Wrocław, dn r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/ /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dn. 12.07.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-07-12/0000002"

Transkrypt

1 Wrocław, dn r. TOK/GP/ / Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Opieka serwisowa i ekspresowe wsparcie techniczne dla urządzeń systemu Telefonii Cisco IP Obsługi Klienta (nr postępowania: 2013/TOK/TOK/01522/L) Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Proszę o podanie ilość licencji, użytkowników etc., które dotyczą następującego oprogramowania/ systemów: i Cisco Unified Communications Manager (CallManager). ii. iii Cisco Unified Contact Center Express ZOOM CallRec. i Cisco Unified Communications Manager (CallManager) ii. iii. System version: Phone License Feature 1584 CCM Node License Feature 2 Software License Version Cisco Unified Contact Center Express System version: Package: Cisco Unified CCX Premium Total IVR Port(s): 300 Cisco Unified CCX Premium Seat(s): 346 High Availability : Enabled Cisco Unified CCX Preview Outbound Dialer: Enabled Cisco Unified CCX Maximum Agents: ZOOM CallRec Version: License for 390 users

2 Strona 2 z 11 Pytanie 2: Czy lokalizacje są tylko we Wrocławiu? Nie, Zamawiający posiada również lokalizacje w Katowicach. Pytanie 3: Prosimy o wskazanie ilości, typów i numerów seryjnych serwerów, w które wyposażone są platformy UCS 5108 Blade Server Chassis (obudowy o numerach seryjnych FOX1628HAE1 i FOX1628HAF4). 8 serwerów : Numer produktu Numer seryjny serwera blade FCH G Pytanie 4: FCH16167G9K FCH161771V4 FCH16167GDS FCH161672DU FCH16167GDV FCH H FCH16167G9Z Czy systemy wymienione w punkcie 5 Załącznika nr 1 projektu Umowy, tj.: Cisco Unified Communications Manager (CallManager), Cisco Unified Contact Center Express, Zoom CallRec, są zainstalowane na dedykowanych serwerach (bare-metal), czy też na platformie wirtualizacyjnej? Wskazane systemy zainstalowane są na platformie wirtualizacyjnej VMWare 5.x. Pytanie 5: Prosimy o podanie informacji, czy Zleceniodawca posiada aktywny serwis UCSS na aplikacje wskazane w punktach 5.1 i 5.2 Załącznika nr 1 projektu Umowy, tj.: Cisco Unified Communications Manager (CallManager), Cisco Unified Contact Center Express. Jeśli tak prosimy o podanie daty zakończenia kontraktu serwisowego.

3 Strona 3 z 11 Zamawiający (Zleceniodawca) posiada wykupiony serwis na: Cisco Unified Call Manager do dnia r. Cisco Unified Contat Center Express do dnia r. Pytanie 6: Czy Zleceniodawca posiada aktywny serwis na System Zoom CallRec? Jeśli tak prosimy o podanie daty zakończenia kontraktu serwisowego. Tak, Zamawiający (Zleceniodawca) posiada aktywny serwis na ww. System do dnia r. Pytanie 7: Prosimy o podanie definicji usług dodatkowych, o których mowa w 3 punkcie 1.7. Czy usługi dodatkowe wchodzą w zakres asysty technicznej i będą rozliczane w ramach wymiaru 100 roboczogodzin rocznie, o których mowa w 2 punkcie 1.2? Usługi dodatkowe będą wchodzić w zakres Asysty technicznej, a tym samym rozliczane będą w ramach rocznych 100 roboczogodzin. Pytanie 8: Czy usługi dodatkowe, o których mowa w 3 punkt 1.7 obejmują również usługi związane bezpośrednio z oprogramowaniem innych producentów? Jeśli tak prosimy o wskazanie jakich dokładnie. Usługi dodatkowe dotyczą wyłącznie sprzętu uwzględnionego w Wykazie Sprzętu telekomunikacyjnego zawartego w Załączniku nr 1 do umowy. Pytanie 9: Jaki rodzaj serwisu aktualnie posiada Zleceniodawca i do posiadania jakiego zobowiązuje się zgodnie z 4 punkt 4? Jak należy rozumieć zobowiązanie Zleceniodawcy do posiadania subskrypcji wsparcia technicznego (maintenance) i rozszerzenia gwarancji? Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 5 powyżej.

4 Strona 4 z 11 Pytanie 10: Czy Zleceniodawca dopuszcza możliwość przedstawienia dokumentu potwierdzającego objęcie przedmiotu opieką serwisową innego niż karta gwarancyjna producenta z uwagi na fakt, iż producent nie dostarcza karty gwarancyjnej? Czy Zleceniodawca dopuszcza, aby informacja o objęciu opieką serwisową została dostarczona w postaci dokumentu potwierdzonego przez przedstawiciela producenta? Zamawiający (Zleceniodawca) dopuszcza inny dokument niż karta gwarancyjna producenta potwierdzonego przez przedstawiciela producenta. Pytanie 11: Czy wynagrodzenie, o którym mowa w 6 punkt 2 dotyczy roboczogodzin przekraczających wymiar 100 roboczogodzin przyjętych zgodnie z 2 punkt 1.2? Tak. Podane kwoty będą obowiązywać po przekroczeniu wymiaru rocznych 100 roboczogodzin. Pytanie 12: Jaki jest obecnie numer wersji oprogramowania CallManager, który ma zostać objęty wsparciem? System version: Pytanie 13: Jakie licencje CUCM, tj. DLU/UCL mają zostać objęte wsparciem serwisowym z prawem do poprawek błędów krytycznych? Prosimy o podanie ilości licencji zgodnie z modelem licencjonowania, który Państwo posiadają (DLU/UCL)? Phone License Feature 1584 DLU 100 licencji typu LIC-CUCM-USR-A 246 licencji typu LIC-CUCM-Basic-A CCM Node License Feature 2 Software License Version 8.0 Pytanie 14: Prosimy o podanie ilości licencji enhanced, basic, essential, enhanced+ - jesli model UCL lub ilość punktów DLU -> jeśli są Państwo tak licencjonowani?

5 Strona 5 z 11 Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 17 powyżej. Pytanie 15: Prosimy o podanie liczby użytkowników objętych systemem telefonii? Skonfigurowanych urządzeń (telefonów, IP komunikatorów) 510. Użytkowników 540. Pytanie 16: Czy w 1 ust 2 pkt 2 tiret 11) projektu umowy zamawiający oczekuje dostarczenia nowszej wersji oprogramowania bez dodatkowych kosztów, czy też dotyczy to jedynie prac związanych z upgradem (zgodnie z zamawianą pulą godzin), a licencje Zamawiający dostarczy we własnym zakresie? Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy (m. in.) do dostarczenia nowszej wersji oprogramowania, odpowiednich licencji i do dokonania aktualizacji systemu. Pytanie 17: Czy Zamawiający oczekuje wykupienia serwisu u producenta na oprogramowanie z prawem do poprawek (w ramach głównej wersji oprogramowania) i będzie oczekiwał dowodu wykupienia takiego wsparcia u producenta? Tak, zgodnie z Wykazem sprzętu telekomunikacyjnego zawartym w Załączniku nr 1 do umowy. Pytanie 18: Czy Zamawiający oczekuje wykupienia subskrypcji (UCSS) na oprogramowanie z prawem do nowych wersji i będzie oczekiwał dowodu wykupienia takich subskrypcji u producenta? Zamawiający posiada wykupioną subskrypcję UCSS i ESW. Subskrypcje zostały wykupione u dwóch różnych dostawców. Jeżeli świadczenie serwisu przez Wykonawcę nie będzie kolidowało z powyższym faktem, to nie wymaga się wykupienia subskrypcji ESW i UCSS. Zamawiający nie posiada kontraktu serwisowego typu SmartNet. Jeżeli dla poprawnego działania wsparcia serwisowego będzie wymagany zakup kontraktów serwisowych u producenta, to Zamawiający oczekuje dowodu wykupienia takiego wsparcia.

6 Strona 6 z 11 Pytanie 19: Czy Zamawiający posiada obecnie aktywny kontrakt na subskrypcje UCSS (lub będzie się on kończył/lub skończył się w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy)? Zamawiający posiada wykupiony serwis na: Cisco Unified Call Manager do dnia r. Pytanie 20: Dot. systemu CCX (Ciscu Unfied Contact Center Express): Jaka wersja oprogramowania jest obecnie zainstalowana u klienta? System version: Pytanie 21: Dot. systemu CCX (Ciscu Unfied Contact Center Express): Prosimy o wyspecyfikowanie, jaka ilość licencji i jakiego rodzaju mają zostać objęte wsparciem serwisowym i asystą, a w szczególności jaka jest ilość licencji typu premium, enhanced, standard, (ew. inne dodatkowe licencje systemu CCX)? Package: Cisco Unified CCX Premium Total IVR Port(s): 300 Cisco Unified CCX Premium Seat(s): 346 High Availability : Enabled Cisco Unified CCX Preview Outbound Dialer: Enabled Cisco Unified CCX Maximum Agents: 400 Pytanie 22: Dot. systemu CCX (Ciscu Unfied Contact Center Express): Czy Zamawiający oczekuje wykupienia serwisu u producenta na oprogramowanie z prawem do poprawek (w ramach głównej wersji oprogramowania) i będzie oczekiwał dowodu wykupienia takiego wsparcia u producenta? Tak, zgodnie z Wykazem sprzętu telekomunikacyjnego zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.

7 Strona 7 z 11 Pytanie 23: Dot. systemu CCX (Ciscu Unfied Contact Center Express): Czy Zamawiający oczekuje wykupienia subskrypcji (UCSS) na oprogramowanie z prawem do nowych wersji i będzie oczekiwał dowodu wykupienia takich subskrypcji u producenta? Zamawiający posiada wykupioną subskrypcję UCSS i ESW. Subskrypcje zostały wykupione u dwóch różnych dostawców. Jeżeli świadczenie serwisu przez Wykonawcę nie będzie kolidowało z powyższym faktem, to nie wymaga się wykupienia subskrypcji ESW i UCSS. Zamawiający nie posiada kontraktu serwisowego typu SmartNet. Jeżeli dla poprawnego działania wsparcia serwisowego będzie wymagany zakup kontraktów serwisowych u producenta, to Zamawiający oczekuje dowodu wykupienia takiego wsparcia. Pytanie 24: Dot. systemu CCX (Ciscu Unfied Contact Center Express): Czy Zamawiający posiada obecnie aktywny kontrakt na subskrypcje UCSS (lub będzie się on kończył/lub skończył się w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy)? Zamawiający posiada wykupiony serwis na: Cisco Unified Contat Center Express do dnia r. Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 8 ust. 1 umowy, aby po literze i) dodać następujące zapisy: j) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub gdy Zleceniodawca odstąpi od Umowy w części, bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 5% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie par. 6 ust. 1 Umowy, k) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub gdy Zleceniodawca odstąpi od Umowy w części, bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 5% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie par. 6 ust. 1 Umowy, l) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub gdy Zleceniodawca rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyn w wysokości 5% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie par. 6 ust. 1 Umowy, m) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub gdy Zleceniodawca rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyn w wysokości 2% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie par. 6 ust. 1 Umowy.?

8 Strona 8 z 11 Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikacje zapisów umowy. Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 8 ust. 2 umowy, aby miał następującą postać: Niesporne kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.? Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 8 ust. 4 umowy, aby miał następującą postać: Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zleceniodawca może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionych strat i nie więcej niż wysokość wynagrodzenia netto określona w par. 6 ust. 1 Umowy.? Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 8 umowy, aby dodać następujący zapis: 5. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych opisanych w par. 8 ust. 1 litery a - d Umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto określonego w par. 6 ust. 1 Umowy.? Pytanie 29: Prosimy o doprecyzowanie zapisu w par. 14 ust. 3 litera b) Umowy, ponieważ zostało tam zawarte odwołanie do zapisów z par. 3, należy wskazać, że par. 3 zawiera opis obowiązków wykonawcy wynikających z Umowy. Skoro rozwiązanie umowy ma być uprawnieniem Zleceniodawcy, to w celu oszacowania ryzyka Wykonawca powinien wiedzieć, w przypadku jakich szczegółowo określonych naruszeń to uprawnienie będzie Zamawiającemu przysługiwało.

9 Strona 9 z 11 Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania powyższych zapisów. Zdaniem Zamawiającego są one jasno sformułowane. Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 14 ust. 4 litera a) umowy, aby miał postać: niedostępności służb Wykonawcy do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w par. 3 ust. 1 3, trwającej dłużej niż 4 godziny, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,? Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 14 ust. 4 litera b) umowy, aby miał postać: zwłoki w realizacji usług, o których mowa w par. 1 ust. 1, dłuższej niż 10 dni kalendarzowych,? Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 14 ust. 4 litera c) umowy, aby miał postać: zwłoki w usunięciu usterek i awarii, o których mowa w par. 2 dłuższej niż 48 godzin? Pytanie 33: Prosimy od doprecyzowanie zapisu w par. 14 ust. 4 litera d). Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania powyższych zapisów. Zdaniem Zamawiającego są one jasno sformułowane.

10 Strona 10 z 11 Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 15 ust. 2 pkt 1) umowy, aby miał postać: ze swej winy naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w par. 10 Umowy,? Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 15 ust. 2 pkt 2) umowy, aby miał postać: nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z par. 7 ust. 7 Umowy z przyczyn leżących po jego stronie,? Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 15 ust. 2 pkt 3) umowy, aby miał postać: nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z par. 7 ust. 18 Umowy z przyczyn leżących po jego stronie,? Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w par. 15 ust. 2 pkt 4) umowy, aby miał postać: nie wykona ze swej winy zobowiązania określonego w par. 2 Umowy w terminie tam oznaczonym.? Pytanie 38: Prosimy po podanie ilości i rodzaju użytkowników oraz licencji dla: Cisco Unified Communications Manager (CallManager). Cisco Unified Communications Manager (CallManager) System typu CallCenter Skonfigurowanych urządzeń (telefonów, IP komunikatorów) 510

11 Strona 11 z 11 Użytkowników System version: Phone License Feature 1584 CCM Node License Feature 2 Software License Version 8.0 Pytanie 39: Prosimy o podanie szczegółów dotyczących oprogramowania ZOOMCalRec (liczba użytkowników, rodzaj usług). ZOOM CallRec system rejestracji rozmów. Wersja oprogramowania Zamawiający posiada 390 punktów licencyjnych z przydziałem dynamicznym. Version: License for 390 users. Pytanie 40: Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania oferty do 12 lipca 2013 r. Odpowiedź na pytanie została zawarta w piśmie nr TOK/GP/ / z dnia r. oraz TOK/GP/ / z dnia r., zamieszczonym na stronie: Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo