MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów"

Transkrypt

1 MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

2 Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w przeddzień ich wejścia na rynek pracy w Czerniowcach (Ukraina) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Realizacja projektu: Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach Partnerzy projektu: Akademickie Centrum Kariery przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Centrum Studiów Slawistycznych SLAVIA w Czerniowcach Kraków

3 Spis treści 1. Wstęp Wybrane możliwości podjęcia nauki w Polsce Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) Studia podejmowane na innych zasadach niż obywatele polscy Opłata za studia Ważne Informacje Firmy pośredniczące w rozpoczęciu studiów na terenie Unii Europejskiej Oferta wyjazdów zarobkowo-edukacyjnych w ramach Work&Travel USA Programy stypendialne Najbardziej popularne programy stypendialne oraz warunki uczestnictwa Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia Program Letnia Szkoła Wyszehradzka College dobrego zarządzania im. Carl Friedrich Goerdeler Program Stypendialny DAAD Program Erasmus Mundus Program Stypendialny im. Lane a Kirklanda Program Study Tours to Poland Przygotowanie do wyjazdu Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych Curriculum Vitae i jego elementy Jak napisać List motywacyjny Wzory dokumentów aplikacyjnych Dlaczego warto? Dlaczego wybrałaś studia w Polsce? - wywiad z białoruską studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Polska zamiast Japonii - wywiad z hiszpańską stypendystką programu Erasmus

4 1. Wstęp Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, czas studiów to w opinii wielu najwspanialszy okres w życiu, beztroski, rozwijający, ale nade wszystko dający możliwość przeżycia niezapomnianej przygody. Przecież w dzisiejszych czasach nie trzeba spędzić całych studiów w jednym miejscu. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, świat nam się skurczył, a to oznacza dla Was ogromną szansę. Ta publikacja zbiera najważniejsze informacje o studiowaniu za miedzą. A tych możliwości w dzisiejszych czasach jest naprawdę sporo. Kiedy już zdecydujecie się na konkretny program stypendialny, przeczytajcie najpierw wnikliwie rozdział o dokumentach aplikacyjnych oraz zapoznajcie się z treścią zamieszczoną na stronie internetowej projektu. Dobrze napisany życiorys i list motywacyjny mogą przechylić szalę na Waszą korzyść. Pamiętajcie, że w procesie rekrutacyjnym panuje ogromna konkurencja każdy szczegół ma znaczenie. Czy warto spróbować i wyjechać? Nawiązanie nowych osobistych kontaktów, nauka obcego języka, nabranie życiowej samodzielności czy też skonfrontowanie się z innościami to argumenty przemawiające zdecydowanie za taką decyzją. Na końcu publikacji znajdziecie wywiady z dziewczynami, które się zdecydowały na studiowanie za granicą. One tego nie żałują. Życzymy Wam inspirującej lektury i odwagi przy podejmowaniu decyzji. 4

5 2. Wybrane możliwości podjęcia nauki w Polsce Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, decydując się na podjęcie studiów w krajach Unii Europejskiej (m.in. w Polsce), muszą pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Obywatele spoza obszaru Unii Europejskiej, którzy posiadają Kartę Polaka, mogą studiować w Polsce na takich samych warunkach jak obywatele Unii Europejskiej. Obywatele spoza obszaru Unii Europejskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka, ale posiadają udokumentowane korzenie polskie, na niektórych uczelniach mogą liczyć na zniżkę opłaty za naukę nawet o 30%. System szkolnictwa wyższego w Polsce proponuje kilka rodzajów studiów: 1. Studia licencjackie (studia I stopnia) Trwają 3 lub 4 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (3 lata) lub inżyniera (4 lata). 2. Studia magisterskie uzupełniające (studia II stopnia) Trwają 2 lata i są skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 3. Jednolite studia magisterskie Trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra Studia doktoranckie (studia III stopnia) Trwają od 2 do 4 lat w zależności od kierunku. Skierowane są do osób posiadających tytuł magistra i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego - doktora. 5. Studia podyplomowe Większość polskich uczelni prowadzi roczne lub dwuletnie studia podyplomowe. Na studiach podyplomowych mogą dokształcać się absolwenci każdego rodzaju studiów. Wszystkie wymienione powyżej formy kształcenia są dostępne dla obcokrajowców. 1 Większość uczelni, po wprowadzeniu w Polsce systemu Bolońskiego, przestała prowadzić studia pięcioletnie, nie mniej jednak istnieją kierunki, które nie zostały podzielona na dwa stopnie. Do nich należą: prawo, medycyna i stomatologia, psychologia, farmacja czy weterynaria. 5

6 Proces rekrutacyjny na studia może różnić się w zależności od uczelni, ponieważ każda uczelnia wyższa prowadzi proces rekrutacyjny uzależniony od rodzaju i trybu studiów. Opis procesu rekrutacji podany w Informatorze oparto o zasady obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. WYMAGANE DOKUMENTY Na etapie rekrutacji: 1. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (wraz z oryginałem do wglądu), zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego i nostryfikacją (oprócz krajów, z którymi Polska podpisała umowę międzynarodową w tym przypadku potrzebna będzie informacja o tym, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania z konsulatu lub odpowiedniego ministerstwa); 2. w przypadku aplikowania na studia II stopnia dodatkowo kopię - wraz z oryginałem do wglądu - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem, zalegalizowany lub opatrzony apostille wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski oraz z nostryfikacją (oprócz krajów, z którymi Polska podpisała umowę międzynarodową); 3. kopia waz z oryginałem do wglądu - zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego (ukończony roczny kurs przygotowawczy lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Języka Polskiego jako Obcego) lub angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim; 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia; 5. osoby polskiego pochodzenia powinny posiadać zaświadczenie z konsulatu potwierdzające ich polskie pochodzenie; 6. Karta Polaka dotyczy osób, które ją posiadają; 7. wydruk wypełnionej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK-etap I) ankiety osobowej; 8. wydruk wypełnionego kwestionariusza osobowego; 6

7 9. kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i wizą); 10. trzy aktualne fotografie o wymiarze 35x45 mm. Po przyjęciu na studia: 1. wizę lub kartę czasowego pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie RP, obywatele UE zaświadczenie o zameldowaniu obywatela Unii Europejskiej; 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Studia I stopnia (licencjackie) Proces rekrutacyjny dla kandydatów na studia obowiązujący obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka. Rekrutacja na studia stacjonarne: I etap czerwiec/lipiec danego roku kontakt z Działem Nauczania w celu przeliczenia punktów z matury (w przypadku matury zagranicznej); Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK); wpłata opłaty rekrutacyjnej; ankieta dostępna na stronie: II etap - Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, osoby zdecydowane podjąć naukę w UEK zobowiązane są do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów (patrz punkt Wymagane dokumenty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art.170 a ust.9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym. W oświadczeniu należy wypełnić tylko punkt 1. Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na rzecz osoby oczekującej na liście rezerwowej. 7

8 III etap - Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane dokumenty). Rekrutacja na studia niestacjonarne I etap czerwiec/lipiec danego roku Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia jest złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów (patrz punkt Wymagane Dokumenty). II etap Po ogłoszeniu wyników, osoby przyjęte na studia, zobowiązane są do potwierdzenia podjęcia studiów na swoim indywidualnym koncie w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. III etap Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane Dokumenty) Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) Proces rekrutacyjny dla kandydatów na studia obowiązujący obywateli polskich oraz osoby posiadające Kartę Polaka. Rekrutacja na studia stacjonarne Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego w formie testu. Absolwenci studiów I stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wypełniają ankietę osobową zamieszczoną na indywidualnych kontach studenta w wirtualnym dziekanacie oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Kandydaci, którzy ukończyli inne uczelnie, przystępują, w zależności od zadeklarowanego kierunku, do egzaminu wstępnego. Etapy Rekrutacji w przypadku osób przystępujących do egzaminu wstępnego: I etap - czerwiec/lipiec 1. Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK); 2. wpłata opłaty rekrutacyjnej (kwota podana będzie w terminie późniejszym); 3. ankieta dostępna na stronie: rekrutacja.uek.krakow.pl II etap - EGZAMIN WSTĘPNY 8

9 III etap - Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane są do dostarczenia dokumentów (patrz punkt Wymagane Dokumenty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art.170 a ust.9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym. W oświadczeniu należy wypełnić tylko punkt 1. Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w III etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. IV etap - Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane Dokumenty). Rekrutacja na studia niestacjonarne O przyjęciu na studia niestacjonarne decyduje średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Etapy rekrutacji: I etap - czerwiec/lipiec danego roku - złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów (patrz punkt Wymagane dokumenty); II etap - Po ogłoszeniu wyników, osoby przyjęte na studia, zobowiązane będą do potwierdzenia podjęcia studiów na swoim indywidualnym koncie w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów; III etap - Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć odpowiednie dokumenty (patrz punkt Wymagane Dokumenty) Studia podejmowane na innych zasadach niż obywatele polscy Cudzoziemcy, którzy nie mogą podjąć studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podjąć studia na zasadach: umów międzynarodowych, na zasadach określonych w umowach; umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach; 9

10 decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art.33 ust.2; decyzji rektora uczelni. Osoby te mogą kształcić się na następujących warunkach finansowych: jako stypendyści strony polskiej, na zasadach odpłatności, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, jako stypendyści jednostki prowadzącej kształcenie albo innych osób prawnych lub fizycznych. W każdym z tych przypadków należy skontaktować się z Działem Nauczania danej uczelni. Proces rekrutacji (dla osób podejmujących studia na innych zasadach niż obywatele polscy): I etap (ok. połowy lipca) - dokładna data podana na stronie uczelni wyższej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno I jak i II stopnia jest złożenie kompletu dokumentów (patrz punkt Wymagane Dokumenty). II etap Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane dokumenty) Opłata za studia 2 Opłata za jeden semestr studiów w roku akademickim 2011/12 wynosiła: a) Dla osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących polskich obywateli (np. posiadający Kartę Polaka): Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) i II stopnia (magisterskie): są bezpłatne, z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku angielskim, gdzie opłata wynosi 2500 PLN za semestr. 2 Dot. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 10

11 Studia niestacjonarne I stopnia: Studia w języku polskim 1900 PLN za semestr Studia w języku angielskim 3900 PLN za semestr Studia niestacjonarne II stopnia: Studia w języku polskim 2400 PLN za semestr, z wyjątkiem kierunku Towaroznawstwo, na którym studia kosztują 2800 PLN za semestr, Studia w języku angielskim 3900 PLN za semestr w pierwszym roku studiów b) Dla osób podejmujących studia na innych zasadach niż obywatele polscy studia prowadzone w języku polskim 2200 euro za pierwszy rok nauki. Opłata za kolejne lata wynosi 2000 euro studia prowadzone w języku angielskim 4200 euro za pierwszy rok nauki. Opłata za kolejne lata wynosi 4000 euro Obcokrajowcy, podejmujący studia na zasadach odpłatności prowadzone w języku polskim po udokumentowaniu polskiego pochodzenia, wnoszą opłatę obniżoną o 30% Ważne Informacje Czym jest legalizacja? Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji, którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy 11

12 instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities. Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w danym państwie. Czemu służy nostryfikacja dokumentów? Nostryfikacja to uznanie równoważności świadectw i dyplomów z krajów, z którymi nie wiążą Polski umowy międzynarodowe. Procedurę nostryfikacji regulują odpowiednie akty prawne, którymi są rozporządzenia. Nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych dokonuje Kuratorium Oświaty, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę uczelni, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Nostryfikacji dyplomów dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora odpowiedniej dziedziny nauki lub sztuki odpowiadającej kierunkowi studiów wyższych ukończonych za granicą. Kiedy dostanę Indeks i legitymację? Indeks i legitymacja studencka są wydane po dostarczeniu dokumentów wymaganych dla osób zakwalifikowanych na studia. Uwaga! Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się: dyplomy International Baccalaureate (IB), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, dyplomy European Baccalaureate (EU), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich. 12

13 Ubezpieczenie zdrowotne Każdy student obcokrajowiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia lub też przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wszelkich informacji na temat Ubezpieczenia zdrowotnego udziela Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Spraw Świadczeniodawców, Dział Ubezpieczenia Dobrowolne, ul. Batorego 24, tel Legalizacja pobytu Każdy obcokrajowiec, który chce studiować w Polsce, musi pamiętać, aby zalegalizować swój pobyt. Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii podlegają obowiązkowi rejestracji pobytu. Cudzoziemcy spoza Unii muszą dodatkowo posiadać wizę krajową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie otrzymuje się na rok Firmy pośredniczące w rozpoczęciu studiów na terenie Unii Europejskiej Formalności, wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na europejskie uczelnie można załatwić samemu bądź za pośrednictwem firm działających na terenie Ukrainy. Jedną z nich jest międzynarodowa firma Eurostudent, której głównym zadaniem jest pomóc ukraińskim kandydatom rozpocząć studia na uczelniach w krajach UE. Eurostudent jest oficjalnym partnerem i przedstawicielem na Ukrainie następujących uczelni wyższych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Akademia Krakowska im. A.F. Modrzewskiego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach 13

14 Akademia Koźmińskiego w Warszawie Politechnika Krakowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Uczelnia Vitstula w Warszawie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i transportu we Wrocławiu Uniwersytet Wzornictwa, Technologii i Zarządzania VIAMODA INDUSTRIAL Centrum Assotiation w Pradze Decydując się na pomoc firm pośredniczących będziemy pod opieką polskich przedstawicieli odpowiedzialnych za pobyt w danym kraju. Firma Eurostudent zajmuje się również przygotowaniem kandydatów pod względem językowym, oraz dysponuje aktualnymi informacjami na temat darmowych kierunków studiów na poszczególnych uczelniach. Firma posiada swoje przedstawicielstwa w Polsce (Kraków) oraz na Ukrainie (Dniepropietrowsk, Kijów, Charków, Połtawa, Winnica, Kirovograd, Krivoy Rog, Sewastopol). Więcej informacji na stronie: Oferta wyjazdów zarobkowo-edukacyjnych w ramach Work&Travel USA Będąc studentem Polskiej lub innej europejskiej uczelni, obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o pracę czy staż na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Program Work and Travel INFORMACJA OGÓLNA 1. Program wymiany kulturowej lub naukowej, skierowany przeważnie do studentów. 2. Program umożliwia wyjazd i podjęcie legalnej pracy m.in. w Stanach Zjednoczonych, a równocześnie zwiedzanie kraju i poznawanie kultury, przez okres wakacji letnich. 14

15 3. Po programie uczestnik może wrócić do kraju, lub też zmienić status swojego pobytu i np. rozpocząć naukę w danym kraju. 4. Głównymi krajami, do których wyjeżdżają studenci są USA oraz Niemcy. W ramach programu są też dostępne Cypr (Grecja), Kanada, Australia i Wielka Brytania. Więcej informacji na stronie: Istnieje wiele firm pomagających/pośredniczących w wyjazdach typu Work&Travel np.: 15

16 3. Programy stypendialne Oferta programów stypendialnych krótko i długoterminowych oferowanych przez Rząd Polski czy też inne polskie i europejskie instytucje jest dosyć szeroka a wybór odpowiedniego programu zależy jedynie od naszych preferencji oraz kierunku, w jakim pragniemy się rozwijać. Należy pamiętać, że w większości przypadków otrzymywane wsparcie finansowe w postaci stypendium pokrywa tylko część kosztów potrzebnych na utrzymanie w Polsce. Ta sama kwota wsparcia finansowego może mieć inną wartość, uzależnioną od miejsca w jakim odbywamy stypendium Najbardziej popularne programy stypendialne oraz warunki uczestnictwa Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców 1. Program jest przeznaczony dla kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz z krajów Azji Środkowej i Kaukazu. 2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej. 3. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocznych indywidualnych studiów uzupełniających. 4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i bez możliwości przedłużenia na rok następny. 5. Czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec, jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. 16

17 6. Realizacja stypendium (studiów) w przydzielonych uczelniach rozpoczyna się od 1 października danego roku i kończy się 30 czerwca kolejnego. 7. Wysokość stypendium wynosi 1350 PLN. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają we własnym zakresie. 8. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie Stypendia dla Młodych Naukowców") do właściwej terytorialnie Ambasady RP (Kijów). 9. Termin składania aplikacji upływa z dniem 1 marca danego roku. Więcej informacji na stronie: WYMAGANIA OGÓLNE 1. Ukończone pełne studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie. 2. Wiek kandydatów - do 35 lat. 3. Ogólna orientacja w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku. 4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu 3. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi lub urzędowe poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej. 2. Kwestionariusz kandydata. 3. Zwięzły list motywacyjny ze wskazaniem wybranego kierunku studiów. 3 W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zakwalifikowanie osób nieznających języka polskiego. Stypendyści, po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu, będą zobowiązani do samodzielnej nauki języka oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego. 17

18 4. Projekt pracy badawczej. 5. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń wraz z fotografią w wersji tradycyjnej bądź elektronicznej. 6. Rekomendacja min. 1 pracownika naukowego z dziedziny specjalizacji kandydata lub z dziedziny, której szczegółowo dotyczy plan pobytu na stypendium. 7. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych. 8. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego. 9. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące - zdaniem kandydata - pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury. TRYB KWALIFIKACJI 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach: I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie; II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne. 2. Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne dla obywateli Ukrainy odbywają się w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym we Lwowie, 3. Wynikach kwalifikacji kandydaci są informowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia 1. Program jest przeznaczony dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-wschodniej, w pierwszej kolejności z Ukrainy i Białorusi. 2. Program pobytu w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej. Preferowane są kandydatury osób ze znaczącymi osiągnięciami w swoich dziedzinach twórczości. 18

19 3. Czas trwania stypendium wynosi 6 miesięcy. 4. Stypendium odbywa się w terminie od 1 lutego do 31 lipca każdego roku. 5. O stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka (sztuki, teatru i filmu). 6. Wysokość stypendium wynosi 3000 PLN. Wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków oraz koszty podróży stypendyści pokrywają we własnym zakresie. 7. Stypendyście gwarantuje się zakwaterowanie w czasie realizacji stypendium. 8. Stypendysta w czasie realizacji stypendium jest objęty opieką artystyczną. 9. Termin nadsyłania zgłoszeń (podanie o przyznanie stypendium, listy rekomendacyjne, kopie dyplomu, recenzji itp.) upływa 15 października każdego roku. Więcej informacji na stronie: WYMAGANIA OGÓLNE 1. Pełne wyższe wykształcenie. 2. Obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej. 3. Wiek kandydatów - do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat). 4. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wypełniony formularz podania o przyznanie stypendium Gaude Polonia Ministra Kultury RP. 2. Minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie (wzór znajduje się na stronie napisane w języku polskim, zawierające następujące informacje: nazwisko rekomendującego, stanowisko lub pełniona funkcja, instytucja, miasto, 19

20 określenie okresu znajomości kandydata, charakter wzajemnych stosunków (nauczyciel - mistrz, pracodawca, inne), osiągnięcia twórcze kandydata, ocena projektu pobytu kandydata w Polsce, 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego 2. Kserokopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, festiwali, kursów, wystaw itp. wraz z tłumaczeniem na język polski, 3. Kserokopie recenzji wraz z tłumaczeniem na język polski, 4. Projekt pobytu w Polsce (do 2 stron) omówiony zgodnie z następującymi punktami: główny cel pobytu, proponowany program i miejsce pobytu, proponowane warsztaty twórcze, znaczenie projektu dla: a/dziedziny reprezentowanej przez kandydata; b/własnej kariery zawodowej; c/instytucji macierzystej; d/kraju, uzasadnienie udziału w programie Gaude Polonia TRYB KWALIFIKACJI 1. Ogłoszenie otwartego konkursu w środkach masowego przekazu. 2. Wybór najlepszych kandydatów w 3-etapowym procesie selekcji: etap I - ocena wymogów formalnych, etap II - ocena projektów stypendialnych kandydatów, etap III - rekrutacja końcowa 3. Kandydaci na stypendium Gaude Polonia powinni być zgłaszani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, 4. Równocześnie kopie zgłoszeń można wysłać do Narodowego Centrum Kultury: faksem em: 20

21 Program Letnia Szkoła Wyszehradzka 1. Program jest przeznaczony dla kandydatów (studentów, doktorantów, młodych profesjonalistów) z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz innych krajów europejskich (m.in. Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji). 2. Co roku w ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu odbywają się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące tematów aktualnych dla Grupy Wyszehradzkiej, krajów sąsiadujących, Unii Europejskiej i kwestii globalnych. 3. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów. 4. Program obejmuje tematykę gospodarczą, polityczną i społeczną, a także historyczny i kulturowy kontekst relacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy Szkoły zaangażowani są w opracowanie projektów z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prezentują wybrane aspekty tradycyjnej lub nowoczesnej kultury swoich krajów. Zajęcia są poprowadzone przez międzynarodowe grono wybitnych ekspertów. 5. Czas trwania szkoły letniej wynosi 2 tygodnie. 6. Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w szkole, materiałów edukacyjnych, dodatkowych atrakcji, sesji wyjazdowych, noclegu, wyżywienia. Uczestnicy opłacają jedynie podróż do, z oraz w Krakowie, ubezpieczenie oraz opłatę rekrutacyjną (50 euro). 7. Partnerem projektu na Ukrainie jest Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна": 8. Termin składania aplikacji upływa w okolicach 31 marca danego roku. Więcej informacji na stronie: WYMAGANIA OGÓLNE 1. Program przeznaczony dla studentów, absolwentów, doktorantów, młodych profesjonalistów z Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Osoby z innych 21

22 krajów mogą aplikować do projektu jedynie pod warunkiem pokrycia kosztów: uczestnictwa (250 Euro), ubezpieczenia, i kosztów podróży. 2. Preferowane są kandydatury osób aktywnych, otwartych, kreatywnych. 3. Letnia Szkoła Wyszehradzka prowadzona jest w języku angielskim, dlatego też znajomość komunikatywna języka angielskiego jest wymagana. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny. 3. Listy referencyjne. TRYB KWALIFIKACJI 1. Elektroniczna rejestracja poprzez stronę internetową 2. Aplikacja powinna być również wysłana mailowo i listownie na adres koordynatorów w poszczególnych krajach. Więcej szczegółów na: College dobrego zarządzania im. Carl Friedrich Goerdeler 1. Program jest przeznaczony dla młodych menedżerów w sektorze publicznym z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Turcji i Ukrainy. 2. Uczestnictwo w szkole pozwala uzyskać dodatkowe kwalifikacje, poprzez udział w seminariach i aktywne uczestnictwo w dyskusjach i warsztatach projektowych, nawiązać kontakty w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. 3. Czas trwania szkoły wynosi 1 rok oraz obejmuje 3-tygodniowe seminarium otwierające w Berlinie i Warszawie, realizację projektów w swoich krajach, seminarium międzysemestralne w jednym z krajów uczestniczących oraz seminarium podsumowujące w Berlinie. 4. Językiem projektu jest język niemiecki. 22

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej Wydawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo