Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015"

Transkrypt

1 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

2 Część I: Wstęp 1. Cel laboratorium Zadania wykonywane w ramach Laboratorium umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia w konfigurowaniu sieci routerów, a w tym - w uruchamianiu protokołów routingu. W ramach tych zajęć należy przygotować sesję laboratorium, wykonać ćwiczenia eksperymentalne oraz napisać sprawozdanie z wykonanego laboratorium. Laboratorium jest oceniane na podstawie sprawozdania w skali punktowej Sprawozdanie należy dostarczyć prowadzącemu pocztą w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia; spóźnienie skutkuje odjęciem punktów karnych. Czas wykonania ćwiczeń to 3 godziny; za dodatkowo zarezerwowany/wykorzystany czas odejmowane są punkty karne. 2. Przegląd zadań do wykonania Wykonywane zadania dzielą się na przygotowania, część eksperymentalną oraz dokumentację stanowiącą sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń Przygotowania do laboratorium Przygotowania są kluczową częścią wykonywania laboratorium. Bez starannego przygotowania nie ma szans na wykonanie części eksperymentalnej w założonym czasie; metoda prób i błędów się nie sprawdzi! W ramach przygotowań do laboratorium należy zapoznać się z Podręcznikiem oraz z dokumentacją wskazaną na witrynie Laboratorium. Należy także zapoznać się z zagadnieniami routingu IP omawianymi na wykładzie. Warto również zrobić notatki opisujące kolejne kroki, jakie należy podjąć, aby zrealizować określone zadania. Te notatki powinny zawierać polecenia konfiguracji i polecenia sterujące Część eksperymentalna W laboratorium wykorzystywane są routery Cisco, a więc wykonujący ćwiczenia będzie miał do czynienia z systemem operacyjnym Cisco IOS. Zgodnie z opisem zamieszczonym w Podręczniku, sprzęt na którym wykonuje się ćwiczenia jest na stałe okablowany ( skonfigurowany na poziomie fizycznym ). Zmiany schematu sieci laboratorium dokonuje się poprzez otwieranie i zamykanie indywidualnych interfejsów routera. W ten sposób można dostosowywać topologię sieci do naszych potrzeb. Po wykonaniu przygotowań, należy zarezerwować dostęp do laboratorium na okres 2-3 godzin. Jest możliwe rezerwowanie dodatkowych godzin np. jeżeli nie uda się wykonać części zadań w zalecanym czasie, jednak za każdą dodatkową godzinę odliczane są od oceny punkty karne ; więcej informacji na ten temat znajduje się na witrynie przedmiotu. Czas 2-3 godzin powinien wystarczyć do wykonania zadań eksperymentalnych i zebrania informacji, które zostaną umieszczone w sprawozdaniu, ale tylko wtedy, gdy wykonanie części eksperymentalnej zostało poprzedzone odpowiednim przygotowaniem Sprawozdanie Wykonanie laboratorium kończy się napisaniem sprawozdania. Na stronie tytułowej sprawozdania należy zamieścić: skład zespołu wykonującego laboratorium login używany przy rezerwacji terminu i logowaniu do serwera dostępowego datę i godziny wykonywania, np g oraz g

3 W sprawozdaniu oprócz wyników wykonania musi znaleźć się opis przygotowań oraz własne refleksje i komentarze odnośnie wykonanych zadań. Sprawozdanie powinno zawierać nie mniej niż 3-4 strony własnego tekstu (nie licząc wydruków z wykonania poleceń itp.) W dalszym ciągu tej instrukcji szczegółowe wskazania treści, które muszą być zawarte w sprawozdaniu, wyróżnione są innym kolorem i krojem czcionki. Sprawozdanie jest weryfikowane poprzez porównanie z logami tworzonymi przez serwer dostępowy, toteż należy zamieścić w nim uwagi na temat ewentualnych nieprawidłowości czy nieoczekiwanych zdarzeń towarzyszących wykonywaniu laboratorium. Sprawozdanie dostarcza się mailem na adres podany przez prowadzącego. 3. Dokumentacja Witryna Laboratorium oraz dokumenty tam wskazane (na publicznej części witryny przedmiotu Sieci IP): studia.elka.pw.edu.pl/pub/sip.a/ Podręcznik Laboratorium routingu IP (na w/w witrynie) Materiały do wykładu. Część 2: Zadania do wykonania Na część eksperymentalną Laboratorium składają się 3 główne części, stanowiące w istocie 3 ćwiczenia laboratoryjne: Obsługa IOS CLI RIP OSPF Każda z tych części oceniana jest oddzielnie (wpływając w podobnym stopniu na sumaryczną ocenę końcową). 1. Obsługa IOS 1.1. Logowanie się do laboratorium Wykonanie tej części należy rozpocząć od otwarcia sesji ssh z serwerem dostępowym ztit-gateway o adresie i zalogowania się przy wykorzystaniu danych otrzymanych pocztą z systemu rezerwacji terminów zajęć laboratoryjnych (odpowiedni powinien nadejść tuż po rozpoczęciu czasu zarezerwowanego na wykonanie laboratorium, na adres mailowy zarejestrowany wcześniej w systemie rezerwacji). Z serwera ztit-gateway można już łączyć się z konsolami routerów przez sesje telnet. Dostęp do routerów odbywa się przez serwer terminali o adresie w taki sposób, że konsola każdego routera jest widoczna na indywidualnym porcie TCP: R1 = port 2101 R2 = port 2102 R3 = port 2103 R4 = port 2104 R5 = port 2105 Przykładowo, dostęp do routera R1 uzyskuje się z serwera ztit-gateway komendą >> telnet e# Po rozpoczęciu połączenia z routerem należy nacisnąć ENTER. Jeśli pojawią się na ekranie pytania: Would you like to terminate autoinstall? [yes]: w odpowiedzi naciskamy ENTER 3

4 Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: w odpowiedzi wpisujemy no i naciskamy ENTER. Aby wygodnie pracować ze wszystkimi routerami jednocześnie, warto utworzyć oddzielne połączenia do każdego z nich (w praktyce oznacza to otwarcie kilku osobnych sesji ssh z serwerem ztit-gateway). Pomiędzy sesjami użytkowników sprzęt jest automatycznie resetowany Konfiguracja Najpierw należy skonfigurować laboratorium według Rys.1, alokując odpowiednie podsieci i adresy IP interfejsów. Należy pamiętać, że każdy interfejs routera musi mieć unikalny adres IP w podsieci, do której należy. Wskazówka: Do skonfigurowania adresu IP interfejsu służy polecenie ip address <ip address> <mask> Rys.1. Konfiguracja sprzętu w Laboratorium 4

5 1.3. CDP Następnie należy użyć CDP i sprawdzić dokonaną konfigurację. Jakie informacje można uzyskać wydając polecenie show cdp neighbors? Polecenie to należy wykonać na każdym routerze w sieci. Jakie informacje można uzyskać wydając polecenie show cdp neighbors <interface> detail? Polecenie to należy wykonać na jednym z routerów R1 lub R2. Za pomocą metody wytnij/wklej należy umieścić przykładowe uzyskane wyniki wydania tych poleceń w swoim sprawozdaniu Polecenia ping i traceroute Należy zapoznać się z poleceniami ping i traceroute systemu IOS. Obydwa polecenia są dostępne w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej. W ćwiczeniu badana jest tylko wersja podstawowa. Należy spingować sąsiedni router używając polecenia ping <host>. Ile pakietów jest wysyłanych? Należy zinterpretować informacje uzyskane w wyniku wydania tego polecenia. Ile czasu router oczekuje zanim ping zostanie uznany za zgubiony? Które routery można osiągnąć z których routerów i dlaczego? Traceroute nie jest tak wyrazisty, ale należy wydać również polecenie traceroute. Wynik wykonania poleceń ping i traceroute należy zamieść w sprawozdaniu. Wyjaśnić mechanizm działania traceroute. Uwaga! Interfejs szeregowy routera nie odpowiada na ping, jeśli interfejsy na obu końcach łączu szeregowego nie są poprawnie skonfigurowane. Dotyczy to w szczególności adresów IP; obydwa interfejsy na łączu szeregowym muszą mieć adresy IP w tej samej podsieci Sprawdzenie tablicy routingu Należy sprawdzić tablicę routingu jednego z routerów. Jakie polecenie do tego służy? Należy zinterpretować otrzymane informacje. Należy skopiować wynik wydania polecenia do sprawozdania i opisać go Debugowanie Należy sprawdzić polecenie debug. Poprzez wydanie polecenia terminal monitor należy upewnić się, że wynik procesu debugowania jest wypisany w terminalu. Należy ustawić debugowanie wszystkich pakietów IP. Jakie polecenie do tego służy? Wskazówka: pierwszym słowem w poleceniu jest debug. Z jednego routera należy spingować jednego z jego sąsiadów Uzyskane wyniki należy skopiować do sprawozdania i zinterpretować je Kończąc tę część laboratorium należy wyłączyć debugowanie. Do tego celu służy polecenie no debug all. 5

6 2. RIP Laboratorium sieci: Protokoły routingu IP - instrukcja Jak można zauważyć w pierwszej części laboratorium, nie da się przesyłać pakietów IP przez sieć do routera nie będącego sąsiadem, np. z R1 do R3. Aby to zrobić, musi być dodany do sieci routing. Zadaniem tej części jest dodanie RIP, protokołu typu Distance Vector, jako protokołu routingu w budowanej sieci. W ćwiczeniu badany jest protokół RIP w wersji 1. Należy teoretycznie porównać routing statyczny i routing użyciem protokołów routingu. Swoje rozważania należy zamieścić w sprawozdaniu Uruchomienie RIP Pierwszym zadaniem jest uruchomienie aplikacji routingowej RIP na routerach. Wykonuje się to poleceniem router rip. Należy zauważyć, że wydanie tego polecenia powoduje wejście do podtrybu konfiguracji RIP routera. Należy skonfigurować version Dodanie interfejsów do RIP Teraz do procesu RIP należy przypisać interfejsy szeregowe. Do tego celu służy polecenie network <network id> w podtrybie routera RIP. Polecenie sieciowe przyjmuje argument, identyfikator sieciowy interfejsu (interfejsów), które powinny być przypisane do procesu RIP. Identyfikator sieciowy jest klasowy, więc należy się upewnić, czy polecenie sieciowe wprowadzane jest dla wszystkich interfejsów. Za pomocą polecenia show ip protocol można uzyskać informację o parametrach i obecnym stanie procesów routingu działających na routerze. Po skonfigurowaniu wszystkich pięciu routerów należy sprawdzić informację routingową na routerze R1. Jakie polecenie do tego służy? Wskazówka: Nie jest to show ip protocol, ale rozpoczyna się od show ip. Wynik wydania tego polecenia należy skopiować do sprawozdania i objaśnić. Wskazówka: Koszt ścieżki to liczba następująca po znaku / wewnątrz nawiasów kwadratowych. [120/3] oznacza, że koszt wynosi 3. Istnieją dwie ścieżki do sieci między R3 i R4. Dlaczego tak jest? 2.3. Zapoznanie z aktualizacjami RIP Należy włączyć debugowanie RIP. Jakie polecenie do tego służy? Jak często ten router otrzymuje aktualizacje od swoich sąsiadów? Jaka informacja jest wysyłana do tego routera? Jak często ten router wysyła aktualizacje do swoich sąsiadów? Jakie informacje ten router wysyła do swoich sąsiadów? Należy zauważyć, że informacje nie są takie same dla wszystkich sąsiadów. Które informacje są pomijane? Jaka jest nazwa techniki filtrowania tych informacji? Przykład wysłanej aktualizacji należy skopiować do sprawozdania i objaśnić. Należy wyłączyć debugowanie. 6

7 2.4. Sprawdzenie ścieżki Laboratorium sieci: Protokoły routingu IP - instrukcja Teraz, skoro cały routing w sieci działa, można sprawdzić, czy pakiety są przekazywane oczekiwanymi ścieżkami. W tym celu należy porównać tablicę routingu R1 i rezultat traceroute. W tablicy routingu w routerze R1 należy znaleźć ścieżkę do interfejsu szeregowego 0/0 routera R4. Jaką ścieżkę obiorą pakiety? Należy wykonać traceroute do tego interfejsu. Wynik wydania tego polecenia należy umieścić w sprawozdaniu. Czy pakiety obrały trasę zgodnie z oczekiwaniem? 2.5. Zapoznanie się z konwergencją w sytuacjach awarii W ostatniej części ćwiczenia związanej z protokołem RIP badana jest konwergencja routingu w przypadku awarii. Do tego potrzebne są dwie aktywne sesje terminali, jedna do routera R1 i jedna do routera R5. Analizować będziemy trasę pomiędzy R1 a jednym z portów R5. Najpierw na R1 należy wykonać traceroute do hosta docelowego w tym ćwiczeniu tzn. routera R5 i sprawdzić jak przebiega ścieżka. Należy zanotować identyfikator sieci docelowej, tj. łącza między R5 i R1. Należy sprawdzić tablicę routingu, szczególnie dla identyfikatora sieci docelowej Na routerze R1 należy włączyć debugowanie RIP oraz upewnić się, że wynik jest wyświetlany na terminalu. Teraz należy wprowadzić awarię poprzez odcięcie interfejsu szeregowego 0/1 routera R5. Należy zanotować czas! Należy spingować host docelowy. Co było rezultatem? Porównać z tablicą routingu i wyjaśnić. Obserwować wynik debugowania, zwracając uwagę na informacje dotyczące sieci docelowej; równolegle sprawdzać okresowo na routerze R1 zmiany w tablicy routingu dotyczące sieci docelowej. Wskazówka: Podczas debugowania jest możliwe wykonywanie normalnych poleceń, choć wyniki wyświetlane na terminalu mogą być nieco poszatkowane (zamiast wpisywać, lepiej powtarzać strzałką ostatnie polecenie). Które routery rozgłaszają sieć docelową? Którą ścieżkę wskazuje tablica routingu? Jakie zmiany można zaobserwować w wynikach debugowania i w informacjach z tablicy routingu oraz w jakim czasie po wprowadzeniu awarii? Ile czasu upłynęło zanim została użyta ścieżka alternatywna? Która ścieżka jest teraz użyta? Na koniec należy przywrócić sieć poprzez otwarcie interfejsu szeregowego 0/1 na R5. Należy obserwować tablicę routingu i wynik debugowania. Jak długi jest czas konwergencji w tym przypadku? Uzyskane wyniki należy wyjaśnić w sprawozdaniu. Należy wyłączyć debugowanie. 7

8 3. OSPF Laboratorium sieci: Protokoły routingu IP - instrukcja Zadaniem w tej części laboratorium jest porównanie działania protokołu routingu RIP opartego na wektorze odległości z protokołem routingu OSPF bazującym na stanie łączy. W tej części używana będzie ta sama topologia sieci, co w części dotyczącej protokołu RIP, więc nie jest potrzebne ponowne konfigurowanie łączy Usunięcie RIP Najpierw należy usunąć konfigurację związaną z działaniem RIP. W tym celu należy użyć polecenia konfiguracji no router rip Uruchomienie OSPF W OSPF każdy router ma unikalną tożsamość. Jako identyfikator routera, routery Cisco używają największego adresu IP przypisanego do któregokolwiek interfejsu routera. Metoda działa dobrze dopóki ten interfejs się nie popsuje, albowiem wówczas identyfikator routera musi być zmieniony i proces OSPF musi ponownie obliczyć i ponownie wysłać informację do swoich sąsiadów. Byłoby korzystne, aby identyfikator routera był stały i niezależny od statusu interfejsu. Dlatego Cisco IOS przewiduje pierwszeństwo dla interfejsów loopback przy wyborze identyfikatora routera. Jeśli interfejs loopback jest skonfigurowany na routerze i został skojarzony z adresem IP, ten adres IP będzie użyty jako identyfikator routera. Interfejs loopback jest bardzo stabilny; nigdy się nie psuje, chyba że cały router się zepsuje. Podsumowując, jest dobrą praktyką zawsze konfigurować interfejs loopback w routerze Cisco. Należy rozpocząć od skonfigurowania interfejsu loopback 0 na wszystkich routerach. W tym celu każdemu interfejsowi loopback należy przydzielić unikalny adres hosta IP. Jakie polecenia do tego służą? Wskazówka: Adres hosta będzie skojarzony, jeśli adres IP zostanie powiązany z maską podsieci z samymi jedynkami tzn Teraz można zainicjalizować OSPF na routerach. Jakie polecenia do tego służą? Wskazówka: Polecenie jest bardzo podobne do tego, którego było użyte przy uruchamianiu RIP. Jest jedna różnica: OSPF potrzebuje ID procesu. Należy wybrać liczbę z zakresu 1 do Dodanie interfejsów do OSPF Dodanie interfejsów do procesu routingu OSPF jest podobne do tej samej czynności w przypadku protokołu RIP, w którym używa się polecenia pod-trybu network. Ale w przypadku OSPF należy określić przestrzeń adresową sieci przy pomocy kombinacji identyfikatora sieci i tzw. maski blankietowej (wildcard mask). Maska blankietowa jest binarnym uzupełnieniem maski podsieci tzn. każdy bit ustawiony w masce blankietowej wskazuje pozycję w identyfikatorze sieci, która nie ma znaczenia. Do przypisania, w której przestrzeni interfejs powinien rezydować, używa się również polecenia sieciowego. W ramach ćwiczenia używana jest tylko jedna przestrzeń, przestrzeń szkieletowa, dla wszystkich sieci. Dlatego można użyć tej samej komendy sieciowej we wszystkich routerach. Ogólna forma komendy sieciowej jest następująca: network address wildcard-mask area area-id Po skonfigurowaniu wszystkich pięciu routerów należy sprawdzić informację routingową w routerze R1. Jakie polecenie do tego służy? Wynik wydania polecenia należy skopiować do sprawozdania i objaśnić. Otrzymany wynik należy porównać z wynikami ćwiczenia 2.2. W jaki sposób różni się koszt? 8

9 Wskazówka: Koszt ścieżki to liczba następująca po znaku / wewnątrz nawiasów kwadratowych. [110/3] oznacza, że koszt wynosi 3. Można również użyć polecenia show ip ospf interface, aby uzyskać więcej informacji na temat kosztu Sprawdzenie ścieżki Należy powtórzyć ćwiczenie 2.4, tym razem używając OSPF oraz porównać tablice routingu R1 i rezultat traceroute. W tablicy routingu w routerze R1 należy znaleźć ścieżkę do interfejsu szeregowego 0/0 routera R5. Jaką ścieżkę obiorą pakiety? Należy wykonać traceroute do tego interfejsu. Wynik wydania tego polecenia należy umieścić w sprawozdaniu. Czy pakiety obrały oczekiwaną ścieżkę? 3.5. Zapoznanie się z aktualizacjami OSPF i konwergencją w sytuacji awarii Należy przejść do routera R1 i włączyć debugowanie OSPF. Należy zapoznać się ze zdarzeniami OSPF. Jakie polecenie do tego służy? Jakie zdarzenia zachodzą? Jak często? Jaki jest cel wysłanej i otrzymanej informacji? Należy wyłączyć debugowanie zdarzeń OSPF i zamiast niego włączyć debugowanie floodingu OSPF. Również należy sprawdzić tablicę routingu routera R1, ze szczególnym uwzględnieniem sieci docelowej (jest nią - tak samo jak w ćwiczeniu łącze między routerami R5 i R1). Wiadomościami jakiego rodzaju OSPF zalewa sieć? Kiedy lub jak często te wiadomości są wysyłane? Która ścieżka jest najlepsza do hosta docelowego tzn. interfejsu 0/0 routera R5? Należy wyłączyć interfejs szeregowy 0/1 na routerze R5 i zaobserwować wynik debugowania na routerze R1. Co jest teraz najlepszą ścieżką do naszej sieci docelowej? Za pomocą traceroute należy sprawdzić, że ta ścieżka jest użyta. Należy ponownie włączyć interfejs i obserwować. Należy ustalić czas od zmiany statusu interfejsu do przybycia pierwszej wiadomości i aktualizacji tablicy routingu. Na koniec, wykorzystując zebrane dane: Porównać zaobserwowany czas konwergencji OSPF z wynikami uzyskanymi dla RIP. Teraz można wyłączyć debugowanie w routerze R1. 4. Czyszczenie Nie ma potrzeby przywracania konfiguracji domyślnej routerów jest to robione automatycznie przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia. Uwaga! Prosze nie używać komendy reload do reinicjalizacji routera; może to skutkować utratą komunikacji z routerem. 9

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4 Ataki aktywne

Laboratorium nr 4 Ataki aktywne Laboratorium nr 4 Ataki aktywne I. Przepełnienie tablicy CAM przełącznika Tablica CAM (Content-addressable memory) przełącznika zawiera powiązanie adresów warstwy 2 (Ethernet) z portami fizycznymi przełącznika

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Ćwiczenie 2.3.6 Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Cele Opanowanie umiejętności konfigurowania schematu adresowania IP dla obszaru routingu OSPF. Opanowanie umiejętności konfigurowania i sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

Laboratoria zdalne ZTiT

Laboratoria zdalne ZTiT Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratoria zdalne ZTiT Instrukcja Zdalny dostęp ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Cisco Systems Polska ul. Domaniewska 39B 02-672, Warszawa http://www.cisco.com/pl Tel: (22) 5722700 Fax: (22) 5722701 Wstęp do ćwiczeń Ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.2.03a, styczeń Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.2.03a, styczeń Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński v.2.03a, styczeń 2012 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 3:

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium sieci komputerowych opracowanie: mgr inż. Wojciech Rząsa Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej Wstęp Opracowanie zawiera ćwiczenia przygotowane do przeprowadzenia podczas

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki

Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki Akademia CISCO Skills Exam Wskazówki Podsieci Ustalenie liczby podsieci Podsiecią jest każda domena rozgłoszeniowa: dowolna kombinacja komputerów oraz przełączników wraz z interfejsami routerów, do których

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sieć uczelniana

Rys. 1. Sieć uczelniana CCNA-2 Skills Exam Głównym celem Skills Exam jest sprawdzenie umiejętności praktycznych. Dodatkowo Skills Exam ma zachęcić i zmobilizować do powtórzenia materiału z drugiego semestru kursu CCNA, z myślą

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Sesja letnia 2012. zawód: technik teleinformatyk 312[02]

Komentarz. Sesja letnia 2012. zawód: technik teleinformatyk 312[02] Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik teleinformatyk 312[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 W pracy egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Systemy bezpieczeństwa sieciowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Instytut Teleinformatyki i Automatyki Przedmiot: Systemy bezpieczeństwa sieciowego Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego. TEMAT: Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 2 Temat ćwiczenia: Maska sieci, podział sieci na podsieci. 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo