24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej"

Transkrypt

1 PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, WRZEŚNIA września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz Godz Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej Sesja otwarcia: Powitania gospodarzy i wystąpienia inauguracyjne gości honorowych - przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawicieli Rządu RP i Komisji Europejskiej Godz Sesja plenarna Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI I Panel Współpraca nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki. Prowadzenie: Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Jakie są najważniejsze wyzwania przed europejską gospodarką? Jakie cele stawia sobie Parlament Europejski i Komisja Europejska? Jaką rolę mają odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa? Jak można wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność tego sektora? Jaka jest rola nauki i administracji samorządowej w tworzeniu klimatu dla wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw? II Panel - Samorząd gospodarczy - reprezentant przedsiębiorców jako koordynator współpracy ze środowiskami naukowymi, administracją rządową i samorządem terytorialnym Prowadzenie: Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Czy możliwy jest model współpracy nauki, administracji rządowej i samorządowej z samorządem gospodarczym? Jakie są realne płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a nauką oraz administracją rządową i samorządową? Jakie są wzorce i modele współpracy w Europie? Jakie dodatkowe korzyści z takiej współpracy mogą wynikać dla społeczności lokalnej i regionalnej? Jak współpraca nauki i biznesu może wpływać na kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia? 1

2 Godz Godz Godz Godz Poczęstunek w foyer Akademii Muzycznej Koncert inauguracyjny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO z udziałem gościa Marcina Wyrostka Koktajl w foyer Akademii Muzycznej Spotkanie delegacji zagranicznych Restauracja Belcanto 25 września 2012 SESJE TEMATYCZNE Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie Godz Aula nr 5 Godz Godz Namiot Wystawienniczy Godz Sesja plenarna : Zarządzanie strategiczne Czy możliwe jest planowanie działalności firmy czy raczej firmą rządzi rynek? Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością zmian w otoczeniu firmy? Jaki model biznesowy przyjąć w globalnej i jednocześnie specjalizującej się gospodarce? W jaki sposób rozwijać firmę w oparciu o innowacyjne modele biznesowe? Jak nowe technologie wpływają na zarządzanie? Jaka jest rola lidera w nowoczesnych firmach? Czy możliwe jest znalezienie konsensusu pomiędzy zyskiem a etyką? Przerwa kawowa Uroczyste otwarcie Targów BIZNES EXPO Równoległe sesje panelowe Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie 2

3 Aula nr 3 Sesja panelowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jak skutecznie motywować i nagradzać pracowników gdy koszty pracy przewyższają mój zysk? Kto jest odpowiedzialny za rozwój pracowników? - coaching Zwalniać czy doskonalić, co bardziej się opłaca? Jak związać pracowników z firmą Jaka jest odpowiedzialność prawna pracowników i jak ją egzekwować? Jak delegować uprawnienia i nadal kontrolować działania firmy? Młodzi i starzy w firmie jak pogodzić rozwój z tradycją i jak zapewnić ciągłość funkcjonowania? Szkolenie strata czy zysk dla firmy? Czy elastyczne formy zatrudnienia mogą być antidotum na wysokie koszty zatrudnienia? Kultura organizacyjna jak ją budować by pomagała w rozwoju firmy Aula nr 2 Aula nr 6 Aula nr 7 Sesja panelowa: Finansowanie rozwoju i inwestycji. Kiedy jest właściwy moment na podejmowanie inwestycji rozwojowych? Jak bezpiecznie finansować rozwój firmy przy udziale kapitałów obcych? Jak uniknąć ryzyka przeinwestowania firmy? Jakie są konsekwencje wyboru różnych form finansowania? Czym różni się finansowanie udziałowe od finansowania zwrotnego? Jak zabezpieczyć kredyt i udowodnić zdolność kredytową? Czym różni się pożyczka od kredytu? Ile kosztuje leasing? Czy rzeczywiście jest droższy od kredytu? Na czym polega możliwość pozyskania kapitału z giełdy lub poprzez emisję obligacji? W jaki sposób można zwiększyć zdolność inwestycyjną poprzez wspólne przedsięwzięcia, konsorcja i łączenie się firm? Sesja panelowa: Gospodarka nieformalna ( szara strefa ) barierą w rozwoju turystyki. Gospodarka nieformalna jako zagrożenie dla turystyki. Problematyka szarej strefy na tle wybranych krajów. Metody walki ze zjawiskiem gospodarki nieoficjalnej. Konsekwencje występowania gospodarki cienia dla poszczególnych segmentów turystyki. Osoby, organy lub instytucje odpowiedzialne za podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania zjawiska szarej gospodarki. Sposoby ochrony klienta (turysty) przed konsekwencjami niewypłacalności lub upadłości touroperatora. Systemy zabezpieczeń i gwarancji obowiązujące touroperatorów oraz ich skuteczność w wybranych krajach. Program przygotowany przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Izbą Turystyki, oraz Śląską Izbą Turystyki. Sesja panelowa: Rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego otoczenia poprzez wspieranie sektora MŚP na obszarach wiejskich Obszary wiejskie oraz zarządzanie infrastrukturą Rozwój firm otoczenia nowoczesnego rolnictwa 3

4 Aula nr 8 Wykorzystanie infrastruktury sportowej (w tym stadionów) po zakończeniu Euro 2012 Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu Czy stadiony mogą się utrzymać tylko ze sportu? Jaki jest potencjał rynkowy aren sportowych, biorąc pod uwagę ilość imprez sportowych, festiwali, koncertów itp.? Doświadczenia innych krajów zamykać, przekształcać, przebudowywać? (przypadek Austrii i Portugalii, opisany w ostatnim wydaniu magazynu Polityka) Komercjalizacja przestrzeni wokół stadionów w co inwestować i jaka może być w tym rola MSP? Sala dydaktyczna Warsztaty: Akademia Marketingu i sprzedaży - Web-marketing, czyli jak złapać klienta w sieci. Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic Aula nr 4 CINiBA Sesja panelowe: Polska Ukraina cz. I Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe? Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją na Ukrainie? Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk) Sesja warsztatowa: Europa Chiny Możliwości współpracy gospodarczej Europa Chiny : Chiny i Europa - razem czy osobno na światowej arenie gospodarczej? Jakie są możliwości współpracy gospodarczej oraz wymiana handlowej między Europą a Chinami? Polsko-chiński potencjał współpracy gospodarczej oraz możliwości inwestycyjne na przykładzie Hong Kongu: Czy Polska na tle państw europejskich jest atrakcyjnym partnerem dla Hong Kongu? (szanse/zagrożenia oraz bariery)? Jakie polskie branże i sektory są atrakcyjne dla chińskich inwestorów? (przykłady dobrych praktyk)? Jakie chińskie branże i sektory (technologie, innowacyjność, know-how) są atrakcyjne dla polskich importerów i eksporterów? (przykłady dobrych praktyk)? Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP Aula nr 1 Sesja panelowa: Pakiet klimatyczny jako katalizator procesów komercjalizacji nowych technologii 4

5 Jakie będą skutki obniżenia emisji CO2 dla odbiorców energii? Jakie są sposoby oszczędności energii monitorowania jej zużycia oraz optymalizacja kosztów zakupu? Jakie technologie to umożliwiają? Jakie są dostępne technologie energooszczędne, które mogę zastosować w mojej firmie? Ile trwa wdrożenie technologii? Jakich zasobów wymaga? Kto może pomóc we wdrażaniu nowych technologii w przedsiębiorstwie? Jak tanio dostarczać ciepło i energię w mojej firmie? Jak to robią inni? przykłady z Polski i zagranicy Jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć termo modernizacyjnych oraz energooszczędnych? CINiBA Sesja panelowa: Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie, rozwój i wzrost konkurencyjności MŚP Dlaczego nie chcemy korzystać z systemów informatycznych w zarządzaniu? Czy firma zewnętrzna może nam zaproponować gotowe rozwiązania informatyczne? I dlaczego to nie działa? Jak stworzyć pomocny system w zarządzaniu? Jakie procesy można monitorować? W jaki sposób można optymalizować procesy w firmie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań? Jak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wspierać rozwój i konkurencyjność firmy? Jak efektywnie eksploatować narzędzia Business Intelligence? Godz Przerwa kawowa Godz Równoległe sesje panelowe Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie Aula nr 3 Aula nr 1 Sesja panelowa: Zarządzanie finansami w MŚP okiem praktyka Czy zarządzanie finansami to bardziej zarządzanie czy finanse? Czy w firmach z sektora MŚP potrzebne jest planowanie rozwoju i budżetowanie? Jak z ewidencji księgowej generować informacje niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych? W jakim zakresie korzystać z controllingu? Pełna księgowość w firmie sektora MŚP. Czy lepiej prowadzić ją samemu, czy zlecić w outsourcingu? Jak efektywnie zarządzać kosztami? Czy da się je jeszcze bardziej minimalizować? Jak zarządzać ryzykiem w mikro, małej i średniej firmie? Przy pomocy jakich narzędzi można zmniejszyć ryzyko utraty płynności finansowej? Jak zmienia się zarządzanie finansami, gdy firma przekształca się z mikro w małą, z małej w średnią i ze średniej w dużą firmę? Czy dużej firmie łatwiej przetrwać w kryzysie? Sesja panelowa: Marketing i PR Jak skutecznie wypromować firmę, jej usługi lub produkty na rynku? 5

6 Nowe trendy w reklamie. Jak mierzyć skuteczność działań marketingowych? Ty znasz swojego klienta, ale czy klient zna Twoją firmę? Jak stworzyć prawidłowy komunikat o firmie? Jak wykorzystać nowe możliwości promocji w Internecie np. portale społecznościowe? Czy promocja dużo kosztuje? Jak budować relacje z mediami? CINiBA Aula nr 6 Aula nr 2 Aula nr 7 Sesja panelowa: Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy CSR jest strategią tylko dla dużych firm i korporacji? W jaki sposób mikro, mała i średnia firma mogą wdrożyć strategię CSR? Jakie CSR daje wymierne korzyści? Sesja panelowa: Współpraca międzynarodowa w sferze turystyki Problematyka internacjonalizacji współpracy w sferze turystyki. Ocena aktualnie prowadzonego współdziałania międzynarodowego w sferze turystyki. Metody działań przynoszących pozytywne efekty dla kooperacji międzynarodowej w sferze turystyki. Oczekiwania dotyczące internacjonalizacji współpracy w sferze turystyki. Sugestie i propozycje mające wspomagać współpracę międzynarodową w sferze turystyki. Program przygotowany przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Izbą Turystyki, oraz Śląską Izbą Turystyki. Sesja panelowa: Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób na zwiększenie inwestycji samorządu gminnego Regulacje prawne. Czy konieczne są zmiany? Jak przygotować i zrealizować projekt? Jakie są krytyczne momenty? Jakie są sukcesy i wyzwania w zakresie realizacji projektów PPP w Polsce? Jak sfinansować takie przedsięwzięcie? Jaka jest rola doradcy przy realizacji projektów PPP? Jakie są zagrożenia, bariery i korzyści z realizacji projektów dla partnera publicznego i prywatnego? Czwarte P. Czy partnerstwo publiczno prywatne nadal wywołuje negatywne skojarzenia? Jakie są europejskie i polskie doświadczenia? Przykłady realizacji PPP. Czy doświadczenia innych krajów można przenieść na polskie realia? Sesja panelowa: Rozwój w obszarach wiejskich. Gminy uzdrowiskowe i turystyczne Agroturystyka Jakie możliwe są publiczne środki pomocowe na rozwój agroturystyki? Jakie są bariery rozwoju agroturystyki? Jaka powinna być polityka państwa, samorządów terytorialnych i administracji rządowej w zakresie wsparcia rozwoju agroturystyki? Jakie są możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce? Doświadczenia w Austrii w regionie Styria 6

7 Aula nr 5 Sesja panelowa: Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MMŚP Z jakimi problemami borykają się mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem zewnętrznego finansowania rozwoju działalności swojej firmy? Dlaczego polskie MMŚP tak rzadko sięgają po zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej? W jakim stopniu rozwijany w Polsce od lat system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przyczynił się do faktycznego zmniejszenia problemu luki kapitałowej? Jakiego wsparcia ze strony funduszy pożyczkowych i poręczeniowych mogą oczekiwać europejskie i polskie MMŚP? Jakie warunki musi spełnić mikro, mały i średni przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z instrumentów oferowanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe? Jakie są perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Europie i Polsce? Jakie bariery instytucjonalne i prawne stoją na przeszkodzie dla ich dynamicznego rozwoju i jakie działania należałoby podjąć, by je przezwyciężyć? Gdzie mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać informacji na temat oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych? Aula nr 8 Czy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać na inwestycjach w duże miejskie obiekty sportowe? Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu W Polsce, za pieniądze UE i samorządów powstało i powstaje 69 nowoczesnych stadionów, aquaparki, strefy zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego. Jak wykorzystać boom w tej branży? Czy sektor MSP oferuje produkty i usługi, które można powiązać z obiektami sportowymi? (czy jedyna propozycja to sklep z pamiątkami klubowymi?) Obiekt sportowy czy może być zaczątkiem strefy biznesu i konsumpcji? Sala dydaktyczna Warsztaty: Akademia Marketingu i PR - Techniki sprzedaży czempionów Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Godz Sala dydaktyczna Godz Sala konferencyjna NBP O/Katowice ul. Bankowa 1 Otwarte doradztwo podatkowe Dyżury doradców podatkowych rekomendowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych - Oddział Śląski Okrągły stół Forum Młodych debata na temat systemu praktyk studenckich w Polsce Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 7

8 Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic Aula nr 4 CINiBA Sesja panelowa: Polska Ukraina cz. II Polskie specjalności eksportowe na rynku Ukrainy stan obecny i możliwości wymiany handlowej. Polskie inwestycje w Ukrainie - stan obecny i możliwości a polityka Rządu Ukrainy. Atrakcyjność inwestycyjna Ukrainy i nisze rynkowe. Bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości w Ukrainie i możliwości ich pokonania: Kadry na tle systemu kształcenia Sądownictwo Działania urzędów administracji Bezpieczeństwo biznesowe Dlaczego granica ciągle dzieli i nie widać możliwości poprawy? Działalność organizacji około-biznesowych w Ukrainie możliwości wsparcia. Dobre praktyki polskich inwestorów: Duda, PZU, PKO BP, Cersanit, Wiko Park Inwestycyjny Partnerstwa Wschodniego AGROGOROD Ługańsk rozwiązaniem na bezpieczne inwestycje i wymianę handlową w nowym Euroregionie DONBAS zaproszenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu na Ukrainie? (zmienność przepisów prawa, relacje władza lokalna biznes) Sesja warsztatowa: Szwajcarsko-polski panel o charakterze warsztatowym: Program w przygotowaniu przez Polsko Szwajcarska Izbę Gospodarczą Dlaczego Szwajcaria? Doświadczenia polskich przedsiębiorców w Szwajcarii. Małe innowacyjne przedsiębiorstwo w Szwajcarii praktyczne aspekty w doświadczeniu przedsiębiorcy polskiego pochodzenia Co Szwajcaria oferuje polskim przedsiębiorstwom? Szwajcaria jako bramę w świat oraz inne korzyści Szwajcarska jakość polskich przedsiębiorstw ile korzyści dla szwajcarskich firm niesie współpraca z polskimi dostawcami? Jakie możliwości dla polskich firm oznacza prowadzenie działalności w Szwajcarii? Gody Godz Euro Centrum Godz Restauracja BELCANTO Godz Godz Poczęstunek Hol CINiBA Posiedzenie Rady Samorządowych Funduszy Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA Uroczysta kolacja z udziałem członków Rady Samorządowych Funduszy Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA Zwiedzanie Browarów Tyskich Autokarowa wycieczka połączona ze zwiedzaniem Browarów i degustacją piwa organizowana przez Silesiahotels.com Towarzyskie spotkanie uczestników II Europejskiego Kongresu MŚP 8

9 Restauracja OKO MIASTA oraz koncerty zespołów muzycznych SESJE TEMATYCZNE Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Godz Godz Godz Godz Hol przed Salą Sejmu Śląskiego Sala Sejmu Śląskiego Trwały i bezpieczny rozwój inspiracje spółdzielcze Skąd się wzięła spółdzielczość? Wartości i zasady spółdzielcze Spółdzielcza własność wspólnotowa większa odpowiedzialność: pracownika i/lub członka będącego również współwłaścicielem Spółdzielnie jako element stabilizacji rynku i bezpieczeństwa społecznego Spółdzielczość jako forma wzmocnienia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw Infrastruktura finansowa w oparciu o pieniądz wspólnotowy: bezodsetkowy barterowy i/lub niskooprocentowany BS-ów i SKOK-ów Tworzenie sieciowych organizacji gospodarczych Integracja środowisk lokalnych Edukacja młodzieży poprzez Spółdzielnie Uczniowskie, Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej i programy nauczania Przerwa Rola i miejsce spółdzielni mieszkaniowych w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych Praktyczne stosowanie ekonomii społecznej przez spółdzielnie mieszkaniowe Bariery prawne i społeczne w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w formie spółdzielczej Czy jest możliwy model współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, rządem i spółdzielniami mieszkaniowymi w stworzeniu warunków do zmniejszenia luki mieszkaniowej? Stan i perspektywy budownictwa społecznego miejsce spółdzielczości mieszkaniowej. Poczęstunek 26 września 2012 SESJE TEMATYCZNE Uniwersytet Śląski w Katowicach Aktywna współpraca międzynarodowa ważną metodą rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie 9

10 Godz Aula nr 5 Godz Sesja plenarna : Odczarować Dolinę Krzemową czy sukces Doliny Krzemowej jest możliwy do powtórzenia w Polsce? Dolina Krzemowa, czyli co? Jak powstała? Jak działa? Jakie są jej czynniki sukcesu? Dolina Lotnicza, czyli polska Dolina Krzemowa. Jakie podobieństwa, jakie różnice? Jakie modele współpracy międzysektorowej funkcjonują w Europie i na świecie? Które z nich da się zastosować w Polsce? Z jakich gotowych rozwiązań europejskich i światowych w zakresie współpracy nauki z biznesem możemy skorzystać w Polsce? Na czym polegają konsorcja eksportowe? doświadczenia krajów europejskich? Jaki jest potencjał dla dyfuzji innowacji polskiego importu i eksportu? (na podstawie raportu za ostatnie 2 lata polskiego importu i eksportu z uwzględnieniem priorytetowych branż eksportowych oraz najważniejszych rynków eksportowych) Jaka jest efektywność transferu Innowacji poprzez inwestycje bezpośrednie w Polsce oraz polskich firm za granicą? Przerwa kawowa Godz Równoległe sesje panelowe Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie Godz Aula nr 2 CINiBA Sesja panelowa: Zatory płatnicze czy firma z sektora MŚP może się przed nimi ustrzec? Dlaczego firmy tak często zalegają z terminowym opłaceniem faktur wobec swoich kontrahentów? Gdzie w Polsce i Europie szukać informacji na temat wiarygodności finansowej potencjalnego kontrahenta? Z jakimi kosztami wiąże się stosowanie narzędzi zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej? Czy sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahenta może negatywnie wpływać na wzajemne relacje? Jaki wpływ na powstawanie i utrzymywanie się zatorów płatniczych ma organizacja sądownictwa i egzekucji orzeczeń? Jaka jest rola systemu podatkowego w ograniczaniu zatorów płatniczych? Czy europejskie i polskie prawo pozwala firmom sektora MŚP skutecznie egzekwować należności? Sesja panelowa: Firmy handlowe Bariery związane z akceptacją kart płatniczych Powszechność obrotu bezgotówkowego a wysokość opłat Interchange Czy przedsiębiorcy mogą mieć realny wpływ na dokonanie korzystnych zmian w zakresie obniżenia opłat kartowych? Sprzedaż w salonie czy sprzedaż w Internecie dylemat współczesnego handlowca. Czy warto uruchomić własny sklep internetowy czy sprzedawać na istniejących platformach sprzedaży? ABC handlu internetowego 10

11 Aula nr 7 Aula nr 6 Aula nr 8 Franczyza w handlu. Sesja panelowa: Firmy Rodzinne cz. I Panel organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych Jaki jest potencjał firm rodzinnych w Polsce i na świecie? Jakie są wyzwania dla rozwoju firm rodzinnych? Jakie są cele stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych? Sesja panelowa: Przedsiębiorczość kobiet Potencjał przedsiębiorczości wśród kobiet Jak łączyć działalność kobiet w biznesie z obowiązkami rodzinnymi? Jak promować udział kobiet w życiu ekonomicznym? Znaczenie kobiet w zarządzaniu i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i regionów Solidarność kobiet w biznesie jako determinanta sukcesu Problem zabezpieczenia finansowego (socjalnego) kobiet prowadzących biznesy Parytety w zarządach. Czy jest to koniecznie, racjonalne i zgodne z Konstytucją RP? Miejskie inwestycje sportowe jako szansa dla rozwoju hospitality business. Współorganizator: Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu Czym jest hospitality business (hospitality - transport, noclegi/zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wokółturystyczne) MSP kontra podmioty sieciowe usługi noclegowe i gastronomiczne Współpraca MSP z dużymi podmiotami gospodarczymi (np. obecność salony fryzjerskiego, siłowni, spa w ramach dużego obiektu typu: centrum sportowe, aquapark, stadion) Usługi transportowe w ramach hospitality business przewozy lokalne, busy, taksówki, autokary Wartość dodana w otoczeniu atrakcji turystycznych (oferty typu: przejazd syrenką po Nowej Hucie, przejażdżka dorożką po rynku) Nisze rynkowe szansą dla MSP czy tylko wypożyczanie rowerów? Franczyza szansa czy zagrożenie? Warsztat: Tereny przy Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu jako atrakcyjne miejsce prowadzenia biznesu. Aula nr 5 Sesja panelowa: MŚP a przedsiębiorstwo społeczne konkurencja czy współpraca? Co to jest przedsiębiorstwo społeczne? Czy klauzule społeczne w PZP to nieuczciwa konkurencja? CSR a przedsiębiorstwa społeczne. Jak wykorzystać środki unijne na przedsiębiorstwa społeczne? Sala dydaktyczna Warsztaty: Akademia Marketingu i Sprzedaży - Oceń swoje możliwości i zdobądź rynek, czyli analiza strategiczna dla małych i średnich firm Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 11

12 Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic Aula nr 4 Sesja panelowa: Rosja Polska cz. I Jaka jest ogólna sytuacja MŚP j oraz jakie są perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskie? Jak można zanalizować obecny stany MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle ogólnej sytuacji MŚP w Europie - dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju? Jaka jest rola instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu terytorialnego we wspieraniu MŚP? Jakie doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej współpracy posiadają polskie placówki dyplomatyczne ze środowiskiem gospodarczym Rosji oraz organizacjami samorządu gospodarczego i terytorialnego Jakie istnieją zdefiniowane bariery oraz jakie są szanse rozwoju tego sektora gospodarki w najbliższym czasie? Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe/importowe? Rola współpracy regionalnej w popieraniu działań gospodarczych MŚP na przykładzie Olsztyna i Kaliningradu Aula nr 1 Sesja panelowa: Partnerstwo Wschodnie (Armenia - Azerbejdżan Białoruś Gruzja - Mołdawia Ukraina) Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach (wybrane elementy)? Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją w ww. państwach? Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP? Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk)? Czy istnieją rządowe programy wsparcia eksportu na wybrane rynki wschodnich partnerów? Czy MSP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk) Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP Aula nr 3 Sesja panelowa: Transfer technologii do Biznesu Gdzie powstają nowe technologie? Jak ich szukać? Jaka jest rola przedsiębiorstwa w rozwoju nowej technologii? Jak współpracować z uczelnią wyższą w celu rozwoju nowej technologii? Jak zamówić technologię w jednostce badawczo-rozwojowej? Możliwości współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczorozwojowymi. Zakup licencji to też transfer technologii. Jakie jeszcze formy może on przyjąć? Ile kosztuje rozwój nowych technologii? 12

13 Jakie są możliwości finansowania zakupu nowych technologii? Na co trzeba zwrócić uwagę transferując technologię z zagranicy? Jak technologię ubrać w formę? ABC wzornictwa przemysłowego. CINiBA Sesja panelowa: Technologie satelitarne nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych cz. I Sesje przygotowywane we współpracy z organizacją UNICORN Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nowe wyzwania dla polskich innowacyjnych MŚP. Jakie korzyści wynikają dla biznesu z zastosowania technologii satelitarnych? Czym są zastosowania satelitarne i w których sektorach biznesu mogą być użyte? Jakie korzyści wynikają dla samorządów terytorialnych z zastosowania technologii satelitarnych? Przykłady zastosowania aplikacji satelitarnych w zarządzaniu i wytwarzaniu nowych produktów i usług. Godz Godz Przerwa kawowa Równoległe sesje panelowe Temat wiodący: Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie Aula nr 7 Aula nr 6 Sesja panelowa : Firmy rodzinne cz. II Wartości w firmach rodzinnych Panel organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych Etos pracy w firmach rodzinnych relacja z badań oraz spojrzenie właścicieli Jak budować markę firmy rodzinnej? Jako jest społeczna rola firm rodzinnych Pytania do właścicieli czego oczekuję i co mogę zrobić? Sesja panelowa: Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Jakiego wsparcia mogą oczekiwać europejskie i polskie MŚP w nowej perspektywie finansowej? Jaki jest cel wspólnych ram strategicznych UE w dziedzinie badań i rozwoju pod nazwą Horyzont 2020? Jakie działania będą realizowane w ramach tej inicjatywy? Jakie instrumenty finansowe na rzecz rozwoju MŚP są planowane w ramach nowego programu Konkurencyjność i MŚP i na czym ma polegać ich innowacyjność? Czy zaproponowane przez Komisję Europejską na lata programy i działania wspierające sektor MŚP są wystarczające? Na jakie elementy polityki wsparcia tego sektora z poziomu UE należałoby zwrócić szczególną uwagę? Czy z punktu widzenia instytucji wdrażających i przedsiębiorców zastąpienie dotacji bezzwrotnych instrumentami zwrotnymi jest zasadne? Czy przedsiębiorców, a szczególnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą stać na pożyczki? Jakie błędy w zakresie dystrybucji środków dla MŚP popełniono w bieżącym okresie programowania? Co należałoby zmienić lub uprościć 13

14 w systemie wsparcia firm ze środków publicznych po 2013 roku? Jak nadzieje wiążą przedsiębiorcy z nową perspektywą finansową? Skąd MŚP mogą więc czerpać wiedzę na tematy związane z funduszami unijnymi? Aula nr 2 Aula nr 5 Sesja panelowa: System podatkowy dla rozwoju MŚP Czy są potrzebne zmiany w systemie podatkowym dla MŚP? W jaki sposób należy zmienić system podatkowy aby zachęcać przedsiębiorców do rozwoju, inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy? Czy niestabilność i sprzeczność przepisów prawa zmusza podmioty do szukania możliwości działania poza prawem szara strefa? Optymalizacja podatków przez MŚP zagranicą i wpływ na kondycję sektora. W jaki sposób wpłynąć na Państwo, aby w imię doraźnych wpływów budżetowych nie obniżało konkurencyjności własnych przedsiębiorców i uniemożliwiało ich rozwoju? Czy Unia Europejska winna dążyć do ujednolicenia stawek podatkowych w sytuacji obowiązującej zasady swobody przepływu osób, kapitału, usług i towarów? Sesja panelowa: Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Konieczność naprawy. Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w Polsce diagnoza sytuacji i prezentacja wyników badań. Nowe pomysły na kształcenie zawodowe kształcenie modułowe (zadaniowe), kształcenie poprzez projekty. Rozbudowa i udoskonalenie systemu doradztwa zawodowego. Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w regionie (prezentacja założeń projektu systemowego Mam zawód mam pracę w regionie ). Kształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Jakie są korzyści dla pracodawców, wynikające ze współpracy ze szkołami? Nieprzystosowanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce do rozwoju informatyczno-technologicznego oraz zmieniających się w związku z tym potrzebach rynku pracy. Przykłady dobrych praktyk. Panel organizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Godz Sale dydaktyczne Warsztaty: Akademia Marketingu i sprzedaży - Kto ma informację, ten ma...kasę. Techniki pozyskiwania informacji rynkowych Wydarzenie organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Temat wiodący: Od lokalności do świata bez granic Aula nr 4 Sesja panelowa: Rosja Polska cz. II Jaka jest ogólna sytuacja MŚP j oraz jakie są perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskie? Jak można zanalizować obecny stany MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle 14

15 ogólnej sytuacji MŚP w Europie - dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju? Jaka jest rola instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu terytorialnego we wspieraniu MŚP? Jakie doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej współpracy posiadają polskie placówki dyplomatyczne ze środowiskiem gospodarczym Rosji oraz organizacjami samorządu gospodarczego i terytorialnego Jakie istnieją zdefiniowane bariery oraz jakie są szanse rozwoju tego sektora gospodarki w najbliższym czasie? Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe/importowe? Rola współpracy regionalnej w popieraniu działań gospodarczych MŚP na przykładzie Olsztyna i Kaliningradu Aula nr 1 Sesja panelowa: Unia celna (Rosja Kazachstan Białoruś) Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe (w tym rola Unii Celnej Rosja Kazachstan - Białoruś)? Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją w ww. państwach? Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP? Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk)? Czy istnieją rządowe programy wsparcia eksportu na wybrane rynki wschodnich partnerów? Czy MSP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk) Godz Sale dydaktyczne Giełda Informacyjno - kooperacyjna z udziałem Radców Handlowych Ambasad Polskich w Europie i w Państwach Sąsiedztwa Wschodniego oraz Ambasadorów i Radców Handlowych państw obcych w Polsce. Podczas trwania giełdy będzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o potencjale inwestycyjno-gospodarczym w poszczególnych państwach UE oraz państwach Sąsiedztwa Wschodniego. Temat wiodący: Świat innowacji tworzy się w MŚP CINiBA Sesja panelowa: Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w MŚP Sesja przygotowana we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w związku z transformacją systemu bezpieczeństwa narodowego? 15

16 Jakie są zagrożenia informacji i danych osobowych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej? Kiedy, jak i dlaczego ustanawiamy tajemnicę przedsiębiorstwa? Zyski i straty dla firmy. Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i baz kontrahentów? Czy dobrze przetwarzamy, zabezpieczamy i archiwizujemy dane oraz niszczymy dokumenty? W jakim celu warto opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001? Aula nr 3 Sesja panelowa: Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. Sesja przygotowana we współpracy z firmą Milmex S.A. Jak stać się nowoczesną gminą wdrażającą innowacyjne technologie podnoszące jakość życia mieszkańców? Czy wdrażanie rozwiązań technologicznych wspierających funkcjonowanie gmin w takich obszarach jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, gospodarka wodna, energetyka, edukacja i teleinformatyka musi być kosztowne i skomplikowane? W jaki sposób można wykorzystać dotacje unijne na wsparcie technologicznego rozwoju gmin? Jakie są szanse i zagrożenia stosowania radiowej transmisji danych opartych na technologii WiMAX w celu rozwiązania problemów z zapewnieniem powszechnego dostępu do Internetu? CINiBA Godz Godz Kopalnia GUIDO Godz Restauracja OKO MIASTA Sesja panelowa: Technologie satelitarne nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych cz.ii Sesje przygotowywane we współpracy z organizacją UNICORN Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nowe wyzwania dla polskich innowacyjnych MŚP. Jakie korzyści wynikają dla biznesu z zastosowania technologii satelitarnych? Czym są zastosowania satelitarne i w których sektorach biznesu mogą być użyte? Jakie korzyści wynikają dla samorządów terytorialnych z zastosowania technologii satelitarnych? Przykłady zastosowania aplikacji satelitarnych w zarządzaniu i wytwarzaniu nowych produktów i usług. Poczęstunek Hol CINiBA Zwiedzanie i biesiadowanie w zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu Towarzyskie spotkanie uczestników II Europejskiego Kongresu MŚP oraz koncerty zespołów muzycznych SESJE TEMATYCZNE Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 16

17 Sala Sejmu Śląskiego Godz IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Organizatorzy: Śląska Izba Budownictwa oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Współorganizatorzy: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska Patronat Honorowy: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz Sesja I Założenia projektu ustawy Kodeks Budowlany Prowadzący sesję: mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Wystąpienie wprowadzające: mgr inż. arch. Janusz Żbik Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Godz Godz Przerwa kawowa Sesja II Regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych Prowadzący sesję: prof. Andrzej Borowicz Katedra Inwestycji Nieruchomościami, Uniwersytet Łódzki Godz Lunch SESJE TEMATYCZNE Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny Godz Sesja: Jak stać się Firmą innowacyjną alternatywa czy konieczność? Obszary Tematyczne: Jak na stałe zaszyć innowacyjność w strategii Przedsiębiorstwa? Zwyczajowe kreowanie oraz pomiar kapitału intelektualnego Budowanie klastrów czym jest efekt motyla? Powiązanie nauki i biznesu nadal teoria? Ile jest wart system zintegrowany bez dobrej koncepcji? Jak wycenią Twoją spółkę potencjalni inwestorzy? Marzenia, które kupują akcjonariusze czy jesteś w stanie je spełnić? Rynek giełdowy rynkiem dyskontującym przyszłe zdarzenia Sesja jest organizowana przez Urząd Miejski w Sosnowcu, Firmę Business Service Sp. z o.o. oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 17

18 27 września 2012 Godz Sala Sejmu Śląskiego SESJE TEMATYCZNE Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Sala Sejmu Śląskiego Sesja Plenarna: Małe i średnie przedsiębiorstwa w otoczeniu polskiego górnictwa Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Obszary tematyczne: Kształtowanie zrównoważonych relacji górnictwa i jego otoczenia biznesowego i naukowego: Czy i w jakim zakresie MSP jest postrzegane jako znaczący partner wspomagający polskie górnictwo? Rola górnictwa w podnoszeniu standardów jakości świadczonych usług i dostaw przez MŚP, Jak proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego wpiera rozwój MŚP, czy stanowi szanse czy zagrożenie? Jak osiągnięcia nauki w dziedzinie górnictwa i geologii wpływają na innowacyjność technologii w MSP? Jak innowacyjność MSP wspiera górnictwo, a jak górnictwo wpływa na zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich firm działających w jego otoczeniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw górniczych w relacjach z MSP: Wykorzystanie innowacyjnych technologii i elastyczności MŚP w rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa, MSP w grupie kapitałowej przedsiębiorstwa górniczego, relacje powiązań kapitałowych, technologicznych, organizacyjnoprawnych, szansą czy zagrożeniem? Czy dla przedsiębiorstw górniczych, przy pracach specjalistycznych lepiej zatrudniać firmy zewnętrzne, czy budować własne zaplecze? Kreowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, elementem rządowej strategii rozwoju górnictwa Stan polskiego górnictwa kluczowym wyznacznikiem strategii rozwoju firm okołogórniczych Problemy i stan sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi szansą rozwoju MŚP, Płynność finansowa w relacjach przedsiębiorstw górniczych z otoczeniem biznesowym, ryzyko finansowe a bariery rozwoju MŚP, Jak obowiązujące regulacje prawne dot. górnictwa wspierają rozwój przedsiębiorczości, a tym samym rozwoju potencjału 18

19 Godz przedsiębiorstw górniczych? Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Godz Sala Szara Godz Godz Godz Godz Godz Sala Błękitna ul. Ligonia 46 Sesja panelowa: Możliwości inwestycyjne dla MŚP w specjalnych strefach ekonomicznych Organizatorzy: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Przerwa kawowa Sesja panelowa: Wsparcie eksportowe MŚP Organizatorzy: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Opolska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Lunch Praktyczne aspekty funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Zasady i warunki działania na wybranych zagranicznych rynkach Możliwości skorzystania przez MŚP ze środków unijnych na działania targowo-wystawiennicze Możliwości nawiązania współpracy z kontrahentami zagranicznymi Analizy rynkowe dla przedsiębiorców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Sesja panelowa: Kontrolowana upadłość przedsiębiorcy szansa czy zagrożenie dla jego otoczenia biznesowego Upadłość jako istotny element gospodarki wolnorynkowej pomagający zachować konkurencję. Dwa rodzaje upadłości różne skutki dla przedsiębiorcy i jego partnerów biznesowych. Czy zwiększona ilość upadłości zwiastuje kryzys i problemy przedsiębiorców z płynnością finansową. Bodźce ze strony państwa a ilość upadłości. Kontrolowana upadłość szansą na restrukturyzację przedsiębiorcy i jego ponowny powrót na rynek. Upadłość układowa jako forma porozumienia z wierzycielami pozwalająca na przetrwanie na rynku. Dobre i złe praktyki związane z upadłościami przedsiębiorców. Fala upadłości w sektorze budownictwa a polityka w zakresie zamówień publicznych. Fala upadłości w sektorze turystyki jako efekt nieuczciwej konkurencji i gospodarki nieformalnej ( szarej strefy ). Sposoby ochrony klienta (turysty) przed konsekwencjami niewypłacalności lub upadłości touroperatora. 19

20 SESJE TEMATYCZNE Godz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Ul. Opolska 15 Godz Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29 Godz Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29 Godz Biuro Centrum ul. Mickiewicza 29 Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach Seminarium Informacyjne w ramach kampanii We Mean Business - Krajowy Dzień Informacyjny - realizowany przez Operatora P.A.U. Education z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Jakie są korzyści dla pracodawców z przyjęcia stażystów programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus? Jak zwiększyć kwalifikacje zawodowe pracowników? Przedstawienie dobrych praktyk Dyskusja na temat założeń programu Erasmus dla Wszystkich Warsztat: UNIWERSALNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA czyli dlaczego mali nie chcą urosnąć? Warsztat organizowany przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Rola lidera w MŚP Proaktywność zarządzania przykładowe narzędzia dla podejmowania właściwych decyzji Symulacja biznesowa ukazująca strategiczny wymiar zarządzania Warsztat: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MŚP Warsztat organizowany przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Od jednostki do zespołu - ewolucja w MŚP Pozapłacowe motywowanie pracowników 5 poziomów delegowania zadań w MŚP Warsztat: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W MŚP Warsztat organizowany przez TŰV NORD Polska Sp. z o.o. i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Stan prawny i ujęcie normatywne Odpowiedzialność właścicieli i szefów MŚP Studium przypadku Uroczystość z okazji 10-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

V Europejski Kongres MŚP. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI

V Europejski Kongres MŚP. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI V Europejski Kongres MŚP 12-14 października 2015r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice Program wstępny, dn.1.06.2015r. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI 1. Sesja Inauguracyjna I część:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo