Sala IX. Obok skrzydeł Poliptyku Kuśnierzy Wrocławskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sala IX. Obok skrzydeł Poliptyku Kuśnierzy Wrocławskich"

Transkrypt

1 Pracownia wrocławska Rzeźba Ecce Homo, pocz. XVI w. Drewno lipowe, tempera; wys. 134 Pochodzi z kościoła Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny we Wrocławiu, własność Muzeum Narodowego w Warszawie Dep. 1931/00,10 Z nurtem devotio moderna nowej pobożności schyłku średniowiecza należy wiązać Obok skrzydeł Poliptyku Kuśnierzy Wrocławskich z kościoła św. Marii Magdaleny i epitafium Johannesa Pretwicza, ilustrujących twardy weryzm w rzeźbie i malarstwie, w sali IX zaprezentowano późnogotyckie zabytki ukazujące zarówno ne cechy twórczości lokalnych mistrzów oraz kierowanych przez nich warsztatów. Wysoki poziom artystyczny prezentuje tzw. Mistrz z Gościszowic oraz jego pracownia rzeźbiarska (rzeźbiona Koronacja Marii z retabulum, ok. 1520, tryptyk biblijne przedstawienie Chrystusa ukazywanego ludowi przez Piłata podczas procesu. Słowa wypowiedziane przez rzymskiego namiestnika: Ecce Homo Oto człowiek (J 19,5) stały się tytułem analogicznych przedstawień. Stojący za plecami Jezusa Piłat, ubrany w długi, orientalny strój, odkrywa królewski płaszcz wyszydzenia, ukazując ubiczowane, pokryte ranami ciało Mesjasza. Jezus i Piłat spoglądają w dół, można więc przypuszczać, że pierwotnie figury były umieszczone na podwyższeniu. Wymyślna poza oraz twardy weryzm, z jakimi ukazano cierpiącego, cierniem ukoronowanego Zbawiciela, każą zaliczyć rzeźbę do grupy dzieł wykonanych w stylu późnogotyckim. Rzeźba służąca celom dewocyjnym miała zwracać uwagę na ludzką naturę Jezusa oraz godność umęczonego Zbawiciela. Zapewne nieprzypadkowo znalazła się w kościele czcicieli Męki Pańskiej oraz propagatorów Jej kultu bernardynów wrocławskich. PRACOWNIA WROCŁAWSKA, Rzeźba Ecce Homo, pocz. XVI w. Sala IX konserwatywne, jak i postępowe tendencje sztuki przełomu XV i XVI wieku. Reminiscencje przebrzmiałego w poł. XV w. stylu międzynarodowego widoczne są jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XV stulecia (tryptyk z Osieka w sali VI), a nawet w twórczości niektórych prowincjonalnych warsztatów śląskich w początkach XVI w. (pentaptyk z Rynarcic z 1505 r.). W rzeźbie ołtarzowej z Rynarcic można dostrzec cechy tradycyjne, a jednocześnie inspirację modną grafiką późnogotycką Martina Schongauera. Inne eksponowane w sali rzeźby ołtarzowe mają indywidual- Świętej Rodziny, 1514 oba z Konina Żagańskiego), a także malarska (skrzydła pentaptyku Matki Boskiej, św. Bartłomieja i św. Barbary z eksponowaną na galerii sceną Zwiastowania Marii z Konina Żagańskiego, ). Cechy indywidualne można też dostrzec w późnogotyckich rzeźbach wykonanych przez wrocławską pracownię kierowaną przez starszego cechu malarzy Jakuba Beinharta (św. Anna Samotrzecia z wrocławskiego kościoła św. Elżbiety, ok. 1510; Maria z Dzieciątkiem z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 1507). PRACOWNIA MISTRZA POLIPTYKU KUŚNIERZY (LEONHARTA HÖRLENA?), Skrzydła poliptyku Ukrzyżowania, zwanego Poliptykiem Kuśnierzy Wrocławskich, z płaskorzeźbionymi (awersy) i malowanymi (rewersy) scenami Pasji Chrystusa, 1497

2 Pracownia Mistrza Poliptyku Kuśnierzy (Leonharta Hörlena?) Skrzydła poliptyku Ukrzyżowania, zwanego Poliptykiem Kuśnierzy Wrocławskich, z płaskorzeźbionymi (awersy) i malowanymi (rewersy) scenami Pasji Chrystusa, oraz popiersia z predelli nastawy wyobrażające św. Andrzeja i nieznanego biskupa, 1497 skrzydeł eksponowanych na wystawie dwustronnie rzeźbione awersy ukazują sceny: Chrystusa oczekującego na ukrzyżowanie, Przybicie do krzyża, Zdjęcie z krzyża i Opłakiwanie martwego Jezusa. Kompozycje poruszają widza drastycznym realizmem poszczególnych zdarzeń pasyjnych. Frasobliwy Chrystus, siedzący na przygotowywanym przez oprawców krzyżu, nawiązuje bliską więź z widzem. Brutal- władcy świata. Okazana na górze potęga boskiego majestatu kontrastuje z poruszeniem zaskoczonych, budzących się ze snu trzech apostołów. Fantazyjne polne kwiaty porastające wzgórze symbolizują rajską krainę szczęścia, którego doświadczyli obecni w tym miejscu apostołowie. Narracyjny charakter sceny przejęty z tradycji bizantyjskiej VIII w. jest zgodny z misteryjnymi tendencjami późnego gotyku Płaskorzeźby awersów i rzeźby z predelli drewno lipowe, deski skrzydeł jodłowe i sosnowe, tempera, złoto płatkowe, srebro płatkowe, laserowane; ,5 (skrzydła), wys. 49,5; 56 (popiersia) Fragmenty pochodzą z kaplicy kuśnierzy we wrocławskim kościele św. Marii Magdaleny, Nr inw. XI-402, popiersia własność Muzeum Narodowego w Warszawie, Dep. 2049/02, 1-2 Zarówno tematyka pasyjna, jak i podobieństwa stylowe łączą płaskorzeźbione skrzydła z niezachowanego w całości poliptyku Ukrzyżowania (wieńczącego ołtarz kuśnierzy wrocławskich) z rzeźbami Drogi na Golgotę. Z predelli tego ołtarza pochodzą dwie rzeźby wyobrażające ukazanych w półpostaci świętych: Andrzeja z krzyżem i księgą oraz nieznanego biskupa z księgą. Temat Pasji i Ukrzyżowania Chrystusa wiąże się z nurtem rozważań i przeżywania tajemnic Męki Pańskiej. Nurt ten, zainicjowany w XIII w. przez franciszkanów, miał swoje odzwierciedlenie w sztuce w postaci kompozycji figuralnych, symbolicznie odtwarzających miejsca Pasji Jezusa (np. Ogrójec), a także rozbudowanych przedstawień w nastawach ołtarzowych. Obok ołtarza kuśnierzy wrocławskich analogiczny temat przedstawia na Śląsku sześć nastaw, w tym m.in.: pentaptyk z kaplicy Krappów przy wrocławskim kościele św. Elżbiety (1492), tryptyk z kościoła św. Mikołaja w Brzegu ( ) oraz tryptyk z kościoła św. Jakuba w Nysie ( ). W parze zachowanych, wewnętrznych nie naciągany na krzyż i przybijany do jego ramion w drugiej scenie może być porównany do naciągniętych strun harfy grającej na cześć Boga motywu pojawiającego się w średniowiecznej poezji pasyjnej. Zdejmowane z krzyża, bezwładne ciało martwego Zbawiciela oraz mdlejąca z bólu Maria wzbudzają głęboki żal. Podobne uczucia wywołuje ostatnia scena, w której Maria w przedstawieniu Piety opłakuje swego Syna. Płaskorzeźby, noszące wyraźne piętno wpływów sztuki Wita Stosza, przypisuje się artyście utrzymującemu kontakty ze współpracownikami mistrza z Norymbergi. Był nim przebywający czasowo we Wrocławiu rzeźbiarz z Nördlingen Leonhart Hörlen. Rozważaniom pasyjnym służą równie werystyczne sceny namalowane na rewersach skrzydeł. Ukazano na nich Pojmanie Jezusa połączone z pocałunkiem Judasza, Cierniem koronowanie, Upadek Jezusa oraz scenę Ecce Homo. Ujęcia wymienionych epizodów pasyjnych, pełne szczegółów zaczerpniętych z Biblii i życia współczesnego, świadczą o talencie malarza śmiało operującego światłocieniem oraz paletą żywych kolorów. MALARZ WROCŁAWSKI, Epitafium Johannesa Pretwitcza z malarskim przedstawieniem Przemienienia Pańskiego, 1504 Malarz wrocławski Epitafium Johannesa Pretwitcza z malarskim przedstawieniem Przemienienia Pańskiego, 1504 Deski jodłowe, tempera, złoto płatkowe; Pochodzi z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Nr inw. XI-406 Rzadkim tematem w śląskiej sztuce średniowiecznej było Przemienienie Chrystusa na Górze Tabor. Wydarzenie to relacjonują Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza. W obecności apostołów Piotra, Jakuba i Jana Jezus przemienił się (...) twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim (Mt 17, 1-4). Reakcja apostołów na cudowne wydarzenie była według Mateusza i Marka dramatyczna upadli na twarz i bardzo się zlękli. Natomiast w relacji św. Łukasza: Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni (Łk 9, 32). Obraz w epitafium Pretwitcza ukazuje udramatyzowaną wersję tematu. Chrystus stoi pośrodku na szczycie skalistej góry pomiędzy unoszącymi się wśród chmur Mojżeszem i Eliaszem. Postać Jezusa w białej szacie otacza promienista złota gloria. Trzymane w lewej dłoni jabłko królewskie oraz władczy gest błogosławieństwa oznaczają królewskość i boskość Zbawiciela Manierze tego czasu odpowiada występujące na obrazie stłoczenie postaci apostołów, ukazanych w sztywnym, nienaturalnym ruchu, wśród twardo załamanych, unoszonych podmuchem wiatru szat. W dolnej kwaterze epitafium przedstawiono wizerunki klęczących zmarłych: Johannesa Pretwitcza (zm. 1522) wikariusza kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, czterech członków jego rodziny oraz sześciu świętych patronów. Ci ostatni to św. Andrzej z krzyżem, św. Jan Ewangelista z kielichem, św. Barbara z wieżą, św. Jadwiga Śląska z modelem trzebnickiej bazyliki, św. Maria Magdalena z puszką i św. Jan Chrzciciel z barankiem. Pośrodku kwatery, powyżej inicjałów ITP i daty 1504, namalowano typowy dla humanizmu symbol przemijania klepsydrę i trupią czaszkę z banderolą, zawierającą łaciński tekst modlitwy. Łaciński napis w zwieńczeniu epitafium wymienia personalia wikariusza Johannesa, sprawowane urzędy oraz datę wykonania dzieła. Pracownia śląska Pentaptyk Matki Boskiej, św. Marcina i św. Wawrzyńca (?), 1505 Drewno świerkowe, lipowe, tempera, złoto płatkowe, srebro płatkowe; ,5 (szafa), (predella) Nastawa pochodzi z kościoła św. Marcina w Rynarcicach (pow. lubiński) Nr inw. XI-142, 272, 147 Interesującym przykładem późnogotyckiego ołtarza maryjnego, w którym połączono grupę prezentacyjną (w szafie

3 58 PRACOWNIA ŚLĄSKA, Pentaptyk Matki Boskiej, św. Marcina i św. Wawrzyńca (?), środkowej) z płaskorzeźbionymi scenami narracyjnymi (na skrzydłach), jest pentaptyk z Rynarcic. Ukazano na nim Świętą Rozmowę między stojącą w centrum Marią z Dzieciątkiem a św. Marcinem (biskupem z żebrakiem u stóp przypominającym o dobroczynności świętego) i św. Wawrzyńcem (diakonem dawniej z rusztem w ręku narzędziem zadawanych mu tortur). Na awersach skrzydeł ukazano płaskorzeźbione cztery Radości Marii Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie i Pokłon Trzech Króli. Na predelli (podstawie) nastawy namalowano Czterech Świętych Ojców Kościoła biskupa Ambrożego przy pulpicie z księgą (i uskrzydlonym wołem za plecami), papieża Grzegorza Wielkiego w złocistej tiarze (z orłem stojącym na otwartej księdze), biskupa Augustyna (piszącego księgę) z Aniołem i Hieronima w stroju kardynalskim (z uskrzydlonym lwem), zapisującego łacińskie tłumaczenie Biblii. Na odwrociach rzeźbionych skrzydeł przedstawiono malarskie wyobrażenie Wielkiej Rodziny Jezusa z Marią królową i dziewicą, podającą swemu Synowi jabłko symbol misji odkupienia. Nagie Dzieciątko podtrzymywane na kolanach św. Anny wychyla się w stronę swej Matki. Za plecami kobiet stoją ich mężowie św. Józef ze sznurem modlitewnym w dłoni i trzech kolejnych mężów św. Anny. Znane, pozostałe części pentaptyku są zachowane w stopniu uniemożliwiającym ich scalenie. Należą do nich niewystawione rzeźbiarskie przedstawienie św. Marcina jako jeźdźca, dzielącego się płaszczem z biedakiem, ze zwieńczenia nastawy oraz prawe skrzydło zewnętrzne pentaptyku z eksponowanym na rewersie malarskim wyobrażeniem Marii Solomasowej z rodziną i wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej na awersie. Niezachowane lewe skrzydło zewnętrzne ukazywało Marię Kleofasową i jej rodzinę oraz na rewersie Chrystusa Boleściwego. Ideowo ołtarz łączy w sobie wyobrażenia prezentacyjne świętych z narracyjnymi, dotyczącymi radosnych epizodów z życia Marii i Jezusa oraz wskazującymi na udział Matki Boskiej oraz Jej rodu w Zbawieniu świata. Smukłe, esowato wygięte figury to przykłady śląskiej odmiany rzeźby późnogotyckiej inspirowanej stylem międzynarodowym. (Bliskie stylistycznie temu zabytkowi są np. nastawy z Krzyżowic czy Osieka.) Płaskorzeźby z radosnymi scenami z życia Marii wtłoczone są w prostokątne pola kwater. Postacie na pierwszym planie zostały ukazane na tle schematycznie zaznaczonego pejzażu lub architektury. Kompozycja kwater wskazuje na wyraźne inspiracje ich autora współczesną grafiką Mistrza E.S. oraz Martina Schongauera. Pracownia Mistrza Poliptyku z Gościszowic Skrzydła pentaptyku Matki Boskiej, św. Bartłomieja i św. Barbary, ze sceną Zwiastowania (na rewersach), - Deski jodłowe, płótno, tempera, złoto płatkowe, srebro płatkowe; Pochodzą z retabulum szafiastego ołtarza głównego kościoła św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim Nr inw. XI-, XI- Namalowaną na rewersach dwóch skrzydeł scenę Zwiastowania Marii przez Archanioła Gabriela oparto na tekstach Ewangelii św. Łukasza (Łk, - ) oraz na odpowiednich fragmentach apokryfów. Maria, klęcząc przy pulpicie z otwartą księgą, odwraca głowę ku przyklękającemu za Jej plecami Archaniołowi Gabrielowi. Ten pokornie skłania głowę, błogosławiąc Jej gestem prawej dłoni. W lewej ręce trzyma złocistą różdżkę (gr. thýrsos) symbol posłańca zwiastującego matrymonialne zamiary oblubieńca wobec oblubienicy. Wokół różdżki powiewa rozwinięta banderola, na której wypisano po łacinie pierwsze słowa Pozdrowienia Anielskiego. Typowe dla piętnasto- i szesnastowiecznych wariantów sceny jest ukazane tu wnętrze kom- 59

4 innego schematu. Tym razem Maria nie zasiada na tronie już ukoronowana, lecz klęczy z pokornie pochyloną głową pomiędzy tronującymi po bokach Bogiem Ojcem brodatym starcem w koronie z Gościszowic jest prezentowana w sali IX i płaszczu monarszym a Chrystusem płaskorzeźbiona grupa Koronacji Marii wyposażonym również w oznaki królewskiej z ołtarza kościoła św. Bartłomieja w Koninie władzy nad światem koronę i zło- Żagańskim. Z tego samego ołtarza ciste jabłko. Mimo braku części zabytku, pochodzi też nieeksponowana na galerii można przypuszczać, że postacie boskie kwatera ze sceną Zwiastowania Marii. podtrzymywały nad głową Marii koronę Temat Koronacji, znany z komentowanego w akcie uroczystej koronacji na Królową już przedstawienia w szafie ołtarza Nieba i Ziemi. Modlitewna poza Marii z Pełcznicy (I sala), został zrealizowany w wskazuje na połączenie Jej gloryfikacji rzeźbie z Konina Żagańskiego według z tak ważną w średniowieczu ideą orę downictwa za grzesznymi ludźmi. Nieprzypadkowo skupione oblicza Ojca i Syna są do siebie bardzo podobne. W analogicznych scenach w sztuce średniowiecznej artyści ukazywali czasami PRACOWNIA MISTRZA POLIPTYKU Z GOŚCISZOWIC, Skrzydła pentaptyku Matki Boskiej, św. Bartłomieja i św. Barbary, ze sceną Zwiastowania (na rewersach) i wizerunkami świętych (na awersach), naty z oknem w tle, za którym przedstawiono daleki górski pejzaż z murami obronnymi i kościółkiem. W aureoli okalającej głowę Marii przedstawiono Ducha Świętego, w postaci białej gołębicy, spełniającego obietnicę anielską: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię... (Łk 1, 35). Szczegóły wyposażenia komnaty oraz elementy krajobrazu za oknem mają wymiar symboliczny. Baldachim z kotarą za plecami Madonny jest znakiem wyróżnienia Jej jako pierwotnej świątyni Wcielonego Boga Jezusa. Długie włosy Marii przypominają o Jej panieństwie, otwarta księga oznacza mądrość Marii oraz znajomość proroctw Starego Testamentu, dotyczących przyjścia Mesjasza. Otwarta skrzynka z przyborami do szycia na podłodze oznacza pracowitość i pilność Marii, fragment murów obronnych z basztami za oknem odnosi się do Dziewiczości Matki Zbawiciela, która nazywana jest w tekstach modlitewnych Ogrodem Zamkniętym. Na niewidocznych awersach skrzydeł namalowano popularnych świętych. Są tu Archanioł Michał, św. Małgorzata, święci Jerzy i zakonnica Otylia. Na prawym skrzydle ukazano św. Urbana papieża, św. Krzysztofa poniżej św. Błażeja biskupa i św. Idziego pustelnika. Dominujący w obrazach linearyzm został podkreślony rozjaśnionymi barwami. Wyraźna linia wyznacza kontury postaci oraz twardo załamane, dynamicznie poruszone draperie ich szat. Wydłużone proporcje wiotkich ciał przedstawionych postaci są zgodne ze starym, średniowiecznym wzorcem kompozycyjnym. Wymienione cechy formalne dzieła wyraźnie łączą je z twórczością tzw. Mistrza Poliptyku z Gościszowic. Pracownia Mistrza Poliptyku z Gościszowic Fragment nastawy Koronacji Marii, ok Drewno lipowe, tempera, złoto i srebro płatkowe; ,5 15 Pochodzi z ołtarza Koronacji Marii z kościoła św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim Nr inw. XI-41 Przykładem rzeźby drewnianej wykonanej przez warsztat Mistrza Poliptyku PRACOWNIA MISTRZA POLIPTYKU Z GOŚCISZOWIC, Fragment nastawy Koronacji Marii, ok. 1520

5 nawet identyczne wizerunki Boga Ojca Jerozolimy Chrystusa z Matką Boską. i Syna Bożego. Zabiegi te miały ilustrować Zasmucony Jezus w otoczeniu apostołów głoszony przez Kościół dogmat ściska dłoń płaczącej Marii. O czekającej o współistotnej naturze Ojca i Syna, wynikający Go wkrótce męce przypomina namalonych m.in. ze słów Jezusa przytoczowana na dalszym planie grupa Ukrzyżo- w Biblii: Ja i Ojciec jedno jesteśmy wania. Chrystus spogląda w stronę klęczącego (J 10,30). Swoboda w opracowaniu płaskorzeźb, poniżej zakonnika Paulewskiego, szczególnie widoczna w miękkim, błogosławiąc mu gestem dłoni. Złoty unikającym ostrych załamań mo- pastorał oraz infuła namalowane obok delunku szat, a także idealizowane zakonnika podkreślają godność opacką pociągłe, łagodne twarze bohaterów pozwalają ustalić, że dzieło to należy do umiarkowanego, pozbawionego ekspresji i weryzmu gatunku śląskiej rzeźby późnogotyckiej. Malarz wrocławski pod wpływem frankońskim Obraz z epitafium Jakuba Paulewskiego z przedstawieniem Pożegnania Chrystusa z Marią, ok Tempera na desce, złoto płatkowe; Pochodzi z kościoła Norbertanów pw. św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu Nr inw. XI-383 Prezentowany tu obraz przedstawia liryczną scenę rozstania odchodzącego do zmarłego premonstratensa. Kwitnąca u stóp Jezusa konwalia symbolizuje zbawczą ofiarę, która wkrótce dokona się na krzyżu. Późnogotyckie dzieło łączy w sobie styl łamany z elementami zapowiadającymi nadejście renesansu. Do tych ostatnich należą partie dalekiego górskiego krajobrazu, urozmaiconego wyobrażeniami zamków oraz złocona, ujmująca obraz, arkada. Temat sceny, nieznanej z przekazów ewangelicznych, zaczerpnięty został z popularnego w średniowieczu utworu Jacobusa de Vitry Passio Christi (XIII w.). Wzruszający temat epitafium odpowiadał współczesnej tendencji do emocjonalnego przeżywania tajemnic wiary. Jednocześnie wyrażał żal rozłąki ze zmarłym donatorem. MALARZ WROCŁAWSKI POD WPŁYWEM FRANKOŃSKIM, Obraz z epitafium Jakuba Paulewskiego z przedstawieniem Pożegnania Chrystusa z Marią, ok. 1515

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej IKONOSTAS Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie) ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela miejsce

Bardziej szczegółowo

Sala V. to dwukondygnacyjny poliptyk baldachi- Z południa Niemiec, z Norymbergi, pochodziły

Sala V. to dwukondygnacyjny poliptyk baldachi- Z południa Niemiec, z Norymbergi, pochodziły Sala V Z południa Niemiec, z Norymbergi, pochodziły to dwukondygnacyjny poliptyk baldachi- przyjęte w regionie tendencje mowy z rzeźbami w centrum i dwoma realistyczne, których cechy możemy rozpoznać parami

Bardziej szczegółowo

Historia ołtarza. W scenie tej umieszczona została również data 1499.

Historia ołtarza. W scenie tej umieszczona została również data 1499. Wybrane fragmenty pracy licencjackiej Izabeli Tomczyk Skrzydła poliptyku z Sulechowa na tle malarstwa późnego gotyku napisana na seminarium sztuki średniowiecznej pod kierunkiem ks. dr. hab. Dariusza Tabora

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI STYCZEŃ 1 ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 3 4 (pierwszy piątek) 6 Niedziela po Narodzeniu Pańskim: OBJAWIENIE PAŃSKIE (adoracja Najśw. Sakramentu) 3 Niedziela

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. WAWRZYŃCA W MĄCZNIKACH woj. wielkopolskie, pow. Środa Wlkp., gm. Środa Wlkp. 1. OŁTARZ GŁÓWNY 2. OŁTARZ

Bardziej szczegółowo

Radomsko. ikonografia w radomszczańskiej kolegiacie

Radomsko. ikonografia w radomszczańskiej kolegiacie Radomsko ikonografia w radomszczańskiej kolegiacie Kościół par. pw. św. Lamberta zbudowany został w latach 1869-76 staraniem ks. Wincentego Gajewskiego, na miejscu zrujnowanej fary według projektu Konstantego

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II.

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ III c. DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL.

Bardziej szczegółowo

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach

Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce. Martyna Stelmach Największe Sanktuaria Maryjne w Polsce Martyna Stelmach Jasna Góra Matka Boska Częstochowska Sanktuarium Paulinów znajdujące się w Częstochowie, położone na wzgórzu Jasna Góra Najważniejsze centrum pielgrzymowania

Bardziej szczegółowo

Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI

Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI Literka.pl Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI Data dodania: 2005-12-20 09:00:00 Sprawdzian tej zawiera test czytania ze zrozumieniem dla klas VI szkoły podstawowej. Jego poziom trudności jest średni.

Bardziej szczegółowo

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w.

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. wys. 30 cm. Korpus umieszczony na krzyżu wtórnie. Brak obydwu ramion, uszkodzenia i przetarcia polichromii. Konserwacja pełna w 2007 r. (M. Serafinowicz).

Bardziej szczegółowo

INNA SZOPKA. Dr Małgorzata Wrześniak (Instytut Historii Sztuki UKSW)

INNA SZOPKA. Dr Małgorzata Wrześniak (Instytut Historii Sztuki UKSW) Dr Małgorzata Wrześniak (Instytut Historii Sztuki UKSW) INNA SZOPKA Interaktywna video instalacja Łukasza Murzyna w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Kampusie UKSW im. ks. prof. Ryszarda Rumianka na

Bardziej szczegółowo

MOJA PRZYGODA W MUZEUM

MOJA PRZYGODA W MUZEUM MOJA PRZYGODA W MUZEUM XXXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Pałac w Wilanowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Internetowa biblioteka Między tekstami Materiały do interpretacji obrazów

Internetowa biblioteka Między tekstami Materiały do interpretacji obrazów Internetowa biblioteka Między tekstami Materiały do interpretacji obrazów Autorzy: Małgorzata Herzog (opis obrazu), Bogumiła Kaczmarek (scenariusz lekcji) malarz nieznany, Opłakiwanie ok. 1440 1450, Muzeum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Przedmowa K ończy się Rok Wiary 2012-2013 ogłoszony przez ojca świętego Benedykta XVI. Z tej okazji napisał on list apostolski Porta fidei, w którym zachęcił cały Kościół do pogłębienia wiary i dzielenia

Bardziej szczegółowo

W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie

W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie W MARYJNEJ SZKOLE MIŁOSIERDZIA Materiały duszpasterskie Przygotował zespół: ks. Marek Chmielewski (redaktor) Anna Gąsior ks. Jerzy Karbownik ks. Janusz Królikowski ks. Piotr Turzyński Ostra Brama Skarżysko-Kamienna

Bardziej szczegółowo

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA SZTUKA ŚREDNIOWIECZA STYL ROMAŃSKI X XIII UWAGA! czerwoną gwiazdką oznaczyłam zabytki, które należy umieć rozpoznawać (nazwa, autor o ile jest podany, miejscowość o ile jest podana, epoka) Funkcje sakralnej

Bardziej szczegółowo

L.p. Beneficjent dotacji Zadanie Kwota dotacji w zł

L.p. Beneficjent dotacji Zadanie Kwota dotacji w zł Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. rok szkolny 2016/2017

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. rok szkolny 2016/2017 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 Lp. I. Literatura 1. Wielcy wodzowie i sposoby ich kreacji. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie 2. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub

Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47

Wpisany przez Administrator czwartek, 07 kwietnia :25 - Poprawiony czwartek, 07 kwietnia :47 1. Określenie sakramentu kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana. W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana

Bardziej szczegółowo

karty pracy, zadania, pytania

karty pracy, zadania, pytania Spacerem po Kłodzku Wycieczka do Kłodzka Opracowanie: Hanna Staniów Karta pracy zajęć dla szkoły podstawowej, klasa VI Cel: poznanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska; budzenie szacunku dla przeszłości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: CZYLI KANON RZYMSKI GC Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa,

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała..., Pod Twoją obronę... Akt strzelisty: O mój Jezu...

Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała..., Pod Twoją obronę... Akt strzelisty: O mój Jezu... CUDOWNY LEK Proszę uważnie przeczytać informacje. Lek wydaję się bez recepty. Przechowywanie: Przechowywać w miejscach dostępnych dla dzieci. Data ważności: Lek nie ulega przeterminowaniu. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Małgorzata Meronk Scenariusz zajęć z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej w klasie I

Autor: mgr Małgorzata Meronk Scenariusz zajęć z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej w klasie I Autor: mgr Małgorzata Meronk Scenariusz zajęć z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej w klasie I Temat: Wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. (scenariusz napisany metodą kreatorską) Czas

Bardziej szczegółowo

wiatła symboli W stronę ogrodu Plan 1. Symbol próba de nicji. 2. Motywy roślinne w sztuce średniowiecza. Księga Natury i Księga Biblii.

wiatła symboli W stronę ogrodu Plan 1. Symbol próba de nicji. 2. Motywy roślinne w sztuce średniowiecza. Księga Natury i Księga Biblii. wiatła symboli Plan W stronę ogrodu 1. Symbol próba de nicji. 2. Motywy roślinne w sztuce średniowiecza. Księga Natury i Księga Biblii. 3. Natura obrazem rajskiego ogrodu. Hortus conclusus - ogród zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Maryja Matka Jezusa w Ewangelii Łukasza 1. Szczególna pozycja

Maryja Matka Jezusa w Ewangelii Łukasza 1. Szczególna pozycja Maryja Matka Jezusa w Ewangelii Łukasza Najwięcej szczegółów o Matce Jezusa przekazał Łukasz w ewangelii dziecięctwa Jezusa (Łk 1-2). W porównaniu do opowiadania o dziecięctwie Jezusa w Ewangelii Mateusza

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice Różańca Świętego Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Wojciech Malesa Przemysław Kluska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba FARA WOTA. zamieszczone wokół sukni cudownego obrazu Zaśnięcie Matki Boskiej

Wojciech Malesa Przemysław Kluska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba FARA WOTA. zamieszczone wokół sukni cudownego obrazu Zaśnięcie Matki Boskiej Wojciech Malesa Przemysław Kluska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba FARA WOTA zamieszczone wokół sukni cudownego obrazu Zaśnięcie Matki Boskiej Piotrków Trybunalski 2013 Informacje wstępne Obraz

Bardziej szczegółowo

Motywy cierpienia w literaturze i sztuce średniowiecza

Motywy cierpienia w literaturze i sztuce średniowiecza Motywy cierpienia w literaturze i sztuce średniowiecza 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna test Lamentu świętokrzyskiego, wymienia podstawowe treści ideowe rzeźb gotyckich: Krucyfiks mistyczny z Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Lp Z dnia Wnioskodawca Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

5. Pisz starannie długopisem lub piórem, nie używaj korektora.

5. Pisz starannie długopisem lub piórem, nie używaj korektora. WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - GIMNAZJUM 2013/2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów: Witamy Cię w eliminacjach wojewódzkich. 1. Na rozwiązanie testu masz 45 minut, na opis 45 minut=

Bardziej szczegółowo

"Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn

Bogurodzica jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn "Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn Bogurodzica - nie znamy dokładnej daty jej powstania; najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII; z powstaniem Bogurodzicy

Bardziej szczegółowo

DATY ORĘDZI MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE

DATY ORĘDZI MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE DATY ORĘDZI MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE Niniejszy daty orędzi z podziałem na kategorie stanowią dodatek do zbiorku Orędzia Matki Bożej z Medziugorja. Książka zawiera wszystkie orędzia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, Jadwiga Zięba. Andrzej Sochacki ISBN Redakcja. Projekt okładki

Wydawnictwo WAM, Jadwiga Zięba. Andrzej Sochacki ISBN Redakcja. Projekt okładki Wydawnictwo WAM, 2010 Redakcja Jadwiga Zięba Projekt okładki Andrzej Sochacki ISBN 978-83-7505-624-2 NIHIL OBSTAT. Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego ks. Wojciech Ziółek SJ,

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci II edycji

Beneficjenci II edycji Beneficjenci II edycji Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblos, które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim, gdzie oznaczało albo papirus

słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblos, które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim, gdzie oznaczało albo papirus Powtórzenie wiadomości o Biblii (Nowy Testament) słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblos, które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim, gdzie oznaczało albo papirus (służący wówczas między

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach.

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Klasa IV I. ocena celująca: Wszystkie punkty jak do oceny bardzo-dobrej, oraz udział w konkursach, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Sala X i korytarz. - i realnym światem inspirowane sztuką

Sala X i korytarz. - i realnym światem inspirowane sztuką Sala X i korytarz 64 Wystawiono tu przykład malarstwa epita- Renesans jest również widoczny w ukazyfijnego (epitafium Bregela, ) oraz waniu uwspółcześnionych realiów życia rzeźby i malarstwa ołtarzowego

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu Dzieła zadziwiające

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Redakcja naukowa: Jan K. Ostrowski CZĘŚĆ I

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Redakcja naukowa: Jan K. Ostrowski CZĘŚĆ I Światosław Lenartowicz, Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus,, Jan K. Ostrowski Wstęp Oznaczenia i skróty Piotr Krasny Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Biskowicach Kościół parafialny p.w. Św.

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Jasna GóraG zespół klasztorny zakonu paulinów w w Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych niejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Jak nazywa się księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii, używane podczas sprawowania liturgii?

Jak nazywa się księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii, używane podczas sprawowania liturgii? Jak nazywa się księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii, używane podczas sprawowania liturgii? Wymień kolory szat liturgicznych. Kiedy w Liturgii używa się białego koloru szat liturgicznych? /3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W DOMACHOWIE woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gmina Krobia 1.Ołtarz główny 2.Ołtarz

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo