Studia magisterskie II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia magisterskie II stopnia"

Transkrypt

1 Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering

2 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek: Górnictwo i Geologia w języku angielskim Specjalność: Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering Spis treści Wprowadzenie 1 Dlaczego warto studiować w języku angielskim? 2 O studiach 3 Perspektywy po studiach 6 Zasady przyjmowania na studia 7 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poważnie i z humorem 8 Oferta studiów magisterskich II stopnia w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej 9 Kontakt 10

3 Wprowadzenie Interdyscyplinarność to dziś modne słowo, ale jego popularność nie wynika tylko z mody. Model samodzielnych prac badawczych i wdrożeniowych odszedł już dawno do lamusa. Dziś na sukces w dziedzinie techniki mają szanse tylko multidyscyplinarne zespoły zatrudniające osoby otwarte na nowe trendy, umiejące się szybko uczyć i zdolne rozumieć zjawiska na pograniczu przenikających się różnych dziedzin wiedzy. Górnictwo i energetyka to właśnie takie przenikające się dziedziny nauki i gospodarki. Choć integracja zakładów górniczych i energetycznych w jedno przedsiębiorstwo jest współcześnie bardzo wyraźnym trendem światowym, to niewiele uczelni oferuje obecnie odpowiadający mu profil studiów. Politechnika Wrocławska może realizować program multidyscyplinarnych studiów, gdyż pracują tu naukowcy specjaliści zarówno w energetyce, jak i w górnictwie. Wbrew niektórym opiniom górnictwo będzie się rozwijało. Świadczą o tym następujące fakty: kilkanaście lat temu Polsce 69 % wytwarzanej energii pierwotnej pochodziło ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, szacuje się, że za 10 lat, czyli w roku 2020, udział węgla kamiennego i brunatnego w wytwarzaniu energii pierwotnej zmniejszy się jedynie do 52 %, w XXI wieku energetyka państw najszybciej rozwijających się, takich jak Chiny i Indie, będzie oparta na węglu, węgiel będzie nadal odgrywał rolę stabilizującą w światowej energetyce, w przeciwieństwie do ropy naftowej. Dlatego duże państwa, w tym Stany Zjednoczone czy Niemcy, będą utrzymywały stałe zużycie węgla w energetyce. Zapraszam na Wydział, który łączy najlepsze tradycje polskiego górnictwa z nowoczesnym podejściem do problemów energetyki. Zdobędziecie wykształcenie mulidyscyplinarne i będziecie przygotowani do kierowania górniczo-energetycznymi przedsiębiorstwami przyszłości. Prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 1

4 Dlaczego warto studiować w języku angielskim? To prawda, że studiowanie w obcym języku jest wyzwaniem, ale podejmując je możesz zyskać jeszcze więcej na wartości swego wykształcenia gdyż: będziesz miał/a większe możliwości na rynku pracy. Na przykład, większe szanse na pracę w innym kraju, w międzynarodowym zespole, w międzynarodowej firmie. Po prostu świat dla Ciebie będzie większy i bardziej dostępny, dobra znajomość fachowego języka angielskiego ułatwia karierę zawodową gdyż będziesz w stanie szybciej niż inni mieć informację o nowościach w swojej dziedzinie, a nowości w dziedzinach technicznych są łatwo dostępne przeważnie w języku angielskim, jeżeli myślisz o karierze naukowej, to dobra znajomość języka angielskiego umożliwi Tobie udział w pracach międzynarodowych zespołów naukowych. Co myślą o studiach w języku angielskim studenci możesz się dowiedzieć odwiedzając forum dyskusyjne na 2

5 O studiach Będziesz przez 3 semestry studentką/studentem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, gdzie czeka Cię wiele ciekawych zajęć z zakresu dwóch dziedzin technologii wydobycia surowców energetycznych oraz produkcji energii elektrycznej. Głównym obszarem kształcenia będzie górnictwo i energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym. W programie ujęte zostanie również wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i nowoczesne technologie w tym zakresie. Poza tymi głównymi nurtami tematycznymi studia obejmują kursy przedmiotów podstawowych, takich jak statystyka matematyczna, termodynamika, kursy z zakresu zastosowania narzędzi inżynierskich (np. oprogramowanie CAD/CATIA), zajęcia z zakresu ekonomii, analizy finansowej i zarządzania projektami oraz zarządzanie eksploatacją maszyn. Obok wykładów, duża część zajęć z każdego przedmiotu odbywać się będzie w formie laboratoriów, laboratoriów komputerowych, seminariów lub ćwiczeń projektowych tak, by wiedzę teoretyczną wzbogacić umiejętnościami praktycznymi, doświadczeniem w samodzielnym poszukiwaniu informacji i praktyką w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. W okresie wakacji studenci i studentki odbędą praktyki zawodowe w zakładach górniczych eksploatujących węgiel brunatny, a także w podziemnych kopalniach węgla kamiennego oraz w elektrowniach zasilanych tymi paliwami Ostatni etap studiów to pisanie pracy magisterskiej z zakresu górnictwa i geologii lub energetyki, w zależności od zainteresowań i planów zawodowych. 3

6 Program studiów 1 semestr: CAD/CATIA Quantum Physics Electrical Machines and Devices Heat Transfer Combustion and Fuels Geomechanics Geology of Energy Resource Deposits Statistics in Engineering and Geology Basic Concepts of Financial Management Satellite Positioning and Applications Metrology and Engines Testing 2 semestr: Power Energy Machines and Devices Fuel Processing Surface and Underground Mining Technology Mining Machinery Systems Economics in Mining and Power Industry Practical training Methods of Computer Assisted Mine Design Maintenance Management Systems and Failure Analysis Mathematical Simulation of Power Engineering Processes 3 semestr: Energy Power Processes Automation Energy Process Engineering Integrated Analysis of Deformations of Rock Mass and Structures Environmental Management Methods of Computer Assisted Mine Design II Market Risk of Mining and Energy Company Diploma seminar Master thesis 4

7 Uczelnia bez barier Politechnika Wrocławska od roku 2005 konsekwentnie wdraża ideę uczelni bez barier. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc w sferze organizacyjnej, materialnej, socjalno-bytowej i dydaktycznej. W ramach projektu Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej zostanie zakupiony sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo i ze względu na wzrok. Wszelkie pytania można kierować do Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych: mgr inż. Jerzy Borowiec tel ,

8 Perspektywy po studiach Jako absolwenci tych studiów będziecie mieli wiedzę w dziedzinie formowania oraz charakterystyki geogenicznych źródeł energii, projektowania oraz funkcjonowania zakładów górniczych i energetycznych. Te studia przygotują Cię do wykonywania prac inżynierskich, takich jak: szacowania zasobów mineralnych surowców energetycznych oraz ich zastosowania w energetyce, komputerowe projektowanie kompleksu energetycznego oraz jego elementów, projektowanie techniczne w górnictwie, geologii i energetyce, nadzór budowlany w kopalniach i elektrowniach, organizowanie i utrzymanie zakładów energetycznych. Będziecie przygotowani do pracy w kopalniach węgla brunatnego i kamiennego, a w szczególności tych infrastrukturalnie połączonych z elektrowniami termalnymi, w zakładach produkujących i dystrybuujących energię, powiązanych z nimi biurach projektowych, w usługach oraz w nowoczesnym przemyśle branży górniczo-energetycznej. 6

9 Zasady przyjęcia na studia Kandydat na studia II stopnia w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej powinien posiadać dyplom, inżyniera lub magistra inżyniera oraz legitymować się znajomością języka angielskiego. Wskaźnik rekrutacyjny kandydata jest liczony według wzoru: gdzie: W II = D x 10 D ocena na dyplomie Dodatkowe warunki przyjęć dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: dowolny kierunek studiów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier Szczegółowe warunki przyjęcia na specjalność Górnictwo i Energetyka są opublikowane w Internecie 7

10 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poważnie i z humorem Jako studentki i studenci Wydziału będziecie członkami wydziałowej społeczności górniczej, która kultywuje stare, bardzo piękne i pełne dobrej zabawy i humoru tradycje górnicze, takie jak Tablica piwna (dla pań Czomber babski ), Skok przez skórę oraz Barbórka. Brać górnicza na naszym Wydziale kocha też wędrówki, wyprawy, gawędy i śpiewy przy ognisku. Co roku jest organizowany Geo- -Majowy Rajd Górnika, w którym udział biorą studenci i pracownicy. Poznawaniu lokalnych warunków służą też zajęcia terenowe oraz praktyki dyplomowe w firmach Dolnego Śląska. W czasie studiów spotkacie studentów z całego świata gdyż co roku przyjeżdżają do nas grupy studiujące w ramach międzynarodowych magisterskich studiów Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme. Będziecie też mieli okazję słuchać wykładów profesorów z uczelni zagranicznych, z którymi współpracujemy - Technische Universitat w Berlinie, Lavalle University w Quebec City oraz University of New Brunswick w Kanadzie. Uczestnicząc w cyklicznych konferencjach poświęconych transportowi przenośnikowemu, przeróbce kopalin, tradycjom i historii górnictwa poznacie znakomitości polskiego górnictwa i energetyki. Doktoranci i młodzi uczeni organizują też własną konferencję pozwalającą zaprezentować ich osiągnięcia. 8

11 Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej Termin rozpoczęcia październik 2010 Studia 4-semestralne Chemia Medyczna Medicinal Chemistry Inżynieria Internetowa Internet Engineering Sterowanie w Systemie Elektroenergetycznym Control in Electrical Power Engineering Systemy Energii Odnawialnej Renewable Energy Systems Inżynieria Komputerowa Computer Engineering Systemy Informatyczne Zarządzania Business Information Systems Matematyka dla Przemysłu i Gospodarki Mathematics for Industry and Commerce Nanoinżynieria Nanoengineering Studia 3-semestralne Zarządzanie Jakością Środowiska Environmental Quality Management Termin rozpoczęcia luty 2011 Studia 3-semestralne Budownictwo Civil Engineering Bioinformatyka Bioinformatics Chemia Medyczna Medicinal Chemistry Zaawansowana Informatyka i Sterowanie Advanced Informatics and Control Elektronika Stosowana Advanced Applied Electronics Inżynieria Internetowa Internet Engineering Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy Electronics, Photonics, Microsystems Chłodnictwo i Kriogenika Refrigeration and Cryogenics Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering Inżynieria Pojazdów Automotive Engineering Zarządzanie Produkcją Production Management Zarządzanie Jakością Środowiska Environmental Quality Management Szczegółowe warunki przyjęcia są opublikowane w Internecie 9

12 Na Twoje pytania chętnie odpowiedzą: dr hab. inż. Leszek Jurdziak opiekun merytoryczny specjalności Górnictwo i Energetyka Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Budynek K3, Plac Teatralny 2 pracownicy biura projektu: Politechnika Wrocławska Budynek B-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (III piętro) Wrocław pracownicy Działu Rekrutacji Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław bud. A-1, pok. 172 tel , fax zapraszamy! Politechnika Wrocławska 2010/2011 Projekt Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Internetowa Internet Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki Kierunek: Informatyka w języku

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Komputerowa Computer Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKADEMICKI SAS

PROGRAM AKADEMICKI SAS Dla przyszłych liderów analityki i big data PROGRAM AKADEMICKI SAS THE POWER TO KNOW INFORMACJE O SAS SAS na świecie SAS Institute jest liderem rynku analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo