Opracowanie cykliczne. Wrzesień Rynek akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji"

Transkrypt

1 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie pkt Zespół Analiz: BUX PX 9,6 8, mln PLN Rynek akcji Przed nami kilka kluczowych dni, które rozstrzygną, w którym kierunku podąŝy rynek akcji. Pierwsza i chyba najwaŝniejsza data to 7 września, kiedy niemiecki Trybunał Konstytucyjny podejmie decyzję w sprawie zgodności z prawem realizowanej obecnie pomocy dla zadłuŝonych krajów Strefy Euro. Ze spółek Banki. Przy pogarszających się perspektywach dla dalszego dynamicznego przyrostu kredytów detalicznych w sektorze, zalecamy przewaŝanie banków z ekspozycją na bardziej wzrostowy segment korporacyjny oraz notowanych z wysokimi dywidendami. Paliwa. Makro dla rafinerii pozostaje trudne (spadek dyferencjału), ale po ostatnich spadkach atrakcyjne wydają nam się juŝ akcje PKN. Relatywnie słabiej oceniamy Lotos. Rozczarowujące wyniki 2Q i opóźnienia w projekcie norweskim mogą osłabiać notowania PGN. Energetyka. Najlepsze wyniki za 2Q zaprezentował Tauron i mimo drogiego przejęcia dystrybucji od Vattenfalla nadal pozostaje naszym pierwszym wyborem w ramach sektora. Pozytywnie zaskoczył nas równieŝ raport kwartalny PGE. Telekomunikacja. Spółki notowane są na poziomie naszych cen docelowych. Obawy w średnim okresie budzi coraz silniejsza konkurencja w obszarze internetu, która moŝe skutkować dalszym obniŝaniem prognoz. Michał Marczak (+48 22) Iza Rokicka (+48 22) Kamil Kliszcz (+48 22) Piotr Grzybowski (+48 22) Maciej Stokłosa (+48 22) Jakub Szkopek (48 22) Gabriela Borowska (48 22) Piotr Zybała (48 22) Komentarz makroekonomiczny Makroekonomiści BRE Banku Media. Najbardziej in plus zaskoczyła wynikami 2Q Agora. Z kolei największym rozczarowaniem był TVN. W Cyfrowym Polsacie uwagę zwraca słabszy wynik segmentu płatnej telewizji, a w Cinema City poprawa wyników segmentu działalności kinowej. Informatyczne. Najatrakcyjniejszą spółką w sektorze jest w tej chwili Asseco Poland. Bardzo negatywnie wynikami 2Q zaskoczył z kolei Comarch. Wśród dystrybutorów najlepsze jakościowo wyniki pokazało AB. Górnictwo i metale. Spółki surowcowe, takie jak KGHM czy spółki węglowe mają nadal bardzo komfortową sytuację zapowiadającą dobry 3Q. Stabilne ceny wzmacniane są jeszcze osłabieniem PLN. Przemysł. Naszym zdaniem dobrymi kandydatami do wzrostu wartości akcji są kolejno Impexmetal, Centrum Klima, Grupa Kęty i Kernel. Odporne na spadki powinny być Famur i Kopex. Budownictwo. Podtrzymujemy sektorową rekomendację przewaŝaj. Największy potencjał wzrostu mają: PBG, Trakcja Polska, Mostostal Warszawa, Unibep (spółki prezentujące niskie bieŝące P/E). Deweloperzy. Jedynie wyniki GTC były w Q2 duŝym rozczarowaniem. Pozostałe spółki nie zaskoczyły wynikami. Dom Development potwierdził wysokie marŝe i najwyŝszą w sektorze sprzedaŝ. Handel. Bardzo dobre wyniki podały spółki liderzy w swojej branŝy: LPP i NG2. Nie rozczarował NFI EMF i Eurocash. Pozostałe spółki podały słabe dane, Redan i Gino Rossi skorygowały w dół prognozy na Rekomendacje. W raporcie miesięcznym podwyŝszamy rekomendację dla spółek: Budimex (Kupuj), CEZ (Trzymaj), Kopex (Kupuj), Lotos (Trzymaj), PGE (Kupuj), Police (Redukuj), ZA Puławy (Trzymaj). Dom 6 września Inwestycyjny 2011 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Spis treści 1. Rynek akcji Makroekonomia Aktualne rekomendacje DI BRE Statystyki rekomendacji Banki Getin Handlowy ING BSK Kredyt Bank Millennium Pekao PKO BP Ubezpieczyciele PZU Usługi finansowe Kruk Paliwa, chemia Ciech Lotos PGNiG PKN Orlen Police ZA Puławy Energetyka CEZ Enea PGE Tauron Telekomunikacja Netia TP SA Media Agora Cinema City Cyfrowy Polsat TVN IT AB Action ASBIS Asseco Poland ComArch Sygnity Górnictwo i metale JSW KGHM LW Bogdanka Przemysł Astarta Boryszew CEDC Centrum Klima Cersanit Famur Impexmetal Kernel Kęty Kopex Mondi Budownictwo Budimex Elektrobudowa Erbud Mostostal Warszawa PBG Polimex Mostostal Rafako września

3 15.8. Trakcja Polska Ulma Construccion Polska Unibep ZUE Deweloperzy BBI Development Dom Development Echo Investment GTC J.W. Construction P.A. Nova Polnord Robyg Handel Eurocash LPP NFI Empik NG Vistula września

4 Rynek akcji Tegoroczne wakacje z pewnością nie naleŝały do okresu kiedy nic się nie dzieje a sierpień wręcz obfitował w silne doznania. Podczas gdy jeszcze w lipcu, pomimo słabych danych makro płynących z głównych gospodarek, rynki akcji zachowywały względny spokój. Sierpniowe załamanie to powrót do kryzysu zaufania, jaki mogliśmy obserwować po bankructwie Lehmana. Niestety po raz kolejny wiele w rękach polityków. Przed nami kilka kluczowych dni, które rozstrzygną, w którym kierunku podąŝy rynek akcji. Pierwsza i chyba najwaŝniejsza data to 7 września. Tego dnia decyzję w sprawie zgodności z niemieckim prawem realizowanej obecnie pomocy dla zadłuŝonych krajów podejmie Federalny Trybunał Konstytucyjny. Kolejne głosowanie Trybunału odbędzie się pod koniec września i będzie dotyczyło wprowadzenia stałego mechanizmu pomocowego w Stefie Euro. 8 września program pomocy gospodarce amerykańskiej ma przedstawić B. Obama. Tego samego dnia decyzje ws. stóp procentowych podejmie ECB, a tu pojawiają się oczekiwania nawet na pierwsze obniŝki. Kolejną waŝną datą jest 21 września, kiedy rozpoczyna się posiedzenie FOMC. Podczas gdy w przypadku wieści z USA moŝna oczekiwać pozytywnych rozwiązań, tak w przypadku niemieckim decyzja jest wielką niewiadomą. Z drugiej strony konsekwencje negatywnej decyzji są tak daleko idące dla Strefy Euro, Ŝe trudno nam uwierzyć, Ŝeby decyzja trybunału nie miała charakteru politycznego i nie była pozytywna. Na przykładzie USA widać, Ŝe obniŝone oczekiwania pozwalają na coraz częstsze zaskoczenia pozytywne, których w sierpniu nie brakowało. Nadal negatywne momentum ma miejsce w Europie, której opóźnianie w cyklu w stosunku do USA wynosi ok. 2 miesięcy. Dziś dyskusja na temat atrakcyjności wycen akcji mija się z celem, bo inwestorzy nie wierzą juŝ w kreślone przez makroekonomistów scenariusze. Na bazie konsensusu prognoz średnie P/E dla DAX na 2012 wynosi 7,2. Rating USA i Francji S&P ogłosił obniŝenie ratingu długoterminowego USA do AA+ z perspektywą negatywną. W większości komentarzy po decyzji agencji pojawia się opinia, Ŝe obniŝka ma przede wszystkim potrząsnąć politykami, którzy niewystarczająco szybko reagują na to co dzieje się w gospodarce. Poza pogorszeniem sentymentu sama decyzja ma niewielki realny wpływ na gospodarkę i zdolność USA do finansowania się. Wielkość rynku amerykańskich obligacji jest na tyle duŝa, Ŝe inwestorzy posiadający nadwyŝki finansowe nie mają alternatywy bo trudno doszukiwać się jej w obligacjach krajów strefy Euro. Przykład Japonii, której równieŝ obniŝono wcześniej rating, pokazuje, Ŝe kraj z ratingiem AA+ nie wypada z orbity rynków safe haven. Pozostałe dwie agencje nie dokonały obniŝki co oznacza, Ŝe inwestorzy którzy najczęściej biorą pod uwagę średni rating od trzech agencji nie muszą z automatu reagować na decyzję S&P. Wreszcie obniŝka dotyczy długu długoterminowego, a instytucje finansowe operują przede wszystkim na długu krótko- i średnioterminowym. W międzyczasie pojawiły się równieŝ spekulacje, Ŝe moŝliwe jest obniŝenie ratingu Francji równieŝ do poziomu AA+. Taka decyzja agencji miałaby juŝ istotniejszy realny wpływ na rynek, bo zmniejszyłaby się partycypacja Francji w funduszu stabilizacyjnym EFSF a ten koniecznie wymaga dokapitalizowania. USA: czyli co zrobi FED i Obama Gospodarka amerykańska pomimo, Ŝe wyraźnie spowalnia ma się zdecydowanie lepiej niŝ strefa Euro. W tle fatalnych nastrojów na giełdach sierpień przyniósł szereg pozytywnych zaskoczeń makro poczynając od ISM w przemyśle (oczekiwano spadku do 48, ostatecznie 50,9). W lipcu amerykańska produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9% m/m (oczekiwano +0,3%). Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło do 77,5% z 76,9%, co stwarza coraz większą szansę na wzrost inwestycji. DuŜą niespodzianką były równieŝ lipcowe dane o dochodach i konsumpcji (+0,8% m/m). Nadal wolniej niŝ oczekiwano następuje oŝywienie na rynku nieruchomości (właściwie znajduje się on w stagnacji) jak równieŝ na rynku pracy (słabe dane z departamentu pracy, nieco lepsze z ADP). Spowolnienie to rosnące oczekiwania na kolejne pakiety stymulacyjne. W trakcie sierpniowego posiedzenia FOMC, Bernanke nie zadeklarował kolejnej rundy luzowania ilościowego, ogólnikowo stwierdził jedynie, Ŝe FED posiada szeroki zasób instrumentów, którymi moŝe stymulować gospodarkę. Inwestorzy oczekują, Ŝe jeŝeli dane marko nie zaczną się poprawiać, na kolejnym posiedzeniu (21 września), które zostało wydłuŝone do dwóch dni, zostaną przedstawione konkretne działania jakie podejmie FED. Na 8 września zostało zaplanowane przedstawienie planów administracji B. Obamy dotyczących pobudzenia gospodarki (do wspólnych działań FED i rządu nawoływał równieŝ Bernanke). W poprzednich cyklach gospodarczych to rynek nieruchomości był jednym z filarów cyklicznego wzrostu gospodarki. Po raz pierwszy od co najmniej lat 60 oŝywienie jakie miało miejsce w amerykańskim przemyśle nie wiązało się równieŝ z boomem budowlanym. Jest to bardzo dobrze widoczne na poniŝszym wykresie, z którego wynika, Ŝe wzrost zamówień w 6 września

5 przemyśle (w %, r/r) kontrastuje z nadal bardzo niską liczbą rozpoczynanych budów nowych domów. Sytuacja nie zmieni się dopóki liczba niesprzedanych domów będzie oscylowała powyŝej 3 mln sztuk. RównieŜ FED zwraca uwagę, Ŝe obok sektora finansowego to rynek nieruchomości jest odpowiedzialny za słaby wzrost gospodarczy. Powinno to oznaczać, Ŝe jeŝeli administracja Obamy ma zamiar stymulować gospodarkę to powinna przedstawić rozwiązanie problemu m.in. w tym sektorze. Rozpoczęte budowy nowych domów na tle zamówień w przemyśle (średnie 3M) i liczba niesprzedanych domów (p) w USA tys Źródło: Bloomberg 500 Rozpoczęte budowy domów Zamówienia w przemyśle 0 lut 59 lut 64 lut 69 lut 74 lut 79 lut 84 lut 89 lut 94 lut 99 lut 04 lut 09 Strefa Euro: PIIGS w recesji, Niemcy nie chcą sfinansować bankrutów Strefa Euro dalej zwalnia. Wskaźniki wyprzedzające wskazują, Ŝe w 2H2011 wzrost obniŝył się do ok. 0,25% q/q, co oznacza, Ŝe przyszłoroczny wzrost PKB nie przekroczy 1% (Commerzbank: +0,8%). Wzrost jest oczywiście zasługą największych gospodarek: niemieckiej (+1,5%) i francuskiej (+1%). W przypadku duŝych krajów PIIGS wzrost nie przekroczy 0,5% (Hiszpania: +0,5%, Włochy +0,4%). Ostatnie dane makro wskazują, Ŝe sytuacja gospodarcza najbardziej zadłuŝonych krajów strefy Euro pogarsza się na tyle szybko, Ŝe przyjęte programy oszczędnościowe mogą nie wystarczyć do osiągnięcia planowanego obniŝenie deficytu w relacji do PKB, czego najlepszym przykładem jest ponownie Grecja. Włoski parlament nie jest w stanie przyjąć pakietu oszczędnościowego proponowanego przez rząd a Niemcy podwaŝają legalność działań funduszu EFSF, skupującego obligacje bankrutów. Część makroekonomistów nawołuje do przyjęcia bardziej restrykcyjnych programów oszczędnościowych, inni twierdzą, Ŝe to droga w ślepy zaułek i naleŝy przede wszystkim pobudzić popyt, nawet kosztem wzrostu inflacji. Coraz częściej pojawia się opinia, Ŝe ECB powinno rozpocząć obniŝanie stóp procentowych (IMF). Czy politycy staną na wysokości zadania? Premia płacona do niemieckich Bundów dla obligacji krajów PIIGS Portugalia 8,21 Włochy 2,44 Irlandia 6,48 Grecja 16,03 Hiszpania 3, sty 11 kwi 11 lip 11 Źródło: Bloomberg W przypadku USA interwencjonizm państwowy ma wyciągnąć gospodarkę ze stagnacji, w przypadku Strefy Euro uchronić ją od zapaści, która dodatkowo moŝe infekować gospodarkę światową. Niezwykle waŝną datą będzie 8 września, kiedy niemiecki Trybunał Konstytucyjny 6 września

6 ma wydać wyrok w kwestii zgodności z niemieckim prawem wprowadzenia stałego mechanizmu pomocy dla strefy Euro. Negatywna decyzja zablokuje podwyŝszenie kapitału w funduszu EFSF, który obecnie skupuje obligacje krajów, które znalazły się w kryzysie zadłuŝeniowym i jak na razie dosyć skutecznie obniŝa rentowności ich obligacji. To z kolei moŝe oznaczać, Ŝe Grecja będzie musiała opuścić Strefę (obligacje juŝ taki scenariusz dyskontują), rentowności pozostałych PIIGS gwałtownie wzrosną, bo kończą się juŝ środki jakimi dysponuje EFSF. W przypadku pozytywnej decyzji Trybunału rynki akcji dostaną silny argument do wzrostów. Nie zmienia to faktu, Ŝe pozostałe kraje członkowskie równieŝ zgłaszają obiekcje w kwestii dalszej pomocy najsłabszym gospodarkom (Finlandia Ŝąda dodatkowego zabezpieczenia). Siła surowców Silna przecena akcji nie przekłada się nadal na rynki surowcowe. Zarówno ceny metali przemysłowych jak i ceny surowców rolnych pozostają na wysokich poziomach. Jednym z najmocniej przecenionych surowców była ropa naftowa, jednak jej wcześniejsza, wysoka cena to efekt m.in. szoków podaŝowych związanych z ruchami wolnościowymi w krajach arabskich. Dlaczego i jakie konsekwencje niesie to dla światowej gospodarki? Inwestorzy najprawdopodobniej oczekują kolejnego etapu luzowania polityki monetarnej w USA, lub teŝ wprowadzenia pakietu fiskalnego przez administrację Obamy, np. stymulującego sektor mieszkaniowy (wcześniej 1/3 popytu z USA na miedź). Drugim powodem moŝe być fakt, Ŝe gro (ok %) popytu na metale czy węgiel generują kraje azjatyckie, które równieŝ spowolniły, ale jak na razie nie są zagroŝone recesją. Z punktu widzenia inwestycji w spółki surowcowe, takie jak KGHM czy spółki węglowe sytuacja jest dosyć komfortowa, bo dosyć stabilne ceny wzmacniane są jeszcze osłabieniem PLN. Z punktu widzenia makro, wysokie ceny szczególnie produktów rolnych nie pozwalają na obniŝenie inflacji w krajach emerging markets a tym samym rozpoczęcie luzowania polityki monetarnej pobudzającej wzrost. Przyjęcie kolejnego QE (lub czegoś podobnego) i ewentualny wzrost cen surowców, w średnim okresie będzie ograniczał wzrost PKB rynków wschodzących. Z drugiej strony obecnie wydaje się, Ŝe tylko wejście dojrzałych gospodarek a w konsekwencji emerging markets w recesję moŝe spowodować istotną przecenę surowców. Oba scenariusze dla makro nie są pozytywne. Sentyment do akcji słaby, ale moŝe być gorzej Z badania dotyczącego nastroju inwestorów amerykańskich wynika, Ŝe w sierpniu 36,4% respondentów pozostawała optymistycznie nastawiona do rynku akcji (perspektywa S&P500), 41% negatywnie a 22,6% neutralnie. RóŜnica pomiędzy optymistami a pesymistami wynosi więc 4,5%. To słaby odczyt, ale znacząco niŝsze notowane były w lutym 2009 (-30%) oraz sierpniu 2010 (-28%). Sentyment inwestorów na tle S&P % Bulls-Bears 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% S&P Źródło: Bloomberg -40% cze 07 mar 08 gru 08 wrz 09 cze 10 mar 11 0 Michał Marczak (48 22) września

7 Makroekonomia SprzedaŜ detaliczna SprzedaŜ detaliczna na poziomie +8,2% r/r zaskoczyła zarówno pod kątem konsensusu rynkowego (10,1%) oraz naszej bardziej pesymistycznej prognozy (9,4%). Po pierwsze naleŝy zauwaŝyć, Ŝe sprzedaŝ spada juŝ 3 miesiąc z rzędu, co potwierdza załamanie się wzrostowego trendu na tej kategorii (identyczne zachowanie przejawiają takŝe agregaty po wyłączeniu Ŝywności i paliw oraz Ŝywności, paliw i samochodów). Z punktu widzenia wnioskowania gorzej przedstawia się analiza składowych sprzedaŝy. Blisko 2 punkty procentowe odjęła kategoria szwarc, mydło i powidło, czyli kategoria pozostałe (spadek dynamiki z ponad 17% do nieco ponad 10% po stabilnym wzroście o 17-19% na przestrzeni kilku miesięcy). ObniŜyła się sprzedaŝ samochodów (do 1,6% z 4,2% w czerwcu) oraz sprzedaŝ Ŝywności (1,4% wobec 4,1% w czerwcu). Co ciekawe jednak nieoczekiwanie przyspieszyła dynamika sprzedaŝy odzieŝy i obuwia (+17,1%) oraz sprzedaŝ w kategorii meble, RTV i AGD (6,4%). Nie są to ani efekty cenowe, ani zachowanie tych indeksów nie odzwierciedla efektów bazy (te są łatwe do wychwycenia w ujęciu miesięcznym). Szczyty te kategorie mają za sobą, natomiast obecnie mamy do czynienia z małą korektą w górę taki pogląd wspiera analiza fundamentalna od strony dochodu rozporządzalnego (wyŝsze raty kredytów, wyŝsza inflacja). Podtrzymujemy równieŝ nasze wcześniejsze twierdzenia, Ŝe konsumpcja prywatna (a za nią równieŝ sprzedaŝ detaliczna) będą się nadal obniŝać. Tradycyjnie juŝ policzyliśmy deflatory sprzedaŝy detalicznej. Ceny całej sprzedaŝy detalicznej wzrosły w lipcu o 4,0% r/r potwierdzając osiągnięcie szczytu. Identycznie zachował się deflator w ujęciu bazowym. UwaŜamy, Ŝe choć dynamika cen utrzyma się w najbliŝszym czasie na podwyŝszonym poziomie, spadkowa trajektoria tego wskaźnika w połączeniu z serią słabszych twardych danych moŝe skłaniać RPP do rozwaŝenia obniŝek stóp procentowych na przełomie 2011 i Taka korekta stóp procentowych moŝe nie być typowa dla cykli polityki pienięŝnej, niemniej jednak gołębio nastawiona RPP będzie wykorzystywała kaŝdą okazję dla wsparcia wzrostu PKB (zwłaszcza, Ŝe po spadku inflacji stopy realne i tak pozostaną lekko dodatnie, niewiele niŝsze niŝ podczas dojrzałych cykli zacieśnienia). Produkcja przemysłowa W lipcu wzrost produkcji przemysłowej obniŝył się do 1,8% r/r z 2,0% zanotowanych w czerwcu. Po uwzględnieniu czynników sezonowych (i mniejszej liczby dni roboczych) wzrost produkcji przemysłowej w lipcu wyniósł 4,6% r/r. Na obniŝenie dynamiki produkcji przemysłowej (wzrost zanotowano zaledwie w 19 spośród 34 sekcji) wpłynęło wyhamowanie popytu zewnętrznego (Niemcy są obecnie mocno zsynchronizowane z cyklem globalnym i odczuwają efekty spowolnienia w Azji) oraz spadki dynamiki produkcji dóbr nietrwałych sugerujące kurczenie się popytu wewnętrznego. Szacujemy, Ŝe w kolejnych miesiącach dynamika produkcji przemysłowej nadal będzie pod wpływem negatywnych efektów zewnętrznych i krajowych i utrzyma się na poziomie poniŝej 5% r/r. W III i IV kw równieŝ wzrost PKB wyraźnie się obniŝy do poziomu 3,5% r/r z poziomu 4,2% szacowanych na II kw. Produkcja budowlano-montaŝowa wzrosła w lipcu o 16,4%, wolniej niŝ w czerwcu. Do bardziej normalnych poziomów powróciły dynamiki produkcji odnotowane w budownictwie typowo infrastrukturalnym (20-30%, a nie notowane w ostatnich 2 miesiącach 40-50% wzrosty). UwaŜamy jednak, Ŝe w obliczu rekordowych środków UE do rozdysponowania, spowolnienie w produkcji budowlanej to tylko wakacyjna przerwa. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 5,9% w ujęciu rocznym okazując się niemal zgodne z naszą prognozą (6,0%). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4%, przy czym w samym przetwórstwie przemysłowym o 0,3% (po wyłączeniu cen w sekcjach związanych z energią, ceny w przetwórstwie przemysłowym podniosły się o 0,2%). Z uwagi na wysoki poziom kursu walutowego ceny w przetwórstwie przemysłowym wzrosną równieŝ w sierpniu (wchodzimy teŝ w okres relatywnie niskiej bazy). Stąd teŝ napięcia inflacyjne po stronie cen producentów nie będą gwałtownie słabnąć a inflacja PPI pozostanie duŝo powyŝej inflacji CPI. Wyhamowanie gospodarki powinno przyczynić się do zmiany polityki cenowej przedsiębiorstw będzie to jednak proces, który będzie następował z opóźnieniem i maskować go mogą wzrosty cen surowców (traktowane po części przez inwestorów jako zabezpieczenie przed inflacją, zwłaszcza w obliczu rekordowych podaŝy pieniądza na świecie). Rynek pracy Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 3,3% r/r. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło jedynie o 1,6 tys. osób (de facto 0% m/m), co jest niezwykle niską wartością z punktu widzenia sezonowości rynku pracy. W 2010r. lipcowy przyrost zatrudnienia wyniósł 13 tys. osób, w 2008r. 9 tys. Spodziewane wzrosty zatrudnienia w sezonowych kategoriach jak budownictwo czy handel prawdopodobnie nie zrealizowały się (rozbicie sektorowe danych poznamy dopiero pod koniec miesiąca). Skumulowane wzrosty miesięczne wskazują, Ŝe w stosunku do poprzedniego roku zatrudnienie nie wzrasta tak dynamicznie pomimo spadków w pierwszym kwartale przyrost luty-lipiec był w 2010 roku niemal dwukrotnie wyŝszy niŝ w roku bieŝącym. Na tle obecnych danych wzrost z czerwca (13 tys.) oznacza 6 września

8 nadrobienie niewielkich wiosennych wzrostów, nie zaś wystromienie trendu. Podtrzymujemy nasze wcześniejsze przypuszczenia, Ŝe jesteśmy obecnie w okresie stabilizacji zatrudnienia (poziom). Niepewność odnośnie sfery realnej zniechęca przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia, co jest odzwierciedlone takŝe we wskaźnikach koniunktury. Dynamika płac w lipcu obniŝyła się do 5,2% r/r z 5,8% r/r zanotowanych w czerwcu (w czerwcu ponad 1,5 pkt. proc. do wzrostu dodały wypłaty premii w górnictwie). Lipcowy wzrost płac (w ujęciu rocznym) mieści się w zakresie obserwowanym w poprzednich miesiącach i w znacznej mierze wynika z juŝ zrealizowanych podwyŝek płac. Pamiętajmy równieŝ, Ŝe płace są wskaźnikiem o właściwościach opóźnionych względem cyklu koniunkturalnego. Stąd jeszcze przez jakiś czas, pomimo coraz bardziej wyraźnych oznak spowolnienia wzrostu gospodarczego (patrz brak wzrostów zatrudnienia w ujęciu miesięcznym) mogą one wykazywać przyzwoite przyrosty, a nawet słuŝyć jako argument przeciw poluzowaniu monetarnemu. Inflacja Inflacja w lipcu obniŝyła się do 4,1% z 4,3% w czerwcu. Sprawcą niskiego odczytu są przede wszystkim ceny Ŝywności, które obniŝyły się o 1,9% w stosunku do czerwca (tendencje potwierdzone innymi krajami regionu), ceny odzieŝy i obuwia (-2,3% m/m) oraz kategoria łączność (-0,5%). W mało zrozumiały dla nas sposób spadły (!!!) w lipcu ceny paliw (-0,2%). Z naszych kalkulacji - które na przestrzeni wielu lat okazywały się bardzo trafne wynika, Ŝe nie odnotowaliśmy spadku cen paliw tylko 4% wzrost; zupełnie przypadkowo po wstawieniu tej danej osiągamy naszą prognozę 4,3%. GUS twierdzi, Ŝe spadki cen to wynik spadków cen gazu oraz oleju napędowego trudno nam nie kontestować tego twierdzenia. PodwyŜszone zostały ceny w kategorii mieszkanie (+0,6% za sprawą podwyŝek cen gazu); wzrosty zaobserwowano takŝe w innych kategoriach bazowych: rekreacji i kulturze (0,8%), edukacji (0,3%), restauracji i hotelach (0,3%). Inflację bazową szacujemy na 2,4% - bez zmian w stosunku do czerwca. W kolejnym miesiącu inflacja powinna utrzymać się na podobnym poziomie jak w lipcu (+/- 0.1 p.p.). MoŜliwe są nieco niŝsze spadki cen Ŝywności (otwarcie rynku rosyjskiego) oraz ciąg dalszy zamieszania na rynku paliw (jeśli poziom cen odnotowany przez GUS został przypadkowo/omyłkowo zaniŝony, skonfrontowanie go z sierpniową rzeczywistością moŝe wygenerować wzrost cen ). Wysoki poziom kursu walutowego mógł równieŝ wygenerować pierwsze dostosowania cen towarów importowanych ryzyko dla przyszłego miesiąca plasuje się więc raczej w stronę wyŝszego odczytu. Przechodząc do perspektyw średniookresowych wydaje się nam, Ŝe obecnie pod wpływem globalnego sentymentu rynek za bardzo skoncentrował się na ograniczeniu wzrostu gospodarczego i generowanym w jego następstwie spadku inflacji. O ile mechanizm jest oczywiście prawidłowy, opóźnienia w tym procesie mogą prowadzić do utrzymywania się inflacji wciąŝ na podwyŝszonym poziomie, zwłaszcza Ŝe moŝemy zaobserwować natychmiastowe przełoŝenie obecnie wyŝszego kursu walutowego na ceny a w kolejce czeka cała seria podwyŝek cen kontrolowanych (energia, komunikacja miejska). UwaŜamy dodatkowo, Ŝe nie pojawiają się oznaki osłabienia presji inflacyjnej w poszczególnych kategoriach bazowych trendy są wciąŝ kontynuowane. W lipcu podstawowa miara inflacji bazowej utrzymała się na poziomie 2,4% r/r. Spośród pozostałych miar dwie zanotowały wzrost i dwie obniŝyły się. O uporczywym trendzie inflacyjnym świadczyć moŝe wzrost tzw. 15% średniej odciętej (z 3,8 do 4,0% r/r w lipcu). Szacujemy, Ŝe w kolejnych miesiącach inflacja bazowa powinna utrzymywać się na podwyŝszonym poziomie, co będzie związane z ciągłym przekładaniem się wzrostów cen energii i Ŝywności na pozostałe kategorie w koszyku inflacyjnym. Bardziej wyraźne obniŝenie inflacji bazowej moŝliwe będzie dopiero w 2012 roku pod wpływem efektów bazowych. PodwyŜszone poziomy inflacji bazowej prawdopodobnie nie są obecnie w centrum zainteresowania RPP, która naszym zdaniem swoją uwagę skierowała na wydarzenia na rynkach finansowych oraz zmiany w sferze realnej. To właśnie wzrost ryzyka istotnego osłabienia wzrostu gospodarczego skutkować moŝe poluzowaniem monetarnym. Spodziewamy się, ze do pierwszych obniŝek stóp moŝe dojść na przełomie 2011/2012. Rachunek obrotów bieŝących Deficyt na rachunku bieŝącym wyniósł 1596 mln EUR. Podejrzany deficyt w wysokości 0 z czerwca po rewizji zamienił się w nadwyŝkę w wysokości 32 mln EUR. Zwiększenie deficytu to wynik zmiany w transferach z UE: z 1662 mln EUR nadwyŝki zrobiło się tylko 144 mln EUR. Saldo dochodów pogłębiło się w porównaniu do czerwca do mln EUR jest to wynik dywidendy wypłaconej przez jeden z banków notowanych na giełdzie (PKO SA). Saldo usług odnotowało nadwyŝkę w wysokości 452 mln EUR wobec nadwyŝki na poziomie 272 mln EUR w czerwcu. W zakresie salda obrotów towarowych odnotowano niewielkie powiększenie deficytu do 1065 mln EUR (najwyŝszy deficyt w tym roku). Jest to przede wszystkim wynik zmniejszenia eksportu ( mln EUR), a nie importu (praktycznie bez zmian w porównaniu do czerwca mln EUR). UwaŜamy, Ŝe zmiana ta nie rozpoczyna nowej tendencji, lecz kończy starą o której pisaliśmy przez wiele miesięcy. Mianowicie uwaŝamy, Ŝe obecnie 6 września

9 obserwowane rozszerzenie eksportu to wynik globalnego ograniczenia handlu przy stabilnym krajowym popycie konsumpcyjnym (patrz wyniki sprzedaŝy detalicznej jeszcze za kwiecień). Od kolejnego miesiąca moŝe się jednak zaznaczyć tendencja szybszego ograniczania importu niŝ eksportu z uwagi na fakt znacznego ograniczenia konsumpcji, którego spodziewamy się w następstwie wysokich cen oraz wzrostu obciąŝeń kredytami hipotecznymi. Bezpośrednim efektem ten zmiany będzie zawęŝenie deficytu na rachunku handlowym i w konsekwencji zawęŝenie deficyt na rachunku obrotów bieŝących. Oczywiście taki scenariusz spójny jest z hamowaniem gospodarki polskiej (w ujęciu PKB), gdyŝ eksport netto jest silnie ujemnie skorelowany ze wzrostem gospodarczym w Polsce (tendencje w imporcie zaopatrzeniowym - endogenicznym wobec krajowego popytu - są znacznie silniejsze niŝ tendencje eksportowe podpięte pod globalny cykl i gosp. niemiecką). Deficyty budŝetowy Deficyt budŝetu państwa na koniec lipca wyniósł 21,1 mld PLN, co stanowiło 52,5% limitu deficytu na 2011 r. i był niŝszy wobec planowanych 35,2 mld PLN (87,5% limitu). Deficyt był wypadkową mniejszych wydatków o 5,5 mld PLN (wykonanie 58,0% planu) oraz wyŝszych dochodów o 8,6 mld PLN (57,3% limitu) względem przyjętego harmonogramu budŝetu. WyŜsze dochody wynikają z lepszych wpływów podatkowych. W stosunku do końca czerwca najwięcej wzrosły dochody podatkowe 20,5 mld PLN (przede wszystkim z tytułu podatków pośrednich, które mają najwyŝsze zaangaŝowanie wśród dochodów podatkowych), które są głównym elementem napędzającym stronę dochodową. Po stronie wydatkowej najwięcej wzrosły wydatki z tytułu obsługi długu krajowego, subwencji ogólnych dla JST oraz dotacji dla FUS, które odznaczają się najwyŝszym zaangaŝowaniem wśród wydatków. Lepsze wykonanie deficytu budŝetu państwa wskazuje na realność wykonania niŝszego deficytu budŝetu państwa, które przełoŝy się na niŝsze potrzeby poŝyczkowe netto. Po stronie finansowania potrzeb poŝyczkowych rynku krajowym od początku roku saldo finansowania w bonach ukształtowało się ujemnie - 4,2 mld PLN, co jest wynikiem strategii MinFin zmniejszania zapadalności w roku 2012, a saldo finansowania w obligacjach wyniosło 22,2 mld PLN. Jednocześnie saldo finansowania na rynkach zagranicznych wyniosło 5,7 mld PLN. W wyniku takiej struktury finansowania na rynkach oraz w związku z efektem konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych poziom płynności budŝetu ukształtował się na poziomie zbliŝonym z czerwca ok. 50 mld PLN. Ministerstwo Finansów do tej pory sfinansowało juŝ 90% potrzeb poŝyczkowych budŝetu państwa zaplanowanych na ten rok. Tak wysokie zrealizowanie planu daje moŝliwość rozpoczęcia prefinansowania zapadających SPW w przyszłym roku, które na koniec czerwca na rynku krajowym i zagranicznym wyniosły odpowiednio 105,3 mld PLN i 3,6 mld EUR. Obecna komfortowa sytuacja z uwagi na wysoką płynność budŝetu państwa i rally na polskich SPW (niskie rentowności są pochodną juŝ zdyskontowanych przez rynek obniŝek stóp procentowych przez RPP jeszcze w tym roku) pozwoliła na rezygnację z podaŝy bonów (prawdopodobnie przejście MF do strategii stosowania bonów jako instrumentu płynnościowego oraz wydłuŝania zapadalności polskiego długu) i obecnie tańsze refinansowanie zapadającego długu w 2012 r. a takŝe zmniejszenie ryzyka refinansowania (faktycznie przesunięcie cięŝaru finansowania w segment obligacji średnioterminowych). Z punktu widzenia kryzysu zadłuŝeniowego w Europie oraz spowalniającej gospodarki USA taka strategia zmniejsza ryzyko na wystąpienie powaŝnych problemów z finansowaniem długu w przyszłym roku. 6 września

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 cze 01 cze 02 cze 03 cze 04 cze 05 cze 06 cze 07

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo