MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 POIG/8.3/2013/nabór1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

2 II. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu (200 znaków) Internet dla mieszkańców 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Oś Priorytetowa Działanie Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion 3. Klasyfikacja projektu Temat priorytetowy 15 Forma finansowania 01 Kod Nazwa Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 17 Administracja publiczna 4. Typ projektu Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 TAK NIE 5. Planowany cross-financing TAK NIE 6. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 Uzasadnienie(5000 znaków) TAK NIE Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia 1083/2006, ponieważ jego realizacja jest neutralna dla środowiska oraz nie prowadzi w żaden sposób do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. III. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 7. Forma prawna prowadzonej działalności Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3 Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać jaka) Gminna samorządowa jednostka organizacyjna 8. Dane wnioskodawcy Nazwa Wnioskodawcy Kod PKD lub EKD podstawowej działalności NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki) GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Numer REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Sądowym a) Ewidencji Działalności Gospodarczej c) innym rejestrze (podać nazwę) Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu 14 Nr lokalu MAZOWIECKIE MIŃSKI MIŃSK MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI ulica CHEMOSKIEGO nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Mińsk Mazowiecki Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres skrzynki odbiorczej na platformie epuap Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej (25) (25) /6i99j9rde7/skrytka 9. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Wnioskodawcy 1 Nazwa jednostki realizującej projekt Kod PKD lub EKD podstawowej działalności URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

4 NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki) Numer REGON Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu 14 Nr lokalu MAZOWIECKIE MIŃSKI MIŃSK MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI ulica CHEŁMOŃSKIEGO nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Mińsk Mazowiecki Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej (25) (25) Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu (wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby) Dotyczy Nie dotyczy 11. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Partnera Dane osoby/ osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów Imię i nazwisko Stanowisko RADOSŁAW LEGAT Numer telefonu (25) Numer faksu (25) Adres poczty elektronicznej ZASTĘPCA WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów) IV. OPIS PROJEKTU 13. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy

5 MAZOWIECKIE miński Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) Mińsk Mazowiecki (miasto) Projekt realizowany na terenie całego kraju Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP TAK TAK NIE NIE 14. Cel planowanego projektu (4000 znaków) Projekt zakłada intensyfikację procesu budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do technologii teleinformatycznych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Celem szczegółowym projektu jest udostępnienie rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, a posiadającym dzieci, w szczególności te osiągające najlepsze wyniki w nauce, bezpłatnego dostępu do Internetu oraz przekazanie im w użytkowanie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Grupą docelową projektu jest 90 rodzin spełniających kryterium uprawniające do otrzymywania pomocy w ramach systemu pomocy społecznej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej. Do grupy docelowej zaliczają się także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 7 szkół i biblioteka gminna jako jednostki podległe beneficjentowi. W efekcie realizacji projektu 90 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych otrzyma możliwość korzystania z nowoczesnych technologii ICT, w tym e-usług. Dostęp do Internetu zostanie zapewniony wraz ze wsparciem merytorycznym. Zostanie przeprowadzone 9 szkoleń w grupach nie większych niż 15 osobowych z zakresu podstawowej wiedzy o obsłudze komputera i Internetu, co pozwoli na aktywny udział w życiu społecznym, rozwój zainteresowań, a przede wszystkim zapewni możliwość podnoszenia umiejętności mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki oraz jedno szkolenie dla grupy 16 osób opiekunów, którzy będą udzielali wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które będą korzystali z bazy ICT powstałej w wyniku realizacji projektu w ramach działań koordynacyjnych. W ramach realizacji projektu przewidziany został zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyłonienie dostawcy Internetu. Zostanie również przeprowadzona rekrutacja odbiorców końcowych oraz ich przeszkolenie w zakresie obsługi komputera i niezbędnych programów. Nad właściwą realizacją zadania będzie czuwał kierownik projektu, natomiast działania monitoringowe będzie wykonywała osoba zatrudniona (powierzenie części zadań pracownikowi) w tym celu. Jego zadaniem będzie przygotowanie harmonogramu kontroli grupy docelowej oraz realizacja kontroli zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem. Z przeprowadzonych kontroli będzie przygotowywał raporty dla kierownika projektu. W przypadku wykrycia niewłaściwego użytkowania powierzonego sprzętu będą w konsultacji z zastępcą wójta będą podejmowane kroki zaradcze, w tym odbiór sprzętu i przekazanie go kolejnej osobie z listy rezerwowej spełniającej kryteria dostępu W skład zespołu projektowego będzie jeszcze wchodził pracownik urzędu zajmując się zamówieniami publicznymi. Raporty z realizacji projektu kierownik projektu będzie przesyłał do zastępcy wójta. Na spotkania zespołu projektowego będą zapraszania zarówno dyrektorzy jednostek objętych działaniami koordynacyjnymi jak i kierownik Ośrodka Pomocy społecznej.

6 15.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźnik produktu Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu* Liczba zakupionych zestawów komputerowych* Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych* Jedn RAZEM miary szt szt szt Liczba zakupionych drukarek szt Liczba zainstalowanych kompletów urządzeń do odbioru internetu Liczba zakupionych licencji na oprogramowanie Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu* Liczba szkół, która uzyskała możliwość dostępu do Internetu* Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu* szt szt Wartość bazowa Jedn. (przed rozpoczęciem miary realizacji projektu) szt szt 0 8 szt Liczba przeszkolonych osób* szt Wartość docelowa (na koniec realizacji projektu) 16. Opis projektu (7200 znaków) Realizacja projektu będzie następowała poprzez dostarczenie grupie docelowej sprzętu teleinformatycznego, rozbudowywaniu umiejętności informatycznych i wykształceniu nawyku korzystania z Internetu na co dzień, a także budowaniu świadomości dotyczącej potencjału związanego z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Grupę docelową będą tworzyły osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, żyjące w gospodarstwach domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych, w tym także dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej. Do grupy docelowej zaliczają się także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz szkoły i biblioteka gminna jako jednostki podległe beneficjentowi w ramach działań koordynacyjnych. W ramach realizacji projektu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla

7 gospodarstw domowych zostanie zakupionych i dostarczonych 90 zestawów komputerowych charakteryzujących się parametrami nie niższymi niż: procesor (3M Cache, 3.30 GHz); ilość pamięci operacyjnej 6 GB;rodzaj zastosowanej pamięci DDR3-1333; typ dysku twardego magnetyczny pojemność dysku twardego 500 GB; interfejs dysku twardego Serial ATA/600; napęd optyczny DVD+/-RW; karta graficzna; pamięć karty graficznej 1024 MB; karta dźwiękowa zintegrowana 7.1 HD Realtek; złącza karty graficznej 1xHDMI 2xDVI-I, czytnik kart pamięci uniwersalny (all in 1); obudowa - złącza na przednim panelu audio, 2x USB; złącza na tylnym panelu 1x VGA, 4xUSB, Audio, 1xRJ45, 1xLPT, 1xDVI-D; wolne złącza na płycie głównej PCI-Express x1 (1), PCI (1); zasilacz 400 W; zainstalowane wentylatory 1 wentylator 80mm; opcjonalne wentylatory 1 wentylator 80/92/120mm system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz program antywirusowy, monitora z wbudowanymi głośnikami 21, myszy, klawiatury, zasilacza awaryjnego UPS (min. 500VA). Ponadto planuje się zakup 28 komputerów przenośnych o parametrach nie niższych niż: przekątna ekranu LCD 15.6 cali; nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli; model procesora i5-3210m (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 3 MB Cache); ilość rdzeni 2 szt.; wielkość pamięci RAM 4 GB; typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1600 MHz); pamięć RAM rozszerzalna do 16 GB; rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny); pojemność dysku twardego 750 GB; napęd optyczny DVD+/-RW DL; dedykowana grafika; karta graficzna AMD Radeon HD 7670M; pamięć karty graficznej 2048 MB; wyjścia karty graficznej wyjście HDMI, wyjście D-Sub typ akumulatora litowo-jonowy; czas pracy na akumulatorze (normatywny) 3 godz.; karta dźwiękowa stereo; czytnik kart pamięci SDC, SDHC, SD, MMC; komunikacja WiFi IEEE b/g/n, LAN 1 Gbps, Bluetooth; interfejsy 2x USB 3.0, 1xUSB; dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność kamera 1.0 Mpix; dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność; wbudowany mikrofon), 55 komputerów stacjonarnych (specyfikacja jak dla gospodarstw domowych) oraz 2 drukarek oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością drukowania, skanowania i kopiowania, jako rozbudowę istniejących pracowni komputerowych w 7 szkołach gminnych i bibliotece. Raz na kwartał, w miejscu użytkowania sprzętu w ramach monitoringu systemu będzie przeprowadzona kontrola jego prawidłowej eksploatacji. W przypadku nieprawidłowego użytkowania osoba przeprowadzająca kontrolę niezwłocznie zgłosi zaistniały fakt Gminie, która podejmie działania polegające na odbiorze niewłaściwie użytkowanego sprzętu oraz wytypowaniu gospodarstwa domowego, które wejdzie w prawa i obowiązki wyłączonego z programu odbiorcy końcowego. W celu umożliwienia oraz ułatwienia dostępu do sieci internetowej osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, w drodze postępowania przetargowego zostanie wyłoniony dostawca, który będzie świadczył usługi dostarczania Internetu w postaci łącza o przepustowości minimum 2MB (download) / 256 (upload), limit przesyłu minimum 20 gigabajtów/miesiąc. Dostawca ten zapewni przyłącza internetowe w postaci np. routerów, modemów, nadajników. Ponadto zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne. Planuje się przeprowadzenie 9 szkoleń w grupach nie większych niż 15 osobowych z zakresu podstawowej wiedzy obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz Internetu, w łącznej ilości 16 godzin, przeznaczonych dla każdej grupy. Zakres merytoryczny szkolenia będzie obejmował: Dzień I - Podstawowe informacje o budowie, zasadzie działania i prawidłowej eksploatacji komputera, krótkie omówienie systemu operacyjnego, podstawowe funkcje systemu i ich praktyczne zastosowaniach, praca na plikach i folderach (tworzenie, kasowanie, edycja, itp.), omówienie i zastosowanie ustawień parametrów komputera, omówienie i zastosowanie zainstalowanych programów, praktyczne rady w razie błędów systemowych, obsługa drukarki, myszy, klawiatury, głośników i monitora. Dzień II - Krótki wstęp i charakterystyka Internetu, programy do przeglądanie stron www, poruszanie się po Internecie, efektywne

8 wyszukiwanie potrzebnych informacji, pobieranie plików z Internetu, niebezpieczeństwa w Internecie i ich unikanie np. kontrola rodzicielska), bankowość elektroniczna, poczta elektroniczna, portale społecznościowe. Dodatkowo zostanie przeprowadzone 1 szkolenie dla grupy 16 osobowej, stanowiącej opiekunów w ramach działań koordynacyjnych. Szkolenia zapewnią rozwój umiejętności informatycznych oraz technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet. W ramach projektu przewiduje się ponadto zapewnienie odpowiedniej promocji, która przyczyni się do rozpowszechnienia działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki oraz do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat udziału w projekcie realizowanym ze środków POIG. Działania promocyjne będą polegały na opublikowaniu informacji o projekcie na stronie internetowej beneficjenta, plakatach, tablicach info-promo oraz w trzech kolejnych numerach biuletynu informacyjnego Gminy Mińsk Mazowiecki Głos Ziemi Mińskiej począwszy od listopada 2013, wraz z zamieszczeniem w nagłówkach publikacji informacji o współfinansowaniu zgodnie z zasadami promocji. Ponadto planuje się zakup gadżetów w postaci długopisów, pamięci przenośnych typu pendrive, smyczy, notesów, podkładek pod myszy, tablic informujących o dofinansowaniu do umieszczenia w każdej szkole i bibliotece a także baneru promocyjnego wystawianego na imprezach gminnych Na wszystkich materiałach zostanie zamieszczona informacja o współfinansowaniu zgodnie z zasadami promocji. Nad sprawną realizacją zadania czuwać będzie kierownik projektu, który odpowiadał będzie za obsługę administracyjną projektu, a więc za prawidłowy i terminowy przebieg działań przewidzianych w projekcie, zapewnienie odpowiedniej komunikacji z władzą wdrażającą, w tym w wymianie korespondencji, w sprawowaniu nadzoru nad realizacją postępowań przetargowych oraz monitoringem systemu jak również ewaluacją programu. 17. Opis działań koordynacyjnych jeśli dotyczy (6000 znaków) W ramach realizacji projektu przewiduje się włączenie 7 szkół oraz biblioteki gminnej jako jednostek podległych Beneficjentowi. W zamiarze przyczynienia się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki do placówek oświatowych oraz biblioteki zostanie zakupionych 55 sztuk komputerów stacjonarnych: 28 sztuki komputerów przenośnych (komputery stacjonarne: Huta Mińska 11; Niedziałka 11; Brzóze 11; Marianka 11; Janów 11; komputery przenośne: Huta Mińska 1; Niedziałka 1; Zamienie 12; Janów 1; Stojadła 12; Biblioteka 1), 2 szt. drukarek oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne z możliwością drukowania, skanowania i kopiowania, które umożliwią efektywne korzystanie z łącza internetowego wykorzystywanego przez szkoły i bibliotekę. Dzięki zapewnieniu możliwości podłączenia do sieci większej ilości sprzętu, dzieci i młodzież w wieku szkolnym zdobędą dodatkowe źródło oraz umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji. Poprzez realizację projektu komputery w będą wykorzystywane już nie tylko do nauczania wiedzy o komputerze, ale także do szybkiego i efektywnego uzyskiwania nowych, bardziej interesujących źródeł wiadomości. Nad jakością pracy zainstalowanego sprzętu, jego trwałością i prawidłową eksploatacją przez użytkowników będzie czuwała osoba zatrudniona do pełnienia monitoringu systemu 18. Uzasadnienie projektu (6000 znaków) Wykluczenie cyfrowe dotyka głównie tych obszarów Gminy Mińsk Mazowiecki gdzie występuje ubóstwo i niepełnosprawność, dlatego też projekt obejmuje jako grupę docelową gospodarstwa domowe o trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne, które nie mogą

9 sobie pozwolić na zakup sprzętu komputerowego, a tym bardziej dostępu do Internetu. Dodatkowo wzmocniony zostanie potencjał szkół. Program stworzy realną szansę na poprawę jakości życia oraz rozwój osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym, a brak dostępu do technologii informatycznych oraz brak umiejętności ich wykorzystywania nie będzie już barierą w nowoczesnej edukacji, znalezieniu pracy czy w bieżących sprawach życia codziennego. Efektywne używanie Internetu i narzędzi informatycznych wymaga wiedzy, dlatego też równolegle z tworzeniem dostępu, będą przeprowadzane działania edukacyjne w zakresie możliwości wykorzystania Internetu oraz podstaw obsługi komputera. Zaproponowane przez potencjalnego Dostawcę, wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, możliwości przyłączenia Internetu będą dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie projekt. Przeprowadzone przez Beneficjenta badania w zakresie ograniczeń w dostawie usług internetowych na terenie realizacji zadania potwierdziły, iż około 70% osób nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu, co wynika głównie z możliwości finansowych grupy docelowej. Udostępnienie odpowiedniego sprzętu teleinformacyjnego oraz łącza internetowego, rozbudowywanie umiejętności informatycznych i wykształcenie nawyku korzystania z Internetu na co dzień, a także budzenie świadomości dotyczącej potencjału związanego z dostępem do szerokopasmowego Internetu znacznie zredukuje wykluczenie cyfrowe na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki. 19. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu (9000 znaków) W ramach realizacji projektu Beneficjent będzie dysponował zespołem ludzi zaangażowanych w prawidłowe wykonywanie zadania. Zespołem tym będzie kierował Zastępca Wójta, który posiada doświadczenie we wdrażaniu projektu einclusion w Gminie Siennica jak i projektów współfinansowanych ze środków krajowych. Gmina Mińsk Maz. posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zrealizowała projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła Gmina Mińsk Mazowiecki w ramach PROW , ponadto jest partnerem w projektach kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania 1.7. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu i 2.2 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zastępca Wójta będzie bezpośrednio nadzorował pracę kierownika projektu. Na to stanowisko zostanie zatrudniona osoba posiadająca doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z programów operacyjnych NSRO, w tym projektów informatycznych. Wnioskodawca posiada zaplecze techniczne tak jak biura i wyposażenie do prawidłowej realizacji projektu. Zostanie wyłoniona firma zewnętrzna specjalizująca się w organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera, która przeprowadzi instruktaż dla grupy docelowej, opiekunów w ramach działań koordynacyjnych oraz szkoleń dla osób chcących podnieść swoje kompetencje informatyczne i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w ramach działań koordynacyjnych. Ponadto zostanie zatrudniona (oddelegowanie na części etatu do projektu) osoba dokonująca kontroli prawidłowego użytkowania sprzętu teleinformatycznego przekazanego grupie docelowej. Zleceniobiorca będzie również odpowiedzialny za bieżące doradztwo w zakresie prawidłowej obsługi i utrzymania sprzętu oraz będzie pełnił funkcję pełnomocnika ds. kontaktów z dostawcami urządzeń teleinformatycznych i usług internetowych. Kontrole będą się odbywały w oparciu o przygotowanych harmonogram, z ich wykonania będą składane raporty do

10 kierownika projektu i dalej do Zastępcy Wójta. Zamówienia publiczne będą przygotowane przez pracownika Gminy, odpowiedzialnego za realizację zamówień publicznych, a który zostanie zaangażowany w zespole projektowym powołanym przez Wójta.

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PISMO W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/20/14

PISMO W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/20/14 Gdańsk, dnia 10 grudnia 2014 roku PISMO W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/20/14 dot. zapytania ofertowego na dostawę mininotebooka ASUS F200MA-CT053H do Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe ROZEZNANIE CENOWE 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Adelfi Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl

WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl GMINA KOWALA Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmując obszar 74,7 km 2 należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki Załącznik do Zarządzenia nr 318./2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24.01.2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny R E G U L A M I N otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Z A P Y T A N I E O F E R T O W E dotyczące wyboru Inżyniera Projektu dla projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Wrocław, dnia 15.12.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.10.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 10/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Luzino nr 14/2013 Regulamin dodatkowego naboru w projekcie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 13 czerwca 2014r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych (gospodarstw domowych) w Projekcie pn:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej?

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej? Cyfrowa Misja 2015+ Cel projektu Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Cel

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy 1. Dane składającego wniosek: Data urodzenia PESEL Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Domowy dostęp p do Internetu drogą do budowania eczeństwa informacyjnego. Maria Jolanta Grabowska Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Domowy dostęp p do Internetu drogą do budowania eczeństwa informacyjnego. Maria Jolanta Grabowska Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Domowy dostęp p do Internetu drogą do budowania społecze eczeństwa informacyjnego Maria Jolanta Grabowska Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Podstawowe informacje Całkowita wartość Projektu: 1 344

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego

Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu komputerowego Związek Miast Polskich Ul. Robocza 46A 61-517 Poznań e-mail: biuro@zmp.poznan.pl FAX: +48 61 633 50 60 Poznań, 09 sierpnia 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 Przedmiot zapytania dotyczy zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I.

Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I. Umowa zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy, specyfikacja techniczna do części VII zamówienia. Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego dla poszczególnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego dla poszczególnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Środa Wielkopolska, dnia 12 października 2015 BB.3040-4/11 Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 tel. 061 2867700, faks 061 2867702 www.sroda.wlkp.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012

Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012 Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012 12-6-12 www.infosolutions.com.pl 11 Odnawialne źródła energii 12-6-12 www.infosolutions.com.pl 22 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 27.05.2013r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych w Projekcie pn: Internet szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Projekt realizowany przez gminę Mochowo pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Unia Europejska jest związkiem państw o charakterze politycznogospodarczym. Zrzesza kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 Komputer przenośny 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych. 2.1. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck nr POIG.08.03.00-22-027/13-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach:

1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach: Specyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach: Producent komputera Fujitsu lub Dell lub HP lub Actina lub Lenovo Core i3-4170 lub lepszy tego samego

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik nr 4B do SIWZ DZP-0431-1425 Część II Komputery przenośne Zadanie nr 1 Wymagane parametry techniczne Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Multimedialny, klasa gaming 3 D Test wydajności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zakończenie procesu rekrutacji

Zakończenie procesu rekrutacji Zakończenie procesu rekrutacji Na przełomie czerwca oraz lipca zakończona został rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Sorkwity.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data

SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data Celem projektu JEST likwidacja bariery dostępu do treści i usług Internetu oraz uzyskanie przez rodziny kompetencji cywilizacyjnych niezbędnych do życia i pracy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Lenovo YOGA 2 Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): Ilość 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Postępowanie nr: BZP.2420.1.2015.JS Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu W postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

POIG.08.03.00-14-063/11

POIG.08.03.00-14-063/11 Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 7 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 7 Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu 1. Tytuł projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo 2.

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III

UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO INTERNETU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MRĄGOWA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM - EDYCJA III Projekt "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin Data wpływu Godzina wpływu Numer

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów

Regulamin uczestnictwa w projekcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów Regulamin uczestnictwa w projekcie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów. Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.03.00-24-098/12 1. W niniejszym Regulaminie używa się

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Toruń, dnia 20 listopada 2013r. Zapytanie ofertowe 3/WSB/LOG/2013 dot. dostawy laptopów w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarce-

Bardziej szczegółowo