BEZPIECZNE LEGIONOWO PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZNE LEGIONOWO PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW"

Transkrypt

1 BEZPIECZNE LEGIONOWO PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW Legionowska Straż Miejska pragnie być jak najbliżej Mieszkańców. Zachęcam do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub drogą mailową Adam Nadworski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie

2 SPIS TREŚCI Drodzy Mieszkańcy, Monitoring Miejski Straż Miejska Program Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie Ścieżki rowerowe Pieszy na drodze Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły Odblaski Akcja Psia kupa Dziki w mieście Niebezpieczne przechodzenie przez tory Współpraca Straży Miejskiej z Policją Dzielnicowi KPP Legionowo Napad - co robić? Adresy i telefony innych instytucji wpływających na bezpieczeństwo w mieście Legionowo jest jednym z bezpieczniejszych miast na Mazowszu. Nad zapewnieniem spokoju i porządku czuwają: Policja, Straż Miejska, pracownicy monitoringu oraz słuchacze Centrum Szkolenia Policji. W mieście od najmłodszych lat prowadzona jest edukacja oraz podnoszona świadomość mieszkańców, którzy wiedzą na jaką pomoc mogą liczyć i do których instytucji zwrócić się w kwestiach związanych ze spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, warto też poznać najczęstsze zagrożenia, jakie czyhają w mieście i sposoby ich uniknięcia. W tej broszurze przybliżymy Państwu rolę i zakres uprawnień Straży Miejskiej. Powiemy także o bezpiecznych zachowaniach, zagrożeniach oraz możliwości współpracy, mającej przyczynić się do poprawy spokoju i bezpieczeństwa w Legionowie. Pozdrawiam Państwa serdecznie Prezydent Miasta Legionowo 2

3 MONITORING MIEJSKI Od grudnia 2010 r. na terenie Legionowa funkcjonuje system monitoringu miejskiego, składający się początkowo z 30 punktów kamerowych wyposażonych w nowoczesne kamery szybkoobrotowe, dualne (dzień/noc), zintegrowane z głośnikami tubowymi i mikrofonami. System umożliwia jego rozbudowę i obecnie składa się z 32 punktów kamerowych, których lokalizację można zmieniać w zależności od potrzeb. W ostatnich miesiącach zmieniono lokalizację punktu kamerowego K 22 (Norwida - Ogrodowa) w rejon Rampy PKP Legionowo przy ul. Kościuszki. Zmiana lokalizacji kamery wynikała z potrzeby objęcia tego rejonu dozorem w związku z licznymi zgłoszeniami kradzieży i włamań do zaparkowanych tam pojazdów. Po zainstalowaniu kamery przypadki te zostały wyeliminowane. Po wybudowaniu Centrum Komunikacyjnego i zainstalowaniu tam nowych punktów kamerowych, kamera z rampy wróci na swe dotychczasowe miejsce. Centrum monitoringu miejskiego znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji i składa się z dwóch pomieszczeń: sali operacyjnej, w której pracują operatorzy, oraz serwerowni, gdzie znajduje się jednostka centralna systemu wraz z zasilaniem awaryjnym. W sali operacyjnej znajdują się trzy stanowiska operatorskie oraz duży monitor na ścianie, na który można przekazać obraz z każdej kamery. W pomieszczeniu Oficera Dyżurnego KPP Legionowo i Dyżurnego Straży Miejskiej znajdują się dodatkowe monitory, umożliwiające podgląd obrazów z wybranych kamer. W monitoringu miejskim pracuje 16 osób, w tym 3 strażników, w systemie ciągłym, trzyzmianowym. Ich pracę nadzoruje Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Paweł Szulc. Każdy z operatorów monitoringu przechodzi specjalistyczne szkolenie, po którym uzyskuje certyfikat. System monitoringu miejskiego ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. W 2013 r. operatorzy zaobserwowali i przekazali do realizacji Straży Miejskiej i Policji 4058 zdarzeń, zarówno wykroczeń, jak i zdarzeń o charakterze kryminalnym. W wyniku pracy operatorów w 2013 r. Straż Miejska ujęła, a Policja zatrzymała, 10 sprawców czynów przestępczych. Zarejestrowane przez kamery zdarzenia w miejscach publicznych są niejednokrotnie materiałem dowodowym wykorzystywanym w postępowaniach przygotowawczych. Zapis z kamer monitoringu jako materiał dowodowy wykorzystują nie tylko Policja czy Straż Miejska, ale także Prokuratura i Sąd. Dzięki kamerom monitoringu zostały odnalezione osoby zaginione (w tym dzieci), ujawniano pożary oraz szybko powiadamiano odpowiednie służby, które dzięki temu mogły podejmować natychmiastowe działania. Wielokrotnie kamery nagrywały też zdarzenia drogowe, w tym kolizje i wypadki z udziałem pieszych. Operatorzy monitoringu nie tylko zwracają uwagę na bezpieczeństwo, lecz także na utrzymanie porządku na terenie miasta. Przekazywane są przez nich informacje o śliskiej nawierzchni dróg, nieodśnieżonych chodnikach, wyrwanych znakach drogowych, dziurach w jezdni, zaśmieconych terenach itp. Dzięki temu, że na terenie miasta znajdują się 32 punkty kamerowe, patrole mogą być kierowane w inne, nie objęte monitoringiem rejony miasta. Operatorzy obsługując monitoring kierują się zasadami poszanowania godności ludzkiej i prawa do prywatności każdego człowieka. 3

4 WYKAZ PUNKTÓW KAMEROWYCH SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LEGIONOWO K01 Warszawska/Sobieskiego K02 Warszawska/Jagiellońska K03 Piaskowa PKP K04 Piaskowa/Al. Sybiraków K05 Rondo Poniatowskiego K06 Osiedle Młodych K07 Legionowo Przystanek(PKP) K08 Piłsudskiego (PKP) K09 Piłsudskiego Rynek K10 Jagiellońska/Piłsudskiego K11 3-Maja/Dietricha K12 Rondo przy Ratuszu K13 Sobieskiego/Piłsudskiego K14 Sobieskiego/K. Wielkiego K15 Rondo Husarska K16 Sowińskiego/Mickiewicza K17 Jagiellońska/Parkowa K18 Handlowa/Kwiatowa K19 Zakopiańska/Kwiatowa K20 Wysockiego/Marysieńki K21 Królowej Jadwigi (ZSOnr2) K22 Rampa PKP K23 Broniewskiego Parking K24 Osiedle Kozłówka K25 J. Pawła I (ZSP) K26 Starostwo Powiatowe K27 Piłsudskiego/Batorego K28 Rondo Zwycięstwa K29 Zegrzyńska (CSP) K30 Wyszyńskiego/Al. Legionów (Cmentarz) K31 Słowackiego/ Wyspiańskiego K32 Kozłówka/ Plac zabaw 4

5 5

6 STRAŻ MIEJSKA Straż Miejska ma siedzibę w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Jagiellońskiej 26B. Służbę patrolową pełni 18 strażników, zarówno w patrolach pieszych, zmotoryzowanych, jak i rowerowych. Straż ma do dyspozycji pięć radiowozów i dwa rowery. Straż Miejska w Legionowie pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, do zadań straży należy wykonywanie czynności administracyjno - porządkowych, a w szczególności: 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym; 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy; 10) W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10 (ochrona porządku publicznego przez strażników), straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: a) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 11) ponadto w ramach swoich uprawnień strażnicy kontrolują stan oświetlenia ulicznego, nawierzchni dróg oraz odpowiedniego oznakowania dróg - zwracając szczególną uwagę na zniszczone bądź poprzekręcane znaki drogowe. Podczas patroli strażnicy zwracają szczególną uwagę na suche lub niebezpieczne drzewa, znajdujące się zarówno w miejscach publicznych, jak i na terenach prywatnych a mogące stanowić zagrożenie. Nadzorują także pracę osób skierowanych przez Sąd do wykonania prac społecznie użytecznych (porządkowych na rzecz miasta). Strażnicy zabezpieczają przemarsze i imprezy organizowane przez instytucje cywilne i kościelne, kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych i w razie potrzeby zaopatrują ich w ciepłą odzież, posiłek i ciepłe napoje, współpracując w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do obowiązków strażników należy kontrola opłat targowych na terenie targowiska miejskiego oraz w innych miejscach handlu obwoźnego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy Straży Miejskiej należy zgłaszać do Komendanta Straży Miejskiej przy ul. Jagiellońskiej 26B w godzinach lub telefonicznie 986 oraz

7 PROGRAM POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W LEGIONOWIE rowery górskie, aparaty fotograficzne, pendrive, odtwarzacze MP4, kaski rowerowe, hulajnogi, piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną. Legionowska Straż Miejska przy współpracy z Urzędem Miasta Legionowo, Komendą Powiatową Policji w Legionowie i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie organizuje programy profilaktyczne, kierowane do mieszkańców. W tym samym czasie realizowane są trzy programy skierowane do różnych grup odbiorców: W programie aktywnie uczestniczą przedstawiciele władz miasta. 1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2. Bezpieczny Senior 3. Bezpieczna Kobieta Najdłużej prowadzony jest program Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który na początku obejmował tylko dwie szkoły. Kiedy okazało się, że działania przynoszą rezultaty, program został rozszerzony na wszystkie szkoły w Legionowie, w tym również Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Jagiellońskiej. W godzinach porannych strażnicy pomagają dzieciom bezpiecznie przechodzić przez jezdnię na siedmiu przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Od r. przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 strażnicy w godzinach , szczególnie w czasie przerw, pomagali młodzieży szkolnej bezpiecznie przechodzić przez jezdnię do czasu zatrudnienia tzw. strażnika szkolnego. W ramach programu Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach organizowane są szkolenia dla młodzieży i nauczycieli oraz konkursy, pogadanki związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem: na drogach, w szkole, nad wodą i w domu, a także wyświetlane filmy edukacyjne. Poruszana jest tematyka bezpiecznych wakacji i bezpiecznych ferii zimowych. W szkołach rozdawane są gadżety odblaskowe, takie jak kamizelki, opaski, breloczki, zawieszki na tornister, naklejki odblaskowe na rower, a wśród osób, które wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa, rozlosowywane są nagrody: 7

8 Straż Miejska opracowała i rozpowszechniła w szkołach film edukacyjny o bezpieczeństwie na drogach. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano bezpłatny przegląd rowerów, podczas którego strażnicy (w formie nagród) przekazywali odblaski, apteczki rowerowe oraz lizaki jako nagrody pocieszenia. Spotkania ze Strażą Miejską cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, w efekcie czego niewątpliwie wzrosła wśród najmłodszych świadomość zagrożeń, z jakimi może spotkać się dziecko w życiu codziennym. Straż Miejska ściśle współpracuje z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizując i koordynując Dni otwarte na terenie CSP dla dzieci i młodzieży. W ramach programu Bezpieczny Senior opracowano i przeprowadzono ankiety we współpracy z fundacją,,nadzieja,,,uniwersytetem III wieku i Policją. W ramach tych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz zbadania ich aktywności, możliwości i potrzeb mieszkańców Legionowa powyżej 60-roku życia, strażnicy zorganizowali 7 spotkań z dzielnicowymi pt.,,bezpieczna okolica poznaj swojego dzielnicowego. Celem spotkań, które koordynował Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Adam Nadworski, było reagowanie na wykroczenia drogowe oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Pozostałe działania Straży Miejskiej to: zorganizowanie spotkania organizacyjnego dotyczącego programu,,bezpieczny Senior - przedstawienie propozycji wszystkim zaproszonym instytucjom zaangażowanym w realizację tego programu; zakup kamizelek odblaskowych dla seniorów oraz wykonanie i rozdanie im opracowanej przez Straż Miejską broszurki Bezpieczny senior ; zorganizowanie kursu samoobrony dla kobiet mieszkanek Legionowa. W ramach programu Bezpieczna kobieta, w 2013 i 2014 r. zorganizowano trzy edycje zajęć z samoobrony dla mieszkanek Legionowa, podczas których uczyły się technik samoobrony i skutecznego obezwładniania przeciwnika. 8

9 ŚCIEŻKI ROWEROWE Na terenie Legionowa jest ponad 10 km dróg dla rowerów, popularnie zwanych ścieżkami rowerowymi. Właśnie budowana jest kolejna w ul. Kolejowej, której oddanie do użytku planowane jest w październiku. Ścieżki niewątpliwie poprawiają bezpieczeństwo, lecz część pieszych, a nawet rowerzystów, nadal nie umie z nich korzystać i nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego. Na początek warto znać różnicę pomiędzy drogą dla rowerów i pieszych, a drogą dla rowerów bezpośrednio przylegającą do chodnika. W pierwszym przypadku pierwszeństwo ma pieszy, w drugim jest to droga rowerowa (na którą pieszemu wejść nie wolno) obok chodnika, po którym nie wolno jechać rowerem. Jeżeli na znaku C13/16 znajduje się kreska pozioma - oznacza wspólny ciąg pieszo-rowerowy, pionowa mówi o drodze dla rowerów i chodniku obok siebie, wskazując która część nawierzchni służy poszczególnym rodzajom ruchu. Warto pamiętać, że korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest zawsze zobowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Jeżeli obok siebie są ścieżka rowerowa i chodnik, to piesi mają obowiązek poruszać się po chodniku, a rowerzyści po ścieżce, a nie odwrotnie. Także rodzice z wózkami nie mogą spacerować ścieżką rowerową. Kiedy przy ulicy znajduje się ścieżka rowerzysta musi z niej korzystać i nie powinien jechać jezdnią. OTO KILKA PORAD JAK SIĘ PORUSZAĆ ROWEREM PO MIEŚCIE: główna zasada brzmi: po chodniku nie jeździ się rowerem. Od tej zasady istnieją trzy wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy: jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub są spełnione jednocześnie trzy warunki: chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości, ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym), brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, ponieważ to pieszy ma na chodniku bezwzględne pierwszeństwo. Bardzo często osoby korzystające ze ścieżek rowerowych przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie zsiadają z roweru i przechodzą przez jezdnię, zamiast po prostu przejechać ścieżką rowerową, zachowując środki ostrożności. Jeżeli przez ulicę przebiega skrzyżowanie ze ścieżką nie należy zsiadać z roweru i przechodzić przez nie jak przez pasy. Natomiast przy przechodzeniu przez zwykłe pasy KONIECZNE jest zejście z roweru i przeprowadzenie go przez skrzyżowanie. Poruszając się po zmierzchu rowerzysta ma obowiązek posiadać włączone sprawne oświetlenie roweru. Co prawda nie ma obowiązku noszenia kasku, ale dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest korzystać zarówno z ochrony głowy, jak i kamizelki odblaskowej poprawiającej widoczność. W celu sprawdzania przestrzegania przepisów dotyczących rowerzystów utworzono dwuosobowy patrol rowerowy straży miejskiej, który w godzinach przed i po-południowych patroluje miasto, zwracając szczególną uwagę na ścieżki rowerowe i inne miejsca, po których poruszają się rowerzyści. 9

10 PIESZY NA DRODZE Pieszy w zderzeniu z samochodem czy nawet rowerem jest zawsze na przegranej pozycji. Jednak przestrzegając kilku podstawowych zasad można zminimalizować ryzyko potrącenia. Należy pamiętać, że pieszym jest także osoba prowadząca rower czy motocykl, wózek dziecięcy, a także osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim. Pieszy jest zobowiązany poruszać się chodnikiem. Jedynie w strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Najważniejszą zasadą poza tą strefą jest poruszanie się po chodniku lub drodze dla pieszych. Jeżeli ich nie ma, należy trzymać się lewej strony jezdni (nie dotyczy kolumny pieszych), dzięki czemu będziemy przed sobą widzieć mijające nas samochody. Warto pamiętać o odblaskowym elemencie ubrania nawet w mieście. Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych, gdzie ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub nie utrudnia ruchu pojazdów. Pieszy jest zobowiązany ustąpić wówczas pierwszeństwa pojazdom i przejść przez ulicę jak najkrótszą drogą. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, lub jeśli ruch pojazdów rozdzielony jest wysepką każdą jezdnię przechodzi się osobno. PIESZYM NIE WOLNO: wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych) oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody, przechodzić w miejscu o ograniczonej widoczności, zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, przebiegać przez jezdnię. 10

11 BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO SZKOŁY W myśl art. 16 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty naukę w szkole podstawowej rozpoczynają 6-latki. W związku z tym zdarza się, że dziecko sześcioletnie samodzielnie pokonuje drogę z domu do szkoły należy pamiętać, że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem. Dojrzałość szkolna i dojrzałość do bezpiecznego, samodzielnego poruszania się po drodze publicznej to dwie odrębnie kwestie. Zgodnie art. 89. Kodeksu wykroczeń oraz art. 43 ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do lat siedmiu nie może samodzielnie poruszać się po drodze publicznej z wyjątkiem strefy zamieszkania oraz drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Rodzic może zostać ukarany grzywną - mandatem karnym od 20 do 500 złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu zagrożony jest karą do 5 tys. złotych. Samodzielne zakupy dzieci W sklepikach szkolnych, w witrynach sklepowych mijanych w drodze do szkoły oraz w internecie na dzieci czyha wiele pokus. Warto mieć świadomość, że czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Dzieci do ukończenia 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Mówiąc krótko - takie dziecko nie może w ważny sposób samo zawrzeć umowy, także kupna sprzedaży, są jednak wyjątki: może zawrzeć umowę w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. kupić gazetę, pieczywo czy drobną zabawkę. Ważne jest, aby dokonany zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego, muszą to być także sprawy drobne (tanie), pod warunkiem, że zakup nie spowoduje rażącego pokrzywdzenia dziecka. Jeżeli zakup nie spełnia tych warunków, nawet jeśli sprzedawca wydał towar i otrzymał od dziecka zapłatę, to umowa sprzedaży nie będzie ważna. Między 13. a 18. rokiem życia dzieci posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, same rozporządzać swoim ewentualnym zarobkiem, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku. Do ważności innych czynności prawnych dokonanych przez nie (np. gdy zaciągają zobowiązania) potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni zawiera umowę bez takiej zgody, to jej ważność jest uzależniona od potwierdzenia jej przez rodzica. Jeśli potwierdzenia nie będzie, to umowa nie będzie ważna. 11

12 ODBLASKI Dotychczas obowiązek noszenia odblasków dotyczył jedynie dzieci poniżej 15. roku życia. Z analiz wynika jednak, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m. Natomiast osoba, która ma na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m. Od 1 września zatem każdy pieszy idący poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę. Odstępstwem jest poruszanie się po chodniku lub ścieżkach wyznaczonych dla pieszych. Na pewno poprawi to bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy szybciej zapada zmrok. Zachęcamy jednak do wyposażania swoich toreb, plecaków oraz czarnych i granatowych ubrań w elementy odblaskowe także na terenie miasta. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży. Straż Miejska rozdaje podczas akcji i pikników elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, breloczki czy też przepaski. Jeżeli uprawiasz sport w terenie zabudowanym po zmroku, pamiętaj o odblaskach! Sprawią, że będziesz dobrze widoczny oraz mogą uratować Twoje zdrowie i życie!" 12

13 AKCJA PSIA KUPA Straż Miejska wspólnie z Urzędem Miasta Legionowo od kilku lat prowadzi na terenie Legionowa akcję Psia kupa. W tym roku zakupiono kilka tysięcy torebek papierowych i plastikowych na psie odchody, które strażnicy w trakcie patroli pieszych na naszych osiedlach mieszkaniowych rozdają mieszkańcom spacerującym z psem. Zawsze należy sprzątać psie odchody i wrzucać do najbliższych koszy ulicznych. Nie trzeba stosować odpowiednich zestawów czy torebek, zwykły worek foliowy można wyrzucić do każdego kosza z odpadami komunalnymi. Za niesprzątnięcie odpadów grozi kara w wysokości do 500 zł. Zdarza się często, że właściciele nieruchomości nie zachowują należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i przez niedomknięte furtki bądź nieszczelne ogrodzenia pies wydostaje się na ulicę, stwarzając zagrożenie zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i poruszających się pojazdów. Jest to wykroczenie zagrożone karą w wysokości do 500 zł. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach, właściciele psów wyprowadzając zwierzęta w miejscu publicznym, mają obowiązek trzymać je na smyczy. Pies puszczany luzem powinien mieć założony kaganiec, a na obroży znak identyfikacyjny lub posiadać czipa. Jeżeli pies jest agresywny lub należy do rasy uznawanej za agresywną, pomimo smyczy powinien mieć założony kaganiec. Takie tabliczki zostały rozpropagowane w całym mieście, w celu przestrzegania mieszkańców o karach przewidzianych za niesprzątanie po swoim psie. 13

14 DZIKI W MIEŚCIE Od kilku lat na teren Legionowa przechodzą z okolicznych skupisk leśnych zwierzęta wolno żyjące, takie jak lisy, sarny, a zwłaszcza dziki, powodując zagrożenie dla mieszkańców oraz poruszających się pojazdów. Zranione przez samochód zwierzęta mogą być bardzo niebezpieczne. Każdy dzik w poczuciu zagrożenia może dotkliwie poranić lub staranować człowieka. Aby zaradzić zagrożeniom ze strony zwierząt wolno żyjących, powołano Koordynatora d/s Łowiectwa, który całodobowo koordynuje działania zmierzające do usunięcia tego zagrożenia. Starostwo Powiatowe w Legionowie zakupiło odłownię do dzików, a Straż Miejska klatkę do ich transportu. Na terenie Powiatu Legionowskiego w ostatnich tygodniach odłowiono kilkanaście dzików. Nie należy dokarmiać dzików w mieście, wyrzucać za ogrodzenie resztek jedzenia. Dziki mają doskonały węch i szukając pożywienia wchodzą do miasta. Zwierzyna dokarmiana jest przez myśliwych w skupiskach leśnych. Straż Miejska wspólnie z Koordynatorem na obrzeżach miasta rozsypuje odstraszacze dla dzików, aby zwierzyna nie wchodziła do miasta. Przypadki zauważenia zwierząt wolno żyjących na terenie miasta należy zgłosić Straży Miejskiej pod numer telefonu 986 lub w godzinach , a po godzinie Policji pod numer 997 lub bezpośrednio Koordynatorowi ds. Łowiectwa pod numer

15 NIEBEZPIECZNE PRZECHODZENIE PRZEZ TORY Przez Legionowo przebiega główny węzeł komunikacyjny Warszawa - Gdańsk, którym poruszają się zarówno pociągi dalekobieżne, jak i lokalne. Stanowią one duże zagrożenie dla osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych. Strażnicy zaobserwowali nielegalne przechodzenie przez tory w okolicach przejazdu na ul. Kwiatowej, na stacji głównej PKP przy ul. Kościuszki oraz przy rampie kolejowej PKP od strony osiedla Piaski. W stosunku do sprawców takich wykroczeń stosowane jest m. in. postępowanie mandatowe. Należy pamiętać, że pciąg poruszający się po torach nie jest w stanie zatrzymać się na krótkim odcinku ze względu na dużą masę. Jego droga hamowania to kilkaset metrów, o czym zapominają osoby przechodzące w miejscach niedozwolonych. W Legionowie były przypadki potrąceń przez pociąg, kończące się tragicznie dla przechodnia. W celu poprawy bezpieczeństwa na torach operatorzy monitoringu miejskiego uczuleni są na tego typu wykroczenia i przy pomocy głośników zwracają uwagę przechodniom. 15

16 WSPÓŁPRACA STRAŻY MIEJSKIEJ Z POLICJĄ Bardzo poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego jest szeroko rozumiana przestępczość. W celu diagnozowania i przeciwdziałania przestępczości Straż Miejska wspólnie z Policją opracowały mapę zagrożeń na terenie miasta. Mapa ta jest aktualizowana co miesiąc. Teren miasta został podzielony na 7 sektorów, w każdym z nich - na podstawie prowadzonych analiz - stworzono rejony zagrożeń oraz miejsca szczególnie niebezpieczne. W miejsca te kierowane są patrole mieszane Straży Miejskiej i Policji. Do takich patroli oddelegowano kilku funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy pracują zarówno w patrolach pieszych, jak i zmotoryzowanych. Dodatkowo do służby, w zależności od potrzeb, przekazywany jest radiowóz Straży Miejskiej. W codziennej służbie obie formacje ściśle ze sobą współpracują, co zwiększa skuteczność i wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wspólnie zabezpieczają wszelkiego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne, przemarsze oraz uroczystości kościelne i procesje. Dzięki temu, że siedziba Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego znajduje się w pomieszczeniach Policji, możliwa jest natychmiastowa wymiana informacji i szybka oraz skuteczna współpraca. 16

17 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 113, tel.: tel. kom.: Dzielnicowy Rejonu nr I mł. asp. Adam Zając Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Aleja Sybiraków - cała, nie posiada posesji 2. Generała Buka - cała, nie posiada posesji 3. Piaskowa cała 4. Zegrzyńska cała 5. I Dywizji Zmechanizowanej - cała, nie posiada posesji Dzielnicowy Rejonu nr II asp. Zbigniew Olewnik Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 114, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Al. 3-go Maja - nr 1-31; Kopernika cała 3. Mickiewicza cała 4. Mrugacza - 1 cała 5. Piłsudskiego - nr 1-41; Reymonta cała 7. Rynek cała 8. Siemiradzkiego cała 9. Sienkiewicza cała 10. Słowackiego cała 11. Sowińskiego - nr Batorego - nr 1-43; Warszawska - nr Wyspiańskiego cała 15. Żeromskiego cała 16. Broniewskiego cała 17. Chopina cała 18. Dietrycha - 2 cała 19. Jagiellońska - nr 1-37; Kościuszki - nr 1-31; Krasińskiego - nr Kazimierza Wielkiego cała 17

18 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE Dzielnicowy Rejonu nr III st. asp. Mariusz Czajka Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 113, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Balonowa cała 2. Baczyńskiego cała 3. Dolna cała 4. Długa cała 5. Gen. Roi cała 6. Górna - 11 cała 7. Grudzie cała 8. Jasna cała 9. Krakusa cała 10. Kręta - 12 cała 11. Krótka - cała go Listopada cała 13. Łokietka cała 14. Meteorologiczna - cała 15. Narciarska - cała 16. Nowa cała 17. Obrońców Lwowa cała 18. Orląt Lwowskich cała 19. Partyzantów cała 20. Podgórska cała 21. Plantowa cała 22. Polna cała 23. Słoneczna cała 24. Spacerowa cała 25. Strużańska cała 26. Smerka cała 27. Tatrzańska cała 28. Wąska cała 29. Wigury cała 30. Wilcza cała 31. Wrzosowa cała 32. Wita Stwosza - cała 33. Wspólna nieparzyste 34. Zaciszna cała 35. Żwirki cała Dzielnicowy Rejonu nr IV st. asp. Robert Wasiluk Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 113, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Bałtycka cała 18

19 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE 2. Daliowa cała 3. Gajowa cała 4. Gdyńska cała 5. Graniczna - nr Handlowa cała 7. Helska cała 8. Kwiatowa cała 9. Królewska - nr Leśna cała 11. Miła cała 12. Myśliwska cała 13. Norwida cała 14. Ogrodowa cała 15. Pałacowa cała 16. Piłsudskiego - nr Polankowa cała 18. Przemysłowa 1-18 cała 19. Sielankowa cała 20. Siwińskiego - nr Sobieskiego - nr Spokojna cała 23. Sowińskiego - nr 1-7a 24. Warszawska - nr 1-125; Wiejska - nr Wilanowska cała 27. Wysockiego cała 28. Zwycięstwa cała 29. Zakopiańska cała 3. Mickiewicza cała 4. Mrugacza - 1 cała Dzielnicowy Rejonu nr V mł. asp. Przemysław Michnowski Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 115, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Al. 3-go Maja - nr 33-35; Czarnieckiego - nr 5-7; Hetmańska - nr 1-19; Hubala 1-6 cała 5. Husarska cała 6. Królowej Jadwigi cała 7. Krasińskiego - nr Listopadowa - nr Marysieńki cała 10. Małachwoskiego cała 11. Mieszka I cała 12. Orla cała 13. Prymasowska cała 14. Rejtana cała 15. Rycerska - nr Senatorska - nr 2-4; Siebieskiego nr 2-12; Sowińskiego nr Traugutta cała 19

20 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE 22 Dzielnicowy Rejonu nr VI st. sierż. Mariusz Rabiega Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 114, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Barska cała 2. Batorego - nr 45-87; Bema cała 4. Czarneckiego - nr 9-69; Cieszyńska cała 6. Chłopickiego cała 7. Chrobrego cała 8. Dwernickiego cała 9. Gdańska cała 10. Gnieźnieńska cała 11. Górnośląska cała 12. Grottgera cała 13. Grunwaldzka cała 14. Głowackiego ; 3-5 cała 15. Hetmańska - nr 21-93; Jagiellońska - nr 39-73; Jasnogórska cała 18. Kaszubska cała 19. Kazimierza Wielkiego cała 20. Kilińskiego cała 21. Konarskiego cała 22. Konopnickiej cała 23. Kordeckiego cała 24. Kościelna cała 25. Kościuszki - nr ; Krakowska cała 27. Krasińskiego cała 28. Kujawska cała 29. Kozietulskiego cała 30. Langiewicza cała 31. Lelewela cała 32. Lisa Kuli cała 33. Lubeckiego cała 34. Lubelska cała 35. Lwowska cała 36. Łowicka cała 37. Marszałkowska cała 38. Matejki cała 39. Mazowiecka cała 40. Moniuszki cała 41. Ostrobramska cała 42. Parkowa cała 43. Piastowska cała 44. Plater cała 45. Pomorska cała 46. Poznańska cała 47. Prymasowska cała 48. Rycerska , nr parzyste 49. Schabowskiego cała 50. Senatorska - nr 10-16; Skargi cała 52. Skorupki cała 53. Sobieskiego - nr Sowińskiego - nr 31-45; Tomczyńskiej Wandy cała 56. Toruńska cała 57. Warmińska cała 58. Weteranów cała 59. Wileńska cała 60. Wiślana cała 61. Wrzesińska cała 62. Zygmuntowska cała

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 39. Nr 3 (155) Marzec 2008 NOWINY GNIEWSKIE. Wypadki. Włamania. Alkohol. Nowiny Gniewskie 3/2008 1

Dodatek nr 39. Nr 3 (155) Marzec 2008 NOWINY GNIEWSKIE. Wypadki. Włamania. Alkohol. Nowiny Gniewskie 3/2008 1 B Ą D Ź B E Z P I E C Z N Y Dodatek nr 39 Nr 3 (155) Marzec 2008 NOWINY GNIEWSKIE Wypadki Alkohol Włamania Nowiny Gniewskie 3/2008 1 Bezpieczna impreza 6 Reguł, które pomogą Ci zorganizować bezpieczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych

Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych Słupsk 2015 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Kamyk w garści AKTUALNOŚCI

Kamyk w garści AKTUALNOŚCI Foto: KPP Gostynin AKTUALNOŚCI Kamyk w garści W dniach 22-25 czerwca 2004 roku na terenie Pułtuska, Ciechanowa i Warszawy przeprowadzono realizację, której uwieńczeniem było rozbicie grupy przestępczej

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Autostrada Eksploatacja 2014 Podróżni Pracownicy Przyroda

Autostrada Eksploatacja 2014 Podróżni Pracownicy Przyroda Autostrada Eksploatacja 2014 Podróżni Pracownicy Przyroda Poznań, 2015 r. 1 Spis treści: O firmie... 4 Rozwój Autostrady Eksploatacji i jego skutki społeczno-ekonomiczne... 4 Stabilne i zdrowe fundamenty...

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo