w rozwój Liczby mówią same za siebie Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN Liczby mówią same za siebie Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 1

2 FLESZ FOT. UMWP (2x) Pobiegli z funduszami Mini maraton z Funduszami Europejskimi w Dniu Flagi Narodowej to impreza zorganizowana 2 maja przez Muzeum Ziemi Leżajskiej we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego w UMWP w Rzeszowie. Na starcie (plac przed muzeum) w szranki stanęło ponad trzystu zawodników, którzy ubrani byli w białe czapeczki i czerwone koszulki. Najmłodszy uczestnik miał 12, a najstarszy 75 lat. Biało-czerwona kolumna biegaczy pokonała 5 km trasy od Muzeum, ulicą Mickiewicza do Bazyliki Ojców Bernardynów i z powrotem. Pierwszy na metę przybył Łukasz Skiba. Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Źródło: Muzeum Ziemi Leżajskiej Promocja przekracza granice Okazją do pokazania w kwietniu w Zadarze wystawy fotograficznej Efekty wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim była zorganizowana w tym mieście debata, dotycząca wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej, które nastąpi 1 lipca tego roku. Z kolei w maju, w ramach spotkania zorganizowanego w siedzibie Ambasady RP w Rzymie, zaproszeni goście (dyplomaci, urzędnicy włoscy, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz turystyki) mogli zobaczyć fotografie prezentujące bogactwo kulturowe regionu oraz zmiany, jakie zachodzą na Podkarpaciu dzięki unijnym inwestycjom. Natomiast w czerwcu do promocji RPO WP w Wiedniu wykorzystano malarstwo Zdzisława Beksińskiego (na zdjęciu obok). Prace artysty są na co dzień wystawiane w Muzeum Historycznym w Sanoku, rozbudowanym za unijne środki. Źródło: UMWP RPO po nowemu Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata został już przekazany do oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jako główne zadania wyznaczono wspieranie innowacji i przedsiębiorczości, komercjalizację badań, rozwój sieci informacyjno-telekomunikacyjnych oraz gospodarki niskoemisyjnej, a także ochronę środowiska, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Większą niż do tej pory rolę odgrywać mają obszary miejskie. Zaproponowany nowy instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ma służyć rozwiązywaniu problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w miastach oraz sąsiadujących z nimi gminach. Dzięki niemu będzie można wspólnie realizować projekty, które mają wykraczać poza granice administracyjne jednego samorządu. W nowym programie regionalnym, oprócz dotacji, dla beneficjentów dostępne będą instrumenty inżynierii finansowej (pożyczka, poręczenie kredytu). Według ustaleń województwo podkarpackie ma otrzymać ok. 1,89 mld euro. Źródło: UMWP Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Zjazd 2/4, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt: Alina Merha Skład: Nina Dereszewicz Druk: Argonex Nakład: 2000 szt. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

3 WPROWADZENIE FOT. UMWP Szanowni Państwo, Niezmiernie mi miło, że mogę po raz pierwszy zachęcić wszystkich czytelników do zapoznania się biuletynem Inwestujemy w rozwój. Tym razem wydanie w całości poświęcone zostało promocji. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nieraz traktowane jest przez beneficjentów jako kolejny, uciążliwy obowiązek. Tymczasem, aby osiągnąć sukces, nie wystarczy samo zaangażowanie i wysiłek włożony w sprawną realizację inwestycji. O naszym produkcie bądź usłudze muszą przede wszystkim dowiedzieć się potencjalni zainteresowani. Promocja, czyli najprościej mówiąc proces wpływania na odbiorcę, nie jest zadaniem łatwym i potrzeba wielu starań, aby pozyskać nowych użytkowników. Tym bardziej, jeśli tematem jest mało wdzięczna do promocji droga lub wybudowana oczyszczalnia ścieków. Pojawia się również pytanie: co sprawia, że właśnie ten, a nie inny projekt zaistniał w świadomości szerokiej grupy odbiorców. Dlatego w numerze przedstawiamy efekty przedsięwzięć, które mogą stać się inspiracją do podejmowanych przez Państwo działań. Zachęcam również do zapoznania się z poradami eksperta, który zwraca uwagę na najważniejsze elementy budowania strategii promocji. Znalezienie interesującego sposobu na promocję realizowanych projektów, wpływa także na wykreowanie nowego, atrakcyjnego wizerunku regionu. Pamiętajmy zatem, że choć wszystko zaczyna się od ciekawego pomysłu na projekt, to bez skutecznej promocji nie osiągniemy wspólnego sukcesu. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Życzę Państwu owocnej lektury! W NUMERZE 4 Przede wszystkim dialog. Rozmowa z Leszkiem Stafiejem, ekspertem ds. komunikacji społecznej 6 Zobaczyć i skorzystać. Promocję należy traktować równorzędnie z pozostałymi działaniami projektowymi 8 Wiele działań, jeden cel. Pracownicy Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno- -Promocyjnych w UMWP ciągle poszukują nowych pomysłów na promocję RPO WP 10 Liczby mówią same za siebie. Im bliżej końca obecnej perspektywy finansowej, tym lepiej widać, że Unia Europejska to nie tylko projekt polityczny, ale też realna pomoc 12 Więcej funduszy dla regionu. Rozmowa z Pawłem Orłowskim, podsekretarzem stanu w MRR 14 Zainwestuj w promocję. Zasady dobrej promocji RPO WP 16 Przyciągnąć tłumy. Przykłady skutecznej promocji projektów 19 Rozmaitości Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 3

4 WYWIAD Przede wszystkim dialog Promocja projektów unijnych nie może być propagandą, powinna być raczej debatą obywatelską, której uczestnicy dojrzewają do przyjęcia wspólnych stanowisk mówi Leszek Stafiej ekspert ds. komunikacji społecznej. W Polsce realizuje się tysiące projektów unijnych. Czy są one promowane we właściwy sposób? W związku z liczbą projektów i ich różnorodnością trudno wystawić jednoznaczną ocenę. Faktem jest, iż większość przedsięwzięć dysponuje własnym budżetem promocyjnym, nagłaśniana jest także sama idea projektów unijnych. Warto w tym miejscu wspomnieć o ogłaszanym rokrocznie konkursie na dotacje na promocję Funduszy Europejskich. Poza tym pojawiają się promocje wizerunkowe, takie jak trwająca obecnie kampania Fundusze Europejskie każdy korzysta, nie każdy widzi. Są to moim zdaniem działania bardzo potrzebne. Nie wolno przy tym zapominać, że projekty finansowane z funduszy UE zobowiązane są spełniać unijne obowiązki informacyjne. Jest to również forma promocji, choć jak rozumiem rozmawiamy przede wszystkim o tych przykładach, które wykraczają poza te obowiązki. Czemu zatem ma służyć promocja w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich? Każda promocja ma z reguły więcej niż jeden cel. Tutaj skupmy się na dwóch z nich na aspektach: informacyjnym i edukacyjnym. Informacja również ta dotycząca konkretnych danych, takich jak: kto powinien składać wnioski o dotacje, jakie są procedury rekrutacyjne itp. stanowi rzecz jasna część promocji. Chodzi przecież o to, żeby składane aplikacje były merytorycznie uzasadnione, a jednocześnie, by projekty realizowane były we właściwy sposób. Oprócz aspektu czysto informacyjnego, większość działań promocyjnych, zwłaszcza związanych z funduszami unijnymi, ma na celu edukację. Przedstawione powinny zostać cele, jakim fundusze te służą, potrzeby, które powinny zaspokajać, oraz procedury, których należy przestrzegać przy realizacji projektów z ich udziałem. Oprócz tego, warto pamiętać, że od bez mała dziesięciu lat otrzymujemy pieniądze za nic. Trzeba więc wyjaśniać, skąd biorą się te środki i czy nam się one należą. A także mówić, że kiedyś się skończą. W ramach funkcji edukacyjnej tego wątku nie wolno pomijać. Jakiego typu błędy popełniane są najczęściej? Mógłbym wskazać szereg nieudanych przedsięwzięć np. szkoleń, na które nie było chętnych. Nie obarczałbym jednak winą za tego typu niepowodzenie wyłącznie działań promocyjnych. Winny może być również dobór niedostatecznie atrakcyjnych tematów. Stoję na stanowisku, że najważniejszy jest program merytoryczny, czyli to, czemu służy projekt, jak jest przygotowany, czy dobrze zostały rozpoznane potrzeby, lub w przypadku szkoleń jak została zorganizowana rekrutacja. Załóżmy, że sam projekt ma słuszne cele i założenie. Czas na promocję. Promocja to rozmowa ze społecznością, a nie da się dyskutować ze stroną mającą nikłe pojęcie o zagadnieniu. Proces promocji to zatem informacja, edukacja i debata, czyli konsultacje społeczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów kontrowersyjnych, takich jak budowa oczyszczalni ścieków czy spalarni śmieci. Bardzo często zapomina się o tym, że zadania promocyjne skutkować mają wspólnym szukaniem rozwiązań konfliktu. Źle jest, gdy ograniczają się do publikowania i dystrybucji określonej liczby ulotek, gazetek czy wywiadów. Oczywiście, nigdy nie będzie tak, że dzięki dobrej promocji znikną sprzeczności interesów. Jednak akcja edukacyjna może doprowadzić do debaty, a wyciągnięte z niej wnioski przyczynić się do wyznaczenia wspólnych celów. Efektem może być wprowadzenie do projektu elementów, które przy aprobacie całej wspólnoty zrekompensują utrudnienia i niewygody grup społecznych najbardziej na nie narażonych. Krótko mówiąc, mniej propagandy, a więcej dialogu Zdecydowanie chodzi o rozmowę, która poszerza wiedzę zaangażowanych w nią osób, o dialog, w ramach którego informuje się i edukuje. To prowadzi do zrozumienia, a dzięki niemu w najlepszym wypadku do akceptacji. Promocja projektów unijnych nie może być propagandą, powinna być raczej debatą obywatelską, której uczestnicy dojrzewają do przyjęcia wspólnych stanowisk. Na ile specyfika projektów unijnych wymaga wykorzystania do promocji określonych narzędzi? Czym trzeba się kierować przy wyborze sposobów promocji? Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na kluczową kwestię wspólnotowości. Fundusze unijne służą szerokiej społeczności, nie są ograniczone w swojej użyteczności do wąskich grup odbiorców. Droga, węzeł komunikacyjny lub oczyszczalnia służą wspólnocie i starym, i młodym. W odróżnieniu od produktów komercyjnych są to inwestycje społecznie użyteczne. Dobierając stosowne narzędzia promocji, trzeba właśnie to brać pod uwagę. A także to, że użyteczność unijnych projektów trwa zwykle o wiele dłużej niż jakiekolwiek produktu komercyjnego. Jak przekłada się to na wybór sposobów promocji, np. telewizji, prasy, ulotek, internetu? Trudno wskazać, które z tych narzędzi są najbardziej nośne. Wszystkie mają swoje zalety i wady. Wybiórczość zwykle źle służy promocji, gdyż proces ten w przypadku projektów unijnych, skierowanych do jak najszerszego grona użytkowników, 4 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

5 WYWIAD FOT. k. Broszko Oprócz aspektu czysto informacyjnego, większość działań promocyjnych, zwłaszcza związanych z funduszami unijnymi, ma na celu edukację wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych środków. Innymi słowy, nie można ograniczać się do prasy czy ulotek, trzeba korzystać także z popularnych dziś mediów społecznościowych. Warto budować portale, zwłaszcza poświęcone przedsięwzięciom kontrowersyjnym. Stosuje się narzędzia, takie jak ulotki czy wkładki do gazet (insert). Często jednak są one nadużywane, szczególnie w projektach regionalnych, ponieważ jest to forma najprostsza w realizacji wystarczy zamówić teksty i je wydrukować. A przecież większość z nas wyrzuca ulotki. Sięgają po nie ci, których projekt dotyczy bezpośrednio, przede wszystkim osoby, które są narażone na uciążliwości związane z jego realizacją. Problematyczne jest też to, że rzadko bada się recepcję takich nośników tzn. ile osób je przeczytało, co z nich zrozumiało, wreszcie ile zmieniło swój pogląd. Natomiast jeśli chodzi o klasyczne media (prasę, radio i telewizję), warto zauważyć istotną zmianę w tej sferze. Oprócz typowych reklam, tworzy się cykle programów poświęconych projektom unijnym w regionach, tzn. kładzie się większy nacisk na aspekt edukacyjno-informacyjny. Pojawiły się także projekty cross-medialne, interaktywne. To pozytywne przykłady? Tak. Ważne, że treści merytoryczne górują tam nad aspektem czysto promocyjnym. Jest to oczywiście nadal promocja, ale mająca często również bardzo użytkowy charakter, np. monografia odrestaurowanych zabytków sakralnych jakiegoś regionu może być inspiracją dla wędrowców czy urlopowiczów. Rozmawiał Krzysztof Orłowski Leszek Stafiej niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów, wykładowca wielu uczelni, ekspert ds. komunikacji społecznej (m.in. MSZ, MRR, MON, sądu gospodarczego, Fundacji Komunikacji Społecznej) oraz publicysta marketingowy. Autor cyklu felietonów marketingowych Gwoździem w mózg, publikowanych w miesięczniku Brief. Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 5

6 Informacja i promocja Zobaczyć i skorzystać Materiały informacyjne i oznakowanie projektu należą do elementarza beneficjenta. Są obowiązkowe i w związku z tym wielokrotnie traktowane jako zło konieczne. Często popełniany jest jeszcze jeden błąd promocji i zajmujących się nią osób nie włącza się w proces realizacji projektu, albo robi się to zbyt późno. FOT. Archiwum PKP SA (2x) Świadomość wymagań związanych z promocją pozwala uchronić nas od nieprzewidzianych wydatków z tym argumentem zgodzi się każdy. Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że promocja wspiera projekt, pomaga zwiększyć jego efektywność i trwałość. Ważne zatem, by wkomponować ją w cały proces realizacji przedsięwzięcia. Aby miało to sens, promocję należy traktować równorzędnie z pozostałymi działaniami projektowymi. Łatwiej będzie nam wówczas zbudować markę nowej inwestycji. Każdy korzysta, nie każdy widzi Czy budowa drogi albo uciążliwa dla podróżnych modernizacja dworca mogą się stać atrakcyjnymi tematami do rozmów lub śledzenia w internecie? Jak najbardziej. Projekt Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji prowadzonych w Warszawie ze względu na utrudnienia w ruchu. Wzdłuż trasy na kilkukilometrowym odcinku postawiono nowoczesne ekrany akustyczne. Część z nich to przezroczyste półtunele, które doskonale tłumią hałas, a jednocześnie zapewniają dobre doświetlenie drogi w ciągu dnia. Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mieszkańcy zyskali podwójnie powstał ważny odcinek obwodnicy miasta, a zastosowane technologie pozwoliły znacznie ograniczyć hałas emitowany przez dużą liczbę pojazdów. Korzyści niby są oczywiste, ale tak naprawdę dla wielu stały się one takie dopiero po zakończeniu inwestycji. W tej sytuacji sprawdziło się zatem hasło z kampanii realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Każdy korzysta, nie każdy widzi, które łączy się z promocją post factum. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac warto zadbać o przychylność mieszkańców. Dzięki temu można uniknąć niezadowolenia i krytyki, a przede wszystkim zbudować wizerunek odpowiedzialnej instytucji, która nikogo nie lekceważy, realizując ważną misję. Każdy widzi, choć nie każdy korzysta Przebudowa i modernizacja dworca we Wrocławiu zainspirowała specjalistów od PR do niestandardowych działań. Ta skomplikowana inwestycja łączyła się z dużymi utrudnieniami dla pasażerów kolei. Zamieniła też centrum miasta w potężny plac budowy straszący hałdami piachu i maszynami budowlanymi. Twórcy kampanii promującej 6 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

7 Informacja i promocja projekt Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej zaprosili do współpracy wrocławskiego architekta i pisarza fantasy Andrzeja Ziemiańskiego. Poprosili go o poprowadzenie blogu Historie pewnych znajomości. Przebudowie towarzyszyły literackie wpisy, a czytelnicy spojrzeli na historyczny dworzec oczami starego Zegara, świadka dziejów. Dowiedzieli się m.in. o mało znanych faktach, związanych z początkami tego neogotyckiego obiektu. Wrocławski dworzec powstał bowiem w tym samym czasie co Saint-Lazare w Paryżu, Victoria Station w Londynie czy Berlin Hauptbanhof. Wówczas kolej wyznaczała nową epokę, nowy styl i kierunek rozwoju cywilizacji można było przeczytać na blogu. Działalność blogerską uzupełniły akcje prowadzone w terenie, przeplatając wirtualny świat z tzw. realem. W ramach kampanii zorganizowano grę miejską, a na ulicach pojawili się bohaterowie internetowego dziennika oraz pasażerowie z przeszłości. Zabawa niezwykle ubarwiła miasto i pokazała projekt od mało znanej strony, zachęcając do spojrzenia na historyczne kulisy inwestycji. Przede wszystkim chcieliśmy zbudować tożsamość dworca jako miejsca z duszą, gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego wspominała Małgorzata Zając, główny specjalista w Biurze Projektów Inwestycyjnych i Marketingowych PKP SA (cytat z broszury Dobre praktyki w promocji projektów wydanej w 2012 r. na zamówienie MRR). Dziś jest już po remoncie, ale nadal organizuje się tu ciekawe akcje, np. w maju wrocławski Dworzec Główny po raz pierwszy przyłączył się do akcji Noc Muzeów (m.in. wykład zatytułowany Dwór kolejowy Wrocław Główny ). Dworzec to bowiem wizytówka miasta, pierwsze miejsce, po którym turysta może zorientować się, co go czeka. Aby zapowiadał kwitnące miasto, sam musi tętnić życiem, czyli pełnić więcej funkcji niż tylko przystankowa, obejmująca drobny handel, usługi, wystawy. Włączenie promocji w proces zarządzania projektem pomoże zbudować autentyczną markę, pozytywnie kojarzoną z Funduszami Europejskimi Żeby każdy chciał skorzystać Niezależnie od tego, czy docenimy, że projekt został zrealizowany przy współudziale funduszy unijnych, powinniśmy przede wszystkim doceniać samą inwestycję. Piękne foldery z logotypami, najbardziej pomysłowymi wizualizacjami i hasłami są potrzebne. Z tym nie sposób się nie zgodzić. Pochlebne materiały prasowe, audycje telewizyjne i radiowe mogą zdziałać wiele pozytywnego dla naszej inwestycji czy produktu. To samo reklama outdoorowa lub świetnie zrealizowane akcje, jak ta we Wrocławiu. Wszystkie elementy budujące markę pozwalają pozyskiwać użytkowników nowej inwestycji. Atrakcyjność w sferze promocji musi jednak współgrać z jakością rzeczywistej oferty. Wyobraźmy sobie bogate menu z apetycznie brzmiącymi nazwami potraw. Klient wybiera z karty to, co wywołuje w jego wyobraźni najbardziej smakowite skojarzenia. Kelner jednak zachowuje się obcesowo, obrus jest poplamiony, a przyniesiona potrawa przypomina bardziej jesiotra drugiej świeżości znanego z Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa niż to, co zapowiadała karta dań. Atrakcje obiecywane w menu nie mają zatem pokrycia w rzeczywistości. Restauracyjną sytuację łatwo odnieść do realiów każdego projektu. Dzięki nowej inwestycji poczynionej za unijne fundusze ogłaszamy uruchomienie świetnie działającego systemu komunikacji miejskiej, który ma przynieść same korzyści mieszkańcom i pasażerom obniżenie ilości spalin, komfortowe warunki podróży bez ścisku w klimatyzowanych pojazdach itd. Wdrożenie zmian poprzedzamy przemyślaną w najmniejszych szczegółach kampanią outdoorową (plakaty na przystankach i dworcach autobusowych, reklamy na autobusach) oraz działaniami PR i współpracą z mediami (konferencja prasowa w autobusie inicjująca wdrożenie). Wystarczy jednak prosty błąd, związany np. z systemem zakupu i odczytywania e-biletu (konieczność każdorazowego zbliżania karty do czytnika w autobusie), aby na długi czas przekreślić te wszystkie starania. Do tego, kilku nieuprzejmych kierowców sprawi, że pasażerowie będą mówić: nic się tu nie zmieniło. A nadszarpniętą opinię trudno odbudować, zwłaszcza gdy podmiot koordynujący inwestycję nie chce się przyznać do błędu i obstaje przy swoim. I znów warto odwołać się do działania restauracji. Działy zajmujące się promocją nie mogą zajmować się samym pisaniem menu (tworzeniem atrakcyjnych ulotek). Muszą znać zaplecze, kuchnię i kelnerów (projekt i pracujący nad nim zespół). A przede wszystkim poznać wizję właściciela lokalu (cel projektu i wszystkie uwarunkowania). Tylko wtedy mogą pozytywnie wpływać na rozwój sytuacji. Do tego jednak niezbędna jest współpraca osób merytorycznie zajmujących się projektem z działem PR lub zewnętrzną agencją. Pozwala to bowiem odkryć zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia i uchronić się przed błędami oraz pełniej zobaczyć efekty, do których się dąży. Włączenie promocji w proces zarządzania projektem pomoże nam zbudować autentyczną markę, pozytywnie kojarzoną z Funduszami Europejskimi. Jerzy Gontarz Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 7

8 Informacja i promocja Wiele działań, jeden cel Nieodłącznym elementem systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego jest promocja i informacja o Funduszach Europejskich. Wiedza o często skomplikowanych zasadach korzystania z unijnych dotacji i promocja dobrych praktyk korzystnie wpływa na sprawne wykorzystanie funduszy, a tym samym w istotny sposób przyczynia się do rozwoju regionu. Promocja i informacja w zakresie Funduszy Europejskich należą do ważnych zadań instytucji wdrażających, jaką jest Urząd Marszałkowski. Jest też obowiązkiem wszystkich, którzy korzystają z unijnych dotacji wyjaśnia Robert Żołynia, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Dyrektor zaznacza jednak, że do promocji nie można podchodzić wyłącznie jak do obowiązku. Kto więcej wie o funduszach i zdobywał tę wiedzę na konkretnych przykładach czy to z Polski, czy z zagranicy, ten realizuje lepsze projekty, osiąga założone efekty, a tym samym przyczynia się do szybszego rozwoju regionu dodaje. Podczas marcowego wyjazdu z dziennikarzami pokazano przedsięwzięcia w centralnej części województwa, m.in. Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową, Parafię w Brzezinach i Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Cyziówka Po naszej myśli Hasło kampanii promujących RPO WP brzmi: Podkarpackie po naszej myśli. Zgodnie z tą myślą rozwój regionu zależy od nas samych. Chcemy, aby w ten proces włączyła się jak największa liczba mieszkańców. Do tego niezbędna jest promocja i informacja o efektach realizacji regionalnego programu operacyjnego na dużą skalę mówi Katarzyna Popkiewicz z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Ważnym elementem jest prezentacja dobrych praktyk, czyli promowanie tych beneficjentów, którym udało się prawidłowo zrealizować ciekawe projekty. Dla tych, którzy chcieliby wzorując się na najlepszych udoskonalić własne przedsięwzięcia, to dobry punkt odniesienia. To również przekaz dla mieszkańców, którym poprzez konkretne przykłady z ich najbliższej okolicy pokazujemy, że unijne fundusze są u nas dobrze wydawane dopowiada Katarzyna Popkiewicz. Coraz ważniejszym celem staje się też mobilizacja samorządów, przedsiębiorców i różnych organizacji do nowego rozdania funduszy unijnych w latach Kolejna perspektywa zapowiada się optymistycznie pod względem wielkości budżetu, jednak ze względu na nowe, trudniejsze kryteria doboru projektów będzie stanowić spore wyzwanie dla potencjalnych projektodawców. Sceptycyzm wielu osób w stosunku do przyjętej drogi rozwoju, roli Funduszy Europejskich i systemu wdrażania jest ciągle duży. To nas jednak nie zniechęca. Wręcz przeciwnie! Udoskonalamy nasze działania, ciągle poszukujemy nowych pomysłów zarówno we własnym gronie, jak i na zewnątrz. Nawiązaliśmy kontakt z urzędami marszałkowskimi w Lublinie i Białymstoku w celu wymiany doświadczeń i wspólnej pracy nad coraz lepszymi rozwiązaniami tłumaczy dyrektor Żołynia. Zaskoczyć odbiorcę Kasper Bosek z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych RPO zwraca z kolei uwagę na konieczność skutecznego dotarcia do różnych grup docelowych. Ważny jest przystępny język przekazu, a także ciekawy pomysł na promocję. Odbiorca tym lepiej zapamiętuje przekaz promocyjny, im w bardziej intrygującej formie został mu on podany. Do promocji Funduszy Europejskich podczas III Nocy Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi, której współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, wykorzystana została popularność urodzonego w Sanoku wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego. Na rozdawanych koszulkach umieszczono reprodukcję obrazu Beksińskiego i logotypy RPO WP. Dla wielu takie zestawienie było zaskakujące i dopytywali się, skąd ten pomysł. Wtedy wyjaśnialiśmy, że dobudowa skrzydła sanockiego zamku, w którym mieści się galeria z dziełami malarza, została sfinansowana z Funduszy Europejskich dopowiada Kasper Bosek. Reakcje na nasze działania promocyjne są często bardzo sympatyczne. Podczas jednej z imprez plenerowych jej uczestnik, pan Marek Kocot, napisał dla nas wesoły wierszyk: Regio 8 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

9 Informacja i promocja FOT. UMWP (2x) Od góry z lewej: Kasper Bosek, Katarzyna Popkiewicz, Wioletta Rejman, Marzena Żmuda, Robert Żołynia, Bartłomiej Kuchta nalny program operacyjny, to program ambitny i rewelacyjny, wspiera nasze miasta i przyległe wioski, skutecznym patronem Urząd Marszałkowski wspomina Wioletta Rejman z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych RPO. Pomysł na dziennikarzy W regionalnych mediach ukazuje się wiele informacji na temat projektów realizowanych dzięki unijnym dotacjom. Część z nich to efekt dobrej współpracy Urzędu Marszałkowskiego z mediami. Dziennikarze interesują się Funduszami Europejskimi, lecz szukają kontekstu, w którym ta tematyka mogłaby być zaprezentowana. Postanowiliśmy ułatwić dziennikarzom zadanie i przygotowaliśmy specjalne działanie skierowane do tej grupy mówi Marzena Żmuda z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych RPO. Autentyczny materiał dziennikarski, który ukazuje się w telewizji, radiu czy na łamach prasy jest dużo skuteczniejszy niż ogłoszenie lub artykuł sponsorowany. Na początku zorganizowaliśmy szkolenie dla przedstawicieli mediów, a następnie zaproponowaliśmy im wyjazdy studyjne, których głównym punktem są wizyty u konkretnych beneficjentów wyjaśnia Marzena Żmuda. Pracownicy urzędu starannie dobierają temat i projekty każdego wyjazdu, dbając o to, by pokazać różnorodne przedsięwzięcia. Uczestnikom zapewniany jest przejazd, noclegi i warunki do pracy. Towarzysząc dziennikarzom, na bieżąco pomagamy w wyjaśnieniu różnych skomplikowanych zagadnień związanych z funduszami. Wyjazdy dla mediów stały się naszą specjalnością. Inne urzędy marszałkowskie pytają nas o tajemnicę sukcesu, gdyż same mają spore trudności w nawiązaniu dobrych relacji z mediami dodaje. Rok wielu wydarzeń Oprócz informowania o osiągnięciach beneficjentów w kończącym się powoli RPO WP na lata , urząd już myśli o nowym okresie finansowym i informacje na ten temat włącza w bieżące działania. Na przykład podczas III Nocy Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi w Sanoku zorganizowana została konferencja na temat przyszłej perspektywy finansowej, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Sukcesem okazał się tegoroczny Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do wojewódzkiego etapu zakwalifikowało się aż czterdziestu uczestników ze szkół z całego Podkarpacia. To bardzo dobra forma promocji, gdyż wiedza, którą zdobyli uczniowie, na pewno zaprocentuje. W końcu to oni w przyszłości będą sięgać po unijne fundusze mówi Kasper Bosek. Na 1 września tego roku zaplanowany jest jeszcze II Rodzinny Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi, którego trasa będzie przebiegać obok inwestycji unijnych realizowanych przez szkoły wyższe. Po rajdzie odbędzie się piknik na rzeszowskich bulwarach, pełen różnorodnych atrakcji. Pracownicy Oddziału prowadzą również działania wydawnicze i internetowe. Wydawany jest biuletyn Inwestujemy w Rozwój w wersji papierowej i elektronicznej, działa profil programu na portalu społecznościowym Facebook, RPO WP jest też promowany za granicą. W kwietniu na przykład w chorwackim Zadarze prezentowana była wystawa o efektach wdrażania FE w województwie podkarpackim. Chorwaci, którzy byli w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, bardzo interesowali się wykorzystaniem europejskich pieniędzy. A my mieliśmy się czym pochwalić! podsumowuje dyrektor Robert Żołynia. Andrzej Szoszkiewicz Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 9

10 Informacja i promocja Liczby mówią same za siebie Podkarpackie w ostatnich latach zmienia się w szybkim tempie. Ogromna w tym zasługa unijnego wsparcia, ale też pracowitości i przedsiębiorczości mieszkańców regionu. Im bliżej końca obecnej perspektywy finansowej, tym lepiej widać, że Unia Europejska to nie tylko projekt polityczny, ale też realna pomoc. Fundusze europejskie towarzyszą nam od lat, a mimo to nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać na ich temat informacji. Dlatego wciąż tak ważne są działania informacyjne i promocyjne, których przybywa wprost proporcjonalnie do wzrostu kwot wydanych z RPO WP. Tego nie sposób przeoczyć Jednym z kluczowych działań są kampanie informacyjno-społeczne w mediach. Tegoroczna ruszyła w połowie maja i potrwa do końca lipca. Jej celem jest pokazanie realnych korzyści dla lokalnych społeczności oraz zaprezentowanie Podkarpacia jako skutecznego beneficjenta funduszy. Chcemy przekazać rzetelną informację na ten temat, a równocześnie sprawić, by mieszkańcy województwa podkarpackiego dostrzegli inwestycje i wspierali je swoim pozytywnym nastawieniem mówi Maciej Kowalczyk z firmy M-connection, współautor kampanii. Infrastruktura to temat, którym trudno zainteresować odbiorcę, dlatego konieczny był łatwy przekaz. I tak zrodził się pomysł, by efekty wdrażania unijnych pieniędzy zobrazować dużymi, kolorowymi cyframi, wykonanymi z gąbki. Chcieliśmy wprowadzić liczby w codzienne życie, dlatego pojawiły się przy drogach, w miejscu pracy, tam gdzie się relaksujemy. Ma to uświadomić odbiorcy, że efekty unijnych projektów zewsząd go otaczają dodaje Maciej Kowalczyk. Kampania jest wieloetapowa. Najpierw spoty pojawiły się w internecie, potem w lokalnych mediach, m.in. Telewizji Rzeszów i Radiu Rzeszów. Wybraliśmy media regionalne, bo mają wysoki wskaźnik zaufania odbiorców wobec komunikatów, które są w nich przekazywane wyjaśnia Kowalczyk. Łącznie wyemitowane zostaną 92 spoty reklamowe w TV, 600 w stacjach radiowych. Dodatkowo przez miesiąc będą one pokazywane na 9 ekranach Multikina, około 50 dziennie. Do tego dochodzi jeszcze reklama zewnętrzna na 60 nośnikach, takich jak: billboardy, miniboardy i citylighty. Takiej akcji nie można zatem nie zauważyć. Prosto o funduszach Informacje o funduszach oraz efektach ich wdrażania są przekazywane także podczas organizowanych ze środków unijnych bezpłatnych imprez. W majowy weekend (25-26) w Miasteczku Galicyjskim w Sanoku, wybudowanym zresztą dzięki unijnemu wsparciu, odbyły się III Noce Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi. Wydarzenie poprzedziła zorganizowana dzień wcześniej konferencja, poświęcona obecnej perspektywie finansowej oraz przygotowaniom do nowego rozdania na lata Tematyka dotyczyła zarówno zagadnień horyzontalnych (kierunki rozwoju regionu, zadania i cele nowych programów), jak i konkretnych przedsięwzięć, m.in. Kampania finansowa przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo