w rozwój Liczby mówią same za siebie Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN Liczby mówią same za siebie Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 1

2 FLESZ FOT. UMWP (2x) Pobiegli z funduszami Mini maraton z Funduszami Europejskimi w Dniu Flagi Narodowej to impreza zorganizowana 2 maja przez Muzeum Ziemi Leżajskiej we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego w UMWP w Rzeszowie. Na starcie (plac przed muzeum) w szranki stanęło ponad trzystu zawodników, którzy ubrani byli w białe czapeczki i czerwone koszulki. Najmłodszy uczestnik miał 12, a najstarszy 75 lat. Biało-czerwona kolumna biegaczy pokonała 5 km trasy od Muzeum, ulicą Mickiewicza do Bazyliki Ojców Bernardynów i z powrotem. Pierwszy na metę przybył Łukasz Skiba. Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Źródło: Muzeum Ziemi Leżajskiej Promocja przekracza granice Okazją do pokazania w kwietniu w Zadarze wystawy fotograficznej Efekty wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim była zorganizowana w tym mieście debata, dotycząca wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej, które nastąpi 1 lipca tego roku. Z kolei w maju, w ramach spotkania zorganizowanego w siedzibie Ambasady RP w Rzymie, zaproszeni goście (dyplomaci, urzędnicy włoscy, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz turystyki) mogli zobaczyć fotografie prezentujące bogactwo kulturowe regionu oraz zmiany, jakie zachodzą na Podkarpaciu dzięki unijnym inwestycjom. Natomiast w czerwcu do promocji RPO WP w Wiedniu wykorzystano malarstwo Zdzisława Beksińskiego (na zdjęciu obok). Prace artysty są na co dzień wystawiane w Muzeum Historycznym w Sanoku, rozbudowanym za unijne środki. Źródło: UMWP RPO po nowemu Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata został już przekazany do oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jako główne zadania wyznaczono wspieranie innowacji i przedsiębiorczości, komercjalizację badań, rozwój sieci informacyjno-telekomunikacyjnych oraz gospodarki niskoemisyjnej, a także ochronę środowiska, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Większą niż do tej pory rolę odgrywać mają obszary miejskie. Zaproponowany nowy instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ma służyć rozwiązywaniu problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w miastach oraz sąsiadujących z nimi gminach. Dzięki niemu będzie można wspólnie realizować projekty, które mają wykraczać poza granice administracyjne jednego samorządu. W nowym programie regionalnym, oprócz dotacji, dla beneficjentów dostępne będą instrumenty inżynierii finansowej (pożyczka, poręczenie kredytu). Według ustaleń województwo podkarpackie ma otrzymać ok. 1,89 mld euro. Źródło: UMWP Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Zjazd 2/4, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt: Alina Merha Skład: Nina Dereszewicz Druk: Argonex Nakład: 2000 szt. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

3 WPROWADZENIE FOT. UMWP Szanowni Państwo, Niezmiernie mi miło, że mogę po raz pierwszy zachęcić wszystkich czytelników do zapoznania się biuletynem Inwestujemy w rozwój. Tym razem wydanie w całości poświęcone zostało promocji. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nieraz traktowane jest przez beneficjentów jako kolejny, uciążliwy obowiązek. Tymczasem, aby osiągnąć sukces, nie wystarczy samo zaangażowanie i wysiłek włożony w sprawną realizację inwestycji. O naszym produkcie bądź usłudze muszą przede wszystkim dowiedzieć się potencjalni zainteresowani. Promocja, czyli najprościej mówiąc proces wpływania na odbiorcę, nie jest zadaniem łatwym i potrzeba wielu starań, aby pozyskać nowych użytkowników. Tym bardziej, jeśli tematem jest mało wdzięczna do promocji droga lub wybudowana oczyszczalnia ścieków. Pojawia się również pytanie: co sprawia, że właśnie ten, a nie inny projekt zaistniał w świadomości szerokiej grupy odbiorców. Dlatego w numerze przedstawiamy efekty przedsięwzięć, które mogą stać się inspiracją do podejmowanych przez Państwo działań. Zachęcam również do zapoznania się z poradami eksperta, który zwraca uwagę na najważniejsze elementy budowania strategii promocji. Znalezienie interesującego sposobu na promocję realizowanych projektów, wpływa także na wykreowanie nowego, atrakcyjnego wizerunku regionu. Pamiętajmy zatem, że choć wszystko zaczyna się od ciekawego pomysłu na projekt, to bez skutecznej promocji nie osiągniemy wspólnego sukcesu. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Życzę Państwu owocnej lektury! W NUMERZE 4 Przede wszystkim dialog. Rozmowa z Leszkiem Stafiejem, ekspertem ds. komunikacji społecznej 6 Zobaczyć i skorzystać. Promocję należy traktować równorzędnie z pozostałymi działaniami projektowymi 8 Wiele działań, jeden cel. Pracownicy Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno- -Promocyjnych w UMWP ciągle poszukują nowych pomysłów na promocję RPO WP 10 Liczby mówią same za siebie. Im bliżej końca obecnej perspektywy finansowej, tym lepiej widać, że Unia Europejska to nie tylko projekt polityczny, ale też realna pomoc 12 Więcej funduszy dla regionu. Rozmowa z Pawłem Orłowskim, podsekretarzem stanu w MRR 14 Zainwestuj w promocję. Zasady dobrej promocji RPO WP 16 Przyciągnąć tłumy. Przykłady skutecznej promocji projektów 19 Rozmaitości Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 3

4 WYWIAD Przede wszystkim dialog Promocja projektów unijnych nie może być propagandą, powinna być raczej debatą obywatelską, której uczestnicy dojrzewają do przyjęcia wspólnych stanowisk mówi Leszek Stafiej ekspert ds. komunikacji społecznej. W Polsce realizuje się tysiące projektów unijnych. Czy są one promowane we właściwy sposób? W związku z liczbą projektów i ich różnorodnością trudno wystawić jednoznaczną ocenę. Faktem jest, iż większość przedsięwzięć dysponuje własnym budżetem promocyjnym, nagłaśniana jest także sama idea projektów unijnych. Warto w tym miejscu wspomnieć o ogłaszanym rokrocznie konkursie na dotacje na promocję Funduszy Europejskich. Poza tym pojawiają się promocje wizerunkowe, takie jak trwająca obecnie kampania Fundusze Europejskie każdy korzysta, nie każdy widzi. Są to moim zdaniem działania bardzo potrzebne. Nie wolno przy tym zapominać, że projekty finansowane z funduszy UE zobowiązane są spełniać unijne obowiązki informacyjne. Jest to również forma promocji, choć jak rozumiem rozmawiamy przede wszystkim o tych przykładach, które wykraczają poza te obowiązki. Czemu zatem ma służyć promocja w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich? Każda promocja ma z reguły więcej niż jeden cel. Tutaj skupmy się na dwóch z nich na aspektach: informacyjnym i edukacyjnym. Informacja również ta dotycząca konkretnych danych, takich jak: kto powinien składać wnioski o dotacje, jakie są procedury rekrutacyjne itp. stanowi rzecz jasna część promocji. Chodzi przecież o to, żeby składane aplikacje były merytorycznie uzasadnione, a jednocześnie, by projekty realizowane były we właściwy sposób. Oprócz aspektu czysto informacyjnego, większość działań promocyjnych, zwłaszcza związanych z funduszami unijnymi, ma na celu edukację. Przedstawione powinny zostać cele, jakim fundusze te służą, potrzeby, które powinny zaspokajać, oraz procedury, których należy przestrzegać przy realizacji projektów z ich udziałem. Oprócz tego, warto pamiętać, że od bez mała dziesięciu lat otrzymujemy pieniądze za nic. Trzeba więc wyjaśniać, skąd biorą się te środki i czy nam się one należą. A także mówić, że kiedyś się skończą. W ramach funkcji edukacyjnej tego wątku nie wolno pomijać. Jakiego typu błędy popełniane są najczęściej? Mógłbym wskazać szereg nieudanych przedsięwzięć np. szkoleń, na które nie było chętnych. Nie obarczałbym jednak winą za tego typu niepowodzenie wyłącznie działań promocyjnych. Winny może być również dobór niedostatecznie atrakcyjnych tematów. Stoję na stanowisku, że najważniejszy jest program merytoryczny, czyli to, czemu służy projekt, jak jest przygotowany, czy dobrze zostały rozpoznane potrzeby, lub w przypadku szkoleń jak została zorganizowana rekrutacja. Załóżmy, że sam projekt ma słuszne cele i założenie. Czas na promocję. Promocja to rozmowa ze społecznością, a nie da się dyskutować ze stroną mającą nikłe pojęcie o zagadnieniu. Proces promocji to zatem informacja, edukacja i debata, czyli konsultacje społeczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów kontrowersyjnych, takich jak budowa oczyszczalni ścieków czy spalarni śmieci. Bardzo często zapomina się o tym, że zadania promocyjne skutkować mają wspólnym szukaniem rozwiązań konfliktu. Źle jest, gdy ograniczają się do publikowania i dystrybucji określonej liczby ulotek, gazetek czy wywiadów. Oczywiście, nigdy nie będzie tak, że dzięki dobrej promocji znikną sprzeczności interesów. Jednak akcja edukacyjna może doprowadzić do debaty, a wyciągnięte z niej wnioski przyczynić się do wyznaczenia wspólnych celów. Efektem może być wprowadzenie do projektu elementów, które przy aprobacie całej wspólnoty zrekompensują utrudnienia i niewygody grup społecznych najbardziej na nie narażonych. Krótko mówiąc, mniej propagandy, a więcej dialogu Zdecydowanie chodzi o rozmowę, która poszerza wiedzę zaangażowanych w nią osób, o dialog, w ramach którego informuje się i edukuje. To prowadzi do zrozumienia, a dzięki niemu w najlepszym wypadku do akceptacji. Promocja projektów unijnych nie może być propagandą, powinna być raczej debatą obywatelską, której uczestnicy dojrzewają do przyjęcia wspólnych stanowisk. Na ile specyfika projektów unijnych wymaga wykorzystania do promocji określonych narzędzi? Czym trzeba się kierować przy wyborze sposobów promocji? Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na kluczową kwestię wspólnotowości. Fundusze unijne służą szerokiej społeczności, nie są ograniczone w swojej użyteczności do wąskich grup odbiorców. Droga, węzeł komunikacyjny lub oczyszczalnia służą wspólnocie i starym, i młodym. W odróżnieniu od produktów komercyjnych są to inwestycje społecznie użyteczne. Dobierając stosowne narzędzia promocji, trzeba właśnie to brać pod uwagę. A także to, że użyteczność unijnych projektów trwa zwykle o wiele dłużej niż jakiekolwiek produktu komercyjnego. Jak przekłada się to na wybór sposobów promocji, np. telewizji, prasy, ulotek, internetu? Trudno wskazać, które z tych narzędzi są najbardziej nośne. Wszystkie mają swoje zalety i wady. Wybiórczość zwykle źle służy promocji, gdyż proces ten w przypadku projektów unijnych, skierowanych do jak najszerszego grona użytkowników, 4 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

5 WYWIAD FOT. k. Broszko Oprócz aspektu czysto informacyjnego, większość działań promocyjnych, zwłaszcza związanych z funduszami unijnymi, ma na celu edukację wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych środków. Innymi słowy, nie można ograniczać się do prasy czy ulotek, trzeba korzystać także z popularnych dziś mediów społecznościowych. Warto budować portale, zwłaszcza poświęcone przedsięwzięciom kontrowersyjnym. Stosuje się narzędzia, takie jak ulotki czy wkładki do gazet (insert). Często jednak są one nadużywane, szczególnie w projektach regionalnych, ponieważ jest to forma najprostsza w realizacji wystarczy zamówić teksty i je wydrukować. A przecież większość z nas wyrzuca ulotki. Sięgają po nie ci, których projekt dotyczy bezpośrednio, przede wszystkim osoby, które są narażone na uciążliwości związane z jego realizacją. Problematyczne jest też to, że rzadko bada się recepcję takich nośników tzn. ile osób je przeczytało, co z nich zrozumiało, wreszcie ile zmieniło swój pogląd. Natomiast jeśli chodzi o klasyczne media (prasę, radio i telewizję), warto zauważyć istotną zmianę w tej sferze. Oprócz typowych reklam, tworzy się cykle programów poświęconych projektom unijnym w regionach, tzn. kładzie się większy nacisk na aspekt edukacyjno-informacyjny. Pojawiły się także projekty cross-medialne, interaktywne. To pozytywne przykłady? Tak. Ważne, że treści merytoryczne górują tam nad aspektem czysto promocyjnym. Jest to oczywiście nadal promocja, ale mająca często również bardzo użytkowy charakter, np. monografia odrestaurowanych zabytków sakralnych jakiegoś regionu może być inspiracją dla wędrowców czy urlopowiczów. Rozmawiał Krzysztof Orłowski Leszek Stafiej niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów, wykładowca wielu uczelni, ekspert ds. komunikacji społecznej (m.in. MSZ, MRR, MON, sądu gospodarczego, Fundacji Komunikacji Społecznej) oraz publicysta marketingowy. Autor cyklu felietonów marketingowych Gwoździem w mózg, publikowanych w miesięczniku Brief. Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 5

6 Informacja i promocja Zobaczyć i skorzystać Materiały informacyjne i oznakowanie projektu należą do elementarza beneficjenta. Są obowiązkowe i w związku z tym wielokrotnie traktowane jako zło konieczne. Często popełniany jest jeszcze jeden błąd promocji i zajmujących się nią osób nie włącza się w proces realizacji projektu, albo robi się to zbyt późno. FOT. Archiwum PKP SA (2x) Świadomość wymagań związanych z promocją pozwala uchronić nas od nieprzewidzianych wydatków z tym argumentem zgodzi się każdy. Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że promocja wspiera projekt, pomaga zwiększyć jego efektywność i trwałość. Ważne zatem, by wkomponować ją w cały proces realizacji przedsięwzięcia. Aby miało to sens, promocję należy traktować równorzędnie z pozostałymi działaniami projektowymi. Łatwiej będzie nam wówczas zbudować markę nowej inwestycji. Każdy korzysta, nie każdy widzi Czy budowa drogi albo uciążliwa dla podróżnych modernizacja dworca mogą się stać atrakcyjnymi tematami do rozmów lub śledzenia w internecie? Jak najbardziej. Projekt Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji prowadzonych w Warszawie ze względu na utrudnienia w ruchu. Wzdłuż trasy na kilkukilometrowym odcinku postawiono nowoczesne ekrany akustyczne. Część z nich to przezroczyste półtunele, które doskonale tłumią hałas, a jednocześnie zapewniają dobre doświetlenie drogi w ciągu dnia. Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mieszkańcy zyskali podwójnie powstał ważny odcinek obwodnicy miasta, a zastosowane technologie pozwoliły znacznie ograniczyć hałas emitowany przez dużą liczbę pojazdów. Korzyści niby są oczywiste, ale tak naprawdę dla wielu stały się one takie dopiero po zakończeniu inwestycji. W tej sytuacji sprawdziło się zatem hasło z kampanii realizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Każdy korzysta, nie każdy widzi, które łączy się z promocją post factum. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac warto zadbać o przychylność mieszkańców. Dzięki temu można uniknąć niezadowolenia i krytyki, a przede wszystkim zbudować wizerunek odpowiedzialnej instytucji, która nikogo nie lekceważy, realizując ważną misję. Każdy widzi, choć nie każdy korzysta Przebudowa i modernizacja dworca we Wrocławiu zainspirowała specjalistów od PR do niestandardowych działań. Ta skomplikowana inwestycja łączyła się z dużymi utrudnieniami dla pasażerów kolei. Zamieniła też centrum miasta w potężny plac budowy straszący hałdami piachu i maszynami budowlanymi. Twórcy kampanii promującej 6 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

7 Informacja i promocja projekt Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej zaprosili do współpracy wrocławskiego architekta i pisarza fantasy Andrzeja Ziemiańskiego. Poprosili go o poprowadzenie blogu Historie pewnych znajomości. Przebudowie towarzyszyły literackie wpisy, a czytelnicy spojrzeli na historyczny dworzec oczami starego Zegara, świadka dziejów. Dowiedzieli się m.in. o mało znanych faktach, związanych z początkami tego neogotyckiego obiektu. Wrocławski dworzec powstał bowiem w tym samym czasie co Saint-Lazare w Paryżu, Victoria Station w Londynie czy Berlin Hauptbanhof. Wówczas kolej wyznaczała nową epokę, nowy styl i kierunek rozwoju cywilizacji można było przeczytać na blogu. Działalność blogerską uzupełniły akcje prowadzone w terenie, przeplatając wirtualny świat z tzw. realem. W ramach kampanii zorganizowano grę miejską, a na ulicach pojawili się bohaterowie internetowego dziennika oraz pasażerowie z przeszłości. Zabawa niezwykle ubarwiła miasto i pokazała projekt od mało znanej strony, zachęcając do spojrzenia na historyczne kulisy inwestycji. Przede wszystkim chcieliśmy zbudować tożsamość dworca jako miejsca z duszą, gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego wspominała Małgorzata Zając, główny specjalista w Biurze Projektów Inwestycyjnych i Marketingowych PKP SA (cytat z broszury Dobre praktyki w promocji projektów wydanej w 2012 r. na zamówienie MRR). Dziś jest już po remoncie, ale nadal organizuje się tu ciekawe akcje, np. w maju wrocławski Dworzec Główny po raz pierwszy przyłączył się do akcji Noc Muzeów (m.in. wykład zatytułowany Dwór kolejowy Wrocław Główny ). Dworzec to bowiem wizytówka miasta, pierwsze miejsce, po którym turysta może zorientować się, co go czeka. Aby zapowiadał kwitnące miasto, sam musi tętnić życiem, czyli pełnić więcej funkcji niż tylko przystankowa, obejmująca drobny handel, usługi, wystawy. Włączenie promocji w proces zarządzania projektem pomoże zbudować autentyczną markę, pozytywnie kojarzoną z Funduszami Europejskimi Żeby każdy chciał skorzystać Niezależnie od tego, czy docenimy, że projekt został zrealizowany przy współudziale funduszy unijnych, powinniśmy przede wszystkim doceniać samą inwestycję. Piękne foldery z logotypami, najbardziej pomysłowymi wizualizacjami i hasłami są potrzebne. Z tym nie sposób się nie zgodzić. Pochlebne materiały prasowe, audycje telewizyjne i radiowe mogą zdziałać wiele pozytywnego dla naszej inwestycji czy produktu. To samo reklama outdoorowa lub świetnie zrealizowane akcje, jak ta we Wrocławiu. Wszystkie elementy budujące markę pozwalają pozyskiwać użytkowników nowej inwestycji. Atrakcyjność w sferze promocji musi jednak współgrać z jakością rzeczywistej oferty. Wyobraźmy sobie bogate menu z apetycznie brzmiącymi nazwami potraw. Klient wybiera z karty to, co wywołuje w jego wyobraźni najbardziej smakowite skojarzenia. Kelner jednak zachowuje się obcesowo, obrus jest poplamiony, a przyniesiona potrawa przypomina bardziej jesiotra drugiej świeżości znanego z Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa niż to, co zapowiadała karta dań. Atrakcje obiecywane w menu nie mają zatem pokrycia w rzeczywistości. Restauracyjną sytuację łatwo odnieść do realiów każdego projektu. Dzięki nowej inwestycji poczynionej za unijne fundusze ogłaszamy uruchomienie świetnie działającego systemu komunikacji miejskiej, który ma przynieść same korzyści mieszkańcom i pasażerom obniżenie ilości spalin, komfortowe warunki podróży bez ścisku w klimatyzowanych pojazdach itd. Wdrożenie zmian poprzedzamy przemyślaną w najmniejszych szczegółach kampanią outdoorową (plakaty na przystankach i dworcach autobusowych, reklamy na autobusach) oraz działaniami PR i współpracą z mediami (konferencja prasowa w autobusie inicjująca wdrożenie). Wystarczy jednak prosty błąd, związany np. z systemem zakupu i odczytywania e-biletu (konieczność każdorazowego zbliżania karty do czytnika w autobusie), aby na długi czas przekreślić te wszystkie starania. Do tego, kilku nieuprzejmych kierowców sprawi, że pasażerowie będą mówić: nic się tu nie zmieniło. A nadszarpniętą opinię trudno odbudować, zwłaszcza gdy podmiot koordynujący inwestycję nie chce się przyznać do błędu i obstaje przy swoim. I znów warto odwołać się do działania restauracji. Działy zajmujące się promocją nie mogą zajmować się samym pisaniem menu (tworzeniem atrakcyjnych ulotek). Muszą znać zaplecze, kuchnię i kelnerów (projekt i pracujący nad nim zespół). A przede wszystkim poznać wizję właściciela lokalu (cel projektu i wszystkie uwarunkowania). Tylko wtedy mogą pozytywnie wpływać na rozwój sytuacji. Do tego jednak niezbędna jest współpraca osób merytorycznie zajmujących się projektem z działem PR lub zewnętrzną agencją. Pozwala to bowiem odkryć zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia i uchronić się przed błędami oraz pełniej zobaczyć efekty, do których się dąży. Włączenie promocji w proces zarządzania projektem pomoże nam zbudować autentyczną markę, pozytywnie kojarzoną z Funduszami Europejskimi. Jerzy Gontarz Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 7

8 Informacja i promocja Wiele działań, jeden cel Nieodłącznym elementem systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego jest promocja i informacja o Funduszach Europejskich. Wiedza o często skomplikowanych zasadach korzystania z unijnych dotacji i promocja dobrych praktyk korzystnie wpływa na sprawne wykorzystanie funduszy, a tym samym w istotny sposób przyczynia się do rozwoju regionu. Promocja i informacja w zakresie Funduszy Europejskich należą do ważnych zadań instytucji wdrażających, jaką jest Urząd Marszałkowski. Jest też obowiązkiem wszystkich, którzy korzystają z unijnych dotacji wyjaśnia Robert Żołynia, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Dyrektor zaznacza jednak, że do promocji nie można podchodzić wyłącznie jak do obowiązku. Kto więcej wie o funduszach i zdobywał tę wiedzę na konkretnych przykładach czy to z Polski, czy z zagranicy, ten realizuje lepsze projekty, osiąga założone efekty, a tym samym przyczynia się do szybszego rozwoju regionu dodaje. Podczas marcowego wyjazdu z dziennikarzami pokazano przedsięwzięcia w centralnej części województwa, m.in. Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową, Parafię w Brzezinach i Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Cyziówka Po naszej myśli Hasło kampanii promujących RPO WP brzmi: Podkarpackie po naszej myśli. Zgodnie z tą myślą rozwój regionu zależy od nas samych. Chcemy, aby w ten proces włączyła się jak największa liczba mieszkańców. Do tego niezbędna jest promocja i informacja o efektach realizacji regionalnego programu operacyjnego na dużą skalę mówi Katarzyna Popkiewicz z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Ważnym elementem jest prezentacja dobrych praktyk, czyli promowanie tych beneficjentów, którym udało się prawidłowo zrealizować ciekawe projekty. Dla tych, którzy chcieliby wzorując się na najlepszych udoskonalić własne przedsięwzięcia, to dobry punkt odniesienia. To również przekaz dla mieszkańców, którym poprzez konkretne przykłady z ich najbliższej okolicy pokazujemy, że unijne fundusze są u nas dobrze wydawane dopowiada Katarzyna Popkiewicz. Coraz ważniejszym celem staje się też mobilizacja samorządów, przedsiębiorców i różnych organizacji do nowego rozdania funduszy unijnych w latach Kolejna perspektywa zapowiada się optymistycznie pod względem wielkości budżetu, jednak ze względu na nowe, trudniejsze kryteria doboru projektów będzie stanowić spore wyzwanie dla potencjalnych projektodawców. Sceptycyzm wielu osób w stosunku do przyjętej drogi rozwoju, roli Funduszy Europejskich i systemu wdrażania jest ciągle duży. To nas jednak nie zniechęca. Wręcz przeciwnie! Udoskonalamy nasze działania, ciągle poszukujemy nowych pomysłów zarówno we własnym gronie, jak i na zewnątrz. Nawiązaliśmy kontakt z urzędami marszałkowskimi w Lublinie i Białymstoku w celu wymiany doświadczeń i wspólnej pracy nad coraz lepszymi rozwiązaniami tłumaczy dyrektor Żołynia. Zaskoczyć odbiorcę Kasper Bosek z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych RPO zwraca z kolei uwagę na konieczność skutecznego dotarcia do różnych grup docelowych. Ważny jest przystępny język przekazu, a także ciekawy pomysł na promocję. Odbiorca tym lepiej zapamiętuje przekaz promocyjny, im w bardziej intrygującej formie został mu on podany. Do promocji Funduszy Europejskich podczas III Nocy Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi, której współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, wykorzystana została popularność urodzonego w Sanoku wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego. Na rozdawanych koszulkach umieszczono reprodukcję obrazu Beksińskiego i logotypy RPO WP. Dla wielu takie zestawienie było zaskakujące i dopytywali się, skąd ten pomysł. Wtedy wyjaśnialiśmy, że dobudowa skrzydła sanockiego zamku, w którym mieści się galeria z dziełami malarza, została sfinansowana z Funduszy Europejskich dopowiada Kasper Bosek. Reakcje na nasze działania promocyjne są często bardzo sympatyczne. Podczas jednej z imprez plenerowych jej uczestnik, pan Marek Kocot, napisał dla nas wesoły wierszyk: Regio 8 Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

9 Informacja i promocja FOT. UMWP (2x) Od góry z lewej: Kasper Bosek, Katarzyna Popkiewicz, Wioletta Rejman, Marzena Żmuda, Robert Żołynia, Bartłomiej Kuchta nalny program operacyjny, to program ambitny i rewelacyjny, wspiera nasze miasta i przyległe wioski, skutecznym patronem Urząd Marszałkowski wspomina Wioletta Rejman z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych RPO. Pomysł na dziennikarzy W regionalnych mediach ukazuje się wiele informacji na temat projektów realizowanych dzięki unijnym dotacjom. Część z nich to efekt dobrej współpracy Urzędu Marszałkowskiego z mediami. Dziennikarze interesują się Funduszami Europejskimi, lecz szukają kontekstu, w którym ta tematyka mogłaby być zaprezentowana. Postanowiliśmy ułatwić dziennikarzom zadanie i przygotowaliśmy specjalne działanie skierowane do tej grupy mówi Marzena Żmuda z Oddziału Szkoleń i Działań Informacyjno-Promocyjnych RPO. Autentyczny materiał dziennikarski, który ukazuje się w telewizji, radiu czy na łamach prasy jest dużo skuteczniejszy niż ogłoszenie lub artykuł sponsorowany. Na początku zorganizowaliśmy szkolenie dla przedstawicieli mediów, a następnie zaproponowaliśmy im wyjazdy studyjne, których głównym punktem są wizyty u konkretnych beneficjentów wyjaśnia Marzena Żmuda. Pracownicy urzędu starannie dobierają temat i projekty każdego wyjazdu, dbając o to, by pokazać różnorodne przedsięwzięcia. Uczestnikom zapewniany jest przejazd, noclegi i warunki do pracy. Towarzysząc dziennikarzom, na bieżąco pomagamy w wyjaśnieniu różnych skomplikowanych zagadnień związanych z funduszami. Wyjazdy dla mediów stały się naszą specjalnością. Inne urzędy marszałkowskie pytają nas o tajemnicę sukcesu, gdyż same mają spore trudności w nawiązaniu dobrych relacji z mediami dodaje. Rok wielu wydarzeń Oprócz informowania o osiągnięciach beneficjentów w kończącym się powoli RPO WP na lata , urząd już myśli o nowym okresie finansowym i informacje na ten temat włącza w bieżące działania. Na przykład podczas III Nocy Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi w Sanoku zorganizowana została konferencja na temat przyszłej perspektywy finansowej, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Sukcesem okazał się tegoroczny Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do wojewódzkiego etapu zakwalifikowało się aż czterdziestu uczestników ze szkół z całego Podkarpacia. To bardzo dobra forma promocji, gdyż wiedza, którą zdobyli uczniowie, na pewno zaprocentuje. W końcu to oni w przyszłości będą sięgać po unijne fundusze mówi Kasper Bosek. Na 1 września tego roku zaplanowany jest jeszcze II Rodzinny Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi, którego trasa będzie przebiegać obok inwestycji unijnych realizowanych przez szkoły wyższe. Po rajdzie odbędzie się piknik na rzeszowskich bulwarach, pełen różnorodnych atrakcji. Pracownicy Oddziału prowadzą również działania wydawnicze i internetowe. Wydawany jest biuletyn Inwestujemy w Rozwój w wersji papierowej i elektronicznej, działa profil programu na portalu społecznościowym Facebook, RPO WP jest też promowany za granicą. W kwietniu na przykład w chorwackim Zadarze prezentowana była wystawa o efektach wdrażania FE w województwie podkarpackim. Chorwaci, którzy byli w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, bardzo interesowali się wykorzystaniem europejskich pieniędzy. A my mieliśmy się czym pochwalić! podsumowuje dyrektor Robert Żołynia. Andrzej Szoszkiewicz Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013 9

10 Informacja i promocja Liczby mówią same za siebie Podkarpackie w ostatnich latach zmienia się w szybkim tempie. Ogromna w tym zasługa unijnego wsparcia, ale też pracowitości i przedsiębiorczości mieszkańców regionu. Im bliżej końca obecnej perspektywy finansowej, tym lepiej widać, że Unia Europejska to nie tylko projekt polityczny, ale też realna pomoc. Fundusze europejskie towarzyszą nam od lat, a mimo to nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać na ich temat informacji. Dlatego wciąż tak ważne są działania informacyjne i promocyjne, których przybywa wprost proporcjonalnie do wzrostu kwot wydanych z RPO WP. Tego nie sposób przeoczyć Jednym z kluczowych działań są kampanie informacyjno-społeczne w mediach. Tegoroczna ruszyła w połowie maja i potrwa do końca lipca. Jej celem jest pokazanie realnych korzyści dla lokalnych społeczności oraz zaprezentowanie Podkarpacia jako skutecznego beneficjenta funduszy. Chcemy przekazać rzetelną informację na ten temat, a równocześnie sprawić, by mieszkańcy województwa podkarpackiego dostrzegli inwestycje i wspierali je swoim pozytywnym nastawieniem mówi Maciej Kowalczyk z firmy M-connection, współautor kampanii. Infrastruktura to temat, którym trudno zainteresować odbiorcę, dlatego konieczny był łatwy przekaz. I tak zrodził się pomysł, by efekty wdrażania unijnych pieniędzy zobrazować dużymi, kolorowymi cyframi, wykonanymi z gąbki. Chcieliśmy wprowadzić liczby w codzienne życie, dlatego pojawiły się przy drogach, w miejscu pracy, tam gdzie się relaksujemy. Ma to uświadomić odbiorcy, że efekty unijnych projektów zewsząd go otaczają dodaje Maciej Kowalczyk. Kampania jest wieloetapowa. Najpierw spoty pojawiły się w internecie, potem w lokalnych mediach, m.in. Telewizji Rzeszów i Radiu Rzeszów. Wybraliśmy media regionalne, bo mają wysoki wskaźnik zaufania odbiorców wobec komunikatów, które są w nich przekazywane wyjaśnia Kowalczyk. Łącznie wyemitowane zostaną 92 spoty reklamowe w TV, 600 w stacjach radiowych. Dodatkowo przez miesiąc będą one pokazywane na 9 ekranach Multikina, około 50 dziennie. Do tego dochodzi jeszcze reklama zewnętrzna na 60 nośnikach, takich jak: billboardy, miniboardy i citylighty. Takiej akcji nie można zatem nie zauważyć. Prosto o funduszach Informacje o funduszach oraz efektach ich wdrażania są przekazywane także podczas organizowanych ze środków unijnych bezpłatnych imprez. W majowy weekend (25-26) w Miasteczku Galicyjskim w Sanoku, wybudowanym zresztą dzięki unijnemu wsparciu, odbyły się III Noce Kultury Galicyjskiej z Funduszami Europejskimi. Wydarzenie poprzedziła zorganizowana dzień wcześniej konferencja, poświęcona obecnej perspektywie finansowej oraz przygotowaniom do nowego rozdania na lata Tematyka dotyczyła zarówno zagadnień horyzontalnych (kierunki rozwoju regionu, zadania i cele nowych programów), jak i konkretnych przedsięwzięć, m.in. Kampania finansowa przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Inwestujemy w rozwój u nr 2(14)/2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań promocyjno informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020

Zasady prowadzenia działań promocyjno informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 Zasady prowadzenia działań promocyjno informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów FRSE Autor: Ewelina Miłoń Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów 2014-09-26 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wydział Informacji i Promocji 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo