Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa)"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę 1 Lp. Rodzaj Materiału Promocyjnego Opis wymagań Zamawiającego w ramach dostawy danego Rodzaju Materiału Promocyjnego Ilość Cena brutto w PLN za dany Rodzaj Materiału Promocyjnego (dla wszystkich ilości podanych w kolumnie D) A B C D E 1 Tablica pamiątkowa Tablica pamiątkowa (jednostronna). W zakres dostawy, oprócz wytworzenia i dostarczenia tablicy, wchodzi również jej montaż u Zamawiającego. 1 sztuka Wymagania materiałowe tablicy: Tablica z płyty plexi o grubości 5mm. Wymiary: 90x70. Kolorystyka napisów i logotypów monochromatyczna. Grafika naklejana od spodu 1 Przed wypełnieniem zapoznać się w szczególności z działem XI ust. 6, 9 i 11 SIWZ 1

2 i podklejana od spodu folią. Wymagania odnośnie treści na tablicy: treść według wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ (wytyczne: strona nr 9 i 10 załącznik nr 3 SIWZ oraz logotypy Akademii Sztuki, Projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (zwanego dalej w niniejszym dokumencie Projektem ) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej w niniejszym dokumencie również jako MKiDN ) - według załączników nr 1 i 2 SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wytarzania tablicy pamiątkowej przygotuje projekt graficzny tablicy uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do końca sierpnia Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego tablicy drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Wymagania odnośnie montażu: Tablica pamiątkowa spełniająca powyższe wymogi wymaga zamontowania w widocznym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na budynku Centrum Przemysłów Kreatywnych (budynek na terenie Szczecina). Sposób montażu: w porozumieniu z Zamawiającym. Zawieszenie na bolcach dystansujących: aluminiowych, o wymiarach: średnica mm, odległość od ściany 25 mm. Wytworzenie, dostarczenie i montaż tablicy pamiątkowej u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami jak wyżej i postanowieniami Umowy o zamówienie (w tym na podstawie jej projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 20 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego, przy czym wskazany termin Zamawiający ma prawo wydłużyć, z przyczyn organizacyjnych wynikających z prac budowlanych dotyczących budynku, gdzie dostarczona tablica podlega montażowi (maksymalny termin na wykonanie montażu dostarczonej tablicy jak powyżej nie będzie jednak dłuższy niż do 30 października

3 2 Roll-upy z torbami transportowymi 4 roll-upy zawierające (każdy) identyfikację wizualną Projektu (załącznik nr 1 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ (załącznik nr 3 SIWZ). Wymiary roll-upów: około 100x215 cm każdy. Wymogi materiałowe roll-upów: aluminium lakierowane proszkowo na kolor czarny mat, kaseta o przekroju łezki, druk CMYK, 750 dpi mat, materiał do roll-upów poliestrowy, min. 240 mic, lub min. 500 g/m2. Wykonawca przed przystąpieniem do wytarzania roll-upów przygotuje projekt graficzny roll-upów uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Wymogi dotyczące toreb transportowych: Torba dla każdego roll-upu. Każda torba z miękką wkładką, rozsuwana wzdłuż całej szerokości. Nie jest wymagane oznakowanie toreb transportowych. Wytworzenie i dostarczenie Zamawiającemu roll-upów z torbami transportowymi zgodnie z wymaganiami jak wyżej i postanowieniami Umowy o zamówienie (w tym na ich podstawie projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 10 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 4 sztuki 3 Naklejki informacyjne (rozmiar duży) Naklejki informacyjne transparentnych (400 sztuk) i w kolorze białym (400 sztuk), każda naklejka o wymiarach w przybliżeniu 120/75 mm, na folii walcowanej, z klejem trwałym (przeznaczenie: do oklejania sprzętu zakupionego w ramach Projektu). 800 sztuk /w tym: 400 białych 3

4 z nadrukiem Każda ww. naklejka musi zawierać nadruk z: Logo NSS Logo Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie Flagę Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Napis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Logo i nazwa Akademii Sztuki w Szczecinie logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tytuł Projektu oraz 400 sztuk transparentnych/ Powyższe oznaczenia znajdują się w załącznikach 1-3 SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia naklejek z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 22 dni robocze od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego naklejki drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie Zamawiającemu naklejek zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 4 Naklejki informacyjne Naklejki informacyjne transparentne (300 sztuk) i w kolorze białym (300 sztuk), każda o wymiarach w przybliżeniu 120/25 mm, na folii walcowanej, z klejem trwałym (przeznaczenie: do oklejania sprzętu zakupionego w ramach Projektu). 600 sztuk /w tym: 4

5 (rozmiar średni) z nadrukiem 5 Naklejki informacyjne (rozmiar mały), Każda ww. naklejka musi zawierać nadruk: Logo NSS Logo Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie Flagę Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Napis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Logo Akademii Sztuki w Szczecinie, Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższe oznaczenia znajdują się w załącznikach 1-3 SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia naklejek z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 22 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego naklejki drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie Zamawiającemu naklejek zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. Naklejki informacyjne w kolorze białym (500 sztuk), każda o wymiarach w przybliżeniu 120/12 mm, na folii walcowanej, z klejem trwałym (przeznaczenie: do oklejania sprzętu zakupionego w ramach Projektu). 300 białych oraz 300 sztuk transparentnych/ 500 sztuk 5

6 z nadrukiem Każda ww. naklejka musi zawierać nadruk: Logo NSS Logo Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie Flagę Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Logo Akademii Sztuki w Szczecinie, Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższe oznaczenia znajdują się w załącznikach 1-3 SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia naklejek z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 22 dni robocze od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego naklejki drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie Zamawiającemu naklejek zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 6 Naklejki informacyjne (rozmiar mini) z nadrukiem Naklejki informacyjne w kolorze białym (500 sztuk), każda o wymiarach w przybliżeniu 80/8 mm, na folii walcowanej, z klejem trwałym (przeznaczenie: do oklejania sprzętu zakupionego w ramach Projektu). Każda ww. naklejka musi zawierać nadruk: Logo NSS Logo Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie Flagę Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i 500 sztuk 6

7 odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Logo Akademii Sztuki w Szczecinie, Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższe oznaczenia znajdują się w załącznikach 1-3 SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia naklejek z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 22 dni robocze od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego naklejki drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie Zamawiającemu naklejek zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 7 Kaski ochronne z nadrukiem Kaski ochronne z nadrukowanymi na nie: Wymagania dotyczące kasków: każdy kask ochronny wykonany z tworzywa ABS w kolorze niebieskim, z paskiem podbródkowym, spełniający wymagania normy EN397. Regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie cm, dająca możliwość dopasowania kasku do głowy. Skorupa wyposażona w daszek, więźba z pasami nośnymi, w części przedniej potnik i pasek podbródkowy. Wymagania dotyczące nadruku: Przód kasku: logo Projektu (Załącznik nr 1 SIWZ) Tył lub /i bok kasku (w uzgodnieniu z Zamawiającym): logotpy według wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ. Wskazane wytyczne stanowi załącznik nr 3 SIWZ oraz logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ). 100 sztuk 7

8 Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia kasków z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego kasku drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie kasków ochronnych zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 8 Kamizelki odblaskowe z nadrukiem Kamizelki odblaskowe w kolorze pomarańczowym, wykonane z materiału fluorescencyjnego poliester 100%, gramatura: minimum 120g/m2, każda wykończona pomarańczową lamówką. Na każdej kamizelce dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości około 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471. Zapięcie na rzep. Rozmiar każdej z kamizelek: L. Każda osobno zapakowana w foliowy woreczek. Na każdej kamizelce musi znajdować się nadruk: - z tyłu: napis Akademia ZMIENIA Szczecin, - z przodu: logo CPK (załącznik nr 1 SIWZ) oraz niezbędne logotypy (logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie załącznik nr 1, 2 i 3 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia kamizelek z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o zamówienie. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego kamizelek drogą elektroniczną, 100 sztuk 8

9 w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie kamizelek odblaskowych zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 9 Torby tekstylne z nadrukiem i naszywką Gadżety promocyjne w postaci toreb tekstylnych z nadrukiem i naszywką. Wymagania materiałowe dotyczące każdej z toreb: torba z drelichu z długimi uchwytami (gram. minimum 280 g/m2) w kolorze szarym. Wymiary ok. 38x41 cm, długość uchwytu: ok. 63x2,5 cm. Wykończenie: brzegi obrębione, górne wykończenie podwójne, uchwyty wzmocnione szwem krzyżykowym. Wymagania dotyczące nadruku na torbach: nadruk farbą plastoizolową logo Projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ. Wymagania dotyczące naniesienia w formie naszywki: Naszywka o wymiarach w przybliżeniu 16 cm na 2 cm, nadrukowanymi (metodą sublimacji lub druk cyfrowy) z logotypami projektu (logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie), zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 SIWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia toreb tekstylnych z nadrukiem i naszywką przygotuje ich projekt graficzny i naszywką uwzględniający wymagania jak wyżej oraz przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego torby z nadrukiem i naszywką drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps sztuk 9

10 Dostarczenie toreb z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) o wymaganiach jak wyżej musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 10 Pendrive y z nadrukiem, w opakowaniach z nadrukami Gadżety promocyjne w postaci Pendrive ów z nadrukiem. Każdy Pendrive umieszczony w opakowaniu również z nadrukiem. Wymagania (parametry) dotyczące każdego Pendrive a: Pendrive o pojemności minimum 16 GB Interfejs: USB 3.0. Obudowa wykonana z aluminium, pokrytego farbą o metalicznym odcieniu w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Pendrive winien posiadać końcówkę zabezpieczającą, musi być kompatybilny z najważniejszymi systemami operacyjnymi. Wymiary: w przybliżeniu 60,0 x 18 x 10 mm. Wymagania dotyczące nadruku na każdym z Pendrive ów: nadruk pełnokolorowy, jednostronny o treści: Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych lub logo CPK (do wyboru na etapie akceptacji projektu). Wskazane logotypy w załączniku nr 1. Wymagania dotyczące opakowań na Pendrive y: opakowanie kartonowe w kolorze czarnym z klapką. Wnętrze pudełka wypełnione czarną pianką, z wgłębieniem na Pendrive. Wymiary: w przybliżeniu 100 x 60 x 20 mm. Wymagania dotyczące znakowania na opakowaniach: Technika znakowania: tabliczka grawertonowa zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ oraz z wszystkimi wymaganymi logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju 800 sztuk 10

11 Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ), logo/nazwa projektu Akademia ZMIENIA Szczecin, logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia pendrive a z nadrukiem oraz jego opakowania z nadrukiem przygotuje projekt graficzny pendrive a z nadrukiem oraz jego opakowania z nadrukiem uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego pendrive a z nadrukiem oraz jego opakowania z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie pendrive a z nadrukiem oraz jego opakowania z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej i postanowieniami Umowy o zamówienie (w tym na podstawie ich projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego) o wymaganiach jak wyżej musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 11 Notesy A4 z nadrukiem, Gadżety promocyjne w postaci notesów A4 (bloczków reklamowych) z nadrukiem. Wymagania dotyczące notesów: Bloczek reklamowy A4 w kratkę, min. 25 kartek, papier offsetowy, gramatura min. 90 g, klejony od góry, na kartonie (gramatura min. 250 gsm) ostatnia strona notesu. Wymagania dotyczące nadruku: nadruk kolor (4/0) w technice offset (CMYK) zawierający stopkę Projektu z obowiązującymi logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) i informacją o finansowaniu projektu na dole strony oraz baner spójny z systemem identyfikacji wizualnej projektu oraz logotypem Akademii Sztuki w Szczecinie (zgodnie z 1000 sztuk 11

12 załącznikiem nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia notesów z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego notesu z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie notesu z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej i postanowieniami Umowy o zamówienie (w tym na podstawie ich projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 12 Zestawy biurowe z nadrukiem Gadżety promocyjne w postaci zestawów biurowych z nadrukiem. Na każdy zestaw składa się: min. 60-kartkowy notes w kartonowej okładce koloru brązowego, z dołączonym piórnikiem wykonanym z nonwovenu zawierającym ołówek, linijkę, temperówkę oraz gumkę. Wymagania dotyczące nadruku w trzech miejscach: Na notesie: nadruk (CMYK, w pełnym kolorze) na zewnętrznej stronie okładki (tył i przód), ze wszystkimi wymaganymi logotypami: 1. tył: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ), logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ); 2. przód: logo Centrum Przemysłów Kreatywnych. Na piórniku: logo/nazwa projektu Akademia ZMIENIA Szczecin. Na piórniku: 3. nadruk logo/nazwa projektu Akademia ZEMINIA Szczecin w wersji kolorowej. 500 zestawów 12

13 Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia zestawów biurowych z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego zestawu biurowego z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie zestawu biurowego z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 13 Długopisy z grawerowaniem Gadżety promocyjne w postaci długopisów z grawerowaniem Wymaganie materiałowe dla każdego z długopisów: długopisy aluminiowe o wymiarach ok. 135x10 mm w kolorze niebieskim, z wymiennym wkładem. Odblokowanie wkładu przez wciśnięcie. Wymagania dotyczące grawerowania: grawerowane z dwóch stron: z jednej strony nazwa projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 1 SIWZ), z drugiej ciąg obowiązujących logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia długopisów z grawerowaniem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego długopisu z grawerowaniem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps sztuk 13

14 Dostarczenie długopisów z grawrowaniem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 14 Ołówki z nadrukiem Gadżety promocyjne w postaci ołówków z nadrukiem: Wymagania materiałowe dla każdego z ołówków: ołówki lakierowane, bezdrzewne, wykonane w całej masie z czystego grafitu. Gradacja: HB, długość: ok. 155 mm, o okrągłym przekroju i zaokrąglonym końcu, zatemperowane. Wymaganie dotyczące nadruku: na każdym ołówku nadruk jednokolorowy (technika: tampodruk) z jednej strony nazwa projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych, z drugiej ciąg obowiązujących logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia ołówków z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego ołówka z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie ołówków z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego sztuk 14

15 15 Koszulki plastikowe A4 z nadrukiem Gadżety promocyjne w postaci koszulek plastikowych A4 z nadrukiem (obrandowaniem): Wymaganie materiałowe dotyczące każdej z koszulek: koszulka A4 na dokumenty, z poszerzanym brzegiem, do przechowywania katalogów, cenników itp. (z harmonijkowym brzegiem zwiększającym pojemność koszulki o ok. 25 mm), multiperforowana pasująca do każdego segregatora, z paskiem perforowanym wzmocnionym, otwierana u góry, wykonana z mocnej folii polipropylenowej (PVC) grubości min. 170 mic, folia elastyczna, uginająca się i niepękająca podczas zgięcia. Przezroczysta. Wymagania dotyczące nadruku: Na każdej koszulce nadruk jednostronny i jednokolorowy z nazwą/logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 1 SIWZ) i ciągiem obowiązujących logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia koszulek plastikowych z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego koszulki A4 z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie koszulek A4 z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 500 sztuk 15

16 16 Torby papierowe z nadrukiem Gadżety promocyjne w postaci toreb papierowych z nadrukiem: Wymagania materiałowe dotyczące każdej z toreb: papier min. 170 gram, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym (w ramach akceptacji projektu graficznego, o której mowa poniżej), wymiary: szerokość min. 23 cm, wysokość min. 28 cm, dno min. 8 cm., laminowana na mat. Uchwyt torby sznurek bawełniany, dopasowany do koloru torby, przewlekany przez otwory, usztywnienie tekturką dna i górnej krawędzi. Wymagania dotyczące nadruku: Na każdej torbie nadruk na jednej stronie, na całej powierzchni z logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 1 SIWZ) i ciągiem obowiązujących logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia toreb papierowych z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego torby papierowej z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie toreb papierowych z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego sztuk 17 Teczki ofertowe A4 z nadrukiem Gadżety promocyjne w postaci teczek ofertowych A4 z nadrukiem: Wymagania materiałowe dotyczące każdej z teczek: format A4, podwójnie zbigowany 1000 sztuk 16

17 grzbiet (ok. 8 mm) znajdujący się także na skrzydłach teczki. Zakładki na całej długości z trzech stron uniemożliwiające wypadnięcie dokumentów, teczki muszą być zaopatrzone w gumkę umożliwiającą zamknięcie teczki. Materiał: tektura lub sztywny karton min. 350g. Wymagania dotyczące nadruku: na każdej teczce nadruk barwny (w pełnych kolorach) jednostronny (CMYK) na zewnętrznej stronie teczki (przód) z nazwą/logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 1 SIWZ) i ciągiem obowiązujących logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Pokryta laminatem matowym po całości. Plus lakier wybiórczy. Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia teczek A4 z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego teczki A4 z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie teczek A4 z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 18 Teczki ofertowe A4 (płaskie) z nadrukiem Gadżety promocyjne w postaci teczek ofertowych A4 (płaskich) z nadrukiem Wymagania materiałowe dotyczące każdej z teczek: format A4, materiał: tektura lub sztywny karton min. 350g. Wymiary: ok. 32/24 cm. Dwie wewnętrzne zakładki w części dolnej i bocznej uniemożliwiające wypadnięcie dokumentów szt. 17

18 Wymagania dotyczące nadruku: na każdej teczce nadruk (CMYK) na zewnętrznej stronie teczki (przód) z logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 1 SIWZ) i ciągiem obowiązujących logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia teczek ofertowych A4 z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego teczki ofertowej A4 (płaskiej) z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie teczek ofertowych A4 (płaskich) z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej i postanowieniami Umowy o zamówienie (w tym na podstawie ich projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 19 Zestawy karteczek samoprzylepnych (w okładce z nadrukiem) Gadżety promocyjne w postaci zestawów wielokolorowych karteczek samoprzylepnych w okładce z nadrukiem: W zakres każdego zestawu karteczek samoprzylepnych wchodzić mają: - kolorowe fiszki (znaczniki) w min. 5 kolorach, po min. 25 szt. w każdym kolorze - min. 3 bloczki z kartkami (każdy bloczek kartek w innym kolorze, po min. 25 szt. w każdym bloczku). Cały zestaw w okładce tekturowej (łączenie typu spirala) w kolorze brązowym. Wymiary zestawu: w przybliżeniu 70x70x20 mm. 500 zestawów 18

19 Wymagania dotyczące nadruku: Nadruk kolorowy (CMYK) na zewnętrznej stronie przedniej okładki z logo projektu (załącznik nr 1 SIWZ), a także ze wszystkimi wymaganymi logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii Sztuki w Szczecinie (załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca przed przystąpieniem do wytworzenia ww. zestawu w okładce z nadrukiem przygotuje ich projekt graficzny uwzględniający wymagania jak wyżej i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie do dnia r. Zamawiający wymaga przekazania projektu graficznego zestawu karteczek samoprzylepnych w okładce z nadrukiem drogą elektroniczną, w formie pliku pdf. i eps. Dostarczenie zestawu karteczek samoprzylepnych w okładce z nadrukiem zgodnie z wymaganiami jak wyżej i postanowieniami Umowy o zamówienie (w tym na podstawie ich projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego) musi nastąpić w terminie 42 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. projektu graficznego. 20 Kubki termiczne z grawerem Gadżety promocyjne w postaci kubków termicznych z grawerem Wymagania materiałowe dotyczące każdego kubka: Kubek termiczny o pojemności min. 400 ml, ze szczelnym zamknięciem, stal nierdzewna na zewnątrz, wnętrze z PP. Rozmiar: ok. 12 x 8 x 16 cm, kolor niebieski. Wymagania dotyczące graweru: Grawer laserowy, z logo projektu (załącznik nr 1 SIWZ) i ciągiem wymaganych logotypów: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 3 SIWZ), logo MKiDN (załącznik nr 2 SIWZ) oraz logo Akademii 200 sztuk 19

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap Załącznik nr 1 do siwz ZP 45/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Opis zamówienia Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. 3 Nazwa przedmiotu zamówienia Teczka konferencyjna Strona Internetowa Oferta inwestycyjna Szt. 500 500 4 Roll-Up 3 5 Cykl publikacji 6 Spot radiowy

Bardziej szczegółowo

Obudowa wykonana z drewna o wysokim stopniu twardości, odporności na wgniecenia, interfejs: USB 2.0 lub 3.0, pojemność: min. 8 GB. grawer.

Obudowa wykonana z drewna o wysokim stopniu twardości, odporności na wgniecenia, interfejs: USB 2.0 lub 3.0, pojemność: min. 8 GB. grawer. Lp. Nazwa ilość sztuk Opis przedmiotu Rodzaj i kolor nadruku Przykładowe zdjęcie 1 Roll-up 1x2m dwustronny kolorowy z wydrukiem 2 2 Roll-up 1x2m jednostronny kolorowy z wydrukiem 2 Podłoże najwyższego

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15 lutego 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, znakowanie oraz dostawa artykułów promocyjnoreklamowych do

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych: I. Torby ekologiczne 10.000 szt. Wymiary wysokość 41 cm

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa upominków reklamowych o niżej wymienionych parametrach: L p. Tytuł Opis Ilość 1 Notes samoprzylepny Część I Notes samoprzylepny o parametrach:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Dla rozwoju infrastruktury i środowiska System Identyfikacji Wizualnej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 17.09.2010 r. System identyfikacji wizualnej projektu Niniejszy system identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Informacje ogólne Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy Dot.: przetargu nieograniczonego na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych. 1. Aluminiowy notes z długopisem: Opis produktu notes

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18 262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

1.DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I. LINIA OFICJALNA 1.DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1. Bransoletka silikonowa niebieska wymiary: średnica 7 cm, szerokośd 1 cm kolor: niebieski branding: zgodny z CI Miasta technika zdobienia: frezowanie elementami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo