Ministra Edukacji Narodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministra Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej materiały konferencyjne Białystok, marca 2010 r.

2 2

3 3

4 4

5 Organizator: dr hab. Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku Rada Programowa: Alicja Geniusz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku Józef Jacek Hordejuk Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Wiesław Joszczyk Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Danuta Kaszyńska - Przedstawiciel Podlaskiego Forum Gospodarczego w Białymstoku BoŜena Barbara Krasnodębska Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Lucja Orzechowska Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Małgorzata Sutuła Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych w Białymstoku Jan Zadykowicz Prezes JAZON Sp. z o.o. 5

6 Opracowanie koncepcji i kierownictwo organizacyjne: Wojciech Janowicz Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lucja Orzechowska Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Skład i redakcja: Roman Tatarzyński - Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 6

7 Patronaty medialne Miesięcznik Dyrektor Szkoły TVP Białystok Ochrona Konferencji i I Podlaskich Targów Pracy 7

8 8

9 I SESJA - godz Program konferencji: Kierunki zmian w kształceniu zawodowym 10 marca 2010 r. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku 1. Powitanie zaproszonych Gości Wojciech Janowicz - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu 2. Otwarcie konferencji przez dra hab. Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku II SESJA godz Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy nadzieje i moŝliwości współpracy - Danuta Kaszyńska, Podlaskie Forum Gospodarcze 2. Potrzeby kadrowe podlaskich pracodawców Maciej Muczyński, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna 3. MoŜliwości współpracy ze szkołami zawodowymi Jan Zadykowicz, Jazon Sp. z o.o. 4. Modernizacja kształcenia zawodowego Zbigniew Lenart, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 5. Losy podlaskich absolwentów Jarosław Sadowski, Wojewódzki Urząd Pracy 6. Dobre praktyk we współpracy z Pracodawcami BoŜena Krasnodębska, Centrum Kształcenia Ustawicznego 7. Realizacja rekomendowanych rozwiązań na rzecz kształcenia zawodowego Miasta Białegostoku- Lucja Orzechowska, Departament Edukacji, Kultury i Sportu godz Otwarcie I Podlaskich Targów Pracy w ramach IV edycji Targów Zawodowych III SESJA - godz Panele dyskusyjne : z udziałem ekspertów, przedstawicieli instytucji, uczelni wyŝszych, pracodawców,, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów klas programowo najwyŝszych: 1. BranŜowe grupy robocze: drzewno-mechaniczna; budowlano-elektroniczno-teleinformatyczna; usługowa z uwzględnieniem hotelarstwa, gastronomii, turystyki, handlu, administracji, kosmetyki, fryzjerstwa; rolno spoŝywcza; kształcenia specjalnego. godz Rozstrzygnięcie Turnieju Wiedzy o Zawodach. 2. Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad. godz OBIAD godz Zwiedzanie Targów. 2. Punkt konsultacyjny doradcy zawodowego. 11 marca 2010 r. - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku godz Zwiedzanie Targów. 2. Punkt konsultacyjny doradcy zawodowego. 9

10 10

11 SPIS TREŚCI I. Artykuły oraz prezentacje: Anna Arciszewska - Współpraca biura karier z pracodawcami - Biuro Karier WSAP w Białymstoku...13 Lucyna Brajer - Efekty pracy doradców metodycznych na rzecz przygotowania do modernizacji kształcenia zawodowego - Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku...22 Ewa Maria Chociej - StaŜe zagraniczne szansa na rynku pracy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku...25 Jerzy Kiszkiel - Wsparcie rozwoju i modernizacji szkolnictwa zawodowego województwa podlaskiego z poziomu organu nadzoru pedagogicznego - Podlaskie Kuratorium Oświaty...28 doc. dr Urszula Kłosiewicz - Górecka, Maria Jolanta AmbroŜej - Zachowania pracodawców na białostockim rynku pracy - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku...39 BoŜena Barbara Krasnodębska RozwaŜania nad kształtem edukacji zawodowej we współpracy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku...47 BoŜena Barbara Krasnodębska, Mariusz Tarasiuk Świadomy wybór pewny sukces - Dobre praktyki we współpracy z Pracodawcami na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku...51 Zbigniew Lenart - Modernizacja kształcenia zawodowego Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku...58 Lucja Orzechowska, Agnieszka Mróz - Realizacja rekomendowanych rozwiązań na rzecz kształcenia zawodowego Miasta Białegostoku - Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Jerzy Pszczoła - Współdziałanie Stowarzyszeń Naukowo Technicznych białostockiej Federacji NOT ze szkołami zawodowymi - Rada FSNT NOT w Białymstoku...74 dr Cecylia Sadowska-Snarska, Maciej Muczyński - Potrzeby kadrowe podlaskich pracodawców WyŜsza Szkoła Ekonomiczna...77 Jarosław Sadowski - Losy zawodowe podlaskich absolwentów Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku...97 Jan Zadykowicz - MoŜliwości współpracy ze szkołami zawodowymi - Jazon Sp. z o.o. w Białymstoku II. Tezy paneli dyskusyjnych w branŝach: drzewno-mechanicznej, budowlano-elektronicznoteleinformatycznej, usługowej z uwzględnieniem hotelarstwa, gastronomii, turystyki, handlu, administracji, kosmetyki, fryzjerstwa, rolno spoŝywczej, kształcenia specjalnego III. Rekomendacje z V edycji konferencji zawodowej Kształcenie zawodowe-egzaminy zewnętrzne-rynek pracy

12 I. Artykuły oraz prezentacje* *) Materiały w opracowaniu Autorów 12

13 Anna Arciszewska Doradca zawodowy Biuro Karier WSAP w Białymstoku Współpraca Biura Karier z pracodawcami Krótka historia Biur Karier Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne działają blisko 100 lat w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii, Belgii, krajach skandynawskich, Grecji, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. Pierwsze powstały, tuŝ po II wojnie światowej, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce powstały w latach 90-tych. Zmiany strukturalne w kraju, recesja i coraz bardziej wymagający rynek pracy w istotny sposób wymusił na uczelniach polskich konieczność powoływania do Ŝycia tego typu instytucji. Biura karier stały się integralnym elementem struktur organizacyjnych większości uczelni. 1 Potrzeba powołania Biur Karier ujawniła się w wyniku szybkich zmian ekonomicznych związanych z przejściem do gospodarki wolnorynkowej oraz ze względu na wzrastającą liczbę studentów. Dyplom ukończenia wyŝszej uczelni nie gwarantował otrzymania satysfakcjonującej pracy. Okazało się, Ŝe potrzebna jest instytucja mogąca ułatwić studentom i absolwentom poruszanie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i wejście w aktywne Ŝycie zawodowe. W chwili obecnej w naszym kraju istnieje ponad 40 tego typu placówek, której misją jest słuŝenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyŝszych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. 2 Misja Biura Karier Misją Biur Karier jest słuŝenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyŝszych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biura Karier powstawały przy głównych i liczących się uniwersytetach jako element całego systemu poradnictwa psychologicznego dla młodzieŝy. Biura Karier główny nacisk kładą na poradnictwo zawodowe, pomagają w określeniu dalszej zawodowej drogi Ŝyciowej 1 Teczka informacyjna: Akademickie Biura Karier; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie,

14 studentów, w oparciu o zidentyfikowane predyspozycje zawodowe. Biura Karier badają równieŝ losy zawodowe absolwentów. Misją Biur Karier są równieŝ działania informacyjne tzw. informatorium: własne publikacje i poradniki, bezpłatna dystrybucja poradników, katalogów np. branŝowych, z targów pracy, dotyczących praktyk, i pracodawców, dostęp do bazy danych firm rekrutujących absolwentów wyŝszych uczelni, informacje o ofertach pracy i sytuacji na rynku pracy, informacje o zawodach (opisy zawodów i stanowisk, porady dla studentów i absolwentów na ten temat), prasa zawierającą aktualne oferty i informacje na temat rynku pracy, materiały dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, informacje dotyczące prawa pracy, adresy internetowe pomocne przy szukaniu pracy, analizy rynku pracy (zestawienie informacji dotyczących tej tematyki), wzory pisania Ŝyciorysów zawodowych i listów motywacyjnych. Pośrednictwo pracy czyli pomoc w zdobyciu pracy to jedno z głównych działań Biur Karier tj. organizowanie spotkań z pracodawcami na uczelniach, organizowanie targów pracy, aktywna działalność w Internecie ułatwiająca kontakt studentów z pracodawcami to stałe elementy działań Biur Karier. W ramach doradztwa Biura Karier prowadzą ponadto bogatą działalność szkoleniową, dającą praktyczne umiejętności i wiedzę przydatną na rynku pracy. 3 Z pomocy Biur Karier korzystają przede wszystkim: studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy, pracodawcy, poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki, wyŝsze uczelnie, szkoły średnie i inne instytucje edukacyjne, weryfikujące strukturę i programy kształcenia, dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier 4. Cele i zadania Biur Karier Głównym celem Biur Karier jest zawodowa promocja studentów i absolwentów uczelni. Działalności Biur zorientowana jest na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim. Celem jest ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką. Biura pełnią teŝ rolę w promocji uczelni, zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm Teczka informacyjna: Akademickie Biura Karier; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie,

15 Działania Biur Karier prowadzenie doradztwa zawodowego: 1. INDYWIDUALNEGO - Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi pomagają studentom i absolwentom w wyborze ścieŝki kariery, tworzenie indywidualnych planów działania i sposobów realizacji zamierzonego celu zawodowego. W ramach poradnictwa indywidualnego odbywają się równieŝ testy psychologiczne, testy predyspozycji zawodowych, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą. 2. GRUPOWEGO warsztaty z zakresu autoprezentacji, opracowania dokumentów aplikacyjnych, róŝnych metod rekrutacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, planowanie kariery, predyspozycji zawodowych itp. pozyskiwanie ofert pracy dla studentów i absolwentów usługa pośrednictwa pracy promowanie absolwentów na lokalnym rynku pracy organizowanie praktyk i staŝy zawodowych; nawiązywanie współpracy z pracodawcami; organizowanie prezentacji firm, spotkań i imprez promocyjnych związanych z rynkiem pracy dla studentów i absolwentów. Gromadzenie informacji o rynku pracy, jak i pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy Informatory o rynku pracy zawierają zarówno wiadomości dotyczące firm ogólnopolskich i regionalnych oraz ich planów rekrutacyjnych, staŝy i praktyk zawodowych, wyjazdów zagranicznych jak i informacje o szkoleniach, kursach, szkołach językowych oraz studiach podyplomowych. Biura Karier równieŝ aktywnie poszukują, klasyfikują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej. Promocja absolwentów informowanie pracodawców o profilach zawodowych absolwentów promowanie przedsiębiorczości i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych małych przedsiębiorstw, po przez szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia firmy Obszary działania Biura Karier studenci i absolwenci promocja uczelni i absolwentów współpraca z pracodawcami 15

16 Pracodawcy Biura Karier z załoŝenia słuŝy studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej oraz poruszaniu się po rynku pracy. Z drugiej strony działania biura karier są równocześnie skierowane do pracodawców. Co oferują Biura Karier pracodawcom: prowadzą bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy - mają moŝliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia ich danych pracodawcom, prowadzącym rekrutacje pracowników; organizują bezpośrednie spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami na terenie uczelni, pozwala to pracodawcom na dotarcie z ofertą rekrutacyjną firmy do szerokiej grupy potencjalnych kandydatów do pracy. organizują targi pracy dając tym samym moŝliwość prezentacji firmy w środowisku akademickim, nawiązanie kontaktów i współpracy między studentami a przedsiębiorcami i pracodawcami, targi pracy są doskonałą okazją do wymiany poglądów, opinii oraz oczekiwań pracodawców i przyszłych pracowników. tworzą profile kandydatów na określone stanowisko oraz prowadzą selekcje kandydatów, wyszukują studentów lub absolwentów spełniających wskazane przez firmę wymagania. Na Ŝyczenie pracodawcy Biura Karier prowadzą wstępną rekrutację, oceniają predyspozycje zawodowe kandydatów, umiejętności i kwalifikacje w oparciu o dokumenty aplikacyjne i rozmowę kwalifikacyjną oraz testy. zamieszczają ogłoszenia rekrutacyjne - ofert pracy/praktyk/staŝy na ogólnodostępnej stronie internetowej uczelni lub biura karier oraz na terenie uczelni organizują spotkania rekrutacyjnego ze studentami i absolwentami w pomieszczeniu biura pomagają w znalezieniu staŝystów i praktykantów, którzy pomogą zarówno w bieŝącej pracy Firmy, jak teŝ w organizowaniu przedsięwzięć krótkoterminowych. Drogi dotarcia do pracodawców Biura Karier mogą same nawiązywać współpracę z pracodawcami, a tym samym pozyskiwać ofert pracy od pracodawców na przykład po przez: stworzenie bazy pracodawców lokalnych i krajowych z którymi Biuro Karier chce nawiązać współpracę, na podstawie programów nauczania na poszczególnych kierunkach tworzymy profile absolwentów uczelni, 16

17 przygotowujemy ofertę usług Biura Karier dla pracodawców wraz z informacją, jaką wiedzę i umiejętności posiadają absolwenci naszej uczelni, którzy są potencjonalnymi kandydatami do pracy. Cały pakiet informacji wysyłamy do pracodawców, umieszczamy teŝ na stronie internetowej. w celu pozyskiwania ofert pracy naleŝy śledzić ogłoszenia o pracy zarówno w prasie jak i w Internecie, pozwala to na określenie jakie firmy w danych chwili poszukują pracowników, jest to niezwykle dobry moment Ŝeby nawiązać współpracę z pracodawcą i pozyskać ofertę pracy po przez kontakt bezpośredni z pracodawcą wizyta w firmie, kontakt telefoniczny lub . Oferty pracy w Biurze Karier W celu jak najlepszego doboru kandydata na proponowane stanowisko, naleŝy od pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy zgromadzić wiele informacji, które moŝna umieszczać w dokumentacji biura karier w tzw. Formularzu zgłoszenia oferty pracy zawierającym: Nazwa firmy (dokładny adres, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie dokumentów od kandydatów, , numer telefonu oraz fax) Nazwa stanowiska Charakterystyka stanowiska pracy zakres obowiązków Wymagania stawiane kandydatom (student/absolwent, kierunek/specjalizacja, znajomość języków obcych - jakie, stopień znajomości, umiejętność obsługi komputera - nazwy programów, prawo jazdy - kategoria, poŝądane cechy osobowości, inne wymagania); Co oferuje pracodawca (kursy, szkolenia jakie zapewnia firma, moŝliwości studiowania, itp.); Warunki zatrudnienia (praca dorywcza/stała, rodzaj umowy, godziny pracy, wynagrodzenie). Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem, list motywacyjny, dyplomy, certyfikaty językowe lub ukończonych Kursów) Przykładowy wzór formularza zgłoszenia oferty pracy: 17

18 Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Certyfikat numer 775/1) OFERTA PRACY Biuro Karier WSAP Białystok NR.. /2009 Nr karty pracodawcy DATA ZGŁOSZENIA OFERTY oferta zamknięta (rekrutacja prowadzona przez Biuro Karier) oferta otwarta (podany bezpośredni kontakt do pracodawcy) OSOBA ZGŁASZAJĄCA/ŹRÓDŁO..... INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY... nazwa zakładu pracy, branŝa... miejscowość kod ulica... telefon fax e mail.... osoba do kontaktu tel. e mail INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PRACY STANOWISKO MIEJSCE PRACY... ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA/OPIS PRACY: WYMAGANE KWALIFIKACJE: PRACODAWCA OFERUJE... UWAGI.. FORMA KONTAKTU Z PRACODAWCĄ:.. RODZAJ UMOWY: o pracę zlecenie o dzieło kontrakt LICZBA POSZUKIWANYCH PRACOWNIKÓW.. DATA ZATRUDNIENIA.. APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ: CV LIST MOTYWACYJNY ZDJĘCIE oraz klauzulę: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)" OFERTA WAśNA DO:. REKRUTACJA CIĄGŁA AKTULIZACJA:

19 Pracodawcy który zgłasza się do Biura Karier zakładamy tzw. Kartę pracodawcy Przykładowy wzór: PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY 1 NAZWA FIRMY (PRACODAWCY) NIP REGON KARTA PRACODAWCY nr.../rok 2 DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ (DYREKTOR, PREZES) 3 ADRES (SIEDZIBA) 4 DANE KONTAKTOWE (TELEFON, FAX, ) 5 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROFILU DZIAŁALNOŚCI (BRANśA) DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA 6 AKTUALNE ZATRUDNIENIE 7 PRZEWIDYWANY RUCH KADRY 8 PRZEWIDYWANE POTRZEBY KADROWE 9 OGÓLNE PLANY ROZWOJU FIRMY (NP. ROZWÓJ KADR, PRODUKCJI, ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI) 10 DANE DOT. SYSTEMÓW I ROZKŁADÓW PRACY 11 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ AGENCJĘ DLA PRACODAWCY 12 INDYWIDUALNE OCZEKIWANIA PRACODAWCY, UWAGI 19

20 DANE DOTYCZĄCE KONTAKTU: 13 OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY PRACODAWCY 14 OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY AGENCJI 15 OKREŚLENIE SPOSOBU KONTAKTU 16 OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚCI KONTAKTU DATA KONTAKTU FORMA KONTAKTU CEL, WNIOSKI, DALSZE ZALECENIA, UWAGI Procedura zgłaszania wolnego miejsca pracy moŝe odbywać się bezpośrednio w Biurze Karier, on-line, pocztą elektroniczną bądź faksem. Pracodawca zgłasza się z ofertę pracy, a Biuro Karier spośród osób, które posiada w swojej bazie osób poszukujących pracy wybiera studentów lub absolwentów, którzy mogą ubiegać się o dane stanowisko, moŝna teŝ spośród grupy kandydatów spełniających określone w ofercie wymagania przedstawić firmie tylko grupę osób wybranych po wstępnej selekcji. 5 W określonych przypadkach Biura Karier dokonują oceny predyspozycji osobowościowych kandydatów pod kątem efektywnego działania na określonym stanowisku. Opinia sporządzona zostaje w oparciu o testy i rozmowę kwalifikacyjną. Pracodawca otrzymuje pisemną charakterystykę kandydatów zawierającą informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach i cechach osobowości w odniesieniu do poszukiwanego profilu. 6 Jak przekonać pracodawcę do skorzystania z usług Biura Karier (korzyści) dostęp do szerokiej grupy wykwalifikowanych potencjalnych kandydatów do pracy (bazy danych osób poszukujących pracy prowadzone przez biura karier), a tym samym umoŝliwienie Pracodawcom umoŝliwienie zatrudnienia najlepszych kandydatów 5 Uniwersytet w Białymstoku: podstawy wejścia na rynek pracy, Białystok 2003, str

21 na proponowane stanowisko pracy. Współpraca pracodawców z biurami karier to znakomity sposób na poznanie młodych, zdolnych pracowników promocja firmy, przybliŝenie profilu i kształtowanie wizerunku firmy w środowisku akademickim jako atrakcyjnego pracodawcy (po przez Targi Pracy, prezentacje firm na uczelni, informacje o firmie znajdujące się w Biurze Karier). Dodatkową obustronną korzyścią jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią wyŝszą (teorią) a firmą (praktyką) eksponowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych firm na terenie Uczelni oraz promocja on-line, czyli moŝliwość zamieszczenia banneru Firmy na stronie internetowej Biura Karier, który kierowałby zainteresowanych studentów i absolwentów na stronę internetową pracodawcy współpraca z Biurem Karier daje firmom najszybszy i najtańszy kontakt ze studentami i absolwentami przyszłymi potencjonalnymi pracownikami moŝliwość prezentacji firm na Uczelni. W czasie bezpośredniego spotkania ze studentami pracodawca moŝe przedstawić profil działania swojego przedsiębiorstwa, zapoznać studentów z jego misją, wartościami, osiągnięciami, przedstawić im ofertę praktyk lub pracy oraz wymagania, jakie stawiacie przyszłym pracownikom, opowiedzieć o procesie rekrutacji i korzyściach pracy w danej firmie. Bezpośrednia prezentacja firmy to doskonała okazja, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów. Biuro Karier zapewnia salę wykładową wraz ze sprzętem multimedialnym. zatrudnienie właściwych osób w firmie wymaga duŝego wysiłku, rekrutacja to proces czasochłonny i drogi, a współpraca z Biurem Karier w obszarze rekrutacji i selekcji daje wymierne korzyści, czyli: pomoc w sporządzeniu profilu stanowiska, rozpowszechnienie ofert wśród studentów i absolwentów, profesjonalny dobór i selekcja kandydatów, organizacja spotkań rekrutacyjnych w siedzibie uczelni Biuro karier to nie tylko miejsce, gdzie studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji, skąd moŝna czerpać wiedzę i umiejętności praktyczne. Pozwala to nauczyć się poruszania na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres poszukiwania zatrudnienia. Oczywiście kaŝde biuro wypracowuje swoje standardy, a oferowane w nich usługi występują z róŝnym natęŝeniem. 21

22 mgr inŝ. arch. Lucyna Brajer Doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych Efekty pracy doradców metodycznych na rzecz przygotowania do modernizacji kształcenia zawodowego. Zgodnie z kalendarzem zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 2012/2013 będzie początkiem reformy polskiego systemu oświaty na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Plany Ministerstwa zakładają równoczesne zmiany systemu kształcenia oraz zmiany programowe. Głównym celem wprowadzanych rozwiązań jest dostosowanie kształcenia w Polsce do wymagań współczesnego świata. Szkoły zawodowe mają w tym względzie szczególne zadanie. Jest nim dostosowanie oferty kształcenia oraz jego efektów do zmieniającego się ciągle rynku pracy. Współczesny absolwent szkoły zawodowej to potencjalny pracownik, wyposaŝony nie tylko w niezbędną wiedzę i umiejętności, ale takŝe człowiek nastawiony na sukces i przygotowany do wprowadzania zmian w swojej karierze zawodowej. Człowiek wyposaŝony w umiejętności kluczowe pozwalające mu na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. To bardzo ambitne zadanie moŝe zrealizować szkoła, której kadra potrafi odpowiedzieć na takie wyzwanie. Współczesny nauczyciel szkoły zawodowej powinien być nie tylko doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie, ale takŝe człowiekiem otwartym na zmiany, doskonalącym nieustannie swoją wiedzę i umiejętności. W tym procesie równie waŝne jest śledzenie nowości w nauczanym zawodzie, jak teŝ ciągłe podąŝanie za zmianami w dydaktyce i metodyce nauczania. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest instytucją wspierającą nauczycieli w realizacji ich ustawicznego doskonalenia. Dbamy o to, aby przygotowana oferta szkoleń była róŝnorodna i odpowiadała oczekiwaniom nauczycieli. Naszą szczególną troską jest dotarcie do środowiska z szeroką informacją o zmianach i nowościach na rynku edukacyjnym. Taka jest teŝ nasza oferta, która spotyka się zainteresowaniem nauczycieli. Nas natomiast cieszą efekty naszej pracy, które obserwujemy w codziennych kontaktach z nauczycielami i dyrektorami, nie tylko szkół zawodowych, ale takŝe instytucji wspierających oświatę w realizacji jej misji. Analizując ofertę doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych zrealizowaną w czasie, który upłynął od V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Zawodowej Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne - rynek pracy, moŝna stwierdzić, 22

23 Ŝe tematyka spotkań z nauczycielami zawiera zagadnienia przygotowujące nauczycieli do sprostania wyzwaniom, które stawia przed nimi oświata. DuŜym zainteresowaniem nauczycieli cieszą się spotkania warsztatowe, w trakcie których mogą się oni zapoznać z nowymi metodami pracy oraz moŝliwością ich zastosowania w praktyce szkolnej. Ogromną satysfakcją, dla prowadzącego takie zajęcia, jest obserwacja ich efektów podczas lekcji otwartych, dyskusji nad przedstawionymi do konsultacji konspektami zajęć i programami nauczania oraz w trakcie wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i doradcą metodycznym w ramach konsultacji indywidualnych. Mamy poczucie, ze przyczyniamy się do sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych nauczycieli. Szczególną opieką otaczamy nauczycieli z krótkim staŝem pracy. Dla nich organizujemy spotkania, których zadaniem jest wypracowanie materiałów wspomagających w pracy nauczyciela. Są to podstawowe dokumenty pracy pedagogicznej wymagane prawem oświatowym, takie jak: rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne czy przedmiotowe systemy oceniania. Dbamy o to, aby opracowane materiały były skorelowane ze specyfiką szkoły, w której pracuje młody nauczyciel oraz standardami wymagań egzaminacyjnych. Egzamin zawodowy teŝ jest tematem często poruszanym na spotkaniach metodycznych. Śledzimy na bieŝąco zmiany w tym zakresie i informujemy o nich nauczycieli. Stały kontakt z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁomŜy pozwala nam szybko reagować na potrzeby doskonalenia w tym temacie. Przygotowujemy konferencję, na której przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przedstawi wyniki ostatniego egzaminu zewnętrznego oraz ich analizę. Ponadto wspierając nauczycieli w działaniach zmierzających do coraz lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, rozpoczęliśmy rekrutację na kurs w zakresie obsługi programów wspomagających projektowanie typu CAD. Kurs jest częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "NAUCZYCIELSKIE STUDIUM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. W ramach projektu zostanie przeszkolonych co najmniej 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Mając na uwadze priorytety Ministerstwa, wiele uwagi poświęcamy kształceniu modułowemu w zawodzie. Zorganizowaliśmy warsztaty z udziałem przedstawicieli szkół realizujących kształcenie zawodowe w oparciu o modułowe programy nauczania. Spotkanie zaowocowało szeroką wymianą doświadczeń i przyczyniło się do poszerzenia wiedzy 23

24 nauczycieli. Sami równieŝ doskonalimy swoją wiedzę w tym temacie. Doradca metodyczny uczestniczy w projekcie systemowym realizowanym, w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia, przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. W ramach projektu przeszkolone zostaną kadry do wspierania organizacyjnego, merytorycznego i metodycznego szkół i placówek wdraŝających programy modułowe. Kształcenie modułowe będzie ponadto tematem tegorocznej konferencji metodycznej, która odbędzie się 26.VIII.2010 r. w godz w siedzibie MODM przy ul. Poleskiej 27. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i zaleceniom w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowych, organizujemy szkolenia równieŝ w formie e-learningowej. W kursach prowadzonych w ramach kształcenia na odległość uczestniczyła juŝ znaczna ilość nauczycieli. Dzięki tej formie doskonalenia nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy, co umoŝliwia im wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu. Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 jest działalność innowacyjna szkół. Na początku roku szkolnego przeprowadziliśmy diagnozę w tym zakresie, która wykazała nieznaczny udział szkół zawodowych miasta Białegostoku w realizacji innowacji i eksperymentów w szkole. Postanowiliśmy podjąć działania zmierzające do poprawy statystyk w tym temacie. Opracowaliśmy projekt, który został objęty opieką merytoryczną przez Panią mgr inŝ. Barbarę Piertaszuk starszego wizytatora Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Do projektu przystapiło15 spośród 16 Zespołów Szkół Zawodowych. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, na których wypracowali projekty innowacji pedagogicznych. Projekt jest obecnie w fazie konsultacji indywidualnych. Wierzymy, Ŝe efektem tego działania będzie znaczny wzrost udziału szkół zawodowych w zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 innowacji pedagogicznych. Podsumowując zaplanowane i zrealizowane w ramach oferty doradczej zadania, moŝna stwierdzić, Ŝe przygotowana oferta spotkała się z zainteresowaniem nauczycieli. Świadczy o tym uczestnictwo zarówno w zajęciach stacjonarnych jak i realizowanych przez Internet. Śledzimy na bieŝąco potrzeby nauczycieli i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Pomaga nam w tym prowadzona systematycznie diagnoza potrzeb. Z satysfakcją odnotowujemy sygnały świadczące o pozytywnym odbiorze działań proponowanych przez doradców metodycznych. 24

25 Ewa Maria Chociej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku StaŜe zagraniczne szansa na rynku pracy Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe Ŝycie. Promuje on innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W ramach Projektów Mobilności organizowane są zagraniczne wyjazdy mające na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe m.in. dla młodzieŝy uczącej się zawodu. W ramach projektu StaŜe zagraniczne szansą na rynku pracy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku" 15-tu słuchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szkoły nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjechało w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe staŝe/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Partnerem w projekcie była brytyjska firma EuroPartnership Agency Ltd mająca swą siedzibę w Plymouth. Nasi słuchacze po krótkim przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym w Polsce i mini-rozmówkach biznesowych w dłoniach, byli gotowi do odbycia staŝy w róŝnych firmach w działach administracyjno-biurowych i informatycznych za granicą kraju. Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali referencje od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a takŝe dokument "Europass Mobility", który stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten został wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umoŝliwiającą kaŝdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass - Mobilność jasno i dokładnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staŝ zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, Ŝe jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą. UmoŜliwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegółowienie informacji zawartych w dokumencie. Dzięki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w nowym środowisku. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd zagraniczny. UmoŜliwił im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju, ułatwił ich dalszy, osobisty 25

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe Miasto Białystok Lucja Orzechowska Centrum Kształcenia Ustawicznego Bożena Barbara Krasnodębska Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Małgorzata Sutuła KOWEZiU Warszawa, 26-27

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego Białystok,17 marca 2011r. 1 Potrzeba i cel uchwalenia projektowanych zmian Analiza stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka zawodu - kluczem do sukcesu

Praktyczna nauka zawodu - kluczem do sukcesu Białystok - miasto w którym Ŝyje się najlepiej Konferencja zawodowa Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Praktyczna nauka zawodu - kluczem do sukcesu Białystok, 17 marca 2011 r. UCZESTNICY

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Gabriela Albertin Reforma obniżenia wieku obowiązku szkolnego w województwie pomorskim Poradnik MEN KO Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

RAZEM NA RZECZ UCZNIA

RAZEM NA RZECZ UCZNIA Białystok 16-17 listopada 2011 r. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi KONFERENCJA w ramach projektu Doradztwo kariery, a kształtowanie ścieŝki edukacyjnej i zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL...

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... KARTA ZGŁOSZENIA... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... Zgłaszam swój udział w kursie doskonalącym Modułowe programy nauczania dla

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje usługi z zakresu całożyciowego poradnictwa kariery powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 6 stycznia 2009 r. P/08/076 LPO-41032-4-2008 Pani Dyrektor Łucja Zielińska

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ kod 723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń (kod 723310) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

w zakresie kształcenia zawodowego

w zakresie kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Lublinie KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH w zakresie kształcenia zawodowego www.kuratorium.lublin.pl Lublin, listopad 2007 Kuratorium Oświaty Wydział w Lublinie Kształcenia Wydział

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 ...warunkiem powodzenia jest rozwaga, planowe działanie i pozytywne myślenie......czuj się człowiekiem zespołu i

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków krajowych i europejskich Warszawa, 14 czerwca 2012 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Rozdział I Postanowienia ogólne W skład Zespołu Szkół Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy Słabe strony dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 ludzi/pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pracowników zdolnych do przekwalifikowywania się w ciągu swojego życia pracowników mobilnych pracowników

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo