czytaj str. 4-5 str. 3 str. 6 Związek Międzygminny str. 6 Gmina Radziechowy-Wieprz Zadowoleni z robót!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czytaj str. 4-5 str. 3 str. 6 Związek Międzygminny str. 6 Gmina Radziechowy-Wieprz Zadowoleni z robót!"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany ze środków Funduszu przez Unię Spójności Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko nr 3 (12), czerwiec/lipiec 2012 Gmina Radziechowy-Wieprz Zadowoleni z robót! czytaj str. 4-5 str. 3 str. 6 Związek Międzygminny str. 6 Z cyklu Przewodniczący Zarządu odpowiada... Wypowiedź Pana Janusza Michałka ds. Ekologii doceniony - Nagroda Ikona Śląska Kolejna ważna inwestycja - podpisanie listu intencyjnego Czyste Gminy Żywiecczyzny 1

2 Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko W ostatnim czasie pojawiły się informacje, jakoby ceny opłat za kanalizację w gminach należących do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu miały gwałtownie wzrosnąć. My postanowiliśmy nie słuchać plotek i niedomówień, tylko wprost zapytaliśmy o to Przewodniczącego Zarządu Związku pana Janusza Michałka. Odpowiedź rozwiewa wszelkie wątpliwości. Wójtowie, operatorzy oraz władze Związku podpisały się pod porozumieniem, które daje odbiorcom kanalizacji gwarancje! Jakie? O tym przeczytacie Państwo w rozmowie z panem Januszem Michałkiem. Zachęcamy do udziału w imprezach ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Tam można spotkać pracowników Związków, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące działań realizowanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II. Wykaz imprez gminnych można znaleźć na stronie 7. Informacje na stronie internetowej Związku (www.zmge.zywiec.pl), artykuły w Czystych Gminach Żywiecczyzny i prasie codziennej, a także bezpośrednie spotkania z mieszkańcami to z kolei gwarancja tego, że informacje, które do Państwa docierają ze strony Związku Międzygminnego ds. Ekologii są sprawdzone i pochodzą z pierwszej ręki, nie są zaś wycinkiem rzeczywistości wyrwanym z kontekstu. Mieszkańców Żywiecczyzny powinien ucieszyć fakt, że wszyscy wójtowie Żywiecczyzny, a także Starostwo Powiatowe chcą uczestniczyć w projekcie dotyczącym oczyszczania brzegów Jeziora Żywieckiego. Byłaby to kolejna, III już faza projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Rozpoczyna się lato. Sezon wakacyjny, do Żywca i okolicznych miejscowości przybywa mnóstwo turystów. Pytają o atrakcje, wśród wielu innych wymienia się Jezioro Żywieckie. I nagle refleksja przecież tam jest brudno, tam na brzegach leży mnóstwo śmieci, to może jednak lepiej nie polecać?. Jakby było pięknie, gdyby móc powiedzieć, że mamy w Jeziorze czystą wodę, a wokół niego zadbane brzegi, na których mnóstwo atrakcji dla turystów. Gwarancją tego, że tak się stanie jest przede wszystkim dobra wola wszystkich samorządowców, którzy podpisali list intencyjny w tej sprawie. Teraz trzeba liczyć na przychylność ze strony Brukseli K O N K U R S W poprzednim numerze naszego pisma Czyste Gminy Żywiecczyzny ogłosiliśmy konkurs, w którym pytaliśmy jaki obiekt jest widoczny na zdjęciu. Poprawna odpowiedz to: a) Dawna Organistówka w Ujsołach. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoniono trzech zwycięzców konkursu: 1. Ewa Dz. z Radziechów 2. Mariola Z. z Rycerki Dolnej 3. Barbara M. z Kamesznicy Każdemu zwycięzcy konkursu zostały przesłane drogą pocztową nagrody rzeczowe (materiały promocyjne Związku) w postaci: pendrive, zestaw piśmienniczy, koszulka, teczka + notes A4 oraz smycz. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnym, który ogłaszamy w tym numerze. KONKURS NR 11 W tym numerze pisma pytamy jakie miejsce przedstawia prezentowane zdjęcie? a) Kościół pw. św. Wojciecha w Jeleśni b) Sanktuarium Maryjne w Rychwałdzie c) Kościół pw. św. Wawrzyńca DM i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać: - pocztą na adres: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, Żywiec lub - mailem: W obu przypadkach na zgłoszeniu należy dopisać Konkurs numer 11 Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze trzy osoby, do których trafią nagrody rzeczowe w postaci zestawów materiałów promocyjnych. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową bezpośrednio do zwycięzców. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w kolejnym numerze pisma Czyste Gminy Żywiecczyzny. Termin nadsyłania zgłoszeń: do r. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 2 Czyste Gminy Żywiecczyzny

3 Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Pojawiły się głosy, że ceny wody w gminach, które należą do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu mogą oszaleć i sięgnąć blisko 20 złotych za metr sześcienny. Czy to prawda? Musimy zacząć od tego, że ceny za wodę nie ustala i nie będzie ustalał Związek Międzygminny ds. Ekologii. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Związek przejmie uprawnienia gmin wyłącznie w zakresie gospodarki ściekowej. Natomiast wnioski taryfowe na wodę będą sporządzane na dotychczasowych zasadach przez spółki wodne działające na terenie poszczególnych gmin, realizujące politykę cenową gmin i wykorzystujące lokalne możliwości pozyskiwania wody. Czym innym jest natomiast wysokość cen za metr sześcienny odbieranych ścieków. Tutaj obowiązują dwie ceny jedna dla Zlewni Węgierska Górka (obejmującej gminy Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły) i druga dla Zlewni Żywiec (obejmującej miasto Żywiec oraz gminy: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice i Radziechowy Wieprz). Właśnie dlatego, by ceny nie szybowały w górę w zależności od zmieniającej się sytuacji politycznej i samorządowej, gminy zrzeszonew Związku podjęły decyzję, by do 2020 roku stawki dla gmin należących do jednej zlewni były jednolite. Biorąc pod uwagę wzrastające koszty energii elektrycznej, inflację czy też rosnące ceny kosztów stałych, podjęliśmy również decyzję, że koszt metra sześciennego ścieków dla mieszkańca w roku 2013 nie może wzrosnąć więcej niż o 5% średnich cen aktualnie obowiązujących. Część radnych gminnych mocno oprotestowała suplement, który przedstawia symulację kosztów w kolejnych latach Suplement to jest wycinek z dokumentu liczącego kilka tysięcy stron. Trudno odnosić się do kilku danych, które zostały wyciągnięte z dokumentu zawierającego tysiące tabel i innych wskaźników. Są to dokumenty pokazujące różne dane makroekonomiczne, zarówno gmin należących do naszego Związku, jak i ogólnej sytuacji Polski oraz ich projekcje na najbliższe lata. Jest to pewnego rodzaju model matematyczny. On pokazuje ile tak naprawdę kosztowałby metr sześcienny ścieków i wody, przy założeniu, że gmina policzyłaby sobie wszystkie koszty, które ponosi za kompleksową obsługę. Jest to czysta symulacja matematyczna, która służy temu, by pokazać, jak dużo gminy, a co za tym idzie mieszkańcy mogą zyskać bądź stracić w wyniku nie podjęcia pewnych decyzji prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Nie ma żadnego, podkreślam żadnego dokumentu, który zobowiązywał by gminy do wprowadzania takich wysokich opłat za ścieki, istnieją natomiast dokumenty dające mieszkańcom gwarancję, że ceny przez najbliższe lata będą na jednolitym poziomie. Czy trudno było dojść do zgody w sprawie jednolitych taryf za metr sześcienny ścieków? Jest to jeden z kolejnych ewenementów w skali kraju, albowiem dogadaliśmy się w gronie 11 gmin oraz dwóch spółek operatorskich, że mieszkańcy powinni płacić jednakowe stawki za metr sześcienny w każdej gminie. Cena, którą musi zapłacić poszczególny odbiorca naliczana jest na podstawie ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków. Unia Europejska wymaga od każdego beneficjenta środków, aby zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, w opłacie za kanalizację były umieszczone wszelkie koszty czyli m.in. podatki, amortyzacja i wszelkie inne wydatki. W związku z tym, że mamy do czynienia z olbrzymią inwestycją, a zatem i środkami trwałymi o dużej wartości, kwota wynikająca z tej kalkulacji byłaby bardzo wysoka dla mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańcy nie byliby w stanie sami podołać takim kosztom. Stworzony więc został system polityki dopłat na lata , który powoduje, że zabezpiecza się interesy mieszkańców. Unia Europejska wymaga od nas, aby mieszkaniec płacił za wodę i ścieki nie więcej niż 3% tzw. dochodu rozporządzalnego. Ten dochód zostaje ustalony na podstawie wielu czynników makroekonomicznych, jest on niezależny od nas, i na dzień dzisiejszy jest dość wysoki, jeśli idzie o województwo śląskie. Obecnie biorąc pod uwagę te dane, z cytowanego wcześniej suplementu, jak również dochód rozporządzalny łączna cena za wodę i ścieki wynosiłaby, przy średnim zużyciu 2,2 m3 wody około 15,49 zł dla Zlewni Żywiec, natomiast dla Zlewni Węgierska Górka 14,72 zł. Co można łatwo porównać z dzisiejszymi cenami, które obowiązują w gminach, a wynoszą obecnie około 10 zł (woda plus ścieki). Wprowadzenie takiego rozwiązania rzeczywiście spowodowało by wzrost ceny o ponad 50%, dlatego też, by nasi mieszkańcy mogli spać spokojnie, musieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli uniknąć tego typu obaw. Podsumowując, dzięki porozumieniu Burmistrza, Wójtów oraz Prezesów Spółek Operatorskich w tej sprawie możemy mieć gwarancję, że ceny drastycznie nie wzrosną, a mieszkańcy gmin będą mogli bez obaw korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest sieć kanalizacyjno-wodociągowa. Do rozstrzygnięcia zostały jeszcze ostatnie przetargi dotyczące kontraktów na budowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Gminach Ujsoły, Milówka oraz Mieście Żywiec. Kontrakt nr 14b Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły Prace w ramach tego kontraktu obejmą budowę około 17 km sieci kanalizacyjnej. W sumie wpłynęło 14 ofert, które są obecnie badane pod kątem ich zgodności z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niektórzy wykonawcy zostaną wezwani do złożenia uzupełnień ofert lub wyjaśnień do ich treści. Po przesłaniu tych dokumentów i ich analizie przez Roboczą Komisję Przetargową, Zamawiający będzie mógł podjąć kroki zmierzające do rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. Kontrakt 12b Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocią- gowej w Gminie Milówka Ten kontrakt dotyczy budowy 103 km sieci kanalizacyjnej i prawie 39 km sieci wodociągowej. Na to postępowanie przetargowe wpłynęło aż 17 ofert. W związku ze złożonym odwołaniem jednego z wykonawców trwa nadal procedura wyboru oferty najkorzystniejszej. Kontrakt nr 23 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec Prace obejmą budowę prawie 42 km sieci kanalizacyjnej i 37 km sieci wodociągowej. Odnotowano wpływ 15 ofert dotyczących tego postępowania. Zamawiający w dniu 30 maja dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Po uprawomocnieniu wyboru nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Kontrakt nr 10 Prace badawcze dla uszczelnień istniejących sieci Przedmiotem tego niedawno ogłoszonego zamówienia jest wykonanie usługi która w pierwszej kolejności będzie dotyczyć przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Kolejny etap prac będzie związany z określeniem stopnia rozszczelnienia tych sieci, a następnie opracowania dokumentacji projektowej dla zakresu zakwalifikowanego do renowacji lub wymiany kanałów. Prace w ramach tego kontraktu będą prowadzone w gminach: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Żywiec. Wszystkie postępowania, z uwagi na ich wartość, po uprawomocnieniu wyboru, a przed podpisaniem umowy, muszą przejść procedurę obowiązkowej kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która ma na celu zbadanie czy Zamawiający nie dopuścił się naruszenia prawa przy wyborze oferty najkorzystniejszej. W związku z pogarszającą się sytuację makroekonomiczną oraz trudną sytuacją w branży budowlanej jeden z wykonawców spółka ABM Solid z Tarnowa, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Zaistniała sytuacja wiąże się ze zmianą harmonogramu prac, co może powodować opóźnienie wykonywania i tym samym zakończenia niektórych robót. W obecnych okolicznościach, Beneficjent Projektu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który nadzoruje prace wykonywane w ramach przedsięwzięcia nie ponosi odpowiedzialności, niemniej jednak pragniemy przeprosić mieszkańców za wszelkie utrudnienia. Czyste Gminy Żywiecczyzny 3

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Radziechowy-Wieprz to jedna z większych gmin powiatu żywieckiego. W jej skład wchodzą sołectwa: Brzuśnik, Bystra, Juszczyna, Przybędza, Radziechowy i Wieprz. Gmina cały czas dynamicznie się rozwija. Jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach programu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II. Gmina Radziechowy-Wieprz ma dogodne położenie komunikacyjne. Znajduje się przy szlaku drogowym i kolejowym wiodącym z Żywca w stronę Słowacji. Łatwa komunikacja, dużo terenów inwestycyjnych oraz chęć współpracy ze strony lokalnego samorządu, przyciągają do tej gminy potencjalnych inwestorów. Nieprzypadkowo właśnie w Radziechowach powstała specjalna podstrefa ekonomiczna, dzięki której już wkrótce prace będzie mogło znaleźć co najmniej kilkaset osób. Swój zakład chce tutaj wybudować firma Żywiec-Zdrój, a wójt gminy Radziechowy-Wieprz Grzegorz Figura zapewnia, że już teraz trzeba czynić starania o poszerzenie strefy o następne hektary, albowiem kolejni chętni pytają o możliwość inwestowania w tej gminie. Z pewnością do większego zainteresowania nie tylko ze strony potencjalnych inwestorów, ale i osób chcących osiedlić się na terenie gminy przyczynia się poprawa stanu środowiska w gminie. Z powodzeniem realizowana jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach programu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II. W gminie realizowane są kontrakty nr 21 a i 21 b. Prace prowadzone w ramach kontraktu 21a zostały już zakończone, a obejmowały budowę 57 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bystra, Brzuśnik, Juszczyna oraz Radziechowy Górne. To zadanie zostało wycenione na ,28 zł brutto. Natomiast drugi z kontraktów jest w dalszym ciągu w trakcie realizacji. Zakłada on budowę w sumie 44,74 km sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach Radziechowy, Przybędza, Wieprz. Dodatkowo w ramach tego zadania powstaje sieć wodociągowa w ilości 8,59 km w sołectwach Bystra oraz Wieprz. Obecnie kwota brutto przeznaczona na to zadanie wynosi ,98 zł. Oba kontrakty realizuje firma Machnik z Krynicy-Zdroju. Biuro budowy znajduje się tuż obok Urzędu Gminy w Radziechowach. Cieszę się, że kontrakty realizuje u nas właśnie ta firma. Przyznam szczerze, że kilku wójtów nie ukrywało, że zazdrości gminie Radziechowy-Wieprz wykonawstwa przez tę właśnie firmę. Zresztą kiedy odbywają się zebrania wiejskie z mieszkańcami można by było się spodziewać, że będzie się słyszeć narzekania 4 Czyste Gminy Żywiecczyzny

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i pretensje, tymczasem ja pod adresem tej firmy słyszę praktycznie same pochwały mówi z dumą Grzegorz Figura, wójt gminy Radziechowy-Wieprz. Zresztą zadowolenia z prac nie kryją również mieszkańcy gminy, z którymi rozmawialiśmy. Sprawnie, szybko, solidnie i najważniejsze, że ekipa nie zostawia po sobie bałaganu słyszymy w odpowiedzi od mieszkańców. Niesłychaną popularnością w gminie zaczął cieszyć się pan Jan Madej, to kierownik budowy, który ma niezwykły dar przekonywania oraz umiejętność nawiązywania kontaktu. Znają go praktycznie wszyscy mieszkańcy gminy. On z kolei zna gminę Radziechowy-Wieprz wzdłuż i wszerz. Gmina Radziechowy-Wieprz jest nie tylko znakomitym miejscem pod inwestycje, ale również doskonałym terenem turystycznym. Rozkwita tu turystyka pielgrzymkowa. Wielu wiernych przyjeżdża by obejrzeć słynną na całą Polskę Golgotę Beskidów, czyli spełnienie marzeń nieżyjącego już ks. Stanisława Gawlika, który wybudował znaczną część drogi krzyżowej wiodącej na górę Matyskę. Dzieła zaprojektował prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa. Wzbudziły one w pewnych kręgach kontrowersje. Zarzucono ich twórcy, że ukrył symbole masońskie. Jednak tezy te stanowczo zostały odrzucone przez duchowieństwo i wiernych z Radziechów, a na Matyskę przyjeżdża jeszcze więcej pielgrzymów niż wcześniej. W Wieprzu z kolei powstał nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, z którego korzystają całe rodziny. Marzeniem wójta jest również, by powstała tu nadrzeczna plaża, która przyciągałaby nie tylko mieszkańców, ale również turystów z całej Żywiecczyzny. Do gminy Radziechowy-Wieprz przybywają paralotniarze, którzy lubią startować z Kopy/ Wapiennika w Radziechowach. Filmy prezentujące tych miłośników przebywania w przestworzach można znaleźć w Internecie. Wielkim bogactwem gminy jest kultura ludowa. Zespoły Grojcowianie i Mali Grojcowianie na krajowej arenie folklorystycznej zdobyli chyba już wszystko, co było do zdobycia. Sukcesy na swoim koncie ma też zespół Jodełki z Radziechów. Gmina Radziechowy-Wieprz to teren przyjazny mieszkańcom, turystom i inwestorom. Warto ją odwiedzić, by poznać jej uroki, a także pooddychać prawdziwym górskim, świeżym, powietrzem. Wspaniałe widoki można obejrzeć z Matyski (na terenie Radziechów),stoku Grojca (Wieprz), Grobku (Juszczyna), czy t.zw. Prawego Skrzydła (Brzuśnik), do czego serdecznie zachęcamy. Czyste Gminy Żywiecczyzny 5

6 Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko W dn. 6 czerwca w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, odbyła się konferencja pod hasłem Rewitalizacja rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego jako działanie na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i wzmocnienia efektu ekologicznego Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie, pod honorowym patronatem Pana Adama Zdziebło, Wiceministra Rozwoju Regionalnego oraz Pana Stanisława Gawłowskiego, Wiceministra Środowiska. Organizatorem konferencji był Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oraz Urząd Miejski w Żywcu. Konferencję poprowadził Pan Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec, pełniący również funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Pierwszą prezentację wygłosił Pan Janusz Michałek Przewodniczący Zarządu Związku, która dotyczyła projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Kolejnym prelegentem był Pan Paweł Nabielec, Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Soły i Skawy z/s w Żywcu, a zaprezentował on zasoby wodne Powiatu Żywieckiego. Ostatnia prezentacja dotyczyła uwarunkowań zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów okołowodnych, której autorką była Pani Joanna Kurowska Pysz, z Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej. Nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości. Kluczowym punktem konferencji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnego ubiegania się o pozyskanie środków oraz przystąpienia do przygotowania dokumentacji dla zadania Rewitalizacja rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego jako działanie na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i wzmocnienia efektu ekologicznego Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. List został podpisany przez Pana Adama Zdziebło Senatora RP, Sekretarza Stanu, Wiceministra Rozwoju Regionalnego oraz Pana Stanisława Gawłowskiego Posła RP, Sekretarza Stanu, Wiceministra Środowiska. List podpisali również: Pan Andrzej Zieliński, Starosta Żywiecki, Pan Janusz Michałek, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Pan Paweł Nabielec, Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Soły i Skawy z/s w Żywcu oraz Pan Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywiec wraz z 14 wójtami gmin Powiatu Żywieckiego. Każdy sukces Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, jest także sukcesem jedenastu gmin zaangażowanych w Projekt, dlatego z jeszcze większą przyjemnością informujemy, iż prowadzone przez ZMGE działania proekologiczne zostały docenione przez kapitułę konkursu Godła Promocyjnego Ikona Śląska. 27 kwietnia, odbyła się uroczystość wręczenia nagród, a statuetkę w imieniu Związku odebrał Pan Antoni Szlagor Przewodniczący Zgromadzenia Związku /Burmistrz Miasta Żywiec wraz z Panem Januszem Michałkiem Przewodniczącym Zarządu Związku. Ikona Śląska wcześniej znana jako Oskar Śląski to bardzo wysoko cenione wyróżnienie. Jej początki sięgają 2001 roku, kiedy to środowisko związane z tygodniem Goniec Górnośląski dostrzegło potrzebę przyznawania nagród wybitnym osobom, instytucjom, prywatnym firmą czy całym samorządom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu śląskiego. W gronie tegorocznych laureatów, poza Związkiem Międzygminnym, znaleźli się także: Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego, Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach, Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski oraz Pani Teresa Mokrysz, właścicielka firmy MOKATE. 6 Czyste Gminy Żywiecczyzny

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze pisma Czyste Gminy Żywiecczyzny, będą mogli Państwo, ponownie odwiedzać nasze stoiska podczas imprez w jedenastu gminach, na terenie których realizowany jest Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II. W zeszłorocznym sezonie wakacyjnym, stoiska ZMGE cieszyły się dużą popularnością. Wiele mieszkańców, ale także i osób wypoczywających w naszych stronach, mogło dowiedzieć się o tej wielkiej, proekologicznej inicjatywie. Przypomnijmy, że w takim punkcie informacyjnym można uzyskać podstawowe dane na temat prowadzonego Projektu, jak również otrzymać ulotki i gadżety promocyjne Związku, a dodatkową atrakcję stanowi konkurs, tzw. dart, czyli rzuty lotkami do tarczy. Na szczęśliwców, którzy wykażą się celnością oka i pewną ręką czekają wartościowe nagrody w postaci telefonów komórkowych Nokia C2-05. W tym roku wystartowaliśmy wcześnie, ponieważ dwie imprezy w Żywcu oraz w Gminie Radziechowy Wieprz, już się odbyły. Poniżej prezentujemy pozostałe imprezy, w których będziemy uczestniczyć. Serdecznie zachęcamy, wszystkich zainteresowanych do odwiedzania ZMGE i licznego uczestnictwa w naszym konkursie. Więcej informacji na temat imprez gminnych znajdziecie na stronie internetowej Związku: 12. maja 2012r. w Gminie Radziechowy-Wieprz odbyła się impreza Młode Talenty 9 czerwca 2012r. w Żywcu miał miejsce Eko Festyn z okazji Dnia Dziecka Czyste Gminy Żywiecczyzny 7

8 Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Gmina Łodygowice W ramach prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej założono konanie 220 km sieci. Jest to najwięk- wy- sza ilość kilometrów do zrealizowania w jednej gminie, w ramach Projektu. Obecnie powstało już niemal 203 km kanalizacji. Gmina Lipowa Na tym obszarze realizowane były równocześnie dwa kontrakty. Jeden z nich został już zakończony, w jego ramach powstało około 85 km ci kanalizacyjnej i prawie 60 km sie- sieci wodociągowej. Natomiast w ramach drugiego kontraktu do 31. maja br. zostało wykonane ponad 58 km sieci ka- nalizacyjnej, z zakładanych do zrealizowania ponad 60 km Gmina Radziechowy- Wieprz Prace na terenie tej Gminy również toczyły się w ramach dwóch kontraktów, jeden nich został zrealizowany, a jego zakres obejmował budowę 57 km sieci kanalizacyjnej. Natomiast, w ramach drugiego kontraktu powstało już 30 km kanalizacji i 1 km wodociągu. Gmina Milówka Jeden z kontraktów, zakładający budowę 5 km sieci kanalizacyjnej został już zakończony. Z kolei podpisanie umowy na następne zadanie w tej gminie planuje się w najbliższym czasie. Zakres prac tego kontraktu obejmie budowę 103 km sieci kanalizacyjnej i ponad 38 km sieci wodociągowej. Miasto Żywiec Na terenie Miasta została już zakończona budowa około 60 km kanalizacji i ponad 32 km wodociągu. Do zrealizowania pozostał jeszcze drugi z kontraktów dotyczący budowy 41 km sieci kanalizacyjnej i prawie 37 km sieci wodociągowej. Podpisanie umowy na realizację tego zadania planuje się w najbliższym czasie. Gmina Rajcza W Gminie Rajcza realizowane są równolegle dwa kontrakty na budowę sieci kanalizacyjnej. Dotychczas, sowanie pierwszego z nich wskazuje, zaawanże wybudowano ponad 45 km sieci a w ramach drugiego zadania powstało obecnie około 29 km sieci. W sumie na terenie tej gminy zostanie wybudowane 129 km tej sieci. Gmina Gilowice W tej Gminie ma w sumie powstać 136 km sieci kanalizacyjnej i ponad 8 km sieci wodociągowej. Według tualnego zaawansowania wybudowa- ak- no już ponad 75 km kanalizacji i przeszło 5 km wodociągu. Gmina Ujsoły Zaawansowanie prac w tej gminie wskazuje, iż do końca maja powstało 35 km sieci kanalizacyjnej. W Gminie Ujsoły będzie prowadzony jeszcze jeden kontrakt. W Gminie Ujsoły będzie prowadzony jeszcze jeden kontrakt, dotyczący budowy 17km kanalizacji. Gmina Jeleśnia Do 31. maja na tym terenie wybudowano niemal 77 km sieci kanalizacyjnej i 17 km sieci wodociągowej. tomiast drugie zadanie, którego reali- Nazacja niedawno się rozpoczęła, obejmie budowę ponad 102 km kanalizacji oraz około 24 km wodociągu. Gmina Koszarawa Jest to jedna z pierwszych gmin na terenie, której zakończono budowę nalizacji i obecnie Gmina Koszarawa dysponuje 46 km tej kasieci. Gmina Węgierska Górka Jest to kolejna Gmina na terenie, której zakończono prace montażowo dowlane, w ramach inwestycji po- buwstało około 14 km sieci kanalizacyjnej. Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II Beneficjent Projektu: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki Żywiec tel. (33) fax (33) Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydawca: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. ks. Prałata St. Słonki 22. Adres redakcji: Żywiec, ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 Redaktor naczelny: Mariusz Hujdus, Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Pawlus. Opracowanie redakcyjne i poligra czne: Żywiec Media (www.zywiecmedia.pl). Druk: Drukarnia Polskapresse Sosnowiec, Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A 8 Czyste Gminy Żywiecczyzny

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie DWUTYGODNIK * ROK XXII * 24 LIPCA 2009 * NR 14 (322) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG. Demontaż wieży bnińskiego ratusza ZNALEZIONE W WIEŻY Dokumenty sprzed 85 lat kórnik w 10-ce Kolejny sukces

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113] Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland 1 2 W numerze s. 4 s. 6 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113]

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie takie straszne

Rozporządzenie nie takie straszne ISNN 1426-5788 LISTOPAD-STYCZEŃ 2009-2010 nr 4(37)/2009-2010 Komunikacja publiczna 4/2009-2010 Jaki może być transport autobusowy w Europie? Rozporządzenie nie takie straszne Koniec przetargów w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo