Ministra Edukacji Narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministra Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej materiały konferencyjne Białystok, marca 2010 r.

2 2

3 3

4 4

5 Organizator: dr hab. Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku Rada Programowa: Alicja Geniusz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku Józef Jacek Hordejuk Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Wiesław Joszczyk Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Danuta Kaszyńska - Przedstawiciel Podlaskiego Forum Gospodarczego w Białymstoku BoŜena Barbara Krasnodębska Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Lucja Orzechowska Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Małgorzata Sutuła Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych w Białymstoku Jan Zadykowicz Prezes JAZON Sp. z o.o. 5

6 Opracowanie koncepcji i kierownictwo organizacyjne: Wojciech Janowicz Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lucja Orzechowska Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Skład i redakcja: Roman Tatarzyński - Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 6

7 Patronaty medialne Miesięcznik Dyrektor Szkoły TVP Białystok Ochrona Konferencji i I Podlaskich Targów Pracy 7

8 8

9 I SESJA - godz Program konferencji: Kierunki zmian w kształceniu zawodowym 10 marca 2010 r. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku 1. Powitanie zaproszonych Gości Wojciech Janowicz - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu 2. Otwarcie konferencji przez dra hab. Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku II SESJA godz Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy nadzieje i moŝliwości współpracy - Danuta Kaszyńska, Podlaskie Forum Gospodarcze 2. Potrzeby kadrowe podlaskich pracodawców Maciej Muczyński, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna 3. MoŜliwości współpracy ze szkołami zawodowymi Jan Zadykowicz, Jazon Sp. z o.o. 4. Modernizacja kształcenia zawodowego Zbigniew Lenart, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 5. Losy podlaskich absolwentów Jarosław Sadowski, Wojewódzki Urząd Pracy 6. Dobre praktyk we współpracy z Pracodawcami BoŜena Krasnodębska, Centrum Kształcenia Ustawicznego 7. Realizacja rekomendowanych rozwiązań na rzecz kształcenia zawodowego Miasta Białegostoku- Lucja Orzechowska, Departament Edukacji, Kultury i Sportu godz Otwarcie I Podlaskich Targów Pracy w ramach IV edycji Targów Zawodowych III SESJA - godz Panele dyskusyjne : z udziałem ekspertów, przedstawicieli instytucji, uczelni wyŝszych, pracodawców,, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów klas programowo najwyŝszych: 1. BranŜowe grupy robocze: drzewno-mechaniczna; budowlano-elektroniczno-teleinformatyczna; usługowa z uwzględnieniem hotelarstwa, gastronomii, turystyki, handlu, administracji, kosmetyki, fryzjerstwa; rolno spoŝywcza; kształcenia specjalnego. godz Rozstrzygnięcie Turnieju Wiedzy o Zawodach. 2. Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad. godz OBIAD godz Zwiedzanie Targów. 2. Punkt konsultacyjny doradcy zawodowego. 11 marca 2010 r. - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku godz Zwiedzanie Targów. 2. Punkt konsultacyjny doradcy zawodowego. 9

10 10

11 SPIS TREŚCI I. Artykuły oraz prezentacje: Anna Arciszewska - Współpraca biura karier z pracodawcami - Biuro Karier WSAP w Białymstoku...13 Lucyna Brajer - Efekty pracy doradców metodycznych na rzecz przygotowania do modernizacji kształcenia zawodowego - Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku...22 Ewa Maria Chociej - StaŜe zagraniczne szansa na rynku pracy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku...25 Jerzy Kiszkiel - Wsparcie rozwoju i modernizacji szkolnictwa zawodowego województwa podlaskiego z poziomu organu nadzoru pedagogicznego - Podlaskie Kuratorium Oświaty...28 doc. dr Urszula Kłosiewicz - Górecka, Maria Jolanta AmbroŜej - Zachowania pracodawców na białostockim rynku pracy - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku...39 BoŜena Barbara Krasnodębska RozwaŜania nad kształtem edukacji zawodowej we współpracy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku...47 BoŜena Barbara Krasnodębska, Mariusz Tarasiuk Świadomy wybór pewny sukces - Dobre praktyki we współpracy z Pracodawcami na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku...51 Zbigniew Lenart - Modernizacja kształcenia zawodowego Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku...58 Lucja Orzechowska, Agnieszka Mróz - Realizacja rekomendowanych rozwiązań na rzecz kształcenia zawodowego Miasta Białegostoku - Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Jerzy Pszczoła - Współdziałanie Stowarzyszeń Naukowo Technicznych białostockiej Federacji NOT ze szkołami zawodowymi - Rada FSNT NOT w Białymstoku...74 dr Cecylia Sadowska-Snarska, Maciej Muczyński - Potrzeby kadrowe podlaskich pracodawców WyŜsza Szkoła Ekonomiczna...77 Jarosław Sadowski - Losy zawodowe podlaskich absolwentów Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku...97 Jan Zadykowicz - MoŜliwości współpracy ze szkołami zawodowymi - Jazon Sp. z o.o. w Białymstoku II. Tezy paneli dyskusyjnych w branŝach: drzewno-mechanicznej, budowlano-elektronicznoteleinformatycznej, usługowej z uwzględnieniem hotelarstwa, gastronomii, turystyki, handlu, administracji, kosmetyki, fryzjerstwa, rolno spoŝywczej, kształcenia specjalnego III. Rekomendacje z V edycji konferencji zawodowej Kształcenie zawodowe-egzaminy zewnętrzne-rynek pracy

12 I. Artykuły oraz prezentacje* *) Materiały w opracowaniu Autorów 12

13 Anna Arciszewska Doradca zawodowy Biuro Karier WSAP w Białymstoku Współpraca Biura Karier z pracodawcami Krótka historia Biur Karier Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne działają blisko 100 lat w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii, Belgii, krajach skandynawskich, Grecji, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. Pierwsze powstały, tuŝ po II wojnie światowej, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce powstały w latach 90-tych. Zmiany strukturalne w kraju, recesja i coraz bardziej wymagający rynek pracy w istotny sposób wymusił na uczelniach polskich konieczność powoływania do Ŝycia tego typu instytucji. Biura karier stały się integralnym elementem struktur organizacyjnych większości uczelni. 1 Potrzeba powołania Biur Karier ujawniła się w wyniku szybkich zmian ekonomicznych związanych z przejściem do gospodarki wolnorynkowej oraz ze względu na wzrastającą liczbę studentów. Dyplom ukończenia wyŝszej uczelni nie gwarantował otrzymania satysfakcjonującej pracy. Okazało się, Ŝe potrzebna jest instytucja mogąca ułatwić studentom i absolwentom poruszanie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i wejście w aktywne Ŝycie zawodowe. W chwili obecnej w naszym kraju istnieje ponad 40 tego typu placówek, której misją jest słuŝenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyŝszych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. 2 Misja Biura Karier Misją Biur Karier jest słuŝenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyŝszych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biura Karier powstawały przy głównych i liczących się uniwersytetach jako element całego systemu poradnictwa psychologicznego dla młodzieŝy. Biura Karier główny nacisk kładą na poradnictwo zawodowe, pomagają w określeniu dalszej zawodowej drogi Ŝyciowej 1 Teczka informacyjna: Akademickie Biura Karier; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie,

14 studentów, w oparciu o zidentyfikowane predyspozycje zawodowe. Biura Karier badają równieŝ losy zawodowe absolwentów. Misją Biur Karier są równieŝ działania informacyjne tzw. informatorium: własne publikacje i poradniki, bezpłatna dystrybucja poradników, katalogów np. branŝowych, z targów pracy, dotyczących praktyk, i pracodawców, dostęp do bazy danych firm rekrutujących absolwentów wyŝszych uczelni, informacje o ofertach pracy i sytuacji na rynku pracy, informacje o zawodach (opisy zawodów i stanowisk, porady dla studentów i absolwentów na ten temat), prasa zawierającą aktualne oferty i informacje na temat rynku pracy, materiały dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, informacje dotyczące prawa pracy, adresy internetowe pomocne przy szukaniu pracy, analizy rynku pracy (zestawienie informacji dotyczących tej tematyki), wzory pisania Ŝyciorysów zawodowych i listów motywacyjnych. Pośrednictwo pracy czyli pomoc w zdobyciu pracy to jedno z głównych działań Biur Karier tj. organizowanie spotkań z pracodawcami na uczelniach, organizowanie targów pracy, aktywna działalność w Internecie ułatwiająca kontakt studentów z pracodawcami to stałe elementy działań Biur Karier. W ramach doradztwa Biura Karier prowadzą ponadto bogatą działalność szkoleniową, dającą praktyczne umiejętności i wiedzę przydatną na rynku pracy. 3 Z pomocy Biur Karier korzystają przede wszystkim: studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy, pracodawcy, poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki, wyŝsze uczelnie, szkoły średnie i inne instytucje edukacyjne, weryfikujące strukturę i programy kształcenia, dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier 4. Cele i zadania Biur Karier Głównym celem Biur Karier jest zawodowa promocja studentów i absolwentów uczelni. Działalności Biur zorientowana jest na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim. Celem jest ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką. Biura pełnią teŝ rolę w promocji uczelni, zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm Teczka informacyjna: Akademickie Biura Karier; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie,

15 Działania Biur Karier prowadzenie doradztwa zawodowego: 1. INDYWIDUALNEGO - Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi pomagają studentom i absolwentom w wyborze ścieŝki kariery, tworzenie indywidualnych planów działania i sposobów realizacji zamierzonego celu zawodowego. W ramach poradnictwa indywidualnego odbywają się równieŝ testy psychologiczne, testy predyspozycji zawodowych, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą. 2. GRUPOWEGO warsztaty z zakresu autoprezentacji, opracowania dokumentów aplikacyjnych, róŝnych metod rekrutacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, planowanie kariery, predyspozycji zawodowych itp. pozyskiwanie ofert pracy dla studentów i absolwentów usługa pośrednictwa pracy promowanie absolwentów na lokalnym rynku pracy organizowanie praktyk i staŝy zawodowych; nawiązywanie współpracy z pracodawcami; organizowanie prezentacji firm, spotkań i imprez promocyjnych związanych z rynkiem pracy dla studentów i absolwentów. Gromadzenie informacji o rynku pracy, jak i pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy Informatory o rynku pracy zawierają zarówno wiadomości dotyczące firm ogólnopolskich i regionalnych oraz ich planów rekrutacyjnych, staŝy i praktyk zawodowych, wyjazdów zagranicznych jak i informacje o szkoleniach, kursach, szkołach językowych oraz studiach podyplomowych. Biura Karier równieŝ aktywnie poszukują, klasyfikują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej. Promocja absolwentów informowanie pracodawców o profilach zawodowych absolwentów promowanie przedsiębiorczości i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych małych przedsiębiorstw, po przez szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia firmy Obszary działania Biura Karier studenci i absolwenci promocja uczelni i absolwentów współpraca z pracodawcami 15

16 Pracodawcy Biura Karier z załoŝenia słuŝy studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej oraz poruszaniu się po rynku pracy. Z drugiej strony działania biura karier są równocześnie skierowane do pracodawców. Co oferują Biura Karier pracodawcom: prowadzą bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy - mają moŝliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia ich danych pracodawcom, prowadzącym rekrutacje pracowników; organizują bezpośrednie spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami na terenie uczelni, pozwala to pracodawcom na dotarcie z ofertą rekrutacyjną firmy do szerokiej grupy potencjalnych kandydatów do pracy. organizują targi pracy dając tym samym moŝliwość prezentacji firmy w środowisku akademickim, nawiązanie kontaktów i współpracy między studentami a przedsiębiorcami i pracodawcami, targi pracy są doskonałą okazją do wymiany poglądów, opinii oraz oczekiwań pracodawców i przyszłych pracowników. tworzą profile kandydatów na określone stanowisko oraz prowadzą selekcje kandydatów, wyszukują studentów lub absolwentów spełniających wskazane przez firmę wymagania. Na Ŝyczenie pracodawcy Biura Karier prowadzą wstępną rekrutację, oceniają predyspozycje zawodowe kandydatów, umiejętności i kwalifikacje w oparciu o dokumenty aplikacyjne i rozmowę kwalifikacyjną oraz testy. zamieszczają ogłoszenia rekrutacyjne - ofert pracy/praktyk/staŝy na ogólnodostępnej stronie internetowej uczelni lub biura karier oraz na terenie uczelni organizują spotkania rekrutacyjnego ze studentami i absolwentami w pomieszczeniu biura pomagają w znalezieniu staŝystów i praktykantów, którzy pomogą zarówno w bieŝącej pracy Firmy, jak teŝ w organizowaniu przedsięwzięć krótkoterminowych. Drogi dotarcia do pracodawców Biura Karier mogą same nawiązywać współpracę z pracodawcami, a tym samym pozyskiwać ofert pracy od pracodawców na przykład po przez: stworzenie bazy pracodawców lokalnych i krajowych z którymi Biuro Karier chce nawiązać współpracę, na podstawie programów nauczania na poszczególnych kierunkach tworzymy profile absolwentów uczelni, 16

17 przygotowujemy ofertę usług Biura Karier dla pracodawców wraz z informacją, jaką wiedzę i umiejętności posiadają absolwenci naszej uczelni, którzy są potencjonalnymi kandydatami do pracy. Cały pakiet informacji wysyłamy do pracodawców, umieszczamy teŝ na stronie internetowej. w celu pozyskiwania ofert pracy naleŝy śledzić ogłoszenia o pracy zarówno w prasie jak i w Internecie, pozwala to na określenie jakie firmy w danych chwili poszukują pracowników, jest to niezwykle dobry moment Ŝeby nawiązać współpracę z pracodawcą i pozyskać ofertę pracy po przez kontakt bezpośredni z pracodawcą wizyta w firmie, kontakt telefoniczny lub . Oferty pracy w Biurze Karier W celu jak najlepszego doboru kandydata na proponowane stanowisko, naleŝy od pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy zgromadzić wiele informacji, które moŝna umieszczać w dokumentacji biura karier w tzw. Formularzu zgłoszenia oferty pracy zawierającym: Nazwa firmy (dokładny adres, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie dokumentów od kandydatów, , numer telefonu oraz fax) Nazwa stanowiska Charakterystyka stanowiska pracy zakres obowiązków Wymagania stawiane kandydatom (student/absolwent, kierunek/specjalizacja, znajomość języków obcych - jakie, stopień znajomości, umiejętność obsługi komputera - nazwy programów, prawo jazdy - kategoria, poŝądane cechy osobowości, inne wymagania); Co oferuje pracodawca (kursy, szkolenia jakie zapewnia firma, moŝliwości studiowania, itp.); Warunki zatrudnienia (praca dorywcza/stała, rodzaj umowy, godziny pracy, wynagrodzenie). Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem, list motywacyjny, dyplomy, certyfikaty językowe lub ukończonych Kursów) Przykładowy wzór formularza zgłoszenia oferty pracy: 17

18 Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Certyfikat numer 775/1) OFERTA PRACY Biuro Karier WSAP Białystok NR.. /2009 Nr karty pracodawcy DATA ZGŁOSZENIA OFERTY oferta zamknięta (rekrutacja prowadzona przez Biuro Karier) oferta otwarta (podany bezpośredni kontakt do pracodawcy) OSOBA ZGŁASZAJĄCA/ŹRÓDŁO..... INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY... nazwa zakładu pracy, branŝa... miejscowość kod ulica... telefon fax e mail.... osoba do kontaktu tel. e mail INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PRACY STANOWISKO MIEJSCE PRACY... ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA/OPIS PRACY: WYMAGANE KWALIFIKACJE: PRACODAWCA OFERUJE... UWAGI.. FORMA KONTAKTU Z PRACODAWCĄ:.. RODZAJ UMOWY: o pracę zlecenie o dzieło kontrakt LICZBA POSZUKIWANYCH PRACOWNIKÓW.. DATA ZATRUDNIENIA.. APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ: CV LIST MOTYWACYJNY ZDJĘCIE oraz klauzulę: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)" OFERTA WAśNA DO:. REKRUTACJA CIĄGŁA AKTULIZACJA:

19 Pracodawcy który zgłasza się do Biura Karier zakładamy tzw. Kartę pracodawcy Przykładowy wzór: PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY 1 NAZWA FIRMY (PRACODAWCY) NIP REGON KARTA PRACODAWCY nr.../rok 2 DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ (DYREKTOR, PREZES) 3 ADRES (SIEDZIBA) 4 DANE KONTAKTOWE (TELEFON, FAX, ) 5 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROFILU DZIAŁALNOŚCI (BRANśA) DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA 6 AKTUALNE ZATRUDNIENIE 7 PRZEWIDYWANY RUCH KADRY 8 PRZEWIDYWANE POTRZEBY KADROWE 9 OGÓLNE PLANY ROZWOJU FIRMY (NP. ROZWÓJ KADR, PRODUKCJI, ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI) 10 DANE DOT. SYSTEMÓW I ROZKŁADÓW PRACY 11 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ AGENCJĘ DLA PRACODAWCY 12 INDYWIDUALNE OCZEKIWANIA PRACODAWCY, UWAGI 19

20 DANE DOTYCZĄCE KONTAKTU: 13 OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY PRACODAWCY 14 OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY AGENCJI 15 OKREŚLENIE SPOSOBU KONTAKTU 16 OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚCI KONTAKTU DATA KONTAKTU FORMA KONTAKTU CEL, WNIOSKI, DALSZE ZALECENIA, UWAGI Procedura zgłaszania wolnego miejsca pracy moŝe odbywać się bezpośrednio w Biurze Karier, on-line, pocztą elektroniczną bądź faksem. Pracodawca zgłasza się z ofertę pracy, a Biuro Karier spośród osób, które posiada w swojej bazie osób poszukujących pracy wybiera studentów lub absolwentów, którzy mogą ubiegać się o dane stanowisko, moŝna teŝ spośród grupy kandydatów spełniających określone w ofercie wymagania przedstawić firmie tylko grupę osób wybranych po wstępnej selekcji. 5 W określonych przypadkach Biura Karier dokonują oceny predyspozycji osobowościowych kandydatów pod kątem efektywnego działania na określonym stanowisku. Opinia sporządzona zostaje w oparciu o testy i rozmowę kwalifikacyjną. Pracodawca otrzymuje pisemną charakterystykę kandydatów zawierającą informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach i cechach osobowości w odniesieniu do poszukiwanego profilu. 6 Jak przekonać pracodawcę do skorzystania z usług Biura Karier (korzyści) dostęp do szerokiej grupy wykwalifikowanych potencjalnych kandydatów do pracy (bazy danych osób poszukujących pracy prowadzone przez biura karier), a tym samym umoŝliwienie Pracodawcom umoŝliwienie zatrudnienia najlepszych kandydatów 5 Uniwersytet w Białymstoku: podstawy wejścia na rynek pracy, Białystok 2003, str

21 na proponowane stanowisko pracy. Współpraca pracodawców z biurami karier to znakomity sposób na poznanie młodych, zdolnych pracowników promocja firmy, przybliŝenie profilu i kształtowanie wizerunku firmy w środowisku akademickim jako atrakcyjnego pracodawcy (po przez Targi Pracy, prezentacje firm na uczelni, informacje o firmie znajdujące się w Biurze Karier). Dodatkową obustronną korzyścią jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią wyŝszą (teorią) a firmą (praktyką) eksponowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych firm na terenie Uczelni oraz promocja on-line, czyli moŝliwość zamieszczenia banneru Firmy na stronie internetowej Biura Karier, który kierowałby zainteresowanych studentów i absolwentów na stronę internetową pracodawcy współpraca z Biurem Karier daje firmom najszybszy i najtańszy kontakt ze studentami i absolwentami przyszłymi potencjonalnymi pracownikami moŝliwość prezentacji firm na Uczelni. W czasie bezpośredniego spotkania ze studentami pracodawca moŝe przedstawić profil działania swojego przedsiębiorstwa, zapoznać studentów z jego misją, wartościami, osiągnięciami, przedstawić im ofertę praktyk lub pracy oraz wymagania, jakie stawiacie przyszłym pracownikom, opowiedzieć o procesie rekrutacji i korzyściach pracy w danej firmie. Bezpośrednia prezentacja firmy to doskonała okazja, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów. Biuro Karier zapewnia salę wykładową wraz ze sprzętem multimedialnym. zatrudnienie właściwych osób w firmie wymaga duŝego wysiłku, rekrutacja to proces czasochłonny i drogi, a współpraca z Biurem Karier w obszarze rekrutacji i selekcji daje wymierne korzyści, czyli: pomoc w sporządzeniu profilu stanowiska, rozpowszechnienie ofert wśród studentów i absolwentów, profesjonalny dobór i selekcja kandydatów, organizacja spotkań rekrutacyjnych w siedzibie uczelni Biuro karier to nie tylko miejsce, gdzie studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji, skąd moŝna czerpać wiedzę i umiejętności praktyczne. Pozwala to nauczyć się poruszania na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres poszukiwania zatrudnienia. Oczywiście kaŝde biuro wypracowuje swoje standardy, a oferowane w nich usługi występują z róŝnym natęŝeniem. 21

22 mgr inŝ. arch. Lucyna Brajer Doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych Efekty pracy doradców metodycznych na rzecz przygotowania do modernizacji kształcenia zawodowego. Zgodnie z kalendarzem zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 2012/2013 będzie początkiem reformy polskiego systemu oświaty na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Plany Ministerstwa zakładają równoczesne zmiany systemu kształcenia oraz zmiany programowe. Głównym celem wprowadzanych rozwiązań jest dostosowanie kształcenia w Polsce do wymagań współczesnego świata. Szkoły zawodowe mają w tym względzie szczególne zadanie. Jest nim dostosowanie oferty kształcenia oraz jego efektów do zmieniającego się ciągle rynku pracy. Współczesny absolwent szkoły zawodowej to potencjalny pracownik, wyposaŝony nie tylko w niezbędną wiedzę i umiejętności, ale takŝe człowiek nastawiony na sukces i przygotowany do wprowadzania zmian w swojej karierze zawodowej. Człowiek wyposaŝony w umiejętności kluczowe pozwalające mu na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. To bardzo ambitne zadanie moŝe zrealizować szkoła, której kadra potrafi odpowiedzieć na takie wyzwanie. Współczesny nauczyciel szkoły zawodowej powinien być nie tylko doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie, ale takŝe człowiekiem otwartym na zmiany, doskonalącym nieustannie swoją wiedzę i umiejętności. W tym procesie równie waŝne jest śledzenie nowości w nauczanym zawodzie, jak teŝ ciągłe podąŝanie za zmianami w dydaktyce i metodyce nauczania. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest instytucją wspierającą nauczycieli w realizacji ich ustawicznego doskonalenia. Dbamy o to, aby przygotowana oferta szkoleń była róŝnorodna i odpowiadała oczekiwaniom nauczycieli. Naszą szczególną troską jest dotarcie do środowiska z szeroką informacją o zmianach i nowościach na rynku edukacyjnym. Taka jest teŝ nasza oferta, która spotyka się zainteresowaniem nauczycieli. Nas natomiast cieszą efekty naszej pracy, które obserwujemy w codziennych kontaktach z nauczycielami i dyrektorami, nie tylko szkół zawodowych, ale takŝe instytucji wspierających oświatę w realizacji jej misji. Analizując ofertę doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych zrealizowaną w czasie, który upłynął od V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Zawodowej Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne - rynek pracy, moŝna stwierdzić, 22

23 Ŝe tematyka spotkań z nauczycielami zawiera zagadnienia przygotowujące nauczycieli do sprostania wyzwaniom, które stawia przed nimi oświata. DuŜym zainteresowaniem nauczycieli cieszą się spotkania warsztatowe, w trakcie których mogą się oni zapoznać z nowymi metodami pracy oraz moŝliwością ich zastosowania w praktyce szkolnej. Ogromną satysfakcją, dla prowadzącego takie zajęcia, jest obserwacja ich efektów podczas lekcji otwartych, dyskusji nad przedstawionymi do konsultacji konspektami zajęć i programami nauczania oraz w trakcie wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i doradcą metodycznym w ramach konsultacji indywidualnych. Mamy poczucie, ze przyczyniamy się do sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych nauczycieli. Szczególną opieką otaczamy nauczycieli z krótkim staŝem pracy. Dla nich organizujemy spotkania, których zadaniem jest wypracowanie materiałów wspomagających w pracy nauczyciela. Są to podstawowe dokumenty pracy pedagogicznej wymagane prawem oświatowym, takie jak: rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne czy przedmiotowe systemy oceniania. Dbamy o to, aby opracowane materiały były skorelowane ze specyfiką szkoły, w której pracuje młody nauczyciel oraz standardami wymagań egzaminacyjnych. Egzamin zawodowy teŝ jest tematem często poruszanym na spotkaniach metodycznych. Śledzimy na bieŝąco zmiany w tym zakresie i informujemy o nich nauczycieli. Stały kontakt z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁomŜy pozwala nam szybko reagować na potrzeby doskonalenia w tym temacie. Przygotowujemy konferencję, na której przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przedstawi wyniki ostatniego egzaminu zewnętrznego oraz ich analizę. Ponadto wspierając nauczycieli w działaniach zmierzających do coraz lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, rozpoczęliśmy rekrutację na kurs w zakresie obsługi programów wspomagających projektowanie typu CAD. Kurs jest częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "NAUCZYCIELSKIE STUDIUM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. W ramach projektu zostanie przeszkolonych co najmniej 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Mając na uwadze priorytety Ministerstwa, wiele uwagi poświęcamy kształceniu modułowemu w zawodzie. Zorganizowaliśmy warsztaty z udziałem przedstawicieli szkół realizujących kształcenie zawodowe w oparciu o modułowe programy nauczania. Spotkanie zaowocowało szeroką wymianą doświadczeń i przyczyniło się do poszerzenia wiedzy 23

24 nauczycieli. Sami równieŝ doskonalimy swoją wiedzę w tym temacie. Doradca metodyczny uczestniczy w projekcie systemowym realizowanym, w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia, przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. W ramach projektu przeszkolone zostaną kadry do wspierania organizacyjnego, merytorycznego i metodycznego szkół i placówek wdraŝających programy modułowe. Kształcenie modułowe będzie ponadto tematem tegorocznej konferencji metodycznej, która odbędzie się 26.VIII.2010 r. w godz w siedzibie MODM przy ul. Poleskiej 27. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i zaleceniom w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowych, organizujemy szkolenia równieŝ w formie e-learningowej. W kursach prowadzonych w ramach kształcenia na odległość uczestniczyła juŝ znaczna ilość nauczycieli. Dzięki tej formie doskonalenia nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy, co umoŝliwia im wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu. Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2009/2010 jest działalność innowacyjna szkół. Na początku roku szkolnego przeprowadziliśmy diagnozę w tym zakresie, która wykazała nieznaczny udział szkół zawodowych miasta Białegostoku w realizacji innowacji i eksperymentów w szkole. Postanowiliśmy podjąć działania zmierzające do poprawy statystyk w tym temacie. Opracowaliśmy projekt, który został objęty opieką merytoryczną przez Panią mgr inŝ. Barbarę Piertaszuk starszego wizytatora Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Do projektu przystapiło15 spośród 16 Zespołów Szkół Zawodowych. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, na których wypracowali projekty innowacji pedagogicznych. Projekt jest obecnie w fazie konsultacji indywidualnych. Wierzymy, Ŝe efektem tego działania będzie znaczny wzrost udziału szkół zawodowych w zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 innowacji pedagogicznych. Podsumowując zaplanowane i zrealizowane w ramach oferty doradczej zadania, moŝna stwierdzić, Ŝe przygotowana oferta spotkała się z zainteresowaniem nauczycieli. Świadczy o tym uczestnictwo zarówno w zajęciach stacjonarnych jak i realizowanych przez Internet. Śledzimy na bieŝąco potrzeby nauczycieli i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Pomaga nam w tym prowadzona systematycznie diagnoza potrzeb. Z satysfakcją odnotowujemy sygnały świadczące o pozytywnym odbiorze działań proponowanych przez doradców metodycznych. 24

25 Ewa Maria Chociej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku StaŜe zagraniczne szansa na rynku pracy Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe Ŝycie. Promuje on innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W ramach Projektów Mobilności organizowane są zagraniczne wyjazdy mające na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe m.in. dla młodzieŝy uczącej się zawodu. W ramach projektu StaŜe zagraniczne szansą na rynku pracy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku" 15-tu słuchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szkoły nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjechało w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe staŝe/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Partnerem w projekcie była brytyjska firma EuroPartnership Agency Ltd mająca swą siedzibę w Plymouth. Nasi słuchacze po krótkim przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym w Polsce i mini-rozmówkach biznesowych w dłoniach, byli gotowi do odbycia staŝy w róŝnych firmach w działach administracyjno-biurowych i informatycznych za granicą kraju. Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali referencje od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a takŝe dokument "Europass Mobility", który stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten został wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umoŝliwiającą kaŝdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass - Mobilność jasno i dokładnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staŝ zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, Ŝe jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą. UmoŜliwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegółowienie informacji zawartych w dokumencie. Dzięki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w nowym środowisku. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd zagraniczny. UmoŜliwił im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju, ułatwił ich dalszy, osobisty 25

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo