UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW"

Transkrypt

1 UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie Programy podwójnego dyplomowania Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski dyplom master Program podwójnego dyplomowania z Hochschule Heilbronn (Niemcy) Międzynarodowe warsztaty studenckie Kursy intensywne w ramach programu LLP-Erasmus Zajęcia w językach obcych realizowane w WSG wykłady otwarte, seminaria, ćwiczenia Gra w Przedsiębiorstwo WSG Kursy i certyfikaty językowe Egzaminy TELC Egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certificate (BEC) Egzaminy Accueil Program LLP-Erasmus Informacje ogólne o programie Erasmus Wymiana studentów Rekrutacja Wyjazdy na praktykę Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 1

2 1. Wprowadzenie Umiędzynarodowienie Uczelni jest jednym z priorytetów w strategii rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Obecnie uczelnia posiada ok. 40 uczelni partnerskich w większości krajów Unii Europejskiej, poza tym również na Ukrainie, w Rosji, Białorusi oraz Maroko. Do najważniejszych działań związanych z procesem umiędzynarodowienia należą m.in. oferta studiów w językach obcych, międzynarodowe treści w programach studiów (również tych realizowanych w języku polskim), nauka języków obcych, rekrutacja zagranicznych studentów, zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy (tzw. visiting professors), współpraca z uczelniami z zagranicy dotycząca wymiany studentów i pracowników, wspólnego kształcenia (programy podwójnego / wielokrotnego dyplomowania), wspólnych projektów, warsztatów, konferencji, praktyki zagraniczne. W roku akademickim 2010/2011 w Wyższej Szkole Gospodarki studiowało ponad 150 obcokrajowców. W znacznej większości byli to studenci ze Wschodu, m. in. z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, którzy dzięki dobrej znajomości języka polskiego uczęszczali na zajęcia prowadzone właśnie w naszym języku wspólnie ze studentami polskimi. Uczelnia przygotowuje się również na przyjęcie studentów z innych zakątków świata. W tym celu już od dłuższego czasu trwają prace nad ofertą dydaktyczną w języku angielskim. Jednak również na osoby studiujące w języku polskim już teraz czeka ciekawa oferta kształcenia w języku obcym. Do tych form kształcenia należą opisane w dalszej części tekstu. 2. Programy podwójnego dyplomowania 2.1. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski dyplom master Od 1999 roku naszym strategicznym partnerem zagranicznym jest Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie. Nasz partner to jeden z najlepiej rozpoznawalnych uniwersytetów w Europie z bogatymi doświadczeniami z zakresu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr turystycznych i hotelarskich. Studia magisterskie Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie stanowią niepowtarzalną ofertę kształcenia, opracowaną na bazie doświadczeń dwóch znaczących Uczelni z zakresu gospodarki turystycznej i hotelarstwa. Dyplom otrzymywany przez absolwentów studiów Master jest dyplomem francuskim, nie różniącym się niczym od tego, który otrzymują tamtejsi studenci tego samego kierunku. Program studiów Master jest wysoko cenionym sposobem kształcenia specjalistów na całym świecie. Jego celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych technologii informatycznych, niezwykle przydatnych do funkcjonowania na turystycznym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Studia trwają 4 semestry i odbywają się w trybie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 2

3 zaocznym. Część zajęć prowadzonych jest w języku angielskim i francuskim dodatkowo wsparte są one lekcjami ze specjalistycznego języka francuskiego i angielskiego oraz stażami i praktykami zagranicznymi, co prowadzi do biegłej znajomości tych języków. UWAGA! Znajomość języka francuskiego nie jest warunkiem przyjęcia na te studia. Studenci Master mają także szansę realizowania tzw. podwójnego dyplomowania, które polega na tym, że studenci poza dyplomem Uniwersytetu Le Mirail mogą otrzymać również dyplom magistra WSG. Aby tego dokonać, studenci uczestniczący w tym programie muszą zaliczyć dodatkowo kilka przedmiotów, których lista udostępniona jest w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Atutem studiów Master jest możliwość odbywania zajęć z wykładowcami francuskimi, którzy regularnie przyjeżdżają na wykłady do Bydgoszczy oraz ze starannie dobranymi profesorami polskich uczelni. Rekrutacja na studia Master odbywa się poprzez Moduł przygotowawczy wtedy właśnie kadra kierownicza ma możliwość wyselekcjonowania najlepszych studentów. Moduł ten zaczyna się w styczniu każdego roku. Z uwagi na troskę o jakość kształcenia liczba miejsc na studiach MASTER jest ograniczona. Jakość tę można realizować poprzez m.in. niezwykle indywidualne podejście do procesu nauczania. Sytuacja ta mobilizuje nie tylko wykładowców, ale i studentów do bardziej wytężonej pracy podczas studiowania problematyki turystycznej Program podwójnego dyplomowania z Hochschule Heilbronn (Niemcy) W marcu 2010 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Hochschule Heilbronn (Niemcy) podpisały umowę dotyczącą utworzenia programu podwójnego dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja. Na mocy podpisanego porozumienia studenci naszej Uczelni mają możliwość otrzymania dwóch dyplomów ukończenia studiów (dyplomu WSG oraz dyplomu Hochschule Heilbronn) bez konieczności uiszczania opłat za studia w niemieckiej uczelni! Co ważne wszystkie zajęcia w ramach oferowanej specjalności, zarówno w Bydgoszczy, jak i w Heilbronn, odbywać się będą w języku angielskim. Umowa dotycząca podwójnego dyplomowania jest efektem wieloletniej, bardzo udanej współpracy pomiędzy WSG a niemiecką uczelnią, m. in. na płaszczyźnie wymiany studentów i wykładowców. Dzięki m.in. bogatej ofercie zajęć w języku angielskim, świetnej opiece nad studentami z zagranicy Hochschule Heilbronn jest od kilku lat najczęściej wybieraną uczelnią przez studentów wyjeżdżających na stypendium w ramach programu Erasmus. Tylko w tym roku akademickim aż siedmiu studentów WSG odbyło bądź odbywa semestralne studia w Heilbronn. Aby wziąć udział w programie podwójnego dyplomowania, student Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy musi spełnić następujące kryteria: a) ukończyć studia pierwszego stopnia oraz pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o specjalności turystyka międzynarodowa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, b) wykazać się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 3

4 W pierwszej fazie realizacji projektu szansę uzyskania dyplomu obu uczelni będzie miało w danym roku akademickim pięciu studentów WSG (w przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu do udziału w programie podejmować będzie specjalna komisja). Aby otrzymać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w Hochschule Heilbronn na kierunku International Tourism Management, student WSG zakwalifikowany do programu powinien spełnić następujące warunki: a) zaliczyć dwa semestry studiów na studiach drugiego stopnia w Hochschule Heilbronn na kierunku International Tourism Management, b) uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS za przedmioty zrealizowane w Hochschule Heilbronn, c) zaliczyć ostatni semestr studiów na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, by uzyskać łącznie (w pierwszym i ostatnim semestrze) za studia zrealizowane w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przynajmniej 60 punktów ECTS, d) przedłożyć pracę magisterską napisaną pod kierunkiem promotora, którym może zostać profesor z polskiej lub z niemieckiej uczelni. Recenzentem pracy musi być profesor z uczelni partnerskiej. Praca może być napisana w języku niemieckim, angielskim lub polskim. Obrona pracy magisterskiej może odbyć się w Heilbronn albo w Bydgoszczy. Studenci WSG uiszczają opłatę za studia tylko w naszej Uczelni. Uczelnia partnerska przyjmująca na studia studentów objętych programem podwójnego dyplomowania nie pobiera opłat za studia. 3. Międzynarodowe warsztaty studenckie Wyższa Szkoła Gospodarki daje studentom także możliwość uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach, w których uczestniczą studenci i wykładowcy uczelni partnerskich. Warsztaty te odbywają się na terenie naszej Uczelni, np.: projekt pt. Consumer behaviour in Tourism prowadzony przez wykładowców z Laurea University of Applied Sciences z Finlandii, warsztaty z zakresu logistyki i transportu prowadzone przez wykładowców z Łotwy lub w plenerze w kraju i za granicą, m.in.: warsztaty ze studentami z Fachhochschule Eberswalde dotyczące rozwoju turystyki zrównoważonej na Ziemi Lubuskiej, polsko-niemieckie warsztaty na Kaszubach poświęcone ekoturystyce oraz zagospodarowaniu turystycznemu szlaków wodnych, polsko-francuskie (studenci z Uniwersytetu w Tuluzie) projekty dotyczące turystyki międzynarodowej, realizowane w Tleniu oraz za granicą w uczelniach partnerskich, np.: wspólne projekty z międzynarodowymi grupami studentów z Francji, Malezji i Hiszpanii odbywające się w Uniwersytecie w Tuluzie (Francja), międzynarodowy program UNESCO z zakresu projektowania urbanistycznego i architektury na Maderze (Portugalia), warsztaty w Odessie (Ukraina) razem ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie, coroczne międzynarodowe warsztaty we Florencji (Włochy) dla studentów z kilkunastu krajów europejskich, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 4

5 międzynarodowa gra symulacyjna pt. Business 2 University organizowana przez uczelnię partnerską Cologne Business School (Niemcy). 4. Kursy intensywne w ramach programu LLP-Erasmus Kurs intensywny programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez grupę nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dzięki bardzo dużej liczbie partnerskich uczelni zagranicznych oferuje swoim studentom uczestnictwo w kilku Kursach intensywnych, koordynowanych przez WSG lub nasze uczelnie partnerskie. Do ważniejszych Kursów, które realizowaliśmy w ostatnich latach lub wciąż realizujemy, należą m.in.: Promoting Intercultural Competencies for Working Life in the Baltic Sea Region w którym uczestniczą studenci i wykładowcy z Niemiec, Finlandii, Szwecji, Danii, Litwy, Estonii oraz naszej Uczelni, Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods w którym uczestniczą studenci i wykładowcy z Niemiec, Finlandii, Estonii i WSG, International Approaches to Entrepreneurship w którym uczestniczą studenci i wykładowcy z Hiszpanii, Litwy, Węgier, Belgii, Finlandii oraz WSG. 5. Zajęcia w językach obcych realizowane w WSG wykłady otwarte, seminaria, ćwiczenia W WSG regularnie odbywają się zajęcia w językach obcych (głównie w języku angielskim) prowadzone przez licznych gości z zagranicy (visiting professors) oraz polskich wykładowców dla naszych studentów oraz dla studentów z zagranicy, którzy odbywają w naszej Uczelni semestr studiów w ramach współpracy swojej uczelni macierzystej z WSG. W wyżej wspomnianych zajęciach może bezpłatnie uczestniczyć każdy student naszej Uczelni. Informacje o terminach zajęć oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Centrum Współpracy z Zagranicą oraz od sekretarzy instytutów / katedr. 6. Gra w Przedsiębiorstwo WSG Gra w Przedsiębiorstwo WSG to nowa forma dydaktyki szkoły wyższej, która polega na rozwiązywaniu przez jej uczestników zadania związanego z funkcjonowaniem nowo powołanego przedsiębiorstwa. Koncepcja Gry narodziła się we Francji i stosowana jest na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie od wielu lat. Dzięki współpracy WSG z tym uniwersytetem Gra została przeniesiona do naszej Uczelni. Dydaktyka dająca dużą swobodę w wyborach dokonywanych przez studentów i późniejsza krytyczna ocena wyników ich pracy ma wiele zalet, wyzwala też kreatywność i zaangażowanie jej uczestników. To świetny sposób na naukę opartą również na uczeniu się na własnych błędach. Gra skierowana jest do wszystkich studentów i podzielona na kilka poziomów: gry instytutowe, gra uczelniana, regionalna i międzynarodowa. Czteroosobowe drużyny poznają swe zadanie dopiero w dniu gry. Jest to zlecenie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 5

6 pewnej firmy, której przedstawiciel zasiada w jury konkursu. Zespół z najlepiej wykonanym zleceniem wygrywa. Od 2008 roku w odbywającej się raz w roku (kwiecień lub maj) międzynarodowej edycji gry pt. WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup licznie biorą udział również drużyny z zagranicy, m.in. z Niemiec, Finlandii, Litwy, Łotwy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Belgii, a nawet Meksyku. 7. Kursy i certyfikaty językowe Znajomość języków to również znakomita karta przetargowa na rynku pracy. Obecnie niemal każdy pracodawca, zatrudniając nowego pracownika, bierze pod uwagę jego kompetencje językowe czyli nie tylko znajomość poszczególnych słów danego języka obcego, lecz także znajomość kultury i obyczajów innych krajów. Życie w globalnej wiosce, jaką stał się dzisiejszy świat, coraz częściej wymaga od nas umiejętności współpracy w środowiskach zróżnicowanych zarówno językowo, jak i kulturowo. Działająca przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Szkoła Języków Obcych oferuje studentom naszej Uczelni (a także osobom niestudiującym w WSG) możliwość uczestnictwa w kursach następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, czeski, arabski, chiński, japoński, grecki, migowy Egzaminy TELC Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od 1 sierpnia 2006 r. jest Licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC. Dzięki temu każdy chętny do uzyskania tego certyfikatu ma możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego TELC (na poziomach B1 oraz B2) z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego w siedzibie Szkoły Języków Obcych WSG. Do egzaminu TELC przystąpić może każdy, niekoniecznie uczestnik kursu prowadzonego przez Szkołę Języków Obcych, zgłaszając się 6 tygodni przed planowanym terminem egzaminu. TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non profit WBT (Weiterbildungs Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. WBT posiada obecnie już 40 letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 6

7 7.2. Egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certificate (BEC) Szkoła Języków Obcych WSG we współpracy z British Council jako Wewnętrzne Centrum Egzaminacyjne organizuje egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher). SzJO oferuje również kursy przygotowujące do wyżej wymienionych egzaminów. Business English Certificate jest egzaminem uznawanym zarówno w Polsce, jak i na całym świecie przez instytucje państwowe, edukacyjne oraz firmy komercyjne. BEC Vantage i BEC Higher są uznawane jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także od pracowników polskiej służby cywilnej. Egzaminy BEC ważne są bezterminowo. Więcej informacji o egzaminach PET i BEC można znaleźć na stronach oraz Egzaminy Accueil Szwajcarski certyfikat Hotelarstwo i Turystyka zaświadcza o umiejętnościach językowych niezbędnych do wykonywania zawodu w branżach: hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej. SzJO prowadzi w tym zakresie kursy przygotowujące do egzaminów z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 8. Program LLP-Erasmus 8.1. Informacje ogólne o programie Erasmus Erasmus jest programem Unii Europejskiej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Wyższa Szkoła Gospodarki uczestniczy w programie Erasmus od marca 2005 r. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który będzie realizowany w latach Kraje uczestniczące w programie Erasmus to: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 7

8 Od roku akademickiego 2007/08 uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość: prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy / przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji); prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni); organizowania kursów intensywnych cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów; udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć, np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem; udziału w sieciach tematycznych Erasmusa Wymiana studentów Podstawowym celem wyjazdu studenta jest zrealizowanie części studiów w uczelni partnerskiej. Podczas pobytu za granicą dany student pozostaje studentem polskiej uczelni i nie traci praw studenta w Polsce, tj. zachowuje np. polską legitymację studencką, przysługują mu również uzyskane stypendia (naukowe, socjalne). Grant Erasmusa przysługuje danemu studentowi tylko raz, tj. uczestnictwo danego studenta w wymianie w ramach programu Erasmus jest jednokrotne. Minimalny okres studiowania za granicą to 3 miesiące, maksymalny jeden rok akademicki (łącznie z ewentualną praktyką). Pobyt w uczelni zagranicznej nie może jednak wykroczyć poza dany rok akademicki. Uczelnia macierzysta, czyli WSG, jest zobowiązana do uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej, jeśli dany student zrealizował uzgodniony przed wyjazdem program studiów Learning Agreement. Learning Agreement ( Porozumienie o programie zajęć ) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Stypendium Erasmusa przyznawane studentowi wyjeżdżającemu na okres studiów do uczelni partnerskiej jest z założenia dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Miesięczna wysokość stypendium wynosi, w zależności od kraju, w którym student odbywa studia, od 250 do 550. Poza tym studenci zakwalifikowani do wyjazdu zwolnieni są z czesnego w WSG na cały okres pobytu w uczelni partnerskiej. Samo studiowanie w uczelni zagranicznej jest bezpłatne uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżającego studenta opłat za naukę (wpisowego, czesnego itp.). W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 8

9 Dokąd można wyjechać? Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: macierzysty wydział studenta musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu. Dotychczas Wyższa Szkoła Gospodarki podpisała stosowne umowy bilateralne umożliwiające wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi: Aalborg University (Dania), Alanus University (Niemcy), Cologne Business School (Niemcy), Cukurova University (Turcja), Estonian IT College in Tallinn (Estonia), Fachhochschule Eberswalde (Niemcy), Hochschule Heilbronn (Niemcy), Hochschule Neubrandenburg (Niemcy), Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Lille (Francja), Instituto Piaget (Portugalia), Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Niemcy), KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Belgia), Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Maastricht Hotel Management School (Holandia), Reinhold Würth Hochschule Künzelsau (Niemcy), Róbert Károly College (Węgry), Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia), The Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia), Transport and Telecommunication Institute (Łotwa), Universidad de Cantabria (Hiszpania), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba lulia (Rumunia), Université de Toulouse-II-Le Mirail (Francja), Vilnius College of Higher Education (Litwa), Vilnius Law and Business College (Litwa), VSB - Technicka Univerzita Ostrava (Czechy), Vysoká Skola Polytechnická Jihlava (Czechy), Daugavpils University (Łotwa), University of Ljubljana (Słowenia), Rezeknes Augstskola (Łotwa), Akdeniz University (Turcja), Universidad de Vigo (Hiszpania), Technische Universitat Darmstadt (Niemcy), Universidad de Navarra (Hiszpania) Rekrutacja Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 9

10 być zarejestrowanym w WSG na studiach prowadzących do uzyskania stopnia / dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra); mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); być obywatelem Polski (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce). O udział w wymianie studentów ubiegać się mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Rekrutacja na wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus odbywa się zawsze w marcu lub kwietniu danego roku akademickiego poprzedzającego rok wyjazdu. Kryteria selekcji studentów: średnia ocen ze wszystkich poprzednich lat studiów (min. 4,0; w wyjątkowych przypadkach pod uwagę mogą być brane również osoby z niższą średnią); za średnią 5,0 kandydat otrzymuje 50 punktów, za 4,0 30 punktów; dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, potwierdzona odpowiednimi certyfikatami językowymi; studenci posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 (np. Certificate in Advanced English, BEC Higher, Prüfung Wirtschaftsdeutsch) są zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują automatycznie 30 punktów; kandydaci z certyfikatem językowym na poziomie B2 (np. First Certificate in English, BEC Vantage, Zertifikat Deutsch für den Beruf) otrzymują automatycznie 10 punktów oraz mają możliwość uzyskania kolejnych 20 punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej; osoby nieposiadające żadnych certyfikatów językowych mogą otrzymać podczas rozmowy kwalifikacyjnej 30 punktów; pozostałe 20 punktów kandydaci mogą otrzymać za aktywną działalność w: o życiu Uczelni, o kołach naukowych, o innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich, niebędących kołami naukowymi (obsługa targów, pomoc w organizacji konferencji). Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Centrum Współpracy z Zagranicą WSG), CV (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających informacje zawarte w CV), list motywacyjny, opinia nauczyciela akademickiego. 9. Wyjazdy na praktykę Od roku akademickiego studenci Wyższej Szkoły Gospodarki mogą wyjeżdżać na praktyki zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus. Zainteresowane osoby podobnie jak w przypadku wyjazdu na studia składają niezbędne dokumenty i przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W procesie rekrutacji studenci mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: a) dobra znajomość języka obcego (waga 25%), b) średnia ocen z ostatniego roku studiów (waga 25%), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 10

11 c) wynik rozmowy kwalifikacyjnej motywacja studenta do odbycia praktyki w instytucji przyjmującej (30%), d) aktywna działalność na rzecz Uczelni, aktywna działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w programie Study Buddy, aktywna działalność w innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich, niebędących kołami naukowymi (obsługa, pomoc w organizacji konferencji), zajęcia nadprogramowe, motywacja studenta (waga 20%). Przed wyjazdem studenta na praktykę trzy strony, tj. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, instytucja przyjmująca oraz student, podpisują Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement, TA), określające program i planowany przebieg praktyki. Osobą odpowiedzialną za akceptację i rozliczenie się z realizacji TA po stronie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jest Dyrektor Studium Przygotowania Zawodowego. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 11

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania.

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania. Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus Na podstawie Karty Erasmusa nadanej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS - WYJAZDY STYPENDIALNE W PWSZ AS W WAŁBRZYCHU

PROGRAM ERASMUS - WYJAZDY STYPENDIALNE W PWSZ AS W WAŁBRZYCHU PROGRAM ERASMUS - WYJAZDY STYPENDIALNE W PWSZ AS W WAŁBRZYCHU Łotwa Litwa Belgia Czechy Słowacja mgr Justyna Jaskólska Portugalia Francja Hiszpania Rumunia Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Malta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2016/2017 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest największą niepubliczną Uczelnią w Północnej Polsce powstałą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2015/16 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki 1. Informacje o możliwości wyjazdu na praktykę w ramach programu ERASMUS+ są publikowane

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE W PWSZ. Justyna Jaskólska

JĘZYKOWE W PWSZ. Justyna Jaskólska KURSY I EGZAMINY JĘZYKOWE W PWSZ Justyna Jaskólska PWSZ szkołą sieci TELC Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego z pewnością ułatwi start na początku kariery studentów oraz absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +KA103

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +KA103 STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +KA103 Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach? Jesteś zainteresowany wyjazdem stypendialnym w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus +KA103?

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2015/2016 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + 2015/16 SPOTKANIE INFORMACYJNE

ERASMUS + 2015/16 SPOTKANIE INFORMACYJNE ERASMUS + 2015/16 SPOTKANIE INFORMACYJNE Wrocław, 3 marca 2015 1 Erasmus+ studia i praktyki Erasmus+ jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym między innymi do szkolnictwa wyższego Celem

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W BEIT BERL COLLEGE (IZRAEL) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE SPIS TREŚCI: WSTĘP I. PROGRAM ERASMUS - ZASADY OGÓLNE 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura nr W_PR_06. Kształcenie w języku angielskim i na odległość

Procedura nr W_PR_06. Kształcenie w języku angielskim i na odległość Procedura nr W_PR_06 Kształcenie w języku angielskim i na odległość Załącznik nr 7 dowkjk WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_06 1. Zakres procedury Procedura kształcenia w języku angielskim Procedura dotyczy

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo