MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów"

Transkrypt

1 MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

2 Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w przeddzień ich wejścia na rynek pracy w Czerniowcach (Ukraina) Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Realizacja projektu: Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach Partnerzy projektu: Akademickie Centrum Kariery przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Centrum Studiów Slawistycznych SLAVIA w Czerniowcach Kraków

3 Spis treści 1. Wstęp Wybrane możliwości podjęcia nauki w Polsce Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) Studia podejmowane na innych zasadach niż obywatele polscy Opłata za studia Ważne Informacje Firmy pośredniczące w rozpoczęciu studiów na terenie Unii Europejskiej Oferta wyjazdów zarobkowo-edukacyjnych w ramach Work&Travel USA Programy stypendialne Najbardziej popularne programy stypendialne oraz warunki uczestnictwa Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia Program Letnia Szkoła Wyszehradzka College dobrego zarządzania im. Carl Friedrich Goerdeler Program Stypendialny DAAD Program Erasmus Mundus Program Stypendialny im. Lane a Kirklanda Program Study Tours to Poland Przygotowanie do wyjazdu Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych Curriculum Vitae i jego elementy Jak napisać List motywacyjny Wzory dokumentów aplikacyjnych Dlaczego warto? Dlaczego wybrałaś studia w Polsce? - wywiad z białoruską studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Polska zamiast Japonii - wywiad z hiszpańską stypendystką programu Erasmus

4 1. Wstęp Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, czas studiów to w opinii wielu najwspanialszy okres w życiu, beztroski, rozwijający, ale nade wszystko dający możliwość przeżycia niezapomnianej przygody. Przecież w dzisiejszych czasach nie trzeba spędzić całych studiów w jednym miejscu. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, świat nam się skurczył, a to oznacza dla Was ogromną szansę. Ta publikacja zbiera najważniejsze informacje o studiowaniu za miedzą. A tych możliwości w dzisiejszych czasach jest naprawdę sporo. Kiedy już zdecydujecie się na konkretny program stypendialny, przeczytajcie najpierw wnikliwie rozdział o dokumentach aplikacyjnych oraz zapoznajcie się z treścią zamieszczoną na stronie internetowej projektu. Dobrze napisany życiorys i list motywacyjny mogą przechylić szalę na Waszą korzyść. Pamiętajcie, że w procesie rekrutacyjnym panuje ogromna konkurencja każdy szczegół ma znaczenie. Czy warto spróbować i wyjechać? Nawiązanie nowych osobistych kontaktów, nauka obcego języka, nabranie życiowej samodzielności czy też skonfrontowanie się z innościami to argumenty przemawiające zdecydowanie za taką decyzją. Na końcu publikacji znajdziecie wywiady z dziewczynami, które się zdecydowały na studiowanie za granicą. One tego nie żałują. Życzymy Wam inspirującej lektury i odwagi przy podejmowaniu decyzji. 4

5 2. Wybrane możliwości podjęcia nauki w Polsce Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, decydując się na podjęcie studiów w krajach Unii Europejskiej (m.in. w Polsce), muszą pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Obywatele spoza obszaru Unii Europejskiej, którzy posiadają Kartę Polaka, mogą studiować w Polsce na takich samych warunkach jak obywatele Unii Europejskiej. Obywatele spoza obszaru Unii Europejskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka, ale posiadają udokumentowane korzenie polskie, na niektórych uczelniach mogą liczyć na zniżkę opłaty za naukę nawet o 30%. System szkolnictwa wyższego w Polsce proponuje kilka rodzajów studiów: 1. Studia licencjackie (studia I stopnia) Trwają 3 lub 4 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (3 lata) lub inżyniera (4 lata). 2. Studia magisterskie uzupełniające (studia II stopnia) Trwają 2 lata i są skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 3. Jednolite studia magisterskie Trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra Studia doktoranckie (studia III stopnia) Trwają od 2 do 4 lat w zależności od kierunku. Skierowane są do osób posiadających tytuł magistra i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego - doktora. 5. Studia podyplomowe Większość polskich uczelni prowadzi roczne lub dwuletnie studia podyplomowe. Na studiach podyplomowych mogą dokształcać się absolwenci każdego rodzaju studiów. Wszystkie wymienione powyżej formy kształcenia są dostępne dla obcokrajowców. 1 Większość uczelni, po wprowadzeniu w Polsce systemu Bolońskiego, przestała prowadzić studia pięcioletnie, nie mniej jednak istnieją kierunki, które nie zostały podzielona na dwa stopnie. Do nich należą: prawo, medycyna i stomatologia, psychologia, farmacja czy weterynaria. 5

6 Proces rekrutacyjny na studia może różnić się w zależności od uczelni, ponieważ każda uczelnia wyższa prowadzi proces rekrutacyjny uzależniony od rodzaju i trybu studiów. Opis procesu rekrutacji podany w Informatorze oparto o zasady obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. WYMAGANE DOKUMENTY Na etapie rekrutacji: 1. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (wraz z oryginałem do wglądu), zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego i nostryfikacją (oprócz krajów, z którymi Polska podpisała umowę międzynarodową w tym przypadku potrzebna będzie informacja o tym, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania z konsulatu lub odpowiedniego ministerstwa); 2. w przypadku aplikowania na studia II stopnia dodatkowo kopię - wraz z oryginałem do wglądu - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem, zalegalizowany lub opatrzony apostille wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski oraz z nostryfikacją (oprócz krajów, z którymi Polska podpisała umowę międzynarodową); 3. kopia waz z oryginałem do wglądu - zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego (ukończony roczny kurs przygotowawczy lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Języka Polskiego jako Obcego) lub angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim; 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia; 5. osoby polskiego pochodzenia powinny posiadać zaświadczenie z konsulatu potwierdzające ich polskie pochodzenie; 6. Karta Polaka dotyczy osób, które ją posiadają; 7. wydruk wypełnionej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK-etap I) ankiety osobowej; 8. wydruk wypełnionego kwestionariusza osobowego; 6

7 9. kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i wizą); 10. trzy aktualne fotografie o wymiarze 35x45 mm. Po przyjęciu na studia: 1. wizę lub kartę czasowego pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie RP, obywatele UE zaświadczenie o zameldowaniu obywatela Unii Europejskiej; 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Studia I stopnia (licencjackie) Proces rekrutacyjny dla kandydatów na studia obowiązujący obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka. Rekrutacja na studia stacjonarne: I etap czerwiec/lipiec danego roku kontakt z Działem Nauczania w celu przeliczenia punktów z matury (w przypadku matury zagranicznej); Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK); wpłata opłaty rekrutacyjnej; ankieta dostępna na stronie: II etap - Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, osoby zdecydowane podjąć naukę w UEK zobowiązane są do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów (patrz punkt Wymagane dokumenty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art.170 a ust.9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym. W oświadczeniu należy wypełnić tylko punkt 1. Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na rzecz osoby oczekującej na liście rezerwowej. 7

8 III etap - Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane dokumenty). Rekrutacja na studia niestacjonarne I etap czerwiec/lipiec danego roku Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia jest złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów (patrz punkt Wymagane Dokumenty). II etap Po ogłoszeniu wyników, osoby przyjęte na studia, zobowiązane są do potwierdzenia podjęcia studiów na swoim indywidualnym koncie w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. III etap Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane Dokumenty) Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) Proces rekrutacyjny dla kandydatów na studia obowiązujący obywateli polskich oraz osoby posiadające Kartę Polaka. Rekrutacja na studia stacjonarne Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego w formie testu. Absolwenci studiów I stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wypełniają ankietę osobową zamieszczoną na indywidualnych kontach studenta w wirtualnym dziekanacie oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Kandydaci, którzy ukończyli inne uczelnie, przystępują, w zależności od zadeklarowanego kierunku, do egzaminu wstępnego. Etapy Rekrutacji w przypadku osób przystępujących do egzaminu wstępnego: I etap - czerwiec/lipiec 1. Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK); 2. wpłata opłaty rekrutacyjnej (kwota podana będzie w terminie późniejszym); 3. ankieta dostępna na stronie: rekrutacja.uek.krakow.pl II etap - EGZAMIN WSTĘPNY 8

9 III etap - Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane są do dostarczenia dokumentów (patrz punkt Wymagane Dokumenty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art.170 a ust.9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym. W oświadczeniu należy wypełnić tylko punkt 1. Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w III etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. IV etap - Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane Dokumenty). Rekrutacja na studia niestacjonarne O przyjęciu na studia niestacjonarne decyduje średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Etapy rekrutacji: I etap - czerwiec/lipiec danego roku - złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów (patrz punkt Wymagane dokumenty); II etap - Po ogłoszeniu wyników, osoby przyjęte na studia, zobowiązane będą do potwierdzenia podjęcia studiów na swoim indywidualnym koncie w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów; III etap - Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć odpowiednie dokumenty (patrz punkt Wymagane Dokumenty) Studia podejmowane na innych zasadach niż obywatele polscy Cudzoziemcy, którzy nie mogą podjąć studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podjąć studia na zasadach: umów międzynarodowych, na zasadach określonych w umowach; umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach; 9

10 decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art.33 ust.2; decyzji rektora uczelni. Osoby te mogą kształcić się na następujących warunkach finansowych: jako stypendyści strony polskiej, na zasadach odpłatności, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, jako stypendyści jednostki prowadzącej kształcenie albo innych osób prawnych lub fizycznych. W każdym z tych przypadków należy skontaktować się z Działem Nauczania danej uczelni. Proces rekrutacji (dla osób podejmujących studia na innych zasadach niż obywatele polscy): I etap (ok. połowy lipca) - dokładna data podana na stronie uczelni wyższej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno I jak i II stopnia jest złożenie kompletu dokumentów (patrz punkt Wymagane Dokumenty). II etap Osoby zakwalifikowane na studia powinny dostarczyć wymagane dokumenty (patrz punkt Wymagane dokumenty) Opłata za studia 2 Opłata za jeden semestr studiów w roku akademickim 2011/12 wynosiła: a) Dla osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących polskich obywateli (np. posiadający Kartę Polaka): Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) i II stopnia (magisterskie): są bezpłatne, z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku angielskim, gdzie opłata wynosi 2500 PLN za semestr. 2 Dot. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 10

11 Studia niestacjonarne I stopnia: Studia w języku polskim 1900 PLN za semestr Studia w języku angielskim 3900 PLN za semestr Studia niestacjonarne II stopnia: Studia w języku polskim 2400 PLN za semestr, z wyjątkiem kierunku Towaroznawstwo, na którym studia kosztują 2800 PLN za semestr, Studia w języku angielskim 3900 PLN za semestr w pierwszym roku studiów b) Dla osób podejmujących studia na innych zasadach niż obywatele polscy studia prowadzone w języku polskim 2200 euro za pierwszy rok nauki. Opłata za kolejne lata wynosi 2000 euro studia prowadzone w języku angielskim 4200 euro za pierwszy rok nauki. Opłata za kolejne lata wynosi 4000 euro Obcokrajowcy, podejmujący studia na zasadach odpłatności prowadzone w języku polskim po udokumentowaniu polskiego pochodzenia, wnoszą opłatę obniżoną o 30% Ważne Informacje Czym jest legalizacja? Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji, którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy 11

12 instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities. Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w danym państwie. Czemu służy nostryfikacja dokumentów? Nostryfikacja to uznanie równoważności świadectw i dyplomów z krajów, z którymi nie wiążą Polski umowy międzynarodowe. Procedurę nostryfikacji regulują odpowiednie akty prawne, którymi są rozporządzenia. Nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych dokonuje Kuratorium Oświaty, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę uczelni, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Nostryfikacji dyplomów dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora odpowiedniej dziedziny nauki lub sztuki odpowiadającej kierunkowi studiów wyższych ukończonych za granicą. Kiedy dostanę Indeks i legitymację? Indeks i legitymacja studencka są wydane po dostarczeniu dokumentów wymaganych dla osób zakwalifikowanych na studia. Uwaga! Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się: dyplomy International Baccalaureate (IB), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, dyplomy European Baccalaureate (EU), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich. 12

13 Ubezpieczenie zdrowotne Każdy student obcokrajowiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia lub też przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wszelkich informacji na temat Ubezpieczenia zdrowotnego udziela Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Spraw Świadczeniodawców, Dział Ubezpieczenia Dobrowolne, ul. Batorego 24, tel Legalizacja pobytu Każdy obcokrajowiec, który chce studiować w Polsce, musi pamiętać, aby zalegalizować swój pobyt. Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii podlegają obowiązkowi rejestracji pobytu. Cudzoziemcy spoza Unii muszą dodatkowo posiadać wizę krajową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie otrzymuje się na rok Firmy pośredniczące w rozpoczęciu studiów na terenie Unii Europejskiej Formalności, wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na europejskie uczelnie można załatwić samemu bądź za pośrednictwem firm działających na terenie Ukrainy. Jedną z nich jest międzynarodowa firma Eurostudent, której głównym zadaniem jest pomóc ukraińskim kandydatom rozpocząć studia na uczelniach w krajach UE. Eurostudent jest oficjalnym partnerem i przedstawicielem na Ukrainie następujących uczelni wyższych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Akademia Krakowska im. A.F. Modrzewskiego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach 13

14 Akademia Koźmińskiego w Warszawie Politechnika Krakowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Uczelnia Vitstula w Warszawie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i transportu we Wrocławiu Uniwersytet Wzornictwa, Technologii i Zarządzania VIAMODA INDUSTRIAL Centrum Assotiation w Pradze Decydując się na pomoc firm pośredniczących będziemy pod opieką polskich przedstawicieli odpowiedzialnych za pobyt w danym kraju. Firma Eurostudent zajmuje się również przygotowaniem kandydatów pod względem językowym, oraz dysponuje aktualnymi informacjami na temat darmowych kierunków studiów na poszczególnych uczelniach. Firma posiada swoje przedstawicielstwa w Polsce (Kraków) oraz na Ukrainie (Dniepropietrowsk, Kijów, Charków, Połtawa, Winnica, Kirovograd, Krivoy Rog, Sewastopol). Więcej informacji na stronie: Oferta wyjazdów zarobkowo-edukacyjnych w ramach Work&Travel USA Będąc studentem Polskiej lub innej europejskiej uczelni, obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o pracę czy staż na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Program Work and Travel INFORMACJA OGÓLNA 1. Program wymiany kulturowej lub naukowej, skierowany przeważnie do studentów. 2. Program umożliwia wyjazd i podjęcie legalnej pracy m.in. w Stanach Zjednoczonych, a równocześnie zwiedzanie kraju i poznawanie kultury, przez okres wakacji letnich. 14

15 3. Po programie uczestnik może wrócić do kraju, lub też zmienić status swojego pobytu i np. rozpocząć naukę w danym kraju. 4. Głównymi krajami, do których wyjeżdżają studenci są USA oraz Niemcy. W ramach programu są też dostępne Cypr (Grecja), Kanada, Australia i Wielka Brytania. Więcej informacji na stronie: Istnieje wiele firm pomagających/pośredniczących w wyjazdach typu Work&Travel np.: 15

16 3. Programy stypendialne Oferta programów stypendialnych krótko i długoterminowych oferowanych przez Rząd Polski czy też inne polskie i europejskie instytucje jest dosyć szeroka a wybór odpowiedniego programu zależy jedynie od naszych preferencji oraz kierunku, w jakim pragniemy się rozwijać. Należy pamiętać, że w większości przypadków otrzymywane wsparcie finansowe w postaci stypendium pokrywa tylko część kosztów potrzebnych na utrzymanie w Polsce. Ta sama kwota wsparcia finansowego może mieć inną wartość, uzależnioną od miejsca w jakim odbywamy stypendium Najbardziej popularne programy stypendialne oraz warunki uczestnictwa Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców 1. Program jest przeznaczony dla kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz z krajów Azji Środkowej i Kaukazu. 2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej. 3. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocznych indywidualnych studiów uzupełniających. 4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i bez możliwości przedłużenia na rok następny. 5. Czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec, jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. 16

17 6. Realizacja stypendium (studiów) w przydzielonych uczelniach rozpoczyna się od 1 października danego roku i kończy się 30 czerwca kolejnego. 7. Wysokość stypendium wynosi 1350 PLN. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają we własnym zakresie. 8. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie Stypendia dla Młodych Naukowców") do właściwej terytorialnie Ambasady RP (Kijów). 9. Termin składania aplikacji upływa z dniem 1 marca danego roku. Więcej informacji na stronie: WYMAGANIA OGÓLNE 1. Ukończone pełne studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie. 2. Wiek kandydatów - do 35 lat. 3. Ogólna orientacja w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku. 4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu 3. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi lub urzędowe poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej. 2. Kwestionariusz kandydata. 3. Zwięzły list motywacyjny ze wskazaniem wybranego kierunku studiów. 3 W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zakwalifikowanie osób nieznających języka polskiego. Stypendyści, po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu, będą zobowiązani do samodzielnej nauki języka oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego. 17

18 4. Projekt pracy badawczej. 5. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń wraz z fotografią w wersji tradycyjnej bądź elektronicznej. 6. Rekomendacja min. 1 pracownika naukowego z dziedziny specjalizacji kandydata lub z dziedziny, której szczegółowo dotyczy plan pobytu na stypendium. 7. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych. 8. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego. 9. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące - zdaniem kandydata - pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury. TRYB KWALIFIKACJI 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach: I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie; II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne. 2. Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne dla obywateli Ukrainy odbywają się w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym we Lwowie, 3. Wynikach kwalifikacji kandydaci są informowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia 1. Program jest przeznaczony dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-wschodniej, w pierwszej kolejności z Ukrainy i Białorusi. 2. Program pobytu w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej. Preferowane są kandydatury osób ze znaczącymi osiągnięciami w swoich dziedzinach twórczości. 18

19 3. Czas trwania stypendium wynosi 6 miesięcy. 4. Stypendium odbywa się w terminie od 1 lutego do 31 lipca każdego roku. 5. O stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka (sztuki, teatru i filmu). 6. Wysokość stypendium wynosi 3000 PLN. Wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków oraz koszty podróży stypendyści pokrywają we własnym zakresie. 7. Stypendyście gwarantuje się zakwaterowanie w czasie realizacji stypendium. 8. Stypendysta w czasie realizacji stypendium jest objęty opieką artystyczną. 9. Termin nadsyłania zgłoszeń (podanie o przyznanie stypendium, listy rekomendacyjne, kopie dyplomu, recenzji itp.) upływa 15 października każdego roku. Więcej informacji na stronie: WYMAGANIA OGÓLNE 1. Pełne wyższe wykształcenie. 2. Obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej. 3. Wiek kandydatów - do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat). 4. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wypełniony formularz podania o przyznanie stypendium Gaude Polonia Ministra Kultury RP. 2. Minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie (wzór znajduje się na stronie napisane w języku polskim, zawierające następujące informacje: nazwisko rekomendującego, stanowisko lub pełniona funkcja, instytucja, miasto, 19

20 określenie okresu znajomości kandydata, charakter wzajemnych stosunków (nauczyciel - mistrz, pracodawca, inne), osiągnięcia twórcze kandydata, ocena projektu pobytu kandydata w Polsce, 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego 2. Kserokopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, festiwali, kursów, wystaw itp. wraz z tłumaczeniem na język polski, 3. Kserokopie recenzji wraz z tłumaczeniem na język polski, 4. Projekt pobytu w Polsce (do 2 stron) omówiony zgodnie z następującymi punktami: główny cel pobytu, proponowany program i miejsce pobytu, proponowane warsztaty twórcze, znaczenie projektu dla: a/dziedziny reprezentowanej przez kandydata; b/własnej kariery zawodowej; c/instytucji macierzystej; d/kraju, uzasadnienie udziału w programie Gaude Polonia TRYB KWALIFIKACJI 1. Ogłoszenie otwartego konkursu w środkach masowego przekazu. 2. Wybór najlepszych kandydatów w 3-etapowym procesie selekcji: etap I - ocena wymogów formalnych, etap II - ocena projektów stypendialnych kandydatów, etap III - rekrutacja końcowa 3. Kandydaci na stypendium Gaude Polonia powinni być zgłaszani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, 4. Równocześnie kopie zgłoszeń można wysłać do Narodowego Centrum Kultury: faksem em: 20

21 Program Letnia Szkoła Wyszehradzka 1. Program jest przeznaczony dla kandydatów (studentów, doktorantów, młodych profesjonalistów) z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz innych krajów europejskich (m.in. Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji). 2. Co roku w ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu odbywają się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące tematów aktualnych dla Grupy Wyszehradzkiej, krajów sąsiadujących, Unii Europejskiej i kwestii globalnych. 3. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów. 4. Program obejmuje tematykę gospodarczą, polityczną i społeczną, a także historyczny i kulturowy kontekst relacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy Szkoły zaangażowani są w opracowanie projektów z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prezentują wybrane aspekty tradycyjnej lub nowoczesnej kultury swoich krajów. Zajęcia są poprowadzone przez międzynarodowe grono wybitnych ekspertów. 5. Czas trwania szkoły letniej wynosi 2 tygodnie. 6. Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w szkole, materiałów edukacyjnych, dodatkowych atrakcji, sesji wyjazdowych, noclegu, wyżywienia. Uczestnicy opłacają jedynie podróż do, z oraz w Krakowie, ubezpieczenie oraz opłatę rekrutacyjną (50 euro). 7. Partnerem projektu na Ukrainie jest Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна": 8. Termin składania aplikacji upływa w okolicach 31 marca danego roku. Więcej informacji na stronie: WYMAGANIA OGÓLNE 1. Program przeznaczony dla studentów, absolwentów, doktorantów, młodych profesjonalistów z Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Osoby z innych 21

22 krajów mogą aplikować do projektu jedynie pod warunkiem pokrycia kosztów: uczestnictwa (250 Euro), ubezpieczenia, i kosztów podróży. 2. Preferowane są kandydatury osób aktywnych, otwartych, kreatywnych. 3. Letnia Szkoła Wyszehradzka prowadzona jest w języku angielskim, dlatego też znajomość komunikatywna języka angielskiego jest wymagana. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny. 3. Listy referencyjne. TRYB KWALIFIKACJI 1. Elektroniczna rejestracja poprzez stronę internetową 2. Aplikacja powinna być również wysłana mailowo i listownie na adres koordynatorów w poszczególnych krajach. Więcej szczegółów na: College dobrego zarządzania im. Carl Friedrich Goerdeler 1. Program jest przeznaczony dla młodych menedżerów w sektorze publicznym z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Turcji i Ukrainy. 2. Uczestnictwo w szkole pozwala uzyskać dodatkowe kwalifikacje, poprzez udział w seminariach i aktywne uczestnictwo w dyskusjach i warsztatach projektowych, nawiązać kontakty w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. 3. Czas trwania szkoły wynosi 1 rok oraz obejmuje 3-tygodniowe seminarium otwierające w Berlinie i Warszawie, realizację projektów w swoich krajach, seminarium międzysemestralne w jednym z krajów uczestniczących oraz seminarium podsumowujące w Berlinie. 4. Językiem projektu jest język niemiecki. 22

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 107.1 /»` ' sf/ fa., H ` ` UŠĹŠYÜ` sāřâ 2,, Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tćl. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, C-rnail:ClOp@l{ul.pl

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r. UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. DNS.430 17/15 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku angielskim w formie

Bardziej szczegółowo

Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo. w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo. w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na rok akademickim 2016/2017 I 1. Studia pierwszego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 Na

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zgłoszenie?

Jak wypełnić zgłoszenie? Jak wypełnić zgłoszenie? Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w wersji elektronicznej i dostarczony w wersji papierowej do sekretariatu ISD w Warszawie lub Wrocławiu do 31 lipca 2017 roku NIE

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr CCCXCVIII /2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2013/2014 (na podst. Uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii nr 16/2013 z dn. 19 marca 2013 r.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2013/2014 (na podst. Uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii nr 16/2013 z dn. 19 marca 2013 r. Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2013/2014 (na podst. Uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii nr 16/2013 z dn. 19 marca 2013 r.) 1. Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii 1.1 Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2011. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Uchwała Nr 20/2011. Rozdział I WYDZIAŁ LEKARSKI Tytuł I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE Uchwała Nr 20/2011 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406)

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje. 1.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od do do godz

Ogólne informacje. 1.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od do do godz Uchwała nr 21/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii w roku akademickim 2015/2016 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r. Dz.U.06.190.1406 2009.11.06 zm. Dz.U.2009.176.1365 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 03 marca 2015 1 Oferta DAAD DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi Na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017 I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017 I. ZASADY OGÓLNE Z a ł ą c z n i k n r 1 d o U c h w a ł y S e n a t u n r 2 / 0 7 / 2 0 1 5 z d n i a 1 4 l i p c a 2 0 1 5 r. REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

brzmienie od Zmiany aktu: Dz.U Nr 176 poz

brzmienie od Zmiany aktu: Dz.U Nr 176 poz brzmienie od 2009-11-06 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2006-04-28) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Rok akademicki 2009/2010. Skład i tryb działania wydziałowej komisji kwalifikacyjnej

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Rok akademicki 2009/2010. Skład i tryb działania wydziałowej komisji kwalifikacyjnej PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Rok akademicki 2009/2010 1 Skład i tryb działania wydziałowej komisji kwalifikacyjnej 1. W skład wydziałowej komisji kwalifikacyjnej na stypendia Erasmus

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMP Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w roku akademickim 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMP Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w roku akademickim 2014/2015 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMP Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w roku akademickim 2014/2015 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja studentów do programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo