b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y"

Transkrypt

1 b r n y w b r n y N rynku są przyciągjące uwgę bezprzewodowe urządzeni, które możn z powodzeniem wykorzystywć w dziłnich komunikcyjnych. Czy petyt rodzimego pirowc rośnie w mirę ich produkcji? Jki jest obecnie obrz zutomtyzownego specjisty od komunikowni? Gdżety w zsięgu wzroku Kiedyś wystrczył długopis i krtk. Dziś pirowcy woą sobie nie wyobrżć życi bez gdżetów o większej funkcjonności i komptybiności. Nie wystrcz już sm teefon komórkowy, który do niedwn był przecież stndrdem. W ntłoku nowinek technoogicznych możn wybrć jeden gdżet spełnijący kiknście różnych funkcji tk by nszej kieszeni nie obciążło zbyt wiee. Finnsowo, jk i iościowo. Tkim urządzeniem jest niewątpiwie kieszonkowy komputer, czyi pmtop. Z powodzeniem mieszczący się w dłoni gdżet jest równocześnie kendrzem, kkutorem, nottnikiem, książką dresową, przegądrką zdjęć, fimów, edytorem tekstów, prtem fotogrficznym, kmerą i odtwrzczem MP3. Obsługuje też internet. PDA wśród pirowców cieszy się sporym uznniem, podobnie jk smrtphone. Ten zwier już funkcje teefonu komórkowego, poczty eektronicznej, przegądrki sieciowej, pger, GPS i możiwości zrządzni informcją osobistą. Potrfi również odczytywć dokumenty biurowe w formtch Microsoft Office orz PDF. Osobiście nie wyobrżm sobie prcy bez mojego smrtfonu. Mm w nim dostęp do wszystkich kontktów, służy mi jko teefon, pmtop, kendrz... Synchronizuję go tkże z komputerem, co jest brdzo wygodne. Notorycznie korzystm z progrmu pocztowego i przegądrki internetowej. W smrtfonie mm też krtę pmięci, któr może służyć do podobnych ceów, co pendrive opowid Justyn Dzieduszyck-Jędrch, włściciek gencji 121PR. Listę tkich gdżetów niezbędnych w prcy mobinego pirowc powiększją również urządzeni typu BckBerries, łączące komórkę z pmtopem, tkże długopisy wyposżone w dyktfon, rdio orz pmięć fsh o pojemności 512 MB. Powinniśmy być z zrządem swojej firmy i dziennikrzmi w stłym kontkcie, dtego BckBerry jest brdzo dobrym rozwiązniem. Mm n myśi wzgędy prktyczne jest mniejszy od pmtop czy ptop, nie trzeb co chwię szukć punktu łdowni, odpowiedź n mi jest szybsz niż poprzez kwisze komórki podkreś Mriusz Mroczek, PR & Communiction Speciist, White & Cse W. Dniłowicz, W. Jurcewicz i Wspónicy Knceri Prwn. Prcownicy njczęściej smi zoptrują się w technoogiczne nowinki, mimo że są to dość kosztowne urządzeni 18

2 w b r n y BckBerry może obsługiwć widomości tekstowe i miowe. Poz tym umożiwi rozmowy głosowe, fksownie przez internet czy przegądnie sieci www, wszystko to z pomocą tyko jednego pc kciuk prwej dłoni. Innowcją w BckBerry jest to, że jko pierwsze tego typu urządzenie korzyst z technoogii push e-mi, dzięki czemu połączenie komputer kieszonkowego z serwerem jest stłe, poczt może być odebrn w czsie rzeczywistym. Mi dotrze więc szybciej do komputer kieszonkowego niż do stcjonrnego. To włśnie ten tut BckBerry doceni Mgden Swobod, specjist PR Gruner + Jhr Pond, wydwcy Ntion Geogrphic. Im brdziej przygąd się osobom z niego korzystjącym, tym brdziej przekonuje się do tego urządzeni. Szczegónie podob mi się możiwość ciągłego dostępu do skrzynki miowej. Poz tym wszystko, co przyspiesz moją prcę w godzinch służbowych jest mie widzine. Z wszystko, co zbier mi czs prywtny, grzecznie dziękuję podkreś Swobod. Prwie jk z grnicą N świecie z BckBerry korzystją przedsiębiorstw z wieu sektorów gospodrki, tkże sektor pubiczny, m.in. brytyjsk poicj czy merykńsk dministrcj. Według nieoficjnych informcji rozwiązniem BckBerry zinteresowło się tkże poskie Ministerstwo Obrony Nrodowej i neży już do znczących kientów możn przeczytć w rtykue BckBerry m ochotę n poski rynek ( , wireess.computerword. p). W innym rtykue n tym smym portu dowidujemy się, że w Posce z tego urządzeni korzystją w większości prcownicy międzynrodowych korporcji. Byw, że okny oddził tkiej firmy m włsny pomysł n mobiny dostęp d prcowników, e okzuje się zwyke, że muszą dostosowć się do wprowdzonego n poziomie gobnym stndrdu BckBerry mówi n łmch Computerword.p Przemysłw Bukto, dt brnd mnger w Pokomteu (Pus). Nic dziwnego, że Piotr Przybył, new business mnger w Nov Group Sp. z o.o., Dnut Bprwsk, mrketing & PR mnger, Kross SA Wszekie urządzeni, gdżety, które ułtwiją pirowcowi komunikcję ze swoimi grupmi doceowymi są potrzebne. Im epszy i szybszy dostęp i wymin informcji z otoczeniem, im brdziej otwrty i komuniktywny pirowiec, tym epsze zrozumienie funkcjonowni orgnizcji i brdziej efektywn współprc z medimi to istot tego fot. rchiwum włsne zwodu. Wżne jest jednk, by to, jk komunikujemy nie było wżniejsze od tego, co komunikujemy, czyi by form nie był wżniejsz od treści. Mnie w codziennej prcy wspomgją sprwdzone nrzędzi komunikcji przede wszystkim teefon (głównie komórkowy) i poczt e-mi. Używm ptop z bezprzewodowym dostępem do internetu przede wszystkim z uwgi n mobiność. Czsem przydtny jest również pendrive ub inny nośnik dnych, rzdziej dyktfon w teefonie komórkowym. Nie mm mbicji, by przetestowć wszekie nowinki techniczne, e jestem otwrt n nowe technoogie i nowe rozwiązni. Jeśi coś może mi pomóc w komunikcji dczego nie? o powszechności zstosowni BckBerry w poskiej brnży PR nie słyszł. Gdżet ciekwy, e wiee jeszcze musi się zmienić, by tego rodzju udogodnieni stły się powszechne. I wce nie jest to kwesti pieniędzy, e mentności prcodwców, stwijących wciąż jeszcze n wyniki finnsowe prcowników, które choć dobre, często nie przekłdją się n wyposżenie ich miejsc prcy mówi Przybył. Okzuje się, że prcownicy njczęściej smi zoptrują się w technoogiczne nowinki, mimo że są to dość kosztowne urządzeni. Z nowego Smrtfon czy BckBerry trzeb zpłcić w sonie pond 2 tys. złotych. Do szczęśiwców możn więc ziczyć Mriusz Mroczk, który w przeciwieństwie do innych osób z brnży twierdzi, że w swojej firmie m wszystkie zdobycze techniki. Nie zwsze jednk nowoczesne cud okzują się njepszym rozwiązniem. Jeśi nie jest to niezbędne, strm się jk njrzdziej z nich korzystć. Mówiąc szczerze, po pru tch prcy nie są to już Po pru tch prcy nie są to już gdżety, e smycze, które powodują, że musimy być zwsze i wszędzie osiągni gdżety, e brdziej smycze, które powodują, że musimy być zwsze i wszędzie osiągni. Skończyło się nie do podwżeni: Byłem poz zsięgiem śmieje się Mroczek. W końcu dzięki wieofunkcyjnym nowinkom technoogicznym możn n przykłd odczytć pocztę eektroniczną, stojąc w koejce w supermrkecie czy jdąc trmwjem wtedy, gdy nie m możiwości uruchomieni notebook. Zpewniją też mobiny dostęp do zsobów biur. W czsie uropu możn w domu zjrzeć nie tyko do firmowej skrzynki, e tkże do firmowych pików. kwiecień/mj

3 b r n y w b r n y Konrd Ltkowski, PR mnger, Mutimedi Inteigent Products Mm trzy podstwowe zbwki, z czego dwie mm zwsze przy sobie. Pierwsz to Pocket PC Phone Gofiish X500, drug odtwrzcz udiovideo Cowon D2. Trzecią jest prt, e mm go tyko wtedy, kiedy jestem pewny, że będzie mi potrzebny. Ani jednej z tych rzeczy nie zpewni mi firm. Zpewnił mi ntomist fot. Mciek Bbecki teefon, o który prosiłem, czyi Noki 6310i z bonmentem. N dłuższe wyjzdy i deegcje przydje się teefon, którego nie trzeb łdowć co chwię. O ie włśnie Gofiish często zstępuję Nokią, o tye D2 jest ze mną zwsze. Jest to mój pendrive, mój odtwrzcz udio, w podróży odtwrzcz fimów. Z uwgi n posidnie Pocket PC Phon nie używm notebook, bo jedyne, do czego potrzebuję dostępu w podróży to mie, te w dużych mistch możn już odbierć bez probemu w hot spotch. W mojej sytucji wożenie ze sobą notebook n spotknie jest mło prktyczne. Dne, które chcę zprezentowć zwsze mm ze sobą, w kżdym biurze jest już komputer i to corz częściej przenośny. Uszy szeroko otwrte Jednk mimo tych zet nie wszyscy specjiści PR postrzegją nowości technoogiczne jko sznsę n zwiększenie efektywności swojej prcy. Trudno nie zgodzić się z Juiuszem Bokiem, konsutntem promocji i pubic retions, który zuwż, że njwżniejszym gdżetem w komunikcji pozostje mózg i prt głosowy. Brdzo przydje się też trzeźwe spojrzenie i chociż odrobin optymizmu. Podobnego zdni jest Iwon Szewczyk, włściciek Green Agencj PR: To, co jest njwżniejszym instrumentem, pozostje niedocenione to struny głosowe i rozum. Tkże Brbr Bss, PR coordintor w Beyond PR, uwż, że bsoutnie niezbędne rzeczy zwsze i tk mmy przy sobie. Oczy i uszy szeroko otwrte, gotowe n wychwycenie ciekwego news. Serce i duszę, by nszą opowieść ubrć w tkie słow, żeby był zrozumił d drest i nie rnił niczyich uczuć przekonuje Bss. Do gdżecirzy trudno ziczyć tkże Driusz Dąbrowskiego z gencji Optimum PR. Tk podsumowuje on fnów gdżetów w brnży PR: Tym udziom chyb coś uciekło w dzieciństwie i nie miei okzji i czsu do zbwy. Teefon komórkowy i pendrive fktycznie mogą się przydć, e d mnie gdżetem codziennego użytku jest po prostu Sprwdzony i trdycyjny już sprzęt okzuje się wystrczjący d wieu pirowców gzet śmieje się Dąbrowski. Wtóruje mu Piotr Śęzk, mrketing & PR mnger PRS. W brnży pubic retions są oczywiście udzie ubujący się w nowinkch technoogicznych. Jestem zdni, że możn się jednk obejść bez njnowszych gdżetów typu smrtphone czy BckBerry i spokojnie prcowć mówi Śęzk. Podobnego zdni jest Młgorzt Mciszek, PR mnger Cient Service Brnd Cre. Nie wyobrżm sobie prcy bez ptop i teefonu służbowego. BckBerry wydję mi się przesdzonym pomysłem, jeśi mm wyżej wymienione nrzędzi mówi Mciszek. Z koei Juiusz Boek zuwż, że gdy njczęściej prcujemy w biurze, njwżniejszy będzie sprwny komputer podłączony do sieci, łączność teefoniczn, drukrk, czsem skner i kopirk. W corz mniejszym stopniu przydtny okzuje się fks. Możn korzystć też z dyktfonu i prtu fotogrficznego. N konferencjch prsowych niezbędne są profesjonne ngłośnienie, ptop i rzutnik. N pohybe etyce W obowiązkowym knonie gdżetów większości specjistów od wizerunku nie m miejsc n kieszonkowe komputery typu BckBerry. Okzuje się, że jest jeszcze n nie z wcześnie, z drogo i trochę jednk zbyt gdżecirsko. A może dotychczs wykorzystywne urządzeni są po prostu wystrczjące? Mimo wieu pojwijących się n rynku udogodnień prwdą jest, że pirowiec nie powinien zpominć o zwykłym długopisie, nottniku i kendrzu. Wrto też mieć w kieszeni teefon i pendrive. Ngrnie n tego osttniego prezentcji gwrntuje nm, że kiedy nsz komputer (również znjdujący się w zestwie niezbędnych urządzeń) odmówi ten jeden jedyny rz posłuszeństw, będziemy mieć kopię prezentcji i njwżniejszych dnych zwsze przy sobie. Sprwdzony i trdycyjny już sprzęt okzuje się wystrczjący d wieu pirowców. Grnicę korzystni z mobinych gdżetów kżdy pirowiec musi wyznczyć sobie sm. Choć zbrzmi to trywinie, nowoczesn eektronik nie jest przy tym d nikogo dyspensą od znjomości zsd dobrego wychowni. Zdrz się bowiem, że zmist koncentrowć się n tym, co mówi rozmówc, użytkownik kieszonkowych komputerów czy wieofunkcyjnych teefonów brdziej mrtwi się tym, co mówi jego urządzenie. Probem ten poruszył dziennikrz merykń- 20

4 w b r n y skiego wydni Newsweek T. Trent Gegx, cytując Mtt Jcobson, wiceprezes dziłu mrketingu w Quicksiver Entertinment: N spotknich i unchch udzie odpowidją n mie przez cły czs. Mją nieustnne uczucie ngących sprw, które zprzątją im myśi. Gdżetomni nie jest też rczej dobrze widzin wśród osób, z którymi się kontktujemy. Jk zuwż Bet Grochoł, specjist PR w Migut Medi SA: Jeśi coś będzie nm ciąge dzwoniło i rło nsz rozmówc może się przestrszyć i pójść do kogoś, kto zwyczjnie siądzie z nim i porozmwi, zrobi nottki, potem przedstwi temt w nowoczesny sposób, e bez zbędnych fjerwerków. Niech puentą będzie jednk odmienny punkt widzeni. Inne świtło n temt rzuc we wspomninym rtykue w Newsweeku Coin Smith, pubic retions mnger w Antenn Group of Sn Frncisco: Jeżei ktoś mnie nudzi, to wyciągm swojego BckBerry i spędzm czs mądrzej. Mgden Czrneck Ann Wojciechowsk Artur Kwitkowski, senior ccount executive, Kinross + Render Wrz z postępującym rozwojem internetu i Web 2.0 nsze życie i prc stją się corz brdziej wirtune. Dotyczy to również brnży pubic retions n brytyjskim rynku jest to brdzo widoczne. Technoogie i gdżety mobine doskone się w tym nowym wspniłym świecie sprwdzją, dtego że recje z medimi i kientmi corz siniej opierją się n komunikcji fot. rchiwum eektronicznej, w cień zś odchodzi stry dobry teefon i spotkni twrzą w twrz. D przykłdu, dodtek technoogiczny do Finnci Times prowdzony jest przez redktor, który z zsdy nie odbier swojego teefonu i jedyną drogą komunikcji z nim jest drog eektroniczn. Poz tym w szumie informcyjnym, n który jko pirowcy jesteśmy wystwieni wszystko dzieje się dużo szybciej niż niegdyś. Szybsze też muszą być nsze rekcje n informcje dotyczące ns i nszych kientów. Brdzo wżne w prcy pirowc, jeśi nie niezbędne, jest więc stłe połączenie z włściwymi źródłmi informcji. Mobine gdżety brdzo to ułtwiją. J sm jestem zwoennikiem minimizcji nie w rozmirze, e w iczbie gdżetów, którymi się n co dzień posługujemy. Szczegónie terz, gdy dobrej ksy PDA wyposżony jest we wszekie nrzędzi, o jkich możn sobie zmrzyć bezprzewodowy internet i e-mi, dyktfon, edytor tekstu, GPS, rdio, no i oczywiście teefon. kwiecień/mj

5 P rp er e i ti et e P U B L I C R E L A T I O N S P U B L I C R E L A T I O N S Tworzymy strtegie sukcesów z wiedzą i doświdczeniem Od O d wrześni w r z e ś n i2006 u r. r u c uruchomiiśmy hmimy P R PR S ysystem stem unikne, utorskie oprogrmownie, które łączy nszą wiedzę w obsłudze kientów, możiwości Internetu orz świtowe rozwiązni w zkresie CRM d b r n ż y p u b i c r e t i o n s

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA: GDZIE JESTEŚMY?

TELEFONIA INTERNETOWA: GDZIE JESTEŚMY? TELEFONIA INTERNETOWA: GDZIE JESTEŚMY? EUROPA I ŚWIAT PRZEGLĄD BADAŃ Trendy związane z branżą VoIP kształtowane są przede wszystkim na Zachodzie. Przyjrzyjmy się na początek aktualnym statystykom z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo