Imprezy i wydarzenia - październik 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imprezy i wydarzenia - październik 2013"

Transkrypt

1 Imprezy i wydarzenia - październik 2013 WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU ENERGIA Z NATURY Miejsce: Galeria Sztuki BWA Zamek Książ Termin: od 1 do 15 października 2013 r. WYSTAWA PRAC FOTOGRAFICZNYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU UKRYTA NATURA Miejsce: Biblioteka Pod Atlantami Termin: od 1 do 15 października 2013 r. XXXIII BIEG PRZEŁAJOWY PODZAMCZA I MARSZ NORDIC WALKING Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CHODZENIA Miejsce: Ośrodek Społeczno - Kulturalny Termin: 5 października 2013 r., start godz. 11:00 SPOTKANIE WAŁBRZYSKIEGO KLUBU DYSKUSYJNEGO Miejsce: Ośrodek Społeczno - Kulturalny Termin: 14 października 2013 r. od godz. 17:00 JUBILEUSZOWE OBCHODY XXXV - LECIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODZAMCZE W WAŁBRZYCHU W programie m.in.: Nadanie odznak Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, spektakl muzyczny Powróćmy jak za dawnych lat Zespołu Pieśni i Tańca Poloneziaki Spółdzielczego Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie oraz prezentacja prac plastycznych laureatów konkursu plastycznego 35-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Miejsce: Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju Termin: 25 października 2013 r. od godz. 17:00 GIEŁDA I SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW Miejsce: Ośrodek Społeczno - Kulturalny Termin: 29 października 2013 r. od godz. 16:00

2 Zestawienie kosztów dodatkowych - wrzesień 2013 rok Klasyfikacja Grupa Podgrupa Materiały i Materiały wyposażenie Rodzaj kosztu Wartość Akumulatorki do telefonu stacjonarnego 29,90 RAZEM 29,90

3 Zestawienie przychodów dodatkowych we wrześniu 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 146,34 2 zajęcia w sekcjach: 80,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 80,00 komputerowa 0,00 3 zajęcia ruchowe dla pań 528,00 4 wpisowe w imprezach 0,00 5 udostępnienie sprzętu 0,00 6 darowizny 0,00 7 dotacje 0,00 8 najem sal i terenu 3 185,68 9 pozostałe 231, ,13 Przychody dodatkowe - plan finansowy ,00 Przychody dodatkowe w okresie I-VIII ,88 Przychody dodatkowe w okresie I- IX ,01 Wykonanie (%) 66,80%

4 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji Zgodnie z założeniami uczestnicy zajęć poznali problematykę z obszaru uzależnień i pozyskali wiedzę z zakresu profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nałogów. Realizacja tego zagadnienia realizowana była m.in. podczas spotkań z przedstawicielami jednostek organizacyjnych, których funkcjonowanie związane jest z przedmiotową problematyką. W okresie lipca i sierpnia dla uczestników zajęć w OSK zorganizowane były prelekcje i pogadanki z: funkcjonariuszami i psychologami Sekcji do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz psychologiem Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W ramach akcji Bezpieczne wakacje dodatkowo przeprowadzona została prezentacja udzielania pierwszej pomocy przez przedstawicieli Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Po demonstracjach dzieci uczestniczące w spotkaniu samodzielnie przedstawiały zaprezentowane uprzednio techniki udzielania pierwszej pomocy. Psycholodzy Sekcji do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu podczas dwóch spotkań przybliżyli uczestnikom problematykę uzależnień wraz z zagadnieniami dotyczącymi zapobiegania nałogom. Pogadanki dotyczyły również zachowania ostrożności i bezpieczeństwa podczas wakacji. Natomiast przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego przekazali dzieciom i młodzieży wiedzę o zagrożeniach spowodowanych nałogami, propagując zdrowy styl życia w oparciu o eliminację używek i dbanie o higienę oraz prawidłowe odżywianie. W spotkaniu poruszone zostały również zagadnienia związane z zachowanie ostrożności przy spotkaniach z dzikimi zwierzętami. Psycholog Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej MOPS-u przedstawił uczestnikom zajęć również zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Dodatkowo omówiono zagrożenia, jakie mogą czyhać na dzieci podczas wakacyjnego wypoczynku. Przypomniano o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w kontakcie z agresywnym psem. Wskazano, jak zachowywać się nad wodą i w jakich miejscach można bezpiecznie korzystać z kąpieli. Spotkania miały charakter interaktywnych prelekcji z elementami dyskusji i konkursów z zakresu podejmowanej tematyki. Szczególnie interesująco przebiegał konkurs plastyczny Bezpieczne Wakacje zrealizowany przez przedstawicieli Sekcji do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dzieci wykazały się znaczącą wyobraźnią zrozumieniem problematyki. Wszystkie spotkania z przedstawicielami wspomnianych jednostek kończyły się dyskusjami, podczas których uczestnicy odpowiadali na zadawane pytania prowadzących i wykazywali się pozyskanymi informacjami. Prawidłowe odpowiedzi świadczyły o tym, że uczestnicy zrozumieli zagadnienia i opanowali wiedzę z tej tematyki. Najbardziej aktywni otrzymali okolicznościowe nagrody rzeczowe lub słodycze. W nawiązaniu do spotkań, podczas warsztatów plastycznych, dzieci wykonywały prace p.t. Bezpiecznie wakacje. Prace wyeksponowane były w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu przy ulicy Armii Krajowej. Zdecydowana większość pozostałych zajęć miała na celu zaangażowanie uczestników w alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Ich ilość, zróżnicowanie i interesująca realizacja umożliwiła dzieciom i młodzieży pozyskiwanie wiedzy dotyczącej otaczającej rzeczywistości, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, a także wpływała na kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań. 1

5 Realizacja tego celu przebiegała w oparciu o wyznaczone zadania obejmujące swym zakresem wiele działań w postaci zajęć sklasyfikowanych we wzajemnie uzupełniające się obszary tematyczne: Turystyczno krajoznawczy z elementami ekologii i ochrony środowiska Kulturalno-społeczny Sportowo-rekreacyjny Zabawowo-konkursowy Obszar Turystyczno krajoznawczy z elementami ekologii i ochrony środowiska W trakcie zajęć organizowanych podczas wakacji dzieci i młodzież miały możliwość poznania wybranych okolic podczas wycieczek pieszych oraz niektórych miejsc i osobliwości Dolnego Śląska w trakcie zorganizowanych wycieczek autokarowych. Pierwsza wycieczka autokarowa obejmowała przejście szlakiem turystycznym przez Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich z Andrzejówki do Sokołowska. Podczas przemarszu towarzyszyła dzieciom przedstawicielko Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, która zaznajamiała uczestników z różnorodnymi gatunkami roślin. Podczas wycieczki dzieci zwiedziły drewniany kościół pw. Św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej oraz cerkiew pw. Św. Mikołaja w Sokołowsku. Druga wycieczka autokarowa zorganizowana została do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Miała ona również charakter przyrodniczoedukacyjny. Uczestnicy trzeciej wycieczki mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych w Centrum Edukacji Ekologicznej DZPK w Jeleniej Górze. Dodatkowo zapoznali się z zasadami ostatecznej segregacji odpadów, ich utylizacji lub dalszego wykorzystania w Centrum Gospodarki Odpadami Związku Gmin Karkonoskich w Ścięgnach Dobrzycy. Ostatnia wycieczka autokarowa zorganizowana została Do Świeradowa Zdroju. Uczestnicy przeszli edukacyjnodydaktycznym szlakiem na Zajęcznik. Trasa wzbogacona była mobilnymi tablicami informacyjnymi zawiązanymi z przyrodą Gór Izerskich. Następnie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych w ogrodzie dydaktycznym Izery Trzech Żywiołów zarządzanym przez Nadleśnictwo Świeradów. Wszystkim wycieczkom autokarowym towarzyszył Przewodnik Sudecki, który na bieżąco przekazywał uczestnikom wiele interesujących informacji. W ramach nawiązanej współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zorganizowany został konkurs krajoznawczy. Dzieci wykazały się bardzo dobrą wiedzą z zakresu osobliwości turystycznych, walorów krajoznawczych i najważniejszych zabytków usytuowanych na Dolnym Śląsku. W okresie wakacji odbyły się cztery wycieczki piesze w rejonie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Dwie piesze wycieczki zrealizowane były przy współpracy z pracownikami Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i obejmowały zajęcia terenowe połączone z edukacją ekologiczną i regionalną. Uczestnicy wycieczek prowadzeni przez pracowników merytorycznych DZPK zaznajomili się ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi obejmującymi swym zakresem szeroki wachlarz wiedzy z zakresu przyrody i jej ochrony. Jedna z wycieczek zakończyła się pieczeniem kiełbasek na ognisku. Wycieczka do przełomu Szczawnika zorganizowana została w ramach zajęć ekologicznych i miała na celu zbieranie zanieczyszczeń i śmieci pozostawionych w rejonie Szczawnika włączonego w obszar Natura Podczas wycieczki na Masyw Chełmca uczestnicy zaopatrzeni w lornetki obserwowali otaczającą przyrodę. Urozmaiceniem przemarszu były sprawnościowe konkursy i rywalizacje sportowe. Obszar Kulturalno-społeczny Bardzo istotnym wydarzeniem było włączenie się dzieci w Kampanię Czyste Sudety Fundacji Recal działającej na rzecz odzyskiwania opakowań aluminiowych po napojach. W realizacji finansowanego przez Unię Europejską projekcie, dzieci uczestniczyły w warsztatach dotyczących 2

6 ochrony środowiska, segregacji odpadów i recyklingu. Również aktywnie zbierały aluminiowe puszki po napojach, a także plastikowe nakrętki od butelek, makulaturę oraz zużyte baterie. Zorganizowane również były warsztaty przyrodnicze, fotograficzne i plastyczne oraz prezentacje multimedialne Błękitna energia oraz Alternatywne źródła energii. W ostatnim tygodniu wakacji dzieci przebywały na terenie Spółki ALBA Dolny Śląsk. Zaznajomiły się ze zróżnicowanym taborem samochodowym służącym do przewozu selektywnych odpadów. Zorganizowany został konkurs fotograficzny Ukryta natura oraz plastyczne: Energia z natury i Już małe dzieci segregują śmieci. Dwukrotnie zorganizowano konkurs plastyczny Malowanie na asfalcie, podczas którego dzieci malowały kolorową kredą na chodniku swoje ulubione postacie rysunkowe oraz elementy przyrody. Obszar Sportowo-rekreacyjny W ramach realizacji działań z tego obszaru organizowane były liczne turnieje, rozgrywki, mecze i zawody w wielu dyscyplinach sportowych: bilard, bule, ziemniak, dwa ognie, krokiet, ringo, tenis stołowy, badminton, hula-hop, piłka nożna i siatkowa oraz palant. Na terenie rekreacyjnym zorganizowano drużynowy wielobój olimpijsko-ekologiczny i liczne zabawy plenerowe, wśród których dominowały zawody w 51. Najchętniej dzieci korzystały z kąpieli w baseniku, co uwarunkowane było sprzyjającą aurą. Sportowa rywalizacja przebiegała również podczas pieszych wycieczek. Uczestnicy rozgrywali konkurencje sportowo- ruchowe przeprowadzane przez opiekunów wycieczek. Czynnikiem motywującym dzieci i młodzież do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach polegających na współzawodnictwie była zasada nagradzania nie tylko zwycięzców rozgrywek, ale wszystkich uczestników danej rywalizacji. W sierpniu dzieci kibicowały kolarzom na trasie przejazdu Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego. Tour de Polotne. Również w lipcu rozegrano Mistrzostwa OSK w Warcabach. Imprezę zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Rekreacyjno-Sportowym Dęby Wałbrzych. Obszar Zabawowo-konkursowy Zabawy i liczne konkursy zawsze cieszyły się popularnością podczas wakacyjnego pobytu w Ośrodku. Dlatego organizatorzy zadbali o ich zróżnicowany charakter uwzględniający poszczególne grupy wiekowe. Bloki zabaw o charakterze edukacyjno-poznawczym obejmowały min. zajęcia na sali komputerowej, rozwiązywanie szarad, łamigłówek i kalamburów oraz turnieje z wykorzystaniem gier planszowych. Dla dzieci prowadzone były zajęcia plastyczne przez instruktorkę, która potrafiła zachęcić do wyrażania swoich przeżyć w formie wypowiedzi plastycznej. Organizowane konkursy plastyczne miały formę cykliczną, a prace wykonywane były różnymi technikami. W tym roku dominującą tematyką konkursów plastycznych były aspekty związane z ochroną środowiska i ekologią. Zajęciami, które cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem były konkursy wokalne i taneczne. W ramach tych zajęć zorganizowano zabawę Mam talent. Na zakończenie wakacji w OSK odbyła się zabawa z konkursem na najlepiej prezentujące się przebranie. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a uczestnicy dodatkowo zorganizowanych konkursów gadżety reklamowe projektu Dla natury koszulki, smycze, worki na zmienne obuwie, aluminiowe skarbonki, torby na zakupy, pendrive oraz batony czekoladowe.. Informacje uzupełniające Zajęcia w OSK zorganizowane zostały dla dzieci i młodzieży od 1 lipca do 30 sierpnia od poniedziałku do piątku od godz. 9: 00 do godz. 14: 00. Przedział wiekowy dzieci i młodzieży wynosił od 8 do 15 lat. Uczestnicy przebywali w Ośrodku rotacyjnie, a każdego dnia sporządzano imienną listę obecności. Ogółem w lipcu w ośrodku przebywało 1429 osób, a w sierpniu 903 osoby. Najwięcej dzieci przybyło do OSK w dniu 2 lipca 84 osoby. Średnio dziennie w lipcu przebywało 3

7 na zajęciach w OSK 62 osoby a w sierpniu 43. W wycieczkach autokarowych wzięło udział 170 osób, natomiast w wycieczkach pieszych 104 osoby. Zdecydowana większość uczestniczących w zajęciach w OSK zamieszkuje w dzielnicy Podzamcze, a pozostałe osoby w innych dzielnicach Wałbrzycha. Uczestnicy zajęć codziennie otrzymywali słodkie bułki i herbatę. Podczas wycieczek autokarowych dzieci otrzymywały kanapki przygotowywane przez firmę cateringową. Udział w zajęciach był nieodpłatny. 4

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Katowice 2012

Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Katowice 2012 Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS Katowice 2012 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE PORADNIK POMYSŁÓW NA ZAŁOŻENIE FIRMY Moja firma

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2015

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2015 WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2015 INSTYTUCJE KULTURY... 2 STOWARZYSZENIA...12 ŚWIETLICA PLUS...17 IMPREZY SPORTOWE. 19 PROFILAKTYKA.....21 Lp. Organizator Termin Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo