BEZPIECZNE LEGIONOWO PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZNE LEGIONOWO PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW"

Transkrypt

1 BEZPIECZNE LEGIONOWO PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW Legionowska Straż Miejska pragnie być jak najbliżej Mieszkańców. Zachęcam do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub drogą mailową Adam Nadworski Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie

2 SPIS TREŚCI Drodzy Mieszkańcy, Monitoring Miejski Straż Miejska Program Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie Ścieżki rowerowe Pieszy na drodze Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły Odblaski Akcja Psia kupa Dziki w mieście Niebezpieczne przechodzenie przez tory Współpraca Straży Miejskiej z Policją Dzielnicowi KPP Legionowo Napad - co robić? Adresy i telefony innych instytucji wpływających na bezpieczeństwo w mieście Legionowo jest jednym z bezpieczniejszych miast na Mazowszu. Nad zapewnieniem spokoju i porządku czuwają: Policja, Straż Miejska, pracownicy monitoringu oraz słuchacze Centrum Szkolenia Policji. W mieście od najmłodszych lat prowadzona jest edukacja oraz podnoszona świadomość mieszkańców, którzy wiedzą na jaką pomoc mogą liczyć i do których instytucji zwrócić się w kwestiach związanych ze spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, warto też poznać najczęstsze zagrożenia, jakie czyhają w mieście i sposoby ich uniknięcia. W tej broszurze przybliżymy Państwu rolę i zakres uprawnień Straży Miejskiej. Powiemy także o bezpiecznych zachowaniach, zagrożeniach oraz możliwości współpracy, mającej przyczynić się do poprawy spokoju i bezpieczeństwa w Legionowie. Pozdrawiam Państwa serdecznie Prezydent Miasta Legionowo 2

3 MONITORING MIEJSKI Od grudnia 2010 r. na terenie Legionowa funkcjonuje system monitoringu miejskiego, składający się początkowo z 30 punktów kamerowych wyposażonych w nowoczesne kamery szybkoobrotowe, dualne (dzień/noc), zintegrowane z głośnikami tubowymi i mikrofonami. System umożliwia jego rozbudowę i obecnie składa się z 32 punktów kamerowych, których lokalizację można zmieniać w zależności od potrzeb. W ostatnich miesiącach zmieniono lokalizację punktu kamerowego K 22 (Norwida - Ogrodowa) w rejon Rampy PKP Legionowo przy ul. Kościuszki. Zmiana lokalizacji kamery wynikała z potrzeby objęcia tego rejonu dozorem w związku z licznymi zgłoszeniami kradzieży i włamań do zaparkowanych tam pojazdów. Po zainstalowaniu kamery przypadki te zostały wyeliminowane. Po wybudowaniu Centrum Komunikacyjnego i zainstalowaniu tam nowych punktów kamerowych, kamera z rampy wróci na swe dotychczasowe miejsce. Centrum monitoringu miejskiego znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji i składa się z dwóch pomieszczeń: sali operacyjnej, w której pracują operatorzy, oraz serwerowni, gdzie znajduje się jednostka centralna systemu wraz z zasilaniem awaryjnym. W sali operacyjnej znajdują się trzy stanowiska operatorskie oraz duży monitor na ścianie, na który można przekazać obraz z każdej kamery. W pomieszczeniu Oficera Dyżurnego KPP Legionowo i Dyżurnego Straży Miejskiej znajdują się dodatkowe monitory, umożliwiające podgląd obrazów z wybranych kamer. W monitoringu miejskim pracuje 16 osób, w tym 3 strażników, w systemie ciągłym, trzyzmianowym. Ich pracę nadzoruje Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Paweł Szulc. Każdy z operatorów monitoringu przechodzi specjalistyczne szkolenie, po którym uzyskuje certyfikat. System monitoringu miejskiego ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. W 2013 r. operatorzy zaobserwowali i przekazali do realizacji Straży Miejskiej i Policji 4058 zdarzeń, zarówno wykroczeń, jak i zdarzeń o charakterze kryminalnym. W wyniku pracy operatorów w 2013 r. Straż Miejska ujęła, a Policja zatrzymała, 10 sprawców czynów przestępczych. Zarejestrowane przez kamery zdarzenia w miejscach publicznych są niejednokrotnie materiałem dowodowym wykorzystywanym w postępowaniach przygotowawczych. Zapis z kamer monitoringu jako materiał dowodowy wykorzystują nie tylko Policja czy Straż Miejska, ale także Prokuratura i Sąd. Dzięki kamerom monitoringu zostały odnalezione osoby zaginione (w tym dzieci), ujawniano pożary oraz szybko powiadamiano odpowiednie służby, które dzięki temu mogły podejmować natychmiastowe działania. Wielokrotnie kamery nagrywały też zdarzenia drogowe, w tym kolizje i wypadki z udziałem pieszych. Operatorzy monitoringu nie tylko zwracają uwagę na bezpieczeństwo, lecz także na utrzymanie porządku na terenie miasta. Przekazywane są przez nich informacje o śliskiej nawierzchni dróg, nieodśnieżonych chodnikach, wyrwanych znakach drogowych, dziurach w jezdni, zaśmieconych terenach itp. Dzięki temu, że na terenie miasta znajdują się 32 punkty kamerowe, patrole mogą być kierowane w inne, nie objęte monitoringiem rejony miasta. Operatorzy obsługując monitoring kierują się zasadami poszanowania godności ludzkiej i prawa do prywatności każdego człowieka. 3

4 WYKAZ PUNKTÓW KAMEROWYCH SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LEGIONOWO K01 Warszawska/Sobieskiego K02 Warszawska/Jagiellońska K03 Piaskowa PKP K04 Piaskowa/Al. Sybiraków K05 Rondo Poniatowskiego K06 Osiedle Młodych K07 Legionowo Przystanek(PKP) K08 Piłsudskiego (PKP) K09 Piłsudskiego Rynek K10 Jagiellońska/Piłsudskiego K11 3-Maja/Dietricha K12 Rondo przy Ratuszu K13 Sobieskiego/Piłsudskiego K14 Sobieskiego/K. Wielkiego K15 Rondo Husarska K16 Sowińskiego/Mickiewicza K17 Jagiellońska/Parkowa K18 Handlowa/Kwiatowa K19 Zakopiańska/Kwiatowa K20 Wysockiego/Marysieńki K21 Królowej Jadwigi (ZSOnr2) K22 Rampa PKP K23 Broniewskiego Parking K24 Osiedle Kozłówka K25 J. Pawła I (ZSP) K26 Starostwo Powiatowe K27 Piłsudskiego/Batorego K28 Rondo Zwycięstwa K29 Zegrzyńska (CSP) K30 Wyszyńskiego/Al. Legionów (Cmentarz) K31 Słowackiego/ Wyspiańskiego K32 Kozłówka/ Plac zabaw 4

5 5

6 STRAŻ MIEJSKA Straż Miejska ma siedzibę w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Jagiellońskiej 26B. Służbę patrolową pełni 18 strażników, zarówno w patrolach pieszych, zmotoryzowanych, jak i rowerowych. Straż ma do dyspozycji pięć radiowozów i dwa rowery. Straż Miejska w Legionowie pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, do zadań straży należy wykonywanie czynności administracyjno - porządkowych, a w szczególności: 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym; 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy; 10) W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10 (ochrona porządku publicznego przez strażników), straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: a) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 11) ponadto w ramach swoich uprawnień strażnicy kontrolują stan oświetlenia ulicznego, nawierzchni dróg oraz odpowiedniego oznakowania dróg - zwracając szczególną uwagę na zniszczone bądź poprzekręcane znaki drogowe. Podczas patroli strażnicy zwracają szczególną uwagę na suche lub niebezpieczne drzewa, znajdujące się zarówno w miejscach publicznych, jak i na terenach prywatnych a mogące stanowić zagrożenie. Nadzorują także pracę osób skierowanych przez Sąd do wykonania prac społecznie użytecznych (porządkowych na rzecz miasta). Strażnicy zabezpieczają przemarsze i imprezy organizowane przez instytucje cywilne i kościelne, kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych i w razie potrzeby zaopatrują ich w ciepłą odzież, posiłek i ciepłe napoje, współpracując w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do obowiązków strażników należy kontrola opłat targowych na terenie targowiska miejskiego oraz w innych miejscach handlu obwoźnego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy Straży Miejskiej należy zgłaszać do Komendanta Straży Miejskiej przy ul. Jagiellońskiej 26B w godzinach lub telefonicznie 986 oraz

7 PROGRAM POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W LEGIONOWIE rowery górskie, aparaty fotograficzne, pendrive, odtwarzacze MP4, kaski rowerowe, hulajnogi, piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną. Legionowska Straż Miejska przy współpracy z Urzędem Miasta Legionowo, Komendą Powiatową Policji w Legionowie i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie organizuje programy profilaktyczne, kierowane do mieszkańców. W tym samym czasie realizowane są trzy programy skierowane do różnych grup odbiorców: W programie aktywnie uczestniczą przedstawiciele władz miasta. 1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2. Bezpieczny Senior 3. Bezpieczna Kobieta Najdłużej prowadzony jest program Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który na początku obejmował tylko dwie szkoły. Kiedy okazało się, że działania przynoszą rezultaty, program został rozszerzony na wszystkie szkoły w Legionowie, w tym również Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Jagiellońskiej. W godzinach porannych strażnicy pomagają dzieciom bezpiecznie przechodzić przez jezdnię na siedmiu przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Od r. przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 strażnicy w godzinach , szczególnie w czasie przerw, pomagali młodzieży szkolnej bezpiecznie przechodzić przez jezdnię do czasu zatrudnienia tzw. strażnika szkolnego. W ramach programu Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach organizowane są szkolenia dla młodzieży i nauczycieli oraz konkursy, pogadanki związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem: na drogach, w szkole, nad wodą i w domu, a także wyświetlane filmy edukacyjne. Poruszana jest tematyka bezpiecznych wakacji i bezpiecznych ferii zimowych. W szkołach rozdawane są gadżety odblaskowe, takie jak kamizelki, opaski, breloczki, zawieszki na tornister, naklejki odblaskowe na rower, a wśród osób, które wykazały się wiedzą na temat bezpieczeństwa, rozlosowywane są nagrody: 7

8 Straż Miejska opracowała i rozpowszechniła w szkołach film edukacyjny o bezpieczeństwie na drogach. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano bezpłatny przegląd rowerów, podczas którego strażnicy (w formie nagród) przekazywali odblaski, apteczki rowerowe oraz lizaki jako nagrody pocieszenia. Spotkania ze Strażą Miejską cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, w efekcie czego niewątpliwie wzrosła wśród najmłodszych świadomość zagrożeń, z jakimi może spotkać się dziecko w życiu codziennym. Straż Miejska ściśle współpracuje z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizując i koordynując Dni otwarte na terenie CSP dla dzieci i młodzieży. W ramach programu Bezpieczny Senior opracowano i przeprowadzono ankiety we współpracy z fundacją,,nadzieja,,,uniwersytetem III wieku i Policją. W ramach tych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz zbadania ich aktywności, możliwości i potrzeb mieszkańców Legionowa powyżej 60-roku życia, strażnicy zorganizowali 7 spotkań z dzielnicowymi pt.,,bezpieczna okolica poznaj swojego dzielnicowego. Celem spotkań, które koordynował Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Adam Nadworski, było reagowanie na wykroczenia drogowe oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Pozostałe działania Straży Miejskiej to: zorganizowanie spotkania organizacyjnego dotyczącego programu,,bezpieczny Senior - przedstawienie propozycji wszystkim zaproszonym instytucjom zaangażowanym w realizację tego programu; zakup kamizelek odblaskowych dla seniorów oraz wykonanie i rozdanie im opracowanej przez Straż Miejską broszurki Bezpieczny senior ; zorganizowanie kursu samoobrony dla kobiet mieszkanek Legionowa. W ramach programu Bezpieczna kobieta, w 2013 i 2014 r. zorganizowano trzy edycje zajęć z samoobrony dla mieszkanek Legionowa, podczas których uczyły się technik samoobrony i skutecznego obezwładniania przeciwnika. 8

9 ŚCIEŻKI ROWEROWE Na terenie Legionowa jest ponad 10 km dróg dla rowerów, popularnie zwanych ścieżkami rowerowymi. Właśnie budowana jest kolejna w ul. Kolejowej, której oddanie do użytku planowane jest w październiku. Ścieżki niewątpliwie poprawiają bezpieczeństwo, lecz część pieszych, a nawet rowerzystów, nadal nie umie z nich korzystać i nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego. Na początek warto znać różnicę pomiędzy drogą dla rowerów i pieszych, a drogą dla rowerów bezpośrednio przylegającą do chodnika. W pierwszym przypadku pierwszeństwo ma pieszy, w drugim jest to droga rowerowa (na którą pieszemu wejść nie wolno) obok chodnika, po którym nie wolno jechać rowerem. Jeżeli na znaku C13/16 znajduje się kreska pozioma - oznacza wspólny ciąg pieszo-rowerowy, pionowa mówi o drodze dla rowerów i chodniku obok siebie, wskazując która część nawierzchni służy poszczególnym rodzajom ruchu. Warto pamiętać, że korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest zawsze zobowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Jeżeli obok siebie są ścieżka rowerowa i chodnik, to piesi mają obowiązek poruszać się po chodniku, a rowerzyści po ścieżce, a nie odwrotnie. Także rodzice z wózkami nie mogą spacerować ścieżką rowerową. Kiedy przy ulicy znajduje się ścieżka rowerzysta musi z niej korzystać i nie powinien jechać jezdnią. OTO KILKA PORAD JAK SIĘ PORUSZAĆ ROWEREM PO MIEŚCIE: główna zasada brzmi: po chodniku nie jeździ się rowerem. Od tej zasady istnieją trzy wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy: jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub są spełnione jednocześnie trzy warunki: chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości, ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym), brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, ponieważ to pieszy ma na chodniku bezwzględne pierwszeństwo. Bardzo często osoby korzystające ze ścieżek rowerowych przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie zsiadają z roweru i przechodzą przez jezdnię, zamiast po prostu przejechać ścieżką rowerową, zachowując środki ostrożności. Jeżeli przez ulicę przebiega skrzyżowanie ze ścieżką nie należy zsiadać z roweru i przechodzić przez nie jak przez pasy. Natomiast przy przechodzeniu przez zwykłe pasy KONIECZNE jest zejście z roweru i przeprowadzenie go przez skrzyżowanie. Poruszając się po zmierzchu rowerzysta ma obowiązek posiadać włączone sprawne oświetlenie roweru. Co prawda nie ma obowiązku noszenia kasku, ale dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest korzystać zarówno z ochrony głowy, jak i kamizelki odblaskowej poprawiającej widoczność. W celu sprawdzania przestrzegania przepisów dotyczących rowerzystów utworzono dwuosobowy patrol rowerowy straży miejskiej, który w godzinach przed i po-południowych patroluje miasto, zwracając szczególną uwagę na ścieżki rowerowe i inne miejsca, po których poruszają się rowerzyści. 9

10 PIESZY NA DRODZE Pieszy w zderzeniu z samochodem czy nawet rowerem jest zawsze na przegranej pozycji. Jednak przestrzegając kilku podstawowych zasad można zminimalizować ryzyko potrącenia. Należy pamiętać, że pieszym jest także osoba prowadząca rower czy motocykl, wózek dziecięcy, a także osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim. Pieszy jest zobowiązany poruszać się chodnikiem. Jedynie w strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Najważniejszą zasadą poza tą strefą jest poruszanie się po chodniku lub drodze dla pieszych. Jeżeli ich nie ma, należy trzymać się lewej strony jezdni (nie dotyczy kolumny pieszych), dzięki czemu będziemy przed sobą widzieć mijające nas samochody. Warto pamiętać o odblaskowym elemencie ubrania nawet w mieście. Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych, gdzie ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub nie utrudnia ruchu pojazdów. Pieszy jest zobowiązany ustąpić wówczas pierwszeństwa pojazdom i przejść przez ulicę jak najkrótszą drogą. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, lub jeśli ruch pojazdów rozdzielony jest wysepką każdą jezdnię przechodzi się osobno. PIESZYM NIE WOLNO: wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych) oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody, przechodzić w miejscu o ograniczonej widoczności, zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, przebiegać przez jezdnię. 10

11 BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO SZKOŁY W myśl art. 16 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty naukę w szkole podstawowej rozpoczynają 6-latki. W związku z tym zdarza się, że dziecko sześcioletnie samodzielnie pokonuje drogę z domu do szkoły należy pamiętać, że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem. Dojrzałość szkolna i dojrzałość do bezpiecznego, samodzielnego poruszania się po drodze publicznej to dwie odrębnie kwestie. Zgodnie art. 89. Kodeksu wykroczeń oraz art. 43 ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do lat siedmiu nie może samodzielnie poruszać się po drodze publicznej z wyjątkiem strefy zamieszkania oraz drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Rodzic może zostać ukarany grzywną - mandatem karnym od 20 do 500 złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu zagrożony jest karą do 5 tys. złotych. Samodzielne zakupy dzieci W sklepikach szkolnych, w witrynach sklepowych mijanych w drodze do szkoły oraz w internecie na dzieci czyha wiele pokus. Warto mieć świadomość, że czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Dzieci do ukończenia 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Mówiąc krótko - takie dziecko nie może w ważny sposób samo zawrzeć umowy, także kupna sprzedaży, są jednak wyjątki: może zawrzeć umowę w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. kupić gazetę, pieczywo czy drobną zabawkę. Ważne jest, aby dokonany zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego, muszą to być także sprawy drobne (tanie), pod warunkiem, że zakup nie spowoduje rażącego pokrzywdzenia dziecka. Jeżeli zakup nie spełnia tych warunków, nawet jeśli sprzedawca wydał towar i otrzymał od dziecka zapłatę, to umowa sprzedaży nie będzie ważna. Między 13. a 18. rokiem życia dzieci posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, same rozporządzać swoim ewentualnym zarobkiem, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku. Do ważności innych czynności prawnych dokonanych przez nie (np. gdy zaciągają zobowiązania) potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni zawiera umowę bez takiej zgody, to jej ważność jest uzależniona od potwierdzenia jej przez rodzica. Jeśli potwierdzenia nie będzie, to umowa nie będzie ważna. 11

12 ODBLASKI Dotychczas obowiązek noszenia odblasków dotyczył jedynie dzieci poniżej 15. roku życia. Z analiz wynika jednak, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m. Natomiast osoba, która ma na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m. Od 1 września zatem każdy pieszy idący poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę. Odstępstwem jest poruszanie się po chodniku lub ścieżkach wyznaczonych dla pieszych. Na pewno poprawi to bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy szybciej zapada zmrok. Zachęcamy jednak do wyposażania swoich toreb, plecaków oraz czarnych i granatowych ubrań w elementy odblaskowe także na terenie miasta. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży. Straż Miejska rozdaje podczas akcji i pikników elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, breloczki czy też przepaski. Jeżeli uprawiasz sport w terenie zabudowanym po zmroku, pamiętaj o odblaskach! Sprawią, że będziesz dobrze widoczny oraz mogą uratować Twoje zdrowie i życie!" 12

13 AKCJA PSIA KUPA Straż Miejska wspólnie z Urzędem Miasta Legionowo od kilku lat prowadzi na terenie Legionowa akcję Psia kupa. W tym roku zakupiono kilka tysięcy torebek papierowych i plastikowych na psie odchody, które strażnicy w trakcie patroli pieszych na naszych osiedlach mieszkaniowych rozdają mieszkańcom spacerującym z psem. Zawsze należy sprzątać psie odchody i wrzucać do najbliższych koszy ulicznych. Nie trzeba stosować odpowiednich zestawów czy torebek, zwykły worek foliowy można wyrzucić do każdego kosza z odpadami komunalnymi. Za niesprzątnięcie odpadów grozi kara w wysokości do 500 zł. Zdarza się często, że właściciele nieruchomości nie zachowują należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i przez niedomknięte furtki bądź nieszczelne ogrodzenia pies wydostaje się na ulicę, stwarzając zagrożenie zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i poruszających się pojazdów. Jest to wykroczenie zagrożone karą w wysokości do 500 zł. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach, właściciele psów wyprowadzając zwierzęta w miejscu publicznym, mają obowiązek trzymać je na smyczy. Pies puszczany luzem powinien mieć założony kaganiec, a na obroży znak identyfikacyjny lub posiadać czipa. Jeżeli pies jest agresywny lub należy do rasy uznawanej za agresywną, pomimo smyczy powinien mieć założony kaganiec. Takie tabliczki zostały rozpropagowane w całym mieście, w celu przestrzegania mieszkańców o karach przewidzianych za niesprzątanie po swoim psie. 13

14 DZIKI W MIEŚCIE Od kilku lat na teren Legionowa przechodzą z okolicznych skupisk leśnych zwierzęta wolno żyjące, takie jak lisy, sarny, a zwłaszcza dziki, powodując zagrożenie dla mieszkańców oraz poruszających się pojazdów. Zranione przez samochód zwierzęta mogą być bardzo niebezpieczne. Każdy dzik w poczuciu zagrożenia może dotkliwie poranić lub staranować człowieka. Aby zaradzić zagrożeniom ze strony zwierząt wolno żyjących, powołano Koordynatora d/s Łowiectwa, który całodobowo koordynuje działania zmierzające do usunięcia tego zagrożenia. Starostwo Powiatowe w Legionowie zakupiło odłownię do dzików, a Straż Miejska klatkę do ich transportu. Na terenie Powiatu Legionowskiego w ostatnich tygodniach odłowiono kilkanaście dzików. Nie należy dokarmiać dzików w mieście, wyrzucać za ogrodzenie resztek jedzenia. Dziki mają doskonały węch i szukając pożywienia wchodzą do miasta. Zwierzyna dokarmiana jest przez myśliwych w skupiskach leśnych. Straż Miejska wspólnie z Koordynatorem na obrzeżach miasta rozsypuje odstraszacze dla dzików, aby zwierzyna nie wchodziła do miasta. Przypadki zauważenia zwierząt wolno żyjących na terenie miasta należy zgłosić Straży Miejskiej pod numer telefonu 986 lub w godzinach , a po godzinie Policji pod numer 997 lub bezpośrednio Koordynatorowi ds. Łowiectwa pod numer

15 NIEBEZPIECZNE PRZECHODZENIE PRZEZ TORY Przez Legionowo przebiega główny węzeł komunikacyjny Warszawa - Gdańsk, którym poruszają się zarówno pociągi dalekobieżne, jak i lokalne. Stanowią one duże zagrożenie dla osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych. Strażnicy zaobserwowali nielegalne przechodzenie przez tory w okolicach przejazdu na ul. Kwiatowej, na stacji głównej PKP przy ul. Kościuszki oraz przy rampie kolejowej PKP od strony osiedla Piaski. W stosunku do sprawców takich wykroczeń stosowane jest m. in. postępowanie mandatowe. Należy pamiętać, że pciąg poruszający się po torach nie jest w stanie zatrzymać się na krótkim odcinku ze względu na dużą masę. Jego droga hamowania to kilkaset metrów, o czym zapominają osoby przechodzące w miejscach niedozwolonych. W Legionowie były przypadki potrąceń przez pociąg, kończące się tragicznie dla przechodnia. W celu poprawy bezpieczeństwa na torach operatorzy monitoringu miejskiego uczuleni są na tego typu wykroczenia i przy pomocy głośników zwracają uwagę przechodniom. 15

16 WSPÓŁPRACA STRAŻY MIEJSKIEJ Z POLICJĄ Bardzo poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego jest szeroko rozumiana przestępczość. W celu diagnozowania i przeciwdziałania przestępczości Straż Miejska wspólnie z Policją opracowały mapę zagrożeń na terenie miasta. Mapa ta jest aktualizowana co miesiąc. Teren miasta został podzielony na 7 sektorów, w każdym z nich - na podstawie prowadzonych analiz - stworzono rejony zagrożeń oraz miejsca szczególnie niebezpieczne. W miejsca te kierowane są patrole mieszane Straży Miejskiej i Policji. Do takich patroli oddelegowano kilku funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy pracują zarówno w patrolach pieszych, jak i zmotoryzowanych. Dodatkowo do służby, w zależności od potrzeb, przekazywany jest radiowóz Straży Miejskiej. W codziennej służbie obie formacje ściśle ze sobą współpracują, co zwiększa skuteczność i wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wspólnie zabezpieczają wszelkiego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne, przemarsze oraz uroczystości kościelne i procesje. Dzięki temu, że siedziba Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego znajduje się w pomieszczeniach Policji, możliwa jest natychmiastowa wymiana informacji i szybka oraz skuteczna współpraca. 16

17 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 113, tel.: tel. kom.: Dzielnicowy Rejonu nr I mł. asp. Adam Zając Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Aleja Sybiraków - cała, nie posiada posesji 2. Generała Buka - cała, nie posiada posesji 3. Piaskowa cała 4. Zegrzyńska cała 5. I Dywizji Zmechanizowanej - cała, nie posiada posesji Dzielnicowy Rejonu nr II asp. Zbigniew Olewnik Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 114, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Al. 3-go Maja - nr 1-31; Kopernika cała 3. Mickiewicza cała 4. Mrugacza - 1 cała 5. Piłsudskiego - nr 1-41; Reymonta cała 7. Rynek cała 8. Siemiradzkiego cała 9. Sienkiewicza cała 10. Słowackiego cała 11. Sowińskiego - nr Batorego - nr 1-43; Warszawska - nr Wyspiańskiego cała 15. Żeromskiego cała 16. Broniewskiego cała 17. Chopina cała 18. Dietrycha - 2 cała 19. Jagiellońska - nr 1-37; Kościuszki - nr 1-31; Krasińskiego - nr Kazimierza Wielkiego cała 17

18 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE Dzielnicowy Rejonu nr III st. asp. Mariusz Czajka Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 113, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Balonowa cała 2. Baczyńskiego cała 3. Dolna cała 4. Długa cała 5. Gen. Roi cała 6. Górna - 11 cała 7. Grudzie cała 8. Jasna cała 9. Krakusa cała 10. Kręta - 12 cała 11. Krótka - cała go Listopada cała 13. Łokietka cała 14. Meteorologiczna - cała 15. Narciarska - cała 16. Nowa cała 17. Obrońców Lwowa cała 18. Orląt Lwowskich cała 19. Partyzantów cała 20. Podgórska cała 21. Plantowa cała 22. Polna cała 23. Słoneczna cała 24. Spacerowa cała 25. Strużańska cała 26. Smerka cała 27. Tatrzańska cała 28. Wąska cała 29. Wigury cała 30. Wilcza cała 31. Wrzosowa cała 32. Wita Stwosza - cała 33. Wspólna nieparzyste 34. Zaciszna cała 35. Żwirki cała Dzielnicowy Rejonu nr IV st. asp. Robert Wasiluk Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 113, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Bałtycka cała 18

19 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE 2. Daliowa cała 3. Gajowa cała 4. Gdyńska cała 5. Graniczna - nr Handlowa cała 7. Helska cała 8. Kwiatowa cała 9. Królewska - nr Leśna cała 11. Miła cała 12. Myśliwska cała 13. Norwida cała 14. Ogrodowa cała 15. Pałacowa cała 16. Piłsudskiego - nr Polankowa cała 18. Przemysłowa 1-18 cała 19. Sielankowa cała 20. Siwińskiego - nr Sobieskiego - nr Spokojna cała 23. Sowińskiego - nr 1-7a 24. Warszawska - nr 1-125; Wiejska - nr Wilanowska cała 27. Wysockiego cała 28. Zwycięstwa cała 29. Zakopiańska cała 3. Mickiewicza cała 4. Mrugacza - 1 cała Dzielnicowy Rejonu nr V mł. asp. Przemysław Michnowski Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 115, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Al. 3-go Maja - nr 33-35; Czarnieckiego - nr 5-7; Hetmańska - nr 1-19; Hubala 1-6 cała 5. Husarska cała 6. Królowej Jadwigi cała 7. Krasińskiego - nr Listopadowa - nr Marysieńki cała 10. Małachwoskiego cała 11. Mieszka I cała 12. Orla cała 13. Prymasowska cała 14. Rejtana cała 15. Rycerska - nr Senatorska - nr 2-4; Siebieskiego nr 2-12; Sowińskiego nr Traugutta cała 19

20 DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE 22 Dzielnicowy Rejonu nr VI st. sierż. Mariusz Rabiega Komenda Powiatowa Policji w Legionowie Zespół Dzielnicowych ul. Jagiellońska 26B, Legionowo pok. nr 114, tel.: tel. kom.: Alfabetyczny wykaz ulic: 1. Barska cała 2. Batorego - nr 45-87; Bema cała 4. Czarneckiego - nr 9-69; Cieszyńska cała 6. Chłopickiego cała 7. Chrobrego cała 8. Dwernickiego cała 9. Gdańska cała 10. Gnieźnieńska cała 11. Górnośląska cała 12. Grottgera cała 13. Grunwaldzka cała 14. Głowackiego ; 3-5 cała 15. Hetmańska - nr 21-93; Jagiellońska - nr 39-73; Jasnogórska cała 18. Kaszubska cała 19. Kazimierza Wielkiego cała 20. Kilińskiego cała 21. Konarskiego cała 22. Konopnickiej cała 23. Kordeckiego cała 24. Kościelna cała 25. Kościuszki - nr ; Krakowska cała 27. Krasińskiego cała 28. Kujawska cała 29. Kozietulskiego cała 30. Langiewicza cała 31. Lelewela cała 32. Lisa Kuli cała 33. Lubeckiego cała 34. Lubelska cała 35. Lwowska cała 36. Łowicka cała 37. Marszałkowska cała 38. Matejki cała 39. Mazowiecka cała 40. Moniuszki cała 41. Ostrobramska cała 42. Parkowa cała 43. Piastowska cała 44. Plater cała 45. Pomorska cała 46. Poznańska cała 47. Prymasowska cała 48. Rycerska , nr parzyste 49. Schabowskiego cała 50. Senatorska - nr 10-16; Skargi cała 52. Skorupki cała 53. Sobieskiego - nr Sowińskiego - nr 31-45; Tomczyńskiej Wandy cała 56. Toruńska cała 57. Warmińska cała 58. Weteranów cała 59. Wileńska cała 60. Wiślana cała 61. Wrzesińska cała 62. Zygmuntowska cała

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/372/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/372/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 23 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/372/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w okresie od r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w okresie od r. Terminy wywozu odpadów komunalnych z sołectw: Pełczyska, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Skromnica, Borszyn (poj. 110/120, 1100L) Styczeń 7,21 Lipiec 7,21 Luty 4,18 Sierpień 4,18 Marzec 9,23 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość Na podstawie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2 Edyta Skoczek Część 2 1 2. Przekraczanie jezdni 2.1 Przekraczanie jezdni po przejściu dla pieszych Na drugą stronę drogi przechodzisz przez jezdnię. Musisz pamiętać, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 /

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / 2 0 1 3 W ó j t a G m i n y K o ś c i e r z y n a z d n i a 30 g r u d n i a 2013 r o k u w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Kościerzyna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Ta część skierowana jest do kierowców pojazdów silnikowych i rozwija informacje zawarte w części 5, poświęconej dobrym nawykom w kierowaniu pojazdami.

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Centrum"

I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon Centrum I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Centrum" Dzielnicowi I Rewiru posiadają siedzibę w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie przyjmują interesantów codziennie

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej o ruchu pieszych.

Scenariusz 1. Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej o ruchu pieszych. Scenariusz 1 Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy pierwszej o ruchu pieszych. Cel zajęć: Utrwalenie wiadomości o ruchu pieszych. Rozwijanie pamięci i wyobraźni. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu.

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu. U C H W A Ł A Nr XVII/182/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Koniec z rowerowym terroryzmem!

Koniec z rowerowym terroryzmem! 9 sie, 15:40 Koniec z rowerowym terroryzmem! Piotr Rejowski, Wydawca serwisu OnetMoto Obserwuj449 Rower, podobnie jak inne aktywności fizyczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem. I dobrze, ale

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Odblaski ratują życie ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Od stycznia 2011 roku w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2012 Raba Wyżna Pytanie 1 Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) jechać z prędkością 20 km na godzinę, b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Autobus - zakończenie dni Legionowa Trasa: Rondo Piłsudskiego Centrum Szkolenia Policji

Bezpłatny Autobus - zakończenie dni Legionowa Trasa: Rondo Piłsudskiego Centrum Szkolenia Policji Przystanek: Rondo im. Piłsudskiego 10 00 Sobieskiego Lwowska 11 00 Moniuszki 12 00 Rycerska 13 00 Husarska 14 00 30 Piłsudskiego Cukiernia 15 00 30 Sowińskiego Al. 3 Maja 16 00 30 Pętla 17 00 30 Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego

Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego 1 TEKSTY ŹRÓDŁOWE - LEKCJA 2 TEMAT: Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 KOGO NAZYWAMY PIESZYM? Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. 986 MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h)

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h) PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h) ROZDZIAŁ Zasady poruszania się po drogach NUMER LEKCJI 1 2 3 4 5 6 TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko.

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko. Akacjowa STYCZEŃ 21 21 ŚR/CZ 2CZ LUTY 18 18 ŚR/CZ 2CZ MARZEC 18 18 ŚR/CZ 2CZ KWIECIEŃ 15 15 ŚR/CZ 2CZ MAJ 20 20 ŚR 2CZ CZERWIEC 17 17 ŚR 2CZ LIPIEC 15 15 ŚR 2CZ SIERPIEŃ 19 19 ŚR 2CZ WRZESIEŃ 16 16 ŚR

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 6 Temat: Bezpieczna droga do szkoły.

Scenariusz 6 Temat: Bezpieczna droga do szkoły. Scenariusz 6 Temat: Bezpieczna droga do szkoły. Cel zajęć: Kształcenie nawyku właściwego zachowania się w ruchu drogowym oraz utrwalenie podstawowych zasad poruszania się po drogach. Przebieg zajęć: 1.Zajęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE

STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE 2008 WSTĘP Straż Miejska w ramach swoich statutowych obowiązk zków, w roku 2008 przeprowadziła a wiele zadań i czynności ci zmierzających do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 5. Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę.

Scenariusz 5. Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę. Scenariusz 5 Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę. Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi nakazu i zakazu obowiązującymi rowerzystę, budzenie wyobraźni i myślenia przyczynowo skutkowego,

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH REJON WTORKOWY 06 ; 13 ; 20 ; 27. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych 06 ; 20. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM

1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM Załącznik nr 2 do siwz nr DGK-IV.271.47.2015 WYKAZ - SEKTOR II 1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM Wykaz ulic tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania Orientacyjna powierzchnia Drogi powiatowe (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ. PRIORYTET 4.2 Bezpieczeństwo w szkole

PROGRAM. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ. PRIORYTET 4.2 Bezpieczeństwo w szkole PROGRAM Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ PRIORYTET 4.2 Bezpieczeństwo w szkole PROJEKT Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w Legionowie

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 stycznia 2013 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 stycznia 2013 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 17 stycznia 2013 roku Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania

Bardziej szczegółowo

PLAN KAMPANII WIDOCZNA GMINA KOZIENICE

PLAN KAMPANII WIDOCZNA GMINA KOZIENICE URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP: 812-10-00-724, Regon: 000523749, Teryt: 1407053 PLAN KAMPANII WIDOCZNA GMINA KOZIENICE Kozienice WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KALENDARZ NA ROK 2015 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Wąbrzeźno

HARMONOGRAM KALENDARZ NA ROK 2015 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Wąbrzeźno ulice: 1 MAJA OD STOPU DO KĘTRZYŃSKIEGO, KĘTRZYŃSKIEGO, ŚW. FLORIANA, OSIEDLE ROBOTNICZE, GRABOWA, MACIEJA RATAJA, BUDOWLANA, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, GEN. PRUSZYŃSKIEGO DO OBWODNICY, OKRĘŻNA, MATEJKI, STASZICA,

Bardziej szczegółowo