomiast możliwość odbycia części studiów w jednej z czterech uczelni ekonomicznych w Polsce Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Beneficjentem tego programu można być więcej niż jeden raz. Lista subskrypcyjna: Aby otrzymywać informacje o ofertach wyjazdowych na swoją skrzynkę mailową należy zapisać się do subskrypcji na stronie: wspolpraca-miedzynarodowa/oferty/ofertydla-studentow.html 10

11 Biblioteka Główna fot. fotolia.com Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego to druga biblioteka ekonomiczna w Polsce pod względem ilości książek oraz trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa. Biblioteka posiada ponad 300 tys. książek, 24 tys. tytułów czasopism, komputerowe bazy danych z dostępnem na miejscu i zdalnym, urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek. Kontakt: Biblioteka Główna UEK Ul. Rakowicka Kraków tel.: Fax: Godziny otwarcia Biblioteki dostępne są na stronie: Godziny otwarcia Wypożyczalni Głównej (pok. 102): Pon.: 10:00-18:00 Wt.-Pt.: 9:00-18:00 Sob.: 9:00-15:00 Niedz.: 9:00-14:00 Aby móc wypożyczać książki i korzystać z innych usług biblioteki, musisz posiadać ważną kartę biblioteczną. Aby ją otrzymać należy zgłosić się do Głównej Wypożyczalni na I piętrze w Budynku Biblioteki, pok. 102 i mieć przy sobie: Ważną legitymację studencką Odcinek z wpłatomatu, który znajduje się w hallu biblioteki, potwierdzający wpłatę 10 PLN za wyrobienie karty. Opłaty za karte można dokonać także bezpośrednio na konto Uniwersytetu. Po zapisaniu się w bibliotece i otrzymaniu karty bibliotecznej będziesz mógł za pomocą konta internetowego rezerwować, zamawiać oraz prolongować wypożyczone pozycje, które dostępne są w magazynie. Będziesz mógł także sprawdzać dostępność zbiorów i przeszukiwać bazy danych. Dostęp do konta Czytelnika uzyskuje się wspisując: Nr czytelnika: czyli nr karty bibliotecznej (2xxxxxxxxx) Hasło: seria i nr dowodu tożsamości lub paszportu (seria dużymi literami, numer bez spacji) W bibliotece możesz skorzystać z: wypożyczalni książek czytelni, gdzie możesz skorzystać z magazynów, książek, zbiorów elektronicznych oraz własnych materiałów usług reprograficznych (ksero, drukowanie, skanowanie) bezprzewodowego dostępu do Internetu zbiorów specjalnych Za nieterminowy zwrot książek naliczane są kary. Za każdą książkę za każdy dzień przetrzymania książki naliczane jest 0,2 PLN. Opłaty te można wpłacać we wpłatomatach obok Wypożyczalni lub bezpośrednio na konto uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie BPH: nr (należy wpisać, że opłata dotyczy nieterminowego zwrotu książek i podać nr swojej karty bibliotecznej). Jeśli chcesz korzystać w bibliotece z bezprzewodowego Internetu w swoim laptopie, poproś o Kartę Użytkownika WiFi w czytelni. Aby ja otrzymać musisz najpierw zapisać się w bibliotece. Możesz podać maksymalnie dwa adresy MAC przy ubieganiu się o zdalny dostęp do Internetu. Po zapisaniu się w bibliotece będziesz mieć zdalny dostęp do większości baz danych, jakie posiada biblioteka z dowolnego miejsca, także poza Kampusem UEK, pod warunkiem, że zwróciłeś książki w terminie i zapłaciłeś ewentualne kary za przetrzymanie książek. Ile książek mogę pożyczyć? Studenci I roku studiów I stopnia mogą pożyczyć do 7 książek na okres 30 dni, studenci wyższych lat do 9 książek. Dostępność książek możesz sprawdzić w Katalogu Online: książki dostępne w wypożyczalni: możesz sam je przeglądać ponieważ znajdują się na dostępnych dla studentów półkach książki, które znajdują się w magazynie: należy je zamawiać on-line, są dostępne zazwyczaj po godzinie od zamówienia; przedłużenia i rezerwacje są również dokonywane on-line. 11

12 Akademickie Centrum Kariery Misją Akademickiego Centrum Kultury jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem. Kontakt: Akademickie Centrum Kariery Budynek Księżówka, pok. K1, K2 Tel.: Główne działania ACK to: prowadzenie internetowego serwisu o rynku pracy i serwisu rekrutacyjnego organizacja szkoleń przygotowujących do adaptacji na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja praktyk w kraju i za granicą, organizacja spotkań z pracodawcami i Targów Pracy, realizacja kampanii promujących programy rynku pracy skierowane do studentów i absolwentów. W serwisie studenci i absolwenci UEK mogą aktywować własne indywidualne konto, w ramach którego otrzymają dostęp do bazy ofert pracy i praktyk, kreatora CV, indywidualnego newslettera ofert pracy oraz narzędzia do badania swoich kompetencji. Na stronie można znaleźć również informacje m.in. o konkursach biznesowych, szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego, spotkaniach z pracodawcami, praktykach zagranicznych, programach menedżerskich, Targach Pracy. Co roku ACK organizuje Targi Pracy UEK, gdzie studenci mogą spotkać się i porozmawiać z potencjalnym pracodawcą oraz uzyskać informacje o wymaganiach jakie stawiane są kandydatom. ACK koordynuje wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Opracowuje ono także kalendarz szkoleń, w którym znajduje się m.in. doradztwo zawodowe, konsultacje z prawa pracy, konsultacje CV czy testy zainteresowan i predyspozycji zawodowych a także indywidualne doradztwo dla osób z niepełnosprawnością. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) Więcej informacji: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Pawilon D, pok. 20 Tel.: Biuro współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Celem biura jest udzielanie wszelkiej pomocy i wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą intergracją w środowisku akademickim. Student niepełnosprawny UEK może m.in.: Indywidualną organizację studiów, Przedłużanie okresu wypożyczania książek z biblioteki Możliwość dostosowania zajęć z wychowania fizycznego Możliwość nagrywania zajęć Zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni 12

13 Koła naukowe i organizacje studenckie Parlament Studencki Biuro Parlamentu Studenckiego UEK Pawilon dydaktyczno-sportowy Pok. 226, 227 (II piętro) Tel.: , Chór Dominanta Pawilon C, pok. 01A Tel Niezależne Zrzeszenie Studentów Pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 224, 225 Tel.: , Kalendarium studenta: fot. fotolia.com International Exchange Erasmus Student Network (ESN) Budynek Stróżówka Pon.-pt.: godz. 11:00-15:00 Tel.: AZS Akademicki Związek Sportowy Pawilon dydaktyczno-sportowy, I piętro, p. 6 Tel.: AIESEC Pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 228, 229 Tel.: Koło Naukowe INDEX Wiele innych kół naukowych /pl/studenci/kola-naukowe.html Co musisz zrobić po przyjęciu na studia? Znaleźć na stronie UEK informacje o rozpoczęciu zajęć, odbiorze indeksu i legitymacji studenckiej Zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu, aby pobrać indywidualny rachunek bankowy Wykonać obowiązkowy test diagnostyczny do grup lektoratowych w Studium Języków Obcych Dokonać opłaty za indeks i legitymację studencką na indywidualne rachunek bankowy podany w Wirtualnym Dziekanacie Wpłacić kaucję za miejsce w domu studenckim (odnosi się jedynie do studentów, którzy ubiegali się o przyznanie miejsca) Sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie numer swojej grupy dziekanatowej. Odebrać indeks i legitymację studencką we właściwym Dziekanacie Podpisać umowę o kształcenie we właściwym Dziekanacie Dokonać opłaty za studia na indywidualny rachunek bankowy dostępny po załogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie do 15 października 2014 r. Uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach BHP dla studentów pierwszego roku, które dla studiów stacjonarnych odbędą się 4 października 2014 r. a dla studiów niestacjonarnych 5 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia lub firmie ubezpieczeniowej. Obywatele Unii Europejskiej posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia nie muszą dodatkowo się ubezpieczać Zalegalizować lub zarejestrować swój pobyt w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich Oddział do Spraw Cudzoziemców ul. Przy Rondzie 6. 13

14 Najczęściej zadawane pytania: Kiedy zaczyna się i kończy rok akademicki? Rok akademicki trwa od 29 września 2014 r. do 20 września 2015 r. Semestr zimowy trwa od 29 września 2014 r. do 22 lutego 2015 r., semestr letni od 23 lutego 2015 r. do 20 września 2015 r. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r., zimowa przerwa semestralna trwa od 16 do 22 lutego 2015 r., letnia przerwa świąteczna trwa od 2 do 7 kwietnia 2015 r., dodatkowe dni wolne od zajęć: 10 listopada 2014 r., 5 czerwca 2015 r. Kiedy rozpoczynają się i kończą sesje egzaminacyjne? Dla studentów studiów stacjonarnych: Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 do 15 lutego 2015 r., zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca 2015 r., letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15 do 28 czerwca 2015 r., letnia sesja poprawkowa trwa od 7 do 20 września 2015 r. Dla studentów studiów niestacjonarnych: Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 3 do 15 lutego 2015 r., zimowa sesja poprawkowa trwa od 23 lutego do 8 marca 2015 r., letnia sesja egzaminacyjna trwa od 22 czerwca do 5 lipca 2015 r., letnia sesja poprawkowa trwa od 7 do 20 września 2014 r. Gdzie znajdę informacje o rozpoczęciu i planie zajęć? 29 września 2014 r. (poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: Po 22 września na stronie internetowej uczelni w zakładce Informacje dla przyjętych studentów znajdziesz informacje dotyczące: terminu zapisów i odbioru dokumentów w poszczególnych dziekanatach, harmonogramu zajęć (numer grupy do której jesteś przypisana/y należy sprawdzić w wirtualnym dziekanacie podane zostaną po 24 września br.), regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia w UEK Kraków, oraz inne ważne informacje zamieszczone przez poszczególne Wydziały Znajdziesz tam także informacje o tym kiedy możesz odebrać indeks i legitymację studencką. Co to jest indeks i dlaczego muszę go mieć? Indeks to niewielkich rozmiarów książeczka, w której znajdują się informacje o toku studiów, przedmiotach, ocenach i zaliczeniach. Po zdobyciu oceny końcowej z danego przedmiotu, student oddaje prowadzącemu przedmiot indeks aby mógł on wpisać do niego ocenę. Złożenie indeksu ze wszystkimi wpisami do dziekanatu na końcu roku akademickiego jest wymagane aby móc uzyskać zaliczenie roku i zostać wpisanym na kolejny rok akademicki. W jaki sposób mogę dokonać opłaty za indeks i legitymację studencką? Gdzie należy wpłacić kaucję za miejsce a domu studenckim? 1 Kaucję za miejsce w domu studenckim w wysokości miesięcznej opłaty za to miejsce tj. jednomiesięcznego czynszu, należy wpłacić na indywidualny rachunek bankowy, który można znaleźć po załogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu. Gdzie i kiedy należy odebrać indeks i legitymację studencką? Indeks i legitymację można odebrać we właściwym Dziekanacie odpowiedzialnym za obsługę Twojego kierunku studiów (patrz: Słowo Klucz: Dziekanat). Odbiór indeksu i legitymacji będzie możliwy po dostarczeniu aktualnej wizy lub karty pobytu i ubezpieczenia. Gdzie i kiedy należy dokonać opłaty za studia? Opłatę za studia należy wpłacić na indywidualny rachunek bankowy przydzielany każdemu studentowi, który można znaleźć po załogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie. Opłaty należy dokonać do 15 października. Studenci Zagraniczni przyjęci na zasadach obowiązujących cudzoziemców, płacący za studia w walucie euro, wpłacają czesne na ogólne konto, podając w tytule swoje imię i nazwisko oraz numer formularza aplikacyjnego: BPH SA Al. Pokoju 1, Kraków PL SWIFT BPH KPLPK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ul. Rakowicka 27 Kraków , Polska W jakich spotkaniach i szkoleniach powinienem uczestniczyć po przyjęciu na studia? 4 października 2014 r. (sobota) odbędą się spotkania informacyjne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Spotkania odbywać się będą w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym na Kampusie UEK według poniższego harmonogramu: godz studenci z Wydziału Finansów oraz Wydziału Zarządzania godz studenci z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Towaroznawstwa 5 października 2014 r. (niedziela) o godz odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla wszystkich Wydziałów. W programie przewidziane są spotkania: z władzami Uczelni, przedstawicielami organizacji studenckich oraz służby zdrowia. W tym czasie odbędą się również obowiązkowe szkolenia BHP. Gdzie mogę zalegalizować swój pobyt? Czy dotyczy to także obywateli Unii Europejskiej? Aby dokonać opłaty za indeks i legitymację studencką, należy załogować się do Wirtualnego Dziekanatu i pobrać swój indywidualny numer rachunku bankowego. Na ten rachunek należy wpłacić opłatę w wysokości: 21 PLN. Opłatę zobowiązani są wpłacić jedynie studenci studiujący na zasadach obowiązujących obywateli Polski. Studenci międzynarodowi nie dokonują opłat za indeks i legitymację. 14 Każdy cudzoziemiec powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich Oddział do Spraw Cudzoziemców ul. Przy Rondzie 6. Obywatele Unii Europejskiej rejestrują swój pobyt. 1 Odnosi się jedynie do osób, które aplikowały o przyznanie miejsca w domu studenckim i je otrzymały.

15 Gdzie znajdę informacje o planie zajęć i wykładowcach? Informacje o planie zajęć i wykładowcach znajdziesz w zakładce Plan Zajęć na stronie głównej Uniwersytetu lub pod linkiem: uek.krakow.pl/ Zajęcia możesz wyszukiwać poprzez sale, wykładowców lub grupy/kierunki studiów. Aby sprawdzić swój plan zajęć będziesz także potrzebować numeru grupy dziekanatowej, do której należysz. Gdzie powinienem się zgłosić jeśli mam problem i potrzebuję pomocy/porady? Większość problemów możesz rozwiązać w dziekanacie. Na początku najlepiej poprosić polskiego kolegę aby udał się z tobą do dziekanatu. Możesz także zgłosić się do Biura Programów Zagranicznych (patrz mapa Kampusu). W jaki sposób mogę składać podania w sprawach dotyczących studiów? Wszystkie podania należy składać w formie papierowej z odręcznym podpisem we właściwym dziekanacie. Niektóre formularze dostępne są przez Wirtualny Dziekanat (np. wniosek o przyznanie stypendium). one odbywają, należy na początku roku akademickiego sprawdzić harmonogramy z rozpisanymi zajęciami, które znajdują się w pawilonie sportowym. Warto wybrać kilka różnych zajęć, które cię interesują i pójść na nie w pierwszym tygodniu aby wybrać te, które najbardziej będą ci odpowiadać. Ważne abyś zrobił to w pierwszym tygodniu, ponieważ ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Jeśli chciałbym dodatkowo brać udział w zajęciach sportowych i uprawiać jakiś sport, gdzie powinienem się zgłosić? Czy mam taką możliwość? Na uczelni działają sekcje sportowe AZS, w ramach których można dodatkowo uprawiać wybrany sport i reprezentować w tej dyscyplinie uczelnię. Aby zapisać się do sekcji należy przyjść na zajęcia danej sekcji i zgłosić chęć włączenia się do niej. Po kwalifikacji student zostaje włączony do sekcji. AZS Akademicki Związek Sportowy Pawilon dydaktyczno-sportowy, I piętro, p. 6 Tel.: Gdzie mam się zgłosić jeśli nie mogę odnaleźć zajęć lub wykładowcy w planie zajęć lub jeśli w planie są zmiany, co do których nie jestem pewny? W przypadku studiów w języku angielskim na kierunkach International Business i Corporate Finance and Accounting należy zgłosić się do Biura Programów Zagranicznych do Pani Magdaleny Włodarskiej: krakow.pl. W przypadku pozostałych kierunków studiów najlepiej zapytać w dziekanacie. W jaki sposób mogę korzystać z laboratoriów komputerowych Uniwersytetu? Czy mogę korzystać z sieci bezprzewodowej WiFi? Z laboratoriów komputerowych mogą korzystać wyłącznie studenci i pracownicy Uniwersytetu. Z laboratoriów można korzystać grupowo np. podczas zajęć z informatyki lub indywidualnie. Praca indywidualna jest możliwa w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8:00 do 20:00, poza terminami zarezerwowanymi dla zajęć zorganizowanych. Harmonogram czasu pracy indywidualnej jest zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Centrum Informatyki oraz na stronie Uniwersytetu. Studenci, którzy chcą skorzystać z laboratoriów muszą mieć ze sobą dokument: legitymację studencką lub indeks, który będzie sprawdzany przy wejściu. Istnieje możliwość podpięcia do sieci bezprzewodowej WiFi na terenie Kampusu UEK. Warunkiem podłączenia do sieci jest wypełnienie Karty użytkownika. Karty są do pobrania przy wejściu do laboratoriów Centrum Informatyki u dyżurnego operatora (paw.a, pok.06) lub na stronie internetowej Centrum Informatyki. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w pok.03 i okazać ważną legitymację studencką lub indeks z wpisem na bieżący semestr. Jak mogę zapisać się na zajęcia z WF? Na zajęcia z wybranej dyscypliny sportowej możesz zapisać się podczas pierwszych zajęć z WF na początku roku akademickiego. Aby sprawdzić jakie zajęcia oferuje Studium Wychowania Fizycznego i w jakich dniach się Warto wiedzieć Na egzaminy, zwłaszcza ustne, studenci zazwyczaj przychodzą w stroju formalnym, jak na rozmowie o pracę. Pojawienie się w stroju nieformalnym może być źle widziane przez egzaminatorów. Zgodnie z obyczajami, przyjęte jest, że studenci zwracają się do prowadzących zajęcia, profesorów i władz uczelni używając formuł grzecznościowych Pan, Pani, często dodając także tytuł naukowy lub tytuł pełnionej funkcji, np. Panie Profesorze, Panie Rektorze, Panie Doktorze. Zwracanie się do prowadzących po imieniu jest źle widziane. Jeśli masz jakiś problem, który chciałbyś rozwiązać w dziekanacie czy innych jednostkach uczelni, warto poprosić o pomoc polskiego kolegę ze studiów, który zna specyfikę spraw jakie można załatwić w dziekanacie i chętnie pomoże w kontakcie z obsługą. Korzystając z oferty Studium Języków Obcych, możesz uczęszczać na kursy językowe, które pomogą ci zdobyć wybrany certyfikat z języka obcego (www.sjo.uek.krakow.pl) Biuro Programów Zagranicznych oferuje 120-godzinny (60godz./semestr), roczny kurs języka polskiego Polish Path. Szczegóły na stronie: 15

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Informator studencki 2014/2015

Informator studencki 2014/2015 Informator studencki 2014/2015 Witamy w Collegium Civitas! Oddajemy w Twoje ręce Informator studencki Collegium Civitas, zawierający podstawowe informacje o uczelni oraz wskazówki, gdzie szukać więcej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT AIET INFORMACYJNY ECT RO AAEMICI 2010/2011 dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT oordynator Uczelniany rogramu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo